KONSTRUKČNÍ KATALOG DŘEVOSTAVBY V PRAXI PROFESSIONAL. Informace pro projektanty a zpracovatele.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSTRUKČNÍ KATALOG DŘEVOSTAVBY V PRAXI PROFESSIONAL. Informace pro projektanty a zpracovatele. www.egger.cz/drevostavby"

Transkript

1 PROFESSIONAL KONSTRUKČNÍ KATALOG DŘEVOSTAVBY V PRAXI Informace pro projektanty a zpracovatele

2 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ ZÁKLADY STAVĚNÍ ZE DŘEVA Statické dimenzování 1.2 Požární ochrana 1.3 Zvuková izolace 1.4 Tepelná ochrana a vlhkostní ochrana 1.5 Ochrana dřeva 2 SYSTÉMY SUCHÝCH POTĚRŮ DESKAMI S A EUROSPAN PD 2.1 Systémy suchých potěrů s Plovoucí suché systémy na dřevěných trámových stropech 2.3 Plovoucí suché systémy na betonových stropech 3 OVĚŘENÉ KONSTRUKCE 3.1 Nosné vnější stěny uzavírající prostor bez instalační roviny 3.2 Nosné vnější stěny uzavírající prostor s instalační rovinou 3.3 Nosné stěny uzavírající prostor (schodiště / mezibytová příčka) 3.4 Budovu a prostor uzavírající stěna / (budovu) dělící stěna 3.5 Nosné stěny neuzavírající prostor 3.6 Nenosné vnitřní příčky bez požadavků na protipožární ochranu Stropní systémy, uzavřené stropní nosníky v dřevěných stavbách 3.8 Stropní systémy, uzavřené stropní nosníky v masivních stavbách 3.9 Stropní systémy, viditelné stropní nosníky v dřevěných stavbách 3.10 Stropní systémy, viditelné stropní nosníky v masivních stavbách 3.11 Plovoucí podlaha na betonovém stropu 3.12 Plně izolované střechy 3.13 Izolace na krokvích 3.14 Konstrukce plochých střech 5

3 4 KONSTRUKČNÍ DETAILY 4.1 Vnější roh venkovní stěny 4.2 Vnitřní roh venkovní stěny 4.3 Připojení soklu venkovní stěny 4.4 Tahové kotvení stěnového panelu k základové desce 4.5 Tahové kotvení styku podlaží 4.6 Přípoj dveří / okna (parapet, překlad) 4.7 Přípoj dveří / okna boční 4.8 Přípoj vnitřní stěny ke stropu s viditelnými nosníky 4.9 Přípoj vnitřní stěny k uzavřenému stropu se zvýšenou zvukovou izolací 4.10 Přípoj vnitřní stěny k vnější stěně v poli 4.11 Přípoj venkovní stěny ke stropu s viditelnými nosníky (uložení čela nosníku) 4.12 Přípoj venkovní stěny ke stropu s viditelnými nosníky (krajní nosník) 4.13 Přípoj venkovní stěny, uzavřený strop se zvýšenou zvukovou izolací 4.14 Balloon framing Přípoj venkovní stěny, uzavřený strop s deskami a EGGER DHF ve formátu mm 4.15 Přípoj skloněné teplé střechy k okapu 4.16 Přípoj prefabrikovaného panelu teplé střechy v okapu 4.17 Přípoj teplé střechy k čelní stěně 4.18 Přípoj vnitřní stěny k teplé střeše ze strany okapu 4.19 Přípoj střešního okna na střešní plochu 4.20 Přípoj komínového průchodu ke střeše 4.21 Přípoj průchodu potrubí (větrání) ke střeše 4.22 Hřeben / neizolovaný střešní prostor 4.23 Přípoj špaletového okna na solární stěnu pasivního domu systém Naumann & Stahr 4.24 Venkovní stěna pasivního domu systém Naumann & Stahr s 4 TOP 4.25 Solární stěna pasivního domu systém Naumann & Stahr s 4 TOP DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROBLEMATICE DŘEVOSTAVEB 5.1 Odkazy na literaturu 5.2 Internetové odkazy 5

4 1 VŠEOBECNÉ ZÁKLADY STAVĚNÍ ZE DŘEVA Statické dimenzování 1.2 Požární ochrana 1.3 Zvuková izolace 1.4 Tepelná ochrana a vlhkostní ochrana 1.5 Ochrana dřeva

5 1 1.1 STATICKÉ DIMENZOVÁNÍ 1.1 Dimenzování dřevostaveb je prováděno na základě platných národních a evropských stavebních předpisů. Základem je evropská směrnice o stavebních výrobcích (Construction Products Directive CPD), která je v současnosti revidována a převáděna na nařizení o stavebních výrobcích (Construction Products Regulation). Celoevropsky spočívá proces dimenzování a propočítávání dřevostaveb na Eurocode 5 EN :2006 Navrhování dřevěných konstrukcí. V členských zemích EU může být při dimenzování zohledňován doplňující národní aplikační dokument k EN Charakteristické hodnoty pro a EGGER DHF jako podklad pro statické dimenzování dle Eurocode 5 mohou být převzaty z EN Desky na bázi dřeva Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí, dokladů stavebního dozoru o použitelnosti (např. Evropské technické schválení (ETA), Všeobecné osvědčení stavebního dozoru (ABZ) nebo národní aplikační dokumenty (NAD)). EGGER KONSTRUKTIVNÍ MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA Dřevostavby s použitím, EGGER DHF a EGGER DFF mohou být dimenzovány resp. realizovány na základě následujících předpisů / schválení: 3 E0 s označením CE dle EN / EN TOP s všeobecnýcm schválením stavebního dohledu Z , jakož i označením CE dle EN / EN 300 EGGER DHF s všeobecnýcm schválením stavebního dohledu Z , jakož i označením CE dle EN / EN EGGER DFF s označením CE dle EN a DIN s všeobecnýcm schválením stavebního dohledu Z , jakož i označením CE dle EN / EN 300

6 1 UPOZORNĚNÍ PRO PROJEKTOVÁNÍ Respektování následujících upozornění pro projektování usnadní obstarávání potřebných formátů desek. 1.1 Obkládací materiály pro dřevostavby jsou zpravidla sladěny na rastr e = 62,5 resp. 83,3 m. Rastr konstrukce by měl být stanoven až po obdržení informace o dostupných formátech desek. Při opláštění stropních nosníků je třeba zohlednit u OSB desky směr silné osy (zpravidla platí: orientace štěpek krycí vrstvy napříč k stropním nosníkům). Při opláštění stropních nosníků musí být styk mezi deskami bezpodmínečně umístěn na nosnících, tzn. je třeba mezi sebou sladit dostupné délky desek a rastr, aby byl minimalizován prořez. Při udávání rozměrů desek platí hlavní osa vedlejší osa [mm], např mm, přičemž ve směru mm délky leží hlavní osa OSB desky. U stěnových panelů se upřednostňuje opláštění do výšky patra, jelikož důkaz může být proveden na základě jednoduchého dimenzování zatímco u horizontálních styků desek musí být proveden statický důkaz, což způsobuje vícenáklady. Minimální tloušt'ka desky ve stěně a spodním obkladu stropu by měla zpravidla být tloušt'ka desky = rozestup nosníků (mm) / 50, aby se zabránilo vyboulení.

