KONSTRUKČNÍ KATALOG DŘEVOSTAVBY V PRAXI PROFESSIONAL. Informace pro projektanty a zpracovatele.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSTRUKČNÍ KATALOG DŘEVOSTAVBY V PRAXI PROFESSIONAL. Informace pro projektanty a zpracovatele. www.egger.cz/drevostavby"

Transkript

1 PROFESSIONAL KONSTRUKČNÍ KATALOG DŘEVOSTAVBY V PRAXI Informace pro projektanty a zpracovatele

2 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ ZÁKLADY STAVĚNÍ ZE DŘEVA Statické dimenzování 1.2 Požární ochrana 1.3 Zvuková izolace 1.4 Tepelná ochrana a vlhkostní ochrana 1.5 Ochrana dřeva 2 SYSTÉMY SUCHÝCH POTĚRŮ DESKAMI S A EUROSPAN PD 2.1 Systémy suchých potěrů s Plovoucí suché systémy na dřevěných trámových stropech 2.3 Plovoucí suché systémy na betonových stropech 3 OVĚŘENÉ KONSTRUKCE 3.1 Nosné vnější stěny uzavírající prostor bez instalační roviny 3.2 Nosné vnější stěny uzavírající prostor s instalační rovinou 3.3 Nosné stěny uzavírající prostor (schodiště / mezibytová příčka) 3.4 Budovu a prostor uzavírající stěna / (budovu) dělící stěna 3.5 Nosné stěny neuzavírající prostor 3.6 Nenosné vnitřní příčky bez požadavků na protipožární ochranu Stropní systémy, uzavřené stropní nosníky v dřevěných stavbách 3.8 Stropní systémy, uzavřené stropní nosníky v masivních stavbách 3.9 Stropní systémy, viditelné stropní nosníky v dřevěných stavbách 3.10 Stropní systémy, viditelné stropní nosníky v masivních stavbách 3.11 Plovoucí podlaha na betonovém stropu 3.12 Plně izolované střechy 3.13 Izolace na krokvích 3.14 Konstrukce plochých střech 5

3 4 KONSTRUKČNÍ DETAILY 4.1 Vnější roh venkovní stěny 4.2 Vnitřní roh venkovní stěny 4.3 Připojení soklu venkovní stěny 4.4 Tahové kotvení stěnového panelu k základové desce 4.5 Tahové kotvení styku podlaží 4.6 Přípoj dveří / okna (parapet, překlad) 4.7 Přípoj dveří / okna boční 4.8 Přípoj vnitřní stěny ke stropu s viditelnými nosníky 4.9 Přípoj vnitřní stěny k uzavřenému stropu se zvýšenou zvukovou izolací 4.10 Přípoj vnitřní stěny k vnější stěně v poli 4.11 Přípoj venkovní stěny ke stropu s viditelnými nosníky (uložení čela nosníku) 4.12 Přípoj venkovní stěny ke stropu s viditelnými nosníky (krajní nosník) 4.13 Přípoj venkovní stěny, uzavřený strop se zvýšenou zvukovou izolací 4.14 Balloon framing Přípoj venkovní stěny, uzavřený strop s deskami a EGGER DHF ve formátu mm 4.15 Přípoj skloněné teplé střechy k okapu 4.16 Přípoj prefabrikovaného panelu teplé střechy v okapu 4.17 Přípoj teplé střechy k čelní stěně 4.18 Přípoj vnitřní stěny k teplé střeše ze strany okapu 4.19 Přípoj střešního okna na střešní plochu 4.20 Přípoj komínového průchodu ke střeše 4.21 Přípoj průchodu potrubí (větrání) ke střeše 4.22 Hřeben / neizolovaný střešní prostor 4.23 Přípoj špaletového okna na solární stěnu pasivního domu systém Naumann & Stahr 4.24 Venkovní stěna pasivního domu systém Naumann & Stahr s 4 TOP 4.25 Solární stěna pasivního domu systém Naumann & Stahr s 4 TOP DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROBLEMATICE DŘEVOSTAVEB 5.1 Odkazy na literaturu 5.2 Internetové odkazy 5

4 1 VŠEOBECNÉ ZÁKLADY STAVĚNÍ ZE DŘEVA Statické dimenzování 1.2 Požární ochrana 1.3 Zvuková izolace 1.4 Tepelná ochrana a vlhkostní ochrana 1.5 Ochrana dřeva

