veřejných ejných soutěž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "veřejných ejných soutěž"

Transkript

1 Požadavky na okna v zadávac vacích ch podmínk nkách veřejných ejných soutěž ěží Ing. Vladimír r Horák, IQ SERVICE spol. s r.o.

2 Co je veřejná zakázka Jsou tu od nepaměti, co existuje veřejná zpráva. Veřejná zakázka je nákup zboží, zadání práce, objednání díla nebo služby, veřejným subjektem (orgánem veřejné moci), kterým je stát, obec, samosprávný celek.. Důvodem k zadání veřejné zakázky je veřejná potřeba či veřejný zájem na pořízení předmětu, služby či vyplnění úkolu a je hrazen z veřejných financí! Nejčastějším případem veřejných zakázek v současné době, jejichž předmětem jsou okna, bývají rekonstrukce státních a obecních objektů, školy, nemocnice administrativní celky a výstavba nových stejně účelových zařízení. 2

3 Úskalí veřejných zakázek Neznalost zákona č. 137/2006 Sb. a příslušných norem. neznalost problematiky Nekompetentnost zadavatele a přenos odpovědnosti na agentury Improvizace a vlastní tvořivost Internet 3

4 Úskalí veřejných zakázek Atraktivity veřejných zakázek vedou nezřídka k značnému pokušení, aby nebyly zadávány nejčistším způsobem, tedy takovým, který přináší veřejnému zadavateli (vlastně veřejnému zájmu) a tedy společnosti nejlepší profit (převzetí nejlepší kvality zakázky oproti vynaložené ceně). Vede také k zadávání nemaléčásti veřejných zakázek spřátelenému prostředí (klientelismus) a stejně tak je tato činnost pravděpodobně provázena i korupcí. 4

5 Co není veřejná zakázka.. obecní pastvina pro vybraná stáda... nebo pro ty, kteří si udělají díru v plotě! 5

6 O co tu jde? O transparentní podmínky ve veřejné soutěži O rovné podmínky pro všechny možné účastníky O naplnění smyslu zákona 137/2006 Sb. O efektivní využití prostředků a dotací O optimální naplnění poměru cena/výkon O relevantní zadání požadavků na okna 6

7 Požadavky na okna v zadávacích podmínkách veřejných soutěží Okna ve výběrových řízeních Jen maláčást VZ je zadávána pouze pro okna a jejich montáž. Většina VZ je vypisována na rekonstrukce, zateplení, nebo novostavbu. Okna jen jedna ze součástí dodávky. Na druhé straně, okna jsou podstatnou částí očekávané úspory tepla

8 Legislativní rámec Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jde o kvalifikovaná doporučení (nikoliv příkazy) a jejich používaní je dobrovolné, zároveň ovšem výhodné. V případě, že dodržení některé ČSN vyžaduje obecně závazný právní předpis (např. zákon), stává se norma ve smyslu takového předpisu závaznou Stavební zákon stanovuje povinnost dokumnetovat vlastnosti výrobků pro stavby Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších úprav, 45 Technické podmínky, odst. (3) Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.. 46 odst. 4 musí být požadavky a charakteristiky technických podmínek dostatečně přesné, aby uchazečům umožnily jednoznačně určit předmět zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. 8

9 Vlastnosti oken Základem specifikace a přesného definování oken je norma ČSN EN A1 v návaznosti na Nařízení EU 305/2011. Základní požadavky na průvzdušnost, vodotěsnost a odolnost proti zatížení větrem, jsou obsaženy v národní příloze uvedené harmonizované normy okna se posuzují jako celek, nikoliv po komponentách! Požadavky na tepelně izolační vlastnosti oken jsou obsaženy v ČSN Tepelná ochrana budov Montáž oken je určena v TNI od bude vydáno jako ČSN

10 ČSN EN A1 Okno (i vnější dveře) se posuzují jako celek v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN A1 v návaznosti na Nařízení EU 305/2011. Ze zákona a příslušných prováděcích předpisů má výrobce oken a vnějších dveří povinnost vydat v rámci uvádění výrobku na trh jen prohlášení o vlastnostech a označení CE, které u oken a vnějších dveří v souladu sčsn EN A1 uvádí následující vlastnosti: průvzdušnost, vodotěsnost, odolnost proti zatížení větrem, únosnost omezovačů otevření, součinitel prostupu tepla U w, radiační vlastnosti zasklení a případně akustické vlastnosti. Výběrovářízení by tedy měla být orientována jen na prokazování těchto vlastností oken a vnějších dveří. Štítek CE Muster s.r.o. Musterová 1, Musterovice 08 EN :2006 Plastové okno jednokřídlové, systém xxxxxx - určené k použití do bytových a nebytových objektů Odolnost proti zatížení větrem třída C5 Vodotěsnost třída 9A Nebezpečné látky neobsahuje Únosnost bezpečnostních zařízení 350 N Akustické vlastnosti npd Součinitel prostupu tepla 1,3 W/m²K Průvzdušnost třída 4 Vlastnost 1 Odolnost proti zatížení větrem Norma zkoušení nebo výpočtu Norma klasifikace Zjištěné hodnoty ČSN EN ČSN EN Třída C5/B5 2 Vodotěsnost ČSN EN 1027 ČSN EN Třída 9A 3 Nebezpečné látky Požadavek národních předpisů Neobsahuje 4 Únosnost bezpečnostních zařízení 5 Akustické vlastnosti 6 Součinitel prostupu tepla - pro různé varianty distančních meziskelních rámečků* Fragment z protokolu ITT ČSN EN ČSN EN A1 čl. 4.8 ČSN EN ISO , ČSN EN ISO ČSN EN ISO Deklarovaná hodnota Deklarovaná hodnota pro Vyhověl npd U g = 1,1 W/(m 2.K) 1,2 / 1,2 / 1,3 W/(m 2.K) U g = 1,0 W/(m 2.K) 1,1 / 1,2 / 1,2 W/(m 2.K) U g = 0,8 W/(m 2.K) 1,0 / 1,0 / 1,0 W/(m 2.K) U g = 0,7 W/(m 2.K) 0,94 / 0,95 / 0,97 W/(m 2.K) U g = 0,6 W/(m 2.K) 0,87 / 0,88 / 0,91 W/(m 2.K) U g = 0,5 W/(m 2.K) 0,80 / 0,81 / 0,84 W/(m 2.K) 7 Průvzdušnost ČSN EN 1026 ČSN EN Třída 4 10

