TECHNOLOGIE STAVEB I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLOGIE STAVEB I"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB ING. PETR MARŠÁL TECHNOLOGIE STAVEB I MODUL 7 TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ 2005 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Ing. Petr Maršál, Brno, 2005

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potřebná ke studiu Klíčová slova TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ Základní údaje Všeobecně Druhy svislých obvodových plášťů Lehké obvodové pláště Materiály svislých obvodových konstrukcí Příklady řešení obvodových svislých plášťů Pláště podle konstrukčně statického působení Rozlišení plášťů podle použitých materiálů Materiály a technologie obvodových plášťů Varianty zděných obvodových stěn Obvodové stěny z dutých tvárnic z betonovou výplní Monolitické obvodové pláště Montované obvodové izolační stěny Lehké obvodové pláště na kovové bázi Základní činnosti při montáži lehkých obvodových plášťů Závěr Shrnutí: Studijní prameny: Související normy Seznam použité literatury Seznam doplňkové studijní literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny Kontrola znalostí Kontrolní otázky Autotest: Klíč k autotestu: (29) -

4

5 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Seznámit studenty s funkcí svislých obvodových plášťů. Rozdělení obvodových plášťů. Materiály obvodových plášťů. Inteligentní obvodové pláště. Montáž a kotvení obvodových plášťů. 1.2 Požadované znalosti Detailní znalost konstrukčních systémů staveb, pozemních staveb. Znalost materiálů a jejich spojování. Znalost montážních postupů a montážních prostředků. 1.3 Doba potřebná ke studiu Z hlediska předmětu Technologie staveb předmětu, bez studia doporučené literatury cca 6 hodin Klíčová slova Svislé obvodové pláště, lehké obvodové pláště, inteligentní obvodové pláště, montáž a kotvení lehkých obvodových plášťů - 5 (29) -

6 2 TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ 2.1 Základní údaje Všeobecně Hlavní funkcí svislých obvodových plášťů je ochrana vnitřního prostoru budovy proti vlivům vnějšího prostředí. Význam zejména nenosných svislých vnějších obvodových plášťů vyniká zejména u staveb skeletových, kde nosnou funkci budovy plní tuhá kostra objektu a vnější svislý obvodový plášť plní zejména funkce: dělící, ochranou, izolační, estetickou, prezentační. Obvodové svislé pláště nepřenášejí zpravidla kromě vlastní hmoty jiné zatížení, naopak velmi často zatěžují svou hmotností hlavní nosnou konstrukci objektu. Jsou proto řešeny hlavně z lehkých stavebních materiálů s dobrými tepelně izolačními a akustickými vlastnostmi. Svislé obvodové pláště musí splňovat zejména tyto požadavky: bezpečnost, únosnost, trvanlivost a rozměrovou stálost, tepelnou ochranu, akumulační schopnost, ochranu proti hluku, požární odolnost, zdravotní nezávadnost. Z hlediska tepelné ochrany mají svislé obvodové pláště umožňovat snadné a levné udržování konstantní teploty v interiéru jak v zimním tak i v letním období. Nedodržením potřebné tepelné ochrany se snižují bioklimatické podmínky uvnitř objektu a vznikají zbytečné ztráty tepla, které neúměrně zvyšují náklady na tepelnou pohodu. Svislé obvodové pláště musí splňovat podmínky platné normy pro tepelnou akumulaci, průvzdušnost, difúzi a kondenzaci vodních par. Z hlediska konstrukčního a architektonického mají svislé obvodové pláště umožňovat architektonické ztvárnění objektu, přitom být konstrukčně jednoduché snadno montovatelné a demontovatelné nezávisle na hlavní nosné konstrukci (např. skeletu) a zhotovené z cenově dostupných materiálů, aby se stavba zbytečně neprodražovala. - 6 (29) -

