Odborná montáž oken se značkou greenteq

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborná montáž oken se značkou greenteq"

Transkript

1 Q01 Odborná montáž oken se značkou greenteq Vydání I 2011

2 greenteq silná značka od VBH. Vysoká kvalita. Dobrý poměr mezi cenou a výkonem. Jednoduše vše, tuto část hesla z našeho Jméno pro tuto značku vznikl sloučením Na následujících strankách Vám loga naplňujeme vlastní značkou green- německých slov grün (=zelený), firemní představíme náš pečlivě vybraný sortiment teq. Pod značkou greenteq nabízíme barva spol.vbh s r.o., Technik a písme- zn. greenteq pro vše, co se týká oken. Mj. široký sortiment výrobků, které se nem Q (opět z německého Qualitätsan- Zde půjde o téma upevňovací techniky vyznačují vysokou kvalitou, dobrým sprüche=nároky na kvalitu). Sortiment zn. pro výrobu oken, montáže oken a utěsnění poměrem mezi cenou a výkonem a greenteq doplňuje náš nynější program mezi stavebním otvorem a okenním,či svébytným postavením značky na trhu. značkových produktů známých výrobců, dveřním rámem. na které jsme se doposud spoléhali. GreenteQ nám zajišťuje potřebnou nezávislost na trhu.

3 Kvalita okna se rozhoduje již při montáži Abychom se vyvarovali chyb v oblasti připojovacích spar, je třeba zabudování oken a vchodových dveří do stavebních otvorů předem řádně naplánovat. Správné provedení připojovacích spar,tzn. konstrukce, geometrie spar, upevnění, izolace a utěsnění má velký význam. Předpokladem Bezproblémové užívání okna předpokládá správnou,požadavkům odpovídající konstrukci a naprosto bezvadné provedení jeho napojení. Vlhkost vzduchu a vnitřní teplota domu bývá většinou vyšší než venkovní.moderní těsnící stavební technologie zvyšují riziko tvorby plísní ve stavebním díle. Neodborně provedeným utěsněním napojení okenní spáry proniká mezi okenním rámem a zdí dovnitř vlhký vzduch. Následně se teplý vzduch ochladí, vysráží se ve spáře, na chladných místech profilu a dole na ostění. Delší působení kondenzátu může způsobit škody na povrchu, konstrukcích a vnější stěně. Kondenzační voda nemůže unikat a trvalá vlhkost tak poškozuje zdivo.nebezpečí tvorby plísní v konstrukci je tak vysoké. Nedostatečným utěsněním rovněž může nezadržovaně unikat ven vzduch, což má za následek zvyšování energetických ztrát. Odborně provedenou montáží, za použití hodnotných, moderních materiálů, lze těmto problémům zabránit. Výchozí bází pro vývoj těchto produktů byly Německé a Evropské normy, jako např. 6 EnEV, 2009, dále "Příručka pro plánování a provádění montáže", vydaná RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.v. OBSAH: Těsnění Strana Přehled produktů Těsnění Strana 06 Příklady montáží Strana 08 Technické vysvětlivky Strana 21 UpevněníFixace Strana Přehled produktů Produkce oken Strana 26 Přehled produktů Montáž oken Strana 27 Příslušenství Strana Příslušenství Stavební chemie Strana 30 Příslušenství Nářadí Strana 30 Příslušenství Doplňkové produkty Strana 31 Přehled Úspory energie (orig. Energie-Einspar-Verordnung ) Strana Pokyn: U návodů k použití, údajích o výrobcích a jejich parametrech,stejně jako v případě technických údajů, se jedná u našich greenteq o všeobecně platné směrnice. Tyto slouží pouze k popisu vlastností,parametrů a jakosti našich produktů a nepředstavují žádnou záruku. Na základě všestranných možností použití je povinností uživatele, aby prověřil, zda je daný produkt vhodný pro jeho účely použití. Naše technicko-uživatelské rady, mluvené, psané i praktické slouží pouze k Vaší informaci a nejsou v žádném případě závazné. Za pochybení a chyby v tisku nepřebíráme žádnou odpovědnost. 03

4 04 vnější strana prostorová strana pohyby stavby chování se v případě požáru podmínka vlhkost okolniho vzduchu záření mírné teploty průtrž mračen větrání vysoké rozdíly teplot venkovní hluk vítr vlastní tíha pohyby rámové konstrukce Schématické znázornění působení na připojení oken Zdroj: ift Rosenheim Těsnění Více z našeho sortimentu? Montáž v našem katalogu VBH produktů

5 Okenní těsnění Okna přispívají ke zlepšení spotřeby energie 20% až 25%. Důležitou roli přitom hraje připojovací spára mezi zdivem a rámem okna a její trvanlivé, odborné utěsnění. Spára funguje jako spojka mezi oknem a stav.materiálem a má tak vliv na spotřebu energie stejně tak jako na neprodyšnost stavby. Správné utěsnění okna platí stejnou měrou jak ve staré stavbě tak v novostavbě. Připojení mezi stavebním elementem (okno,dveře) a zdivem musí splňovat rozdílné funkce. Při utěsnění okna by měla vždy platit zásada: uvnitř těsnější než zvenku (Viz. Návod k plánování a provedení montáže oken a dveří; str. 32). Těsnost proti vzduchu a nárazovému dešti musí být tzv.promyšlená. Musí být rovněž zohledněny zvýšené požadavky v oblasti ostění, oken a okenních žaluzíí. spoje musí být neprodyšné a vnější odolné proti dešti. Tyto tři roviny musí být v souladu se svými funkcemi, aniž by si navzájem překážely nebo se dokonce vylučovaly. Odborné a správné utěsnění je souhra vnější, střední a vnitří roviny těsnění. Všechny tři roviny musí být brány v úvahu jako komplexní systém a být zohledněny již ve fázi plánování. Je třeba zásadně dbát následujících kroků: Zabudování a upevnění elementů. Co možná nejlepší vyplnění dutin izolačním materiálem Utěsnění vnitřní a vnější spáry vhodným těsnícím materiálem rovina rovina ochrany před povětrnostními vlivy rovina prostorové- a venkovní klima Je třeba ji provést jako odolnou proti vodě a difúzně otevřenou. Zabraňuje pronikání vlhkosti a vodních srážek do zdiva. Vlhkost, která se (případně) nachází ve zdivu, může být v této rovině kontrolovaně odváděna ven. utěsnění musí být provedeno tak, aby zabránilo difúzi vzduchu, neboť slouží k oddělení prostorového a venkovního klimatu. Tudíž do prostoru spáry nemůže pronikat žádný teplý, vlhký vnitřní vzduch a v místě spoje se tak nesráží voda. úroveň úroveň funkčnosti 3- dimenzionální 3-dimenzinální utěsnění rovina má tepelné a hlukové izolační vlastnosti. Tato funkční rovina v monolitickém zdivu zajišťuje tepelnou a hlukovou ochranu pomocí izolace spár. V ní se provádí upevnění okna ve stavebním otvoru i přenos zátěže a zajišťuje se tak přenos veškerého statického jakož i dynamického zatížení do nosné konstrukce. K čemu by jinak byly zapotřebí produkty tři, stačí nyní jeden. V komprimační pásce greenteq VARIO 3 se díky její speciálnímu složení slučují funkce všech tří rovin utěsnění. Zvenčí obstarává páska greenteq VARIO 3 s vlastností vodotěsnosti až do 600 Pa ochranu proti dešti. úroveň působí jako tepelná a zvuková izolace. Uvnitř je komprimační páska vzduchotěsná a zabraňující difúzi. Obsah Přehled produktů těsnění schémta monáží technické vysvětlivky 05

