List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení"

Transkript

1 List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení F.1.1. / ST. Stavební část F.1.1. / Stavební část ST.01 Technická zpráva ST.02 Půdorys bourání 3.np M 1 : 50 ST.03 Půdorysy stavebních úprav 3.np a 2.np M 1 : 50 ST.04 Řezy A A, B B, C C M 1 : 50 ST.05 Schéma podhledů 3.np M 1 : 50 ST.06 Úpravy v podstřešním prostoru půdorys půdy M 1 : 50 ST.07 Schéma únikového schodiště M 1 : 50 ST.08 Půdorys střechy (II. etapa opravy střešního pláště) M 1 : 50 ST.09 Detaily osazení oken M 1 : 5 ST.10 Výpis otvorových výplní M 1 : 100 ST.11 Výpis klempířských výrobků a střešních prvků ST.12 Schéma informačního systému dveří ST.13 Specifikace dlažeb a obkladů, vizualizace místností Stránka 1

2 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 3.np pavilonu D ODN. Oddělení dlouhodobě nemocných F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část Technická Zpráva stavební část PD Pavilon D - 3.np oddělení dlouhodobě nemocných č. paré: Datum : Čís. zakázky : 01 / 11 HIP : Ing. Anton Jurica Ved. proj. : Ing. Pavel Borák Projektant : Miroslav Fischer Stupeň PD: JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Investor : Karlovarský kraj Závodní 353/88, Karlovy Vary Akce : Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 3.np pavilonu D ODN Obsah : F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva 01/11-F.1.1.-ST.01 JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 16:36 h Stránka: 1/15

3 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 3.np pavilonu D ODN. Oddělení dlouhodobě nemocných F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část F ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F Účel objektu: Objekt dotčený stavebními úpravami... Pavilon D se nachází v intravilánu města Sokolova ve svažitém terénu vrchu Hard v areálu Nemocnice Sokolov, která je v současnosti typickou pavilonovou nemocnicí složenou ze sedmi samostatných pavilonů (ozn. A,B,C,D,E,F,G). V pavilonech A - E jsou umístěna jednotlivá medicínská oddělení, pav. F a G slouží jako tzv. hospodářské budovy. V pavilonu F je umístěn stravovací provoz, sklady SZM a centrální šatny zdrav. personálu. Pavilon G v současnosti slouží jako správní budova. Jednotlivé pavilony jsou mezi sebou propojeny systémem spojovacích chodeb s výtahy, který plní funkci vnitřního (bezbariérového) komunikačního koridoru, z nějž jsou zpřístupněna všechna medicínská oddělení nemocnice a stravovací pavilon F. Výjimku tvoří pouze pavilon G, který jediný není napojen na vnitřní spojovací koridor a je zpřístupněn pouze vnějšími komunikacemi v areálu nemocnice. V objektu dotčeném stavebními úpravami, který je součástí pavilonové Nemocnice Sokolov s označením jako pavilon D se v současnosti nachází níže uvedená medicínská odd. a část správního oddělení : 1.np medicínská a správní oddělení : východní křídlo Rehabilitační odd. / ambulantní část; západní křídlo Oddělení soudního lékařství a toxikologie / Toxikologická laboratoř; část správního odd. 2.np medicínská oddělení : východní křídlo Rehabilitační odd. / ambulantní a lůžková část; západní křídlo Oddělení dlouhodobě nemocných 3.np medicínská oddělení : východní křídlo Rehabilitační odd. / lůžková část; západní křídlo Oddělení dlouhodobě nemocných F Zásady celkového řešení: Projektová dokumentace se zabývá řešením stavebních úprav zejména ve 3.np západního křídla pavilonu D, které spočívají v modernizaci zde umístěného Odd. dlouhodobě nemocných. Podmíněnou součástí stavby je však i přestavba stávajícího únikového (požárního) schodiště, které je umístěno u západního štítu objektu pavilonu D. Stávající ocel. schodiště bude kompletně demontováno a nahrazeno