7 Velkou pozornost je nutno věnovat dokonalému utěsnění styku mezi jednotlivými prvky pláště. Funkční kriteria svislých obvodových plášťů jsou dány zejména požadavky: staticko mechanickými, stavebně fyzikálními, architektonicko estetickými Druhy svislých obvodových plášťů Přehled druhů svislých obvodových plášťů lze uspořádat podle různých hledisek: a) podle statické funkce nosné, samonosné, zavěšené, výplňové, f) podle způsobu zhotovení zděné, montované, monolitické s další úpravou, b) podle spojování maltou, skobami, betonem, šrouby, zámky, lepením, svařováním, g) podle tvaru prvků z kusových prvků, z panelů, ze sendvičů, buněk, kombinované, ze zvláštních prvků, c) podle polohy osazení výplňové, zapuštěné, vsazené, přisazené, předsazené, jako obklady fasádních stěn, h) podle průhlednosti neprůhledné, průhledné. d) podle struktury jednovrstvé, dvouvrstvé, vícevrstvé, s větranou vzduchovou mezerou jednoplášťové, dvouplášťové, víceplášťové, - 7 (29) -

8 2.1.3 Lehké obvodové pláště Lehké obvodové pláště mohou být: a) podle konstrukce: zděné, panelové, roštové, kombinované, z velkorozměrových kompaktních panelů, speciální: lehké integrované obvodové pláště, lehké lepené obvodové pláště, fasády s bodovým připojením skleněných systémů, dvojité transparentní fasády, b) podle skladby vrstev: provětrávané studené fasády, neprovětrávané teplé fasády, kombinované studeno teplé, dvojité transparentní fasády: celoplošné dvojité pláště, komínové dvojité pláště, kazetové dvojité pláště. Obvodový plášť lze považovat za konstrukci skládající se z pravidla ze dvou základních částí: z neprůhledné části (50 60 %), z průhledné části (40 50 %). Velký důraz se v posledním období klade na hospodárnost, možnosti údržby a kvalitu obvodového pláště po dobu životnosti budov Materiály svislých obvodových konstrukcí Vývoj obvodových konstrukcí směřuje k poklesu jejich plošné hmotnosti. Tento pokles způsobuje postupná změna materiálové báze, především uplatnění tvárných materiálů, lehkých kovových slitin a skla. Podle plošné hmotnosti lze svislé obvodové stěny rozdělit do tří skupin: Do 1. skupiny patří obvodové stěny z kusových staviv kámen, cihla, jiné silikátové prvky, tvárnice s velkou plošnou hmotností. Do 2. skupiny patří obvodové stěny vrstvené stěny sendvičové s obvykle nosnou vrstvou ze železobetonu nebo stěny z velkorozměrových prvků se střední plošnou hmotností. Do 3. skupiny patří obvodové konstrukce s malou plošnou hmotností, lehké obvodové stěny na kovo-sklo-plastické materiálové bázi nebo na bázi dřeva. - 8 (29) -

9 2.2 Příklady řešení obvodových svislých plášťů Pláště podle konstrukčně statického působení Obr. 2.1 Obvodové pláště z hlediska statického působení a) nosné, b) samonosné, c) d) nenosné výplňové, e) nenosné zavěšené Nosné pláště přenášejí zatížení ze stropních konstrukcí a vlastní hmotnost. Jsou to obvodové pláště z kusových materiálů, celostěnové silikátové monolitické prvky a montovatelné jednovrstvé nebo vícevrstvé obvodové pláště sendvičové panelových soustav. Samonosné pláště přenášejí vlastní hmotnost po celé výšce budovy až do základu. Nejsou zatíženy stropními ani střešními konstrukcemi. Opírají se a kotví k vnitřní nosné konstrukci. Mohou být zděné, nebo montované. Nenosné výplně jsou vloženy do nosného systému. Nejsou zatíženy stropními ani střešními konstrukcemi. Tvoří jen výplň mezi svislými a vodorovnými nosnými konstrukcemi. Přenášejí svoji hmotnost na nosné konstruce vždy v příslušném podlaží. Nenosné zavěšené pláště jsou zavěšeny na nosném systému a každý dílec nese jen svou vlastní hmotnost. Nejsou zatížené stropními ani střešními konstrukcemi. Předsazují se před nosnou konstrukci, na které jsou zavěšené. Obvodový plášť se skládá z lehkých kompaktních dílců, ze silikátových, kovových a plastových. Výplňové nenosné pláště vzhledem k nosné konstrukci mohou být: zapuštěné např. vnější svislá stěna skeletu vyzděná lehčeným zdivem, polozapuštěné bývají montované, vytvářejí rovný líc objektu z vnější strany a z vnitřní strany jsou zasunuté do nosného systému, předsazené jsou vložené na horizontálním nosníku, konzole nebo desce, které jsou vysunuty z objektu přes vertikální nosné prvky. - 9 (29) -

