KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI"

Transkript

1 KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM OBOR STAVEBNICTVÍ

2 Obsah Slovo úvodem...4 Obecná charakteristika oboru...7 Úvodem...7 Stavebnictví a jeho funkce...8 Zaměstnanost ve stavebnictví...8 Průměrné měsíční mzdy v oboru stavebnictví...10 Stavebnictví od pravěku po současnost...10 Profese ve strojírenství...12 Zedník...12 Montér suchých staveb...14 Topenář...16 Pokrývač...17 Tesař...19 Izolatér...21 Novinky v oboru...25 Šetrná olympijská vesnice ve Vancouveru...25 Sádrokartonové desky čistící vzduch...26 Z továren vznikají byty...27 Trh práce v Karlovarském kraji...29 Hospodářství...29 Trh práce...31 Firmy v Karlovarském kraji...37 ALGON, a. s...37 AVESING s. r. o...41 D-PRODUKT, s. r. o...43 LD stav, s. r. o...46 Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s...49 NELAN, spol. s r. o...53 PREFA - BETON Cheb, spol. s r. o...55 STAMOZA, společnost s ručením omezeným...58 THERMIA - BAU a. s...61 Seznam firem z Karlovarského kraje působících v oboru Stavebnictví...63 Fotogalerie používaných technologií, materiálů, nářadí...69 Použité zdroje...73 ISBN

3 Slovo úvodem Slovo úvodem Slovo úvodem Vážení čtenáři, publikace, kterou právě držíte v rukou, je jedním z výstupů projektu Komunikace spolupráce výuka v Karlovarském kraji, podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Projekt je realizovaný společností Asistenční centrum, a.s. a spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Partnery projektu jsou Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Projekt vznikl jako reakce na nedostatek kvalifikované pracovní síly v technicky zaměřených oborech v Karlovarském kraji. Tento stav byl zjištěn na základě přímé komunikace se zástupci firem. Celých 70% z 84 oslovených firem tento problém zmínilo. Podobné postřehy byly získávány i v rámci procesu tvorby Strategie rozvoje lidských zdrojů v Karlovarském kraji, kterou Asistenční centrum, a.s. zpracovalo v průběhu první poloviny roku Stávající nepříznivá situace na úrovni dostupnosti kvalifikované pracovní síly v technických oborech je způsobována také tím, že náplň výuky středních odborných škol mnohdy neodpovídá současným reálným potřebám firem a jejich požadavkům na technologické znalosti žáků/absolventů. Žáci se mnohdy učí na zastaralém zařízení. To může zapříčinit, že absolventi jsou po ukončení studia špatně uplatnitelní na trhu práce z důvodu nevhodně strukturované kvalifikace. Přitom poptávka firem po odbornících z technických oborů je vysoká. Primárním cílem výše zmíněného projektu tedy bylo prohloubení spolupráce a komunikace mezi firmami, školami, vzdělávacími institucemi a úřady práce. Lepší komunikace mezi těmito aktéry by měla napomoci k efektivnější výměně informací o požadavcích firem na pracovníky a na jejich kvalifikaci. Podle požadavků firem by se měly též upravit, a mnohdy se již upravují, studijní osnovy na středních odborných školách technického zaměření, aby se z žáků, resp. budoucích absolventů stala potřebná a kvalifikovaná pracovní síla dobře uplatnitelná na trhu práce. Jak již bylo zmíněno výše, tvoří tato publikace spolu s dalšími pěti jeden z hlavních výstupů projektu. Díky těmto tzv. Technologickým profilům se budete moci seznámit se stručnou charakteristikou, historií, novinkami a v neposlední řadě také s konkrétními firmami působícími v oborech strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika, autodoprava, technické zabezpečení budov či IT ve strojírenství. Pro lepší orientaci v dnešním složitém světě obsahují jednotlivé Technologické profily i prezentaci informací o stávající situaci na úrovni hospodářství, trhu práce a zaměstnanosti v Karlovarském kraji. Stěžejní částí Technologických profilů však zůstávají prezentace firem, které podnikají v daném oboru na území Karlovarského kraje. Máte tak šanci se seznámit nejen s obecným profilem těchto jednotlivých společností, ale též s technologiemi, které firmy pro svou činnost v současné době používají, jejich požadavky směrem k zaměstnancům a zájemcům o zaměstnání a v neposlední řadě informace o stávající spolupráci jednotlivých firem se školami. Je-li vaším cílem do budoucna nalézt uplatnění v oboru, pro který se připravujete v rámci svého studia na střední škole a začít tak budovat svou kariéru, pak neberte informace prezentované v této publikaci na lehkou váhu. Právě dobré povědomí o potřebách trhu práce a požadavcích firem kladených na své zaměstnance se pro vás do budoucna může stát vstupenkou k dobrému pracovnímu uplatnění. PaedDr. Josef Novotný hejtman Karlovarského kraje 4 5

4 Slovo úvodem Obecná charakteristika oboru Ahoj všem, na úvod mi dovolte, abych se představil jmenuji se Spike (ano správně Spajk ), a budu vás provázet všemi částmi publikace, kterou vám na předchozí stránce ve stručnosti představil pan hejtman PaedDr. Josef Novotný. Mým úkolem bude upozorňovat vás na ty nejzajímavější a nejdůležitější informace, které se v celé publikaci objevují. Nebude pro mě problémem ani vysvětlit vám některé pojmy, na které můžete v publikaci narazit, a se kterými se v běžném životě zase tak často nesetkáváme. I já věřím, že vás publikace zaujme a budete si moci díky ní utvořit lepší představu o tom, jaké profese mají nyní v Karlovarském kraji nejlepší vyhlídky na uplatnění a jaká je situace na úrovni jednotlivých firem, které v kraji působí. Není potřeba dále otálet pusťme se do toho přeji příjemné čtení! Váš Spike :-) Obecná charakteristika oboru Úvodem Domy pro bydlení, elektrárny, šestiproudové dálnice, obří mosty, železniční tunely, odbavovací haly na letištích (např. Ruzyně), přehrady (např. Lipno), to vše není dílem přírody a nepostavilo se samo vše je dílem šikovných rukou. Šikovných stavařů, projektantů, kteří jsou na stavbě od chvíle, kdy se pokládají základy až do chvíle, kdy začne stavba plnit svůj pravý účel. Profese, související se stavebnictvím, formují budoucí ráz krajiny i budoucí podobu měst. Výsledky moderní architektury vnímáme na každém kroku. Chodíme do nákupních i zábavních center, dovolené můžeme trávit v multifunkčních hotelech a vůbec veškerá infrastruktura, kterou dnes považujeme za samozřejmou, by v podstatě nemohla existovat bez oboru stavebnictví. Díky moderním stavebním postupům a materiálům, díky novým technologiím, rostou nejrůznější stavby velmi rychlým tempem a např. do rodinného domu se můžete nastěhovat do dvou měsíců od zahájení prvních výkopových prací. Nicméně dům se dá postavit i za 20h a 20 minut, tento český rekord vytvořila plzeňská firma Palis v roce Přízemní dřevostavba o rozloze 90 m 2, s dispozicí 4+1, byla postavena bez použití stavební mechanizace a na stavbě současně pracovalo nejvýše 8 osob. V minulosti byli stavaři placeni zlatem, kolik si zručný tesař, malíř, projektant vydělá dnes, to zjistíme v této části publikace. 6 7

5 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru Stavebnictví a jeho funkce Stavebnictví je obor, pomocí kterého je zajišťována výstavba, údržba, modernizace, rekonstrukce a demolice stavebních objektů. Plní pro společnost několik funkcí: sociální (což zahrnuje bydlení, kulturu, zdravotnictví, vzdělávání, sport), dále průmyslovou, zemědělskou, dopravní a energetickou. Stavebnictví je členěno do čtyř základních skupin: Pozemní stavby stavby pro bydlení, občanské stavby, stavby pro průmysl a zemědělství aj. Dopravní a podzemní stavby mosty, silnice, tunely, železnice, letištní plochy aj. Vodohospodářské stavby přehrady, úpravy vodních toků, meliorace aj. Speciální stavby stožáry, podzemní kolektory aj. Zaměstnanost ve stavebnictví Stavba / zdroj: photofiles_list_342_693bricklayer.jpg Stavebnictví prochází v současné době dynamickým rozvojem. Je to díky vysoké poptávce ze sociální i průmyslové oblasti. Co to znamená? Že lidé chtějí nové domy, chaty, firmy chtějí stavět nové továrny, elektrárny. A s růstem stavebnictví roste i počet firem a s počtem firem roste počet CAD plánování stavby / zdroj: img.sharewareplaza. volných pracovních míst. Ovšem sta- com_soft_70376_domus-cad-mac-1.jpg) vebnictví trpí výrazným nedostatkem kvalitních řemeslníků, což je způsobeno poklesem zájmu o učňovské obory a přitom z dlouhodobého hlediska má stavebnictví dobré perspektivy a každý dobrý řemeslník může získat dobrou práci a dobré finanční ohodnocení. Jaká je profesní struktura v námi sledovaném oboru Stavebnictví ukazuje následující graf. Údaje jsou z roku Z grafu vyplývá, že kvalifikovaní řemeslníci mají na trhu dobré uplatnění a že je po jejich práci stále velká poptávka. Struktura zaměstnanosti v ČR v roce 2008 dle KZAM: Vedoucí a řídící pracovníci 6 % Vědci a odborníci 5 % Techničtí pracovníci 16 % Administrativní pracovníci 2 % Provozní pracovníci ve službách a obchodě 0 % Kvalifikovaní řemeslníci 60 % Obsluha strojů a zařízení 7 % Pomocníci a nekvalifikovaní pracovníci 4 % Největší poptávka je dle analýzy zpracované společností Manpower po kvalifikovaných řemeslnících, zejména po elektrikářích, tesařích / truhlářích a zednících. Zajímá Vás, kolik si můžete při práci v oboru Stavebnictví vydělat? 8 9

