Systém pro předsazené upevnění otvorových výplní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém pro předsazené upevnění otvorových výplní"

Transkript

1 Systém pro předsazené upevnění otvorových výplní Spolehlivé upevnění oken a dveří na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje

2 Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská Říčany Jažlovice Vypracováno ve spolupráci se zastoupením společnosti COMPACFOAM GmbH pro Českou republiku. Váš osobní poradce: Realizace: EJOT CZ, s.r.o., Říčany Jažlovice Big-Print s.r.o., Ústí nad Labem Tisk: INTEGRAF, s.r.o., Náchod Právní pokyny: Platí naše aktualní prodejní a dodací podmínky. Výrobky EJOT jsou neustále dále vyvíjeny. Technické změny, změny sortimentu a cen jsou vyhrazeny. Dbejte prosím při projektovaní a aplikaci našich výrobků uznávaných technických zásad, stavebně právních ustanoveni a příslušných bezpečnostních předpisů. Schválení našich výrobků najdete bezplatně ke stažení na internetové adrese by EJOT CZ, s.r.o. EJOT je registrovaná obchodní značka fi rmy EJOT GmbH & Co. KG COMPACFOAM je registrovanou obchodní značkou firmy COMPACFOAM GmbH 2

3 EJOT -COMPACFOAM Předsazené upevnění oken a dveří Charakteristika a výhody systému: Nosná konstrukce má stejné tepelně izolační vlastnosti jako zateplení Dokonalá tepelná izolace a utěsnění připojovací spáry Systém je vhodný pro všechny konstrukční materiály rámů oken a dveří Montáž do všech typů zdících materiálů Možnost dilatace rámu Snadná rektifikace rámu Spolehlivé upevnění nosných prvků v dostatečné vzdálenosti od hrany stavebního otvoru Upevnění osvědčenými upevňovacími a kotvícími prvky EJOT Aplikace zateplovacího systému až do 6-ti měsíců od montáže otvorových výplní Realizace školenými montážními pracovníky 3

4 Úvod EPBD II požadavky na snižování energetické náročnosti budov (výtah) EPBD II Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov podstatně doplňuje a mění Směrnici EPBD I, implementovanou zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a souvisejícími prováděcími předpisy. EPBD II stanoví základní principy a požadavky pro dosažení podstatného snížení energetické náročnosti budov. Konkrétní postupy a legislativa jsou pak v kompetenci jednotlivých členských zemí EU. Budovy s téměř nulovou spotřebou energie EPBD II stanoví povinnost zajistit do 31. prosince 2020, aby všechny nové budovy byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie. Směrnice dále stanoví členským státům povinnost zajistit, aby nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci byly po 31. prosinci 2018 budovami s téměř nulovou spotřebou energie. Nákladově optimální úroveň Minimální požadavky na energetickou náročnost musí splňovat nové i stávající budovy, kde bude prováděna větší rekonstrukce a bude to technicky, funkčně a ekonomicky proveditelné. Problematika připojovací spáry otvorových výplní Co je to připojovací spára? Jedná se o místo, kde je otvorová výplň (okno, dveře, prosklená fasáda, střešní světlík) připojena ke konstrukci stěny budovy. Připojovací spáry dosahují na objektech minimálně celkové délky několik desítek metrů. Požadavky na připojovací spáru jsou určeny normou ČSN (prováděcí vyhláškou č. 291/2001 Sb. zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.): nulová propustnost vody, nulová propustnost vzduchu, zamezení vzniku kondenzátu, umožnění dilatace (těsnících i kotevních prvků), tepelná a zvuková izolace V praxi většinou připojovací spára tyto podmínky nesplňuje. Opatření proti zafoukání dešťové vody, proti kondenzaci vodních par z interiéru v konstrukci, vzduchotěsnost a teplená izolace jsou naprosto nedostatečné. Nevhodné osazení oken může zvýšit u pasivních domů náklady na vytápění až o 50%. Otvorová výplň je ke konstrukci stěny obvykle přišroubována rámovými kotvami nebo hmoždinkami pevně, bez možnosti rámu výplně dilatovat. Přitom u plastových oken (s tmavším odstínem rámu) může být dilatace rámu až 3 mm na běžný metr. Tepelnou roztažností rámu při běžném způsobu montáže dochází k nadměrnému namáhání rámu a upevnění a zvýrazňují se netěsnosti připojovací spáry. V případě nízkoenergetických a pasivních domů se nejčastěji požadovaného odporu zdiva dosahuje kontaktním zateplením stěn. Tloušťka teplené izolace (většinou EPS) se pohybuje mezi 250 až 400 mm. Pro zajištění teplené izolace připojovací spáry, vyrovnaných zisků a ztrát ze slunečního záření a také s ohledem na estetické působení je nutné umístit otvorovou výplň vně nosného zdiva, tedy do tepelné izolace. V takovém případě se jedná o předsazenou montáž. 4

