Odborná montáž oken se značkou greenteq

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborná montáž oken se značkou greenteq"

Transkript

1 Q01 Odborná montáž oken se značkou greenteq Vydání I 2011

2 greenteq silná značka od VBH. Vysoká kvalita. Dobrý poměr mezi cenou a výkonem. Jednoduše vše, tuto část hesla z našeho Jméno pro tuto značku vznikl sloučením Na následujících strankách Vám loga naplňujeme vlastní značkou green- německých slov grün (=zelený), firemní představíme náš pečlivě vybraný sortiment teq. Pod značkou greenteq nabízíme barva spol.vbh s r.o., Technik a písme- zn. greenteq pro vše, co se týká oken. Mj. široký sortiment výrobků, které se nem Q (opět z německého Qualitätsan- Zde půjde o téma upevňovací techniky vyznačují vysokou kvalitou, dobrým sprüche=nároky na kvalitu). Sortiment zn. pro výrobu oken, montáže oken a utěsnění poměrem mezi cenou a výkonem a greenteq doplňuje náš nynější program mezi stavebním otvorem a okenním,či svébytným postavením značky na trhu. značkových produktů známých výrobců, dveřním rámem. na které jsme se doposud spoléhali. GreenteQ nám zajišťuje potřebnou nezávislost na trhu.

3 Kvalita okna se rozhoduje již při montáži Abychom se vyvarovali chyb v oblasti připojovacích spar, je třeba zabudování oken a vchodových dveří do stavebních otvorů předem řádně naplánovat. Správné provedení připojovacích spar,tzn. konstrukce, geometrie spar, upevnění, izolace a utěsnění má velký význam. Předpokladem Bezproblémové užívání okna předpokládá správnou,požadavkům odpovídající konstrukci a naprosto bezvadné provedení jeho napojení. Vlhkost vzduchu a vnitřní teplota domu bývá většinou vyšší než venkovní.moderní těsnící stavební technologie zvyšují riziko tvorby plísní ve stavebním díle. Neodborně provedeným utěsněním napojení okenní spáry proniká mezi okenním rámem a zdí dovnitř vlhký vzduch. Následně se teplý vzduch ochladí, vysráží se ve spáře, na chladných místech profilu a dole na ostění. Delší působení kondenzátu může způsobit škody na povrchu, konstrukcích a vnější stěně. Kondenzační voda nemůže unikat a trvalá vlhkost tak poškozuje zdivo.nebezpečí tvorby plísní v konstrukci je tak vysoké. Nedostatečným utěsněním rovněž může nezadržovaně unikat ven vzduch, což má za následek zvyšování energetických ztrát. Odborně provedenou montáží, za použití hodnotných, moderních materiálů, lze těmto problémům zabránit. Výchozí bází pro vývoj těchto produktů byly Německé a Evropské normy, jako např. 6 EnEV, 2009, dále "Příručka pro plánování a provádění montáže", vydaná RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.v. OBSAH: Těsnění Strana Přehled produktů Těsnění Strana 06 Příklady montáží Strana 08 Technické vysvětlivky Strana 21 UpevněníFixace Strana Přehled produktů Produkce oken Strana 26 Přehled produktů Montáž oken Strana 27 Příslušenství Strana Příslušenství Stavební chemie Strana 30 Příslušenství Nářadí Strana 30 Příslušenství Doplňkové produkty Strana 31 Přehled Úspory energie (orig. Energie-Einspar-Verordnung ) Strana Pokyn: U návodů k použití, údajích o výrobcích a jejich parametrech,stejně jako v případě technických údajů, se jedná u našich greenteq o všeobecně platné směrnice. Tyto slouží pouze k popisu vlastností,parametrů a jakosti našich produktů a nepředstavují žádnou záruku. Na základě všestranných možností použití je povinností uživatele, aby prověřil, zda je daný produkt vhodný pro jeho účely použití. Naše technicko-uživatelské rady, mluvené, psané i praktické slouží pouze k Vaší informaci a nejsou v žádném případě závazné. Za pochybení a chyby v tisku nepřebíráme žádnou odpovědnost. 03

4 04 vnější strana prostorová strana pohyby stavby chování se v případě požáru podmínka vlhkost okolniho vzduchu záření mírné teploty průtrž mračen větrání vysoké rozdíly teplot venkovní hluk vítr vlastní tíha pohyby rámové konstrukce Schématické znázornění působení na připojení oken Zdroj: ift Rosenheim Těsnění Více z našeho sortimentu? Montáž v našem katalogu VBH produktů

