PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK CPL(A)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK CPL(A)"

Transkript

1 Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK CPL(A) modulový Vydáno: 1. listopad 2002 Poslední aktualizace : 9. červen 2006 Schválil: ÚCL č.j. : / Rozdělovník: Originál Letecká škola BEMOAIR s.r.o. Výtisk č. 1 ÚCL 2 LŠ - Benešov 3 LŠ - Brno 4 FNTPII. LETOV simulátory a.s. Výtisk č. originál

2 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 0 ÚVOD 0.1 SEZNAM ZMĚN Číslo změny Čísla stran, kterých se změna týká Datum vydání nových listů R1 1-1, R Datum provedení změny a podpis Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 0-2 Vydáno :

3 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 0 ÚVOD 0.2 SEZNAM PLATNÝCH STRAN Část 0 Úvodní část Část 1 Plán výcviku Část 2 Předběžná příprava a letové úlohy Část 3 Výcvik na simulátoru Část 4 Teoretická výuka Strana Platí od Strana Platí od Strana Platí od Strana Platí od Strana Platí od Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 0-3 Vydáno :

4 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 0 ÚVOD 0.3 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK FTO MEP PPL(A) CPL(A) HT CRI FI(A) PPL(H) CPL(H) FE AGL FNTP FS SFI VFR VMC TMG Organizace výcviku v létání Vícemotorový pístový (letoun) Průkaz způsobilosti soukromého pilota letounů Průkaz způsobilosti obchodního pilota letounů Vedoucí výcviku Instruktor třídní kvalifikace Letový instruktor Průkaz způsobilosti soukromého pilota vrtulníků Průkaz způsobilosti obchodního pilota vrtulníků Letový examinátor Nad zemí Trenažér letových a navigačních postupů Letový simulátor Instruktor na letovém simulátoru Pravidla pro let za viditelnosti Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti Turistický motorový kluzák Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 0-4 Vydáno :

5 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU 1.1 CÍL KURSU Cílem modulového kursu k CPL(A) je vycvičit držitele PPL(A) na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A). 1.2 POŽADAVKY PŘED VSTUPEM Před zahájením modulového kursu CPL(A) musí žadatel: a) být držitelem PPL(A) vydaného v souladu s Přílohou 1 ICAO b) mít nalétáno 150 hodin jako pilot; a c) splňovat ustanovení JAR - FCL a 1,240 jestliže má být ke zkoušce dovednosti použit vícemotorový letoun d) žadateli o CPL(A) musí být alespoň 18 let e) žadatel o CPL(A) musí mít platné zdravotní osvědčení 1. třídy f) žadatel musí mít potvrzení o absolvování teoretické výuky ve schváleném zařízení pro výuku teorie v rozsahu alespoň 50% celkové doby uvedené v části 4 této příručky, nebo mít potvrzení o zkoušce pro stejnou nebo vyšší kvalifikaci (CPL, ATPL) 1.3. PRAXE A ZÁPOČTY PŘEDCHOZÍ PRAXE PRAXE Žadatel o CPL(A), který není absolventem integrovaného kursu výcviku v létání, musí nalétat jako pilot letounů s osvědčením letové způsobilosti vydaným nebo uznaným členským státem JAA alespoň 200 letových hodin ZAPOČÍTÁNÍ Z 200 letových hodin: (I) může být 10 hodin přístrojové pozemní doby; a (II) 30 hodin ve funkci velícího pilota majícího PPL(H); nebo (III) 100 hodin z uvedených 200 hodin může být nalétáno na vrtulnících ve funkci velícího pilota majícího CPL(H); nebo (IV) 30 hodin ve funkci velícího pilota na turistických motorových kluzácích nebo kluzácích LETOVÁ DOBA Žadatel musí nalétat na letounech 200 letových hodin v průběhu modulového kursu, zahrnujících alespoň: 1) 100 hodin ve funkci velícího pilota, 2) 20 hodin přeletů ve funkci velícího pilota, zahrnujících přelet let do vzdálenosti alespoň 540 km ( 300 NM ), v jehož průběhu musí být provede na přistání s úplným zastavením na dvou letištích jiných než letiště odletu; a 3) 10 hodin doby přístrojové výuky, z nichž má činit přístrojová pozemní doba nejvýše 5 hodin; a 4) 5 letových hodin v noci, zahrnujících alespoň 3 hodiny výcviku s instruktorem, včetně alespoň 1 hodiny navigace při přeletech a 5 sólových vzletů a 5 přistání s úplným zastavením. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-1 Vydáno : Revize 1:

6 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU 1.4 OSNOVY VÝCVIKU létání VFR / DEN Číslo Obsah cvičení S instruktorem Pozemní přípr. cvič. letů hodin hod. CPL 1a Pozemní příprava 4 CPL 2 Let po okruhu 7 0:45 CPL 3 Okruhy - simulované vysazení motoru 7 0:45 CPL 4 Vzlety s max. výkonností 8 1:00 CPL 5 Vzlety a přistání s bočním větrem 8 1:00 CPL 6 Let při kriticky vysokých rychlostech 1 0:45 CPL 7 Let při kriticky nízkých rychlostech 1 0:45 CPL 8a Pozemní příprava 6 CPL 8 Přelety 5 10:00 CPL 9a Pozemní příprava 6 CPL 9 Základní létání podle přístrojů 1 0:30 CPL 10 Základní létání podle přístrojů 1 0:45 CPL 11 Postup přiblížení podle přístrojů 1 0:45 CPL 12 Opakovací let, neobvyklé polohy 1 0:45 CPL 13 Opakovaní úlohy :45 CPL 14 Radionavigace 1 0:45 CPL 15 Opakovací let 1 0:45 CPL 16 Opakovací let - simulované poruchy 1 0:45 přístrojů CPL 17 Rozpoznání a vyrovnání počínajícího a 1 0:45 plného přetažení CPL 18 Opakování úloh 14, 16, :30 Celkem 51 25: létání VFR / NOC číslo cvič. CPL 19a CPL 19 Obsah cvičení S instruktorem Sólo Pozemní letů hodin letů hodin přípravy hod. Pozemní příprava 4 Cvičný let k nácviku 2 01:00 jednoduché pilotáže CPL 20 Cvičné lety po okruhu 15 01:30 CPL 21 Přezkoušení 3 00:30 CPL 22 Samostatné lety po okruhu 5 00:30 CPL 23 Přelety 2 01:30 Celkem 22 04: :30 4 Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-2 Vydáno : Revize 1:

7 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU 1.5. ČASOVÝ ROZVRH - PROGRAM VÝCVIKU Výcvik bude probíhat individuálně. Žadatel musí pod dohledem vedoucího výcviku ( HT ) dokončit všechny etapy výcviku v jednom nepřetržitém kursu výcviku. Letový výcvik může být zahájen a prováděn současně s kursem teoretické výuky. Letový výcvik musí být dokončen v období platnosti osvědčení o úspěšném absolvování teoretických zkoušek (JAR- FCL-1.495) VÝCVIK V LÉTÁNÍ Žadatelé bez přístrojové kvalifikace musejí absolvovat kompletní výcvik dle části 1.4. osnovy výcviku (cvičení CPL 1 - CPL 18), který obsahuje minimálně 25 hodin letové výuky, z nichž může být až 5 hodin přístrojové pozemní doby na trenažéru letových a navigačních postupů I (FNTP I) nebo FNTP II Žadatelé s platnou přístrojovou kvalifikací musejí absolvovat cvičení CPL 1 - CPL 8 zahrnující 15 hodin letového výcviku s instruktorem za viditelnosti Žadatelé bez kvalifikace pro létání v noci musejí absolvovat 5 hodin letového výcviku v noci, cvičení CPL 19 - CPL 23. Do výcviku v noci mohou být zařazení piloti: a) kteří na typu, se kterým budou provádět výcvik v noci nalétali minimálně 10 hodin ve dne, z toho 30 minut podle přístrojů v zakryté kabině, b) splnili cvičení CPL 9, 10, 11, 12, 13, 14 c) odlétali min. 30 min. podle přístrojů v zakryté kabině za posledních 12 měsíců. Při nácviku letů a přistání u dvoumotorových letounů na jeden motor, musí být druhý motor seřízen na režim volnoběhu Minimálně 5 hodin letového výcviku se musí uskutečnit na letounu s osvědčením pro přepravu alespoň 4 osob, který má stavitelnou vrtuli a zatahovací přistávací zařízení Výcvik letu podle přístrojů. Část výcviku se smí provádět na FNTPI nebo II nebo na letovém simulátoru viz část 3 výcvik na simulátoru. Výcvik letu podle přístrojů se musí provádět za VMC (za meteorologických podmínek letu za viditelnosti) s využitím vhodných prostředků simulování žákovi IMC (meteorologické podmínky letu podle přístrojů) Jestliže se výcvik provádí zcela nebo částečně na vícemotorovém letounu, tak musí výcvik zahrnovat v úlohách CPL 1-18 řízení letounu s jedním nepracujícím motorem - vypnutí a opětovné spuštění motoru. Před zahájením výcviku CPL(A) na vícemotorovém letounu musí žadatel splňovat ustanovení JAR- FCL a 1.240, příslušná pro použitý letoun. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-3 Vydáno : Revize 1:

8 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU 1.6. ZÁZNAMY O VÝCVIKU Praktický výcvik provádí FI(A),(b) - Záznamy o pozemních přípravách a praktickém výcviku se provádí do osobního listu žáka. V tomto listu se eviduje doba letu, počty startů a připomínky instruktora. Žák si eviduje dobu letu a počty startů ve svém zápisníku letů. Za vedení osobního listu odpovídá přidělený instruktor, za vedení zápisníku letů odpovídá pilot - žák a vede si jej podle vzoru uvedeném v prov. příručce. Kontrolu provádí HT podle systému řízení kvality a kontrol uvedeném v provozní příručce FTO. - záznamy účasti se provádějí v třídní kníze pouze u teoretického školení. - osobní složku žáka má právo vydat HT pouze na vyžádání odpovědným zástupcům ÚCL - pokud žák přechází do jiné FTO, HT vystaví povtvrzení o odlétaných cvičení a potvrdí uzavřený zápisník, který je majetkem žáka. Uzavřená složka zůstává v archivu FTO. Přílohy: č. 1: Klasifikační záznamy č.2: Záznamy letové doby č.3: Osobní list frekventnta 1.7. BEZPEČNOSTNÍ VÝCVIK Požadavky před provedením prvního sólo letu v noci, jsou uvedeny v části 2 obsahu jednotlivých letových úloh. Cvičení označené CPL21P provádí HT nebo jím pověřený instruktor. O vhodnosti meterologických podmínek pro samostatné lety žáka rozhoduje instruktor PRAKTICKÉ A TEORETICKÉ ZKOUŠKY Přezkoušení pokroku - není uplatňováno KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY Po ukončení výcviku a splnění příslušných požadavků praxe se musí žadatel podrobit zkoušce dovednosti CPL(A), buď na vícemotorovém nebo jednomotorovém letounu Žadatel o zkoušku dovednosti k CPL(A) musí mít uspokojivě dokončen veškerý předepsaný výcvik, včetně výcviku na letounu stejného typu/třídy, který má být použit ke zkoušce. Žadatel i musí být dovoleno zvolit si pro vykonání zkoušky jednomotorový nebo vícemotorový letoun. Letoun, použitý pro zkoušku dovednosti, musí splňovat požadavky na cvičné letouny stanovené v Dodatku 1 k JAR-FCL a musí mít osvědčení pro přepravu alespoň čtyř osob, stavitelnou vrtuli a zatahovací přistávací zařízení. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-4 Vydáno : Revize 1:

9 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU Žadatel musí úspěšně absolvovat Část 1 až 5 zkoušky dovednosti a Část 6, je-li použit vícemotorový letoun. Neúspěch ve více než jedné Části bude vyžadovat, aby žadatel odstoupil celou zkoušku znovu. Při neúspěchu pouze v jedné Části musí žadatel o pakovat pouze tuto Část zkoušky. Neúspěch v kterékoliv Části opakované zkoušky, včetně těch Částí zkoušky, které úspěšně absolvoval při předchozím pokusu, bude vyžadovat, aby žadatel podstoupil celou zkoušku znovu. Všechny Části zkoušky dovednosti musejí být dokončeny v rozmezí šesti měsíců. Po kterékoliv neúspěšné zkoušce dovednosti l ze předepsat další výcvik. Nedosáhne-li se hodnocení "uspěl" ve všech částech zkoušky ve dvou pokusech, musí se vyžadovat další výcvik podle rozhodnutí Leteckého úřadu. Počet zkoušek dovednosti, o které se lze pokusit, není omezen PROVEDENÍ ZKOUŠKY - zkoušku provádí letový examinátor (FE) - Jestliže letový examinátor shledá důvody žadatele při volbě termínu dokončení zkoušky dovednosti jako nepřiměřené, musí žadatel znovu podstoupit celou zkoušku dovednosti. Jestliže termín dokončení je stanoven s přihlédnutím k důvodům přijatelným pro letového examinátora, musí být při dalším letu přezkušovány pouze ty části, které dosud nebyly dokončeny. - Jakýkoliv prověřovaný obrat nebo postup zkoušky může žadatel, podle uvážení FE, jednou opakovat. Letový examinátor (FE) může zkoušku zastavit v kterémkoliv stadiu, jestliže usoudí, že prokazování dovednosti v létání žadatelem vyžaduje opakování celé zkoušky. - Žadateli se musí přikázat, aby letoun pilotoval z místa, kde lze vykonávat funkce velícího pilota a tuto zkoušku provádět jako kdyby neexistoval jiný člen posádky. Zodpovědnost za tento let musí být stanovena v souladu s národními předpisy. - Letový examinátor musí vybrat trať pro let, jehož cílem musí být řízené letiště. Trať může končit na letišti odletu, nebo na dalším letišti. Žadatel musí zodpovídat za plánování tohoto letu a musí zajistit, aby bylo na palubě veškeré vybavení a dokumentace k provedení letu. Zkouška dovednosti musí trvat alespoň 90 minut. - Žadatel musí letovému examinátorovi hlásit kontroly a vykonané povinnosti, včetně identifikace radiových zařízení. Kontroly se musejí plnit v souladu se schváleným seznamem kontrol pro ten letoun, na němž se zkouška koná. Nastavení výkonu a otáček by se mělo dohodnout s FE před začátkem zkoušky a mělo by se normálně shodovat s hodnotami udanými v Provozní nebo Letové příručce daného letounu. - FE se nesmí podílet na řízení letounu, kromě případů, kdy je zásah nezbytný v zájmu bezpečnosti, nebo k zabránění nepřijatelného zdržení jiného letového provozu. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-5 Vydáno : Revize 1:

10 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU Žadatel musí prokázat schopnost: - ovládat letoun v rámci jeho omezení; - provádět všechny obraty plynule a přesně; - uplatňovat dobrý úsudek a letecké umění; - uplatňovat znalosti z nauky o létání; a - nepřetržitě řídit letoun takovým způsobem, aby o úspěšném výsledku postupu nebo obratu nebyly nikdy vážné pochybnosti OBSAH ZKOUŠKY DOVEDNOSTI K VYDÁNÍ CPL(A) ČÁST 1 ODLET a b c d e f g Předletová dokumentace, určení hmotnosti a vyvážení, rozbor počasí Prohlídka a ošetření letounu Pojíždění a vzlet Zpřesnění úvah o výkonnosti Letištní provoz a uspořádání letového provozu Postup odletu, nastavení výškoměru, zabránění srážce (bdělost) Spojení s ATC - plnění, postupy R/T ČÁST 2 LETOVÁ ČINNOST a b c d e Řízení letounu podle vnější vizuální orientace Let při kriticky malé rychlosti, zahrnující rozpoznání a vybrání z přetažení letounu a vybrání pádů Zatáčky, včetně zatáček v přistávací konfiguraci Let při kriticky vysokých rychlostech, zahrnující rozpoznání a vybrání ze spirálového strmého sestupného letu Let s orientací výhradně podle přístrojů, zahrnující: I. Vodorovný let, cestovní konfiguraci, udržování kursu a rychlosti letu II. Stoupavé a klesavé zatáčky s náklonem III. Vybrání z neobvyklých letových poloh, omezené přístroje na přístrojové desce ČÁST 3 POSTUPY NA TRATI a b c d e f g Řízení letounu podle vnější vizuální orientace Orientace, čtení mapy Udržování kursu, výšky, rychlosti, výhled (bdělost) Nastavení výškoměru Monitorování postupu letu, letový deník, využití paliva, vyhodnocování traťové chyby a opětovné nalétnutí na správnou trať Pozorování meteorologických podmínek, vyhodnocování vývoje, plánování diverzí Sledování tratě, určování poloh (NDB, VOR) s identifikací prostředků. Uskutečnění plánu diverze na náhradní letiště. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-6 Vydáno : Revize 1:

11 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU ČÁST 4 PŘIBLÍŽENÍ A PŘISTÁNÍ a Příletové postupy, nastavení výškoměru, kontroly b Spojení s ATC: plnění, postupy R/T c Opakování okruhu z malé výšky d Normální přistání, přistání s bočním větrem (jsou-li vhodné podmínky) e Přistání na krátké dráze f Poletové činnosti ČÁST 5 MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ POSTUPY Od žadatele se očekává, že bude hlásit opatření, která je třeba přijmout, a že bude provádět nacvičené úkony náznakově, ale nebude provádět žádnou provozní činnost. Tato část se může spojit s Částmi 1 až 4 a Simulovaná porucha motoru po vzletu (v bezpečné výšce) b Nesprávná činnost vybavení pro nouzové vysouvání přistávacího zařízení c Vynucené přistání d Přiblížení a přistání při volnoběhu motoru e Přistání bez vysunutí vztlakových klapek Tato Část se může spojovat s Částmi 1 až 5. ČÁST 6 SIMULOVANÝ ASYMETRICKÝ LET Tato zkouška musí brát zřetel na řízení letounu, identifikaci motoru s poruchou, okamžité zásahy (náznakové nacvičené úkony), dodržování úkonů kontrol, a na přesnost létání v těchto situacích: a Simulovaná porucha motoru v průběhu vzletu a přiblížení ( v bezpečné výšce, pokud se neprovádí na FNPT II nebo na letovém simulátoru) b Asymetrické přiblížení a opakování okruhu c Asymetrické přiblížení a přistání s úplným zastavením Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-7 Vydáno : Revize 1:

12 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU Zkouška z teoretických znalostí - provádí se na ÚCL Žadatel musí prokázat úroveň znalostí přiměřenou k právům držitele CPL(A) v souladu s požadavky v Hlavě J JAR - FCL Části / předměty zkoušky z teoretických znalostí a délka zkoušek - CPL(A) Průkaz způsobilosti OBCHODNÍHO PILOTA - LETOUNU - (CPL(A)) Předmět Číslo Trvání zkoušky pís. zkoušky Letecký zákon pís. zk. 1 0,45 h. Obecné znalosti letadla pís. zk. 2 2 h.30 min drak/systémy/pohonná jednotka přístroje/elektronika (1 h. 30 min) (1 h. 00 min.) Plánování a provedení letu pís.zk h hmotnost a vyvážení (0.45h) výkonnost (0,45 h) plánování a monitorování letu (1 h. 30 min) Lidská výkonnost a omezení pís.zk. 4 0,30 h Meteorologie pís.zk. 5 1 h.30 min Navigace pís.zk. 6 1 h. 30 min obecná navigace (1 h. 00 min.) radionavigace (0,30 h) Provozní postupy pís.zk. 7 0,45 h Základy letu pís.zk. 8 0,45 h Spojení VFR pís.zk. 9 0,30 h Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-8 Vydáno : Revize 1:

13 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU 1.9. ÚČINNOST VÝCVIKU 9 pís.zk 11 h. 45 min. Maximální počet instruktorů: 2 + HT + SFI Kázeň, postup pro vyřazení žáka z výcviku je uveden v provozní příručce FTO. Individuální odpovědnost za každého žáka je dána přiděleným hlavním instruktorem. - Případný neuspokojivý postup přiděleného instruktora k výcviku frekventanta by měl být odhalen při kontrolách kvality, pravidelně prováděných v souladu s provozní příručkou. Takovýto neuspokojivý postup může být důvodem ke změně přiděleného instruktora. V případě změny přiděleného instruktora musí být řádně předána i výcviková dokumentace s vysvětlením o stupni rozcvičení a o umění pilotáže žáka. O změně přiděleného instruktora rozhoduje HT. Vnitřní zpětná vazba je zajištěna způsobem komunikace přiděleného instruktora a dalšího instruktora, který provádí se žákem přezkušující a kontrolní lety. Tyto lety musí provádět ten instruktor, který má nalétáno s žákem méně než 40% jeho celkové letové doby ve dvojím. V případě že mají oba instruktoři nad 40% odlétané letové doby s žákem, provádí kontrolní a přezkušovací lety buď přímo vedoucí výcviku, nebo vedoucí výcviku rozhodne o možnosti přezkoušení třetím instruktorem. Vedoucí výcviku a přidělený hlavní instruktor musí mít přehled o provedeném teoretickém školení kterého se žák zúčastňuje souběžně s výcvikem. V závislosti na stupni rozcvičení v praktickém výcviku včas ve spolupráci s organizací provádějící teoretický výcvik koordinuje teoretický výcvik žáka tak, aby v praktickém výcviku nevznikaly zbytečné prodlevy NORMY A ÚROVEŇ VÝKONNOSTI V RUZNÝCH ETAPÁCH Za úroveň výcviku odpovídá přidělený FI(A). K dalším cvičení dle osnovy lze přistoupit až po úplném zvládnutí předcházejících cvičení. Při zjištěných nedostatcích může instruktor, v kterékoliv fázi výcviku opakovat již splněné cvičení STANDARTY A ÚROVNĚ V zájmu udržování vysokého standartu výcviku je třeba aby HT měl neustálý přehled o stavu své instruktorské základny, zejména o jejich náletu z hledisek norem stanovených provozní příručkou, o pilotním umění a o umění vyučovat. V případě pochybností může HT provést kdykoliv s kterýmkoliv instruktorem přezkušovací let POSTUPY PRO VYŘAZENÍ ŽÁKA Z VÝCVIKU Kázeňské řízení a případné vyloučení žáka z výcviku je řešeno v provozní příručce 1.13 HLÁŠENÍ A DOKUMENTACE Vedoucí výcviku je odpovědný za správné vedení výcvikové dokumentace a za soulad v zápisech Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 1-9 Vydáno : Revize 1:

14 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 - PLÁN VÝCVIKU v dokumentaci, dokladech letadla a zápisnících žáka a instruktora. Kontrola těchto údajů je předmětem v "Systému řízení jakosti" uvedeném v provozní příručce části A - 3. Letecká škola BEMOAIR s.r.o Vydáno : Revize 1:

15 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 Příloha 1. KLASIFIKAČNÍ ZÁZNAMY - ZÁPISY O PŘEZKOUŠENÍ Jméno a příjmení : Druh výcviku : List záznamu č. Dat. Úkol Cvič. Obsah a připomínky Hodnocení Podpis FI Letecká škola BEMOAIR s.r.o Vydáno :

16 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 Příloha 2 ZÁZNAMY LETOVÉ DOBY V PILOTNÍM VÝCVIKU Do rubriky Poznámka uveďte ICAO zkratku letišť, kde probíhá výcvik a počet provedených sestupů. Jméno a příjmení: Odbornost: Datum Typ OK Jméno C vi č. Dvojí Solo Celkem Z "Celkem" solo Poznámka Instr. letů hodin letů hodin letů hodin letů hodin Letecká škola BEMOAIR s.r.o Vydáno :

17 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 1 Příloha 3. OSOBNÍ LIST FREKVENTANTA LETECKÉHO VÝCVIKU Druh výcviku: Razítko FTO : Příjmení: Jméno: Datum narození: Číslo osobního dokladu: Adresa trv. bydliště : Telefony : Druh průkazu způsobilosti číslo: platnost do : Medical certificate třídy : další periodické vyšetření do : DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI Držitel kvalifikace NOC/NIGHT : Celkový nálet - SEP : MEP: TMG: Vrtulníky : ÚLEVY : Vysvědčení radiotelefonisty * : VF - OFC číslo: platnost do : Přidělení instruktoři : Vzor podpisu: 1/: 2/: 3/: 1/: 2/: 3/: TYPY ve výcviku * : Z-142 Z-43 C-152 C-172 C-177RG L-200 L-40 * (vhodné zakroužkovat) Datum : Podpis frekventanta : Údaje ověřil: POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ TEORETICKÉ VÝUKY PŘED ZAHÁJENÍM VÝCVIKU Kde : Rozsah výuky hodin V PRUBĚHU VÝCVIKU Kde: Rozsah výuky: hodin Ověřil - Podpis: Ověřil - Podpis: Letecká škola BEMOAIR s.r.o 1-13 Vydáno Revize 1:

18 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 2 LETOVÉ ÚLOHY 2.1. OBSAH JEDNOTLIVÝCH LETOVÝCH ÚLOH VFR - DEN Číslo Obsah cvičení C 1a Předletová činnost dokumentace, stanovení hmotnosti a vyvážení, kontrola a obsluha letounu, prohlídka a ošetření letounu C 2 Vzlet okruh, přiblížení a přistání, používání seznamu důležitých úkonů, postupy k zabraňování srážkám, letmé vzlety (H- 300 m AGL, 150 m AGL) C 3 Okruhy. Simulované vysazení motoru v průběhu vzletu a po vzletu C 4 Maximální výkony letadla. Vzlety (z krátkých VPD a přes překážku - stanovení min. výšek nad prahem VPD), přistání na krátké VPD, lety na max. hmotnosti C 5 Vzlety a přistání s bočním (zadním ) větrem, opakování okruhu a opravy chyb při přistání C 6 Let rychlosti blízkou maximální, rozpoznání a vybírání sestupných spirál (H min. = 800 m AGL) C 7 Let při kriticky nízkých rychlostech; zabránění vývrtce, rozpoznání a vyvedení letounu z počínajícího a plného přetažení (pádu). (H min. 800 m AGL) C 8a Srovnávací navigace, navigace výpočtem, radionavigace, plánování letů, vyplnění letového plánu, vyhodnocování meteorologické dokumentace, NOTAM atd. Radiotelefonní postupy a frazeologie, zjišťování polohy pomocí radionavigačních prostředků, VFR postupy na řízených letištích, postupy při zhoršení počasí, ztrátě orientace a radiového spojení C 8 Navigační lety (H=300 m, 150 m AGL) - využití navigace výpočtem i radionavigačních prostředků. Lety na, z a průlety na řízených letištích, dodržování postupů letových provozních služeb pro VFR lety na řízených letištích, postupy pro let na záložní letiště, simulované vysazení motoru při letu po trati, výběr plochy pro nouzové a bezpečnostní přistání. Lety při minimech VMC. Každý let musí zahrnovat minimálně 1 přílet a 1 odlet na řízeném letišti, kde jsou stanoveny VFR příletové a odletové tratě. 1 let musí být proveden na letový plán v letové hladině. C 9a Prověřit pilota ze znalosti obsluhy a využití letových a radionavigačních přístrojů, seznámit jej se způsobem rozdělení pozornosti, sledování přístrojů za letu, se zásadami při vybírání letounu z nezvyklé polohy, dosáhnout dobré teoretické připravenosti k provádění letů za využití radionavigačních zařízení a prostředků. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 2-1 Vydáno :

19 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 2 LETOVÉ ÚLOHY Číslo cvičení C 9 C 10 C 11 C 12 Obsah - činnost a způsob pilotování při vysazení rychloměru, horizontu nebo variometru - jednoduché režimy letu, způsoby provádění standardních zatáček Základní přístrojové létání bez vnější vizuální orientace. Horizontální let, změny režimu motoru pro akceleraci a deceleraci letounu, udržování přímého horizontálního letu, horizontální zatáčky s náklonem 15 a 25, vybírání do předem stanoveného kurzu (H= m AGL) Opakování cv.cpl 9, klesání a stoupání, udržování kurzu a rychlosti, přechod do horizontálního letu, stoupavé a klesavé zatáčky (H min = 300 m AGL) Postup přiblížení podle přístrojů a) Zahájení úlohy, zpomalení na rychlost přiblížení, vztlakové klapky pro konfiguraci přiblížení; b) Počáteční standardní zatáčka (vlevo nebo vpravo); c) Nalétnutí na opačný kurs, udržování nového kursu po dobu 1 min; d) Standardní zatáčka, vysunout podvozek, klesat 500 ft/min (2,54 m/sec); e) Nalétnutí na počáteční kurs, udržování klesání 500 ft/min a nového kursu po dobu 1 minuty; f) Přechod do horizontálního letu, 1000 ft pod počáteční letovou hladinou; g) Zahájení opakování okruhu; a h) Stoupání při nejlepší stoupací rychlosti Opakování cv. CPL 9 a zatáčky s náklonem 45, vybírání nezvyklých poloh (H min =400 m) C 13 Opakování úlohy 12 C 14 Radionavigace s využitím VOR, NDB, VDF, (GPS), nalétávání předem stanovených QDM a QDR C 15 Opakování úlohy CPL 9 a vyrovnání z neobvyklých letových poloh C 16 Opakování úlohy CPL 9, zatáčky a změna hladiny se simulovanou poruchou umělého horizontu a/nebo směrového setrvačníku. C 17 Rozpoznání a vyrovnání počínajícího a plného přetažení (pádu) C 18 Opakování úloh CPL 14, 16 a 17 Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 2-2 Vydáno :

