Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :"

Transkript

1 Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce Zemní práce Zpevněné plochy a komunikace Úpravy povrchů Izolace proti vodě Povlakové krytiny Izolace tepelné Kanalizace Výplně otvorů Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské Konstrukce zámečnické Dlažby z kamene Ostatní konstrukce a práce Celkem: Kompletační činnost 1%: Zařízení staveniště 3%: Vedlejší rozpočtové náklady 1,5%: Cena celkem bez DPH: DPH 20%: Cena celkem včetně DPH: Poznámka: 1) Dodavatel je povinen do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla. 2) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných konstrukcí a prací. 3) Dodavatel je povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

2 Strana: 2/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce Zemní práce Zpevněné plochy a komunikace Úpravy povrchů Izolace proti vodě Povlakové krytiny Izolace tepelné Kanalizace Výplně otvorů Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské Konstrukce zámečnické Dlažby z kamene Ostatní konstrukce a práce Celkem: Kompletační činnost 1%: Zařízení staveniště 3%: Vedlejší rozpočtové náklady 1,5%: Cena celkem bez DPH: DPH 20%: Cena celkem včetně DPH: Poznámka: 1) Dodavatel je povinen do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla. 2) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných konstrukcí a prací. 3) Dodavatel je povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

3 Zateplení obvodového pláště a střechy, ČZU - fakulta dřevařská a lesnická, Kamýcká č.p Položka Text Množství m.j. Jedn. Cena Celkem 0 Všeobecné konstrukce a práce Zpracování dodavatelské dokumentace 1,00 KPL 5 000, ,00 Dodavatel v rámci dodávky stavby zpracuje dodavatelskou dokumentaci (výrobní, dílenská, provozní, dokumentace prefabrikátů a dokumentace skutečného provedení), jež podléhá v dostatečném časovém předstihu kontrole investora a GP. Podkladem pro zpracování dodavatelské dokumentace bude tvarové řešení s technickým popisem výrobku stanovené projektem pro provedení Vytýčení stávajících inženýrských sítí 1,00 KPL 3 000, ,00 Osoba pověřená dodavatelem stavby zajistí identifikaci inženýrských sítí v celé trase stavebních prací. Identifikace bude digitálně zpracována a předána investorovi a GP. Identifikace bude provedena před zahájením prací. Při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí je nutno dodržet podmínky správce a vlastníka těchto sítí, případně přizvat jejich technika Vyklizení staveniště 1,00 KPL 5 000, , Zřízení zařízení staveniště, skládky a sklady materiálu a nářadí 1,00 KPL , , Napojení staveniště na zdroje daných inženýrských sítí (elektro, voda, kanalizace) 1,00 KPL 1 500, , Odpojení inženýrských sítí (zejména elektro) před zahájením bouracích prací 1,00 KPL 800,00 800, Oplocení staveniště 1,00 KPL 7 000, , Provedení ochranných a bezpečnostních opatření 1,00 KPL 5 000, ,00 Opatření zamezujících poškození sousedních objektů a omezujících hlučnost a prašnost během provádění stavebních, zejména bouracích prací. Bezpečnostní a ochranná opatření budou provedena zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu v bezprostředním i vzdálenějším okolí stavby, bude zajištěno důkladné oplocení staveniště, budou provedena ochranná hrazení a lešení, zajišťující bezpečný provoz, pohyb osob a komunikace v okolí stavby, budou provedena opatření zamezující přístup nepovolaným osobám do prostoru staveniště Kontrola statikem případných trhlin a následně statického zajištění 1,00 KPL , ,00 V ploše celé fasády bude proveden podrobný průzkum - prověření případných trhlin a částečně degradovaných míst a prvků Demontáž fasádních a střešních rozvodů TZB 1,00 KPL 3 000, ,00 (VZT, telefonní a anténní kabely, antény, hromosvody apod.) Po kontrole funkčnosti bude rozhodnuto o jejich zpětném použití Technologický postup na celkový rozsah prací 1,00 KPL 1 200, ,00 Dodavatel zpracuje vlastní technologický postup na celkový rozsah prací. Technologický popis prací bude obsahovat návrh použité technologie pro jednotlivé druhy bouraných konstrukcí a pro jednotlivé druhy prací, bude obsahovat návrh použitých zařízení a nářadí, rozdělení prací na etapy, způsob likvidace vybourané suti, popis nakládky, staveništní dopravy, způsobu odvozu, použití ochranných prostředků omezujících prašnost a hlučnost. Zpracovaný postup prací bude předložen GP k odsouhlasení Ochrana instalovaného bezpečnostního kamerového systému 1,00 KPL 5 000, , , Zemní práce Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 ručně kolem objektů 191,25 M3 450, , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř ,25 M3 50, , Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 165,75 M3 250, , ,50

