KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI"

Transkript

1 KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM OBOR STAVEBNICTVÍ

2 Obsah Slovo úvodem...4 Obecná charakteristika oboru...7 Úvodem...7 Stavebnictví a jeho funkce...8 Zaměstnanost ve stavebnictví...8 Průměrné měsíční mzdy v oboru stavebnictví...10 Stavebnictví od pravěku po současnost...10 Profese ve strojírenství...12 Zedník...12 Montér suchých staveb...14 Topenář...16 Pokrývač...17 Tesař...19 Izolatér...21 Novinky v oboru...25 Šetrná olympijská vesnice ve Vancouveru...25 Sádrokartonové desky čistící vzduch...26 Z továren vznikají byty...27 Trh práce v Karlovarském kraji...29 Hospodářství...29 Trh práce...31 Firmy v Karlovarském kraji...37 ALGON, a. s...37 AVESING s. r. o...41 D-PRODUKT, s. r. o...43 LD stav, s. r. o...46 Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s...49 NELAN, spol. s r. o...53 PREFA - BETON Cheb, spol. s r. o...55 STAMOZA, společnost s ručením omezeným...58 THERMIA - BAU a. s...61 Seznam firem z Karlovarského kraje působících v oboru Stavebnictví...63 Fotogalerie používaných technologií, materiálů, nářadí...69 Použité zdroje...73 ISBN

3 Slovo úvodem Slovo úvodem Slovo úvodem Vážení čtenáři, publikace, kterou právě držíte v rukou, je jedním z výstupů projektu Komunikace spolupráce výuka v Karlovarském kraji, podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Projekt je realizovaný společností Asistenční centrum, a.s. a spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Partnery projektu jsou Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Projekt vznikl jako reakce na nedostatek kvalifikované pracovní síly v technicky zaměřených oborech v Karlovarském kraji. Tento stav byl zjištěn na základě přímé komunikace se zástupci firem. Celých 70% z 84 oslovených firem tento problém zmínilo. Podobné postřehy byly získávány i v rámci procesu tvorby Strategie rozvoje lidských zdrojů v Karlovarském kraji, kterou Asistenční centrum, a.s. zpracovalo v průběhu první poloviny roku Stávající nepříznivá situace na úrovni dostupnosti kvalifikované pracovní síly v technických oborech je způsobována také tím, že náplň výuky středních odborných škol mnohdy neodpovídá současným reálným potřebám firem a jejich požadavkům na technologické znalosti žáků/absolventů. Žáci se mnohdy učí na zastaralém zařízení. To může zapříčinit, že absolventi jsou po ukončení studia špatně uplatnitelní na trhu práce z důvodu nevhodně strukturované kvalifikace. Přitom poptávka firem po odbornících z technických oborů je vysoká. Primárním cílem výše zmíněného projektu tedy bylo prohloubení spolupráce a komunikace mezi firmami, školami, vzdělávacími institucemi a úřady práce. Lepší komunikace mezi těmito aktéry by měla napomoci k efektivnější výměně informací o požadavcích firem na pracovníky a na jejich kvalifikaci. Podle požadavků firem by se měly též upravit, a mnohdy se již upravují, studijní osnovy na středních odborných školách technického zaměření, aby se z žáků, resp. budoucích absolventů stala potřebná a kvalifikovaná pracovní síla dobře uplatnitelná na trhu práce. Jak již bylo zmíněno výše, tvoří tato publikace spolu s dalšími pěti jeden z hlavních výstupů projektu. Díky těmto tzv. Technologickým profilům se budete moci seznámit se stručnou charakteristikou, historií, novinkami a v neposlední řadě také s konkrétními firmami působícími v oborech strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika, autodoprava, technické zabezpečení budov či IT ve strojírenství. Pro lepší orientaci v dnešním složitém světě obsahují jednotlivé Technologické profily i prezentaci informací o stávající situaci na úrovni hospodářství, trhu práce a zaměstnanosti v Karlovarském kraji. Stěžejní částí Technologických profilů však zůstávají prezentace firem, které podnikají v daném oboru na území Karlovarského kraje. Máte tak šanci se seznámit nejen s obecným profilem těchto jednotlivých společností, ale též s technologiemi, které firmy pro svou činnost v současné době používají, jejich požadavky směrem k zaměstnancům a zájemcům o zaměstnání a v neposlední řadě informace o stávající spolupráci jednotlivých firem se školami. Je-li vaším cílem do budoucna nalézt uplatnění v oboru, pro který se připravujete v rámci svého studia na střední škole a začít tak budovat svou kariéru, pak neberte informace prezentované v této publikaci na lehkou váhu. Právě dobré povědomí o potřebách trhu práce a požadavcích firem kladených na své zaměstnance se pro vás do budoucna může stát vstupenkou k dobrému pracovnímu uplatnění. PaedDr. Josef Novotný hejtman Karlovarského kraje 4 5

4 Slovo úvodem Obecná charakteristika oboru Ahoj všem, na úvod mi dovolte, abych se představil jmenuji se Spike (ano správně Spajk ), a budu vás provázet všemi částmi publikace, kterou vám na předchozí stránce ve stručnosti představil pan hejtman PaedDr. Josef Novotný. Mým úkolem bude upozorňovat vás na ty nejzajímavější a nejdůležitější informace, které se v celé publikaci objevují. Nebude pro mě problémem ani vysvětlit vám některé pojmy, na které můžete v publikaci narazit, a se kterými se v běžném životě zase tak často nesetkáváme. I já věřím, že vás publikace zaujme a budete si moci díky ní utvořit lepší představu o tom, jaké profese mají nyní v Karlovarském kraji nejlepší vyhlídky na uplatnění a jaká je situace na úrovni jednotlivých firem, které v kraji působí. Není potřeba dále otálet pusťme se do toho přeji příjemné čtení! Váš Spike :-) Obecná charakteristika oboru Úvodem Domy pro bydlení, elektrárny, šestiproudové dálnice, obří mosty, železniční tunely, odbavovací haly na letištích (např. Ruzyně), přehrady (např. Lipno), to vše není dílem přírody a nepostavilo se samo vše je dílem šikovných rukou. Šikovných stavařů, projektantů, kteří jsou na stavbě od chvíle, kdy se pokládají základy až do chvíle, kdy začne stavba plnit svůj pravý účel. Profese, související se stavebnictvím, formují budoucí ráz krajiny i budoucí podobu měst. Výsledky moderní architektury vnímáme na každém kroku. Chodíme do nákupních i zábavních center, dovolené můžeme trávit v multifunkčních hotelech a vůbec veškerá infrastruktura, kterou dnes považujeme za samozřejmou, by v podstatě nemohla existovat bez oboru stavebnictví. Díky moderním stavebním postupům a materiálům, díky novým technologiím, rostou nejrůznější stavby velmi rychlým tempem a např. do rodinného domu se můžete nastěhovat do dvou měsíců od zahájení prvních výkopových prací. Nicméně dům se dá postavit i za 20h a 20 minut, tento český rekord vytvořila plzeňská firma Palis v roce Přízemní dřevostavba o rozloze 90 m 2, s dispozicí 4+1, byla postavena bez použití stavební mechanizace a na stavbě současně pracovalo nejvýše 8 osob. V minulosti byli stavaři placeni zlatem, kolik si zručný tesař, malíř, projektant vydělá dnes, to zjistíme v této části publikace. 6 7

5 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru Stavebnictví a jeho funkce Stavebnictví je obor, pomocí kterého je zajišťována výstavba, údržba, modernizace, rekonstrukce a demolice stavebních objektů. Plní pro společnost několik funkcí: sociální (což zahrnuje bydlení, kulturu, zdravotnictví, vzdělávání, sport), dále průmyslovou, zemědělskou, dopravní a energetickou. Stavebnictví je členěno do čtyř základních skupin: Pozemní stavby stavby pro bydlení, občanské stavby, stavby pro průmysl a zemědělství aj. Dopravní a podzemní stavby mosty, silnice, tunely, železnice, letištní plochy aj. Vodohospodářské stavby přehrady, úpravy vodních toků, meliorace aj. Speciální stavby stožáry, podzemní kolektory aj. Zaměstnanost ve stavebnictví Stavba / zdroj: photofiles_list_342_693bricklayer.jpg Stavebnictví prochází v současné době dynamickým rozvojem. Je to díky vysoké poptávce ze sociální i průmyslové oblasti. Co to znamená? Že lidé chtějí nové domy, chaty, firmy chtějí stavět nové továrny, elektrárny. A s růstem stavebnictví roste i počet firem a s počtem firem roste počet CAD plánování stavby / zdroj: img.sharewareplaza. volných pracovních míst. Ovšem sta- com_soft_70376_domus-cad-mac-1.jpg) vebnictví trpí výrazným nedostatkem kvalitních řemeslníků, což je způsobeno poklesem zájmu o učňovské obory a přitom z dlouhodobého hlediska má stavebnictví dobré perspektivy a každý dobrý řemeslník může získat dobrou práci a dobré finanční ohodnocení. Jaká je profesní struktura v námi sledovaném oboru Stavebnictví ukazuje následující graf. Údaje jsou z roku Z grafu vyplývá, že kvalifikovaní řemeslníci mají na trhu dobré uplatnění a že je po jejich práci stále velká poptávka. Struktura zaměstnanosti v ČR v roce 2008 dle KZAM: Vedoucí a řídící pracovníci 6 % Vědci a odborníci 5 % Techničtí pracovníci 16 % Administrativní pracovníci 2 % Provozní pracovníci ve službách a obchodě 0 % Kvalifikovaní řemeslníci 60 % Obsluha strojů a zařízení 7 % Pomocníci a nekvalifikovaní pracovníci 4 % Největší poptávka je dle analýzy zpracované společností Manpower po kvalifikovaných řemeslnících, zejména po elektrikářích, tesařích / truhlářích a zednících. Zajímá Vás, kolik si můžete při práci v oboru Stavebnictví vydělat? 8 9