11 ČSN EN A1 Tabulka NA.3 Okna Průvzdušnost, vodotěsnost a odolnost proti zatížení větrem Doporučené třídy použití pro oblast A (nároží) Větrná oblast podle ČSN EN ) I II III IV Základní rychlost větru v b,0 m/s 22, ,5 30 Výška budovy 0 m 10 m Kategorie terénu podle ČSN EN II III IV II III IV II III IV II III IV Průvzdušnost podle EN ) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) Vodotěsnost podle EN A / 6B 5A / 5B 4A / 4B 7A / 7B 5A / 5B 4A / 4B 7A / 7B 6A / 6B 5A / 5B 8A / 7B 7A / 7B 5A / 5B Odolnost proti zatížení větrem podle EN B3 B3 B2 B4 B3 B2 B5 B4 B3 BExxxx 2) B4 B3 Výška budovy 10 m 20 m Kategorie terénu podle ČSN EN II III IV II III IV II III IV II III IV Průvzdušnost podle EN ) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) Vodotěsnost podle EN A / 7B 6A / 6B 5A / 5B 8A / 7B 6A / 6B 5A / 5B 8A / 7B 7A / 7B 6A / 6B 9A / 7B 8A / 7B 7A / 7B Odolnost proti zatížení větrem podle EN B4 B3 B3 B5 B4 B3 BExxxx 2) B5 B4 BExxxx 2) B5 B4 Výška budovy 20 m 30 m Kategorie terénu podle ČSN EN II III IV II III IV II III IV II III IV Průvzdušnost podle EN ) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) Vodotěsnost podle EN A / 7B 6A / 6B 5A / 5B 8A / 7B 7A / 7B 6A / 6B 8A / 7B 8A / 7B 7A / 7B 9A / 7B 8A / 7B 7A / 7B Odolnost proti zatížení větrem podle EN B4 B4 B3 B5 B4 B4 BExxxx 2) B5 B4 BExxxx 2) BExxxx 2) B5 Výška budovy 30 m 40 m Jednoduché stanovení základních požadavků na okna Kategorie terénu podle ČSN EN II III IV II III IV II III IV II III IV Průvzdušnost podle EN Vodotěsnost podle EN A / 7B 7A / 7B 6A / 6B 8A / 7B 7A / 7B 7A / 7B 9A / 7B 8A / 7B 7A / 7B 9A / 7B 8A / 7B 8A / 7B Odolnost proti zatížení větrem podle EN B5 B4 B3 B5 B5 B4 BExxxx 2) B5 B5 BExxxx 2) BExxxx 2) B5

12 ČSN ČSN : Tepelná ochrana budov. v několika částech se věnuje vlastnostem otvorových výplní a jejich použití v budovách. definuje a doporučuje součinitel prostupu tepla oknem Uw, teplotní faktor vnitřního povrchu v oblasti montážní spáry. požadavky na větrání budov. Pozor (!) nepřenáší tento požadavek na okna!

13 ČSN Požadavky na Uw by měly být v souladu s ČSN , tabulka 7 : požadovaná hodnota pro běžné budovy - UN,20 = 1,5 W/(m2.K) doporučená hodnota pro běžné budovy - Urec,20 = 1,2 W/(m2.K) doporučená hodnota pro pasivní budovy - Upas,20 = 0,8 0,6 W/(m2.K) Norma nestanovuje jakou cestou je třeba těchto hodnot dosáhnout, tedy nepředepisuje Ug, rámeček ani Uf. 13

14 Jaké vlastnosti lze po oknu požadovat Součinitel prostupu tepla (ČSN ) Průvzdušnost Vodotěsnost Zatížení větrem Únosnost omezovačů otevření, Radiační vlastnosti zasklení Případně akustické vlastnosti Barva 14

15 Co nepředepisují normy Bod měknutí podle Vicata Geometrické vlastnosti profilů (šířka, výška, počet komor, třída A) Tvar a tloušťku výztuže Typ a tvar těsnění Hloubku zasklívací drážky Složení skla 15

16 Špatné příklady táhnou Objevilo se mnohokrát ve VŘ v roce 2013: Vzhledem k předpokládaným rozměrům výplní otvorů, musí mít materiál profilu pro výrobu oken tvarovou stálost dle VICATA větší než 80st. C modul pružnosti 2,5 GPa atd Pan Vicat by se nejspíše divil, neboť jeho metodou se neměří tvarová stálost, ale bod měknutí (Erweichungspunkt). a samozřejmě na tvarovou stálost má jen přenesený vliv, tvarovou stálost ovlivňuje spíše smrštění a to je definováno v ČSN EN a rovněž nemá žádný vztah ke kvalitě oken není uváděno v žádné normě popisující požadavky na okna!!!! Proč tedy tento požadavek? Jedině kvůli manipulaci s VŘ!!!!? 16

17 Špatné příklady táhnou Podobný trik, který se několikrát objevil ve VZ je i nesmyslný požadavek na doložení tzv. senzorických vlastností (netečnosti) doložený ze SZU. Jinými slovy doložení, že PVC profily neovlivňuje chuťové a čichové vlastnosti potravin s kuriózním odůvodněním, že okna budou instalována i do školní kuchyně. Samozřejmě, že není problém si takové vyjádření, protokol, opatřit, dostane jej každý protože PVC je skutečně vůči potravinám inertní a jejich vlastnosti neovlivňuje Proč, tedy? SZU takové vyjádření vydá, ale trvá to 3 týdny a to už do ukončení VŘ nestihnete. Jste ze hry! 17

18 Profily s obsahem recyklátu Materiál PVC je jediným materiálem okenních rámů, který lze 100% přímo a bez zvýšených energetických nákladů recyklovat Jedná se o oběhový materiál tedy materiál, který vzniká při extruzi. To nejde ani se dřevem, ani s hliníkem Profily s obsahem recyklátu z PVC nejsou tedy žádným odpadem, ale znamenají ekologické zacházení s omezenými surovinami a svými vlastnostmi jsou dokonce ještě lepší, protože tento materiál už byl jednou fyzikálně roztaven, a proto viděno z pohledu chemie disponuje při další extruzi lepším molekulárním řetězcem. Využití recyklátu probíhá v souladu s normou ČSN EN a zaručuje stejné parametry a kvalitu vyrobených oken. 18