5 Okenní těsnění Okna přispívají ke zlepšení spotřeby energie 20% až 25%. Důležitou roli přitom hraje připojovací spára mezi zdivem a rámem okna a její trvanlivé, odborné utěsnění. Spára funguje jako spojka mezi oknem a stav.materiálem a má tak vliv na spotřebu energie stejně tak jako na neprodyšnost stavby. Správné utěsnění okna platí stejnou měrou jak ve staré stavbě tak v novostavbě. Připojení mezi stavebním elementem (okno,dveře) a zdivem musí splňovat rozdílné funkce. Při utěsnění okna by měla vždy platit zásada: uvnitř těsnější než zvenku (Viz. Návod k plánování a provedení montáže oken a dveří; str. 32). Těsnost proti vzduchu a nárazovému dešti musí být tzv.promyšlená. Musí být rovněž zohledněny zvýšené požadavky v oblasti ostění, oken a okenních žaluzíí. spoje musí být neprodyšné a vnější odolné proti dešti. Tyto tři roviny musí být v souladu se svými funkcemi, aniž by si navzájem překážely nebo se dokonce vylučovaly. Odborné a správné utěsnění je souhra vnější, střední a vnitří roviny těsnění. Všechny tři roviny musí být brány v úvahu jako komplexní systém a být zohledněny již ve fázi plánování. Je třeba zásadně dbát následujících kroků: Zabudování a upevnění elementů. Co možná nejlepší vyplnění dutin izolačním materiálem Utěsnění vnitřní a vnější spáry vhodným těsnícím materiálem rovina rovina ochrany před povětrnostními vlivy rovina prostorové- a venkovní klima Je třeba ji provést jako odolnou proti vodě a difúzně otevřenou. Zabraňuje pronikání vlhkosti a vodních srážek do zdiva. Vlhkost, která se (případně) nachází ve zdivu, může být v této rovině kontrolovaně odváděna ven. utěsnění musí být provedeno tak, aby zabránilo difúzi vzduchu, neboť slouží k oddělení prostorového a venkovního klimatu. Tudíž do prostoru spáry nemůže pronikat žádný teplý, vlhký vnitřní vzduch a v místě spoje se tak nesráží voda. úroveň úroveň funkčnosti 3- dimenzionální 3-dimenzinální utěsnění rovina má tepelné a hlukové izolační vlastnosti. Tato funkční rovina v monolitickém zdivu zajišťuje tepelnou a hlukovou ochranu pomocí izolace spár. V ní se provádí upevnění okna ve stavebním otvoru i přenos zátěže a zajišťuje se tak přenos veškerého statického jakož i dynamického zatížení do nosné konstrukce. K čemu by jinak byly zapotřebí produkty tři, stačí nyní jeden. V komprimační pásce greenteq VARIO 3 se díky její speciálnímu složení slučují funkce všech tří rovin utěsnění. Zvenčí obstarává páska greenteq VARIO 3 s vlastností vodotěsnosti až do 600 Pa ochranu proti dešti. úroveň působí jako tepelná a zvuková izolace. Uvnitř je komprimační páska vzduchotěsná a zabraňující difúzi. Obsah Přehled produktů těsnění schémta monáží technické vysvětlivky 05

6 06 PRODUKTOVÝ PŘEHLED IZOLACETĚSNĚNÍ Komprimační páska greenteq vodotěsnost od $ 300 Pa - třída stavebního materiálu stupně B2 fólie greenteq - vodotěsnost od $ 600 Pa - omítnutelné & elastické Kulatý těsnící provazec greenteq Brzy k dostání! Komprimační páska greenteq vodotěsnost od $ 600 Pa - třída stavebního materiálu stupně B1 Fólie greenteq DUO - kombinace netkaných fólií - proměnná Sd-hodnota Lepidlo na fólie greenteq - 6 měsíců UV-stabilní - 625% celková deformace Okenní pěna do pistole greenteq 1K B2 750ml - zvukově a tepelně izolační až do 60dB - odolná teplotám od -40 C do +100 C Pěna do pistole greenteq 1K XXL B2 500ml - vysoká užitkovost (40-45 litrů vypěnění ) - od -5 C (okolní teplota) zpracovatelná Požární pěna greenteq 1K B1 750ml - třída stavebního materiálu B1 - nehořlavá Zimní pěna do pistole greenteq 1K B2, 750 ml - vysoká užitkovost ( vypěnění až k 53 litrům) - zpracovatelná od -5 C okolní teploty FA-silikon Alcoxy greenteq - vhodný pro okenní těsnění - snášenlivost s materiálem v dotyku fólie greenteq - odolnost proti difúzi vodních par dovnitř - omítnutelné & pružné Kulatý těsnící provazec greenteq Brzy k dostání! greenteq FA-Silikon Oxy -vhodný pro okenní těsnění - velmi odolný Fólie greenteq DUO - kombinace netkaných fólií - proměnná Sd-hodnota Lepidlo na fólie greenteq - 6 měsíců UV-stabilní - 625% celková deformace greenteq A acryl - vhodný pro vnitřní prostory - přetíratelný Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