6 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru Průměrné měsíční mzdy v oboru Stavebnictví Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí na webových stránkách Integrovaného portálu MPSV průměrné ohodnocení řemeslníků pracujících v tomto oboru za 3. čtvrtletí roku Průměrná hrubá měsíční mzda v oboru Stavebnictví za 3. čtvrtletí 2009 v Karlovarském kraji Profese dle katalogu Montér suchých staveb Profese dle Klasifikace podskupin zaměstnání KZAM - R Průměrná výše mzdy Stavební technici Kč Zedník Zedníci, kameníci, omítkáři Kč Stavební dělník Betonáři Kč Tesař Tesaři, truhláři Kč Montér suchých staveb Ostatní stavební dělníci Kč Elektrikář Stavební a provozní elektrikáři Kč Zdroj: Integrovaný portál MPSV - Regionální statistika ceny práce za 3. čtvrtletí 2009 v Karlovarském kraji. Dostupné na: Stavebnictví od pravěku po současnost Potřeba bydlet, stavět si příbytky začíná už v pravěku. O nejrůznějších podobách střechy nad hlavou se dozvídáme z archeologických vykopávek. Nejdříve se naši předci usídlovali v jeskyních, ale uznejte, že to nemohlo být příliš pohodlné. Typickým příbytkem nejstarších zemědělců byl tzv. dlouhý dům ze dřeva a došků, nicméně bez oken. Domy mívaly standardní šířku dnešní doby, za to jejich délka byla neskutečná: od 20 do 45 m. Důvodem bylo, že v jednom domě žilo až 6 rodin. hlína, hliněné cihly a kámen. Střechy byly sedlové, ze dřeva. Šlo o velmi jednoduché stavby, až Římané začali používat jednoduchých základních prvků zdí, nosníků, sloupů a kleneb. V devátém století došlo konečně k zabudování oken, dveří a podlah. Nicméně to samozřejmě nebyly podlahy plovoucí, jak je známe z dneška, ale byly z dusané hlíny. V patnáctém století se do domu zabudovaly pece k pečení a jako materiál ke stavbě domů se používalo zkamenělé dřevo nebo přitesané kmeny. Mezery mezi kmeny byly spárovány hlínou a utěsňovány mechem. Střechy pokrývaly dřevěné šindele nebo slaměné došky. Strop byl roubený a trámy často napuštěny volskou krví. Šindelová střecha / zdroj: V období gotiky, renesance, baroka se userdata_shopimg_klempirstvi-pokryvacstvi_ Image_Richtr%20II%20(3).JPG stavby dále vyvíjely a stavební materiály i stavby samotné se zdokonalovaly. Stavěly se hrady, zámky, vznikly obory jako řezbářství, soustružnictví, truhlářství a v neposlední řadě vznikla profese tesař. Tesaři vytvořili základ oboru stavebnictví. Své umění dokazovali při budování hradů, dvorců, kostelů, mostů, příbytků i nábytku. K nástrojům, které používali, patřila Stavba doškové střechy / sekera, hoblíky, měřidlo, páka, kladka, zdroj: kružidlo, skoby, atd. Každý člověk potřeboval mít střechu nad hlavou, a proto byli tesaři váženými pány. Jen pro zajímavost, někteří šikovní tesaři zvládli i výrobu hudebních nástrojů. Truhlářské řemeslo postupně vyspělo do podoby stavebního truhlářství, které se zabývá zhotovováním oken, dveří, zárubní, podlah, oblákáním, i do truhlářství nábytkového vyrábějícího stoly, židle, skříně, postele, parkety, podlahy. K základním stavebním materiálům jako kámen, cihly a dřevo se postupně přidalo i železo coby konstrukční materiál. Sami si porovnejte, s jakými nástroji a technologiemi se pracuje dnes. Doba, kdy se všechna práce prováděla ručně, je dávno pryč. Postupem času se objevovaly stavby z nepálených cihel sušených na slunci (vepřovic). Začaly se používat kombinované materiály jako rákos, 10 11

7 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru Profese ve stavebnictví Podívejme se na představení jednotlivých typových profesí v oboru stavebnictví. Zedník Zedník provádí samostatně zednické práce a práce na opravách zdiva (s použitím malty, cihel, tvárnic aj.). Zednické práce vykonává jak při novostavbách, tak na již postavených objektech při jejich rekonstrukcích a opravách. Zedník je základní profesí ve stavebnictví. Lze konstatovat, že zedník zahajuje svou činností stavbu a vytváří podmínky pro činnost dalších nastupujících a navazujících řemesel. Šikovných a schopných zedníků není nikdy na trhu práce dostatek. K výkonu tohoto povolání je potřeba fyzické zdatnosti, práci provádí mnohdy ve výškách a musí být tedy schopen udržet rovnováhu. Při vytváření díla je nezbytná přesnost a preciznost. Práci vykonává ve venkovním prostředí (někdy i o víkendech), ale i uvnitř objektů. Zedník pracuje především s ručním náčiním, včetně moderních technologií a materiálů. V oboru zedník naleznete v Karlovarském kraji uplatnění např. v těchto firmách: D PRODUKT, s.r.o., LD stav, s.r.o., PREFA BETON Cheb, spol s r.o., STAMOZA, společnost s ručením omezeným. Co používá ke své práci? Opasek s nářadím / zdroj: tfhimport_2000_jun00_using_tools_ _ Using_Tools_page001img001_size2.jpg Každý jistě viděl zedníka při práci, a proto ví, že používá při práci zednickou lžíci k nanášení malty, vodováhu k zajištění rovnosti, zednické kladívko, hladítko, lopatu, sbíječku, různé škrabáky, ruční pilu, kolečko, míchačku k promíchání stavebních směsí aj. V současné době jsou pro velké plochy využívány stroje pro omítání aj. Nejdůležitější jsou ale pro zedníka jeho šikovné ruce. Ochrannými pracovními pomůckami zedníka jsou například rukavice, helma a pevné boty. Co konkrétně dělá? Při výstavbě domků a dalších staveb postupuje zedník (ale i další řemeslníci) za dozoru stavbyvedoucího podle zpracovaného projektu, který se skládá z popisů, plánků či výkresů (technologického postupu) a předurčuje výslednou podobu stavby. Práce zedníka zahrnuje detailní vyměření, přípravu malty a betonu (někdy má k dispozici již připravený beton přímo z betonárek, který výrazně uspoří lidskou práci, beton je kvalitně namíchán, ale musí být včas zpracován kvůli možnému rychlému zatvrdnutí), stavění základů (pevné základy jsou pro stavbu stěžejní), úpravu zdícího materiálu (řezání cihel, tvárnic na požadovaný rozměr), rozměřování a stavění zdí a příček (včetně osazování a zazdívání zárubní), stavění komínů, osazování překladů nad otvory pro dveře a okna či provádění a opravy omítek. Dále například umisťuje izolace proti vlhkosti a tepelné izolace, pokládá kanalizační potrubí. Při práci musí striktně dodržovat bezpečnostní zásady, aby nedošlo k jakémukoliv úrazu. Jaké jsou požadavky? Nejvhodnější přípravou pro toto povolání je střední vzdělání s výučním listem v oboru Zedník, Zednické práce, Stavební práce. Po absolvování studia získá znalosti v technickém kreslení, bude se dobře orientovat ve stavebních materiálech a jejich vlastnostech, seznámí se s technologií zednických prací a betonování na pozemních stavbách. Zedník také musí ovládat základní početní dovednosti a bezchybně měřit. Povolání vyžaduje fyzickou zdatnost, při práci velmi často přenáší a zvedá těžký stavební materiál. Prostředí, ve kterém pracuje, může být někdy i prašné, musí také počítat s prací ve výškách a v nevhodných pracovních polohách, předpokladem pro výkon činností je tedy udržení rovnováhy. Zedník by měl dobře rozlišovat nerovnost povrchu, jeho práce vyžaduje přesnost a preciznost a určitou představivost. Pracuje ve vnitřním a venkovním prostředí, které skýtá časté změny počasí. Proto bývá v tomto 12 13

