PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK CPL(A)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK CPL(A)"

Transkript

1 Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK CPL(A) modulový Vydáno: 1. listopad 2002 Poslední aktualizace : 9. červen 2006 Schválil: ÚCL č.j. : / Rozdělovník: Originál Letecká škola BEMOAIR s.r.o. Výtisk č. 1 ÚCL 2 LŠ - Benešov 3 LŠ - Brno 4 FNTPII. LETOV simulátory a.s. Výtisk č. originál

2 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 0 ÚVOD 0.1 SEZNAM ZMĚN Číslo změny Čísla stran, kterých se změna týká Datum vydání nových listů R1 1-1, R Datum provedení změny a podpis Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 0-2 Vydáno :

3 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 0 ÚVOD 0.2 SEZNAM PLATNÝCH STRAN Část 0 Úvodní část Část 1 Plán výcviku Část 2 Předběžná příprava a letové úlohy Část 3 Výcvik na simulátoru Část 4 Teoretická výuka Strana Platí od Strana Platí od Strana Platí od Strana Platí od Strana Platí od Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 0-3 Vydáno :

4 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 0 ÚVOD 0.3 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK FTO MEP PPL(A) CPL(A) HT CRI FI(A) PPL(H) CPL(H) FE AGL FNTP FS SFI VFR VMC TMG Organizace výcviku v létání Vícemotorový pístový (letoun) Průkaz způsobilosti soukromého pilota letounů Průkaz způsobilosti obchodního pilota letounů Vedoucí výcviku Instruktor třídní kvalifikace Letový instruktor Průkaz způsobilosti soukromého pilota vrtulníků Průkaz způsobilosti obchodního pilota vrtulníků Letový examinátor Nad zemí Trenažér letových a navigačních postupů Letový simulátor Instruktor na letovém simulátoru Pravidla pro let za viditelnosti Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti Turistický motorový kluzák Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 0-4 Vydáno :

5 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU 1.1 CÍL KURSU Cílem modulového kursu k CPL(A) je vycvičit držitele PPL(A) na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A). 1.2 POŽADAVKY PŘED VSTUPEM Před zahájením modulového kursu CPL(A) musí žadatel: a) být držitelem PPL(A) vydaného v souladu s Přílohou 1 ICAO b) mít nalétáno 150 hodin jako pilot; a c) splňovat ustanovení JAR - FCL a 1,240 jestliže má být ke zkoušce dovednosti použit vícemotorový letoun d) žadateli o CPL(A) musí být alespoň 18 let e) žadatel o CPL(A) musí mít platné zdravotní osvědčení 1. třídy f) žadatel musí mít potvrzení o absolvování teoretické výuky ve schváleném zařízení pro výuku teorie v rozsahu alespoň 50% celkové doby uvedené v části 4 této příručky, nebo mít potvrzení o zkoušce pro stejnou nebo vyšší kvalifikaci (CPL, ATPL) 1.3. PRAXE A ZÁPOČTY PŘEDCHOZÍ PRAXE PRAXE Žadatel o CPL(A), který není absolventem integrovaného kursu výcviku v létání, musí nalétat jako pilot letounů s osvědčením letové způsobilosti vydaným nebo uznaným členským státem JAA alespoň 200 letových hodin ZAPOČÍTÁNÍ Z 200 letových hodin: (I) může být 10 hodin přístrojové pozemní doby; a (II) 30 hodin ve funkci velícího pilota majícího PPL(H); nebo (III) 100 hodin z uvedených 200 hodin může být nalétáno na vrtulnících ve funkci velícího pilota majícího CPL(H); nebo (IV) 30 hodin ve funkci velícího pilota na turistických motorových kluzácích nebo kluzácích LETOVÁ DOBA Žadatel musí nalétat na letounech 200 letových hodin v průběhu modulového kursu, zahrnujících alespoň: 1) 100 hodin ve funkci velícího pilota, 2) 20 hodin přeletů ve funkci velícího pilota, zahrnujících přelet let do vzdálenosti alespoň 540 km ( 300 NM ), v jehož průběhu musí být provede na přistání s úplným zastavením na dvou letištích jiných než letiště odletu; a 3) 10 hodin doby přístrojové výuky, z nichž má činit přístrojová pozemní doba nejvýše 5 hodin; a 4) 5 letových hodin v noci, zahrnujících alespoň 3 hodiny výcviku s instruktorem, včetně alespoň 1 hodiny navigace při přeletech a 5 sólových vzletů a 5 přistání s úplným zastavením. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-1 Vydáno : Revize 1:

6 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU 1.4 OSNOVY VÝCVIKU létání VFR / DEN Číslo Obsah cvičení S instruktorem Pozemní přípr. cvič. letů hodin hod. CPL 1a Pozemní příprava 4 CPL 2 Let po okruhu 7 0:45 CPL 3 Okruhy - simulované vysazení motoru 7 0:45 CPL 4 Vzlety s max. výkonností 8 1:00 CPL 5 Vzlety a přistání s bočním větrem 8 1:00 CPL 6 Let při kriticky vysokých rychlostech 1 0:45 CPL 7 Let při kriticky nízkých rychlostech 1 0:45 CPL 8a Pozemní příprava 6 CPL 8 Přelety 5 10:00 CPL 9a Pozemní příprava 6 CPL 9 Základní létání podle přístrojů 1 0:30 CPL 10 Základní létání podle přístrojů 1 0:45 CPL 11 Postup přiblížení podle přístrojů 1 0:45 CPL 12 Opakovací let, neobvyklé polohy 1 0:45 CPL 13 Opakovaní úlohy :45 CPL 14 Radionavigace 1 0:45 CPL 15 Opakovací let 1 0:45 CPL 16 Opakovací let - simulované poruchy 1 0:45 přístrojů CPL 17 Rozpoznání a vyrovnání počínajícího a 1 0:45 plného přetažení CPL 18 Opakování úloh 14, 16, :30 Celkem 51 25: létání VFR / NOC číslo cvič. CPL 19a CPL 19 Obsah cvičení S instruktorem Sólo Pozemní letů hodin letů hodin přípravy hod. Pozemní příprava 4 Cvičný let k nácviku 2 01:00 jednoduché pilotáže CPL 20 Cvičné lety po okruhu 15 01:30 CPL 21 Přezkoušení 3 00:30 CPL 22 Samostatné lety po okruhu 5 00:30 CPL 23 Přelety 2 01:30 Celkem 22 04: :30 4 Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-2 Vydáno : Revize 1:

7 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU 1.5. ČASOVÝ ROZVRH - PROGRAM VÝCVIKU Výcvik bude probíhat individuálně. Žadatel musí pod dohledem vedoucího výcviku ( HT ) dokončit všechny etapy výcviku v jednom nepřetržitém kursu výcviku. Letový výcvik může být zahájen a prováděn současně s kursem teoretické výuky. Letový výcvik musí být dokončen v období platnosti osvědčení o úspěšném absolvování teoretických zkoušek (JAR- FCL-1.495) VÝCVIK V LÉTÁNÍ Žadatelé bez přístrojové kvalifikace musejí absolvovat kompletní výcvik dle části 1.4. osnovy výcviku (cvičení CPL 1 - CPL 18), který obsahuje minimálně 25 hodin letové výuky, z nichž může být až 5 hodin přístrojové pozemní doby na trenažéru letových a navigačních postupů I (FNTP I) nebo FNTP II Žadatelé s platnou přístrojovou kvalifikací musejí absolvovat cvičení CPL 1 - CPL 8 zahrnující 15 hodin letového výcviku s instruktorem za viditelnosti Žadatelé bez kvalifikace pro létání v noci musejí absolvovat 5 hodin letového výcviku v noci, cvičení CPL 19 - CPL 23. Do výcviku v noci mohou být zařazení piloti: a) kteří na typu, se kterým budou provádět výcvik v noci nalétali minimálně 10 hodin ve dne, z toho 30 minut podle přístrojů v zakryté kabině, b) splnili cvičení CPL 9, 10, 11, 12, 13, 14 c) odlétali min. 30 min. podle přístrojů v zakryté kabině za posledních 12 měsíců. Při nácviku letů a přistání u dvoumotorových letounů na jeden motor, musí být druhý motor seřízen na režim volnoběhu Minimálně 5 hodin letového výcviku se musí uskutečnit na letounu s osvědčením pro přepravu alespoň 4 osob, který má stavitelnou vrtuli a zatahovací přistávací zařízení Výcvik letu podle přístrojů. Část výcviku se smí provádět na FNTPI nebo II nebo na letovém simulátoru viz část 3 výcvik na simulátoru. Výcvik letu podle přístrojů se musí provádět za VMC (za meteorologických podmínek letu za viditelnosti) s využitím vhodných prostředků simulování žákovi IMC (meteorologické podmínky letu podle přístrojů) Jestliže se výcvik provádí zcela nebo částečně na vícemotorovém letounu, tak musí výcvik zahrnovat v úlohách CPL 1-18 řízení letounu s jedním nepracujícím motorem - vypnutí a opětovné spuštění motoru. Před zahájením výcviku CPL(A) na vícemotorovém letounu musí žadatel splňovat ustanovení JAR- FCL a 1.240, příslušná pro použitý letoun. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-3 Vydáno : Revize 1:

8 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU 1.6. ZÁZNAMY O VÝCVIKU Praktický výcvik provádí FI(A),(b) - Záznamy o pozemních přípravách a praktickém výcviku se provádí do osobního listu žáka. V tomto listu se eviduje doba letu, počty startů a připomínky instruktora. Žák si eviduje dobu letu a počty startů ve svém zápisníku letů. Za vedení osobního listu odpovídá přidělený instruktor, za vedení zápisníku letů odpovídá pilot - žák a vede si jej podle vzoru uvedeném v prov. příručce. Kontrolu provádí HT podle systému řízení kvality a kontrol uvedeném v provozní příručce FTO. - záznamy účasti se provádějí v třídní kníze pouze u teoretického školení. - osobní složku žáka má právo vydat HT pouze na vyžádání odpovědným zástupcům ÚCL - pokud žák přechází do jiné FTO, HT vystaví povtvrzení o odlétaných cvičení a potvrdí uzavřený zápisník, který je majetkem žáka. Uzavřená složka zůstává v archivu FTO. Přílohy: č. 1: Klasifikační záznamy č.2: Záznamy letové doby č.3: Osobní list frekventnta 1.7. BEZPEČNOSTNÍ VÝCVIK Požadavky před provedením prvního sólo letu v noci, jsou uvedeny v části 2 obsahu jednotlivých letových úloh. Cvičení označené CPL21P provádí HT nebo jím pověřený instruktor. O vhodnosti meterologických podmínek pro samostatné lety žáka rozhoduje instruktor PRAKTICKÉ A TEORETICKÉ ZKOUŠKY Přezkoušení pokroku - není uplatňováno KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY Po ukončení výcviku a splnění příslušných požadavků praxe se musí žadatel podrobit zkoušce dovednosti CPL(A), buď na vícemotorovém nebo jednomotorovém letounu Žadatel o zkoušku dovednosti k CPL(A) musí mít uspokojivě dokončen veškerý předepsaný výcvik, včetně výcviku na letounu stejného typu/třídy, který má být použit ke zkoušce. Žadatel i musí být dovoleno zvolit si pro vykonání zkoušky jednomotorový nebo vícemotorový letoun. Letoun, použitý pro zkoušku dovednosti, musí splňovat požadavky na cvičné letouny stanovené v Dodatku 1 k JAR-FCL a musí mít osvědčení pro přepravu alespoň čtyř osob, stavitelnou vrtuli a zatahovací přistávací zařízení. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-4 Vydáno : Revize 1:

9 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU Žadatel musí úspěšně absolvovat Část 1 až 5 zkoušky dovednosti a Část 6, je-li použit vícemotorový letoun. Neúspěch ve více než jedné Části bude vyžadovat, aby žadatel odstoupil celou zkoušku znovu. Při neúspěchu pouze v jedné Části musí žadatel o pakovat pouze tuto Část zkoušky. Neúspěch v kterékoliv Části opakované zkoušky, včetně těch Částí zkoušky, které úspěšně absolvoval při předchozím pokusu, bude vyžadovat, aby žadatel podstoupil celou zkoušku znovu. Všechny Části zkoušky dovednosti musejí být dokončeny v rozmezí šesti měsíců. Po kterékoliv neúspěšné zkoušce dovednosti l ze předepsat další výcvik. Nedosáhne-li se hodnocení "uspěl" ve všech částech zkoušky ve dvou pokusech, musí se vyžadovat další výcvik podle rozhodnutí Leteckého úřadu. Počet zkoušek dovednosti, o které se lze pokusit, není omezen PROVEDENÍ ZKOUŠKY - zkoušku provádí letový examinátor (FE) - Jestliže letový examinátor shledá důvody žadatele při volbě termínu dokončení zkoušky dovednosti jako nepřiměřené, musí žadatel znovu podstoupit celou zkoušku dovednosti. Jestliže termín dokončení je stanoven s přihlédnutím k důvodům přijatelným pro letového examinátora, musí být při dalším letu přezkušovány pouze ty části, které dosud nebyly dokončeny. - Jakýkoliv prověřovaný obrat nebo postup zkoušky může žadatel, podle uvážení FE, jednou opakovat. Letový examinátor (FE) může zkoušku zastavit v kterémkoliv stadiu, jestliže usoudí, že prokazování dovednosti v létání žadatelem vyžaduje opakování celé zkoušky. - Žadateli se musí přikázat, aby letoun pilotoval z místa, kde lze vykonávat funkce velícího pilota a tuto zkoušku provádět jako kdyby neexistoval jiný člen posádky. Zodpovědnost za tento let musí být stanovena v souladu s národními předpisy. - Letový examinátor musí vybrat trať pro let, jehož cílem musí být řízené letiště. Trať může končit na letišti odletu, nebo na dalším letišti. Žadatel musí zodpovídat za plánování tohoto letu a musí zajistit, aby bylo na palubě veškeré vybavení a dokumentace k provedení letu. Zkouška dovednosti musí trvat alespoň 90 minut. - Žadatel musí letovému examinátorovi hlásit kontroly a vykonané povinnosti, včetně identifikace radiových zařízení. Kontroly se musejí plnit v souladu se schváleným seznamem kontrol pro ten letoun, na němž se zkouška koná. Nastavení výkonu a otáček by se mělo dohodnout s FE před začátkem zkoušky a mělo by se normálně shodovat s hodnotami udanými v Provozní nebo Letové příručce daného letounu. - FE se nesmí podílet na řízení letounu, kromě případů, kdy je zásah nezbytný v zájmu bezpečnosti, nebo k zabránění nepřijatelného zdržení jiného letového provozu. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-5 Vydáno : Revize 1:

10 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU Žadatel musí prokázat schopnost: - ovládat letoun v rámci jeho omezení; - provádět všechny obraty plynule a přesně; - uplatňovat dobrý úsudek a letecké umění; - uplatňovat znalosti z nauky o létání; a - nepřetržitě řídit letoun takovým způsobem, aby o úspěšném výsledku postupu nebo obratu nebyly nikdy vážné pochybnosti OBSAH ZKOUŠKY DOVEDNOSTI K VYDÁNÍ CPL(A) ČÁST 1 ODLET a b c d e f g Předletová dokumentace, určení hmotnosti a vyvážení, rozbor počasí Prohlídka a ošetření letounu Pojíždění a vzlet Zpřesnění úvah o výkonnosti Letištní provoz a uspořádání letového provozu Postup odletu, nastavení výškoměru, zabránění srážce (bdělost) Spojení s ATC - plnění, postupy R/T ČÁST 2 LETOVÁ ČINNOST a b c d e Řízení letounu podle vnější vizuální orientace Let při kriticky malé rychlosti, zahrnující rozpoznání a vybrání z přetažení letounu a vybrání pádů Zatáčky, včetně zatáček v přistávací konfiguraci Let při kriticky vysokých rychlostech, zahrnující rozpoznání a vybrání ze spirálového strmého sestupného letu Let s orientací výhradně podle přístrojů, zahrnující: I. Vodorovný let, cestovní konfiguraci, udržování kursu a rychlosti letu II. Stoupavé a klesavé zatáčky s náklonem III. Vybrání z neobvyklých letových poloh, omezené přístroje na přístrojové desce ČÁST 3 POSTUPY NA TRATI a b c d e f g Řízení letounu podle vnější vizuální orientace Orientace, čtení mapy Udržování kursu, výšky, rychlosti, výhled (bdělost) Nastavení výškoměru Monitorování postupu letu, letový deník, využití paliva, vyhodnocování traťové chyby a opětovné nalétnutí na správnou trať Pozorování meteorologických podmínek, vyhodnocování vývoje, plánování diverzí Sledování tratě, určování poloh (NDB, VOR) s identifikací prostředků. Uskutečnění plánu diverze na náhradní letiště. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-6 Vydáno : Revize 1:

11 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU ČÁST 4 PŘIBLÍŽENÍ A PŘISTÁNÍ a Příletové postupy, nastavení výškoměru, kontroly b Spojení s ATC: plnění, postupy R/T c Opakování okruhu z malé výšky d Normální přistání, přistání s bočním větrem (jsou-li vhodné podmínky) e Přistání na krátké dráze f Poletové činnosti ČÁST 5 MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ POSTUPY Od žadatele se očekává, že bude hlásit opatření, která je třeba přijmout, a že bude provádět nacvičené úkony náznakově, ale nebude provádět žádnou provozní činnost. Tato část se může spojit s Částmi 1 až 4 a Simulovaná porucha motoru po vzletu (v bezpečné výšce) b Nesprávná činnost vybavení pro nouzové vysouvání přistávacího zařízení c Vynucené přistání d Přiblížení a přistání při volnoběhu motoru e Přistání bez vysunutí vztlakových klapek Tato Část se může spojovat s Částmi 1 až 5. ČÁST 6 SIMULOVANÝ ASYMETRICKÝ LET Tato zkouška musí brát zřetel na řízení letounu, identifikaci motoru s poruchou, okamžité zásahy (náznakové nacvičené úkony), dodržování úkonů kontrol, a na přesnost létání v těchto situacích: a Simulovaná porucha motoru v průběhu vzletu a přiblížení ( v bezpečné výšce, pokud se neprovádí na FNPT II nebo na letovém simulátoru) b Asymetrické přiblížení a opakování okruhu c Asymetrické přiblížení a přistání s úplným zastavením Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-7 Vydáno : Revize 1:

12 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU Zkouška z teoretických znalostí - provádí se na ÚCL Žadatel musí prokázat úroveň znalostí přiměřenou k právům držitele CPL(A) v souladu s požadavky v Hlavě J JAR - FCL Části / předměty zkoušky z teoretických znalostí a délka zkoušek - CPL(A) Průkaz způsobilosti OBCHODNÍHO PILOTA - LETOUNU - (CPL(A)) Předmět Číslo Trvání zkoušky pís. zkoušky Letecký zákon pís. zk. 1 0,45 h. Obecné znalosti letadla pís. zk. 2 2 h.30 min drak/systémy/pohonná jednotka přístroje/elektronika (1 h. 30 min) (1 h. 00 min.) Plánování a provedení letu pís.zk h hmotnost a vyvážení (0.45h) výkonnost (0,45 h) plánování a monitorování letu (1 h. 30 min) Lidská výkonnost a omezení pís.zk. 4 0,30 h Meteorologie pís.zk. 5 1 h.30 min Navigace pís.zk. 6 1 h. 30 min obecná navigace (1 h. 00 min.) radionavigace (0,30 h) Provozní postupy pís.zk. 7 0,45 h Základy letu pís.zk. 8 0,45 h Spojení VFR pís.zk. 9 0,30 h Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-8 Vydáno : Revize 1:

13 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU 1.9. ÚČINNOST VÝCVIKU 9 pís.zk 11 h. 45 min. Maximální počet instruktorů: 2 + HT + SFI Kázeň, postup pro vyřazení žáka z výcviku je uveden v provozní příručce FTO. Individuální odpovědnost za každého žáka je dána přiděleným hlavním instruktorem. - Případný neuspokojivý postup přiděleného instruktora k výcviku frekventanta by měl být odhalen při kontrolách kvality, pravidelně prováděných v souladu s provozní příručkou. Takovýto neuspokojivý postup může být důvodem ke změně přiděleného instruktora. V případě změny přiděleného instruktora musí být řádně předána i výcviková dokumentace s vysvětlením o stupni rozcvičení a o umění pilotáže žáka. O změně přiděleného instruktora rozhoduje HT. Vnitřní zpětná vazba je zajištěna způsobem komunikace přiděleného instruktora a dalšího instruktora, který provádí se žákem přezkušující a kontrolní lety. Tyto lety musí provádět ten instruktor, který má nalétáno s žákem méně než 40% jeho celkové letové doby ve dvojím. V případě že mají oba instruktoři nad 40% odlétané letové doby s žákem, provádí kontrolní a přezkušovací lety buď přímo vedoucí výcviku, nebo vedoucí výcviku rozhodne o možnosti přezkoušení třetím instruktorem. Vedoucí výcviku a přidělený hlavní instruktor musí mít přehled o provedeném teoretickém školení kterého se žák zúčastňuje souběžně s výcvikem. V závislosti na stupni rozcvičení v praktickém výcviku včas ve spolupráci s organizací provádějící teoretický výcvik koordinuje teoretický výcvik žáka tak, aby v praktickém výcviku nevznikaly zbytečné prodlevy NORMY A ÚROVEŇ VÝKONNOSTI V RUZNÝCH ETAPÁCH Za úroveň výcviku odpovídá přidělený FI(A). K dalším cvičení dle osnovy lze přistoupit až po úplném zvládnutí předcházejících cvičení. Při zjištěných nedostatcích může instruktor, v kterékoliv fázi výcviku opakovat již splněné cvičení STANDARTY A ÚROVNĚ V zájmu udržování vysokého standartu výcviku je třeba aby HT měl neustálý přehled o stavu své instruktorské základny, zejména o jejich náletu z hledisek norem stanovených provozní příručkou, o pilotním umění a o umění vyučovat. V případě pochybností může HT provést kdykoliv s kterýmkoliv instruktorem přezkušovací let POSTUPY PRO VYŘAZENÍ ŽÁKA Z VÝCVIKU Kázeňské řízení a případné vyloučení žáka z výcviku je řešeno v provozní příručce 1.13 HLÁŠENÍ A DOKUMENTACE Vedoucí výcviku je odpovědný za správné vedení výcvikové dokumentace a za soulad v zápisech Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-9 Vydáno : Revize 1:

14 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU v dokumentaci, dokladech letadla a zápisnících žáka a instruktora. Kontrola těchto údajů je předmětem v "Systému řízení jakosti" uvedeném v provozní příručce části A - 3. Letecká škola BEMOAIR s.r.o Vydáno : Revize 1:

15 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 Příloha 1. KLASIFIKAČNÍ ZÁZNAMY - ZÁPISY O PŘEZKOUŠENÍ Jméno a příjmení : Druh výcviku : List záznamu č. Dat. Úkol Cvič. Obsah a připomínky Hodnocení Podpis FI Letecká škola BEMOAIR s.r.o Vydáno :

16 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 Příloha 2 ZÁZNAMY LETOVÉ DOBY V PILOTNÍM VÝCVIKU Do rubriky Poznámka uveďte ICAO zkratku letišť, kde probíhá výcvik a počet provedených sestupů. Jméno a příjmení: Odbornost: Datum Typ OK Jméno C vi č. Dvojí Solo Celkem Z "Celkem" solo Poznámka Instr. letů hodin letů hodin letů hodin letů hodin Letecká škola BEMOAIR s.r.o Vydáno :

17 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 Příloha 3. OSOBNÍ LIST FREKVENTANTA LETECKÉHO VÝCVIKU Druh výcviku: Razítko FTO : Příjmení: Jméno: Datum narození: Číslo osobního dokladu: Adresa trv. bydliště : Telefony : Druh průkazu způsobilosti číslo: platnost do : Medical certificate třídy : další periodické vyšetření do : DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI Držitel kvalifikace NOC/NIGHT : Celkový nálet - SEP : MEP: TMG: Vrtulníky : ÚLEVY : Vysvědčení radiotelefonisty * : VF - OFC číslo: platnost do : Přidělení instruktoři : Vzor podpisu: 1/: 2/: 3/: 1/: 2/: 3/: TYPY ve výcviku * : Z-142 Z-43 C-152 C-172 C-177RG L-200 L-40 * (vhodné zakroužkovat) Datum : Podpis frekventanta : Údaje ověřil: POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ TEORETICKÉ VÝUKY PŘED ZAHÁJENÍM VÝCVIKU Kde : Rozsah výuky hodin V PRUBĚHU VÝCVIKU Kde: Rozsah výuky: hodin Ověřil - Podpis: Ověřil - Podpis: Letecká škola BEMOAIR s.r.o 1-13 Vydáno Revize 1:

18 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 2 LETOVÉ ÚLOHY 2.1. OBSAH JEDNOTLIVÝCH LETOVÝCH ÚLOH VFR - DEN Číslo Obsah cvičení C 1a Předletová činnost dokumentace, stanovení hmotnosti a vyvážení, kontrola a obsluha letounu, prohlídka a ošetření letounu C 2 Vzlet okruh, přiblížení a přistání, používání seznamu důležitých úkonů, postupy k zabraňování srážkám, letmé vzlety (H- 300 m AGL, 150 m AGL) C 3 Okruhy. Simulované vysazení motoru v průběhu vzletu a po vzletu C 4 Maximální výkony letadla. Vzlety (z krátkých VPD a přes překážku - stanovení min. výšek nad prahem VPD), přistání na krátké VPD, lety na max. hmotnosti C 5 Vzlety a přistání s bočním (zadním ) větrem, opakování okruhu a opravy chyb při přistání C 6 Let rychlosti blízkou maximální, rozpoznání a vybírání sestupných spirál (H min. = 800 m AGL) C 7 Let při kriticky nízkých rychlostech; zabránění vývrtce, rozpoznání a vyvedení letounu z počínajícího a plného přetažení (pádu). (H min. 800 m AGL) C 8a Srovnávací navigace, navigace výpočtem, radionavigace, plánování letů, vyplnění letového plánu, vyhodnocování meteorologické dokumentace, NOTAM atd. Radiotelefonní postupy a frazeologie, zjišťování polohy pomocí radionavigačních prostředků, VFR postupy na řízených letištích, postupy při zhoršení počasí, ztrátě orientace a radiového spojení C 8 Navigační lety (H=300 m, 150 m AGL) - využití navigace výpočtem i radionavigačních prostředků. Lety na, z a průlety na řízených letištích, dodržování postupů letových provozních služeb pro VFR lety na řízených letištích, postupy pro let na záložní letiště, simulované vysazení motoru při letu po trati, výběr plochy pro nouzové a bezpečnostní přistání. Lety při minimech VMC. Každý let musí zahrnovat minimálně 1 přílet a 1 odlet na řízeném letišti, kde jsou stanoveny VFR příletové a odletové tratě. 1 let musí být proveden na letový plán v letové hladině. C 9a Prověřit pilota ze znalosti obsluhy a využití letových a radionavigačních přístrojů, seznámit jej se způsobem rozdělení pozornosti, sledování přístrojů za letu, se zásadami při vybírání letounu z nezvyklé polohy, dosáhnout dobré teoretické připravenosti k provádění letů za využití radionavigačních zařízení a prostředků. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 2-1 Vydáno :

19 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 2 LETOVÉ ÚLOHY Číslo cvičení C 9 C 10 C 11 C 12 Obsah - činnost a způsob pilotování při vysazení rychloměru, horizontu nebo variometru - jednoduché režimy letu, způsoby provádění standardních zatáček Základní přístrojové létání bez vnější vizuální orientace. Horizontální let, změny režimu motoru pro akceleraci a deceleraci letounu, udržování přímého horizontálního letu, horizontální zatáčky s náklonem 15 a 25, vybírání do předem stanoveného kurzu (H= m AGL) Opakování cv.cpl 9, klesání a stoupání, udržování kurzu a rychlosti, přechod do horizontálního letu, stoupavé a klesavé zatáčky (H min = 300 m AGL) Postup přiblížení podle přístrojů a) Zahájení úlohy, zpomalení na rychlost přiblížení, vztlakové klapky pro konfiguraci přiblížení; b) Počáteční standardní zatáčka (vlevo nebo vpravo); c) Nalétnutí na opačný kurs, udržování nového kursu po dobu 1 min; d) Standardní zatáčka, vysunout podvozek, klesat 500 ft/min (2,54 m/sec); e) Nalétnutí na počáteční kurs, udržování klesání 500 ft/min a nového kursu po dobu 1 minuty; f) Přechod do horizontálního letu, 1000 ft pod počáteční letovou hladinou; g) Zahájení opakování okruhu; a h) Stoupání při nejlepší stoupací rychlosti Opakování cv. CPL 9 a zatáčky s náklonem 45, vybírání nezvyklých poloh (H min =400 m) C 13 Opakování úlohy 12 C 14 Radionavigace s využitím VOR, NDB, VDF, (GPS), nalétávání předem stanovených QDM a QDR C 15 Opakování úlohy CPL 9 a vyrovnání z neobvyklých letových poloh C 16 Opakování úlohy CPL 9, zatáčky a změna hladiny se simulovanou poruchou umělého horizontu a/nebo směrového setrvačníku. C 17 Rozpoznání a vyrovnání počínajícího a plného přetažení (pádu) C 18 Opakování úloh CPL 14, 16 a 17 Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 2-2 Vydáno :

20 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 2 LETOVÉ ÚLOHY VFR - NOC Číslo cvičení C 19a C 19 C 20 C 21 C 22 C 23 Obsah Seznámit piloty s technikou pilotáže v noci a organizací létání: - organizace létání v noci, pravidla bezpečnosti, - vytyčení VPD, orientační body v prostoru letiště, - činnost při ztrátě orientace, - způsob pojíždění, vzletu, letu po okruhu a přistání, - provádění jednotlivých prvků techniky pilotáže v noci, používání světlometů - přezkoušení ze znalostí rozmístění přístrojů, ovladačů a spínačů naslepo Naučit pilota provádění prvků jednoduché pilotáže: - min. výška 600 m nad zemí, - vzlet bez použití světlometu, - seznámení s charakteristickými světelnými orientačními body, - stoupání a klesání stanovenou vertikální rychlostí, - let o min. bezpečné rychlosti v horizontálním letu při různém stupni vysunutí vztlakových klapek a různých režimech motoru, - na dvoumotorových letounech procvičit let na jeden motor Naučit pilota provádění letu po okruhu a přistání s použitím palubního světlometu a na řadu: - min. výška 300 m nad zemí - vzlet bez použití a s použitím palubního světlometu, - přistání s použitím palubního světlometu a na řadu, - opakování okruhu z bodu vyrovnání a po dosednutí, - na dvoumotorových letounech procvičit přistání s jedním pracujícím motorem. Přezkoušet schopnost pilota k provádění samostatných letů v noci: - min. výška m nad zemí, - vzlet bez použití světlometu, - zatáčky o náklonu 15-45, let o minimální bezpečné rychlosti v horizontálním letu, - stoupání a klesání stanovenou vertikální rychlostí, - let po okruhu, přistání s použitím palubního světlometu a na řadu, opakování okruhu po dosednutí, - na dvoumotorových letounech procvičit let na jeden motor Zdokonalit pilota v technice pilotáže při letu po okruhu: - min. výška 300 m nad zemí, - vzlet bez použití a s použitím palubního světlometu a na řadu, - opakování okruhu po dosednutí Naučit pilota provádění navigačních letů (přeletů) s využitím radionavigačních prostředků a zařízení v noci za VFR: - min. výška 600 m nad zemí, - let plánovat s využitím radionavigačních prostředků, GPS, navigací výpočtem a srovnávací navigací Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 2-3 Vydáno :