6 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru Průměrné měsíční mzdy v oboru Stavebnictví Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí na webových stránkách Integrovaného portálu MPSV průměrné ohodnocení řemeslníků pracujících v tomto oboru za 3. čtvrtletí roku Průměrná hrubá měsíční mzda v oboru Stavebnictví za 3. čtvrtletí 2009 v Karlovarském kraji Profese dle katalogu Montér suchých staveb Profese dle Klasifikace podskupin zaměstnání KZAM - R Průměrná výše mzdy Stavební technici Kč Zedník Zedníci, kameníci, omítkáři Kč Stavební dělník Betonáři Kč Tesař Tesaři, truhláři Kč Montér suchých staveb Ostatní stavební dělníci Kč Elektrikář Stavební a provozní elektrikáři Kč Zdroj: Integrovaný portál MPSV - Regionální statistika ceny práce za 3. čtvrtletí 2009 v Karlovarském kraji. Dostupné na: Stavebnictví od pravěku po současnost Potřeba bydlet, stavět si příbytky začíná už v pravěku. O nejrůznějších podobách střechy nad hlavou se dozvídáme z archeologických vykopávek. Nejdříve se naši předci usídlovali v jeskyních, ale uznejte, že to nemohlo být příliš pohodlné. Typickým příbytkem nejstarších zemědělců byl tzv. dlouhý dům ze dřeva a došků, nicméně bez oken. Domy mívaly standardní šířku dnešní doby, za to jejich délka byla neskutečná: od 20 do 45 m. Důvodem bylo, že v jednom domě žilo až 6 rodin. hlína, hliněné cihly a kámen. Střechy byly sedlové, ze dřeva. Šlo o velmi jednoduché stavby, až Římané začali používat jednoduchých základních prvků zdí, nosníků, sloupů a kleneb. V devátém století došlo konečně k zabudování oken, dveří a podlah. Nicméně to samozřejmě nebyly podlahy plovoucí, jak je známe z dneška, ale byly z dusané hlíny. V patnáctém století se do domu zabudovaly pece k pečení a jako materiál ke stavbě domů se používalo zkamenělé dřevo nebo přitesané kmeny. Mezery mezi kmeny byly spárovány hlínou a utěsňovány mechem. Střechy pokrývaly dřevěné šindele nebo slaměné došky. Strop byl roubený a trámy často napuštěny volskou krví. Šindelová střecha / zdroj: V období gotiky, renesance, baroka se userdata_shopimg_klempirstvi-pokryvacstvi_ Image_Richtr%20II%20(3).JPG stavby dále vyvíjely a stavební materiály i stavby samotné se zdokonalovaly. Stavěly se hrady, zámky, vznikly obory jako řezbářství, soustružnictví, truhlářství a v neposlední řadě vznikla profese tesař. Tesaři vytvořili základ oboru stavebnictví. Své umění dokazovali při budování hradů, dvorců, kostelů, mostů, příbytků i nábytku. K nástrojům, které používali, patřila Stavba doškové střechy / sekera, hoblíky, měřidlo, páka, kladka, zdroj: kružidlo, skoby, atd. Každý člověk potřeboval mít střechu nad hlavou, a proto byli tesaři váženými pány. Jen pro zajímavost, někteří šikovní tesaři zvládli i výrobu hudebních nástrojů. Truhlářské řemeslo postupně vyspělo do podoby stavebního truhlářství, které se zabývá zhotovováním oken, dveří, zárubní, podlah, oblákáním, i do truhlářství nábytkového vyrábějícího stoly, židle, skříně, postele, parkety, podlahy. K základním stavebním materiálům jako kámen, cihly a dřevo se postupně přidalo i železo coby konstrukční materiál. Sami si porovnejte, s jakými nástroji a technologiemi se pracuje dnes. Doba, kdy se všechna práce prováděla ručně, je dávno pryč. Postupem času se objevovaly stavby z nepálených cihel sušených na slunci (vepřovic). Začaly se používat kombinované materiály jako rákos, 10 11

7 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru Profese ve stavebnictví Podívejme se na představení jednotlivých typových profesí v oboru stavebnictví. Zedník Zedník provádí samostatně zednické práce a práce na opravách zdiva (s použitím malty, cihel, tvárnic aj.). Zednické práce vykonává jak při novostavbách, tak na již postavených objektech při jejich rekonstrukcích a opravách. Zedník je základní profesí ve stavebnictví. Lze konstatovat, že zedník zahajuje svou činností stavbu a vytváří podmínky pro činnost dalších nastupujících a navazujících řemesel. Šikovných a schopných zedníků není nikdy na trhu práce dostatek. K výkonu tohoto povolání je potřeba fyzické zdatnosti, práci provádí mnohdy ve výškách a musí být tedy schopen udržet rovnováhu. Při vytváření díla je nezbytná přesnost a preciznost. Práci vykonává ve venkovním prostředí (někdy i o víkendech), ale i uvnitř objektů. Zedník pracuje především s ručním náčiním, včetně moderních technologií a materiálů. V oboru zedník naleznete v Karlovarském kraji uplatnění např. v těchto firmách: D PRODUKT, s.r.o., LD stav, s.r.o., PREFA BETON Cheb, spol s r.o., STAMOZA, společnost s ručením omezeným. Co používá ke své práci? Opasek s nářadím / zdroj: tfhimport_2000_jun00_using_tools_ _ Using_Tools_page001img001_size2.jpg Každý jistě viděl zedníka při práci, a proto ví, že používá při práci zednickou lžíci k nanášení malty, vodováhu k zajištění rovnosti, zednické kladívko, hladítko, lopatu, sbíječku, různé škrabáky, ruční pilu, kolečko, míchačku k promíchání stavebních směsí aj. V současné době jsou pro velké plochy využívány stroje pro omítání aj. Nejdůležitější jsou ale pro zedníka jeho šikovné ruce. Ochrannými pracovními pomůckami zedníka jsou například rukavice, helma a pevné boty. Co konkrétně dělá? Při výstavbě domků a dalších staveb postupuje zedník (ale i další řemeslníci) za dozoru stavbyvedoucího podle zpracovaného projektu, který se skládá z popisů, plánků či výkresů (technologického postupu) a předurčuje výslednou podobu stavby. Práce zedníka zahrnuje detailní vyměření, přípravu malty a betonu (někdy má k dispozici již připravený beton přímo z betonárek, který výrazně uspoří lidskou práci, beton je kvalitně namíchán, ale musí být včas zpracován kvůli možnému rychlému zatvrdnutí), stavění základů (pevné základy jsou pro stavbu stěžejní), úpravu zdícího materiálu (řezání cihel, tvárnic na požadovaný rozměr), rozměřování a stavění zdí a příček (včetně osazování a zazdívání zárubní), stavění komínů, osazování překladů nad otvory pro dveře a okna či provádění a opravy omítek. Dále například umisťuje izolace proti vlhkosti a tepelné izolace, pokládá kanalizační potrubí. Při práci musí striktně dodržovat bezpečnostní zásady, aby nedošlo k jakémukoliv úrazu. Jaké jsou požadavky? Nejvhodnější přípravou pro toto povolání je střední vzdělání s výučním listem v oboru Zedník, Zednické práce, Stavební práce. Po absolvování studia získá znalosti v technickém kreslení, bude se dobře orientovat ve stavebních materiálech a jejich vlastnostech, seznámí se s technologií zednických prací a betonování na pozemních stavbách. Zedník také musí ovládat základní početní dovednosti a bezchybně měřit. Povolání vyžaduje fyzickou zdatnost, při práci velmi často přenáší a zvedá těžký stavební materiál. Prostředí, ve kterém pracuje, může být někdy i prašné, musí také počítat s prací ve výškách a v nevhodných pracovních polohách, předpokladem pro výkon činností je tedy udržení rovnováhy. Zedník by měl dobře rozlišovat nerovnost povrchu, jeho práce vyžaduje přesnost a preciznost a určitou představivost. Pracuje ve vnitřním a venkovním prostředí, které skýtá časté změny počasí. Proto bývá v tomto 12 13