zcela novou zastřešenou konstrukcí požárního schodiště, jehož podesty budou ústit jak do úrovně 2.np, tak nově i do 3.np. S těmito úpravami souvisí rovněž i výměna oken a dveří směřujících na únikové schodiště také ve 2.np. V rámci této stavby bude dále realizována tzv. II. etapa opravy střechy pavilonu D (první etapa opravy střechy byla již realizována v rámci stavebních úprav východního křídla objektu v říjnu 2013 Rehabilitace), jejíž součástí je výměna střešního pláště nad upravovaným prostorem západního křídla objektu. F Navrhované kapacity: Kapacita stávajícího lůžkového oddělení v západním křídle 3.np pavilonu D bude po modernizaci podlaží činit 34 lůžek. Je navrženo šest třílůžkových a osm dvoulůžkových pokojů pro klienty Oddělení dlouhodobě nemocných. Pro klienty ODN bude na tomto podlaží vybudováno centrální sociální zařízení. WC dělené dle pohlaví bude disponovat vždy samostatně odvětranou předsíňkou s umyvadlem a dvěma samostatně větranými kabinkami, které budou koncipovány pro využití osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a osobami používající invalidní vozík. Centrální umývárna pro klienty bude disponovat širokým sprchovacím boxem, který bude vybaven jak pro pravoruké tak i levoruké použití tedy dvěma sklopnými sedátky, příslušnými nástěnnými madly a dvěma sprchovacími hlavicemi. Umývárna bude dále vybavena sprchovacím panelem s dezinfekcí a výlevkou, který bude sloužit pro asistované mytí klienta na lůžku. Podlaha koupelny bude spádována k liniovým vpustím. Na oddělení ODN v části 3.np budou dále zřízeny... sesterna s přípravnou léků, kancelář vrchní sestry, čistící místnost, sklad pomůcek a materiálu, dále kuchyňka, prostory pro oddělené umístění čistého a špinavého prádla a místnosti sociálního zařízení personálu (WC kapacitně navržené pro 5 osob + úklidová místnost s uzavíratelnou skříní pro uložení čistících prostředků a prostorem pro uskladnění invalidních vozíků). Na oddělení bude zřízena tzv. hovorna, která bude od centrální chodby oddělena prosklenými dveřmi. Stravování hospitalizovaných klientů bude zabezpečeno přímo na lůžkových pokojích, které budou pro tento účel vybaveny jídelními stoly (stolky). Zastavěná plocha stavby (upravovaného podlaží 3.np) :...610,00 m 2 Obestavěný prostor stavby (upravovaného podlaží 3.np) : ,00 m 3 JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 16:36 h Stránka: 2/15

4 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 3.np pavilonu D ODN. Oddělení dlouhodobě nemocných F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část F Technické, konstrukční a architektonické řešení objektu: Objekt pavilonu D byl vystavěn na konci 50. let minulého století jako gynekologicko porodnický pavilon. Na konci 80. let, kdy probíhala celková přestavba nemocnice spojená i s výstavbou nových pavilonů proběhla modernizace tohoto tehdy tzv. ženského pavilonu, která se kromě stavebněkonstrukčních úprav projevila zejména změnou pozice hlavního vstupu do budovy a propojením pavilonu s vnitřním centrálním komunikačním koridorem celé nemocnice. Od počátku 90. let jsou tedy veškerá medicínská pracoviště v celé sokolovské nemocnici bezbariérově zpřístupněna a vzájemně mezi sebou komunikačně propojena. V polovině 90. let byl proveden přesun GPO oddělení do pavilonu E a v pavilonu D bylo poté zřízeno oddělení dlouhodobě nemocných, které se zde nachází dodnes. Budova je řešena jako třípodlažní s mírně sklonitou sedlovou střechou a částečným zapuštěním prvního podlaží do okolního terénu. Skládá ze dvou křídel (ve tvaru T) přiléhajících k centrální komunikační vertikále, ve které je umístěno schodiště a lůžkový výtah. Východní křídlo je prostřednictvím výtahu vertikálně propojeno s centrálním