5 Úvod Předsazené upevnění oken a dveří EJOT-COMPACFOAM Společnost EJOT CZ, společně se zástupcem COMPACFOAM pro Českou Republiku vyvinuli ucelený systém předsazené montáže, který zcela řeší požadavky na připojovací spáru. Úplné překrytí nosné a pomocné konstrukce předsazení venkovní fólií zajistí dokonalou těsnost proti hnané dešťové vodě i v období, kdy ještě není realizováno vnější zateplení. U nezakryté venkovní fólie je zvýšená odolnost proti UV záření na 6 měsíců (při realizaci zateplení bezprostředně po montáži otvorových výplní stačí použít vnější fólii šířky 50 mm, překrývající pouze připojovací spáru). V obou případech zabezpečí vnější fólie odvětrání případné vlhkosti z konstrukce. Vnitřní fólie zabezpečí vzduchotěsnost a parotěsnost napojení otvorové výplně na konstrukci stěny. Předsazené upevnění E-C vyhoví požadavku na těsnost obálky budovy a brání vniknutí vlhkosti ve formě vodních par do konstrukce. Délková dilatace rámu výplně působí buď do volného prostoru a není jí nijak bráněno, nebo proti upevňovacím bodům, případně podélně s upevňovacími body a v takových případech je kompenzována jejich pružností. Materiál upevňovacích bodů i pomocné konstrukce má stejné izolační vlastnosti jako tepelná izolace stěny. Řešení propojovací spáry zajišťuje její dokonalou neprůzvučnost. Vlastní hmotnost okna, případně vnesená hmotnost působící na rám, je přenesena na stěnu pomocí parapetních upevňovacích bodů. Okna a dveře k úrovni čisté podlahy jsou umístěny na prahových upevňovacích bodech a na podkladních profi lech předsazených před základovou desku. Pohybu otvorové výplně do stran brání stranové upevňovací body, umístěné vždy tak, aby zachytávaly reakce od okenních křídel, případně posuvných dveří. Účinky od zatížení větrem přenášejí na ostění plechové kotvy umožňující namáhání na vzpěr i tah (sání i tlak větru). 5

6 PŘEDSAZENÉ UPEVNĚNÍ informace Požadavky POŽADAVKY NA ROZMĚR OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORU Pro spolehlivou montáž je nutné, aby rozměr okenní výplně byl menší než stavební otvor. Výška okenní výplně včetně podkladního profi lu musí být o 15 mm menší, než je stavební otvor. Výška dveří nebo okna k úrovni čisté podlahy musí být o 10 mm menší, než je stavební otvor. Šířka výplně musí být o 20 mm menší, než je stavební otvor. POŽADAVKY NA OSTĚNÍ Ostění musí být do vzdálenosti 100 mm od vnějšího okraje celistvé, bez volných spár. Pokud není tento požadavek splněn, je nutné ostění upravit omítnutím. 10 Šířka okna/dveří=šířka otvoru - (10+10) Šířka otvoru Šířka okenního rámu 10 Ostění a venkovní stěnu v místech, kde bude aplikován lepicí tmel předem napenetrovat pro spolehlivé nalepení fólie*. U zdiva s dutinových cihel, směřují-li dutiny do ostění stavebního otvoru, je nutné zakončit ostění betonovou mazaninou tloušťky minimálně 50 mm. Tam, kde to není s ohledem na velikost stavebního otvoru možné, je nutné zalít dutiny cementovou suspenzí do hloubky minimálně 60 mm pro spolehlivé upevnění kotevních prvků. Technické parametry Rozměry, hmotnost, počet otevíraných křídel a tvar výplně otvoru jsou rozhodující pro stanovení počtu a rozmístění upevňovacích bodů. Charakteristická únosnost parapetního upevňovacího bodu (v kombinaci s úhelnikem L) je 1,8 kn. Na upevňovací body působí síly od vlastní hmotnosti otvorové výplně při různých otevřeních křídel a vnesená hmotnost od náhodných zatížení. Hmotnost výplně stanoví výrobce. Výška okenního otvoru Výška dveřního otvoru UPOZORNĚNÍ Pro zachování pasivního nebo nízkoenergetického standardu objektu je nezbytně nutné použití podkladního profi lu COMPACFOAM. Běžně používané plastové komorové podkladní profi ly nemají požadované tepelně izolační vlastnosti a mohou zhoršit tepelně izolační vlastnosti celé konstrukce. Křídlo Rám Je-li přesto použit komorový podkladní profi l, je nutné mezi upevňovací body a profi l vložit roznášecí podložky. Roznášecí podložky je nutné použít i u stranových upevňovacích bodů v případě plastových a hliníkových oken. A vzdálenost hrany křídla od podlahy B výška skladby podlahy *) doporučená penetrace SWS Primer 6

