veřejných ejných soutěž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "veřejných ejných soutěž"

Transkript

1 Požadavky na okna v zadávac vacích ch podmínk nkách veřejných ejných soutěž ěží Ing. Vladimír r Horák, IQ SERVICE spol. s r.o.

2 Co je veřejná zakázka Jsou tu od nepaměti, co existuje veřejná zpráva. Veřejná zakázka je nákup zboží, zadání práce, objednání díla nebo služby, veřejným subjektem (orgánem veřejné moci), kterým je stát, obec, samosprávný celek.. Důvodem k zadání veřejné zakázky je veřejná potřeba či veřejný zájem na pořízení předmětu, služby či vyplnění úkolu a je hrazen z veřejných financí! Nejčastějším případem veřejných zakázek v současné době, jejichž předmětem jsou okna, bývají rekonstrukce státních a obecních objektů, školy, nemocnice administrativní celky a výstavba nových stejně účelových zařízení. 2

3 Úskalí veřejných zakázek Neznalost zákona č. 137/2006 Sb. a příslušných norem. neznalost problematiky Nekompetentnost zadavatele a přenos odpovědnosti na agentury Improvizace a vlastní tvořivost Internet 3

4 Úskalí veřejných zakázek Atraktivity veřejných zakázek vedou nezřídka k značnému pokušení, aby nebyly zadávány nejčistším způsobem, tedy takovým, který přináší veřejnému zadavateli (vlastně veřejnému zájmu) a tedy společnosti nejlepší profit (převzetí nejlepší kvality zakázky oproti vynaložené ceně). Vede také k zadávání nemaléčásti veřejných zakázek spřátelenému prostředí (klientelismus) a stejně tak je tato činnost pravděpodobně provázena i korupcí. 4

5 Co není veřejná zakázka.. obecní pastvina pro vybraná stáda... nebo pro ty, kteří si udělají díru v plotě! 5

6 O co tu jde? O transparentní podmínky ve veřejné soutěži O rovné podmínky pro všechny možné účastníky O naplnění smyslu zákona 137/2006 Sb. O efektivní využití prostředků a dotací O optimální naplnění poměru cena/výkon O relevantní zadání požadavků na okna 6

7 Požadavky na okna v zadávacích podmínkách veřejných soutěží Okna ve výběrových řízeních Jen maláčást VZ je zadávána pouze pro okna a jejich montáž. Většina VZ je vypisována na rekonstrukce, zateplení, nebo novostavbu. Okna jen jedna ze součástí dodávky. Na druhé straně, okna jsou podstatnou částí očekávané úspory tepla

8 Legislativní rámec Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jde o kvalifikovaná doporučení (nikoliv příkazy) a jejich používaní je dobrovolné, zároveň ovšem výhodné. V případě, že dodržení některé ČSN vyžaduje obecně závazný právní předpis (např. zákon), stává se norma ve smyslu takového předpisu závaznou Stavební zákon stanovuje povinnost dokumnetovat vlastnosti výrobků pro stavby Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších úprav, 45 Technické podmínky, odst. (3) Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.. 46 odst. 4 musí být požadavky a charakteristiky technických podmínek dostatečně přesné, aby uchazečům umožnily jednoznačně určit předmět zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. 8

9 Vlastnosti oken Základem specifikace a přesného definování oken je norma ČSN EN A1 v návaznosti na Nařízení EU 305/2011. Základní požadavky na průvzdušnost, vodotěsnost a odolnost proti zatížení větrem, jsou obsaženy v národní příloze uvedené harmonizované normy okna se posuzují jako celek, nikoliv po komponentách! Požadavky na tepelně izolační vlastnosti oken jsou obsaženy v ČSN Tepelná ochrana budov Montáž oken je určena v TNI od bude vydáno jako ČSN

