Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009"

Transkript

1 Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009

2 2 začátek ÚVODEM Vážené čtenářky a čtenáři, tohoto roku byl provázen mnoha událostmi a změnami nejen ve světě, ale i v naší firmě. Mně se naskytla příležitost podílet se na vytváření nových myšlenek, inovací, a opět navázat na tradice ve smyslu filosofie společnosti Knauf. Působím ve firmě již od roku 2001 a v posledních letech jsem zastával funkci vedoucího závodu. Od ledna tohoto roku jsem byl jmenován novým jednatelem společnosti Knauf Praha, s. r. o., a Knauf Počerady, s. r. o. Jistě se ptáte, jaké jsou moje hlavní cíle. Na prvním místě bych rád uvedl, že se zasadím o to, abychom dále vyvíjeli naše technické know-how a investovali tak do naší budoucnosti a obhájili, respektive dále budovali naši pozici na trhu. Zejména bychom se chtěli zasadit o stabilitu trhu a dále budovat transparentní a korektní obchodní politiku. Protože Vy zákazníci jste pro nás velmi důležití, chtěl bych, aby Vám naše firma prostřednictvím rozsáhlých odborných školení poskytla maximální servis na velmi vysoké úrovni a umožnila Vám využít naše mnohaleté technické znalosti a zkušenosti. Tento rok pro nás díky již zmíněné složité ekonomické situaci jistě nebude rokem nejlepším. Jsem si ale jist, že společně s Vámi, a díky silnému zázemí naší společnosti, tento rok skvěle zvládneme. Chtěl bych nyní poukázat na nejdůležitější novinku, o které se můžete dočíst v tomto jarním vydání. Od máme certifikovaný nový zateplovací systém ETA-09/0028 KNAUF MARMORIT ENERGIE s izolantem EPS a ETA-09/0029 KNAUF MARMORIT ENERGIE PLUS s izolantem MW. Právě v dnešní době nedostatku energie a trvale se navyšujících nákladů na vytápění je kvalitní izolace stále důležitější. Díky našemu novému zateplovacímu systému můžeme nyní každému zákazníkovi poskytnout vhodné řešení pro boj se stále se navyšujícími náklady. Knauf, jako tradiční rodinný koncern s celosvětovou působností, se také cítí být zodpovědný za to, aby i naše děti mohly vyrůstat ve zdravém světě. Přeji Vám příjemné čtení a těším se na spolupráci Radek Bedrna jednatel společnosti

3 KNAUFSTYL 3 OBSAH TOP TÉMA Kdo je připraven, není ohrožen! 4 5 ETICS nové barvy, nové vzorníky, nové struktury 6 Omítkové zamyšlení 7 8 STAVBY V ČR Bezpečnost zavěšených sádro karto no vých podhledů 9 Bytové domy Ivanovice 10 Rekonstrukce fasády objektu v Prostějově 11 PRODUKTY KNAUF Odborné semináře AQUAPANEL technologie budoucnosti KNAUF PARTNEŘI Nízkoenergetické rodinné domy BAHAL preferují KNAUF 15 D. R. G. Interiéry Teplice 16 Stavební společnost LEVEL 17 ROZHOVOR Stavebnictví by nemělo být politickým problémem 18 VOLNÝ ČAS Lyžování v Söldenu aneb sportovní víkend s Knaufem 19 Za vínem na Moravu 20 Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 21 Bezpečnost by měla být na prvním místě 22 KŘÍŽOVKA 23 Magazín KNAUFSTYL Vydání: BŘEZEN 2009 Vychází: 4x ročně Registrace: MK ČR E KNAUFSTYL je k dispozici na Vydavatel: Knauf Praha, spol. s r. o. Realizace a grafi cká úprava: Ispress, s. r. o. Redakční rada: Šéfredaktor: Eva Kovačičová Členové redakční rady: Radek Bedrna, Martin Beer, Miroslav Nyč, Vladimír Váňa, Ladislav Linhart, David Majling, Václav Sobotka, Ivo Gonos, Marek Gut.

4 TOP TÉMA 4 Kdo je připraven, není ohrožen! Toto staré pořekadlo platí i v dnešní době. Proto jsme se v loňském roce zaměřili na certifikaci našeho zateplovacího systému a dnes jsme na prahu nové stavební sezony připraveni. Na světe jsou zbrusu nové vnější tepelně-izolační kompozitní systémy, tzv. ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Na trh jsou uváděny pod obchodním názvem KNAUF MARMORIT ENERGIE PLUS, jehož tepelným izolantem je minerální vata, a KNAUF MARMORIT ENERGIE, jehož tepelným izolantem je expandovaný polystyrén EPS 70F. Cesta obou systémů do praktického života nebyla snadná, protože se musely podrobit náročným zkouškám dle evropské normy ETAG 009. Testy byly prováděny v TAZÚS České Budějovice v období od června do října Současně probíhaly testy na požární odolnost v CSI Praha dle ČSN Výsledky, které byly úspěšné, musely následně projít schvalovacím řízením v České republice (ukončeno v prosinci 2008) a rovněž v EU. EOTA (European Organization for Technical Approval) je evropská organizace pro technická schválení, která musí po veškerém schvalovacím řízení vydat číselný kód našeho certifi kátu. Ovšem legislativa EU je velice složitá a zdlouhavá. Od máme již certifikovaný nový zateplovací systém ETA- -09/0028 KNAUF MARMORIT ENERGIE s izolantem EPS a ETA- -09/0029 KNAUF MARMORIT ENERGIE PLUS s izolantem MW. Vraťme se však k nám. Testy v TAZÚS jednoznačně prokázaly nadstandardní kvalitu lepidel Ritmospachtel a Superritmo. Zkoušky probíhají ve speciálním zkušebním boxu, kde jsou simulovány klimatické podmínky do 80 cyklů zatížení mrazem, deštěm a střídavě i teplem. Mnoho dalších náročných testů jednoznačně prověřilo vysokou kvalitu pastózních omítek z našeho výrobního programu, a to jak na bázi akrylátové, tak siliko nové. Opětovně jsme se ujistili, že vysoká kvalita našich produktů je standard, který nemůže ohrozit naše obchodní vztahy. Skladba ETICS je dá na Technickým listem, a proto by nemělo dojít k jakékoli záměně produktů. Z tohoto důvodu jsme se také rozhodli uspořádat speciální odborné semináře pro naše partnery formou dvoudenních školení v naší Akademii a také individuálními prezentacemi v regionech. Všem proškoleným frekventantům je vydáváno osvědčení o ab sol vo vání semináře KNAUF MARMORIT ENERGIE (PLUS) jsou důmyslné, plně funkční stavební systémy, které jsou ze strany laické veřejnosti, zejména maji- 1. Zkušební box TAZÚS České Budějovice, kde probíhaly zkoušky našich systémů 2. Finální omítka na ETICS s EPS polystyrénem na testovací stěně 3. Montáž ETICS s MW minerální vatou na testovací stěně, která je následně vložena do zkušebního boxu 4. Testovací stěna po provedených zkouškách na přídržnost souvrství a při provádění perfotestů