6 06 PRODUKTOVÝ PŘEHLED IZOLACETĚSNĚNÍ Komprimační páska greenteq vodotěsnost od $ 300 Pa - třída stavebního materiálu stupně B2 fólie greenteq - vodotěsnost od $ 600 Pa - omítnutelné & elastické Kulatý těsnící provazec greenteq Brzy k dostání! Komprimační páska greenteq vodotěsnost od $ 600 Pa - třída stavebního materiálu stupně B1 Fólie greenteq DUO - kombinace netkaných fólií - proměnná Sd-hodnota Lepidlo na fólie greenteq - 6 měsíců UV-stabilní - 625% celková deformace Okenní pěna do pistole greenteq 1K B2 750ml - zvukově a tepelně izolační až do 60dB - odolná teplotám od -40 C do +100 C Pěna do pistole greenteq 1K XXL B2 500ml - vysoká užitkovost (40-45 litrů vypěnění ) - od -5 C (okolní teplota) zpracovatelná Požární pěna greenteq 1K B1 750ml - třída stavebního materiálu B1 - nehořlavá Zimní pěna do pistole greenteq 1K B2, 750 ml - vysoká užitkovost ( vypěnění až k 53 litrům) - zpracovatelná od -5 C okolní teploty FA-silikon Alcoxy greenteq - vhodný pro okenní těsnění - snášenlivost s materiálem v dotyku fólie greenteq - odolnost proti difúzi vodních par dovnitř - omítnutelné & pružné Kulatý těsnící provazec greenteq Brzy k dostání! greenteq FA-Silikon Oxy -vhodný pro okenní těsnění - velmi odolný Fólie greenteq DUO - kombinace netkaných fólií - proměnná Sd-hodnota Lepidlo na fólie greenteq - 6 měsíců UV-stabilní - 625% celková deformace greenteq A acryl - vhodný pro vnitřní prostory - přetíratelný Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

7 3- dimenzionální greenteq VARIO 3 - vodotěsnost od $ 600 Pa - třída stavebních materiálů B2 greenteq VARIO SBA - vodotěsnost od $ 300 Pa - třída stavebních materiálů B2 INNEN 3- dimenzionální nejvyšší účinnost těsnění při dešti a bouřce při správné montáži šetří energii optimální účinek vysušení spáry 3-dimenzionální těsnění pouze v jednom pracovním kroku úspora nákladů při malé spotřebě času Takto najdete správný produkt Systém barev greenteq Vás nasměruje: Na následujících stránkách naleznete rychle a jednoduše správný produkt pro Vaší konkrétní stavební situaci pro odpovídající rovinu montáže. Situace znázorněné na násl.stranách jsou pouze schématickým vodítkem. 3- dimenzionální Dbejte prosím pokynů pro zpracování produktů greenteq. Více z našeho sortimentu vč. příslušenství naleznete na 07

8 08 PŘÍKLADY MONTÁŽÍ SCHÉMATA NOVOSTAVBA monolitické zdivo varianta 1 3- dimenzionální Páska greenteq VARIO 3 3- dimenzionální greenteq fólie vnitřní greenteq 1K pěna do pistole greenteq fólie vnější spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách 3- dimenzionální Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

9 NOVOSTAVBA monolitické zdivo varianta 2 greenteq vnitřní fólie greenteq 1K pěna do pistole greenteq fólie vnější spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách 09

10 10 PŘÍKLADY MONTÁŽÍ SCHÉMATA NOVOSTAVBA monolitické zdivo varianta 3 greenteq vnitřní fólie greenteq 1K pěna do pistole Tesnící páska greenteq spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

11 NOVOSTAVBA monolitické zdivo varianta 4 greenteq fólie vnitřní greenteq kulatý provazec greenteq silikonakryl greenteq 1K pěna do pistole greenteq fólie vnější greenteq těsnící páska spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách 11

12 12 PŘÍKLADY MONTÁŽÍ SCHÉMATA STARÁ ZÁSTAVBA doraz na zdivo varianta 1 greenteq fólie vnitřní greenteq 1K pěna do pistole greenteq vnější fólie greenteq těsnící páska spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

13 STARÁ ZÁSTAVBA doraz na zdivo varianta 2 greenteq fólie vnitřní greenteq kulatý provazec greenteq silikonakryl greenteq 1K pěna do pistole greenteq fólie vnější greenteq těsnící páska spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách 13

14 14 PŘÍKLADY MONTÁŽÍ SCHÉMATA NOVOSTAVBA ZÁSTAVBA Zateplené zdivo varianta 1 3- dimenzionální Páska greenteq VARIO 3 3- dimenzionální greenteq fólie vnitřní greenteq 1K pěna do pistole greenteq fólie vnější spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách 3- dimenzionální Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

15 NOVOSTAVBA ZÁSTAVBA Zateplené zdivo varianta 2 greenteq vnitřní fólie greenteq 1K pěna do pistole greenteq fólie vnější spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách 15

16 16 PŘÍKLADY MONTÁŽÍ SCHÉMATA NOVOSTAVBA ZÁSTAVBA Zateplené zdivo varianta 3 greenteq fólie vnitřní greenteq 1K pěna do pistole greenteq vnější fólie greenteq těsnící páska spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

17 NOVOSTAVBA ZÁSTAVBA Zateplené zdivo varianta 4 greenteq fólie vnitřní greenteq kulatý provazec greenteq silikonakryl greenteq 1K pěna do pistole greenteq fólie vnější greenteq těsnící páska spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách 17