komunikačním koridorem nemocnice. Západní křídlo navíc v současnosti disponuje vnějším únikovým schodištěm, které je umístěno u západního štítu budovy a ústí pouze z úrovně 2.np. Nosný systém je podélný stěnový, stropní kce jsou provedeny pravděpodobně jako keramobetonové tvořené deskami Hurdis do ocel. nosníků. (posuzováno dle zjištěného stavu při rekonstrukci východního křídla). Střecha je řešena jako mírně sklonitá sedlové konstrukce a provedená z dřevěných sbíjených vazníků. Svislé nosné konstrukce, obvodový plášť a příčky jsou tvořeny cihelným zdivem. Vnější otvorové prvky byly v minulosti kompletně vyměněny za plastové. Projektová dokumentace se zabývá řešením stavebních úprav zejména ve 3.np západního křídla pavilonu D, které spočívají v modernizaci zde umístěného Odd. dlouhodobě nemocných. Podmíněnou součástí stavby je však i přestavba stávajícího únikového (požárního) schodiště, které je umístěno u západního štítu objektu pavilonu D. Stávající ocel. schodiště bude kompletně demontováno a nahrazeno zcela novou zastřešenou konstrukcí požárního schodiště, jehož podesty budou ústit jak do úrovně 2.np, tak nově i do 3.np. S těmito úpravami souvisí rovněž i výměna oken a dveří směřujících na únikové schodiště také ve 2.np. V rámci této stavby bude dále realizována tzv. II. etapa opravy střechy pavilonu D (první etapa opravy střechy byla již realizována v rámci stavebních úprav východního křídla objektu v říjnu 2013 Rehabilitace), jejíž součástí je výměna střešního pláště nad upravovaným prostorem západního křídla objektu. Plánované stavební úpravy ve 3.np pavilonu D budou prováděny tradiční stavební technologií. Nové svislé dělící kce (příčky) jsou navrženy jako zděné z dutinových či pórobetonových příčkovek a SDK konstrukcí. V upravovaném prostoru budou osazeny nové výplně otvorů. Během stavby budou prováděny pouze drobné zásahy do nosných stavebních konstrukcí a to osazování ocel. nosníků do podlah pro podchycení plánovaných příček a úpravy vstupních otvorů na únikové schodiště v obvodové stěně štítového zdiva. Tato PD se nezabývá řešením vnějších ploch úpravy okolních ploch a komunikací jsou předmětem samostatné projektové dokumentace Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice Sokolov 1. etapa výstavby. F Tepelně technické vlastnosti st. kcí a výplní otvorů: Splnění požadavků současné legislativy na energetickou náročnost budovy bude docíleno zateplením všech vnějších stavebních kcí obvodového pláště, střech a podlah podle příslušné projektové dokumentace, která však není součástí tohoto projektu. Celkovým zateplením obvodového pláště budovy se v rámci dalších etap plánované rekonstrukce pavilonu D bude zabývat samostatná projektová dokumentace. F Způsob založení objektu s ohledem na výsledky IGP a HGP: Tento stavebně upravovaný objekt, jehož nosné konstrukce jsou tvořeny příčným stěnovým systémem, je založen dle dostupné historické PD na plošných základech... základových pasech. Hloubka Z.S. vč. materiálového složení stávajících základů není známa. Základové poměry budou vyhodnoceny v průběhu stavebních prací a případné odlišnosti od předpokladu (předpokládaného provedení konstrukcí) zapracovaného do PD budou operativně řešeny GP při provádění AD na KD. IGP a HGP nebyly v tomto místě nemocničního areálu prováděny. V rámci této stavby jsou práce na základových konstrukcích omezeny pouze na zakládání nového vnějšího únikového schodiště. F Vliv objektu a jeho užívání na živ. prostředí: Tato stavba po dokončení nebude mít negativní vliv na zdraví osob či na životní prostředí. JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 16:36 h Stránka: 3/15

