List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení"

Transkript

1 List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení F.1.1. / ST. Stavební část F.1.1. / Stavební část ST.01 Technická zpráva ST.02 Půdorys bourání 3.np M 1 : 50 ST.03 Půdorysy stavebních úprav 3.np a 2.np M 1 : 50 ST.04 Řezy A A, B B, C C M 1 : 50 ST.05 Schéma podhledů 3.np M 1 : 50 ST.06 Úpravy v podstřešním prostoru půdorys půdy M 1 : 50 ST.07 Schéma únikového schodiště M 1 : 50 ST.08 Půdorys střechy (II. etapa opravy střešního pláště) M 1 : 50 ST.09 Detaily osazení oken M 1 : 5 ST.10 Výpis otvorových výplní M 1 : 100 ST.11 Výpis klempířských výrobků a střešních prvků ST.12 Schéma informačního systému dveří ST.13 Specifikace dlažeb a obkladů, vizualizace místností Stránka 1

2 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 3.np pavilonu D ODN. Oddělení dlouhodobě nemocných F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část Technická Zpráva stavební část PD Pavilon D - 3.np oddělení dlouhodobě nemocných č. paré: Datum : Čís. zakázky : 01 / 11 HIP : Ing. Anton Jurica Ved. proj. : Ing. Pavel Borák Projektant : Miroslav Fischer Stupeň PD: JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Investor : Karlovarský kraj Závodní 353/88, Karlovy Vary Akce : Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 3.np pavilonu D ODN Obsah : F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva 01/11-F.1.1.-ST.01 JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 16:36 h Stránka: 1/15

3 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 3.np pavilonu D ODN. Oddělení dlouhodobě nemocných F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část F ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F Účel objektu: Objekt dotčený stavebními úpravami... Pavilon D se nachází v intravilánu města Sokolova ve svažitém terénu vrchu Hard v areálu Nemocnice Sokolov, která je v současnosti typickou pavilonovou nemocnicí složenou ze sedmi samostatných pavilonů (ozn. A,B,C,D,E,F,G). V pavilonech A - E jsou umístěna jednotlivá medicínská oddělení, pav. F a G slouží jako tzv. hospodářské budovy. V pavilonu F je umístěn stravovací provoz, sklady SZM a centrální šatny zdrav. personálu. Pavilon G v současnosti slouží jako správní budova. Jednotlivé pavilony jsou mezi sebou propojeny systémem spojovacích chodeb s výtahy, který plní funkci vnitřního (bezbariérového) komunikačního koridoru, z nějž jsou zpřístupněna všechna medicínská oddělení nemocnice a stravovací pavilon F. Výjimku tvoří pouze pavilon G, který jediný není napojen na vnitřní spojovací koridor a je zpřístupněn pouze vnějšími komunikacemi v areálu nemocnice. V objektu dotčeném stavebními úpravami, který je součástí pavilonové Nemocnice Sokolov s označením jako pavilon D se v současnosti nachází níže uvedená medicínská odd. a část správního oddělení : 1.np medicínská a správní oddělení : východní křídlo Rehabilitační odd. / ambulantní část; západní křídlo Oddělení soudního lékařství a toxikologie / Toxikologická laboratoř; část správního odd. 2.np medicínská oddělení : východní křídlo Rehabilitační odd. / ambulantní a lůžková část; západní křídlo Oddělení dlouhodobě nemocných 3.np medicínská oddělení : východní křídlo Rehabilitační odd. / lůžková část; západní křídlo Oddělení dlouhodobě nemocných F Zásady celkového řešení: Projektová dokumentace se zabývá řešením stavebních úprav zejména ve 3.np západního křídla pavilonu D, které spočívají v modernizaci zde umístěného Odd. dlouhodobě nemocných. Podmíněnou součástí stavby je však i přestavba stávajícího únikového (požárního) schodiště, které je umístěno u západního štítu objektu pavilonu D. Stávající ocel. schodiště bude kompletně demontováno a nahrazeno zcela novou zastřešenou konstrukcí požárního schodiště, jehož podesty budou ústit jak do úrovně 2.np, tak nově i do 3.np. S těmito úpravami souvisí rovněž i výměna oken a dveří směřujících na únikové schodiště také ve 2.np. V rámci této stavby bude dále realizována tzv. II. etapa opravy střechy pavilonu D (první etapa opravy střechy byla již realizována v rámci stavebních úprav východního křídla objektu v říjnu 2013 Rehabilitace), jejíž součástí je výměna střešního pláště nad upravovaným prostorem západního křídla objektu. F Navrhované kapacity: Kapacita stávajícího lůžkového oddělení v západním křídle 3.np pavilonu D bude po modernizaci podlaží činit 34 lůžek. Je navrženo šest třílůžkových a osm dvoulůžkových pokojů pro klienty Oddělení dlouhodobě nemocných. Pro klienty ODN bude na tomto podlaží vybudováno centrální sociální zařízení. WC dělené dle pohlaví bude disponovat vždy samostatně odvětranou předsíňkou s umyvadlem a dvěma samostatně větranými kabinkami, které budou koncipovány pro využití osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a osobami používající invalidní vozík. Centrální umývárna pro klienty bude disponovat širokým sprchovacím boxem, který bude vybaven jak pro pravoruké tak i levoruké použití tedy dvěma sklopnými sedátky, příslušnými nástěnnými madly a dvěma sprchovacími hlavicemi. Umývárna bude dále vybavena sprchovacím panelem s dezinfekcí a výlevkou, který bude sloužit pro asistované mytí klienta na lůžku. Podlaha koupelny bude spádována k liniovým vpustím. Na oddělení ODN v části 3.np budou dále zřízeny... sesterna s přípravnou léků, kancelář vrchní sestry, čistící místnost, sklad pomůcek a materiálu, dále kuchyňka, prostory pro oddělené umístění čistého a špinavého prádla a místnosti sociálního zařízení personálu (WC kapacitně navržené pro 5 osob + úklidová místnost s uzavíratelnou skříní pro uložení čistících prostředků a prostorem pro uskladnění invalidních vozíků). Na oddělení bude zřízena tzv. hovorna, která bude od centrální chodby oddělena prosklenými dveřmi. Stravování hospitalizovaných klientů bude zabezpečeno přímo na lůžkových pokojích, které budou pro tento účel vybaveny jídelními stoly (stolky). Zastavěná plocha stavby (upravovaného podlaží 3.np) :...610,00 m 2 Obestavěný prostor stavby (upravovaného podlaží 3.np) : ,00 m 3 JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 16:36 h Stránka: 2/15