8 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru oboru pravidlem, že hrubá stavba je dokončena do příchodu mrazivého počasí (někdy jsou zapotřebí i přesčasové práce a práce o víkendech) a v zimě se naopak provádí vnitřní práce. Montér suchých staveb Montér suchých staveb (sádrokartonář) provádí práce ze sádrokartonu a lisovaných minerálních desek na stavebních konstrukcích a úpravách povrchů. Tento materiál je v současnosti velmi populární a oblíben pro jeho snadnou a rychlou aplikaci. Jedná se o suchý způsob výstavby, kdy montér suchých staveb montuje příčky, stropní podhledy, obklady stropů a svislých konstrukcí aj. Práce vyžaduje schopnost orientace ve stavební dokumentaci, dále schopnost rozlišování nerovností povrchu a udržení rovnováhy. Pracovní činnosti jsou vykonávány v interiérech a toto povolání patří ve stavebnictví k těm jednodušším. Montér suchých staveb pracuje s ručním nářadím. Montér suchých staveb se může uplatnit např. v těchto firmách Karlovarského kraje: ALGON, a.s., AVESING, s.r.o., THERMIA - BAU, a.s. Co používá ke své práci? Při práci využívá různých měřících přístrojů pro rozvržení materiálu, vodováhu k ověření rovnosti, štafle pro dostupnost. Používá také klasické zednické náčiní lžíci, hladítko, škrabáky či ruční pily pro řezání sádrokartonu, dále šroubováky, vrtačky apod. Co konkrétně dělá? Sádrokarton a lisované minerální desky jsou v současnosti velmi populární a často používané. Sádrokarton představuje rychlý, lehký a suchý způsob výstavby, používá se například při rekonstrukcích bytových jader, pro nenosné různě široké příčky, pro obkládání zdí a vytváření stropních podhledů. Se sádrokartonem se velice jednoduše pracuje a dá se s ním vytvořit i různé architektonické členění interiéru. Sádrokarton však nelze použít ve venkovním prostředí nebo jako nosné zdivo. Sádrokartonové desky se skládají ze sádrového jádra, které je oboustranně potažené papírovým kartonem. Existuje několik druhů sádrokartonů dle jejich předmětu užití a liší se také co do síly. Např. sádrokarton zelené barvy je určen do místností s vyšší relativní vlhkostí a najde uplatnění především v koupelnách. Sádrokartonová konstrukce s minerální vatou slouží také jako tepelná izolace či protipožární obklad stěn a ocelových konstrukcí. Úkolem montéra suchých staveb je zhotovení a instalace konstrukcí ze sádrokartonu a lisovaných minerálních desek. Nezbytnou prvotní činností montéra suchých staveb je seznámení se se stavební dokumentací. Poté může zahájit práci rozměřováním a přípravou stavebních konstrukcí pro montáž nosných roštů a závěsů. Na základě výpočtů upraví řezáním desky a konstrukční materiály tak, aby odpovídaly potřebným rozměrům a tvarům. Další jeho činnost spočívá v provádění podhledových závěsů a nosných roštů stěn a podhledů, provádí jejich napojení na stavební konstrukci. Osazuje také dveřní zárubně a nosné závěsné konstrukce pro zařizovací předměty (např. pro umyvadlo). Dále provádí jednoduché opláštění sádrokartonovými deskami včetně instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí. Posledním krokem jsou dokončovací úpravy zatmelení a přebroušení spár, šroubů, začištění lištami, silikonem či aplikování nátěru. Jaké jsou požadavky? Optimálním dosaženým vzděláváním pro profesionalitu jeho činnosti je střední vzdělání s výučním listem v oboru Suché montáže. Znalosti získá v technickém kreslení, pozemních stavbách, ve stavebních materiálech a jejich vlastnostech, seznámí se s materiály pro stavební izolace a s technologií sádrokartonářských prací. Montér suchých staveb není při výkonu povolání vystaven žádné významné zátěži. Měl by však také počítat s prací ve výškách, mnohdy v nevhodných pracovních polohách. Vzhledem k charakteru materiálu, se kterým pracuje, bude vystaven prašnému prostředí. Musí být schopen rozlišovat nerovnost povrchu a udržovat rovnováhu. Práce vyžaduje také představivost, jak bude konečné dílo vypadat, dále přesnost a preciznost a početní schopnosti. Montér suchých staveb pracuje v interiéru, není tedy přímo vystaven proměnám počasí

9 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru Topenář Topenář je pracovník, který provádí montáže a opravy systémů ústředního vytápění, a to teplovodního, horkovodního, teplovzdušného a parního. Ve stavebnictví je další nepostradatelnou profesí. Většina domácností i provozoven je vytápěna ústředním topením, které jim zajišťuje potřebné teplo. Při jeho závadě či poruše se neobejdeme bez pomoci právě topenáře, jinak bychom v místnostech pořádně vymrzli. Systém ústředního vytápění se skládá z otopných těles, vnitřních a venkovních rozvodů, otopných systémů, zdroje tepla (což je kotel spalující různá paliva) a výměníkové stanice. Pro výkon činností topenáře jsou vyžadována tato osvědčení svářečský průkaz pro svařování plastů, kovů a pájení mědi, dále osvědčení pro montáž a opravy plynových zařízení, protože s nimi přichází do styku. Je nutná schopnost orientace v dokumentaci otopných soustav, základním předpokladem je tedy technické myšlení. Co používá ke své práci? Používá především běžné řemeslné ruční nářadí, jako jsou šroubováky, kladiva, klíče či kleště pro uvolňování a utěsňování závitových spojů, pilky a řezačky na kov a plastové potrubí a svařovací soupravy, dále měřidla pro tlakové zkoušky apod. Při svařování je nezbytná ochranná kukla. Co konkrétně dělá? Topenář provádí montáž, revize a opravy topných zařízení i celých vytápěcích systémů. Dle technických podkladů sestavuje otopná tělesa či celé vytápěcí systémy. Topenář vypočítává délky potrubí a je schopen stanovit veškerý potřebný materiál (základem je správné a přesné měření). Provádí také tepelné izolatérské práce na potrubí a armaturách či ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů. Mnohdy provádí také prostupy, otvory a drážky do zdiva (pro zapravení rozvodů do zdi), dále musí provést zkoušky těsnosti a tlaku otopné soustavy před uvedením do jejího provozu a v případě potřeby opravit či vyměnit termostatické regulační ventily, pojistné ventily, spoje rozvodů apod. Potrubí spojuje jak rozebíratelnými spoji, tak nerozebíratelnými. Topenář se také zabývá opravami a výměnou kotlů a oběhových čerpadel, výměníkových stanic atd. Jaké jsou požadavky? Nejvhodnější přípravou pro toto povolání je střední vzdělání s výučním listem v oboru Instalatér, Instalatérské práce. Po absolvování studia získá odborné znalosti především v technickém kreslení, v technologii montáže, oprav a revizí topných zařízení a systémů, kotelen a dalších tlakových zařízení. K výkonu této profese je potřeba mít svářečský průkaz pro svařování a osvědčení pro montáž a opravy plynových zařízení. Topenář musí mít dobrý zrak, konstrukční a prostorovou představivost a praktické myšlení. Práci provádí většinou samostatně. Přesnost a preciznost je základem práce topenáře. Práce vyžaduje technickou zdatnost, topenář uplatní při své práci i základní početní dovednosti, důležitá je také pružnost v myšlení a jednání (například při improvizaci, řešení problémů). Topenář je při výkonu své činnosti vystaven významnější zátěži hlukem. Velmi často pracuje v nevhodných pracovních polohách a v omezeném nebo uzavřeném prostoru, proto by neměl mít strach právě z těchto prostor. Práci vykonává také v exteriéru, musí tedy počítat se změnami klimatických podmínek. Pokrývač Práce pokrývače spočívá v pokládání a opravách krytin střech a střešních konstrukcí. Je schopen provádět základní pokrývačské práce na sklonitých a plochých střechách, tj. kladení, opravy a údržbu skládaných a povlakových krytin, zhotovování doplňkových vrstev střešního pláště, montáže jednoduchých klempířských konstrukcí na střechách. Pokrývač se může uplatnit v pokrývačských a stavebních firmách nebo může pracovat samostatně po vlastní linii. Profese ve stavebnictví jsou velmi provázané a jedna bez druhé nemůže existovat, vše by poté ztratilo smysl

10 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru Po zednických pracích je pokrývač druhým nejdůležitějším řemeslníkem. Ne nadarmo se říká, že střecha dělá dům, proto pokrývač musí odvést kvalitní práci, aby do objektu nezatékalo a nehrozila tak v budoucnu jeho degradace. S jeho prací souvisí schopnost porozumět technické dokumentaci staveb, pokrývač by měl umět číst a zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty pokrývačských konstrukcí, provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů. Dále posoudit vhodnost dané krytiny či podkladu pod krytinou. U pokrývače se předpokládá fyzická zdatnost a tělesná obratnost z důvodu práce ve výškách a musí dodržovat zásady bezpečnosti práce, které jsou u této profese obzvlášť důležité. Pokud vás zajímá, kde byste po ukončení studia mohli nalézt uplatnění na úrovni profese pokrývač, nechte se inspirovat následujícími firmami: AVESING, s.r.o., D PRODUKT, s.r.o. Co používá ke své práci? Při práci využívá běžné ruční nářadí jako je kladivo, kleště, ruční pilka. Dále speciální nástroje: pokrývačské kladívko, kleště na štípání tašek, motorovou řezačku na tvrdé střešní krytiny, různé speciální lávky a lešení pro usnadnění práce, které zároveň slouží k dopravě materiálu na střechu, lana k zajištění své bezpečnosti aj. Při práci používá ochranné pracovní pomůcky. Co konkrétně dělá? Pracovní náplní pokrývače je pokládka různých druhů střešních krytin či jejich opravy. Musí být schopen posoudit vhodnost krytiny a podkladu (izolací) pod krytinu na daný typ střechy (pokrývá i zvláštní tvary střech například kuželové, jehlanové či štíty). Jeho prvotním úkolem je rozměření, zhotovení bednění a laťování, dále zajištění dopravy materiálu na střechu a rovnání krytiny. Pak může teprve následovat samotná pokládka krytiny. Dle potřeby upravuje velikost krytiny štípáním či řezáním. K pokládce neodmyslitelně patří také spárování, upevnění spojů, okrajů a utěsnění. Pokrývač je schopen i jednoduchých klempířských a tesařských prací. Pro pokrývačské práce je důležité posouzení optimálních pracovních podmínek jako je vlhkost a teplota vzduchu, tzn., zda může být pokládka vůbec v ten daný den uskutečněna. Jaké jsou požadavky? Nejvhodnější přípravou pro toto povolání je střední vzdělání s výučním listem v oboru Pokrývač. Absolvent získá znalosti o materiálech používaných pro pokrývačské práce skládané a povlakové krytiny, o doplňkových materiálech pro střechy, o materiálech pro odvodnění střech. Osvojí si technologické a pracovní procesy provádění pokrývačských prací. Výuka je zaměřena zejména na zhotovování podkladů (bednění a laťování) pod krytiny, doplňkových vrstev střešního pláště jako jsou pojistné, hydroizolační a tepelně izolační vrstvy, na montáž a opravy skládaných krytin pálených, betonových, vláknocementových a krytin z asfaltových šindelů. Osvojí si také výpočet spotřeby krytiny a doplňkových materiálů. Pokrývač pracuje ve výškách, proto mohou povolání vykonávat jen ti, kteří se nebojí právě výšek. Nesmírně důležité je při práci dodržovat zásady bezpečnosti při práci. Pro výkon povolání je důležitá prostorová představivost a přesnost. Pokrývač není při výkonu pracovní činnosti vystaven žádné významné zátěži. Práci provádí ve venkovním prostředí a je tedy vystaven častým klimatickým změnám. Tesař Tesařina má bohatou historii po celém světě, zahrnuje široké spektrum prací se dřevem, samozřejmostí tesaře je tedy znalost jednotlivých druhů dřeva. Řadí se k nepostradatelným profesím ve stavebnictví při konstrukcích střech a podkroví. Dřevo jako materiál v poslední době nabývá na významu vzhledem k populárnímu ekologickému bydlení. Mnozí říkají, že práce se dřevem je jednou z nejkrásnějších prací vůbec. Tesař provádí zhotovování, montáže, demontáže a údržby dřevěných konstrukcí, prvků a bednění. Je schopen provádět základní tesařské práce na stavbách, tj. zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a 18 19