18 18 PŘÍKLADY MONTÁŽÍ SCHÉMATA NOVOSTAVBA ZÁSTAVBA Okno v zateplovacím systému varianta 1 greenteq fólie vnitřní greenteq vnější fólie Předmontáž konzol JB-D(K) + rovinu montáže volit dle průběhu izotermické křivky + odborné těsnění není nijak omezeno + dostačující prostor pro utěsní a izolaci spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

19 Montážní konzoly JB-D od Nastavitelná montáž v místě tepelné izolace Montážní systém JB-D umožňuje + úplná 3D nastavitelnost + definované zatížení a bezpečná statika plánovité montáže oken dle předpisů RAL + jednoduché vyrovnání rozměrových + bezpečná, plánovitá montáž okna odchylek stav.konstrukce + snížení provozních zatížení a zajišťuje přenos veškerého statického + montáž velkých, těžkých oken + komplexní systémové řešení zatížení do nosného zdiva. JB-D-systém jednoduše, rychle a bezpečně + definované mezní a osové vzdálenosti + systémové řešení pro vyložení 5 mm - prvků neboť konzole JB-DK50 ajbje tří dimenzionálně nastavitelný k 150 mm DK100 fungují také jako vrtací šablony vyrovnání stavebních tolerancí. Rovina + zvýšená nosnost bez pracných + jednoduchá a bezpečná montáž dle přídavných rámů směrnice RAL montáže je snadno nastavitelná a lze ji + spodní konzole(lišty) JB-DK lze na přizpůsobit podle průběhu izotermické stavební konstrukci předmontovat + trvanlivost a odolnost této montáže křivky. ušetří dodělávky a redukuje reklamace 19

20 20 PŘÍKLADY MONTÁŽÍ SCHÉMATA NOVOSTAVBA ZÁSTAVBA Okno v zateplovacím systému varianta 2 greenteq fólie vnitřní greenteq vnější fólie Předmontáž konzolí JB-W spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

21 Technické vysvětlivky Šířka spáry: vnější okraj rámu okna až ke zdi - odstup mezi okraji spáry (DIN 52460:2000). Hloubka spáry: Okraji spáry tvořená hloubka prostoru mezi přilehlými stavebními díly (DIN 52460:2000). Definice ostění: Vzdálenost mezi hranou okenního rámu a hranou zdiva. Lepení fólií: Fólie smí činit max. 50% hloubky ostění, ale ne více než 60mm. Celoplošné lepení fólií: Nejméně 75% plochy musí být nalepeno. Více k tématu těsnění? Vše,co potřebujete vědět ohledně těsnění naleznete na našich webových stránkách VBH (www.vbh.cz ) Báze informací VBH veškeré informace na jednom místě. Přehled běžných připojovacích spár Definice jednotlivých připojovacích spár : Pod pojmem stavební napojení se rozumí stavebně konstrukční a montážně technické spojení okna s přilehlou stavební konstrukcí. Části stavebního otvoru v místě připojovací spáry okna se rozlišují jmenovitě podle strany okenního rámu: dolní horizontální díl konstrukce okna, který se z vnější strany nazývá podokeník(parapet). Běžné jsou tyto tři druhy ostění: vnitřní vodorovný díl, který se nazývá parapet. díl pod ním se nazývá okenní parapet. bezfalcový ostění vertikální ohraničení po stranách se nazývá ostění(špaleta) vnitřní ostění horizontální díl ležící nad okenním otvorem se nazývá nadokenní vnější ostění překlad (okenní nadpraží) Monolitické zdivo Zdivo s dorazem zprav.stará staveb.konstrukce Zateplené zdivo Okno v zateplovacím systému Připojovací spáry uvedené v brožuře: Příklady montáží zobrazené v brožuřeletáku znázorňují monolitické způsoby stavby. Jde o jednoduché venkovní stěny, které se ale mohou sestávat z více vrstev a ze statických důvodů mají mít tloušťku přinejmenším 17,5 cm. Jsou zhotoveny z různých druhů zdících prvků nízké objemové hmotnosti s lehkou nebo tenkovrstvou omítkou. Obvyklá síla zdi se zpravidla pohybuje mezi 36,5 a 49 cm. U příkladu montáže "novostavba" se jedná o rovné ostění bezfalcový doraz. Je rozšířen zejména u monolitických stav.konstrukcí a představuje standardní řešení. Přitom ostění přebírá funkci zábrany proti dešti a větru, směrem do vnitřního prostoru musí připojovací spára zaručovat vzduchotěsnost spoje. Dle technických úvah a poznatků týkajících se tepelné bilance by rovina okna měla být na středu,to znamená,že by měla být umístěna vždy ve střední třetině tloušťky zdiva, čímž je dán příznivý průběh izotermické křivky a docílit tak nejmenších tepelných ztrát způsobených tepelným mostem vyjádřených koeficientem ψ. V oblasti starých budov je zobrazena stavební metoda s vnitřním dorazem na zdivo.zdivo je zhotoveno tak, že je zaručeno konstruční překrytí rámu a tím je zaručena dobrá ochrana proti nárazovému dešti. Bariéra proti větru může být posunuta směrem do vnitřního prostředí (prostoru), je proto účinně a trvale chráněna a může současně tvořit vzduchotěsnou vrstvu. Jako další jsou zobrazeny schematické situace s vnitřním dorazem a zateplovacím systémem.zde platí stejné charakteristiky jako by se jednalo o stavbu bez zateplovacího systému.ideální pozice rámu je dána,když je usazen zhruba v polovině těsnící roviny a venkovní strana rámu je z části zateplena.daný vnitřní doraz by měl být opatřen dvěma rovinami utěsnění,jež umožňují dobrou zvukovou izolaci,která je u oken nutná k potlačení přenosu hluku spárou. 21

