Odborná montáž oken se značkou greenteq

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborná montáž oken se značkou greenteq"

Transkript

1 Q01 Odborná montáž oken se značkou greenteq Vydání I 2011

2 greenteq silná značka od VBH. Vysoká kvalita. Dobrý poměr mezi cenou a výkonem. Jednoduše vše, tuto část hesla z našeho Jméno pro tuto značku vznikl sloučením Na následujících strankách Vám loga naplňujeme vlastní značkou green- německých slov grün (=zelený), firemní představíme náš pečlivě vybraný sortiment teq. Pod značkou greenteq nabízíme barva spol.vbh s r.o., Technik a písme- zn. greenteq pro vše, co se týká oken. Mj. široký sortiment výrobků, které se nem Q (opět z německého Qualitätsan- Zde půjde o téma upevňovací techniky vyznačují vysokou kvalitou, dobrým sprüche=nároky na kvalitu). Sortiment zn. pro výrobu oken, montáže oken a utěsnění poměrem mezi cenou a výkonem a greenteq doplňuje náš nynější program mezi stavebním otvorem a okenním,či svébytným postavením značky na trhu. značkových produktů známých výrobců, dveřním rámem. na které jsme se doposud spoléhali. GreenteQ nám zajišťuje potřebnou nezávislost na trhu.

3 Kvalita okna se rozhoduje již při montáži Abychom se vyvarovali chyb v oblasti připojovacích spar, je třeba zabudování oken a vchodových dveří do stavebních otvorů předem řádně naplánovat. Správné provedení připojovacích spar,tzn. konstrukce, geometrie spar, upevnění, izolace a utěsnění má velký význam. Předpokladem Bezproblémové užívání okna předpokládá správnou,požadavkům odpovídající konstrukci a naprosto bezvadné provedení jeho napojení. Vlhkost vzduchu a vnitřní teplota domu bývá většinou vyšší než venkovní.moderní těsnící stavební technologie zvyšují riziko tvorby plísní ve stavebním díle. Neodborně provedeným utěsněním napojení okenní spáry proniká mezi okenním rámem a zdí dovnitř vlhký vzduch. Následně se teplý vzduch ochladí, vysráží se ve spáře, na chladných místech profilu a dole na ostění. Delší působení kondenzátu může způsobit škody na povrchu, konstrukcích a vnější stěně. Kondenzační voda nemůže unikat a trvalá vlhkost tak poškozuje zdivo.nebezpečí tvorby plísní v konstrukci je tak vysoké. Nedostatečným utěsněním rovněž může nezadržovaně unikat ven vzduch, což má za následek zvyšování energetických ztrát. Odborně provedenou montáží, za použití hodnotných, moderních materiálů, lze těmto problémům zabránit. Výchozí bází pro vývoj těchto produktů byly Německé a Evropské normy, jako např. 6 EnEV, 2009, dále "Příručka pro plánování a provádění montáže", vydaná RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.v. OBSAH: Těsnění Strana Přehled produktů Těsnění Strana 06 Příklady montáží Strana 08 Technické vysvětlivky Strana 21 UpevněníFixace Strana Přehled produktů Produkce oken Strana 26 Přehled produktů Montáž oken Strana 27 Příslušenství Strana Příslušenství Stavební chemie Strana 30 Příslušenství Nářadí Strana 30 Příslušenství Doplňkové produkty Strana 31 Přehled Úspory energie (orig. Energie-Einspar-Verordnung ) Strana Pokyn: U návodů k použití, údajích o výrobcích a jejich parametrech,stejně jako v případě technických údajů, se jedná u našich greenteq o všeobecně platné směrnice. Tyto slouží pouze k popisu vlastností,parametrů a jakosti našich produktů a nepředstavují žádnou záruku. Na základě všestranných možností použití je povinností uživatele, aby prověřil, zda je daný produkt vhodný pro jeho účely použití. Naše technicko-uživatelské rady, mluvené, psané i praktické slouží pouze k Vaší informaci a nejsou v žádném případě závazné. Za pochybení a chyby v tisku nepřebíráme žádnou odpovědnost. 03

4 04 vnější strana prostorová strana pohyby stavby chování se v případě požáru podmínka vlhkost okolniho vzduchu záření mírné teploty průtrž mračen větrání vysoké rozdíly teplot venkovní hluk vítr vlastní tíha pohyby rámové konstrukce Schématické znázornění působení na připojení oken Zdroj: ift Rosenheim Těsnění Více z našeho sortimentu? Montáž v našem katalogu VBH produktů