4 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 3.np pavilonu D ODN. Oddělení dlouhodobě nemocných F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část F Technické, konstrukční a architektonické řešení objektu: Objekt pavilonu D byl vystavěn na konci 50. let minulého století jako gynekologicko porodnický pavilon. Na konci 80. let, kdy probíhala celková přestavba nemocnice spojená i s výstavbou nových pavilonů proběhla modernizace tohoto tehdy tzv. ženského pavilonu, která se kromě stavebněkonstrukčních úprav projevila zejména změnou pozice hlavního vstupu do budovy a propojením pavilonu s vnitřním centrálním komunikačním koridorem celé nemocnice. Od počátku 90. let jsou tedy veškerá medicínská pracoviště v celé sokolovské nemocnici bezbariérově zpřístupněna a vzájemně mezi sebou komunikačně propojena. V polovině 90. let byl proveden přesun GPO oddělení do pavilonu E a v pavilonu D bylo poté zřízeno oddělení dlouhodobě nemocných, které se zde nachází dodnes. Budova je řešena jako třípodlažní s mírně sklonitou sedlovou střechou a částečným zapuštěním prvního podlaží do okolního terénu. Skládá ze dvou křídel (ve tvaru T) přiléhajících k centrální komunikační vertikále, ve které je umístěno schodiště a lůžkový výtah. Východní křídlo je prostřednictvím výtahu vertikálně propojeno s centrálním komunikačním koridorem nemocnice. Západní křídlo navíc v současnosti disponuje vnějším únikovým schodištěm, které je umístěno u západního štítu budovy a ústí pouze z úrovně 2.np. Nosný systém je podélný stěnový, stropní kce jsou provedeny pravděpodobně jako keramobetonové tvořené deskami Hurdis do ocel. nosníků. (posuzováno dle zjištěného stavu při rekonstrukci východního křídla). Střecha je řešena jako mírně sklonitá sedlové konstrukce a provedená z dřevěných sbíjených vazníků. Svislé nosné konstrukce, obvodový plášť a příčky jsou tvořeny cihelným zdivem. Vnější otvorové prvky byly v minulosti kompletně vyměněny za plastové. Projektová dokumentace se zabývá řešením stavebních úprav zejména ve 3.np západního křídla pavilonu D, které spočívají v modernizaci zde umístěného Odd. dlouhodobě nemocných. Podmíněnou součástí stavby je však i přestavba stávajícího únikového (požárního) schodiště, které je umístěno u západního štítu objektu pavilonu D. Stávající ocel. schodiště bude kompletně demontováno a nahrazeno zcela novou zastřešenou konstrukcí požárního schodiště, jehož podesty budou ústit jak do úrovně 2.np, tak nově i do 3.np. S těmito úpravami souvisí rovněž i výměna oken a dveří směřujících na únikové schodiště také ve 2.np. V rámci této stavby bude dále realizována tzv. II. etapa opravy střechy pavilonu D (první etapa opravy střechy byla již realizována v rámci stavebních úprav východního křídla objektu v říjnu 2013 Rehabilitace), jejíž součástí je výměna střešního pláště nad upravovaným prostorem západního křídla objektu. Plánované stavební úpravy ve 3.np pavilonu D budou prováděny tradiční stavební technologií. Nové svislé dělící kce (příčky) jsou navrženy jako zděné z dutinových či pórobetonových příčkovek a SDK konstrukcí. V upravovaném prostoru budou osazeny nové výplně otvorů. Během stavby budou prováděny pouze drobné zásahy do nosných stavebních konstrukcí a to osazování ocel. nosníků do podlah pro podchycení plánovaných příček a úpravy vstupních otvorů na únikové schodiště v obvodové stěně štítového zdiva. Tato PD se nezabývá řešením vnějších ploch úpravy okolních ploch a komunikací jsou předmětem samostatné projektové dokumentace Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice Sokolov 1. etapa výstavby. F Tepelně technické vlastnosti st. kcí a výplní otvorů: Splnění požadavků současné legislativy na energetickou náročnost budovy bude docíleno zateplením všech vnějších stavebních kcí obvodového pláště, střech a podlah podle příslušné projektové dokumentace, která však není součástí tohoto projektu. Celkovým zateplením obvodového pláště budovy se v rámci dalších etap plánované rekonstrukce pavilonu D bude zabývat samostatná projektová dokumentace. F Způsob založení objektu s ohledem na výsledky IGP a HGP: Tento stavebně upravovaný objekt, jehož nosné konstrukce jsou tvořeny příčným stěnovým systémem, je založen dle dostupné historické PD na plošných základech... základových pasech. Hloubka Z.S. vč. materiálového složení stávajících základů není známa. Základové poměry budou vyhodnoceny v průběhu stavebních prací a případné odlišnosti od předpokladu (předpokládaného provedení konstrukcí) zapracovaného do PD budou operativně řešeny GP při provádění AD na KD. IGP a HGP nebyly v tomto místě nemocničního areálu prováděny. V rámci této stavby jsou práce na základových konstrukcích omezeny pouze na zakládání nového vnějšího únikového schodiště. F Vliv objektu a jeho užívání na živ. prostředí: Tato stavba po dokončení nebude mít negativní vliv na zdraví osob či na životní prostředí. JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 16:36 h Stránka: 3/15