5 KNAUFSTYL 5 TOP TÉMA telů rodinných domů a ma lých sdružení vlastníků jednotek (SVJ), silně podceňovány. Aplikaci ETICS na své objekty mnohdy zadávají garážovým fi rmám, které nemají autorizace ve Dalším krokem k prosazení našeho systému na trh je nově navázaná spolupráce s ČKAIT v jednotlivých regionech. Klademe si za cíl oslovit špičky našeho stavebnictví, které rozhodují o použití systému do stavebního celku. První akcí byla naše účast na valných hromadách jednotlivých komor v České republice. Zde jsme delegátům předali nové technické dokumentace. V další fázi pořádáme odborné přednášky v rámci celoživotního vzdělávání členů ČKAIT v jednotlivých regionech. Podporou pro prodej našeho sytému by měla být naše aktivní účast na seminářích pořádaných společností JTDJ. Veškerá činnost k prosazení našeho ETICS systému na trh je směrována na konec měsíce března. Materiálově je systém již plně zabezpečen. Ladislav Linhart sta vebnictví, bohužel mnohdy nejsou ani proškoleny k jejich montáži. Zde jsou položeny základy k hrubému porušování technologické kázně při realizaci ETICS. Právě z výše uvedených důvodů vzni kají závady při užívání systému a následují reklamace, které jsou v naprosté většině neoprávněné. A jsou to právě investoři, kteří se obracejí na nás, výrobce systému, a uplatňují reklamace bez ohledu na skutečnost, zda realizační fi rma provedla vše podle technologického předpisu. Závěry bývají pro investora žalostné. Zaplatil za nekvalitní práci a současně má nefunkční systém, v neposlední řadě esteticky znehodnocený dům. V současné době máme připraveny všechny potřebné technické doklady a dokumenty. Jsou to technické listy, technologický postup montáže včetně výkresové dokumentace, dále pokyny pro údržbu a užívání, kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS, garanční záruky výrobce systému a další související náležitosti. V souvislosti s realizovaným a připraveným plánem seminářů a školení k ETICS jsem přesvědčen, že uvedení našeho systému na trh není ohroženo Rodinný dům před zateplením 6. Po dokončení zateplení systémem KNAUF MARMORIT ENER- GIE podzim Detail znehodnocené fasády bytového domu po třech letech užívání 8. Rozpracovaný panelový dům Praha Řepy termín dokončení 06/2009

