TECHNOLOGIE STAVEB I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLOGIE STAVEB I"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB ING. PETR MARŠÁL TECHNOLOGIE STAVEB I MODUL 7 TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ 2005 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Ing. Petr Maršál, Brno, 2005

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potřebná ke studiu Klíčová slova TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ Základní údaje Všeobecně Druhy svislých obvodových plášťů Lehké obvodové pláště Materiály svislých obvodových konstrukcí Příklady řešení obvodových svislých plášťů Pláště podle konstrukčně statického působení Rozlišení plášťů podle použitých materiálů Materiály a technologie obvodových plášťů Varianty zděných obvodových stěn Obvodové stěny z dutých tvárnic z betonovou výplní Monolitické obvodové pláště Montované obvodové izolační stěny Lehké obvodové pláště na kovové bázi Základní činnosti při montáži lehkých obvodových plášťů Závěr Shrnutí: Studijní prameny: Související normy Seznam použité literatury Seznam doplňkové studijní literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny Kontrola znalostí Kontrolní otázky Autotest: Klíč k autotestu: (29) -

4

5 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Seznámit studenty s funkcí svislých obvodových plášťů. Rozdělení obvodových plášťů. Materiály obvodových plášťů. Inteligentní obvodové pláště. Montáž a kotvení obvodových plášťů. 1.2 Požadované znalosti Detailní znalost konstrukčních systémů staveb, pozemních staveb. Znalost materiálů a jejich spojování. Znalost montážních postupů a montážních prostředků. 1.3 Doba potřebná ke studiu Z hlediska předmětu Technologie staveb předmětu, bez studia doporučené literatury cca 6 hodin Klíčová slova Svislé obvodové pláště, lehké obvodové pláště, inteligentní obvodové pláště, montáž a kotvení lehkých obvodových plášťů - 5 (29) -

6 2 TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ 2.1 Základní údaje Všeobecně Hlavní funkcí svislých obvodových plášťů je ochrana vnitřního prostoru budovy proti vlivům vnějšího prostředí. Význam zejména nenosných svislých vnějších obvodových plášťů vyniká zejména u staveb skeletových, kde nosnou funkci budovy plní tuhá kostra objektu a vnější svislý obvodový plášť plní zejména funkce: dělící, ochranou, izolační, estetickou, prezentační. Obvodové svislé pláště nepřenášejí zpravidla kromě vlastní hmoty jiné zatížení, naopak velmi často zatěžují svou hmotností hlavní nosnou konstrukci objektu. Jsou proto řešeny hlavně z lehkých stavebních materiálů s dobrými tepelně izolačními a akustickými vlastnostmi. Svislé obvodové pláště musí splňovat zejména tyto požadavky: bezpečnost, únosnost, trvanlivost a rozměrovou stálost, tepelnou ochranu, akumulační schopnost, ochranu proti hluku, požární odolnost, zdravotní nezávadnost. Z hlediska tepelné ochrany mají svislé obvodové pláště umožňovat snadné a levné udržování konstantní teploty v interiéru jak v zimním tak i v letním období. Nedodržením potřebné tepelné ochrany se snižují bioklimatické podmínky uvnitř objektu a vznikají zbytečné ztráty tepla, které neúměrně zvyšují náklady na tepelnou pohodu. Svislé obvodové pláště musí splňovat podmínky platné normy pro tepelnou akumulaci, průvzdušnost, difúzi a kondenzaci vodních par. Z hlediska konstrukčního a architektonického mají svislé obvodové pláště umožňovat architektonické ztvárnění objektu, přitom být konstrukčně jednoduché snadno montovatelné a demontovatelné nezávisle na hlavní nosné konstrukci (např. skeletu) a zhotovené z cenově dostupných materiálů, aby se stavba zbytečně neprodražovala. - 6 (29) -

