TECHNOLOGIE STAVEB I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLOGIE STAVEB I"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB ING. PETR MARŠÁL TECHNOLOGIE STAVEB I MODUL 7 TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ 2005 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Ing. Petr Maršál, Brno, 2005

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potřebná ke studiu Klíčová slova TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ Základní údaje Všeobecně Druhy svislých obvodových plášťů Lehké obvodové pláště Materiály svislých obvodových konstrukcí Příklady řešení obvodových svislých plášťů Pláště podle konstrukčně statického působení Rozlišení plášťů podle použitých materiálů Materiály a technologie obvodových plášťů Varianty zděných obvodových stěn Obvodové stěny z dutých tvárnic z betonovou výplní Monolitické obvodové pláště Montované obvodové izolační stěny Lehké obvodové pláště na kovové bázi Základní činnosti při montáži lehkých obvodových plášťů Závěr Shrnutí: Studijní prameny: Související normy Seznam použité literatury Seznam doplňkové studijní literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny Kontrola znalostí Kontrolní otázky Autotest: Klíč k autotestu: (29) -

4

5 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Seznámit studenty s funkcí svislých obvodových plášťů. Rozdělení obvodových plášťů. Materiály obvodových plášťů. Inteligentní obvodové pláště. Montáž a kotvení obvodových plášťů. 1.2 Požadované znalosti Detailní znalost konstrukčních systémů staveb, pozemních staveb. Znalost materiálů a jejich spojování. Znalost montážních postupů a montážních prostředků. 1.3 Doba potřebná ke studiu Z hlediska předmětu Technologie staveb předmětu, bez studia doporučené literatury cca 6 hodin Klíčová slova Svislé obvodové pláště, lehké obvodové pláště, inteligentní obvodové pláště, montáž a kotvení lehkých obvodových plášťů - 5 (29) -

6 2 TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ 2.1 Základní údaje Všeobecně Hlavní funkcí svislých obvodových plášťů je ochrana vnitřního prostoru budovy proti vlivům vnějšího prostředí. Význam zejména nenosných svislých vnějších obvodových plášťů vyniká zejména u staveb skeletových, kde nosnou funkci budovy plní tuhá kostra objektu a vnější svislý obvodový plášť plní zejména funkce: dělící, ochranou, izolační, estetickou, prezentační. Obvodové svislé pláště nepřenášejí zpravidla kromě vlastní hmoty jiné zatížení, naopak velmi často zatěžují svou hmotností hlavní nosnou konstrukci objektu. Jsou proto řešeny hlavně z lehkých stavebních materiálů s dobrými tepelně izolačními a akustickými vlastnostmi. Svislé obvodové pláště musí splňovat zejména tyto požadavky: bezpečnost, únosnost, trvanlivost a rozměrovou stálost, tepelnou ochranu, akumulační schopnost, ochranu proti hluku, požární odolnost, zdravotní nezávadnost. Z hlediska tepelné ochrany mají svislé obvodové pláště umožňovat snadné a levné udržování konstantní teploty v interiéru jak v zimním tak i v letním období. Nedodržením potřebné tepelné ochrany se snižují bioklimatické podmínky uvnitř objektu a vznikají zbytečné ztráty tepla, které neúměrně zvyšují náklady na tepelnou pohodu. Svislé obvodové pláště musí splňovat podmínky platné normy pro tepelnou akumulaci, průvzdušnost, difúzi a kondenzaci vodních par. Z hlediska konstrukčního a architektonického mají svislé obvodové pláště umožňovat architektonické ztvárnění objektu, přitom být konstrukčně jednoduché snadno montovatelné a demontovatelné nezávisle na hlavní nosné konstrukci (např. skeletu) a zhotovené z cenově dostupných materiálů, aby se stavba zbytečně neprodražovala. - 6 (29) -

7 Velkou pozornost je nutno věnovat dokonalému utěsnění styku mezi jednotlivými prvky pláště. Funkční kriteria svislých obvodových plášťů jsou dány zejména požadavky: staticko mechanickými, stavebně fyzikálními, architektonicko estetickými Druhy svislých obvodových plášťů Přehled druhů svislých obvodových plášťů lze uspořádat podle různých hledisek: a) podle statické funkce nosné, samonosné, zavěšené, výplňové, f) podle způsobu zhotovení zděné, montované, monolitické s další úpravou, b) podle spojování maltou, skobami, betonem, šrouby, zámky, lepením, svařováním, g) podle tvaru prvků z kusových prvků, z panelů, ze sendvičů, buněk, kombinované, ze zvláštních prvků, c) podle polohy osazení výplňové, zapuštěné, vsazené, přisazené, předsazené, jako obklady fasádních stěn, h) podle průhlednosti neprůhledné, průhledné. d) podle struktury jednovrstvé, dvouvrstvé, vícevrstvé, s větranou vzduchovou mezerou jednoplášťové, dvouplášťové, víceplášťové, - 7 (29) -