11 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovovat konstrukce dřevěných staveb a pomocné tesařské konstrukce (roubení, lešení aj.). Uplatnění nalezne v tesařských a stavebních firmách. Typická je tedy týmová práce z důvodu složitosti a velikosti montáže díla, může ale samozřejmě i soukromě podnikat. Tesař musí být schopen orientovat se v technické dokumentaci staveb, provést výpočty spotřeby materiálu. Základem jeho práce je také správné měření. K ochraně své osoby i ostatních musí dodržovat zásady bezpečnosti práce. Práci vykonává ve výškách, proto je nutností schopnost udržování rovnováhy, tesařská práce vyžaduje také fyzickou zdatnost. Práci vykonává především ve venkovním prostředí. Pracuje s ručním náčiním, ale i strojním zařízením. Profesi tesaře můžete v Karlovarském kraji vykonávat např. ve firmě: AVESING, s.r.o. Co používá ke své práci? Protože je dřevo poměrně měkký materiál, lze k jeho opracování použít řadu přístrojů a nářadí. K hrubému opracování používají tesaři především sekyrky a pily (motorové či elektrické). K jemnějšímu opracování dřeva slouží hoblíky, brusky, brusný papír a tesařská dláta. Pro vyvrtání otvorů do dřeva se používají vrtačky, ale i nebozezy a kolovrátky. Ochrannými pracovními pomůckami při práci tesaře jsou především brýle, rukavice a přilba. Co konkrétně dělá? Tesař pracuje, jak již bylo řečeno, se dřevem. Základem jeho práce je technická dokumentace, podle které se musí řídit při zhotovování dřevěných konstrukcí. Nejčastěji to jsou střešní krovy, dále různé přístřešky, rošty, stěnové a střešní dílce či jednoduchá lešení a bednění. Před začátkem práce si musí materiál nejprve připravit, změřit, rozvrhnout, orýsovat dřevěné prvky tesařských konstrukcí a dle potřeby materiál nařezat a opracovat. Poté ho spojuje tesařskými spoji a kovovými spojovacími prostředky do jednoho celku a provádí povrchovou úpravu mořením, lakováním aj. Jaké jsou požadavky? Nejvhodnější průpravou pro toto povolání je střední vzdělání s výučním listem v oboru Tesař, Tesařské práce. Absolvent získá znalosti v technickém kreslení, střešních konstrukcích a v technologii tesařských prací. Předpokladem výkonu práce jsou početní dovednosti na již pokročilé úrovni. Z hlediska osobnostních požadavků je nutný dobrý zrak, schopnost rozlišování nerovností povrchu, udržování rovnováhy (protože profese tesaře je charakteristická prací ve výškách), nutná je také konstrukční a prostorová představivost, praktické myšlení a nároky jsou kladeny i na přesnost a preciznost. Tesař je při výkonu práce vystaven významné zátěži hlukem a rizikem úrazu, pracuje v nevhodných pracovních polohách a ve výškách. Pro práci tesaře je nezbytná fyzická zdatnost (při zvedání trámů apod.). Práci vykonává především ve venkovním prostředí, proto musí počítat se změnami počasí. Izolatér Ve stavebnictví nalezne také své opodstatněné uplatnění izolatér. Izolatér provádí montáž a opravy různých druhů izolací: proti vlhku (hydroizolace), dále za účelem zvyšování neprůzvučnosti stavebních konstrukcí, zlepšování akustických vlastností vnitřních prostorů staveb a snížení přenosu vibrací do stavebních konstrukcí. Montáž také provádí pro ochranu průmyslových objektů, stavebních konstrukcí a technologických zařízení proti chemickým vlivům z různých chemicky odolných materiálů. Trendem poslední let je hledání úspor energií, jak z hlediska finančního aspektu, tak především z důvodu ekologického. Spotřeba paliv se dá snížit právě montážemi tepelných izolací na objektech či technologických zařízeních z různých tepelně izolačních materiálů a různých materiálů určených k povrchovým úpravám provedených izolací. Izolace lze tedy dělit z hlediska jejich účelu na hydroizolace, protihlukové a protivibrační, proti chemickým vlivům a na tepelné. Izolatér provádí montáž izolací, jak v objektech domácností, tak v objektech průmyslových

12 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru Při práci izolatér používá technickou dokumentaci a výkresy. Před zahájením prací počítá spotřebu materiálu v závislosti na potřebě izolace určité plochy, měl by tedy disponovat početními znalostmi. Jeho práce vyžaduje přesnost a preciznost, praktické myšlení, konstrukční a prostorovou představivost a předpokladem pro výkon této profese je i technické zdatnost. Pracuje s ručním náčiním, ale také se strojním zařízením. Profesi izolatéra můžete v Karlovarském kraji vykonávat např. ve firmě: D PRODUKT, s.r.o. LD stav, s.r.o. Co používá ke své práci? Izolatér pracuje s ručním náčiním i strojním zařízením. Používá například nůž k dělení materiálu, stěrky, válečky, štětce pro nanesení penetračního nátěru, nástroje k namíchání materiálu, svařovací přístroje a nástroje (např. horkovzdušnou pistoli pro zatavení spojů), rozvolňovací stroj pro nafoukání izolace a další aplikační stroje. Při montáži používá také upevňovací materiál, jako jsou šrouby aj. Co konkrétně dělá? Hydroizolace se využívají k ochraně střech a nadzemních konstrukcí proti srážkové vodě a k ochraně spodní stavby proti vniku vody a zemní vlhkosti. Izolatér tak svou činností provádí ochranu nejčastěji střech, balkonů a teras. Prvním krokem izolatéra je posouzení podkladů pro provádění vodotěsných izolací. Izolaci pak provádí lepením nebo jinou technologií izolačních vrstev, nátěry, nástřiky, izolačními pásy a izolačními deskami. Do hydroizolačních souvrství střech vkládá také různé tepelné izolační materiály včetně parotěsných zábran. Pak provádí tzv. dilatování izolačních soustav v místech dilatací stavebních konstrukcí zpětnými a obrácenými spoji. Na závěr musí provést důkladnou kontrolu provedených prací. Úkolem izolatéra je také zamezení přenosu hluku a vibrací. Tohoto výsledku dosáhne například instalací pružného uložení strojů a zařízení (zamezí tak přenosu vibrací z těchto zařízení do stavebních konstrukcí), montáží izolatérů chvění strojního zařízení, přimontováním akusticky pohltivých panelů na obklady stěn a strojů, dále montáží (obalením) izolace na potrubní rozvody. Základem úspěchu jeho práce je posouzení podkladu pro montáž či opravu izolace a měření hodnot. Při montáži izolace proti chemickým vlivům je jeho prvním krokem opět příprava podkladů. Může se jednat o betonové nebo kovové plochy (například nádrže, tanky, jímky, technologická zařízení, sila). Přípravu provádí frézováním, tryskáním (ocelovými kuličkami, křemičitým pískem aj.), broušením a nanesením penetračního nátěru. Izolaci může provést různými způsoby z foliových materiálů, z chemicky odolného laminátu, štěrkovými materiály, tmely (u dlažeb, obkladů aj.) a z pojiv (příkladem jsou lité bezespárové podlahy). Tmely a další materiál si musí nejprve namíchat. Při opravách izolací je důležité správné napojení jednotlivých vrstev. Posledním bodem náplně práce izolatéra je montáž či opravy tepelných izolací. Tepelné izolace může instalovat na potrubí, ohyby, tělesa a technologická zařízení (mrazíren, chladíren aj.). K tomu používá různé izolační materiály s povrchovou úpravou (hliníkové fólie, lepenky, pozinkovaný plech) nebo izolační desky. Při použití plechové povrchové úpravy zaměří předmět izolace a poté předá parametry pro předvýrobu v klempířské dílně. Izolační práce provádí také za pomoci strojního zařízení. Protože mnohdy provádí tepelné izolace na těžko dostupných místech, musí si postavit a po ukončení práce zase demontovat postavené lešení. Každý ví, že teplo stoupá směrem vzhůru. Proto se v poslední době obrací také pozornost k tepelným izolacím objektů (především dutin střech a stropů, podkroví). K izolaci používá izolatér například izolační desky, granulát z minerální vlny a další. Rozvolněný granulát je aplikován vyfoukáním prostřednictvím hadice z aplikačního stroje umístěného na nákladním automobilu na místo určení (výhodou je možnost aplikace i do těžko přístupných míst a souvislá izolační vrstva granulát přilehne neprodyšně na stavební konstrukci a zabrání tak mezerám a tepelným mostům). Hadice se zasune do otvoru v konstrukci a pak se může okamžitě začít s vyfoukáváním. Materiál je nafoukán velmi rychle. Za krátkou dobu je tak zaizolovaný celý prostor