5 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 3.np pavilonu D ODN. Oddělení dlouhodobě nemocných F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část U dokončené stavby nedojde oproti současnému stavu k výraznému navýšení akustické hladiny hluku. Technické zařízení objektu ani technologické vybavení stavby nedisponuje zařízením vyvíjející nadměrný hluk, který by ohrožoval své okolí. Řešení odpadového hospodářství při vlastním provozu nemocnice v řešení sběru odpadů z nemocnice nebude oproti současnosti prováděna žádná změna. Odpadní vody budou odváděny stávajícím způsobem do areálové kanalizace, která ústí do městské uliční kanalizace ve správě VOSS. Objekt bude nadále vytápěn stávajícím způsobem viz samostatná část vytápění. Stavba svým charakterem a obsahem nevyžaduje návrh nových ochranných a bezpečnostních pásem. V průběhu stavby bude provedena ochrana stáv. vzrostlé zeleně a zatravnění staveniště dle popisu v TZ ZOV vč. zatravnění plochy kolem přestavovaného únikového schodiště. K dočasnému zatížení ŽP dojde pouze v průběhu realizace stavby. Jedná se zejména o zvýšenou prašnost a navýšení hluku vlivem pojezdu dopravních prostředků zásobujících stavbu a vlivem vlastní výstavby při její realizaci. Tyto vlivy budou generálním dodavatelem minimalizovány na nejnutnější míru. Ve vztahu k ochraně ovzduší je nutné v průběhu stavby eliminovat sekundární prašnost pravidelným skrápěním prašných ploch. Při dopravě sypkých materiálů nákladními auty v době výstavby dbát na zaplachtování či jiném vhodném opatření ke snížení prašnosti. Viz odst. B.1.9. Souhrnná TZ. V průběhu výstavby, která bude trvat cca 5 měsíců bude vznikat menší množství stavebních odpadů. Seznam v iz odst. B.1.4. Souhrnná TZ. Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který se řídí podmínkami zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude prováděno osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost má materiálové využití formou recyklace (např. betony, asfalty apod.). Celkové množství vzniklých odpadů odhadujeme do 20 t. Všechny odpady budou v průběhu realizace stavby separovány (ukládány) na vymezených místech na staveništi. Místo separace odpadů musí být označeno katalogovým číslem odpadu, názvem odpadu a jménem odpovědného pracovníka (stavbyvedoucí, mistr). V průběhu stavby (nejpozději před kolaudací stavby) budou odpady předány (převezeny) k následnému dalšímu využití, nebo uložení firmám oprávněným nakládat s těmito odpady. F Dopravní řešení: Napojení objektu na dopravní infrastrukturu je stávající a zůstává beze změn. Přístup i příjezd k objektu je zabezpečen po místních obslužných komunikacích. Na pozemku nemocničního areálu je v současné době zajištěno parkování pouze omezeného počtu osobních vozidel. Podrobným řešením dopravy vč. řešení dopravy v klidu se v zájmovém území stavby zabývá samostatná projektové dokumentace Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice Sokolov 1. etapa výstavby, jejíž částečnou realizací je projektovaná stavba v pavilonu D provázána a souvisí s provedením nástupní plochy pro zásah HZS mezi pavilony E a D. Dopravní řešení stavby se touto PD nemění a zůstává stávající bez úprav. Příjezd ke staveništi je zabezpečen po hlavních městských a místních obslužných komunikacích. Dopravní trasa zásobování staveniště bude vedena po trase Slovenská, Bratislavská, Hornická ul. s odbočením vlevo do areálu Nemocnice Sokolov. Pro potřeby stavby budou do nemocničního areálu sloužit stávající vjezdy z Bratislavské a Hornické ulice. Budou operativně využívány takovým způsobem, aby se v co nejvyšší míře eliminovaly případné kolize s běžnou denní dopravou v areálu. Vzhledem k tomu, že jediná přístupová komunikace pro stavební techniku je možná pouze ulicí Hornická bude stavbou využívána pouze taková stavební technika a dopravní prostředky, které bezproblémově překonají složité poměry na příjezdních komunikacích. F Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradon. opatření: Staveniště se nenachází v záplavovém území žádných vodotečí, tudíž není nutno provádět případná protipovodňová opatření stavby. V zájmovém území stavby nejsou evidovány lokality ohrožené případným sesuvem půdy. V rámci této stavby nejsou navrženy takové úpravy, které by měli vliv na možný sesuv půdy. Staveniště se nachází mimo chráněná ložisková území, stanovené dobývací prostory a mimo území dotčená výskytem starých důlních děl. Seizmická aktivita oblasti nepředstavuje mimořádné riziko. Dle posudku ČGS je stavba umístěna na pozemcích s převažujícím nízkým radonovým indexem. Ochranu stavby proti pronikání radonu z podloží zabezpečují stávající stavební kce provedené v 1. kategorii těsnosti. JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 16:36 h Stránka: 4/15