10 2.2.2 Rozlišení plášťů podle použitých materiálů silikátové, kovové. Jednovrstvé silikátové plášťové dílce jsou jednoduché a levné. Mají poměrně malou pevnost. Mohou být zhotoveny: z keramických tvarovek, z pórobetonu a pěnobetonu, z lehkých betonů. Pláště jako stěny z kusových staviv mohou být z konstrukčně statického hlediska: nosné (viz obr. 2.2), samonosné (viz obr. 2.3), nenosné výplňové (viz obr. 2.4). Obr.10.2 Nosné zdivo Obr.10.3 Samonosné zdivo Obr. 2.2 Nosné zdivo Obr. 2.3 Samonosné zdivo Obr. 2.4 Nenosné výplňové zdivo z tvarovek uložené na obvodovém ztužovadle mont. skeletu - 10 (29) -

11 Pro obvodové stěny je vhodné používat porézní materiály s vysokou mírou tepelně izolační funkce pórobeton a pěnobeton. Vrstvené obvodové dílce (sendvičové) jsou proti jednovrstvým výrobně náročnější a pracnější. Pro jejich přednosti, zejména menší tloušťku a vyšší tepelný odpor, jsou výhodnější. Umožňují vytvořit velké panely včetně povrchových úprav a s osazením oken a úprav dveřních otvorů. Vrstvené obvodové dílce mohou být: keramické s doplňujícími materiály, ze železobetonových desek a tepelně izolačních vložek (pěnového polystyrenu, pěnoskla). Obr. 2.5 Příklady vrstvených obvodových stěn a) obvodová stěna s tepelně izolační omítkou, b) s kontaktní tepelně izolační a krycí vrstvou, c) s kontaktním zateplovacím systémem, d) s odvětraným zateplovacím systémem, 1) tepelně-izolační omítka, 2) zdivo, 3) krycí vrstva, 4) tepelně-izolační desky, 5) nosná konstrukce, 6) vyztužená vrstva, 7) vyztužená mřížka, 8) vnější povrchová úprava Rámové obvodové stěny jsou zpravidla zhotoveny ze železobetonu s tepelněizolační výplní keramzitbetonu nebo jinými izolačními hmotami. Obr. 2.6 Materiálové varianty obvodových stěn na silikátové bázi a) jednovrstvá obvodová stěna, b) jednovrstvá obvodová stěna s nosným rámem, c) vrstvená obvodová stěna keramická, d) vrstvená obvodová železobetonová stěna - 11 (29) -

12 Obr. 2.7 Koordinační schéma obvodových plášťů z panelů a) celostěnových, b) dělených Obr. 2.8 Kotvení pláště k nosné konstrukci a), b) k horizontální konstrukci, c) k svislému ocelovému nosníku, d) k předsloupovému dílci, e) k meziokenní panelové vložce, f) ke kotevnímu parapetu, g) ke sloupovému skeletu Kovové dílce Kovové dílce tvoří nosná konstrukce z ocelových tyčových prvků s uzavřeným profilem, vnější plášť, vnitřní plášť a výplň v různých materiálových variantách. Podle polohy k nosné konstrukci objektu rozlišujeme: vsunuté lehké obvodové pláště (viz obr. 2.9), předsazené lehké obvodové pláště (viz obr. 2.10, obr a obr. 2.13), zavěšené lehké obvodové pláště (29) -

13 Obr. 2.9 Vsunutý lehký obvodový plášť Obr Předsazený obvodový plášť Podle konstrukčního hlediska rozlišujeme pláště: panelové (viz obr. 2.11), roštové (viz obr a obr ), kombinované, speciální (29) -