8 2.1.3 Lehké obvodové pláště Lehké obvodové pláště mohou být: a) podle konstrukce: zděné, panelové, roštové, kombinované, z velkorozměrových kompaktních panelů, speciální: lehké integrované obvodové pláště, lehké lepené obvodové pláště, fasády s bodovým připojením skleněných systémů, dvojité transparentní fasády, b) podle skladby vrstev: provětrávané studené fasády, neprovětrávané teplé fasády, kombinované studeno teplé, dvojité transparentní fasády: celoplošné dvojité pláště, komínové dvojité pláště, kazetové dvojité pláště. Obvodový plášť lze považovat za konstrukci skládající se z pravidla ze dvou základních částí: z neprůhledné části (50 60 %), z průhledné části (40 50 %). Velký důraz se v posledním období klade na hospodárnost, možnosti údržby a kvalitu obvodového pláště po dobu životnosti budov Materiály svislých obvodových konstrukcí Vývoj obvodových konstrukcí směřuje k poklesu jejich plošné hmotnosti. Tento pokles způsobuje postupná změna materiálové báze, především uplatnění tvárných materiálů, lehkých kovových slitin a skla. Podle plošné hmotnosti lze svislé obvodové stěny rozdělit do tří skupin: Do 1. skupiny patří obvodové stěny z kusových staviv kámen, cihla, jiné silikátové prvky, tvárnice s velkou plošnou hmotností. Do 2. skupiny patří obvodové stěny vrstvené stěny sendvičové s obvykle nosnou vrstvou ze železobetonu nebo stěny z velkorozměrových prvků se střední plošnou hmotností. Do 3. skupiny patří obvodové konstrukce s malou plošnou hmotností, lehké obvodové stěny na kovo-sklo-plastické materiálové bázi nebo na bázi dřeva. - 8 (29) -

9 2.2 Příklady řešení obvodových svislých plášťů Pláště podle konstrukčně statického působení Obr. 2.1 Obvodové pláště z hlediska statického působení a) nosné, b) samonosné, c) d) nenosné výplňové, e) nenosné zavěšené Nosné pláště přenášejí zatížení ze stropních konstrukcí a vlastní hmotnost. Jsou to obvodové pláště z kusových materiálů, celostěnové silikátové monolitické prvky a montovatelné jednovrstvé nebo vícevrstvé obvodové pláště sendvičové panelových soustav. Samonosné pláště přenášejí vlastní hmotnost po celé výšce budovy až do základu. Nejsou zatíženy stropními ani střešními konstrukcemi. Opírají se a kotví k vnitřní nosné konstrukci. Mohou být zděné, nebo montované. Nenosné výplně jsou vloženy do nosného systému. Nejsou zatíženy stropními ani střešními konstrukcemi. Tvoří jen výplň mezi svislými a vodorovnými nosnými konstrukcemi. Přenášejí svoji hmotnost na nosné konstruce vždy v příslušném podlaží. Nenosné zavěšené pláště jsou zavěšeny na nosném systému a každý dílec nese jen svou vlastní hmotnost. Nejsou zatížené stropními ani střešními konstrukcemi. Předsazují se před nosnou konstrukci, na které jsou zavěšené. Obvodový plášť se skládá z lehkých kompaktních dílců, ze silikátových, kovových a plastových. Výplňové nenosné pláště vzhledem k nosné konstrukci mohou být: zapuštěné např. vnější svislá stěna skeletu vyzděná lehčeným zdivem, polozapuštěné bývají montované, vytvářejí rovný líc objektu z vnější strany a z vnitřní strany jsou zasunuté do nosného systému, předsazené jsou vložené na horizontálním nosníku, konzole nebo desce, které jsou vysunuty z objektu přes vertikální nosné prvky. - 9 (29) -

10 2.2.2 Rozlišení plášťů podle použitých materiálů silikátové, kovové. Jednovrstvé silikátové plášťové dílce jsou jednoduché a levné. Mají poměrně malou pevnost. Mohou být zhotoveny: z keramických tvarovek, z pórobetonu a pěnobetonu, z lehkých betonů. Pláště jako stěny z kusových staviv mohou být z konstrukčně statického hlediska: nosné (viz obr. 2.2), samonosné (viz obr. 2.3), nenosné výplňové (viz obr. 2.4). Obr.10.2 Nosné zdivo Obr.10.3 Samonosné zdivo Obr. 2.2 Nosné zdivo Obr. 2.3 Samonosné zdivo Obr. 2.4 Nenosné výplňové zdivo z tvarovek uložené na obvodovém ztužovadle mont. skeletu - 10 (29) -