7 3- dimenzionální greenteq VARIO 3 - vodotěsnost od $ 600 Pa - třída stavebních materiálů B2 greenteq VARIO SBA - vodotěsnost od $ 300 Pa - třída stavebních materiálů B2 INNEN 3- dimenzionální nejvyšší účinnost těsnění při dešti a bouřce při správné montáži šetří energii optimální účinek vysušení spáry 3-dimenzionální těsnění pouze v jednom pracovním kroku úspora nákladů při malé spotřebě času Takto najdete správný produkt Systém barev greenteq Vás nasměruje: Na následujících stránkách naleznete rychle a jednoduše správný produkt pro Vaší konkrétní stavební situaci pro odpovídající rovinu montáže. Situace znázorněné na násl.stranách jsou pouze schématickým vodítkem. 3- dimenzionální Dbejte prosím pokynů pro zpracování produktů greenteq. Více z našeho sortimentu vč. příslušenství naleznete na 07

8 08 PŘÍKLADY MONTÁŽÍ SCHÉMATA NOVOSTAVBA monolitické zdivo varianta 1 3- dimenzionální Páska greenteq VARIO 3 3- dimenzionální greenteq fólie vnitřní greenteq 1K pěna do pistole greenteq fólie vnější spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách 3- dimenzionální Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

9 NOVOSTAVBA monolitické zdivo varianta 2 greenteq vnitřní fólie greenteq 1K pěna do pistole greenteq fólie vnější spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách 09

10 10 PŘÍKLADY MONTÁŽÍ SCHÉMATA NOVOSTAVBA monolitické zdivo varianta 3 greenteq vnitřní fólie greenteq 1K pěna do pistole Tesnící páska greenteq spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

11 NOVOSTAVBA monolitické zdivo varianta 4 greenteq fólie vnitřní greenteq kulatý provazec greenteq silikonakryl greenteq 1K pěna do pistole greenteq fólie vnější greenteq těsnící páska spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách 11

12 12 PŘÍKLADY MONTÁŽÍ SCHÉMATA STARÁ ZÁSTAVBA doraz na zdivo varianta 1 greenteq fólie vnitřní greenteq 1K pěna do pistole greenteq vnější fólie greenteq těsnící páska spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

13 STARÁ ZÁSTAVBA doraz na zdivo varianta 2 greenteq fólie vnitřní greenteq kulatý provazec greenteq silikonakryl greenteq 1K pěna do pistole greenteq fólie vnější greenteq těsnící páska spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách 13

14 14 PŘÍKLADY MONTÁŽÍ SCHÉMATA NOVOSTAVBA ZÁSTAVBA Zateplené zdivo varianta 1 3- dimenzionální Páska greenteq VARIO 3 3- dimenzionální greenteq fólie vnitřní greenteq 1K pěna do pistole greenteq fólie vnější spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách 3- dimenzionální Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

15 NOVOSTAVBA ZÁSTAVBA Zateplené zdivo varianta 2 greenteq vnitřní fólie greenteq 1K pěna do pistole greenteq fólie vnější spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách 15

16 16 PŘÍKLADY MONTÁŽÍ SCHÉMATA NOVOSTAVBA ZÁSTAVBA Zateplené zdivo varianta 3 greenteq fólie vnitřní greenteq 1K pěna do pistole greenteq vnější fólie greenteq těsnící páska spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

17 NOVOSTAVBA ZÁSTAVBA Zateplené zdivo varianta 4 greenteq fólie vnitřní greenteq kulatý provazec greenteq silikonakryl greenteq 1K pěna do pistole greenteq fólie vnější greenteq těsnící páska spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách 17

18 18 PŘÍKLADY MONTÁŽÍ SCHÉMATA NOVOSTAVBA ZÁSTAVBA Okno v zateplovacím systému varianta 1 greenteq fólie vnitřní greenteq vnější fólie Předmontáž konzol JB-D(K) + rovinu montáže volit dle průběhu izotermické křivky + odborné těsnění není nijak omezeno + dostačující prostor pro utěsní a izolaci spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

19 Montážní konzoly JB-D od Nastavitelná montáž v místě tepelné izolace Montážní systém JB-D umožňuje + úplná 3D nastavitelnost + definované zatížení a bezpečná statika plánovité montáže oken dle předpisů RAL + jednoduché vyrovnání rozměrových + bezpečná, plánovitá montáž okna odchylek stav.konstrukce + snížení provozních zatížení a zajišťuje přenos veškerého statického + montáž velkých, těžkých oken + komplexní systémové řešení zatížení do nosného zdiva. JB-D-systém jednoduše, rychle a bezpečně + definované mezní a osové vzdálenosti + systémové řešení pro vyložení 5 mm - prvků neboť konzole JB-DK50 ajbje tří dimenzionálně nastavitelný k 150 mm DK100 fungují také jako vrtací šablony vyrovnání stavebních tolerancí. Rovina + zvýšená nosnost bez pracných + jednoduchá a bezpečná montáž dle přídavných rámů směrnice RAL montáže je snadno nastavitelná a lze ji + spodní konzole(lišty) JB-DK lze na přizpůsobit podle průběhu izotermické stavební konstrukci předmontovat + trvanlivost a odolnost této montáže křivky. ušetří dodělávky a redukuje reklamace 19

