veřejných ejných soutěž

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "veřejných ejných soutěž"

Transkript

1 Požadavky na okna v zadávac vacích ch podmínk nkách veřejných ejných soutěž ěží Ing. Vladimír r Horák, IQ SERVICE spol. s r.o.

2 Co je veřejná zakázka Jsou tu od nepaměti, co existuje veřejná zpráva. Veřejná zakázka je nákup zboží, zadání práce, objednání díla nebo služby, veřejným subjektem (orgánem veřejné moci), kterým je stát, obec, samosprávný celek.. Důvodem k zadání veřejné zakázky je veřejná potřeba či veřejný zájem na pořízení předmětu, služby či vyplnění úkolu a je hrazen z veřejných financí! Nejčastějším případem veřejných zakázek v současné době, jejichž předmětem jsou okna, bývají rekonstrukce státních a obecních objektů, školy, nemocnice administrativní celky a výstavba nových stejně účelových zařízení. 2

3 Úskalí veřejných zakázek Neznalost zákona č. 137/2006 Sb. a příslušných norem. neznalost problematiky Nekompetentnost zadavatele a přenos odpovědnosti na agentury Improvizace a vlastní tvořivost Internet 3

4 Úskalí veřejných zakázek Atraktivity veřejných zakázek vedou nezřídka k značnému pokušení, aby nebyly zadávány nejčistším způsobem, tedy takovým, který přináší veřejnému zadavateli (vlastně veřejnému zájmu) a tedy společnosti nejlepší profit (převzetí nejlepší kvality zakázky oproti vynaložené ceně). Vede také k zadávání nemaléčásti veřejných zakázek spřátelenému prostředí (klientelismus) a stejně tak je tato činnost pravděpodobně provázena i korupcí. 4

5 Co není veřejná zakázka.. obecní pastvina pro vybraná stáda... nebo pro ty, kteří si udělají díru v plotě! 5

6 O co tu jde? O transparentní podmínky ve veřejné soutěži O rovné podmínky pro všechny možné účastníky O naplnění smyslu zákona 137/2006 Sb. O efektivní využití prostředků a dotací O optimální naplnění poměru cena/výkon O relevantní zadání požadavků na okna 6

7 Požadavky na okna v zadávacích podmínkách veřejných soutěží Okna ve výběrových řízeních Jen maláčást VZ je zadávána pouze pro okna a jejich montáž. Většina VZ je vypisována na rekonstrukce, zateplení, nebo novostavbu. Okna jen jedna ze součástí dodávky. Na druhé straně, okna jsou podstatnou částí očekávané úspory tepla

8 Legislativní rámec Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jde o kvalifikovaná doporučení (nikoliv příkazy) a jejich používaní je dobrovolné, zároveň ovšem výhodné. V případě, že dodržení některé ČSN vyžaduje obecně závazný právní předpis (např. zákon), stává se norma ve smyslu takového předpisu závaznou Stavební zákon stanovuje povinnost dokumnetovat vlastnosti výrobků pro stavby Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších úprav, 45 Technické podmínky, odst. (3) Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.. 46 odst. 4 musí být požadavky a charakteristiky technických podmínek dostatečně přesné, aby uchazečům umožnily jednoznačně určit předmět zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. 8

9 Vlastnosti oken Základem specifikace a přesného definování oken je norma ČSN EN A1 v návaznosti na Nařízení EU 305/2011. Základní požadavky na průvzdušnost, vodotěsnost a odolnost proti zatížení větrem, jsou obsaženy v národní příloze uvedené harmonizované normy okna se posuzují jako celek, nikoliv po komponentách! Požadavky na tepelně izolační vlastnosti oken jsou obsaženy v ČSN Tepelná ochrana budov Montáž oken je určena v TNI od bude vydáno jako ČSN

10 ČSN EN A1 Okno (i vnější dveře) se posuzují jako celek v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN A1 v návaznosti na Nařízení EU 305/2011. Ze zákona a příslušných prováděcích předpisů má výrobce oken a vnějších dveří povinnost vydat v rámci uvádění výrobku na trh jen prohlášení o vlastnostech a označení CE, které u oken a vnějších dveří v souladu sčsn EN A1 uvádí následující vlastnosti: průvzdušnost, vodotěsnost, odolnost proti zatížení větrem, únosnost omezovačů otevření, součinitel prostupu tepla U w, radiační vlastnosti zasklení a případně akustické vlastnosti. Výběrovářízení by tedy měla být orientována jen na prokazování těchto vlastností oken a vnějších dveří. Štítek CE Muster s.r.o. Musterová 1, Musterovice 08 EN :2006 Plastové okno jednokřídlové, systém xxxxxx - určené k použití do bytových a nebytových objektů Odolnost proti zatížení větrem třída C5 Vodotěsnost třída 9A Nebezpečné látky neobsahuje Únosnost bezpečnostních zařízení 350 N Akustické vlastnosti npd Součinitel prostupu tepla 1,3 W/m²K Průvzdušnost třída 4 Vlastnost 1 Odolnost proti zatížení větrem Norma zkoušení nebo výpočtu Norma klasifikace Zjištěné hodnoty ČSN EN ČSN EN Třída C5/B5 2 Vodotěsnost ČSN EN 1027 ČSN EN Třída 9A 3 Nebezpečné látky Požadavek národních předpisů Neobsahuje 4 Únosnost bezpečnostních zařízení 5 Akustické vlastnosti 6 Součinitel prostupu tepla - pro různé varianty distančních meziskelních rámečků* Fragment z protokolu ITT ČSN EN ČSN EN A1 čl. 4.8 ČSN EN ISO , ČSN EN ISO ČSN EN ISO Deklarovaná hodnota Deklarovaná hodnota pro Vyhověl npd U g = 1,1 W/(m 2.K) 1,2 / 1,2 / 1,3 W/(m 2.K) U g = 1,0 W/(m 2.K) 1,1 / 1,2 / 1,2 W/(m 2.K) U g = 0,8 W/(m 2.K) 1,0 / 1,0 / 1,0 W/(m 2.K) U g = 0,7 W/(m 2.K) 0,94 / 0,95 / 0,97 W/(m 2.K) U g = 0,6 W/(m 2.K) 0,87 / 0,88 / 0,91 W/(m 2.K) U g = 0,5 W/(m 2.K) 0,80 / 0,81 / 0,84 W/(m 2.K) 7 Průvzdušnost ČSN EN 1026 ČSN EN Třída 4 10