21 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 3 VÝCVIK NA FNTP II 3.0 VÝCVIK NA LETOVÉM SIMULÁTORU Letové úlohy CPL 9 - CPL 18 se smí provádět na FNPT I, nebo II, nebo na letovém simulátoru za podmínky, že tato přístrojová pozemní doba může být maximálně 5 hodin. Na FNPT I, nebo FNPT II, nebo na letovém simulátoru se doporučuje provádět cvičení: CPL 13, 14, 18 FNTP I, nebo II nebo letový simulátor musí být schválen pro tento výcvik ÚCL (viz bod 3.3.1) FTO BEMOAIR využívá pro výcvik pilotů smluvně simulátory : a) FNPTII. typu ULT-28 FTO Let s FLY b) simulátor FNPTII a FTD ATR provozovatele ČSA 3.4. INSTRUKTOŘI VÝCVIKU NA LETOVÉM VÝCVIKOVÉM SIMULÁTORU K plnění povinností letového výcviku na letovém výcvikovém simulátoru a na trenažéru letových a navigačních postupů I (FNTP I) instruktoři musejí nebo museli mít průkaz způsobilosti profesionálního pilota a kvalifikaci(-e) příslušnou(-é) k výcvikovému kursu CPL(A) a musejí mít pro výcvik praxi ve výuce a tuto potvrzenou od vedoucího výcviku provozovatele FNPTII. K plnění povinnosti letového výcviku na letovém simulátoru a/nebo na trenažéru letových a navigačních postupů II (FNPT II) musejí instruktoři mít kvalifikaci letového instruktora (FI) nebo kvalifikaci instruktora typové kvalifikace (TRI), nebo oprávnění instruktora výuky na letovém výcvikového simulátoru (SFI) Za dodržování posloupnosti úloh, metodiku a kvalitu výcviku odpovídá HT Provedený výcvik se zapisuje do osobního listu frekventanta. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 3-1 Vydáno :

22 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 4 TEORETICKÁ ČÁST 4.0 TEORETICKÁ VÝUKA Teoretická výuka se bude konat v organizaci schválené k provádění kursů teoretické výuky. HT je povinen dohlížet na tuto část kursu. TEORETICKÉ ZNALOSTI Soubor teoretických znalostí pro CPL(A) je uveden v AMC FCL, (b). Schválený kurs teoretické výuky k CPL(A) musí zahrnovat alespoň 200 hodin výuky (1 hodina = 60 minut výuky), která může zahrnovat práci na učebně, interaktivní video, předvádění diapozitivů / s magnetofonem, studijní koutky, výcvik s pomocí počítače a jiných prostředků ve vhodných poměrech, schválených Leteckým úřadem. 4.3 Teoretická výuka před zahájením kurzu Před zahájením kurzu musí frekventant absolvovat následující část teoretické výuky a úspěšně složit zkoušky na ÚCL z následujících předmětů : 010 Letecký zákon 021 Draky, systémy, elektrický systém 021 Pohonné jednotky, nouzové vybavení 022 Přístrojové vybavení 050 Meteorologie 061 Obecná navigace 062 Radionavigace 090 Spojení Po skončení této první části teoretické výuky může uchazeč zahájit praktický výcvik a přihlásit se k první části teoretické zkoušky. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 4-1 Vydáno :

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A)

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) modulový Vydáno: 1. prosinec 2002 Poslední aktualizace : R5 8. duben 2008 Schválil: ÚCL č.j. : 16.612/02-311 Rozdělovník:

Více

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY O S N O V Y V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AK - MOT Včetně Změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schválil letový ředitel AeČR č. j. 27/99 dne 20. 12. 1999 Schváleno Státní leteckou inspekcí:

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL.

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL. číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.1.2004 - - - číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/SLP-OZLP

Více

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/PIILP, ÚCL/PIpiloti,

Více

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností letiště Benešov u Prahy Nesvačily 0193 257 51 Bystřice u Benešova - výcvik VFR pobočka Brno - Tuřany pro výcviky IR(A) Telefony

Více

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností letiště Benešov u Prahy Nesvačily 0193 257 51 Bystřice u Benešova - výcviky VFR pobočka Brno - Tuřany pro výcviky VFR a IR(A) Telefony

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK)

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) JAR-FCL 2 OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) ÚVODNÍ USTANOVENÍ PŘEDMLUVA SEZNAM PLATNÝCH STRAN PREAMBULE ČÁST 1 POŽADAVKY HLAVA A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY HLAVA

Více

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY 1. Při vstupu do kabiny před spuštěním motorů Hlavní ovládání podvozku - neutrál, zajištěno nouzové vysunutí podvozku neutrál parkovací brzda zabržděno, zajištěno seřídit sedadlo

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ Aeroklub Kralupy PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ soutěž dvoučlenných posádek - rally 25. ročník Vážení přátelé, 25..ročník soutěže rally dvoučlenných posádek, pořádaný Aeroklubem Kralupy na letišti Sazená 29.8.2015

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY ČÁST 2 JAR-FCL 2 AMC/IEM F TYPOVÁ KVALIFIKACE IEM FCL 2.240 (b)(1) Zkouška dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti ATPL/typové kvalifikace/výcvik pro vícepilotní vrtulníky (Viz JAR-FCL 2.240) FORMULÁŘ

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 9

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 9 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

Směrnice pro pořádání leteckých akcí

Směrnice pro pořádání leteckých akcí Příloha k MP Ř PČR LS č. 2/2003 Policie ČR Letecká služba Letový dokument 3 Směrnice pro pořádání leteckých akcí (leteckých dnů, propagačních leteckých akcí, leteckých ukázek a předvedení) s vrtulníky