10 ČSN EN A1 Okno (i vnější dveře) se posuzují jako celek v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN A1 v návaznosti na Nařízení EU 305/2011. Ze zákona a příslušných prováděcích předpisů má výrobce oken a vnějších dveří povinnost vydat v rámci uvádění výrobku na trh jen prohlášení o vlastnostech a označení CE, které u oken a vnějších dveří v souladu sčsn EN A1 uvádí následující vlastnosti: průvzdušnost, vodotěsnost, odolnost proti zatížení větrem, únosnost omezovačů otevření, součinitel prostupu tepla U w, radiační vlastnosti zasklení a případně akustické vlastnosti. Výběrovářízení by tedy měla být orientována jen na prokazování těchto vlastností oken a vnějších dveří. Štítek CE Muster s.r.o. Musterová 1, Musterovice 08 EN :2006 Plastové okno jednokřídlové, systém xxxxxx - určené k použití do bytových a nebytových objektů Odolnost proti zatížení větrem třída C5 Vodotěsnost třída 9A Nebezpečné látky neobsahuje Únosnost bezpečnostních zařízení 350 N Akustické vlastnosti npd Součinitel prostupu tepla 1,3 W/m²K Průvzdušnost třída 4 Vlastnost 1 Odolnost proti zatížení větrem Norma zkoušení nebo výpočtu Norma klasifikace Zjištěné hodnoty ČSN EN ČSN EN Třída C5/B5 2 Vodotěsnost ČSN EN 1027 ČSN EN Třída 9A 3 Nebezpečné látky Požadavek národních předpisů Neobsahuje 4 Únosnost bezpečnostních zařízení 5 Akustické vlastnosti 6 Součinitel prostupu tepla - pro různé varianty distančních meziskelních rámečků* Fragment z protokolu ITT ČSN EN ČSN EN A1 čl. 4.8 ČSN EN ISO , ČSN EN ISO ČSN EN ISO Deklarovaná hodnota Deklarovaná hodnota pro Vyhověl npd U g = 1,1 W/(m 2.K) 1,2 / 1,2 / 1,3 W/(m 2.K) U g = 1,0 W/(m 2.K) 1,1 / 1,2 / 1,2 W/(m 2.K) U g = 0,8 W/(m 2.K) 1,0 / 1,0 / 1,0 W/(m 2.K) U g = 0,7 W/(m 2.K) 0,94 / 0,95 / 0,97 W/(m 2.K) U g = 0,6 W/(m 2.K) 0,87 / 0,88 / 0,91 W/(m 2.K) U g = 0,5 W/(m 2.K) 0,80 / 0,81 / 0,84 W/(m 2.K) 7 Průvzdušnost ČSN EN 1026 ČSN EN Třída 4 10

11 ČSN EN A1 Tabulka NA.3 Okna Průvzdušnost, vodotěsnost a odolnost proti zatížení větrem Doporučené třídy použití pro oblast A (nároží) Větrná oblast podle ČSN EN ) I II III IV Základní rychlost větru v b,0 m/s 22, ,5 30 Výška budovy 0 m 10 m Kategorie terénu podle ČSN EN II III IV II III IV II III IV II III IV Průvzdušnost podle EN ) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) Vodotěsnost podle EN A / 6B 5A / 5B 4A / 4B 7A / 7B 5A / 5B 4A / 4B 7A / 7B 6A / 6B 5A / 5B 8A / 7B 7A / 7B 5A / 5B Odolnost proti zatížení větrem podle EN B3 B3 B2 B4 B3 B2 B5 B4 B3 BExxxx 2) B4 B3 Výška budovy 10 m 20 m Kategorie terénu podle ČSN EN II III IV II III IV II III IV II III IV Průvzdušnost podle EN ) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) Vodotěsnost podle EN A / 7B 6A / 6B 5A / 5B 8A / 7B 6A / 6B 5A / 5B 8A / 7B 7A / 7B 6A / 6B 9A / 7B 8A / 7B 7A / 7B Odolnost proti zatížení větrem podle EN B4 B3 B3 B5 B4 B3 BExxxx 2) B5 B4 BExxxx 2) B5 B4 Výška budovy 20 m 30 m Kategorie terénu podle ČSN EN II III IV II III IV II III IV II III IV Průvzdušnost podle EN ) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) Vodotěsnost podle EN A / 7B 6A / 6B 5A / 5B 8A / 7B 7A / 7B 6A / 6B 8A / 7B 8A / 7B 7A / 7B 9A / 7B 8A / 7B 7A / 7B Odolnost proti zatížení větrem podle EN B4 B4 B3 B5 B4 B4 BExxxx 2) B5 B4 BExxxx 2) BExxxx 2) B5 Výška budovy 30 m 40 m Jednoduché stanovení základních požadavků na okna Kategorie terénu podle ČSN EN II III IV II III IV II III IV II III IV Průvzdušnost podle EN Vodotěsnost podle EN A / 7B 7A / 7B 6A / 6B 8A / 7B 7A / 7B 7A / 7B 9A / 7B 8A / 7B 7A / 7B 9A / 7B 8A / 7B 8A / 7B Odolnost proti zatížení větrem podle EN B5 B4 B3 B5 B5 B4 BExxxx 2) B5 B5 BExxxx 2) BExxxx 2) B5