5 1 1.1 STATICKÉ DIMENZOVÁNÍ 1.1 Dimenzování dřevostaveb je prováděno na základě platných národních a evropských stavebních předpisů. Základem je evropská směrnice o stavebních výrobcích (Construction Products Directive CPD), která je v současnosti revidována a převáděna na nařizení o stavebních výrobcích (Construction Products Regulation). Celoevropsky spočívá proces dimenzování a propočítávání dřevostaveb na Eurocode 5 EN :2006 Navrhování dřevěných konstrukcí. V členských zemích EU může být při dimenzování zohledňován doplňující národní aplikační dokument k EN Charakteristické hodnoty pro a EGGER DHF jako podklad pro statické dimenzování dle Eurocode 5 mohou být převzaty z EN Desky na bázi dřeva Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí, dokladů stavebního dozoru o použitelnosti (např. Evropské technické schválení (ETA), Všeobecné osvědčení stavebního dozoru (ABZ) nebo národní aplikační dokumenty (NAD)). EGGER KONSTRUKTIVNÍ MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA Dřevostavby s použitím, EGGER DHF a EGGER DFF mohou být dimenzovány resp. realizovány na základě následujících předpisů / schválení: 3 E0 s označením CE dle EN / EN TOP s všeobecnýcm schválením stavebního dohledu Z , jakož i označením CE dle EN / EN 300 EGGER DHF s všeobecnýcm schválením stavebního dohledu Z , jakož i označením CE dle EN / EN EGGER DFF s označením CE dle EN a DIN s všeobecnýcm schválením stavebního dohledu Z , jakož i označením CE dle EN / EN 300

6 1 UPOZORNĚNÍ PRO PROJEKTOVÁNÍ Respektování následujících upozornění pro projektování usnadní obstarávání potřebných formátů desek. 1.1 Obkládací materiály pro dřevostavby jsou zpravidla sladěny na rastr e = 62,5 resp. 83,3 m. Rastr konstrukce by měl být stanoven až po obdržení informace o dostupných formátech desek. Při opláštění stropních nosníků je třeba zohlednit u OSB desky směr silné osy (zpravidla platí: orientace štěpek krycí vrstvy napříč k stropním nosníkům). Při opláštění stropních nosníků musí být styk mezi deskami bezpodmínečně umístěn na nosnících, tzn. je třeba mezi sebou sladit dostupné délky desek a rastr, aby byl minimalizován prořez. Při udávání rozměrů desek platí hlavní osa vedlejší osa [mm], např mm, přičemž ve směru mm délky leží hlavní osa OSB desky. U stěnových panelů se upřednostňuje opláštění do výšky patra, jelikož důkaz může být proveden na základě jednoduchého dimenzování zatímco u horizontálních styků desek musí být proveden statický důkaz, což způsobuje vícenáklady. Minimální tloušt'ka desky ve stěně a spodním obkladu stropu by měla zpravidla být tloušt'ka desky = rozestup nosníků (mm) / 50, aby se zabránilo vyboulení.

7 1 1.2 POŽÁRNÍ OCHRANA Důkaz dostatečné požární ochrany hraje při rozhodování stavebníka o realizaci dřevostavby důležitou roli. Požadavky na požární ochranu upravují většinou národní stavební předpisy, jež mají základ v evropských směrnicích o stavebních výrobcích (CPD) zakrátko nařízeních o stavebních výrobcích (CPR). 1.2 STAVEBNÍ MATERIÁLY, EGGER DHF a EUROSPAN dřevotřískové desky jsou při tloušťce desky 9 mm a hustotě 600 kg / m³ klasifikovány dle EN d0 třídy Euroclass D-s2, d0 normálně hořlavé, aniž by bylo třeba dalších důkazů (CWFT). EGGER DFF desky odpovídají dle klasifikační zprávy podle EN třídě Euroclass C-s2, d0. S2 odpovídá klasifikaci s omezeným vývinem kouře a d0 odpovídá klasifikaci bez odkapávajících hořících kapek nebo částic. Dle přílohy Seznamu pravidel pro stavby (DIBt Bauregelliste) A, díl 1, vydání 2009 / 01 tabulka 5 je třeba z hlediska stavebního dohledu uvádět výrobky dle výše uváděné třidy Euroclass jako normálně hořlavé. V následující tabulce je uvedena klasifikace materiálů na bázi dřeva bez dodatečné protipožární úpravy na základě jejich hustoty a tloušťky dle výroby konformní s EN bez dalších zkoušek, dle EN Deskové materiály na bázi dřeva EN Minimální hustota dle EN Minimální tloušťka dle EN Značení (vyjma podlah) Značení u podlah [kg/m³] Dřevotřískové desky EN D-s2,d0 D FL -s1 [mm] Dřevovláknité desky střední hustoty Dřevovláknité desky měkké Středně husté dřevovláknité desky (MDF) EN D-s2,d0 D FL -s E, pass E FL EN E, pass E FL EN D-s2,d0 D FL -s1 OSB EN D-s2,d0 D FL -s1 Klasifikace materiálů na bázi dřeva může být zlepšena jejich speciální úpravou. Prostřednictvím takovýchto opatření lze dosáhnout klasifikace materiálů na bázi dřeva do třídy Euroclass B nebo C. Úprava může být prováděna přidáváním speciálních impregnačních prostředků během výroby plošných materiálů na bázi dřeva nebo jejich speciální povrchovou úpravou. V zásadě ale platí, že i při zušlechtění materiálu je třeba otestovat a klasifikovat celý prefabrikovaný dílec.