5 Okenní těsnění Okna přispívají ke zlepšení spotřeby energie 20% až 25%. Důležitou roli přitom hraje připojovací spára mezi zdivem a rámem okna a její trvanlivé, odborné utěsnění. Spára funguje jako spojka mezi oknem a stav.materiálem a má tak vliv na spotřebu energie stejně tak jako na neprodyšnost stavby. Správné utěsnění okna platí stejnou měrou jak ve staré stavbě tak v novostavbě. Připojení mezi stavebním elementem (okno,dveře) a zdivem musí splňovat rozdílné funkce. Při utěsnění okna by měla vždy platit zásada: uvnitř těsnější než zvenku (Viz. Návod k plánování a provedení montáže oken a dveří; str. 32). Těsnost proti vzduchu a nárazovému dešti musí být tzv.promyšlená. Musí být rovněž zohledněny zvýšené požadavky v oblasti ostění, oken a okenních žaluzíí. spoje musí být neprodyšné a vnější odolné proti dešti. Tyto tři roviny musí být v souladu se svými funkcemi, aniž by si navzájem překážely nebo se dokonce vylučovaly. Odborné a správné utěsnění je souhra vnější, střední a vnitří roviny těsnění. Všechny tři roviny musí být brány v úvahu jako komplexní systém a být zohledněny již ve fázi plánování. Je třeba zásadně dbát následujících kroků: Zabudování a upevnění elementů. Co možná nejlepší vyplnění dutin izolačním materiálem Utěsnění vnitřní a vnější spáry vhodným těsnícím materiálem rovina rovina ochrany před povětrnostními vlivy rovina prostorové- a venkovní klima Je třeba ji provést jako odolnou proti vodě a difúzně otevřenou. Zabraňuje pronikání vlhkosti a vodních srážek do zdiva. Vlhkost, která se (případně) nachází ve zdivu, může být v této rovině kontrolovaně odváděna ven. utěsnění musí být provedeno tak, aby zabránilo difúzi vzduchu, neboť slouží k oddělení prostorového a venkovního klimatu. Tudíž do prostoru spáry nemůže pronikat žádný teplý, vlhký vnitřní vzduch a v místě spoje se tak nesráží voda. úroveň úroveň funkčnosti 3- dimenzionální 3-dimenzinální utěsnění rovina má tepelné a hlukové izolační vlastnosti. Tato funkční rovina v monolitickém zdivu zajišťuje tepelnou a hlukovou ochranu pomocí izolace spár. V ní se provádí upevnění okna ve stavebním otvoru i přenos zátěže a zajišťuje se tak přenos veškerého statického jakož i dynamického zatížení do nosné konstrukce. K čemu by jinak byly zapotřebí produkty tři, stačí nyní jeden. V komprimační pásce greenteq VARIO 3 se díky její speciálnímu složení slučují funkce všech tří rovin utěsnění. Zvenčí obstarává páska greenteq VARIO 3 s vlastností vodotěsnosti až do 600 Pa ochranu proti dešti. úroveň působí jako tepelná a zvuková izolace. Uvnitř je komprimační páska vzduchotěsná a zabraňující difúzi. Obsah Přehled produktů těsnění schémta monáží technické vysvětlivky 05

6 06 PRODUKTOVÝ PŘEHLED IZOLACETĚSNĚNÍ Komprimační páska greenteq vodotěsnost od $ 300 Pa - třída stavebního materiálu stupně B2 fólie greenteq - vodotěsnost od $ 600 Pa - omítnutelné & elastické Kulatý těsnící provazec greenteq Brzy k dostání! Komprimační páska greenteq vodotěsnost od $ 600 Pa - třída stavebního materiálu stupně B1 Fólie greenteq DUO - kombinace netkaných fólií - proměnná Sd-hodnota Lepidlo na fólie greenteq - 6 měsíců UV-stabilní - 625% celková deformace Okenní pěna do pistole greenteq 1K B2 750ml - zvukově a tepelně izolační až do 60dB - odolná teplotám od -40 C do +100 C Pěna do pistole greenteq 1K XXL B2 500ml - vysoká užitkovost (40-45 litrů vypěnění ) - od -5 C (okolní teplota) zpracovatelná Požární pěna greenteq 1K B1 750ml - třída stavebního materiálu B1 - nehořlavá Zimní pěna do pistole greenteq 1K B2, 750 ml - vysoká užitkovost ( vypěnění až k 53 litrům) - zpracovatelná od -5 C okolní teploty FA-silikon Alcoxy greenteq - vhodný pro okenní těsnění - snášenlivost s materiálem v dotyku fólie greenteq - odolnost proti difúzi vodních par dovnitř - omítnutelné & pružné Kulatý těsnící provazec greenteq Brzy k dostání! greenteq FA-Silikon Oxy -vhodný pro okenní těsnění - velmi odolný Fólie greenteq DUO - kombinace netkaných fólií - proměnná Sd-hodnota Lepidlo na fólie greenteq - 6 měsíců UV-stabilní - 625% celková deformace greenteq A acryl - vhodný pro vnitřní prostory - přetíratelný Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

7 3- dimenzionální greenteq VARIO 3 - vodotěsnost od $ 600 Pa - třída stavebních materiálů B2 greenteq VARIO SBA - vodotěsnost od $ 300 Pa - třída stavebních materiálů B2 INNEN 3- dimenzionální nejvyšší účinnost těsnění při dešti a bouřce při správné montáži šetří energii optimální účinek vysušení spáry 3-dimenzionální těsnění pouze v jednom pracovním kroku úspora nákladů při malé spotřebě času Takto najdete správný produkt Systém barev greenteq Vás nasměruje: Na následujících stránkách naleznete rychle a jednoduše správný produkt pro Vaší konkrétní stavební situaci pro odpovídající rovinu montáže. Situace znázorněné na násl.stranách jsou pouze schématickým vodítkem. 3- dimenzionální Dbejte prosím pokynů pro zpracování produktů greenteq. Více z našeho sortimentu vč. příslušenství naleznete na 07

8 08 PŘÍKLADY MONTÁŽÍ SCHÉMATA NOVOSTAVBA monolitické zdivo varianta 1 3- dimenzionální Páska greenteq VARIO 3 3- dimenzionální greenteq fólie vnitřní greenteq 1K pěna do pistole greenteq fólie vnější spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách 3- dimenzionální Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

9 NOVOSTAVBA monolitické zdivo varianta 2 greenteq vnitřní fólie greenteq 1K pěna do pistole greenteq fólie vnější spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách 09

10 10 PŘÍKLADY MONTÁŽÍ SCHÉMATA NOVOSTAVBA monolitické zdivo varianta 3 greenteq vnitřní fólie greenteq 1K pěna do pistole Tesnící páska greenteq spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

11 NOVOSTAVBA monolitické zdivo varianta 4 greenteq fólie vnitřní greenteq kulatý provazec greenteq silikonakryl greenteq 1K pěna do pistole greenteq fólie vnější greenteq těsnící páska spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách 11