12 ČSN ČSN : Tepelná ochrana budov. v několika částech se věnuje vlastnostem otvorových výplní a jejich použití v budovách. definuje a doporučuje součinitel prostupu tepla oknem Uw, teplotní faktor vnitřního povrchu v oblasti montážní spáry. požadavky na větrání budov. Pozor (!) nepřenáší tento požadavek na okna!

13 ČSN Požadavky na Uw by měly být v souladu s ČSN , tabulka 7 : požadovaná hodnota pro běžné budovy - UN,20 = 1,5 W/(m2.K) doporučená hodnota pro běžné budovy - Urec,20 = 1,2 W/(m2.K) doporučená hodnota pro pasivní budovy - Upas,20 = 0,8 0,6 W/(m2.K) Norma nestanovuje jakou cestou je třeba těchto hodnot dosáhnout, tedy nepředepisuje Ug, rámeček ani Uf. 13

14 Jaké vlastnosti lze po oknu požadovat Součinitel prostupu tepla (ČSN ) Průvzdušnost Vodotěsnost Zatížení větrem Únosnost omezovačů otevření, Radiační vlastnosti zasklení Případně akustické vlastnosti Barva 14

15 Co nepředepisují normy Bod měknutí podle Vicata Geometrické vlastnosti profilů (šířka, výška, počet komor, třída A) Tvar a tloušťku výztuže Typ a tvar těsnění Hloubku zasklívací drážky Složení skla 15

16 Špatné příklady táhnou Objevilo se mnohokrát ve VŘ v roce 2013: Vzhledem k předpokládaným rozměrům výplní otvorů, musí mít materiál profilu pro výrobu oken tvarovou stálost dle VICATA větší než 80st. C modul pružnosti 2,5 GPa atd Pan Vicat by se nejspíše divil, neboť jeho metodou se neměří tvarová stálost, ale bod měknutí (Erweichungspunkt). a samozřejmě na tvarovou stálost má jen přenesený vliv, tvarovou stálost ovlivňuje spíše smrštění a to je definováno v ČSN EN a rovněž nemá žádný vztah ke kvalitě oken není uváděno v žádné normě popisující požadavky na okna!!!! Proč tedy tento požadavek? Jedině kvůli manipulaci s VŘ!!!!? 16

17 Špatné příklady táhnou Podobný trik, který se několikrát objevil ve VZ je i nesmyslný požadavek na doložení tzv. senzorických vlastností (netečnosti) doložený ze SZU. Jinými slovy doložení, že PVC profily neovlivňuje chuťové a čichové vlastnosti potravin s kuriózním odůvodněním, že okna budou instalována i do školní kuchyně. Samozřejmě, že není problém si takové vyjádření, protokol, opatřit, dostane jej každý protože PVC je skutečně vůči potravinám inertní a jejich vlastnosti neovlivňuje Proč, tedy? SZU takové vyjádření vydá, ale trvá to 3 týdny a to už do ukončení VŘ nestihnete. Jste ze hry! 17