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 8 ZOBRAZENÍ V MAPÁCH/LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP) 8.1 VŠEOBECNĚ Materiál týkající se publikování map je obsažen v předpisu L 4 následovně: a) Mapa standardních přístrojových příletových tratí

Více

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie +

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + LETOVÉ POSTUPY PRO VL-3 NORMÁLNÍ ÚKONY 0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + - stav a uchycení kompozitových krytů kol hlavního podvozku - stav a uchycení hydraulických

Více

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice -

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - 1) Program soutěže (čas uveden v UTC) Pátek 1.6.2012 přílety, registrace přílety po 14:00 nutno koordinovat Západ slunce na LKKU 1.6.2012

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Zlín Z 226MS poznávací značky OK KMJ, u letiště Vrchlabí dne 4. 10.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Zlín Z 226MS poznávací značky OK KMJ, u letiště Vrchlabí dne 4. 10. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 14-620 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Zlín Z 226MS poznávací značky OK

Více

obsah o nás 3 naše letka 9 kurzy 15 letouny a vrtulníky hlavní kurzy 19 doplňkové a rozšiřující kurzy 35 kontakt 41 KATALOG

obsah o nás 3 naše letka 9 kurzy 15 letouny a vrtulníky hlavní kurzy 19 doplňkové a rozšiřující kurzy 35 kontakt 41 KATALOG obsah o nás 3 naše letka 9 kurzy 15 letouny a vrtulníky hlavní kurzy 19 doplňkové a rozšiřující kurzy 35 kontakt 41 2 o nás 3 o nás Flying Academy je profesionální letecká škola pro každého, koho létání

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PROVOZNÍ SMĚRNICE ČÁST

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PROVOZNÍ SMĚRNICE ČÁST Letecká škola BEMOAIR s.r.o. PROVOZNÍ SMĚRNICE ČÁST E PROVOZNÍ SMĚRNICE PROVOZNÍ SMĚRNICE k provádění leteckých prací provozovatele Letecká škola BEMOAIR s.r.o. jako součást Provozní příručky část E 1.0

Více

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY P - 1 S M Ě R N I C E PRO LÉTÁNÍ V AEROKLUBECH Schválil letový ředitel AeČR pod č. j.: 11/2000 dne: 21. 03. 2000 Platí od : 01. 05.2007 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 OBSAH Změny a doplňky

Více

MediaKit2015. Informace o možnostech spolupráce

MediaKit2015. Informace o možnostech spolupráce MediaKit2015 Informace o možnostech spolupráce Nejnavštěvovanější server o létání v ČR a SR Server navštěvuje největší komunita lidí, kteří se zajímají o tuto oblast a nakupují produkty a služby v této

Více

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Úřad pro civilní letectví, Sekce letová a provozní Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Obsahově vychází z JAA AGM Section One: General Part 3: TGL Schválil Ing. Petr

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 154/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu B737-800, OK-TVA Hurghada

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY P - 1 S M Ě R N I C E PRO LÉTÁNÍ V AEROKLUBECH Schválil letový ředitel AeČR pod č. j.: 11/2000 dne: 21. 03. 2000 Platí od : 01. 03.2004 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 OBSAH Změny a doplňky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-07-178 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu - nebezpečí srážky mezi letounem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1.1 Společnost ELMONTEX a.s. je vykonavatel a sprostředkovatel leteckých zážitků (vyhlídkových a zážitkových letů), poskytuje

Více

PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV

PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV Obecné Organizátor Organizátorem 1. Poháru Moravy 2015 v akrobacii kluzáků jsou společně Aeroklub, o.s a Aeroklub Holešov, o.s. (TSVM) se koná pod

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 - LETOVÝ PROVOZ 4.1 Činnost provozních zařízení a služeb 4.1.1 Provozovatel nesmí povolit zahájení letu, dokud přiměřenými prostředky nebylo zjištěno, že pozemní, a popř.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Boeing 737-500 v místě FIR Minsk, Bělorusko dne 2.7.2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Boeing 737-500 v místě FIR Minsk, Bělorusko dne 2.7.2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 273/6/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Boeing 737-500 v místě FIR

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 563/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV

Více

DODATEK N PŘEDPIS L 11

DODATEK N PŘEDPIS L 11 DODATEK N PŘEDPIS L 11 ČR: DODATEK N LETIŠTNÍ LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA (AFIS) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Letiště AFIS a letištní provozní zóna ATZ 1.1.1 Letiště AFIS je neřízené letiště, o kterém bylo

Více

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Soutěž pořádá aeroklub Praha-Letňany ve spolupráci s aeroklubem Havlíčkův Brod v termínu 20.7.-28.7.2013 na letišti Havlíčkův Brod pro kluzáky ve třídách klub

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

LA 2. Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ

LA 2. Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ Znění ze dne: 29. 6. 2007 LA 1 ÚVOD - str. 1 Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě SLZ LA 2 Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ Na základě pověření

Více

Seznam výtek při přezkušovacím letu

Seznam výtek při přezkušovacím letu Seznam výtek při přezkušovacím letu Žák: Datum zkoušky: Examinátor: Hodnocení: Prospěl / Neprospěl Průběh zkoušky Předmětem zkoušky je předvedení letu balónem za normálních podmínek doplněný o řešení nouzových

Více

VÁNOCE 2010 ORIGINÁLNÍ DÁRKY POTĚŠTE ORIGINÁLNÍM DÁRKEM PROČ SI VYBRAT DÁRKY OD FAIR? Vážení obchodní přátelé,

VÁNOCE 2010 ORIGINÁLNÍ DÁRKY POTĚŠTE ORIGINÁLNÍM DÁRKEM PROČ SI VYBRAT DÁRKY OD FAIR? Vážení obchodní přátelé, ORIGINÁLNÍ DÁRKY VÁNOCE 2010 POTĚŠTE ORIGINÁLNÍM DÁRKEM PROČ SI VYBRAT DÁRKY OD FAIR? Vážení obchodní přátelé, s blížícími se Vánocemi jistě i Vy začínáte přemýšlet, čím byste potěšili srdce svých blízkých,

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Více

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ. 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ. 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, Upozornění: Tento text je konsolidovaným zněním vyhlášky č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Neprošel tudíž nezávislou kontrolou Úřadu vlády České republiky, ani korekturou redakce Sbírky zákonů.

