PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK CPL(A)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK CPL(A)"

Transkript

1 Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK CPL(A) modulový Vydáno: 1. listopad 2002 Poslední aktualizace : 9. červen 2006 Schválil: ÚCL č.j. : / Rozdělovník: Originál Letecká škola BEMOAIR s.r.o. Výtisk č. 1 ÚCL 2 LŠ - Benešov 3 LŠ - Brno 4 FNTPII. LETOV simulátory a.s. Výtisk č. originál

2 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 0 ÚVOD 0.1 SEZNAM ZMĚN Číslo změny Čísla stran, kterých se změna týká Datum vydání nových listů R1 1-1, R Datum provedení změny a podpis Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 0-2 Vydáno :

3 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 0 ÚVOD 0.2 SEZNAM PLATNÝCH STRAN Část 0 Úvodní část Část 1 Plán výcviku Část 2 Předběžná příprava a letové úlohy Část 3 Výcvik na simulátoru Část 4 Teoretická výuka Strana Platí od Strana Platí od Strana Platí od Strana Platí od Strana Platí od Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 0-3 Vydáno :

4 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 0 ÚVOD 0.3 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK FTO MEP PPL(A) CPL(A) HT CRI FI(A) PPL(H) CPL(H) FE AGL FNTP FS SFI VFR VMC TMG Organizace výcviku v létání Vícemotorový pístový (letoun) Průkaz způsobilosti soukromého pilota letounů Průkaz způsobilosti obchodního pilota letounů Vedoucí výcviku Instruktor třídní kvalifikace Letový instruktor Průkaz způsobilosti soukromého pilota vrtulníků Průkaz způsobilosti obchodního pilota vrtulníků Letový examinátor Nad zemí Trenažér letových a navigačních postupů Letový simulátor Instruktor na letovém simulátoru Pravidla pro let za viditelnosti Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti Turistický motorový kluzák Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 0-4 Vydáno :

5 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU 1.1 CÍL KURSU Cílem modulového kursu k CPL(A) je vycvičit držitele PPL(A) na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A). 1.2 POŽADAVKY PŘED VSTUPEM Před zahájením modulového kursu CPL(A) musí žadatel: a) být držitelem PPL(A) vydaného v souladu s Přílohou 1 ICAO b) mít nalétáno 150 hodin jako pilot; a c) splňovat ustanovení JAR - FCL a 1,240 jestliže má být ke zkoušce dovednosti použit vícemotorový letoun d) žadateli o CPL(A) musí být alespoň 18 let e) žadatel o CPL(A) musí mít platné zdravotní osvědčení 1. třídy f) žadatel musí mít potvrzení o absolvování teoretické výuky ve schváleném zařízení pro výuku teorie v rozsahu alespoň 50% celkové doby uvedené v části 4 této příručky, nebo mít potvrzení o zkoušce pro stejnou nebo vyšší kvalifikaci (CPL, ATPL) 1.3. PRAXE A ZÁPOČTY PŘEDCHOZÍ PRAXE PRAXE Žadatel o CPL(A), který není absolventem integrovaného kursu výcviku v létání, musí nalétat jako pilot letounů s osvědčením letové způsobilosti vydaným nebo uznaným členským státem JAA alespoň 200 letových hodin ZAPOČÍTÁNÍ Z 200 letových hodin: (I) může být 10 hodin přístrojové pozemní doby; a (II) 30 hodin ve funkci velícího pilota majícího PPL(H); nebo (III) 100 hodin z uvedených 200 hodin může být nalétáno na vrtulnících ve funkci velícího pilota majícího CPL(H); nebo (IV) 30 hodin ve funkci velícího pilota na turistických motorových kluzácích nebo kluzácích LETOVÁ DOBA Žadatel musí nalétat na letounech 200 letových hodin v průběhu modulového kursu, zahrnujících alespoň: 1) 100 hodin ve funkci velícího pilota, 2) 20 hodin přeletů ve funkci velícího pilota, zahrnujících přelet let do vzdálenosti alespoň 540 km ( 300 NM ), v jehož průběhu musí být provede na přistání s úplným zastavením na dvou letištích jiných než letiště odletu; a 3) 10 hodin doby přístrojové výuky, z nichž má činit přístrojová pozemní doba nejvýše 5 hodin; a 4) 5 letových hodin v noci, zahrnujících alespoň 3 hodiny výcviku s instruktorem, včetně alespoň 1 hodiny navigace při přeletech a 5 sólových vzletů a 5 přistání s úplným zastavením. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-1 Vydáno : Revize 1:

6 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU 1.4 OSNOVY VÝCVIKU létání VFR / DEN Číslo Obsah cvičení S instruktorem Pozemní přípr. cvič. letů hodin hod. CPL 1a Pozemní příprava 4 CPL 2 Let po okruhu 7 0:45 CPL 3 Okruhy - simulované vysazení motoru 7 0:45 CPL 4 Vzlety s max. výkonností 8 1:00 CPL 5 Vzlety a přistání s bočním větrem 8 1:00 CPL 6 Let při kriticky vysokých rychlostech 1 0:45 CPL 7 Let při kriticky nízkých rychlostech 1 0:45 CPL 8a Pozemní příprava 6 CPL 8 Přelety 5 10:00 CPL 9a Pozemní příprava 6 CPL 9 Základní létání podle přístrojů 1 0:30 CPL 10 Základní létání podle přístrojů 1 0:45 CPL 11 Postup přiblížení podle přístrojů 1 0:45 CPL 12 Opakovací let, neobvyklé polohy 1 0:45 CPL 13 Opakovaní úlohy :45 CPL 14 Radionavigace 1 0:45 CPL 15 Opakovací let 1 0:45 CPL 16 Opakovací let - simulované poruchy 1 0:45 přístrojů CPL 17 Rozpoznání a vyrovnání počínajícího a 1 0:45 plného přetažení CPL 18 Opakování úloh 14, 16, :30 Celkem 51 25: létání VFR / NOC číslo cvič. CPL 19a CPL 19 Obsah cvičení S instruktorem Sólo Pozemní letů hodin letů hodin přípravy hod. Pozemní příprava 4 Cvičný let k nácviku 2 01:00 jednoduché pilotáže CPL 20 Cvičné lety po okruhu 15 01:30 CPL 21 Přezkoušení 3 00:30 CPL 22 Samostatné lety po okruhu 5 00:30 CPL 23 Přelety 2 01:30 Celkem 22 04: :30 4 Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-2 Vydáno : Revize 1:

7 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU 1.5. ČASOVÝ ROZVRH - PROGRAM VÝCVIKU Výcvik bude probíhat individuálně. Žadatel musí pod dohledem vedoucího výcviku ( HT ) dokončit všechny etapy výcviku v jednom nepřetržitém kursu výcviku. Letový výcvik může být zahájen a prováděn současně s kursem teoretické výuky. Letový výcvik musí být dokončen v období platnosti osvědčení o úspěšném absolvování teoretických zkoušek (JAR- FCL-1.495) VÝCVIK V LÉTÁNÍ Žadatelé bez přístrojové kvalifikace musejí absolvovat kompletní výcvik dle části 1.4. osnovy výcviku (cvičení CPL 1 - CPL 18), který obsahuje minimálně 25 hodin letové výuky, z nichž může být až 5 hodin přístrojové pozemní doby na trenažéru letových a navigačních postupů I (FNTP I) nebo FNTP II Žadatelé s platnou přístrojovou kvalifikací musejí absolvovat cvičení CPL 1 - CPL 8 zahrnující 15 hodin letového výcviku s instruktorem za viditelnosti Žadatelé bez kvalifikace pro létání v noci musejí absolvovat 5 hodin letového výcviku v noci, cvičení CPL 19 - CPL 23. Do výcviku v noci mohou být zařazení piloti: a) kteří na typu, se kterým budou provádět výcvik v noci nalétali minimálně 10 hodin ve dne, z toho 30 minut podle přístrojů v zakryté kabině, b) splnili cvičení CPL 9, 10, 11, 12, 13, 14 c) odlétali min. 30 min. podle přístrojů v zakryté kabině za posledních 12 měsíců. Při nácviku letů a přistání u dvoumotorových letounů na jeden motor, musí být druhý motor seřízen na režim volnoběhu Minimálně 5 hodin letového výcviku se musí uskutečnit na letounu s osvědčením pro přepravu alespoň 4 osob, který má stavitelnou vrtuli a zatahovací přistávací zařízení Výcvik letu podle přístrojů. Část výcviku se smí provádět na FNTPI nebo II nebo na letovém simulátoru viz část 3 výcvik na simulátoru. Výcvik letu podle přístrojů se musí provádět za VMC (za meteorologických podmínek letu za viditelnosti) s využitím vhodných prostředků simulování žákovi IMC (meteorologické podmínky letu podle přístrojů) Jestliže se výcvik provádí zcela nebo částečně na vícemotorovém letounu, tak musí výcvik zahrnovat v úlohách CPL 1-18 řízení letounu s jedním nepracujícím motorem - vypnutí a opětovné spuštění motoru. Před zahájením výcviku CPL(A) na vícemotorovém letounu musí žadatel splňovat ustanovení JAR- FCL a 1.240, příslušná pro použitý letoun. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-3 Vydáno : Revize 1:

8 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU 1.6. ZÁZNAMY O VÝCVIKU Praktický výcvik provádí FI(A),(b) - Záznamy o pozemních přípravách a praktickém výcviku se provádí do osobního listu žáka. V tomto listu se eviduje doba letu, počty startů a připomínky instruktora. Žák si eviduje dobu letu a počty startů ve svém zápisníku letů. Za vedení osobního listu odpovídá přidělený instruktor, za vedení zápisníku letů odpovídá pilot - žák a vede si jej podle vzoru uvedeném v prov. příručce. Kontrolu provádí HT podle systému řízení kvality a kontrol uvedeném v provozní příručce FTO. - záznamy účasti se provádějí v třídní kníze pouze u teoretického školení. - osobní složku žáka má právo vydat HT pouze na vyžádání odpovědným zástupcům ÚCL - pokud žák přechází do jiné FTO, HT vystaví povtvrzení o odlétaných cvičení a potvrdí uzavřený zápisník, který je majetkem žáka. Uzavřená složka zůstává v archivu FTO. Přílohy: č. 1: Klasifikační záznamy č.2: Záznamy letové doby č.3: Osobní list frekventnta 1.7. BEZPEČNOSTNÍ VÝCVIK Požadavky před provedením prvního sólo letu v noci, jsou uvedeny v části 2 obsahu jednotlivých letových úloh. Cvičení označené CPL21P provádí HT nebo jím pověřený instruktor. O vhodnosti meterologických podmínek pro samostatné lety žáka rozhoduje instruktor PRAKTICKÉ A TEORETICKÉ ZKOUŠKY Přezkoušení pokroku - není uplatňováno KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY Po ukončení výcviku a splnění příslušných požadavků praxe se musí žadatel podrobit zkoušce dovednosti CPL(A), buď na vícemotorovém nebo jednomotorovém letounu Žadatel o zkoušku dovednosti k CPL(A) musí mít uspokojivě dokončen veškerý předepsaný výcvik, včetně výcviku na letounu stejného typu/třídy, který má být použit ke zkoušce. Žadatel i musí být dovoleno zvolit si pro vykonání zkoušky jednomotorový nebo vícemotorový letoun. Letoun, použitý pro zkoušku dovednosti, musí splňovat požadavky na cvičné letouny stanovené v Dodatku 1 k JAR-FCL a musí mít osvědčení pro přepravu alespoň čtyř osob, stavitelnou vrtuli a zatahovací přistávací zařízení. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-4 Vydáno : Revize 1:

9 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU Žadatel musí úspěšně absolvovat Část 1 až 5 zkoušky dovednosti a Část 6, je-li použit vícemotorový letoun. Neúspěch ve více než jedné Části bude vyžadovat, aby žadatel odstoupil celou zkoušku znovu. Při neúspěchu pouze v jedné Části musí žadatel o pakovat pouze tuto Část zkoušky. Neúspěch v kterékoliv Části opakované zkoušky, včetně těch Částí zkoušky, které úspěšně absolvoval při předchozím pokusu, bude vyžadovat, aby žadatel podstoupil celou zkoušku znovu. Všechny Části zkoušky dovednosti musejí být dokončeny v rozmezí šesti měsíců. Po kterékoliv neúspěšné zkoušce dovednosti l ze předepsat další výcvik. Nedosáhne-li se hodnocení "uspěl" ve všech částech zkoušky ve dvou pokusech, musí se vyžadovat další výcvik podle rozhodnutí Leteckého úřadu. Počet zkoušek dovednosti, o které se lze pokusit, není omezen PROVEDENÍ ZKOUŠKY - zkoušku provádí letový examinátor (FE) - Jestliže letový examinátor shledá důvody žadatele při volbě termínu dokončení zkoušky dovednosti jako nepřiměřené, musí žadatel znovu podstoupit celou zkoušku dovednosti. Jestliže termín dokončení je stanoven s přihlédnutím k důvodům přijatelným pro letového examinátora, musí být při dalším letu přezkušovány pouze ty části, které dosud nebyly dokončeny. - Jakýkoliv prověřovaný obrat nebo postup zkoušky může žadatel, podle uvážení FE, jednou opakovat. Letový examinátor (FE) může zkoušku zastavit v kterémkoliv stadiu, jestliže usoudí, že prokazování dovednosti v létání žadatelem vyžaduje opakování celé zkoušky. - Žadateli se musí přikázat, aby letoun pilotoval z místa, kde lze vykonávat funkce velícího pilota a tuto zkoušku provádět jako kdyby neexistoval jiný člen posádky. Zodpovědnost za tento let musí být stanovena v souladu s národními předpisy. - Letový examinátor musí vybrat trať pro let, jehož cílem musí být řízené letiště. Trať může končit na letišti odletu, nebo na dalším letišti. Žadatel musí zodpovídat za plánování tohoto letu a musí zajistit, aby bylo na palubě veškeré vybavení a dokumentace k provedení letu. Zkouška dovednosti musí trvat alespoň 90 minut. - Žadatel musí letovému examinátorovi hlásit kontroly a vykonané povinnosti, včetně identifikace radiových zařízení. Kontroly se musejí plnit v souladu se schváleným seznamem kontrol pro ten letoun, na němž se zkouška koná. Nastavení výkonu a otáček by se mělo dohodnout s FE před začátkem zkoušky a mělo by se normálně shodovat s hodnotami udanými v Provozní nebo Letové příručce daného letounu. - FE se nesmí podílet na řízení letounu, kromě případů, kdy je zásah nezbytný v zájmu bezpečnosti, nebo k zabránění nepřijatelného zdržení jiného letového provozu. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-5 Vydáno : Revize 1:

10 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU Žadatel musí prokázat schopnost: - ovládat letoun v rámci jeho omezení; - provádět všechny obraty plynule a přesně; - uplatňovat dobrý úsudek a letecké umění; - uplatňovat znalosti z nauky o létání; a - nepřetržitě řídit letoun takovým způsobem, aby o úspěšném výsledku postupu nebo obratu nebyly nikdy vážné pochybnosti OBSAH ZKOUŠKY DOVEDNOSTI K VYDÁNÍ CPL(A) ČÁST 1 ODLET a b c d e f g Předletová dokumentace, určení hmotnosti a vyvážení, rozbor počasí Prohlídka a ošetření letounu Pojíždění a vzlet Zpřesnění úvah o výkonnosti Letištní provoz a uspořádání letového provozu Postup odletu, nastavení výškoměru, zabránění srážce (bdělost) Spojení s ATC - plnění, postupy R/T ČÁST 2 LETOVÁ ČINNOST a b c d e Řízení letounu podle vnější vizuální orientace Let při kriticky malé rychlosti, zahrnující rozpoznání a vybrání z přetažení letounu a vybrání pádů Zatáčky, včetně zatáček v přistávací konfiguraci Let při kriticky vysokých rychlostech, zahrnující rozpoznání a vybrání ze spirálového strmého sestupného letu Let s orientací výhradně podle přístrojů, zahrnující: I. Vodorovný let, cestovní konfiguraci, udržování kursu a rychlosti letu II. Stoupavé a klesavé zatáčky s náklonem III. Vybrání z neobvyklých letových poloh, omezené přístroje na přístrojové desce ČÁST 3 POSTUPY NA TRATI a b c d e f g Řízení letounu podle vnější vizuální orientace Orientace, čtení mapy Udržování kursu, výšky, rychlosti, výhled (bdělost) Nastavení výškoměru Monitorování postupu letu, letový deník, využití paliva, vyhodnocování traťové chyby a opětovné nalétnutí na správnou trať Pozorování meteorologických podmínek, vyhodnocování vývoje, plánování diverzí Sledování tratě, určování poloh (NDB, VOR) s identifikací prostředků. Uskutečnění plánu diverze na náhradní letiště. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-6 Vydáno : Revize 1:

11 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU ČÁST 4 PŘIBLÍŽENÍ A PŘISTÁNÍ a Příletové postupy, nastavení výškoměru, kontroly b Spojení s ATC: plnění, postupy R/T c Opakování okruhu z malé výšky d Normální přistání, přistání s bočním větrem (jsou-li vhodné podmínky) e Přistání na krátké dráze f Poletové činnosti ČÁST 5 MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ POSTUPY Od žadatele se očekává, že bude hlásit opatření, která je třeba přijmout, a že bude provádět nacvičené úkony náznakově, ale nebude provádět žádnou provozní činnost. Tato část se může spojit s Částmi 1 až 4 a Simulovaná porucha motoru po vzletu (v bezpečné výšce) b Nesprávná činnost vybavení pro nouzové vysouvání přistávacího zařízení c Vynucené přistání d Přiblížení a přistání při volnoběhu motoru e Přistání bez vysunutí vztlakových klapek Tato Část se může spojovat s Částmi 1 až 5. ČÁST 6 SIMULOVANÝ ASYMETRICKÝ LET Tato zkouška musí brát zřetel na řízení letounu, identifikaci motoru s poruchou, okamžité zásahy (náznakové nacvičené úkony), dodržování úkonů kontrol, a na přesnost létání v těchto situacích: a Simulovaná porucha motoru v průběhu vzletu a přiblížení ( v bezpečné výšce, pokud se neprovádí na FNPT II nebo na letovém simulátoru) b Asymetrické přiblížení a opakování okruhu c Asymetrické přiblížení a přistání s úplným zastavením Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-7 Vydáno : Revize 1:

12 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU Zkouška z teoretických znalostí - provádí se na ÚCL Žadatel musí prokázat úroveň znalostí přiměřenou k právům držitele CPL(A) v souladu s požadavky v Hlavě J JAR - FCL Části / předměty zkoušky z teoretických znalostí a délka zkoušek - CPL(A) Průkaz způsobilosti OBCHODNÍHO PILOTA - LETOUNU - (CPL(A)) Předmět Číslo Trvání zkoušky pís. zkoušky Letecký zákon pís. zk. 1 0,45 h. Obecné znalosti letadla pís. zk. 2 2 h.30 min drak/systémy/pohonná jednotka přístroje/elektronika (1 h. 30 min) (1 h. 00 min.) Plánování a provedení letu pís.zk h hmotnost a vyvážení (0.45h) výkonnost (0,45 h) plánování a monitorování letu (1 h. 30 min) Lidská výkonnost a omezení pís.zk. 4 0,30 h Meteorologie pís.zk. 5 1 h.30 min Navigace pís.zk. 6 1 h. 30 min obecná navigace (1 h. 00 min.) radionavigace (0,30 h) Provozní postupy pís.zk. 7 0,45 h Základy letu pís.zk. 8 0,45 h Spojení VFR pís.zk. 9 0,30 h Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-8 Vydáno : Revize 1:

13 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU 1.9. ÚČINNOST VÝCVIKU 9 pís.zk 11 h. 45 min. Maximální počet instruktorů: 2 + HT + SFI Kázeň, postup pro vyřazení žáka z výcviku je uveden v provozní příručce FTO. Individuální odpovědnost za každého žáka je dána přiděleným hlavním instruktorem. - Případný neuspokojivý postup přiděleného instruktora k výcviku frekventanta by měl být odhalen při kontrolách kvality, pravidelně prováděných v souladu s provozní příručkou. Takovýto neuspokojivý postup může být důvodem ke změně přiděleného instruktora. V případě změny přiděleného instruktora musí být řádně předána i výcviková dokumentace s vysvětlením o stupni rozcvičení a o umění pilotáže žáka. O změně přiděleného instruktora rozhoduje HT. Vnitřní zpětná vazba je zajištěna způsobem komunikace přiděleného instruktora a dalšího instruktora, který provádí se žákem přezkušující a kontrolní lety. Tyto lety musí provádět ten instruktor, který má nalétáno s žákem méně než 40% jeho celkové letové doby ve dvojím. V případě že mají oba instruktoři nad 40% odlétané letové doby s žákem, provádí kontrolní a přezkušovací lety buď přímo vedoucí výcviku, nebo vedoucí výcviku rozhodne o možnosti přezkoušení třetím instruktorem. Vedoucí výcviku a přidělený hlavní instruktor musí mít přehled o provedeném teoretickém školení kterého se žák zúčastňuje souběžně s výcvikem. V závislosti na stupni rozcvičení v praktickém výcviku včas ve spolupráci s organizací provádějící teoretický výcvik koordinuje teoretický výcvik žáka tak, aby v praktickém výcviku nevznikaly zbytečné prodlevy NORMY A ÚROVEŇ VÝKONNOSTI V RUZNÝCH ETAPÁCH Za úroveň výcviku odpovídá přidělený FI(A). K dalším cvičení dle osnovy lze přistoupit až po úplném zvládnutí předcházejících cvičení. Při zjištěných nedostatcích může instruktor, v kterékoliv fázi výcviku opakovat již splněné cvičení STANDARTY A ÚROVNĚ V zájmu udržování vysokého standartu výcviku je třeba aby HT měl neustálý přehled o stavu své instruktorské základny, zejména o jejich náletu z hledisek norem stanovených provozní příručkou, o pilotním umění a o umění vyučovat. V případě pochybností může HT provést kdykoliv s kterýmkoliv instruktorem přezkušovací let POSTUPY PRO VYŘAZENÍ ŽÁKA Z VÝCVIKU Kázeňské řízení a případné vyloučení žáka z výcviku je řešeno v provozní příručce 1.13 HLÁŠENÍ A DOKUMENTACE Vedoucí výcviku je odpovědný za správné vedení výcvikové dokumentace a za soulad v zápisech Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-9 Vydáno : Revize 1:

14 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU v dokumentaci, dokladech letadla a zápisnících žáka a instruktora. Kontrola těchto údajů je předmětem v "Systému řízení jakosti" uvedeném v provozní příručce části A - 3. Letecká škola BEMOAIR s.r.o Vydáno : Revize 1:

15 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 Příloha 1. KLASIFIKAČNÍ ZÁZNAMY - ZÁPISY O PŘEZKOUŠENÍ Jméno a příjmení : Druh výcviku : List záznamu č. Dat. Úkol Cvič. Obsah a připomínky Hodnocení Podpis FI Letecká škola BEMOAIR s.r.o Vydáno :

16 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 Příloha 2 ZÁZNAMY LETOVÉ DOBY V PILOTNÍM VÝCVIKU Do rubriky Poznámka uveďte ICAO zkratku letišť, kde probíhá výcvik a počet provedených sestupů. Jméno a příjmení: Odbornost: Datum Typ OK Jméno C vi č. Dvojí Solo Celkem Z "Celkem" solo Poznámka Instr. letů hodin letů hodin letů hodin letů hodin Letecká škola BEMOAIR s.r.o Vydáno :

17 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 Příloha 3. OSOBNÍ LIST FREKVENTANTA LETECKÉHO VÝCVIKU Druh výcviku: Razítko FTO : Příjmení: Jméno: Datum narození: Číslo osobního dokladu: Adresa trv. bydliště : Telefony : Druh průkazu způsobilosti číslo: platnost do : Medical certificate třídy : další periodické vyšetření do : DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI Držitel kvalifikace NOC/NIGHT : Celkový nálet - SEP : MEP: TMG: Vrtulníky : ÚLEVY : Vysvědčení radiotelefonisty * : VF - OFC číslo: platnost do : Přidělení instruktoři : Vzor podpisu: 1/: 2/: 3/: 1/: 2/: 3/: TYPY ve výcviku * : Z-142 Z-43 C-152 C-172 C-177RG L-200 L-40 * (vhodné zakroužkovat) Datum : Podpis frekventanta : Údaje ověřil: POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ TEORETICKÉ VÝUKY PŘED ZAHÁJENÍM VÝCVIKU Kde : Rozsah výuky hodin V PRUBĚHU VÝCVIKU Kde: Rozsah výuky: hodin Ověřil - Podpis: Ověřil - Podpis: Letecká škola BEMOAIR s.r.o 1-13 Vydáno Revize 1:

18 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 2 LETOVÉ ÚLOHY 2.1. OBSAH JEDNOTLIVÝCH LETOVÝCH ÚLOH VFR - DEN Číslo Obsah cvičení C 1a Předletová činnost dokumentace, stanovení hmotnosti a vyvážení, kontrola a obsluha letounu, prohlídka a ošetření letounu C 2 Vzlet okruh, přiblížení a přistání, používání seznamu důležitých úkonů, postupy k zabraňování srážkám, letmé vzlety (H- 300 m AGL, 150 m AGL) C 3 Okruhy. Simulované vysazení motoru v průběhu vzletu a po vzletu C 4 Maximální výkony letadla. Vzlety (z krátkých VPD a přes překážku - stanovení min. výšek nad prahem VPD), přistání na krátké VPD, lety na max. hmotnosti C 5 Vzlety a přistání s bočním (zadním ) větrem, opakování okruhu a opravy chyb při přistání C 6 Let rychlosti blízkou maximální, rozpoznání a vybírání sestupných spirál (H min. = 800 m AGL) C 7 Let při kriticky nízkých rychlostech; zabránění vývrtce, rozpoznání a vyvedení letounu z počínajícího a plného přetažení (pádu). (H min. 800 m AGL) C 8a Srovnávací navigace, navigace výpočtem, radionavigace, plánování letů, vyplnění letového plánu, vyhodnocování meteorologické dokumentace, NOTAM atd. Radiotelefonní postupy a frazeologie, zjišťování polohy pomocí radionavigačních prostředků, VFR postupy na řízených letištích, postupy při zhoršení počasí, ztrátě orientace a radiového spojení C 8 Navigační lety (H=300 m, 150 m AGL) - využití navigace výpočtem i radionavigačních prostředků. Lety na, z a průlety na řízených letištích, dodržování postupů letových provozních služeb pro VFR lety na řízených letištích, postupy pro let na záložní letiště, simulované vysazení motoru při letu po trati, výběr plochy pro nouzové a bezpečnostní přistání. Lety při minimech VMC. Každý let musí zahrnovat minimálně 1 přílet a 1 odlet na řízeném letišti, kde jsou stanoveny VFR příletové a odletové tratě. 1 let musí být proveden na letový plán v letové hladině. C 9a Prověřit pilota ze znalosti obsluhy a využití letových a radionavigačních přístrojů, seznámit jej se způsobem rozdělení pozornosti, sledování přístrojů za letu, se zásadami při vybírání letounu z nezvyklé polohy, dosáhnout dobré teoretické připravenosti k provádění letů za využití radionavigačních zařízení a prostředků. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 2-1 Vydáno :

19 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 2 LETOVÉ ÚLOHY Číslo cvičení C 9 C 10 C 11 C 12 Obsah - činnost a způsob pilotování při vysazení rychloměru, horizontu nebo variometru - jednoduché režimy letu, způsoby provádění standardních zatáček Základní přístrojové létání bez vnější vizuální orientace. Horizontální let, změny režimu motoru pro akceleraci a deceleraci letounu, udržování přímého horizontálního letu, horizontální zatáčky s náklonem 15 a 25, vybírání do předem stanoveného kurzu (H= m AGL) Opakování cv.cpl 9, klesání a stoupání, udržování kurzu a rychlosti, přechod do horizontálního letu, stoupavé a klesavé zatáčky (H min = 300 m AGL) Postup přiblížení podle přístrojů a) Zahájení úlohy, zpomalení na rychlost přiblížení, vztlakové klapky pro konfiguraci přiblížení; b) Počáteční standardní zatáčka (vlevo nebo vpravo); c) Nalétnutí na opačný kurs, udržování nového kursu po dobu 1 min; d) Standardní zatáčka, vysunout podvozek, klesat 500 ft/min (2,54 m/sec); e) Nalétnutí na počáteční kurs, udržování klesání 500 ft/min a nového kursu po dobu 1 minuty; f) Přechod do horizontálního letu, 1000 ft pod počáteční letovou hladinou; g) Zahájení opakování okruhu; a h) Stoupání při nejlepší stoupací rychlosti Opakování cv. CPL 9 a zatáčky s náklonem 45, vybírání nezvyklých poloh (H min =400 m) C 13 Opakování úlohy 12 C 14 Radionavigace s využitím VOR, NDB, VDF, (GPS), nalétávání předem stanovených QDM a QDR C 15 Opakování úlohy CPL 9 a vyrovnání z neobvyklých letových poloh C 16 Opakování úlohy CPL 9, zatáčky a změna hladiny se simulovanou poruchou umělého horizontu a/nebo směrového setrvačníku. C 17 Rozpoznání a vyrovnání počínajícího a plného přetažení (pádu) C 18 Opakování úloh CPL 14, 16 a 17 Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 2-2 Vydáno :