20 20 PŘÍKLADY MONTÁŽÍ SCHÉMATA NOVOSTAVBA ZÁSTAVBA Okno v zateplovacím systému varianta 2 greenteq fólie vnitřní greenteq vnější fólie Předmontáž konzolí JB-W spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

21 Technické vysvětlivky Šířka spáry: vnější okraj rámu okna až ke zdi - odstup mezi okraji spáry (DIN 52460:2000). Hloubka spáry: Okraji spáry tvořená hloubka prostoru mezi přilehlými stavebními díly (DIN 52460:2000). Definice ostění: Vzdálenost mezi hranou okenního rámu a hranou zdiva. Lepení fólií: Fólie smí činit max. 50% hloubky ostění, ale ne více než 60mm. Celoplošné lepení fólií: Nejméně 75% plochy musí být nalepeno. Více k tématu těsnění? Vše,co potřebujete vědět ohledně těsnění naleznete na našich webových stránkách VBH (www.vbh.cz ) Báze informací VBH veškeré informace na jednom místě. Přehled běžných připojovacích spár Definice jednotlivých připojovacích spár : Pod pojmem stavební napojení se rozumí stavebně konstrukční a montážně technické spojení okna s přilehlou stavební konstrukcí. Části stavebního otvoru v místě připojovací spáry okna se rozlišují jmenovitě podle strany okenního rámu: dolní horizontální díl konstrukce okna, který se z vnější strany nazývá podokeník(parapet). Běžné jsou tyto tři druhy ostění: vnitřní vodorovný díl, který se nazývá parapet. díl pod ním se nazývá okenní parapet. bezfalcový ostění vertikální ohraničení po stranách se nazývá ostění(špaleta) vnitřní ostění horizontální díl ležící nad okenním otvorem se nazývá nadokenní vnější ostění překlad (okenní nadpraží) Monolitické zdivo Zdivo s dorazem zprav.stará staveb.konstrukce Zateplené zdivo Okno v zateplovacím systému Připojovací spáry uvedené v brožuře: Příklady montáží zobrazené v brožuřeletáku znázorňují monolitické způsoby stavby. Jde o jednoduché venkovní stěny, které se ale mohou sestávat z více vrstev a ze statických důvodů mají mít tloušťku přinejmenším 17,5 cm. Jsou zhotoveny z různých druhů zdících prvků nízké objemové hmotnosti s lehkou nebo tenkovrstvou omítkou. Obvyklá síla zdi se zpravidla pohybuje mezi 36,5 a 49 cm. U příkladu montáže "novostavba" se jedná o rovné ostění bezfalcový doraz. Je rozšířen zejména u monolitických stav.konstrukcí a představuje standardní řešení. Přitom ostění přebírá funkci zábrany proti dešti a větru, směrem do vnitřního prostoru musí připojovací spára zaručovat vzduchotěsnost spoje. Dle technických úvah a poznatků týkajících se tepelné bilance by rovina okna měla být na středu,to znamená,že by měla být umístěna vždy ve střední třetině tloušťky zdiva, čímž je dán příznivý průběh izotermické křivky a docílit tak nejmenších tepelných ztrát způsobených tepelným mostem vyjádřených koeficientem ψ. V oblasti starých budov je zobrazena stavební metoda s vnitřním dorazem na zdivo.zdivo je zhotoveno tak, že je zaručeno konstruční překrytí rámu a tím je zaručena dobrá ochrana proti nárazovému dešti. Bariéra proti větru může být posunuta směrem do vnitřního prostředí (prostoru), je proto účinně a trvale chráněna a může současně tvořit vzduchotěsnou vrstvu. Jako další jsou zobrazeny schematické situace s vnitřním dorazem a zateplovacím systémem.zde platí stejné charakteristiky jako by se jednalo o stavbu bez zateplovacího systému.ideální pozice rámu je dána,když je usazen zhruba v polovině těsnící roviny a venkovní strana rámu je z části zateplena.daný vnitřní doraz by měl být opatřen dvěma rovinami utěsnění,jež umožňují dobrou zvukovou izolaci,která je u oken nutná k potlačení přenosu hluku spárou. 21

