Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ"

Transkript

1 Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ 1

2 Tento technologický postup je obecně závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémů EKO-STZ a stanovuje rozsah projektové a stavební přípravy, klade požadavky na zajištění a přípravu staveniště, skladování materiálu, přípravu podkladu a hmot, detailně stanovuje postup aplikace kontaktních zateplovacích systémů včetně zajištění mezioperačních kontrol a upravuje řešení specifických detailů. Zároveň stanoví omezení při aplikaci zateplovacích systémů EKO-STZ. Veškeré odchylky od tohoto technologického postupu musí být konzultovány a schváleny pověřenými techniky firmy COLORLAK, a.s.. 2

3 OBSAH: 1. POUŽITÉ ZKRATKY A NÁZVOSLOVÍ 4 2. VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY EKO-STZ 5 3. SKLADBA ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ Komponenty zateplovacího systému EKO-STZ P 6 Základní komponenty 7 Hloubkové penetrace 7 Lepicí hmoty 8 Desky z expandovaného polystyrenu (EPS desky) 8 Hmoždinky 8 Stěrkové hmoty 8 Armovací tkaniny 9 Základní nátěry 9 Konečné povrchové úpravy 10 Ochranné nátěry 11 Nátěry pro následnou údržbu 11 Doplňkové komponenty Komponenty zateplovacího systému EKO-STZ M 15 Základní komponenty 16 Hloubkové penetrace 16 Lepicí hmoty 16 Desky z minerálních vláken 16 Hmoždinky 17 Stěrkové hmoty 17 Armovací tkaniny 17 Základní nátěry 17 Konečné povrchové úpravy 18 Nátěry pro následnou údržbu 19 Doplňkové komponenty ZAJIŠTĚNÍ A KONTROLA JAKOSTI ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA ČASU ZATEPLENÍ NA 1M PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA STAVEBNÍ PŘÍPRAVA Pracovní četa - její velikost a požadovaná kvalifikace Pracovní prostředky, nářadí a pomůcky Skladování materiálu Nakládání s odpady Příprava staveniště BOZP Omezení při realizaci zateplovacích systémů EKO-STZ Všeobecně závazné pokyny Příprava podkladu pro ETICS (pro lepení desek izolantu) Příprava hmot APLIKACE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU EKO-STZ Penetrace podkladu Osazení soklového profilu nebo montážní latě Lepení desek tepelné izolace Osazení klempířských prvků Kotvení izolantu hmoždinkami Ochrana exponovaných míst Provádění základní vrstvy Osazení dekorativních prvků Konečná povrchová úprava systému KONTROLA PROVÁDĚNÍ PŘEDEPSANÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY ÚDRŽBA A OPRAVY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY A NORMY POUŽITÁ LITERATURA 38 3

4 1. POUŽITÉ ZKRATKY A NÁZVOSLOVÍ ETICS vnější tepelně izolační kontaktní systém ETAG technický předpis pro Evropské technické schválení ETA Evropské technické schválení EPS fasádní pěnový polystyren MW minerální vlna Podklad povrch stavební konstrukce, na kterou se lepí a kotví ETICS Lepící hmota speciální lepidlo nebo univerzální stěrka používané pro přilepení tepelného izolantu na podklad Desky tepelné izolace desky EPS nebo MW uvedené ve specifikaci ETICS EKO - STZ P nebo STZ M Kotvící prvky plastové talířové hmoždinky uvedené ve skladbě EKO-STZ Základní vrstva vrstva zajišťující vyztužení a rovinnost ETICS. Skládá se ze speciální stěrky a výztužné tkaniny Konečná povrchová úprava strukturované dekorativní omítky uvedené ve skladbě EKO-STZ P a STZ M Hloubková penetrace speciální transparentní penetrátor zajišťující zpevnění podkladu pro ETICS Základní nátěr slouží jako adhezívní můstek mezi základní vrstvou a povrchovou úpravou (omítkou) 4

5 2. VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY EKO-STZ - typ, účel použití a vlastnosti Tento montážní postup slouží jako závazný předpis k provádění vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS). Zateplovací systém EKO-STZ P (s izolací polystyrénovými deskami vyhovujícími ČSN EN 13163) Kontaktní zateplovací systém s použitím fasádních desek z expandovaného polystyrenu. (EPS) Zateplovací systém EKO-STZ M (s izolací z minerální vlny MW) ETICS s použitím fasádních desek z MW uvedených ve skladbě EKO-STZ M. Systém s použitím tepelného izolantu na bázi minerálních fasádních desek s podélně orientovanými vlákny s povrchovou úpravou z tenkovrstvých probarvených omítek. Je určen pro zateplení budov bez omezení výškou. Obr. 0-1 Schéma ETICS 5