7 1 1.2 POŽÁRNÍ OCHRANA Důkaz dostatečné požární ochrany hraje při rozhodování stavebníka o realizaci dřevostavby důležitou roli. Požadavky na požární ochranu upravují většinou národní stavební předpisy, jež mají základ v evropských směrnicích o stavebních výrobcích (CPD) zakrátko nařízeních o stavebních výrobcích (CPR). 1.2 STAVEBNÍ MATERIÁLY, EGGER DHF a EUROSPAN dřevotřískové desky jsou při tloušťce desky 9 mm a hustotě 600 kg / m³ klasifikovány dle EN d0 třídy Euroclass D-s2, d0 normálně hořlavé, aniž by bylo třeba dalších důkazů (CWFT). EGGER DFF desky odpovídají dle klasifikační zprávy podle EN třídě Euroclass C-s2, d0. S2 odpovídá klasifikaci s omezeným vývinem kouře a d0 odpovídá klasifikaci bez odkapávajících hořících kapek nebo částic. Dle přílohy Seznamu pravidel pro stavby (DIBt Bauregelliste) A, díl 1, vydání 2009 / 01 tabulka 5 je třeba z hlediska stavebního dohledu uvádět výrobky dle výše uváděné třidy Euroclass jako normálně hořlavé. V následující tabulce je uvedena klasifikace materiálů na bázi dřeva bez dodatečné protipožární úpravy na základě jejich hustoty a tloušťky dle výroby konformní s EN bez dalších zkoušek, dle EN Deskové materiály na bázi dřeva EN Minimální hustota dle EN Minimální tloušťka dle EN Značení (vyjma podlah) Značení u podlah [kg/m³] Dřevotřískové desky EN D-s2,d0 D FL -s1 [mm] Dřevovláknité desky střední hustoty Dřevovláknité desky měkké Středně husté dřevovláknité desky (MDF) EN D-s2,d0 D FL -s E, pass E FL EN E, pass E FL EN D-s2,d0 D FL -s1 OSB EN D-s2,d0 D FL -s1 Klasifikace materiálů na bázi dřeva může být zlepšena jejich speciální úpravou. Prostřednictvím takovýchto opatření lze dosáhnout klasifikace materiálů na bázi dřeva do třídy Euroclass B nebo C. Úprava může být prováděna přidáváním speciálních impregnačních prostředků během výroby plošných materiálů na bázi dřeva nebo jejich speciální povrchovou úpravou. V zásadě ale platí, že i při zušlechtění materiálu je třeba otestovat a klasifikovat celý prefabrikovaný dílec.

8 1 PŘEHLED KLASIFIKACE DLE EUROCLASS V následující tabulce jsou porovnány možné klasifikace materiálů dle EN s doposud platnými národními materiálovými klasifikacemi. 1.2 Euroclass B C D E Typické plošné materiály na bázi dřeva Příklady Těžko vzplanutelné materiály na bázi dřeva Obklady stěn ze sádrokartonových desek Neupravené dřevo a materiály na bázi dřeva Dřevovláknité desky s nízkou hustotou Dosud používané národní klasifikace AT BE DK FI FR DE GR IE IT NL NO PT SK ES SE CH GB B1 A2 A 1/I M1 B1 3 0,1 1 2 In1 M2 B M1/ M2 > B1 A3/ A4 B2, B1 B3 (B2, B1) A3/ A4 I 0/1 1/II M In2 M3 B M3 II 1 B 1/- M3/ M4 A4 U U M3/ M4 B In2 M4 C2 M3/ M4 B3/ B2 III /5 U C3 M4 U 4 STAVEBNÍ DÍLCE Předpisy požární ochrany dřevěných stavebních dílců se řídí podle evropských regulačních normativ, které formulují odpovídající cíle ochrany (např. REI). Z této klasifikace stavebního dílce s připočtením normovaného údaje doby odolnosti (30, 60, minut) lze tímto bezprostředně odvodit jeho způsobilost. R: nosnost E: celistvost prostoru (neprostupnost kouře a plamene) I: izolující účinek M: mechanická odolnost hořících stěn K: účinnost požarních ochran PŘÍKLAD Stěnová konstrukce se zkušebním výsledkem 96 minut R, 75 minut E, 40 minut I může být klasifikována následovně: REI 30 / EI 30 / E 60 / R 90. Klasifikace chování stavebních dílců při hoření je prováděna na základě EN Pro uplatnění mohou být nutné další národní důkazy aplikovatelnosti vyžadované stavebním dohledem. Upozornění Německo / Švýcarsko: 3 E0 a OSB 4 TOP, EGGER DHF a EUROSPAN dřevotřískové desky mohou být použity ve všech v DIN , Požární ochrana stavebních materiálů a stavebních dílců uvedených konstrukcích, kde jsou vyžadovány k opláštění materiály na bázi dřeva se střední hustotou ρ > 600 kg/m³.

9 1 1.3 ZVUKOVÁ IZOLACE Důležitým kritériem pro kvalitu obytných a pracovních prostor v budovách je zvuková izolace. Minimální požadavky na zvukovou izolaci budov jsou definovány v odpovídajících národních normách. 1.3 V zásadě by mělo dojít ke zvláštní dohodě mezi stavebníkem a zhotovitelem stran realizace zvukové izolace také v případě rodinných domů. S ohledem na zvukovou izolaci stropů se doporučuje dodržet zvýšené požadavky. jeho přenosové cesty přes přiléhající stavební dílce. Důsledné projektování a realizace stavebních dílců v oblasti přípojů a prostupů je obzvláště důležité, jelikož sanování nedostatků týkajících se zvukové izolace je většinou náročné a drahé. Při projektování a realizaci je třeba zohlednit vedle přenosu zvuku vlastním stavebním dílcem, také ODBORNÉ POJMY V OBLASTI ZVUKOVÉ IZOLACE Zvuk Mechanické vlnění, jež se šíří v elastických médiích vlněním částeček hmoty kolem jejich základní rovnovážné polohy, přičemž v médiu dochází ke stlačování a roztahování. Zvuk šířený vzduchem Zvuk jež se šíří ve vzduchu, např. hudba z rádia. Zvuk šířený pevným materiálem Zvuk jež se šíří v pevných látkách, např. z vrtačky. Kročejový hluk Zvuk který vznikne chůzí po stropech a schodech jako zvuk v pevném materiálu a částečně se šíří jako zvuk ve vzduchu v přiléhajících místnostech. Vážená stavební neprůzvučnost R w,r [db] Vážená stavební neprůzvučnost v závislosti na plošné hmotnosti přiléhajících stavebních dílců. Vážená laboratorní neprůzvučnost R w,p [db] Tato hodnota byla stanovena v laboratoři za ideálních podmínek. Převod R w,r na R wp se provádí korekcí pro stěny a stropy o 2 db. Vážená normalizovaná hladina kročejového hluku L n,w [db] Označení izolace kročejového hluku stavebního dílce. Přenos zvuku jak přes oddělující, tak i přes přiléhající stavební dílce. Izolace kročejového hluku je o to lepší, čím je L n,w menší. Stupeň vzduchové neprůzvučnosti R [db] Stupeň vzduchové neprůzvučnosti pro oddělující stavební dílec. Přenos zvuku probíhá výhradně přes oddělující stavební dílec. Zvukoizolační schopnost stavebního dílce je o to lepší, čím vyšší je R. Stupeň stavební vzduchové nepruzvucnosti R [db] Stupeň vzduchové neprůzvučnosti analogicky k R, avšak se započítáním přenosu zvuku jak přes oddělující stavební dílec, tak i přes přiléhající stavební dílce.