5 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 3.np pavilonu D ODN. Oddělení dlouhodobě nemocných F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část U dokončené stavby nedojde oproti současnému stavu k výraznému navýšení akustické hladiny hluku. Technické zařízení objektu ani technologické vybavení stavby nedisponuje zařízením vyvíjející nadměrný hluk, který by ohrožoval své okolí. Řešení odpadového hospodářství při vlastním provozu nemocnice v řešení sběru odpadů z nemocnice nebude oproti současnosti prováděna žádná změna. Odpadní vody budou odváděny stávajícím způsobem do areálové kanalizace, která ústí do městské uliční kanalizace ve správě VOSS. Objekt bude nadále vytápěn stávajícím způsobem viz samostatná část vytápění. Stavba svým charakterem a obsahem nevyžaduje návrh nových ochranných a bezpečnostních pásem. V průběhu stavby bude provedena ochrana stáv. vzrostlé zeleně a zatravnění staveniště dle popisu v TZ ZOV vč. zatravnění plochy kolem přestavovaného únikového schodiště. K dočasnému zatížení ŽP dojde pouze v průběhu realizace stavby. Jedná se zejména o zvýšenou prašnost a navýšení hluku vlivem pojezdu dopravních prostředků zásobujících stavbu a vlivem vlastní výstavby při její realizaci. Tyto vlivy budou generálním dodavatelem minimalizovány na nejnutnější míru. Ve vztahu k ochraně ovzduší je nutné v průběhu stavby eliminovat sekundární prašnost pravidelným skrápěním prašných ploch. Při dopravě sypkých materiálů nákladními auty v době výstavby dbát na zaplachtování či jiném vhodném opatření ke snížení prašnosti. Viz odst. B.1.9. Souhrnná TZ. V průběhu výstavby, která bude trvat cca 5 měsíců bude vznikat menší množství stavebních odpadů. Seznam v iz odst. B.1.4. Souhrnná TZ. Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který se řídí podmínkami zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude prováděno osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost má materiálové využití formou recyklace (např. betony, asfalty apod.). Celkové množství vzniklých odpadů odhadujeme do 20 t. Všechny odpady budou v průběhu realizace stavby separovány (ukládány) na vymezených místech na staveništi. Místo separace odpadů musí být označeno katalogovým číslem odpadu, názvem odpadu a jménem odpovědného pracovníka (stavbyvedoucí, mistr). V průběhu stavby (nejpozději před kolaudací stavby) budou odpady předány (převezeny) k následnému dalšímu využití, nebo uložení firmám oprávněným nakládat s těmito odpady. F Dopravní řešení: Napojení objektu na dopravní infrastrukturu je stávající a zůstává beze změn. Přístup i příjezd k objektu je zabezpečen po místních obslužných komunikacích. Na pozemku nemocničního areálu je v současné době zajištěno parkování pouze omezeného počtu osobních vozidel. Podrobným řešením dopravy vč. řešení dopravy v klidu se v zájmovém území stavby zabývá samostatná projektové dokumentace Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice Sokolov 1. etapa výstavby, jejíž částečnou realizací je projektovaná stavba v pavilonu D provázána a souvisí s provedením nástupní plochy pro zásah HZS mezi pavilony E a D. Dopravní řešení stavby se touto PD nemění a zůstává stávající bez úprav. Příjezd ke staveništi je zabezpečen po hlavních městských a místních obslužných komunikacích. Dopravní trasa zásobování staveniště bude vedena po trase Slovenská, Bratislavská, Hornická ul. s odbočením vlevo do areálu Nemocnice Sokolov. Pro potřeby stavby budou do nemocničního areálu sloužit stávající vjezdy z Bratislavské a Hornické ulice. Budou operativně využívány takovým způsobem, aby se v co nejvyšší míře eliminovaly případné kolize s běžnou denní dopravou v areálu. Vzhledem k tomu, že jediná přístupová komunikace pro stavební techniku je možná pouze ulicí Hornická bude stavbou využívána pouze taková