6 TOP TÉMA 6 ETICS nové barvy, nové vzorníky, nové struktury Pokud zde budeme psát o barevném ztvárnění objektů včetně zateplených, je dobré podívat se malinko do historie. Naši dědové stavitelé mnoho možností neměli. Barevné řešení staveb se zpravidla odvíjelo od barvy písku, kamene a pálených cihel. Potom přišla tzv. šedá struktura tím myslím onu šeď panelových domů všech typů, která ovládla 60. a 70. léta. Jejich původní barvu vidíme ještě dnes ve všech městech naší vlasti. Trochu jinou oblastí jsou vilové čtvrti, kde převládají břízolitové fasády, sice s různě šedou barvou, ale mnohdy hezkými architektonickými prvky, které fádnost výstavby rozbijí. Výjimkou nejsou ani řadové domy z této doby, které jsou jako ze škatulky stejné. Pak přišla devadesátá léta provázená prudkým nástupem mnoha výrobců a dodavatelů barev a probarvených pastózních omítek nové generace. Začala honba za tím, kdo bude mít barevnější dům. Nikdo si v té době neuvědomoval, jaký vliv na vnímání lidí bude mít používání sytých odstínů v kombinaci s okolím. Jak například působí tmavě zelený dům v těsné blízkosti starobylého kostela, nebo sytě žlutá fasáda vedle stromořadí a zeleně. Domnívám se, že mnoho investorů ztratilo cit pro barevné ztvárnění objektů. Dáte mi za pravdu, že krvavá rudá na panelovém domě v centru města asi není to pravé ořechové. Myslím si, že vnímání barev by se dalo přirovnat k chuti k jídlu nebo k poslechu tónů krásné hudby. Je to způsobeno i tím, že mnozí investoři jsou konzervativní a znají pouze vzorníky dle německé normy RAL. Jak známo, ta se vyznačuje především tmavými a sytými odstíny. Většina novodobých výrobců pastózních omítek a barev má vydané vzorníky na základě vybraných odstínů NCS Natural Color Systém. Standardně jsou vyráběny produkty na bázi akrylátů, silikonů a silikátů. Zde je nutné konstatovat, že kvalitativní parametry těchto produktů jsou velmi rozdílné. Jejich použití a zpracování by zabralo jednu samostatnou kapitolu, neboť zkušenosti z minulých let jsou mnohdy velice zajímavé. Nový vzorník pastózních omítek a barev společnosti KNAUF vychází ze současných a hlavně budoucích požadavků investorů, které se začínají pomalu přesouvat do oblasti jemných odstínů podobných přírodním barvám písků, dřeva a kamene. Velkým módním trendem současnosti jsou okrové a béžové odstíny. Samozřejmě že nadále respektujeme požadavky na sytější odstíny, které vzorník obsahuje také. Barevné tóny jsou sladěny tak, aby vyhovovaly požadavkům na barevné ztvárnění i historických objektů v kombinaci se stavbami moderní architektury. Při výrobě používáme spektrofotometr, takže jsme schopni vyrobit i odstíny mimo daný vzorník, například u průběžně dokončovaných rozsáhlých objektů. Důležitou hodnotou pro výběr odstínu je HBW Der Hellbezukswert součinitel rozptýleného odrazu světla. Jedná se o stavebně fyzikální ukazatel měřený v procentech. Tato hodnota defi nuje stupeň světlosti a odrazivosti daného odstínu. Kritická oblast pro použití jednotlivých odstínů na ETICS je <30 %, přičemž 0 % je totožná s černou a 100 % s bílou barvou. Zde je nutné podotknout, že HBW je ovlivněna zrnitostí a strukturou použité pastózní omítky. U použití barev rozhoduje struktura podkladu, který bude barvou ošetřen. Pro letošní sezonu jsou připraveny klasické minerální omítky KBELORIT v tradičních strukturách a zrnitostech, které jsou stále v zájmu našich odběratelů. Domnívám se, že mají budoucnost, vzhledem ke svým vynikajícím hodnotám paropropustnosti a odolnosti vůči biocidnímu napadení fasádního líce budovy. Tento druh omítky se doporučuje ošetřit předepsanou penetrací pod egalizační barvu a následně provést nátěr Silikonharz-EG-Farbe. Tato barva je určena též pro renovaci fasád po likvidaci napadení spory plísní a též při udržování a obnově biocidní funkce fasády. Pro ošetření klasických minerálních omítek jsou připraveny fasádní barvy KNAUF na bázi akrylátové, silikonové nebo silikátové. Pod každý druh fasádní barvy je připravena příslušná penetrace pod fasádní barvu. Ze strany našich zákazníků nesmí docházet k záměnám penetrací, neboť tím dochází k porušování technologické kázně při zpracování. U pastózních omítek jsme v letošním roce provedli následující úpravy zrnitostí. U strukturovaných roztíraných omítek na bázi akrylátů, silikonů i silikátů jsou k dispozici zrnitosti 1,5 dále 2 a také 3 mm. U strukturovaných omítek rýhovaných na všech třech bázích budou k disposici zrnitosti 2 a 3 mm. Zde je nutné dodržet předepsanou technologii zpracování a pod příslušný druh omítky použít předepsanou probarvenou penetraci. Všechny naše omítky mají biocidní přísady a jejich použití je skutečně velmi široké. V mimořádných případech jsme připraveni zabezpečit u roztíraných omítek dodávku zrnitosti 1 mm, která je však na velké plochy velice omezeně žádána. Všem našim odběratelů a investorům doporučuji konzultaci s našimi odborníky při výběru druhu, struktury a zrnitosti omítky. Konečné barevné ztvárnění domu má zásadní vliv na vjemovou pohodu, pocit sounáležitosti a v neposlední řadě i cenu dokončeného díla. Je nutné si uvědomit, že fasáda domu je jeho kabát a jak známo šaty dělají člověka a fasáda dělá dům. Ladislav Linhart Toto je dosti necitlivý zásah do architektury 2. Zde je patrný individuální přístup k barevnému ztvárnění mého domu 3. Zářný příklad, jak by to nemělo vypadat 4. Proč nemít hezký dům sladění barevných odstínů všech prvků a konstrukcí 5. Dům panelového typu po generální opravě v barvách oděvů americké armády

7 KNAUFSTYL 7 TOP TÉMA OMÍTKOVÉ ZAMYŠLENÍ Čistě hamletovská otázka být či nebýt mě napadla při návštěvě staveniště jednoho rodinného domu nedaleko Prahy. Dům byl postaven z pórobetonu (Ytongu), na který byl v interiéru použit technologicky zvláštní systém povrchové úpravy. Ten spočíval v aplikaci cementového lepidla určeného pro lepení obkladů v podobě stěrky o tloušťce přibližně 2 mm, do které byla vložena armovací tkanina. Vnější úprava byla zakončena povrchovým přetažením hotovou stěrkovou hmotou pojenou kopolymerní vinylovou disperzí. V tomto případě však nemohu vyřčenou hamletovskou otázku netrumfnout poznámkou: Tento způsob omítání zdá se mi poněkud nešťastný. Hledám důvod a příčinu, která vede zlaté české, ukrajinské nebo jiné ručičky k tomu, aby realizovaly tyto nestandardní interiérové úpravy. Je přece zřejmé, že takový postup není žádným výrobcem zdicích materiálů schválen, a už vůbec ne doporučen. Že by si takto vytvořené omítky přál samotný investor, který bude objekt v budoucnu užívat? To pravděpodobně také ne. Proč by však měl být na pochybách, když mu realizační fi rma zcela jistě slíbila, že vše bude provedeno podle nejnovějších postupů a technologií, v souladu s evropskou certifi kací, a hlavně: bude to levné! A to je přece nejdůležitější. Příběh rodiny investora je však v tomto případě zcela na začátku. Rodina se už nemůže dočkat svého vysněného domu a všichni se těší, jak si nový domov zařídí podle svého a jak se jim bude pěkně bydlet. Možná ano, ale patrně vyvstanou otázky, zda to nemohlo být lepší nebo i levnější. Navíc po víkendové návštěvě u přátel, kteří mají také nově postavený dům, se začnou ptát: Jak to, že děti, které si hrály vedle v pokoji, nebyly vůbec slyšet a u nás doma zní skoro každé slovo? Jak to, že nám tak nepříjemně duní zdivo i při lehkém zavření dveří? Jak to, že máme v místnostech velmi suchý vzduch, skoro jako v paneláku, zatímco sousedé nikoliv? Jak to, že se na povrchu stěn objevují trhlinky, hlavně od rohu oken a dveří? Jak to, že oni mají tak elegantně zakončenou omítku u oken? A tak dále. Otázek by mohlo být daleko více. A proto se ptám znova: Není něco shnilého ve státě dánském? Není přece jen takto provedená omítka méně funkční? Není náhodou celá skladba zdiva trochu znehodnocená? Nebudou se v budoucnu defekty omítky ještě více rozšiřovat? Teprve v tuto chvíli rodina zjišťuje, že v případě použití sádrové omítky Knauf MP 75 L by měl interiér domu zcela jiný vzhled a funkční vlastnosti. Mezitím samozřejmě stejná realizační parta tento svůj ověřený a odzkoušený způsob nabízí dalším nešťastníkům s obvyklou argumentací, že tato stěrková technika je superrychlá, zatímco omítky strašně dlouho trvají, a proto je nedělají. Navíc si všichni budou mnout ruce nad tím, jak ušetřili a co vydělali. A protože znám naše ostřílené realizační party, kterým není radno cokoli vysvětlovat a argumentovat, protože oni to mají za ta léta přece dobře spočítáno, tak se zdržím veškerého komentáře a použiji pouze malou kalkulaci. Pokusím se také o sestavení kalkulačního modelu pro stěrkování:

8 TOP TÉMA 8 Příprava podkladu (předpokladem je absolutně rovný podklad, protože tenkou vrstvou není možné vyrovnat nerovnosti přesahující 4 mm, problém může ale nastat u špalet, při jiných nerovnostech se musí podklad přebrousit), odprášení, a abych ušetřil, tak penetrovat nebudu. Přestěrkování lepidlem na obklady a dlažby, nerovnosti a případné prohlubně musím s předstihem vyrovnat. Při ideálním podkladu musím počítat min. 2 mm lepidla = 2,5 kg lepidla s cenou 3500 Kč za tunu = 8,75 Kč/m 2. Armovací tkaninu vkládám celoplošně do lepidla a používám co nejlevnější typ, avšak alespoň odolnou alkalickému prostředí, jinak mi po čase v lepidle úplně zmizí. Musím ji také pokládat s přesahem, což mi vytváří boule, které však musím vyrovnávat. Při vkládání diagonál se mi u oken také tvoří boule, takže ji tam raději dávat nebudu. Tkaninu seženu zhruba za 15 Kč/ m 2 (přesah nebudu počítat). Podklad musím nechat vyschnout. Případné otřepy přebrousím, odpráším a napenetruji penetrací na bázi styren akrylátového kopolymeru, kterou zředím vodou v poměru 1:9, což vychází tak na 0,6 Kč/ m 2 (a když tam dají chlapi o trochu víc vody, tak to vadit nebude alespoň ušetřím). A nyní jdu stěrkovat, nejlépe v několika vrstvách, abych povrch dobře vyrovnal. Maximálně však položím Sádrová omítka Knauf MP 75 L nebo Rotband je schopna vytvořit prima klima v místnosti, a to díky velkým vzduchovým pórům. Nadměrná vlhkost se vstřebává a ukládá, aby byla v případě potřeby opět předána. Výsledkem jsou stabilní a příjemné klimatické podmínky v místnosti. Nezapomeňme, že vlhkost v objektu se neustále mění (například sprchováním, vařením, mytím, praním, ale i dýcháním). Se sádrovou omítkou MP 75 L a Rotbandem vytvoříte obdivuhodný kletovaný hlazený povrch. Obě sádrové omítky jsou předurčeny jako podklad pro nátěry, tapety, lepení obkladu apod. Sádrové hlazené omítky jsou navíc oproti štukovým dokonale opravitelné. Sádrové omítky snadno a rychle absorbují teplo. Byl zjištěn vzájemný poměr mezi teplotou stěn a vnitřního prostoru místnosti. Je-li tento vztah v rovnováze, tak je pro člověka v dané místnosti nejpřijatelněji. To splňují naše sádrové omítky se součinitelem tepelné vodivosti = 0,25 až 0,35 W/mK. S KNAUF sádrovou omítkou udržíte vysoké pohodlí v interiéru a ještě ušetříte energii. Sádrová omítka je aplikována se systémem rohových profi lů, které ideálně ochrání rohy před poškozením. U oken je možno osadit lištu s trvale pružným jazýčkem pro vytvoření dokonalého a trvale elasticky pružného spojení s rámem okna. Není potřeba žádné akrylování a nedojde k poškození okenního rámu při omítání. Na Ytong si můžete vybrat Penetrace Aufbrennsperre Žádné celoplošné armování (pouze překlady) Ručně min. 5 mm Rotband Strojně min. 8 mm MP 75 L Víc už nic máte hotovo Vladimír Váňa 3 vrstvy, to bude představovat 3 kg mojí oblíbené disperzní stěrky, což znamená 18 Kč/kg = 56 Kč/m 2. Musím však použít rohy, aby to přece jenom nějak vypadalo. Například hliníkový, který vychází cca na 2,70 Kč v průměru na 1 m 2. No a pak vše nechám vyschnout a nakonec přebrousím, nejlépe smirkem 120. Případně ještě jemnějším, abych povrch příliš nepoškrábal, protože to by se negativně projevilo v konečné malbě. U oken to potom zaakryluji. Tam žádný profi l dávat nebudu, okna se jen tak potom otřou a budu předpokládat, že snad nikdo nepoškrábe rám. Když to shrnu, párkrát se na stavbu samozřejmě musím vrátit, to je fakt, ale nemusím nic dělat strojně, protože pronájem strojů je drahý, a aspoň mám nějakou práci. Cítíte ten rozdíl? Závěrem mě zase napadá: být či nebýt? Náklady na 1 m 2 strojně aplikované omítky MP 75 L v ceníkových cenách příprava podkladu penetrace Aufbrennsperre 1:3 s vodou = 1 díl penetrace = 10,436 Kč/100g + 3 díly vody = 400 gramů roztoku (10,436 : 4) = 2,60 Kč/m 2 nátěru (100 ml nátěru) MP 75 L tuna = 6690 Kč spotřeba na 1 m 2 = 0,8 kg/mm, při aplikaci 10 mm = 8 kg materiálu = 53,52 Kč/m 2 v 10 mm Strojní vybavení PFT omítačka + PFT Silomat 1200 Kč půjčovné za den, při obvyklé realizaci 150 m 2 denně = 8 Kč/m 2 Šnek a mantl pro omítání (komplet za 3000 Kč vydrží u MP 75 L na cca 3500 m 2, při správném používání a ošetření) při realizaci 150 m 2 za den = 0,85 Kč/m 2 Mísící hřídel (velmi malé opotřebení, výdrž na m 2 ) při realizaci 150 m 2 za den = 0,1 Kč/m 2 Klobouček trysky (cena 90 Kč, výdrž na 1500 m 2 ) při realizaci 150 m 2 za den = 0,06 Kč/m 2 Armovací tkanina na překlady a diagonálně k otvorům R 85 10x10 (10 % omítacího prostoru = 3,30 Kč/m 2 ) = 3,30 Kč Profily ostré vnitřní pozice (15 Kč/bm počítám 20% spotřebu na 1 m 2 ) = 3 Kč Profily okenní PVC (66 Kč/bm, počítám 10% spotřebu na 1 m 2 ) = 6,60 Kč = celkem 78,09 Kč/m 2 (za materiál a potřebné vybavení, není počítáno opotřebení nářadí) Konečný výsledek nabízí 100% efektivitu, 100% dokonalost a 100% funkčnost.