19 Profily s obsahem recyklátu Využití recyklátu je jednoznačně důležité pro ochranu ŽP. Je to v souladu se směrnicí EU i s programem trvale udržitelného stavebnictví. Cílem je, aby minimálně 60% materiálů použitých ve stavbách bylo recyklovatelné a dále využitelné po skončení životnosti stavby. Všichni přední výrobci profilů se k recyklaci plastu hlásí a řeší využití recyklátu i do hlavních profilů. Přední výrobci profilů jsou sdruženi do společnosti REWINDO. Tato společnost spravuje využití recyklátu a zabezpečuje, aby se naplnily cíle programu vytyčeného v rámci EU snížení výroby chlórových derivátů a emisí chlóru. 19

20 V profilech všech těchto firem je využíván recyklát! Omezování jeho použití je omezování veřejné soutěže a selhání státu

21 Špatné příklady táhnou Vyloučení použití recyklátu v profilech = jasná aspirace na cenu Ropák roku. Odůvodnění, že zadavatel na prvoplastu trvá se hodí i do kategorie Zelená perla 21

22 Tloušťka stěn profilů Požadavek na profily třídy A irrelevantní. ČSN EN Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří Klasifikace, požadavky a zkušební metody uvádí klasifikaci tloušťky stěny hlavních profilů v tabulce 3, kde je uvedena největší tloušťka u třídy A, B a C. Následně uvádí POZNÁMKA 2 Klasifikace profilů podle tloušťky stěn je určena k popisu širokých variací profilů a návrhů oken pro různé aplikace, které jsou používány v Evropě. Není určena k naznačení rozdílů v kvalitě profilů nebo ve funkčnosti oken za předpokladu, že příslušné funkční požadavky pro okna i profily jsou vyhovující. Z toho vyplývá, že podstatné jsou vlastnosti okna nikoli tloušťka profilu. Stejně tak je tomu u počtu komor. Žádný požadavek norem na tyto konkrétní hodnoty neexistuje. Rozdělení profilů do tříd bylo v dobách tříkomorových profilů zavedeno společností RAL. V loňském roce německá norma RAL definovala v oblasti jakosti plastových okenních profilů nová pravidla normy RAL GZ 716 (dříve RAL 716/1), v nichž je konečně i tloušťka stěny B postavena na stejnou úroveň s tloušťkou stěny A. 22

23 Stavební hloubka II Požadavky na geometrické vlastnosti profilů (hloubku rámu a křídla, případně i výšku rámu) jsou irrelevantní. Tímto požadavkem se omezuje výběrovéřízení jen na jeden typ výrobku a omezuje možnost přihlásit se do výběrového řízení výrobcům s jinými profilovými systémy, které jsou schopny splnit vypsané požadavky Všechny se součinitelem prostupu tepla nižším než 1,0 W/m2K 23

24 Stavební hloubka Stavební hloubka rámů není ukazatelem Uf. Pouze charakterizuje konstrukční systém. Vede ke konkrétnímu systému, omezuje účast ve VŘ Není pravda, že snižuje riziko rosení oken Tepelně-izolační vlastnosti rámů Uf jsou vždy dány komplexním řešením systému. Vedle hloubky jde o: počet a velikosti komor tvar komor a detail provední uložení ocelové výztuže konstrukční detaily 24

25 Špatné příklady táhnou Požadavek v části konstrukce: Provedení PVC výplní z minimálně pětikomorových profilových systémů o stavební hloubce min 85 mm, barva bílá, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubené, nebo navařované, nebo součinitel prostupu tepla U rámu =U f <0,96 W/m 2 K včetně výztuže, součinitel prostupu celého okna U N =U w <1,2 W/m 2 K takže stavební hloubka 85 mm nebo navařované poutce nebo součinitel tepla U rámu =U f <0,96 W/m 2 K včetně výztuže Větný rozbor tohoto souvětí by měl dělat asi psychiatr, bohužel, objevilo se ve VŘ minimálně 30x. 25

26 Tepelně izolační vlastnosti oken. (ČSN ) 1. Výběrovéřízení by mělo být omezeno jen na celkovou hodnotu U w 2. Požadavek na Uf není stanoven ČSN jako povinný, pouze doporučený pro normální bytovou výstavbu Uf = 1,3 W/(m2.K), resp. pro pasivní domy Uf = 0,9 0,7 W/(m2.K) 3. Požadavek na Uw je stanoven pro běžné budovy U N,20 = 1,5 W/(m 2.K), doporučená hodnota pro běžné budovy - U rec,20 = 1,2 W/(m 2.K) a doporučená hodnota pro pasivní budovy - U pas,20 = 0,8 0,6 W/(m 2.K)) 26

27 Stanovení Uw Podle ČSN EN ISO Tepelné chování oken, dveří a okenic Výpočet součinitele prostupu tepla. platí: Kde hodnoty Uf, Ug a ψg jsou konstanty charakterizující tepelné vlastnosti jednotlivých komponent okna. Proměnou v této rovnici jsou plochy zasklení a plastových profilů a obvod l, a to je dáno velikostí okna projekt. Zadáním všech konstant a proměnných a požadovaného výsledku dojdeme k jedinečnému řešení z něhož autor zadání přebíral podklady. 27

28 Požadavky na Uw Jiné požadavky než na Uw do zadání nepatří. Pro tepelný audit postačuje Uw a plocha zasklení. Zadáním ostatních parametrů jako je Uf, Ug a ψg je zadání přeurčeno a je naprosto jasné, že zadavatel čerpal z již vyřešeného případu, nebo z firemních materiálů. Výrobce oken má povinnost ze zákona uvádět jen celkovou hodnotu Uw nikoliv dílčí hodnoty jednotlivých prvků. 28

29 Špatné příklady táhnou Typický příklad: Zadavatel hodnotu Uf (0,96W/m2K) a Uw definoval již v odstavci předtím a tady jen dokazuje, že opisuje od budoucího vítěze. Stačí si položit otázku: Co je zadavateli po warm edge? Ví vůbec co to je? Asi ne, jen opisuje. 29