11 Pro obvodové stěny je vhodné používat porézní materiály s vysokou mírou tepelně izolační funkce pórobeton a pěnobeton. Vrstvené obvodové dílce (sendvičové) jsou proti jednovrstvým výrobně náročnější a pracnější. Pro jejich přednosti, zejména menší tloušťku a vyšší tepelný odpor, jsou výhodnější. Umožňují vytvořit velké panely včetně povrchových úprav a s osazením oken a úprav dveřních otvorů. Vrstvené obvodové dílce mohou být: keramické s doplňujícími materiály, ze železobetonových desek a tepelně izolačních vložek (pěnového polystyrenu, pěnoskla). Obr. 2.5 Příklady vrstvených obvodových stěn a) obvodová stěna s tepelně izolační omítkou, b) s kontaktní tepelně izolační a krycí vrstvou, c) s kontaktním zateplovacím systémem, d) s odvětraným zateplovacím systémem, 1) tepelně-izolační omítka, 2) zdivo, 3) krycí vrstva, 4) tepelně-izolační desky, 5) nosná konstrukce, 6) vyztužená vrstva, 7) vyztužená mřížka, 8) vnější povrchová úprava Rámové obvodové stěny jsou zpravidla zhotoveny ze železobetonu s tepelněizolační výplní keramzitbetonu nebo jinými izolačními hmotami. Obr. 2.6 Materiálové varianty obvodových stěn na silikátové bázi a) jednovrstvá obvodová stěna, b) jednovrstvá obvodová stěna s nosným rámem, c) vrstvená obvodová stěna keramická, d) vrstvená obvodová železobetonová stěna - 11 (29) -

12 Obr. 2.7 Koordinační schéma obvodových plášťů z panelů a) celostěnových, b) dělených Obr. 2.8 Kotvení pláště k nosné konstrukci a), b) k horizontální konstrukci, c) k svislému ocelovému nosníku, d) k předsloupovému dílci, e) k meziokenní panelové vložce, f) ke kotevnímu parapetu, g) ke sloupovému skeletu Kovové dílce Kovové dílce tvoří nosná konstrukce z ocelových tyčových prvků s uzavřeným profilem, vnější plášť, vnitřní plášť a výplň v různých materiálových variantách. Podle polohy k nosné konstrukci objektu rozlišujeme: vsunuté lehké obvodové pláště (viz obr. 2.9), předsazené lehké obvodové pláště (viz obr. 2.10, obr a obr. 2.13), zavěšené lehké obvodové pláště (29) -

13 Obr. 2.9 Vsunutý lehký obvodový plášť Obr Předsazený obvodový plášť Podle konstrukčního hlediska rozlišujeme pláště: panelové (viz obr. 2.11), roštové (viz obr a obr ), kombinované, speciální (29) -

14 Lehké panelové obvodové pláště mohou být jako vsunuté i předsazené. Jsou většinou zhotoveny z jednotlivých plošných dílců panelů, zpravidla na výšku jednoho podlaží, výjimečně na výšku dvou i více podlaží. Podle způsobu zajištění samostatnosti panelů můžeme je rozdělit na pláště: panelové, které mají deskovou nosnou konstrukci (viz obr a), panelové, které mají rámovou nosnou konstrukce (viz obr b) Obr Lehké panelové obvodové pláště a) s nosnou deskovou konstrukcí b) s nosnou rámovou konstrukcí Lehké roštové (rastrové) obvodové pláště vsunuté i předsazené jsou vytvořeny z nosné konstrukce (roštu) sestavené z jednotlivých tyčových prvků. Rošt může být neúplný, realizovaný z jednosměrně orientovaných vertikálních prvků (viz. obr a obr ) nebo z vertikálních i horizontálních prvků. Obr Předsazený lehký obvodový plášťneúplný vertikálně orientovaný rošt Obr Předsazený lehký roštový obvodový plášť-neúplný horizontálně orientovaný rošt - 14 (29) -

15 2.3 Materiály a technologie obvodových plášťů Pro velkou různorodost typů, lze uvést jen příklady. Více informací o materiálech, konstrukcích, dopravě, uskladnění, spojování, kotvení, těsnění, montáží, údržbě lze nalézt v publikacích výrobců Varianty zděných obvodových stěn Na vyzdívání samonosných a výplňových obvodových stěn se používá především lehkých pálených cihel, dutých a voštinových nebo větších kvádrů z lehkých betonů. Obvodové konstrukce musí být vždy upraveny tak, aby v místech styku sloupů a průvlaků nevznikaly tepelné mosty. Proto se sloupy a průvlaky chrání tepelně izolační vrstvou (obezděním, obkladem deskami z izolačních materiálů) Obvodové stěny z dutých tvárnic z betonovou výplní Zvláštní variantou jsou stěny z dutých nenosných tvárnic s betonovou výplní, která je nosným jádrem stěn Monolitické obvodové pláště Samonosné pláště z monolitického betonu mohou být zhotoveny do posuvného nebo příložného bednění Montované obvodové izolační stěny Montované obvodové izolační stěny se zhotovují z velkých prefabrikovaných dílců a panelů Lehké obvodové pláště na kovové bázi Lehký obvodový plášť na kovové bázi je montovaná stěnová konstrukce s malou plošnou hmotností do 100 kg/m 2 oddělující vnitřní prostor od vnějšího prostoru. Rozlišujeme pláště podle: polohy konstrukce vzhledem k nosné konstrukci objektu, polohy dešťové a větrací překážky, konstrukční skladby. Podle polohy k nosné konstrukci objektu rozlišujeme: vsunuté lehké obvodové pláště, předsazené a nebo zavěšené lehké obvodové pláště (29) -