stavební technika a dopravní prostředky, které bezproblémově překonají složité poměry na příjezdních komunikacích. F Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradon. opatření: Staveniště se nenachází v záplavovém území žádných vodotečí, tudíž není nutno provádět případná protipovodňová opatření stavby. V zájmovém území stavby nejsou evidovány lokality ohrožené případným sesuvem půdy. V rámci této stavby nejsou navrženy takové úpravy, které by měli vliv na možný sesuv půdy. Staveniště se nachází mimo chráněná ložisková území, stanovené dobývací prostory a mimo území dotčená výskytem starých důlních děl. Seizmická aktivita oblasti nepředstavuje mimořádné riziko. Dle posudku ČGS je stavba umístěna na pozemcích s převažujícím nízkým radonovým indexem. Ochranu stavby proti pronikání radonu z podloží zabezpečují stávající stavební kce provedené v 1. kategorii těsnosti. JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 16:36 h Stránka: 4/15

6 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 3.np pavilonu D ODN. Oddělení dlouhodobě nemocných F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část Vzhledem k rozsahu navržených stavebních úprav nedojde u dokončené stavby k výraznému navýšení akustické hladiny hluku. Technické zařízení objektu ani technologické vybavení stavby nedisponuje zařízením vyvíjející nadměrný hluk, který by ohrožoval své okolí nad rámec povolené hladiny hluku. Stavba je umístěna v lokalitě, která není v současnosti ohrožena nadměrným hlukem. F Údaje o dodržení obecných požadavků na výstavbu: PD byla vypracována za plného respektování všech obecných požadavků na výstavbu zejména pak stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášek č /2006 Sb., vyhlášky OTP 268/2009 Sb., vyhlášky č. 92/2012 Sb., vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. o obecných techn. požadavcích zabezpečujících bezbariér. užívání staveb aj. F STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F Bourací práce: Vlastní stavební úpravy budou zahájeny vyklizením dotčené části objektu, tj. budou odstraněny veškeré zařizovací předměty a vybavení, otopná tělesa vč. konzol apod. Dojde k odstranění stávajících nášlapných a souvisejících nesoudržných podkladních vrstev podlah. Vybourány budou keramické obklady i keramické soklíky podlah. Budou odstraněna dřevěná svodidla (stěnová madla) na chodbě oddělení. Dále dojde k demontáži stávajících výplní otvorů a to jak dveří vč. zárubní, tak oken i dvířek instalačních jader. Budou vybourány vybrané dělící konstrukce (příčky). Dále budou vybourány dle PD nové otvory v dělících konstrukcích otvory budou okamžitě zajištěny překlady. Odstraněny budou i veškeré přístupné rozvody TZB, které jsou dožilé, či které nebudou již dále využívány. Soupis hlavních bouracích prací: budou odstraněny zařizovací předměty a vybavení, otopná tělesa vč konzol. demontáž vyznačených stávajících oken včetně parapetů a původních dveřních křídel včetně vybourání (vyřezání) ocelových zárubní. Stávající plastová okna budou vesměs zachována (kromě požadovaných výměn za požární) vč. vnějších i vnitřních parapetů. Stávající okna nutno během realizace chránit proti mechanickému poškození. odstranění nástěnných dřevěných nárazových madel (svodidel) vč. kotvení. zřizování stavebních otvorů pro osazení vnějších dveří na únikové schodiště (ve 3.np i 2.np) do tradičního zdiva nosné obvodové stěny tl. 450 mm, resp. jde o úpravu pozice stáv. okenního otvoru s částečným vybouráním jednoho ostění, dozděním druhého ostění a odbouráním parapetního zdiva. Stávající překlad bude odstraněn a otvor bude okamžitě zajištěn novým překladem tvořeným ocel. válc. nosníky. Mezera mezi překladem a nadotvorovým zdivem příp. věncem bude