KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 KPKP OBVODOVÉ PLÁŠTĚ BUDOV Petr Hájek Ctislav Fiala Fakulta stavební ČVUT v Praze

3 OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce kontaktní k plášť skládaný (sendvičový) plášť bez vzduchové mezery skládaný plášť s provětrávanou vzduchovou mezerou lehké obvodové pláště kostrové systémy y lehké obvodové panely skleněné stěny

4 Rizika jednovrstvého zdiva

5 Rizika jednovrstvého zdiva

6 Rizika jednovrstvého zdiva povrchová kondenzace obytná místnost koupelna

7 VRSTVENÉ KONSTRUKCE STĚN tepelná áizolace betonové tvárnice tepelná izolace tepelná izolace

8 Povrchová kondenzace obvodová suterénní stěna Kvalitní řešení detailů

9 Průběh teplot v konstrukcích obvodového pláště Stěna zateplená z exteriéru Stěna bez zateplení Stěna zateplená z interiéru VRSTVENÉ A KOMBINOVANÉ KONSTRUKCE STĚN

10 Kontaktní zateplovací systémy nové konstrukce rekonstrukce VRSTVENÉ A KOMBINOVANÉ KONSTRUKCE STĚN

11 Kontaktní zateplovací systémy nové konstrukce rekonstrukce U 1 U 2 U rekonstrukcí min. 30 mm, lépe alespoň 50 mm

12

13

14

15

16

17

18

19 Vrstvená obvodová konstrukce novodobé roubené stěny Skládaný (sendvičový) plášť bez vzduchové mezery

20 VRSTVENÁ PROVĚTRÁVANÁ KONSTRUKCE 1 nosná konstrukce 2 tepelná izolace 3 větraná vzduchovámezera 4 ochranná a pohledová přizdívka nebo opláštění VRSTVENÉ A KOMBINOVANÉ KONSTRUKCE STĚN

21 Skládané vrstvené obvodové konstrukce VRSTVENÉ A KOMBINOVANÉ KONSTRUKCE STĚN

22 VRSTVENÉ A KOMBINOVANÉ KONSTRUKCE STĚN

23 VRSTVENÉ A KOMBINOVANÉ KONSTRUKCE STĚN

24 VRSTVENÉ A KOMBINOVANÉ KONSTRUKCE STĚN

25 VRSTVENÉ A KOMBINOVANÉ KONSTRUKCE STĚN

26 VRSTVENÉ A KOMBINOVANÉ KONSTRUKCE STĚN

27 Lehký obvodový plášť kostrové systémy LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ

28 Lehké obvodové panely

29

30

31

32

33

34 integrace solárních systémů v obvodových pláštích

35 integrace solárních systémů balkónová zábradlí

36 VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

37 VÝPLNĚ OTVORŮ otvory v obvodových stěnách áhbudov okna a balkónové blkó édveřeř pro osvětlování (větrání) vnitřních prostor denním světlem pro vizuální kontakt s vnějším prostředím otvory ve vnějších a vnitřních stěnách budov dveře a vrata pro komunikace otvory ve střešních konstrukcích světlíky a střešní okna pro horní osvětlení (větrání) vnitřních prostor denním světlem VÝPLNĚ OTVORŮ

38 VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA hlavní funkce oken: vizuální spojení s okolím osvětlení místností denním světlem přirozené větrání komunikační spojení (požární úniková cesta, balkónové dveře) odvozené funkce oken: tepelná ochrana zvuková ochrana ochrana proti pronikání srážkové vody VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

39 POLOHA OKNA vztah hloubky místnosti a výšky nadpraží HL = max. 2*V V VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

40 POLOHA OKNA rozložení světla v 5,5m hlubokém prostoru při různých výškových polohách okna A nízká poloha okna B střední poloha okna C vysoká poloha okna A OSV VĚTLENÍ [lx] A B C B C VZDÁLENOST OD OKNA [m] 1 0 zdroj Hájek V., KP30 VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

41 OKNA význam a funkce oken vizuální spojení s okolím zajištění přirozeného osvětlení v místnostech uzavření (ochrana) vnitřního prostoru ochrana proti účinkům vnějšího klimatu (sluneční záření, vítr, déšť, teplota) a proti působení vlivů okolního prostředí (prach, hluk, zápach, zplodiny aj.) bezpečnostní funkce ochrana proti vloupání, ochrana uživatelů ů proti vypadnutí mechanické požadavky a odolnost v průběhu životnosti Výroba oken jednotlivá samostatná okna okenní pásy okenní stěny francouzská okna balkónové dveře VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

