str. č. 1 Průvodní zpráva Lokalita Popis objektu Dispoziční řešení Panoramatický pohled na náměstí Míru v Lošticích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "str. č. 1 Průvodní zpráva Lokalita Popis objektu Dispoziční řešení Panoramatický pohled na náměstí Míru v Lošticích"

Transkript

1

2

3 Průvodní zpráva Lokalita Město Loštice se nachází cca 30 km severozápadně od Olomouce, nedaleko je atraktivní objekt hradu Bouzova, město Litovel a CHKO Litovelské Pomoraví. Ve vzdálenosti cca 2 km na východ prochází silnice pro motorová vozidla. Loštice jsou připomínány r. 1267, r se městečko vykoupilo z poddanství hradu Bouzova. Výroba olomouckých tvarůžků probíhala v areálu výroby již v 19. století Popis objektu Řešený objekt se nachází na náměstí města Loštice, jedná se o bývalý renesanční palác jehož průčelí bylo znehodnoceno při rekonstrukci v roce V objektu byla po provedených stavebních úpravách situována městská záložna, později pobočka České spořitelny. Tyto obchodní prostory nejsou v současnosti využívány a z tohoto důvodu přišel investor se záměrem využít tyto pro zbudování reprezentativní prodejny sýrů s převahou vlastní produkce. Zároveň je záměrem vyřešit v objektu rozvojové plochy s potencionálním zbudováním obytných jednotek pro využití podnikového bydlení. Stávající stav Objekt je rozdělen na dvě nespojité části, hlavní budova a dvorní trakt. Hlavní budova je dvoupodlažní s částečným podsklepením. Sklepní prostory, které nejsou v současnosti využívány, jsou rozděleny do tří částí, vstupní prostor, spojovací krček a hlavní sklep s větracím otvorem do nádvoří. Vstup do sklepa je zastřešený schodištěm ze dvora. Vstupní místnost se nachází celá mimo dům ve dvoře. Přízemí objektu je průjezdem rozděleno na dvě části. V levé části se nachází schodiště do 2NP a dále na půdu. Dále se zde nachází prostory bývalého jednatelství Spořitelny. Z průjezdu se je vstup do zádveří, z něhož je vstup do hlavní místnosti, která má výkladec orientovaný do náměstí. V prostorách jsou vybudovány dva světlíky, které odvětrávají WC a komoru. V zadní části je kancelář s oknem do dvora. Z průjezdu je zajištěn přístup do bytu v pravé části domu. Obývací pokoj má okno v čelním průčelí. Kuchyň, koupelna a WC jsou rozmístněny kolem světlíku. Ložnice je orientována oknem do dvora. Schodiště je dvouramenné a spojuje 1NP, 2NP a půdní prostory. V první patro objektu jsou umístěny dva byty, Větší byt se nachází nad průjezdem a pravou částí domu, ložnice a obývací pokoj jsou orientovány do náměstí, do dvora kuchyň a dětský pokoj. Ve středu kolem světlíku je umístěna komora, WC a koupelna. Zbývající prostory vyplňují dvě komory a chodba. Menší byt v levé části domu má obývací pokoj a ložnici v přední části a okny orientovanými do náměstí, vzadu je pokoj s oknem do dvoru. V dispozici jsou dva světlíky, kolem nichž jsou umístěny kuchyň, WC, komora a koupelna. Stavebně - technický stav Svislé konstrukce jsou převážně z pálené cihly, ve sklepě z kamenného zdiva. Jejich stav je uspokojivý, v prostorách spořitelny je zdivo vlhké. Stropy jsou trámové se záklopem a podbitím. Podlahy jsou podle účelu místnosti. Ve sklepě dusaná hlína. V hlavní hale levé části přízemí a v obytných místnostech bytů jsou podlahy dřevěné (palubky nebo vlysy). V místnostech příslušenství je provedena dlažba nebo cementový potěr. Některé podlahy jsou nerovné. Podlaha v býv. Spořitelně je vzdutá, což je způsobeno zemní vlhkostí. Pohled do ulice Palackého Schodiště je dvouramenné z terasových stupňů, vetknutých do obvodového zdiva, Zábradlí provedeno v kovu. Krov je sedlový vaznicové soustavy. Na vazných trámech stojí tři řady sloupků, které podporují vaznice. Přes vaznice, pozednice a příp. rozpěry jdou krokve. Půdní prostor je bez nadezdívky. Komínová tělesa a světlíky jsou vyzděny až nad střešní plášť. Krytina je z azbestocementových šablon na bednění. Krov je v nevyhovujícím technickém stavu a je nutná jeho oprava nebo výměna. Okna jsou dřevěná dvojitá ve velmi špatném technickém stavu. Dveře a vrata dřevěné, kromě vnitřních dveří v bytech atypické. Dispoziční řešení Postup řešení Při řešení problematiky se postupovalo od velkolepých návrhů na zbudování nejen prodejny ale i občerstvení a rozšíření muzejní plochy až po realistickou vizi rozšíření bydlení na úkor velkolepých Panoramatický pohled na náměstí Míru v Lošticích podnikatelských aktivit. Variantní řešení v první fázi vycházela z možnosti propojení náměstí a sídliště a vytvoření obchodní pasáže v průjezdu objektu. Součástí tohoto řešení byl reprezentativní nástup do areálu závodu a rozšíření expozice muzea. Toto řešení však bylo naddimenzováno nad únosnost území. V další fázi došlo k přesunutí prodejny do pravé části přízemí a bytu na místo bývalé spořitelny. Součástí přestavby je rekonstrukce krovu a vybudování podkrovních bytů, v rámci těchto stavebních úprav Čelní pohled na objekt navrhuji rekonstrukci bytů v druhém nadzemním podlaží. V zájmu investora je navrácení reprezentativního vzhledu pro potencionální možnost nástupu do areálu A.W. s.r.o. k němuž objekt přiléhá. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o navrácení renesančního portálu do průčelí objektu. Tento portál byl snesen při rekonstrukci a přemístěn do arboreta v Bílé Lhotě, přemístění z této lokality zpět, ale není v zájmu vedení arboreta, proto bude potřeba využít kopii. Dispozice Objekt je rozčleněn na prostor soukromý a prodejní. Spojení soukromého a obchodního prostoru probíhá přes průjezd při zásobování obchodu. Prodejna je situována do pravé části přízemí. V levé části přízemí je byt, v místě bývalé haly jsou dva pokoje, ložnice oddělená od chodby vestavěnou skříní a obývací pokoj s jídelním koutem spojený s koutem kuchyňským. Vstupní prostor je rozdělen na tři části, chodba, šatna a kout s botníkem. Koupelna sousedí s dětským pokojem a kuchyňským koutem a odvětrána do světlíku. WC je zachováno na původním místě mezi stěnou s průjezdem a světlíkem, do něhož je odvětrán. Prodejna má nástup přímo Původní vzhled fasády před rekonstrukcí v roce 1928 (vlevo). Jsou patrné bosované pilastry dělící objekt na čtyři nestejné díly. Přízemí opticky ztíženo bosáží, odděleno nečleněným soklem dosahujíjím pod okna. Okna s převažující vertikálou. Druhá fotografie zachycuje současný stav objektu (nahoře). Fasáda znehodnocena zvětšenými okny, bez vzájemně vyvažujících vztahů, v přízemí prosklená výloha činící z místnosti akvárium. Barevnost objekru byla zvolena nevyhovujícím způsobem. FA VUT BRNO ÚSTAV ARCHITEKTURY VENKOVA, ŠKOLNÍ ROK 1997/98 vedoucí práce: doc. ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc vypracoval: Karel Stříbrný, IV. ročník LOŠTICE, studie rekonsrukce domu na náměstí Míru č.p. 55 Průvodní zpráva str. č. 1