11 ČSN EN A1 Tabulka NA.3 Okna Průvzdušnost, vodotěsnost a odolnost proti zatížení větrem Doporučené třídy použití pro oblast A (nároží) Větrná oblast podle ČSN EN ) I II III IV Základní rychlost větru v b,0 m/s 22, ,5 30 Výška budovy 0 m 10 m Kategorie terénu podle ČSN EN II III IV II III IV II III IV II III IV Průvzdušnost podle EN ) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) Vodotěsnost podle EN A / 6B 5A / 5B 4A / 4B 7A / 7B 5A / 5B 4A / 4B 7A / 7B 6A / 6B 5A / 5B 8A / 7B 7A / 7B 5A / 5B Odolnost proti zatížení větrem podle EN B3 B3 B2 B4 B3 B2 B5 B4 B3 BExxxx 2) B4 B3 Výška budovy 10 m 20 m Kategorie terénu podle ČSN EN II III IV II III IV II III IV II III IV Průvzdušnost podle EN ) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) Vodotěsnost podle EN A / 7B 6A / 6B 5A / 5B 8A / 7B 6A / 6B 5A / 5B 8A / 7B 7A / 7B 6A / 6B 9A / 7B 8A / 7B 7A / 7B Odolnost proti zatížení větrem podle EN B4 B3 B3 B5 B4 B3 BExxxx 2) B5 B4 BExxxx 2) B5 B4 Výška budovy 20 m 30 m Kategorie terénu podle ČSN EN II III IV II III IV II III IV II III IV Průvzdušnost podle EN ) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) Vodotěsnost podle EN A / 7B 6A / 6B 5A / 5B 8A / 7B 7A / 7B 6A / 6B 8A / 7B 8A / 7B 7A / 7B 9A / 7B 8A / 7B 7A / 7B Odolnost proti zatížení větrem podle EN B4 B4 B3 B5 B4 B4 BExxxx 2) B5 B4 BExxxx 2) BExxxx 2) B5 Výška budovy 30 m 40 m Jednoduché stanovení základních požadavků na okna Kategorie terénu podle ČSN EN II III IV II III IV II III IV II III IV Průvzdušnost podle EN Vodotěsnost podle EN A / 7B 7A / 7B 6A / 6B 8A / 7B 7A / 7B 7A / 7B 9A / 7B 8A / 7B 7A / 7B 9A / 7B 8A / 7B 8A / 7B Odolnost proti zatížení větrem podle EN B5 B4 B3 B5 B5 B4 BExxxx 2) B5 B5 BExxxx 2) BExxxx 2) B5

12 ČSN ČSN : Tepelná ochrana budov. v několika částech se věnuje vlastnostem otvorových výplní a jejich použití v budovách. definuje a doporučuje součinitel prostupu tepla oknem Uw, teplotní faktor vnitřního povrchu v oblasti montážní spáry. požadavky na větrání budov. Pozor (!) nepřenáší tento požadavek na okna!

13 ČSN Požadavky na Uw by měly být v souladu s ČSN , tabulka 7 : požadovaná hodnota pro běžné budovy - UN,20 = 1,5 W/(m2.K) doporučená hodnota pro běžné budovy - Urec,20 = 1,2 W/(m2.K) doporučená hodnota pro pasivní budovy - Upas,20 = 0,8 0,6 W/(m2.K) Norma nestanovuje jakou cestou je třeba těchto hodnot dosáhnout, tedy nepředepisuje Ug, rámeček ani Uf. 13

14 Jaké vlastnosti lze po oknu požadovat Součinitel prostupu tepla (ČSN ) Průvzdušnost Vodotěsnost Zatížení větrem Únosnost omezovačů otevření, Radiační vlastnosti zasklení Případně akustické vlastnosti Barva 14

15 Co nepředepisují normy Bod měknutí podle Vicata Geometrické vlastnosti profilů (šířka, výška, počet komor, třída A) Tvar a tloušťku výztuže Typ a tvar těsnění Hloubku zasklívací drážky Složení skla 15