vyklínována a poté vyplněna aktivační maltou s bobtnavým účinkem. odstranění stávajících podlahových krytin (PVC) a keram. dlažeb vč. maltových loží. Sejmutí nášlapných vrstev podlah vč. nesoudržných částí podkladů (Poznámka při odstraňování stávajících podlahových krytin není možné použít těžká bourací kladiva s plochým širokým oškrtem, jelikož by došlo k nepřípustnému porušení podkladních vrstev podlah). dojde k odstranění stávajících keramických soklíků podlah. odstranění vnitřních omítek, příslušných omyvatelných nátěrů a keram. obkladů. Dojde ke 100% odstranění omítek stěn (dle zkušenosti z ostatních akcí v nemocnici Sokolov nutno uvažovat s odstraňováním omítek v tl. cca 5-6 cm); v průběhu realizace bude zhodnocen stav a rovinnost stávajících omítek na jednotlivých stěnách. Konečný rozsah odstranění omítek je na dohodě zhotovitele a investora stavby bude rozhodnuto dle zjištěného stavu na KD. Poznámka : při odstraňování omítek na příčkách z dutinových příčkovek nelze použít těžká bourací kladiva, jelikož dochází k celkové destrukci příčkovky. bourání zděných příček nebo jejich částí; bourání nových dveřních otvorů do cihelných příček vč. kapes pro překlady (poznámka při částečném bourání příček z dutinových příčkovek vyloučit použití těžkých bouracích kladiv, aby docházelo k celkové destrukci příčkovky). pro založení nových zděných příček budou odstraněny stávající podkladní vrstvy podlah, vč. příp. kročejové izolace, až na nosnou stropní konstrukci žel.bet. desku. Podchycení nově navržených příček bude řešeno vložením ocelových nosníků do konstrukce podlahy... dle vyznačených pozic budou osazeny v podporách na obvodovou a středovou nosnou stěnu do předem vyřezaných drážek (š. cca 30 cm) v konstrukci podlahových skladeb. Provedení drážek do konstrukce stropu bude prováděno až na základě vyhodnocení konstrukčního a JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 16:36 h Stránka: 5/15

7 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 3.np pavilonu D ODN. Oddělení dlouhodobě nemocných F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část stat. řešení stáv. vodorovných nosných kcí, které provede ve vhodném stadiu průběhu realizace gen. dodavatel ve spolupráci s gen. projektantem. odstranění stávajícího ocelového únikového schodiště na západním průčelí objektu vč. základových konstrukcí (žel.bet. patek) V rámci demoličních a zemních prací a při pracích na zakládání únikového schodiště dojde ke styku se stáv. sdělovacími kabely viz situace stavby. Při provádění zemních prací a základových konstrukcí pro nové požární schodiště vč. bouracích prací schodiště stávajícího bude provedena požadovaná ochrana místních sdělovacích kabelů ve správě Nemos a respektovány požadavky správce PVTS O2 související s příp. zásahem do jejich ochranného pásma viz příslušná dílčí část PD a vyjádření správce sítě. v rámci výměny střešního pláště bude provedena demontáž stávající střešní krytiny (vlnitý Eternit) a klempířských prvků střechy. Při demontáži a následné likvidaci odpadu je nutné postupovat dle platné legislativy pro práci s materiálem obsahujícím azbest. v rámci úprav v půdním prostoru bude nejprve provedeno vyklizení tohoto podstřešního prostoru spojeného s likvidací případných zbytků eternitové střešní krytiny, která se zde nachází. provedení ostatních dílčích bouracích prací při demontáži instalačních rozvodů, zřizování nových prostupů apod. (vyústění VZT nad střechu viz příslušný detail v dílčí části PD VZT) budou provedeny nové vrtané a bourané prostupy a drážky pro nové rozvody instalací, budou odstraněny (pokud je to možné) veškeré stávající rozvody instalací (kromě instalací využívaných i po rekonstrukci), vč. rozvodnic, chrániček