6 3. SKLADBA ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ 3.1 Komponenty zateplovacího systému EKO-STZ P Jednotlivé komponenty byly vyvinuty, zvoleny a zkoušeny se zvláštním ohledem na jejich vzájemné fyzikálně mechanické a chemické působení v rámci zateplovacího systému EKO-STZ jako celku, který je navržen a vyráběn v souladu s Evropským technickým schválením č. 05/0154 (dále jen ETA). Lepení a kotvení systému Základní vrstva Hloubková penetrace Lepící hmota Desky tepelné izolace Kotvící prvky Hmota pro vytvoření základní vrstvy Hloubková penetrace EKOPEN E0601 Hloubková penetrace PENETRACE S 2802 A E0607 Lepicí hmota EKOFIX-Z E4001 Lepicí a stěrková hmota VAZAFIX E4009 Desky EPS vyhovující požadavkům ČSN EN Plastové talířové hmoždinky - ejotherm STR U, STR U 2G - ejotherm NT U - ejotherm NTK U - EJOT SDM-T plus - EJOT H1 eco - BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La, BRAVOLL PTH-KZL 60/8-La, - BRAVOLL PTH 60/8-La, BRAVOLL PTH-L 60/8-La, - BRAVOLL PTH SX - BRAVOLL PTH 60/10-La, BRAVOLL PTH-KZ 60/10-La - Dämmstoffdübel Koelner TFIX-8M - Koelner KI-10, KI-10M - Koelner TF -TIX-8S, TFIX-8ST - KEW TSD 8 - Thermoschraubdübel KEW TSBD 8 - KEW TSD-V 8 - Wkret-met LFN ø 8, Wkret-met LFM ø 8 - Wkret-met LFN ø 10, Wkret-met LFM ø 10 - Wkret-met LTX ø 8, Wkret-met LMX ø 8 - Wkret-met LTX ø 10, Wkret-met LMX ø 10 - Wkret-met FIXPLUG ø 8, Wkret-met ø FIXPLUG 10 - Wkret-met WKTHERM ø 8 - fischer Schlagdübel Termoz 8N, 8 NZ - fischer Dämmstoffdübel Termoz KS 8 - fischer Termoz 8 SV - fischer Schlagdübel TERMOFIX CF 8 - fischer Termoz PN 8 - fischer Termoz CN 8 - fischer Termoz LO 8 - Hilti XI-FV - Hilti SD-FV - Hilti SDK-FV 8 - Hilti SX-FV - Talířová hmoždinka TTH 10/60-La - TOP-KRAFT-FI-08P, TOP-KRAFT-FI-08M - TOP-KRAFT-FI-10P, TOP-KRAFT-FI-10M Stěrková hmota VAZAKRYL E4007 Lepicí a stěrková hmota VAZAFIX E4009 6

7 Výztuž Armovací tkanina - VERTEX R 117 A VERTEX R 131 A VERTEX R 267 A SSA-1363 SM (100) Konečná povrchová úprava Základní nátěr Dekorativní omítky Ochranný nátěr Příslušenství k systému Následná údržba systému (obnova ochranného nátěru) Základní nátěr EKOFAS E0204 Disperzní EKOPUTZ E*301 KC PUTZ E*305 STRUKTUR PUTZ E*309 Silikonová EKOPUTZ SILIKON E*303 KC PUTZ SILIKON E*307 STRUKTUR PUTZ SILIKON E*311 Odpovídá popisu dle ETAG 004 Minerální KBELORIT Struktural, KBELORIT Dekoral Fasádní barva EKOFAS JZ E0203 FASIKON E0208 (k údržbě silikonových omítek) FASAX SILIKÁT E0207 (k údržbě silikátových omítek) EKOFAS JZ E0203 (k údržbě akrylátových a minerálních omítek) Základní nátěr EKOFAS SILIKÁT E0206 (rozpouštědlo PENSIL E0603) Silikátová EKOPUTZ SILIKÁT E*302 KC PUTZ SILIKÁT E*306 STRUKTUR PUTZ SILIKÁT E*310 Základní komponenty Následující přehled komponentů zateplovacího systému poskytuje základní informace a návody pro práci s nimi. Při samotné aplikaci je nutno postupovat dle postupů stanovených v technických listech a na etiketách, které jsou pro tyto materiály závazné. Hloubkové penetrace EKOPEN E0601 Hloubkový penetrační nátěr je určený ke zpevnění podkladu a snížení nasákavosti, tím také výrazně přispívá ke zvýšení přídržnosti lepící hmoty k podkladu. Ředění: neředí se transparentní 0,1-0,4 l/m 2 (v závislosti na struktuře a savosti podkladu) plastové kanystry á 5 a 10 l PENETRACE S 2802 A E0607 Hloubkový penetrační nátěr je určený ke zpevnění podkladu a snížení nasákavosti, tím také výrazně přispívá ke zvýšení přídržnosti lepící hmoty k podkladu. Ředění: 1:1 1:10 Barva: transparentní 0,1-0,04 l/m 2 (v závislosti na struktuře a savosti podkladu) plastové kanystry á 1, 2, 5 a 10 l 7