10 1 Vážená neprůzvučnost R w [db] Výpočet měřené křivky neprůzvučnosti stavebního dílce s hodnotící křivkou, jež zohledňuje frekvenční pásmo citlivosti lidského ucha. Vážený normalizovaný rozdíl hladin DnT,w [db] označuje zvukovou vzduchovou izolaci mezi dvěma prostory, jestliže doba dozvuku v místnosti příjmu je vztažena na referenční dobu dozvuku dle ISO Vztah mezi D n,t,w und R w : R w = D n,t,w + C [db] C = - 10 log (V) + 10 log S + 10 log (T 0 / 0,163) C: faktor přizpůsobení spektru T 0 : referenční doba dozvuku v [s] V: objem místnosti příjmu v m³ V 100 m³ T 0 = 0,5 s V > 100 m³ 2500 m³ T 0 = 1,0 s V > 2500 m³ T 0 = 2,5 s S: společná plocha oddělujícího stavebního dílce v m² ZVUKOVĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ NA BÁZI DŘEVA Koeficient absorpce zvuku a vzduchová neprůzvučnost [db] u a EGGER DHF / DFF mohou být dle EN 13986:2006 Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví převzaty následovně v závislosti na plošné hmotnosti m A [kg / m²]: Typ desky Koeficient absorpce zvuku Frekvenční pásmo Hz 0,10 0,25 EGGER DHF 0,10 0,20 EGGER DFF 0,10 0,30 Frekvenční pásmo Hz Tloušťka desky (mm) Vzduchová neprzvůčnost R i [db] Hmotnost vztažená na plochu m A [kg/m²] 10 ca. 24,0 ca. 6,5 12 ca. 26,0 ca. 8,5 15 ca. 27,0 ca. 9,8 18 ca. 28,0 ca. 11,3 22 ca. 28,5 ca. 13,8 25 ca. 29,0 ca. 15,5 30 ca. 30,0 ca. 18,6 EGGER DHF 13 ca. 25,5 ca. 8,1 15 ca. 26,5 ca. 9,3 EGGER DFF 30 ca. 26,0 ca. 8,4

11 1 1.4 TEPELNÁ OCHRANA A VLHKOSTNÍ OCHRANA Princip tepelně technického posouzení budovy spočívá v tom, že se v rámci bilance zjistí všechny energetické zisky a ztráty a prostřednictvím zjištěné energetické spotřeby se budova klasifikuje. Je třeba zohlednit platné národní požadavky a soubory předpisů. Zásadní význam pro dodržení tepelné a vlhkostní ochrany je zohlednění neprodyšnosti pláště budovy. Spojitost mezi neprodyšností a tepelnými ztrátami, klimatem v místnosti, letní tepelnou ochranou, jakož i účinným zamezením vzniku vlhkostních škod konvekcí, vnikání vlhkosti průniky ve vnějším opláštění je shrnuta v souborech předpisů k tepelné a vlhkostní ochraně se závaznými požadavky na projektování a realizaci. Upozornění Nedostatky v projektování a realizaci neprodyšnosti jsou považovány za skryté vady. Zde může být stavebníkem zažalována odpovědnost. Doporučuje se provést důkaz neprovzdušnosti prostřednictvím Blower Door testu jež je jako prostředek zajištění kvality při realizaci dřevostaveb nepostradatelný k zajištění vůči stavebníkovi pokud klade neoprávněné požadavky náhrady škody ke zjištění míry výměny vzduchu coby veličiny ovlivňující energetickou bilanci v návaznosti na realizaci hrubé stavby (zatěsněné vůči větru a dešti) mohou být eventuálne přímo rozpoznány a ne příliš nákladně provedeny nezbytné dodělávky. Vlastní dřevostavba tímto jasně vymezí svůj rozsah ručení vůči následným řemeslným pracem (instalace, interiérová výstavba,...). 1.4 ZIMNÍ TEPELNÁ OCHRANA Cíl: Snížení energetické náročnosti budov během užívání Zmenšení emise CO₂ a spotřeby fosilních / neobnovitelných zdrojů Významné podkročení platných národních mezních hodnot spotřeby energie (např. EnEV Nařízení k úsporám energie součást německého stavebního práva) Opatření: Vysoce tepelně zaizolované vnější stavební dílce. Zároveň nabízí příjemné klima v místnosti, jelikož na základě vyšší povrchové teploty stavebních dílců může být snížena teplota vzduchu v míst nostech a přitom v nich však i nadále bude útulně. Konstrukce oken ve standardu pasivního domu, solární tepelné zisky (orientace na jihozápad) Vzduchotěsný plášť budovy Energetické zisky např. ze slunečního osvitu (fotovoltaika /solární ohřev), geotermální energie