8 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru oboru pravidlem, že hrubá stavba je dokončena do příchodu mrazivého počasí (někdy jsou zapotřebí i přesčasové práce a práce o víkendech) a v zimě se naopak provádí vnitřní práce. Montér suchých staveb Montér suchých staveb (sádrokartonář) provádí práce ze sádrokartonu a lisovaných minerálních desek na stavebních konstrukcích a úpravách povrchů. Tento materiál je v současnosti velmi populární a oblíben pro jeho snadnou a rychlou aplikaci. Jedná se o suchý způsob výstavby, kdy montér suchých staveb montuje příčky, stropní podhledy, obklady stropů a svislých konstrukcí aj. Práce vyžaduje schopnost orientace ve stavební dokumentaci, dále schopnost rozlišování nerovností povrchu a udržení rovnováhy. Pracovní činnosti jsou vykonávány v interiérech a toto povolání patří ve stavebnictví k těm jednodušším. Montér suchých staveb pracuje s ručním nářadím. Montér suchých staveb se může uplatnit např. v těchto firmách Karlovarského kraje: ALGON, a.s., AVESING, s.r.o., THERMIA - BAU, a.s. Co používá ke své práci? Při práci využívá různých měřících přístrojů pro rozvržení materiálu, vodováhu k ověření rovnosti, štafle pro dostupnost. Používá také klasické zednické náčiní lžíci, hladítko, škrabáky či ruční pily pro řezání sádrokartonu, dále šroubováky, vrtačky apod. Co konkrétně dělá? Sádrokarton a lisované minerální desky jsou v současnosti velmi populární a často používané. Sádrokarton představuje rychlý, lehký a suchý způsob výstavby, používá se například při rekonstrukcích bytových jader, pro nenosné různě široké příčky, pro obkládání zdí a vytváření stropních podhledů. Se sádrokartonem se velice jednoduše pracuje a dá se s ním vytvořit i různé architektonické členění interiéru. Sádrokarton však nelze použít ve venkovním prostředí nebo jako nosné zdivo. Sádrokartonové desky se skládají ze sádrového jádra, které je oboustranně potažené papírovým kartonem. Existuje několik druhů sádrokartonů dle jejich předmětu užití a liší se také co do síly. Např. sádrokarton zelené barvy je určen do místností s vyšší relativní vlhkostí a najde uplatnění především v koupelnách. Sádrokartonová konstrukce s minerální vatou slouží také jako tepelná izolace či protipožární obklad stěn a ocelových konstrukcí. Úkolem montéra suchých staveb je zhotovení a instalace konstrukcí ze sádrokartonu a lisovaných minerálních desek. Nezbytnou prvotní činností montéra suchých staveb je seznámení se se stavební dokumentací. Poté může zahájit práci rozměřováním a přípravou stavebních konstrukcí pro montáž nosných roštů a závěsů. Na základě výpočtů upraví řezáním desky a konstrukční materiály tak, aby odpovídaly potřebným rozměrům a tvarům. Další jeho činnost spočívá v provádění podhledových závěsů a nosných roštů stěn a podhledů, provádí jejich napojení na stavební konstrukci. Osazuje také dveřní zárubně a nosné závěsné konstrukce pro zařizovací předměty (např. pro umyvadlo). Dále provádí jednoduché opláštění sádrokartonovými deskami včetně instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí. Posledním krokem jsou dokončovací úpravy zatmelení a přebroušení spár, šroubů, začištění lištami, silikonem či aplikování nátěru. Jaké jsou požadavky? Optimálním dosaženým vzděláváním pro profesionalitu jeho činnosti je střední vzdělání s výučním listem v oboru Suché montáže. Znalosti získá v technickém kreslení, pozemních stavbách, ve stavebních materiálech a jejich vlastnostech, seznámí se s materiály pro stavební izolace a s technologií sádrokartonářských prací. Montér suchých staveb není při výkonu povolání vystaven žádné významné zátěži. Měl by však také počítat s prací ve výškách, mnohdy v nevhodných pracovních polohách. Vzhledem k charakteru materiálu, se kterým pracuje, bude vystaven prašnému prostředí. Musí být schopen rozlišovat nerovnost povrchu a udržovat rovnováhu. Práce vyžaduje také představivost, jak bude konečné dílo vypadat, dále přesnost a preciznost a početní schopnosti. Montér suchých staveb pracuje v interiéru, není tedy přímo vystaven proměnám počasí

9 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru Topenář Topenář je pracovník, který provádí montáže a opravy systémů ústředního vytápění, a to teplovodního, horkovodního, teplovzdušného a parního. Ve stavebnictví je další nepostradatelnou profesí. Většina domácností i provozoven je vytápěna ústředním topením, které jim zajišťuje potřebné teplo. Při jeho závadě či poruše se neobejdeme bez pomoci právě topenáře, jinak bychom v místnostech pořádně vymrzli. Systém ústředního vytápění se skládá z otopných těles, vnitřních a venkovních rozvodů, otopných systémů, zdroje tepla (což je kotel spalující různá paliva) a výměníkové stanice. Pro výkon činností topenáře jsou vyžadována tato osvědčení svářečský průkaz pro svařování plastů, kovů a pájení mědi, dále osvědčení pro montáž a opravy plynových zařízení, protože s nimi přichází do styku. Je nutná schopnost orientace v dokumentaci otopných soustav, základním předpokladem je tedy technické myšlení. Co používá ke své práci? Používá především běžné řemeslné ruční nářadí, jako jsou šroubováky, kladiva, klíče či kleště pro uvolňování a utěsňování závitových spojů, pilky a řezačky na kov a plastové potrubí a svařovací soupravy, dále měřidla pro tlakové zkoušky apod. Při svařování je nezbytná ochranná kukla. Co konkrétně dělá? Topenář provádí montáž, revize a opravy topných zařízení i celých vytápěcích systémů. Dle technických podkladů sestavuje otopná tělesa či celé vytápěcí systémy. Topenář vypočítává délky potrubí a je schopen stanovit veškerý potřebný materiál (základem je správné a přesné měření). Provádí také tepelné izolatérské práce na potrubí a armaturách či ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů. Mnohdy provádí také prostupy, otvory a drážky do zdiva (pro zapravení rozvodů do zdi), dále musí provést zkoušky těsnosti a tlaku otopné soustavy před uvedením do jejího provozu a v případě potřeby opravit či vyměnit termostatické regulační ventily, pojistné ventily, spoje rozvodů apod. Potrubí spojuje jak rozebíratelnými spoji, tak nerozebíratelnými. Topenář se také zabývá opravami a výměnou kotlů a oběhových čerpadel, výměníkových stanic atd. Jaké jsou požadavky? Nejvhodnější přípravou pro toto povolání je střední vzdělání s výučním listem v oboru Instalatér, Instalatérské práce. Po absolvování studia získá odborné znalosti především v technickém kreslení, v technologii montáže, oprav a revizí topných zařízení a systémů, kotelen a dalších tlakových zařízení. K výkonu této profese je potřeba mít svářečský průkaz pro svařování a osvědčení pro montáž a opravy plynových zařízení. Topenář musí mít dobrý zrak, konstrukční a prostorovou představivost a praktické myšlení. Práci provádí většinou samostatně. Přesnost a preciznost je základem práce topenáře. Práce vyžaduje technickou zdatnost, topenář uplatní při své práci i základní početní dovednosti, důležitá je také pružnost v myšlení a jednání (například při improvizaci, řešení problémů). Topenář je při výkonu své činnosti vystaven významnější zátěži hlukem. Velmi často pracuje v nevhodných pracovních polohách a v omezeném nebo uzavřeném prostoru, proto by neměl mít strach právě z těchto prostor. Práci vykonává také v exteriéru, musí tedy počítat se změnami klimatických podmínek. Pokrývač Práce pokrývače spočívá v pokládání a opravách krytin střech a střešních konstrukcí. Je schopen provádět základní pokrývačské práce na sklonitých a plochých střechách, tj. kladení, opravy a údržbu skládaných a povlakových krytin, zhotovování doplňkových vrstev střešního pláště, montáže jednoduchých klempířských konstrukcí na střechách. Pokrývač se může uplatnit v pokrývačských a stavebních firmách nebo může pracovat samostatně po vlastní linii. Profese ve stavebnictví jsou velmi provázané a jedna bez druhé nemůže existovat, vše by poté ztratilo smysl