14 Lehké panelové obvodové pláště mohou být jako vsunuté i předsazené. Jsou většinou zhotoveny z jednotlivých plošných dílců panelů, zpravidla na výšku jednoho podlaží, výjimečně na výšku dvou i více podlaží. Podle způsobu zajištění samostatnosti panelů můžeme je rozdělit na pláště: panelové, které mají deskovou nosnou konstrukci (viz obr a), panelové, které mají rámovou nosnou konstrukce (viz obr b) Obr Lehké panelové obvodové pláště a) s nosnou deskovou konstrukcí b) s nosnou rámovou konstrukcí Lehké roštové (rastrové) obvodové pláště vsunuté i předsazené jsou vytvořeny z nosné konstrukce (roštu) sestavené z jednotlivých tyčových prvků. Rošt může být neúplný, realizovaný z jednosměrně orientovaných vertikálních prvků (viz. obr a obr ) nebo z vertikálních i horizontálních prvků. Obr Předsazený lehký obvodový plášťneúplný vertikálně orientovaný rošt Obr Předsazený lehký roštový obvodový plášť-neúplný horizontálně orientovaný rošt - 14 (29) -

15 2.3 Materiály a technologie obvodových plášťů Pro velkou různorodost typů, lze uvést jen příklady. Více informací o materiálech, konstrukcích, dopravě, uskladnění, spojování, kotvení, těsnění, montáží, údržbě lze nalézt v publikacích výrobců Varianty zděných obvodových stěn Na vyzdívání samonosných a výplňových obvodových stěn se používá především lehkých pálených cihel, dutých a voštinových nebo větších kvádrů z lehkých betonů. Obvodové konstrukce musí být vždy upraveny tak, aby v místech styku sloupů a průvlaků nevznikaly tepelné mosty. Proto se sloupy a průvlaky chrání tepelně izolační vrstvou (obezděním, obkladem deskami z izolačních materiálů) Obvodové stěny z dutých tvárnic z betonovou výplní Zvláštní variantou jsou stěny z dutých nenosných tvárnic s betonovou výplní, která je nosným jádrem stěn Monolitické obvodové pláště Samonosné pláště z monolitického betonu mohou být zhotoveny do posuvného nebo příložného bednění Montované obvodové izolační stěny Montované obvodové izolační stěny se zhotovují z velkých prefabrikovaných dílců a panelů Lehké obvodové pláště na kovové bázi Lehký obvodový plášť na kovové bázi je montovaná stěnová konstrukce s malou plošnou hmotností do 100 kg/m 2 oddělující vnitřní prostor od vnějšího prostoru. Rozlišujeme pláště podle: polohy konstrukce vzhledem k nosné konstrukci objektu, polohy dešťové a větrací překážky, konstrukční skladby. Podle polohy k nosné konstrukci objektu rozlišujeme: vsunuté lehké obvodové pláště, předsazené a nebo zavěšené lehké obvodové pláště (29) -

16 U vsunutých plášťů jsou jednotlivé konstrukční prvky osazeny mezi stropní konstrukce. Podle polohy vsunutého pláště k svislé nosné konstrukci rozeznáváme tři druhy: vsunutý plášť vložený mezi svislé nosné konstrukce (viz obr a), vsunutý plášť předsazený před svislé nosné konstrukce připojeny ke svislé nosné konstrukci (viz obr b), vsunutý plášť předsazený před svislé nosné konstrukce nepřipojeny ke svislé nosné konstrukci (viz obr c), vsunutý plášť osazeny za svislou nosnou konstrukci (viz obr d). svislá nosná konstrukce obvod. plášť okraj stropní konstrukce obvod. plášť okraj stropní konstrukce okraj stropní konstrukce obvod. plášť obvod. plášť okraj stropní konstrukce Obr Polohy vsunutého pláště ke svislé nosné konstrukci objektu a) plášť je vložený mezi svislé nosné konstrukce b) plášť je připojený před svislé nosné konstrukce (svým členěním je připojen na svislou nosnou konstrukci) c) plášť je předsazený před svislé nosné konstrukce (svým členěním je nepřipojen na svislou nosnou konstrukci) d) plášť je odsazený za svislé nosné konstrukce - 16 (29) -