6 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 3.np pavilonu D ODN. Oddělení dlouhodobě nemocných F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část Vzhledem k rozsahu navržených stavebních úprav nedojde u dokončené stavby k výraznému navýšení akustické hladiny hluku. Technické zařízení objektu ani technologické vybavení stavby nedisponuje zařízením vyvíjející nadměrný hluk, který by ohrožoval své okolí nad rámec povolené hladiny hluku. Stavba je umístěna v lokalitě, která není v současnosti ohrožena nadměrným hlukem. F Údaje o dodržení obecných požadavků na výstavbu: PD byla vypracována za plného respektování všech obecných požadavků na výstavbu zejména pak stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášek č /2006 Sb., vyhlášky OTP 268/2009 Sb., vyhlášky č. 92/2012 Sb., vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. o obecných techn. požadavcích zabezpečujících bezbariér. užívání staveb aj. F STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F Bourací práce: Vlastní stavební úpravy budou zahájeny vyklizením dotčené části objektu, tj. budou odstraněny veškeré zařizovací předměty a vybavení, otopná tělesa vč. konzol apod. Dojde k odstranění stávajících nášlapných a souvisejících nesoudržných podkladních vrstev podlah. Vybourány budou keramické obklady i keramické soklíky podlah. Budou odstraněna dřevěná svodidla (stěnová madla) na chodbě oddělení. Dále dojde k demontáži stávajících výplní otvorů a to jak dveří vč. zárubní, tak oken i dvířek instalačních jader. Budou vybourány vybrané dělící konstrukce (příčky). Dále budou vybourány dle PD nové otvory v dělících konstrukcích otvory budou okamžitě zajištěny překlady. Odstraněny budou i veškeré přístupné rozvody TZB, které jsou dožilé, či které nebudou již dále využívány. Soupis hlavních bouracích prací: budou odstraněny zařizovací předměty a vybavení, otopná tělesa vč konzol. demontáž vyznačených stávajících oken včetně parapetů a původních dveřních křídel včetně vybourání (vyřezání) ocelových zárubní. Stávající plastová okna budou vesměs zachována (kromě požadovaných výměn za požární) vč. vnějších i vnitřních parapetů. Stávající okna nutno během realizace chránit proti mechanickému poškození. odstranění nástěnných dřevěných nárazových madel (svodidel) vč. kotvení. zřizování stavebních otvorů pro osazení vnějších dveří na únikové schodiště (ve 3.np i 2.np) do tradičního zdiva nosné obvodové stěny tl. 450 mm, resp. jde o úpravu pozice stáv. okenního otvoru s částečným vybouráním jednoho ostění, dozděním druhého ostění a odbouráním parapetního zdiva. Stávající překlad bude odstraněn a otvor bude okamžitě zajištěn novým překladem tvořeným ocel. válc. nosníky. Mezera mezi překladem a nadotvorovým zdivem příp. věncem bude vyklínována a poté vyplněna aktivační maltou s bobtnavým účinkem. odstranění stávajících podlahových krytin (PVC) a keram. dlažeb vč. maltových loží. Sejmutí nášlapných vrstev podlah vč. nesoudržných částí podkladů (Poznámka při odstraňování stávajících podlahových krytin není možné použít těžká bourací kladiva s plochým širokým oškrtem, jelikož by došlo k nepřípustnému porušení podkladních vrstev podlah). dojde k odstranění stávajících keramických soklíků podlah. odstranění vnitřních omítek, příslušných omyvatelných nátěrů a keram. obkladů. Dojde ke 100% odstranění omítek stěn (dle zkušenosti z ostatních akcí v nemocnici Sokolov nutno uvažovat s odstraňováním omítek v tl. cca 5-6 cm); v průběhu realizace bude zhodnocen stav a rovinnost stávajících omítek na jednotlivých stěnách. Konečný rozsah odstranění omítek je na dohodě zhotovitele a investora stavby bude rozhodnuto dle zjištěného stavu na KD. Poznámka : při odstraňování omítek na příčkách z dutinových příčkovek nelze použít těžká bourací kladiva, jelikož dochází k celkové destrukci příčkovky. bourání zděných příček nebo jejich částí; bourání nových dveřních otvorů do cihelných příček vč. kapes pro překlady (poznámka při částečném bourání příček z dutinových příčkovek vyloučit použití těžkých bouracích kladiv, aby docházelo k celkové destrukci příčkovky). pro založení nových zděných příček budou odstraněny stávající podkladní vrstvy podlah, vč. příp. kročejové izolace, až na nosnou stropní konstrukci žel.bet. desku. Podchycení nově navržených příček bude řešeno vložením ocelových nosníků do konstrukce podlahy... dle vyznačených pozic budou osazeny v podporách na obvodovou a středovou nosnou stěnu do předem vyřezaných drážek (š. cca 30 cm) v konstrukci podlahových skladeb. Provedení drážek do konstrukce stropu bude prováděno až na základě vyhodnocení konstrukčního a JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 16:36 h Stránka: 5/15