7 Velkou pozornost je nutno věnovat dokonalému utěsnění styku mezi jednotlivými prvky pláště. Funkční kriteria svislých obvodových plášťů jsou dány zejména požadavky: staticko mechanickými, stavebně fyzikálními, architektonicko estetickými Druhy svislých obvodových plášťů Přehled druhů svislých obvodových plášťů lze uspořádat podle různých hledisek: a) podle statické funkce nosné, samonosné, zavěšené, výplňové, f) podle způsobu zhotovení zděné, montované, monolitické s další úpravou, b) podle spojování maltou, skobami, betonem, šrouby, zámky, lepením, svařováním, g) podle tvaru prvků z kusových prvků, z panelů, ze sendvičů, buněk, kombinované, ze zvláštních prvků, c) podle polohy osazení výplňové, zapuštěné, vsazené, přisazené, předsazené, jako obklady fasádních stěn, h) podle průhlednosti neprůhledné, průhledné. d) podle struktury jednovrstvé, dvouvrstvé, vícevrstvé, s větranou vzduchovou mezerou jednoplášťové, dvouplášťové, víceplášťové, - 7 (29) -

8 2.1.3 Lehké obvodové pláště Lehké obvodové pláště mohou být: a) podle konstrukce: zděné, panelové, roštové, kombinované, z velkorozměrových kompaktních panelů, speciální: lehké integrované obvodové pláště, lehké lepené obvodové pláště, fasády s bodovým připojením skleněných systémů, dvojité transparentní fasády, b) podle skladby vrstev: provětrávané studené fasády, neprovětrávané teplé fasády, kombinované studeno teplé, dvojité transparentní fasády: celoplošné dvojité pláště, komínové dvojité pláště, kazetové dvojité pláště. Obvodový plášť lze považovat za konstrukci skládající se z pravidla ze dvou základních částí: z neprůhledné části (50 60 %), z průhledné části (40 50 %). Velký důraz se v posledním období klade na hospodárnost, možnosti údržby a kvalitu obvodového pláště po dobu životnosti budov Materiály svislých obvodových konstrukcí Vývoj obvodových konstrukcí směřuje k poklesu jejich plošné hmotnosti. Tento pokles způsobuje postupná změna materiálové báze, především uplatnění tvárných materiálů, lehkých kovových slitin a skla. Podle plošné hmotnosti lze svislé obvodové stěny rozdělit do tří skupin: Do 1. skupiny patří obvodové stěny z kusových staviv kámen, cihla, jiné silikátové prvky, tvárnice s velkou plošnou hmotností. Do 2. skupiny patří obvodové stěny vrstvené stěny sendvičové s obvykle nosnou vrstvou ze železobetonu nebo stěny z velkorozměrových prvků se střední plošnou hmotností. Do 3. skupiny patří obvodové konstrukce s malou plošnou hmotností, lehké obvodové stěny na kovo-sklo-plastické materiálové bázi nebo na bázi dřeva. - 8 (29) -

9 2.2 Příklady řešení obvodových svislých plášťů Pláště podle konstrukčně statického působení Obr. 2.1 Obvodové pláště z hlediska statického působení a) nosné, b) samonosné, c) d) nenosné výplňové, e) nenosné zavěšené Nosné pláště přenášejí zatížení ze stropních konstrukcí a vlastní hmotnost. Jsou to obvodové pláště z kusových materiálů, celostěnové silikátové monolitické prvky a montovatelné jednovrstvé nebo vícevrstvé obvodové pláště sendvičové panelových soustav. Samonosné pláště přenášejí vlastní hmotnost po celé výšce budovy až do základu. Nejsou zatíženy stropními ani střešními konstrukcemi. Opírají se a kotví k vnitřní nosné konstrukci. Mohou být zděné, nebo montované. Nenosné výplně jsou vloženy do nosného systému. Nejsou zatíženy stropními ani střešními konstrukcemi. Tvoří jen výplň mezi svislými a vodorovnými nosnými konstrukcemi. Přenášejí svoji hmotnost na nosné konstruce vždy v příslušném podlaží. Nenosné zavěšené pláště jsou zavěšeny na nosném systému a každý dílec nese jen svou vlastní hmotnost. Nejsou zatížené stropními ani střešními konstrukcemi. Předsazují se před nosnou konstrukci, na které jsou zavěšené. Obvodový plášť se skládá z lehkých kompaktních dílců, ze silikátových, kovových a plastových. Výplňové nenosné pláště vzhledem k nosné konstrukci mohou být: zapuštěné např. vnější svislá stěna skeletu vyzděná lehčeným zdivem, polozapuštěné bývají montované, vytvářejí rovný líc objektu z vnější strany a z vnitřní strany jsou zasunuté do nosného systému, předsazené jsou vložené na horizontálním nosníku, konzole nebo desce, které jsou vysunuty z objektu přes vertikální nosné prvky. - 9 (29) -