12 1 LETNÍ TEPELNÁ OCHRANA Cíl: Zabránění přehřátí vnitřních prostor Pouze zpožděný a zmírněný přenos slunečního tepla do vnitřních prostor Snížení spotřeby energie pro klimatizace / chlazení Opatření: Stavební materiály s vysokou plošnou hmotností, vysokou specifickou tepelnou kapacitou a nízkou tepelnou vodivostí pro vysoce zaizolované vnější stavební dílce Umožnit venkovní zastínění okenních konstrukcí, popř. snížit plochy střešních oken s orientací na jihozápad. Vzduchotěsný plášť budovy 1.4 Využití nočního ochlazení k odvětrání Odvětrané obložení vnějších stavebních dílců POJMY Specifická tepelná kapacita c: udává jaké množství energie (J, Wh, kj) může být přijato na kg hmoty při teplotním rozdílu 1 K Koeficient pronikání tepla a : kvantifikuje pocit subjektivního vnímání tepla povrchu teplý nebo studený i když má stejnou teplotu. a = λ /(ρ * c) Specifická tepelná kapacita c: dřevo 0,69 Wh/kg*K beton 0,24 Wh/kg*K skelná vlna 0,23 Wh/kg*K celulóza 0,60 Wh/kg*K Tepelná vodivost b: míra pro to, jak rychle mohou vysoké teploty, např. vlivem slunečního osvitu pronikat dovnitř materiálu. b = λ ρ χ Útlum teplotních výkyvů ν / ν H: udává, jak silně jsou tlumeny letní teplotní výkyvy směrem z vnější k vnitřní straně. ν / ν H = ϑ a / ϑ i (ϑ a = teplotní výkyv na vnější straně; ϑ i = teplotní výkyv na vnitřní straně) Fázový posun η H : udává časový posun mezi dosažením teplotního výkyvu na vnější a vnitřní straně.

13 1 PASIVNÍ DOMY JSOU VÝSLEDKEM TECHNICKÉHO POKROKU Pasivní domy stavěné formou dřevostaveb v sobě jedinečně slučují požadavky na hospodárnost, udržitelný rozvoj a ekologii. Vyžadují ale při projektování a realizaci úzkou souhru všech oborů a řemesel. 1.4 Pasivní domy jsou budovy, v nichž lze dosáhnout jak v zimě, tak i v létě příjemné teploty při zvýšeném obytném komfortu, aniž by bylo třeba zvláštního topného nebo klimatizačního systému. V porovnání s nízkoenergetickým domem potřebuje pasivní dům ca. 80 % méně energie, v porovnání s konvenční budovou přes 90 %. Přepočteno na spotřebu LTO, pasivní dům spotřebuje za rok méně než 1,5 l na metr čtvereční. potřeba výhřevného tepla méně než 15 kwh/(m²a) primární energetická potřeba včetné teplé vody a elektrického proudu pro domácnost méně než 120 kwh/(m²a). Pasivní dům je konsekventní pokračování vývoje nízkoenergetického domu. Základní principy pasivního domu jsou: zabránit tepelným ztrátám optimalizovat volné energetické zisky! KOMPONENTY PASIVNÍHO DOMU Pro dobrou funkčnost je rozhodující projektování a optimální volba všech stavebních dílců a technických komponentů. Pasivní využití solární energie Optimální plocha jižních oken dodává bezmála 40 % příspěvku k vytápění místnosti. Okna Pasivní zasklení: třítabulové tepelně-izolační sklo s U hodnotou 0,75 W/(m²K), g hodnota 50 % Pasivní rámy: vysoce izolované okenní rámy s U hodnotou 0,8 W/(m²K) Speciální okna pro pasivní domy: např. inovativní, vysoce zvukově izolované špaletové okno systém Naumann & Stahr (www.naumannstahr.info) Izolace Pasivní domy mají obzvláště dobrou tepelnou izolaci, jsou v nich zamezeny tepelné mosty a mají vysokou vzduchotěsnost. Je důležité dbát určitých minimálních požadavků u kvality zaizolování, aby bylo možné se obejít bez topných těles, aniž by došlo ke ztrátám na obytném komfortu. Plášť budovy s U hodnotou ca. 0,1 W/(m²K) Spoje stavebních dílců coby konstrukce bez tepelných mostů Ψ hodnoty pod 0,01 W/(mK) (vztahuje se na obvod) Vzduchotěsnost Těsný plášť budovy, důkaz za pomocí Blower Door testu, vykazuje n 50 hodnotu pod 0,6 1/h.

14 1 1.5 OCHRANA DŘEVA Dřevo je při správném použití velmi trvanlivý stavební materiál. K zajištění dlouhé doby životnosti dřevostaveb je nezbytné v rámci projektování vytvořit koncept ochrany dřeva, jež je založen na konstrukčně stavebních opatřeních, popř. preventivní chemické ochraně dřeva, organizaci průběhu stavby, jakož i volbě správných materiálů. 1.5 V zásadě by měla být upřednostněna stavební ochrana dřeva. Zásadní ustanovení k problematice ochrany dřeva obsahuje evropská norma EN 335. Částečně je ale třeba brát v potaz i národní normy (např. DIN AŽ 4). Jelikož chemická ochrana dřeva řeší pouze nebezpečí napadení houbami a insekty, nezabrání ale změnám dimenzí a z nich plynoucích následků, nesmí svádět i masivní nasazení chemické ochrany dřeva k nedbalému projektování a realizaci. Vnitřní prostory by měly zůstat zcela bez použití prostředků chemické ochrany dřeva. Pokud je možné a hospodářsky jakož i ekologicky smysluplné, může být použití chemické ochrany dřeva nahrazeno volbou rezistentních druhů dřevin. Upozornění Obzvláště důležité je zaměřit se na zabránění netěsností v plášti budovy, aby se vyloučily škody v důsledku vniknutí nepřipustné vlhkosti netěsnostmi ve vnějším plášti tvorbě kondenzátu na studených vnějších vrstvách vnikáním teplého vlhkého vzduchu z vnitřních prostor (konvekce) DŮLEŽITÁ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ Ochrana budovy volbou ne přiliš exponovaných poloh a vhodným nasměrováním budovy. Zohlednění směru působení povětrnosti při volbě typu výstavby a stavebního návrhu (např. ochrana fasády vhodným přesahem střechy, přístřešky). Zvláštní ochranná opatření na návětrné straně u senzitivních stavebních prvků jako jsou okna. Zabránění přímého kontaktu s vlhkými stavebními dílci a zemským povrchem jakož i stříkající vodou, a navátým sněhem apod. Zabránění tepelných mostů vzniklých nevhodnou volbou materiálů nebo geometrie nebezpečí tvorby kondenzátu. Zabudování suchého dřeva. V plně zaizolovaných stavebních dílcích by mělo být použito masivní konstrukční dřevo (KVH), lepené konstrukční hranoly (BSH) nebo I-nosníky s vlhkostí pro vestavění 15 ± 3 %. Veškeré stavební dřevo by mělo být bez kůry a borky, jelikož tyto mohou být iniciátorem pro napadení insekty. Nosné dřevěné díly je třeba volbou vhodné konstrukce znepřístupnit pro hmyz, resp. zabudovat aby byly kontrolovatelné. Pod střechou je osvědčenou prevencí před napa dením insekty použití technicky vysušeného dřeva. Pečlivé provedení vzduchotěsné vrstvy. Upřednostňují se difuzně otevřené stavební dílce s vysokým potenciálem odpařování.