16 Špatné příklady táhnou Objevilo se mnohokrát ve VŘ v roce 2013: Vzhledem k předpokládaným rozměrům výplní otvorů, musí mít materiál profilu pro výrobu oken tvarovou stálost dle VICATA větší než 80st. C modul pružnosti 2,5 GPa atd Pan Vicat by se nejspíše divil, neboť jeho metodou se neměří tvarová stálost, ale bod měknutí (Erweichungspunkt). a samozřejmě na tvarovou stálost má jen přenesený vliv, tvarovou stálost ovlivňuje spíše smrštění a to je definováno v ČSN EN a rovněž nemá žádný vztah ke kvalitě oken není uváděno v žádné normě popisující požadavky na okna!!!! Proč tedy tento požadavek? Jedině kvůli manipulaci s VŘ!!!!? 16

17 Špatné příklady táhnou Podobný trik, který se několikrát objevil ve VZ je i nesmyslný požadavek na doložení tzv. senzorických vlastností (netečnosti) doložený ze SZU. Jinými slovy doložení, že PVC profily neovlivňuje chuťové a čichové vlastnosti potravin s kuriózním odůvodněním, že okna budou instalována i do školní kuchyně. Samozřejmě, že není problém si takové vyjádření, protokol, opatřit, dostane jej každý protože PVC je skutečně vůči potravinám inertní a jejich vlastnosti neovlivňuje Proč, tedy? SZU takové vyjádření vydá, ale trvá to 3 týdny a to už do ukončení VŘ nestihnete. Jste ze hry! 17

18 Profily s obsahem recyklátu Materiál PVC je jediným materiálem okenních rámů, který lze 100% přímo a bez zvýšených energetických nákladů recyklovat Jedná se o oběhový materiál tedy materiál, který vzniká při extruzi. To nejde ani se dřevem, ani s hliníkem Profily s obsahem recyklátu z PVC nejsou tedy žádným odpadem, ale znamenají ekologické zacházení s omezenými surovinami a svými vlastnostmi jsou dokonce ještě lepší, protože tento materiál už byl jednou fyzikálně roztaven, a proto viděno z pohledu chemie disponuje při další extruzi lepším molekulárním řetězcem. Využití recyklátu probíhá v souladu s normou ČSN EN a zaručuje stejné parametry a kvalitu vyrobených oken. 18

19 Profily s obsahem recyklátu Využití recyklátu je jednoznačně důležité pro ochranu ŽP. Je to v souladu se směrnicí EU i s programem trvale udržitelného stavebnictví. Cílem je, aby minimálně 60% materiálů použitých ve stavbách bylo recyklovatelné a dále využitelné po skončení životnosti stavby. Všichni přední výrobci profilů se k recyklaci plastu hlásí a řeší využití recyklátu i do hlavních profilů. Přední výrobci profilů jsou sdruženi do společnosti REWINDO. Tato společnost spravuje využití recyklátu a zabezpečuje, aby se naplnily cíle programu vytyčeného v rámci EU snížení výroby chlórových derivátů a emisí chlóru. 19

20 V profilech všech těchto firem je využíván recyklát! Omezování jeho použití je omezování veřejné soutěže a selhání státu

21 Špatné příklady táhnou Vyloučení použití recyklátu v profilech = jasná aspirace na cenu Ropák roku. Odůvodnění, že zadavatel na prvoplastu trvá se hodí i do kategorie Zelená perla 21

22 Tloušťka stěn profilů Požadavek na profily třídy A irrelevantní. ČSN EN Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří Klasifikace, požadavky a zkušební metody uvádí klasifikaci tloušťky stěny hlavních profilů v tabulce 3, kde je uvedena největší tloušťka u třídy A, B a C. Následně uvádí POZNÁMKA 2 Klasifikace profilů podle tloušťky stěn je určena k popisu širokých variací profilů a návrhů oken pro různé aplikace, které jsou používány v Evropě. Není určena k naznačení rozdílů v kvalitě profilů nebo ve funkčnosti oken za předpokladu, že příslušné funkční požadavky pro okna i profily jsou vyhovující. Z toho vyplývá, že podstatné jsou vlastnosti okna nikoli tloušťka profilu. Stejně tak je tomu u počtu komor. Žádný požadavek norem na tyto konkrétní hodnoty neexistuje. Rozdělení profilů do tříd bylo v dobách tříkomorových profilů zavedeno společností RAL. V loňském roce německá norma RAL definovala v oblasti jakosti plastových okenních profilů nová pravidla normy RAL GZ 716 (dříve RAL 716/1), v nichž je konečně i tloušťka stěny B postavena na stejnou úroveň s tloušťkou stěny A. 22

23 Stavební hloubka II Požadavky na geometrické vlastnosti profilů (hloubku rámu a křídla, případně i výšku rámu) jsou irrelevantní. Tímto požadavkem se omezuje výběrovéřízení jen na jeden typ výrobku a omezuje možnost přihlásit se do výběrového řízení výrobcům s jinými profilovými systémy, které jsou schopny splnit vypsané požadavky Všechny se součinitelem prostupu tepla nižším než 1,0 W/m2K 23