apod. dojde k proříznutí drážek v podlahách pro rozvody TZB, dojde k proříznutí drážek pro osazení nových parapetních desek a plechů, dojde k odstranění nevyužívaných rozvaděčů elektroinstalace a slaboproudu apod. Poznámky : Pokud budou při realizaci zjištěny jakékoliv odchylky od předpokládaného provedení stavebních konstrukcí, než které bylo zapracováno do projektu, bude vždy na stavbu přizván GP, který provede návrh případných změn v řešení stavebních kcí a stanoví způsob provádění dalších prací v souladu s celkovým projektovým řešením a statickým zabezpečením objektu. Případné zásahy do nosných konstrukcí je nutno staticky posoudit v souvislosti se skutečným stavem konstrukcí zjištěných při provádění stavby. Posouzení včetně návrhu statického zajištění provede projektant. Před dokončením statického posouzení není možné zahájit bourání nosných konstrukcí stavby. Při bouracích pracích ve stěnách a v podlahách je možné, že dojde k objevení stávajících rozvodů, které nejsou rušeny a nahrazeny novými, přičemž bude nutné tyto stávající rozvody zachovat. Z těchto důvodů doporučuji kalkulovat s finanční rezervou na případné nutné přeložky vyplývající z bouracích prací. Vzhledem k tomu, že stavební činnost bude probíhat za provozu ostatních nem. oddělení v budově, je potřeba uvažovat s finančními prostředky, které budou použity na zvýšený úklid, provedení dočasných oddělujících stěn (montážních kabin viz POV), osazení plachet, vlhčení apod. Vzhledem k tomu, že stavba byla provedena v době, kdy byly běžně používány výrobky z obsahem azbestu (kanalizační potrubí, podhledové desky stěny atd.) doporučuji v rámci zpracování dodavatelské nabídky uvažovat kromě likvidace původní střešní krytiny i s možným výskytem těchto nebezpečných odpadů i v dalších kcích. Výskyt v zakrytých konstrukcích nelze s jistotou vyloučit. Do VV doporučuji zapracovat rezervu na likvidaci dalších 3000 kg azbestu. F Zemní práce: Před zahájením jakýchkoliv zemních prací je nutné provést vytýčení podzemních stávajících inž. sítí umístěných v zájmovém území stavby. Rozsah zemních prací v rámci této stavby : Práce spojené s renovací stávajícího únikového schodiště spočívající v zakládání jeho nosné konstrukce hloubení výkopu pro základové pasy viz příloha č. ST.07. Při provádění zemních prací a základových konstrukcí pro nové požární schodiště vč. bouracích prací schodiště stávajícího bude provedena požadovaná ochrana nebo případná přeložka místních sdělovacích kabelů ve správě Nemos a respektovány požadavky správce PVTS O2 související se zásahem do jejich ochranného pásma viz příslušná dílčí část PD. JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 16:36 h Stránka: 6/15

8 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 3.np pavilonu D ODN. Oddělení dlouhodobě nemocných F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část F Základy: F Základové konstrukce : Tento stavebně upravovaný objekt, jehož nosné konstrukce jsou tvořeny příčným stěnovým systémem, je založen dle dostupné historické PD na plošných základech... základových pasech. Hloubka Z.S. vč. materiálového složení stávajících základů není známa. Základové poměry budou vyhodnoceny v průběhu stavebních prací a případné odlišnosti od předpokladu (předpokládaného provedení konstrukcí) zapracovaného do PD budou operativně řešeny GP při provádění AD na KD. IGP a HGP nebyly v tomto místě nemocničního areálu prováděny. V rámci této stavby jsou práce na základových konstrukcích omezeny pouze na zakládání nového vnějšího únikového schodiště. Nosná kce únikového ocel. schodiště bude osazena prostřednictvím ocel. sloupků na monolitické základové pasy provedené z prostého betonu C16/20-X0 na vrstvách a v hloubkách zabezpečujících