15 2 2 SYSTÉMY SUCHÝCH POTĚRŮ S DESKAMI EUROSTRAND OSB A EUROSPAN PD 2.1 Systémy suchých potěrů s 2.2 Plovoucí suché systémy na dřevěných trámových stropech 2.3 Plovoucí suché systémy na betonových stropech 2

16 2 2.1 SYSTÉMY SUCHÝCH POTĚRŮ S VÝHODY Vhodné pro všechny podklady (masivní strop, staré fošnové podlahy, dřevěný trámový strop). Suchý stavební systém, nepřidává se další vlhkost. Zlepšení zvukové a tepelné izolace, které lze optimálně regulovat podle požadavků. Stavební (dřevěné) materiály příznivé pro životní prostředí. Cenově příznivé materiály s dobrou dostupností Bezprostředně pochůzné, žádné čekací doby s ohledem na vysychání = rychlý postup stavění. Snadné zpracování, nejsou potřebné speciální nástroje. Vzhledem k nízké váze snadná manipulace i na obtížně přístupných staveništích. Formáty optimální z hlediska prořezu, přesné profily na pero a drážku. ODBORNÝ TIP: Zatímco v současnosti se stropní nosníky zpravidla projektují s osovou vzdáleností e = 62,5 cm, v sanovaných objektech se vyskytují různé rastry. Rozteč se může měnit dokonce v rámci jedné místnosti. Protože plovoucí (nepodepřené) styky desek rovnoběžně s nosníky nejsou přípustné, může docházet při kladení standardních desek (délka až mm) k nepříznivému objemu prořezu. Zde se doporučuje používat jako nosný plášť na nosnících mimořádně dlouhé kladecí desky 2PD (pero+drážka ) s formátem mm nebo mm: Překryje 5 polí (staticky příznivá spojitá deska). Přiřezávání na nosníky vyžaduje celkově výrazně menší prořez. Spotřeba pracovního času spojená s kladením a přiřezáváním výrazně klesne. Desku tloušťky 22 mm lze při celkové váze ca. 50 kg ještě manipulovat ručně bez speciálních zdvihacích prostředků. 2.1

17 2 2.2 PLOVOUCÍ SUCHÉ SYSTÉMY NA DŘEVĚNÝCH TRÁMOVÝCH STROPECH Při použití suchých potěrů z materiálů na bázi dřeva na stropech s dřevěnými nosníky lze dosáhnout míry zlepšení Lw,h = 9 až 12 db, u potěrů z litého asfaltu / cementu míry zlepšení Lw,h = 12 až 21 db. I když je třeba pouze výškově vyrovnat starou fošnovou podlahu, jsou a EUROSPAN E1 P5(V100) velmi vhodné. Údaje o systémech suchých potěrů a odpovídající stavebně fyzikální zhodnocení jsou podrobněji uvedeny v informačních brožurách Informationsdienst Holz : INFORMATIONSDIENST HOLZ Schalldämmende Holzbalken- und Brettstapeldecken, Mai 1999 INFORMATIONSDIENST HOLZ, Reihe 3, Teil 3, Folge 3 Holzbalkendecken, April Č. Systémová skladba Výška suchého potěru Plošná hmotnost suchého potěru Kročejový hluk stupeň zlepšení L n,w zdola nahoru [mm] [kg/m²] [db] 1 Suchý potěr s a EGGER DFF izolace kročejového hluku Nosná část stropu mm obvodový izolační pásek, výška až po vrchní hranu suchého potěru 30 mm EGGER DFF 4 stranná PD, položená spárotěsně 18 mm nebo 22 mm EUROSPAN E1, PD slepená Libovolná podlahová krytina (vyjma keramických) obkladů) 2 Suchý potěr s materiály na bázi dřeva a izolací kročejového hluku na bázi dřevních vláken Nosná část stropu mm obvodový izolační pásek, výška až po vrchní hranu suchého potěru 60 mm izolace kročejového hluku na bázi dřevních vláken, mezi 60 mm blokovými pruhy (Izolační systém pro suché potěry Homatherm) 18 mm nebo 22 mm EUROSPAN E1, PD slepená Libovolná podlahová krytina (vyjma keramických obkladů) 48 ca. 20 L t,1,w = 7 db C l,t1 = -1 db 82 ca L w,r = 5 db Zkušební zpráva MFPA Leipzig EN ISO PD deska EUROSTRAND OSB 18 mm nebo EUROSPAN E1 P5 22 mm, PD slepená PD deska 18 mm nebo EUROSPAN E1 P5 22 mm, PD slepená EGGER DFF 30 mm

18 2 Č. Systémová skladba Výška suchého potěru Plošná hmotnost suchého potěru Kročejový hluk stupeň zlepšení L n,w zdola nahoru [mm] [kg/m²] [db] 3 Suchý potěr s materiály na bázi dřeva a s minerální vatou izolace kročejového hluku Nosná část stropu mm obvodový izolační pásek, výška až po vrchní hranu suchého potěru 20/22 mm minerální izolace kročejového hluku, typ SD50/CS2 (DES sg) 18 mm nebo 22 mm EUROSPAN E1 P5, PD slepená Libovolná podlahová krytina (vyjma keramických obkladů) 44 ca Suchý potěr se zatížením ke zvýšení izolace kročejového hluku Nosná část stropu Ochranný flís proti prašnosti, pokud potřebný mm obvodový izolační pásek, výška až po vrchní hranu suchého potěru Zatížení, např. z ca. 30 mm tlustých betonových desek, cm, slepených nebo z 5 mm sypaného křemičitého písku Vlhkostní zábrana (PE fólie > 0,2 mm, u stěn vytažena do výšky; ca. 30 cm překrývající se pruhy) 18 mm nebo 22 mm EUROSPAN E1, PD slepená Libovolná podlahová krytina (vyjma keramických obkladů) 5 Cementový/asfaltový potěr na vrtsvě izolující kročejový hluk Nosná část stropu, nosný záklop z mm obvodový izolační pásek, výška až po vrchní hranu suchého potěru 28/25 mm minerální deska izolující kročejový hluk, typ DES sg Vlhkostní zábrana 50 mm cementový potěr Libovolná podlahová krytina Nosná část stropu, nosný záklop mm obvodový izolační pásek,výška až po vrchní hranu suchého potěru 25 mm kokosová izolační deska Krycí vrstva 25 mm asfaltový potěr Libovolná podlahová krytina 87 ca dle plošné hmotnosti betonových desek (kg/m²) ca kg/m², 17 db 50 kg/m², 22 db 75 kg/m², 26 db 100 kg/m², 31 db 16 Infodienst HOLZ Reihe 3, Folge 3, Mai Infodienst HOLZ Reihe 3, Folge 3, Mai PD deska 18 mm nebo EUROSPAN E1 P5 22 mm, PD slepená Nosná část stropu, nosný záklop 4 PD deska 18 mm nebo EUROSPAN E1 P5 22 mm, PD slepená"