24 Stavební hloubka Stavební hloubka rámů není ukazatelem Uf. Pouze charakterizuje konstrukční systém. Vede ke konkrétnímu systému, omezuje účast ve VŘ Není pravda, že snižuje riziko rosení oken Tepelně-izolační vlastnosti rámů Uf jsou vždy dány komplexním řešením systému. Vedle hloubky jde o: počet a velikosti komor tvar komor a detail provední uložení ocelové výztuže konstrukční detaily 24

25 Špatné příklady táhnou Požadavek v části konstrukce: Provedení PVC výplní z minimálně pětikomorových profilových systémů o stavební hloubce min 85 mm, barva bílá, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubené, nebo navařované, nebo součinitel prostupu tepla U rámu =U f <0,96 W/m 2 K včetně výztuže, součinitel prostupu celého okna U N =U w <1,2 W/m 2 K takže stavební hloubka 85 mm nebo navařované poutce nebo součinitel tepla U rámu =U f <0,96 W/m 2 K včetně výztuže Větný rozbor tohoto souvětí by měl dělat asi psychiatr, bohužel, objevilo se ve VŘ minimálně 30x. 25

26 Tepelně izolační vlastnosti oken. (ČSN ) 1. Výběrovéřízení by mělo být omezeno jen na celkovou hodnotu U w 2. Požadavek na Uf není stanoven ČSN jako povinný, pouze doporučený pro normální bytovou výstavbu Uf = 1,3 W/(m2.K), resp. pro pasivní domy Uf = 0,9 0,7 W/(m2.K) 3. Požadavek na Uw je stanoven pro běžné budovy U N,20 = 1,5 W/(m 2.K), doporučená hodnota pro běžné budovy - U rec,20 = 1,2 W/(m 2.K) a doporučená hodnota pro pasivní budovy - U pas,20 = 0,8 0,6 W/(m 2.K)) 26

27 Stanovení Uw Podle ČSN EN ISO Tepelné chování oken, dveří a okenic Výpočet součinitele prostupu tepla. platí: Kde hodnoty Uf, Ug a ψg jsou konstanty charakterizující tepelné vlastnosti jednotlivých komponent okna. Proměnou v této rovnici jsou plochy zasklení a plastových profilů a obvod l, a to je dáno velikostí okna projekt. Zadáním všech konstant a proměnných a požadovaného výsledku dojdeme k jedinečnému řešení z něhož autor zadání přebíral podklady. 27

28 Požadavky na Uw Jiné požadavky než na Uw do zadání nepatří. Pro tepelný audit postačuje Uw a plocha zasklení. Zadáním ostatních parametrů jako je Uf, Ug a ψg je zadání přeurčeno a je naprosto jasné, že zadavatel čerpal z již vyřešeného případu, nebo z firemních materiálů. Výrobce oken má povinnost ze zákona uvádět jen celkovou hodnotu Uw nikoliv dílčí hodnoty jednotlivých prvků. 28

29 Špatné příklady táhnou Typický příklad: Zadavatel hodnotu Uf (0,96W/m2K) a Uw definoval již v odstavci předtím a tady jen dokazuje, že opisuje od budoucího vítěze. Stačí si položit otázku: Co je zadavateli po warm edge? Ví vůbec co to je? Asi ne, jen opisuje. 29

30 Špatné příklady táhnou Ještě jeden příklad aktuálního výběrového řízení pro Brno Tučkova: Zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo s pokovenou vnitřní stranou vnitřního izolačního skla, s teplým distančním rámečkem ( "warm edge"), lineární součinitel prostupu tepla max. 0,04 W/m2K a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu, složení minimálně mm, lowe + argon, koeficient Ug = 1,1 w/m2k, nebo takové aby vyhovělo požadavkům čsn :2011(z1:2012) na celkový součinitel prostupu tepla un = uw max. 1,2 w/m2k, U rámu = uf max. 0,94 w/m2k Zadáno: ψg =0,04 W/mK, Ug = 1,1 W/m2k, Urámu = Uf max. 0,94 W/m2k. Uw max. 1,2 w/m2k Kupodivu, úkol je vyřešen správně stačí zadat hodnoty do dříve uvedeného vzorce a ono to fakt vyjde. Přesně 1,151 W/m2K pro kombinace profilů s výškou 116 mm, ale už při pohledové výšce 120 mm vyjde dokonce 0,148 W/m2K, což lze zaokrouhlit na 1,1W/m2K Požadované Uw vychází i s Uf 1,1 W/m2K. Tak na který profilový systém si zadavatel vsadil, když požaduje 0,94 W/m2K?. asi by to jinak bylo moc laciné. 30

31 Průběh izoterem Občas se v zadávacíách podmínkách objeví i požadavek: Součástí nabídky uchazeče musí být vzorový výpočet a zobrazení izotherm v kmenové učebně základní školy pro navrhovaný systém zateplení a nové okenní výplně provedený na stávajícím obvodovém plášti (betonový panel obvodového pláště v bývalém konstrukčním systému MS-OB v tl. 270 mm). Vstupní tepelné hodnoty jsou dány polohou místa a typem využití objektu. Tento požadavek lze realizovat. Výpočet průběhu izoterem v napojení okna na objekt není ale jednoduchá záležitost a pro její provedení je potřeba úvést úplné údaje o složení zdiva. Tento úkon by měl především dělat projektant, který má k dispozici všechny potřebné údaje o tepelných parametrech zdiva po zateplení. Samo o sobě je jistě zcela absurdní, že problém napojení oken na budovu a povrchových teplot v ostění se začínářešit až při výběru dodavatele oken a není již obsažen v projektu. ale vše není ztraceno protože:

32 Průběh izoterem Výpočet průběhu izoterem u nestandardních řešení nemůže provádět dodavatel oken patrně musí provést specialista. Výpočet by měl provést architekt, nebo projektant, když už ten návrh uskutečnil. Lze prokázat, že vliv stavební hloubky profilů v určitém rozsahu je zcela zanedbatelný. Rozhodující je stavební řešení.