22 22 TECHNICKÉ VYSVĚTLIVKY Těsnící systém greenteq VARIO 3 Vlastnosti pásky VARIO 3: Co umí páska VARIO 3? Slouží k utěsnění připojovacích spar oken a dveří proti povětrnostním vlivům, současně zajišťují tepelně izolační vlastnosti v celé stavební hloubce. Páska greenteq VARIO 3 má vzduchotěsné a parotěsné vlastnosti. Je to řešení v jedné pásce, která sjednocuje všechny montážní požadavky v jednom produktu a hodí se zejména k bezpečnému, jednoduchému a času spořícímu utěsnění otvorů v místě napojení oken a dveří. 3 úrovňové utěsnění v jediné pásce utěsnění různých spar s jen malými dimenzemi pásky jednoduché a bezpečné utěsnění oken při montáži v jediném kroku velká výhoda v nákladech díky úspoře času při montáži montáž bez ohledu na počasí odpovídá vysokým požadavkům podle normy energet.průkazu odolná povětrnostním vlivům Dimenzování multifunkční pásky: Jak si vyberu tu správnou pásku VARIO 3? hloubka okna v mm šířka štěrbiny v mm páska VARIO 3: montážní hloubka okna bez 3mm mezery na každé straně = šířka pásky VARIO 3 VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO Postupy s páskou VARIO 3: Na co je třeba u pásky VARIO 3 dbát? 1. Určení šířky spáry. 2. Vyčištění a uhlazení okrajů štěrbiny; je třeba dbát na to, že páska VARIO 3 doléhá přímo na dané materiály (zeďokno), je třeba vyvarovat se nečistoty. 3. Nalepení na vhodnou plochu na rámu, aniž by se páska VARIO 3 roztáhla. Nalepení je třeba vidět pouze jako pomoc při montáži, páska drží v dekomprimovaném stavu díky vlastnímu tlaku (tlak materiálu). 4. Zkontrolovat, zda páska VARIO 3 na každém místě dobře přiléhá. Je třeba dbát vysoké přesnosti a kompaktnosti. 5. Detaily styků a rohů musí být provedeny podle údajů výrobce. (www.greenteq.info) 6. Umístění okna s páskou VARIO 3 do ostění. 7. Zarovnání a upevnění elementů v otvoru ve zdi. 8. Optická kontrola rohů a styků po úplném vyplnění spáry. Vysvětlivky Odborná montáž oken se značkou greenteq

23 Vždy na Vaší straně VBH multifunkční balíček služeb. Více produktů, více značek, větší hodnota. Jednoduše vše, co potřebujete po výrobu Vše jednoduše, u VBH je to tak vždy. Od Značka expertů na kování pro okna a a montáž oken a dveří, obdržíte od VBH. prvního kontaktu až po každodenní dveře je tam, kde jste Vy. A my Vás Přitom klademe celký důraz na to,aby spolupráci. Od osobního rozhovoru až k doprovázíme na cestách za Vašimi cíly. slovo vše splňovalo také kvalitativní využití moderních komunikačních Využijte ve spolupráci s námi efektivních nároky.tím je Vám spolehlivě zaručen prostředků. Bezproblémový a férový procesů, profitujte ze zkušeností našich obsáhlý kvalitní sortiment v našem oboru. přístup ze strany pracovníků VBH, kteří s pracovníků a očekávejte od nás jednoduše Vámi přátelsky jednají v každodenním víc. To znamená: spoléhejte se na náš styku. balíček přidané hodnoty pokaždé. 23

24 24 Upevnění Více z našeho sortimentu? V našem katalogu montáže

25 Upevnění Upevnění pro okna a dveře Sortiment upevňovací techniky greenteq zahrnuje kompletní nabídku šroubů pro výrobu oken. Výběr je ideálně řešen v souladu s nároky na šroubování do ocelových výztuží PVC profilů stejně jako šroubování kování. Za další nabízí sortiment značky greenteq upevnění pro svírací přídavné profily jako roletové vodící lišty, okapnice etc. na PVC-okenní profily. Sortiment upevňovací techniky pro montáže oken Výběr upevňovací techniky značky greenteq určené pro montáž oken slouží k montáži všeho,co se oken týká. Sortiment zahrnuje upevnění parapetů, okenních klik stejně jako upevnění okenních rámů na rozličné stavební konstrukce a materiály. Výroba Výroba oken a dveří Montáž Montáž okna Při upevnění oken a dveří se jedná o produkty, které ve výrobním řetězci stojí na samém začátku. Zde greenteq nabízí vhodný sortiment stavebních šroubů k upevnění výztuží, ale i PVC profilů. Tyto produkty jsou pak používány při výrobě oken. Upevnění okna při jeho montáži musí být provedeno v kombinaci s použitými rámovými materiály a danou stavební situací. V prvním kroku musí být upevněn okenní rám do stavební konstrukce. Okno je pak svisle pomocí upevňujících elementů zafixováno k rovině okna. GreenteQ nabízí široký sortiment také co do šroubů pro okenní rámy a ukotvení kovových rámů. U plastu je třeba v upevnění dodržet odstupy 700 mm, u dřeva a hliníku 800 mm. Upevnění následuje každých 150 mm z vnitřního rohu ven.každou stranu je třeba nejméně na dvou místech ukotvit. U montáže oken je třeba dbát na to, aby byl zaručen bezproblémový přenos zatížení do nosné konstrukce. Nesmějí se vyskytnout žádné následné deformace, jež by negativně ovlivnily funkci okna. Obsah Produktový přehled Výroba oken Produktový přehled Montá ž oken 25