19 2 2.3 PLOVOUCÍ SUCHÉ SYSTÉMY NA BETONOVÝCH STROPECH Č. Systémová skladba Výška suchého potěru Plošná hmotnost suchého potěru Kročejový hluk stupeň zlepšení L n,w zdola nahoru [mm] [kg/m²] [db] 1 Suchý potěr s a EGGER DFF jako izolace kročejového hluku 140 mm betonová nosná část stropu mm obvodový izolační pásek, výška až po vrchní hranu suchého potěru 30 mm EGGER DFF 4 stranná PD, položená spárotěsně 18 mm nebo 22 mm EUROSPAN E1, PD slepená Libovolná podlahová krytina (vyjma keramických obkladů) 2 Betonový strop zvýšená zvuková a tepelná izolace Ca. 160 mm ze spodu omítnutý betonový strop Vlhkostní zábrana (PE fólie > 0,2 mm, u stěn vytažena do výšky; ca. 30 cm překrývající se pruhy) mm obvodový izolační pásek, výška až po vrchní hranu suchého potěru 22/20 mm minerální izolace kročejového hluku, typ SD50, CP2/DES sg, s < 10 MN/m³, položená sparotěsně 18 mm nebo 22 mm EUROSPAN E1, PD slepená 48 ca. 20 L w = 20 db C l = -12 db 44 ca L w,r = 18 db Zkušební zpráva MFPA Leipzig EN ISO DIN 4109, Bbl. 1, Tab PD deska 18 mm nebo EUROSPAN E1 P5 22 mm, PD slepená PD deska 18 mm nebo EUROSPAN E1 P5 22 mm, PD slepená EGGER DFF 30 mm

20 2 Č. Systémová skladba Výška suchého potěru Plošná hmotnost suchého potěru Kročejový hluk stupeň zlepšení L n,w zdola nahoru [mm] [kg/m²] [db] 3 Betonový strop zvýšená zvuková a tepelná izolace s izolací prostřednictvím dřevního vlákna Ca. 160 mm ze spodu omítnutý betonový strop Vlhkostní zábrana (PE fólie > 0,2 mm, u stěn vytažena do výšky; ca. 30 cm překrývající se pruhy) 10 mm obvodový izolační pásek, až po vrchní hranu suchého potěru 40 mm Pavalit-suchý násyp 22 mm PAVAPOR, položeno spárotěsně 22 mm nebo 22 mm EUROSPAN E1, PD slepená 84 ca Zkušební zpráva Pavatex GmbH 4 Výškové vyrovnání starých betonových stropů suchým násypem Ca. 160 mm ze spodu omítnutý betonový strop Vlhkostní zábrana (PE fólie > 0,2 mm, u stěn vytažena do výšky; ca. 30 cm překrývající se pruhy) 10 mm obvodový izolační pásek, až po vrchní hranu suchého potěru mm suchý násyp (např. zrna břidlice m > 45 kg/m 2 ) 22/20 mm minerální nebo dřevovláknitá, kročejový hluk izolující deska 18 mm nebo 22 mm EUROSPAN E1, PD slepená 5 Užitková podlaha, pohledová, pro vysoká bodová zatížení např. v komerčních prostorách Nosná část stropu (beton nebo prkenný záklop) Vlhkostní zábrana (PE fólie > 0,2 mm, u stěn vytažena do výšky; ca. 30 cm překrývající se pruhy) 10 mm obvodový izolační pásek, až po vrchní hranu suchého potěru (např. 22/20 mm minerální izolace kročejového hluku, typ DES sg, nebo dřevovláknitá, kročejový hluk izolující deska, 20 mm) Dvě vrstvy PD 15 mm položené vůči sobě do pravého úhlu; desky mezi sebou plošně slepit PVAc (D3 nános zubovou stěrkou) a sešroubovat; vrchní stranu zbrousit; spáry a otvory po šroubech zatmelit; pak ošetřit za účelem použití; použít drážkované hřebíky nebo vrut s průběžným závitem. ca. 84 ca. 65 ~ DIN 4109, Bbl.1, Tab PD deska 22 mm nebo EUROSPAN E1 P5 22 mm, PD slepená PD deska 18 mm nebo EUROSPAN E1 P5 22 mm, PD slepená

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG Klasifikační zprávy pro konstrukce na bázi dřeva dle EN 13501-2 s ohledem na protipožární odolnost

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG Klasifikační zprávy pro konstrukce na bázi dřeva dle EN 13501-2 s ohledem na protipožární odolnost EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG Klasifikační pro na bázi dřeva dle EN 13501-2 s ohledem na protipožární odolnost Plné znění ch zpráv a zkušebních zpráv firmy EGGER obdržíte na vyžadání u našich

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Tl. [mm] Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída reakce na 40 Tepelná izolace z ovčí vlny/ latě 40x50 0,041 0,50 B2 18 OSB 3 Eurostrand 4PD 0,130 200,00 B2 160 Dřevovláknitá

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

Stavební fyzika N E P R O D Y Š N O S T 4/2012

Stavební fyzika N E P R O D Y Š N O S T 4/2012 Obsah: 1. Základní informace 2. Důležitost neprodyšnosti/větruvzdornosti 3. Výhody CLT z hlediska neprodyšnosti 4. Technické aspekty neprodyšnosti 5. Provedení a detailní napojení 6. Shrnutí 7. Příloha

Více

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zdeňka Havířová Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Zlín 14.10.2009 Téma semináře

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

Stavební fyzika a konstrukce

Stavební fyzika a konstrukce Stavební fyzika a konstrukce GmbH & Co. KG IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o. Výhradní zastoupení pro ČR a SR. Soběslavská 3135, 390 05 Tábor tel/fax: +420 381 523 599 mobil: +420 774 616 2 info@izolace konopi.cz

Více

Stavební kameny pro Vaše nápady

Stavební kameny pro Vaše nápady Stavební kameny pro Vaše nápady Další informace Nové stavění nové myšlení Stále více lidí chce stavět a bydlet jinak. Chtějí dobré, solidní domy s vysokou kvalitou bydlení a rozumnými pořizovacími a udržovacími

Více

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa jan.kurc@knaufinsula;on.com Zateplená dřevostavba Prvky které zásadně ovlivňují tepelně technické vlastnos; stěn - Elementy nosných rámových konstrukcí

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 Obsah 1 PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1.1 Ukotvení stěny 1.2 Spojovací uzel stěna-střecha 2 VÍCEPODLAŽNÍ OBYTNÉ STAVBY 2.1 Uzel stěna spodního podlaží-strop-stěna horního podlaží 3 PŘÍSTAVBA