4 Dvorní objekt z náměstí rampou a schodištěm. Prodejní plocha využívá místnost do náměstí. Prodejní pult je umístěn na místě současné příčky, která bude vybourána. Kolem světlíku je situováno sociální zázemí obchodu (šatna s záchodem a sprchou). V místnosti orientované do dvora je umístěn sklad. Vzhledem k plánovanému sortimentu prodejny není nutné budovat oddělené skladovací místnosti. V druhém nadzemní podlaží se nachází dva byty jejichž standart se zvýšil vyčištěním půdorysu a zvětšením vybavenosti bytu (koupelna, kuchyň). Účel většiny místností byl zachován. Půdní prostory budou využity pro výstavbu dvou podkrovních bytů (3+kk, 4+kk). Rozmístnění místností odpovídá dispozici místností ve druhém nadzemním podlaží. Dvorní část objektu bude využita jako zázemí bytů. Dojde zde ke změně účelu dvorního traktu na skladovací prostory bytů, dále d o j d e k vybudování garáží, pískoviště, sušáků na prádlo a posezení. Garáže budou rozmístěny po obvodě dvora, čímž bude vytvořeno nádvoří se stromem ve středu. Plochy budou částečně zatravněny. Nástup do dvora prochází prů jezdem do zastřešené Vstup do hlavní místnosti sklepa a r k á d y s prů svitnou arkádou. Tato nesmí být uzavřena, aby mohlo být zajištěno přímé větrání do pokoje v přízemí. Sklepní prostory nebudou intenzivně využívány, jejich užívání bude ponecháno nájemníkům domu. Konstrukce Nové konstrukce v 1NP a 2NP budou provedeny z cihel plných, konstrukce v podkroví ze sádrokartonové konstrukce s protihlukovou vrstvou. Zařizovací předměty budou nahrazeny. Čelní fasáda bude provedena z vápenocementové malty s kotvením plastických prvků do zdiva pomocí drátěných kotev a sítí. Dvorní trakt založen na betonových základech se základovou spárou v hloubce 900 mm od úrovně upraveného terénu. Samostatně stojící garáž uložena na betonové desce tl. 250 mm. Zdivo provedeno z plných cihel na maltu vápenocementovu. V garážích keramická dlažba. Na dvoře zámková dlažba do dusaného pískového lože bez provedení odvodnění. Krov bude vaznicového typu s plnými vazbami. Krytina keramická na latě s hydroizolací proti stékající vodě pod laťováním. Podhled řešen sádrokartonovými panely se zvýšenou protipožární odolností. Vikýře kryty asfaltovou krytinou (kanadský šindel) na bednění. Oplechování provedeno měděnými plechy. Odvod vody na dvorní straně podokapním žlabem, na straně nástřešním zaatikovým žlabem s odvodem vody skrz atiku Hala bývalé Spořitelny do svodného potrubí po vnější straně fasády. Nad žlaby protisněhové zábrany. Zastřešení dvorní části objektu částečně provedeno keramickou krytinou a polykarbonáty. Průsvitné zastřešení s nosnou konstrukcí z fasádních hliníkových profilů nebo z ocelových tyčí. Konstrukce pultového typu, kotvena do obvodového zdiva a uložena na ocelový nosník se sloupy. Konstrukce bez zavětrování díky charakteru kotvení na obou stranách krovu. Plná krytina na dřevěný krov bez vazných a vaznicových trámů (pouze pozednice) stolicového charakteru se zavětrování podbitými prvky. Krytina na latě v neuzavřených prostorech latě podbity kvůli podfukování krytiny. Odvod vody podokapním žlabem se dvěma svedeními Pohled do dvora z okna schodiště do ležaté kanalizace. Hydroizolace doplněna nad dvorní část sklepních prostor. Provedena sanace vlhkého zdiva v 1NP, podřezáním budovy s izolací a prohloubením prostor pod podlahou 1NP a jejich odvětráním (tepelná izolace podlah provedena mezi odvětrávací a pochůzí vrstvou podlah sypanou izolací). Schodiště je zachováno v původním charakteru, pouze v 3NP je doplňeno několik stupňů. Rampa a schodiště se zábradlím u obchodu je s kovaného železa, desky z prostého betonu, povrch keramická dlažba se 100% hrubostí. Sklon rampy je 9, což odpovídá maximálnímu povolenému sklonu ramp do délky 3000 mm. Sítě budou rekonstruovány. Vytápění bude centrální s kotelnou v 1NP pod schodištěm, ohřev pitné vody bude prováděn