42 Základní dělení oken podle způsobu zabudování do ostění do rovného ostění do zalomeného ostění podle základního konstrukčního uspořádání jednoduché éokno o zasklení jednoduchou outabu tabulí, izolačním dvojsklem nebo trojsklem zdvojené okno zasklení jednoduchou tabulí, zasklení vně izolačním dvojsklem a uvnitř jednoduchou tabulí dvojité okno zasklení jednoduchou tabulí, zasklení vně izolačním zdroj Hájek V., KP30 dvojsklem a uvnitř jednoduchou tabulí (event. dvojsklem) špaletové okno zasklení jednoduchou tabulí, zasklení vně izolačním dvojsklem a uvnitř jednoduchou tabulí (event. dvojsklem) VÝPLNĚ OTVORŮ základní dělení oken

43 Základní dělení oken podle způsobu otevírání A pevná křídla nebo pevné zasklení přímo do rámu B otevírání kolem stranově svislé osy C sklopná okna kolem vodorovné spodní osy D otvíravé a sklopné E výklopná okna kolem vodorovné éhorní osy F kyvné kolem vodorovné střední osy G otočné kolem střední svislé osy H výsuvné vertikálním směrem A B C D E F G H VÝPLNĚ OTVORŮ základní dělení oken

44 Základní dělení oken podle způsobu otevírání I balkónové dveře a okna výsuvná a stranově posuvná J balkónové dveře a okna sklopná a paralelně posuvná I J podle druhu zasklení jednoduché zasklení (pouze u netemperovaných objektů) izolační dvojskla s protisluneční ochranou (absorpční, reflexní, kombinace) se zvýšenou odolností proti prostupu tepla bezpečnostní (proti požáru, vloupání, průstřelu) izolační trojskla dtto dvojité prosklení (mezera mezi skly min. 20 mm) zdroj Hájek V., KP30 VÝPLNĚ OTVORŮ základní dělení oken

45 Základní dělení oken podle druhu použitého materiálu dřevěná (dnes převážně z lepených vícevrstvých lamel dřeva borového, smrkového, vzácněji dubového nebo tropického) plastová hliníková ocelová kombinovaná okna (dřevo hliníková aj.) VÝPLNĚ OTVORŮ základní dělení oken

46 Konstrukční řešení vymezení pojmů a požadavky schematické zobrazení oknas ostěním ostění rám okna rám křídla skladebná osa připojovací spára funkční spára zasklívací spára VÝPLNĚ OTVORŮ vymezení pojmů a požadavky prosklení Požadavky na vlastnosti spar: připojovací spára 0 zatékání a infiltrace umožnění dilatace možnost realizace kotvení funkční spára 0 zatékání limitovaná infiltrace umožnění otevírání zasklívací spára 0 zatékání a infiltrace dilatace skleněné výplně

47 Připojovací spára možnosti řešení detailu připojovací spáry vnější uzávěr spáry 0 zatékání a infiltrace umožnění dilatace možnost realizace kotvení principy řešení kotvení v připojovací spáře tradiční pevné (nepoužívá se) páskové kotvy kluzné trny osazovací rámy ve tvaru U nebo L VÝPLNĚ OTVORŮ připojovací spára vnitřní uzávěr spáry

48 Funkční spára oblasti těsnění ve funkční spáře okna EXTERIÉR dešťová ť zábrana funkční spára 0 zatékání limitovaná infiltrace umožnění otevírání INTERIÉR větrová zábrana jednostupňové těsnění funkční spáry dešťová a větrová zábrana v jedné úrovni, řešena těsněním dvoustupňové těsnění funkční spáry dešťová zábrana je předřazena zábraně větrové VÝPLNĚ OTVORŮ funkční spára

49 Funkční spára oblasti těsnění ve funkční spáře okna 1) dekompresní dutina (sběrná odvodňovací drážka) 2) odvodňovací odtokové otvory 3, 4) přerušovací drážka 5) drážka proceloobvodové kování větrová zábrana dešťová zábrana VÝPLNĚ OTVORŮ funkční spára zdroj Hájek V., KP30

50 zasklívací spára 0 zatékání a infiltrace alternativy uložení izolačních skel dilatace skleněné ě výplně ě uložení izolačního skla do úplného tmelového lože uložení izolačního skla do podložných pásků svěrné tlakové uložení izolačního skla do těsnících profilů přítlačné napětí vytvořeno šrouby nebo klínovými těsnícími Zasklívací spára zdroj Hájek V., KP30 VÝPLNĚ OTVORŮ zasklívací spára