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Název:

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Název: Název: ROZDÍLOVÁ TABULKA Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou

Více

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání Letecké předpisy Pravidla létání 1. Definice dohlednosti zní a) dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu b) schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci, daná meteorologickými

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. ULLa typu TL-3000 SIRIUS, na letišti LKHK, dne 16. 7. 2008.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. ULLa typu TL-3000 SIRIUS, na letišti LKHK, dne 16. 7. 2008. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 08 329 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody ULLa typu TL-3000 SIRIUS, na letišti

Více

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají.

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.7.101 OCHRANNÁ

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR

PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR PŘEDMLUVA Tento učební text je plně postačující pro přípravu na teoretickou zkoušku z předmětu Provozní postupy uchazečů o průkaz způsobilosti soukromého

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003. ze dne 20. listopadu 2003

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003. ze dne 20. listopadu 2003 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA B [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) Vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, je takové vybavení, které není požadováno k účelům týkajícím

Více

Školení pilotů 2010 Část1.

Školení pilotů 2010 Část1. SLNS BRNO Školení pilotů 2010 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha I. Přihláška ke členství v komoře a rozhodnutí o ní 1.1 Uchazeč o členství požádá o přijetí za člena přihláškou na formuláři

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ HOŘOVICE LKHV... Mgr. Karel Plzák VLP AD Hořovice Ing.Lukáš Kolín vedoucí.oddělení.letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu

Více

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1 Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení Padákové kluzáky, závěsné kluzáky Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR Ke Kablu 289,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STRATEGIE A KONCEPCE LETECKÝCH DOPRAVCŮ PRO NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ NA POZICI PILOT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STRATEGIE A KONCEPCE LETECKÝCH DOPRAVCŮ PRO NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ NA POZICI PILOT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING STRATEGIE A KONCEPCE LETECKÝCH

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 NOV 14 (1) PRAHA/Ruzyně VFR-AD-LKPR-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše 1.1.1 Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

P96 Golf 100. Rozměry výška - 2.30 m délka - 6.40 m rozpětí - 8.4 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 32 cm

P96 Golf 100. Rozměry výška - 2.30 m délka - 6.40 m rozpětí - 8.4 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 32 cm P96 Golf 100 Rozměry výška - 2.30 m délka - 6.40 m rozpětí - 8.4 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 32 cm Palivo - používat pouze - NATURAL 95,98 - SUPER 96 pouze při používání minerálního motorového

Více

P92 Echo Classic 80. Rozměry výška - 2.50 m délka - 6.30 m rozpětí - 9.6 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 36 cm

P92 Echo Classic 80. Rozměry výška - 2.50 m délka - 6.30 m rozpětí - 9.6 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 36 cm P92 Echo Classic 80 Rozměry výška - 2.50 m délka - 6.30 m rozpětí - 9.6 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 36 cm Palivo - používat pouze - NATURAL 95,98 - SUPER 96 pouze při používání minerálního

Více

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako technický prostředek lze použít k rychlému transportu nebo k záchraně osob. Záchranu pomocí vrtulníku

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SVAZEK I - HLUK LETADEL L16/I Uveřejněno pod číslem jednacím: č.j. 525/2007-220-SP/1

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin parašutistické nehody na stadionu Evžena Rošického v Praze dne 31. 12. 2011.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin parašutistické nehody na stadionu Evžena Rošického v Praze dne 31. 12. 2011. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ -11-575 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin parašutistické nehody na stadionu Evžena Rošického v Praze dne

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK

PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK (plocha SLZ Nymburk dále jako LETIŠTĚ NYMBURK ) 1. Charakter plochy: Areál Letiště Nymburk (budovy, hangáry, vzletová a přistávací plocha dále jen VPP) je soukromým majetkem.

Více

ZKUŠEBNÍ OSNOVY. Os 15

ZKUŠEBNÍ OSNOVY. Os 15 ZKUŠEBNÍ OSNOVY pro teoretické zkoušky pilotů kluzáků (GLD) a pilotů motorových kluzáků (TMG) civilního letectví Os 15 Vydání 2005 Číslo změny: Original Strana 1 z 28 Datum: 01.01. 2005 Úvodní ustanovení

Více

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru.

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru. PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO KLUZÁKY L 13 ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- P - provozní I - informační Z -

Více

AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI

AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI [ACJ k hlavě H Provoz v 2. třídě výkonnosti Viz Hlava H 1. ÚVOD Tato studie popisuje 2. třídu výkonnosti, jak je stanovena v JAR-OPS 3, Hlavě H. Byla vytvořena

Více

DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ (časový rozsah: 4 hodiny) Školení je určeno pro řidiče a technický personál, je zaměřeno k poskytnutí uceleného souboru informací o vývoji

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ SPITFIRE Mk XIV MINI Předkládá: Datum: 17.9.2012 Podpis: Označení typu: SPITFIRE Mk XIV MINI Předpis: Stavba byla zahájena 17.09.2012. Letoun je polomaketa stíhačky 2. Sv. války Supermarine

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. 1 L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ LIBEREC. Bc. Martina Rosenbergová Primátor města Liberce. Ing. Lukáš Kolín vedoucí oddělení letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU Typ: L 23 SUPER-BLANÍK Výrobní číslo: Poznávací značka: OK-0240 Schváleno Státní leteckou inspekcí ČSSR v Praze dne 28.8.1989 Kluzák L 23 Super Blaník se musí provozovat podle informací

Více

NAVIGAČNÍ LET - PŘÍPRAVA POSTUPY

NAVIGAČNÍ LET - PŘÍPRAVA POSTUPY NAVIGAČNÍ LET - PŘÍPRAVA POSTUPY Navigační příprava obsahuje: 1. Volba trati 2. Příprava mapy (zákres, ČÚ, její podrobné studium a složení) 3. Stanovení náhradních letišť pro trať 4. Informace: o omezených

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Předpis V-PARA-1

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Předpis V-PARA-1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Předpis V-PARA-1 Strana číslo Verze Datum Strana číslo Verze Datum 1 až 56 1. vydání 01.01.2013 1. vydání Strana 1 01.01.2013 ÚČINNOST PŘEDPISU, ZMĚN A OPRAV Verze

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-181 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

a) druh letadla, c) barva,

a) druh letadla, c) barva, Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb., ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více