lokálně. Kanalizace bude výhledově napojena na veřejnou síť. Architektonické a výtvarné řešení Řešení vychází z principů renesanční architektury a jejího členění, a to jak v půdoryse, tak i ve vertikálním členění. Dispozice vychází z dělení prostor veřejných a soukromých a jejich oddělení. Půdorys je rozdělen na část veřejnou, přístupnou z náměstí, a soukromou do níž je přístup přes průjezd. Půdorysně je soukromý prostor rozdělen na část obytnou, hlavní budova, a zázemí nacházející se v dvorním traktu. Zázemí planí funkci parkovací, skladovací a rekreační. Vertikálně je objekt rozčleněn do čtyř vrstev. Sklep, bez specifikovaného využití, ale s předpokladem použitelnosti pro skladování ovoce a zeleniny, přízemí s již popsanými funkcemi obytnými a obchodními, první patro (jakési piano nobile) s atraktivním bydlením a podkroví, Hlavní místnost sklepa nabízející standardní úroveň bydlení. Pohledově je toto půdorysné a výškové přiznáno a zvýrazněno členěním fasády do náměstí do níž je navrácen renesanční charakter, členění a gradace. K tomuto přispívá návrat původního renesančního portálu, změna velikostí a poměrů otvorů v přízemí, ale i členění fasády v využitím původních prvků architektonického detailu. Fasáda je plošně rozčleněna horizontálně na těžké přízemí odlehčené první patro s atikou a střechu s vikýři. Dalším členěním je rozdělení na pravou a levou část, což respektuje rozmístění funkčních ploch a vytváří tak dojem existence křídel. Horizontálně začíná stavba soklem do výšky cca 1100 mm nad úroveň terénu, ze kterého stoupají pilastry až k horní hraně atiky. Pilastry rozdělují objekt na tři části, dvě v levé a jedna v pravé, která je rozdělena protažením pilastrů portálu až k horní hraně atiky, toto prodloužení portálu je uzavřeno umístěním kruhového loga A.W. s.r.o.. Pilastry jsou přerušeny průběžnými římsami v úrovni jednotlivých podlaží a tím dělí fasádu do dvou tří horizontálních ploch, v první přízemní části navazuje rastr na členění z prvního patra, ale jsou zde zvýrazněny otvory historizujícími ostěními, polohu zvýrazňuje sgrafitem, díky níž je dosaženo charakteru odlehčování podlaží směrem nahoru. Barevné řešení vychází z tohoto členění, použity jsou barvy odpovídající původnímu barevnému charakteru portálu, pískovec použitý na portál nasměroval barevné ladění do okrova, tyto barvy jsou použity na průběžné prvky fasády a na plastické prvky ohraničující otvory. Sokl, vzhledem ke svému účelu, je v barvě tmavě hnědé. Logo investora používá originální barevnost, materiálem jsou kovy, do loga je zakomponováno osvě tlení, zvýrazňující použité písmo. Výplně otvorů navrhují dřevěné, je však možné použít pro okna plastové výrobky v imitaci dřeva, toto řešení nepovažuji ale za velmi vhodné pro zřetelný charakter plastových oken, jejich masivnost Pohled do průjezdu (nevyhovující umístění plynové přípojky) Hlavní místnost sklepa a technické vlastnosti oproti kvalitním dřevěným výrobkům. Krytina střech tmavě cihlová. Rampa, schodiště a zábradlí u vchodu do obchodu jsou navrženy z kované konstrukce s dlažbou se 100 % hrubostí, madla zábradlí provedena ve dřevě. Prvky oplechování provedeny z mědi. Základní plochy Celková plocha 815,2 m 2 Plocha obchodu 64,8 m 2 Celková plocha bytů 505,0 m 2 Plocha bytů 1NP 92,7 m 2 Z toho obytná plocha 67,7 m 2 Plocha bytů 2NP 209,9 m 2 Z toho obytná plocha 155,6 m 2 (jednotlivé byty: 66,0/93,2 m 2, 89,6/116,7 m 2 ) Plocha bytů 3NP 202,4 m 2 Z toho obytná plocha 178,0 m 2 (jednotlivé byty: 72,1/91,0 m 2, 105,9/111,4 m 2 ) Plocha garáží 133,0 m 2 Plocha dílen 77,2 m 2 Plocha sklepů 83,2 m 2 V Brně Karel Stříbrný Kancelář FA VUT BRNO ÚSTAV ARCHITEKTURY VENKOVA, ŠKOLNÍ ROK 1997/98 vedoucí práce: doc. ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc vypracoval: Karel Stříbrný, IV. ročník LOŠTICE, studie rekonsrukce domu na náměstí Míru č.p. 55 Průvodní zpráva str. č. 2