9 KNAUFSTYL 9 STAVBY V ČR Bezpečnost zavěšených sádro karto no vých podhledů Sádrokartonové konstrukce, které se používaly ve vyspělých zemích po celém světě za účelem zrychlení výstavby, nabízely investorům nejen neobvyklá řešení v podobě rozmanitých tvarů, ale i výrazné snížení investičních nákladů. V České republice se ve větší míře prosadily až po pádu železné opony. Začátky však nebyly jednoduché. Zpočátku narážely tyto systémy na konzervativní bariéru projektantů i uživatelů staveb. Panovala obava z nedostatečné nosnosti takové konstrukce, na které jsme byli zvyklí z dob socialismu. Mnozí si ani neuvědomovali, že se ve stavebnictví ke konci dvacátého století používaly praktiky z dob císaře Josefa II. Právě on nařídil, aby se po velkém požáru v Londýně v roce 1666, který tehdy zničil podstatnou část britské metropole, v Rakousko-uherské monarchii stavělo pouze z pálených cihel o síle zdiva 45 cm (1782). Tato metoda stavění měla zaručit odpovídající mechanické, tepelné a požární požadavky na vlastnosti budov, které tehdejší doba na konstrukce staveb kladla. V dnešní době jsou tyto obavy naštěstí zažehnány. Najdou se však ještě stavebníci, u kterých přežívají pochybnosti o tomto způsobu výstavby, zvláště pak u podhledů, které jsou nenosné a jen tak visí ve vzduchu na drátech. Pravdou ovšem je, že pokud jsou sádrokartonové podhledy Knauf provedeny přesně dle dokumentace výrobce, žádné riziko nehrozí. Tyto typy konstrukcí jsou prověřeny letitou praxí, ale zároveň certifi kovány autorizovanými osobami, jako jsou CSI (centrum stavebního inženýrství), PAVUS, a. s., (státní požární zkušebna) a dalšími. Správné provedení dle dokumentace výrobce znamená, že pro montáž bude jako podklad použit technický list Knauf D 11. V něm jsou uvedena jasná pravidla pro stanovení množství závěsů a jejich druh v závislosti na dalších požadavcích například požární odolnosti, kde je popsáno kotvení závěsných drátů do nosných stropů buď ocelovými stropními hřeby BZN 6, případně jinými prověřenými uchycovacími prostředky v závislosti na materiálu nosné konstrukce. Technické listy rovněž obsahují podrobné informace o způsobu kladení sádrokartonových desek na připravenou nosnou konstrukci podhledu, jejich minimální přesahy, vzdálenosti šroubů, dilatační úseky a běžné detaily, jako jsou například ukončení u obvodových stěn, dilatace apod. Přes všechna tato zcela jasná pravidla nastanou někdy situace, kdy sádrokartonový podhled spadne. Podobné zprávy se šíří velice rychle a lidé je přijímají s obavami, protože montážní fi rma, případně generální dodavatel stavby, zpravidla nepřizná svou chybu. Z výčtu nedodržení montážních zásad u poškozených podhledů se nejčastěji objevuje nepřípustné použití plastových hmoždinek, velké rozteče hlavních a montážních profi lů, nedodržení nutného počtu zavěšovacích prvků, chybný směr záklopu sádrokartonovými deskami či nedostatečný počet šroubů. Může se ale stát, že dojde k poškození a dokonce i k pádu správně namontovaného podhledu. To postihuje především velké stavby, jejichž termíny jsou pod hranicí možnosti dodržet posloupnost stavebních prací. Po hotových sádrokartonových podhledech pak chodí pracovníci ostatních stavebních profesí a dodělávají chybějící instalace, na které nebyl čas díky neúnosnému stavebnímu tempu. Technická dokumentace výrobce (technický list Knauf D 11) povoluje zatížení sádrokartonového podhledu osamělými břemeny 6 kg na 0,5 m 2 (pole mezi montážními profi ly). V případě přítomnosti osob na podhledu je však tento limit mnohonásobně překročen, a proto může dojít k trvalému poškození, výjimečně i ke zřícení. Tato neblahá skutečnost však dokazuje, s jakou mírou bezpečnosti jsou sádrokartonové podhledy navrhovány. Znamená to, že jsou mnohdy schopny unést i více než 10násobek povoleného zatížení. Lze tedy s jistotou tvrdit, že při dodržení předepsaných podmínek je jejich užívání více než bezpečné. Přiložené fotografi e dokladují realitu na velké stavbě spadlý podhled a zároveň také způsob, s jakým je se sádrokartonovými podhledy na stavbě zacházeno. Názor na možná opatření si jistě udělá každý sám. Milan Švůgr Možnosti tvaru sá drokartonový ch podhledů jsou nevyčerpatelné 2. Spadlý a přestro sprá vně namontovaný podhled 3. Zachá zení s dokončený mi podhledy okolí revizní ch dví řek nemá šanci zá krok přestá t bez úhony 4. Zachá zení s podhledy po jejich dokončení vede někdy ke zničení celé ho dí la