8 Lepicí hmoty EKOFIX-Z E4001 Suchá lepicí hmota určená k lepení desek izolačního materiálu pro ETICS. šedý lepení polystyrenu: 3-4 kg/m 2 Příprava směsi: smíchat 25 dílů vody se 100 díly směsi, nechat min. 5 minut odležet a pak znovu krátce rozmíchat papírové pytle s PE vložkou á 25 kg, paletováno á 1050 kg 24 měsíců od data výroby, v suchu, na paletách VAZAFIX E4009 Suchá hmota určená k lepení a stěrkování desek izolačního materiálu pro ETICS. Příprava směsi: šedý 3-5,5 kg/m 2 pro lepení 4-6 kg/m 2 pro stěrkování smíchat 25 dílů vody se 100 díly směsi, nechat min. 5 minut odležet a pak znovu krátce rozmíchat papírové pytle s PE vložkou á 25 kg, paletováno á 1050 kg 24 měsíců od data výroby, v suchu, na paletách Desky z expandovaného polystyrenu (EPS desky) Odpovídající ČSN EN Hmoždinky jen typy uvedené ve skladbě ETICS (bod 3.1) Plastové hmoždinky ve tvaru talíře s dříkem a plastovým (eventuálně kovovým) trnem, které slouží k upevňování tepelně izolačních desek na zateplované objekty. Při přípravě a skladování je třeba je chránit před teplotami vyššími než 50 o C. Stěrkové hmoty VAZAKRYL E4007 Stěrková hmota určená k vyrovnání izolačních desek na fasádě a k ochraně armovací tkaniny. Vytváří podklad pod konečnou povrchovou úpravu. šedý stěrkování polystyrenu: 3,5-4,0 kg/m 2 Příprava směsi: smíchat 25 dílů vody se 100 díly směsi, nechat min. 10 minut odležet a pak znovu krátce rozmíchat Technologická přestávka: min. 2 dny (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu) papírové pytle s PE vložkou á 25 kg, paletováno á 1050 kg 24 měsíců od data výroby, v suchu, na paletách VAZAFIX E4009 Suchá hmota určená k lepení a stěrkování desek izolačního materiálu pro ETICS. šedý 3-5,5 kg/m 2 pro lepení 4-6 kg/m 2 pro stěrkování Příprava směsi: smíchat 25 dílů vody se 100 díly směsi, nechat min. 5 minut odležet a pak znovu krátce rozmíchat Technologická přestávka: min. 2 dny (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu) papírové pytle s PE vložkou á 25 kg, paletováno á 1050 kg 24 měsíců od data výroby, v suchu, na paletách 8

9 Armovací tkanina - jen typy uvedené ve skladbě ETICS (bod 3.1) Tkanina ze skelných vláken, impregnovaná akrylátem, odolná vůči alkáliím, která slouží k vyztužení základní vrstvy. VERTEX R 117 A 101 Velikost ok: 3,5 x 3,5 mm Plošná hmotnost: 145 g/m 2 1,13 m 2 (13% na překlady) role šíře 110 cm a délky 50 m balené ve fólii, paletováno á 1500 m 2 v suchu, nastojato, chránit před poškozením a trvalou deformací VERTEX R 131 A 101 Velikost ok: 3,5 x 3,5 mm Plošná hmotnost: 162 g/m 2 1,13 m 2 (13% na překlady) role šíře 110 cm a délky 50 m balené ve fólii, paletováno á 1500 m 2 v suchu, nastojato, chránit před poškozením a trvalou deformací VERTEX R 267 A 101 Velikost ok: 3,5 x 3,5 mm Plošná hmotnost: 314 g/m 2 1,13 m 2 (13% na překlady) role šíře 100 cm a délky 50 m balené ve fólii, paletováno á 1500 m 2 v suchu, nastojato, chránit před poškozením a trvalou deformací VALMIERA SSA 1363 SM (100) Velikost ok: 3,5 x 3,5 mm Plošná hmotnost: 156 g/m 2 Základní nátěry EKOFAS E0204 Zrnitý základní nátěr pod disperzní, silikonvé a minerální dekorativní omítky vyráběné a dodávané společností COLORLAK, a.s. bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR Ředění: (max.) 30% vody 0,25-0,3 kg/m 2 plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg EKOFAS SILIKÁT E0206 Zrnitý základní nátěr pod silikátové dekorativní omítky vyráběné a dodávané společností COLORLAK, a.s. bílý + odstíny dle vzorkovnice Colorprogram Silikát (rok vydání 2008) Ředění: je určen k přímé aplikaci, event. se naředí 5 10% PENSILu 0,25-0,3 kg/m 2 (pouze 1 nátěr) plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg 9

10 Konečná povrchová úprava Obr. 1 Drásaná omítkovina Obr. 2 Zatíraná omítkovina Disperzní dekorativní omítky Disperzní (akrylátové) omítky jsou plně omyvatelné, velmi odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření. Mají dlouhou životnost a stálost barevných odstínů. Jsou velmi pružné a odolné proti mechanickému poškození. Omítky řady EXTRA obsahují silikonovou emulzi, která zvyšuje jejich samočisticí a hydrofobní schopnost. Ředění: název bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR omítka je určena k přímé aplikaci, v případě potřeby se ředí 1-2% vody struktura zrnitost/spotřeba 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm EKOPUTZ E*301 drásaná - 1,9-2,4 kg/m 2 2,3-2,8 kg/m 2 3,5-4,0 kg/m 2 KC PUTZ E*305 zatíraná 2,0-2,4 kg/m 2 2,4-2,8 kg/m 2 3,3-3,7 kg/m 2 4,0-4,4 kg/m 2 STRUKTUR PUTZ E*309 jemně drásaná 1,6-1,8 kg/m 2 2,0-2,4 kg/m 2 3,1-3,5 kg/m 2 - plastové kbelíky á 25 kg Silikátové dekorativní omítky Silikátové omítky jsou vysoce prodyšné a odolné proti povětrnostním vlivům. Jsou určeny především pro stavby s požadavkem na vysokou paropropustnost. bílý + odstíny dle vzorkovnice Colorprogram Silikát (rok vydání 2008) Ředění: omítka je určena k přímé aplikaci, v případě potřeby se ředí 1-2% vody název struktura zrnitost/spotřeba 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm EKOPUTZ E*302 drásaná - 1,9-2,4 kg/m 2 2,3-2,8 kg/m 2 3,5-4,0 kg/m 2 KC PUTZ E*306 zatíraná 2,0-2,4 kg/m 2 2,4-2,8 kg/m 2 3,3-3,7 kg/m 2 4,0-4,4 kg/m 2 STRUKTUR PUTZ E*310 jemně drásaná 1,6-1,8 kg/m 2 2,0-2,4 kg/m 2 3,1-3,5 kg/m 2 - plastové kbelíky á 25 kg 10