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

EGGER DHF PROFESSIONAL. Difuzně otevřená a výztužující spodní krycí vrstva pro střechu a stěnu. www.egger.com/drevostavby

EGGER DHF PROFESSIONAL. Difuzně otevřená a výztužující spodní krycí vrstva pro střechu a stěnu. www.egger.com/drevostavby PROFESSIONAL EGGER DHF Difuzně otevřená a výztužující spodní krycí vrstva pro střechu a stěnu www.egger.com/drevostavby EGGER DHF DIFUZNĚ OTEVŘENÁ A VÝZTUŽUJÍCÍ SPODNÍ KRYCÍ VRSTVA PRO STŘECHU A STĚNU

Více

Maloobchodní ceník platný od 1.7.2013

Maloobchodní ceník platný od 1.7.2013 Flex * elastická tepelná izolace z dřevovlákna * meziprostorová izolace střech, stropů a stěn * vyšší akumulace tepla * objemová hmotnost cca 50 kg/m3 Tloušťka Formát Balík Paleta Cena Rozměr palety: 1150

Více

OVĚŘENÁ KVALITA. Bezpečnost produktu nade vše WWW.ISOCELL.COM

OVĚŘENÁ KVALITA. Bezpečnost produktu nade vše WWW.ISOCELL.COM OVĚŘENÁ KVALITA Celulózová izolace společnosti ISOCELL nesplňuje pouze všechna zákonná zkušební kritéria. Výzkumné projekty, zkoušky a další výzkumy potvrzují vysokou kvalitu této izolace. Výroba podléhá

Více

TP101 TECHNICKÉ PARAMETRY M 1:5 OBVODOVÁ STĚNA 124 - KONTAKTNÍ FASÁDA M 1:5 STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

TP101 TECHNICKÉ PARAMETRY M 1:5 OBVODOVÁ STĚNA 124 - KONTAKTNÍ FASÁDA M 1:5 STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TP101 SYSTÉMOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA ( = 0,043 W/mK; q=190 kg/m3) (STEICOprotect TYP L) STATICKÝ PRŮŘEZ MASIVNÍ STĚNY PRO DANÉ POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ JE 100 mm. 0,26 W/m2K 50 db OBVODOVÁ STĚNA

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012 K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 Řešení soklu s maltovým ložem 1.2 Řešení soklu s prahem 1.3 Řešení soklu se zvýšeným prahem 1.4 Řešení soklu na betonovém

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard rychlošrouby TN Příčný

Více

FERMACELL Vapor Bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí

FERMACELL Vapor Bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí FERMACELL Vapor Bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí Úspora času a nákladů: Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí Neprůvzdušnost (vzduchotěsnost) pláště

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN 2.2.2.1 TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN Základní vlastností stavební konstrukce z hlediska šíření tepla je její tepelný odpor R, na základě něhož se výpočtem stanoví součinitel prostupu tepla U. Čím nižší

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F 31 61 Akustický WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Protipožární stěnový WP-F VIDITELNÉ UPEVNĚNÍ dobré IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI bohatá rozmanitost profilů hospodárnější

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída 12,5 Sádrovláknitá deska Fermacell 0,320 13,00 A2 40 Dřevovláknitá izolace Steico Flex/ latě 40x50 0,038 0,50 E 160 Dřevovláknitá

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

AKASTAV s.r.o. Maloobchodní ceník. mm mm ks m 2 Kč/m 2 Váha palety: cca 270 kg. Tloušťka Formát Paleta Cena. mm mm ks bm Kč/bm Kč/ks

AKASTAV s.r.o. Maloobchodní ceník. mm mm ks m 2 Kč/m 2 Váha palety: cca 270 kg. Tloušťka Formát Paleta Cena. mm mm ks bm Kč/bm Kč/ks Flex * elastická tepelná izolace z dřevovlákna * meziprostorová izolace střech, stropů a stěn * vyšší akumulace tepla * objemová hmotnost cca 50 kg/m3 Tloušťka Formát Balík Paleta Cena Rozměr palety: 1220

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

Egger Ergo Board Tuto desku můžete skutečně brát na lehkou váhu.

Egger Ergo Board Tuto desku můžete skutečně brát na lehkou váhu. Egger Ergo Board Tuto desku můžete skutečně brát na lehkou váhu. 1 2 Výhody Využijte výhod EGGER Ergo Board 1. 2. 3. 4. 5. EGGER Ergo Board je deska, se kterou může manipulovat pouze jedna osoba a která

Více

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Pevnostní třída Dle normy Výrobce P5 EN 312 SPANO Použití Do vlhkého prostředí Konstrukce / podlahy Oblasti použití Vodovzdorná obkladová deska vhodná k pokládání

Více

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Zvukově-izolační vlastnosti Mluvíme-li o zvuko-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně o ochraně proti hluku. U vnitřních stěn

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DESKY WOLF Zvukově izolační desky Wolf s patentovanou strukturou využívají principu těžké hmoty v sypké podobě. Těžká hmota -křemičitý písek, který zcela vyplňuje

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Dřevěné konstrukce požární návrh Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. ČSN P ENV 1995-1-2 (73 1701) NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru Kritéria R, E

Více

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ZÁSADY NÁVRHU principy pro skladbu

Více

Požární bezpečnost v suché výstavbě. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Požární bezpečnost v suché výstavbě. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Požární bezpečnost v suché výstavbě Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Suchá výstavba v přehledu Třídění stavebních výrobků a hmot Požární odolnost konstrukcí Detaily a řešení Rozdělení suché výstavby

Více

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Kritéria výběru izolace Fyzikální vlastnosti Součinitel tepelné vodivosti,

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Samozřejmě lépe izolovat DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Egger OSB 4 TOP Deska s lepšími parametry než požaduje norma!

Egger OSB 4 TOP Deska s lepšími parametry než požaduje norma! Egger OSB 4 TOP Deska s lepšími parametry než požaduje norma! Obsah 1 2 3 4 5 6 Oblasti použití 5 Referenční objekt - rodinný dům 6 EGGER OSB 4 TOP na stěně 8 EGGER OSB 4 TOP na střeše 8 EGGER OSB 4 TOP

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

EGGER EUROSTRAND OSB 2 A OSB 3 E0 PROFESSIONAL. Ekologická standardní deska pro dřevostavby a interiérovou výstavbu. www.egger.

EGGER EUROSTRAND OSB 2 A OSB 3 E0 PROFESSIONAL. Ekologická standardní deska pro dřevostavby a interiérovou výstavbu. www.egger. PROFESSIONAL EGGER EUROSTRAND OSB 2 A OSB 3 E0 Ekologická standardní deska pro dřevostavby a interiérovou výstavbu www.egger.cz/drevostavby EUROSTRAND OSB EN 300 má nejlepší technické vlastnosti a velmi

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU

Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU Systém podlahového vytápění Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU systém Euroflex extra VELMI ODOLNÝ A UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM Velký kontakt trubky s deskou, typický pro systémové desky, je

Více

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami L13-L15 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami 1 Jednoduchá montáž příček Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí.