7 KOTVÍCÍ PLÁNY Upevňovací body okna PŘEDSAZENÉ UPEVNĚNÍ informace Potřebné údaje pro zpracování cenové nabídky: počet kusů, rozměry, hmotnosti, nákres výplně vyznačení spojování do sestav a rohů Potřebné údaje pro zpracování montážní dokumentace: Upevňovací body dveře typ rámového profi lu výplní hmotnost výplní typ hliníkového prahu vchodových a terasových dveří výška od hrubé po čistou podlahu u vchodových, terasových dveří a francouzských oken (viz strana 6) materiál stěny Dodávka zahrnuje: Umístění plechových kotev upevňovací body včetně potřebných upevňovacích prvků podle druhu zdiva úhelníky L pro upevňovací body v parapetní oblasti včetně upevňovacích prvků speciální plechové kotvy pro upevnění rámu do ostění včetně upevňovacích prvků hranol EPS pro dotvoření obvodového izolačního lemu kolem rámu roznášecí podložky pro podložení komorových parapetních profi lů a plastových a hliníkových rámů v místech upevňovacích bodů těsnící fólii vnější š. 250 mm (volitelně š. 50 mm) těsnící fólii vnitřní š. 70 mm lepicí tmel pro lepení a utěsnění fólií montážní lepidlo pro nalepení podkladního profi lu k okennímu rámu a k upevňovacím bodům a tepelně izolačních hranolů k dveřnímu prahu UPOZORNĚNÍ Vnější fólie š. 50 mm se může použít v případě, kdy do 30 dnů po montáži oken dojde k realizaci vnějšího zateplení. U dřevěných oken je z důvodu zamezení zatečení použití vnější fólie š. 250 mm nezbytné vždy. A: vzdálenost plechových kotev (upevňovacích bodů): max. 700 mm E: vzdálenost od vnitřního rohu rámu a sloupku cca 150 mm, pro plastové barevné profily cca 250 mm Pozn.: V případě otvorové výplně s výškou 2 m a více se do středu výšky rámu umístí upevňovací body a rám se šroubem RA-P k upevňovacímu bodu upevní. Přesahuje-li šířka výplně 2 m upevní se rám v nadpraží sroubem RA-P k upevňovacímu bodu v blízkosti středu rámu. 7

8 PŘEDSAZENÉ UPEVNĚNÍ Výpis prvků pro předsazené upevnění Upevnění otvorových výplní výrobek účel použití číslo výrobku měrná jednotka jednotka balení Upevňovací bod standard Úhelník L na parapetní hraně pro přenos vlastní hmotnosti okna a vnesenou hmotnost od náhodných zatížení (v kombinaci s úhelníkem L), po stranách rámu pro přenos bočních sil pro zajištění upevňovacích bodů na parapetní hraně kusů 1 kus kusů 1 kus Plechová kotva pro upevnění rámu otvorové výplně do ostění k přenosu zatížení větrem (sání i tlak) kusů 10 kusů Prahový bod standard pro upevnění oken k úrovni čisté podlahy a dveří kusů 1 kus Prahový bod HS pro upevnění HS portálů (posuvných dveří) kusů 1 kus Úhelník HS pro upevnění podkladních hranolů HS portálů (posuvných dveří) kusů 1 kus 8

9 Pomocné prvky PŘEDSAZENÉ UPEVNĚNÍ Výpis prvků pro předsazené upevnění výrobek účel použití číslo výrobku měrná jednotka jednotka balení Hranol EPS 100x93x1000 pro dotvoření obvodového izolačního lemu kolem rámu otvorové výplně mezi upevňovacími body UBS kusů 10 kusů Roznášecí podložka pro podložení komorových podkladních profilů a plastových a hliníkových rámů v místech upevňovacích bodů kusů 10 kusů Folie Těsnící fólie vnitřní 70 mm pro vnitřní (interiérové) parotěsné utěsnění připojovací okenní spáry m 25 m Těsnící fólie vnější 250 mm pro vnější (exteriérové) paropropustné utěsnění připojovací okenní spáry UV-stabilita min. 6 měsíců m 25 m Těsnící fólie vnější 50 mm Pozn.: fólie zajistí ochranu proti zatékání celého systému upevnění. pro vnější (exteriérové) paropropustné utěsnění připojovací okenní spáry UV-stabilita min. 2 měsíce Pozn.: alternativa k těsnící fólii 250. Pro případy, kdy po montáži oken bezprostředně následuje vnější zateplení m 40 m Montážní lepidlo pro nalepení parapetního profilu CF a roznášecích podložek k upevňovacím bodům kartuše 290 ml 1 kartuše Lepící tmel pro lepení těsnících fólií Al. sáček 600 ml 1 sáček 9