10 2.2.2 Rozlišení plášťů podle použitých materiálů silikátové, kovové. Jednovrstvé silikátové plášťové dílce jsou jednoduché a levné. Mají poměrně malou pevnost. Mohou být zhotoveny: z keramických tvarovek, z pórobetonu a pěnobetonu, z lehkých betonů. Pláště jako stěny z kusových staviv mohou být z konstrukčně statického hlediska: nosné (viz obr. 2.2), samonosné (viz obr. 2.3), nenosné výplňové (viz obr. 2.4). Obr.10.2 Nosné zdivo Obr.10.3 Samonosné zdivo Obr. 2.2 Nosné zdivo Obr. 2.3 Samonosné zdivo Obr. 2.4 Nenosné výplňové zdivo z tvarovek uložené na obvodovém ztužovadle mont. skeletu - 10 (29) -

11 Pro obvodové stěny je vhodné používat porézní materiály s vysokou mírou tepelně izolační funkce pórobeton a pěnobeton. Vrstvené obvodové dílce (sendvičové) jsou proti jednovrstvým výrobně náročnější a pracnější. Pro jejich přednosti, zejména menší tloušťku a vyšší tepelný odpor, jsou výhodnější. Umožňují vytvořit velké panely včetně povrchových úprav a s osazením oken a úprav dveřních otvorů. Vrstvené obvodové dílce mohou být: keramické s doplňujícími materiály, ze železobetonových desek a tepelně izolačních vložek (pěnového polystyrenu, pěnoskla). Obr. 2.5 Příklady vrstvených obvodových stěn a) obvodová stěna s tepelně izolační omítkou, b) s kontaktní tepelně izolační a krycí vrstvou, c) s kontaktním zateplovacím systémem, d) s odvětraným zateplovacím systémem, 1) tepelně-izolační omítka, 2) zdivo, 3) krycí vrstva, 4) tepelně-izolační desky, 5) nosná konstrukce, 6) vyztužená vrstva, 7) vyztužená mřížka, 8) vnější povrchová úprava Rámové obvodové stěny jsou zpravidla zhotoveny ze železobetonu s tepelněizolační výplní keramzitbetonu nebo jinými izolačními hmotami. Obr. 2.6 Materiálové varianty obvodových stěn na silikátové bázi a) jednovrstvá obvodová stěna, b) jednovrstvá obvodová stěna s nosným rámem, c) vrstvená obvodová stěna keramická, d) vrstvená obvodová železobetonová stěna - 11 (29) -

12 Obr. 2.7 Koordinační schéma obvodových plášťů z panelů a) celostěnových, b) dělených Obr. 2.8 Kotvení pláště k nosné konstrukci a), b) k horizontální konstrukci, c) k svislému ocelovému nosníku, d) k předsloupovému dílci, e) k meziokenní panelové vložce, f) ke kotevnímu parapetu, g) ke sloupovému skeletu Kovové dílce Kovové dílce tvoří nosná konstrukce z ocelových tyčových prvků s uzavřeným profilem, vnější plášť, vnitřní plášť a výplň v různých materiálových variantách. Podle polohy k nosné konstrukci objektu rozlišujeme: vsunuté lehké obvodové pláště (viz obr. 2.9), předsazené lehké obvodové pláště (viz obr. 2.10, obr a obr. 2.13), zavěšené lehké obvodové pláště (29) -

13 Obr. 2.9 Vsunutý lehký obvodový plášť Obr Předsazený obvodový plášť Podle konstrukčního hlediska rozlišujeme pláště: panelové (viz obr. 2.11), roštové (viz obr a obr ), kombinované, speciální (29) -