12 12 PŘÍKLADY MONTÁŽÍ SCHÉMATA STARÁ ZÁSTAVBA doraz na zdivo varianta 1 greenteq fólie vnitřní greenteq 1K pěna do pistole greenteq vnější fólie greenteq těsnící páska spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

13 STARÁ ZÁSTAVBA doraz na zdivo varianta 2 greenteq fólie vnitřní greenteq kulatý provazec greenteq silikonakryl greenteq 1K pěna do pistole greenteq fólie vnější greenteq těsnící páska spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách 13

14 14 PŘÍKLADY MONTÁŽÍ SCHÉMATA NOVOSTAVBA ZÁSTAVBA Zateplené zdivo varianta 1 3- dimenzionální Páska greenteq VARIO 3 3- dimenzionální greenteq fólie vnitřní greenteq 1K pěna do pistole greenteq fólie vnější spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách 3- dimenzionální Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

15 NOVOSTAVBA ZÁSTAVBA Zateplené zdivo varianta 2 greenteq vnitřní fólie greenteq 1K pěna do pistole greenteq fólie vnější spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách 15

16 16 PŘÍKLADY MONTÁŽÍ SCHÉMATA NOVOSTAVBA ZÁSTAVBA Zateplené zdivo varianta 3 greenteq fólie vnitřní greenteq 1K pěna do pistole greenteq vnější fólie greenteq těsnící páska spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

17 NOVOSTAVBA ZÁSTAVBA Zateplené zdivo varianta 4 greenteq fólie vnitřní greenteq kulatý provazec greenteq silikonakryl greenteq 1K pěna do pistole greenteq fólie vnější greenteq těsnící páska spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách 17

18 18 PŘÍKLADY MONTÁŽÍ SCHÉMATA NOVOSTAVBA ZÁSTAVBA Okno v zateplovacím systému varianta 1 greenteq fólie vnitřní greenteq vnější fólie Předmontáž konzol JB-D(K) + rovinu montáže volit dle průběhu izotermické křivky + odborné těsnění není nijak omezeno + dostačující prostor pro utěsní a izolaci spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

19 Montážní konzoly JB-D od Nastavitelná montáž v místě tepelné izolace Montážní systém JB-D umožňuje + úplná 3D nastavitelnost + definované zatížení a bezpečná statika plánovité montáže oken dle předpisů RAL + jednoduché vyrovnání rozměrových + bezpečná, plánovitá montáž okna odchylek stav.konstrukce + snížení provozních zatížení a zajišťuje přenos veškerého statického + montáž velkých, těžkých oken + komplexní systémové řešení zatížení do nosného zdiva. JB-D-systém jednoduše, rychle a bezpečně + definované mezní a osové vzdálenosti + systémové řešení pro vyložení 5 mm - prvků neboť konzole JB-DK50 ajbje tří dimenzionálně nastavitelný k 150 mm DK100 fungují také jako vrtací šablony vyrovnání stavebních tolerancí. Rovina + zvýšená nosnost bez pracných + jednoduchá a bezpečná montáž dle přídavných rámů směrnice RAL montáže je snadno nastavitelná a lze ji + spodní konzole(lišty) JB-DK lze na přizpůsobit podle průběhu izotermické stavební konstrukci předmontovat + trvanlivost a odolnost této montáže křivky. ušetří dodělávky a redukuje reklamace 19

20 20 PŘÍKLADY MONTÁŽÍ SCHÉMATA NOVOSTAVBA ZÁSTAVBA Okno v zateplovacím systému varianta 2 greenteq fólie vnitřní greenteq vnější fólie Předmontáž konzolí JB-W spodní napojení parapetu napojení parapetu po stranách Těsnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

21 Technické vysvětlivky Šířka spáry: vnější okraj rámu okna až ke zdi - odstup mezi okraji spáry (DIN 52460:2000). Hloubka spáry: Okraji spáry tvořená hloubka prostoru mezi přilehlými stavebními díly (DIN 52460:2000). Definice ostění: Vzdálenost mezi hranou okenního rámu a hranou zdiva. Lepení fólií: Fólie smí činit max. 50% hloubky ostění, ale ne více než 60mm. Celoplošné lepení fólií: Nejméně 75% plochy musí být nalepeno. Více k tématu těsnění? Vše,co potřebujete vědět ohledně těsnění naleznete na našich webových stránkách VBH (www.vbh.cz ) Báze informací VBH veškeré informace na jednom místě. Přehled běžných připojovacích spár Definice jednotlivých připojovacích spár : Pod pojmem stavební napojení se rozumí stavebně konstrukční a montážně technické spojení okna s přilehlou stavební konstrukcí. Části stavebního otvoru v místě připojovací spáry okna se rozlišují jmenovitě podle strany okenního rámu: dolní horizontální díl konstrukce okna, který se z vnější strany nazývá podokeník(parapet). Běžné jsou tyto tři druhy ostění: vnitřní vodorovný díl, který se nazývá parapet. díl pod ním se nazývá okenní parapet. bezfalcový ostění vertikální ohraničení po stranách se nazývá ostění(špaleta) vnitřní ostění horizontální díl ležící nad okenním otvorem se nazývá nadokenní vnější ostění překlad (okenní nadpraží) Monolitické zdivo Zdivo s dorazem zprav.stará staveb.konstrukce Zateplené zdivo Okno v zateplovacím systému Připojovací spáry uvedené v brožuře: Příklady montáží zobrazené v brožuřeletáku znázorňují monolitické způsoby stavby. Jde o jednoduché venkovní stěny, které se ale mohou sestávat z více vrstev a ze statických důvodů mají mít tloušťku přinejmenším 17,5 cm. Jsou zhotoveny z různých druhů zdících prvků nízké objemové hmotnosti s lehkou nebo tenkovrstvou omítkou. Obvyklá síla zdi se zpravidla pohybuje mezi 36,5 a 49 cm. U příkladu montáže "novostavba" se jedná o rovné ostění bezfalcový doraz. Je rozšířen zejména u monolitických stav.konstrukcí a představuje standardní řešení. Přitom ostění přebírá funkci zábrany proti dešti a větru, směrem do vnitřního prostoru musí připojovací spára zaručovat vzduchotěsnost spoje. Dle technických úvah a poznatků týkajících se tepelné bilance by rovina okna měla být na středu,to znamená,že by měla být umístěna vždy ve střední třetině tloušťky zdiva, čímž je dán příznivý průběh izotermické křivky a docílit tak nejmenších tepelných ztrát způsobených tepelným mostem vyjádřených koeficientem ψ. V oblasti starých budov je zobrazena stavební metoda s vnitřním dorazem na zdivo.zdivo je zhotoveno tak, že je zaručeno konstruční překrytí rámu a tím je zaručena dobrá ochrana proti nárazovému dešti. Bariéra proti větru může být posunuta směrem do vnitřního prostředí (prostoru), je proto účinně a trvale chráněna a může současně tvořit vzduchotěsnou vrstvu. Jako další jsou zobrazeny schematické situace s vnitřním dorazem a zateplovacím systémem.zde platí stejné charakteristiky jako by se jednalo o stavbu bez zateplovacího systému.ideální pozice rámu je dána,když je usazen zhruba v polovině těsnící roviny a venkovní strana rámu je z části zateplena.daný vnitřní doraz by měl být opatřen dvěma rovinami utěsnění,jež umožňují dobrou zvukovou izolaci,která je u oken nutná k potlačení přenosu hluku spárou. 21