17 U předsazených (zavěšených) plášťů jsou jednotlivé konstrukční prvky předsazené, respektive zavěšené na stropní konstrukci objektu. Podle polohy předsazeného pláště k svislé nosné konstrukci objektu rozeznáváme: předsazené pláště před svislou nosnou konstrukci objektu, která je připojená, (viz obr a), nebo nepřipojená (viz obr b), předsazené pláště vsazené mezi svislou nosnou konstrukci objektu, (viz obr c). svislá nosná konstrukce okraj stropní konstrukce obvodový plášť okraj stropní konstrukce obvodový plášť okraj stropní konstrukce obvodový plášť Obr Polohy předsazeného pláště ke svislé nosné konstrukci a) plášť, který svým členěním je připojen ke svislé nosné konstrukci b) plášť, který svým členěním není připojen ke svislé nosné konstrukci c) plášť je vsazený mezi svislé nosné konstrukce budovy - 17 (29) -

18 Vyvrtaný otvor řez pohled Obr Lehké obvodové pláště s bodovým přichycením skleněných elementů - 18 (29) -

19 Lehké strukturované provětrávané (studené) pláště Obr Strukturovaná provětrávaná (studená) fasáda a)montážní postup (1,2,3,4,5), b) fragment kompletizovaného fasádního systému c) fragment kompletizovaného fasádního systému s použitím příchytného rámečku na zasklení - 19 (29) -

20 Provětrávaný (studený) obvodový plášť je vícevrstvý plášť, kde je ochranná protidešťová vrstva oddělena od ochranné protivětrové vrstvy mezi prostorem. déšť + tlak a sání větru horizontální zabezpečení s cílem vyrovnat tlak hliníkovo-plechové kazety tepelná izolace dešťová bariéra odvětrávaná a odvodňovaná vzduchová dutina otevřené díry nosná a paropropustná stěna podpůrná konstrukce z Al profilů + vertikální zabezpečení s cílem vyrovnat tlak Obr Konstrukční princip provětrávané (studené) fasády s obkladem z hliníkových kazet a) vertikální řez, b) horizontální řez rohem budovy - 20 (29) -

21 Nevětraný (teplý) lehký obvodový plášť nemá větrání. Je konstruovaný jako sendvič. Vnější materiály odvádí povětrnostní vlivy po povrchu pláště. Obr Konstrukční tvorba detailu neprovětrávané teplé fasády 1) výplňový tepelně-izolační panel fasádního systému 2) profil rámu okna 3) profil okenního křídla 4) systém zasklení okna 5) profil příčníku 6) přítlačný profil 7) krycí profil 8) nosný rošt 9) tepelná izolace 10) elastický samolepící izolační pásek 11) kazeta pohledové konstrukce 12) parapetní deska 13) těsnící tmel 14) ŽB konstrukce parapetu 15) ŽB stropní konstrukce - 21 (29) -

22 Dvojité transparentní obvodové pláště je spojení tří konstrukčních částí venkovní stěny, meziprostoru s integrovanou protisluneční ochranou a vnitřní stěny spojeného do jednoho bloku. Obr Porovnání jednoduché a dvojité fasády a) jednoduchá, b) dvojitá fasáda Příklady kotvení předsazeného lehkého obvodového pláště. Obr Schéma kotvení předsazeného pláště do horní části stropní konstrukce Obr Schéma kotvení předsazeného pláště do čela stropní konstrukce - 22 (29) -