13 Obecná charakteristika oboru Novinky v oboru Jaké jsou požadavky? Optimální přípravou pro toto povolání je střední vzdělání s výučním listem v oboru Izolatér, Izolatérské práce. Po absolvování studia izolatér získá odborné znalosti v oblasti technického kreslení, pozemních staveb, materiálů pro stavební izolace, technologii provádění stavebních izolací a ve stavebních konstrukcích, povrchů stěn, způsobů kotvení a upevnění a upevňovacích materiálů. Při práci není izolatér vystaven žádné významné zátěži, v závislosti na okolnostech provádí někdy i práci v nevhodných pracovních polohách. Z hlediska osobnostních požadavků jsou kladeny obvykle vysoké požadavky na koncentraci pozornosti, praktické myšlení a přesnost a preciznost. Izolatér musí být také schopen rozlišovat směr zvuku, měl by mít konstrukční a prostorovou představivost. Měl by disponovat základními početními dovednostmi pro výpočet ploch a potřeby materiálů, být technicky zdatný, výhodná je v tomto oboru i pružnost v myšlení a jednání. Izolatér vykonává svou práci především v interiérech. Novinky v oboru Stavebnictví je obor, jehož se nedávná, a stále trvající, hospodářská krize dotýká téměř na všech frontách. Zároveň je však stavebnictví oborem s významným vlivem na ekonomiku celého státu a je třeba mu věnovat zvýšenou pozornost. S postupující krizí stále menší procento stavebních firem očekává v následujících letech ekonomický růst. Naopak stále více firem se cítí být ve svém rozvoji limitováno. Nejčastěji se tak děje kvůli silné konkurenci v oboru. Význačný vliv na rozvoj firem však mají také byrokratické požadavky státu a nedostatek zkušené pracovní síly. Šetrná olympijská vesnice ve Vancouveru Jednadvacáté olympijské hry ve Vancouveru jsou již minulostí, pro Českou republiku více či méně úspěšně. Za olympijskými výkony sportovců jsou však ukryty výkony všech ostatních, kteří se na běhu olympiády podíleli, ale příliš se o nich nemluví. Stejně tak je pro sportovce důležité optimální prostředí, ve kterém se během dvou olympijských týdnů pohybují. Šetrná olympijská vesnice zdroj: Ve Vancouveru, na jižním břehu záli- clanky/0062/006243o1.jpg vu False Creek, sloužila sportovcům během olympijských her vesnice s 1100 ubytovacími jednotkami. Areál byl vytvořen tak, že využívá odpadní teplo z kanalizace, dešťovou vodu a obnovitelné zdroje. Veškeré bytové jednotky v areálu jsou vytápěny kapilárními rohožemi (systém podlahového nebo stěnového vytápění). Takzvaný městský energetický systém odebírá teplo z městské kanalizační sítě a ohřívá vodu přiváděnou do systému stropního sálavého vytápění 24 25

14 Novinky v oboru Novinky v oboru v budovách. Jedná se o jeden z charakteristických znaků, které obyvatelé zaznamenají okamžitě. Všechny jednotky jsou vybaveny sálavým vytápěním, ale ne podlahovým, jak to často bývá zvykem, nýbrž vytápěním ve stropech nebo podhledech. Ačkoliv v Evropě se jedná o běžný systém, v rámci Severní Ameriky jde v podstatě o novinku. Sálavý systém neohřívá vzduch v místnosti, ale ohřívá objekty v místnosti a ostatní povrchy sálavým teplem. Uživatel tak necítí nepohodlí nepříjemných chladných povrchů. V létě stejné kapilární rohože vnitřní prostředí pro změnu ochlazují. Budovy v rámci celého projektu mají široké spojovací koridory, přirozeně osvětlené a větrané. Obvodové stěny jsou pak opatřeny účinnou tepelnou izolací. Projekt je velice šetrný i z hlediska hospodaření s vodou. Dešťové srážky jsou zachytávány do podzemních nádrží, odkud se v létě čerpají pro účely závlah zelených střech budov, naopak na podzim a v zimě vystačí pro splachování toalet v budovách. Ve výsledku to znamená, že olympijská vesnice má 50% spotřebu energie a 40% spotřebu vody v porovnání se sousedními projekty na pobřeží zálivu. Výsledkem pro obyvatele budov je potom komfortní, zdravé a přirozeně větrané prostředí, které nepotřebuje přivádět velké množství vzduchu z venku, filtrovat jej, ohřívat nebo chladit v rámci systému nuceného větrání. A takhle bychom mohli ještě pokračovat. Cílem pořadatelského města bylo přeměnit podstatnou část území okolo svého jezera tak, aby byl příkladem udržitelného rozvoje nejen pro ostatní olympijské vesnice do budoucna nebo budovy podobného typu, ale také pro nově vznikající rodinné domy po celém světě. Že se dá stavět ekologicky a šetrně i ve velkém, se Vancouveru podařilo dokázat. Nové sádrovláknité desky FERMACELL greenline však dokážou vyčistit vzduch od škodlivých látek. Speciální povrchová úprava těchto desek snižuje obsah zdraví škodlivých látek jako je formaldehyd, neutralizuje nepříjemné pachy a tím přispívá ke zdravému bydlení. Jejich účinek je zaručen po dlouhá léta a při eventuální renovaci může být obnoven provedením jednoduchého základního nátěru. Desky lze využít jak pro novostavby, tak i rekonstrukce budov, jsou vhodné do kanceláří, kde mohou do určité míry vést ke snížení nemocnosti, podobně také v mateřských školkách a školách, kde mohou pozitivně ovlivnit činnost dětí zlepšením podmínek pro výuku, a v nemocnicích, kde je nezbytné udržovat co nejvyšší možnou čistotu prostředí. Životní prostředí obecně je stále více znečišťováno a spolu s rušnějším životním stylem se stávají stále akutnějšími nejrůznější alergie. Je proto vhodné dbát ve zvýšené míře na kvalitu domácího prostředí. Stále více tak nabývá na významu ekologický způsob stavění, zaměřený na zdravotní faktory. V tomto směru vhodným produktem jsou právě výše zmíněné Sádrovláknité desky FERMACELL zdroj: sádrovláknité desky, jež se vyrábějí Nov%C3%A1%20komprimovan%C3%A1%20 ekologickou technologií výhradně na slo%c5%beka%20(metoda%20zip).zip/ FC%20greenline%205.jpg bázi přírodních materiálů (recyklovaný papír, sádra a voda). Tyto se pod vysokým tlakem lisují do stabilních stavebních desek s neutrálním zápachem. Princip funkce desek je relativně velmi jednoduchý oboustranná povrchová úprava účinnou látkou na bázi keratinu přirozeným způsobem zachycuje a trvale váže škodliviny a emise obsažené ve vzduchu v daném prostoru. Desky umí tyto škodliviny aktivně zachycovat po dlouhá léta a tato jejich schopnost je zachována i pod nátěry a obklady stěn. Inspirací se v tomto případě nestalo nic jiného, než čisticí schopnost ovčí vlny. Sádrokartonové desky čistící vzduch Čas od času se objevují i ve stavebnictví nové materiály a postupy, které mění zaběhlé stereotypy. Nestává se však už tak často, aby nový materiál dokázal pozitivně ovlivnit prostředí, ve kterém člověk žije, ze zdravotního hlediska. Z továren vznikají byty Málokdo by si uměl při projíždění kolem staré továrny představit, že by tam dokázal bydlet. A přitom už to není nic tak výjimečného. Ve skutečnosti zhruba šest tisíc průmyslových areálů v České republice o celkové rozloze 25 tisíc hektarů čeká na své oživení. Z tohoto počtu je zrekonstruováno přibližně dva tisíce hektarů. Většina z těchto dnes již historických objektů sehrála důležitou roli při industrializaci Rakouska-Uherska a poté v období první republiky. Takovým objektům se říká brownfieldy. Jejich obnova je složitý proces, který vyžaduje dokonale fungující systém podpor ze strany státu

15 Novinky v oboru Trh práce v Karlovarském kraji Nejčastějším způsobem využití starých průmyslových objektů je přestavba na byty, takzvané lofty, nebo také přestavba na kanceláře či nákupní centra. Pokud je starý industriální objekt v dobré lokalitě, ocitne se v hledáčku řady investorů. Příkladem z Prahy může být Centrum Nový Smíchov nebo vyhořelý pivovar na pražských Vinohradech, kde byl vystavěn areál Korunní dvůr s luxusními byty, restauracemi a prodejnami. Využity přitom byly i dvě pivovarské věže, které požár přečkaly. I když se jedná o nezvyklou formu bydlení, nesporným faktem zůstává, že revitalizace starých průmyslových objektů svůj smysl mají. A to nejen proto, že zachovávají, byť s jiným účelem, historický objekt, ale také proto, že využívají už jednou zastavěné plochy. Revitalizací se tak dá vyřešit nevzhledná část města, která trápí nejen představitele města, ale především jeho obyvatele. Trh práce v Karlovarském kraji Hospodářství Karlovarský kraj patří se svou rozlohou km² k nejmenším krajům v ČR. Zaujímá pouze 4,2 % území ČR. Skládá se ze tří okresů: Cheb, Karlovy Vary a Sokolov, přičemž druhý jmenovaný, okres Karlovy Vary, je největší a nejlidnatější. Vzhledem k všeobecné tendenci, i zde dochází ke stárnutí populace, tzn., že postupně ubývá osob v produktivním věku, jinak řečeno pracovních sil. Klesá počet dětí, které budou dokončovat střední školu a představují tak potenciální pracovní sílu. Ekonomika Karlovarského kraje není v příliš dobré kondici, zaostává za průměrem ČR i EU. Důkazem je nízké HDP ( mil. Kč představuje pouze 1,9% podíl na HDP ČR) i nízké HDP v přepočtu na 1 obyvatele. V Karlovarském kraji činí HDP/1 obyvatele Kč, přičemž stejný ukazatel za celou ČR dosahuje Kč. Karlovarský kraj se tedy podílí na celkovém HDP/1 obyv. České republiky pouze 0,72 %. Ve srovnání s ostatními kraji ČR se z hlediska HDP řadí Karlovarský kraj na poslední místo žebříčku (14.). Hrubý domácí produkt (HDP) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. Časovým obdobím bývá obvykle rok. V mezinárodních srovnáních se také používá HDP na obyvatele (HDP na hlavu)