7 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 3.np pavilonu D ODN. Oddělení dlouhodobě nemocných F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část stat. řešení stáv. vodorovných nosných kcí, které provede ve vhodném stadiu průběhu realizace gen. dodavatel ve spolupráci s gen. projektantem. odstranění stávajícího ocelového únikového schodiště na západním průčelí objektu vč. základových konstrukcí (žel.bet. patek) V rámci demoličních a zemních prací a při pracích na zakládání únikového schodiště dojde ke styku se stáv. sdělovacími kabely viz situace stavby. Při provádění zemních prací a základových konstrukcí pro nové požární schodiště vč. bouracích prací schodiště stávajícího bude provedena požadovaná ochrana místních sdělovacích kabelů ve správě Nemos a respektovány požadavky správce PVTS O2 související s příp. zásahem do jejich ochranného pásma viz příslušná dílčí část PD a vyjádření správce sítě. v rámci výměny střešního pláště bude provedena demontáž stávající střešní krytiny (vlnitý Eternit) a klempířských prvků střechy. Při demontáži a následné likvidaci odpadu je nutné postupovat dle platné legislativy pro práci s materiálem obsahujícím azbest. v rámci úprav v půdním prostoru bude nejprve provedeno vyklizení tohoto podstřešního prostoru spojeného s likvidací případných zbytků eternitové střešní krytiny, která se zde nachází. provedení ostatních dílčích bouracích prací při demontáži instalačních rozvodů, zřizování nových prostupů apod. (vyústění VZT nad střechu viz příslušný detail v dílčí části PD VZT) budou provedeny nové vrtané a bourané prostupy a drážky pro nové rozvody instalací, budou odstraněny (pokud je to možné) veškeré stávající rozvody instalací (kromě instalací využívaných i po rekonstrukci), vč. rozvodnic, chrániček apod. dojde k proříznutí drážek v podlahách pro rozvody TZB, dojde k proříznutí drážek pro osazení nových parapetních desek a plechů, dojde k odstranění nevyužívaných rozvaděčů elektroinstalace a slaboproudu apod. Poznámky : Pokud budou při realizaci zjištěny jakékoliv odchylky od předpokládaného provedení stavebních konstrukcí, než které bylo zapracováno do projektu, bude vždy na stavbu přizván GP, který provede návrh případných změn v řešení stavebních kcí a stanoví způsob provádění dalších prací v souladu s celkovým projektovým řešením a statickým zabezpečením objektu. Případné zásahy do nosných konstrukcí je nutno staticky posoudit v souvislosti se skutečným stavem konstrukcí zjištěných při provádění stavby. Posouzení včetně návrhu statického zajištění provede projektant. Před dokončením statického posouzení není možné zahájit bourání nosných konstrukcí stavby. Při bouracích pracích ve stěnách a v podlahách je možné, že dojde k objevení stávajících rozvodů, které nejsou rušeny a nahrazeny novými, přičemž bude nutné tyto stávající rozvody zachovat. Z těchto důvodů doporučuji kalkulovat s finanční rezervou na případné nutné přeložky vyplývající z bouracích prací. Vzhledem k tomu, že stavební činnost bude probíhat za provozu ostatních nem. oddělení v budově, je potřeba uvažovat s finančními prostředky, které budou použity na zvýšený úklid, provedení dočasných oddělujících stěn (montážních kabin viz POV), osazení plachet, vlhčení apod. Vzhledem k tomu, že stavba byla provedena v době, kdy byly běžně používány výrobky z obsahem azbestu (kanalizační potrubí, podhledové desky stěny atd.) doporučuji v rámci zpracování dodavatelské nabídky uvažovat kromě likvidace původní střešní krytiny i s možným výskytem těchto nebezpečných odpadů i v dalších kcích. Výskyt v zakrytých konstrukcích nelze s jistotou vyloučit. Do VV doporučuji zapracovat rezervu na likvidaci dalších 3000 kg azbestu. F Zemní práce: Před zahájením jakýchkoliv zemních prací je nutné provést vytýčení podzemních stávajících inž. sítí umístěných v zájmovém území stavby. Rozsah zemních prací v rámci této stavby : Práce spojené s renovací stávajícího únikového schodiště spočívající v zakládání jeho nosné konstrukce hloubení výkopu pro základové pasy viz příloha č. ST.07. Při provádění zemních prací a základových konstrukcí pro nové požární schodiště vč. bouracích prací schodiště stávajícího bude provedena požadovaná ochrana nebo případná přeložka místních sdělovacích kabelů ve správě Nemos a respektovány požadavky správce PVTS O2 související se zásahem do jejich ochranného pásma viz příslušná dílčí část PD. JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 16:36 h Stránka: 6/15