4 5 Komunikace Rozebrání stávajícího povrchu okolo objektu v šířce cca 1m 255,00 M2 45, , Uvedení plochy okolo objektu do původního stavu po zahrnutí výkopu 250,00 M2 120, , , Úpravy povrchů DESKA EPS 100 F 1000X500X40 MM 617,73 M2 44, , DESKA EPS 100 F 1000X500X50 MM 4,94 M2 56,00 276,36 Skladba E1.7-4,7 m2 19a DESKA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS 1000X500X50 MM 3,15 M2 130,00 409,50 Skladba E1.8 - sokl - 3m DESKA EPS 100 F 1000X500X80 MM 16,80 M2 88, ,40 Skladba E m DESKA EPS 100 F 1000X500X100 MM 242,30 M2 110, ,78 Skladba CE1.2 + E1.4 36, DESKA EPS 100 F 1000X500X120 MM 569,70 M2 132, ,14 Skladba E1.2 + E2.1 + E ,52+356,18 22a DESKA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS 1000X500X120 MM 374,85 M2 311, ,35 Skladba E1.3 - sokl -? DESKA EPS 100 F 1000X500X140 MM 2 507,77 M2 155, ,89 Skladba CE1.1 + E , ,34 23a DESKA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS 1000X500X140 MM 23,63 M2 365, ,13 Skladba E1.6 - sokl 22,5m LISTA ROH 30/30 L1000MM 250,80 M 12, , LISTA ZACISTOVACI OKENNI 1 370,36 M 24, , LISTA ZATEPLENÍ ZAKLADACI 143 1,0MM 280,50 M 55, , Přetmelení spár mezi stávajícími prefabrikovanými panely 75,00 M 250, ,00 Tloušťka dle potřeby, ukončení tmelu s vnějším lícem panelů Mechanické očištění stávající nosné konstrukce, zdiva 2 911,61 M2 10, ,10 Skladba E1.1 + E1.2 + E2.1 +E2.2 + E4.1 + E4.2 + S Vyspravení trhlin v původní omítce 3 052,25 M2 10, ,50 Skladba E1.1 + E1.2 + E1.4 + E1,5 + E1.7 + E1.8 + ostění Mechanické očištění stávající nosné konstrukce po odkopání zeminy 255,00 M2 15, , Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle tl. 6mm 14,10 M2 225, ,50 Skladba E4.1 + E4.2 + PE Jemná silikonová probarvená omítka ostění a nadpraží tl. 1,5mm 588,31 M2 240, , Epoxidová kamínková probarvená omítka, zvláště odolná proti znečištění 157,10 M2 387, ,70 Skladba E1,3 + E1.6 + E1.8 + E4.2 Aplikace probarvené omítky bude cca 100mm pod upravený terén tl. 1,5 mm, zrnitost 1,5 mm Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně 249,77 M2 10, ,70 Skladba CE1.1 + CE Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl 100 mm 36,76 M2 180, ,80

5 Skladba CE1,2 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle 6 mm Tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená 100 mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu) cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 100% plochy izolantu před pokládkoucca 5-10 mm (pozn. jedná se o systémové kontaktní zateplení ETICS- z pěnového polystyrénu vč. veškerých kompletačních prvků a celkového provedení dle technologického předpisu výrobce systému. Při návrhu dodavatelské dokumentace a technologickém postupu je nutno zahrnout podmínky a místa aplikace, tj. namáhání větrem a pod.) Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl 140 mm 213,01 M2 212, ,12 Skladba CE1.1 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle 6 mm Tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená140 mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu) Cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 100% plochy izolantu před pokládkoucca 5-10 mm (pozn. jedná se o systémové kontaktní zateplení ETICS- z pěnového polystyrénu vč. veškerých kompletačních prvků a celkového provedení dle technologického předpisu výrobce systému. Při návrhu dodavatelské dokumentace a technologickém postupu je nutno zahrnout podmínky a místa aplikace, tj. namáhání větrem a pod.) Jemná silikonová probarvená omítka tl. 1,5 mm vnějších podhledů 249,77 M2 240, ,80 Zvláště odolná proti zněčištění Skladba CE1.1 + CE Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně 3 369,71 M2 10, ,10 Skladba E1.1 + E1.2 + E1.3 + E1.4 + E1.5 + E1.6 + E1.7 + E1.8 + E4.1 + E4.2 + PE1.1 + ostění Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 80 mm 16,00 M2 171, ,00 Skladba E1.5 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle 6 mm Tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená80 mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu) (izolant založen na soklový profil) Cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 50% plochy izolantu před pokládkoucca 5-10 mm Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 50 mm 4,70 M2 171,00 803,70

6 Skladba E1.7 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle 6 mm Tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená50 mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu) (izolant založen na soklový profil) Cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 50% plochy izolantu před pokládkou cca 5-10 mm a Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 50 mm 1,10 M2 171,00 188,10 Skladba PE1.1 tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu s 5mm krytím dřevotřískovou deskou lepená a mechanicky kotvená (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2 lepidlo dle nerovnosti podkladu) cementové lepidlo lepící stěrka, pokrytí 50% plochy izolantu před pokládkou cca 5-10 mm Montáž zateplení vnějších stěn a základů z polystyrénových desek tl do 50 mm 3,00 M2 171,00 513,00 Skladba E1.8 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle6 mm Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu pod terénem cca 1000mm, vytažena cca 500mm nad upravený terén (do úrovně parapetu 1PP)50mm (pod terénem kotvená přítlakem, 500mm nad terénem mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2) Cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 50% plochy izolantu před pokládkoucca 5-10 mm Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 120 mm 213,52 M2 195, ,40 Skladba E1.2 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle 6 mm Tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená 120 mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu)(izolant založen na soklový profil) Cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 50% plochy izolantu před pokládkou cca 5-10 mm (pozn. jedná se o systémové kontaktní zateplení ETICS- z pěnového polystyrénu vč. veškerých kompletačních prvků a celkového provedení dle technologického předpisu výrobce systému. Při návrhu dodavatelské dokumentace a technologickém postupu je nutno zahrnout podmínky a místa aplikace, tj. namáhání větrem a pod.) Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 100 mm 194,00 M2 180, ,00 Skladba E1.4 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle 6 mm Tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená100 mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu) (izolant založen na soklový profil) Cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 50% plochy izolantu před pokládkou a Montáž zateplení vnějších stěn a základů z polystyrénových desek tl 120 mm 357,00 M2 195, ,00 Skladba E1.3 Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu pod terénem cca 1000mm, vytažena cca 500mm nad upravený terén (do úrovně parapetu 1PP)120mm (pod terénem kotvená přítlakem, 500mm nad terénem mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2) b Montáž zateplení vnitřní části atiky z polystyrénových desek tl 120 mm 322,15 M2 195, ,25