18 Profily s obsahem recyklátu Materiál PVC je jediným materiálem okenních rámů, který lze 100% přímo a bez zvýšených energetických nákladů recyklovat Jedná se o oběhový materiál tedy materiál, který vzniká při extruzi. To nejde ani se dřevem, ani s hliníkem Profily s obsahem recyklátu z PVC nejsou tedy žádným odpadem, ale znamenají ekologické zacházení s omezenými surovinami a svými vlastnostmi jsou dokonce ještě lepší, protože tento materiál už byl jednou fyzikálně roztaven, a proto viděno z pohledu chemie disponuje při další extruzi lepším molekulárním řetězcem. Využití recyklátu probíhá v souladu s normou ČSN EN a zaručuje stejné parametry a kvalitu vyrobených oken. 18

19 Profily s obsahem recyklátu Využití recyklátu je jednoznačně důležité pro ochranu ŽP. Je to v souladu se směrnicí EU i s programem trvale udržitelného stavebnictví. Cílem je, aby minimálně 60% materiálů použitých ve stavbách bylo recyklovatelné a dále využitelné po skončení životnosti stavby. Všichni přední výrobci profilů se k recyklaci plastu hlásí a řeší využití recyklátu i do hlavních profilů. Přední výrobci profilů jsou sdruženi do společnosti REWINDO. Tato společnost spravuje využití recyklátu a zabezpečuje, aby se naplnily cíle programu vytyčeného v rámci EU snížení výroby chlórových derivátů a emisí chlóru. 19

20 V profilech všech těchto firem je využíván recyklát! Omezování jeho použití je omezování veřejné soutěže a selhání státu

21 Špatné příklady táhnou Vyloučení použití recyklátu v profilech = jasná aspirace na cenu Ropák roku. Odůvodnění, že zadavatel na prvoplastu trvá se hodí i do kategorie Zelená perla 21

22 Tloušťka stěn profilů Požadavek na profily třídy A irrelevantní. ČSN EN Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří Klasifikace, požadavky a zkušební metody uvádí klasifikaci tloušťky stěny hlavních profilů v tabulce 3, kde je uvedena největší tloušťka u třídy A, B a C. Následně uvádí POZNÁMKA 2 Klasifikace profilů podle tloušťky stěn je určena k popisu širokých variací profilů a návrhů oken pro různé aplikace, které jsou používány v Evropě. Není určena k naznačení rozdílů v kvalitě profilů nebo ve funkčnosti oken za předpokladu, že příslušné funkční požadavky pro okna i profily jsou vyhovující. Z toho vyplývá, že podstatné jsou vlastnosti okna nikoli tloušťka profilu. Stejně tak je tomu u počtu komor. Žádný požadavek norem na tyto konkrétní hodnoty neexistuje. Rozdělení profilů do tříd bylo v dobách tříkomorových profilů zavedeno společností RAL. V loňském roce německá norma RAL definovala v oblasti jakosti plastových okenních profilů nová pravidla normy RAL GZ 716 (dříve RAL 716/1), v nichž je konečně i tloušťka stěny B postavena na stejnou úroveň s tloušťkou stěny A. 22

23 Stavební hloubka II Požadavky na geometrické vlastnosti profilů (hloubku rámu a křídla, případně i výšku rámu) jsou irrelevantní. Tímto požadavkem se omezuje výběrovéřízení jen na jeden typ výrobku a omezuje možnost přihlásit se do výběrového řízení výrobcům s jinými profilovými systémy, které jsou schopny splnit vypsané požadavky Všechny se součinitelem prostupu tepla nižším než 1,0 W/m2K 23