8 1 PŘEHLED KLASIFIKACE DLE EUROCLASS V následující tabulce jsou porovnány možné klasifikace materiálů dle EN s doposud platnými národními materiálovými klasifikacemi. 1.2 Euroclass B C D E Typické plošné materiály na bázi dřeva Příklady Těžko vzplanutelné materiály na bázi dřeva Obklady stěn ze sádrokartonových desek Neupravené dřevo a materiály na bázi dřeva Dřevovláknité desky s nízkou hustotou Dosud používané národní klasifikace AT BE DK FI FR DE GR IE IT NL NO PT SK ES SE CH GB B1 A2 A 1/I M1 B1 3 0,1 1 2 In1 M2 B M1/ M2 > B1 A3/ A4 B2, B1 B3 (B2, B1) A3/ A4 I 0/1 1/II M In2 M3 B M3 II 1 B 1/- M3/ M4 A4 U U M3/ M4 B In2 M4 C2 M3/ M4 B3/ B2 III /5 U C3 M4 U 4 STAVEBNÍ DÍLCE Předpisy požární ochrany dřevěných stavebních dílců se řídí podle evropských regulačních normativ, které formulují odpovídající cíle ochrany (např. REI). Z této klasifikace stavebního dílce s připočtením normovaného údaje doby odolnosti (30, 60, minut) lze tímto bezprostředně odvodit jeho způsobilost. R: nosnost E: celistvost prostoru (neprostupnost kouře a plamene) I: izolující účinek M: mechanická odolnost hořících stěn K: účinnost požarních ochran PŘÍKLAD Stěnová konstrukce se zkušebním výsledkem 96 minut R, 75 minut E, 40 minut I může být klasifikována následovně: REI 30 / EI 30 / E 60 / R 90. Klasifikace chování stavebních dílců při hoření je prováděna na základě EN Pro uplatnění mohou být nutné další národní důkazy aplikovatelnosti vyžadované stavebním dohledem. Upozornění Německo / Švýcarsko: 3 E0 a OSB 4 TOP, EGGER DHF a EUROSPAN dřevotřískové desky mohou být použity ve všech v DIN , Požární ochrana stavebních materiálů a stavebních dílců uvedených konstrukcích, kde jsou vyžadovány k opláštění materiály na bázi dřeva se střední hustotou ρ > 600 kg/m³.

9 1 1.3 ZVUKOVÁ IZOLACE Důležitým kritériem pro kvalitu obytných a pracovních prostor v budovách je zvuková izolace. Minimální požadavky na zvukovou izolaci budov jsou definovány v odpovídajících národních normách. 1.3 V zásadě by mělo dojít ke zvláštní dohodě mezi stavebníkem a zhotovitelem stran realizace zvukové izolace také v případě rodinných domů. S ohledem na zvukovou izolaci stropů se doporučuje dodržet zvýšené požadavky. jeho přenosové cesty přes přiléhající stavební dílce. Důsledné projektování a realizace stavebních dílců v oblasti přípojů a prostupů je obzvláště důležité, jelikož sanování nedostatků týkajících se zvukové izolace je většinou náročné a drahé. Při projektování a realizaci je třeba zohlednit vedle přenosu zvuku vlastním stavebním dílcem, také ODBORNÉ POJMY V OBLASTI ZVUKOVÉ IZOLACE Zvuk Mechanické vlnění, jež se šíří v elastických médiích vlněním částeček hmoty kolem jejich základní rovnovážné polohy, přičemž v médiu dochází ke stlačování a roztahování. Zvuk šířený vzduchem Zvuk jež se šíří ve vzduchu, např. hudba z rádia. Zvuk šířený pevným materiálem Zvuk jež se šíří v pevných látkách, např. z vrtačky. Kročejový hluk Zvuk který vznikne chůzí po stropech a schodech jako zvuk v pevném materiálu a částečně se šíří jako zvuk ve vzduchu v přiléhajících místnostech. Vážená stavební neprůzvučnost R w,r [db] Vážená stavební neprůzvučnost v závislosti na plošné hmotnosti přiléhajících stavebních dílců. Vážená laboratorní neprůzvučnost R w,p [db] Tato hodnota byla stanovena v laboratoři za ideálních podmínek. Převod R w,r na R wp se provádí korekcí pro stěny a stropy o 2 db. Vážená normalizovaná hladina kročejového hluku L n,w [db] Označení izolace kročejového hluku stavebního dílce. Přenos zvuku jak přes oddělující, tak i přes přiléhající stavební dílce. Izolace kročejového hluku je o to lepší, čím je L n,w menší. Stupeň vzduchové neprůzvučnosti R [db] Stupeň vzduchové neprůzvučnosti pro oddělující stavební dílec. Přenos zvuku probíhá výhradně přes oddělující stavební dílec. Zvukoizolační schopnost stavebního dílce je o to lepší, čím vyšší je R. Stupeň stavební vzduchové nepruzvucnosti R [db] Stupeň vzduchové neprůzvučnosti analogicky k R, avšak se započítáním přenosu zvuku jak přes oddělující stavební dílec, tak i přes přiléhající stavební dílce.

