Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :"

Transkript

1 Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce Zemní práce Zpevněné plochy a komunikace Úpravy povrchů Izolace proti vodě Povlakové krytiny Izolace tepelné Kanalizace Výplně otvorů Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské Konstrukce zámečnické Dlažby z kamene Ostatní konstrukce a práce Celkem: Kompletační činnost 1%: Zařízení staveniště 3%: Vedlejší rozpočtové náklady 1,5%: Cena celkem bez DPH: DPH 20%: Cena celkem včetně DPH: Poznámka: 1) Dodavatel je povinen do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla. 2) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných konstrukcí a prací. 3) Dodavatel je povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

2 Strana: 2/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce Zemní práce Zpevněné plochy a komunikace Úpravy povrchů Izolace proti vodě Povlakové krytiny Izolace tepelné Kanalizace Výplně otvorů Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské Konstrukce zámečnické Dlažby z kamene Ostatní konstrukce a práce Celkem: Kompletační činnost 1%: Zařízení staveniště 3%: Vedlejší rozpočtové náklady 1,5%: Cena celkem bez DPH: DPH 20%: Cena celkem včetně DPH: Poznámka: 1) Dodavatel je povinen do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla. 2) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných konstrukcí a prací. 3) Dodavatel je povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

3 Zateplení obvodového pláště a střechy, ČZU - fakulta dřevařská a lesnická, Kamýcká č.p Položka Text Množství m.j. Jedn. Cena Celkem 0 Všeobecné konstrukce a práce Zpracování dodavatelské dokumentace 1,00 KPL 5 000, ,00 Dodavatel v rámci dodávky stavby zpracuje dodavatelskou dokumentaci (výrobní, dílenská, provozní, dokumentace prefabrikátů a dokumentace skutečného provedení), jež podléhá v dostatečném časovém předstihu kontrole investora a GP. Podkladem pro zpracování dodavatelské dokumentace bude tvarové řešení s technickým popisem výrobku stanovené projektem pro provedení Vytýčení stávajících inženýrských sítí 1,00 KPL 3 000, ,00 Osoba pověřená dodavatelem stavby zajistí identifikaci inženýrských sítí v celé trase stavebních prací. Identifikace bude digitálně zpracována a předána investorovi a GP. Identifikace bude provedena před zahájením prací. Při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí je nutno dodržet podmínky správce a vlastníka těchto sítí, případně přizvat jejich technika Vyklizení staveniště 1,00 KPL 5 000, , Zřízení zařízení staveniště, skládky a sklady materiálu a nářadí 1,00 KPL , , Napojení staveniště na zdroje daných inženýrských sítí (elektro, voda, kanalizace) 1,00 KPL 1 500, , Odpojení inženýrských sítí (zejména elektro) před zahájením bouracích prací 1,00 KPL 800,00 800, Oplocení staveniště 1,00 KPL 7 000, , Provedení ochranných a bezpečnostních opatření 1,00 KPL 5 000, ,00 Opatření zamezujících poškození sousedních objektů a omezujících hlučnost a prašnost během provádění stavebních, zejména bouracích prací. Bezpečnostní a ochranná opatření budou provedena zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu v bezprostředním i vzdálenějším okolí stavby, bude zajištěno důkladné oplocení staveniště, budou provedena ochranná hrazení a lešení, zajišťující bezpečný provoz, pohyb osob a komunikace v okolí stavby, budou provedena opatření zamezující přístup nepovolaným osobám do prostoru staveniště Kontrola statikem případných trhlin a následně statického zajištění 1,00 KPL , ,00 V ploše celé fasády bude proveden podrobný průzkum - prověření případných trhlin a částečně degradovaných míst a prvků Demontáž fasádních a střešních rozvodů TZB 1,00 KPL 3 000, ,00 (VZT, telefonní a anténní kabely, antény, hromosvody apod.) Po kontrole funkčnosti bude rozhodnuto o jejich zpětném použití Technologický postup na celkový rozsah prací 1,00 KPL 1 200, ,00 Dodavatel zpracuje vlastní technologický postup na celkový rozsah prací. Technologický popis prací bude obsahovat návrh použité technologie pro jednotlivé druhy bouraných konstrukcí a pro jednotlivé druhy prací, bude obsahovat návrh použitých zařízení a nářadí, rozdělení prací na etapy, způsob likvidace vybourané suti, popis nakládky, staveništní dopravy, způsobu odvozu, použití ochranných prostředků omezujících prašnost a hlučnost. Zpracovaný postup prací bude předložen GP k odsouhlasení Ochrana instalovaného bezpečnostního kamerového systému 1,00 KPL 5 000, , , Zemní práce Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 ručně kolem objektů 191,25 M3 450, , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř ,25 M3 50, , Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 165,75 M3 250, , ,50