30 Špatné příklady táhnou Ještě jeden příklad aktuálního výběrového řízení pro Brno Tučkova: Zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo s pokovenou vnitřní stranou vnitřního izolačního skla, s teplým distančním rámečkem ( "warm edge"), lineární součinitel prostupu tepla max. 0,04 W/m2K a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu, složení minimálně mm, lowe + argon, koeficient Ug = 1,1 w/m2k, nebo takové aby vyhovělo požadavkům čsn :2011(z1:2012) na celkový součinitel prostupu tepla un = uw max. 1,2 w/m2k, U rámu = uf max. 0,94 w/m2k Zadáno: ψg =0,04 W/mK, Ug = 1,1 W/m2k, Urámu = Uf max. 0,94 W/m2k. Uw max. 1,2 w/m2k Kupodivu, úkol je vyřešen správně stačí zadat hodnoty do dříve uvedeného vzorce a ono to fakt vyjde. Přesně 1,151 W/m2K pro kombinace profilů s výškou 116 mm, ale už při pohledové výšce 120 mm vyjde dokonce 0,148 W/m2K, což lze zaokrouhlit na 1,1W/m2K Požadované Uw vychází i s Uf 1,1 W/m2K. Tak na který profilový systém si zadavatel vsadil, když požaduje 0,94 W/m2K?. asi by to jinak bylo moc laciné. 30

31 Průběh izoterem Občas se v zadávacíách podmínkách objeví i požadavek: Součástí nabídky uchazeče musí být vzorový výpočet a zobrazení izotherm v kmenové učebně základní školy pro navrhovaný systém zateplení a nové okenní výplně provedený na stávajícím obvodovém plášti (betonový panel obvodového pláště v bývalém konstrukčním systému MS-OB v tl. 270 mm). Vstupní tepelné hodnoty jsou dány polohou místa a typem využití objektu. Tento požadavek lze realizovat. Výpočet průběhu izoterem v napojení okna na objekt není ale jednoduchá záležitost a pro její provedení je potřeba úvést úplné údaje o složení zdiva. Tento úkon by měl především dělat projektant, který má k dispozici všechny potřebné údaje o tepelných parametrech zdiva po zateplení. Samo o sobě je jistě zcela absurdní, že problém napojení oken na budovu a povrchových teplot v ostění se začínářešit až při výběru dodavatele oken a není již obsažen v projektu. ale vše není ztraceno protože:

32 Průběh izoterem Výpočet průběhu izoterem u nestandardních řešení nemůže provádět dodavatel oken patrně musí provést specialista. Výpočet by měl provést architekt, nebo projektant, když už ten návrh uskutečnil. Lze prokázat, že vliv stavební hloubky profilů v určitém rozsahu je zcela zanedbatelný. Rozhodující je stavební řešení.

33 Průběh izoterem Stavební hloubka 83 mm Stavební hloubka 74 mm Vliv stavební hloubky na povrchovou teplotu = 0,009 C/mm Povrchová teplota v místě napojení: C Teplotní faktor frsi: 0.77 Povrchová teplota v místě napojení : C Teplotní faktor frsi :

34 Průběh izoterem Významnější vliv má provedení izolace pláště Povrchová teplota na přechodu mezi rámem a stěnou není funkcí stavební hloubky! Na průběh izoterem má podstatně větší vliv provední izolace pláště objektu a konstrukční řešení profilu! Povrchová teplota v místě napojení : C Teplotní faktor frsi : 0.81 Povrchová teplota v místě napojení : C Teplotní faktor frsi :

35 Statika okna, výztuž; zbytečná starost zadavatele. Každý systém svým odběratelům poskytuje výrobní pokyny včetně omezení velikostí prvků v závislosti na typu profilů a dle očekávaného statického namáhání. Výrobce má rovněž prostředky jak zajistit statiku spojů. U jednotlivých výrobků je odolnost proti statickému namáhání, zatížení větrem, předmětem zkoušek ITT a je uvedena v dokumentaci. Výrobce za bezpečnost svých výrobků ručí, je nepřípustné, aby mu zadavatel předepisoval jakou má použít výztuž! Z hlediska zadavatele plně postačuje uvést požadavek na odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN A1, tabulka NA.3 35

36 Statika okna, výztuž; zbytečná starost zadavatele. Omezení velikostí oken, statika křídel, je jednoznačně podmíněna momentem setrvačnosti použité výztuže. Významnou roli hraje i tvar výztuže, případně další vlivy jako je vlepování skel. Nelze vztahovat jen na tloušťku ocelové výztuže!

37 Špatné příklady táhnou V zadávacích podmínkách jsme se mohli minimálně třicetkrát dočíst této moudrosti: Pozoruhodná věta. Dodavatel se musí řídit směrnicí dodavatele profilů a to je jistě správně, ale také to musí doložit statickým výpočtem. Co má tedy větší váhu? Tady asi zase někdo opisoval z firemních prospektů... ocel 6 mm

38 Kování. Každý výrobce oken provádí kování oken v souladu s předpisy dodavatele systému a podle pokynů dodavatele Uzavírací prvky a ostatní komponenty kování se umísťují v předepsaných vzdálenostech podle kovacích tabulek. Umístění uzavíracích prvků je dáno pevně nastavenými šablonami od dodavatele kování. Výrobce oken nemůže umístění uzavíracích prvků měnit a za správné okování okna ručí. Požadavek zadavatele na zakreslení uzavíracích bodů je pouze šikana! Zadavatel stejně bez pomoci zástupce dodavatele kování, nebo konkurenční firmy, není schopen správnost návrhu posoudit! 38

39 Kotvení a montáž Při montáži oken může dodavatel postupovat podle montážních pokynů dodavatele oken, které jsou nedílnou součástí dokumentace poskytované systémy výrobcům oken a nebo podle TNI Za správnou a hlavně bezpečnou montáž výrobce a dodavatel ručí, jednak tím, že výrobky buď sám montuje, anebo odběrateli je povinen pokyny pro montáž oken vydat. Požadavek zadavatele na zakreslení kotvících bodů je nesmyslný, neboť zadavatel může obdržet jen to co má výrobce ve svých pokynech, nebo co je uvedeno v TNI. To stejné platí i v případě požadavků řešení montážní spáry! Často se vyskytující požadavek na výpočet statiky kotvení je naprosto nesmyslný, neboť kotvící prvky musí být rozmístěny podle výše zmíněných pokynů. Statika kotvení se nedokládá, je dána roztečemi kotev! Takový požadavek je v rozporu s 45 Technické podmínky, odst. (3) 39