22 22 TECHNICKÉ VYSVĚTLIVKY Těsnící systém greenteq VARIO 3 Vlastnosti pásky VARIO 3: Co umí páska VARIO 3? Slouží k utěsnění připojovacích spar oken a dveří proti povětrnostním vlivům, současně zajišťují tepelně izolační vlastnosti v celé stavební hloubce. Páska greenteq VARIO 3 má vzduchotěsné a parotěsné vlastnosti. Je to řešení v jedné pásce, která sjednocuje všechny montážní požadavky v jednom produktu a hodí se zejména k bezpečnému, jednoduchému a času spořícímu utěsnění otvorů v místě napojení oken a dveří. 3 úrovňové utěsnění v jediné pásce utěsnění různých spar s jen malými dimenzemi pásky jednoduché a bezpečné utěsnění oken při montáži v jediném kroku velká výhoda v nákladech díky úspoře času při montáži montáž bez ohledu na počasí odpovídá vysokým požadavkům podle normy energet.průkazu odolná povětrnostním vlivům Dimenzování multifunkční pásky: Jak si vyberu tu správnou pásku VARIO 3? hloubka okna v mm šířka štěrbiny v mm páska VARIO 3: montážní hloubka okna bez 3mm mezery na každé straně = šířka pásky VARIO 3 VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO Postupy s páskou VARIO 3: Na co je třeba u pásky VARIO 3 dbát? 1. Určení šířky spáry. 2. Vyčištění a uhlazení okrajů štěrbiny; je třeba dbát na to, že páska VARIO 3 doléhá přímo na dané materiály (zeďokno), je třeba vyvarovat se nečistoty. 3. Nalepení na vhodnou plochu na rámu, aniž by se páska VARIO 3 roztáhla. Nalepení je třeba vidět pouze jako pomoc při montáži, páska drží v dekomprimovaném stavu díky vlastnímu tlaku (tlak materiálu). 4. Zkontrolovat, zda páska VARIO 3 na každém místě dobře přiléhá. Je třeba dbát vysoké přesnosti a kompaktnosti. 5. Detaily styků a rohů musí být provedeny podle údajů výrobce. (www.greenteq.info) 6. Umístění okna s páskou VARIO 3 do ostění. 7. Zarovnání a upevnění elementů v otvoru ve zdi. 8. Optická kontrola rohů a styků po úplném vyplnění spáry. Vysvětlivky Odborná montáž oken se značkou greenteq

23 Vždy na Vaší straně VBH multifunkční balíček služeb. Více produktů, více značek, větší hodnota. Jednoduše vše, co potřebujete po výrobu Vše jednoduše, u VBH je to tak vždy. Od Značka expertů na kování pro okna a a montáž oken a dveří, obdržíte od VBH. prvního kontaktu až po každodenní dveře je tam, kde jste Vy. A my Vás Přitom klademe celký důraz na to,aby spolupráci. Od osobního rozhovoru až k doprovázíme na cestách za Vašimi cíly. slovo vše splňovalo také kvalitativní využití moderních komunikačních Využijte ve spolupráci s námi efektivních nároky.tím je Vám spolehlivě zaručen prostředků. Bezproblémový a férový procesů, profitujte ze zkušeností našich obsáhlý kvalitní sortiment v našem oboru. přístup ze strany pracovníků VBH, kteří s pracovníků a očekávejte od nás jednoduše Vámi přátelsky jednají v každodenním víc. To znamená: spoléhejte se na náš styku. balíček přidané hodnoty pokaždé. 23

24 24 Upevnění Více z našeho sortimentu? V našem katalogu montáže

25 Upevnění Upevnění pro okna a dveře Sortiment upevňovací techniky greenteq zahrnuje kompletní nabídku šroubů pro výrobu oken. Výběr je ideálně řešen v souladu s nároky na šroubování do ocelových výztuží PVC profilů stejně jako šroubování kování. Za další nabízí sortiment značky greenteq upevnění pro svírací přídavné profily jako roletové vodící lišty, okapnice etc. na PVC-okenní profily. Sortiment upevňovací techniky pro montáže oken Výběr upevňovací techniky značky greenteq určené pro montáž oken slouží k montáži všeho,co se oken týká. Sortiment zahrnuje upevnění parapetů, okenních klik stejně jako upevnění okenních rámů na rozličné stavební konstrukce a materiály. Výroba Výroba oken a dveří Montáž Montáž okna Při upevnění oken a dveří se jedná o produkty, které ve výrobním řetězci stojí na samém začátku. Zde greenteq nabízí vhodný sortiment stavebních šroubů k upevnění výztuží, ale i PVC profilů. Tyto produkty jsou pak používány při výrobě oken. Upevnění okna při jeho montáži musí být provedeno v kombinaci s použitými rámovými materiály a danou stavební situací. V prvním kroku musí být upevněn okenní rám do stavební konstrukce. Okno je pak svisle pomocí upevňujících elementů zafixováno k rovině okna. GreenteQ nabízí široký sortiment také co do šroubů pro okenní rámy a ukotvení kovových rámů. U plastu je třeba v upevnění dodržet odstupy 700 mm, u dřeva a hliníku 800 mm. Upevnění následuje každých 150 mm z vnitřního rohu ven.každou stranu je třeba nejméně na dvou místech ukotvit. U montáže oken je třeba dbát na to, aby byl zaručen bezproblémový přenos zatížení do nosné konstrukce. Nesmějí se vyskytnout žádné následné deformace, jež by negativně ovlivnily funkci okna. Obsah Produktový přehled Výroba oken Produktový přehled Montá ž oken 25

26 26 PRODUKTOVÝ PŘEHLED VÝROBA A MONTÁŽ OKEN Výroba Okenní šrouby (vhodné i do sádrokartonu) greenteq se spirálovitou špičkou A s a bez brzdících drážek Sádrokartonové šrouby greenteq s vrtacím hrotem s a bez drážek na spodu hlavičky B Niplové šrouby greenteq se závitovým hrotem Přehled profilů pro niplové šrouby: Altacan, Aluplast, Brügmann, Finstrall, Gealan, Gromatic, KBE, Kömmerling, Menke, Rehau, Roplasto, Roth, Salamander, Schüco, SKS, Stöckel, Thyssen, Trocal, Veka C greenteq zasklívací podložka (různé šířky) greenteq Zasklívací startovací podložka (různé profily) greenteq zasklívací podložka s dorazem (různé šířky) greenteq zasklívací lopatka (příslušenství) B C Montáž přídavného okenního profilu Vodící lišta - okapnice A B Více z našeho sortimentu vč.příslušenství naleznete na Upevnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

27 Montáž šroubky do okenních kliček greenteq DIN 965 D krytky parapetních šroubů greenteq G šroubky do okenních rámů greenteq E parapetní šrouby greenteq s podložkou, vruty G kovové montážní kotvy greenteq F parapetní šrouby greenteq s podložkou, Samořezný závitový šroub G krytky greenteq různé barvy a tvary parapetní šrouby greenteq s podložkou, Pozidriv G D Montáž okenních kliček E F Montáž okenních rámů 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm Beton Vápenopísková cihla Pálená Cihla Dřevo Pemzový beton G Montáž parapetů Pórobeton Děrovaná cihla Min.hloubka pro šroub ve zdivu: Kovové montážní kotvy Okenní šrouby 27