10 Kotvící prvky PŘEDSAZENÉ UPEVNĚNÍ Výpis prvků pro předsazené upevnění výrobek účel použití číslo výrobku měrná jednotka jednotka balení Fasádní hmoždinka EJOT SDF-S-10V x 50* pro kotvení upevňovacích bodů do betonu hlava šroubu: TORX T kusů 100 kusů Fasádní hmoždinka EJOT SDF-S-10H x 80* pro kotvení upevňovacích bodů do plného a děrovaného zdiva hlava šroubu: TORX T kusů 100 kusů Fasádní hmoždinka EJOT SDP-S-10S x 80* pro kotvení upevňovacích bodů do zdiva z měkkých stavebních materiálů (pórobetonu) hlava šroubu: TORX T kusů 100 kusů Šroub do zdiva RA-P 7,5 x 60 pro upevnění prahových bodů, prahových bodů HS a úhelníků HS do betonu základové desky hlava šroubu: TORX T kusů 100 kusů Zatloukací hmoždinka ND-K 8 x 60 pro upevnění úhelníků L a plechových kotev do zdiva a betonu kusů 50 kusů Šroub S 4,2 x 35 pro upevnění pásových kotev na rám okna S dřevěná okna a plastová bez výztuhy kusů 100 kusů Šroub FD2 3,9 x 32 FD2 pro plastová okna s výztuhou hlava šroubu: PH2 *) V případě, že se na stěně nachází stará nebo vyrovnávací omítka, lze dodat delší hmoždinky, umožňující její prokotvení. 10

11 PŘEDSAZENÉ UPEVNĚNÍ Montáž Montáž Montáž se provádí ze strany exteriéru! Nářadí a nástroje potřebné pro montáž: vrtáky SDS (děrované zdící materiály vrtat bez příklepu) průměru 6, 8 a 10 mm montážní nástavec TORX T30, TORX T40 přítlačný váleček pro lepení fólií na stěnu nůžky pro stříhání fólií vytlačovací pistole na kartuše ml vytlačovací pistole na Al sáčky 600 ml svěrky fi xační Zkontrolovat rozměr stavebního otvoru, úpravu parapetní hrany ostění a úpravu pro nalepení exteriérové a interiérové fólie. Pomocí hmoždinek SDF (SDP) upevnit první upevňovací bod UB na hraně parapetního otvoru. Do výřezu v bloku Compacfoam v upevňovacím bodu na parapetní hraně nasadit úhelník L. Upevnit úhelník do ostění pomocí hmoždinek ND-K. Pomocí vodováhy upevnit další upevňovací bod (body) na parapetní hraně. V případě potřeby lze provést výškové ustavení dalšího upevňovacího bodu pomocí krátkého turbošroubu, upevněného v oválném otvoru upevňovacího bodu tak, aby se dalo s upevňovacím bodem pohybovat. Vrtání do děrovaných stavebních materiálů zásadně bez příklepu! Odmotat vnitřní fólii a potřebnou délku (2 x výška + šířka rámu) s přesahem přibližně 10 cm odstřihnout. Odstranit krycí papír z lepicí pásky a páskou fólii pečlivě přilepit na boky a vršek obvodové plochy rámu u interiérové hrany. V rozích vytvořit uši 1 1,5 cm. Nalepenou plochu pečlivě přitlačit. Plocha rámu pro nalepení pásky musí být suchá, bez prachu a zbytků oleje. Postup opakovat na všech utěsňovaných stranách rámu. V parapetní oblasti se fólie lepí na podkladní profil až po osazení okna. 1) Pomocí šroubů S nebo FD2 upevnit plechové kotvy na rám výplně. 1) Na podkladní plastový profil se fólie lepí pomocí lepící pásky, na podkladní profil Compacfoam lepicím tmelem. 11

12 PŘEDSAZENÉ UPEVNĚNÍ Montáž Rám výplně osadit parapetním profilem Compacfoam nebo podložit komorový podkladní profil podkladními podložkami Compacfoam. Podkladní podložky nalepit montážním lepidlem k plastovému podkladnímu profilu v místě upevňovacích bodů. Podkladní profil CF vlepit do rámu a pojistit šrouby ve vzdálenosti 100 mm od okrajů a vzdálenými od sebe přibližně 700 mm. Podkladní profil musí být čistý, bez mastnoty, prachu a nečistot. Na vrchní plochu parapetních upevňovacích bodů nanést montážní lepidlo a na upevňovací body nasadit rám výplně tak, aby vnější hrana rámu výplně byla ve svislé rovině s vnější hranou upevňovacího bodu. Upevňovací bod na lepené ploše a podkladní profil v místě lepení musí být čistý, bez mastnoty, prachu a nečistot. Po vyrovnání do svislého směru zajistit rám k upevňovacím bodům svěrkami do doby zatvrdnutí lepidla a ukotvení plechových kotev do ostění a nadpraží. Ze strany interiéru. Plechové kotvy přihnout tak, aby ležely na ostění. Upevnit plechové kotvy do ostění pomocí hmoždinek ND-K. Po upevnění okna vsadit křídlo a zkontrolovat funkčnost kování. Pokračovat ze strany exteriéru. Po obvodu rámu fixovat svěrkami upevňovací body a poté je připevnit hmoždinkami. V případě výplní s výškou nad 2 m, kde hrozí prohnutí rámu směrem dovnitř, upevnit pomocné stranové upevňovací body ve středu výšky rámu. U plastového nebo hliníkového rámu podložit upevňovací body roznášecími podložkami. Turbošrouby upevnit rám do bloku Compacfoam těchto upevňovacích bodů. Stejným způsoben upevnit rám v nadpraží u otvorových výplní s šířkou větší než 2 m. Pomocí lepící nízkoexpanzní PUR pěny nalepit hranoly EPS mezi upevňovací body a po celém obvodu rámu výplně. Pěnu nanášet na hranol EPS na plochu proti stěně a na plochu přivrácenou k rámu. Přitlačit k oběma nalepeným plochám a pojistit svěrkami do zaschnutí pěny. 12

