ZÁPIS Z VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE ČAS OD DO 18,00 HODIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 17.6. 2014 ČAS OD 10.00 DO 18,00 HODIN"

Transkript

1 ZÁPIS Z VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE ČAS OD DO 18,00 HODIN Přítomni: P. Hnilička, M. Košař, J. Panna, J. Šafer, R. Václavík, M. Volf, I. Plicka, P. Martinek, K. Salzmann, J. Sapák (od 12,00 hod.), R. Kolařík Omluven: L. Kuba Hosté: P. Rada, D. Mateásko Kancelář: V. Těšitelová, Z. Hošková, D. Rybková PROGRAM VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 1. Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se Představenstvo zahájil a řídil I. Plicka. Konstatoval, že představenstvo je s přítomností 10 členů usnášeníschopné. 2. Schválení struktury programu VI. zasedání představenstva Program: I. ÚVOD II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY IV. AGENDA ČKA V. KANCELÁŘ ČKA VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA VII. NOVÉ BODY - RŮZNÉ I. ÚVOD Termíny dalších zasedání představenstva. 1.7., 5.8., 2.9., II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Úkol I/V/2014 pro Kancelář prověřit dodržení termínu předložení AŘ. T: ihned. Úkol II/V/2014 pro Kancelář : Oslovit Doc.M. Šika, zda by vzhledem ke svým časovým možnostem přijal nominaci do GR. Členové představenstva sdělí neprodleně Kanceláři event. další nominace na tuto pozici. 1/10 navrhla: Vladimíra Těšitelová , doplnil a schválil: Ivan Plicka

2 Návazně na jednání s ředitelem IPR bylo konstatováno, že za ČKA, stejně jako za dalších 9 institucí, nebude nominace požadována. Úkol III/V/ zajistit ukázku vzorové architektonické soutěže Ing. arch. Košař T: Úkol IV/V/2014 oslovit ostatní VŠ s nabídkou účasti dopisem předsedy T: Úkol V/V/2014 Právní oddělení připraví čistopis metodiky ke schválení na červnové představenstvo T: Úkol splněn schváleno per rollam. 1. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení J. Panny : Revokace usnesení o schválení metodiky k vydávání stanovisek PRO 1 PROTI : 4 ZDRŽEL SE : 5 (nepřítomen J. Sapák, L. Kuba) Úkol VI/V/2014 pro Kancelář zajistit u J. Straky zpracování návrhu kvalitního a reprezentativního diplomu. Úkol plněn průběžně stanoven J. Strakovi termín srpen Úkol VII/V/2014 pro Kancelář zaurgovat zpětnou vazbu MK ohledně spolupráce. Urgováno přislíbena zpětná vazba. Úkol VIII/V/2014 pro Kancelář zpracovat odpověď časopisu Architekt ohledně distance od reakce J. Smutného jménem předsedy ČKA P. Hnilička připraví odpovědi na podněty týkající se VH od J. Smoly s T: Úkol splněn materiál v příloze. 2. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí se zněním zpracovaného návrhu odpovědi J. Smolovi. PRO: 8 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 0 (nepřítomen J. Sapák, L. Kuba) 3. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení :Představenstvo souhlasí s odesláním odpovědi J. Smolovi a ukládá Kanceláři zajištění vypravení dopisu a jeho zveřejnění na webových stránkách ČKA PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (nepřítomen J. Sapák, L. Kuba) Úkol IX/V/2014 pro Kancelář všechny podněty pro představenstvo budou umístěny na GD do sekce podněty. Úkol splněn složka založena. 2/10 navrhla: Vladimíra Těšitelová , doplnil a schválil: Ivan Plicka

3 Dopis J. Smoly adresovaný představenstvu bude předán k prošetření jednotlivých skutečností DR. Úkol X/V/2014 pro Kancelář prověřit možnost posunutí červnového termínu na u všech členů představenstva. Úkol XI/V/2014 pro Kancelář zrekapitulovat zástupce ČKA v orgánech a organizacích za ČKA, T: červen Úkol trvá. Seznam bude doplněn. Kancelář znovu rozešle seznam k doplnění. III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY 1) DR informace o postoupení rozsudků. Představenstvo vzalo na vědomí. 2) DR informace o zahájení řízení. Představenstvo vzalo na vědomí. 3) Rozhodnutí o odvolání 1 bude projednáno na následujícím zasedání představenstva. 4) Rozhodnutí o odvolání 2 bude projednáno na následujícím zasedání představenstva. IV. AGENDA ČKA 1) Vzdání se autorizace 1) Žadatelka: Ing. arch. Libuše Cekotová, Cíglerova 1076/4, Praha 9, číslo autorizace Žádost: doručena na ČKA dne Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace Hlasování: PRO: 10 PROTI:0 ZDRŽEL SE :0 (nepřítomen J. Sapák, L. Kuba) 2) Žadatelka: Ing. arch. Tatjana Bergmannová, Kamenná 3845, Zlín, číslo autorizace Žádost: doručena na ČKA dne Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace Hlasování: PRO: 10 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0 (nepřítomen J. Sapák, L. Kuba) 3/10 navrhla: Vladimíra Těšitelová , doplnil a schválil: Ivan Plicka