11 Silikonové dekorativní omítky Silikonové omítky jsou odolné proti povětrnostním vlivům a vyznačují se samočisticí schopností. Jsou určeny především pro stavby s požadavkem na vyšší paropropustnost. Ředění: název bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR omítka je určena k přímé aplikaci, v případě potřeby se ředí 1-2% vody struktura zrnitost/spotřeba 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm EKOPUTZ E*303 drásaná - 1,9-2,4 kg/m 2 2,3-2,8 kg/m 2 3,5-4,0 kg/m 2 KC PUTZ E*307 zatíraná 2,0-2,4 kg/m 2 2,4-2,8 kg/m 2 3,3-3,7 kg/m 2 4,0-4,4 kg/m 2 STRUKTUR PUTZ E*311 jemně drásaná 1,6-1,8 kg/m 2 2,0-2,4 kg/m 2 3,1-3,5 kg/m 2 - plastové kbelíky á 25 kg Minerální dekorativní omítky Minerální dekorativní omítky jsou vzdušné a paropropustné, odolné proti povětrnostním podmínkám. Struktura: Ředění: KBELORIT DEKORAL rýhovaná, KBELORIT STRUKTURAL - hlazená bílý dle údajů výrobce uvedených na obalu dle velikosti zrna papírové pytle s PE vložkou á 25 kg, paletováno á 1050 kg v suchu, na paletách Ochranný nátěr Fasádní barvy s vynikající kryvostí chránící omítky před působením klimatických vlivů, zejména deště. EKOFAS JZ E0203 Disperzní fasádní barva pro barevnou úpravu minerálních omítek Ředění (max.): bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR 1. nátěr - 20% vody, 2. nátěr 5-10% vody 0,4-0,7 kg/m 2 při 2 nátěrech plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg Nátěry pro následnou údržbu FASAX E0201 Profesionální hladká disperzní fasádní barva Ředění (max.): bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR 1. nátěr - 20% vody, 2. nátěr 5-10% vody 0,3-0,35 kg/m 2 při 2 nátěrech plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg 11

12 EKOFAS JZ E0203 jemně zrnitá disperzní fasádní barva Ředění (max.): FASIKON E0208 profesionální hladká silikonová fasádní barva bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR 1. nátěr - 20% vody, 2. nátěr 5-10% vody 0,4-0,7 kg/m 2 při 2 nátěrech plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg Ředění (max.): bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR 1. nátěr - 20% vody, 2. nátěr 5-10% vody 0,3-0,35 kg/m 2 při 2 nátěrech plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg FASAX SILIKÁT E0207 profesionální hladká silikátová fasádní barva bílý + odstíny dle vzorkovnice Colorprogram Silikát (rok vydání 2008) Ředění (max.): 1. nátěr - 20% vody, 2. nátěr 5-10% vody 0,3-0,4 kg/m 2 při 2 nátěrech plastové kbelíky á 5, 10 a 20 kg Doplňkové komponenty Soklový profil Hliníkový soklový profil uzavřený s okapničkou z Al plechu (typ LO) pro založení zateplovacích systémů EKO-STZ. Materiál: Délka: Šířka: Tloušťka: hliník 2 m mm, dále na objednávku do 160 mm 0,8 mm; 1,0 mm balík á 50 m Soklová hmoždinka s vrutem Natloukací plastová hmoždinka s povrchově upraveným ocelovým vrutem sloužící k upevnění soklových profilů. Délka: Průměr: 60 mm, 80 mm 8 mm papírová krabice á 100 ks Plastová spojka Plastová spojka soklových profilů. Materiál: Délka: plast 30, 40, 60 mm á 100 ks 12