10 STAVBY V ČR 10 Developerský projekt Černohorská-Ivanovice představuje výstavbu 34 bytových jednotek, několika komerčních a administrativních prostor, 50 krytých parkovacích stání a patřičné infrastruktury. Projekt výstavby bytových domů je situován na severním okraji Brna, který patří k nejvyhledávanějším oblastem ve městě. Blízkost přírody, zajištěná infrastruktura a bydlení, které v žádném případě není sídlištního typu, dělají z tohoto projektu velmi zajímavou nabídku pro zájemce o koupi nového bytu. K fi nální úpravě interiérů byly použity sádrové omítky Knauf MP 75L VL. Přes drobné prvotní problémy s rychlostí jejich vyzrávání byla laboratoří Knauf Praha upravena a vytvořena receptura, která zajistila výbornou zpracovatelnost omítkové směsi na stavbě. Materiál si velice oblíbili omítkáři zpracovatelské fi rmy F.R.H.B. Was-Bud z Polska, kteří vnitřní sádrové omítky realizovali včetně dodávky materiálu. V průběhu realizace těchto omítek byla pravidelně kontrolována jak kvalita materiálu, tak i kvalita hotových omítek zástupci naší společnosti, což velmi pozitivně hodnotil i generální dodavatel. Luděk Krejčíř Název stavby: BYTOVÉ DOMY IVANOVICE Adresa: Černohorská ul., Brno Rozpočet: přes 100 mil. Kč Účel stavby: Realizace bytových domů Investor: VIVAS CZ, s. r. o. Projektant: VIVAS CZ, s. r. o. Dodavatel: VIVAS CZ, s. r. o. Zpracovatel: F.R.H.B. Was-Bud, PL Materiál: Sádrová omítka MP 75L VL, 180 t Délka stavby: 08/ /2009

11 KNAUFSTYL 11 STAVBY V ČR Rekonstrukce významných kul turních či stavebních památek patří vždy mezi nejprestižnější zakázky nejen stavebních firem, ale i jejich subdodavatelů včetně dodavatelů materiálů. Firma Knauf není v tomto směru žádným nováčkem. V loňském roce se mezi zakázky tohoto charakteru zařadil památkově chráněný objekt z centra Prostějova. Budova stará více než 110 let poskytla ideální prostor pro uplatnění výrobků Knauf, o čemž svědčí výše uvedený výčet použitých materiálů. Zakázky tohoto typu jsou velmi ostře sledovány jednak ústavem památkové péče, v našem případě se sídlem v Olomouci, tak samozřejmě zadavatelem, kterým bylo město Prostějov, ale i veřejností. Úspěch zakázky a její kvalita se pak stává výkladní skříní všech zainteresovaných stran. Podstatou zakázky byla rekonstrukce fasády spojená s repasováním původních dřevěných oken. Technicky i materiálově náročnou stavbu prováděla firma Tomáše Wolkera, která již měla bohaté zkušenosti s produkty firmy Knauf. Obytný dům v centru Prostějova se nazývá Knížecí, neboť ho v roce 1605 zakoupil kníže Karel I. z Lichtenštejna. Po 30leté válce sloužil jako správní dům vrchnosti a do dnešní podoby byl přestavěn v roce 1890 podle plánů prostějovského rodáka a významného vídeňského architekta Maxe Fleischera. Mojmír Buriánek Název stavby: Adresa: Rozpočet: Účel stavby: Investor: Projektant: Dodavatel: REKONSTRUKCE FASÁDY OBJEKTU V PROSTĚJOVĚ Perštýnské náměstí 7, Prostějov cca 4 mil. Kč Rekonstrukce povrchového pláště budovy spojená s repasí oken Město Prostějov Ing. arch. Beran Zdeněk, Ing. Hynková Iva Tomáš Wolker Knauf omítka jádrová vápenocementová, MV 2, 40 kg, Knauf omítka cementová podkladní, MCS 1, 40 kg, Knauf omítka cementová, soklová, MC 1, 40 kg, Knauf omítka vápenocementová štuková, MVJ 2, Materiál: 40 kg, Knauf omítka vápenocementová jemná strojní, MVS J, 40 kg, Tiefengrund základní nátěr hloubkový, 15 l, Knauf SM 700 renovační stěrka, 30 kg, silikonový fasádní nátěr 25 kg, silikonová penetrace 15 kg, silikonová penetrace 5 kg. Délka stavby:

12 AKTUALITA 12 Odborné semináře 2009 Firma KNAUF připravila v tomto roce pro své obchodní partnery tradičně velmi bohatou nabídku odborných seminářů, které zahrnují všechny produktové oblasti firmy Knauf. Podstatou seminářů je seznámit účastníky nejen se všemi inovacemi, které firma Knauf neustále přináší, ale rovněž pomocí praktických ukázek a realizací ukázat doslova v přímém přenosu, jak lze všechny systémy Knauf dokonale využít a použít. To vše si klade jednoznačný cíl, kterým je maximální spokojenost konečných zákazníků uživatelů systémů Knauf. Školení bývají tradičně jednodenní, respektive dvoudenní. Program na rok 2009 zahrnuje celkem 22 seminářů rozdělených do tří skupin. První skupina je orientována na suchou výstavbu a podlahové systémy. V této oblasti zaslouží největší pozornost dvoudenní seminář věnovaný Aquapanelu, Vidiwallu a Vidifl ooru. K dalším velmi zajímavým tématům této skupiny patří představení sádrovláknitých desek FIREBOARD. V obsahu seminářů nechybí dále tmelení a penetrace a v neposlední řadě velmi široké téma: stěny, podlahy, podkroví a podhledy. Semináře jsou vždy cíleně zaměřeny buď na zpracovatele, projektanty, stavbyvedoucí a stavební dozor, anebo na prodejce. Druhá skupina se týká omítkových a fasádních systémů. V ní nechybí seminář věnovaný problematice sádrových a vnitřních omítek. Pozornosti jistě neuniklo školení věnované kontaktním zateplovacím systémům a rovněž i vnějším omítkám. Třetí a poslední skupinu tvoří samozřejmě stavební chemie. red Teoretická část školení 2. Praktická ukázka právě začíná 3. Účelem školení je naučit se prakticky materiály a systémy používat