26 26 PRODUKTOVÝ PŘEHLED VÝROBA A MONTÁŽ OKEN Výroba Okenní šrouby (vhodné i do sádrokartonu) greenteq se spirálovitou špičkou A s a bez brzdících drážek Sádrokartonové šrouby greenteq s vrtacím hrotem s a bez drážek na spodu hlavičky B Niplové šrouby greenteq se závitovým hrotem Přehled profilů pro niplové šrouby: Altacan, Aluplast, Brügmann, Finstrall, Gealan, Gromatic, KBE, Kömmerling, Menke, Rehau, Roplasto, Roth, Salamander, Schüco, SKS, Stöckel, Thyssen, Trocal, Veka C greenteq zasklívací podložka (různé šířky) greenteq Zasklívací startovací podložka (různé profily) greenteq zasklívací podložka s dorazem (různé šířky) greenteq zasklívací lopatka (příslušenství) B C Montáž přídavného okenního profilu Vodící lišta - okapnice A B Více z našeho sortimentu vč.příslušenství naleznete na Upevnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

27 Montáž šroubky do okenních kliček greenteq DIN 965 D krytky parapetních šroubů greenteq G šroubky do okenních rámů greenteq E parapetní šrouby greenteq s podložkou, vruty G kovové montážní kotvy greenteq F parapetní šrouby greenteq s podložkou, Samořezný závitový šroub G krytky greenteq různé barvy a tvary parapetní šrouby greenteq s podložkou, Pozidriv G D Montáž okenních kliček E F Montáž okenních rámů 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm Beton Vápenopísková cihla Pálená Cihla Dřevo Pemzový beton G Montáž parapetů Pórobeton Děrovaná cihla Min.hloubka pro šroub ve zdivu: Kovové montážní kotvy Okenní šrouby 27

28 28 Příslušenství Více z našeho sortimentu? V našem katalogu nářadí VBH

29 Příslušenství V oblasti příslušenství naleznete velký výběr potřebných a velmi kvalitních produktů pro montáž oken a dveří. Sortiment značky greenteq zahrnuje produkty pro celou oblast problematiky těsnění a upevnění. Současně je výběr produktů greenteq velmi dobře sladěn a obsahuje produkty z oblasti čističů a lepidel greenteq, tak jako příslušenství v oblasti montážních pěn, např. pistole, čističe pistolí a tlakové rozprašovače. Příslušenství silikonu zahrnuje vyhlazovací prostředky a vyhlazovače spár. Za další obsahuje řada produktů greenteq i vnitřní parapety, pilové kotouče, zasklívací lopatky, ale i rolety proti hmyzu. Oblast pomůcek na montáž a demontáž oken je podporována silnými značkovými dodavateli y spol. VBH. Stavební chemie Stavební chemie Nástroje Nástroje Co se týče stavební chcemie nabízíme v našem sortimentu mnoho potřebných produktů greenteq, jež jsou zapotřebí k výrobě a montáži oken či dveří. Chcete-li něco vyčistit nebo přilepit máme vhodné produkty greenteq pro Vaše účely. S našimi praktickými nástroji greenteq doplňujeme náš sortiment a pomáháme Vám usnadnit Vaši práci. Ať se jedná o řezání parapetu nebo nanesení pěny a silikonu produkty greenteq Vám usnadní Vaši práci s okny. + Přídavné produkty Přídavné produkty Přídavné produkty jsou pouze částí toho, co můžete použít na Vaše okna a dveře a zvýšit tím jejich hodnotu a životnost. Naše doplňkové produkty greenteq jsou velmi vysoké kvality, ekologicky nezávadné a mají dlouhou funkční životnost. Ať už rolety na ochranu proti hmyzu, motor na pohon rolet nebo parapet naše produkty greenteq zvyšují Vaše pohodlí. Obsah příslušenství stavební chemie příslušenství k nástrojům přídavné produkty 29

30 30 PŘÍSLUŠENSTVÍ Stavební chemie Lepidla a čističe greenteq, vyhlazovače greenteq, čističe pistolí greenteq Nástroje kovové pistole greenteq, tlakové rozprašovače greenteq, pilové kotouče greenteq, vyhlazovače spár greenteq Příslušenství Odborná montáž oken se značkou greenteq