20 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 2 LETOVÉ ÚLOHY VFR - NOC Číslo cvičení C 19a C 19 C 20 C 21 C 22 C 23 Obsah Seznámit piloty s technikou pilotáže v noci a organizací létání: - organizace létání v noci, pravidla bezpečnosti, - vytyčení VPD, orientační body v prostoru letiště, - činnost při ztrátě orientace, - způsob pojíždění, vzletu, letu po okruhu a přistání, - provádění jednotlivých prvků techniky pilotáže v noci, používání světlometů - přezkoušení ze znalostí rozmístění přístrojů, ovladačů a spínačů naslepo Naučit pilota provádění prvků jednoduché pilotáže: - min. výška 600 m nad zemí, - vzlet bez použití světlometu, - seznámení s charakteristickými světelnými orientačními body, - stoupání a klesání stanovenou vertikální rychlostí, - let o min. bezpečné rychlosti v horizontálním letu při různém stupni vysunutí vztlakových klapek a různých režimech motoru, - na dvoumotorových letounech procvičit let na jeden motor Naučit pilota provádění letu po okruhu a přistání s použitím palubního světlometu a na řadu: - min. výška 300 m nad zemí - vzlet bez použití a s použitím palubního světlometu, - přistání s použitím palubního světlometu a na řadu, - opakování okruhu z bodu vyrovnání a po dosednutí, - na dvoumotorových letounech procvičit přistání s jedním pracujícím motorem. Přezkoušet schopnost pilota k provádění samostatných letů v noci: - min. výška m nad zemí, - vzlet bez použití světlometu, - zatáčky o náklonu 15-45, let o minimální bezpečné rychlosti v horizontálním letu, - stoupání a klesání stanovenou vertikální rychlostí, - let po okruhu, přistání s použitím palubního světlometu a na řadu, opakování okruhu po dosednutí, - na dvoumotorových letounech procvičit let na jeden motor Zdokonalit pilota v technice pilotáže při letu po okruhu: - min. výška 300 m nad zemí, - vzlet bez použití a s použitím palubního světlometu a na řadu, - opakování okruhu po dosednutí Naučit pilota provádění navigačních letů (přeletů) s využitím radionavigačních prostředků a zařízení v noci za VFR: - min. výška 600 m nad zemí, - let plánovat s využitím radionavigačních prostředků, GPS, navigací výpočtem a srovnávací navigací Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 2-3 Vydáno :

21 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 3 VÝCVIK NA FNTP II 3.0 VÝCVIK NA LETOVÉM SIMULÁTORU Letové úlohy CPL 9 - CPL 18 se smí provádět na FNPT I, nebo II, nebo na letovém simulátoru za podmínky, že tato přístrojová pozemní doba může být maximálně 5 hodin. Na FNPT I, nebo FNPT II, nebo na letovém simulátoru se doporučuje provádět cvičení: CPL 13, 14, 18 FNTP I, nebo II nebo letový simulátor musí být schválen pro tento výcvik ÚCL (viz bod 3.3.1) FTO BEMOAIR využívá pro výcvik pilotů smluvně simulátory : a) FNPTII. typu ULT-28 FTO Let s FLY b) simulátor FNPTII a FTD ATR provozovatele ČSA 3.4. INSTRUKTOŘI VÝCVIKU NA LETOVÉM VÝCVIKOVÉM SIMULÁTORU K plnění povinností letového výcviku na letovém výcvikovém simulátoru a na trenažéru letových a navigačních postupů I (FNTP I) instruktoři musejí nebo museli mít průkaz způsobilosti profesionálního pilota a kvalifikaci(-e) příslušnou(-é) k výcvikovému kursu CPL(A) a musejí mít pro výcvik praxi ve výuce a tuto potvrzenou od vedoucího výcviku provozovatele FNPTII. K plnění povinnosti letového výcviku na letovém simulátoru a/nebo na trenažéru letových a navigačních postupů II (FNPT II) musejí instruktoři mít kvalifikaci letového instruktora (FI) nebo kvalifikaci instruktora typové kvalifikace (TRI), nebo oprávnění instruktora výuky na letovém výcvikového simulátoru (SFI) Za dodržování posloupnosti úloh, metodiku a kvalitu výcviku odpovídá HT Provedený výcvik se zapisuje do osobního listu frekventanta. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 3-1 Vydáno :

22 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK : CPL(A) modulový ČÁST 4 TEORETICKÁ ČÁST 4.0 TEORETICKÁ VÝUKA Teoretická výuka se bude konat v organizaci schválené k provádění kursů teoretické výuky. HT je povinen dohlížet na tuto část kursu. TEORETICKÉ ZNALOSTI Soubor teoretických znalostí pro CPL(A) je uveden v AMC FCL, (b). Schválený kurs teoretické výuky k CPL(A) musí zahrnovat alespoň 200 hodin výuky (1 hodina = 60 minut výuky), která může zahrnovat práci na učebně, interaktivní video, předvádění diapozitivů / s magnetofonem, studijní koutky, výcvik s pomocí počítače a jiných prostředků ve vhodných poměrech, schválených Leteckým úřadem. 4.3 Teoretická výuka před zahájením kurzu Před zahájením kurzu musí frekventant absolvovat následující část teoretické výuky a úspěšně složit zkoušky na ÚCL z následujících předmětů : 010 Letecký zákon 021 Draky, systémy, elektrický systém 021 Pohonné jednotky, nouzové vybavení 022 Přístrojové vybavení 050 Meteorologie 061 Obecná navigace 062 Radionavigace 090 Spojení Po skončení této první části teoretické výuky může uchazeč zahájit praktický výcvik a přihlásit se k první části teoretické zkoušky. Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 4-1 Vydáno :

FÁZE 1 FNPT II - MEP

FÁZE 1 FNPT II - MEP 1.1 CÍL KURSU Cílem modulového kursu výcviku v létání k přístrojové kvalifikaci (letoun) je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou k řízení letounů při letech IFR a za meteorologických

Více

JAR-FCL 1.155 (pokračování)

JAR-FCL 1.155 (pokračování) ČÁST 1 JAR-FCL 1 HLAVA D PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OBCHODNÍHO PILOTA (LETOUN) CPL(A) JAR-FCL 1.155 (pokračování) JAR-FCL 1.140 Minimální věk Žadateli o CPL(A) musí být alespoň 18 let. JAR-FCL 1.145 Zdravotní

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A)