7 Skladba E2.1 + E2.2 tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená120 mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu) Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 140 mm 2 175,34 M2 212, ,08 Skladba E1.1 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle 6 mm Tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená 140mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu) (izolant založen na soklový profil) Cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 50% plochy izolantu před pokládkou cca 5-10 mm (pozn. jedná se o systémové kontaktní zateplení ETICS- z pěnového polystyrénu vč. veškerých kompletačních prvků a celkového provedení dle technologického předpisu výrobce systému. Při návrhu dodavatelské dokumentace a technologickém postupu je nutno zahrnout podmínky a místa aplikace, tj. namáhání větrem a pod.) a Montáž zateplení vnějších stěn a základů z polystyrénových desek tl 140 mm 22,50 M2 212, ,00 Skladba E1.6 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle6 mm Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu pod terénem cca 1000mm, vytažena cca 500mm nad upravený terén (do úrovně parapetu 1PP)140mm (pod terénem kotvená přítlakem, 500mm nad terénem mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2) Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm 1 782,76 M 90, , Montáž zateplení stěn z minerální vlny tl 100 mm mechanicky kotvené 186,50 M2 250, ,00 Skladba S Montáž zakládacích soklových lišt zateplení 255,00 M 5, , Montáž ostatních lišt zateplení - začišťovací lišta oken a dveří, lišta rohová 1 473,78 M 5, , Doplnění stávající opadané omítky vápenocementovou hlazenou omítkou 15mm 13,00 M2 257, ,00 SKladba E4.1 + E Jemná silikonová probarvená omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn 2 609,46 M2 205, ,30 Zvlášť odolná proti znečištění Skladba E1.1 + E1.2 + E1.4 + E1.5 + E1.7 + E Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou 718,20 M2 45, , DESKA MINER TL100MM 195,83 M2 207, ,78 Skladba S , Izolace proti vodě PAS MODIF ASF SBS S JEMNÝM POSYPEM 900,00 M2 100, , Provedení hydroizolace z asfaltových pásů SBS modifikovaných s jemným posypem 750,00 M2 75, ,00 Materiál ve specifikaci Hydroizolační stěrka tl. 2mm plocha vodorovná 1,10 M2 685,00 753,50 Skladba PE Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m 4,34 T 1 500, ,75

8 , Povlakové krytiny ASFALTOVÁ EMULZE 0,03 T , ,20 Skladba SP HYDROIZOLAČNÍ FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC 1,5MM VYZT. POLYEST. TKAN 632,64 M2 276, ,64 Skladba SP1.1 + SP1.5 + SP2.2 + E2.2 UV odolná střešní fólie s třídou reakce na oheň Broof (t1) PÁS ASFALTOVÝ S HLINÍKOVOU VLOŽKOU 76,80 M2 120, ,00 Skladba SP Provedení povlakové krytiny střech asfaltovou emulzí 64,00 M2 10,00 640,00 Skladba SP Provedení parotěsné vrstvy - asfaltový pás s hliníkovou vložkou 64,00 M2 70, ,00 Skladba SP1.5 Materiál ve specifikaci Strukturovaná dělící vrstva s nakašírovanou polypropylénovou strukturovanou 304,31 M2 210, ,10 rohoží ve tvaru nopů, tl. 8mm (D+M) Skladba SP1.4 + SP1.6 + SP2.1 + E Provedení povlakové krytiny střech fólií z měkčeného PVC 527,20 M2 210, ,00 Skladba SP1.1 + SP1.5 + SP2.2 + E2.2 Materiál ve specifikaci Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m 2,13 T 2 500, , , Izolace tepelné DESKA EPS 150 S SPÁDOVÉ KLÍNY MIN TL 80 MM 221,14 M2 171, ,03 Skladba SP1.6 + SP2.1 + SP DESKA EPS 150 S SPÁDOVÉ KLÍNY MIN TL 120MM 93,19 M2 360, ,50 Skladba SP1.4 + SP DESKA EPS 150 S 1000X1000X140 MM 220,50 M2 226, ,00 Skladba SP GEOTEXT NETKANA 300G/M2 531,48 M2 21, ,08 Skladba SP1.1 + SP1.5 + E Odstranění tepelné izolace stěn z polystyrenu tl do 100 mm 7,44 M2 80,00 595, Nová tepelná izolace - minerální vata (doplnění stávající izolace) tl. 120 mm 111,00 M2 350, ,00 Skladba SP1.3 V místě chybějící nebo nedostatečné vrstvy stávajícícizolace tuto doplnit. Předpoklad 10%. (Celková plocha je 1110m2) Montáž izolace tepelné střech plochých tl 140 mm mechanicky kotvená 210,00 M2 25, ,00 Skladba SP1.1 materiál ve specifikaci Před realizací stávající skladbu prověřit sondou, chybějící vrstvy doplnit (např. parotěsnou vrstvu, tep. izolaci), poškozené nebo degradované vrstvy (dřevěný záklop) opravit nebo vyměnit, v případě nedostatečné vrstvy tep. izolace proti předpokladu doplnit novou izolaci do celkové souhrnné tl. 220mm.) a Montáž izolace tepelné střech spádové klíny mechanicky kotvená tl. min 120 mm 88,75 M2 115, ,25