16 U vsunutých plášťů jsou jednotlivé konstrukční prvky osazeny mezi stropní konstrukce. Podle polohy vsunutého pláště k svislé nosné konstrukci rozeznáváme tři druhy: vsunutý plášť vložený mezi svislé nosné konstrukce (viz obr a), vsunutý plášť předsazený před svislé nosné konstrukce připojeny ke svislé nosné konstrukci (viz obr b), vsunutý plášť předsazený před svislé nosné konstrukce nepřipojeny ke svislé nosné konstrukci (viz obr c), vsunutý plášť osazeny za svislou nosnou konstrukci (viz obr d). svislá nosná konstrukce obvod. plášť okraj stropní konstrukce obvod. plášť okraj stropní konstrukce okraj stropní konstrukce obvod. plášť obvod. plášť okraj stropní konstrukce Obr Polohy vsunutého pláště ke svislé nosné konstrukci objektu a) plášť je vložený mezi svislé nosné konstrukce b) plášť je připojený před svislé nosné konstrukce (svým členěním je připojen na svislou nosnou konstrukci) c) plášť je předsazený před svislé nosné konstrukce (svým členěním je nepřipojen na svislou nosnou konstrukci) d) plášť je odsazený za svislé nosné konstrukce - 16 (29) -

17 U předsazených (zavěšených) plášťů jsou jednotlivé konstrukční prvky předsazené, respektive zavěšené na stropní konstrukci objektu. Podle polohy předsazeného pláště k svislé nosné konstrukci objektu rozeznáváme: předsazené pláště před svislou nosnou konstrukci objektu, která je připojená, (viz obr a), nebo nepřipojená (viz obr b), předsazené pláště vsazené mezi svislou nosnou konstrukci objektu, (viz obr c). svislá nosná konstrukce okraj stropní konstrukce obvodový plášť okraj stropní konstrukce obvodový plášť okraj stropní konstrukce obvodový plášť Obr Polohy předsazeného pláště ke svislé nosné konstrukci a) plášť, který svým členěním je připojen ke svislé nosné konstrukci b) plášť, který svým členěním není připojen ke svislé nosné konstrukci c) plášť je vsazený mezi svislé nosné konstrukce budovy - 17 (29) -

18 Vyvrtaný otvor řez pohled Obr Lehké obvodové pláště s bodovým přichycením skleněných elementů - 18 (29) -

19 Lehké strukturované provětrávané (studené) pláště Obr Strukturovaná provětrávaná (studená) fasáda a)montážní postup (1,2,3,4,5), b) fragment kompletizovaného fasádního systému c) fragment kompletizovaného fasádního systému s použitím příchytného rámečku na zasklení - 19 (29) -

20 Provětrávaný (studený) obvodový plášť je vícevrstvý plášť, kde je ochranná protidešťová vrstva oddělena od ochranné protivětrové vrstvy mezi prostorem. déšť + tlak a sání větru horizontální zabezpečení s cílem vyrovnat tlak hliníkovo-plechové kazety tepelná izolace dešťová bariéra odvětrávaná a odvodňovaná vzduchová dutina otevřené díry nosná a paropropustná stěna podpůrná konstrukce z Al profilů + vertikální zabezpečení s cílem vyrovnat tlak Obr Konstrukční princip provětrávané (studené) fasády s obkladem z hliníkových kazet a) vertikální řez, b) horizontální řez rohem budovy - 20 (29) -

21 Nevětraný (teplý) lehký obvodový plášť nemá větrání. Je konstruovaný jako sendvič. Vnější materiály odvádí povětrnostní vlivy po povrchu pláště. Obr Konstrukční tvorba detailu neprovětrávané teplé fasády 1) výplňový tepelně-izolační panel fasádního systému 2) profil rámu okna 3) profil okenního křídla 4) systém zasklení okna 5) profil příčníku 6) přítlačný profil 7) krycí profil 8) nosný rošt 9) tepelná izolace 10) elastický samolepící izolační pásek 11) kazeta pohledové konstrukce 12) parapetní deska 13) těsnící tmel 14) ŽB konstrukce parapetu 15) ŽB stropní konstrukce - 21 (29) -

22 Dvojité transparentní obvodové pláště je spojení tří konstrukčních částí venkovní stěny, meziprostoru s integrovanou protisluneční ochranou a vnitřní stěny spojeného do jednoho bloku. Obr Porovnání jednoduché a dvojité fasády a) jednoduchá, b) dvojitá fasáda Příklady kotvení předsazeného lehkého obvodového pláště. Obr Schéma kotvení předsazeného pláště do horní části stropní konstrukce Obr Schéma kotvení předsazeného pláště do čela stropní konstrukce - 22 (29) -