10 1 Vážená neprůzvučnost R w [db] Výpočet měřené křivky neprůzvučnosti stavebního dílce s hodnotící křivkou, jež zohledňuje frekvenční pásmo citlivosti lidského ucha. Vážený normalizovaný rozdíl hladin DnT,w [db] označuje zvukovou vzduchovou izolaci mezi dvěma prostory, jestliže doba dozvuku v místnosti příjmu je vztažena na referenční dobu dozvuku dle ISO Vztah mezi D n,t,w und R w : R w = D n,t,w + C [db] C = - 10 log (V) + 10 log S + 10 log (T 0 / 0,163) C: faktor přizpůsobení spektru T 0 : referenční doba dozvuku v [s] V: objem místnosti příjmu v m³ V 100 m³ T 0 = 0,5 s V > 100 m³ 2500 m³ T 0 = 1,0 s V > 2500 m³ T 0 = 2,5 s S: společná plocha oddělujícího stavebního dílce v m² ZVUKOVĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ NA BÁZI DŘEVA Koeficient absorpce zvuku a vzduchová neprůzvučnost [db] u a EGGER DHF / DFF mohou být dle EN 13986:2006 Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví převzaty následovně v závislosti na plošné hmotnosti m A [kg / m²]: Typ desky Koeficient absorpce zvuku Frekvenční pásmo Hz 0,10 0,25 EGGER DHF 0,10 0,20 EGGER DFF 0,10 0,30 Frekvenční pásmo Hz Tloušťka desky (mm) Vzduchová neprzvůčnost R i [db] Hmotnost vztažená na plochu m A [kg/m²] 10 ca. 24,0 ca. 6,5 12 ca. 26,0 ca. 8,5 15 ca. 27,0 ca. 9,8 18 ca. 28,0 ca. 11,3 22 ca. 28,5 ca. 13,8 25 ca. 29,0 ca. 15,5 30 ca. 30,0 ca. 18,6 EGGER DHF 13 ca. 25,5 ca. 8,1 15 ca. 26,5 ca. 9,3 EGGER DFF 30 ca. 26,0 ca. 8,4

11 1 1.4 TEPELNÁ OCHRANA A VLHKOSTNÍ OCHRANA Princip tepelně technického posouzení budovy spočívá v tom, že se v rámci bilance zjistí všechny energetické zisky a ztráty a prostřednictvím zjištěné energetické spotřeby se budova klasifikuje. Je třeba zohlednit platné národní požadavky a soubory předpisů. Zásadní význam pro dodržení tepelné a vlhkostní ochrany je zohlednění neprodyšnosti pláště budovy. Spojitost mezi neprodyšností a tepelnými ztrátami, klimatem v místnosti, letní tepelnou ochranou, jakož i účinným zamezením vzniku vlhkostních škod konvekcí, vnikání vlhkosti průniky ve vnějším opláštění je shrnuta v souborech předpisů k tepelné a vlhkostní ochraně se závaznými požadavky na projektování a realizaci. Upozornění Nedostatky v projektování a realizaci neprodyšnosti jsou považovány za skryté vady. Zde může být stavebníkem zažalována odpovědnost. Doporučuje se provést důkaz neprovzdušnosti prostřednictvím Blower Door testu jež je jako prostředek zajištění kvality při realizaci dřevostaveb nepostradatelný k zajištění vůči stavebníkovi pokud klade neoprávněné požadavky náhrady škody ke zjištění míry výměny vzduchu coby veličiny ovlivňující energetickou bilanci v návaznosti na realizaci hrubé stavby (zatěsněné vůči větru a dešti) mohou být eventuálne přímo rozpoznány a ne příliš nákladně provedeny nezbytné dodělávky. Vlastní dřevostavba tímto jasně vymezí svůj rozsah ručení vůči následným řemeslným pracem (instalace, interiérová výstavba,...). 1.4 ZIMNÍ TEPELNÁ OCHRANA Cíl: Snížení energetické náročnosti budov během užívání Zmenšení emise CO₂ a spotřeby fosilních / neobnovitelných zdrojů Významné podkročení platných národních mezních hodnot spotřeby energie (např. EnEV Nařízení k úsporám energie součást německého stavebního práva) Opatření: Vysoce tepelně zaizolované vnější stavební dílce. Zároveň nabízí příjemné klima v místnosti, jelikož na základě vyšší povrchové teploty stavebních dílců může být snížena teplota vzduchu v míst nostech a přitom v nich však i nadále bude útulně. Konstrukce oken ve standardu pasivního domu, solární tepelné zisky (orientace na jihozápad) Vzduchotěsný plášť budovy Energetické zisky např. ze slunečního osvitu (fotovoltaika /solární ohřev), geotermální energie