13 PŘEDSAZENÉ UPEVNĚNÍ Montáž Pás vnější fólie nejprve nalepit na podkladní profil 2) a po nalepení na rám z EPS přilepit tmelem na stěnu. Poté nalepit na zbylém obvodu fólii páskou na rám otvorové výplně. Postup lepení vnější fólie 250 mm: Odmotat potřebnou délku fólie (2x výška a 1x šířka rámu z EPS + 30 cm) a odstřihnout. Odstranit krycí papír z lepicí pásky a páskou fólii pečlivě nalepit na čistou a suchou vnější plochu rámu výplně u jeho vnějšího okraje. S lepením začít od spodní hrany rámu otvorové výplně tak, aby fólie přesahovala rám z EPS o 15 cm. V horních rozích fólii na straně přiléhající ke zdivu nastřihnout k rohu rámu z EPS a na líci rámu přeložit tak, aby lepicí páska fólie přesahovala na rám otvorové výplně. Fólii přetáhnout přes orámování z EPS a lepicím tmelem přilepit fólii ke stěně a k už nalepenému pásu fólie. Fólii v ploše lepení pečlivě přitlačit válečkem. Nastřižené rohy fólie na stěně přeplátovat kousky fólie pod úhlem 45. Při použití vnější fólie 50 mm: Fólie se nalepí páskou na rám výplně a tmelem na rám z EPS. Ze strany interiéru. Spáru pod vnitřní fólii vyplnit nízkoexpanzní PUR pěnou. Fólii po celém obvodu přilepit pomocí butylového pásku nebo lepicím tmelem k ostění a válečkem jí přitlačit. Na podkladní profil nalepit pás fólie. 2) Pás fólie přilepit k parapetní ploše. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat napojení v rozích pro zajištění dokonalé těsnosti. Netěsnosti opravit lepicím tmelem. Plechové kotvy a úhelníky přečnívající fólii přelepit pruhy fólie a utěsnit tmelem. 3) Montáž prahových bodů. Prahový bod se upevní pomocí 2 šroubů RA-P do betonu základové desky s přesahem přes líc stěny odpovídajícím umístění okna nebo dveří. 4) Po usazení všech prahových bodů se ke stojině přišroubuje dvěma šrouby RA-P prahový hranol z izolačního materiálu. 5) Montáž prahových bodů HS a úhelníků HS. Prahové body HS se upevní pomocí 2 šroubů RA-P do betonu základové desky s přesahem před líc stěny odpovídajícím umístění portálu. 4) Ve vzdálenosti odpovídající šířce hranolu z izolačního materiálu se upevní do základové desky dvěma šrouby RA-P úhelníky HS. Po upevnění všech úhelníků do svislé roviny se k nim přišroubuje šrouby RA-P hranol z izolačního materiálu. 5) 2) Na podkladní komorový plastový profil se fólie lepí pomocí lepící pásky, na podkladní profil Compacfoam lepicím tmelem. 3) Ostění je doporučeno neomítat, ale zakrýt sádrokartonem. 4) Platí pro krajní upevňovací body ve stavebním otvoru. Středové upevňovací body se s krajními vyrovnávají do svislé roviny. 5) Zakrytí prahových bodů a prahového hranolu hydroizolací musí být řešeno stavební dokumentací. 13