5 Krov - viditelné drobné poškození Portál domu (umístění v arboretu v Bílé Lhotě) Krov - skladovací kóje FA VUT BRNO ÚSTAV ARCHITEKTURY VENKOVA, ŠKOLNÍ ROK 1997/98 vedoucí práce: doc. ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc vypracoval: Karel Stříbrný, IV. ročník LOŠTICE, studie rekonsrukce domu na náměstí Míru č.p. 55 Průvodní zpráva str. č. 3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

Rodinné domy (Prodej):

Rodinné domy (Prodej): Rodinné domy (Prodej): RD Roštín 2 625 000 Kč Prodej dvoupodlažního RD, 38 km od Přerova, výborná sjízdnost do Kroměříže a Kyjova. Samostatně stojící, dispozičně 6+2, v přízemí bytová jednotka 1+1, v 1.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2275 372 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz POROTHERM DŮM...hotová věc Postavíme vám dům DŮM ROKU 2012 Vítězné realizace a studie soutěže POROTHERM DŮM BRICK AWARD www.porothermdum.cz Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny Tak jako cihlový

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK CV Přemysl Jurák / 1985 / Zlín 2005-2011 / ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta Architektury http://www.fa.cvut.cz/ 2009-2010 / UNIVERSIDADE DO PORTO Faculdade de Arquitectura

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3760/119/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č.3760/119/2014 Okres:Plzeň-město Obec :Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č.3760/119/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI provozního areálu č.p.742 v ulici Lobezská s příslušenstvím v k.ú. a obci Plzeň, okres Plzeň-město Objednavatel

Více