51 Cílové vlastnosti oken cílové vlastnosti okna jako celku vlastnost kritérium t k i hodnota důvodyd souč. postupu tepla U w [W/(m 2.K)] co nejnižší 1,5 1,2 0,8 až 0,6 1/3 snížení potřeby tepla na vytápění snížení rizika kondenzace na vnitřním povrchu okna zajištění tepelného komfortu vnitřního prostředí (vyloučení pocitu chladného sálání ) poměr plochyrámu co nejmenší velká plocha rámu v ploše okna zvyšuje tepelné k ploše zasklení ztráty (rám izoluje hůře než zasklení) při velké ploše rámu je obtížné splnit požadavky na nejnižší vnitřní teplotu (hrozí povrchová kondenzace) velká plocha rámu zhoršuje prostup světla oknem (zhoršení úrovně denní osvětlenosti vinteriéru) souč. spárové průvzdušnosti zajištění možnosti regulace výměny vzduchu v místnosti co nejnižší nelze definovat VÝPLNĚ OTVORŮ cílové vlastnosti oken snížení potřeby tepla na vytápění zajištění tepelného komfortu vnitřního prostředí (vyloučení č pocitu chladného sálání ) zajištění dostatečného větrání regulace vlhkosti vnitřního vzduchu omezení rizika kondenzace na vnitřním povrchu okna a navazujících konstrukcí

52 Cílové vlastnosti oken cílové vlastnosti okna jako celku vlastnost kritérium t k i hodnota důvodyd činitel světelných ztrát co nejnižší zohledňující ztráty při prostupu světla zasklením a ztráty vlivem neprůsvitných částí okna vážená vzduchová neprůzvučnost co nejvyšší cílové vlastnosti zasklení vlastnost kritérium hodnota důvody souč. postupu tepla U g [W/(m 2.K)] co nejnižší 1,5 1,1 0,5 zajištění dostatečné úrovně denní osvětlenosti zajištění akustického komfortu vnitřních prostor 2/3 zajištění dostatečně vysoké vnitřní povrchové teploty (vyloučení povrchové kondenzace, vyloučení pocitu chladného sálání) zlepšení tepelně izolačních vlastností okna lineární činitel prostupu co nejnižší zlepšení tepelně technických vlastností zasklení tepla ψ g [W/(m.K)] zejm. zvýšení vnitřní povrchové teploty vmístě napojení zasklení a okenního křídla VÝPLNĚ OTVORŮ cílové vlastnosti oken

53 Cílové vlastnosti oken cílové vlastnosti zasklení vlastnost kritérium t k i hodnota důvodyd světelná propustnost zasklení vážená vzduchová neprůzvučnost zasklení cílové vlastnosti rámu co nejvyšší co nejvyšší zajištění dostatečné úrovně denní osvětlenosti zajištění akustického komfortu vnitřních prostor vlastnost kritérium hodnota důvody souč. postupu tepla co nejnižší zajištění dostatečně vysoké vnitřní povrchové U [W/(m 2.K)] teploty (vyloučení povrchové kondenzace) f y(y zlepšení tepelně izolačních vlastností okna 1,8 1,3 0,9 až 0,7 součinitel spárové co nejnižší vyloučení neregulovatelné infiltrace vzduchu průvzdušnosti i LV snížení tepelných ztrát (snížení potřeby tepla na (těsnost spáry mezi okenním rámem a křídlem) ohřev infiltrujícího vzduchu) vyloučení průvanu zajištění tepelného komfortu vnitřního prostředí VÝPLNĚ OTVORŮ cílové vlastnosti oken 3/3

54 Poloha okna ve stavebním otvoru porovnání variant řešení zdroj Remeš, M., Hejný, L., VUT Brno VÝPLNĚ OTVORŮ poloha okna ve stavebním otvoru

55 Okna příklady řešení plastová okna U w = 1,2 W/m 2 K 1, R w =32 db (4 16 4, U g = 1,1 W/m 2 K 1 ) U w = 1,0 W/m 2 K 1, R w =34 db ( , U g = 0,8 W/m 2 K 1 ) U w = 0,8 W/m 2 K 1, R w =34 db ( , U g = 0,6 W/m 2 K 1 ) VÝPLNĚ OTVORŮ plastová okna

56 Okna příklady řešení dřevěná okna U w = 1,2 W/m 2 K 1, R w =32 db (4 18 4, U g = 1,1 W/m 2 K 1 ) U w = 0,78 W/m 2 K 1, R w =34 db ( , U g = 0,6 W/m 2 K 1 ) VÝPLNĚ OTVORŮ dřevěná okna

57 Okna příklady řešení hliníková okna U w = 1,5 W/m 2 K 1, R w =32 db (4 16 4, U g = 1,1 W/m 2 K 1 ) U w = 1,2 W/m 2 K 1, R w =32 db ( , U g = 0,7 W/m 2 K 1 ) VÝPLNĚ OTVORŮ hliníková okna