28 28 Příslušenství Více z našeho sortimentu? V našem katalogu nářadí VBH

29 Příslušenství V oblasti příslušenství naleznete velký výběr potřebných a velmi kvalitních produktů pro montáž oken a dveří. Sortiment značky greenteq zahrnuje produkty pro celou oblast problematiky těsnění a upevnění. Současně je výběr produktů greenteq velmi dobře sladěn a obsahuje produkty z oblasti čističů a lepidel greenteq, tak jako příslušenství v oblasti montážních pěn, např. pistole, čističe pistolí a tlakové rozprašovače. Příslušenství silikonu zahrnuje vyhlazovací prostředky a vyhlazovače spár. Za další obsahuje řada produktů greenteq i vnitřní parapety, pilové kotouče, zasklívací lopatky, ale i rolety proti hmyzu. Oblast pomůcek na montáž a demontáž oken je podporována silnými značkovými dodavateli y spol. VBH. Stavební chemie Stavební chemie Nástroje Nástroje Co se týče stavební chcemie nabízíme v našem sortimentu mnoho potřebných produktů greenteq, jež jsou zapotřebí k výrobě a montáži oken či dveří. Chcete-li něco vyčistit nebo přilepit máme vhodné produkty greenteq pro Vaše účely. S našimi praktickými nástroji greenteq doplňujeme náš sortiment a pomáháme Vám usnadnit Vaši práci. Ať se jedná o řezání parapetu nebo nanesení pěny a silikonu produkty greenteq Vám usnadní Vaši práci s okny. + Přídavné produkty Přídavné produkty Přídavné produkty jsou pouze částí toho, co můžete použít na Vaše okna a dveře a zvýšit tím jejich hodnotu a životnost. Naše doplňkové produkty greenteq jsou velmi vysoké kvality, ekologicky nezávadné a mají dlouhou funkční životnost. Ať už rolety na ochranu proti hmyzu, motor na pohon rolet nebo parapet naše produkty greenteq zvyšují Vaše pohodlí. Obsah příslušenství stavební chemie příslušenství k nástrojům přídavné produkty 29

30 30 PŘÍSLUŠENSTVÍ Stavební chemie Lepidla a čističe greenteq, vyhlazovače greenteq, čističe pistolí greenteq Nástroje kovové pistole greenteq, tlakové rozprašovače greenteq, pilové kotouče greenteq, vyhlazovače spár greenteq Příslušenství Odborná montáž oken se značkou greenteq

31

32 32 PŘEHLED předpisů na úsporu energiesměrnice EnEV Montáž v období předpisů na úsporu energie r Důsledky PÚE 2009 na montáž a napojení na stavbení konstrukci. Pro napojení oken ke stavební konstrukci platí následující: Z Požadavků na úspory energie,platných od ,nevyplývají na první pohled žádné přímé zvýšené požadavky,týkající se montáže a - Vzít v úvahu požadavky na minimální tepelnou izolaci napojení oken na stavební konstrukci, vzhledem k jejímu technické provedení. Zvýšení úrovně standardů opláštění budov a jejích součástí, - Vzít v úvahu požadavky na vzduchotěsnost připojovacích spár ve a rozsah odpovědnosti všech zúčastněných stran v prosazování cílů stavební konstrukci požadovaných zákonodárci pro úspory energie vytváří podmínky, jež jsou zohledňovány při montáži oken. Stoupající tepelně technické 2.1 Zvýšené požadavky na upevnění a přenos zátěže požadavky na stavební konstrukce vedly k odpovídajícně Vysoké hmotnosti stavebních dílů, malé pevnosti navazujících vnějších přizpůsobeným konstrukcím: Jako příklad lze jmenovat stále častější zdiv a montáže oken mimo nosné zdi to jsou scénáře, se kterými se použití trojitého zasklení a zvětšující se stavební hloubky okenních montážníci setkávají stále častěji. Doposud popisovaná a uznávaná rámů. pravidla techniky uspořádání distančních a nosných bloků, odstupů při upevňování atd. jsou už nedostačující k tomu, aby zde bylo zaručeno Z těchto změn posléze resultují výrazně vyšší hmotnosti stavebních definované upevnění dílů a přenosu zatížení. prvků a částečně pozměněné tvarové chování ve stavbě zabudovaných stavebních prvků vlivem klimatu. Z toho vyplývají zvýšené požadavky Požadován je nejen konkrétní odhad působících sil, správná volba na mechanické upevňování dílů a přenos zatížení na stavební aplikace žádoucího produktu spolu s výběrem výrobce, ale také konstrukci. Požadovaná tepelně mechanická vylepšení v oblasti vnější naplánování jednotlivých bodů při upevňování. Díky tomu pak byly stěn vedou ve větší míře k systémům s nižší pevností, obzvlášť v oblasti rozšířeny kapitoly Upěvňování a přenos zátěže stejně jako Praktická ostění,takže odborná upevnění stavebních dílů se stávající náročnější. provedení. (...) Pomocí schémat jsou zobrazeny postupy při upevňování a vysvětleny pomocí příkladů odhadů očekávaných podpěrných sil. Více v brzké době Jaké požadavky vyplývají z předpisů na úsporu energie 2009Směrnice EnEv? 1 Vyplývají nepřímé, pozměněné požadavky podle tepelně-technicky optimalizovaných oken a konstrukcí vnějšího zdiva, jakož i konkrétní situace při montáži. 2 Z toho vyplývají vyšší hmotnosti stavebních prvků (užití trojitého zasklení), nižší pevnost konstrukcí vnějšího zdiva a rovin montáže. To samé je třeba zohlednit u definovaných upevnění a přenosu zatížení. 3 Zejména při modernizačních opatřeních má provádějící osoba větší odpovědnost, neboť provedení dle předpisů na úsporu energie je třeba písemně potvrdit. Pro montáž oken platí následující: dbát na tepelnou izolaci a vzduchotěsnost. 4 Přepracovaná nová vydání Příručky k plánování a provedení montáže a Technické směrnice č. 20 byly tomu odpovídajícím způsobem aktualizovány a rozšířeny a jsou užitečnou podporou. (...) Blower-Door-Test Tzv. Blower-Door-Test je zkušební metoda podle zkušební normy EN 13829, zda těsnící opatření, např. spáry v napojení na vnější s t r a n ě, o d p o v í d a j í požadavkům předpisu pro úsporu energie(směrnice EnEV) podle DIN Při tom se stanoví, jak často se vymění daný objem vzduchu budovy při 50Pa tlakové diference k poměru venkovního vzduchu za jednu hodinu. Přehled Předpisů pro úspory energie směrnice EnEV Odborná montáž oken se značkou greenteq