40 Kotvení a montáž První věta zcela v pořádku. Ano montáž je potřeba provést podle směrnic dodavatele profilového systému. Mohlo být uvedeno i dle TNI Potom přijde úkol za trest:..nejprve se předepíše jak kotvit (200 mm od rohu a pak každých 700 mm) a potom předložit nákres právě definovaných kotvících bodů. Samozřejmě, že požadovat statický výpočet kotvení je nesmysl, když rozmístění kotev zadavatel právě předepsal! 40

41 Kotvení a montáž Požadavek je však zcela v pořádku, neboť jen kopíruje to co je v těch směrnicích a v TNI uvedeno, takže má jen jedinou vadu je naprosto zbytečný a ohledně statiky nesmyslný: Takto je to uvedeno v TNI a stejně i v montážních příručkách, včetně doporučených roztečí Statika kotvení se nedokazuje. Kotvení je prostě takto předepsáno! 41

42 Špatné příklady táhnou Uchazeč v nabídce doloží statický výpočet vyztužení rámů a křídel okna u položky 3 ve výpisu výrobků PSV, ztužení největší sestavy položky 5 a položky 13 ve výpisu výrobků PSV a statický výpočet? kotvení sestavy položky 5 a položky 13 ve výpisu výrobků PSV, včetně kotevního plánu. Současně bude uchazečem předložen nákres rozmístění uzavíracích bodů oken pro všechny typy oken v dokumentaci.??

43 Typ a tvar těsnění Těsnění plastových oken je součást systému a jako takové je ověřováno, zkoušeno a certifikováno. Okno (i vnější dveře) se posuzují jako celek v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN A1 v návaznosti na Nařízení EU 305/2011. Zadavatel ani projektant nemá právo předpisovat výrobci jak má výrobek vyrábět. To je dáno předpisem dodavatele systému a ten nese odpovědnost za jeho funkčnost. Jediným objektivním ukazatelem těsnosti oken či dveří je parametr průvzdušnosti dle ČSN jak je doporučen dle ČSN A1. Požadavek na konkrétní typ, nebo složení těsnění je zcela neodůvodněný 43

44 Souhrn Předvedené ukázky velkého rozporu mezi teorii a praxí jsou jen onou příslovečnou špičkou ledovce. Na jedné straně je tu zcela přehledná a jasná legislativa, technické normy převážně harmonizované s normami EU, Pravidla dotačních program, UOHS a přesto výsledek - kvalita zadání je naprosto žalostný! Na základě prostudování asi 50 zadání veřejných výběrových řízení, lze jednoznačně doložit četné manipulace se zadáním směřující k omezování hospodářské soutěže. Problém je v tom, že příslušná ministerstva k tomu problému mlčí a někdy dokonce poskytují naprosto nekompetentní stanoviska. Námitky doložené posudky soudních znalců jsou odmítány s prostým sdělením, že zadavatel má jiný názor. Administrátoři dotačních programů sledují záležitosti jen formálně a s klidným srdcem poskytují svoje logo i na očividně cinknutá zadání. Zadavatelé klidně používají do zadání informace převzaté ze soukromých webů na internetu a argumentují s nimi proti normám. UOHS svoji kontrolní funkci neplní a plnit nebude, protože kdo by složil vysokou kauci úřadu o jehož odborné kompetenci se dá pochybovat a o liknavosti zase nepochybuje nikdo. 44

45 Souhrn Výběrovářízení na okna připomínají spíše fotbalový zápas, plný faulů, které se nepískají, než čistou hru podle pravidel. Je čas na červenou kartu! 45

46 Děkuji za pozornost! Pokud by některé příklady někomu něco připomínaly, jedná se o podobnost čistě záměrnou. 46

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP změny související s vydáním ČSN 73 0540-2 (2011) Ing. Olga Vápeníková ČSN 73 0540-2 (říjen 2011, platnost listopad 2011) PROJEKČNÍ NORMA okna + dveře = výplně otvorů ostatní

Více

DOPLŃUJÍCÍ INFORMACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Výměna oken budovy MěÚ ve Vrbně pod Pradědem 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

DOPLŃUJÍCÍ INFORMACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Výměna oken budovy MěÚ ve Vrbně pod Pradědem 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE DOPLŃUJÍCÍ INFORMACE Dotaz č.1: Lze Vám nabídnout okna s otevřenou ocelovou pozinkovanou výztuhou tl. 1,5 mm 3 mm (v závislosti na velikosti oken) za předpokladu dodržení statiky a tuhosti oken? Poznámka

Více

Dodatečné informace č. 1 a č. 2

Dodatečné informace č. 1 a č. 2 Dodatečné informace č. 1 a č. 2 Název veřejné zakázky: ZŠ Mladá Vožice výměna oken a zateplení fasády Zadavatel: Zastoupení zadavatele: Město Mladá Vožice Žižkovo náměstí 80 Kněžská 365/22 391 43 Mladá

Více

Zadávací podmínky pro specifikaci dodávek výplní stavebních otvorů:

Zadávací podmínky pro specifikaci dodávek výplní stavebních otvorů: Výzva zájemcům k podání nabídky Vážení, ve smyslu obecných právních předpisů, zejména dle platných ustanovení OZ, Vás vyzýváme k podání nabídky na provedení Výměny oken ve společných prostorách domu a

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ (DEFINICE SPOLEČNÝCH POŽADAVKŮ - PLATÍ PRO VŠECHNY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ (DEFINICE SPOLEČNÝCH POŽADAVKŮ - PLATÍ PRO VŠECHNY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK) TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ (DEFINICE SPOLEČNÝCH POŽADAVKŮ - PLATÍ PRO VŠECHNY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK) profil: barva: stavební hloubka: Al. profil minimálně 3 komory s přerušeným tepelným mostem

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Veřejný zadavatel popíše změny: a) v popisu potřeb, které

Více

Obec Rovensko, Rovensko 59, Zábřeh

Obec Rovensko, Rovensko 59, Zábřeh ... e-mail:obec(@.rovensko-morava.cz č.j. V Rovensku dne 19.1.2012 Věc: Výměna oken a dveří v budově ZŠ a MŠ Rovensko - výběr dodavatele prací. Dovolte mi, abych Vás oslovil s uvedenou poptávkou. Obec