20 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 2 LETOVÉ ÚLOHY VFR - NOC Číslo cvičení C 19a C 19 C 20 C 21 C 22 C 23 Obsah Seznámit piloty s technikou pilotáže v noci a organizací létání: - organizace létání v noci, pravidla bezpečnosti, - vytyčení VPD, orientační body v prostoru letiště, - činnost při ztrátě orientace, - způsob pojíždění, vzletu, letu po okruhu a přistání, - provádění jednotlivých prvků techniky pilotáže v noci, používání světlometů - přezkoušení ze znalostí rozmístění přístrojů, ovladačů a spínačů naslepo Naučit pilota provádění prvků jednoduché pilotáže: - min. výška 600 m nad zemí, - vzlet bez použití světlometu, - seznámení s charakteristickými světelnými orientačními body, - stoupání a klesání stanovenou vertikální rychlostí, - let o min. bezpečné rychlosti v horizontálním letu při různém stupni vysunutí vztlakových klapek a různých režimech motoru, - na dvoumotorových letounech procvičit let na jeden motor Naučit pilota provádění letu po okruhu a přistání s použitím palubního světlometu a na řadu: - min. výška 300 m nad zemí - vzlet bez použití a s použitím palubního světlometu, - přistání s použitím palubního světlometu a na řadu, - opakování okruhu z bodu vyrovnání a po dosednutí, - na dvoumotorových letounech procvičit přistání s jedním pracujícím motorem. Přezkoušet schopnost pilota k provádění samostatných letů v noci: - min. výška m nad zemí, - vzlet bez použití světlometu, - zatáčky o náklonu 15-45, let o minimální bezpečné rychlosti v horizontálním letu, - stoupání a klesání stanovenou vertikální rychlostí, - let po okruhu, přistání s použitím palubního světlometu a na řadu, opakování okruhu po dosednutí, - na dvoumotorových letounech procvičit let na jeden motor Zdokonalit pilota v technice pilotáže při letu po okruhu: - min. výška 300 m nad zemí, - vzlet bez použití a s použitím palubního světlometu a na řadu, - opakování okruhu po dosednutí Naučit pilota provádění navigačních letů (přeletů) s využitím radionavigačních prostředků a zařízení v noci za VFR: - min. výška 600 m nad zemí, - let plánovat s využitím radionavigačních prostředků, GPS, navigací výpočtem a srovnávací navigací Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 2-3 Vydáno :

21 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 3 VÝCVIK NA FNTP II 3.0 VÝCVIK NA LETOVÉM SIMULÁTORU Letové úlohy CPL 9 - CPL 18 se smí provádět na FNPT I, nebo II, nebo na letovém simulátoru za podmínky, že tato přístrojová pozemní doba může být maximálně 5 hodin. Na FNPT I, nebo FNPT II, nebo na letovém simulátoru se doporučuje provádět cvičení: CPL 13, 14, 18 FNTP I, nebo II nebo letový simulátor musí být schválen pro tento výcvik ÚCL (viz bod 3.3.1) FTO BEMOAIR využívá pro výcvik pilotů smluvně simulátory : a) FNPTII. typu ULT-28 FTO Let s FLY b) simulátor FNPTII a FTD ATR provozovatele ČSA 3.4. INSTRUKTOŘI VÝCVIKU NA LETOVÉM VÝCVIKOVÉM SIMULÁTORU K plnění povinností letového výcviku na letovém výcvikovém simulátoru a na trenažéru letových a navigačních postupů I (FNTP I) instruktoři musejí nebo museli mít průkaz způsobilosti profesionálního pilota a kvalifikaci(-e) příslušnou(-é) k výcvikovému kursu CPL(A) a musejí mít pro výcvik praxi ve výuce a tuto potvrzenou od vedoucího výcviku provozovatele FNPTII. K plnění povinnosti letového výcviku na letovém simulátoru a/nebo na trenažéru letových a navigačních postupů II (FNPT II) musejí instruktoři mít kvalifikaci letového instruktora (FI) nebo kvalifikaci instruktora typové kvalifikace (TRI), nebo oprávnění instruktora výuky na letovém výcvikového simulátoru (SFI) Za dodržování posloupnosti úloh, metodiku a kvalitu výcviku odpovídá HT Provedený výcvik se zapisuje do osobního listu frekventanta. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 3-1 Vydáno :

22 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 4 TEORETICKÁ ČÁST 4.0 TEORETICKÁ VÝUKA Teoretická výuka se bude konat v organizaci schválené k provádění kursů teoretické výuky. HT je povinen dohlížet na tuto část kursu. TEORETICKÉ ZNALOSTI Soubor teoretických znalostí pro CPL(A) je uveden v AMC FCL, (b). Schválený kurs teoretické výuky k CPL(A) musí zahrnovat alespoň 200 hodin výuky (1 hodina = 60 minut výuky), která může zahrnovat práci na učebně, interaktivní video, předvádění diapozitivů / s magnetofonem, studijní koutky, výcvik s pomocí počítače a jiných prostředků ve vhodných poměrech, schválených Leteckým úřadem. 4.3 Teoretická výuka před zahájením kurzu Před zahájením kurzu musí frekventant absolvovat následující část teoretické výuky a úspěšně složit zkoušky na ÚCL z následujících předmětů : 010 Letecký zákon 021 Draky, systémy, elektrický systém 021 Pohonné jednotky, nouzové vybavení 022 Přístrojové vybavení 050 Meteorologie 061 Obecná navigace 062 Radionavigace 090 Spojení Po skončení této první části teoretické výuky může uchazeč zahájit praktický výcvik a přihlásit se k první části teoretické zkoušky. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 4-1 Vydáno :

FÁZE 1 FNPT II - MEP

FÁZE 1 FNPT II - MEP 1.1 CÍL KURSU Cílem modulového kursu výcviku v létání k přístrojové kvalifikaci (letoun) je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou k řízení letounů při letech IFR a za meteorologických

Více

JAR-FCL 1.155 (pokračování)

JAR-FCL 1.155 (pokračování) ČÁST 1 JAR-FCL 1 HLAVA D PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OBCHODNÍHO PILOTA (LETOUN) CPL(A) JAR-FCL 1.155 (pokračování) JAR-FCL 1.140 Minimální věk Žadateli o CPL(A) musí být alespoň 18 let. JAR-FCL 1.145 Zdravotní

Více

Výcviková dokumentace IR(A)/SE

Výcviková dokumentace IR(A)/SE Výcviková dokumentace IR(A)/SE Jméno a příjmení: Výcvik zahájen: Výcvik ukončen: Osobní údaje Jméno a příjmení: Adresa: Datum narození: Číslo průkazu totožnosti: Telefon: E-mail: Průkaz způsobilosti: číslo:

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK - MEP

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK - MEP Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK - MEP vícemotorové typy Vydáno: 1. listopad 2002 Poslední aktualizace : 1. listopad 2002 Schválil: ÚCL č.j. : 16.612/02-311

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A)

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) modulový Vydáno: 1. prosinec 2002 Poslední aktualizace : R5 8. duben 2008 Schválil: ÚCL č.j. : 16.612/02-311 Rozdělovník:

Více

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY O S N O V Y V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AK - MOT Včetně Změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schválil letový ředitel AeČR č. j. 27/99 dne 20. 12. 1999 Schváleno Státní leteckou inspekcí:

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

Cílem modulového kursu CPL(A) je vycvičit piloty držitele PPL(A) na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A).