23 Příklady řešení spojů mezi díly lehkých obvodových plášťů. Obr Příklady řešení spojů mezi díly lehkých obvodových plášťů Velkorozměrové kompaktní lehké obvodové pláště jsou řešeny pro velké halové stavby s velkými rozpětími nosných konstrukcí. Pro halové stavby se používají panelové konstrukce deskového typu. Variantou kovových plášťů jsou hliníkové pláště. Moderní architektuře hliník nabízí řešení nejrozmanitějších návrhů a to nejen tvarových ale i barevných. Profily mohou být opatřeny práškovou vypalovací barvou, matnou nebo lesklou, metalickými barvami nebo eloxem. Výhodou jsou malé nároky na údržbu. Technik posoudí stabilitu výplní stavebních otvorů, prosklených fasád a střech. Technologie soustav kovových plášťů usnadňuje využít software výrobců, který po zadání všech parametrů vyřeší výběr vhodných profilů, spojovacích prvků a kování. Výstupem z programu je objednávka optimalizovaná s ohledem na prořez, nářezový plán včetně vysazení jednotlivých pozic. Program též nabízí možnost vyobrazení detailních řezů. Takto připravená zakázka se elektronicky posílá přímo do skladu dodavatele. Výroba plášťových konstrukcí. Základní strojní vybavení výrobny plášťových konstrukcí představují: rohovačka, jednohlavá pila, kopírovací frézka, frézka na sloupky. Používají se tyto výrobní způsoby a postupy. profily jsou děleny podle nářezového plánu na pile, frézování příčníků, otvorů pro vsazení zámku, kliky,vložky - frézování se provádí na kopírovací frézce nebo na obráběcím centru, procvakání otvorů pro osazení klik, odvodňovací a dekompresní otvory - 23 (29) -

24 vrtání otvorů pro plnění dvousložkovým lepidlem v rozích, v rozích jsou profily spojovány šroubováním pomocí speciálních úhelníků nebo prolisováním profilů do rohovníku na rohovačce - před lisováním je potřeba ošetřit řezné plochy nanesením vrstvy neutrálního silikonu, montáž obvodového, středového, zasklívacího těsnění, kompletace kování, montáž závěsů, osazení zámků, klik, nůžek, zamykacích bodů, seřízení kování. Přeprava. Po zpracování zakázky se výrobek převáží na stavbu, obvykle nezasklený. Pro bezpečný transport je třeba připevnit výrobek na paletu nebo na provizorní stojan. Manipulace na staveništi. Před samotnou montáží je potřeba opatřit stroje na složení nákladu a dostatečný prostor na složení a uložení. Je také potřeba zabezpečit přístup na lešení, přiměřeně veliký stavební výtah, popřípadě dostatečně nosný stavební vrátek. Postup montáže plášťových konstrukcí na stavbě obsahuje tyto operace. montáž rámů podle váhorysu, na kotvy a na vruty, poté zapěnění rámu polyuretanovou pěnou, napojení parotěsné zábrany, přivrtání kotev, montáž sloupků a příčníků, montáž doplňků, parapetů, žaluzií, slunolamů, začištění rámů, úprava styků s okolními konstrukcemi, osazení křídel, zasklívání osazení nosných a distančních podložek, osazení skla, zasklívacích lišt, přítlačných lišt, těsnění a krytek, kompletace výrobku montáž klik, madel, zavíračů, pákových ovladačů. Způsoby kotvení. Okno se kotví kotvícími pásky z hliníku nebo galvanicky pokovené oceli, které jsou upevněny za těsněním na vnitřní stěně, aby se vyloučil přenos chladu mezi stěnami a okny. Na každé straně okna musí být alespoň dvě kotvení. Jejich vzdálenost by neměla být větší než 700 mm a od rohu max. 200 mm. Na šířku okna je potřeba osadit jedno kotvení na metr (29) -

25 Obr Kotvení na kotvy Obr Kotvení na vruty Montáž a kotvení fasád. Obr Kotvení fasádních dílců do nosné konstrukce - 25 (29) -