4 5 Komunikace Rozebrání stávajícího povrchu okolo objektu v šířce cca 1m 255,00 M2 45, , Uvedení plochy okolo objektu do původního stavu po zahrnutí výkopu 250,00 M2 120, , , Úpravy povrchů DESKA EPS 100 F 1000X500X40 MM 617,73 M2 44, , DESKA EPS 100 F 1000X500X50 MM 4,94 M2 56,00 276,36 Skladba E1.7-4,7 m2 19a DESKA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS 1000X500X50 MM 3,15 M2 130,00 409,50 Skladba E1.8 - sokl - 3m DESKA EPS 100 F 1000X500X80 MM 16,80 M2 88, ,40 Skladba E m DESKA EPS 100 F 1000X500X100 MM 242,30 M2 110, ,78 Skladba CE1.2 + E1.4 36, DESKA EPS 100 F 1000X500X120 MM 569,70 M2 132, ,14 Skladba E1.2 + E2.1 + E ,52+356,18 22a DESKA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS 1000X500X120 MM 374,85 M2 311, ,35 Skladba E1.3 - sokl -? DESKA EPS 100 F 1000X500X140 MM 2 507,77 M2 155, ,89 Skladba CE1.1 + E , ,34 23a DESKA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS 1000X500X140 MM 23,63 M2 365, ,13 Skladba E1.6 - sokl 22,5m LISTA ROH 30/30 L1000MM 250,80 M 12, , LISTA ZACISTOVACI OKENNI 1 370,36 M 24, , LISTA ZATEPLENÍ ZAKLADACI 143 1,0MM 280,50 M 55, , Přetmelení spár mezi stávajícími prefabrikovanými panely 75,00 M 250, ,00 Tloušťka dle potřeby, ukončení tmelu s vnějším lícem panelů Mechanické očištění stávající nosné konstrukce, zdiva 2 911,61 M2 10, ,10 Skladba E1.1 + E1.2 + E2.1 +E2.2 + E4.1 + E4.2 + S Vyspravení trhlin v původní omítce 3 052,25 M2 10, ,50 Skladba E1.1 + E1.2 + E1.4 + E1,5 + E1.7 + E1.8 + ostění Mechanické očištění stávající nosné konstrukce po odkopání zeminy 255,00 M2 15, , Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle tl. 6mm 14,10 M2 225, ,50 Skladba E4.1 + E4.2 + PE Jemná silikonová probarvená omítka ostění a nadpraží tl. 1,5mm 588,31 M2 240, , Epoxidová kamínková probarvená omítka, zvláště odolná proti znečištění 157,10 M2 387, ,70 Skladba E1,3 + E1.6 + E1.8 + E4.2 Aplikace probarvené omítky bude cca 100mm pod upravený terén tl. 1,5 mm, zrnitost 1,5 mm Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně 249,77 M2 10, ,70 Skladba CE1.1 + CE Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl 100 mm 36,76 M2 180, ,80

5 Skladba CE1,2 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle 6 mm Tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená 100 mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu) cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 100% plochy izolantu před pokládkoucca 5-10 mm (pozn. jedná se o systémové kontaktní zateplení ETICS- z pěnového polystyrénu vč. veškerých kompletačních prvků a celkového provedení dle technologického předpisu výrobce systému. Při návrhu dodavatelské dokumentace a technologickém postupu je nutno zahrnout podmínky a místa aplikace, tj. namáhání větrem a pod.) Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl 140 mm 213,01 M2 212, ,12 Skladba CE1.1 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle 6 mm Tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená140 mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu) Cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 100% plochy izolantu před pokládkoucca 5-10 mm (pozn. jedná se o systémové kontaktní zateplení ETICS- z pěnového polystyrénu vč. veškerých kompletačních prvků a celkového provedení dle technologického předpisu výrobce systému. Při návrhu dodavatelské dokumentace a technologickém postupu je nutno zahrnout podmínky a místa aplikace, tj. namáhání větrem a pod.) Jemná silikonová probarvená omítka tl. 1,5 mm vnějších podhledů 249,77 M2 240, ,80 Zvláště odolná proti zněčištění Skladba CE1.1 + CE Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně 3 369,71 M2 10, ,10 Skladba E1.1 + E1.2 + E1.3 + E1.4 + E1.5 + E1.6 + E1.7 + E1.8 + E4.1 + E4.2 + PE1.1 + ostění Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 80 mm 16,00 M2 171, ,00 Skladba E1.5 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle 6 mm Tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená80 mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu) (izolant založen na soklový profil) Cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 50% plochy izolantu před pokládkoucca 5-10 mm Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 50 mm 4,70 M2 171,00 803,70

6 Skladba E1.7 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle 6 mm Tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená50 mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu) (izolant založen na soklový profil) Cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 50% plochy izolantu před pokládkou cca 5-10 mm a Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 50 mm 1,10 M2 171,00 188,10 Skladba PE1.1 tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu s 5mm krytím dřevotřískovou deskou lepená a mechanicky kotvená (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2 lepidlo dle nerovnosti podkladu) cementové lepidlo lepící stěrka, pokrytí 50% plochy izolantu před pokládkou cca 5-10 mm Montáž zateplení vnějších stěn a základů z polystyrénových desek tl do 50 mm 3,00 M2 171,00 513,00 Skladba E1.8 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle6 mm Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu pod terénem cca 1000mm, vytažena cca 500mm nad upravený terén (do úrovně parapetu 1PP)50mm (pod terénem kotvená přítlakem, 500mm nad terénem mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2) Cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 50% plochy izolantu před pokládkoucca 5-10 mm Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 120 mm 213,52 M2 195, ,40 Skladba E1.2 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle 6 mm Tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená 120 mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu)(izolant založen na soklový profil) Cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 50% plochy izolantu před pokládkou cca 5-10 mm (pozn. jedná se o systémové kontaktní zateplení ETICS- z pěnového polystyrénu vč. veškerých kompletačních prvků a celkového provedení dle technologického předpisu výrobce systému. Při návrhu dodavatelské dokumentace a technologickém postupu je nutno zahrnout podmínky a místa aplikace, tj. namáhání větrem a pod.) Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 100 mm 194,00 M2 180, ,00 Skladba E1.4 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle 6 mm Tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená100 mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu) (izolant založen na soklový profil) Cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 50% plochy izolantu před pokládkou a Montáž zateplení vnějších stěn a základů z polystyrénových desek tl 120 mm 357,00 M2 195, ,00 Skladba E1.3 Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu pod terénem cca 1000mm, vytažena cca 500mm nad upravený terén (do úrovně parapetu 1PP)120mm (pod terénem kotvená přítlakem, 500mm nad terénem mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2) b Montáž zateplení vnitřní části atiky z polystyrénových desek tl 120 mm 322,15 M2 195, ,25