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy Stropy z ocelových nosníků Masívní stropy a lehké zavěšené podhledy z požárně ochranných desek PROMATECT. níků Zavěšené podhledy Stropy

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna

Více

Postup zateplení šikmé střechy

Postup zateplení šikmé střechy Postup zateplení šikmé střechy Technologické desatero 1. Kontrola pojistné hydroizolace Proveďte kontrolu pojistné hydroizolační fólie Knauf Insulation LDS 0,04. Zaměřte se na její správné ukončení, aby

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

Dřevěné domy a chaty - Standard

Dřevěné domy a chaty - Standard Stavebnice Stavebnice Stavebnice Dřevěné domy a chaty - Standard Dřevěné domy a chaty - Lux Roubenky Základový rám základový rám z tlakově impregnovaných KVH hranolů (smrk) Oplechování základového rámu

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006 7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN 1995-1-2:2006 7.1 Úvod Konverze předběžné evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru ENV 1995-1-2, viz [7.1], na evropskou normu stejného označení

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Stavební systém z přírody

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Stavební systém z přírody Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Stavební systém z přírody DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

isofoniko technický list příprava podkladu 01/08 173 ISOFONIKO

isofoniko technický list příprava podkladu 01/08 173 ISOFONIKO 01/08 173 technický list Akustická izolace pro pod potěry pro plovoucí i lepené podlahy v soukromém, komerčním i průmyslovém prostředí. Vhodná rovněž pod podlahové vytápění. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Vynikající

Více

egger eurostrand osb 4 top PROFESSIONAL výkonná a trvanlivá pro zvýšené nároky v dřevostavbách www.egger.cz/drevostavby

egger eurostrand osb 4 top PROFESSIONAL výkonná a trvanlivá pro zvýšené nároky v dřevostavbách www.egger.cz/drevostavby PROFESSIONAL egger eurostrand osb 4 top výkonná a trvanlivá pro zvýšené nároky v dřevostavbách www.egger.cz/drevostavby VÝKONNÁ A TRVANLIVÁ LEPENA 100 % BEZ FORMALDEHYDU SE SCHVÁLENÍM STAVEBNÍHO DOHLEDU

Více

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých

Více

TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy. červenec 2009. Základní charakteristiky Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy. červenec 2009. Základní charakteristiky Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1 červenec 2009 TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy Popis Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí. Doporučená aplikace šikmé střechy. Technické parametry Tloušťka

Více

steinothan Střešní prvky

steinothan Střešní prvky steinothan Střešní prvky CHARAKTRISTIKA je střešní izolační prvek povrstvený na obou stranách čistým hliníkem, s nakašírovanou armovanou fólií z pěnového P tl. 4 mm s podélným a příčným překrýváním, rastrovým

Více

K 26 Fireboard - kabelové kanály

K 26 Fireboard - kabelové kanály K 26 07/2007 K 26 Fireboard kabelové kanály kabelové kanály jako protipožární ochrana kabelů K 261 Kabelový kanál I K 262 Kabelový kanál E K 261/262 Fireboard kabelové kanály I a E Podélný řez M 1:10 K

Více

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30 fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 ++db47++db52++db64 EI 120 90 60 30 2 Obsah 1 Rozměry desek a prvků 3 8 Protipožární opláštění fermacell 11.3 Rozteče

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

fermacell Navrhování stěnových panelů

fermacell Navrhování stěnových panelů fermacell Navrhování stěnových panelů podle ČSN EN 1995-1-1 (eurokód 5) Stav: březen 2016 k v1 F v,rd /s f v,o,d = n Bepl min k v1 k v2 f t,d t k v1 k v2 f v,d 35 t 2 /b r 2 Obsah Navrhování stěnových

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

Vybrané realizace: Všechny naše postavené domy najdete na www.celet.cz

Vybrané realizace: Všechny naše postavené domy najdete na www.celet.cz Referenční dům Cheb Vybrané realizace: Rozhodnutí pro stavbu domu patří k těm důležitějším v životě většiny z nás. Dovolte nám usnadnit Vám cestu ke kvalitní a technologicky vyspělé stavbě, která se stane

Více

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR Kalcium silikátová minerální deska Tvarová stálost Vynikající paropropustnost Nehořlavost Jednoduchá aplikace Venkovní i vnitřní izolace Specifikace Minerální, bezvláknitá

Více

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL:

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL: Profi-tip FERMACELL: Podkrovní prvky FERMACELL P+D Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii Nový podkrovní prvek FERMACELL P+D splňuje požadavky na součinitel prostupu tepla stropu pod nevytápěnou půdou

Více

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Tepelné pásy TP EKO Tepelné pásy EKO jsou určeny pro všechny druhy nezatížených tepelných a zvukových izolací, podlah na dřevěných polštářích, zavěšených

Více

VLIV NA PEVNOST SMRKOVÉHO DŘEVA Vliv suků na porušení (kanada) 75 77% 77% suky Odklon vláken 9 až 22% DOTVAROVÁNÍ DŘEVĚNÝCH OHÝBANÝCH PRVKŮ Dřevo vazkopružný materiál Třídy trvanlivosti dřeva vybraných

Více

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Systémové řešení detailů z pohledu akustiky divize Rigips, Ing. Ludmila Mikolášová Obsah 1. Vzduchová neprůzvučnost 2. Zásady navrhování a montáže

Více

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Zásady pro navrhování podlahových souvrství z materiálů společnosti TBG Pražské malty ANHYMENT a PORIMENT. Úvod Společnost

Více

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o. OBSAH: 1) Seznámení s platnými normami, vyhláškami

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH Petr Ptáček Volyně 28.3.2013 VADY DŘEVOSTAVEB VZNIK VAD DŘEVOSTAVEB - nedodržení konstrukčních zásad a požadavků statika, tepelná technika, akustika atd. - chyby při výstavbě - poruchy

Více

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ

Více

fermacell Katalog detailů

fermacell Katalog detailů fermacell Katalog detailů konstrukcí v dřevostavbách Stav květen 2014 2 Obsah Půdorys domu vodorovný řez 0.00.00.0.01... 3 Svislý řez domem 0.00.00.0.02... 4 Napojení stěna základová deska...5 Kontaktní

Více

TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1 březen 2010 TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY Popis Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí. Doporučená aplikace Šikmé střechy Technické parametry Tloušťka

Více

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Stěny obvodové nosné dům s obytným podkrovím, skladba zevnitř ven Instalační předstěna dřevěný nosný rastr s vloženou skelnou izolací KNAUF 60 mm 15 mm konstrukční

Více