33 Schématický postup odborného provedení upevnění v připojovací spáře stavební konstrukce. Určení stavebních situací - konstrukce vnějšího zdiva - stavební materiál - montážní rovina - velikosti elementů Stanovení úchytných bodů (Kap ) - ze všech stranách - 2-stranné - 3-stranné (např. roletové schránky) možné statistické (?) dimenzování samonosných rámových dílů (Kap ) Určení působících sil - v rovině okna + vlastní vahou + vertikální užitným zatížením + přidruženým zatížením - pravoúhle k rovině okna + vlastní vahou a vertikálním zatížením při otevřeném křídle do 90 + zatížením větrem + horizontální užitným zatížením Odhad požadovaných sil upevnění (Kap ) Volba upevňovacího systému (Kap ) v závislosti na - poloze montáže - použitého stavebního materiálu stěny - konstrukci okna - požadované síle - na druhu zatížení působícím na materiál (Kap ) - očekávaných dilatačních pohybech v připojovací spáře - žádoucí ochraně proti korozi (Kap. 5.3) korekce připojovacích bodů (počet, rozestupy) Provedení s ohledem na požadavky zadané výrobcem zvoleného systému upevnění [Vgl. Nové vydání Příručka pro plánování a provedení montáže a Technická směrnice č. 20, ift Rosenheim, Vydavatel přírůčky: RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e. V., Walter-Kolb-Str. 1-7, D Frankfurt] 33

34 34 POZNÁMKY Poznámky Odborná montáž oken se značkou greenteq

35 Příslušenství od našich partnerů Sortiment greenteq se rozšiřuje každý den, protože sázíme na silné značky a nabízíme Vám další doplňkové produkty. V následujícím textu tak naleznete montážní potřeby od různých výrobců : odlamovací nože Winbag držák desek stěrky Kombi-Bit-Box kožené pracovní rukavice vodní váha zasklívací předložková páska kladívko stěrka vrtací kladivo s uchycením SDS-Plus navinovací metr zvedák Bits-Selector Skelett-Pistole

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE INCON 5.11.2010 1 Odvodnění a dekomprese PRESTIGE 2 Odvodnění rámů Prestige 3 Dekomprese rámů Prestige 4 Odvodnění křídel Prestige 5 Dekomprese křídel Prestige 6 Odvodnění sloupků Prestige 7 Dekomprese

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Systém pro předsazenou montáž oken

Systém pro předsazenou montáž oken Systém pro předsazenou montáž oken První certifikovaný systém pro předsazenou montáž Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém Kvůli změnám v ČSN 73 05 40 2 a se zpřísněnými předpisy se předsazená

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování

Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Geus okna a.s. Modřanská 409/68 143 00 Praha 4 - Modřany

Více

Stavební fyzika N E P R O D Y Š N O S T 4/2012

Stavební fyzika N E P R O D Y Š N O S T 4/2012 Obsah: 1. Základní informace 2. Důležitost neprodyšnosti/větruvzdornosti 3. Výhody CLT z hlediska neprodyšnosti 4. Technické aspekty neprodyšnosti 5. Provedení a detailní napojení 6. Shrnutí 7. Příloha

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE POPIS SYSTÉMU

POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE POPIS SYSTÉMU POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO Popis, technické údaje Funkce otevírání

Více

Kontrola montáže a funkčnosti elementu

Kontrola montáže a funkčnosti elementu Montáž oken a dveří Prováděné činnosti Převzetí oken a dveří na stavbě Transport a skladování oken a dveří (= elementů) po stavbě Roznášení jednotlivých elementů do pozic Kompletace elementů (rolety, rozšíření,

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

illbruck i3 Průvodce systémem Start 2016 Tremco illbruck s.r.o. CZ

illbruck i3 Průvodce systémem Start 2016 Tremco illbruck s.r.o. CZ illbruck i3 Průvodce systémem Start 2016 Tremco illbruck s.r.o. CZ Typ ostění Rovné ostění Rekonstrukce / novostavba Zalomené ostění Rekonstrukce / novostavba Tepelná izolace Novostavba Montážní postup

Více

DECO SIDING. NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému NOVÝ. 1. stránka Návod na montáž DECO SIDING

DECO SIDING. NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému NOVÝ. 1. stránka Návod na montáž DECO SIDING 1. stránka Návod na montáž DECO SIDING NOVÝ DECO SIDING 2015 NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž DECO SIDING Základní prvky fasádního systému DECO

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

Více pohodlí pro Váš domov

Více pohodlí pro Váš domov Více pohodlí pro Váš domov Profilový systém 5komorový systém se stavební hloubkou 70 mm elegantní, lehce zaoblené hrany provedení: s odsazeným nebo částečně odsazeným křídlem pohledová šířka 99 176 mm

Více

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o. OBSAH: 1) Seznámení s platnými normami, vyhláškami

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Kontaktní adresa obchodního místa: Ing.Gajdoš Petr Stará 241 272 01 KLADNO Telefon: 312 250 525 E-mail: kladno@vorlicek-plast.cz Centra a.s. Tauchmann Jan Radlická 2000/3 152 00 PRAHA 5 725 915 715 Nabídka

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Varianta se sloupkem Překlady Porotherm KP Vario UNI lze využít i pro konstrukci pravoúhlého rohového okna s dodatečnou možností osazení předokenních rolet či žaluzií.

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 Obsah 1 PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1.1 Ukotvení stěny 1.2 Spojovací uzel stěna-střecha 2 VÍCEPODLAŽNÍ OBYTNÉ STAVBY 2.1 Uzel stěna spodního podlaží-strop-stěna horního podlaží 3 PŘÍSTAVBA

Více

Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR

Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR NOVABRIK CZECH, s.r.o. Lezník 133, 572 01 Polička Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR Definice a skladba sestavy Předmětem Evropského technického posouzení (ETA) je odvětrávaná obkladová sestava pro

Více

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo 67 Injektážní systém pro zdivo Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS H N punčoška pro chemické kotvy

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny E L U Z Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém 1 Technické změny vyhrazeny 6) 1) 2) 5) 4) 2 Technické změny vyhrazeny VÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ 1) Překlad

Více

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

To nejlepší pro Váš dům.

To nejlepší pro Váš dům. Prof ily třídy A: To nejlepší pro Váš dům. 100% KVALITA Profily třídy A dle ČSN EN 12608 jen od VEKA Obraťte se na nás těšíme se na Vás: Silné profily silný výkon Firma VEKA jako jeden z předních světových

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr ejotherm talířové hmoždinky ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr Při upevňování ETICS jsou izolační desky na fasádu nalepeny a následně mechanicky upevněny. Vlastní hmotnost je přenášena příčnými silami

Více

Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém

Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém Bytový komplex Švédska, Praha 5 Návrh detailu Návrh řešení, výběr produktů a zvážení proveditelnosti plus koordinace prací subjektů je absolutní

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 19) říjen 2016 VÝPLNĚ OTVORŮ ( v TOP ) okna denní osvětlení, větrání vnitřních prostor dveře vstup osob, bezpečnost, ( denní osvětlení ) vrata

Více

Šetřit energii? Docela jednoduše.