31

32 32 PŘEHLED předpisů na úsporu energiesměrnice EnEV Montáž v období předpisů na úsporu energie r Důsledky PÚE 2009 na montáž a napojení na stavbení konstrukci. Pro napojení oken ke stavební konstrukci platí následující: Z Požadavků na úspory energie,platných od ,nevyplývají na první pohled žádné přímé zvýšené požadavky,týkající se montáže a - Vzít v úvahu požadavky na minimální tepelnou izolaci napojení oken na stavební konstrukci, vzhledem k jejímu technické provedení. Zvýšení úrovně standardů opláštění budov a jejích součástí, - Vzít v úvahu požadavky na vzduchotěsnost připojovacích spár ve a rozsah odpovědnosti všech zúčastněných stran v prosazování cílů stavební konstrukci požadovaných zákonodárci pro úspory energie vytváří podmínky, jež jsou zohledňovány při montáži oken. Stoupající tepelně technické 2.1 Zvýšené požadavky na upevnění a přenos zátěže požadavky na stavební konstrukce vedly k odpovídajícně Vysoké hmotnosti stavebních dílů, malé pevnosti navazujících vnějších přizpůsobeným konstrukcím: Jako příklad lze jmenovat stále častější zdiv a montáže oken mimo nosné zdi to jsou scénáře, se kterými se použití trojitého zasklení a zvětšující se stavební hloubky okenních montážníci setkávají stále častěji. Doposud popisovaná a uznávaná rámů. pravidla techniky uspořádání distančních a nosných bloků, odstupů při upevňování atd. jsou už nedostačující k tomu, aby zde bylo zaručeno Z těchto změn posléze resultují výrazně vyšší hmotnosti stavebních definované upevnění dílů a přenosu zatížení. prvků a částečně pozměněné tvarové chování ve stavbě zabudovaných stavebních prvků vlivem klimatu. Z toho vyplývají zvýšené požadavky Požadován je nejen konkrétní odhad působících sil, správná volba na mechanické upevňování dílů a přenos zatížení na stavební aplikace žádoucího produktu spolu s výběrem výrobce, ale také konstrukci. Požadovaná tepelně mechanická vylepšení v oblasti vnější naplánování jednotlivých bodů při upevňování. Díky tomu pak byly stěn vedou ve větší míře k systémům s nižší pevností, obzvlášť v oblasti rozšířeny kapitoly Upěvňování a přenos zátěže stejně jako Praktická ostění,takže odborná upevnění stavebních dílů se stávající náročnější. provedení. (...) Pomocí schémat jsou zobrazeny postupy při upevňování a vysvětleny pomocí příkladů odhadů očekávaných podpěrných sil. Více v brzké době Jaké požadavky vyplývají z předpisů na úsporu energie 2009Směrnice EnEv? 1 Vyplývají nepřímé, pozměněné požadavky podle tepelně-technicky optimalizovaných oken a konstrukcí vnějšího zdiva, jakož i konkrétní situace při montáži. 2 Z toho vyplývají vyšší hmotnosti stavebních prvků (užití trojitého zasklení), nižší pevnost konstrukcí vnějšího zdiva a rovin montáže. To samé je třeba zohlednit u definovaných upevnění a přenosu zatížení. 3 Zejména při modernizačních opatřeních má provádějící osoba větší odpovědnost, neboť provedení dle předpisů na úsporu energie je třeba písemně potvrdit. Pro montáž oken platí následující: dbát na tepelnou izolaci a vzduchotěsnost. 4 Přepracovaná nová vydání Příručky k plánování a provedení montáže a Technické směrnice č. 20 byly tomu odpovídajícím způsobem aktualizovány a rozšířeny a jsou užitečnou podporou. (...) Blower-Door-Test Tzv. Blower-Door-Test je zkušební metoda podle zkušební normy EN 13829, zda těsnící opatření, např. spáry v napojení na vnější s t r a n ě, o d p o v í d a j í požadavkům předpisu pro úsporu energie(směrnice EnEV) podle DIN Při tom se stanoví, jak často se vymění daný objem vzduchu budovy při 50Pa tlakové diference k poměru venkovního vzduchu za jednu hodinu. Přehled Předpisů pro úspory energie směrnice EnEV Odborná montáž oken se značkou greenteq