9 Skladba SP1.4 + SP1.5 Materiál ve specifikaci b Montáž izolace tepelné střech spádové klíny mechanicky kotvená tl. min 80 mm 210,61 M2 75, ,75 Skladba SP1.6 + SP2.1 + SP2.2 Materiál ve specifikaci, spádové klíny, spád min. 3 od objektu Provedení separační vrstvy z netkané geotextilie 442,90 M2 27, ,30 Skladba SP1.1 + SP1.5 + E2.2 Materiál ve specifikaci Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m 2,10 T 1 500, , , Kanalizace Demontáž vpustí střešních 2,00 KUS 320,00 640,00 Vpusť střešní Hl 80.3, včetně izolační soupravy z PVC manžetou, včetně cca 1m potrubí DN 75 mm (D+M) 2,00 KUS 3 200, , Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m 0,03 T 2 500,00 77, , Výplně otvorů OK/01 - Dvoukřídlé okno 2350/520 mm (D+M) 38,00 KS 4 900, ,00 Dvoukřídlé okno s dvojitým zasklením otevíravé a sklápěcí Rozměr stavebního otvoru: 2400/600 mm Rozměr okna: 2350/520 mm OK/02 - Jednokřídlé okno 1420/520 mm (D+M) 7,00 KS 2 700, ,00 Jednokřídlé okno s dvojitým zasklením sklápěcí Rozměr stavebního otvoru: 1500/600 mm Rozměr okna: 1420/520 mm OK/03 - Jednokřídlé okno 640/520 mm (D+M) 4,00 KS 1 900, ,00 Jednokřídlé okno s dvojitým zasklením sklápěcí Rozměr stavebního otvoru: 720/600 mm Rozměr okna: 640/520 mm OK/04 - atypický okenní rám s osazenými okenními mřížkami 2320/520 mm (D+M) 1,00 KS 3 700, ,00

10 Větrací mřížky rozměr cca 1/0,52m (1ks) a 0,52/0,52m (ks) repasovat Atypický okenní rám s osazenými větracími mřížkami Rozměr stavebního otvoru: 2400/600 mm Rozměr okna: 2320/520 mm OK/05 - atypický okenní rám s osazenou okenní mřížkou 2320/520 mm (D+M) 1,00 KS 4 400, ,00 Větrací mřížka rozměr cca 1/0,52m repasovat Atypický okenní rám s osazenou větrací mřížkou a prostupem VZT Rozměr stavebního otvoru: 2400/600 mm Rozměr okna: 2320/520 mm OK/06 - atypický okenní rám s osazenou okenní mřížkou 640/520 mm (D+M) 1,00 KS 1 000, ,00 Větrací mřížka rozměr cca 0,64/0,52m repasovat Atypický okenní rám s osazenou větrací mřížkou Rozměr stavebního otvoru: 720/600 mm Rozměr okna: 640/520 mm OK/07 - atypický okenní rám s osazenou okenní mřížkou 2320/520 mm (D+M) 1,00 KS 4 200, ,00 Větrací mřížka rozměr cca 0,25/0,25m repasovat Atypický okenní rám s osazenou větrací mřížkou Rozměr stavebního otvoru: 2400/600 mm Rozměr okna: 2320/520 mm OK/08 - atypický okenní rám s osazenou okenní mřížkou 2320/520 mm (D+M) 1,00 KS 4 400, ,00 Větrací mřížka rozměr cca 0,74/0,52m repasovat Atypický okenní rám s osazenou větrací mřížkou Rozměr stavebního otvoru: 2400/600 mm Rozměr okna: 2320/520 mm

11 OK/09 - atypický okenní rám s osazenou okenní mřížkou 2320/520 mm (D+M) 1,00 KS 2 300, ,00 Větrací mřížka rozměr cca 1,53/0,4m repasovat Atypický okenní rám s osazenou větrací mřížkou Rozměr stavebního otvoru: 2400/600 mm Rozměr okna: 2320/520 mm OK/10 - atypický okenní rám s osazenou okenní mřížkou 2320/520 mm (D+M) 1,00 KS 3 100, ,00 Větrací mřížka rozměr cca 1,74/0,52m repasovat Atypický okenní rám s osazenou větrací mřížkou Rozměr stavebního otvoru: 2400/600 mm Rozměr okna: 2320/520 mm D1.1 - Nové vchodové dveře dvoukřídlé plastové s prosklením a s nadsvětlíkem (D+M) 3,00 KS , ,00 Popis: Plastové dvoukřídlé vchodové dveře s proskením a s nadsvětlíkem, robusní plastový šestikomorový rám, světlý průchozí rozměr 1640/ mm Materiál: Plastový šestikomorový systémový profil Povrchová úprava: Barva bílá nebo dle výběru investora Prosklení: Čiré izolační dvojsklo, třída bezpečnosti min. P2A, U skla = 1,1W(m2.K) Otevírání: Dle schematu Kotvení: Dle technologického předpisu výrobce, do zdiva Kování a závěsy: Systémové standardní dveřní kování, bezpečnostní třída 3 Koule(ext.) - klika (int.), bezpečnostní (tř. bezp. 3) Těsnění: Celoobvodové dvojité těsnění Ovládání: Ovládání ruční, na kliku Součinitel prostupu tepla: U=1,3W(m2.K) - celý výrobek Doplňky: Elektronická čtečka karet D1.2 - Nové vchodové dveře dvoukřídlé plastové s prosklením a s nadsvětlíkem (D+M) 1,00 KS , ,00 Popis: Plastové dvoukřídlé vchodové dveře s proskením a s nadsvětlíkem s rozšířeným rámem nadpraží, robusní plastový šestikomorový rám, světlý průchozí rozměr 1640/ mm Materiál: Plastový šestikomorový systémový profil Povrchová úprava: Barva bílá nebo dle výběru investora Prosklení: Čiré izolační dvojsklo, třída bezpečnosti min. P2A, U skla = 1,1W(m2.K) Otevírání: Dle schematu Kotvení: Dle technologického předpisu výrobce, do zdiva Kování a závěsy: Systémové standardní dveřní kování, bezpečnostní třída 3 Koule(ext.) - klika (int.), bezpečnostní (tř. bezp. 3) Těsnění: Celoobvodové dvojité těsnění Ovládání: Ovládání ruční, na kliku Součinitel prostupu tepla: U=1,3W(m2.K) - celý výrobek Doplňky: Elektronická čtečka karet