33 Průběh izoterem Stavební hloubka 83 mm Stavební hloubka 74 mm Vliv stavební hloubky na povrchovou teplotu = 0,009 C/mm Povrchová teplota v místě napojení: C Teplotní faktor frsi: 0.77 Povrchová teplota v místě napojení : C Teplotní faktor frsi :

34 Průběh izoterem Významnější vliv má provedení izolace pláště Povrchová teplota na přechodu mezi rámem a stěnou není funkcí stavební hloubky! Na průběh izoterem má podstatně větší vliv provední izolace pláště objektu a konstrukční řešení profilu! Povrchová teplota v místě napojení : C Teplotní faktor frsi : 0.81 Povrchová teplota v místě napojení : C Teplotní faktor frsi :

35 Statika okna, výztuž; zbytečná starost zadavatele. Každý systém svým odběratelům poskytuje výrobní pokyny včetně omezení velikostí prvků v závislosti na typu profilů a dle očekávaného statického namáhání. Výrobce má rovněž prostředky jak zajistit statiku spojů. U jednotlivých výrobků je odolnost proti statickému namáhání, zatížení větrem, předmětem zkoušek ITT a je uvedena v dokumentaci. Výrobce za bezpečnost svých výrobků ručí, je nepřípustné, aby mu zadavatel předepisoval jakou má použít výztuž! Z hlediska zadavatele plně postačuje uvést požadavek na odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN A1, tabulka NA.3 35

36 Statika okna, výztuž; zbytečná starost zadavatele. Omezení velikostí oken, statika křídel, je jednoznačně podmíněna momentem setrvačnosti použité výztuže. Významnou roli hraje i tvar výztuže, případně další vlivy jako je vlepování skel. Nelze vztahovat jen na tloušťku ocelové výztuže!

37 Špatné příklady táhnou V zadávacích podmínkách jsme se mohli minimálně třicetkrát dočíst této moudrosti: Pozoruhodná věta. Dodavatel se musí řídit směrnicí dodavatele profilů a to je jistě správně, ale také to musí doložit statickým výpočtem. Co má tedy větší váhu? Tady asi zase někdo opisoval z firemních prospektů... ocel 6 mm

38 Kování. Každý výrobce oken provádí kování oken v souladu s předpisy dodavatele systému a podle pokynů dodavatele Uzavírací prvky a ostatní komponenty kování se umísťují v předepsaných vzdálenostech podle kovacích tabulek. Umístění uzavíracích prvků je dáno pevně nastavenými šablonami od dodavatele kování. Výrobce oken nemůže umístění uzavíracích prvků měnit a za správné okování okna ručí. Požadavek zadavatele na zakreslení uzavíracích bodů je pouze šikana! Zadavatel stejně bez pomoci zástupce dodavatele kování, nebo konkurenční firmy, není schopen správnost návrhu posoudit! 38

39 Kotvení a montáž Při montáži oken může dodavatel postupovat podle montážních pokynů dodavatele oken, které jsou nedílnou součástí dokumentace poskytované systémy výrobcům oken a nebo podle TNI Za správnou a hlavně bezpečnou montáž výrobce a dodavatel ručí, jednak tím, že výrobky buď sám montuje, anebo odběrateli je povinen pokyny pro montáž oken vydat. Požadavek zadavatele na zakreslení kotvících bodů je nesmyslný, neboť zadavatel může obdržet jen to co má výrobce ve svých pokynech, nebo co je uvedeno v TNI. To stejné platí i v případě požadavků řešení montážní spáry! Často se vyskytující požadavek na výpočet statiky kotvení je naprosto nesmyslný, neboť kotvící prvky musí být rozmístěny podle výše zmíněných pokynů. Statika kotvení se nedokládá, je dána roztečemi kotev! Takový požadavek je v rozporu s 45 Technické podmínky, odst. (3) 39

40 Kotvení a montáž První věta zcela v pořádku. Ano montáž je potřeba provést podle směrnic dodavatele profilového systému. Mohlo být uvedeno i dle TNI Potom přijde úkol za trest:..nejprve se předepíše jak kotvit (200 mm od rohu a pak každých 700 mm) a potom předložit nákres právě definovaných kotvících bodů. Samozřejmě, že požadovat statický výpočet kotvení je nesmysl, když rozmístění kotev zadavatel právě předepsal! 40

41 Kotvení a montáž Požadavek je však zcela v pořádku, neboť jen kopíruje to co je v těch směrnicích a v TNI uvedeno, takže má jen jedinou vadu je naprosto zbytečný a ohledně statiky nesmyslný: Takto je to uvedeno v TNI a stejně i v montážních příručkách, včetně doporučených roztečí Statika kotvení se nedokazuje. Kotvení je prostě takto předepsáno! 41

42 Špatné příklady táhnou Uchazeč v nabídce doloží statický výpočet vyztužení rámů a křídel okna u položky 3 ve výpisu výrobků PSV, ztužení největší sestavy položky 5 a položky 13 ve výpisu výrobků PSV a statický výpočet? kotvení sestavy položky 5 a položky 13 ve výpisu výrobků PSV, včetně kotevního plánu. Současně bude uchazečem předložen nákres rozmístění uzavíracích bodů oken pro všechny typy oken v dokumentaci.??