58 Okna příklady řešení okna pro pasivní domy (Pasivní domy 2006) VÝPLNĚ OTVORŮ okna pro pasivní domy

59 Okna příklady řešení okna pro pasivní domy (2011) Pasivní domy 2006 U w = 0,74 W/m 2 K 1, R w =34 db U f = 0,88 0,90 W/m 2 K 1, , U g = 0,6 W/m 2 K 1 U w = 0,71 W/m 2 K 1, R w =34 db U f = 0,88 0,90 W/m 2 K 1, , U g = 0,5 W/m 2 K 1 VÝPLNĚ OTVORŮ okna pro pasivní domy

60 Okna příklady řešení osazení okenních rámů v ostění VÝPLNĚ OTVORŮ příklady řešení

61 Okna příklady řešení detaily VÝPLNĚ OTVORŮ příklady řešení

62 Okna příklady řešení detaily dřevěná eurookna nepřípustná kondenzace mezi skly VÝPLNĚ OTVORŮ příklady řešení

63 Okna příklady řešení nepřípustné řešení připojovací spáry realizace objektu r vnější teplota cca 10 C (leden 2010) 12,3 C 10,7 C 9,3 C 1,7 C!!! 4,8 C VÝPLNĚ OTVORŮ příklady řešení

64 Okna příklady řešení osazení okna v pasivním domě VÝPLNĚ OTVORŮ příklady řešení

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 013 014 O NÁS Okna a dveře mohou mít desítky různých podob ale vždy jsou prvkem, který je pro váš projekt mimořádně důležitý. Jakékoli chybné rozhodnutí při výběru materiálu či zasklení

Více

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN KATALOG OKNA 2013 ÚVOD VLTAVÍN jako tradiční český dodavatel interiérových a vchodových dveří výrazně rozšířil svoji nabídku o kompletní sortiment oken. V rámci své nové řady PRIMA-OKNA.CZ přichází s komplení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE. produktový katalog

DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE. produktový katalog DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE produktový katalog 2013/2014 Obsah 04 10 důvodů proč TWW 05 Jak vybírat okna 06 Jak vzniká okno 08 Dřeviny 09 Povrchová úprava 10 Dřevěná okna a dveře - úvod 12 Eurookno IV68 13 Termookno

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

2010 2011 Dřevěná okna a dveře. Produktový katalog

2010 2011 Dřevěná okna a dveře. Produktový katalog 2010 2011 Dřevěná okna a dveře Produktový katalog TOP WOOD WINDOWS Obsah Představení značky TWW... 2 Jak vzniká okno...4/7 Jak vybírat okna...8/9 Dřevěná okna a dveře... 10 Profily oken...12/13 Vchodové

Více

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o.

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. Fenstarová 1, 684 01 Hodějice tel. +420 544 146 111, fax +420 544 146 006 info@fenstar.com www.fenstar.com KATALOG VÝROBKŮ Katalog výrobků Společnost FenStar 4 Proč právě

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 ZÁRUKA 5LET 4 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 4 ZÁRUKA 5LET 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

Návrh kompletní izolační a tepelné rekonstrukce rodiného domu na Vysočině

Návrh kompletní izolační a tepelné rekonstrukce rodiného domu na Vysočině Návrh kompletní izolační a tepelné rekonstrukce rodiného domu na Vysočině (techniká zpráva) V této technické zprávě bych se chtěl zaměřit na kompletní změnu způsobu vytápění a ohřevu TUV, dále na celkovou

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG 2010 / 2011 / Vekra okna vašeho domova

PRODUKTOVÝ KATALOG 2010 / 2011 / Vekra okna vašeho domova PRODUKTOVÝ KATALOG 2010 / 2011 / Vekra okna vašeho domova PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA / Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

www.sulko.cz. 800 155 156

www.sulko.cz. 800 155 156 www.sulko.cz. 800 155 156 Vize společnosti Naším cílem je vyrábět a dodávat náročným zákazníkům produkty, na které se budou moci dlouhodobě spolehnout a které přispějí k většímu komfortu jejich bydlení.

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Individuální výhledy. Okenní a dveřní systémy

Individuální výhledy. Okenní a dveřní systémy Individuální výhledy Okenní a dveřní systémy 4-5 Podnik v zorném poli Obsah Okna, dveře a prosklené nástavby FINSTRAL 6-7 vytváří, oddělují a spojují obytné prostory. Atraktivní designerské znaky 8-9

Více

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17 Geus okna a.s. U Nikolajky 912 150 00 Praha 5 - Smíchov ISO 9001:2001 2 / 17 OBSAH: Základní ustanovení...4 Předmět normy...4 1. Profily...4 1.1 MATERIÁL... 4 1.1.1 PVC PROFILY...4 1.1.2 VÝZTUŽE...4 1.1.3

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Pavel ORAVEC 1, Marek JAŠEK 2 ZMĚNA POLOHY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘI

Více