12 1 LETNÍ TEPELNÁ OCHRANA Cíl: Zabránění přehřátí vnitřních prostor Pouze zpožděný a zmírněný přenos slunečního tepla do vnitřních prostor Snížení spotřeby energie pro klimatizace / chlazení Opatření: Stavební materiály s vysokou plošnou hmotností, vysokou specifickou tepelnou kapacitou a nízkou tepelnou vodivostí pro vysoce zaizolované vnější stavební dílce Umožnit venkovní zastínění okenních konstrukcí, popř. snížit plochy střešních oken s orientací na jihozápad. Vzduchotěsný plášť budovy 1.4 Využití nočního ochlazení k odvětrání Odvětrané obložení vnějších stavebních dílců POJMY Specifická tepelná kapacita c: udává jaké množství energie (J, Wh, kj) může být přijato na kg hmoty při teplotním rozdílu 1 K Koeficient pronikání tepla a : kvantifikuje pocit subjektivního vnímání tepla povrchu teplý nebo studený i když má stejnou teplotu. a = λ /(ρ * c) Specifická tepelná kapacita c: dřevo 0,69 Wh/kg*K beton 0,24 Wh/kg*K skelná vlna 0,23 Wh/kg*K celulóza 0,60 Wh/kg*K Tepelná vodivost b: míra pro to, jak rychle mohou vysoké teploty, např. vlivem slunečního osvitu pronikat dovnitř materiálu. b = λ ρ χ Útlum teplotních výkyvů ν / ν H: udává, jak silně jsou tlumeny letní teplotní výkyvy směrem z vnější k vnitřní straně. ν / ν H = ϑ a / ϑ i (ϑ a = teplotní výkyv na vnější straně; ϑ i = teplotní výkyv na vnitřní straně) Fázový posun η H : udává časový posun mezi dosažením teplotního výkyvu na vnější a vnitřní straně.

13 1 PASIVNÍ DOMY JSOU VÝSLEDKEM TECHNICKÉHO POKROKU Pasivní domy stavěné formou dřevostaveb v sobě jedinečně slučují požadavky na hospodárnost, udržitelný rozvoj a ekologii. Vyžadují ale při projektování a realizaci úzkou souhru všech oborů a řemesel. 1.4 Pasivní domy jsou budovy, v nichž lze dosáhnout jak v zimě, tak i v létě příjemné teploty při zvýšeném obytném komfortu, aniž by bylo třeba zvláštního topného nebo klimatizačního systému. V porovnání s nízkoenergetickým domem potřebuje pasivní dům ca. 80 % méně energie, v porovnání s konvenční budovou přes 90 %. Přepočteno na spotřebu LTO, pasivní dům spotřebuje za rok méně než 1,5 l na metr čtvereční. potřeba výhřevného tepla méně než 15 kwh/(m²a) primární energetická potřeba včetné teplé vody a elektrického proudu pro domácnost méně než 120 kwh/(m²a). Pasivní dům je konsekventní pokračování vývoje nízkoenergetického domu. Základní principy pasivního domu jsou: zabránit tepelným ztrátám optimalizovat volné energetické zisky! KOMPONENTY PASIVNÍHO DOMU Pro dobrou funkčnost je rozhodující projektování a optimální volba všech stavebních dílců a technických komponentů. Pasivní využití solární energie Optimální plocha jižních oken dodává bezmála 40 % příspěvku k vytápění místnosti. Okna Pasivní zasklení: třítabulové tepelně-izolační sklo s U hodnotou 0,75 W/(m²K), g hodnota 50 % Pasivní rámy: vysoce izolované okenní rámy s U hodnotou 0,8 W/(m²K) Speciální okna pro pasivní domy: např. inovativní, vysoce zvukově izolované špaletové okno systém Naumann & Stahr (www.naumannstahr.info) Izolace Pasivní domy mají obzvláště dobrou tepelnou izolaci, jsou v nich zamezeny tepelné mosty a mají vysokou vzduchotěsnost. Je důležité dbát určitých minimálních požadavků u kvality zaizolování, aby bylo možné se obejít bez topných těles, aniž by došlo ke ztrátám na obytném komfortu. Plášť budovy s U hodnotou ca. 0,1 W/(m²K) Spoje stavebních dílců coby konstrukce bez tepelných mostů Ψ hodnoty pod 0,01 W/(mK) (vztahuje se na obvod) Vzduchotěsnost Těsný plášť budovy, důkaz za pomocí Blower Door testu, vykazuje n 50 hodnotu pod 0,6 1/h.