24 Stavební hloubka Stavební hloubka rámů není ukazatelem Uf. Pouze charakterizuje konstrukční systém. Vede ke konkrétnímu systému, omezuje účast ve VŘ Není pravda, že snižuje riziko rosení oken Tepelně-izolační vlastnosti rámů Uf jsou vždy dány komplexním řešením systému. Vedle hloubky jde o: počet a velikosti komor tvar komor a detail provední uložení ocelové výztuže konstrukční detaily 24

25 Špatné příklady táhnou Požadavek v části konstrukce: Provedení PVC výplní z minimálně pětikomorových profilových systémů o stavební hloubce min 85 mm, barva bílá, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubené, nebo navařované, nebo součinitel prostupu tepla U rámu =U f <0,96 W/m 2 K včetně výztuže, součinitel prostupu celého okna U N =U w <1,2 W/m 2 K takže stavební hloubka 85 mm nebo navařované poutce nebo součinitel tepla U rámu =U f <0,96 W/m 2 K včetně výztuže Větný rozbor tohoto souvětí by měl dělat asi psychiatr, bohužel, objevilo se ve VŘ minimálně 30x. 25

26 Tepelně izolační vlastnosti oken. (ČSN ) 1. Výběrovéřízení by mělo být omezeno jen na celkovou hodnotu U w 2. Požadavek na Uf není stanoven ČSN jako povinný, pouze doporučený pro normální bytovou výstavbu Uf = 1,3 W/(m2.K), resp. pro pasivní domy Uf = 0,9 0,7 W/(m2.K) 3. Požadavek na Uw je stanoven pro běžné budovy U N,20 = 1,5 W/(m 2.K), doporučená hodnota pro běžné budovy - U rec,20 = 1,2 W/(m 2.K) a doporučená hodnota pro pasivní budovy - U pas,20 = 0,8 0,6 W/(m 2.K)) 26

27 Stanovení Uw Podle ČSN EN ISO Tepelné chování oken, dveří a okenic Výpočet součinitele prostupu tepla. platí: Kde hodnoty Uf, Ug a ψg jsou konstanty charakterizující tepelné vlastnosti jednotlivých komponent okna. Proměnou v této rovnici jsou plochy zasklení a plastových profilů a obvod l, a to je dáno velikostí okna projekt. Zadáním všech konstant a proměnných a požadovaného výsledku dojdeme k jedinečnému řešení z něhož autor zadání přebíral podklady. 27

28 Požadavky na Uw Jiné požadavky než na Uw do zadání nepatří. Pro tepelný audit postačuje Uw a plocha zasklení. Zadáním ostatních parametrů jako je Uf, Ug a ψg je zadání přeurčeno a je naprosto jasné, že zadavatel čerpal z již vyřešeného případu, nebo z firemních materiálů. Výrobce oken má povinnost ze zákona uvádět jen celkovou hodnotu Uw nikoliv dílčí hodnoty jednotlivých prvků. 28

29 Špatné příklady táhnou Typický příklad: Zadavatel hodnotu Uf (0,96W/m2K) a Uw definoval již v odstavci předtím a tady jen dokazuje, že opisuje od budoucího vítěze. Stačí si položit otázku: Co je zadavateli po warm edge? Ví vůbec co to je? Asi ne, jen opisuje. 29

30 Špatné příklady táhnou Ještě jeden příklad aktuálního výběrového řízení pro Brno Tučkova: Zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo s pokovenou vnitřní stranou vnitřního izolačního skla, s teplým distančním rámečkem ( "warm edge"), lineární součinitel prostupu tepla max. 0,04 W/m2K a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu, složení minimálně mm, lowe + argon, koeficient Ug = 1,1 w/m2k, nebo takové aby vyhovělo požadavkům čsn :2011(z1:2012) na celkový součinitel prostupu tepla un = uw max. 1,2 w/m2k, U rámu = uf max. 0,94 w/m2k Zadáno: ψg =0,04 W/mK, Ug = 1,1 W/m2k, Urámu = Uf max. 0,94 W/m2k. Uw max. 1,2 w/m2k Kupodivu, úkol je vyřešen správně stačí zadat hodnoty do dříve uvedeného vzorce a ono to fakt vyjde. Přesně 1,151 W/m2K pro kombinace profilů s výškou 116 mm, ale už při pohledové výšce 120 mm vyjde dokonce 0,148 W/m2K, což lze zaokrouhlit na 1,1W/m2K Požadované Uw vychází i s Uf 1,1 W/m2K. Tak na který profilový systém si zadavatel vsadil, když požaduje 0,94 W/m2K?. asi by to jinak bylo moc laciné. 30