7 Skladba E2.1 + E2.2 tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená120 mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu) Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 140 mm 2 175,34 M2 212, ,08 Skladba E1.1 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle 6 mm Tepelná izolace z EPS 100F polystyrenu lepená a mechanicky kotvená 140mm (Mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2, lepidlo dle nerovnosti podkladu) (izolant založen na soklový profil) Cementové lepidlo - lepící stěrka, pokrytí 50% plochy izolantu před pokládkou cca 5-10 mm (pozn. jedná se o systémové kontaktní zateplení ETICS- z pěnového polystyrénu vč. veškerých kompletačních prvků a celkového provedení dle technologického předpisu výrobce systému. Při návrhu dodavatelské dokumentace a technologickém postupu je nutno zahrnout podmínky a místa aplikace, tj. namáhání větrem a pod.) a Montáž zateplení vnějších stěn a základů z polystyrénových desek tl 140 mm 22,50 M2 212, ,00 Skladba E1.6 Armovací sklotextilní síťovina v cementovém lepidle6 mm Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu pod terénem cca 1000mm, vytažena cca 500mm nad upravený terén (do úrovně parapetu 1PP)140mm (pod terénem kotvená přítlakem, 500mm nad terénem mechanické kotvy s kovovým trnem min. 8ks/m2) Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm 1 782,76 M 90, , Montáž zateplení stěn z minerální vlny tl 100 mm mechanicky kotvené 186,50 M2 250, ,00 Skladba S Montáž zakládacích soklových lišt zateplení 255,00 M 5, , Montáž ostatních lišt zateplení - začišťovací lišta oken a dveří, lišta rohová 1 473,78 M 5, , Doplnění stávající opadané omítky vápenocementovou hlazenou omítkou 15mm 13,00 M2 257, ,00 SKladba E4.1 + E Jemná silikonová probarvená omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn 2 609,46 M2 205, ,30 Zvlášť odolná proti znečištění Skladba E1.1 + E1.2 + E1.4 + E1.5 + E1.7 + E Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou 718,20 M2 45, , DESKA MINER TL100MM 195,83 M2 207, ,78 Skladba S , Izolace proti vodě PAS MODIF ASF SBS S JEMNÝM POSYPEM 900,00 M2 100, , Provedení hydroizolace z asfaltových pásů SBS modifikovaných s jemným posypem 750,00 M2 75, ,00 Materiál ve specifikaci Hydroizolační stěrka tl. 2mm plocha vodorovná 1,10 M2 685,00 753,50 Skladba PE Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m 4,34 T 1 500, ,75

8 , Povlakové krytiny ASFALTOVÁ EMULZE 0,03 T , ,20 Skladba SP HYDROIZOLAČNÍ FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC 1,5MM VYZT. POLYEST. TKAN 632,64 M2 276, ,64 Skladba SP1.1 + SP1.5 + SP2.2 + E2.2 UV odolná střešní fólie s třídou reakce na oheň Broof (t1) PÁS ASFALTOVÝ S HLINÍKOVOU VLOŽKOU 76,80 M2 120, ,00 Skladba SP Provedení povlakové krytiny střech asfaltovou emulzí 64,00 M2 10,00 640,00 Skladba SP Provedení parotěsné vrstvy - asfaltový pás s hliníkovou vložkou 64,00 M2 70, ,00 Skladba SP1.5 Materiál ve specifikaci Strukturovaná dělící vrstva s nakašírovanou polypropylénovou strukturovanou 304,31 M2 210, ,10 rohoží ve tvaru nopů, tl. 8mm (D+M) Skladba SP1.4 + SP1.6 + SP2.1 + E Provedení povlakové krytiny střech fólií z měkčeného PVC 527,20 M2 210, ,00 Skladba SP1.1 + SP1.5 + SP2.2 + E2.2 Materiál ve specifikaci Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m 2,13 T 2 500, , , Izolace tepelné DESKA EPS 150 S SPÁDOVÉ KLÍNY MIN TL 80 MM 221,14 M2 171, ,03 Skladba SP1.6 + SP2.1 + SP DESKA EPS 150 S SPÁDOVÉ KLÍNY MIN TL 120MM 93,19 M2 360, ,50 Skladba SP1.4 + SP DESKA EPS 150 S 1000X1000X140 MM 220,50 M2 226, ,00 Skladba SP GEOTEXT NETKANA 300G/M2 531,48 M2 21, ,08 Skladba SP1.1 + SP1.5 + E Odstranění tepelné izolace stěn z polystyrenu tl do 100 mm 7,44 M2 80,00 595, Nová tepelná izolace - minerální vata (doplnění stávající izolace) tl. 120 mm 111,00 M2 350, ,00 Skladba SP1.3 V místě chybějící nebo nedostatečné vrstvy stávajícícizolace tuto doplnit. Předpoklad 10%. (Celková plocha je 1110m2) Montáž izolace tepelné střech plochých tl 140 mm mechanicky kotvená 210,00 M2 25, ,00 Skladba SP1.1 materiál ve specifikaci Před realizací stávající skladbu prověřit sondou, chybějící vrstvy doplnit (např. parotěsnou vrstvu, tep. izolaci), poškozené nebo degradované vrstvy (dřevěný záklop) opravit nebo vyměnit, v případě nedostatečné vrstvy tep. izolace proti předpokladu doplnit novou izolaci do celkové souhrnné tl. 220mm.) a Montáž izolace tepelné střech spádové klíny mechanicky kotvená tl. min 120 mm 88,75 M2 115, ,25

9 Skladba SP1.4 + SP1.5 Materiál ve specifikaci b Montáž izolace tepelné střech spádové klíny mechanicky kotvená tl. min 80 mm 210,61 M2 75, ,75 Skladba SP1.6 + SP2.1 + SP2.2 Materiál ve specifikaci, spádové klíny, spád min. 3 od objektu Provedení separační vrstvy z netkané geotextilie 442,90 M2 27, ,30 Skladba SP1.1 + SP1.5 + E2.2 Materiál ve specifikaci Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m 2,10 T 1 500, , , Kanalizace Demontáž vpustí střešních 2,00 KUS 320,00 640,00 Vpusť střešní Hl 80.3, včetně izolační soupravy z PVC manžetou, včetně cca 1m potrubí DN 75 mm (D+M) 2,00 KUS 3 200, , Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m 0,03 T 2 500,00 77, , Výplně otvorů OK/01 - Dvoukřídlé okno 2350/520 mm (D+M) 38,00 KS 4 900, ,00 Dvoukřídlé okno s dvojitým zasklením otevíravé a sklápěcí Rozměr stavebního otvoru: 2400/600 mm Rozměr okna: 2350/520 mm OK/02 - Jednokřídlé okno 1420/520 mm (D+M) 7,00 KS 2 700, ,00 Jednokřídlé okno s dvojitým zasklením sklápěcí Rozměr stavebního otvoru: 1500/600 mm Rozměr okna: 1420/520 mm OK/03 - Jednokřídlé okno 640/520 mm (D+M) 4,00 KS 1 900, ,00 Jednokřídlé okno s dvojitým zasklením sklápěcí Rozměr stavebního otvoru: 720/600 mm Rozměr okna: 640/520 mm OK/04 - atypický okenní rám s osazenými okenními mřížkami 2320/520 mm (D+M) 1,00 KS 3 700, ,00