14 1 1.5 OCHRANA DŘEVA Dřevo je při správném použití velmi trvanlivý stavební materiál. K zajištění dlouhé doby životnosti dřevostaveb je nezbytné v rámci projektování vytvořit koncept ochrany dřeva, jež je založen na konstrukčně stavebních opatřeních, popř. preventivní chemické ochraně dřeva, organizaci průběhu stavby, jakož i volbě správných materiálů. 1.5 V zásadě by měla být upřednostněna stavební ochrana dřeva. Zásadní ustanovení k problematice ochrany dřeva obsahuje evropská norma EN 335. Částečně je ale třeba brát v potaz i národní normy (např. DIN AŽ 4). Jelikož chemická ochrana dřeva řeší pouze nebezpečí napadení houbami a insekty, nezabrání ale změnám dimenzí a z nich plynoucích následků, nesmí svádět i masivní nasazení chemické ochrany dřeva k nedbalému projektování a realizaci. Vnitřní prostory by měly zůstat zcela bez použití prostředků chemické ochrany dřeva. Pokud je možné a hospodářsky jakož i ekologicky smysluplné, může být použití chemické ochrany dřeva nahrazeno volbou rezistentních druhů dřevin. Upozornění Obzvláště důležité je zaměřit se na zabránění netěsností v plášti budovy, aby se vyloučily škody v důsledku vniknutí nepřipustné vlhkosti netěsnostmi ve vnějším plášti tvorbě kondenzátu na studených vnějších vrstvách vnikáním teplého vlhkého vzduchu z vnitřních prostor (konvekce) DŮLEŽITÁ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ Ochrana budovy volbou ne přiliš exponovaných poloh a vhodným nasměrováním budovy. Zohlednění směru působení povětrnosti při volbě typu výstavby a stavebního návrhu (např. ochrana fasády vhodným přesahem střechy, přístřešky). Zvláštní ochranná opatření na návětrné straně u senzitivních stavebních prvků jako jsou okna. Zabránění přímého kontaktu s vlhkými stavebními dílci a zemským povrchem jakož i stříkající vodou, a navátým sněhem apod. Zabránění tepelných mostů vzniklých nevhodnou volbou materiálů nebo geometrie nebezpečí tvorby kondenzátu. Zabudování suchého dřeva. V plně zaizolovaných stavebních dílcích by mělo být použito masivní konstrukční dřevo (KVH), lepené konstrukční hranoly (BSH) nebo I-nosníky s vlhkostí pro vestavění 15 ± 3 %. Veškeré stavební dřevo by mělo být bez kůry a borky, jelikož tyto mohou být iniciátorem pro napadení insekty. Nosné dřevěné díly je třeba volbou vhodné konstrukce znepřístupnit pro hmyz, resp. zabudovat aby byly kontrolovatelné. Pod střechou je osvědčenou prevencí před napa dením insekty použití technicky vysušeného dřeva. Pečlivé provedení vzduchotěsné vrstvy. Upřednostňují se difuzně otevřené stavební dílce s vysokým potenciálem odpařování.

15 2 2 SYSTÉMY SUCHÝCH POTĚRŮ S DESKAMI EUROSTRAND OSB A EUROSPAN PD 2.1 Systémy suchých potěrů s 2.2 Plovoucí suché systémy na dřevěných trámových stropech 2.3 Plovoucí suché systémy na betonových stropech 2

16 2 2.1 SYSTÉMY SUCHÝCH POTĚRŮ S VÝHODY Vhodné pro všechny podklady (masivní strop, staré fošnové podlahy, dřevěný trámový strop). Suchý stavební systém, nepřidává se další vlhkost. Zlepšení zvukové a tepelné izolace, které lze optimálně regulovat podle požadavků. Stavební (dřevěné) materiály příznivé pro životní prostředí. Cenově příznivé materiály s dobrou dostupností Bezprostředně pochůzné, žádné čekací doby s ohledem na vysychání = rychlý postup stavění. Snadné zpracování, nejsou potřebné speciální nástroje. Vzhledem k nízké váze snadná manipulace i na obtížně přístupných staveništích. Formáty optimální z hlediska prořezu, přesné profily na pero a drážku. ODBORNÝ TIP: Zatímco v současnosti se stropní nosníky zpravidla projektují s osovou vzdáleností e = 62,5 cm, v sanovaných objektech se vyskytují různé rastry. Rozteč se může měnit dokonce v rámci jedné místnosti. Protože plovoucí (nepodepřené) styky desek rovnoběžně s nosníky nejsou přípustné, může docházet při kladení standardních desek (délka až mm) k nepříznivému objemu prořezu. Zde se doporučuje používat jako nosný plášť na nosnících mimořádně dlouhé kladecí desky 2PD (pero+drážka ) s formátem mm nebo mm: Překryje 5 polí (staticky příznivá spojitá deska). Přiřezávání na nosníky vyžaduje celkově výrazně menší prořez. Spotřeba pracovního času spojená s kladením a přiřezáváním výrazně klesne. Desku tloušťky 22 mm lze při celkové váze ca. 50 kg ještě manipulovat ručně bez speciálních zdvihacích prostředků. 2.1