14 Lehké panelové obvodové pláště mohou být jako vsunuté i předsazené. Jsou většinou zhotoveny z jednotlivých plošných dílců panelů, zpravidla na výšku jednoho podlaží, výjimečně na výšku dvou i více podlaží. Podle způsobu zajištění samostatnosti panelů můžeme je rozdělit na pláště: panelové, které mají deskovou nosnou konstrukci (viz obr a), panelové, které mají rámovou nosnou konstrukce (viz obr b) Obr Lehké panelové obvodové pláště a) s nosnou deskovou konstrukcí b) s nosnou rámovou konstrukcí Lehké roštové (rastrové) obvodové pláště vsunuté i předsazené jsou vytvořeny z nosné konstrukce (roštu) sestavené z jednotlivých tyčových prvků. Rošt může být neúplný, realizovaný z jednosměrně orientovaných vertikálních prvků (viz. obr a obr ) nebo z vertikálních i horizontálních prvků. Obr Předsazený lehký obvodový plášťneúplný vertikálně orientovaný rošt Obr Předsazený lehký roštový obvodový plášť-neúplný horizontálně orientovaný rošt - 14 (29) -

15 2.3 Materiály a technologie obvodových plášťů Pro velkou různorodost typů, lze uvést jen příklady. Více informací o materiálech, konstrukcích, dopravě, uskladnění, spojování, kotvení, těsnění, montáží, údržbě lze nalézt v publikacích výrobců Varianty zděných obvodových stěn Na vyzdívání samonosných a výplňových obvodových stěn se používá především lehkých pálených cihel, dutých a voštinových nebo větších kvádrů z lehkých betonů. Obvodové konstrukce musí být vždy upraveny tak, aby v místech styku sloupů a průvlaků nevznikaly tepelné mosty. Proto se sloupy a průvlaky chrání tepelně izolační vrstvou (obezděním, obkladem deskami z izolačních materiálů) Obvodové stěny z dutých tvárnic z betonovou výplní Zvláštní variantou jsou stěny z dutých nenosných tvárnic s betonovou výplní, která je nosným jádrem stěn Monolitické obvodové pláště Samonosné pláště z monolitického betonu mohou být zhotoveny do posuvného nebo příložného bednění Montované obvodové izolační stěny Montované obvodové izolační stěny se zhotovují z velkých prefabrikovaných dílců a panelů Lehké obvodové pláště na kovové bázi Lehký obvodový plášť na kovové bázi je montovaná stěnová konstrukce s malou plošnou hmotností do 100 kg/m 2 oddělující vnitřní prostor od vnějšího prostoru. Rozlišujeme pláště podle: polohy konstrukce vzhledem k nosné konstrukci objektu, polohy dešťové a větrací překážky, konstrukční skladby. Podle polohy k nosné konstrukci objektu rozlišujeme: vsunuté lehké obvodové pláště, předsazené a nebo zavěšené lehké obvodové pláště (29) -

16 U vsunutých plášťů jsou jednotlivé konstrukční prvky osazeny mezi stropní konstrukce. Podle polohy vsunutého pláště k svislé nosné konstrukci rozeznáváme tři druhy: vsunutý plášť vložený mezi svislé nosné konstrukce (viz obr a), vsunutý plášť předsazený před svislé nosné konstrukce připojeny ke svislé nosné konstrukci (viz obr b), vsunutý plášť předsazený před svislé nosné konstrukce nepřipojeny ke svislé nosné konstrukci (viz obr c), vsunutý plášť osazeny za svislou nosnou konstrukci (viz obr d). svislá nosná konstrukce obvod. plášť okraj stropní konstrukce obvod. plášť okraj stropní konstrukce okraj stropní konstrukce obvod. plášť obvod. plášť okraj stropní konstrukce Obr Polohy vsunutého pláště ke svislé nosné konstrukci objektu a) plášť je vložený mezi svislé nosné konstrukce b) plášť je připojený před svislé nosné konstrukce (svým členěním je připojen na svislou nosnou konstrukci) c) plášť je předsazený před svislé nosné konstrukce (svým členěním je nepřipojen na svislou nosnou konstrukci) d) plášť je odsazený za svislé nosné konstrukce - 16 (29) -

17 U předsazených (zavěšených) plášťů jsou jednotlivé konstrukční prvky předsazené, respektive zavěšené na stropní konstrukci objektu. Podle polohy předsazeného pláště k svislé nosné konstrukci objektu rozeznáváme: předsazené pláště před svislou nosnou konstrukci objektu, která je připojená, (viz obr a), nebo nepřipojená (viz obr b), předsazené pláště vsazené mezi svislou nosnou konstrukci objektu, (viz obr c). svislá nosná konstrukce okraj stropní konstrukce obvodový plášť okraj stropní konstrukce obvodový plášť okraj stropní konstrukce obvodový plášť Obr Polohy předsazeného pláště ke svislé nosné konstrukci a) plášť, který svým členěním je připojen ke svislé nosné konstrukci b) plášť, který svým členěním není připojen ke svislé nosné konstrukci c) plášť je vsazený mezi svislé nosné konstrukce budovy - 17 (29) -