13 Plastová podložka Plastová distanční podložka zajišťuje dosažení roviny přední hrany soklového profilu. Materiál: Tloušťka: plast 2, 3, 4, 5 a 10 mm sáček á 50 ks Rohový profil Hliníkový rohový profil ke zpevnění rohů objektů a ostění okenních a dveřních otvorů. Materiál: Délka: hliník 2 m balík á 50 m (chráněný smršťovací fólií) Kombilišta rohová Hliníkový nebo plastový rohový profil se sklovláknitou síťovinou ke zpevnění rohů objektů a okenních a dveřních otvorů. Materiál: hliník nebo plast Délka: hliník - 2 m; 2,5 m plast - 2,5 m Přesah síťoviny: 10 x 10 cm nebo 10 x 23 cm balík á 50 m (chráněný smršťovací fólií) Okapní rohový profil Plastový rohový profil ke zpevnění okenních a dveřních nadpraží, který zabraňuje zatékání vody a odmrzání omítky. Materiál: Délka: Přesah síťoviny: plast 2 m 14 x 10 cm balík á 100 m (chráněný smršťovací fólií) Okenní a dveřní začišťovací profil Plastový začišťovací profil s integrovanou síťovinou a samolepící PE páskou, který slouží k dokonalému napojení povrchových omítek a okenních a dveřních otvorů. Profil zajišťuje pevné a dilatující spojení, zabraňuje poškrábání rámu, spáry jsou odolné proti vodě a zabraňují prostupu chladu. Materiál: Délka: Přesah síťoviny: plast 1,4 m; 1,6 m; 2,4 m 14 cm balík á 50 m (chráněný smršťovací fólií) Parapetní začišťovací profil Plastový profil s integrovanou síťovinou a samolepící PE páskou pro dokonale spojení zateplovacího systému s parapetem, atikami apod. Profil zajišťuje pevné a dilatující spojení, zabraňuje zatékání vody, prostupu chladu, zamezuje praskání omítky a nahrazuje tmelení spár. Materiál: Délka: Přesah síťoviny: plast 2,0 m 11 cm balík á 200 m (chráněný smršťovací fólií) 13

14 Dilatační profily Hliníkový profil s gumotextílií a síťovinou pro vytváření dilatačních spár v zateplovacích systémech EKO-STZ. Materiál: Délka: Přesah síťoviny: hliník 2,0 m 14 x 14 cm (průběžná dilatace) 14 x 10 cm (rohová dilatace) balík á 50 m (chráněný smršťovací fólií) Papírové lepicí pásky Papírové lepicí pásky k provádění odlišných barevných odstínů nebo struktur povrchových úprav zateplovacích systémů EKO-STZ. Délka: Tloušťka: 50 m 38 mm, 50 mm 14

15 3.2 Komponenty zateplovacího systému EKO STZ M Jednotlivé komponenty byly vyvinuty, zvoleny a zkoušeny se zvláštním ohledem na jejich vzájemné fyzikálně mechanické a chemické působení v rámci zateplovacího systému EKO-STZ jako celku, který je navržen a vyráběn v souladu s Evropským technickým schválením č. 13/0119 (dále jen ETA). Hloubková penetrace Lepící hmota Desky tepelné izolace Hloubková penetrace EKOPEN E0601 Lepící hmota EKOFIX-Z E4001 Desky z minerálních vláken vyhovující požadavkům EN Desky z minerální vlny ( MW deska podélné vlákno, reakce na oheň A1, nasákavost WS, WL(P), pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR 15 ) Desky z minerální vlny -NOBASIL FKD S ( MW deska podélné vlákno, reakce na oheň A1, nasákavost WS, WL(P), pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR 10 ) Desky z minerální vlny Isover TF PROFI ( MW deska podélné vlákno, reakce na oheň A1, nasákavost WS, WL(P), pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR 10 ) Lepení a kotvení systému Základní vrstva Kotvící prvky Hmota pro vytvoření základní vrstvy Výztuž Plastové talířové hmoždinky - ejotherm STR U, STR U 2G - ejotherm NT U - ejotherm NTK U - EJOT SDM-T plus - EJOT H1 eco - BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La, BRAVOLL PTH-KZL 60/8-La, - BRAVOLL PTH 60/8-La, BRAVOLL PTH-L 60/8-La, - BRAVOLL PTH-S 60/8-La, BRAVOLL PTH-SL 60/8-La, - BRAVOLL PTH SX - BRAVOLL PTH 60/10-La, BRAVOLL PTH-KZ 60/10-La - Koelner TFIX-8M - Koelner KI-10M - Koelner TFIX-8S - KEW TSD 8 - Thermoschraubdübel KEW TSBD 8 - KEW TSD-V, TSD-V WS - FIXPLUG ø 8, FIXPLUG ø 10 - Wkret-met LMX ø 8 - Wkret-met LFM ø 10 - Wkret-met WKTHERM ø 8 - fischer Termoz 8N, 8 NZ - fischer Dämmstoffdübel Termoz KS 8 - fischer Termoz 8 SV - fischer termoz PN 8 - fischer termoz CN 8 - fischer termoz LO 8 - Hilti XI-FV - Hilti SD-FV - Hilti SDK-FV - Hilti SX-FV - Talířová hmoždinka TTH 10/60-La - TOP-KRAFT-FI-08P, TOP-KRAFT-FI-08M - TOP-KRAFT-FI-10P, TOP-KRAFT-FI-10M Stěrková hmota VAZAKRYL E4007 Armovací tkanina - VERTEX R 117 A 101, - VERTEX R 131 A SSA-1363 SM (100) 15