31 Průběh izoterem Občas se v zadávacíách podmínkách objeví i požadavek: Součástí nabídky uchazeče musí být vzorový výpočet a zobrazení izotherm v kmenové učebně základní školy pro navrhovaný systém zateplení a nové okenní výplně provedený na stávajícím obvodovém plášti (betonový panel obvodového pláště v bývalém konstrukčním systému MS-OB v tl. 270 mm). Vstupní tepelné hodnoty jsou dány polohou místa a typem využití objektu. Tento požadavek lze realizovat. Výpočet průběhu izoterem v napojení okna na objekt není ale jednoduchá záležitost a pro její provedení je potřeba úvést úplné údaje o složení zdiva. Tento úkon by měl především dělat projektant, který má k dispozici všechny potřebné údaje o tepelných parametrech zdiva po zateplení. Samo o sobě je jistě zcela absurdní, že problém napojení oken na budovu a povrchových teplot v ostění se začínářešit až při výběru dodavatele oken a není již obsažen v projektu. ale vše není ztraceno protože:

32 Průběh izoterem Výpočet průběhu izoterem u nestandardních řešení nemůže provádět dodavatel oken patrně musí provést specialista. Výpočet by měl provést architekt, nebo projektant, když už ten návrh uskutečnil. Lze prokázat, že vliv stavební hloubky profilů v určitém rozsahu je zcela zanedbatelný. Rozhodující je stavební řešení.

33 Průběh izoterem Stavební hloubka 83 mm Stavební hloubka 74 mm Vliv stavební hloubky na povrchovou teplotu = 0,009 C/mm Povrchová teplota v místě napojení: C Teplotní faktor frsi: 0.77 Povrchová teplota v místě napojení : C Teplotní faktor frsi :

34 Průběh izoterem Významnější vliv má provedení izolace pláště Povrchová teplota na přechodu mezi rámem a stěnou není funkcí stavební hloubky! Na průběh izoterem má podstatně větší vliv provední izolace pláště objektu a konstrukční řešení profilu! Povrchová teplota v místě napojení : C Teplotní faktor frsi : 0.81 Povrchová teplota v místě napojení : C Teplotní faktor frsi :

35 Statika okna, výztuž; zbytečná starost zadavatele. Každý systém svým odběratelům poskytuje výrobní pokyny včetně omezení velikostí prvků v závislosti na typu profilů a dle očekávaného statického namáhání. Výrobce má rovněž prostředky jak zajistit statiku spojů. U jednotlivých výrobků je odolnost proti statickému namáhání, zatížení větrem, předmětem zkoušek ITT a je uvedena v dokumentaci. Výrobce za bezpečnost svých výrobků ručí, je nepřípustné, aby mu zadavatel předepisoval jakou má použít výztuž! Z hlediska zadavatele plně postačuje uvést požadavek na odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN A1, tabulka NA.3 35

36 Statika okna, výztuž; zbytečná starost zadavatele. Omezení velikostí oken, statika křídel, je jednoznačně podmíněna momentem setrvačnosti použité výztuže. Významnou roli hraje i tvar výztuže, případně další vlivy jako je vlepování skel. Nelze vztahovat jen na tloušťku ocelové výztuže!