14 PŘEDSAZENÉ UPEVNĚNÍ VŠE O PŘEDSAZENÉ MONTÁŽI EJOT-COMPACFOAM Stanovení lineárního činitele prostupu tepla Ψ a nejnižší vnitřní povrchové teploty θ si Výchozí stav Cílem úlohy je výpočet lineárního činitele prostupu tepla a teplotního faktoru vnitřního povrchu pro předsazenou montáž systémem EJOT-COMPACFOAM. Výpočty jsou provedeny pro detail napojení okna na stěnu v oblasti parapetu. Nosná konstrukce stěny je z vápenopískových bloků tl.175mm s hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ = 0,99 W/m 2 K. Na tuto stěnu je proveden kontaktní zateplovaní systém s dvěma variantami tloušťky tepelné izolace, odpovídajícími požadavkům pro pasivní domy: 320mm a 280mm. Tepelná izolace je expandovaný polystyren EPS s hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ = 0,038 W/m 2 K. Tyto skladby obvodové stěny jsou vhodné pro pasivní domy. Jsou uvažovány dva typy oken: plastové (U = 0,62 W/m 2 K) dřevěné (U = 0,7 W/m 2 K). U plastového okna je pro porovnání použita varianta s plastovým podkladními profi lem a s podkladním profi lem COMPACFOAM. Bodové tepelné mosty vlivem upevňovacích prostředků jsou zanedbány. VNITŘNÍ PARAPET NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNA STAVEBNÍ LEPIDLO EXTERIÉROVÁ OKENNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNA XPS TL. 20 mm ROHOVÝ PARAPETNÍ PROFIL PODKLADNÍ PARAPETNÍ PROFIL COMPACFOAM INTERIÉROVÁ OKENNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA OCELOVÝ ÚHELNÍK COMPACFOAM 100x100x95 mm OCELOVÝ PLECH VNĚJŠÍ OMÍTKA TI EPS, λ=0,038 W/mK, mm VÁPENOPÍSKOVÉ CIHLY, 175 mm VNITŘNÍ OMÍMTKA, 10 mm Okrajové podmínky pro výpočet Exteriér Interiér Teplota -15 C, (-13 C, -17 C) 20 C, (-13 C, -17 C) Odpor při přestupu tepla 0,04 (m 2 K)/W 0,13 (m 2 K)/W 14

15 PŘEDSAZENÉ UPEVNĚNÍ VŠE O PŘEDSAZENÉ MONTÁŽI EJOT-COMPACFOAM Výsledky výpočtu a posouzení dle požadavků ČSN Lineární činitel prostupu tepla normová hodnota ČSN vypočítaná doporučená požadovaná doporučená hodnota varianta pro pasivní domy vyhodnocení ΨN ΨREC ΨPAS Ψ [W/mK] [W/mK] [W/mK] [W/mK] 1 0,013 splňuje doporučenou hodnotu 2 0,007 splňuje doporučenou hodnotu pro PD 3 0,011 splňuje doporučenou hodnotu 0,1 0,03 0,01 4-0,020 splňuje doporučenou hodnotu pro PD 5 0,016 splňuje doporučenou hodnotu 6 0,011 splňuje doporučenou hodnotu 1. EPS 320 mm, plastové okno, plastový podkladní profi l 4. EPS 280 mm, plastové okno, podkladní profi l COMPACFOAM 2. EPS 320 mm, plastové okno, podkladní profi l COMPACFOAM 5. EPS 320 mm, dřevěné okno 3. EPS 280 mm, plastové okno, plastový podkladní profi l 6. EPS 280 mm, dřevěné okno Nejnižší vnitřní povrchová teplota Kritická teplota odpovídající kritickému teplotnímu faktoru vnitřního povrchu pro stavební konstrukce a pří daných návrhových podmínkách je dle ČSN rovna 11,04 C. Teplota vnitřního povrchu stavební konstrukce nesmí klesnout pod tuto hodnotu. varianta normová hodnota ČSN [ C] vypočítaná hodnota vyhodnocení [ C] 1 16,26 splňuje 2 16,72 splňuje 3 16,25 splňuje 11, ,70 splňuje 5 14,08 splňuje 6 14,15 splňuje Φ A-B = -13,2 W/m θsi c = 16,70 C f Rsi = 0,906 20,0 C -15,0 C Shrnutí Všechny varianty předsazené montáže splňují u dané stavební konstrukce požadovanou hodnotu lineárního činitele prostupu tepla i požadovanou teplotu vnitřního povrchu. Z výsledků je zřejmé, že u všech variant je splněn i požadavek na doporučenou hodnotu. Hodnot doporučených pro pasivní domy lze ale dosáhnout jen při použití podkladního profi lu COMPACFOAM. Vypočítané hodnoty jsou platné jen při zachování stejných okrajových podmínek a stejné geometrie detailu. Při změně detailu zjištěné hodnoty neplatí. Použít lze pouze slovní shrnutí. 15

16 EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 CZ Říčany - Jažlovice Tel.: Fax: Internet: EJOT Kvalita spojuje 499-CZ/2.0/06.13

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

Systém pro předsazenou montáž oken

Systém pro předsazenou montáž oken Systém pro předsazenou montáž oken První certifikovaný systém pro předsazenou montáž Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém Kvůli změnám v ČSN 73 05 40 2 a se zpřísněnými předpisy se předsazená

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování

Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Geus okna a.s. Modřanská 409/68 143 00 Praha 4 - Modřany