16 Konečná povrchová úprava Penetrační nátěrová hmota Dekorativní omítky Příslušenství k systému Následná údržba systému Penetrační nátěr EKOFAS E0204 Disperzní EKOPUTZ E*301 KC PUTZ E*305 Silikonové EKOPUTZ SILIKON E*303 KC PUTZ SILIKON E*307 Odpovídá popisu dle ETAG 004 FASIKON E0208 (k údržbě silikonových omítek) FASAX SILIKÁT E0207 (k údržbě silikátových omítek) Penetrační nátěr EKOFAS SILIKÁT E0206 (rozpouštědlo PENSIL) Silikátové EKOPUTZ SILIKÁT E*302 KC PUTZ SILIKÁT E*306 Základní komponenty Následující přehled komponentů zateplovacího systému poskytuje základní informace a návody pro práci s nimi. Při samotné aplikaci je nutno postupovat dle postupů stanovených v technických listech a na etiketách, které jsou pro tyto materiály závazné. Hloubkové penetrace EKOPEN E0601 Hloubkový penetrační nátěr je určený ke zpevnění podkladu a snížení nasákavosti, tím také výrazně přispívá ke zvýšení přídržnosti lepící hmoty k podkladu. Ředění: neředí se transparentní 0,1-0,4 l/m 2 (v závislosti na struktuře a savosti podkladu) plastové kanystry á 5 a 10 l Lepicí hmoty EKOFIX-Z Suchá lepicí hmota určená k lepení desek izolačního materiálu pro ETICS. šedá lepení minerální vlny: 4,5-5 kg/m 2 Příprava směsi: smíchat 25 dílů vody se 100 díly směsi, nechat min. 5 minut odležet a pak znovu krátce rozmíchat papírové pytle s PE vložkou á 25 kg, paletováno á 1050 kg 24 měsíců od data výroby, v suchu, na paletách Desky z minerálních vláken - jen typy uvedené ve skladbě ETICS (bod 3.2) Minerální desky s podélně orientovanými vlákny. Jsou používány pro zateplení staveb s vyššími nároky na požární bezpečnost staveb. Odpovídají ČSN EN a ČSN EN Složení: Stupeň hořlavosti: čedičová vlákna A1 nehořlavé 1,02 m 2 (2 % na prořezy) balík chráněný smršťovací fólií v suchu, nesmí navlhnout, chránit před deštěm a mechanickým poškozením 16

17 Hmoždinky jen typy uvedené ve skladbě ETICS (bod 3.2) Plastové hmoždinky ve tvaru talíře s dříkem a plastovým (eventuálně kovovým) trnem, které slouží k upevňování tepelně izolačních desek na zateplované objekty. Při přípravě a skladování je třeba je chránit před teplotami vyššími než 50 o C. Stěrkové hmoty VAZAKRYL E4007 Stěrková hmota určená k vyrovnání izolačních desek na fasádě a k ochraně výztužné síťoviny. Vytváří podklad pod konečnou povrchovou úpravu. šedý stěrkování minerálních desek 5,0-5,5 kg/m 2 Příprava směsi: smíchat 25 dílů vody se 100 díly směsi, nechat min. 5 minut odležet a pak znovu krátce rozmíchat Technologická přestávka: min. 2 dny (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu) papírové pytle s PE vložkou á 25 kg, paletováno á 1050 kg 24 měsíců od data výroby, v suchu, na paletách Armovací tkanina - jen typy uvedené ve skladbě ETICS (bod 3.2) Tkanina ze skelných vláken, impregnovaná akrylátem, odolná vůči alkáliím, která slouží k vyztužení základní vrstvy. VERTEX R 117 A 101 Velikost ok: 3,5 x 3,5 mm Plošná hmotnost: 145 g/m 2 1,13 m 2 (13% na překlady) role šíře 110 cm a délky 50 m balené ve fólii, paletováno á 1500 m 2 v suchu, nastojato, chránit před poškozením a trvalou deformací VERTEX R 131 A 101 Velikost ok: 3,5 x 3,5 mm Plošná hmotnost: 162 g/m 2 1,13 m 2 (13% na překlady) role šíře 110 cm a délky 50 m balené ve fólii, paletováno á 1500 m 2 v suchu, nastojato, chránit před poškozením a trvalou deformací VALMIERA SSA 1363 SM (100) Velikost ok: 3,5 x 3,5 mm Plošná hmotnost: 150 g/m 2 Základní nátěry EKOFAS E0204 Zrnitý základní nátěr pod disperzní a silikonové dekorativní omítkoviny vyráběné a dodávané společností COLORLAK, a.s. bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR Ředění: (max.) 30% vody 0,25-0,3 kg/m 2 plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg 17

18 EKOFAS SILIKÁT E0206 Zrnitý základní nátěr pod silikátové omítky vyráběné a dodávané společností COLORLAK, a.s. bílý + odstíny dle vzorkovnice Colorprogram Silikát (rok vydání 2008) Ředění: je určen k přímé aplikaci, event. se naředí 5 10% PENSILu 0,25-0,3 kg/m 2 (pouze 1 nátěr) plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg Konečné povrchové úpravy Disperzní dekorativní omítky Disperzní (akrylátové) omítky jsou plně omyvatelné, velmi odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření. Mají dlouhou životnost a stálost barevných odstínů. Jsou velmi pružné a odolné proti mechanickému poškození. Omítky řady EXTRA obsahují silikonovou emulzi, která zvyšuje jejich samočisticí a hydrofobní schopnost. Ředění: název bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR omítka je určena k přímé aplikaci, v případě potřeby se ředí 1-2% vody struktura zrnitost/spotřeba 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm EKOPUTZ E*301 drásaná - 1,9-2,4 kg/m 2 2,3-2,8 kg/m 2 3,5-4,0 kg/m 2 KC PUTZ E*305 zatíraná 2,0-2,4 kg/m 2 2,4-2,8 kg/m 2 3,3-3,7 kg/m 2 4,0-4,4 kg/m 2 STRUKTUR PUTZ E*309 jemně drásaná 1,6-1,8 kg/m 2 2,0-2,4 kg/m 2 3,1-3,5 kg/m 2 - plastové kbelíky á 25 kg Silikátové dekorativní omítky Silikátové omítky jsou vysoce prodyšné a odolné proti povětrnostním vlivům. Jsou určeny především pro stavby s požadavkem na vysokou paropropustnost. bílý + odstíny dle vzorkovnice Colorprogram Silikát (rok vydání 2008) Ředění: omítka je určena k přímé aplikaci, v případě potřeby se ředí 1-2% vody název struktura zrnitost/spotřeba 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm EKOPUTZ E*302 drásaná - 1,9-2,4 kg/m 2 2,3-2,8 kg/m 2 3,5-4,0 kg/m 2 KC PUTZ E*306 zatíraná 2,0-2,4 kg/m 2 2,4-2,8 kg/m 2 3,3-3,7 kg/m 2 4,0-4,4 kg/m 2 STRUKTUR PUTZ E*310 jemně drásaná 1,6-1,8 kg/m 2 2,0-2,4 kg/m 2 3,1-3,5 kg/m 2 - plastové kbelíky á 25 kg 18