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Zadavatel nad rámec projektové dokumentace požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval tyto kvalitativní vlastnosti: Zateplovací systém: Fasáda vnější

Více

ČSN EN 14 351-1: 2006

ČSN EN 14 351-1: 2006 OKNO - TREND s.r.o. Maxe Švabinského 10 370 08 České Budějovice IČO: 639 065 46 09 ČSN EN 14 351-1: 2006 Plastová okna a balkonové dveře z profilů Kömmerling systém EURO FUTUR-ELEGANCE Okno jednokřídlé,

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Výrobek: Plastová okna a balkónové dveře systém KVINTERM 2+ Typové označení: PO KVINTERM Zamýšlené použití: Plastová okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na

Více

Zadavatel: OBEC KLUČENICE Klučenice 16, Krásná Hora nad Vltavou IČ: Jiří Veselý - starosta obce

Zadavatel: OBEC KLUČENICE Klučenice 16, Krásná Hora nad Vltavou IČ: Jiří Veselý - starosta obce Zadavatel: OBEC KLUČENICE Klučenice 16, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou IČ: 00242420 Jednající: Jiří Veselý - starosta obce Veřejná zakázka: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY A TĚLOCVIČNY V

Více

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 022 8250471, fax. 022 8255286. Výpočet koeficientu prostupu tepla u oken systému Pol-Skone a Skandynawskie

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 022 8250471, fax. 022 8255286. Výpočet koeficientu prostupu tepla u oken systému Pol-Skone a Skandynawskie 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 022 8250471, fax. 022 8255286 Výpočet koeficientu prostupu tepla u oken systému Pol-Skone a Skandynawskie podle PN-EN 14351-1:2006 Č. práce: NF-0631/A/2008 (LF-89/2008)

Více

Návrh. Metodický pokyn MMR pro zadávání dodávky nových oken nebo výměnu stávajících oken Úvod

Návrh. Metodický pokyn MMR pro zadávání dodávky nových oken nebo výměnu stávajících oken Úvod Návrh Metodický pokyn MMR pro zadávání dodávky nových oken nebo výměnu stávajících oken Úvod Metodické pokyny jsou pomůckou pro zadavatele při stanovení požadavků v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 5a, Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle

Více

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 3/2004 Notifikovaná osoba 1020 Pobočka 0100 Praha PROTOKOL o zkoušce typu výrobku podle 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (systém posuzování

Více

PROTOKOL. Název výrobku: výrobce: ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biala, Polsko. IČ PL: 070424429 výrobna:

PROTOKOL. Název výrobku: výrobce: ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biala, Polsko. IČ PL: 070424429 výrobna: Centrum stavebního inženýrství a.s., Praha Centre of Building Construction Engineering Prague Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán Accredited Test

Více

PROTOKOL. Název výrobku: ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biala, Polsko IČ PL: 070424429

PROTOKOL. Název výrobku: ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biala, Polsko IČ PL: 070424429 Centrum stavebního inženýrství a.s., Praha Centre of Building Construction Engineering Prague Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán Accredited Test

Více

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE INCON 5.11.2010 1 Odvodnění a dekomprese PRESTIGE 2 Odvodnění rámů Prestige 3 Dekomprese rámů Prestige 4 Odvodnění křídel Prestige 5 Dekomprese křídel Prestige 6 Odvodnění sloupků Prestige 7 Dekomprese

Více

Neo. se systémy PVC. Díky velmi dobrým tepelným parametrům tento systém se zvlášť doporučuje pro energiticky úsporné stavby (zejména rodinné domy).

Neo. se systémy PVC. Díky velmi dobrým tepelným parametrům tento systém se zvlášť doporučuje pro energiticky úsporné stavby (zejména rodinné domy). technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Neo Neo Gold AL Okna, balkonové a terasové dveře, výklopně posuvná okna (PSK) 1 Název Šířka Počet komor 3 Parametry

Více

ES prohlášení o shodě

ES prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě Výrobce: HON - okna, dveře, s.r.o. Jarkovická 7, 746 01 Opava-Vlaštovičky prohlašuje tímto, že Dřevěná okna a balkónové dveře systém EURO IV 78 jsou ve shodě s ustanoveními směrnice

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing.

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing. TECHNICKÁ Odborná inženýrská, projekční a poradenská kancelář v oblasti oken/dveří, lehkých obvodových plášťů (LOP) a jiných fasádních konstrukcí. KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) ZADAVATEL: MĚSTO JESENICE sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice zastoupený: Bc. Janem Polákem starostou města IČ: 00243825 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ JESENICE PÍSEMNÁ ZPRÁVA

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Výrobek: Plastové vnější (vchodové) dveře, systém Euro Futur Elegance/Classic Typové označení: PD- Euro Futur Elegance/Classic dvoukřídlé Zamýšlené použití: Vnější (vchodové) dveře jsou určeny pro použití

Více

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o. OBSAH: 1) Seznámení s platnými normami, vyhláškami

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Opti. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Název Rehau Euro 70. Počet komor 5 Parametry U f

Opti. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Název Rehau Euro 70. Počet komor 5 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Opti Opti Bronze PVC Okna, balkonové dveře, posuvná okna 1 Technický popis Profilový systém Název Rehau Euro 70 Šířka 70 mm Počet komor 5 Parametry

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

Prohlášení o vlastnostech č. PO- VEKA Softline 82 MD/01-2013

Prohlášení o vlastnostech č. PO- VEKA Softline 82 MD/01-2013 Výrobce: Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 696 03 Dubňany IČ: 26906724, DIČ: CZ26906724, OR: KS Brno, oddíl B, vložka 6522 Výrobek: Plastová okna a balkonové dveře, systém VEKA Softline 82 MD a Softline

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: Rekonstrukce. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Odbor vnitřní správy 12130

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: Rekonstrukce. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Odbor vnitřní správy 12130 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Odbor vnitřní správy 12130 Sídlem: Těšnov 17, 110 00 Praha 1 Nové Město Zastoupený: Ing. Jiří Šlachta, ředitel odboru vnitřní správy Název veřejné zakázky:

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

ve smyslu 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ve smyslu 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE IČ: 25533843, CZ25533843 PÍÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU ZADÁVACÍÍHO ŘÍÍZENÍÍ ve smyslu 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 3 k č.j.: VS 88/002/002/2015-20/LOG/500 Technická specifikace Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova). 1. Stávající stav Okna administrativní části traktu A Současná špaletová