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

illbruck i3 Průvodce systémem Start 2016 Tremco illbruck s.r.o. CZ

illbruck i3 Průvodce systémem Start 2016 Tremco illbruck s.r.o. CZ illbruck i3 Průvodce systémem Start 2016 Tremco illbruck s.r.o. CZ Typ ostění Rovné ostění Rekonstrukce / novostavba Zalomené ostění Rekonstrukce / novostavba Tepelná izolace Novostavba Montážní postup

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny E L U Z Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém 1 Technické změny vyhrazeny 6) 1) 2) 5) 4) 2 Technické změny vyhrazeny VÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ 1) Překlad

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

KATALOGOVÝ LIST. Typová řada EP 120 (EP 120 G) Provedení A s prostupy pro elektroinstalaci B bez prostupů pro elektroinstalaci

KATALOGOVÝ LIST. Typová řada EP 120 (EP 120 G) Provedení A s prostupy pro elektroinstalaci B bez prostupů pro elektroinstalaci Typová řada EP 120 (EP 120 G) Provedení A s prostupy pro elektroinstalaci B bez prostupů pro elektroinstalaci Plocha Objem Hmotnost Označení Název položky MJ A B C (m2) (m3) (kg) EP 120 A 1250x2500 Panel

Více

EJOT Upevňovače solárních panelů

EJOT Upevňovače solárních panelů EJOT Upevňovače solárních panelů Pro upevnění nosných prvků solárních a fotovoltaických zařízení Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01 Říčany - Jažlovice ve spolupráci s: EJOT Baubefestigungen

Více

Kontrola montáže a funkčnosti elementu

Kontrola montáže a funkčnosti elementu Montáž oken a dveří Prováděné činnosti Převzetí oken a dveří na stavbě Transport a skladování oken a dveří (= elementů) po stavbě Roznášení jednotlivých elementů do pozic Kompletace elementů (rolety, rozšíření,

Více

window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken

window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken Materiál: illmod Trio+ Okna: hliník Stavba: novostavba Místo: Würzburg, DE Realizace: 2015 illmod Trio+ Nejrychlejší řešení

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing.

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing. TECHNICKÁ Odborná inženýrská, projekční a poradenská kancelář v oblasti oken/dveří, lehkých obvodových plášťů (LOP) a jiných fasádních konstrukcí. KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY

Více

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o. OBSAH: 1) Seznámení s platnými normami, vyhláškami

Více

fermacell Katalog detailů

fermacell Katalog detailů fermacell Katalog detailů konstrukcí v dřevostavbách Stav květen 2014 2 Obsah Půdorys domu vodorovný řez 0.00.00.0.01... 3 Svislý řez domem 0.00.00.0.02... 4 Napojení stěna základová deska...5 Kontaktní

Více

ŽALUZIOVÝ KASTLÍK. Norma/předpis. Popis výrobku a použití. Důležitá upozornění

ŽALUZIOVÝ KASTLÍK. Norma/předpis. Popis výrobku a použití. Důležitá upozornění Systémové řešení Ytong pro bezproblémovou dodatečnou montáž venkovních žaluzií Vhodný pro většinu venkovních žaluzií na trhu, vyvíjeno s výrobci žaluzií Voděodolný, trvanlivý, neobsahuje žádné škodlivé

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Obchodní název výrobku: Druh výrobku: Použití: Kotva Spiral Anksys Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Kotva Spiral Anksys, typ Spiral Anksys SA15+, je

Více

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Varianta se sloupkem Překlady Porotherm KP Vario UNI lze využít i pro konstrukci pravoúhlého rohového okna s dodatečnou možností osazení předokenních rolet či žaluzií.

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr ejotherm talířové hmoždinky ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr Při upevňování ETICS jsou izolační desky na fasádu nalepeny a následně mechanicky upevněny. Vlastní hmotnost je přenášena příčnými silami

Více

FERMACELL Vapor Bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí

FERMACELL Vapor Bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí FERMACELL Vapor Bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí Úspora času a nákladů: Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí Neprůvzdušnost (vzduchotěsnost) pláště

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

TECHNICKÉ LISTY VÝKRESY OBSAH KAPITOLY

TECHNICKÉ LISTY VÝKRESY OBSAH KAPITOLY VÝKRESY ČÍSLO NÁZEV A.1 UKOTVENÍ PANELU K ZÁKLADOVÉ DESCE A.2 ZALOŽENÍ STĚNY U OBVODU A.3 ZALOŽENÍ VNITŘNÍ STĚNY A.4 UKOTVENÍ PANELU K ZÁKLADOVÉMU PASU A.5 ZALOŽENÍ STĚNY NA PANELU A.6 ZALOŽENÍ PRO PANELY

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

Katalogový list. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Katalogový list. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Typová řada EP 120 (EP 120 G) Provedení A s prostupy pro elektroinstalaci EP 120 A 1250x2500 Panel s prostupy pro elektroinstalaci (3,13 m2) ks 120 1250 2500 3,13 0,375 63,5 EP 120 A 1250x2800 Panel s