8 Zakázkové číslo : 01/11 Datum : JPD k žádosti o stavební povolení a provádění stavby Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy 3.np pavilonu D ODN. Oddělení dlouhodobě nemocných F.1.1. / ST.01 Technická zpráva Stavební část F Základy: F Základové konstrukce : Tento stavebně upravovaný objekt, jehož nosné konstrukce jsou tvořeny příčným stěnovým systémem, je založen dle dostupné historické PD na plošných základech... základových pasech. Hloubka Z.S. vč. materiálového složení stávajících základů není známa. Základové poměry budou vyhodnoceny v průběhu stavebních prací a případné odlišnosti od předpokladu (předpokládaného provedení konstrukcí) zapracovaného do PD budou operativně řešeny GP při provádění AD na KD. IGP a HGP nebyly v tomto místě nemocničního areálu prováděny. V rámci této stavby jsou práce na základových konstrukcích omezeny pouze na zakládání nového vnějšího únikového schodiště. Nosná kce únikového ocel. schodiště bude osazena prostřednictvím ocel. sloupků na monolitické základové pasy provedené z prostého betonu C16/20-X0 na vrstvách a v hloubkách zabezpečujících potřebnou únosnost základové spáry, jakož i nezámrznou hloubku podle výkresové části PD stavebně konstrukčního řešení doloženého statickým výpočtem a podle výrobní (dodavatelské) dokumentace příslušného subdodavatele zámečnické konstrukce, která bude odsouhlasena generálním projektantem. F Hydroizolace, Rn izolace : Dle posudku ČGS je stavba umístěna na pozemcích s převažujícím nízkým radonovým indexem. Ochranu stavby proti pronikání radonu z podloží zabezpečují stávající stavební kce provedené v 1. kategorii těsnosti, kde radonovou bariéru tvoří stávající hydroizolace z AIP. F Svislé konstrukce: Nosný systém objektu je podélný stěnový tvořen tradičním cihelným zdivem. Dělící konstrukce... příčky jsou provedeny z cihelného zdiva resp. cihel plných tl. 15 cm příp. novodobější kce z dutinových cihel tl. 12,5 cm. Během stavby budou prováděny minimální zásahy do nosných stavebních konstrukcí. Dojde pouze ke zřizování jednoho stavebního otvoru do obvodové stěny pro osazení vnějších dveří na únikové schodiště viz bourací práce. Nově navržené svislé konstrukce budou plnit pouze funkci vnitřních dělících stěn. Nově navržené příčky budou provedeny dle specifikace ve výkresové části jako zděné z pórobetonových příčkovek např. Porfix 500/250/100 P2 480 na T10 a dále jako sádrokartonové na montážní rošt z ocel. profilů. Pro založení nových zděných příček budou odstraněny stávající podkladní vrstvy podlah, vč. příp. kročejové izolace, až na nosnou stropní konstrukci žel.bet. desku. Podchycení nově navržených příček bude řešeno vložením ocelových nosníků do konstrukce podlahy... dle vyznačených pozic budou osazeny v podporách na obvodovou a středovou nosnou stěnu do předem vyřezaných drážek (š. cca 30 cm) v konstrukci podlahových skladeb. Provedení drážek do konstrukce stropu bude prováděno až na základě vyhodnocení konstrukčního a stat. řešení stáv. vodorovných nosných kcí, které provede ve vhodném stadiu průběhu realizace gen. dodavatel ve spolupráci s gen. projektantem. Kotvení zdiva (příčky tl. 125 mm) z porobetonových příčkovek ke stávajícímu zdivu... bude provedeno jako kotvení dodatečně dozdívané příčky, pomocí nerezových spojek, spojka upevněna do nosného zdiva hmoždinkou, příčky ke stropu neklínovat, použít spojky zdiva nebo montážní pěnu. V rámci stavebních prací bude kalkulováno s opravou trhlin mezi stropem a příčkami ve 2.np, které se mohou během stavby objevit, jako důsledek odlehčení podlahy 3.np. Oprava trhlin bude provedena zdící maltou až po dokončení stavby ve 3.np v době, kdy bude plnohodnotně do původního stavu obnoveno stálé zatížení stropu. Ve 2.np budou poté na styku příček a stropu obnoveny štuky a malby. Nové nadotvorové překlady ve zděných příčkách nově prováděných i stávajících budou tvořeny prefa dílci (keramickými překlady) dle výpisů ve výkresové části. Překlady nad otvory ve stávajícím nosném zdivu pak budou tvořené ocelovými válcovanými nosníky viz výpisy ve výkresové části. Ocel. překlady vyklínovat a zazdít na maltu s bobtnavým účinkem /např.zement-qeullmasse 202 fa:hasit/. SDK konstrukce : Ve vyznačených pozicích jsou navrženy montované SDK příčky na montážní rošt z ocel. profilů s dvojitým opláštěním provedené např. jako typové SDK příčky Knauf W112 v celkových tl. 125 mm na montážní rošt z CW 75 se 40 mm minerální izolace a oboustranným dvojitým opláštěním deskami RED 12,5 mm. Nové dělící instal. stěny v prostorách sociálního zařízení klientů jsou navrženy jako montované SDK příčky na montážní rošt z ocel. profilů s dvojitým opláštěním impregnovanými SDK deskami provedené např. jako typové JURICA a.s., Ateliér Sokolov, Křížová 121, Sokolov Vyhotoveno: , 16:36 h Stránka: 7/15