10 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru Po zednických pracích je pokrývač druhým nejdůležitějším řemeslníkem. Ne nadarmo se říká, že střecha dělá dům, proto pokrývač musí odvést kvalitní práci, aby do objektu nezatékalo a nehrozila tak v budoucnu jeho degradace. S jeho prací souvisí schopnost porozumět technické dokumentaci staveb, pokrývač by měl umět číst a zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty pokrývačských konstrukcí, provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů. Dále posoudit vhodnost dané krytiny či podkladu pod krytinou. U pokrývače se předpokládá fyzická zdatnost a tělesná obratnost z důvodu práce ve výškách a musí dodržovat zásady bezpečnosti práce, které jsou u této profese obzvlášť důležité. Pokud vás zajímá, kde byste po ukončení studia mohli nalézt uplatnění na úrovni profese pokrývač, nechte se inspirovat následujícími firmami: AVESING, s.r.o., D PRODUKT, s.r.o. Co používá ke své práci? Při práci využívá běžné ruční nářadí jako je kladivo, kleště, ruční pilka. Dále speciální nástroje: pokrývačské kladívko, kleště na štípání tašek, motorovou řezačku na tvrdé střešní krytiny, různé speciální lávky a lešení pro usnadnění práce, které zároveň slouží k dopravě materiálu na střechu, lana k zajištění své bezpečnosti aj. Při práci používá ochranné pracovní pomůcky. Co konkrétně dělá? Pracovní náplní pokrývače je pokládka různých druhů střešních krytin či jejich opravy. Musí být schopen posoudit vhodnost krytiny a podkladu (izolací) pod krytinu na daný typ střechy (pokrývá i zvláštní tvary střech například kuželové, jehlanové či štíty). Jeho prvotním úkolem je rozměření, zhotovení bednění a laťování, dále zajištění dopravy materiálu na střechu a rovnání krytiny. Pak může teprve následovat samotná pokládka krytiny. Dle potřeby upravuje velikost krytiny štípáním či řezáním. K pokládce neodmyslitelně patří také spárování, upevnění spojů, okrajů a utěsnění. Pokrývač je schopen i jednoduchých klempířských a tesařských prací. Pro pokrývačské práce je důležité posouzení optimálních pracovních podmínek jako je vlhkost a teplota vzduchu, tzn., zda může být pokládka vůbec v ten daný den uskutečněna. Jaké jsou požadavky? Nejvhodnější přípravou pro toto povolání je střední vzdělání s výučním listem v oboru Pokrývač. Absolvent získá znalosti o materiálech používaných pro pokrývačské práce skládané a povlakové krytiny, o doplňkových materiálech pro střechy, o materiálech pro odvodnění střech. Osvojí si technologické a pracovní procesy provádění pokrývačských prací. Výuka je zaměřena zejména na zhotovování podkladů (bednění a laťování) pod krytiny, doplňkových vrstev střešního pláště jako jsou pojistné, hydroizolační a tepelně izolační vrstvy, na montáž a opravy skládaných krytin pálených, betonových, vláknocementových a krytin z asfaltových šindelů. Osvojí si také výpočet spotřeby krytiny a doplňkových materiálů. Pokrývač pracuje ve výškách, proto mohou povolání vykonávat jen ti, kteří se nebojí právě výšek. Nesmírně důležité je při práci dodržovat zásady bezpečnosti při práci. Pro výkon povolání je důležitá prostorová představivost a přesnost. Pokrývač není při výkonu pracovní činnosti vystaven žádné významné zátěži. Práci provádí ve venkovním prostředí a je tedy vystaven častým klimatickým změnám. Tesař Tesařina má bohatou historii po celém světě, zahrnuje široké spektrum prací se dřevem, samozřejmostí tesaře je tedy znalost jednotlivých druhů dřeva. Řadí se k nepostradatelným profesím ve stavebnictví při konstrukcích střech a podkroví. Dřevo jako materiál v poslední době nabývá na významu vzhledem k populárnímu ekologickému bydlení. Mnozí říkají, že práce se dřevem je jednou z nejkrásnějších prací vůbec. Tesař provádí zhotovování, montáže, demontáže a údržby dřevěných konstrukcí, prvků a bednění. Je schopen provádět základní tesařské práce na stavbách, tj. zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a 18 19

11 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovovat konstrukce dřevěných staveb a pomocné tesařské konstrukce (roubení, lešení aj.). Uplatnění nalezne v tesařských a stavebních firmách. Typická je tedy týmová práce z důvodu složitosti a velikosti montáže díla, může ale samozřejmě i soukromě podnikat. Tesař musí být schopen orientovat se v technické dokumentaci staveb, provést výpočty spotřeby materiálu. Základem jeho práce je také správné měření. K ochraně své osoby i ostatních musí dodržovat zásady bezpečnosti práce. Práci vykonává ve výškách, proto je nutností schopnost udržování rovnováhy, tesařská práce vyžaduje také fyzickou zdatnost. Práci vykonává především ve venkovním prostředí. Pracuje s ručním náčiním, ale i strojním zařízením. Profesi tesaře můžete v Karlovarském kraji vykonávat např. ve firmě: AVESING, s.r.o. Co používá ke své práci? Protože je dřevo poměrně měkký materiál, lze k jeho opracování použít řadu přístrojů a nářadí. K hrubému opracování používají tesaři především sekyrky a pily (motorové či elektrické). K jemnějšímu opracování dřeva slouží hoblíky, brusky, brusný papír a tesařská dláta. Pro vyvrtání otvorů do dřeva se používají vrtačky, ale i nebozezy a kolovrátky. Ochrannými pracovními pomůckami při práci tesaře jsou především brýle, rukavice a přilba. Co konkrétně dělá? Tesař pracuje, jak již bylo řečeno, se dřevem. Základem jeho práce je technická dokumentace, podle které se musí řídit při zhotovování dřevěných konstrukcí. Nejčastěji to jsou střešní krovy, dále různé přístřešky, rošty, stěnové a střešní dílce či jednoduchá lešení a bednění. Před začátkem práce si musí materiál nejprve připravit, změřit, rozvrhnout, orýsovat dřevěné prvky tesařských konstrukcí a dle potřeby materiál nařezat a opracovat. Poté ho spojuje tesařskými spoji a kovovými spojovacími prostředky do jednoho celku a provádí povrchovou úpravu mořením, lakováním aj. Jaké jsou požadavky? Nejvhodnější průpravou pro toto povolání je střední vzdělání s výučním listem v oboru Tesař, Tesařské práce. Absolvent získá znalosti v technickém kreslení, střešních konstrukcích a v technologii tesařských prací. Předpokladem výkonu práce jsou početní dovednosti na již pokročilé úrovni. Z hlediska osobnostních požadavků je nutný dobrý zrak, schopnost rozlišování nerovností povrchu, udržování rovnováhy (protože profese tesaře je charakteristická prací ve výškách), nutná je také konstrukční a prostorová představivost, praktické myšlení a nároky jsou kladeny i na přesnost a preciznost. Tesař je při výkonu práce vystaven významné zátěži hlukem a rizikem úrazu, pracuje v nevhodných pracovních polohách a ve výškách. Pro práci tesaře je nezbytná fyzická zdatnost (při zvedání trámů apod.). Práci vykonává především ve venkovním prostředí, proto musí počítat se změnami počasí. Izolatér Ve stavebnictví nalezne také své opodstatněné uplatnění izolatér. Izolatér provádí montáž a opravy různých druhů izolací: proti vlhku (hydroizolace), dále za účelem zvyšování neprůzvučnosti stavebních konstrukcí, zlepšování akustických vlastností vnitřních prostorů staveb a snížení přenosu vibrací do stavebních konstrukcí. Montáž také provádí pro ochranu průmyslových objektů, stavebních konstrukcí a technologických zařízení proti chemickým vlivům z různých chemicky odolných materiálů. Trendem poslední let je hledání úspor energií, jak z hlediska finančního aspektu, tak především z důvodu ekologického. Spotřeba paliv se dá snížit právě montážemi tepelných izolací na objektech či technologických zařízeních z různých tepelně izolačních materiálů a různých materiálů určených k povrchovým úpravám provedených izolací. Izolace lze tedy dělit z hlediska jejich účelu na hydroizolace, protihlukové a protivibrační, proti chemickým vlivům a na tepelné. Izolatér provádí montáž izolací, jak v objektech domácností, tak v objektech průmyslových