Šetřit energii? Docela jednoduše. Šetřit energii? Docela jednoduše. Inovativní systém profilů šetřících energie od firmy VEKA Kvalita třídy A od firmy VEKA: maximální výkon po celý život Moderní plastová okna dosahují životnosti 30 nebo

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken

window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken Materiál: illmod Trio+ Okna: hliník Stavba: novostavba Místo: Würzburg, DE Realizace: 2015 illmod Trio+ Nejrychlejší řešení

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

Univerzální doplňkové profily

Univerzální doplňkové profily 1.80.1 Univerzální doplňkové profily V této části jsou umístěny doplňkové profily, které se nevztahují k žádnému profilovému systému a jsou pro univerzální použití. Jedná se zejména o začišťovací a obkladové

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

TECHNIKA V POHYBU. Nerušený výhled

TECHNIKA V POHYBU. Nerušený výhled Nerušený výhled Kompletní sortiment pro velkoplošné prvky 2 TECHNIKA V POHYBU Novinky pro zvedací posuvné dveře Díky kováním od společnosti MACO využíváte kompletní sortiment nejvyšší kvality v jednom.

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

E BIS Pevné body a kluzná uložení

E BIS Pevné body a kluzná uložení E BIS Pevné body a kluzná uložení BIS Pevné body BISOFIX CF Objímky pro pevný bod chlazení 2 BIS db-fix 40 Zvukově izolovaný pevný bod 3 BIS db-fix 80 Kompletní pevný bod 4 BIS db-fix 200 Kompletní pevný

Více

kovově šedá dopředu nebo spodem

kovově šedá dopředu nebo spodem Pan Luboš Haza Otročín 149 364 01 Otročín Tel:723 226 174 Fax: CENOVÁ NABÍDKA č.: SMO90342 ze dne: 26.10.2009 Vážený zákazníku, děkujeme za projevený zájem a zasílám Vám předběžnou cenovou kalkulaci na

Více

Schöck Tronsole typ AZT SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ AZT SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole typ SCHÖCK TRONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi monoliticlou podestou a vnitřní schodišťovou zdí s hotovým zabudovatelným nosným prvkem Schöck Tronsole typ schodišťová podesta

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU KATALOG 2016

PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU KATALOG 2016 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU KATALOG 016 - technické informace - zaměření - montáž V0160701 OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí OKENNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ - OV 5x10 OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - OE 4x4 OKENNÍ

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI VENKOVNÍ PODLAHY (TERASY) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem. Hlavní surovinou DŘEVOplus

Více

Max Exterior balkonové podlahové desky

Max Exterior balkonové podlahové desky BALKONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA Max balkonové podlahové desky Obr. 1 POVRCH HEXA Obr. 2 AKRYL-POLYURETAN (ochrana proti povětrnostním vlivům) S POVRCHEM HEXA UNI-DEKOR POPIS MATERIÁLU Max balkonové podlahové

Více

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 + + Tepelně izolující + + Flexibilní + + Skvěle těsnící + + Inovativní + + Líbivý design Ideální INOVACE V SYSTÉMU Systém S 9000 Nový systém se středovým těsněním

Více

Protipožární a kouřotěsná jednokřídlá a dvoukřídlá vrata, teleskopické provedení. Montážní údaje: stav 01.04.2015. T30 EI 2 30 T90 EI 2 90 RS Sm

Protipožární a kouřotěsná jednokřídlá a dvoukřídlá vrata, teleskopické provedení. Montážní údaje: stav 01.04.2015. T30 EI 2 30 T90 EI 2 90 RS Sm Protipožární a kouřotěsná jednokřídlá a dvoukřídlá vrata, teleskopické provedení Montážní údaje: stav 01.04.2015 T30 EI 2 30 T90 EI 2 90 RS Sm Obsah Přehled obsahu Strana Jednokřídlá protipožární posuvná

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 19) říjen 2014 VÝPLNĚ OTVORŮ ( v TOP ) okna denní osvětlení, větrání vnitřních prostor dveře vstup osob, bezpečnost, ( denní osvětlení ) vrata

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

12 mm vůle v drážce 18/20 mm šířka přesahu 9/13 mm osa kování

12 mm vůle v drážce 18/20 mm šířka přesahu 9/13 mm osa kování Montážní návod větracích nůžek Závěsová strana E5, systém 12/(20)-9(13) 12 mm vůle v drážce /20 mm šířka přesahu 9/13 mm osa kování Funkční bezpečnost kování Záruky na výrobek - předpisy Pro zajištění

Více

příslušenství LIŠTOVÉ PŘÍRUBY LIŠTOVÉ PŘÍRUBY

příslušenství LIŠTOVÉ PŘÍRUBY LIŠTOVÉ PŘÍRUBY příslušenství LIŠTOVÉ PŘÍRUBY LIŠTOVÉ PŘÍRUBY Vysoce pevné profilované lišty, které lze dělit řezáním. Spoje potrubí opatřené profilovanými lištami jsou velmi těsné i bez použití těsnících materiálů. Lišty

Více

KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU. - technické informace - zaměření - montáž - ceníky hotových výrobků

KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU. - technické informace - zaměření - montáž - ceníky hotových výrobků KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU - technické informace - zaměření - montáž - ceníky hotových výrobků www.kasko-vs.cz V0140101 OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SOUDAL WINDOW SYSTEM - typické varianty montáže Volba produktů

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

Technický katalog 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: Systém JB-D

Technický katalog 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: Systém JB-D Tecnický katalog 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: Systém J-D Montáž oken a dveří v souladu s "Montážní směrnicí RL" Upevňovací systém J-D firmy SFS intec umožňuje

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

Multifunkční dveře MZ Thermo Tepelně dělené venkovní dveře s nejlepšími hodnotami tepelné izolace

Multifunkční dveře MZ Thermo Tepelně dělené venkovní dveře s nejlepšími hodnotami tepelné izolace Multifunkční dveře MZ Thermo Tepelně dělené venkovní dveře s nejlepšími hodnotami tepelné izolace NOVINKA Nové multifunkční dveře MZ Thermo přesvědčuje nejen svou mimořádně robustní kvalitou. Díky tepelnému

Více

Duté podlahy a stojky pro podlahové systémy

Duté podlahy a stojky pro podlahové systémy Duté podlahy a stojky pro podlahové systémy OBSAH: Dodávky: Distanční stojky samostatně... 2 Distanční stojky s tlumící podložkou pro dvojité a dutinové podlahové systémy... 2 Stabilizační podložka kompletní...