potřebnou únosnost základové spáry, jakož i nezámrznou hloubku podle výkresové části PD stavebně konstrukčního řešení doloženého statickým výpočtem a podle výrobní (dodavatelské) dokumentace příslušného subdodavatele zámečnické konstrukce, která bude odsouhlasena generálním projektantem. F Hydroizolace, Rn izolace : Dle posudku ČGS je stavba umístěna na pozemcích s převažujícím nízkým radonovým indexem. Ochranu stavby proti pronikání radonu z podloží zabezpečují stávající stavební kce provedené v 1. kategorii těsnosti, kde radonovou bariéru tvoří stávající hydroizolace z AIP. F Svislé konstrukce: Nosný systém objektu je podélný stěnový tvořen tradičním cihelným zdivem. Dělící konstrukce... příčky jsou provedeny z cihelného zdiva resp. cihel plných tl. 15 cm příp. novodobější kce z dutinových cihel tl. 12,5 cm. Během stavby budou prováděny minimální zásahy do nosných stavebních konstrukcí. Dojde pouze ke zřizování jednoho stavebního otvoru do obvodové stěny pro osazení vnějších dveří na únikové schodiště viz bourací práce. Nově navržené svislé konstrukce budou plnit pouze funkci vnitřních dělících stěn. Nově navržené příčky budou provedeny dle specifikace ve výkresové části jako zděné z pórobetonových příčkovek např. Porfix 500/250/100 P2 480 na T10 a dále jako sádrokartonové na montážní rošt z ocel. profilů. Pro založení nových zděných příček budou odstraněny stávající podkladní vrstvy podlah, vč. příp. kročejové izolace, až na nosnou stropní konstrukci žel.bet. desku. Podchycení nově navržených příček bude řešeno vložením ocelových nosníků do konstrukce podlahy... dle vyznačených pozic budou osazeny v podporách na obvodovou a středovou nosnou stěnu do předem vyřezaných drážek (š. cca 30 cm) v konstrukci podlahových skladeb. Provedení drážek do konstrukce stropu bude prováděno až na základě vyhodnocení konstrukčního a stat. řešení stáv. vodorovných nosných kcí, které provede ve vhodném stadiu průběhu realizace gen. dodavatel ve spolupráci s gen. projektantem. Kotvení zdiva (příčky tl. 125 mm) z porobetonových příčkovek ke stávajícímu zdivu... bude provedeno jako kotvení dodatečně dozdívané příčky, pomocí nerezových spojek, spojka upevněna do nosného zdiva hmoždinkou, příčky ke stropu neklínovat, použít spojky zdiva nebo montážní pěnu. V rámci stavebních prací bude kalkulováno s opravou trhlin mezi stropem a příčkami ve 2.np, které se mohou během stavby objevit, jako důsledek odlehčení podlahy 3.np. Oprava trhlin bude provedena zdící maltou až po dokončení stavby ve 3.np v době, kdy bude plnohodnotně do původního stavu obnoveno stálé zatížení stropu. Ve 2.np budou poté na styku příček a stropu obnoveny štuky a malby. Nové nadotvorové překlady ve zděných příčkách nově prováděných i stávajících budou tvořeny prefa dílci (keramickými překlady) dle výpisů ve výkresové části. Překlady nad otvory ve stávajícím nosném zdivu pak budou tvořené ocelovými válcovanými nosníky viz výpisy ve výkresové části. Ocel. překlady vyklínovat a zazdít na maltu s bobtnavým účinkem /např.zement-qeullmasse 202 fa:hasit/. SDK konstrukce : Ve vyznačených pozicích jsou navrženy montované SDK příčky na montážní rošt z ocel. profilů s dvojitým opláštěním provedené např. jako typové SDK příčky Knauf W112 v celkových tl. 125 mm na montážní rošt z CW 75 se 40 mm minerální izolace a oboustranným dvojitým opláštěním deskami RED 12,5 mm. Nové dělící instal. stěny v prostorách sociálního zařízení klientů jsou navrženy jako montované SDK příčky na montážní rošt z ocel. profilů s dvojitým opláštěním impregnovanými SDK deskami provedené např. jako typové JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 16:36 h Stránka: 7/15

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více