17 2 2.2 PLOVOUCÍ SUCHÉ SYSTÉMY NA DŘEVĚNÝCH TRÁMOVÝCH STROPECH Při použití suchých potěrů z materiálů na bázi dřeva na stropech s dřevěnými nosníky lze dosáhnout míry zlepšení Lw,h = 9 až 12 db, u potěrů z litého asfaltu / cementu míry zlepšení Lw,h = 12 až 21 db. I když je třeba pouze výškově vyrovnat starou fošnovou podlahu, jsou a EUROSPAN E1 P5(V100) velmi vhodné. Údaje o systémech suchých potěrů a odpovídající stavebně fyzikální zhodnocení jsou podrobněji uvedeny v informačních brožurách Informationsdienst Holz : INFORMATIONSDIENST HOLZ Schalldämmende Holzbalken- und Brettstapeldecken, Mai 1999 INFORMATIONSDIENST HOLZ, Reihe 3, Teil 3, Folge 3 Holzbalkendecken, April Č. Systémová skladba Výška suchého potěru Plošná hmotnost suchého potěru Kročejový hluk stupeň zlepšení L n,w zdola nahoru [mm] [kg/m²] [db] 1 Suchý potěr s a EGGER DFF izolace kročejového hluku Nosná část stropu mm obvodový izolační pásek, výška až po vrchní hranu suchého potěru 30 mm EGGER DFF 4 stranná PD, položená spárotěsně 18 mm nebo 22 mm EUROSPAN E1, PD slepená Libovolná podlahová krytina (vyjma keramických) obkladů) 2 Suchý potěr s materiály na bázi dřeva a izolací kročejového hluku na bázi dřevních vláken Nosná část stropu mm obvodový izolační pásek, výška až po vrchní hranu suchého potěru 60 mm izolace kročejového hluku na bázi dřevních vláken, mezi 60 mm blokovými pruhy (Izolační systém pro suché potěry Homatherm) 18 mm nebo 22 mm EUROSPAN E1, PD slepená Libovolná podlahová krytina (vyjma keramických obkladů) 48 ca. 20 L t,1,w = 7 db C l,t1 = -1 db 82 ca L w,r = 5 db Zkušební zpráva MFPA Leipzig EN ISO PD deska EUROSTRAND OSB 18 mm nebo EUROSPAN E1 P5 22 mm, PD slepená PD deska 18 mm nebo EUROSPAN E1 P5 22 mm, PD slepená EGGER DFF 30 mm

18 2 Č. Systémová skladba Výška suchého potěru Plošná hmotnost suchého potěru Kročejový hluk stupeň zlepšení L n,w zdola nahoru [mm] [kg/m²] [db] 3 Suchý potěr s materiály na bázi dřeva a s minerální vatou izolace kročejového hluku Nosná část stropu mm obvodový izolační pásek, výška až po vrchní hranu suchého potěru 20/22 mm minerální izolace kročejového hluku, typ SD50/CS2 (DES sg) 18 mm nebo 22 mm EUROSPAN E1 P5, PD slepená Libovolná podlahová krytina (vyjma keramických obkladů) 44 ca Suchý potěr se zatížením ke zvýšení izolace kročejového hluku Nosná část stropu Ochranný flís proti prašnosti, pokud potřebný mm obvodový izolační pásek, výška až po vrchní hranu suchého potěru Zatížení, např. z ca. 30 mm tlustých betonových desek, cm, slepených nebo z 5 mm sypaného křemičitého písku Vlhkostní zábrana (PE fólie > 0,2 mm, u stěn vytažena do výšky; ca. 30 cm překrývající se pruhy) 18 mm nebo 22 mm EUROSPAN E1, PD slepená Libovolná podlahová krytina (vyjma keramických obkladů) 5 Cementový/asfaltový potěr na vrtsvě izolující kročejový hluk Nosná část stropu, nosný záklop z mm obvodový izolační pásek, výška až po vrchní hranu suchého potěru 28/25 mm minerální deska izolující kročejový hluk, typ DES sg Vlhkostní zábrana 50 mm cementový potěr Libovolná podlahová krytina Nosná část stropu, nosný záklop mm obvodový izolační pásek,výška až po vrchní hranu suchého potěru 25 mm kokosová izolační deska Krycí vrstva 25 mm asfaltový potěr Libovolná podlahová krytina 87 ca dle plošné hmotnosti betonových desek (kg/m²) ca kg/m², 17 db 50 kg/m², 22 db 75 kg/m², 26 db 100 kg/m², 31 db 16 Infodienst HOLZ Reihe 3, Folge 3, Mai Infodienst HOLZ Reihe 3, Folge 3, Mai PD deska 18 mm nebo EUROSPAN E1 P5 22 mm, PD slepená Nosná část stropu, nosný záklop 4 PD deska 18 mm nebo EUROSPAN E1 P5 22 mm, PD slepená"