37 Špatné příklady táhnou V zadávacích podmínkách jsme se mohli minimálně třicetkrát dočíst této moudrosti: Pozoruhodná věta. Dodavatel se musí řídit směrnicí dodavatele profilů a to je jistě správně, ale také to musí doložit statickým výpočtem. Co má tedy větší váhu? Tady asi zase někdo opisoval z firemních prospektů... ocel 6 mm

38 Kování. Každý výrobce oken provádí kování oken v souladu s předpisy dodavatele systému a podle pokynů dodavatele Uzavírací prvky a ostatní komponenty kování se umísťují v předepsaných vzdálenostech podle kovacích tabulek. Umístění uzavíracích prvků je dáno pevně nastavenými šablonami od dodavatele kování. Výrobce oken nemůže umístění uzavíracích prvků měnit a za správné okování okna ručí. Požadavek zadavatele na zakreslení uzavíracích bodů je pouze šikana! Zadavatel stejně bez pomoci zástupce dodavatele kování, nebo konkurenční firmy, není schopen správnost návrhu posoudit! 38

39 Kotvení a montáž Při montáži oken může dodavatel postupovat podle montážních pokynů dodavatele oken, které jsou nedílnou součástí dokumentace poskytované systémy výrobcům oken a nebo podle TNI Za správnou a hlavně bezpečnou montáž výrobce a dodavatel ručí, jednak tím, že výrobky buď sám montuje, anebo odběrateli je povinen pokyny pro montáž oken vydat. Požadavek zadavatele na zakreslení kotvících bodů je nesmyslný, neboť zadavatel může obdržet jen to co má výrobce ve svých pokynech, nebo co je uvedeno v TNI. To stejné platí i v případě požadavků řešení montážní spáry! Často se vyskytující požadavek na výpočet statiky kotvení je naprosto nesmyslný, neboť kotvící prvky musí být rozmístěny podle výše zmíněných pokynů. Statika kotvení se nedokládá, je dána roztečemi kotev! Takový požadavek je v rozporu s 45 Technické podmínky, odst. (3) 39

40 Kotvení a montáž První věta zcela v pořádku. Ano montáž je potřeba provést podle směrnic dodavatele profilového systému. Mohlo být uvedeno i dle TNI Potom přijde úkol za trest:..nejprve se předepíše jak kotvit (200 mm od rohu a pak každých 700 mm) a potom předložit nákres právě definovaných kotvících bodů. Samozřejmě, že požadovat statický výpočet kotvení je nesmysl, když rozmístění kotev zadavatel právě předepsal! 40

41 Kotvení a montáž Požadavek je však zcela v pořádku, neboť jen kopíruje to co je v těch směrnicích a v TNI uvedeno, takže má jen jedinou vadu je naprosto zbytečný a ohledně statiky nesmyslný: Takto je to uvedeno v TNI a stejně i v montážních příručkách, včetně doporučených roztečí Statika kotvení se nedokazuje. Kotvení je prostě takto předepsáno! 41

42 Špatné příklady táhnou Uchazeč v nabídce doloží statický výpočet vyztužení rámů a křídel okna u položky 3 ve výpisu výrobků PSV, ztužení největší sestavy položky 5 a položky 13 ve výpisu výrobků PSV a statický výpočet? kotvení sestavy položky 5 a položky 13 ve výpisu výrobků PSV, včetně kotevního plánu. Současně bude uchazečem předložen nákres rozmístění uzavíracích bodů oken pro všechny typy oken v dokumentaci.??

43 Typ a tvar těsnění Těsnění plastových oken je součást systému a jako takové je ověřováno, zkoušeno a certifikováno. Okno (i vnější dveře) se posuzují jako celek v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN A1 v návaznosti na Nařízení EU 305/2011. Zadavatel ani projektant nemá právo předpisovat výrobci jak má výrobek vyrábět. To je dáno předpisem dodavatele systému a ten nese odpovědnost za jeho funkčnost. Jediným objektivním ukazatelem těsnosti oken či dveří je parametr průvzdušnosti dle ČSN jak je doporučen dle ČSN A1. Požadavek na konkrétní typ, nebo složení těsnění je zcela neodůvodněný 43