12 Přesun hmot tonážní pro výplě otvorů v objektech v do 24 m 2,25 T 2 500, , , Konstrukce tesařské ŘEZIVO JEHLIČNATÉ 40X80-95MM - rošt na atiku 1,95 M , ,78 Skladba SP2.1 + SP Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm 235,36 M2 200, ,00 Skladba SP1.4 + SP1.6 Mechanicky kotvená do zdiva a fošen 60/cca 220, horní hrana ve spádu 3 SP2.1 + SP2.2 na rošt - horní část atiky Obložení vnitřní části atiky z desek OSB tl 15 mm mechanicky kotvených 153,25 M2 200, ,00 Skladba E Dřevotřísková deska lepená a mechanicky kotvená, tl. 5mm (D+M) 1,10 M2 300,00 330,00 Skladba PE Montáž podkladního roštu - dřevěná konstrukce z fošen kotvená do atiky 208,30 M2 150, ,00 fošny 40/cca mm po 0,5m, horní hrana ve spádu 3stupně Skladba SP2.1 + SP Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m 4,91 T 1 500, , , Konstrukce klempířské Písemná a výkresová výrobní dodavatelská dokumentace klempířských prvků 1,00 KPL 5 000, ,00 Po zadání zakázky musí dodavatel neprodleně vyhotovit konstrukční výkresy podle ČSN dodavatelská písemná a výkresová dokumentace bude předložena ke schválení projektantovi tak, aby případné požadavky projektanta na změny neohrozily termín výstavby. Z dokumentace musí být zřejmé konstrukce, rozměry, montáž a upevnění prvků. Dodavatel předloží projektantovi před uzavřením smlouvy s generálním dodavatelem soupis realizací souměřitelných s poptávkou po odsouhlasení dokumentace budou projektantovi předloženy k odsouhlasení všechny typické klempířské prvky Měděný falcovaný plech tl. 0,8 mm, mechanicky kotvený 168,58 M , ,00 Skladba E Pozinkovaný falcovaný plech, mechanicky kotvený tl. 1mm vč. povrch. úpr. (D+M) 29,77 M2 925, ,55 Skladba SP1.4 + SP1.6 povrchová úprava - 1x základní reaktivní nátěr + 2x vrchní UV odolný nátěr na ocel KV/04 - Okapní plech hrany střechy 27,50 M 663, ,50 Popis: oplechování hrany střechy kotelny na západní a východní fasádě Délka: cca 25 bm Rozvinutá šířka: cca 400 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení: okapnice s přesahem min. 30 mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy, zataženo do rámu okna Materiál:měděný plech KV/06 - Oplechování hrany stropní desky prosklených konstrukcí 27,50 M 829, ,50

13 Popis: oplechování hrany stropní desky u předsazených konstrukcí prosklených fasád Délka: cca 25 bm Rozvinutá šířka: cca 800 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení: do OSB desky pod separační vrstvu a do stávajícího okenního rámu Materiál:pozinkovaný plech, (povrchová úprava - 1x základní reaktivní nátěr + 2x vrchní UV odolný nátěr na ocel) KV/12 - Oplechování střechy prostupu 4,24 M , ,00 Popis: oplechování střechy prostupu (včetně podbednění, separační folie a uchycení ke konstrukci Počet: cca 1ks Rozměr:cca 0,6x3 m, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení:okapnice s přesahem min. 50 mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy svislý ohyb 50mm Spád:3 ke střeše Materiál:měď, tl. 0,8mm KV/02 - Střešní žlab 14,30 M 500, ,00 Popis: Střešní žlab stávajícího zastřešení kotelny na západní straně Počet:1ks Rozměr:Polokruhový profil 100mm, spád 0,5% ke žlabovému hrdlu, délka celkem Délka celkem: 13bm Rozvinutá šířka: cca 250 mm Kotvení: Uchycení na konstrukci zastřešení pomocí ocelových žárově pozinkovaných žlabových háků. Napojen do svodného potrubí (KV/03) pomocí žlabového hrdla (součást KV/03) závěsného pro daný profil svodného potrubí. Spád: 0,5% ke žlabovému hrdlu Materiál: měď tl. 0,8mm, nebo dle výběru investora Demontáž měděné krytiny 205,90 M2 50, , Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30 12,80 M 35,00 448, KV/01 - Parapet oken 555,50 M 430, ,00 Rozměr:celková délka: 1.PP bm 1.NP bm 2.NP bm 3.NP bm Délka celkem: 505 bm Rozvinutá šířka: 1PP cca 300mm, 1.-3.NP cca 400 mm Kotvení: pomocí krycí lišty k rámu stávajícího dřevěného okna nebo do drážky plastového okna, vytažení pod ostění ETICS do systémové lišty. Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády (zateplení + finální omítka) Spád: 3 od objektu Materiál: hliník, prášková barva bílá nebo dle výběru investora Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm 505,00 M 35, , Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm 315,50 M 35, , KV/14 - Ukončovací profil fasády u prosklených konstrukcí 116,60 M 350, ,00