18 Vyvrtaný otvor řez pohled Obr Lehké obvodové pláště s bodovým přichycením skleněných elementů - 18 (29) -

19 Lehké strukturované provětrávané (studené) pláště Obr Strukturovaná provětrávaná (studená) fasáda a)montážní postup (1,2,3,4,5), b) fragment kompletizovaného fasádního systému c) fragment kompletizovaného fasádního systému s použitím příchytného rámečku na zasklení - 19 (29) -

20 Provětrávaný (studený) obvodový plášť je vícevrstvý plášť, kde je ochranná protidešťová vrstva oddělena od ochranné protivětrové vrstvy mezi prostorem. déšť + tlak a sání větru horizontální zabezpečení s cílem vyrovnat tlak hliníkovo-plechové kazety tepelná izolace dešťová bariéra odvětrávaná a odvodňovaná vzduchová dutina otevřené díry nosná a paropropustná stěna podpůrná konstrukce z Al profilů + vertikální zabezpečení s cílem vyrovnat tlak Obr Konstrukční princip provětrávané (studené) fasády s obkladem z hliníkových kazet a) vertikální řez, b) horizontální řez rohem budovy - 20 (29) -

21 Nevětraný (teplý) lehký obvodový plášť nemá větrání. Je konstruovaný jako sendvič. Vnější materiály odvádí povětrnostní vlivy po povrchu pláště. Obr Konstrukční tvorba detailu neprovětrávané teplé fasády 1) výplňový tepelně-izolační panel fasádního systému 2) profil rámu okna 3) profil okenního křídla 4) systém zasklení okna 5) profil příčníku 6) přítlačný profil 7) krycí profil 8) nosný rošt 9) tepelná izolace 10) elastický samolepící izolační pásek 11) kazeta pohledové konstrukce 12) parapetní deska 13) těsnící tmel 14) ŽB konstrukce parapetu 15) ŽB stropní konstrukce - 21 (29) -

22 Dvojité transparentní obvodové pláště je spojení tří konstrukčních částí venkovní stěny, meziprostoru s integrovanou protisluneční ochranou a vnitřní stěny spojeného do jednoho bloku. Obr Porovnání jednoduché a dvojité fasády a) jednoduchá, b) dvojitá fasáda Příklady kotvení předsazeného lehkého obvodového pláště. Obr Schéma kotvení předsazeného pláště do horní části stropní konstrukce Obr Schéma kotvení předsazeného pláště do čela stropní konstrukce - 22 (29) -

23 Příklady řešení spojů mezi díly lehkých obvodových plášťů. Obr Příklady řešení spojů mezi díly lehkých obvodových plášťů Velkorozměrové kompaktní lehké obvodové pláště jsou řešeny pro velké halové stavby s velkými rozpětími nosných konstrukcí. Pro halové stavby se používají panelové konstrukce deskového typu. Variantou kovových plášťů jsou hliníkové pláště. Moderní architektuře hliník nabízí řešení nejrozmanitějších návrhů a to nejen tvarových ale i barevných. Profily mohou být opatřeny práškovou vypalovací barvou, matnou nebo lesklou, metalickými barvami nebo eloxem. Výhodou jsou malé nároky na údržbu. Technik posoudí stabilitu výplní stavebních otvorů, prosklených fasád a střech. Technologie soustav kovových plášťů usnadňuje využít software výrobců, který po zadání všech parametrů vyřeší výběr vhodných profilů, spojovacích prvků a kování. Výstupem z programu je objednávka optimalizovaná s ohledem na prořez, nářezový plán včetně vysazení jednotlivých pozic. Program též nabízí možnost vyobrazení detailních řezů. Takto připravená zakázka se elektronicky posílá přímo do skladu dodavatele. Výroba plášťových konstrukcí. Základní strojní vybavení výrobny plášťových konstrukcí představují: rohovačka, jednohlavá pila, kopírovací frézka, frézka na sloupky. Používají se tyto výrobní způsoby a postupy. profily jsou děleny podle nářezového plánu na pile, frézování příčníků, otvorů pro vsazení zámku, kliky,vložky - frézování se provádí na kopírovací frézce nebo na obráběcím centru, procvakání otvorů pro osazení klik, odvodňovací a dekompresní otvory - 23 (29) -