10 Větrací mřížky rozměr cca 1/0,52m (1ks) a 0,52/0,52m (ks) repasovat Atypický okenní rám s osazenými větracími mřížkami Rozměr stavebního otvoru: 2400/600 mm Rozměr okna: 2320/520 mm OK/05 - atypický okenní rám s osazenou okenní mřížkou 2320/520 mm (D+M) 1,00 KS 4 400, ,00 Větrací mřížka rozměr cca 1/0,52m repasovat Atypický okenní rám s osazenou větrací mřížkou a prostupem VZT Rozměr stavebního otvoru: 2400/600 mm Rozměr okna: 2320/520 mm OK/06 - atypický okenní rám s osazenou okenní mřížkou 640/520 mm (D+M) 1,00 KS 1 000, ,00 Větrací mřížka rozměr cca 0,64/0,52m repasovat Atypický okenní rám s osazenou větrací mřížkou Rozměr stavebního otvoru: 720/600 mm Rozměr okna: 640/520 mm OK/07 - atypický okenní rám s osazenou okenní mřížkou 2320/520 mm (D+M) 1,00 KS 4 200, ,00 Větrací mřížka rozměr cca 0,25/0,25m repasovat Atypický okenní rám s osazenou větrací mřížkou Rozměr stavebního otvoru: 2400/600 mm Rozměr okna: 2320/520 mm OK/08 - atypický okenní rám s osazenou okenní mřížkou 2320/520 mm (D+M) 1,00 KS 4 400, ,00 Větrací mřížka rozměr cca 0,74/0,52m repasovat Atypický okenní rám s osazenou větrací mřížkou Rozměr stavebního otvoru: 2400/600 mm Rozměr okna: 2320/520 mm

11 OK/09 - atypický okenní rám s osazenou okenní mřížkou 2320/520 mm (D+M) 1,00 KS 2 300, ,00 Větrací mřížka rozměr cca 1,53/0,4m repasovat Atypický okenní rám s osazenou větrací mřížkou Rozměr stavebního otvoru: 2400/600 mm Rozměr okna: 2320/520 mm OK/10 - atypický okenní rám s osazenou okenní mřížkou 2320/520 mm (D+M) 1,00 KS 3 100, ,00 Větrací mřížka rozměr cca 1,74/0,52m repasovat Atypický okenní rám s osazenou větrací mřížkou Rozměr stavebního otvoru: 2400/600 mm Rozměr okna: 2320/520 mm D1.1 - Nové vchodové dveře dvoukřídlé plastové s prosklením a s nadsvětlíkem (D+M) 3,00 KS , ,00 Popis: Plastové dvoukřídlé vchodové dveře s proskením a s nadsvětlíkem, robusní plastový šestikomorový rám, světlý průchozí rozměr 1640/ mm Materiál: Plastový šestikomorový systémový profil Povrchová úprava: Barva bílá nebo dle výběru investora Prosklení: Čiré izolační dvojsklo, třída bezpečnosti min. P2A, U skla = 1,1W(m2.K) Otevírání: Dle schematu Kotvení: Dle technologického předpisu výrobce, do zdiva Kování a závěsy: Systémové standardní dveřní kování, bezpečnostní třída 3 Koule(ext.) - klika (int.), bezpečnostní (tř. bezp. 3) Těsnění: Celoobvodové dvojité těsnění Ovládání: Ovládání ruční, na kliku Součinitel prostupu tepla: U=1,3W(m2.K) - celý výrobek Doplňky: Elektronická čtečka karet D1.2 - Nové vchodové dveře dvoukřídlé plastové s prosklením a s nadsvětlíkem (D+M) 1,00 KS , ,00 Popis: Plastové dvoukřídlé vchodové dveře s proskením a s nadsvětlíkem s rozšířeným rámem nadpraží, robusní plastový šestikomorový rám, světlý průchozí rozměr 1640/ mm Materiál: Plastový šestikomorový systémový profil Povrchová úprava: Barva bílá nebo dle výběru investora Prosklení: Čiré izolační dvojsklo, třída bezpečnosti min. P2A, U skla = 1,1W(m2.K) Otevírání: Dle schematu Kotvení: Dle technologického předpisu výrobce, do zdiva Kování a závěsy: Systémové standardní dveřní kování, bezpečnostní třída 3 Koule(ext.) - klika (int.), bezpečnostní (tř. bezp. 3) Těsnění: Celoobvodové dvojité těsnění Ovládání: Ovládání ruční, na kliku Součinitel prostupu tepla: U=1,3W(m2.K) - celý výrobek Doplňky: Elektronická čtečka karet

12 Přesun hmot tonážní pro výplě otvorů v objektech v do 24 m 2,25 T 2 500, , , Konstrukce tesařské ŘEZIVO JEHLIČNATÉ 40X80-95MM - rošt na atiku 1,95 M , ,78 Skladba SP2.1 + SP Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm 235,36 M2 200, ,00 Skladba SP1.4 + SP1.6 Mechanicky kotvená do zdiva a fošen 60/cca 220, horní hrana ve spádu 3 SP2.1 + SP2.2 na rošt - horní část atiky Obložení vnitřní části atiky z desek OSB tl 15 mm mechanicky kotvených 153,25 M2 200, ,00 Skladba E Dřevotřísková deska lepená a mechanicky kotvená, tl. 5mm (D+M) 1,10 M2 300,00 330,00 Skladba PE Montáž podkladního roštu - dřevěná konstrukce z fošen kotvená do atiky 208,30 M2 150, ,00 fošny 40/cca mm po 0,5m, horní hrana ve spádu 3stupně Skladba SP2.1 + SP Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m 4,91 T 1 500, , , Konstrukce klempířské Písemná a výkresová výrobní dodavatelská dokumentace klempířských prvků 1,00 KPL 5 000, ,00 Po zadání zakázky musí dodavatel neprodleně vyhotovit konstrukční výkresy podle ČSN dodavatelská písemná a výkresová dokumentace bude předložena ke schválení projektantovi tak, aby případné požadavky projektanta na změny neohrozily termín výstavby. Z dokumentace musí být zřejmé konstrukce, rozměry, montáž a upevnění prvků. Dodavatel předloží projektantovi před uzavřením smlouvy s generálním dodavatelem soupis realizací souměřitelných s poptávkou po odsouhlasení dokumentace budou projektantovi předloženy k odsouhlasení všechny typické klempířské prvky Měděný falcovaný plech tl. 0,8 mm, mechanicky kotvený 168,58 M , ,00 Skladba E Pozinkovaný falcovaný plech, mechanicky kotvený tl. 1mm vč. povrch. úpr. (D+M) 29,77 M2 925, ,55 Skladba SP1.4 + SP1.6 povrchová úprava - 1x základní reaktivní nátěr + 2x vrchní UV odolný nátěr na ocel KV/04 - Okapní plech hrany střechy 27,50 M 663, ,50 Popis: oplechování hrany střechy kotelny na západní a východní fasádě Délka: cca 25 bm Rozvinutá šířka: cca 400 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení: okapnice s přesahem min. 30 mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy, zataženo do rámu okna Materiál:měděný plech KV/06 - Oplechování hrany stropní desky prosklených konstrukcí 27,50 M 829, ,50