12 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru Při práci izolatér používá technickou dokumentaci a výkresy. Před zahájením prací počítá spotřebu materiálu v závislosti na potřebě izolace určité plochy, měl by tedy disponovat početními znalostmi. Jeho práce vyžaduje přesnost a preciznost, praktické myšlení, konstrukční a prostorovou představivost a předpokladem pro výkon této profese je i technické zdatnost. Pracuje s ručním náčiním, ale také se strojním zařízením. Profesi izolatéra můžete v Karlovarském kraji vykonávat např. ve firmě: D PRODUKT, s.r.o. LD stav, s.r.o. Co používá ke své práci? Izolatér pracuje s ručním náčiním i strojním zařízením. Používá například nůž k dělení materiálu, stěrky, válečky, štětce pro nanesení penetračního nátěru, nástroje k namíchání materiálu, svařovací přístroje a nástroje (např. horkovzdušnou pistoli pro zatavení spojů), rozvolňovací stroj pro nafoukání izolace a další aplikační stroje. Při montáži používá také upevňovací materiál, jako jsou šrouby aj. Co konkrétně dělá? Hydroizolace se využívají k ochraně střech a nadzemních konstrukcí proti srážkové vodě a k ochraně spodní stavby proti vniku vody a zemní vlhkosti. Izolatér tak svou činností provádí ochranu nejčastěji střech, balkonů a teras. Prvním krokem izolatéra je posouzení podkladů pro provádění vodotěsných izolací. Izolaci pak provádí lepením nebo jinou technologií izolačních vrstev, nátěry, nástřiky, izolačními pásy a izolačními deskami. Do hydroizolačních souvrství střech vkládá také různé tepelné izolační materiály včetně parotěsných zábran. Pak provádí tzv. dilatování izolačních soustav v místech dilatací stavebních konstrukcí zpětnými a obrácenými spoji. Na závěr musí provést důkladnou kontrolu provedených prací. Úkolem izolatéra je také zamezení přenosu hluku a vibrací. Tohoto výsledku dosáhne například instalací pružného uložení strojů a zařízení (zamezí tak přenosu vibrací z těchto zařízení do stavebních konstrukcí), montáží izolatérů chvění strojního zařízení, přimontováním akusticky pohltivých panelů na obklady stěn a strojů, dále montáží (obalením) izolace na potrubní rozvody. Základem úspěchu jeho práce je posouzení podkladu pro montáž či opravu izolace a měření hodnot. Při montáži izolace proti chemickým vlivům je jeho prvním krokem opět příprava podkladů. Může se jednat o betonové nebo kovové plochy (například nádrže, tanky, jímky, technologická zařízení, sila). Přípravu provádí frézováním, tryskáním (ocelovými kuličkami, křemičitým pískem aj.), broušením a nanesením penetračního nátěru. Izolaci může provést různými způsoby z foliových materiálů, z chemicky odolného laminátu, štěrkovými materiály, tmely (u dlažeb, obkladů aj.) a z pojiv (příkladem jsou lité bezespárové podlahy). Tmely a další materiál si musí nejprve namíchat. Při opravách izolací je důležité správné napojení jednotlivých vrstev. Posledním bodem náplně práce izolatéra je montáž či opravy tepelných izolací. Tepelné izolace může instalovat na potrubí, ohyby, tělesa a technologická zařízení (mrazíren, chladíren aj.). K tomu používá různé izolační materiály s povrchovou úpravou (hliníkové fólie, lepenky, pozinkovaný plech) nebo izolační desky. Při použití plechové povrchové úpravy zaměří předmět izolace a poté předá parametry pro předvýrobu v klempířské dílně. Izolační práce provádí také za pomoci strojního zařízení. Protože mnohdy provádí tepelné izolace na těžko dostupných místech, musí si postavit a po ukončení práce zase demontovat postavené lešení. Každý ví, že teplo stoupá směrem vzhůru. Proto se v poslední době obrací také pozornost k tepelným izolacím objektů (především dutin střech a stropů, podkroví). K izolaci používá izolatér například izolační desky, granulát z minerální vlny a další. Rozvolněný granulát je aplikován vyfoukáním prostřednictvím hadice z aplikačního stroje umístěného na nákladním automobilu na místo určení (výhodou je možnost aplikace i do těžko přístupných míst a souvislá izolační vrstva granulát přilehne neprodyšně na stavební konstrukci a zabrání tak mezerám a tepelným mostům). Hadice se zasune do otvoru v konstrukci a pak se může okamžitě začít s vyfoukáváním. Materiál je nafoukán velmi rychle. Za krátkou dobu je tak zaizolovaný celý prostor

13 Obecná charakteristika oboru Novinky v oboru Jaké jsou požadavky? Optimální přípravou pro toto povolání je střední vzdělání s výučním listem v oboru Izolatér, Izolatérské práce. Po absolvování studia izolatér získá odborné znalosti v oblasti technického kreslení, pozemních staveb, materiálů pro stavební izolace, technologii provádění stavebních izolací a ve stavebních konstrukcích, povrchů stěn, způsobů kotvení a upevnění a upevňovacích materiálů. Při práci není izolatér vystaven žádné významné zátěži, v závislosti na okolnostech provádí někdy i práci v nevhodných pracovních polohách. Z hlediska osobnostních požadavků jsou kladeny obvykle vysoké požadavky na koncentraci pozornosti, praktické myšlení a přesnost a preciznost. Izolatér musí být také schopen rozlišovat směr zvuku, měl by mít konstrukční a prostorovou představivost. Měl by disponovat základními početními dovednostmi pro výpočet ploch a potřeby materiálů, být technicky zdatný, výhodná je v tomto oboru i pružnost v myšlení a jednání. Izolatér vykonává svou práci především v interiérech. Novinky v oboru Stavebnictví je obor, jehož se nedávná, a stále trvající, hospodářská krize dotýká téměř na všech frontách. Zároveň je však stavebnictví oborem s významným vlivem na ekonomiku celého státu a je třeba mu věnovat zvýšenou pozornost. S postupující krizí stále menší procento stavebních firem očekává v následujících letech ekonomický růst. Naopak stále více firem se cítí být ve svém rozvoji limitováno. Nejčastěji se tak děje kvůli silné konkurenci v oboru. Význačný vliv na rozvoj firem však mají také byrokratické požadavky státu a nedostatek zkušené pracovní síly. Šetrná olympijská vesnice ve Vancouveru Jednadvacáté olympijské hry ve Vancouveru jsou již minulostí, pro Českou republiku více či méně úspěšně. Za olympijskými výkony sportovců jsou však ukryty výkony všech ostatních, kteří se na běhu olympiády podíleli, ale příliš se o nich nemluví. Stejně tak je pro sportovce důležité optimální prostředí, ve kterém se během dvou olympijských týdnů pohybují. Šetrná olympijská vesnice zdroj: Ve Vancouveru, na jižním břehu záli- clanky/0062/006243o1.jpg vu False Creek, sloužila sportovcům během olympijských her vesnice s 1100 ubytovacími jednotkami. Areál byl vytvořen tak, že využívá odpadní teplo z kanalizace, dešťovou vodu a obnovitelné zdroje. Veškeré bytové jednotky v areálu jsou vytápěny kapilárními rohožemi (systém podlahového nebo stěnového vytápění). Takzvaný městský energetický systém odebírá teplo z městské kanalizační sítě a ohřívá vodu přiváděnou do systému stropního sálavého vytápění 24 25

14 Novinky v oboru Novinky v oboru v budovách. Jedná se o jeden z charakteristických znaků, které obyvatelé zaznamenají okamžitě. Všechny jednotky jsou vybaveny sálavým vytápěním, ale ne podlahovým, jak to často bývá zvykem, nýbrž vytápěním ve stropech nebo podhledech. Ačkoliv v Evropě se jedná o běžný systém, v rámci Severní Ameriky jde v podstatě o novinku. Sálavý systém neohřívá vzduch v místnosti, ale ohřívá objekty v místnosti a ostatní povrchy sálavým teplem. Uživatel tak necítí nepohodlí nepříjemných chladných povrchů. V létě stejné kapilární rohože vnitřní prostředí pro změnu ochlazují. Budovy v rámci celého projektu mají široké spojovací koridory, přirozeně osvětlené a větrané. Obvodové stěny jsou pak opatřeny účinnou tepelnou izolací. Projekt je velice šetrný i z hlediska hospodaření s vodou. Dešťové srážky jsou zachytávány do podzemních nádrží, odkud se v létě čerpají pro účely závlah zelených střech budov, naopak na podzim a v zimě vystačí pro splachování toalet v budovách. Ve výsledku to znamená, že olympijská vesnice má 50% spotřebu energie a 40% spotřebu vody v porovnání se sousedními projekty na pobřeží zálivu. Výsledkem pro obyvatele budov je potom komfortní, zdravé a přirozeně větrané prostředí, které nepotřebuje přivádět velké množství vzduchu z venku, filtrovat jej, ohřívat nebo chladit v rámci systému nuceného větrání. A takhle bychom mohli ještě pokračovat. Cílem pořadatelského města bylo přeměnit podstatnou část území okolo svého jezera tak, aby byl příkladem udržitelného rozvoje nejen pro ostatní olympijské vesnice do budoucna nebo budovy podobného typu, ale také pro nově vznikající rodinné domy po celém světě. Že se dá stavět ekologicky a šetrně i ve velkém, se Vancouveru podařilo dokázat. Nové sádrovláknité desky FERMACELL greenline však dokážou vyčistit vzduch od škodlivých látek. Speciální povrchová úprava těchto desek snižuje obsah zdraví škodlivých látek jako je formaldehyd, neutralizuje nepříjemné pachy a tím přispívá ke zdravému bydlení. Jejich účinek je zaručen po dlouhá léta a při eventuální renovaci může být obnoven provedením jednoduchého základního nátěru. Desky lze využít jak pro novostavby, tak i rekonstrukce budov, jsou vhodné do kanceláří, kde mohou do určité míry vést ke snížení nemocnosti, podobně také v mateřských školkách a školách, kde mohou pozitivně ovlivnit činnost dětí zlepšením podmínek pro výuku, a v nemocnicích, kde je nezbytné udržovat co nejvyšší možnou čistotu prostředí. Životní prostředí obecně je stále více znečišťováno a spolu s rušnějším životním stylem se stávají stále akutnějšími nejrůznější alergie. Je proto vhodné dbát ve zvýšené míře na kvalitu domácího prostředí. Stále více tak nabývá na významu ekologický způsob stavění, zaměřený na zdravotní faktory. V tomto směru vhodným produktem jsou právě výše zmíněné Sádrovláknité desky FERMACELL zdroj: sádrovláknité desky, jež se vyrábějí Nov%C3%A1%20komprimovan%C3%A1%20 ekologickou technologií výhradně na slo%c5%beka%20(metoda%20zip).zip/ FC%20greenline%205.jpg bázi přírodních materiálů (recyklovaný papír, sádra a voda). Tyto se pod vysokým tlakem lisují do stabilních stavebních desek s neutrálním zápachem. Princip funkce desek je relativně velmi jednoduchý oboustranná povrchová úprava účinnou látkou na bázi keratinu přirozeným způsobem zachycuje a trvale váže škodliviny a emise obsažené ve vzduchu v daném prostoru. Desky umí tyto škodliviny aktivně zachycovat po dlouhá léta a tato jejich schopnost je zachována i pod nátěry a obklady stěn. Inspirací se v tomto případě nestalo nic jiného, než čisticí schopnost ovčí vlny. Sádrokartonové desky čistící vzduch Čas od času se objevují i ve stavebnictví nové materiály a postupy, které mění zaběhlé stereotypy. Nestává se však už tak často, aby nový materiál dokázal pozitivně ovlivnit prostředí, ve kterém člověk žije, ze zdravotního hlediska. Z továren vznikají byty Málokdo by si uměl při projíždění kolem staré továrny představit, že by tam dokázal bydlet. A přitom už to není nic tak výjimečného. Ve skutečnosti zhruba šest tisíc průmyslových areálů v České republice o celkové rozloze 25 tisíc hektarů čeká na své oživení. Z tohoto počtu je zrekonstruováno přibližně dva tisíce hektarů. Většina z těchto dnes již historických objektů sehrála důležitou roli při industrializaci Rakouska-Uherska a poté v období první republiky. Takovým objektům se říká brownfieldy. Jejich obnova je složitý proces, který vyžaduje dokonale fungující systém podpor ze strany státu