23 Příklady řešení spojů mezi díly lehkých obvodových plášťů. Obr Příklady řešení spojů mezi díly lehkých obvodových plášťů Velkorozměrové kompaktní lehké obvodové pláště jsou řešeny pro velké halové stavby s velkými rozpětími nosných konstrukcí. Pro halové stavby se používají panelové konstrukce deskového typu. Variantou kovových plášťů jsou hliníkové pláště. Moderní architektuře hliník nabízí řešení nejrozmanitějších návrhů a to nejen tvarových ale i barevných. Profily mohou být opatřeny práškovou vypalovací barvou, matnou nebo lesklou, metalickými barvami nebo eloxem. Výhodou jsou malé nároky na údržbu. Technik posoudí stabilitu výplní stavebních otvorů, prosklených fasád a střech. Technologie soustav kovových plášťů usnadňuje využít software výrobců, který po zadání všech parametrů vyřeší výběr vhodných profilů, spojovacích prvků a kování. Výstupem z programu je objednávka optimalizovaná s ohledem na prořez, nářezový plán včetně vysazení jednotlivých pozic. Program též nabízí možnost vyobrazení detailních řezů. Takto připravená zakázka se elektronicky posílá přímo do skladu dodavatele. Výroba plášťových konstrukcí. Základní strojní vybavení výrobny plášťových konstrukcí představují: rohovačka, jednohlavá pila, kopírovací frézka, frézka na sloupky. Používají se tyto výrobní způsoby a postupy. profily jsou děleny podle nářezového plánu na pile, frézování příčníků, otvorů pro vsazení zámku, kliky,vložky - frézování se provádí na kopírovací frézce nebo na obráběcím centru, procvakání otvorů pro osazení klik, odvodňovací a dekompresní otvory - 23 (29) -

24 vrtání otvorů pro plnění dvousložkovým lepidlem v rozích, v rozích jsou profily spojovány šroubováním pomocí speciálních úhelníků nebo prolisováním profilů do rohovníku na rohovačce - před lisováním je potřeba ošetřit řezné plochy nanesením vrstvy neutrálního silikonu, montáž obvodového, středového, zasklívacího těsnění, kompletace kování, montáž závěsů, osazení zámků, klik, nůžek, zamykacích bodů, seřízení kování. Přeprava. Po zpracování zakázky se výrobek převáží na stavbu, obvykle nezasklený. Pro bezpečný transport je třeba připevnit výrobek na paletu nebo na provizorní stojan. Manipulace na staveništi. Před samotnou montáží je potřeba opatřit stroje na složení nákladu a dostatečný prostor na složení a uložení. Je také potřeba zabezpečit přístup na lešení, přiměřeně veliký stavební výtah, popřípadě dostatečně nosný stavební vrátek. Postup montáže plášťových konstrukcí na stavbě obsahuje tyto operace. montáž rámů podle váhorysu, na kotvy a na vruty, poté zapěnění rámu polyuretanovou pěnou, napojení parotěsné zábrany, přivrtání kotev, montáž sloupků a příčníků, montáž doplňků, parapetů, žaluzií, slunolamů, začištění rámů, úprava styků s okolními konstrukcemi, osazení křídel, zasklívání osazení nosných a distančních podložek, osazení skla, zasklívacích lišt, přítlačných lišt, těsnění a krytek, kompletace výrobku montáž klik, madel, zavíračů, pákových ovladačů. Způsoby kotvení. Okno se kotví kotvícími pásky z hliníku nebo galvanicky pokovené oceli, které jsou upevněny za těsněním na vnitřní stěně, aby se vyloučil přenos chladu mezi stěnami a okny. Na každé straně okna musí být alespoň dvě kotvení. Jejich vzdálenost by neměla být větší než 700 mm a od rohu max. 200 mm. Na šířku okna je potřeba osadit jedno kotvení na metr (29) -

25 Obr Kotvení na kotvy Obr Kotvení na vruty Montáž a kotvení fasád. Obr Kotvení fasádních dílců do nosné konstrukce - 25 (29) -