22 22 TECHNICKÉ VYSVĚTLIVKY Těsnící systém greenteq VARIO 3 Vlastnosti pásky VARIO 3: Co umí páska VARIO 3? Slouží k utěsnění připojovacích spar oken a dveří proti povětrnostním vlivům, současně zajišťují tepelně izolační vlastnosti v celé stavební hloubce. Páska greenteq VARIO 3 má vzduchotěsné a parotěsné vlastnosti. Je to řešení v jedné pásce, která sjednocuje všechny montážní požadavky v jednom produktu a hodí se zejména k bezpečnému, jednoduchému a času spořícímu utěsnění otvorů v místě napojení oken a dveří. 3 úrovňové utěsnění v jediné pásce utěsnění různých spar s jen malými dimenzemi pásky jednoduché a bezpečné utěsnění oken při montáži v jediném kroku velká výhoda v nákladech díky úspoře času při montáži montáž bez ohledu na počasí odpovídá vysokým požadavkům podle normy energet.průkazu odolná povětrnostním vlivům Dimenzování multifunkční pásky: Jak si vyberu tu správnou pásku VARIO 3? hloubka okna v mm šířka štěrbiny v mm páska VARIO 3: montážní hloubka okna bez 3mm mezery na každé straně = šířka pásky VARIO 3 VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO VARIO Postupy s páskou VARIO 3: Na co je třeba u pásky VARIO 3 dbát? 1. Určení šířky spáry. 2. Vyčištění a uhlazení okrajů štěrbiny; je třeba dbát na to, že páska VARIO 3 doléhá přímo na dané materiály (zeďokno), je třeba vyvarovat se nečistoty. 3. Nalepení na vhodnou plochu na rámu, aniž by se páska VARIO 3 roztáhla. Nalepení je třeba vidět pouze jako pomoc při montáži, páska drží v dekomprimovaném stavu díky vlastnímu tlaku (tlak materiálu). 4. Zkontrolovat, zda páska VARIO 3 na každém místě dobře přiléhá. Je třeba dbát vysoké přesnosti a kompaktnosti. 5. Detaily styků a rohů musí být provedeny podle údajů výrobce. (www.greenteq.info) 6. Umístění okna s páskou VARIO 3 do ostění. 7. Zarovnání a upevnění elementů v otvoru ve zdi. 8. Optická kontrola rohů a styků po úplném vyplnění spáry. Vysvětlivky Odborná montáž oken se značkou greenteq

23 Vždy na Vaší straně VBH multifunkční balíček služeb. Více produktů, více značek, větší hodnota. Jednoduše vše, co potřebujete po výrobu Vše jednoduše, u VBH je to tak vždy. Od Značka expertů na kování pro okna a a montáž oken a dveří, obdržíte od VBH. prvního kontaktu až po každodenní dveře je tam, kde jste Vy. A my Vás Přitom klademe celký důraz na to,aby spolupráci. Od osobního rozhovoru až k doprovázíme na cestách za Vašimi cíly. slovo vše splňovalo také kvalitativní využití moderních komunikačních Využijte ve spolupráci s námi efektivních nároky.tím je Vám spolehlivě zaručen prostředků. Bezproblémový a férový procesů, profitujte ze zkušeností našich obsáhlý kvalitní sortiment v našem oboru. přístup ze strany pracovníků VBH, kteří s pracovníků a očekávejte od nás jednoduše Vámi přátelsky jednají v každodenním víc. To znamená: spoléhejte se na náš styku. balíček přidané hodnoty pokaždé. 23