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) modulový Vydáno: 1. prosinec 2002 Poslední aktualizace : R5 8. duben 2008 Schválil: ÚCL č.j. : 16.612/02-311 Rozdělovník:

Více

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY O S N O V Y V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AK - MOT Včetně Změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schválil letový ředitel AeČR č. j. 27/99 dne 20. 12. 1999 Schváleno Státní leteckou inspekcí:

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

číslo opravy 1. Seznam platných stran

číslo opravy 1. Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.4.2002 zapracována 1 7.8.2007 zapracována 2 19.5.2008 zapracována

Více

HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY

HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY HLAVA 2 PŘEDPIS L 1 HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY 2.1 Všeobecná ustanovení týkající se průkazů způsobilosti a kvalifikací pilotů 2.1.1 Všeobecné specifikace pro udělování průkazů

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK PPL(A)

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK PPL(A) Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK PPL(A) Vydáno: 1. listopad 2002 Poslední aktualizace : 1. prosinec 2006 Schválil: HT FTO-002 Rozdělovník: Originál Letecká

Více

JAK SE STÁT PILOTEM VRTULNÍKU. PPL (H) Private Pilot Licence Soukromý pilot vrtulníku. Informační dokument letecké vrtulníkové školy HELITOM

JAK SE STÁT PILOTEM VRTULNÍKU. PPL (H) Private Pilot Licence Soukromý pilot vrtulníku. Informační dokument letecké vrtulníkové školy HELITOM JAK SE STÁT PILOTEM VRTULNÍKU PPL (H) Private Pilot Licence Soukromý pilot vrtulníku Informační dokument letecké vrtulníkové školy HELITOM Informační dokument společnosti HELITOM s.r.o. s názvem Jak se

Více

0 - - - - 1 17.6.2008 zapracována 1 15.4.2002 zapracována 2 15.6.2004 zapracována 3 1.9.2007 zapracována

0 - - - - 1 17.6.2008 zapracována 1 15.4.2002 zapracována 2 15.6.2004 zapracována 3 1.9.2007 zapracována Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. změny datum číslo změny / datum záznamu a číslo opravy číslo stránky platnosti podpis opravy datum platnosti datum záznamu a podpis 0 - - -

Více

číslo opravy Seznam použitých zkratek

číslo opravy Seznam použitých zkratek číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 3 12.2.2004 zařazena 4 16.3.2004 zařazena 5 18.10.2004 zařazena číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník

Více

SCHÉMA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PRO KVALIFIKACI PILOT

SCHÉMA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PRO KVALIFIKACI PILOT UL 3 Výcviková osnova pilota ultralehkého letounu Hlava 3, str. 3-1 HLAVA 3. SCHÉMA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PRO KVALIFIKACI PILOT Cvičení Obsah cvičení dvojí sólo letů hod/min letů hod/min 1 Seznamovací let.

Více

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL.

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL. číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.1.2004 - - - číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/SLP-OZLP

Více

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/PIILP, ÚCL/PIpiloti,

Více

HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování)

HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování) ČÁST 1 JAR-FCL 2 HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování) JAR-FCL 2.420 Examinátoři Účely [ ] [(a) U examinátorů se rozeznává pět kategorií: (1) Letový examinátor (FE(H)) (2) Examinátor

Více

Jan Fridrich Viceprezident LAA ČR Pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit

Jan Fridrich Viceprezident LAA ČR Pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit Jan Fridrich Viceprezident LAA ČR Pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit Workshop Nové trendy v leteckém výcviku v rámci výstavy FLYIIN letiště Leoše Janáčka Ostrava, 21. září 2012 LAA ČR

Více

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností letiště Benešov u Prahy Nesvačily 0193 257 51 Bystřice u Benešova - výcvik VFR pobočka Brno - Tuřany pro výcviky IR(A) Telefony

Více

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností letiště Benešov u Prahy Nesvačily 0193 257 51 Bystřice u Benešova - výcviky VFR pobočka Brno - Tuřany pro výcviky VFR a IR(A) Telefony

Více

datum záznamu a podpis číslo opravy Seznam platných stran

datum záznamu a podpis číslo opravy Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví České republiky. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti 1 13.1.2003 2 15.11.2007 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum

Více

NOČNÍ LÉTÁNÍ. Pozemní přípravy hod. N 1a Pozemní příprava 4 N 1. instruktorem letů hodin

NOČNÍ LÉTÁNÍ. Pozemní přípravy hod. N 1a Pozemní příprava 4 N 1. instruktorem letů hodin NOČNÍ LÉTÁNÍ. 1.1 Podmínky pro získání kvalifikace NOC 1.1.1 Do výcviku v noci podle osnov FTO-002 mohou být zařazeni piloti kteří : - jsou přeškoleni na typ na kterém budou výcvik provádět a mají na něm

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

www.pilotni-akademie.cz CENÍK AKADEMIE

www.pilotni-akademie.cz CENÍK AKADEMIE CENÍK AKADEMIE 2013 str. 01 Výcvik pilota ul - pilotní akademie klifiair WT9 DYNAMIC SIRIUS TL-3000 VLASTNÍ LETOUN 46.000,- Kč 54.000,- Kč 1 základní hodina s instruktorem 2.250,- Kč základní hodina s

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 259/07/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10,

Více

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L-200D MORAVA letiště BRNO

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 57/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava

Více

Z Vivata na Trenéra Pro jaký průkaz pilota se rozhodnout. Marek Mincbergr a Michal Orlita (dle jejich nejlepšího vědomí a svědomí)

Z Vivata na Trenéra Pro jaký průkaz pilota se rozhodnout. Marek Mincbergr a Michal Orlita (dle jejich nejlepšího vědomí a svědomí) Z Vivata na Trenéra Pro jaký průkaz pilota se rozhodnout Marek Mincbergr a Michal Orlita (dle jejich nejlepšího vědomí a svědomí) Úvod Základní myšlenkou je, že vlastním stávající plachtařský průkaz (GPL,

Více

UL 3. Výcviková osnova pilota ultralehkého letounu

UL 3. Výcviková osnova pilota ultralehkého letounu Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 UL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova UL 3 LAA ČR UL 3 Výcviková osnova pilota ultralehkého letounu Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu

Více

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY 1. Při vstupu do kabiny před spuštěním motorů Hlavní ovládání podvozku - neutrál, zajištěno nouzové vysunutí podvozku neutrál parkovací brzda zabržděno, zajištěno seřídit sedadlo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-064 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK-

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK)

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) JAR-FCL 2 OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) ÚVODNÍ USTANOVENÍ PŘEDMLUVA SEZNAM PLATNÝCH STRAN PREAMBULE ČÁST 1 POŽADAVKY HLAVA A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY HLAVA

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY ČÁST 2 JAR-FCL 2 AMC/IEM F TYPOVÁ KVALIFIKACE IEM FCL 2.240 (b)(1) Zkouška dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti ATPL/typové kvalifikace/výcvik pro vícepilotní vrtulníky (Viz JAR-FCL 2.240) FORMULÁŘ

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu Cessna 172, poznávací značky

Více

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 399/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti Praha-Letňany dne 9.8.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 399/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti Praha-Letňany dne 9.8. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 399/06/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 539/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 103/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK -

Více

Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 MPL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova MPL 3 LAA ČR UL 3 - MZK

Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 MPL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova MPL 3 LAA ČR UL 3 - MZK Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 MPL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova MPL 3 LAA ČR UL 3 - MZK Výcviková osnova pilota motorového závěsného kluzáku (MZK) Na základě pověření vydala Letecká amatérská

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ Aeroklub Kralupy PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ soutěž dvoučlenných posádek - rally 25. ročník Vážení přátelé, 25..ročník soutěže rally dvoučlenných posádek, pořádaný Aeroklubem Kralupy na letišti Sazená 29.8.2015

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha Ruzyně dne 31. srpna 2003

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha Ruzyně dne 31. srpna 2003 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 377/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha

Více

Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě sportovních létajících zařízení

Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě sportovních létajících zařízení LA 1 Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě sportovních létajících zařízení Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Květen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Květen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-10-510 Výtisk č.6 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu nedovoleného vjezdu na aktivní RWY 13 letounem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna C152, na letišti Roudnice, dne 16. 9. 2012.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna C152, na letišti Roudnice, dne 16. 9. 2012. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-12-446 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna C152, poznávací značky OK-AVI, na

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 62 001 - L 200 D Změna 3 Aircraft Industries, a.s.. L 200 D 05.09.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 62 001 - L 200 D Tato příloha, která je součástí Typového

Více

Aeroklub České republiky

Aeroklub České republiky Aeroklub České republiky Aeroklub Kolín Letiště Kolín LKKO 129,15 pořádá Soutěž o pohár starosty města Kolína v akrobacii kluzáků Kolín 21.9. 2013 1. Cíl soutěže a soutěžní kategorie Hlavním cílem soutěže

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.:12/05/ZZ. Praha Únor 2005. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.:12/05/ZZ. Praha Únor 2005. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:12/05/ZZ 1 Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Piper PA 34,

Více

Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 112/06/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu vysazení motoru na letadle Z 37A poznávací

Více

CAA-ZLP-161 1. OBECNĚ

CAA-ZLP-161 1. OBECNĚ CAA-ZLP-161 1.2 Seznam platných stran: 1. OBECNĚ Název strana platná od změna 1. Obecně 1 17.3.2015 1 1. Obecně 2 17.3.2015 1 1. Obecně 3 17.3.2015 1 1. Obecně 4 17.3.2015 1 1. Obecně 5 17.3.2015 1 1.

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví 26. srpna 2010 STANOVISKO Č. 04/2010 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ. ze dne 26.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví 26. srpna 2010 STANOVISKO Č. 04/2010 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ. ze dne 26. Evropská agentura pro bezpečnost letectví 26. srpna 2010 STANOVISKO Č. 04/2010 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 26. srpna 2010 k nařízení Komise č. XXX/2010, kterým se stanoví prováděcí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 241 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400

Více

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to:

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to: KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i / ii 23.11.2006 Změna č. 39 iii až iv 1.8.2011 v 25.8.2011 1-1 až 1-3 1.8.2011 1-4 25.8.2011 1-5 až 1-6 1.8.2011 1-7 25.8.2011

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 410/05/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného narušení TMA

Více

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 9

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 9 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

Zimní školení pilotů 2015 Petr Kubíček

Zimní školení pilotů 2015 Petr Kubíček CAA ZLP 162 Zimní školení pilotů 2015 Petr Kubíček CAA ZLP 162 5.1.2015 ÚCL vypublikoval zcela nový předpis pro získání a udržení pilotních kvalifikací pro balóny s okamžitou platností Aplikace PART FCL

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 8 ZOBRAZENÍ V MAPÁCH/LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP) 8.1 VŠEOBECNĚ Materiál týkající se publikování map je obsažen v předpisu L 4 následovně: a) Mapa standardních přístrojových příletových tratí

Více

Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin pozemní nehody. ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT 496. Vestec, okres Praha západ

Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin pozemní nehody. ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT 496. Vestec, okres Praha západ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin pozemní nehody ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT

Více

Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 MPL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova MPL 3 LAA ČR MPL 3. Výcviková osnova pilota motorového padákového kluzáku

Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 MPL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova MPL 3 LAA ČR MPL 3. Výcviková osnova pilota motorového padákového kluzáku Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 MPL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova MPL 3 LAA ČR MPL 3 Výcviková osnova pilota motorového padákového kluzáku Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR,

Více

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie +

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + LETOVÉ POSTUPY PRO VL-3 NORMÁLNÍ ÚKONY 0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + - stav a uchycení kompozitových krytů kol hlavního podvozku - stav a uchycení hydraulických

Více

Směrnice pro pořádání leteckých akcí

Směrnice pro pořádání leteckých akcí Příloha k MP Ř PČR LS č. 2/2003 Policie ČR Letecká služba Letový dokument 3 Směrnice pro pořádání leteckých akcí (leteckých dnů, propagačních leteckých akcí, leteckých ukázek a předvedení) s vrtulníky

Více

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům.

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Tyto postupy upravuje podmínky provádění vyhlídkových letů upoutanými balóny bez posádky, v souladu se zákonem č. 49/1997

Více

ACJ HLAVA C. [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055

ACJ HLAVA C. [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055 ČÁST 2 Hlava C JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA C [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055 V MELu by měly být uvedeny podmínky pro odbavení letů, které jsou prováděny v souladu se Seznamem zvláštních

Více

CAA-ZLP-162 ZPŮSOBILOST PILOTŮ BALÓNŮ

CAA-ZLP-162 ZPŮSOBILOST PILOTŮ BALÓNŮ CAA-ZLP-162 1.2 Seznam platných stran: 1. OBECNĚ Název strana platná od změna 1. Obecně 1 1.3.2015 1 1. Obecně 2 1.3.2015 1 1. Obecně 3 1.3.2015 1 1. Obecně 4 1.3.2015 1 1. Obecně 5 1.3.2015 1 1. Obecně

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice -

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - 1) Program soutěže (čas uveden v UTC) Pátek 1.6.2012 přílety, registrace přílety po 14:00 nutno koordinovat Západ slunce na LKKU 1.6.2012

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 148/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Robin DR 400 v prostoru TMA II Praha 24.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 148/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Robin DR 400 v prostoru TMA II Praha 24. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 148/07/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Robin DR 400 v prostoru TMA

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Zlín Z 226MS poznávací značky OK KMJ, u letiště Vrchlabí dne 4. 10.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Zlín Z 226MS poznávací značky OK KMJ, u letiště Vrchlabí dne 4. 10. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 14-620 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Zlín Z 226MS poznávací značky OK

Více

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY P - 1 S M Ě R N I C E PRO LÉTÁNÍ V AEROKLUBECH Schválil letový ředitel AeČR pod č. j.: 11/2000 dne: 21. 03. 2000 Platí od : 01. 05.2007 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 OBSAH Změny a doplňky

Více

Cirrus Training Centre

Cirrus Training Centre Druhy výcviků: Privat Pilot Licence PPL (A) Night VFR Enroute Instrument Rating EIR Competency Based IR Time Building Vybavení letadel: Cirrus Training Centre / Approved Training Organization CZ - 038

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Piper PA 31-350 poznávací značky OK EKV, při letu dne 7.7.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Piper PA 31-350 poznávací značky OK EKV, při letu dne 7.7. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 12-276 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Piper PA 31-350 poznávací značky OK EKV,