26 Materiály plášťů, technologické postupy, doprava, uskladnění, dělení, montáž, jsou podrobně popsány pro jednotlivé systémy v publikacích výrobců. Při zpracování technologických předpisů procesů na stavbě je vhodné se z těchto publikací zavčas poučit. 2.4 Základní činnosti při montáži lehkých obvodových plášťů Stavební připravenost. Na začátku montáže svislých lehkých obvodových plášťů (dále LOP) je potřeba ukončit všechny činnosti hrubé stavby. Je potřeba provést zpětný zásyp zeminy s požadovanou mírou zhutnění, aby se mohli tvořit okolo celého objektu zpevněné plochy, které budou sloužit jako podpěrná plocha pro montáž LOP. Technická připravenost: zaměření realizovaných nosných konstrukcí hrubé stavby vzhledem k usazení LOP, kontrola výkresové dokumentace, vyhotovení dokumentačních změn, výroba konstrukcí LOP podle dokumentace dodané zadavatelem, doprava konstrukcí LOP a příslušné mechanizace na stavbu, montáž instalačních plošin, případně jiného zařízení na osazení LOP. Základní činnosti montáže LOP: zaměření a označení pevných bodů LOP, vyvrtání a označení hmoždinek do nosné konstrukce, osazení kotevních konstrukčních prvků (pevné body), osazení nosného rámu LOP, osazení výplní LOP, kontrola dokončeného LOP, demontáž montážních plošin. Použité stroje a mechanizmy. Při montáži LOP z vnější strany objektu se využívá do výšky 100 m lehké a do výšky 150 m těžké lešení. Velmi rychlá a progresivní montáž LOP je pomocí pracovních plošin a mobilních plošin. Pro montážní práce se používá lehké profesionální nářadí, svářecí agregáty. Zásady bezpečnosti. Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou je nutno dodržovat zásady pro práce ve výškách. Pracovník musí být zajištěn: bezpečnostním lanem nebo pásem, samonavíjecí kladka musí mít bezpečnostní brzdu. Při práci na vysokých objektech musí být přítomni nejméně 2 pracovníci. Prostory nad kterými se pracuje, musí být ohrazeny nebo hlídány, aby nedošlo k ohrožení pracovníků, jiných osob nebo majetku (29) -

27 3 Závěr 3.1 Shrnutí: Optimální montáž lehkého obvodového pláště zvyšuje hodnotu a prezentaci stavebního díla. Zejména u výškových budov, inteligentní obvodové pláště zajišťují optimální ergonomii budovy. Při použití vhodných materiálů se zvyšuje životnost budovy. Zabudované solární panely zvyšují energetičnost budovy. 3.2 Studijní prameny: Související normy [1] Vyhláška č. 324/1990 Sb., Bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích. [2] ČSN EN Lehké obvodové pláště průvzdušnost zkušební metoda. [3] ČSN EN Lehké obvodové pláště vodotěsnost funkční požadavky a klasifikace Seznam použité literatury [4] Hájek V., Novák L., Šmejcký J. Konstrukce pozemních staveb 30. Kompletační konstrukce, ČVUT Praha, 1996 [5] Maršál P. Stavební stroje, CERM Brno, Seznam doplňkové studijní literatury [6] Bielek B., Bielek M., Kusý M., Paňák P. Dvojité transparentné fasády budov I., II., Coreal Bratislava, 2002 Puškár A. a kol. Obvodové pláště budov, Jaga group Bratislava, Odkazy na další studijní zdroje a prameny [8] - obvodové pláště z KB bloků 4 Kontrola znalostí 4.1 Kontrolní otázky 1. Jaké funkce plní a jaké požadavky jsou kladeny na svislé obvodové pláště? 2. Proveďte rozdělení svislých obvodových plášťů. 3. Z jakých materiálů jsou konstruovány lehké obvodové pláště? - 27 (29) -

28 4. Vysvětlete systémy inteligentních obvodových plášťů. 5. Popište způsoby montáže a kotvení lehkých obvodových plášťů. 4.2 Autotest: 1/ Obvodové pláště: a/ zachycují statické zatížení budovy b/ jsou prefabrikované obklady stěn c/jsou stavební konstrukce chránící budovy před nepříznivými povětrnostními vlivy. 2/ Druhy obvodových plášťů: a/ členíme podle statického působení, technologie,druhu materiál b/ dělíme na lehké a těžké c/ rozčleňujeme podle prostupnosti tepla 3/ Nosné obvodové pláště: a/ nesou zatížení své konstrukce b/ zatížení stropní konstrukce a vlastní hmotnost přenášejí do základů c/ svou hmotnost přenášejí do vodorovné konstrukce 4/ Samonosné obvodové pláště: a/ přenášejí hmotnost střešní konstrukce b/ jsou zavěšené na střešní konstrukci c/ přenášejí pouze svou hmotnost do základů 5/ Nenosné výplňové obvodové pláště: a/ jsou zatíženy střešní konstrukcí b/ jsou řešeny jako výplňové mezi nosnou konstrukcí c/ přenášejí hmotnost pláště do základů 6/ Nenosné zavěšené obvodové pláště: a/ jsou provedeny z prvků zavěšených na nosné části konstrukce b/ jsou provedeny jako výplňové c/ přenášejí zatížení celého objektu do základů 7/ Připevňování těžkých zařizovacích předmětů k lehkému obvodovému - 28 (29) -

29 plášti: a/ jsou uchyceny na obvodový plášť zvláštními nosníky b/ běžně se provádí přímým spojením c/ je nepřípustné 8/ Lehké obvodové pláště: a/ jsou provedeny z prefabrikátů b/ jsou z lehkých slitin, skla, plastů c/ jsou z kovových panelů 9/ Kotvy: a/ slouží k zachycení svislého zatížení b/ jsou táhla vůči okolí budovy c/ slouží k připojení pláště k nosné konstrukci 4.3 Klíč k autotestu: 1c,2a,3b,4c,5b,6a,7c,8b,9c - 29 (29) -

FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ

FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT v Praze ČLENĚNÍ FASÁDNÍCH PLÁŠŤŮ JEDNOVRSTVÉ FUNKCE NOSNÁ FUNKCE

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. NOSNÉ STĚNY SLOUPY A PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné stěny lomové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo řádkové zdivo haklíkové zdivo haklíkov kové zdivo lomové zdivo lomové

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

FASÁDNÍPLÁŠTĚ na chemickometalické bázi

FASÁDNÍPLÁŠTĚ na chemickometalické bázi FASÁDNÍPLÁŠTĚ na chemickometalické bázi POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VII. PROF. ING. MILOSLAV PAVLÍK, CSc. Ústav makromolekulární chemie Praha 6 Petřiny Ing.arch. Prager LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ Budova Ingstavu,

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

kurz PS III PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ - TOP a LOP

kurz PS III PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ - TOP a LOP kurz PS III PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ - TOP a LOP zadání pro zpracování konstrukčních úloh 1 AR 2014-2015 Ústav STAVITELSTVÍ I. VSTUPNÍ INFORMACE Příklady, které jsou uvedeny v

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 19) říjen 2016 VÝPLNĚ OTVORŮ ( v TOP ) okna denní osvětlení, větrání vnitřních prostor dveře vstup osob, bezpečnost, ( denní osvětlení ) vrata

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA R e k o n s t r u k c e M Š " U R y b i č e k " z a t e p l e n í o b j e k t u K o j e t i c k á 1 0 5 5, 277 11 N e r a t o v i c e Investor : Město N e r a t o v i c e, ul.

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o. OBSAH: 1) Seznámení s platnými normami, vyhláškami

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nenosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. PŘÍČKY Vnitřní prostor budovy, vytvořený obvodovými zdmi, popř. středními zdmi, serozděluje na jednotlivémístnosti příčkami.

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 1. Konstrukční systémy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Konstrukce vyložen ené a ustupující Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Základnífunkce a požadavky Z hlediska účelu a funkce se mezi předsazené konstrukce řadí: balkóny lodžie pavlače

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 19) říjen 2014 VÝPLNĚ OTVORŮ ( v TOP ) okna denní osvětlení, větrání vnitřních prostor dveře vstup osob, bezpečnost, ( denní osvětlení ) vrata

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

CENÍK KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

CENÍK KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 800-767 KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 131. Upřesnění náplně položek...

Více

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE INCON 5.11.2010 1 Odvodnění a dekomprese PRESTIGE 2 Odvodnění rámů Prestige 3 Dekomprese rámů Prestige 4 Odvodnění křídel Prestige 5 Dekomprese křídel Prestige 6 Odvodnění sloupků Prestige 7 Dekomprese

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží Druhy a funkce Otvory ve stěnách se zřizují k osvětlení místnosti denním světlem a ke komunikačnímu spojení sousedních prostorů nebo vnějšího prostoru s vnitřním prostorem budovy Všechny otvory mají nadpraží

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

chrání stavební dílo před mechanickým poškozením i před nepříznivými vlivy povětrnosti zlepšují technické vlastnosti konstrukce, jako jsou odolnost

chrání stavební dílo před mechanickým poškozením i před nepříznivými vlivy povětrnosti zlepšují technické vlastnosti konstrukce, jako jsou odolnost chrání stavební dílo před mechanickým poškozením i před nepříznivými vlivy povětrnosti zlepšují technické vlastnosti konstrukce, jako jsou odolnost stavby proti vlhkosti a tepelně-izolační i zvukově-izolační

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 1. LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ I. (LOP I.) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR

Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR NOVABRIK CZECH, s.r.o. Lezník 133, 572 01 Polička Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR Definice a skladba sestavy Předmětem Evropského technického posouzení (ETA) je odvětrávaná obkladová sestava pro

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

fermacell Katalog detailů

fermacell Katalog detailů fermacell Katalog detailů konstrukcí v dřevostavbách Stav květen 2014 2 Obsah Půdorys domu vodorovný řez 0.00.00.0.01... 3 Svislý řez domem 0.00.00.0.02... 4 Napojení stěna základová deska...5 Kontaktní

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3 á stěna W623 Detail Detail W118.cz Bezpečnostní RC2/RC3.cz 10/2014 W118.cz bezpečnostní RC2/RC3 Třídy odolnosti RC2/RC3 Novinka Bezpečnostní příčka W118 v provedení W353 RC3 Bezpečnostní příčka W118 v

Více

Systém pro předsazenou montáž oken

Systém pro předsazenou montáž oken Systém pro předsazenou montáž oken První certifikovaný systém pro předsazenou montáž Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém Kvůli změnám v ČSN 73 05 40 2 a se zpřísněnými předpisy se předsazená

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY TENDENCE A SMĚRY VÝVOJE snižování materiálové náročnosti snižování energetické náročnosti ochrana životního prostředí humanizace staveb a životního prostředí sídel realizace staveb