43 Typ a tvar těsnění Těsnění plastových oken je součást systému a jako takové je ověřováno, zkoušeno a certifikováno. Okno (i vnější dveře) se posuzují jako celek v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN A1 v návaznosti na Nařízení EU 305/2011. Zadavatel ani projektant nemá právo předpisovat výrobci jak má výrobek vyrábět. To je dáno předpisem dodavatele systému a ten nese odpovědnost za jeho funkčnost. Jediným objektivním ukazatelem těsnosti oken či dveří je parametr průvzdušnosti dle ČSN jak je doporučen dle ČSN A1. Požadavek na konkrétní typ, nebo složení těsnění je zcela neodůvodněný 43

44 Souhrn Předvedené ukázky velkého rozporu mezi teorii a praxí jsou jen onou příslovečnou špičkou ledovce. Na jedné straně je tu zcela přehledná a jasná legislativa, technické normy převážně harmonizované s normami EU, Pravidla dotačních program, UOHS a přesto výsledek - kvalita zadání je naprosto žalostný! Na základě prostudování asi 50 zadání veřejných výběrových řízení, lze jednoznačně doložit četné manipulace se zadáním směřující k omezování hospodářské soutěže. Problém je v tom, že příslušná ministerstva k tomu problému mlčí a někdy dokonce poskytují naprosto nekompetentní stanoviska. Námitky doložené posudky soudních znalců jsou odmítány s prostým sdělením, že zadavatel má jiný názor. Administrátoři dotačních programů sledují záležitosti jen formálně a s klidným srdcem poskytují svoje logo i na očividně cinknutá zadání. Zadavatelé klidně používají do zadání informace převzaté ze soukromých webů na internetu a argumentují s nimi proti normám. UOHS svoji kontrolní funkci neplní a plnit nebude, protože kdo by složil vysokou kauci úřadu o jehož odborné kompetenci se dá pochybovat a o liknavosti zase nepochybuje nikdo. 44

45 Souhrn Výběrovářízení na okna připomínají spíše fotbalový zápas, plný faulů, které se nepískají, než čistou hru podle pravidel. Je čas na červenou kartu! 45

46 Děkuji za pozornost! Pokud by některé příklady někomu něco připomínaly, jedná se o podobnost čistě záměrnou. 46

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Veřejný zadavatel popíše změny: a) v popisu potřeb, které

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

ČSN EN 14 351-1: 2006

ČSN EN 14 351-1: 2006 OKNO - TREND s.r.o. Maxe Švabinského 10 370 08 České Budějovice IČO: 639 065 46 09 ČSN EN 14 351-1: 2006 Plastová okna a balkonové dveře z profilů Kömmerling systém EURO FUTUR-ELEGANCE Okno jednokřídlé,

Více

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Zadavatel nad rámec projektové dokumentace požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval tyto kvalitativní vlastnosti: Zateplovací systém: Fasáda vnější

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 3/2004 Notifikovaná osoba 1020 Pobočka 0100 Praha PROTOKOL o zkoušce typu výrobku podle 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (systém posuzování

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Výrobek: Plastové vnější (vchodové) dveře, systém Euro Futur Elegance/Classic Typové označení: PD- Euro Futur Elegance/Classic dvoukřídlé Zamýšlené použití: Vnější (vchodové) dveře jsou určeny pro použití

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 3 k č.j.: VS 88/002/002/2015-20/LOG/500 Technická specifikace Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova). 1. Stávající stav Okna administrativní části traktu A Současná špaletová

Více

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) ZADAVATEL: MĚSTO JESENICE sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice zastoupený: Bc. Janem Polákem starostou města IČ: 00243825 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ JESENICE PÍSEMNÁ ZPRÁVA

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

1 kpl. 9 ks. 9 ks. 1 ks + 1 ks AKCE: OBJEKT: INVESTOR:

1 kpl. 9 ks. 9 ks. 1 ks + 1 ks AKCE: OBJEKT: INVESTOR: č. 0 - UDOVA SPRÁVY VĚZNICE INVESTOR: VS ČR VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ZLATÁ č.p.5, P.O.OX 0 357 5 KYNŠPERK NAD OHŘÍ VYŘIZUJE: TELEFON: MOIL: FAX: E-MAIL: PETR ŽALMAN / PAVEL ŠTOCHL 35 306 33 (5) / 35 306