Cílem modulového kursu CPL(A) je vycvičit piloty držitele PPL(A) na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A). Cíl kurzu Cílem modulového kursu CPL(A) je vycvičit piloty držitele PPL(A) na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A). S přihlédnutím k jakýmkoliv jiným podmínkám, specifikovaným v předpisech

Více

číslo opravy 1. Seznam platných stran

číslo opravy 1. Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.4.2002 zapracována 1 7.8.2007 zapracována 2 19.5.2008 zapracována

Více

HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY

HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY HLAVA 2 PŘEDPIS L 1 HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY 2.1 Všeobecná ustanovení týkající se průkazů způsobilosti a kvalifikací pilotů 2.1.1 Všeobecné specifikace pro udělování průkazů

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK PPL(A)

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK PPL(A) Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK PPL(A) Vydáno: 1. listopad 2002 Poslední aktualizace : 1. prosinec 2006 Schválil: HT FTO-002 Rozdělovník: Originál Letecká

Více

JAK SE STÁT PILOTEM VRTULNÍKU. PPL (H) Private Pilot Licence Soukromý pilot vrtulníku. Informační dokument letecké vrtulníkové školy HELITOM

JAK SE STÁT PILOTEM VRTULNÍKU. PPL (H) Private Pilot Licence Soukromý pilot vrtulníku. Informační dokument letecké vrtulníkové školy HELITOM JAK SE STÁT PILOTEM VRTULNÍKU PPL (H) Private Pilot Licence Soukromý pilot vrtulníku Informační dokument letecké vrtulníkové školy HELITOM Informační dokument společnosti HELITOM s.r.o. s názvem Jak se

Více

0 - - - - 1 17.6.2008 zapracována 1 15.4.2002 zapracována 2 15.6.2004 zapracována 3 1.9.2007 zapracována

0 - - - - 1 17.6.2008 zapracována 1 15.4.2002 zapracována 2 15.6.2004 zapracována 3 1.9.2007 zapracována Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. změny datum číslo změny / datum záznamu a číslo opravy číslo stránky platnosti podpis opravy datum platnosti datum záznamu a podpis 0 - - -

Více

číslo opravy Seznam použitých zkratek

číslo opravy Seznam použitých zkratek číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 3 12.2.2004 zařazena 4 16.3.2004 zařazena 5 18.10.2004 zařazena číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník

Více

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/PIILP, ÚCL/PIpiloti,

Více

SCHÉMA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PRO KVALIFIKACI PILOT

SCHÉMA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PRO KVALIFIKACI PILOT UL 3 Výcviková osnova pilota ultralehkého letounu Hlava 3, str. 3-1 HLAVA 3. SCHÉMA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PRO KVALIFIKACI PILOT Cvičení Obsah cvičení dvojí sólo letů hod/min letů hod/min 1 Seznamovací let.

Více

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL.

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL. číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.1.2004 - - - číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/SLP-OZLP

Více

AK-PL výběr - úloha I zaprac. změna č. 5 A K - P L 2006 O S N O V Y V Ý C V I K U N A K L U Z Á C Í C H

AK-PL výběr - úloha I zaprac. změna č. 5 A K - P L 2006 O S N O V Y V Ý C V I K U N A K L U Z Á C Í C H A K - P L 2006 O S N O V Y V Ý C V I K U N A K L U Z Á C Í C H Obsahuje zapracované změny: č. 1 k 1. 3. 2003, č. 2 k 1. 4. 2004, č. 3 k 1. 5. 2004, č. 4 k 19. 7. 2004, č. 5 k 1. 4. 2006. Osnovy pro výcvik

Více

Výtisk č. 1. Výtisk č. originál

Výtisk č. 1. Výtisk č. originál Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK k PPL/CPL/ATPL(A) KVALIFIKACE LETOVÝ INSTRUKTOR (LETOUN) Vydáno: 1. leden 2003 Poslední aktualizace : 8. duben 2008 Schválil:

Více

HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování)

HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování) ČÁST 1 JAR-FCL 2 HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování) JAR-FCL 2.420 Examinátoři Účely [ ] [(a) U examinátorů se rozeznává pět kategorií: (1) Letový examinátor (FE(H)) (2) Examinátor

Více

Výcvikový program ATPL

Výcvikový program ATPL Výcvikový program ATPL (Air Transport Pilot Licence) 13.1.2017 1 ATPL obecně Výcvikový program typu Ab Initio (tedy pro uchazeče bez předchozích zkušeností s létáním); Pro individuální zákazníky nebo na

Více

SEKCE LETOVÁ PROVOZNÍ

SEKCE LETOVÁ PROVOZNÍ SEKCE LETOVÁ PROVOZNÍ Postupy pro získávání a prodlužování oprávnění PAR, WRK, FFF a TST (jen provozní) CAA-SLP-100-2-13 Č.j.: 3773-13-301 V Praze dne: 17. 12. 2013 Verze: 2. vydání Schválil (podpis):

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. dne odborném zjišťování příčin incidentu. letadla Cessna 172 N. poznávací značky OK-JKV. na letišti Praha Kbel

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. dne odborném zjišťování příčin incidentu. letadla Cessna 172 N. poznávací značky OK-JKV. na letišti Praha Kbel ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:430/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze dne 15.9.2004 o odborném zjišťování příčin incidentu letadla

Více

Jan Fridrich Viceprezident LAA ČR Pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit

Jan Fridrich Viceprezident LAA ČR Pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit Jan Fridrich Viceprezident LAA ČR Pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit Workshop Nové trendy v leteckém výcviku v rámci výstavy FLYIIN letiště Leoše Janáčka Ostrava, 21. září 2012 LAA ČR

Více

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností letiště Benešov u Prahy Nesvačily 0193 257 51 Bystřice u Benešova - výcvik VFR pobočka Brno - Tuřany pro výcviky IR(A) Telefony

Více

CAA-ZLP-166 strana 1 změna 0 PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ VRTULNÍKŮ

CAA-ZLP-166 strana 1 změna 0 PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ VRTULNÍKŮ 1. OBECNĚ 1.1: Změny a opravy: Změny opravy 1.2: Seznam platných stran: Název strana platná od změna 1. Obecně 1 21.11.2016 0 1. Obecně 2 21.11.2016 0 2. Prodlužování platnosti kvalifikací 3 21.11.2016

Více

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností letiště Benešov u Prahy Nesvačily 0193 257 51 Bystřice u Benešova - výcviky VFR pobočka Brno - Tuřany pro výcviky VFR a IR(A) Telefony

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 110/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn.

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE POUŽÍVANÉ LETECKÉ TECHNIKY (vyplňujte pouze typy, které létáte)

TECHNICKÉ ÚDAJE POUŽÍVANÉ LETECKÉ TECHNIKY (vyplňujte pouze typy, které létáte) STRANA 1 Datum odevzdání testu :. přezkušovaného:. PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ ZE ZNALOSTÍ LETOVÝCH A TECHNICKÝCH PŘÍRUČEK, TEORIE, METODIKY LÉTÁNÍ A LETECKÝCH PŘEDPISŮ PRO ROK 2016. Otázky jsou pro všechny

Více

datum záznamu a podpis číslo opravy Seznam platných stran

datum záznamu a podpis číslo opravy Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví České republiky. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti 1 13.1.2003 2 15.11.2007 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum

Více

SEZNAM PLATNÝCH STRAN - OBSAH

SEZNAM PLATNÝCH STRAN - OBSAH PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK ATO CZ/005 3. díl SEZNAM PLATNÝCH STRAN - OBSAH Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum Seznam platných stran Změny a opravy Použité zkratky Úvodní ustanovení Výcvik SPL Aerovleková

Více

NOČNÍ LÉTÁNÍ. Pozemní přípravy hod. N 1a Pozemní příprava 4 N 1. instruktorem letů hodin

NOČNÍ LÉTÁNÍ. Pozemní přípravy hod. N 1a Pozemní příprava 4 N 1. instruktorem letů hodin NOČNÍ LÉTÁNÍ. 1.1 Podmínky pro získání kvalifikace NOC 1.1.1 Do výcviku v noci podle osnov FTO-002 mohou být zařazeni piloti kteří : - jsou přeškoleni na typ na kterém budou výcvik provádět a mají na něm