24 24 Upevnění Více z našeho sortimentu? V našem katalogu montáže

25 Upevnění Upevnění pro okna a dveře Sortiment upevňovací techniky greenteq zahrnuje kompletní nabídku šroubů pro výrobu oken. Výběr je ideálně řešen v souladu s nároky na šroubování do ocelových výztuží PVC profilů stejně jako šroubování kování. Za další nabízí sortiment značky greenteq upevnění pro svírací přídavné profily jako roletové vodící lišty, okapnice etc. na PVC-okenní profily. Sortiment upevňovací techniky pro montáže oken Výběr upevňovací techniky značky greenteq určené pro montáž oken slouží k montáži všeho,co se oken týká. Sortiment zahrnuje upevnění parapetů, okenních klik stejně jako upevnění okenních rámů na rozličné stavební konstrukce a materiály. Výroba Výroba oken a dveří Montáž Montáž okna Při upevnění oken a dveří se jedná o produkty, které ve výrobním řetězci stojí na samém začátku. Zde greenteq nabízí vhodný sortiment stavebních šroubů k upevnění výztuží, ale i PVC profilů. Tyto produkty jsou pak používány při výrobě oken. Upevnění okna při jeho montáži musí být provedeno v kombinaci s použitými rámovými materiály a danou stavební situací. V prvním kroku musí být upevněn okenní rám do stavební konstrukce. Okno je pak svisle pomocí upevňujících elementů zafixováno k rovině okna. GreenteQ nabízí široký sortiment také co do šroubů pro okenní rámy a ukotvení kovových rámů. U plastu je třeba v upevnění dodržet odstupy 700 mm, u dřeva a hliníku 800 mm. Upevnění následuje každých 150 mm z vnitřního rohu ven.každou stranu je třeba nejméně na dvou místech ukotvit. U montáže oken je třeba dbát na to, aby byl zaručen bezproblémový přenos zatížení do nosné konstrukce. Nesmějí se vyskytnout žádné následné deformace, jež by negativně ovlivnily funkci okna. Obsah Produktový přehled Výroba oken Produktový přehled Montá ž oken 25

26 26 PRODUKTOVÝ PŘEHLED VÝROBA A MONTÁŽ OKEN Výroba Okenní šrouby (vhodné i do sádrokartonu) greenteq se spirálovitou špičkou A s a bez brzdících drážek Sádrokartonové šrouby greenteq s vrtacím hrotem s a bez drážek na spodu hlavičky B Niplové šrouby greenteq se závitovým hrotem Přehled profilů pro niplové šrouby: Altacan, Aluplast, Brügmann, Finstrall, Gealan, Gromatic, KBE, Kömmerling, Menke, Rehau, Roplasto, Roth, Salamander, Schüco, SKS, Stöckel, Thyssen, Trocal, Veka C greenteq zasklívací podložka (různé šířky) greenteq Zasklívací startovací podložka (různé profily) greenteq zasklívací podložka s dorazem (různé šířky) greenteq zasklívací lopatka (příslušenství) B C Montáž přídavného okenního profilu Vodící lišta - okapnice A B Více z našeho sortimentu vč.příslušenství naleznete na Upevnění Odborná montáž oken se značkou greenteq

27 Montáž šroubky do okenních kliček greenteq DIN 965 D krytky parapetních šroubů greenteq G šroubky do okenních rámů greenteq E parapetní šrouby greenteq s podložkou, vruty G kovové montážní kotvy greenteq F parapetní šrouby greenteq s podložkou, Samořezný závitový šroub G krytky greenteq různé barvy a tvary parapetní šrouby greenteq s podložkou, Pozidriv G D Montáž okenních kliček E F Montáž okenních rámů 0 mm 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm Beton Vápenopísková cihla Pálená Cihla Dřevo Pemzový beton G Montáž parapetů Pórobeton Děrovaná cihla Min.hloubka pro šroub ve zdivu: Kovové montážní kotvy Okenní šrouby 27

28 28 Příslušenství Více z našeho sortimentu? V našem katalogu nářadí VBH

29 Příslušenství V oblasti příslušenství naleznete velký výběr potřebných a velmi kvalitních produktů pro montáž oken a dveří. Sortiment značky greenteq zahrnuje produkty pro celou oblast problematiky těsnění a upevnění. Současně je výběr produktů greenteq velmi dobře sladěn a obsahuje produkty z oblasti čističů a lepidel greenteq, tak jako příslušenství v oblasti montážních pěn, např. pistole, čističe pistolí a tlakové rozprašovače. Příslušenství silikonu zahrnuje vyhlazovací prostředky a vyhlazovače spár. Za další obsahuje řada produktů greenteq i vnitřní parapety, pilové kotouče, zasklívací lopatky, ale i rolety proti hmyzu. Oblast pomůcek na montáž a demontáž oken je podporována silnými značkovými dodavateli y spol. VBH. Stavební chemie Stavební chemie Nástroje Nástroje Co se týče stavební chcemie nabízíme v našem sortimentu mnoho potřebných produktů greenteq, jež jsou zapotřebí k výrobě a montáži oken či dveří. Chcete-li něco vyčistit nebo přilepit máme vhodné produkty greenteq pro Vaše účely. S našimi praktickými nástroji greenteq doplňujeme náš sortiment a pomáháme Vám usnadnit Vaši práci. Ať se jedná o řezání parapetu nebo nanesení pěny a silikonu produkty greenteq Vám usnadní Vaši práci s okny. + Přídavné produkty Přídavné produkty Přídavné produkty jsou pouze částí toho, co můžete použít na Vaše okna a dveře a zvýšit tím jejich hodnotu a životnost. Naše doplňkové produkty greenteq jsou velmi vysoké kvality, ekologicky nezávadné a mají dlouhou funkční životnost. Ať už rolety na ochranu proti hmyzu, motor na pohon rolet nebo parapet naše produkty greenteq zvyšují Vaše pohodlí. Obsah příslušenství stavební chemie příslušenství k nástrojům přídavné produkty 29

30 30 PŘÍSLUŠENSTVÍ Stavební chemie Lepidla a čističe greenteq, vyhlazovače greenteq, čističe pistolí greenteq Nástroje kovové pistole greenteq, tlakové rozprašovače greenteq, pilové kotouče greenteq, vyhlazovače spár greenteq Příslušenství Odborná montáž oken se značkou greenteq