13 Popis: oplechování hrany stropní desky u předsazených konstrukcí prosklených fasád Délka: cca 25 bm Rozvinutá šířka: cca 800 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení: do OSB desky pod separační vrstvu a do stávajícího okenního rámu Materiál:pozinkovaný plech, (povrchová úprava - 1x základní reaktivní nátěr + 2x vrchní UV odolný nátěr na ocel) KV/12 - Oplechování střechy prostupu 4,24 M , ,00 Popis: oplechování střechy prostupu (včetně podbednění, separační folie a uchycení ke konstrukci Počet: cca 1ks Rozměr:cca 0,6x3 m, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení:okapnice s přesahem min. 50 mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy svislý ohyb 50mm Spád:3 ke střeše Materiál:měď, tl. 0,8mm KV/02 - Střešní žlab 14,30 M 500, ,00 Popis: Střešní žlab stávajícího zastřešení kotelny na západní straně Počet:1ks Rozměr:Polokruhový profil 100mm, spád 0,5% ke žlabovému hrdlu, délka celkem Délka celkem: 13bm Rozvinutá šířka: cca 250 mm Kotvení: Uchycení na konstrukci zastřešení pomocí ocelových žárově pozinkovaných žlabových háků. Napojen do svodného potrubí (KV/03) pomocí žlabového hrdla (součást KV/03) závěsného pro daný profil svodného potrubí. Spád: 0,5% ke žlabovému hrdlu Materiál: měď tl. 0,8mm, nebo dle výběru investora Demontáž měděné krytiny 205,90 M2 50, , Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30 12,80 M 35,00 448, KV/01 - Parapet oken 555,50 M 430, ,00 Rozměr:celková délka: 1.PP bm 1.NP bm 2.NP bm 3.NP bm Délka celkem: 505 bm Rozvinutá šířka: 1PP cca 300mm, 1.-3.NP cca 400 mm Kotvení: pomocí krycí lišty k rámu stávajícího dřevěného okna nebo do drážky plastového okna, vytažení pod ostění ETICS do systémové lišty. Okapnice s vodorovným přesahem 30 mm přes líc konstrukce (včetně povrchové úpravy fasády (zateplení + finální omítka) Spád: 3 od objektu Materiál: hliník, prášková barva bílá nebo dle výběru investora Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm 505,00 M 35, , Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm 315,50 M 35, , KV/14 - Ukončovací profil fasády u prosklených konstrukcí 116,60 M 350, ,00

14 Popis: oplechování hran fasády u prosklených konstrukcí Délka: cca 106 bm Rozvinutá šířka: cca 250 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení: k rámu okna prosklené konstrukce Materiál:pozinkovaný plech, (povrchová úprava - 1x základní reaktivní nátěr + 2x vrchní UV odolný nátěr na ocel) KV/07 - Ukončovací profil 25,30 M 350, ,00 Popis: ukončovací profil s okapničkou zateplení podlahy předsazené prosklené fasády Délka: cca 23 bm Rozvinutá šířka: cca 300 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení: do stropní kce, spára vytmelena trvale pružným tmelem Materiál:pozinkovaný plech, (povrchová úprava - 1x základní reaktivní nátěr + 2x vrchní UV odolný nátěr na ocel) a KV/08 - Okapní plech západní fasády 93,50 M 350, ,00 Popis: okapní plech na západní fasádě u změny tl. izolantu Délka: cca 85 bm Rozvinutá šířka: cca 300 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení: okapnice s přesahem min. 30 mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy (zateplení + finální omítka) svislý ohyb 50mm Kotveno do zdiva pod ETICS. Spád:3 od objektu Materiál:pozinkovaný plech, (povrchová úprava - 1x základní reaktivní nátěr + 2x vrchní UV odolný nátěr na ocel) KV/10 - Oplechování atik navazujících na svislou stěnu 33,00 M 975, ,00 Popis: oplechování atik s kotvením do stávající konstrukce Délka: cca 30 bm Rozvinutá šířka: cca 600 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení:okapnice s přesahem min. 50mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy (zateplení + finální omítka, příp. oplechování), svislý ohyb 50 mm Kotveno do zdiva, pod ETICS Spád:3 od objektu Materiál:měď tl. 0,8mm KV/13 - Oplechování atiky proskl. fasády 22,55 M 920, ,00 Popis: oplechování horní části atiky prosklené fasády Délka: cca 20,5 bm Rozvinutá šířka: cca 560 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení: okapnice s přesahem min. 50 mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy, svislý ohyb 50mm Podkladní vrstva tvořena OSB deskami tl. min. 20mm Spád:3 ke střeše Materiál:měděný plech tl. 0,8mm KV/05 - Oplechování atiky 346,50 M 852, ,00