16 Trh práce v Karlovarském kraji Trh práce v Karlovarském kraji Kraj mírně zaostává ve všech makroekonomických ukazatelích. Příčinou může být jednak všudypřítomná hospodářská krize, a jednak velikost kraje. Karlovarský kraj se také ve větší míře potýká s problematikou šedé ekonomiky. Je to dáno vyšším zastoupením cestovního ruchu a do jisté míry i vyšším počtem cizinců na území kraje. Mezi makroekonomické ukazatele reálné ekonomiky patří především hrubý domácí produkt a hrubý domácí produkt na 1 obyvatele, vývoz a dovoz zboží a služeb, deflátor HDP, národní úspory, produktivita práce, energetická náročnost, tržby v průmyslu, stavebnictví, službách a zemědělství, zaměstnanost a míra registrované nezaměstnanosti a v neposlední řadě vývoj spotřebitelských cen. Šedá ekonomika je souhrnem ekonomických vztahů, které porušují běžné etické a morální normy společnosti, většinou jsou na hranici zákona a jsou proto těžko právně postižitelné. Nejvýznamnějšími ekonomickými sektory na Karlovarsku jsou průmysl a cestovní ruch. Průmysl přitom svou velikostí působí jako rozhodující faktor pro určování ekonomiky. Oba dva sektory jsou ale velmi málo výkonné. Průmysl, který je pod významnou zahraniční kontrolou, se orientuje zejména na výrobu s nízkou přidanou hodnotou (polotovary). Vzhledem ke své nízké výkonnosti je průmysl limitován i pro další růst mezd. Průměrná měsíční mzda činila v čtvrtletí 2009 v Karlovarském kraji Kč a patřila tak k nejnižším v celé ČR (průměr ČR v čtvrtletí 2009 byl Kč). Tento fakt působí demotivujícím způsobem na pracovní sílu a může tak zapříčinit její odliv jinam. Hrubá přidaná hodnota je definována jako hodnota veškerých nově vytvořených výrobků a služeb mínus hodnota veškerých výrobků a služeb spotřebovaných formou mezispotřeby. Díky výhodné příhraniční poloze je přitom Karlovarský kraj významným exportérem výrobků do Německa (představuje 64,1 % z celkového exportu kraje). Karlovarský kraj vyváží zejména polotovary, materiály, stroje, dopravní prostředky a surové materiály (s výjimkou paliv). Trh práce Nezaměstnanost v Karlovarském kraji se vyvíjí podobně jako nezaměstnanost v celé ČR. Situace na trhu práce byla v roce 2009 a ještě počátkem roku 2010 velice ovlivněna světovou hospodářskou krizí. Z důvodu nedostatku zakázek byly některé firmy nuceny snižovat výrobu. A důsledkem toho bylo ono nešťastné propouštění. V roce 2009 došlo v Karlovarském kraji k rapidnímu nárůstu počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání, ke zvýšení míry nezaměstnanosti a snížení počtu volných pracovních míst. Celková registrovaná míra nezaměstnanosti České republiky činila 9,24 % (stav k ). Karlovarský kraj se svými 11,87 % řadil na 5. místo v žebříčku krajů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti (stav k ). Celkový počet evidovaných uchazečů ke stejnému datu byl osob. Na tento počet uchazečů připadlo jen 830 volných pracovních míst. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo pro absolventy a mladistvé vhodných 125 míst. Počet uchazečů o zaměstnání mnohonásobně převyšuje počet volných pracovních míst. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že na jedno pracovní místo připadlo k ,3 uchazečů (průměr ČR přitom ve stejném období činil 17,43 uchazečů/1 volné pracovní místo). Míra a struktura nezaměstnanosti se v Karlovarském kraji liší okres od okresu. S nejvyšší nezaměstnaností bojoval koncem roku 2009 okres Sokolov (13,26 %) a okres Karlovy Vary (10,48 %). Relativně nejlepší situace byla v okrese Cheb (9,89 %). Z údajů Statistické ročenky Karlovarského kraje 2009 vyplývá, že v národním hospodářství působilo dle odvětví CZ - NACE nejvíce zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu, obchodu, stavebnictví, v oblasti zdravotní a sociální péče, ubytování a stravování, veřejné správě a v dopravě. CZ NACE, neboli Klasifikace ekonomických činností, představuje hierarchicky uspořádané třídění ekonomických činností stanovené Českým statistickým úřadem. Obecně je činnost dána kombinací práce, výrobní techniky, informační sítě, materiálů, výrobků a vede k vytvoření specifických výrobků nebo výkonů (služeb). Každá položka zahrnuje seskupení stejnorodých činností na příslušném stupni třídění. Tato klasifikace je relevantnější s ohledem na hospodářskou realitu a je lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi

17 Trh práce v Karlovarském kraji Trh práce v Karlovarském kraji Velký problém představují osoby dlouhodobě nezaměstnané, přesněji řečeno nezaměstnaní déle jak jeden rok, většina z nich se navíc řadí mezi sociálně nepřizpůsobivé obyvatele. Když se podíváme na uchazeče o zaměstnání podle dosaženého vzdělání, tak velkou část nezaměstnaných reprezentují osoby bez vzdělání nebo osoby s neukončeným základním vzděláním. Pro tyto osoby neexistuje dostatečná nabídka volných pracovních míst a je velice obtížné pro ně najít uplatnění na trhu práce. Největší podíl evidovaných uchazečů o zaměstnání tvoří uchazeči se základním vzděláním (40 %) a uchazeči s vyučením (36 %). Absolventi středních škol a odborných učilišť mohou mít potíže při hledání vhodného zaměstnání. Důvodem je nedostatečná nabídka odpovídajících pracovních míst. Jen málo zaměstnavatelů vypisuje výběrová řízení na pozice, které jsou vhodné pro absolventy. Dalším z důvodů je nedostatečná praxe v oboru a chybějící, leč velmi potřebné pracovní a životní zkušenosti. Chybí jim mnohdy základní znalosti pro výkon práce v daném oboru. Pracovníci na stavbě zdroj: Vzdělanostní struktura evidovaných uchazečů o zaměstnání je nevyhovující a neodpovídá poptávce na trhu práce. V kraji chybí kvalifikované pracovní síly s technickým vzděláním. Požadavky zaměstnavatelů na kvalifikaci se neustále zvyšují např. z důvodu zavádění nových či modernizaci stávajících výrob. Příprava pracovní síly z hlediska struktury studijních oborů neodpovídá poptávce na trhu práce. Problémem je i malý zájem dětí studovat technické obory. Je to do jisté míry dáno určitými předsudky vůči nižším úrovním vzdělání (jsou míněna střední odborná učiliště) a do jisté míry jakousi nutností posledních let mít za každou cenu titul. Ale ani jedna varianta není správná a opodstatněná. V poslední době se stále více ukazuje potřeba již zmíněných učňovských oborů. Vždyť kdo vám například postaví dům, opraví auto, vyrobí nějakou součástku nebo zapojí elektrický obvod? Je stále větší nutností podporovat a rozvíjet komunikaci a spolupráci mezi školami a zaměstnavatelskou sférou, rychleji přenášet poznatky z praxe do výuky, rozvíjet potřebné technologické vybavení škol, vhodně kvalifikovat pedagogy a více motivovat žáky ke studiu technických oborů. Nedostatek kvalifikovaných technických pracovníků a řemeslníků na trhu práce omezuje konkurenceschopnost a další rozvoj místních podnikatel- ských subjektů a snižuje také výkonnost firem v oblasti průmyslu. Kraj se mimo jiné potýká i s problémem nízké mobility osob za prací. Důvodem může být jednak neochota některých lidí za prací dojíždět do vzdálenějších oblastí regionu, a jednak nedostatečně vyvinutá dopravní infrastruktura v kraji, zejména v okrajových a odlehlých oblastech. Vývoj na trhu práce v Karlovarském kraji kopíruje celkovou situaci a vývoj na trhu práce ČR. Dá se očekávat, že ještě v roce 2010 budou přetrvávat dopady celosvětové hospodářské krize, které mají samozřejmě vliv i na trh práce. Je možné se domnívat, že i nadále bude růst nezaměstnanost a klesat počet volných či nově vytvořených pracovních míst, jako důsledek nízké produkce firem. Trh práce Karlovarského kraje bude do jisté míry ovlivněn i situací na trhu práce v sousední Spolkové republice Německo. V Karlovarském kraji jsou nejvíce poptávané profese vycházející z technických oborů. Významné postavení v oblasti zaměstnanosti v Karlovarském kraji zaujímá také stavebnictví. Tomu odpovídá i zvýšená poptávka po profesích jako Zedník, Montér suchých staveb, Topenář, Pokrývač, Tesař, Izolatér. Zaměstnanost v kraji také příznivě ovlivňuje sousední Spol- Zedník při práci zdroj: ková republika Německo, pro kterou je Karlovarský kraj výhodný jak svou polohou, tak i levnější pracovní silou. Právě z tohoto důvodu je důležité více rozvíjet také jazykové schopnosti studentů, kteří díky tomu budou schopni lépe obstát v tvrdém konkurenčním boji o zaměstnání. V kraji působí velké množství firem se zahraniční účastí nebo pod zahraničním vedením, ve kterých mohou uspět jen dobře jazykově vybavení uchazeči. Mezi vybrané zaměstnavatele Karlovarského kraje v oblasti stavebnictví můžeme zařadit např. společnosti: ALGON, a.s., AVESING, s.r.o., D- PRODUKT s.r.o., LD stav, s.r.o., Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s., NELAN, spol. s r.o., PREFA BETON Cheb, spol. s r.o., STAMO- ZA, společnost s ručením omezeným, THERMIA BAU a.s.. S těmito společnostmi se můžete podrobně seznámit v následující kapitole této publikace. V následující tabulce jsou uvedeny konkrétní skupiny uchazečů o zaměstnání. Jedná se o uchazeče bez kvalifikace, vyučené, středoškoláky 32 33