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

PROTON, společnost s ručením omezeným Švermova 899 398 11 Protivín IČ: 00512079

PROTON, společnost s ručením omezeným Švermova 899 398 11 Protivín IČ: 00512079 Křídlo: 2511,2514,2518,0511,0514,0518,0113 Ug=1,1 W/m2K Součinitel prostupu tepla - Uw (W/m2K): 1,2 Křídlo: 0113 Ug=1,0 W/m2K Součinitel prostupu tepla - Uw (W/m2K): 1,1 Křídlo: 0113 Ug=0,7 W/m2K Součinitel

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Prohlášení o vlastnostech č. PO- VEKA Softline 82 MD/01-2013

Prohlášení o vlastnostech č. PO- VEKA Softline 82 MD/01-2013 Výrobce: Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 696 03 Dubňany IČ: 26906724, DIČ: CZ26906724, OR: KS Brno, oddíl B, vložka 6522 Výrobek: Plastová okna a balkonové dveře, systém VEKA Softline 82 MD a Softline

Více

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO.

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO. Plastová okna jsou v dnešní době výhodným řešením pro Vaše bydlení. Plastová okna mají výborné izolační vlastnosti, díky nimž ušetříte na vytápění Vašeho domu či bytu. Ať už bydlíte v bytě nebo rodinném

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., rektor IČ: 60460709

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Veřejná zakázka bude realizovaná výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM S 9000 zdvižně posuvné dveře + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii S 9000 INOVACE SE SYSTÉMEM Všestranně použitelné Moderní vzhled bez omezení Posuvné elementy jsou

Více

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků.

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. Náš princip: Vidíme úkoly očima našich zákazníků. Erkennen, worum es geht. Mit System. Rozpoznáme,

Více

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72 Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení 2 Více kvality pro váš domov Větší komfort bydlení snížené náklady na energie minimální náročnost na opravy a údržbu FINSTRAL vyrábí

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

Plastový okenní systém Systém Corona SI 82 / SI 82 + CORONA SI 82 2003.ppt

Plastový okenní systém Systém Corona SI 82 / SI 82 + CORONA SI 82 2003.ppt Plastový okenní systém Systém Corona SI 82 / SI 82 + CORONA SI 82 2003.ppt 1 Plastový systém CORONA SI 82 / SI 82 + Nejdůležitější technická kritéria: Kompletní systém pro vysoce izolovaná okna. Integrovaná

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy A (i.č. akce SMVS : 113V222002201) c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 5, 5 8 Praha 5 tel.: +4 57 6, fax: +4 57 6 86 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora odbor bytový Úřadu městské části Palackého náměstí 11, 621 00 Brno tel.: 541 42 17 19, fax: 541 22 61 24 úřední hodiny: pondělí a středa

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem.

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. NOVINKA Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. 3 Perfektní souznění tepelné izolace, techniky a designu. Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům moderní

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 15/2004 Notifikovaná osoba 1020 Pobočka 0100 Praha PROTOKOL o zkoušce typu výrobku podle 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (systém posuzování

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 + + Tepelně izolující + + Flexibilní + + Skvěle těsnící + + Inovativní + + Líbivý design Ideální INOVACE V SYSTÉMU Systém S 9000 Nový systém se středovým těsněním

Více

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN www.volmut.cz HISTORIE FIRMY Firma VOLMUT vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba. K transformaci na společnost s ručením omezeným došlo začátkem roku

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Produkty s pětikomorovým profilem Inoutic Arcade vynikají elegantním designem, výbornou tepelnou a zvukovou izolací, snadnou údržbou

Více

energetická hospodárnost v souladu s designem

energetická hospodárnost v souladu s designem energetická hospodárnost v souladu s designem vchodové dveře GENEO www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl vchodové dveře GENEO vchodové dveře z profilového systému GENEO a výjimečného materiálu rau-fipro

Více

P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O. ROPLASTOl 7001

P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O. ROPLASTOl 7001 P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O ROPLASTOl 7001 T e c h n i c k é i n f o r m a c e Profilový systém ROPLASTO 7001 Profilový systém ROPLASTO 7001 je moderní profilový systém splňující veškeré

Více

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!!

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!! V7 SO 0 (7) X Poznámky :. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor při vnější straně okna, tedy na místě vybourání vnější špalety. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA. na veřejnou zakázku. Výměna oken v ZŠ Dobrovského

PÍSEMNÁ VÝZVA. na veřejnou zakázku. Výměna oken v ZŠ Dobrovského nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Investiční odbor Čj: 9771 /2010/INV/JSo Vyřizuje: Jaromír Sobek Telefon: 465 385 234 E-mail: jaromir.sobek@mulanskroun.cz Počet listů dokumentu:

Více

základní rám určený na okna, balkonové dveře, posuvná okna pro okna, balkonové dveře, posuvná okna o velkých rozměrech základní křídlo určené

základní rám určený na okna, balkonové dveře, posuvná okna pro okna, balkonové dveře, posuvná okna o velkých rozměrech základní křídlo určené technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Global Global Silver PVC Okna, balkonové dveře, posuvná okna 1 Název Rehau Brillant 70 / Rehau Euro 70 Šířka 70

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Okna, střešní okna, a, střešní okna,