24 vrtání otvorů pro plnění dvousložkovým lepidlem v rozích, v rozích jsou profily spojovány šroubováním pomocí speciálních úhelníků nebo prolisováním profilů do rohovníku na rohovačce - před lisováním je potřeba ošetřit řezné plochy nanesením vrstvy neutrálního silikonu, montáž obvodového, středového, zasklívacího těsnění, kompletace kování, montáž závěsů, osazení zámků, klik, nůžek, zamykacích bodů, seřízení kování. Přeprava. Po zpracování zakázky se výrobek převáží na stavbu, obvykle nezasklený. Pro bezpečný transport je třeba připevnit výrobek na paletu nebo na provizorní stojan. Manipulace na staveništi. Před samotnou montáží je potřeba opatřit stroje na složení nákladu a dostatečný prostor na složení a uložení. Je také potřeba zabezpečit přístup na lešení, přiměřeně veliký stavební výtah, popřípadě dostatečně nosný stavební vrátek. Postup montáže plášťových konstrukcí na stavbě obsahuje tyto operace. montáž rámů podle váhorysu, na kotvy a na vruty, poté zapěnění rámu polyuretanovou pěnou, napojení parotěsné zábrany, přivrtání kotev, montáž sloupků a příčníků, montáž doplňků, parapetů, žaluzií, slunolamů, začištění rámů, úprava styků s okolními konstrukcemi, osazení křídel, zasklívání osazení nosných a distančních podložek, osazení skla, zasklívacích lišt, přítlačných lišt, těsnění a krytek, kompletace výrobku montáž klik, madel, zavíračů, pákových ovladačů. Způsoby kotvení. Okno se kotví kotvícími pásky z hliníku nebo galvanicky pokovené oceli, které jsou upevněny za těsněním na vnitřní stěně, aby se vyloučil přenos chladu mezi stěnami a okny. Na každé straně okna musí být alespoň dvě kotvení. Jejich vzdálenost by neměla být větší než 700 mm a od rohu max. 200 mm. Na šířku okna je potřeba osadit jedno kotvení na metr (29) -

25 Obr Kotvení na kotvy Obr Kotvení na vruty Montáž a kotvení fasád. Obr Kotvení fasádních dílců do nosné konstrukce - 25 (29) -

26 Materiály plášťů, technologické postupy, doprava, uskladnění, dělení, montáž, jsou podrobně popsány pro jednotlivé systémy v publikacích výrobců. Při zpracování technologických předpisů procesů na stavbě je vhodné se z těchto publikací zavčas poučit. 2.4 Základní činnosti při montáži lehkých obvodových plášťů Stavební připravenost. Na začátku montáže svislých lehkých obvodových plášťů (dále LOP) je potřeba ukončit všechny činnosti hrubé stavby. Je potřeba provést zpětný zásyp zeminy s požadovanou mírou zhutnění, aby se mohli tvořit okolo celého objektu zpevněné plochy, které budou sloužit jako podpěrná plocha pro montáž LOP. Technická připravenost: zaměření realizovaných nosných konstrukcí hrubé stavby vzhledem k usazení LOP, kontrola výkresové dokumentace, vyhotovení dokumentačních změn, výroba konstrukcí LOP podle dokumentace dodané zadavatelem, doprava konstrukcí LOP a příslušné mechanizace na stavbu, montáž instalačních plošin, případně jiného zařízení na osazení LOP. Základní činnosti montáže LOP: zaměření a označení pevných bodů LOP, vyvrtání a označení hmoždinek do nosné konstrukce, osazení kotevních konstrukčních prvků (pevné body), osazení nosného rámu LOP, osazení výplní LOP, kontrola dokončeného LOP, demontáž montážních plošin. Použité stroje a mechanizmy. Při montáži LOP z vnější strany objektu se využívá do výšky 100 m lehké a do výšky 150 m těžké lešení. Velmi rychlá a progresivní montáž LOP je pomocí pracovních plošin a mobilních plošin. Pro montážní práce se používá lehké profesionální nářadí, svářecí agregáty. Zásady bezpečnosti. Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou je nutno dodržovat zásady pro práce ve výškách. Pracovník musí být zajištěn: bezpečnostním lanem nebo pásem, samonavíjecí kladka musí mít bezpečnostní brzdu. Při práci na vysokých objektech musí být přítomni nejméně 2 pracovníci. Prostory nad kterými se pracuje, musí být ohrazeny nebo hlídány, aby nedošlo k ohrožení pracovníků, jiných osob nebo majetku (29) -