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_19_TECH_1.10 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD CHARAKTERISTIKA OBJEKTU Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu vznikl za podpory Sdružení EPS ČR Nepodsklepený přízemní objekt s obytným podkrovím Takřka

Více

Systém pro předsazenou montáž

Systém pro předsazenou montáž Provedení Systémové komponenty Typ 1: vyložení 35 mm PR011 Nosný hranol Typ 2: vyložení 90 mm PR007 Nosný profil PR008 Zateplovací profil : vyložení 120-200 mm PR012 Zateplovací Systém pro předsazenou

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technické detaily Kapitola H Technické detaily pro provádění zateplovacích systémů Baumit Listopad 2014 www.baumit.cz H.Technické detaily Obsah H. Technické detaily... 3 H.1

Více

Univerzální doplňkové profily

Univerzální doplňkové profily 1.80.1 Univerzální doplňkové profily V této části jsou umístěny doplňkové profily, které se nevztahují k žádnému profilovému systému a jsou pro univerzální použití. Jedná se zejména o začišťovací a obkladové

Více

Chemické kotvy EJOT. Kotevní technika na bázi chemické malty do betonu a zdiva. EJOT Kvalita spojuje. platnost od 10/2015

Chemické kotvy EJOT. Kotevní technika na bázi chemické malty do betonu a zdiva. EJOT Kvalita spojuje. platnost od 10/2015 EJOT Kotevní technika na bázi chemické malty do betonu a zdiva platnost od 10/2015 EJOT Kvalita spojuje Tiráž Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01 Říčany - Jažlovice Česká Republika Návrh: EJOT

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Pavel ORAVEC 1, Marek JAŠEK 2 ZMĚNA POLOHY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘI

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E www.rockwool.cz Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Více

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE INCON 5.11.2010 1 Odvodnění a dekomprese PRESTIGE 2 Odvodnění rámů Prestige 3 Dekomprese rámů Prestige 4 Odvodnění křídel Prestige 5 Dekomprese křídel Prestige 6 Odvodnění sloupků Prestige 7 Dekomprese

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SOUDAL WINDOW SYSTEM - typické varianty montáže Volba produktů

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR Kalcium silikátová minerální deska Tvarová stálost Vynikající paropropustnost Nehořlavost Jednoduchá aplikace Venkovní i vnitřní izolace Specifikace Minerální, bezvláknitá

Více

Projektová dokumentace adaptace domu

Projektová dokumentace adaptace domu Projektová dokumentace adaptace domu Fotografie: Obec Pitín Starší domy obvykle nemají řešenu žádnou tepelnou izolaci nebo je nedostatečná. Při celkové rekonstrukci domu je jednou z důležitých věcí snížení

Více

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí FERMACELL Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí Další osvědčené výrobky FERMACELL Powerpanel H O pro všechny vlhké prostory Powerpanel TE pro všechny vlhké podlahy Podkrovní prvek

Více

TABULKY VÝROBKŮ - OKNA ZŠ Starý Plzenec

TABULKY VÝROBKŮ - OKNA ZŠ Starý Plzenec TABULKY VÝROBKŮ - OKNA ZŠ Starý Plzenec číslo položky Obrázek Popis výrobku počet ks Poznámka o 0.3 Šestidílné dřevěné kastlové okno včetně kompletní meziokenní výdřevy, otevírání všech křídel dovnitř

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Komenského MÍSTO STAVBY : Komenského 539, Uh.Hradiště INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uh.Hradiště 686 70

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z 2013-08-28 TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z 2013-08-28 TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název DEKPERIMETER Charakteristika DEKPERIMETER 200 DEKPERIMETER SD DEKPERIMETER SD 150 Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy Kód SVT Deklarovaná hodnota součinitele

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Univerzální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Univerzální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Spiral Anksys Technický list výrobku TL/ESA/01/2013 Obchodní název výrobku Druh výrobku Použití Kotva Spiral Anksys Univerzální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

Řešení vzorových detailů

Řešení vzorových detailů Řešení vzorových detailů Detaily soklu. Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu -průběžná soklová izolace 2.2 Detail soklu s přechodem ř na suterénní stěnu - ustupující soklová izolace. Detail soklu

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA-09/0171 z 18. března 2016 Anglická jazyková

Více

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL:

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL: Profi-tip FERMACELL: Podkrovní prvky FERMACELL P+D Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii Nový podkrovní prvek FERMACELL P+D splňuje požadavky na součinitel prostupu tepla stropu pod nevytápěnou půdou

Více

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ!

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ! ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ! Lepení desek z EPS a XPS na modifikované a oxidované asfaltové izolace 1 dóza = až 20 m 2 Na asfaltové izolace, dřevo, cihly, beton, omítky Vysoká úspora času Úspora

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více