14 Popis: oplechování hran fasády u prosklených konstrukcí Délka: cca 106 bm Rozvinutá šířka: cca 250 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení: k rámu okna prosklené konstrukce Materiál:pozinkovaný plech, (povrchová úprava - 1x základní reaktivní nátěr + 2x vrchní UV odolný nátěr na ocel) KV/07 - Ukončovací profil 25,30 M 350, ,00 Popis: ukončovací profil s okapničkou zateplení podlahy předsazené prosklené fasády Délka: cca 23 bm Rozvinutá šířka: cca 300 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení: do stropní kce, spára vytmelena trvale pružným tmelem Materiál:pozinkovaný plech, (povrchová úprava - 1x základní reaktivní nátěr + 2x vrchní UV odolný nátěr na ocel) a KV/08 - Okapní plech západní fasády 93,50 M 350, ,00 Popis: okapní plech na západní fasádě u změny tl. izolantu Délka: cca 85 bm Rozvinutá šířka: cca 300 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení: okapnice s přesahem min. 30 mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy (zateplení + finální omítka) svislý ohyb 50mm Kotveno do zdiva pod ETICS. Spád:3 od objektu Materiál:pozinkovaný plech, (povrchová úprava - 1x základní reaktivní nátěr + 2x vrchní UV odolný nátěr na ocel) KV/10 - Oplechování atik navazujících na svislou stěnu 33,00 M 975, ,00 Popis: oplechování atik s kotvením do stávající konstrukce Délka: cca 30 bm Rozvinutá šířka: cca 600 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení:okapnice s přesahem min. 50mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy (zateplení + finální omítka, příp. oplechování), svislý ohyb 50 mm Kotveno do zdiva, pod ETICS Spád:3 od objektu Materiál:měď tl. 0,8mm KV/13 - Oplechování atiky proskl. fasády 22,55 M 920, ,00 Popis: oplechování horní části atiky prosklené fasády Délka: cca 20,5 bm Rozvinutá šířka: cca 560 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení: okapnice s přesahem min. 50 mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy, svislý ohyb 50mm Podkladní vrstva tvořena OSB deskami tl. min. 20mm Spád:3 ke střeše Materiál:měděný plech tl. 0,8mm KV/05 - Oplechování atiky 346,50 M 852, ,00

15 Popis: oplechování horní části atiky Délka: cca 315 bm Rozvinutá šířka: cca 800 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení: okapnice s přesahem min. 50 mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy (zateplení + finální omítka) svislý ohyb 50mm Podkladní vrstva tvořena OSB deskami tl. min. 20mm Spád:3 ke střeše Materiál:měděný plech tl. 0,8mm KV/11 - Oplechování atiky s dilatační spárou 16,72 M 1 790, ,80 Popis: oplechování atiky s krytím dilatační spáry Délka: cca 15,2 bm Rozvinutá šířka: celkem cca 1360 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení:okapnice s přesahem min. 50 mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy (zateplení + finální omítka) svislý ohyb 50mm Podkladní vrstva tvořena OSB deskami Spád:3 ke střeše Materiál:měď, tl. 0,8mm KV/09 - Krytí dilatačních spár na fasádě 48,40 M 350, ,00 Popis: krytí dilatačních spár na fasádě Délka: cca 44 bm Rozvinutá šířka: cca 400 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení:Kotveno do zdiva Materiál:pozinkovaný plech, (povrchová úprava - 1x základní reaktivní nátěr + 2x vrchní UV odolný nátěr na ocel) Poznámka:případné styky s prvky z mědi budou důsledně odděleny separační vrstvou, např. PVC folií KV/03 - Svodné potrubí střešního žlabu, kruhové 0,55 M 1 450,00 797,50 Popis: svodné potrubí zastřešení kotelny svedeno skrz atiku do stávajícího zaatikového žlabu Počet: 1ks Rozměr: Kruhový profil 100 mm, délka celkem cca 0,5bm Rozvinutá šířka: cca 330 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Materiál:měď tl. 0,8mm, nebo dle výběru investora KV/15 - Svodné potrubí 2,64 M 1 080, ,20 Popis: svodné potrubí střešního žlabu, svod dešťových vod ze střechy nad hl. schodištěm ke střešnímu žlabu severního traktu Délka: Kruhový profil 100 mm, délka celkem cca 2,4 bm Rozvinutá šířka: cca 330 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Materiál:měděný plech tl. 0,8mm KV/16 - Klempířské dodělávky 1,00 KPL 9 000, ,00 Popis:klempířské práce související s opravami a zateplením atik, např. demontáž a zpětná montáž a napojení stávající měděné krytiny u zateplovaných atik Rozměr: cca 140 x 1 bm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Materiál:měděný plech Demontáž ostatních klempířských prvků 1,00 KPL 3 000, , Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m 4,84 T 2 500, , , Konstrukce zámečnické Písemná a výkresová výrobní dodavatelská dokumentace zámečnických prvků 1,00 KPL 5 000, ,00

16 Po zadání zakázky musí dodavatel vyhotovit konstrukční výrobní dílenské výkresy podle ČSN Dodavatel předloží GP ke schválení písemnou a výkresovou výrobní dodavatelskou dokumentaci všech zámečnických prvků, která bude obsahovat všechny tvarové a funkční parametry, návaznosti na okolní stavební konstrukce a prvky, popis způsobu osazení a kotvení do stavby a provedení povrchové úpravy. Dokumentace bude předložena ke schválení projektantovi tak, aby případné požadavky projektanta na změny neohrozily termín výstavby. Referenční vzorky Po odsouhlasení dodavatelské výrobní dokumentace budou projektantovi a investorovi předloženy k odsouhlasení všechny typické zámečnické prvky. Referenční vzorky budou osazeny, zakotveny, bude provedena návaznost na okolní konstrukce a budou v konečné povrchové úpravě ZV/01 - větrací mřížky na fasádě 150/150mm (D+M) 54,00 KS 475, ,00 Popis: krycí protidešťová mřížka větracích otvorů pro odvětrání dvouplášťové střechy, tvořena rámečkem z L profilu a žaluzií, pro osazení na fasádu, kotvená do zdiva Umístění: fasáda Rozměr: 150/150 (rozměr ověřit na stavbě) Počet: 54 ks Materiál: ocel, žárově pozinkovaná Povrchová úprava: opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným, barva dle fasády, nebo dle výběru investora ZV/01 - větrací mřížky na fasádě 500/250mm (D+M) 2,00 KS 1 250, ,00 Popis: krycí protidešťová mřížka větracích otvorů pro odvětrání dvouplášťové střechy, tvořena rámečkem z L profilu a žaluzií, pro osazení na fasádu, kotvená do zdiva Umístění: fasáda Rozměr: 500/250 (rozměr ověřit na stavbě) 2 ks Materiál: ocel, žárově pozinkovaná Povrchová úprava: opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným, barva dle fasády, nebo dle výběru investora ZV/01 - větrací mřížky na fasádě průměr 150mm (D+M) 2,00 KS 475,00 950,00 Popis: krycí protidešťová mřížka větracích otvorů pro odvětrání dvouplášťové střechy, tvořena rámečkem z L profilu a žaluzií, pro osazení na fasádu, kotvená do zdiva Umístění: fasáda Rozměr: průměr 150 mm (rozměr ověřit na stavbě) Počet: 2 ks Materiál: ocel, žárově pozinkovaná Povrchová úprava: opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným, barva dle fasády, nebo dle výběru investora ZV/02 - mříže oken (D+M) 3,00 KS 2 950, ,00