27 3 Závěr 3.1 Shrnutí: Optimální montáž lehkého obvodového pláště zvyšuje hodnotu a prezentaci stavebního díla. Zejména u výškových budov, inteligentní obvodové pláště zajišťují optimální ergonomii budovy. Při použití vhodných materiálů se zvyšuje životnost budovy. Zabudované solární panely zvyšují energetičnost budovy. 3.2 Studijní prameny: Související normy [1] Vyhláška č. 324/1990 Sb., Bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích. [2] ČSN EN Lehké obvodové pláště průvzdušnost zkušební metoda. [3] ČSN EN Lehké obvodové pláště vodotěsnost funkční požadavky a klasifikace Seznam použité literatury [4] Hájek V., Novák L., Šmejcký J. Konstrukce pozemních staveb 30. Kompletační konstrukce, ČVUT Praha, 1996 [5] Maršál P. Stavební stroje, CERM Brno, Seznam doplňkové studijní literatury [6] Bielek B., Bielek M., Kusý M., Paňák P. Dvojité transparentné fasády budov I., II., Coreal Bratislava, 2002 Puškár A. a kol. Obvodové pláště budov, Jaga group Bratislava, Odkazy na další studijní zdroje a prameny [8] - obvodové pláště z KB bloků 4 Kontrola znalostí 4.1 Kontrolní otázky 1. Jaké funkce plní a jaké požadavky jsou kladeny na svislé obvodové pláště? 2. Proveďte rozdělení svislých obvodových plášťů. 3. Z jakých materiálů jsou konstruovány lehké obvodové pláště? - 27 (29) -

28 4. Vysvětlete systémy inteligentních obvodových plášťů. 5. Popište způsoby montáže a kotvení lehkých obvodových plášťů. 4.2 Autotest: 1/ Obvodové pláště: a/ zachycují statické zatížení budovy b/ jsou prefabrikované obklady stěn c/jsou stavební konstrukce chránící budovy před nepříznivými povětrnostními vlivy. 2/ Druhy obvodových plášťů: a/ členíme podle statického působení, technologie,druhu materiál b/ dělíme na lehké a těžké c/ rozčleňujeme podle prostupnosti tepla 3/ Nosné obvodové pláště: a/ nesou zatížení své konstrukce b/ zatížení stropní konstrukce a vlastní hmotnost přenášejí do základů c/ svou hmotnost přenášejí do vodorovné konstrukce 4/ Samonosné obvodové pláště: a/ přenášejí hmotnost střešní konstrukce b/ jsou zavěšené na střešní konstrukci c/ přenášejí pouze svou hmotnost do základů 5/ Nenosné výplňové obvodové pláště: a/ jsou zatíženy střešní konstrukcí b/ jsou řešeny jako výplňové mezi nosnou konstrukcí c/ přenášejí hmotnost pláště do základů 6/ Nenosné zavěšené obvodové pláště: a/ jsou provedeny z prvků zavěšených na nosné části konstrukce b/ jsou provedeny jako výplňové c/ přenášejí zatížení celého objektu do základů 7/ Připevňování těžkých zařizovacích předmětů k lehkému obvodovému - 28 (29) -

29 plášti: a/ jsou uchyceny na obvodový plášť zvláštními nosníky b/ běžně se provádí přímým spojením c/ je nepřípustné 8/ Lehké obvodové pláště: a/ jsou provedeny z prefabrikátů b/ jsou z lehkých slitin, skla, plastů c/ jsou z kovových panelů 9/ Kotvy: a/ slouží k zachycení svislého zatížení b/ jsou táhla vůči okolí budovy c/ slouží k připojení pláště k nosné konstrukci 4.3 Klíč k autotestu: 1c,2a,3b,4c,5b,6a,7c,8b,9c - 29 (29) -