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA letiště Praha dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA letiště Praha dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 17/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA-44-180 letiště

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací značky OK- MRK, dne , letiště Sazená.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací značky OK- MRK, dne , letiště Sazená. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 275/07/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací

Více

www.pilotni-akademie.cz CENÍK AKADEMIE

www.pilotni-akademie.cz CENÍK AKADEMIE CENÍK AKADEMIE 2013 str. 01 Výcvik pilota ul - pilotní akademie klifiair WT9 DYNAMIC SIRIUS TL-3000 VLASTNÍ LETOUN 46.000,- Kč 54.000,- Kč 1 základní hodina s instruktorem 2.250,- Kč základní hodina s

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN INCIDENTU, NARUŠENÍ ZAKÁZANÉHO PROSTORU LK P5, ZE DNE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN INCIDENTU, NARUŠENÍ ZAKÁZANÉHO PROSTORU LK P5, ZE DNE ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 30/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN INCIDENTU, NARUŠENÍ ZAKÁZANÉHO

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 57/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 259/07/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10,

Více

Č.j.:100/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Č.j.:100/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:100/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Letecké nehody letadla ULLa Kosák 3

Více

Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 UL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova UL 3 LAA ČR UV 3. Výcviková osnova pilota ultralehkého motorového vírníku

Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 UL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova UL 3 LAA ČR UV 3. Výcviková osnova pilota ultralehkého motorového vírníku Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 UL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova UL 3 LAA ČR UV 3 Výcviková osnova pilota ultralehkého motorového vírníku Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR,

Více

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L-200D MORAVA letiště BRNO

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DSA-04/2013. Výtisk č. 1. Strana 1 z 12

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DSA-04/2013. Výtisk č. 1. Strana 1 z 12 PA342T Seneca, pozn. zn. OKDKP dne 24. 9. 213 Strana 1 z 12 4/213 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu PA342T Seneca, poznávací značky OKDKP, v prostoru letiště

Více

ZHODNOCENÍ ROZDÍLŮ MEZI JAR-FCL A PART-FCL V OBLASTI PILOTNÍCH LICENCÍ EVALUATION OF THE DIFFERENCES BETWEEN JAR-FCL AND PART-FCL FOR PILOT LICENSES

ZHODNOCENÍ ROZDÍLŮ MEZI JAR-FCL A PART-FCL V OBLASTI PILOTNÍCH LICENCÍ EVALUATION OF THE DIFFERENCES BETWEEN JAR-FCL AND PART-FCL FOR PILOT LICENSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING ZHODNOCENÍ ROZDÍLŮ MEZI JAR-FCL

Více

datum záznamu a podpis 2 1.1.2004 1 - zapracováno 15.5.2006 3 1.1.2005 2 - zapracováno 19.5.2006 4 1.3.2006

datum záznamu a podpis 2 1.1.2004 1 - zapracováno 15.5.2006 3 1.1.2005 2 - zapracováno 19.5.2006 4 1.3.2006 1. Změny a opravy číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 2 1.1.2004 1 - zapracováno 15.5.2006 3 1.1.2005 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-11-175 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla TST-10 M Atlas v místě předpolí

Více

Z Vivata na Trenéra Pro jaký průkaz pilota se rozhodnout. Marek Mincbergr a Michal Orlita (dle jejich nejlepšího vědomí a svědomí)

Z Vivata na Trenéra Pro jaký průkaz pilota se rozhodnout. Marek Mincbergr a Michal Orlita (dle jejich nejlepšího vědomí a svědomí) Z Vivata na Trenéra Pro jaký průkaz pilota se rozhodnout Marek Mincbergr a Michal Orlita (dle jejich nejlepšího vědomí a svědomí) Úvod Základní myšlenkou je, že vlastním stávající plachtařský průkaz (GPL,

Více

SEZNAM PLATNÝCH STRAN - OBSAH

SEZNAM PLATNÝCH STRAN - OBSAH PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK ATO CZ/005 4. díl SEZNAM PLATNÝCH STRAN - OBSAH Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum Seznam platných stran Změny a opravy Použité zkratky Úvodní ustanovení Vývik LAPL(A) Rozdílový

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-064 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK-

Více

UL 3. Výcviková osnova pilota ultralehkého letounu

UL 3. Výcviková osnova pilota ultralehkého letounu Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 UL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova UL 3 LAA ČR UL 3 Výcviková osnova pilota ultralehkého letounu Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ -11-469 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla TST-10 M Atlas v místě předpolí

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY P - 1 S M Ě R N I C E PRO LÉTÁNÍ V AEROKLUBECH Schválil letový ředitel AeČR pod č. j.: 11/2000 dne: 21. 03. 2000 Platí od : 01. 05.2007 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 OBSAH Změny a doplňky

Více

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY 1. Při vstupu do kabiny před spuštěním motorů Hlavní ovládání podvozku - neutrál, zajištěno nouzové vysunutí podvozku neutrál parkovací brzda zabržděno, zajištěno seřídit sedadlo

Více

CAA-ZLP-168 PŘEVOD A VALIDACE ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA

CAA-ZLP-168 PŘEVOD A VALIDACE ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA CAA-ZLP-168 1. OBECNĚ 1.1 Změny a opravy Změny 0 27.1.2015 zapracována Opravy 1.2 Seznam platných stran Název: Strana: Platná od: Změna: 1. Obecně 1 27.1.2015 0 1. Obecně 2 27.1.2015 0 2. Převod průkazů

Více

1. OBECNĚ. 1.1 Změny a opravy: zapracována zapracována. 1.2 Seznam platných stran:

1. OBECNĚ. 1.1 Změny a opravy: zapracována zapracována. 1.2 Seznam platných stran: 1.1 Změny a opravy: 1. OBECNĚ změny 1 1.6.2016 zapracována 2 17.6.2016 zapracována opravy 1.2 Seznam platných stran: Název: Strana: Platná od: Změna: Obecně 1 17.6.2016 2 Obecně 2 17.6.2016 2 Pověřování

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 79/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla L 200 poznávací značky

Více

HLAVA 3.4 LETOVÝ PROVOZ

HLAVA 3.4 LETOVÝ PROVOZ DÍL 3 HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/II HLAVA 3.4 LETOVÝ PROVOZ 3.4.1 Provozní zařízení Provozovatel musí zajistit, že let nebude zahájen, dokud nebylo přiměřenými prostředky zjištěno, že pozemní a/nebo vodní zařízení,

Více

SEZNAM PLATNÝCH STRAN - OBSAH

SEZNAM PLATNÝCH STRAN - OBSAH PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK ATO CZ/005 1. díl SEZNAM PLATNÝCH STRAN - OBSAH Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum Seznam platných stran Změny a opravy Použité zkratky Úvodní ustanovení Vývik PPL Výcvik ACR

Více

1. OBECNĚ. 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno. 1.3 Seznam použitých zkratek:

1. OBECNĚ. 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno. 1.3 Seznam použitých zkratek: 1. OBECNĚ 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno 1.3 Seznam použitých zkratek: AMC AOC EK EIR FCL GM ICAO IFR IR ÚCL Přijatelné způsoby průkazu (Acceptable Means of Compliance) Osvědčení leteckého

Více

OSNOVY TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ

OSNOVY TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ OSNOVY TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ OSNOVA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PRŮKAZ PPL(A) A PPL(H) OSNOVA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PRŮKAZ PPL(AS) OSNOVA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PRŮKAZ BPL A SPL OSNOVA TEORETICKÝCH

Více

Zkušební řád pro teoretické zkoušky

Zkušební řád pro teoretické zkoušky Zkušební řád pro teoretické zkoušky 1. Změny a opravy: Číslo změny / Číslo stránky Datum platnosti změny Datum záznamu Ćíslo opravy Datum platnosti Datum záznamu 2. Seznam platných stran: Název strana