17 Popis: Venkovní mříže oken, kotvené do ostění Umístění: okna 1.PP, severní křídlo Rozměr:2300x500 - rozměr ověřit na stavbě Počet:3 ks Materiál:ocel, žárově pozinkovaná Kotvení:do vnějšího ostění Povrchová úprava: opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným, barva bílá, nebo dle výběru investora ZV/03 - repase dveří na střechu 2,00 KS 1 800, ,00 Popis: Venkovní mříže oken, kotvené do ostění Rozměr:1x 800/1970, 1x 800x700 Počet:2 ks Povrchová úprava: zbavit rzi a mechanicky očistit, opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným ZV/04 - repase žebříku 2,00 KS 9 000, ,00 Popis: Venkovní žebřík na střechu Umístění:střecha Počet:2 ks Povrchová úprava: zbavit rzi a mechanicky očistit, opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným ZV/05 - úprava oplocení 1,00 KPL 1 600, ,00 Popis: Zkrácení oplocení u fasády, případná úprava kotvících prvků Umístění:severní fasáda Počet:1 ks Povrchová úprava: konstrukci zbavit rzi a mechanicky očistit, opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným ZV/06 - repase zábradlí 1,00 KPL 2 700, ,00 Popis: Úprava (prodloužení) kotvících prvků madla u schodiště severní fasády Umístění:schodiště Počet:1 ks Povrchová úprava: konstrukci zbavit rzi a mechanicky očistit, opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m 0,87 T 1 500, , , Dlažby z kamene Kamenná dlažba mrazuvzdorná tl. 20 mm, spárováno flexibilní (mrazuvzdornou) maltovou 1,10 M , ,00 směsí pro spárování, lepící tmel pro kamenné obklady a dlažby na cementové bázi. Skladba PE1.1 (D+M) Přesun hmot tonážní pro dlažby z kamene v objektech v do 24 m 0,09 T 1 500,00 130, ,50 9 Ostatní konstrukce a práce Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 3 483,30 M2 35, , Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití ,60 M2 0, , Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 3 483,30 M2 25, , Demontáž a následná montáž kamery 3,00 KS 1 500, , Demontáž a následná montáž klimatizační jednotky 2,00 KS 3 500, , Demontáž čidel z fasády a následná montáž 13,00 KS 500, , Demontáž antén na fasádě a následná montáž 2,00 KS 1 000, , Demontáž a následná montáž VZT jednotky 1,00 KS 3 500, ,00

18 Demontáž a následná montáž reflektoru 1,00 KS 500,00 500, Demontáž a následná montáž antén na střeše 4,00 KS 1 800, , Elektro kabeláž na střeše demontáž a následná montáž 1,00 KPL 3 000, , Demontáž střešního pláště 60,40 M2 180, , Nové světlo před vchodem (D+M) 2,00 KS 1 500, , Vybourání dřevěných rámů oken včetně křídel pl do 1 m2 6,83 M2 150, , Vybourání dřevěných rámů oken včetně křídel pl do 2 m2 52,47 M2 185, , Vybourání stávajících dveří včetně rámu 4,00 KS 500, , Vybourání stávajících dveří včetně rámu 4,00 KS 500, , Zatrubkování bleskosvodů pod omítku, v soklové části bude umístěno 9 ks krabic pro 144,00 M 250, ,00 svorky (D+M) Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží 57,60 T 250, , Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 19,20 T 250, , Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m 115,20 T 50, , Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m 19,20 T 150, , Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu 268,80 T 50, , Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 19,20 T 150, , Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění 19,20 T 25,00 480, Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 19,20 T 180, , Přesun hmot HSV pro budovy zděné v do 24 m 85,43 T 150, , ,42 Sazba DPH DPH celkem STAVBA CELKEM 20, ,71 Odbytová cena bez DPH: ,55 Odbytová cena s DPH: ,26 Nabídku zpracoval: Důbrava Miroslav Předáno dne:

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ REKAPITULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - BEZ DPH 5% 3 376 386,80 Kč 2. DPH 5% 168 819,34 Kč 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - VČETNĚ DPH 5% 3 545 206,14 Kč

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec Akce : Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec TECHNICKÁ ZPRÁVA Adresa stavby : Nezvalova 662/18 Liberec Investor: Odpovědný projektant : FOKUS Liberec Nezvalova 662/18

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra SO_01: Stavební práce 001: Zemní práce 001.: Zemní práce 001-01 Vytyčovací práce - vytyčení BD a přípojek kpl 001-02 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 001-03 Hloubení rýh š do 600 mm