List1. F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení F.1.1. / Stavební část F.1.1. / Mobiliář F.1.2. Stavebně konstrukční část

List1. F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení F.1.1. / Stavební část F.1.1. / Mobiliář F.1.2. Stavebně konstrukční část List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545 Sokolov St. úpravy 5.np pavilonu E - oční odd. / lůžková část Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV

VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV TEL.: 0441/433158; FAX: 0441/433158 PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod VNITŘNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ PLHOV STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P.1186 NÁCHOD PLHOV, PŘÍKOPY 1186 DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY AST

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY PROSTORU LABORATOŘÍ PRO KATEDRU CHEMIE Projekt pro výběr zhotovitele PROJEKT STAVBY Objednavatel : Projektant : Technická univerzita

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE ZTI MŠ Vybíralova č.p. 967 Investor: Úřad městské části Praha 14 Stavební část Obsah dokumentace: A. Technická zpráva B. Výkresová dokumentace S1. Půdorys 1.NP

Více

Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS

Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS m. č. 001 TECHNICKÉ PODLAŽÍ Technický popis stavebních činností I. PP úprava rozvodů ZTI částečná demontáž a montáž nových přípojek svislých

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ STAVEBNÍ ČÁSTI STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah 1. Svislé konstrukce...

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A T E C H N I C K Á Z P R Á V A Datum : XII. 2013 Čís. zakázky : 21 / 13 AIP : Ing. A. Jurica Vypracoval : R. Schart Stupeň : PD k žádosti o stavební povolení (DSP). Akce : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

REVITALIZACE BYTŮ HRDLOVSKÁ Č.P. 643, OSEK

REVITALIZACE BYTŮ HRDLOVSKÁ Č.P. 643, OSEK Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO REVITALIZACE

Více

PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

PODLAHOVÉ KONSTRUKCE PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Zásady provádění konstrukcí podlah (v souladu s ČSN 744505): - konstrukce podlah tl. 3 mm, 48 mm, 120 mm a 130 mm na stropních konstrukcích - nášlapné vrstvy budou prováděny na stávající

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Zakázka Číslo zakázky B-1220.1 Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Verze Popis výkaz výměr Komentář Firmy Typ Firmy Název Projektant Ing.Luboš Brandeis,

Více

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ:

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ: Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 D 1.2 Stavebně konstrukční řešení SEZNAM PŘÍLOH Textová část:

Více

Řešení bezbariérového vstupu do ZŠ ve Skálově ulici, čp.600, Turnov DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV

Řešení bezbariérového vstupu do ZŠ ve Skálově ulici, čp.600, Turnov DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV Řešení bezbariérového vstupu do ZŠ ve Skálově ulici, čp.600, Turnov DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ - Textová část str.

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ MÍSTO STAVBY: VELESLAVINOVA, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 15.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky Strana

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

omítnutí, štukování 2 m 2 instalace dveře plné 80 cm, vč. kování (klika) vyrovnávka podlahy betonem 3,6 m 2 strana 1

omítnutí, štukování 2 m 2 instalace dveře plné 80 cm, vč. kování (klika) vyrovnávka podlahy betonem 3,6 m 2 strana 1 SPECIFIKACE ZAKÁZKY Oprava sociálního zařízení v budově B Veřejná zakázka malého rozsahu Název subjektu: Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Identifikační číslo:

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace říjen 2014 projektant: Ing. Karel Siuda A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH:

Více

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, 190 00 Praha 9 - Libeň ARCHITEKTONICKÁ STUDIE Ortenovo náměstí 1488/13 projekční činnost ve výstavbě, konzultační činnost, inženýring, zpracování architektonických návrhů,

Více

D - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D - TECHNICKÁ ZPRÁVA Tel: 465 323 929 Mob:733 129 879 bromach@seznam.cz, www.bromach.cz IČO 27467520 DIČ CZ27467520 Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun D - TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval Jan ADAMEC Zodp. projektant Jan ADAMEC Kreslil

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. :

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BÝVALÉHO AREÁLU AGADOS PRO POTŘEBY TECHNICKÝCH SLUŽEB VELKÉ MEZIŘÍČÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby Akce: Zateplení a výměna zdroje tepla objektu základní a mateřské školy Rasošky Stavebník: Obec Rasošky Rasošky kraj Královéhradecký B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby Jaroměř,

Více

INFORMAČNÍ STŘEDISKO DOBŘÍŠ INTERIÉR INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A PRODEJNY KNIH MÍROVÉ NÁM. 106, DOBŘÍŠ PROJEKT INTERIÉRU