Více

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Systém pro předsazenou montáž oken

Systém pro předsazenou montáž oken Systém pro předsazenou montáž oken První certifikovaný systém pro předsazenou montáž Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém Kvůli změnám v ČSN 73 05 40 2 a se zpřísněnými předpisy se předsazená

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Fórum českého stavebnictví 2008 Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Úvod do problematiky bytová výstavba a zateplení

Více

Zájemcům o veřejnou zakázku Oprava výplní objektu bytového domu Tyršova 976, Kolín. V Poličce dne 5. února 2016

Zájemcům o veřejnou zakázku Oprava výplní objektu bytového domu Tyršova 976, Kolín. V Poličce dne 5. února 2016 Tender Consulting CZ s.r.o. Riegrova 46, 572 01 Polička Tel./Fax: 461 721 749, GSM: 725 735 521 E-mail: j.kaspar@tender-consulting.cz www.tender-consulting.cz Zájemcům o veřejnou zakázku Oprava výplní

Více

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE 01 19.05.2011 ZNAČKA DATUM POPIS Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 Výškopisný systém: Bpv ±0,000 = 225,000 Polohopisný systém: JTSK INVESTOR

Více

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO.

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO. Plastová okna jsou v dnešní době výhodným řešením pro Vaše bydlení. Plastová okna mají výborné izolační vlastnosti, díky nimž ušetříte na vytápění Vašeho domu či bytu. Ať už bydlíte v bytě nebo rodinném

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

ES prohlášení o shodě

ES prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě Výrobce: ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała Polsko prohlašuje tímto, že Hliníkové vnější (vchodové) dveře, systém ALUPROF MB 70 HI jsou ve shodě s ustanoveními

Více

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE VEKRA 2010 / 2011 / Vekra vydrží víc, než byste čekali

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE VEKRA 2010 / 2011 / Vekra vydrží víc, než byste čekali HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE VEKRA 2010 / 2011 / Vekra vydrží víc, než byste čekali 1 / Izolační dvojsklo či trojsklo s inertním plynem (argon). 2 / Interiérové a exteriérové zasklívací těsnění. 3 / Zasklívací

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Výrobek: Plastová okna a balkónové dveře, systém Typové označení: PO- Kömmerling 88 Plus Zamýšlené použití: Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů. PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny... 3 Úvod...

Více

ˇ prostupu tepla profilu VEKA

ˇ prostupu tepla profilu VEKA Hodnota U jak dobre okno izoluje Rozhodujícím faktorem pro tepelně izolační vlastnosti okna je hodnota Uw (w = window). Popisuje ztrátu tepla oknem zevnitř směrem ven, měřenou ve wattech na čtvereční metr

Více

POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE POPIS SYSTÉMU

POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE POPIS SYSTÉMU POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO Popis, technické údaje Funkce otevírání

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

PROTON, společnost s ručením omezeným Švermova 899 398 11 Protivín IČ: 00512079

PROTON, společnost s ručením omezeným Švermova 899 398 11 Protivín IČ: 00512079 Křídlo: 2511,2514,2518,0511,0514,0518,0113 Ug=1,1 W/m2K Součinitel prostupu tepla - Uw (W/m2K): 1,2 Křídlo: 0113 Ug=1,0 W/m2K Součinitel prostupu tepla - Uw (W/m2K): 1,1 Křídlo: 0113 Ug=0,7 W/m2K Součinitel

Více

1 kpl. 9 ks. 9 ks. 1 ks + 1 ks AKCE: OBJEKT: INVESTOR:

1 kpl. 9 ks. 9 ks. 1 ks + 1 ks AKCE: OBJEKT: INVESTOR: č. 0 - UDOVA SPRÁVY VĚZNICE INVESTOR: VS ČR VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ZLATÁ č.p.5, P.O.OX 0 357 5 KYNŠPERK NAD OHŘÍ VYŘIZUJE: TELEFON: MOIL: FAX: E-MAIL: PETR ŽALMAN / PAVEL ŠTOCHL 35 306 33 (5) / 35 306

Více

Výměna polykarbonátové stěny u tělocvičen ZŠ Ke Kateřinkám Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:

Výměna polykarbonátové stěny u tělocvičen ZŠ Ke Kateřinkám Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky: ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 1 1 se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

Oznámení o dodatečných informacích č.6 k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Novostavba budovy Světa techniky Science and Technology Centrum.

Oznámení o dodatečných informacích č.6 k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Novostavba budovy Světa techniky Science and Technology Centrum. V Ostravě dne 14.12.2011 Oznámení o dodatečných informacích č.6 k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Novostavba budovy Světa techniky Science and Technology Centrum. Dne 21.10.2011 byla zveřejněná

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora odbor bytový Úřadu městské části Palackého náměstí 11, 621 00 Brno tel.: 541 42 17 19, fax: 541 22 61 24 úřední hodiny: pondělí a středa

Více

Technické podklady EUROPANEL

Technické podklady EUROPANEL Technické podklady EUROPANEL Vážení obchodní přátelé Jste jednou ze stavebních, montážních nebo projekčních firem, které se rozhodly využít jedinečných vlastností systému EUROPANEL ve svých podnikatelských

Více

Šetřit energii? Docela jednoduše.

Šetřit energii? Docela jednoduše. Šetřit energii? Docela jednoduše. Inovativní systém profilů šetřících energie od firmy VEKA Kvalita třídy A od firmy VEKA: maximální výkon po celý život Moderní plastová okna dosahují životnosti 30 nebo

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce, mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných

Více

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 4.1.2013 605 271 602

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 4.1.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne:

Více

STANDARD 5 SALAMANDER STREAMLINE STANDARD. IZOLAČNÍ TROJSKLO ČI DVOJSKLO standardně s teplým nerezovým rámečkem Ug = 1,1-0,5 W/m 2 K.