Okna, střešní okna, a, střešní okna, Okna, střešní okna, a, střešní okna, a vchodové dveře Seznam výrobků Okna PVC 4 PRIME 4 ENCORE 5 OVLO 6 OVLO CLASSIC 7 AVANTGARDE 9000 8 AVANTGARDE 7000 9 Vchodové dveře PVC 12 AVANTGARDE 7000 10 Střešní

Více

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Kontaktní adresa obchodního místa: Ing.Gajdoš Petr Stará 241 272 01 KLADNO Telefon: 312 250 525 E-mail: kladno@vorlicek-plast.cz Centra a.s. Tauchmann Jan Radlická 2000/3 152 00 PRAHA 5 725 915 715 Nabídka

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16:

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: TECHNICKÉ PODMÍNKY Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: plastový, minimálně 5ti komorový systém o stavební hloubce min. 70 mm, součinitel

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Specifická váha 1,46 g/cm 3 Napětí na mezi kluzu 43 N/mm 2

Specifická váha 1,46 g/cm 3 Napětí na mezi kluzu 43 N/mm 2 1.15.1 Profilový systém ALFA Plastová okna ALFA jsou vyráběna z německého profilového systému SALAMANDER 2D. Vyniká zářivě bílou barvou v odstínu RAL9003. Systém zahrnuje okna, balkónové dveře a posuvné

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD BACHL, spol. s r.o. SKLAD Bohumilice divize OKNA A DVEŘE Bohumilice 70 384 81 Čkyně tel: +420 388 303 225 fax: +420 388 303 227 e-mail: okna@bachl.cz CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD Vyřizuje Mobil E-Mail Pavel Rychtař

Více

Nabídka: N150487. Adresa stavby:

Nabídka: N150487. Adresa stavby: Okna Lakam, s.r.o. Lutovítova 594 Kralupy n. Vltavou 278 01 tel.: 315 721 694 fax: 315 721 695 e-mail: stastna-okna@lakam.cz Bankovní spojení: ČSOB č.ú.: 266232829/0300 IČ: 03277585 DIČ: CZ03277585 Vedená

Více

Nebezpečné látky. Pevnost spojů. viz odstavec 4. Radiační vlastnosti. Průvzdušnost. Trvanlivost. 5 3(d) 3(e)

Nebezpečné látky. Pevnost spojů. viz odstavec 4. Radiační vlastnosti. Průvzdušnost. Trvanlivost. 5 3(d) 3(e) HUECK-Hartmann o počáteční zkoušce typu podle EN 14 351-1 Výrobce systému Eduard Hueck GmbH & Co. KG Loher Straße 9 58511 Lüdenscheid Systém Skupina produktů 1. jedno a dvokřídlé dveře. dovnitř a ven otevíravé

Více

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POZNÁMKA: * SCHEMA OKEN I DVEŘÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU ZEVNITŘ * VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY * OKNA I DVEŘE BUDOU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ V BÍLÉM ODSTÍNU RÁMU,

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 6 Spárová průvzdušnost a vodotěsnost 6.1 Základní definice Průvzdušnost V [m 3 /s] charakterizuje množství vzduchu v m 3, který projde za jednotku času stavební konstrukcí, stavebním dílcem, konstrukčním

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Cenová nabídka číslo: 11211BB Stavba: BD Nikoly Tesly Nikoly Tesly 11 160 00 Praha 6

Cenová nabídka číslo: 11211BB Stavba: BD Nikoly Tesly Nikoly Tesly 11 160 00 Praha 6 Cenová nabídka číslo: 11211BB Stavba: BD Nikoly Tesly Nikoly Tesly 11 160 00 Praha 6 Vážený pane, Dovoluji si Vám nabídnout dodávku a montáž plastových oken Slovaktual v profilovém systému na bázi středového

Více

Avantis 75. Okna a dveře. Sapa Building System

Avantis 75. Okna a dveře. Sapa Building System Avantis 75 Okna a dveře Sapa Building System Avantis 75 je tříkomorový systém oken a dveří s přerušením tepelných mostů, který představuje nejvyšší standard pro tepelnou izolaci a stabilitu. Avantis 75

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko 11

ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko 11 Hliníkové vnější (vchodové) dveře jednokřídlové prosklené, ven otevíravé, systém ALUPROF MB 70 HI - určené k použití do bytových a nebytových Vodotěsnost třída E1050 Hliníkové vnější (vchodové) dveře jednokřídlové

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/03-2014 Tábor, 17. února 2014 Počet stran textu: 8 Přílohy: 5/19 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13 Název: SVJ Michelská 8/27 Adresa:,, Telefon: 7662268 E-mail: hrudkova28@seznam.cz Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.20 číslo B245/ Při komunikaci s obchodními zástupci, prosíme, uvádějte číslo Vaší nabídky,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - Výměna oken a dveří bytového

Více

revitalizace s dotací

revitalizace s dotací revitalizace s dotací panelových a bytových domů www.omlux.cz bezplatná infolinka 800 11 66 55 OMLUX - snadný přístup k dotacím... nabízíme vám tyto garance: garance získání dotace na energetické úspory

Více

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu dělat okna je pro nás hračka w w w.okna.eu p l a s t o v á o k n a plastová okna CLASSIC 76 aluclip s izolačním trojsklem a hliníkovým opláštěním profilového systému TROCAL o stavební hloubce 76 mm, opatřená

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více