18 Trh práce v Karlovarském kraji Trh práce v Karlovarském kraji bez maturity a o uchazeče s úplným středoškolským vzděláním. Úřady práce Karlovarského kraje poskytovaly počátkem roku 2010 těmto skupinám uchazečů 353 nabídek od zaměstnavatelů, pod nimiž se skrývalo celkem 644 volných pracovních míst. Obecný charakter a počet poptávaných volných pracovních míst v Karlovarském kraji počátkem roku 2010: Obecný charakter poptávaných volných míst Počet volných míst Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé 250 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci 185 Nižší administrativní pracovníci 97 Provozní pracovníci ve službách a obchodě 59 Obsluha strojů a zařízení 34 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví 14 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 5 Zdroj: Integrovaný portál MPSV: Hledání volných míst. (Dostupný z WWW: mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmobor) a vlastní výpočty Z tabulky je patrné významné postavení průmyslu, obchodu a cestovního ruchu v Karlovarském kraji. Zaměstnavatelé poptávají zejména technické a řemeslné profese, mezi které patří i např. zedník, topenář, pokrývač, tesař, izolatér. Výše uvedený výčet volných pracovních pozic vychází z Národní klasifikace zaměstnání KZAM R. Tato klasifikace zaměstnání je pro účely této publikace velice obecná. Pro větší srozumitelnost je potřeba uvést ještě jednu tabulku, která čtenáři usnadní orientaci v názvech profesí. Tato tabulka by měla sloužit jako ukazatel nejvíce poptávaných profesí na trhu práce v Karlovarském kraji. Potenciální uchazeči o zaměstnání, kterými žáci středních odborných škol a učilišť bezpochyby jsou, tak mohou získat konkrétní informace o konkrétních profesích, o které mají zaměstnavatelé v kraji největší zájem. Český statistický úřad Opatřením ČSÚ (částka 20/1994 Sb.) zavedl klasifikaci zaměstnání - KZAM, která byla vypracovaná na podkladě mezinárodního standardu ISCO-88. Předmětem klasifikace je zaměstnání, tj. konkrétní činnost, kterou pracovník vykonává (i když není jeho povoláním) a která je zdrojem jeho hlavních pracovních příjmů. V rámci tří nejpoptávanějších skupin zaměstnání Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a Nižší administrativní pracovníci, je možné identifikovat 15 profesí, které zaměstnavatelé (na úrovni výše definovaných skupin uchazečů) počátkem roku 2010 nabízeli v Karlovarském kraji nejvíce, a ve kterých mohli nalézt uchazeči své uplatnění. Nejčastěji nabízené typy volných pracovních pozic v Karlovarském kraji počátkem roku 2010 v rámci tří nejpoptávanějších skupin zaměstnání: Nejčastěji nabízené typy volných pracovních pozic Volná místa Nástrojáři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci 55 Stavební technici 41 Ošetřovatelé, všeobecné zdravotní sestry 39 Zedníci, kameníci, omítkáři 35 Řidiči nákladních automobilů a tahačů 30 Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci, klempíři 28 Nižší účetní 25 Stavební a provozní elektrikáři 24 Obchodní agenti 24 Mechanici a opraváři motorových vozidel 22 Recepční 21 Sekretářky, sekretáři 20 Vedoucí, ředitelé velkoobchodu a maloobchodu 18 Operátoři a obsluha výpočetní techniky 15 Svářeči, řezači plamenem a páječi 14 Zdroj: vlastní výpočty a Integrovaný portál MPS: Hledání volných míst, dostupný z WWW: <portal.mpsv.cz >. I tato tabulka dokazuje, že počátkem roku 2010 patřily mezi nejvíce poptávané profese na trhu práce v Karlovarském kraji profese z oblasti stavebnictví (stavební technici, zedníci, instalatéři), strojírenství (nástrojáři, zámečníci, svářeči), elektrotechniky (stavební a provozní elektrikáři), autodopravy (mechanici a opraváři motorových vozidel, řidiči nákladních automobilů). Vývoj posledních let ukazuje, že technické a řemeslné obory, a z nich vycházející profese, jsou stále více v kurzu. Je potřeba, aby se žáci střed

19 Trh práce v Karlovarském kraji Firmy v Karlovarském kraji ních odborných škol a učilišť, kteří se na své budoucí povolání teprve připravují, pro tyto směry nadchli a vyrostli v plně kvalifikovanou pracovní sílu, o kterou je a i nadále bude na trhu práce velký zájem. Po odeznění hospodářské krize budou firmy opět zvyšovat výrobu z důvodu rostoucího počtu zakázek. Tím vzroste potřeba nových zaměstnanců a vytváření nových pracovních míst, kde se budou moci uplatnit uchazeči právě z řad absolventů středních odborných škol a učilišť. Tato kapitola Technologického profilu vám osvětlila význam a strukturu hospodářství a nezaměstnanosti v Karlovarském kraji, poskytla informace, které vám usnadní orientaci na trhu práce a pomohou případně při výběru budoucího povolání. Na základě zjištěných údajů je nutné vyzdvihnout veledůležitost technických oborů, protože právě tímto směrem se bude budoucnost ubírat. Firmy v Karlovarském kraji Abychom se nevěnovali pouze teorii a podívali se na celou věc také z druhé strany, z pozice praxe, přinášíme Vám představení několika firem z oboru Stavebnictví působících v Karlovarském kraji. Kromě představení firmy se dozvíte něco o jejím technologickém zázemí, s jakými technologiemi například pracuje, jací lidé jsou ve firmě zaměstnáni a jaký je názor firmy na nezbytnost propagace oboru. ALGON, a. s. Čsl. Armády 19, Hostivice, Základní představení firmy Akciová společnost ALGON poskytuje služby v oblasti pozemních staveb, dopravních staveb včetně inženýrských sítí a gabionových konstrukcí a protihlukových stěn. Mezi nejvýznamnější služby patří výstavba, údržba a opravy komunikací všech tříd, včetně rychlostních komunikací a dálnic a také realizace gabionových konstrukcí, protihlukových stěn a kompletních pozemních staveb. K dalším činnostem firmy patří také vlastní developerské projekty v oblasti občanské vyba- Provozovna firmy Algon zdroj: venosti a bytové výstavby. Firma ALGON, a.s. má v oboru stavebnictví dlouholetou tradici. Od svého vzniku v roce 1992 se orientovala na dopravní a inženýrské stavby. V roce 1995 se firma stala průkopníkem realizace staveb z gabionových konstrukcí a nyní patří dokonce mezi hlavní dodavatele této technologie 36 37

20 Firmy v Karlovarském kraji Firmy v Karlovarském kraji v České republice. Od roku se zaměřuje na větší objekty, které jsou součástí významných staveb nadnárodních společností. Společnost ALGON, a.s. patří vzhledem ke své velikosti a vybavenosti mezi největší firmy působící v tomto oboru na úrovni Karlovarského a Plzeňského kraje. Rychle se měnící doba vyžaduje neustálou modernizaci jak technologií, tak i strojního vybavení a to s ohledem na ochranu životního prostředí nejen při vlastní realizaci staveb, ale zejména při jejich plánování a přípravě. Čím dál více je kladen důraz na kvalitu práce a bezpečnost pracovníků. Rovněž se zvyšují nároky na minimalizaci produkce nevyužitelných odpadů a znečišťujících látek. Technologické zázemí firmy Pro současnou činnost firmy jsou nejdůležitější technologie výstavby dálničních a dopravních staveb, technologie provádění jejich podkladních a konstrukčních vrstev a v neposlední řadě pokládka hutněných asfaltových povrchů. Pro tyto práce firma využívá nejmodernější techniku. Jsou to hlavně stroje pro provádění zemních prací, buldozery, grejdry, pásové a kolové bagry, traktorbagry, zemní válce pro hutnění násypů, zásypů a podkladních vrstev. Pro pokládku asfaltů se používají finišery a silniční válce, pro zvedání břemen a manipulaci s nimi jsou využívány jeřáby. Materiál je dopravován moderními silničními a terénními nákladními automobily. Důležitou technologií používanou na stavbách realizovaných firmou ALGON, a.s., je technologie provádění gabionových staveb a pro- Konstrukční vrstvy R6 zdroj: tihlukových stěn. Popis vybraných technologií Gabionové stavby Moderním prvkem pro terénní úpravy svahů jsou drátokamenné koše neboli gabiony. Tyto drátěné konstrukce jsou opatřeny ochranným povlakem ze směsi zinku a hliníku a jsou vyplněné většinou lomovým nebo přírodním kamenem, zeminou či recyklátem. Drátěná konstrukce působí velmi moderně a elegantně, nenarušuje přirozený vzhled kameniva a doplněna o vhodnou vegetaci vytváří atraktivní dojem. Navíc stavba z gabionů probíhá bez jakéhokoliv stavebního pojiva (lze ji provádět i v zimních podmínkách) a po zabudování má okamžitou statickou funkci. Původním (i stávajícím) účelem gabionových stěn je funkce statická (zpevňování terénních svahů proti erozi, vyztužování komunikací, břehů vodních toků, křídel mostů, železničních náspů atd.). Gabionové stěny jsou vodopropustné a ekologické stavby s přírodním vzhledem, dlouhou životností a s minimálními požadavky na údržbu. Gabionové konstrukce se skládají z drátokamenných prvků tvaru krychle, kvádru, popřípadě matrací. Na výrobu svařovaných sítí a spojovacího materiálu je použit speciálně antikorozně upravený drát. Umístění spon v gabionu zaručuje odolnost a pevnost přední svislé stěny proti vyboulení a tím je zajištěna tvarová stálost konstrukce. Ke spojení sítí slouží spirály a jako pomocný prostředek k vytvoření požadovaného tvaru gabionové konstrukce se používá montážní drát. Kámen musí být odolný vůči povětrnostním vlivům, neštěpivý a dostatečně tvrdý. Z estetického pohledu se na líc gabionu, takzvanou pohledovou stranu, používá lomový kámen, jehož optimální rozměry jsou jeden a půl až trojnásobkem rozměru oka sítě. Drobnější frakce slouží k výplni mezer. Pokládka silničním kolejovým finišerem Vodohospodářský objekt na R6 zdroj: Pokládka asfaltových směsí se provádí strojně finišery, výjimečně ručně tam, kde nelze strojní pokládku použít. Podklad musí být dostatečně únosný a rovný, při pokládce musí být dodrženy teploty, při nichž je povoleno směs rozprostírat a hutnit. Při strojní pokládce se nejvíce používají finišery s automatickým nivelačním zařízením, umožňující dosažení maximální rovnosti povrchu. Finišerem se pokládaná směs rozhrne a urovná na nastavenou tloušťku a částečně se zhutní. Výkonné finišery dosahují míry předhutnění 85 až 95 % objemové hmotnosti stanovené laboratorně. Po položení, rozprostření a částečném předhutnění asfaltové směsi následuje dohutnění. Pracovní šířky finišerů se pohybují od 0,6 m až cca do 12 m, možné tloušťky od cca 15 mm do cca 300 mm