STANDARD 5 SALAMANDER STREAMLINE STANDARD. IZOLAČNÍ TROJSKLO ČI DVOJSKLO standardně s teplým nerezovým rámečkem Ug = 1,1-0,5 W/m 2 K. PRODUKTY SLMNDER STREMLINE STNDRD SLMNDER STREMLINE STNDRD IZOLČNÍ TROJSKLO ČI DVOJSKLO Ug =, - 0, W/m K. MSIVNÍ POZINKOVNÁ OCELOVÁ RMTUR po obvodu celého křídla. MCO MULTI-MTIC standardně s mikroventilací

Více

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC 04.11.2015 NABÍDKA ČÍSLO > 1/2015/117 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC OBSAH > ZÁKAZNÍK > Úvod Technické provedení výrobků Specifikace a ocenění Podmínky pro realizaci zakázky Platební podmínky Služby Doplňky

Více

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků.

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. Náš princip: Vidíme úkoly očima našich zákazníků. Erkennen, worum es geht. Mit System. Rozpoznáme,

Více

kovově šedá dopředu nebo spodem

kovově šedá dopředu nebo spodem Pan Luboš Haza Otročín 149 364 01 Otročín Tel:723 226 174 Fax: CENOVÁ NABÍDKA č.: SMO90342 ze dne: 26.10.2009 Vážený zákazníku, děkujeme za projevený zájem a zasílám Vám předběžnou cenovou kalkulaci na

Více

SŮížeŮí eůergetické Ůárů Ůůsti budův SOŠ INFORMATIKř A SPOJ A SOU KOLÍN Jaselská 826, KůlíŮ, st. parc , 5185, 5186, 5429, 5427

SŮížeŮí eůergetické Ůárů Ůůsti budův SOŠ INFORMATIKř A SPOJ A SOU KOLÍN Jaselská 826, KůlíŮ, st. parc , 5185, 5186, 5429, 5427 HLAVNÍ PROJEKTANT: ZPRACOVATEL ÁSTI: PROJECTspol. s r.o. Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341 DIČ: CZ 272 10341 Tel: 321 728 755 Vypracůval: ALEŠ MORAVEC ZůdpůvědŮý průjektaůt: IŮg. KADLE EK

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

PRESTIGE KATALOG VÝROBKŮ II. Okenní profilové systémy Prestige, Prestige Passiv

PRESTIGE KATALOG VÝROBKŮ II. Okenní profilové systémy Prestige, Prestige Passiv PRESTIGE Systém FenStar Prestige, ale zejména FenStar Prestige Passiv je svými vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi předurčen pro použití v pasivních domech a objektech se zvýšenou energetickou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 + + Tepelně izolující + + Flexibilní + + Skvěle těsnící + + Inovativní + + Líbivý design Ideální INOVACE V SYSTÉMU Systém S 9000 Nový systém se středovým těsněním

Více

inovace technology kvalita design inovace technology kvalita design inovace technology Produktový leták www.ekookna.pl

inovace technology kvalita design inovace technology kvalita design inovace technology Produktový leták www.ekookna.pl inovace technology kvalita design inovace technology kvalita design inovace technology Produktový leták www.ekookna.pl Salamander Streamline DOKONALOST FORMY Spojení elegantního, oblého křídla round-line

Více

Θi 24,70 24,80 23,53 Θip 19,70 19,70 16,80 Θe -15,40-15,33-15,40 Θep -12,00-11,97-13,33 alfa i 11,88 11,83 8,60 alfa e 17,21 17,25 27,12 Θip 1 17,0

Θi 24,70 24,80 23,53 Θip 19,70 19,70 16,80 Θe -15,40-15,33-15,40 Θep -12,00-11,97-13,33 alfa i 11,88 11,83 8,60 alfa e 17,21 17,25 27,12 Θip 1 17,0 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba č. 212 Zkušební laboratoř č. 1007.4 akreditovaná ČIA Zkušebna tepelných vlastností materiálů, konstrukcí a budov Sídlo laboratoře: 102 21 Praha 10,

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Objekt: 13 50 80 ZŠ Roztoky PROJEKT Popis objektu: W202-204,W207-209,W302-304, Označení pozice: Datum vytvoření: 24.10.2013 Zpracoval: Administrator

Objekt: 13 50 80 ZŠ Roztoky PROJEKT Popis objektu: W202-204,W207-209,W302-304, Označení pozice: Datum vytvoření: 24.10.2013 Zpracoval: Administrator Schüco Service GmbH - 1 - SchüCal+ advanced Objekt: 13 50 80 ZŠ Roztoky PROJEKT Popis objektu: Pozice: W202-204,W207-209,W302-304, Označení pozice: W307-309 Datum vytvoření: 24.10.2013 Zpracoval: Administrator

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1361-52 Česlovna JKSO Objekt SKP SO 01.3 Česlovna Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 1361-52 Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

TABULKY VÝROBKŮ - OKNA ZŠ Starý Plzenec

TABULKY VÝROBKŮ - OKNA ZŠ Starý Plzenec TABULKY VÝROBKŮ - OKNA ZŠ Starý Plzenec číslo položky Obrázek Popis výrobku počet ks Poznámka o 0.3 Šestidílné dřevěné kastlové okno včetně kompletní meziokenní výdřevy, otevírání všech křídel dovnitř

Více

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 14.3.2013 605 271 602

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 14.3.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne:

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

Evo. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Název Brugmann BluEvolution 82. Počet komor 6 Parametry U f

Evo. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Název Brugmann BluEvolution 82. Počet komor 6 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Evo Gold PVC Okna, balkonové dveře Evo 1 Název Brugmann BluEvolution 82 Šířka Počet komor 6 82 mm Parametry U f

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

Chladírenské otočné jednokřídlé dveře

Chladírenské otočné jednokřídlé dveře OBSAH : Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům (dveřím) 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek

Více

RD PRO MANŽELÉ GLOGAROVY- TABULKA OKEN

RD PRO MANŽELÉ GLOGAROVY- TABULKA OKEN 01 1495 2250 vstupní pevné dveře spojené s pevným neotevíravým dílem dveře hladké, zaskleno izolačním trojsklem (Uw, min = 0,8 W/m²K) s plastovým "teplým" rámečkem zasklení - mléčné sklo s bezpečnostní

Více

Požadavky kladené v ČR na otvorové výplně - mýty a skutečnost

Požadavky kladené v ČR na otvorové výplně - mýty a skutečnost Požadavky kladené v ČR na otvorové výplně - mýty a skutečnost Petr Sýs, Deceuninck, spol. s r.o. Konference ČKLOP 10.5.2010 PRAHA 1 Obsah přednášky Požadavek na vnitřní povrchovou teplotu (Uw) Často prezentované

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více