15 Novinky v oboru Trh práce v Karlovarském kraji Nejčastějším způsobem využití starých průmyslových objektů je přestavba na byty, takzvané lofty, nebo také přestavba na kanceláře či nákupní centra. Pokud je starý industriální objekt v dobré lokalitě, ocitne se v hledáčku řady investorů. Příkladem z Prahy může být Centrum Nový Smíchov nebo vyhořelý pivovar na pražských Vinohradech, kde byl vystavěn areál Korunní dvůr s luxusními byty, restauracemi a prodejnami. Využity přitom byly i dvě pivovarské věže, které požár přečkaly. I když se jedná o nezvyklou formu bydlení, nesporným faktem zůstává, že revitalizace starých průmyslových objektů svůj smysl mají. A to nejen proto, že zachovávají, byť s jiným účelem, historický objekt, ale také proto, že využívají už jednou zastavěné plochy. Revitalizací se tak dá vyřešit nevzhledná část města, která trápí nejen představitele města, ale především jeho obyvatele. Trh práce v Karlovarském kraji Hospodářství Karlovarský kraj patří se svou rozlohou km² k nejmenším krajům v ČR. Zaujímá pouze 4,2 % území ČR. Skládá se ze tří okresů: Cheb, Karlovy Vary a Sokolov, přičemž druhý jmenovaný, okres Karlovy Vary, je největší a nejlidnatější. Vzhledem k všeobecné tendenci, i zde dochází ke stárnutí populace, tzn., že postupně ubývá osob v produktivním věku, jinak řečeno pracovních sil. Klesá počet dětí, které budou dokončovat střední školu a představují tak potenciální pracovní sílu. Ekonomika Karlovarského kraje není v příliš dobré kondici, zaostává za průměrem ČR i EU. Důkazem je nízké HDP ( mil. Kč představuje pouze 1,9% podíl na HDP ČR) i nízké HDP v přepočtu na 1 obyvatele. V Karlovarském kraji činí HDP/1 obyvatele Kč, přičemž stejný ukazatel za celou ČR dosahuje Kč. Karlovarský kraj se tedy podílí na celkovém HDP/1 obyv. České republiky pouze 0,72 %. Ve srovnání s ostatními kraji ČR se z hlediska HDP řadí Karlovarský kraj na poslední místo žebříčku (14.). Hrubý domácí produkt (HDP) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. Časovým obdobím bývá obvykle rok. V mezinárodních srovnáních se také používá HDP na obyvatele (HDP na hlavu)

16 Trh práce v Karlovarském kraji Trh práce v Karlovarském kraji Kraj mírně zaostává ve všech makroekonomických ukazatelích. Příčinou může být jednak všudypřítomná hospodářská krize, a jednak velikost kraje. Karlovarský kraj se také ve větší míře potýká s problematikou šedé ekonomiky. Je to dáno vyšším zastoupením cestovního ruchu a do jisté míry i vyšším počtem cizinců na území kraje. Mezi makroekonomické ukazatele reálné ekonomiky patří především hrubý domácí produkt a hrubý domácí produkt na 1 obyvatele, vývoz a dovoz zboží a služeb, deflátor HDP, národní úspory, produktivita práce, energetická náročnost, tržby v průmyslu, stavebnictví, službách a zemědělství, zaměstnanost a míra registrované nezaměstnanosti a v neposlední řadě vývoj spotřebitelských cen. Šedá ekonomika je souhrnem ekonomických vztahů, které porušují běžné etické a morální normy společnosti, většinou jsou na hranici zákona a jsou proto těžko právně postižitelné. Nejvýznamnějšími ekonomickými sektory na Karlovarsku jsou průmysl a cestovní ruch. Průmysl přitom svou velikostí působí jako rozhodující faktor pro určování ekonomiky. Oba dva sektory jsou ale velmi málo výkonné. Průmysl, který je pod významnou zahraniční kontrolou, se orientuje zejména na výrobu s nízkou přidanou hodnotou (polotovary). Vzhledem ke své nízké výkonnosti je průmysl limitován i pro další růst mezd. Průměrná měsíční mzda činila v čtvrtletí 2009 v Karlovarském kraji Kč a patřila tak k nejnižším v celé ČR (průměr ČR v čtvrtletí 2009 byl Kč). Tento fakt působí demotivujícím způsobem na pracovní sílu a může tak zapříčinit její odliv jinam. Hrubá přidaná hodnota je definována jako hodnota veškerých nově vytvořených výrobků a služeb mínus hodnota veškerých výrobků a služeb spotřebovaných formou mezispotřeby. Díky výhodné příhraniční poloze je přitom Karlovarský kraj významným exportérem výrobků do Německa (představuje 64,1 % z celkového exportu kraje). Karlovarský kraj vyváží zejména polotovary, materiály, stroje, dopravní prostředky a surové materiály (s výjimkou paliv). Trh práce Nezaměstnanost v Karlovarském kraji se vyvíjí podobně jako nezaměstnanost v celé ČR. Situace na trhu práce byla v roce 2009 a ještě počátkem roku 2010 velice ovlivněna světovou hospodářskou krizí. Z důvodu nedostatku zakázek byly některé firmy nuceny snižovat výrobu. A důsledkem toho bylo ono nešťastné propouštění. V roce 2009 došlo v Karlovarském kraji k rapidnímu nárůstu počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání, ke zvýšení míry nezaměstnanosti a snížení počtu volných pracovních míst. Celková registrovaná míra nezaměstnanosti České republiky činila 9,24 % (stav k ). Karlovarský kraj se svými 11,87 % řadil na 5. místo v žebříčku krajů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti (stav k ). Celkový počet evidovaných uchazečů ke stejnému datu byl osob. Na tento počet uchazečů připadlo jen 830 volných pracovních míst. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo pro absolventy a mladistvé vhodných 125 míst. Počet uchazečů o zaměstnání mnohonásobně převyšuje počet volných pracovních míst. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že na jedno pracovní místo připadlo k ,3 uchazečů (průměr ČR přitom ve stejném období činil 17,43 uchazečů/1 volné pracovní místo). Míra a struktura nezaměstnanosti se v Karlovarském kraji liší okres od okresu. S nejvyšší nezaměstnaností bojoval koncem roku 2009 okres Sokolov (13,26 %) a okres Karlovy Vary (10,48 %). Relativně nejlepší situace byla v okrese Cheb (9,89 %). Z údajů Statistické ročenky Karlovarského kraje 2009 vyplývá, že v národním hospodářství působilo dle odvětví CZ - NACE nejvíce zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu, obchodu, stavebnictví, v oblasti zdravotní a sociální péče, ubytování a stravování, veřejné správě a v dopravě. CZ NACE, neboli Klasifikace ekonomických činností, představuje hierarchicky uspořádané třídění ekonomických činností stanovené Českým statistickým úřadem. Obecně je činnost dána kombinací práce, výrobní techniky, informační sítě, materiálů, výrobků a vede k vytvoření specifických výrobků nebo výkonů (služeb). Každá položka zahrnuje seskupení stejnorodých činností na příslušném stupni třídění. Tato klasifikace je relevantnější s ohledem na hospodářskou realitu a je lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi

17 Trh práce v Karlovarském kraji Trh práce v Karlovarském kraji Velký problém představují osoby dlouhodobě nezaměstnané, přesněji řečeno nezaměstnaní déle jak jeden rok, většina z nich se navíc řadí mezi sociálně nepřizpůsobivé obyvatele. Když se podíváme na uchazeče o zaměstnání podle dosaženého vzdělání, tak velkou část nezaměstnaných reprezentují osoby bez vzdělání nebo osoby s neukončeným základním vzděláním. Pro tyto osoby neexistuje dostatečná nabídka volných pracovních míst a je velice obtížné pro ně najít uplatnění na trhu práce. Největší podíl evidovaných uchazečů o zaměstnání tvoří uchazeči se základním vzděláním (40 %) a uchazeči s vyučením (36 %). Absolventi středních škol a odborných učilišť mohou mít potíže při hledání vhodného zaměstnání. Důvodem je nedostatečná nabídka odpovídajících pracovních míst. Jen málo zaměstnavatelů vypisuje výběrová řízení na pozice, které jsou vhodné pro absolventy. Dalším z důvodů je nedostatečná praxe v oboru a chybějící, leč velmi potřebné pracovní a životní zkušenosti. Chybí jim mnohdy základní znalosti pro výkon práce v daném oboru. Pracovníci na stavbě zdroj: Vzdělanostní struktura evidovaných uchazečů o zaměstnání je nevyhovující a neodpovídá poptávce na trhu práce. V kraji chybí kvalifikované pracovní síly s technickým vzděláním. Požadavky zaměstnavatelů na kvalifikaci se neustále zvyšují např. z důvodu zavádění nových či modernizaci stávajících výrob. Příprava pracovní síly z hlediska struktury studijních oborů neodpovídá poptávce na trhu práce. Problémem je i malý zájem dětí studovat technické obory. Je to do jisté míry dáno určitými předsudky vůči nižším úrovním vzdělání (jsou míněna střední odborná učiliště) a do jisté míry jakousi nutností posledních let mít za každou cenu titul. Ale ani jedna varianta není správná a opodstatněná. V poslední době se stále více ukazuje potřeba již zmíněných učňovských oborů. Vždyť kdo vám například postaví dům, opraví auto, vyrobí nějakou součástku nebo zapojí elektrický obvod? Je stále větší nutností podporovat a rozvíjet komunikaci a spolupráci mezi školami a zaměstnavatelskou sférou, rychleji přenášet poznatky z praxe do výuky, rozvíjet potřebné technologické vybavení škol, vhodně kvalifikovat pedagogy a více motivovat žáky ke studiu technických oborů. Nedostatek kvalifikovaných technických pracovníků a řemeslníků na trhu práce omezuje konkurenceschopnost a další rozvoj místních podnikatel- ských subjektů a snižuje také výkonnost firem v oblasti průmyslu. Kraj se mimo jiné potýká i s problémem nízké mobility osob za prací. Důvodem může být jednak neochota některých lidí za prací dojíždět do vzdálenějších oblastí regionu, a jednak nedostatečně vyvinutá dopravní infrastruktura v kraji, zejména v okrajových a odlehlých oblastech. Vývoj na trhu práce v Karlovarském kraji kopíruje celkovou situaci a vývoj na trhu práce ČR. Dá se očekávat, že ještě v roce 2010 budou přetrvávat dopady celosvětové hospodářské krize, které mají samozřejmě vliv i na trh práce. Je možné se domnívat, že i nadále bude růst nezaměstnanost a klesat počet volných či nově vytvořených pracovních míst, jako důsledek nízké produkce firem. Trh práce Karlovarského kraje bude do jisté míry ovlivněn i situací na trhu práce v sousední Spolkové republice Německo. V Karlovarském kraji jsou nejvíce poptávané profese vycházející z technických oborů. Významné postavení v oblasti zaměstnanosti v Karlovarském kraji zaujímá také stavebnictví. Tomu odpovídá i zvýšená poptávka po profesích jako Zedník, Montér suchých staveb, Topenář, Pokrývač, Tesař, Izolatér. Zaměstnanost v kraji také příznivě ovlivňuje sousední Spol- Zedník při práci zdroj: ková republika Německo, pro kterou je Karlovarský kraj výhodný jak svou polohou, tak i levnější pracovní silou. Právě z tohoto důvodu je důležité více rozvíjet také jazykové schopnosti studentů, kteří díky tomu budou schopni lépe obstát v tvrdém konkurenčním boji o zaměstnání. V kraji působí velké množství firem se zahraniční účastí nebo pod zahraničním vedením, ve kterých mohou uspět jen dobře jazykově vybavení uchazeči. Mezi vybrané zaměstnavatele Karlovarského kraje v oblasti stavebnictví můžeme zařadit např. společnosti: ALGON, a.s., AVESING, s.r.o., D- PRODUKT s.r.o., LD stav, s.r.o., Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s., NELAN, spol. s r.o., PREFA BETON Cheb, spol. s r.o., STAMO- ZA, společnost s ručením omezeným, THERMIA BAU a.s.. S těmito společnostmi se můžete podrobně seznámit v následující kapitole této publikace. V následující tabulce jsou uvedeny konkrétní skupiny uchazečů o zaměstnání. Jedná se o uchazeče bez kvalifikace, vyučené, středoškoláky 32 33

18 Trh práce v Karlovarském kraji Trh práce v Karlovarském kraji bez maturity a o uchazeče s úplným středoškolským vzděláním. Úřady práce Karlovarského kraje poskytovaly počátkem roku 2010 těmto skupinám uchazečů 353 nabídek od zaměstnavatelů, pod nimiž se skrývalo celkem 644 volných pracovních míst. Obecný charakter a počet poptávaných volných pracovních míst v Karlovarském kraji počátkem roku 2010: Obecný charakter poptávaných volných míst Počet volných míst Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé 250 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci 185 Nižší administrativní pracovníci 97 Provozní pracovníci ve službách a obchodě 59 Obsluha strojů a zařízení 34 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví 14 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 5 Zdroj: Integrovaný portál MPSV: Hledání volných míst. (Dostupný z WWW: mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmobor) a vlastní výpočty Z tabulky je patrné významné postavení průmyslu, obchodu a cestovního ruchu v Karlovarském kraji. Zaměstnavatelé poptávají zejména technické a řemeslné profese, mezi které patří i např. zedník, topenář, pokrývač, tesař, izolatér. Výše uvedený výčet volných pracovních pozic vychází z Národní klasifikace zaměstnání KZAM R. Tato klasifikace zaměstnání je pro účely této publikace velice obecná. Pro větší srozumitelnost je potřeba uvést ještě jednu tabulku, která čtenáři usnadní orientaci v názvech profesí. Tato tabulka by měla sloužit jako ukazatel nejvíce poptávaných profesí na trhu práce v Karlovarském kraji. Potenciální uchazeči o zaměstnání, kterými žáci středních odborných škol a učilišť bezpochyby jsou, tak mohou získat konkrétní informace o konkrétních profesích, o které mají zaměstnavatelé v kraji největší zájem. Český statistický úřad Opatřením ČSÚ (částka 20/1994 Sb.) zavedl klasifikaci zaměstnání - KZAM, která byla vypracovaná na podkladě mezinárodního standardu ISCO-88. Předmětem klasifikace je zaměstnání, tj. konkrétní činnost, kterou pracovník vykonává (i když není jeho povoláním) a která je zdrojem jeho hlavních pracovních příjmů. V rámci tří nejpoptávanějších skupin zaměstnání Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a Nižší administrativní pracovníci, je možné identifikovat 15 profesí, které zaměstnavatelé (na úrovni výše definovaných skupin uchazečů) počátkem roku 2010 nabízeli v Karlovarském kraji nejvíce, a ve kterých mohli nalézt uchazeči své uplatnění. Nejčastěji nabízené typy volných pracovních pozic v Karlovarském kraji počátkem roku 2010 v rámci tří nejpoptávanějších skupin zaměstnání: Nejčastěji nabízené typy volných pracovních pozic Volná místa Nástrojáři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci 55 Stavební technici 41 Ošetřovatelé, všeobecné zdravotní sestry 39 Zedníci, kameníci, omítkáři 35 Řidiči nákladních automobilů a tahačů 30 Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci, klempíři 28 Nižší účetní 25 Stavební a provozní elektrikáři 24 Obchodní agenti 24 Mechanici a opraváři motorových vozidel 22 Recepční 21 Sekretářky, sekretáři 20 Vedoucí, ředitelé velkoobchodu a maloobchodu 18 Operátoři a obsluha výpočetní techniky 15 Svářeči, řezači plamenem a páječi 14 Zdroj: vlastní výpočty a Integrovaný portál MPS: Hledání volných míst, dostupný z WWW: <portal.mpsv.cz >. I tato tabulka dokazuje, že počátkem roku 2010 patřily mezi nejvíce poptávané profese na trhu práce v Karlovarském kraji profese z oblasti stavebnictví (stavební technici, zedníci, instalatéři), strojírenství (nástrojáři, zámečníci, svářeči), elektrotechniky (stavební a provozní elektrikáři), autodopravy (mechanici a opraváři motorových vozidel, řidiči nákladních automobilů). Vývoj posledních let ukazuje, že technické a řemeslné obory, a z nich vycházející profese, jsou stále více v kurzu. Je potřeba, aby se žáci střed