31

32 32 PŘEHLED předpisů na úsporu energiesměrnice EnEV Montáž v období předpisů na úsporu energie r Důsledky PÚE 2009 na montáž a napojení na stavbení konstrukci. Pro napojení oken ke stavební konstrukci platí následující: Z Požadavků na úspory energie,platných od ,nevyplývají na první pohled žádné přímé zvýšené požadavky,týkající se montáže a - Vzít v úvahu požadavky na minimální tepelnou izolaci napojení oken na stavební konstrukci, vzhledem k jejímu technické provedení. Zvýšení úrovně standardů opláštění budov a jejích součástí, - Vzít v úvahu požadavky na vzduchotěsnost připojovacích spár ve a rozsah odpovědnosti všech zúčastněných stran v prosazování cílů stavební konstrukci požadovaných zákonodárci pro úspory energie vytváří podmínky, jež jsou zohledňovány při montáži oken. Stoupající tepelně technické 2.1 Zvýšené požadavky na upevnění a přenos zátěže požadavky na stavební konstrukce vedly k odpovídajícně Vysoké hmotnosti stavebních dílů, malé pevnosti navazujících vnějších přizpůsobeným konstrukcím: Jako příklad lze jmenovat stále častější zdiv a montáže oken mimo nosné zdi to jsou scénáře, se kterými se použití trojitého zasklení a zvětšující se stavební hloubky okenních montážníci setkávají stále častěji. Doposud popisovaná a uznávaná rámů. pravidla techniky uspořádání distančních a nosných bloků, odstupů při upevňování atd. jsou už nedostačující k tomu, aby zde bylo zaručeno Z těchto změn posléze resultují výrazně vyšší hmotnosti stavebních definované upevnění dílů a přenosu zatížení. prvků a částečně pozměněné tvarové chování ve stavbě zabudovaných stavebních prvků vlivem klimatu. Z toho vyplývají zvýšené požadavky Požadován je nejen konkrétní odhad působících sil, správná volba na mechanické upevňování dílů a přenos zatížení na stavební aplikace žádoucího produktu spolu s výběrem výrobce, ale také konstrukci. Požadovaná tepelně mechanická vylepšení v oblasti vnější naplánování jednotlivých bodů při upevňování. Díky tomu pak byly stěn vedou ve větší míře k systémům s nižší pevností, obzvlášť v oblasti rozšířeny kapitoly Upěvňování a přenos zátěže stejně jako Praktická ostění,takže odborná upevnění stavebních dílů se stávající náročnější. provedení. (...) Pomocí schémat jsou zobrazeny postupy při upevňování a vysvětleny pomocí příkladů odhadů očekávaných podpěrných sil. Více v brzké době Jaké požadavky vyplývají z předpisů na úsporu energie 2009Směrnice EnEv? 1 Vyplývají nepřímé, pozměněné požadavky podle tepelně-technicky optimalizovaných oken a konstrukcí vnějšího zdiva, jakož i konkrétní situace při montáži. 2 Z toho vyplývají vyšší hmotnosti stavebních prvků (užití trojitého zasklení), nižší pevnost konstrukcí vnějšího zdiva a rovin montáže. To samé je třeba zohlednit u definovaných upevnění a přenosu zatížení. 3 Zejména při modernizačních opatřeních má provádějící osoba větší odpovědnost, neboť provedení dle předpisů na úsporu energie je třeba písemně potvrdit. Pro montáž oken platí následující: dbát na tepelnou izolaci a vzduchotěsnost. 4 Přepracovaná nová vydání Příručky k plánování a provedení montáže a Technické směrnice č. 20 byly tomu odpovídajícím způsobem aktualizovány a rozšířeny a jsou užitečnou podporou. (...) Blower-Door-Test Tzv. Blower-Door-Test je zkušební metoda podle zkušební normy EN 13829, zda těsnící opatření, např. spáry v napojení na vnější s t r a n ě, o d p o v í d a j í požadavkům předpisu pro úsporu energie(směrnice EnEV) podle DIN Při tom se stanoví, jak často se vymění daný objem vzduchu budovy při 50Pa tlakové diference k poměru venkovního vzduchu za jednu hodinu. Přehled Předpisů pro úspory energie směrnice EnEV Odborná montáž oken se značkou greenteq

33 Schématický postup odborného provedení upevnění v připojovací spáře stavební konstrukce. Určení stavebních situací - konstrukce vnějšího zdiva - stavební materiál - montážní rovina - velikosti elementů Stanovení úchytných bodů (Kap ) - ze všech stranách - 2-stranné - 3-stranné (např. roletové schránky) možné statistické (?) dimenzování samonosných rámových dílů (Kap ) Určení působících sil - v rovině okna + vlastní vahou + vertikální užitným zatížením + přidruženým zatížením - pravoúhle k rovině okna + vlastní vahou a vertikálním zatížením při otevřeném křídle do 90 + zatížením větrem + horizontální užitným zatížením Odhad požadovaných sil upevnění (Kap ) Volba upevňovacího systému (Kap ) v závislosti na - poloze montáže - použitého stavebního materiálu stěny - konstrukci okna - požadované síle - na druhu zatížení působícím na materiál (Kap ) - očekávaných dilatačních pohybech v připojovací spáře - žádoucí ochraně proti korozi (Kap. 5.3) korekce připojovacích bodů (počet, rozestupy) Provedení s ohledem na požadavky zadané výrobcem zvoleného systému upevnění [Vgl. Nové vydání Příručka pro plánování a provedení montáže a Technická směrnice č. 20, ift Rosenheim, Vydavatel přírůčky: RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e. V., Walter-Kolb-Str. 1-7, D Frankfurt] 33