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1/9 PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ STAVEBNICTVÍ. Obr. 1. Jméno: Datum: Třída: Hodnocení:

1/9 PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ STAVEBNICTVÍ. Obr. 1. Jméno: Datum: Třída: Hodnocení: PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ 1/9 STAVEBNICTVÍ Obr. 1 Jméno: Datum: Třída: Hodnocení: PRACOVNÍ LIST / ZADÁNÍ - STAVEBNICTVÍ 2/9 STAVEBNICTVÍ Charakteristika oboru Stavebnictví je hospodářský obor, pomocí kterého

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště. Obory vzdělávání pro školní rok 2014/2015

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště. Obory vzdělávání pro školní rok 2014/2015 Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Obory vzdělávání pro školní rok 2014/2015 zdravotnický asistent 53-41-M/01 čtyřletý obor, maturitní vysvědčení Určený pro dívky i chlapce 9.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342. Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342. Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016 Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342 Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016 sociální činnost 75-41-M/01 čtyřletý obor, maturitní vysvědčení Absolvent se

Více

Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012

Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012 Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012 Nejstarší doklady o historii tohoto řemesla se datují již od čtrnáctého století. Patronem zednictví byl svatý Roch. Podle historické literatury bylo zednictví spolu

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

Montáž sádrokartonových desek se speciální úpravou proti vlhkosti a požáru a montáž zvukové a tepelné izolace 1

Montáž sádrokartonových desek se speciální úpravou proti vlhkosti a požáru a montáž zvukové a tepelné izolace 1 Stavební montážník (kód: 6-058-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 6) Týká se povolání: Stavební montážník Kvalifikační úroveň

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H 6 Hodnoticí

Více

Stavební kameny pro Vaše nápady

Stavební kameny pro Vaše nápady Stavební kameny pro Vaše nápady Další informace Nové stavění nové myšlení Stále více lidí chce stavět a bydlet jinak. Chtějí dobré, solidní domy s vysokou kvalitou bydlení a rozumnými pořizovacími a udržovacími

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Topenář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Topenář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Obsah ÚVOD... 9 JAK SE ROZHODNOUT... 11 PODMÍNKY PRO REALIZACI STAVBY... 21 NEŽ ZAČNETE STAVĚT... 37

Obsah ÚVOD... 9 JAK SE ROZHODNOUT... 11 PODMÍNKY PRO REALIZACI STAVBY... 21 NEŽ ZAČNETE STAVĚT... 37 Obsah ÚVOD..................................................................... 9 JAK SE ROZHODNOUT.......................................... 11 Výběr pozemku..........................................................

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Útvar celoživotního učení (CŽU) se zabývá vzděláním dospělých, především pořádáním profesních školení a kvalifikací ve stavebních řemeslech.

Útvar celoživotního učení (CŽU) se zabývá vzděláním dospělých, především pořádáním profesních školení a kvalifikací ve stavebních řemeslech. O celoživotním učení Útvar celoživotního učení (CŽU) se zabývá vzděláním dospělých, především pořádáním profesních školení a kvalifikací ve stavebních řemeslech. Současná nabídka vzdělávání dospělých zahrnuje:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Topenář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Topenář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Kvalitativní požadavky objednatele

Kvalitativní požadavky objednatele Kvalitativní požadavky objednatele Průzkum radonový průzkum Izolace proti vodě spodní stavby dle výsledků radonového průzkumu Konstrukce Zdi zděné dozdívky z plných cihel pálených nové zdivo zdící bloky

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více

Příklad průběhu zkoušky. Profesní kvalifikace: MONTÉR VNITŘNÍHO ROZVODU VODY A KANALIZACE Téma číslo: 1

Příklad průběhu zkoušky. Profesní kvalifikace: MONTÉR VNITŘNÍHO ROZVODU VODY A KANALIZACE Téma číslo: 1 Projekt - CZ.1.07/3.2.06/02.0032 - Vzdělávací katalog dílčích kvalifikací pro MSP v sektorech strojírenství, elektroenergetiky a stavebnictví podle NSK v ÚK Příklad průběhu zkoušky Profesní kvalifikace:

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Název příjemce dotace:

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV Společnost SSG s.r.o. je profesionální, spolehlivý adůvěryhodný partner pro realizaci vašich záměrů ve stavebnictví. SSG s.r.o. je stavební společnost, která se dynamicky rozrůstá ahledá nové

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Ekonomické postavení Karlovarského kraje se zhoršuje Zvyšuje se HDP na 1 zaměstnaného Důležitým faktorem situace na trhu práce (tj. využití lidských zdrojů) je celkový ekonomický

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Dřevěné domy a chaty - Standard

Dřevěné domy a chaty - Standard Stavebnice Stavebnice Stavebnice Dřevěné domy a chaty - Standard Dřevěné domy a chaty - Lux Roubenky Základový rám základový rám z tlakově impregnovaných KVH hranolů (smrk) Oplechování základového rámu

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY technická zpráva - stavební část DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr Trávníček počet

Více

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2016

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2016 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2016 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2017

Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2017 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2017 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Stavební truhlář (kód: 33-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Truhlář Kvalifikační úroveň

Více

ELEKTRO budoucnost. Jaká budoucnost čeká českou elektrotechniku? Tipněte si tři možné varianty %

ELEKTRO budoucnost. Jaká budoucnost čeká českou elektrotechniku? Tipněte si tři možné varianty % ELEKTRO budoucnost Jaká budoucnost čeká českou elektrotechniku? Tipněte si tři možné varianty. Řemeslo nevyhyne, naše děti dostanou rozum Elektroinstalatéři budou z Asie Našinci budou jen revidovat a řídit

Více

Stavební ekonomika. Klasifikace stavební produkce. Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz B 416, 22435 4522

Stavební ekonomika. Klasifikace stavební produkce. Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz B 416, 22435 4522 Stavební ekonomika Klasifikace stavební produkce Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz B 416, 22435 4522 Klasifikace ve stavebnictví a) Objekty : JKSO, CZ CC, CZ CPA, CPV,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2016

Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2016 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2016 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

èasopis Realizace staveb www.realizace-staveb.cz èasopis Vydavatelství JAGA

èasopis Realizace staveb www.realizace-staveb.cz èasopis Vydavatelství JAGA èasopis 42 Periodicita: sedmkrát roènì Cena: 69 Kè** Rozsah: 64 a 96 stran Roèník: 4. Náklad: 9 500 výtiskù* *Náklad časopisu Realizace staveb je auditován kanceláří ověřování nákladu tisku České republiky

Více

AKUSTICKA. Jan Řezáč

AKUSTICKA. Jan Řezáč AKUSTICKA Jan Řezáč ZDROJE HLUKU 1. dopravní hluk -automobilová,kolejová a letecká doprava 2. hluk v pracovním prostřed -především ruční a strojní mechanizované nářadí (motorové pily, pneumatická kladiva)

Více

Postup zateplení šikmé střechy

Postup zateplení šikmé střechy Postup zateplení šikmé střechy Technologické desatero 1. Kontrola pojistné hydroizolace Proveďte kontrolu pojistné hydroizolační fólie Knauf Insulation LDS 0,04. Zaměřte se na její správné ukončení, aby

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1207_soustavy_vytápění_4_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PODLAHOVÉ TOPENÍ SPRÁVNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ DODRŽET NĚKOLIK PRAVIDEL Vybrali jste si do své novostavby či rekonstrukce podlahové vytápění a nevíte,

Více

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Truhlář nábytkář (kód: -001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: ) Týká se povolání: Truhlář nábytkář; Truhlář Kvalifikační

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Aktualizace OTSKP-SPK 2015

Aktualizace OTSKP-SPK 2015 položka popis mj exp cena 2015 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 101 Kč - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ Výrobce: Místo: Sídlo firmy: GEMEC UNION a.s. Areál důl Jan Šverma, divize Žacléř, 542 01 Žacléř Jívka 187, 542 13 Jívka Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1 Vhodnost konstrukčního systému...

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II 37. průběžná výzva Ing. Jakub Řezníček 6. 9. 2016 Cíl: Snížení energetické náročnosti bytových domů Vyhlášení:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka Příprava staveniště 1 Venkovní vedení 3 Podzemní sítě (proud, voda, kanalizace, plyn, 10 Doprava v okolí staveniště 12 Hlukové emise 13 Imise hluku Zařízení staveniště - obecně 1 Zajištění staveniště ČSN

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

Pokrývač skládaných krytin vláknocementových

Pokrývač skládaných krytin vláknocementových Pokrývač skládaných krytin vláknocementových (kód: 36-068-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Pokrývač

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Montér vnitřního

Více

Kompletní sortiment MPL

Kompletní sortiment MPL Kompletní sortiment MPL DESKY PRO SUCHOU VÝSTAVBU Desky SDK bílé Desky SDK impregnované Desky SDK protipožární Desky SDK protipožární impreg. Desky cementové Desky sádrovláknité Desky speciální PODHLEDY

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY Zakázka:

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více