19 Trh práce v Karlovarském kraji Firmy v Karlovarském kraji ních odborných škol a učilišť, kteří se na své budoucí povolání teprve připravují, pro tyto směry nadchli a vyrostli v plně kvalifikovanou pracovní sílu, o kterou je a i nadále bude na trhu práce velký zájem. Po odeznění hospodářské krize budou firmy opět zvyšovat výrobu z důvodu rostoucího počtu zakázek. Tím vzroste potřeba nových zaměstnanců a vytváření nových pracovních míst, kde se budou moci uplatnit uchazeči právě z řad absolventů středních odborných škol a učilišť. Tato kapitola Technologického profilu vám osvětlila význam a strukturu hospodářství a nezaměstnanosti v Karlovarském kraji, poskytla informace, které vám usnadní orientaci na trhu práce a pomohou případně při výběru budoucího povolání. Na základě zjištěných údajů je nutné vyzdvihnout veledůležitost technických oborů, protože právě tímto směrem se bude budoucnost ubírat. Firmy v Karlovarském kraji Abychom se nevěnovali pouze teorii a podívali se na celou věc také z druhé strany, z pozice praxe, přinášíme Vám představení několika firem z oboru Stavebnictví působících v Karlovarském kraji. Kromě představení firmy se dozvíte něco o jejím technologickém zázemí, s jakými technologiemi například pracuje, jací lidé jsou ve firmě zaměstnáni a jaký je názor firmy na nezbytnost propagace oboru. ALGON, a. s. Čsl. Armády 19, Hostivice, Základní představení firmy Akciová společnost ALGON poskytuje služby v oblasti pozemních staveb, dopravních staveb včetně inženýrských sítí a gabionových konstrukcí a protihlukových stěn. Mezi nejvýznamnější služby patří výstavba, údržba a opravy komunikací všech tříd, včetně rychlostních komunikací a dálnic a také realizace gabionových konstrukcí, protihlukových stěn a kompletních pozemních staveb. K dalším činnostem firmy patří také vlastní developerské projekty v oblasti občanské vyba- Provozovna firmy Algon zdroj: venosti a bytové výstavby. Firma ALGON, a.s. má v oboru stavebnictví dlouholetou tradici. Od svého vzniku v roce 1992 se orientovala na dopravní a inženýrské stavby. V roce 1995 se firma stala průkopníkem realizace staveb z gabionových konstrukcí a nyní patří dokonce mezi hlavní dodavatele této technologie 36 37

20 Firmy v Karlovarském kraji Firmy v Karlovarském kraji v České republice. Od roku se zaměřuje na větší objekty, které jsou součástí významných staveb nadnárodních společností. Společnost ALGON, a.s. patří vzhledem ke své velikosti a vybavenosti mezi největší firmy působící v tomto oboru na úrovni Karlovarského a Plzeňského kraje. Rychle se měnící doba vyžaduje neustálou modernizaci jak technologií, tak i strojního vybavení a to s ohledem na ochranu životního prostředí nejen při vlastní realizaci staveb, ale zejména při jejich plánování a přípravě. Čím dál více je kladen důraz na kvalitu práce a bezpečnost pracovníků. Rovněž se zvyšují nároky na minimalizaci produkce nevyužitelných odpadů a znečišťujících látek. Technologické zázemí firmy Pro současnou činnost firmy jsou nejdůležitější technologie výstavby dálničních a dopravních staveb, technologie provádění jejich podkladních a konstrukčních vrstev a v neposlední řadě pokládka hutněných asfaltových povrchů. Pro tyto práce firma využívá nejmodernější techniku. Jsou to hlavně stroje pro provádění zemních prací, buldozery, grejdry, pásové a kolové bagry, traktorbagry, zemní válce pro hutnění násypů, zásypů a podkladních vrstev. Pro pokládku asfaltů se používají finišery a silniční válce, pro zvedání břemen a manipulaci s nimi jsou využívány jeřáby. Materiál je dopravován moderními silničními a terénními nákladními automobily. Důležitou technologií používanou na stavbách realizovaných firmou ALGON, a.s., je technologie provádění gabionových staveb a pro- Konstrukční vrstvy R6 zdroj: tihlukových stěn. Popis vybraných technologií Gabionové stavby Moderním prvkem pro terénní úpravy svahů jsou drátokamenné koše neboli gabiony. Tyto drátěné konstrukce jsou opatřeny ochranným povlakem ze směsi zinku a hliníku a jsou vyplněné většinou lomovým nebo přírodním kamenem, zeminou či recyklátem. Drátěná konstrukce působí velmi moderně a elegantně, nenarušuje přirozený vzhled kameniva a doplněna o vhodnou vegetaci vytváří atraktivní dojem. Navíc stavba z gabionů probíhá bez jakéhokoliv stavebního pojiva (lze ji provádět i v zimních podmínkách) a po zabudování má okamžitou statickou funkci. Původním (i stávajícím) účelem gabionových stěn je funkce statická (zpevňování terénních svahů proti erozi, vyztužování komunikací, břehů vodních toků, křídel mostů, železničních náspů atd.). Gabionové stěny jsou vodopropustné a ekologické stavby s přírodním vzhledem, dlouhou životností a s minimálními požadavky na údržbu. Gabionové konstrukce se skládají z drátokamenných prvků tvaru krychle, kvádru, popřípadě matrací. Na výrobu svařovaných sítí a spojovacího materiálu je použit speciálně antikorozně upravený drát. Umístění spon v gabionu zaručuje odolnost a pevnost přední svislé stěny proti vyboulení a tím je zajištěna tvarová stálost konstrukce. Ke spojení sítí slouží spirály a jako pomocný prostředek k vytvoření požadovaného tvaru gabionové konstrukce se používá montážní drát. Kámen musí být odolný vůči povětrnostním vlivům, neštěpivý a dostatečně tvrdý. Z estetického pohledu se na líc gabionu, takzvanou pohledovou stranu, používá lomový kámen, jehož optimální rozměry jsou jeden a půl až trojnásobkem rozměru oka sítě. Drobnější frakce slouží k výplni mezer. Pokládka silničním kolejovým finišerem Vodohospodářský objekt na R6 zdroj: Pokládka asfaltových směsí se provádí strojně finišery, výjimečně ručně tam, kde nelze strojní pokládku použít. Podklad musí být dostatečně únosný a rovný, při pokládce musí být dodrženy teploty, při nichž je povoleno směs rozprostírat a hutnit. Při strojní pokládce se nejvíce používají finišery s automatickým nivelačním zařízením, umožňující dosažení maximální rovnosti povrchu. Finišerem se pokládaná směs rozhrne a urovná na nastavenou tloušťku a částečně se zhutní. Výkonné finišery dosahují míry předhutnění 85 až 95 % objemové hmotnosti stanovené laboratorně. Po položení, rozprostření a částečném předhutnění asfaltové směsi následuje dohutnění. Pracovní šířky finišerů se pohybují od 0,6 m až cca do 12 m, možné tloušťky od cca 15 mm do cca 300 mm

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H 6 Hodnoticí

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PODLAHOVÉ TOPENÍ SPRÁVNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ DODRŽET NĚKOLIK PRAVIDEL Vybrali jste si do své novostavby či rekonstrukce podlahové vytápění a nevíte,

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV Společnost SSG s.r.o. je profesionální, spolehlivý adůvěryhodný partner pro realizaci vašich záměrů ve stavebnictví. SSG s.r.o. je stavební společnost, která se dynamicky rozrůstá ahledá nové

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jaroslav Dufka Hospodárné vytápění domů a bytů Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 27.8.2010

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 27.8.2010 Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Povolání: Instalatér Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012

Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012 Tradiční řemeslo TESAŘ Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012 Tesař tesá a nejen to Úkolem tesaře je výroba, údržba a opravy dřevěných (především stavebních) konstrukcí a jejich prvků. Tesařovy činnosti:

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 V PEGAS CONTAINER s.r.o. vyrábíme a montujeme: obytné kontejnery sanitární kontejnery speciální kontejnery stavby z obytných a sanitárních modulů a kontejnerů

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

SRUBOVÉ DOMY ROUBENKY

SRUBOVÉ DOMY ROUBENKY Realitní společnost REALITY ALBATROS s.r.o. Vám touto cestou nabízí k výstavbě SRUBOVÉ DOMY a ROUBENKY na celém území České republiky za bezkonkurenční ceny vyberte si z našeho katalogu na rok 2010-2011

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

v Příbrami, ul. Evropská

v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM - Příbram, ul. Evropská POPIS NABÍDKY Knol Plus a.s. Vám tímto nabízí ke koupi samostatnou průmyslovou halu na vlastních 2 pozemcích,

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům akce: Výstavba podkroví, stavba na klíč adresa: Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt: Rodinný dům popis: Střecha, krovy, statika stropy, podlahy schodiště konstrukce ze sádrokartonů akce

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o. V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 368 111, fax: 483 368 112, e-mail: atrea@atrea.cz

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

STAVEBNÍ INSPEKCE OBJEKTU

STAVEBNÍ INSPEKCE OBJEKTU 12/2011 STAVEBNÍ INSPEKCE OBJEKTU Knížkovice 75, Zdice Stach.cz stavby, s.r.o. Ladislav Stach, ČKAIT 0201706 OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE B. ZHODNOCENÍ STAVU NEMOVITOSTI B.1 Popis nemovitosti B.2 Svislé konstrukce

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Cenové ukazatele jsou vztaženy na účelovou měrnou jednotku (m3 obestavěného prostoru, m2 komunikace a plochy, bm liniové stavby) Stavební

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více