34 34 POZNÁMKY Poznámky Odborná montáž oken se značkou greenteq

35 Příslušenství od našich partnerů Sortiment greenteq se rozšiřuje každý den, protože sázíme na silné značky a nabízíme Vám další doplňkové produkty. V následujícím textu tak naleznete montážní potřeby od různých výrobců : odlamovací nože Winbag držák desek stěrky Kombi-Bit-Box kožené pracovní rukavice vodní váha zasklívací předložková páska kladívko stěrka vrtací kladivo s uchycením SDS-Plus navinovací metr zvedák Bits-Selector Skelett-Pistole

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Kontaktní adresa obchodního místa: Ing.Gajdoš Petr Stará 241 272 01 KLADNO Telefon: 312 250 525 E-mail: kladno@vorlicek-plast.cz Centra a.s. Tauchmann Jan Radlická 2000/3 152 00 PRAHA 5 725 915 715 Nabídka

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Technický katalog 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: Systém JB-D

Technický katalog 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: Systém JB-D Tecnický katalog 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: Systém J-D Montáž oken a dveří v souladu s "Montážní směrnicí RL" Upevňovací systém J-D firmy SFS intec umožňuje

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SOUDAL WINDOW SYSTEM - typické varianty montáže Volba produktů

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Společnost heroal na veletrhu BAU 2015

Společnost heroal na veletrhu BAU 2015 Složky pro novináře BAU 2015 Tisková zpráva: Produktová informace heroal BAU 2015 Společnost heroal na veletrhu BAU 2015 Modulární systémy heroal pro opláštění budov Jednoduše. Lépe. Mnichov/Verl, leden

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13 Název: SVJ Michelská 8/27 Adresa:,, Telefon: 7662268 E-mail: hrudkova28@seznam.cz Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.20 číslo B245/ Při komunikaci s obchodními zástupci, prosíme, uvádějte číslo Vaší nabídky,

Více

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72 Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení 2 Více kvality pro váš domov Větší komfort bydlení snížené náklady na energie minimální náročnost na opravy a údržbu FINSTRAL vyrábí

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz MEAMAX Prosvětlení a provětrání sklepních prostor Mimořádně flexibilní sklepní světlík www.ronn.cz Mimořádn flexibilní sk Maximální spolehlivost plánování, flexibilita a hospodárnost Vnesení světla a komfortu

Více

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ Okna Dveře Vrata Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Vyhlášky: vyhláška MMR č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu www stránky:

Více

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU zakázková výroba stavebnice plastového plotu v nejvyšší kvalitě na trhu prodej jednotlivých

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků.

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. Náš princip: Vidíme úkoly očima našich zákazníků. Erkennen, worum es geht. Mit System. Rozpoznáme,

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Okna, střešní okna, a, střešní okna,

Okna, střešní okna, a, střešní okna, Okna, střešní okna, a, střešní okna, a vchodové dveře Seznam výrobků Okna PVC 4 PRIME 4 ENCORE 5 OVLO 6 OVLO CLASSIC 7 AVANTGARDE 9000 8 AVANTGARDE 7000 9 Vchodové dveře PVC 12 AVANTGARDE 7000 10 Střešní

Více

P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O. ROPLASTOl 7001

P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O. ROPLASTOl 7001 P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O ROPLASTOl 7001 T e c h n i c k é i n f o r m a c e Profilový systém ROPLASTO 7001 Profilový systém ROPLASTO 7001 je moderní profilový systém splňující veškeré

Více

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen.

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen. Okenní systémy Energie zůstává uvnitř vše ostatní venku Kvalita, která přesvědčí Vaše výhody s Výrobek Vám nabízí vhodné řešení všech problémů, které vzniknou při stavbě či rekonstrukci. Bohatý výběr systémů,

Více

OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 6-8 9 ROLETY MAXI 10-11 MINIKAZETA PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19

OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 6-8 9 ROLETY MAXI 10-11 MINIKAZETA PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19 TEXTILNÍ STÍNĚNÍ CZ OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 ROLETY MAXI 6-8 9 MINIKAZETA 10-11 PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19 VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Nosný profil Vertikální látková žaluzie Ovládání řetízek/ šňůra MAXIMÁLNÍ

Více

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO REVITALIZACI BUDOV. VENKOVNÍ ŽALUZIE AR 63 S + Z ECN, HELLA TRAV do výklenku

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO REVITALIZACI BUDOV. VENKOVNÍ ŽALUZIE AR 63 S + Z ECN, HELLA TRAV do výklenku IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO REVITALIZACI BUDOV VENKOVNÍ ŽALUZIE AR 63 S + Z ECN, HELLA TRAV do výklenku ORIGINÁLNÍ PRO VŠECHNY PŘÍPADY HELLA vyvinula tvar lamel ve formě S a tak vytvořila venkovní žaluzie pro všechny

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více

Zaměřování, příprava stavebního otvoru a postup montáže

Zaměřování, příprava stavebního otvoru a postup montáže Zaměřování, příprava stavebního otvoru a postup montáže Verze č. 2 1. ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A PŘÍPRAVA STAVEBNÍHO OTVORU Cílem zaměření stavebních otvorů na stavbě je získání výrobních čili jmenovitých

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 + + Tepelně izolující + + Flexibilní + + Skvěle těsnící + + Inovativní + + Líbivý design Ideální INOVACE V SYSTÉMU Systém S 9000 Nový systém se středovým těsněním

Více

SCZ3200 Okenní systém

SCZ3200 Okenní systém SCZ3200 Okenní systém Vysoce izolační tříkomorový okenní systém Označení: Sapa Building System Avantis 70 SHI ZÁKLADNÍ POPIS Avantis 70 SHI je tříkomorový tepelně izolovaný sklopný a otočný systém s vestavnou

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Sada 1 Dřevěná okna a dveře

Sada 1 Dřevěná okna a dveře S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Dřevěná okna a dveře 03. Konstrukce jednoduchých oken Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Vyladěná okna a dveře...