13 KNAUFSTYL 13 PRODUKTY KNAUF AQUAPANEL technologie budoucnosti Ve stavebnictví se mnohdy potýkáme s problémem vlhkosti, která může mít nepříznivý vliv na životnost konstrukce nebo na stálost konečné povrchové úpravy. Hovoříme zejména o prostředí, kde je vlhkost na denním pořádku. Jsou to pochopitelně venkovní plochy odolávající povětrnostním vlivům, ale i vnitřní prostory, kterými mohou být například koupelny. Vývoj stavebních materiálů obecně jde však neustále kupředu, přičemž se na tomto vývoji nemalou měrou podílí i vývojové centrum firmy Knauf. A právě díky němu je tu novinka v podobě technologie AQUAPANEL Cement Board. Tento nový stavební prvek přináší naprostý převrat do projektování a konstrukcí budov v celé Evropě. Jedná se o stavební materiál s neobyčejně dlouhou životností, který vytvoří masivní a přitom dokonale suchý podklad, jenž je odolný vůči extrémní vlhkosti a klimatickým vlivům. Cementové desky AQUAPANEL Cement Board se vyznačují snadnou montáží a nabízejí rozhodující přednosti při minimálních montážních nákladech. Ostatně jak je u produktů Knauf obvyklé. Desky pro vnitřní prostory Pro interiérové prostory je určen systém AQUAPANEL Cement Board Indoor. Tento produkt nabízí architektům a zpracovatelům osvědčený podklad pod keramické obklady, který prokazuje své neocenitelné přednosti zejména ve vlhkém až mokrém prostředí. Desky jsou 100% voděodolné a jsou vhodné rovněž pro instalaci zavěšených podhledů ve vlhkých a mokrých místnostech.

14 PRODUKTY KNAUF 14 Desky pro venkovní plochy Systém AQUAPANEL Cement Board Outdoor nachází uplatnění při výstavbě venkovních stěn, venkovních rohů, renovacích fasád a realizaci ostatních venkovních a zvláštních projektů. Deska je 100% vhodná pro omítání a je určena pro provětrávané fasády nebo pro přímé obložení. Desky určené na podlahy Dalším produktem je systém AQUAPANEL Cement Board Floor. S jeho pomocí lze vytvořit dokonalou náhradu tradičních mokrých litých podlah a podlah ze sádrovláknitých, sádrokartonových a dřevotřískových desek. Jedná se samozřejmě o systém montáže cementových prvků na bázi suché podlahy. AQUAPANEL Cement Board Floor nabízí svým uživatelům naprosto stabilní a především suchou cementovou podlahu, která je 100% vrstvou z minerálních vláken. Díky tomuto doplňku se dosáhlo zvýšení izolačních vlastností celého systému. Druhou specialitou je AQUAPANEL Cement Board Floor Tile Underlay, což je v podstatě lehká a velmi tenká, přičemž dokonale stabilní, cementová stavební deska určená pro všechny typy keramických obkladů na dřevěném podkladu. Deska je vhodná především pro aplikace s nízkou konstrukční výškou. Konstrukční tloušťka 6 mm zaručuje hladký přechod mezi fi nální dlažbou a kobercem. V praxi to znamená, že není nutné instalovat například práh. Systém, který lze velmi snadno opracovávat, je ideální pro jednoduché a rychlé renovace starších podlah, které vyžadují zachování velmi nízké celkové výšky. Díky novému systému Knauf AQUAPANEL Cement Board lze v mnoha směrech usnadnit technologický postup stavebních prací nejen u nových konstrukcí, ale zejména u renovací starších budov a objektů. AQUAPA- NEL Cement Board šetří zpracovatelům čas, investorům fi nance a architektům a projektantům nabízí nové konstrukční možnosti. Peter Piatek odolná proti vodě a plísním. Je vhodná pro všechny druhy podlahových konstrukcí v interiérech, a to i ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, wellness-centra, sauny, bazény, nemocnice atd. Systém AQUAPANEL Cement Board Floor je jediný systém osvědčený pro parkety i pro podlahové vytápění. Suché stavební prvky pro podlahy nabízejí také dvě speciální alternativy. Je jím AQUAPANEL Cement Board Floor MF, který je na spodní straně opatřen navíc izolační