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

2200 x 350 mm. 1480 x 350 mm. 1000 x 350 mm. 1300 x 320 mm. 1450 x 310 mm

2200 x 350 mm. 1480 x 350 mm. 1000 x 350 mm. 1300 x 320 mm. 1450 x 310 mm 01 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 7.NP 8.NP 9.NP K1 0 6 6 6 8 8 8 8 8 58 2200 x 350 mm K2 0 3 3 3 4 4 4 4 4 29 1480 x 350 mm K3 0 3 3 3 4 4 4 4 4 29 1000 x 350 mm K4 0 2 2 2 4 4 4 4 4 26 1300 x 320 mm K5

Více

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POZNÁMKA: * SCHEMA OKEN I DVEŘÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU ZEVNITŘ * VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY * OKNA I DVEŘE BUDOU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ V BÍLÉM ODSTÍNU RÁMU,

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Standardní řešení rodinného přízemního domu - systém difuzněotevřený

Standardní řešení rodinného přízemního domu - systém difuzněotevřený Standardní řešení rodinného přízemního domu - systém difuzněotevřený Obvodová stěna - s omítkou Obvodová stěna v přízemí i v patře tvořená následujícími materiály : silikonová zatíraná omítka Inthermo

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10 Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. HZS Středočeského kraje VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš TECHNISERV

Více

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!!

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!! V7 SO 0 (7) X Poznámky :. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor při vnější straně okna, tedy na místě vybourání vnější špalety. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 412 - A TABULKA OKEN - objekt H TABULKA OKEN OBJEKT "H" POZNÁMKY: napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové

Více

Albertov 6 - rekonstrukce 4.NP - západní křídlo. NÁTĚRU ON 746413 2 Rostex Exklusive, západka dle barevného ON 746413 7

Albertov 6 - rekonstrukce 4.NP - západní křídlo. NÁTĚRU ON 746413 2 Rostex Exklusive, západka dle barevného ON 746413 7 DVEŘE OZN. Truhlářské výrobky SCHÉMA ROZMĚRY T-/P 600 x 970 Dveře dřevěné hladké otočné pravé, plné, bez T-/L 600 x 970 Dveře dřevěné hladké otočné levé, plné, bez T-2/P 600 x 970 Dveře dřevěné hladké

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem v Kč DPH nízká DPH vysoká Celkem s DPH v Kč 1.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA 867/28 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA 867/28 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: STUPEŇ: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

MLADÁ BOLESLAV - LAURINOVA II a III

MLADÁ BOLESLAV - LAURINOVA II a III VARIANTA PÁSOVÁ OKNA 3 643 245,04 V majetku družstva LAURINOVA II 1 971 883,96 1. Systém pásového okna - plastové okno běžného provedení (pětikomorové) se zasklení z izolačního dvojskla, kombinace otevíravých

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2.

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2. F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2 index E_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Listopad 2012 DVEŘE

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Vaše značka / dne Naše značka Vyřizuje / tel. Praha 056/HS 677/07 Vaculík / 272 652 204 26.1.2007

Vaše značka / dne Naše značka Vyřizuje / tel. Praha 056/HS 677/07 Vaculík / 272 652 204 26.1.2007 Vaše značka / dne Naše značka Vyřizuje / tel. Praha 056/HS 677/07 Vaculík / 272 652 204 26.1.2007 Věc: Výzva více zájemcům k podání nabídky. Zadavatel : Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102

Více

Ozn. Schéma Popis Kování 6.NP 7.NP ks

Ozn. Schéma Popis Kování 6.NP 7.NP ks DVEŘE Ozn. Schéma Popis Kování 6.NP 7.NP ks Vstupní jednokřídlové dřevěné dveře DV s požární odolností 30 DP3, otevíravé, masiv, s polodrážkou pár klik s bezp.štítky 1/P s dubovým lakovaným prahem dveřní

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

DODATEČNÉ INFORMACE A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ NEPOMUCKÁ - STAVBA

DODATEČNÉ INFORMACE A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ NEPOMUCKÁ - STAVBA DODATEČNÉ INFORMACE A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATELE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 S NÁZVEM SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ NEPOMUCKÁ - STAVBA ÚVOD: Zadavatel poskytuje

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Okružní ulice čp. 2671

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Okružní ulice čp. 2671 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Okružní ulice čp. 2671 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA OBJEKTU DPS Č.P. 1093, ŠLUKNOV

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA OBJEKTU DPS Č.P. 1093, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA OBJEKTU DPS Č.P. 1093, ŠLUKNOV Investor : Město Šluknov nám. Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant : Ing. Jiří Cobl Vypracoval : Martin Rousek Datum : květen 2014

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Požadované termíny realizace: Zahájení akce v dubnu 2014, dokončení celé akce pak cca do 6 týdnů ode dne zahájení akce na místě stavby.

Požadované termíny realizace: Zahájení akce v dubnu 2014, dokončení celé akce pak cca do 6 týdnů ode dne zahájení akce na místě stavby. Stránka 1 z 7 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, DIČ: CZ00005622 zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Česká Lípa dne 3. února

Více

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011 F.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽADAVKY NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ DLE TEPELNÉHO AUDITU nová okna Uw 0,85-0,90 W/m2K nové dveře Ud 1,5 W/m2K výkladce Ud 1,5 W/m2K zateplená vrata U 1,2 W/m2K lehký plášť U 0,24-0,25 W/m2K

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Výměna dobových oken obytného domu

Výměna dobových oken obytného domu Výměna dobových oken obytného domu č.p. 297, Nuselská 5 a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Výměna dobových oken obytného domu Č.p. 297, Nuselská a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Osnova: 1) Stanovisko Magistrátu

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více