26 Materiály plášťů, technologické postupy, doprava, uskladnění, dělení, montáž, jsou podrobně popsány pro jednotlivé systémy v publikacích výrobců. Při zpracování technologických předpisů procesů na stavbě je vhodné se z těchto publikací zavčas poučit. 2.4 Základní činnosti při montáži lehkých obvodových plášťů Stavební připravenost. Na začátku montáže svislých lehkých obvodových plášťů (dále LOP) je potřeba ukončit všechny činnosti hrubé stavby. Je potřeba provést zpětný zásyp zeminy s požadovanou mírou zhutnění, aby se mohli tvořit okolo celého objektu zpevněné plochy, které budou sloužit jako podpěrná plocha pro montáž LOP. Technická připravenost: zaměření realizovaných nosných konstrukcí hrubé stavby vzhledem k usazení LOP, kontrola výkresové dokumentace, vyhotovení dokumentačních změn, výroba konstrukcí LOP podle dokumentace dodané zadavatelem, doprava konstrukcí LOP a příslušné mechanizace na stavbu, montáž instalačních plošin, případně jiného zařízení na osazení LOP. Základní činnosti montáže LOP: zaměření a označení pevných bodů LOP, vyvrtání a označení hmoždinek do nosné konstrukce, osazení kotevních konstrukčních prvků (pevné body), osazení nosného rámu LOP, osazení výplní LOP, kontrola dokončeného LOP, demontáž montážních plošin. Použité stroje a mechanizmy. Při montáži LOP z vnější strany objektu se využívá do výšky 100 m lehké a do výšky 150 m těžké lešení. Velmi rychlá a progresivní montáž LOP je pomocí pracovních plošin a mobilních plošin. Pro montážní práce se používá lehké profesionální nářadí, svářecí agregáty. Zásady bezpečnosti. Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou je nutno dodržovat zásady pro práce ve výškách. Pracovník musí být zajištěn: bezpečnostním lanem nebo pásem, samonavíjecí kladka musí mít bezpečnostní brzdu. Při práci na vysokých objektech musí být přítomni nejméně 2 pracovníci. Prostory nad kterými se pracuje, musí být ohrazeny nebo hlídány, aby nedošlo k ohrožení pracovníků, jiných osob nebo majetku (29) -

27 3 Závěr 3.1 Shrnutí: Optimální montáž lehkého obvodového pláště zvyšuje hodnotu a prezentaci stavebního díla. Zejména u výškových budov, inteligentní obvodové pláště zajišťují optimální ergonomii budovy. Při použití vhodných materiálů se zvyšuje životnost budovy. Zabudované solární panely zvyšují energetičnost budovy. 3.2 Studijní prameny: Související normy [1] Vyhláška č. 324/1990 Sb., Bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích. [2] ČSN EN Lehké obvodové pláště průvzdušnost zkušební metoda. [3] ČSN EN Lehké obvodové pláště vodotěsnost funkční požadavky a klasifikace Seznam použité literatury [4] Hájek V., Novák L., Šmejcký J. Konstrukce pozemních staveb 30. Kompletační konstrukce, ČVUT Praha, 1996 [5] Maršál P. Stavební stroje, CERM Brno, Seznam doplňkové studijní literatury [6] Bielek B., Bielek M., Kusý M., Paňák P. Dvojité transparentné fasády budov I., II., Coreal Bratislava, 2002 Puškár A. a kol. Obvodové pláště budov, Jaga group Bratislava, Odkazy na další studijní zdroje a prameny [8] - obvodové pláště z KB bloků 4 Kontrola znalostí 4.1 Kontrolní otázky 1. Jaké funkce plní a jaké požadavky jsou kladeny na svislé obvodové pláště? 2. Proveďte rozdělení svislých obvodových plášťů. 3. Z jakých materiálů jsou konstruovány lehké obvodové pláště? - 27 (29) -

28 4. Vysvětlete systémy inteligentních obvodových plášťů. 5. Popište způsoby montáže a kotvení lehkých obvodových plášťů. 4.2 Autotest: 1/ Obvodové pláště: a/ zachycují statické zatížení budovy b/ jsou prefabrikované obklady stěn c/jsou stavební konstrukce chránící budovy před nepříznivými povětrnostními vlivy. 2/ Druhy obvodových plášťů: a/ členíme podle statického působení, technologie,druhu materiál b/ dělíme na lehké a těžké c/ rozčleňujeme podle prostupnosti tepla 3/ Nosné obvodové pláště: a/ nesou zatížení své konstrukce b/ zatížení stropní konstrukce a vlastní hmotnost přenášejí do základů c/ svou hmotnost přenášejí do vodorovné konstrukce 4/ Samonosné obvodové pláště: a/ přenášejí hmotnost střešní konstrukce b/ jsou zavěšené na střešní konstrukci c/ přenášejí pouze svou hmotnost do základů 5/ Nenosné výplňové obvodové pláště: a/ jsou zatíženy střešní konstrukcí b/ jsou řešeny jako výplňové mezi nosnou konstrukcí c/ přenášejí hmotnost pláště do základů 6/ Nenosné zavěšené obvodové pláště: a/ jsou provedeny z prvků zavěšených na nosné části konstrukce b/ jsou provedeny jako výplňové c/ přenášejí zatížení celého objektu do základů 7/ Připevňování těžkých zařizovacích předmětů k lehkému obvodovému - 28 (29) -