44 Souhrn Předvedené ukázky velkého rozporu mezi teorii a praxí jsou jen onou příslovečnou špičkou ledovce. Na jedné straně je tu zcela přehledná a jasná legislativa, technické normy převážně harmonizované s normami EU, Pravidla dotačních program, UOHS a přesto výsledek - kvalita zadání je naprosto žalostný! Na základě prostudování asi 50 zadání veřejných výběrových řízení, lze jednoznačně doložit četné manipulace se zadáním směřující k omezování hospodářské soutěže. Problém je v tom, že příslušná ministerstva k tomu problému mlčí a někdy dokonce poskytují naprosto nekompetentní stanoviska. Námitky doložené posudky soudních znalců jsou odmítány s prostým sdělením, že zadavatel má jiný názor. Administrátoři dotačních programů sledují záležitosti jen formálně a s klidným srdcem poskytují svoje logo i na očividně cinknutá zadání. Zadavatelé klidně používají do zadání informace převzaté ze soukromých webů na internetu a argumentují s nimi proti normám. UOHS svoji kontrolní funkci neplní a plnit nebude, protože kdo by složil vysokou kauci úřadu o jehož odborné kompetenci se dá pochybovat a o liknavosti zase nepochybuje nikdo. 44

45 Souhrn Výběrovářízení na okna připomínají spíše fotbalový zápas, plný faulů, které se nepískají, než čistou hru podle pravidel. Je čas na červenou kartu! 45

46 Děkuji za pozornost! Pokud by některé příklady někomu něco připomínaly, jedná se o podobnost čistě záměrnou. 46

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus Inovace pro ještě lepší okna www.gealan.cz IQ SERVICE s r.o. Obchodní zastoupení a servis GEALAN Fenster-systeme GmbH 602 567 661, 573 336 684 acrylcolor Vysoce odolné barvení okenních profilů STV Statické

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

Plastové okenní konstrukce z hlediska vlivu na životní prostředí.

Plastové okenní konstrukce z hlediska vlivu na životní prostředí. Plastové okenní konstrukce z hlediska vlivu na životní prostředí. Úvod: Po dvaceti letech úspěšného uplatnění plastových okenních konstrukcí na českém trhu neškodí trochu se ohlédnout za tím, jaký má tento

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele

Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele Červenková Marie, Polanský Ondřej Katedra informačních technologií VŠE Abstrakt Tato práce se zabývá vztahem

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02. Veřejné zakázky Ing. Renata Kasalová O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Úvod... 3 1 Vysvětlení základních pojmů... 4

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února 28/2009 ročník 12 Pozvánky na výstavy: PANELOVÝ DŮM A BYT Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace Ostrava, Brno, Praha Program PANEL by mohl pomoci proti krizi

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO VYKLÁDÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z HLEDISKA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V POSTAVENÍ DOTOVANÉHO ZADAVATELE Obsah 1 Úvodní slovo... 1 2 Pojmy zadávání veřejných

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad)

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad) Sborníky technické harmonizace 2007 ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES (překlad) Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Obsah 1. Úvod... 5 2. Oblasti podpory a podmínky poskytování podpory...

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce ZŠ Valtická SVAZEK 1 PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

K HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJEN DLE NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÉ CENY

K HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJEN DLE NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÉ CENY K HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJEN DLE NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÉ CENY ON PUBLIC CONTRACTS ASSESSMENT NOT ONLY ACCORDING TO THE LOWEST PRICE Čeněk Jarský 1 Anotace V příspěvku je nejprve analyzován zákon o veřejných

Více

Pro Vaše sny a přání máme okna i dveře otevřená dokořán.

Pro Vaše sny a přání máme okna i dveře otevřená dokořán. PRODUKTOVÝ KATALOG 2013 Pro Vaše sny a přání máme okna i dveře otevřená dokořán. NĚKOLIK ZAMYŠLENÍ PŘED VÝBĚREM OKEN A DVEŘÍ CO VÁM MOHU NABÍDNOUT? Když tuto otázku uslyšíte od číšníka v dobré restauraci,

Více