15 Popis: oplechování horní části atiky Délka: cca 315 bm Rozvinutá šířka: cca 800 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení: okapnice s přesahem min. 50 mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy (zateplení + finální omítka) svislý ohyb 50mm Podkladní vrstva tvořena OSB deskami tl. min. 20mm Spád:3 ke střeše Materiál:měděný plech tl. 0,8mm KV/11 - Oplechování atiky s dilatační spárou 16,72 M 1 790, ,80 Popis: oplechování atiky s krytím dilatační spáry Délka: cca 15,2 bm Rozvinutá šířka: celkem cca 1360 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení:okapnice s přesahem min. 50 mm přes líc konstrukce včetně povrchové úpravy (zateplení + finální omítka) svislý ohyb 50mm Podkladní vrstva tvořena OSB deskami Spád:3 ke střeše Materiál:měď, tl. 0,8mm KV/09 - Krytí dilatačních spár na fasádě 48,40 M 350, ,00 Popis: krytí dilatačních spár na fasádě Délka: cca 44 bm Rozvinutá šířka: cca 400 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Kotvení:Kotveno do zdiva Materiál:pozinkovaný plech, (povrchová úprava - 1x základní reaktivní nátěr + 2x vrchní UV odolný nátěr na ocel) Poznámka:případné styky s prvky z mědi budou důsledně odděleny separační vrstvou, např. PVC folií KV/03 - Svodné potrubí střešního žlabu, kruhové 0,55 M 1 450,00 797,50 Popis: svodné potrubí zastřešení kotelny svedeno skrz atiku do stávajícího zaatikového žlabu Počet: 1ks Rozměr: Kruhový profil 100 mm, délka celkem cca 0,5bm Rozvinutá šířka: cca 330 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Materiál:měď tl. 0,8mm, nebo dle výběru investora KV/15 - Svodné potrubí 2,64 M 1 080, ,20 Popis: svodné potrubí střešního žlabu, svod dešťových vod ze střechy nad hl. schodištěm ke střešnímu žlabu severního traktu Délka: Kruhový profil 100 mm, délka celkem cca 2,4 bm Rozvinutá šířka: cca 330 mm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Materiál:měděný plech tl. 0,8mm KV/16 - Klempířské dodělávky 1,00 KPL 9 000, ,00 Popis:klempířské práce související s opravami a zateplením atik, např. demontáž a zpětná montáž a napojení stávající měděné krytiny u zateplovaných atik Rozměr: cca 140 x 1 bm, délku a šířku nutno zaměřit na stavbě Materiál:měděný plech Demontáž ostatních klempířských prvků 1,00 KPL 3 000, , Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m 4,84 T 2 500, , , Konstrukce zámečnické Písemná a výkresová výrobní dodavatelská dokumentace zámečnických prvků 1,00 KPL 5 000, ,00

16 Po zadání zakázky musí dodavatel vyhotovit konstrukční výrobní dílenské výkresy podle ČSN Dodavatel předloží GP ke schválení písemnou a výkresovou výrobní dodavatelskou dokumentaci všech zámečnických prvků, která bude obsahovat všechny tvarové a funkční parametry, návaznosti na okolní stavební konstrukce a prvky, popis způsobu osazení a kotvení do stavby a provedení povrchové úpravy. Dokumentace bude předložena ke schválení projektantovi tak, aby případné požadavky projektanta na změny neohrozily termín výstavby. Referenční vzorky Po odsouhlasení dodavatelské výrobní dokumentace budou projektantovi a investorovi předloženy k odsouhlasení všechny typické zámečnické prvky. Referenční vzorky budou osazeny, zakotveny, bude provedena návaznost na okolní konstrukce a budou v konečné povrchové úpravě ZV/01 - větrací mřížky na fasádě 150/150mm (D+M) 54,00 KS 475, ,00 Popis: krycí protidešťová mřížka větracích otvorů pro odvětrání dvouplášťové střechy, tvořena rámečkem z L profilu a žaluzií, pro osazení na fasádu, kotvená do zdiva Umístění: fasáda Rozměr: 150/150 (rozměr ověřit na stavbě) Počet: 54 ks Materiál: ocel, žárově pozinkovaná Povrchová úprava: opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným, barva dle fasády, nebo dle výběru investora ZV/01 - větrací mřížky na fasádě 500/250mm (D+M) 2,00 KS 1 250, ,00 Popis: krycí protidešťová mřížka větracích otvorů pro odvětrání dvouplášťové střechy, tvořena rámečkem z L profilu a žaluzií, pro osazení na fasádu, kotvená do zdiva Umístění: fasáda Rozměr: 500/250 (rozměr ověřit na stavbě) 2 ks Materiál: ocel, žárově pozinkovaná Povrchová úprava: opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným, barva dle fasády, nebo dle výběru investora ZV/01 - větrací mřížky na fasádě průměr 150mm (D+M) 2,00 KS 475,00 950,00 Popis: krycí protidešťová mřížka větracích otvorů pro odvětrání dvouplášťové střechy, tvořena rámečkem z L profilu a žaluzií, pro osazení na fasádu, kotvená do zdiva Umístění: fasáda Rozměr: průměr 150 mm (rozměr ověřit na stavbě) Počet: 2 ks Materiál: ocel, žárově pozinkovaná Povrchová úprava: opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným, barva dle fasády, nebo dle výběru investora ZV/02 - mříže oken (D+M) 3,00 KS 2 950, ,00