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu Cessna 172, poznávací značky

Více

HLAVA 4 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE LETECKÉHO POZEMNÍHO PERSONÁLU

HLAVA 4 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE LETECKÉHO POZEMNÍHO PERSONÁLU HLAVA 4 PŘEDPIS L 1 HLAVA 4 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE LETECKÉHO POZEMNÍHO PERSONÁLU 4.1 Všeobecná ustanovení týkající se průkazů způsobilosti a kvalifikací leteckého pozemního personálu Poznámka:

Více

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK)

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) JAR-FCL 2 OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) ÚVODNÍ USTANOVENÍ PŘEDMLUVA SEZNAM PLATNÝCH STRAN PREAMBULE ČÁST 1 POŽADAVKY HLAVA A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY HLAVA

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 539/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 399/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti Praha-Letňany dne 9.8.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 399/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti Praha-Letňany dne 9.8. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 399/06/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 103/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK -

Více

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY ČÁST 2 JAR-FCL 2 AMC/IEM F TYPOVÁ KVALIFIKACE IEM FCL 2.240 (b)(1) Zkouška dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti ATPL/typové kvalifikace/výcvik pro vícepilotní vrtulníky (Viz JAR-FCL 2.240) FORMULÁŘ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letounu Zlin Z 226 MS. poznávací značky OK - KMT. v místě Havlíčkův Brod - Poběbaby

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letounu Zlin Z 226 MS. poznávací značky OK - KMT. v místě Havlíčkův Brod - Poběbaby ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 270/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Zlin Z 226

Více

Upravené znění ze dne: UL 3 Obsah str. 1 Výcviková osnova UL 3 LAA ČR ULK 3

Upravené znění ze dne: UL 3 Obsah str. 1 Výcviková osnova UL 3 LAA ČR ULK 3 Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 UL 3 Obsah str. 1 Výcviková osnova UL 3 LAA ČR ULK 3 Výcviková osnova pilota ultralehkého kluzáku, navijákaře a pravidla letu pro UL kluzáky Na základě pověření vydala

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Bell 427 OK- AHA. u obce Křelov dne

Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Bell 427 OK- AHA. u obce Křelov dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody vrtulníku Bell 427 OK-

Více

Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 MPL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova MPL 3 LAA ČR UL 3 - MZK

Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 MPL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova MPL 3 LAA ČR UL 3 - MZK Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 MPL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova MPL 3 LAA ČR UL 3 - MZK Výcviková osnova pilota motorového závěsného kluzáku (MZK) Na základě pověření vydala Letecká amatérská

Více

Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 112/06/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu vysazení motoru na letadle Z 37A poznávací

Více

Provozní příručka Aeroklubu Liberec

Provozní příručka Aeroklubu Liberec AEROKLUB LIBEREC Z.S. Aeroklubu Liberec 2016 Výtisk č.1 AEROKLUB LIBEREC z.s. Obsah I. Titulní strana II. Obsah III. Seznam platných stran IV. Změny opravy Hlava 1 Hlava 2 Hlava 3 Hlava 4 Hlava 5 Hlava

Více

SMĚRNICE CAA-SLP-037-n-14

SMĚRNICE CAA-SLP-037-n-14 SMĚRNICE CAA-SLP-037-n-14 postupy pro udělení / změnu schválení pro procedures for granting / change of prior approval for PROVOZ SE SYSTÉMY SNÍMÁNÍ NOČNÍHO VIDĚNÍ - NVIS (v souladu s Částí SPA, Hlavou

Více

Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě sportovních létajících zařízení

Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě sportovních létajících zařízení LA 1 Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě sportovních létajících zařízení Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 326/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 326/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 326/07/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE

Více

SEZNAM ZMĚN SEZNAM PLATNÝCH STRAN

SEZNAM ZMĚN SEZNAM PLATNÝCH STRAN PO - TVORBA A VEDENÍ PALUBNÍHO DENÍKU SEZNAM ZMĚN Změna číslo Datum účinnosti Datum Změnil Podpis 0 25. 8. 2016 1 17. 10. 2016 2 1. 2. 2017 SEZNAM PLATNÝCH STRAN Strana číslo Změna číslo Strana číslo Změna

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha Ruzyně dne 31. srpna 2003

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha Ruzyně dne 31. srpna 2003 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 377/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-002-0/2011

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-002-0/2011 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-002-0/2011 Strana číslo Verze Datum Strana číslo Verze Datum 1 až 27 1. vydání 01.02.2011 1. vydání Strana 1 01.02.2011 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 1. vydání Strana 2 01.02.2011

Více

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ Aeroklub Kralupy PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ soutěž dvoučlenných posádek - rally 25. ročník Vážení přátelé, 25..ročník soutěže rally dvoučlenných posádek, pořádaný Aeroklubem Kralupy na letišti Sazená 29.8.2015

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. / ze dne [ ] o požadavcích na personál. (Text s významem pro EHP)

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. / ze dne [ ] o požadavcích na personál. (Text s významem pro EHP) REV 13.09.2011 CS 1 1 In accordance with Article 32 (1) of the Basic Regulation, the Agency provides for translations of its Opinions. These translations may be revised and updated from time to time, depending

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.:12/05/ZZ. Praha Únor 2005. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.:12/05/ZZ. Praha Únor 2005. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:12/05/ZZ 1 Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Piper PA 34,

Více

Zimní školení pilotů 2015 Petr Kubíček

Zimní školení pilotů 2015 Petr Kubíček CAA ZLP 162 Zimní školení pilotů 2015 Petr Kubíček CAA ZLP 162 5.1.2015 ÚCL vypublikoval zcela nový předpis pro získání a udržení pilotních kvalifikací pro balóny s okamžitou platností Aplikace PART FCL

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Květen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Květen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-10-510 Výtisk č.6 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu nedovoleného vjezdu na aktivní RWY 13 letounem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna C152, na letišti Roudnice, dne 16. 9. 2012.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna C152, na letišti Roudnice, dne 16. 9. 2012. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-12-446 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna C152, poznávací značky OK-AVI, na

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborně technickém zjišťování příčin incidentu. vrtulníku AS-355 F2, pozn. zn. OK-MIA. v prostoru obce Soseň, okr.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborně technickém zjišťování příčin incidentu. vrtulníku AS-355 F2, pozn. zn. OK-MIA. v prostoru obce Soseň, okr. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 409/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborně technickém zjišťování příčin incidentu vrtulníku AS-355 F2, pozn.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 241 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 62 001 - L 200 D Změna 3 Aircraft Industries, a.s.. L 200 D 05.09.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 62 001 - L 200 D Tato příloha, která je součástí Typového

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha září 2016

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha září 2016 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 16 662 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Be-50 Beta Minor, poznávací značky OK-EAA,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Robinson R 22. poznávací značky OK - YIT. v katastru obce Čeřenice

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Robinson R 22. poznávací značky OK - YIT. v katastru obce Čeřenice ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 337/04/ZZ Výtisk č. 6 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody vrtulníku Robinson

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti Jindřichův Hradec, dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti Jindřichův Hradec, dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 08-218 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 410/05/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného narušení TMA

Více

Aeroklub České republiky

Aeroklub České republiky Aeroklub České republiky Aeroklub Kolín Letiště Kolín LKKO 129,15 pořádá Soutěž o pohár starosty města Kolína v akrobacii kluzáků Kolín 21.9. 2013 1. Cíl soutěže a soutěžní kategorie Hlavním cílem soutěže

Více