29 plášti: a/ jsou uchyceny na obvodový plášť zvláštními nosníky b/ běžně se provádí přímým spojením c/ je nepřípustné 8/ Lehké obvodové pláště: a/ jsou provedeny z prefabrikátů b/ jsou z lehkých slitin, skla, plastů c/ jsou z kovových panelů 9/ Kotvy: a/ slouží k zachycení svislého zatížení b/ jsou táhla vůči okolí budovy c/ slouží k připojení pláště k nosné konstrukci 4.3 Klíč k autotestu: 1c,2a,3b,4c,5b,6a,7c,8b,9c - 29 (29) -

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK PLATNOST OD 1. 10. 011 1 OBSAH Strana : Profil společnosti Betonové stavby Group s.r.o. 34 Základní charakteristika a možnosti použití zdících prvků LTHERM 4 Stavebně technické

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ U Č Ň O V S K Á K N I Ž N I C E PRO IN STA LA TÉ RY AUTOR: ING. LUPTÁK LADISLAV URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE ODBORNÉ PŘEDMĚTY 1. STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17 Geus okna a.s. U Nikolajky 912 150 00 Praha 5 - Smíchov ISO 9001:2001 2 / 17 OBSAH: Základní ustanovení...4 Předmět normy...4 1. Profily...4 1.1 MATERIÁL... 4 1.1.1 PVC PROFILY...4 1.1.2 VÝZTUŽE...4 1.1.3

Více

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz www.psmcz.cz PSMCZ 1 2010 ISSN 1802-6907 stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let www.prefa.com Prefa Aluminiumprodukte

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 013 014 O NÁS Okna a dveře mohou mít desítky různých podob ale vždy jsou prvkem, který je pro váš projekt mimořádně důležitý. Jakékoli chybné rozhodnutí při výběru materiálu či zasklení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

SPSKS. Úvod. Montáž výrobků z kamene

SPSKS. Úvod. Montáž výrobků z kamene 1 Úvod Technologie zpracování kamene popisuje výrobní postupy přípravy a zhotovení různých kamenných výrobků. Jsou to předměty z kamenů v širokém barevném spektru, bílé, žluté, šedé až černé barvy. Z pestré

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN KATALOG OKNA 2013 ÚVOD VLTAVÍN jako tradiční český dodavatel interiérových a vchodových dveří výrazně rozšířil svoji nabídku o kompletní sortiment oken. V rámci své nové řady PRIMA-OKNA.CZ přichází s komplení

Více

8.5 Dopravní, nakládací a zdvíhací prostředky... 91 8.5.1 Dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu... 92 8.5.2 Stroje a zařízení pro svislou

8.5 Dopravní, nakládací a zdvíhací prostředky... 91 8.5.1 Dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu... 92 8.5.2 Stroje a zařízení pro svislou Technologie 2 OBSAH 1. Bezpečnost a ochranazdraví při práci, hygiena práce,poţární prevence... 7 1.1 Základní poţadavky na bezpečnost práce a ochranuzdraví při výstavbě... 7 1.2 Bezpečnost práce a ochrana

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Moderní materiály a technologie pro výstavbu a jejích vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zuzana Horníčková Oceňování majetku Vedoucí

Více

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus Inovace pro ještě lepší okna www.gealan.cz IQ SERVICE s r.o. Obchodní zastoupení a servis GEALAN Fenster-systeme GmbH 602 567 661, 573 336 684 acrylcolor Vysoce odolné barvení okenních profilů STV Statické

Více