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

obsah o nás 3 naše letka 9 kurzy 15 letouny a vrtulníky hlavní kurzy 19 doplňkové a rozšiřující kurzy 35 kontakt 41 KATALOG

obsah o nás 3 naše letka 9 kurzy 15 letouny a vrtulníky hlavní kurzy 19 doplňkové a rozšiřující kurzy 35 kontakt 41 KATALOG obsah o nás 3 naše letka 9 kurzy 15 letouny a vrtulníky hlavní kurzy 19 doplňkové a rozšiřující kurzy 35 kontakt 41 2 o nás 3 o nás Flying Academy je profesionální letecká škola pro každého, koho létání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací značky OE-KSS na letišti Brno Tuřany 11.9.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací značky OE-KSS na letišti Brno Tuřany 11.9. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 439/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací

Více

PROPOZICE. Kroměřížský pohár v motorové letecké akrobacii 2014. v kategoriích advanced, intermediate a sportsman. 18 20 července 2014

PROPOZICE. Kroměřížský pohár v motorové letecké akrobacii 2014. v kategoriích advanced, intermediate a sportsman. 18 20 července 2014 PROPOZICE Kroměřížský pohár v motorové letecké akrobacii 2014 v kategoriích advanced, intermediate a sportsman 18 20 července 2014 Letiště Kroměříž Soutěž se koná pod záštitou starostky města Kroměříže

Více

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PROVOZNÍ SMĚRNICE ČÁST

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PROVOZNÍ SMĚRNICE ČÁST Letecká škola BEMOAIR s.r.o. PROVOZNÍ SMĚRNICE ČÁST E PROVOZNÍ SMĚRNICE PROVOZNÍ SMĚRNICE k provádění leteckých prací provozovatele Letecká škola BEMOAIR s.r.o. jako součást Provozní příručky část E 1.0

Více

Mistrovství ČR 2014 v akrobacii kluzáků Jaroměř, 28. 8. 31. 8. 2014. Aeroklub České republiky. Aeroklub Jaroměř LKJA 119,1. pořádá

Mistrovství ČR 2014 v akrobacii kluzáků Jaroměř, 28. 8. 31. 8. 2014. Aeroklub České republiky. Aeroklub Jaroměř LKJA 119,1. pořádá Mistrovství ČR 2014 v akrobacii kluzáků Jaroměř, 28. 8. 31. 8. 2014 Aeroklub České republiky Aeroklub Jaroměř LKJA 119,1 pořádá Mistrovství ČR 2014 v akrobacii kluzáků v kategorii Sportsman a Intermediate

Více

Č.j.: 151/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu. letadla Z 37 A. poznávací značky OK NJJ. v místě Staré Smrkovice

Č.j.: 151/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu. letadla Z 37 A. poznávací značky OK NJJ. v místě Staré Smrkovice ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 151/04/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Incidentu letadla Z 37 A poznávací značky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Suchoj SU 29, poznávací značky OK HXA, na letišti Skuteč dne 7. 9.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Suchoj SU 29, poznávací značky OK HXA, na letišti Skuteč dne 7. 9. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 13-504 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Suchoj SU 29, poznávací značky OK HXA,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 583/06/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 583/06/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 583/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody ULLa typu Mája, poznávací značky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 154/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu B737-800, OK-TVA Hurghada

Více

Zkušební řád teoretické zkoušky pilot volných balónů

Zkušební řád teoretické zkoušky pilot volných balónů Zkušební řád teoretické zkoušky pilot volných balónů 1. Změny a opravy číslo změny datum platnosti Změny datum záznamu a podpis číslo opravy datum platnosti Opravy datum záznamu a podpis 2. Seznam platných

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

Stanovisko č. 03/2013 Kvalifikace pro létání v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů (IMC)

Stanovisko č. 03/2013 Kvalifikace pro létání v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů (IMC) Evropská agentura pro bezpečnost letectví Ředitelství pro tvorbu předpisů Stanovisko č. 03/2013 Kvalifikace pro létání v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů (IMC) SOUVISEJÍCÍ NPA/CRD 2011-16

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Z-37A poznávací značky OK-JKA u Plešnice dne 8. 7. 2010.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Z-37A poznávací značky OK-JKA u Plešnice dne 8. 7. 2010. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-10-293 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Z-37A poznávací značky OK-JKA u

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 376/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení CTA LKTB letadlem

Více

Kam letět? Plánování letu. Při plánování kam letět, musíme respektovat: Svoje pilotní zkušenosti a kvalifikace

Kam letět? Plánování letu. Při plánování kam letět, musíme respektovat: Svoje pilotní zkušenosti a kvalifikace Kam letět? Při plánování kam letět, musíme respektovat: Svoje pilotní zkušenosti a kvalifikace Mám zkušenost s přistáváním na jiných letištích? Vím jak komunikovat při nutnosti proletět řízeným prostorem?

Více

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Úřad pro civilní letectví, Sekce letová a provozní Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Obsahově vychází z JAA AGM Section One: General Part 3: TGL Schválil Ing. Petr

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla typu Zlín Z43 poznávací značky OK FOK, západně LKLB dne 21. 6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla typu Zlín Z43 poznávací značky OK FOK, západně LKLB dne 21. 6. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 14-320 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla typu Zlín Z43 poznávací značky OK FOK, západně

Více

LETECKÁ AMATÉRSKÁ ASOCIACE ČR Ke Kablu 289, 100 02 Praha 10 Hostivař

LETECKÁ AMATÉRSKÁ ASOCIACE ČR Ke Kablu 289, 100 02 Praha 10 Hostivař , 100 02 Praha 10 Hostivař Soubor zkušebních otázek pro teoretické zkoušky pilotů a instruktorů aerodynamicky řízených ultralehkých letounů PŘEDMĚT 1 Vyberte správný Q kód pro tlak indikující nadmořskou

Více

Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele

Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele 1.4 Systém oprávnění osob v přístupu k letadlu a na jeho palubu 1.4.1 Přístup k letadlu a na jeho palubu jsou oprávněni tito zaměstnanci Letecké školy BEMOAR

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ LETECKÉHO DOPRAVCE

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ LETECKÉHO DOPRAVCE Předkládají právnické osoby, které žádají o provozování obchodní letecké dopravy Žadatel - vyhotovení: č.j.:... Datum:... ÚCL - přijetí: č.j.:... Datum:... Úřad pro civilní letectví Referát provozovatelů

Více

AMC/IEM A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

AMC/IEM A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ČÁST 2 JAR-FCL 1 AMC/IEM A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY IEM FCL 1.001 Zkratky (Výkladový materiál) A A/C AMC AMC AME AMS ATC ATP ATPL Letoun Letadlo Přijatelné způsoby průkazu Letecko lékařské centrum Určený letecký

Více

1. Seznam platných stran

1. Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis 1. Seznam

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku AS-K13 poznávací značky OK-0419 na letišti Hodkovice nad Mohelkou dne 4. 4.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku AS-K13 poznávací značky OK-0419 na letišti Hodkovice nad Mohelkou dne 4. 4. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-105 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku AS-K13 poznávací značky OK-0419 na letišti

Více

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR Evropská agentura pro bezpečnost letectví Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS Část NCO IR R.F010-02 Evropská agentura pro bezpečnost letectví, 2012. Všechna práva vyhrazena. Dokument

Více