19 Silikonové dekorativní omítky Silikonové dekorativníomítky jsou odolné proti povětrnostním vlivům a vyznačují se samočisticí schopností. Jsou určeny především pro stavby s požadavkem na vyšší paropropustnost. Ředění: název bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR omítka je určena k přímé aplikaci, v případě potřeby se ředí 1-2% vody struktura zrnitost/spotřeba 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm EKOPUTZ E*303 drásaná - 1,9-2,4 kg/m 2 2,3-2,8 kg/m 2 3,5-4,0 kg/m 2 KC PUTZ E*307 zatíraná 2,0-2,4 kg/m 2 2,4-2,8 kg/m 2 3,3-3,7 kg/m 2 4,0-4,4 kg/m 2 STRUKTUR PUTZ E*311 jemně drásaná 1,6-1,8 kg/m 2 2,0-2,4 kg/m 2 3,1-3,5 kg/m 2 - plastové kbelíky á 25 kg Nátěry pro následnou údržbu FASAX E0201 profesionální hladká disperzní fasádní barva Ředění (max.): bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR 1. nátěr - 20% vody, 2. nátěr 5-10% vody 0,3-0,35 kg/m 2 při 2 nátěrech plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg EKOFAS JZ E0203 jemně zrnitá disperzní fasádní barva Ředění (max.): bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR 1. nátěr - 20% vody, 2. nátěr 5-10% vody 0,4-0,7 kg/m 2 při 2 nátěrech plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg FASIKON E0208 profesionální hladká silikonová fasádní barva Ředění (max.): bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR 1. nátěr - 20% vody, 2. nátěr 5-10% vody 0,3-0,35 kg/m 2 při 2 nátěrech plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg FASAX SILIKÁT E0207 profesionální hladká silikátová fasádní barva bílý + odstíny dle vzorkovnice Colorprogram Silikát (rok vydání 2008) Ředění (max.): 1. nátěr - 20% vody, 2. nátěr 5-10% vody 0,3-0,4 kg/m 2 při 2 nátěrech plastové kbelíky á 5, 10 a 20 kg 19

20 Doplňkové komponenty stejné jako u EKO-STZ P 4. ZAJIŠTĚNÍ A KONTROLA JAKOSTI Zateplovací systémy EKO-STZ byly jako stanovený výrobek certifikovány v souladu se směrnicí Rady 89/106/EHS ve znění Směrnice Rady 93/68/EHS z a Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a bylo na ně vydáno evropské prohlášení o shodě. Kvalita výrobků firmy COLORLAK, a.s. je zajišťována důkladnou vstupní a výstupní kontrolou, pravidelnou dozorovou činností autorizované osoby a zavedeným a funkčním systémem řízení jakosti dle ČSN ISO ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA ČASU NA ZATEPLENÍ 1m 2 Činnost Nh Usazení soklového profilu, vložení a vyjmutí polystyrénové desky, nanesení lepidla vč. ekvivalentního času na prořez 0,17 Osazení polystyrénových desek 0,08 Vrtání otvorů pro hmoždinky a osazení hmoždinek 0,26 Přebroušení plochy polystyrenu 0,07 Nanesení a roztažení Vazakrylu, uložení síťoviny a její zahlazení vč. ekvivalentního času na stříhání, přebroušení základní vrstvy 0,32 Nátěr penetračním prostředkem EKOFAS 0,05 Natažení dekorativní omítky 0,27 CELKEM 1,22 Uvedené údaje byly stanoveny pro zateplení polystyrénovými deskami. Výše uvedenou spotřebu času je třeba brát jako orientační. Normování bylo uvažováno při zateplování plochy bez okenních a dveřních otvorů, výklenků, balkonů, lodžií, říms, atik apod. V případě zateplování ploch vyžadujících zvýšenou pracnost je nutno počítat s časovým navýšením. 6. PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA Projektová příprava je nezbytným výchozím bodem realizace ETICS. Musí zohledňovat a respektovat odborný průzkum objektu. Projektovou přípravou se rozumí zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Zpracování projektové dokumentace zajistí osoba nebo organizace s oprávněním k projektové činnosti (stavební inženýr autorizovaný v oboru pozemní stavby, autorizovaný projektant, projekční kancelář). Projektová dokumentace sestává z těchto částí: Souhrnná technická a stavební zpráva Obsahuje zejména: o identifikační údaje o údaje provedených zjištěních a měřeních o údaje o podkladu a jeho nutných úpravách pro uplatnění ETICS o popis technického řešení navrhovaných úprav včetně dimenzování ETICS o popis řešení návazností ETICS včetně úprav podmiňujících účinnost ETICS o výpis ploch s jednotlivými druhy a dimenzemi ETICS 20