4 I/VI/2014 Úkol pro Kancelář vyškrtnout ze Seznamu autorizovaných osob Tatjanu Bergmannovou a Libuši Cekotovou T: ihned 2) Profesní pojištění Marsh s.r.o. 6. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Protinávrh usnesení J. Panny: Představenstvo schvaluje vypsání výběrového řízení na nového poskytovatele profesního pojištění s platností od 1. října 2014 PRO: 5 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 3(nepřítomen J. Sapák, L. Kuba) 7. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje doporučení a výsledky jednání PS ve věci profesního pojištění architektů a souhlasí s prolongací smlouvy se stávajícím makléřem (MARSH s.r.o.). Představenstvo pověřuje dalším jednáním o smlouvě PS ve věci profesního pojištění architektů a Kancelář ČKA a pověřuje PS přípravou výběrového řízení na nového poskytovatele profesního pojištění s účinností od 1. října 2015 Termín: PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (nepřítomen J. Sapák, L. Kuba) 3) Dopady architektonické praxe na společnost - studie 8. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s jednáním s MMR ČR ve věci přípravy zadání studie komplexního posouzení přínosů a vyčíslení dopadu (i ekonomického) činnosti architekta v oblasti územního plánování a stavebnictví v ČR a porovnání s praxí ve vybraných členských státech EU. Představenstvo pověřuje jednáním v této věci s MMR ČR Michala Volfa a výsledek bude předložen představenstvu. Termín: PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0 (nepřítomen J. Sapák, L. Kuba) 4) Uložení původních webových stránek ČKA do archivu 9. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Protinávrh usnesení J. Panny : Vzhledem k tomu, že webové stránky na doméně byly spuštěny bez souhlasu VH (požadavek VH 2013) a vzhledem k řadě nedostatků těchto nových webových stránek a faktu, že je členové prakticky ignorují (do dnešního dne se zaregistrovalo pouze 48 členů ČKA) představenstvo rozhoduje o jejich dopracování a úplném překlopení veškerých informací, které jsou na stránkách Do tohoto dopracování budou spuštěny původní stránky cka.cc jako hlavní. PRO : 2 PROTI : 8 ZDRŽEL SE : 1 (nepřítomen J. Kuba) 4/10 navrhla: Vladimíra Těšitelová , doplnil a schválil: Ivan Plicka

5 10. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Protinávrh usnesení P. Martinek: Představenstvo ukládá Kanceláři uložit původní web na doméně CC do formy archivu tak, aby návštěvníkům bylo na první pohled zřejmé, že se jedná o starou verzi a budou mít jasný rozklik k nové verzi na doméně CZ, která byla spuštěna v souladu s usnesením VH Webové stránky budou samostatným bodem jednání následujícího představenstva. úkol: Kancelář Termín: PRO: 7 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 2 (nepřítomen L. Kuba) Návrh usnesení: Představenstvo ukládá Kanceláři uložit původní web na doméně CC do formy archivu tak, aby návštěvníkům bylo na první pohled zřejmé, že se jedná o starou verzi a budou mít jasný rozklik k nové verzi na doméně CZ. úkol: Kancelář Termín: odůvodnění: současná koexistence dvou webů je zmatečná a velmi nepřehledná. Návštěvník starých stránek, netuší, že jsou již stránky nové. PRO: PROTI: ZDRŽEL SE: O návrhu nebylo hlasováno. 5) Memorandum Rusko 11. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení: Představenstvo odkládá rozhodnutí o podpisu Memoranda Termín: PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (nepřítomen L. Kuba) 6) Záštity 12. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s udělením záštity pro akci For interior PRO: 0 PROTI: 7 ZDRŽEL SE: 3 (nepřítomen L. Kuba, J. Sapák) 13. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s udělením záštity pro akci Nábytek roku 2015 PRO: 0 PROTI: 10 ZDRŽEL SE: 1 (nepřítomen L. Kuba) 5/10 navrhla: Vladimíra Těšitelová , doplnil a schválil: Ivan Plicka