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ SKEL

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ SKEL ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ SKEL 1. ÚVODEM Následující text obsahuje pouze nejdůležitější informace a principy týkající se osazování nejběžnějších typů skel do otvorových výplní. V jednotlivých specifických

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží Druhy a funkce Otvory ve stěnách se zřizují k osvětlení místnosti denním světlem a ke komunikačnímu spojení sousedních prostorů nebo vnějšího prostoru s vnitřním prostorem budovy Všechny otvory mají nadpraží

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

Schöck Tronsole typ AZ SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ AZ SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole typ SCHÖCK TRONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi monoliticlou podestou a vnitřní schodišťovou zdí Schöck Tronsole typ schodišťová podesta: monolitický beton schodišťová stěna:

Více

Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi

Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi Visuté vnější žaluzie ve dvou variantách Při montáži clon mezi vodicími lištami se jednotlivé

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

prodlužují životnost oken

prodlužují životnost oken VENKOVNÍ ROLETY Venkovní rolety Venkovní rolety představují jeden z nejlepších a nejpoužívanějších způsobů stínění rodinných domů či bytů. Lze je využít nejen jako ochranu proti slunci, ale i jako další

Více

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13 Název: SVJ Michelská 8/27 Adresa:,, Telefon: 7662268 E-mail: hrudkova28@seznam.cz Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.20 číslo B245/ Při komunikaci s obchodními zástupci, prosíme, uvádějte číslo Vaší nabídky,

Více

Propojovací kanály do rozvaděčů

Propojovací kanály do rozvaděčů Propojovací kanály do rozvaděčů VK Propojovací kanály do rozvaděčů VK Plastové propojovací kanály jsou určeny především pro racionální ukládání vodičů v rozvaděčích. Základem celého systému je kanál s

Více

Schöck Tronsole typ T SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ T SCHÖCK TRONSOLE Schöck ronsole SCHÖCK RONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi podestou a schodišťovým ramenem Schöck ronsole 6 schodišťová podesta monolitický beton nebo poloprefabrikát schodišťové rameno monolitický

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Schöck Isokorb typ EQ-Modul

Schöck Isokorb typ EQ-Modul EQ 1- Schöck Isokorb typ EQ 2- Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 112 Dimenzační tabulky/řezy a půdorysy 113 Příklad dimenzování 114 Upozornění 115 Montážní návod 116 Kontrola správného

Více

Polykarbonátové komůrkové desky MONTÁŽNÍ MANUÁL WWW.OMNIPLAST.CZ +420 545 217 511. polykarbonat@omniplast.cz

Polykarbonátové komůrkové desky MONTÁŽNÍ MANUÁL WWW.OMNIPLAST.CZ +420 545 217 511. polykarbonat@omniplast.cz ové komůrkové desky MONTÁŽNÍ MANUÁL WWW.OMNIPLAST.CZ +420 545 217 511 polykarbonat@omniplast.cz Polykarbonát je materiál kombinující výborné mechanické, tepelně-izolační a optické vlastnosti. Vyniká zejména

Více

Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém

Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém Co jsou připojovací spáry Pod pojmem připojovací spára otvorových výplní je klasifikován prostor, který se vyskytuje v minimálním množství

Více

EN 13241-1 Sekční průmyslová vrata

EN 13241-1 Sekční průmyslová vrata EN 13241-1 Sekční průmyslová vrata ISO & ALU ALU Hliníková sekční vrata jsou klasická průmyslová vrata s nejvyšší schopností prosvětlení. Vodorovné sekce navzájem spojené panty se vysouvají nahoru pomocí

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technické detaily Kapitola H Technické detaily pro provádění zateplovacích systémů Baumit Listopad 2014 www.baumit.cz H.Technické detaily Obsah H. Technické detaily... 3 H.1

Více

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC 04.11.2015 NABÍDKA ČÍSLO > 1/2015/117 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC OBSAH > ZÁKAZNÍK > Úvod Technické provedení výrobků Specifikace a ocenění Podmínky pro realizaci zakázky Platební podmínky Služby Doplňky

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

FAÇALU LR 110 MONTÁŽNÍ NÁVOD. Systém hliníkové nosné konstrukce pro předvěšené odvětrávané fasády

FAÇALU LR 110 MONTÁŽNÍ NÁVOD. Systém hliníkové nosné konstrukce pro předvěšené odvětrávané fasády MONTÁŽNÍ NÁVOD FAÇALU LR 110 Systém hliníkové nosné konstrukce pro předvěšené odvětrávané fasády Pražská 686 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ Tel : 495 535 671 Fax : 495 535 672 Montážní návod hliníkové nosné konstukce

Více

MULTINORM. Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor. Kvalitní sklepní světlík. Kvalitní sklepní svût. www.ronn.cz

MULTINORM. Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor. Kvalitní sklepní světlík. Kvalitní sklepní svût. www.ronn.cz MULTINORM Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Kvalitní sklepní světlík Kvalitní sklepní svût www.ronn.cz MEA MULTINORM osvědčené a spolehlivé. Již mnoho let standardní řešení pro jednoduché použití

Více

FERMACELL Vapor Bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí

FERMACELL Vapor Bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí FERMACELL Vapor Bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí Úspora času a nákladů: Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí Neprůvzdušnost (vzduchotěsnost) pláště

Více

Montáž. Čelní pohled horizontální orientace desek. vertikální orientace desek. 400 mm. 800 mm. 50 mm. 400 mm 300 mm. 350 mm.

Montáž. Čelní pohled horizontální orientace desek. vertikální orientace desek. 400 mm. 800 mm. 50 mm. 400 mm 300 mm. 350 mm. Montáž Poznámka! Pokud bude montáž dle níže uvedených obrázků buď vertikálně nebo horizontálně, tak Cembrit Express může být montován do výšky 2 pater. V případě vyšších budov musí být zatížení větrem

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012 K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 Řešení soklu s maltovým ložem 1.2 Řešení soklu s prahem 1.3 Řešení soklu se zvýšeným prahem 1.4 Řešení soklu na betonovém

Více

Větší obytný komfort. se shrnovacími posuvnými prvky G.U-922 a G.U-822 se spodním pojezdem

Větší obytný komfort. se shrnovacími posuvnými prvky G.U-922 a G.U-822 se spodním pojezdem Větší obytný komfort se shrnovacími posuvnými prvky G.U-922 a G.U-822 se spodním pojezdem Shrnovací posuvné prvky G.U-922 (dřevo/pvc) a G.U-822 (kov) mají spodní pojezd Pojezdová kolejnice zachycuje hmotnost

Více