33 Schématický postup odborného provedení upevnění v připojovací spáře stavební konstrukce. Určení stavebních situací - konstrukce vnějšího zdiva - stavební materiál - montážní rovina - velikosti elementů Stanovení úchytných bodů (Kap ) - ze všech stranách - 2-stranné - 3-stranné (např. roletové schránky) možné statistické (?) dimenzování samonosných rámových dílů (Kap ) Určení působících sil - v rovině okna + vlastní vahou + vertikální užitným zatížením + přidruženým zatížením - pravoúhle k rovině okna + vlastní vahou a vertikálním zatížením při otevřeném křídle do 90 + zatížením větrem + horizontální užitným zatížením Odhad požadovaných sil upevnění (Kap ) Volba upevňovacího systému (Kap ) v závislosti na - poloze montáže - použitého stavebního materiálu stěny - konstrukci okna - požadované síle - na druhu zatížení působícím na materiál (Kap ) - očekávaných dilatačních pohybech v připojovací spáře - žádoucí ochraně proti korozi (Kap. 5.3) korekce připojovacích bodů (počet, rozestupy) Provedení s ohledem na požadavky zadané výrobcem zvoleného systému upevnění [Vgl. Nové vydání Příručka pro plánování a provedení montáže a Technická směrnice č. 20, ift Rosenheim, Vydavatel přírůčky: RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e. V., Walter-Kolb-Str. 1-7, D Frankfurt] 33

34 34 POZNÁMKY Poznámky Odborná montáž oken se značkou greenteq

35 Příslušenství od našich partnerů Sortiment greenteq se rozšiřuje každý den, protože sázíme na silné značky a nabízíme Vám další doplňkové produkty. V následujícím textu tak naleznete montážní potřeby od různých výrobců : odlamovací nože Winbag držák desek stěrky Kombi-Bit-Box kožené pracovní rukavice vodní váha zasklívací předložková páska kladívko stěrka vrtací kladivo s uchycením SDS-Plus navinovací metr zvedák Bits-Selector Skelett-Pistole

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus Inovace pro ještě lepší okna www.gealan.cz IQ SERVICE s r.o. Obchodní zastoupení a servis GEALAN Fenster-systeme GmbH 602 567 661, 573 336 684 acrylcolor Vysoce odolné barvení okenních profilů STV Statické

Více

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o.

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. Fenstarová 1, 684 01 Hodějice tel. +420 544 146 111, fax +420 544 146 006 info@fenstar.com www.fenstar.com KATALOG VÝROBKŮ Katalog výrobků Společnost FenStar 4 Proč právě

Více

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN KATALOG OKNA 2013 ÚVOD VLTAVÍN jako tradiční český dodavatel interiérových a vchodových dveří výrazně rozšířil svoji nabídku o kompletní sortiment oken. V rámci své nové řady PRIMA-OKNA.CZ přichází s komplení

Více

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí technika & detaily OBSAH formáty STEICOprotect S. 04 provedení spár S. 09 STEICOprotect na rámové konstrukci

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

www.sulko.cz. 800 155 156

www.sulko.cz. 800 155 156 www.sulko.cz. 800 155 156 Vize společnosti Naším cílem je vyrábět a dodávat náročným zákazníkům produkty, na které se budou moci dlouhodobě spolehnout a které přispějí k většímu komfortu jejich bydlení.

Více

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Technologie a design pro budoucnost ve stavitelství Customized Nový Cl systém LAMILUX světlíků F100 Díky LAMILUX CI systému světlíků

Více

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A A A PRoFEssional DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky www.egger.cz/drevostavby DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Průvodce nabídkou. www.sulko.cz. 800 155 156

Průvodce nabídkou. www.sulko.cz. 800 155 156 Průvodce nabídkou 2011. 800 155 156 02 03 Vize společnosti Naším cílem je vyrábět a dodávat náročným zákazníkům produkty, na které se budou moci dlouhodobě spolehnout a které přispějí k většímu komfortu

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16...................................

Více

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února 28/2009 ročník 12 Pozvánky na výstavy: PANELOVÝ DŮM A BYT Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace Ostrava, Brno, Praha Program PANEL by mohl pomoci proti krizi

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 013 014 O NÁS Okna a dveře mohou mít desítky různých podob ale vždy jsou prvkem, který je pro váš projekt mimořádně důležitý. Jakékoli chybné rozhodnutí při výběru materiálu či zasklení

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK

REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA TECHNICKÉ INFORMACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA

Více

PORTAL pro dřevěná a plastová okna.

PORTAL pro dřevěná a plastová okna. PORTAL pro dřevěná a plastová okna. Technické informace: ES, HS, PSK PLUS, PS PLUS, FS PLUS, CS. Okenní kování Dveřní kování POSUVNÉ KOVÁNÍ Větrací technika technika pro budovy POSUVNÉ KOVÁNÍ ECO SLIDE

Více

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché Zpracování a technická data Jednoduše originální, originálně jednoduché 1 OBSAH PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ 4 všeobecně STANOVENÍ ROZMĚRŮ DESEK 5 všeobecně POKLÁDKA DESEK 6 všeobecně INFORMACE KE SPECIÁLNÍM

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007. TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek

Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007. TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007 TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek Více řešení v jednom stylu. DORMA TS 93 systém v novém Contur Designu DORMA Contur je nová designová

Více