Vyladěná okna a dveře... Vyladěná okna a dveře... 1 Vyberte si takové okna a dveře, které jsou vyladěny na míru Vašim představám. Obsah Uvědomujeme si, že každý z Vás má vlastní pohled na svět, a proto si také volíte odlišné a

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Protipožární systémy

Protipožární systémy Profilový systém OCEL A NEREZ V ARCHITEKTUŘE Economy Systém neizolovaných profilů pro okna, dveře a stěny Janisol Systém profilů s přerušeným tepelným mostem pro okna, dveře a stěny VISS Izolované fasádní

Více

dreams okna: snů okna a dveře Zdraví Vás všechny vchodové dveře,vnitřní dveře,okna a dveře od stodol s jedním poselstvím,,je nám ctí být SAGEDER

dreams okna: snů okna a dveře Zdraví Vás všechny vchodové dveře,vnitřní dveře,okna a dveře od stodol s jedním poselstvím,,je nám ctí být SAGEDER dreams okna: snů okna a dveře Zdraví Vás všechny vchodové dveře,vnitřní dveře,okna a dveře od stodol s jedním poselstvím,,je nám ctí být SAGEDER Zdraví Vás všechna okna s jedním poselstvím Je nám ctí být

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM S 9000 zdvižně posuvné dveře + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii S 9000 INOVACE SE SYSTÉMEM Všestranně použitelné Moderní vzhled bez omezení Posuvné elementy jsou

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem.

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. NOVINKA Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. 3 Perfektní souznění tepelné izolace, techniky a designu. Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům moderní

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

Designo nová generace střešních oken Roto

Designo nová generace střešních oken Roto Designo nová generace střešních oken Roto Úspora energie, funkčnost, inovace Roto - Střešní okna. Solární systémy. Designo nová generace střešních oken Roto Inovace od společnosti Roto Roto Designo R8

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Avantis 75. Okna a dveře. Sapa Building System

Avantis 75. Okna a dveře. Sapa Building System Avantis 75 Okna a dveře Sapa Building System Avantis 75 je tříkomorový systém oken a dveří s přerušením tepelných mostů, který představuje nejvyšší standard pro tepelnou izolaci a stabilitu. Avantis 75

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna ze systému Euro-DESIGN ed86 vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna z Euro-DESIGN ED86 plus vyšší hodnota pro váš domov Úspora energií díky

Více

certifikátů ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 NEJLEPŠÍ FIRMA okresu Příbram za rok 2007 Cenová nabídka číslo: O2907094 ze dne 23.01.

certifikátů ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 NEJLEPŠÍ FIRMA okresu Příbram za rok 2007 Cenová nabídka číslo: O2907094 ze dne 23.01. Windoors Příbram s.r.o. Prodejna Benešov list č. 1 Benešov 256 01, Tyršova 2071 IčO 262 04 088 Tel/fax: 317 700 746 DIč CZ 262 04 088 Mobil: 724 895 702 číslo účtu: 207 998 947/0300 čsob a.s. VOLEJTE ZDARMA

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

Kovové vchodové dveře. Vaše pohodlí, Vaše bezpečnost

Kovové vchodové dveře. Vaše pohodlí, Vaše bezpečnost Kovové vchodové dveře Vaše pohodlí, Vaše bezpečnost KATALOG 014 Vaše pohodlí, Vaše bezpečnost, Vaše vizitka O FIRMĚ Od začátku hlavní prioritou společnosti KOMSTA je její neustálý rozvoj a péči o potřeby

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

SÍTĚ PROTI HMYZU. Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku. www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115. Specialisté na rolovací systémy

SÍTĚ PROTI HMYZU. Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku. www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115. Specialisté na rolovací systémy SÍTĚ PROTI HMYZU www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115 Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku Specialisté na rolovací systémy Unikátní systém sítí proti hmyzu Extrudované profily sítí

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

ODBORNÁ MONTÁž PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ

ODBORNÁ MONTÁž PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ ODBORNÁ MONTÁž PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ PODKLADY A PRAKTICKÉ POUžITÍ BERNER I MONTÁž OKEN A DVEŘÍ PŘEDNOSTI ODBORNÉ MONTÁžE PRO STAVEBNÍKA... n Šetří energii n Zajišťuje si příjemné klima v prostoru bez průvanu

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Pavel ORAVEC 1, Marek JAŠEK 2 ZMĚNA POLOHY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘI

Více

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Produkty s pětikomorovým profilem Inoutic Arcade vynikají elegantním designem, výbornou tepelnou a zvukovou izolací, snadnou údržbou

Více

SYSTÉM KOVÁNÍ PATIO PATIO

SYSTÉM KOVÁNÍ PATIO PATIO SYSTÉM KOVÁNÍ PATIO PATIO Bezpečnost a kvalita pro posuvné prvky ze dřeva, plastu a hliníku KOMPLETNÍ SYSTÉM Kompetence stavebního kování firmy ROTO: Firma ROTO nabízí obsáhlý program techniky kování a

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

TROCAL. NÏkdo musì b t prvnì.

TROCAL. NÏkdo musì b t prvnì. P irozen volba TROCAL. NÏkdo musì b t prvnì. 1954 TROCAL uvádí na trh první sériově vyráběné plastové okno. 1967 TROCAL Serie 100 jako první vyráběný okenní profil z tvrdého PVC ve vícekomorovém systému.

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Plastový okenní systém Systém Corona SI 82 / SI 82 + CORONA SI 82 2003.ppt

Plastový okenní systém Systém Corona SI 82 / SI 82 + CORONA SI 82 2003.ppt Plastový okenní systém Systém Corona SI 82 / SI 82 + CORONA SI 82 2003.ppt 1 Plastový systém CORONA SI 82 / SI 82 + Nejdůležitější technická kritéria: Kompletní systém pro vysoce izolovaná okna. Integrovaná

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více