17 Popis: Venkovní mříže oken, kotvené do ostění Umístění: okna 1.PP, severní křídlo Rozměr:2300x500 - rozměr ověřit na stavbě Počet:3 ks Materiál:ocel, žárově pozinkovaná Kotvení:do vnějšího ostění Povrchová úprava: opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným, barva bílá, nebo dle výběru investora ZV/03 - repase dveří na střechu 2,00 KS 1 800, ,00 Popis: Venkovní mříže oken, kotvené do ostění Rozměr:1x 800/1970, 1x 800x700 Počet:2 ks Povrchová úprava: zbavit rzi a mechanicky očistit, opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným ZV/04 - repase žebříku 2,00 KS 9 000, ,00 Popis: Venkovní žebřík na střechu Umístění:střecha Počet:2 ks Povrchová úprava: zbavit rzi a mechanicky očistit, opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným ZV/05 - úprava oplocení 1,00 KPL 1 600, ,00 Popis: Zkrácení oplocení u fasády, případná úprava kotvících prvků Umístění:severní fasáda Počet:1 ks Povrchová úprava: konstrukci zbavit rzi a mechanicky očistit, opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným ZV/06 - repase zábradlí 1,00 KPL 2 700, ,00 Popis: Úprava (prodloužení) kotvících prvků madla u schodiště severní fasády Umístění:schodiště Počet:1 ks Povrchová úprava: konstrukci zbavit rzi a mechanicky očistit, opatřit 1x základním nátěrem na ocel + 2xvrchním nátěrem na ocel UV odolným Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m 0,87 T 1 500, , , Dlažby z kamene Kamenná dlažba mrazuvzdorná tl. 20 mm, spárováno flexibilní (mrazuvzdornou) maltovou 1,10 M , ,00 směsí pro spárování, lepící tmel pro kamenné obklady a dlažby na cementové bázi. Skladba PE1.1 (D+M) Přesun hmot tonážní pro dlažby z kamene v objektech v do 24 m 0,09 T 1 500,00 130, ,50 9 Ostatní konstrukce a práce Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 3 483,30 M2 35, , Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití ,60 M2 0, , Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 3 483,30 M2 25, , Demontáž a následná montáž kamery 3,00 KS 1 500, , Demontáž a následná montáž klimatizační jednotky 2,00 KS 3 500, , Demontáž čidel z fasády a následná montáž 13,00 KS 500, , Demontáž antén na fasádě a následná montáž 2,00 KS 1 000, , Demontáž a následná montáž VZT jednotky 1,00 KS 3 500, ,00

18 Demontáž a následná montáž reflektoru 1,00 KS 500,00 500, Demontáž a následná montáž antén na střeše 4,00 KS 1 800, , Elektro kabeláž na střeše demontáž a následná montáž 1,00 KPL 3 000, , Demontáž střešního pláště 60,40 M2 180, , Nové světlo před vchodem (D+M) 2,00 KS 1 500, , Vybourání dřevěných rámů oken včetně křídel pl do 1 m2 6,83 M2 150, , Vybourání dřevěných rámů oken včetně křídel pl do 2 m2 52,47 M2 185, , Vybourání stávajících dveří včetně rámu 4,00 KS 500, , Vybourání stávajících dveří včetně rámu 4,00 KS 500, , Zatrubkování bleskosvodů pod omítku, v soklové části bude umístěno 9 ks krabic pro 144,00 M 250, ,00 svorky (D+M) Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží 57,60 T 250, , Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 19,20 T 250, , Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m 115,20 T 50, , Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m 19,20 T 150, , Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu 268,80 T 50, , Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 19,20 T 150, , Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění 19,20 T 25,00 480, Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 19,20 T 180, , Přesun hmot HSV pro budovy zděné v do 24 m 85,43 T 150, , ,42 Sazba DPH DPH celkem STAVBA CELKEM 20, ,71 Odbytová cena bez DPH: ,55 Odbytová cena s DPH: ,26 Nabídku zpracoval: Důbrava Miroslav Předáno dne:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt:

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Domov Mladá Objekt: balkon - Oprava balkonu a fasády SV KSO: CC-CZ: Místo: Milovice nad Labbem, ul. Rakouská Datum: 00.01.1900 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: SO 01 -Dokončení zateplení budovy JKSO: Datum: 7. 5. 2014 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 231 181101131 2 231 181111111 3 231 181114711 4 001 181301101 18 Zemní práce - povrchové úpravy

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: N170501 Objednatel: Státní pozemkový úřad IČO: 01312774 Husinecká 1024/11a 13000 Praha-Žižkov DIČ: Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 69156 Vypracoval: U Zbrojnice

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9 Rekapitulace CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení Objekt: Objednatel: Zhotovitel: U... XXX/4, Praha 9 Společenství vlastníků jednotek Zateplovací systémy s.r.o. 1. str. z 6. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

SO 01.1: Výměna výplní - Kč

SO 01.1: Výměna výplní - Kč SO 01.1: Výměna výplní - Kč 003: Svislé konstrukce - Kč 003.: Svislé konstrukce - Kč 106. SP 311272123 Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 m3 73,44 - Kč 107.

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 Příloha č. 3 - výkaz výměr Poř. Alter. kód Popis MJ výměra Jcen Cena J/hmot. Hmotn. Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 0062: Omítky vnější 77,40 1. 622325203/R Oprava vnějších ploch

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

VÝKAZ VÝMĚR Datum : 20.4.2011

VÝKAZ VÝMĚR Datum : 20.4.2011 Strana : 1 1 ZEMNI PRACE STAVEBNI 1 C0921 Vytýčení a označení stáv.sítí TI kpl 1,000 1kpl. 2 C11900-1411 Dočas zajišť potr.do DN 200mm m 17,000 a kabelů + 1+1+1+8+2+2+2 17,000 3 C13220-1101/01 Odkopání

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 1513 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Jan Červinka Základ pro sníženou DPH: Snížená DPH Základ pro základní DPH: Základní DPH 15 % 15 % 21

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem KSO: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 CC-CZ: Zadavatel: SVJ domů č.p.2493-2496, Pod Holým vrchem,470 01 ČL Uchazeč: Projektant:

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Míkovice, Uherské Hradiště MÍSTO STAVBY : U Mlýna 251, Uh.Hradiště-Míkovice INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19,

Více

Věc: Dodatečná informace (v pořadí druhá) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Instalace OZE a snížení energetické náročnosti MŠ, ZŠ Mělnické Vtelno

Věc: Dodatečná informace (v pořadí druhá) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Instalace OZE a snížení energetické náročnosti MŠ, ZŠ Mělnické Vtelno Věc: Dodatečná informace (v pořadí druhá) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Instalace OZE a snížení energetické náročnosti MŠ, ZŠ Mělnické Vtelno Veřejný zadavatel: Obec Mělnické Vtelno Vážení uchazeči,

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Komenského MÍSTO STAVBY : Komenského 539, Uh.Hradiště INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uh.Hradiště 686 70

Více

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07.