21 Doložení tepelně technických vlastností konstrukcí ve výchozím stavu a s navrženým ETICS včetně šíření vlhkosti konstrukcí a popř. energetických vlastností budovy podle požadavků ČSN a zvláštních předpisů ( např. z. 406/200 Sb., vyhláška MPO č. 29/2001 Sb. a vyhláška MMR č. 137/1998 Sb. Zpráva statika: o posouzení statiky současného stavu objektu (koroze výztuže, kvalita betonu, přenos zatížení dodatečného zateplení na základy), o zhodnocení únosnosti podkladu systému a návrh úprav pro dosažení požadované únosnosti, o návrh druhu a délky hmoždinek, počtu hmoždinek, jejich rozmístnění a hloubku zapuštění do podkladu. Požárně technické řešení Výkresová dokumentace zahrnuje: o situaci o půdorys a řezy s vyznačením rozsahu, druhu a dimenzemi ETICS o pohledy a vyznačením barevného tónu, struktury a báze konečné povrchové úpravy ETICS na jednotlivých plochách o rozhodující detaily ETICS a jeho návazností a to především: řešení dilatačních spár těsnění průchozích prvků a konstrukcí (hromosvody, žebříky atd.) nároží, atiky přechod na nezateplené části Stavební dokumentace zpravidla zajišťuje dodavatel prací, musí být v souladu s projektovou dokumentací i dokumentací ETICS. Obsahuje zejména: o specifikaci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) včetně určení jeho přesné skladby, tloušťky desek tepelné izolace, počtu, příp. polohy a rozmístění hmoždinek v případě jejich potřeby upevňovací schéma izolačních desek, určení příslušenství ETICS o dokumentaci ETICS o údaje o provedených zjištěních a popř. návazná upřesnění o podmínky a postupy pro provádění ETICS neurčené v projektové dokumentaci o detaily provedení ETICS neřešené v projektové dokumentaci o dokumentace skutečného provedení - po dohodě zajišťuje projektant a/nebo dodavatel stavebních prací o zdokumentování polohy a druhu prvků a rozvodů (např. elektroinstalační vedení) umístěných v podkladu nebo v konstrukci, které budou následně zakryté ETICS o zdokumentování všech odchylek skutečného provedení od řešení požadovaného projektovou dokumentací. 21

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o.

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Den Braven Sealants Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

CAPATECT. Capatect Montážní postup

CAPATECT. Capatect Montážní postup CAPATECT Capatect Montážní postup Úvodní poznámka Český Caparol je členem Cechu pro zateplování budov. V tomto návodu na montáž se popisují pracovní postupy při odborném pokládání tepelně izolačních kombinovaných

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy pro ještě lepší a zdravější bydlení Krásné a zdravé bydlení Systémové řešení pro každou stavbu Regenerace bytových domů Zateplovací systémy Energeticky úsporné bydlení a rentabilní

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí technika & detaily OBSAH formáty STEICOprotect S. 04 provedení spár S. 09 STEICOprotect na rámové konstrukci

Více

Postupy při omítání zdiva HELUZ

Postupy při omítání zdiva HELUZ Postupy při omítání zdiva HELUZ vysoce kvalitní materiály pro vnější úpravu zdiva výhody omítek použití omítek Úvod Omítky jsou tradiční a dosud nejčastěji používaný způsob úpravy vnějších i vnitřních

Více

SPSKS. Úvod. Montáž výrobků z kamene

SPSKS. Úvod. Montáž výrobků z kamene 1 Úvod Technologie zpracování kamene popisuje výrobní postupy přípravy a zhotovení různých kamenných výrobků. Jsou to předměty z kamenů v širokém barevném spektru, bílé, žluté, šedé až černé barvy. Z pestré

Více

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Obsah 1 Balkónové systémy Cemix obecně... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Použití... 3 1.2 Obecné požadavky na podklad...

Více

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119 Maloformátové cihly HELUZ 114 Cihelný obkladový pásek HELUZ 116 Cihelná dlažba HELUZ 118 Speciální tvarovky HELUZ 119 2015-03-01 / Strana 113 Použití Maloformátové cihly HELUZ pro vnitřní nosné a výplňové

Více

Realizujte Váš projekt s mapei

Realizujte Váš projekt s mapei PODLAHÁŘ Realizujte Váš projekt s mapei Mapei odedávna pomáhá svými výrobky a pokročilými technologickými řešeními, které jsou certifi kované dle nejpřísnějších ofi ciálních norem, k realizaci velkých

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK PLATNOST OD 1. 10. 011 1 OBSAH Strana : Profil společnosti Betonové stavby Group s.r.o. 34 Základní charakteristika a možnosti použití zdících prvků LTHERM 4 Stavebně technické

Více