INFORMAČNÍ STŘEDISKO DOBŘÍŠ INTERIÉR INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A PRODEJNY KNIH MÍROVÉ NÁM. 106, DOBŘÍŠ PROJEKT INTERIÉRU 1 DOBŘÍŠ INFORMAČNÍ STŘEDISKO INTERIÉR INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A PRODEJNY KNIH MÍROVÉ NÁM. 106, DOBŘÍŠ PROJEKT INTERIÉRU Investor: Město Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš Vypracoval: Ing. arch. Jan

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ TITULNÍ LIST 1 OBSAH : Identifikační údaje... 3 Základní údaje... 3 Úvod... 3 Popis stavby rozsah stavebních úprav... 3 Podklady pro zpracování... 4 Právní

Více

A. Technická zpráva. Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov

A. Technická zpráva. Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov A. Technická zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov Úprava interiéru Město Jablunkov Dukelská 144 739 91 Jablunkov Vypracoval: Ing.

Více

01/11- REHAB -A PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská 545, Sokolov Stav. úpravy objektu, pavilon D-Rehabilitace

01/11- REHAB -A PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská 545, Sokolov Stav. úpravy objektu, pavilon D-Rehabilitace PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum : 13.6.2012 Čís. zakázky: 01/11 Vypracoval: Kontroloval : Stupeň : Akce : Radka Staníková Ing. Pavel Borák PD k žádosti pro stav. povolení a pro provádění stavby Revitalizace nemocnice

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

D.0 Technická zpráva

D.0 Technická zpráva D.0 Technická zpráva Dokumentace stavebního objektu Projektová dokumentace pro stavební povolení Akce: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zak. č.: 04 02 / 2014 Investor: Obec Peč Vypracovala: Ing. arch. Eva

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE TECHNICKÁ ZPRÁVA FARMTEC a.s., oblastní ředitelství Strakonice Nebřehovická 522, 386 01 Strakonice, tel. 381 491 356, strakonice@farmtec.cz Odstranění části zemědělské budovy na st. p. č. 99 ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE k.

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STUDIE INTERIÉRU NECHVÍLOVA. Údaje o stavbě. Zpracovatel dokumentace. Investor

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STUDIE INTERIÉRU NECHVÍLOVA. Údaje o stavbě. Zpracovatel dokumentace. Investor 1.1 NECHVÍLOVA CÍLEM DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU STAVBY VČETNĚ ODBORNÉHO ODHADU INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A DOKUMENTACI PRO OHLÁŠENÍ STAVBY.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Technická zpráva k veřejné zakázce Oprava WC pro uživatele a koupelny

Technická zpráva k veřejné zakázce Oprava WC pro uživatele a koupelny Příloha č.3. Technická zpráva k veřejné zakázce Oprava WC pro uživatele a koupelny a WC pro zaměstnance, oprava přípravny těsta. Rozsah rekonstruovaných objektů v Domově pro seniory Strážnice, příspěvková

Více

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 p.č. název položky MJ množství Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 2 Překlad nenosný do příčky

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ PŘÍLOHA V. Stránka 1 OZNAČENÍ NA VÝKRESE - x/z POPIS ROZMĚR (mm) 1.NP 2.NP 3.NP STŘ. CELKEM POVRCH. ÚPRAVA ODSTÍN KATALOGOVÝ LIST POZNÁMKA 1 HLINÍKOVÝ ŠACHTOVÝ POKLOP, VČETNĚ

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370

Více

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R (IZ) na pořízení dlouhodobého majetku (v souladu se zřizovací listinou) organizace

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R (IZ) na pořízení dlouhodobého majetku (v souladu se zřizovací listinou) organizace I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R (IZ) na pořízení dlouhodobého majetku (v souladu se zřizovací listinou) Název příspěvkové organizace Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace Název akce Rekonstrukce

Více

POPIS PRVKU. Čistící rohož s rámem pro zapuštění do podlahy, např. TOPWELL od firmy GAPA

POPIS PRVKU. Čistící rohož s rámem pro zapuštění do podlahy, např. TOPWELL od firmy GAPA . PP. NP, Praha 6 Vokovice, Nechanského 3/859 ak.č.: 343- ROMĚR (mm) Čistící rohož s rámem pro zapuštění do podlahy, např. TOPWELL od firmy GAPA Rozměr š x d : ks - 600 x 2000 mm Plocha: ks,2 m 2 Celkem

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 310237251R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 tl. zdi do 45 cm kus 3,00 0,00 0,00 2 317121033RT2 3 317121033RT5 prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 kus 13,00 0,00 0,00

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

smlouvy mezi objednateli a dodavatelem

smlouvy mezi objednateli a dodavatelem Soupis prací, které jsou předmětem cenové nabídky dodavatele Příloha č. smlouvy mezi objednateli a dodavatelem 1. Práce bourací - vybourání stávajících, v projektu bourání označených, příček včetně odvozu

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Kompletní sortiment MPL

Kompletní sortiment MPL Kompletní sortiment MPL DESKY PRO SUCHOU VÝSTAVBU Desky SDK bílé Desky SDK impregnované Desky SDK protipožární Desky SDK protipožární impreg. Desky cementové Desky sádrovláknité Desky speciální PODHLEDY

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více