19 2 2.3 PLOVOUCÍ SUCHÉ SYSTÉMY NA BETONOVÝCH STROPECH Č. Systémová skladba Výška suchého potěru Plošná hmotnost suchého potěru Kročejový hluk stupeň zlepšení L n,w zdola nahoru [mm] [kg/m²] [db] 1 Suchý potěr s a EGGER DFF jako izolace kročejového hluku 140 mm betonová nosná část stropu mm obvodový izolační pásek, výška až po vrchní hranu suchého potěru 30 mm EGGER DFF 4 stranná PD, položená spárotěsně 18 mm nebo 22 mm EUROSPAN E1, PD slepená Libovolná podlahová krytina (vyjma keramických obkladů) 2 Betonový strop zvýšená zvuková a tepelná izolace Ca. 160 mm ze spodu omítnutý betonový strop Vlhkostní zábrana (PE fólie > 0,2 mm, u stěn vytažena do výšky; ca. 30 cm překrývající se pruhy) mm obvodový izolační pásek, výška až po vrchní hranu suchého potěru 22/20 mm minerální izolace kročejového hluku, typ SD50, CP2/DES sg, s < 10 MN/m³, položená sparotěsně 18 mm nebo 22 mm EUROSPAN E1, PD slepená 48 ca. 20 L w = 20 db C l = -12 db 44 ca L w,r = 18 db Zkušební zpráva MFPA Leipzig EN ISO DIN 4109, Bbl. 1, Tab PD deska 18 mm nebo EUROSPAN E1 P5 22 mm, PD slepená PD deska 18 mm nebo EUROSPAN E1 P5 22 mm, PD slepená EGGER DFF 30 mm

20 2 Č. Systémová skladba Výška suchého potěru Plošná hmotnost suchého potěru Kročejový hluk stupeň zlepšení L n,w zdola nahoru [mm] [kg/m²] [db] 3 Betonový strop zvýšená zvuková a tepelná izolace s izolací prostřednictvím dřevního vlákna Ca. 160 mm ze spodu omítnutý betonový strop Vlhkostní zábrana (PE fólie > 0,2 mm, u stěn vytažena do výšky; ca. 30 cm překrývající se pruhy) 10 mm obvodový izolační pásek, až po vrchní hranu suchého potěru 40 mm Pavalit-suchý násyp 22 mm PAVAPOR, položeno spárotěsně 22 mm nebo 22 mm EUROSPAN E1, PD slepená 84 ca Zkušební zpráva Pavatex GmbH 4 Výškové vyrovnání starých betonových stropů suchým násypem Ca. 160 mm ze spodu omítnutý betonový strop Vlhkostní zábrana (PE fólie > 0,2 mm, u stěn vytažena do výšky; ca. 30 cm překrývající se pruhy) 10 mm obvodový izolační pásek, až po vrchní hranu suchého potěru mm suchý násyp (např. zrna břidlice m > 45 kg/m 2 ) 22/20 mm minerální nebo dřevovláknitá, kročejový hluk izolující deska 18 mm nebo 22 mm EUROSPAN E1, PD slepená 5 Užitková podlaha, pohledová, pro vysoká bodová zatížení např. v komerčních prostorách Nosná část stropu (beton nebo prkenný záklop) Vlhkostní zábrana (PE fólie > 0,2 mm, u stěn vytažena do výšky; ca. 30 cm překrývající se pruhy) 10 mm obvodový izolační pásek, až po vrchní hranu suchého potěru (např. 22/20 mm minerální izolace kročejového hluku, typ DES sg, nebo dřevovláknitá, kročejový hluk izolující deska, 20 mm) Dvě vrstvy PD 15 mm položené vůči sobě do pravého úhlu; desky mezi sebou plošně slepit PVAc (D3 nános zubovou stěrkou) a sešroubovat; vrchní stranu zbrousit; spáry a otvory po šroubech zatmelit; pak ošetřit za účelem použití; použít drážkované hřebíky nebo vrut s průběžným závitem. ca. 84 ca. 65 ~ DIN 4109, Bbl.1, Tab PD deska 22 mm nebo EUROSPAN E1 P5 22 mm, PD slepená PD deska 18 mm nebo EUROSPAN E1 P5 22 mm, PD slepená

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A A A PRoFEssional DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky www.egger.cz/drevostavby DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1 14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12 Obsah Úvod............................................................. 11 Názvosloví a základní ustanovení....................................... 12 1 Rozbor požárů...................................................

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz www.psmcz.cz PSMCZ 1 2010 ISSN 1802-6907 stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let www.prefa.com Prefa Aluminiumprodukte

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Moderní materiály a technologie pro výstavbu a jejích vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zuzana Horníčková Oceňování majetku Vedoucí

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

VIESMANN VITOVOLT. Projekční návod VITOVOLT

VIESMANN VITOVOLT. Projekční návod VITOVOLT VIESMANN VITOVOLT Projekční návod VITOVOLT Fotovoltaické (FV) moduly k výrobě elektrického proudu ze sluneční energie Vitovolt 100 v provedení s fólií na skleněném podkladě Vitovolt 200 v jednodeskovém

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí technika & detaily OBSAH formáty STEICOprotect S. 04 provedení spár S. 09 STEICOprotect na rámové konstrukci

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

Návrh kompletní izolační a tepelné rekonstrukce rodiného domu na Vysočině

Návrh kompletní izolační a tepelné rekonstrukce rodiného domu na Vysočině Návrh kompletní izolační a tepelné rekonstrukce rodiného domu na Vysočině (techniká zpráva) V této technické zprávě bych se chtěl zaměřit na kompletní změnu způsobu vytápění a ohřevu TUV, dále na celkovou

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více