6 14. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s udělením záštity pro akci Dřevostavby PRO: 0 PROTI: 9 ZDRŽEL SE: 2(nepřítomen L. Kuba) 15. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s tím, aby zpravodajem pro udělování záštit byl předseda I. Plicka PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1(nepřítomen L. Kuba) 7) Žádost Ing. arch. T. Podhajského o schválení finančního závazku 16. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s vyhověním žádosti Ing. arch. Podhajského se splátkovým kalendářem v pravidelných měsíčních splátkách počínaje tak, aby celkový dluh byl uhrazen v termínu do PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (nepřítomen L. Kuba) 8) Angličtina pro AO 17. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje pořádání výuky odborné AJ a ukládá Kanceláři připravit provozní zajištění výuky počínaje podzimem 2014 vč. návrhu cen Termín: PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (nepřítomen L. Kuba) 9) Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 18. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení: Představenstvo ukládá právnímu oddělení prostudovat návrh novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a zpracovat stanovisko adresované vládě. Představenstvo pověřuje P. Hniličku koordinací postupu s ČKAIT. PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0 (nepřítomen L. Kuba) 10) Diplomy.cz Návrh usnesení: Představenstvo ukládá Kanceláři ČKA zajistit redesign webu O tom, jakým způsobem bude redesign zadán grafikovi J. Strakovi rozhodne komise složená ze zástupců představenstva a PS PR. Na 6/10 navrhla: Vladimíra Těšitelová , doplnil a schválil: Ivan Plicka

7 základě požadavků této komise následně J. Straka vypracuje cenovou nabídku, která bude předložena představenstvu. Nebylo hlasováno. Bude zařazeno na příští zasedání představenstva jako samostatný bod. 11) Autorizační řád Představenstvo vzalo na vědomí. II/VI/2014 Úkol pro Kancelář vypravit průvodní dopis MMR. T: ihned. V. KANCELÁŘ ČKA 1) Struktura Kanceláře 19. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje Předloženou strukturu Kanceláře ČKA (viz příloha Struktura Kanceláře ČKA) a pověřuje ředitelku Kanceláře ČKA vypracováním návrhu nového Organizačního řádu Kanceláře ČKA, návrhu nového Pracovního řádu Kanceláře ČKA a návrhů nových pracovních smluv zaměstnanců Kanceláře ČKA Termín: PRO: 8 PROTI: 3 ZDRŽEL SE: 0 (nepřítomen L. Kuba) 2) Výběrové řízení na sekretáře ČKA a pracovních skupin 20. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s přípravou výběrového řízení na sekretáře ČKA dle předložených podkladů. Představenstvo schvaluje výběrovou komisi ve složení: Hnilička, Kolařík, Panna, Plicka, Šafer, D. Rybková, V. Těšitelová úkol: Kancelář ČKA. termín: PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 (nepřítomen L. Kuba) VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA 1) PS pro legislativu - ZVZ 7/10 navrhla: Vladimíra Těšitelová , doplnil a schválil: Ivan Plicka

8 21. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení: Představenstvo souhlasí s variantou 1 (zachování současného znění zákona o ZVZ max. úroveň dodatečných dodávek a služeb na 20 % bez možnosti opakování) PRO: 10 PROTI:0 ZDRŽEL SE:1 (nepřítomen L. Kuba) 2) Struktura PS 22. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Protinávrh usnesení J. Panna: Pracovní skupina pro standardy je považována za jednu z hlavních pracovních skupin, je nezbytné, aby byla vícečlenná a byla zajištěna kontinuita jak provedených prací, tak personální. Není možné začínat opakovaně znovu s jejich zpracováním. Návrh na předsedu této PS R. Václavík PRO: 3 PROTI: 5 ZDRŽEL SE: 2 (nepřítomen L. Kuba, M. Volf) 23. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje předloženou strukturu nově ustavených PS, včetně předsedů, a nově pověřených garantů tematických okruhů viz příloha; představenstvo zároveň ruší všechny stávající PS a nahrazuje je nově ustavenými. Představenstvo pověřuje předsedy pracovních skupin sestavením návrhu personálního složení jednotlivých PS, jejich pracovního zaměření, včetně pracovního programu do konce roku 2014, a jejich předložení Představenstvu ke schválení; do doby schválení nového složení jednotlivých nově ustavených PS budou nově ustavené PS pracovat pod vedením nově jmenovaných vedoucích PS v původním složení. Úkol: Pavel Hnilička, Petr Lešek, Milan Košař, Pavel Martinek, Klára Salzmann, Ladislav Lábus, Jaroslav Šafer PRO: 8 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 1(nepřítomen L. Kuba) 3) Standardy 24. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení: Představenstvo ukládá předsedovi PS standardy připravit standardy výkonů podle hodinové náročnosti k jednotlivým fázím a výkonům. úkol: Pavel Martinek termín: PRO: 9 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 0 (nepřítomen L. Kuba) 4) Pracovní skupiny obecně 25. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení J. Panny: Představenstvo odsouhlasuje princip, že jeden člověk může být členem maximálně 2 PS PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 (nepřítomen L. Kuba) 26. Hlasování představenstva ze dne 17. června /10 navrhla: Vladimíra Těšitelová , doplnil a schválil: Ivan Plicka