Více

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce = pohled do bednění stropní konstrukce (+ schodišť, ramp apod.) a půdorysný řez svislými nosnými prvky podporujícími zakreslovaný strop. Řez je veden

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Kompletní sortiment MPL

Kompletní sortiment MPL Kompletní sortiment MPL DESKY PRO SUCHOU VÝSTAVBU Desky SDK bílé Desky SDK impregnované Desky SDK protipožární Desky SDK protipožární impreg. Desky cementové Desky sádrovláknité Desky speciální PODHLEDY

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Stavební úpravy ve zdivu - překlady Ztužující konstrukce pozední věnce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Stavební úpravy ve zdivu Překlady - Dveřní otvory. - Okenní otvory. - Výklenky,

Více

Protipožární systémy

Protipožární systémy Profilový systém OCEL A NEREZ V ARCHITEKTUŘE Economy Systém neizolovaných profilů pro okna, dveře a stěny Janisol Systém profilů s přerušeným tepelným mostem pro okna, dveře a stěny VISS Izolované fasádní

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt:

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Domov Mladá Objekt: balkon - Oprava balkonu a fasády SV KSO: CC-CZ: Místo: Milovice nad Labbem, ul. Rakouská Datum: 00.01.1900 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Prostorové konstrukce - rošty

Prostorové konstrukce - rošty Prostorové konstrukce - rošty a) princip působení roštu, b) uspořádání nosníků v pravoúhlé c) kosoúhlé, d) šestiúhelníkové, e) trojúhelníkové osnově, f) příhradový rošt 14.4.2010 Nosné konstrukce III 1

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/konstrukce-a-prvky/lehke-fasady/realizaceobvodovych-plastu-galerie-harfa-2641.html

http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/konstrukce-a-prvky/lehke-fasady/realizaceobvodovych-plastu-galerie-harfa-2641.html http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/konstrukce-a-prvky/lehke-fasady/realizaceobvodovych-plastu-galerie-harfa-2641.html Realizace obvodových plášťů Galerie Harfa 22.07.2011 Projekt řešil dodávku obvodových

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy Stropy z ocelových nosníků Masívní stropy a lehké zavěšené podhledy z požárně ochranných desek PROMATECT. níků Zavěšené podhledy Stropy

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ STAVEBNÍ ČÁSTI STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah 1. Svislé konstrukce...

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení 1 STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD Použití a konstrukce: - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo

Více

VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska

VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska konstrukce spodní obytné části domu Dům je postaven na jednoduché základové desce( pasy, radonová izolace, hydroizolace). Spojení domu ze základovou deskou je prováděno

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 122/PJ/OVZ/2015 dne: 20. března 2015 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1 K podlimitní veřejné

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny E L U Z Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém 1 Technické změny vyhrazeny 6) 1) 2) 5) 4) 2 Technické změny vyhrazeny VÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ 1) Překlad

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

ŽALUZIOVÝ KASTLÍK. Norma/předpis. Popis výrobku a použití. Důležitá upozornění

ŽALUZIOVÝ KASTLÍK. Norma/předpis. Popis výrobku a použití. Důležitá upozornění Systémové řešení Ytong pro bezproblémovou dodatečnou montáž venkovních žaluzií Vhodný pro většinu venkovních žaluzií na trhu, vyvíjeno s výrobci žaluzií Voděodolný, trvanlivý, neobsahuje žádné škodlivé

Více

obousměrný rošt - eliminace deformací obkladu skrytý spoj s kluzným uložením desek dodatečná úprava spár dlouhá životnost technická podpora

obousměrný rošt - eliminace deformací obkladu skrytý spoj s kluzným uložením desek dodatečná úprava spár dlouhá životnost technická podpora HLINÍKOVÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM PRO ODVĚTRANÉ FASÁDY Hliníkový systém pro montáž odvětraných fasád vyvinutý pro použití cementotřískových, vláknocementových, kompaktních a ostatních desek na bázi dřeva, kovu

Více

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing.

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing. TECHNICKÁ Odborná inženýrská, projekční a poradenská kancelář v oblasti oken/dveří, lehkých obvodových plášťů (LOP) a jiných fasádních konstrukcí. KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY

Více

COLTLITE POPIS VÝROBKU COLTLITE

COLTLITE POPIS VÝROBKU COLTLITE POPIS VÝROBKU FUNKCE VÝROBKU: Lamelové okno Coltlite je určeno k přirozenému větrání budov, dennímu osvětlení vnitřních prostor budov a dále k přirozenému odvodu kouře a tepla při požáru. Okno Coltlite

Více

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo 67 Injektážní systém pro zdivo Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS H N punčoška pro chemické kotvy

Více

Skeletové konstrukce 2

Skeletové konstrukce 2 Pozemní stavitelství II. Skeletové konstrukce 2 Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. vyvinuly se z monolitických ŽB skeletů první výskyt 30-léta 20.století (ve světě) v ČR prvnívýskyt v 50-týchlétech 20.st do

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více