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 1. LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ I. (LOP I.) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Protipožární systémy

Protipožární systémy Profilový systém OCEL A NEREZ V ARCHITEKTUŘE Economy Systém neizolovaných profilů pro okna, dveře a stěny Janisol Systém profilů s přerušeným tepelným mostem pro okna, dveře a stěny VISS Izolované fasádní

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Avantis 75. Okna a dveře. Sapa Building System

Avantis 75. Okna a dveře. Sapa Building System Avantis 75 Okna a dveře Sapa Building System Avantis 75 je tříkomorový systém oken a dveří s přerušením tepelných mostů, který představuje nejvyšší standard pro tepelnou izolaci a stabilitu. Avantis 75

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ II. (LOP II.) - SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU zakázková výroba stavebnice plastového plotu v nejvyšší kvalitě na trhu prodej jednotlivých

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 412 - A TABULKA OKEN - objekt H TABULKA OKEN OBJEKT "H" POZNÁMKY: napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal Výrobky z hliníkových profilů Oproti plastovým systémům či prvkům z Euro hranolu je možné navrhovat větší rozměry a výplně s vyšší hmotností. Jejich použití je také vhodnější do budov se zvýšenou frekvencí

Více

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I"

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I VEŠKERÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO MONTÁŽ DVEŘÍ SE MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ KOVÁNÍ DVEŘÍ OD FIRMY TWIN, MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ VŠECHNY DVEŘE A STĚNY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

SESTAVY DO PEVNÉHO DÍLU DVEŘÍ

SESTAVY DO PEVNÉHO DÍLU DVEŘÍ SESTAVY DO PEVNÉHO DÍLU DVEŘÍ Dveřní sestavy schránek se osazují zpravidla do pevné části vchodové stěny tvořené z plastových, ocelových, dřevěných nebo Al profilů. Pro upevnění sestavy schránek se používají

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 6 Spárová průvzdušnost a vodotěsnost 6.1 Základní definice Průvzdušnost V [m 3 /s] charakterizuje množství vzduchu v m 3, který projde za jednotku času stavební konstrukcí, stavebním dílcem, konstrukčním

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ Okna Dveře Vrata Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Vyhlášky: vyhláška MMR č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu www stránky:

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O. ROPLASTOl 7001

P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O. ROPLASTOl 7001 P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O ROPLASTOl 7001 T e c h n i c k é i n f o r m a c e Profilový systém ROPLASTO 7001 Profilový systém ROPLASTO 7001 je moderní profilový systém splňující veškeré

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

SCZ3200 Okenní systém

SCZ3200 Okenní systém SCZ3200 Okenní systém Vysoce izolační tříkomorový okenní systém Označení: Sapa Building System Avantis 70 SHI ZÁKLADNÍ POPIS Avantis 70 SHI je tříkomorový tepelně izolovaný sklopný a otočný systém s vestavnou

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

průmyslová vrata www.trido.cz

průmyslová vrata www.trido.cz Q průmyslová vrata www.trido.cz 04 / 2012 PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ VÝSUVNÁ Bezpečnost, spolehlivost a dlouhá životnost jsou určujicí pro konstrukci průmyslových vrat. Veškeré vratové komponenty jsou vhodné

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Adresa: Česká Lípa, Havlíčkova 2252-2253

Adresa: Česká Lípa, Havlíčkova 2252-2253 Adresa: Česká Lípa, Havlíčkova 2252-2253 Popis objektu: Jedná se o bytový dům postavený panelovou technologií typové soustavy BA.NKS, zkolaudovaný v roce 1980. Objekt má 8 nadzemních podlaží a jedno podlaží

Více

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže 9 roků na trhu Středisko výroby a montáže Plastových a hliníkových oken a dveří a jejich doplňků v kompletním sortimentu Garážových vrat všech druhů provedení a posuvných a otevíravých bran Kontaktní místo

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p.

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p. Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583, fax. 482750584, mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz,http://www.diagnostikaliberec.cz ZPRÁVA

Více

Pozemní stavitelství II. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Panelové konstrukční soustavy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. V současnédobě obklopují panelová sídliště jádra téměř všech našich měst a tvoří podstatnou část jejich bytového fondu.

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Lepicí kotvy Baumit...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Nezbytnou součástí převážné většiny zateplovacích systémů

Více