9 Návrh usnesení J. Panny: Představenstvo odsouhlasuje princip, že předsedou PS má být člen představenstva pro zajištění dobré přímé vazby a informovanosti mezi PS a představenstvem PRO: 1 PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 6 (nepřítomen L. Kuba) VII. NOVÉ BODY RŮZNÉ 1) žádost o udělení výjimky z výše odměn ideové řešení prostoru Malostranské náměstí 27. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení : Revokace usnesení per rollam ideové řešení prostoru Malostranské náměstí PRO : 8 PROTI : 0 ZDRŽEL SE : 3(nepřítomen L. Kuba) 28. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení : Představenstvo souhlasí s udělením výjimky z výše odměn ideové řešení prostoru Malostranské náměstí PRO : 7 PROTI : 0 ZDRŽEL SE : 4(nepřítomen L. Kuba) 2) Ostatní nové body 29. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení J. Panny : Představenstvo se distancuje od textu J. Smutného Jaký je stav v představenstvu komory a koho volit, který byl široce zveřejněn na internetu bezprostředně před VH 2014 PRO : 2 PROTI : 0 ZDRŽEL SE : 8 (nepřítomen L. Kuba, J. Sapák) 30. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení J. Panny : Vzhledem ke zcela nepřijatelnému jednání a vyjadřování J. Smutného nejen vůči redakci časopisu Architekt představenstvo rozhodlo o odvolání J. Smutného ze všech PS a jednání za ČKA PRO : 2 PROTI : 1 ZDRŽEL SE : 7 (nepřítomen L. Kuba, J. Sapák) 31. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení P. Martinka : Představenstvo se nebude vyjadřovat k soukromé korespondenci členů ČKA PRO : 5 PROTI : 0 ZDRŽEL SE : 6(nepřítomen L. Kuba) 3) Na základě závěrů z diskusního workshopu na téma ÚSES aktuální problémy, který se uskutečnil v Brně - projednání zápisu z tohoto setkání autorizovaných projektantů ÚSES a vyjádření viz příloha. 9/10 navrhla: Vladimíra Těšitelová , doplnil a schválil: Ivan Plicka

10 32. Hlasování představenstva ze dne 17. června 2014 Návrh usnesení : Představenstvo se domnívá, že problematika ÚSES je součástí PS krajinářská architektura PRO : 9 PROTI : 0 ZDRŽEL SE : 2(nepřítomen L. Kuba) Příloha: Struktura Kanceláře ČKA Struktura PS 10/10 navrhla: Vladimíra Těšitelová , doplnil a schválil: Ivan Plicka

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání 21. 1. 2015. Návrh

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení 1. Jednací řád zastupitelstva města (dále jen ZM) v Rýmařově je vydáván na základě zákonného zmocnění daného

Více

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ 16 Ročník 51 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Informace předsedkyně

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Zápis z Kongresu České evaluační společnosti (ČES) konaného dne 18. 12. 2014

Zápis z Kongresu České evaluační společnosti (ČES) konaného dne 18. 12. 2014 Zápis z Kongresu České evaluační společnosti (ČES) konaného dne 18. 12. 2014 Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil J. Remr. K datu zahájení

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis ze 3. jednání Rady České televize dne 20. 2. 2008

Zápis ze 3. jednání Rady České televize dne 20. 2. 2008 Zápis ze 3. jednání Rady České televize dne 20. 2. 2008 Přítomni: J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, H. Fibingerová, J. Prokeš, I. Satrapa, A. Svobodová, P. Uhl, J. Voráč Omluven: M. Badal Sekretariát

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 25.9.2014 od 13.00hod místo konání

Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 25.9.2014 od 13.00hod místo konání . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 25.9.2014 od 13.00hod místo konání v sídle společnosti ALMEVA

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Místo a termín: Praha, 11. 12. 2010; čas jednání 11:00-19:00 Přítomni: J. Kadaně, J. Kozel, L. Kubica, P. Falta, J. Badzik, V. Hycl, V. Čapek, P. Coufal, T. Macko Omluveni:

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA. Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA. Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR za rok 2005 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Všeobecné zdravotní pojiš ovny

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Z Á P I S z 23. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více