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07. REKAPITULACE STAVBY Místo: Třinec Datum: 03.12.2013 Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec D 25394282 D CZ25394282 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze 126 461,40

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Rekapitulace cen stavebních objektů P.č. Typ Kód objektu Název objektu 1. S 323 Praha Zateplení objektu Bochovská 560-564 List v tomto sešitě celkem 2. Č 1.3 1.3 - Zateplení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0108-5-2skladka JKSO: Místo: Tyršova 79, Broumov Datum: 5.4.2016 CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 76489337 CZ8002143259 Zpracovatel:

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

NÁZEV AKCE. Krycí list rozpočtu. Snížení energetické náročnosti - zateplení Kaple Českobratrské církve evangelické, U Pošty 1098/6, Praha 8

NÁZEV AKCE. Krycí list rozpočtu. Snížení energetické náročnosti - zateplení Kaple Českobratrské církve evangelické, U Pošty 1098/6, Praha 8 Krycí list rozpočtu STAVBA Snížení energetické náročnosti - zateplení Kaple Českobratrské církve evangelické, U Pošty 1098/6, Praha 8 Část dok. Ćást stavby Kč Stavební část Celkem ZRN Vedlejší náklady

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1361-52 Česlovna JKSO Objekt SKP SO 01.3 Česlovna Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 1361-52 Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Zeměchy - čekárna (celková oprava) JKSO Název objektu 5000114052 EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 25.10.2012 Měrné

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Zakázka Číslo zakázky B-1220.1 Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Verze Popis výkaz výměr Komentář Firmy Typ Firmy Název Projektant Ing.Luboš Brandeis,

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Výměna oken - MŠ Krnov, Maxima Gorkého 842/22 Objednatel: Město Krnov IČ: 00296139 79401 Krnov Hlavní náměstí 1 DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní

Více

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Staré Křečany - změna během výstavby (návrh ZML) Založená nabídka Verze Popis Komentář Nabídka Firmy

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm P1 1.NP (přízemí chodba) PODLAHA 1.NP - ker.dl. tl. mm Keramická dlažba protiskluzová R 10 s vnitřním oblým soklíkem,

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Hradec Králové - výměna oken a balkónových dveří, oprava lodžií - ubytovna zaměstnanců Třebeš Demontáž a montáž zábradlí balkónu Práce zahrnuje demontáž a snesení zábradlí do vyhrazených

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby pokus -Střelcová- JKSO Název objektu EČO Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Místo IČ Praha DIČ Rozpočet číslo Zpracoval Dne Střelcová 24.11.2012 Měrné a účelové

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

ZŠ Na Šumavě - Jablonec n.n. zateplení učebnového pavilonu-c

ZŠ Na Šumavě - Jablonec n.n. zateplení učebnového pavilonu-c ZŠ Na Šumavě - Jablonec n.n. zateplení učebnového pavilonu-c Rekapitulace: 1) Navýšení odstranění azbestu 2) Lešení 3) Odstranění L profilů - nadpraží oken, vybourání bet parapetů 4) Vyzdívky meziokenních

Více

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu I. etapa Projektant: IČ/DIČ: IČ/DIČ:

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Výměna oken Cena s DPH v CZK ,57. Strana 1 z 24. Cena bez DPH ,01. Stavba:

KRYCÍ LIST SOUPISU Výměna oken Cena s DPH v CZK ,57. Strana 1 z 24. Cena bez DPH ,01. Stavba: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni Objekt: 01 - Výměna oken 2016 KSO: Místo: Datum: 21.4.2016 CC-CZ: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ:

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY, st. 233 - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY, st. 233 - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY, st. 233 - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace víceúčelové budovy, st. 233 Ždírec nad Doubravou

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

Řešení vzorových detailů

Řešení vzorových detailů Řešení vzorových detailů Detaily soklu. Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu -průběžná soklová izolace 2.2 Detail soklu s přechodem ř na suterénní stěnu - ustupující soklová izolace. Detail soklu

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

Komenského , Vlašim CELKOVÁ REKAPITULACE

Komenského , Vlašim CELKOVÁ REKAPITULACE VÝKAZ VÝMĚR PRO REKONSTRUKCI OBJEKTU: Komenského 1471-3, Vlašim CELKOVÁ REKAPITULACE kapitola název kapitoly cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč cena v Kč vč. DPH A. B. REKONSTRUKCE SVISLÉHO OBVODOVÉHO

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 001 JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 13_o2_28 Regenerace sídliště Muglinov - 2. etapa Náklady na m.j. 0 Projektant HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. :

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BÝVALÉHO AREÁLU AGADOS PRO POTŘEBY TECHNICKÝCH SLUŽEB VELKÉ MEZIŘÍČÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOVY SŠDOS V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOVY SŠDOS V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 00002998 Koupaliště Veselí n/moravou II - SO JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0000 Koupaliště Veselí n/moravou II Náklady na m.j.

Více

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ REKAPITULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - BEZ DPH 5% 3 376 386,80 Kč 2. DPH 5% 168 819,34 Kč 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - VČETNĚ DPH 5% 3 545 206,14 Kč

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Dodatečné práce na zateplení MŠ Velká Okružní čp. 1343/8 Duchcov KSO: CC-CZ: Místo: Duchcov Datum: 11.10.2013 Zadavatel: Město Duchcov Uchazeč: Vyplň údaj Projektant: BIOPLAN

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Stavba: N170501 Objednatel: ČR Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK IČ312774 Hroznová 227/17 DIČ: 603 00 Brno Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 69156 Vypracoval:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 22.8.2012 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno - odpočty Objednatel : Statutární město Kladno IČO : 00234516 DIČ : CZ00234516 Zhotovitel : IČO : 14915 DIČ

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Stavba: 8062016 BD Stojanova 6 Objekt: 6 BD Stojanova 6, Brno Rozpočet: 08062016 Rekonstrukce balkónů na BD Stojanova 6, Brno Objednatel: IČO: DIČ: Zhotovitel: RIVA DEVELOPMENT

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky : 28.

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

Stavební rozpočet s výkazem výměr

Stavební rozpočet s výkazem výměr Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Stavební rozpočet s výkazem výměr SV1511/09 Zateplení víceúčelové budovy v Malovicích Výkaz výměr byl zpracován dle projektové dokumentace: Zateplení

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více