15 KNAUFSTYL 15 KNAUF PARTNEŘI Nízkoenergetické rodinné domy BAHAL preferují KNAUF Nejčastěji skloňované slovo dnešních dnů je KRIZE. Toto slovo dostává i mnoho přívlastků, jako například finanční, ekonomická, hospodářská, sociální, energetická.. A nejen to, krize má dokonce i své oblíbené obory, jako jsou automobilový průmysl nebo stavebnictví. V tuto chvíli, kdy se stupňují obavy z kolapsu automobilového průmyslu a dochází k útlumu ve stavebnictví, přichází na trh firma BAHAL ČR, a. s., která je připravena být automobilkou ve stavebnictví! Nízkoenergetické rodinné domy BAHAL jsou profesionálně připraveny jako rodinný automobil. Zákazník má možnost si vybírat z 11 typových řad, v rámci kterých je nabízeno 1740 typových projektů. V každé typové řadě je připraveno cca 160 projektů. Každý si může nalézt takový projekt, který bude na daném pozemku fungovat nízkoenergeticky, a přitom si může vybrat, z jaké strany bude k domu přicházet či přijíždět automobilem. Současné požadavky na komfort a pohodu bydlení jsou ovlivňovány fi nanční náročností. Jednak z hlediska prvotní investice a jednak provozními náklady, zejména energetickými. Nízkoenergetické rodinné domy BAHAL jsou v tomto směru v mnoha ohledech výjimečné. Využívají tzv. BAHAL SYSTEM, což je v ČR nový stavební systém, který se opírá o 90letou tradici výstavby domů v Severní Americe. Výjimečná kvalita je dokladována až 30letou zárukou. BAHAL SYS- TEM, respektive jeho sendvičová konstrukce, vykazuje extrémní tepelný odpor, vyniká mimořádnými akumulačními, protipožárními, hygienickými a akustickými vlastnostmi. Rodinné domy BAHAL se chovají v celé České republice přísně nízkoenergeticky, což ve většině případů dokládá Průkaz energetické náročnosti budovy třídy A. Tepelně izolační vlastnosti nezajišťuje pouze kvalita jednotlivých použitých materiálů, ale také řešení tepelných mostů a řemeslné zpracování veškerých stavebních detailů. Ke komfortu bydlení v neposlední řadě přispívá podlahové vytápění a systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Nabídka 5 variant technologických výbav poskytuje například přípravu pro solární panely, nebo možnost využití tepelného čerpadla vzduch voda (případně země voda) jako primárního zdroje vytápění. Technologické zázemí lze rozšířit dále o zemní tepelný výměník, solární systém pro ohřev užitkové vody a vytápění, hospodářství s dešťovou vodou či systém automatických nadokenních rolet. Při výběru vhodné technologické varianty si zákazník volí mezi investicí, provozem domu (resp. návratností) a komfortem. Z hlediska provozu domu (topení a ohřev vody) jsou propočítány všechny domy v celé ČR. Jako příklad uveďme rodinný dům Victoria, který má v teplotní oblasti do 12 C při technologické variantě Standard solar I. + II. celoroční náklady na vytápění a ohřev teplé vody 7005 Kč, přičemž součástí výše uvedených nákladů je paušální položka účtovaná společností ČEZ ve výši 4084 Kč. O těchto údajích pak také hovoří Průkaz energetické náročnosti budovy třídy A. Akustické zkoušky prokázaly, že BAHAL SYSTEM, díky sofi stikovaně kladené izolaci a minimálnímu přenosu zvuku samotnou konstrukcí, vyniká mimořádnými akustickými vlastnostmi. Konkrétně kročejová neprůzvučnost dosahuje hodnoty 66 db. Příkladem ekologičnosti stavby a péče o zdraví našich klientů je bezesporu využití dřevotřískových desek bez formaldehydu. Na přípravě nízkoenergetických rodinných domů BAHAL se podílel 20členný tým projektantů a architektů s nezastupitelnou pomocí fi rem REHAU, ROCKWOOL, Knauf Praha, Knauf Insulation, Stiebel Eltron, Arcelor Mittal a Kronospan. Firma BAHAL ČR, a. s., je dodavatelem tzv. základní stavby, u které garantujeme klíčové vlastnosti a přebíráme záruky za naše partnery. Důsledně dbáme na kvalitu námi vyškolených stavebně-montážních fi rem. Po celou dobu výstavby probíhá ze strany BAHAL ČR, a. s., supervize, díky které je zaručeno dodržení stavebního postupu a precizní kontrola klíčových vlastností stavby. Ve spolupráci s našimi kooperujícími fi rmami nabízíme i celkovou fi nalizaci domu a rovněž velmi výhodné podmínky fi nancování. Stiva Jokeš

16 KNAUF PARTNEŘI 16 D. R. G. Interiéry Teplice Společnost D. R. G. Interiéry vznikla v roce V počátku se orientovala jen na montáže sádrokartonových konstrukcí a podhledů. S rostoucím objemem zpracovávaných materiálů byla činnost společnosti v roce 2000 rozšířena o prodejní sklad a prodej materiálů i nářadí pro sádrokartonové konstrukce. Zájem zákazníků o dodávky interiérových realizací prostoru přivedl firmu k rozšíření sortimentu služeb o dodávky interiérových truhlářských výrobků, obkladů stěn, podlah, kuchyňských linek a různých dřevěných konstrukcí, zejména vnitřních. Další etapou rozvoje společnosti bylo rozšíření služeb o montáže plastových oken VEKA, dále o pokládku suchých podlah a protipožárních ucpávek. Díky poptávkám o komplexní dodávky firma přistoupila k zateplování objektů včetně fasád a montáži venkovních dřevěných konstrukcí se střechami včetně průhledných prvků. Jak jste pane Rusnioku vlastně začínal? Než jsem fi rmu založil, pracoval jsem ve stavařině již dříve. Tehdy v roce 1993 však nastala doba, kdy investoři začali vyžadovat atypické a tvarované podhledy a příčky. Začal jsem nejprve s malými zakázkami, ale postupem času jsem se dopracoval k realizacím v objemu až 10 mil. Kč. Například jsme stavěli interiér včetně atypického podhledu u provozovny McDonald s v Ústí nad Labem. To bylo v roce V roce 2000 jsme pak pracovali na rekonstrukci Krajského úřadu v Ústí nad Labem, kde bylo nakonec položeno kolem 15 tisíc m 2 SDK desek. Jak byste charakterizoval vaše současné zaměření? Stále se věnujeme realizaci suché výstavby. Jako příklad mohu uvést stavbu bytového komplexu Čertovka v Karlových Varech, která dosahuje objemu cca 25 tisíc m 2 SDK desek, což je velmi úctyhodné číslo. Pravdou je, že před třemi roky jsme se začali věnovat vývoji meziokenních prefabrikátů, čili tzv. MIV (meziokenní izolační vložka) systémů. Vývoj trval zhruba rok a byl završen úspěšnými zkouškami v Pavusu a CSI Praha. Naše prefabrikáty, které dodáváme pod názvem MIV DRG, se dají použít při rekonstrukci a revitalizaci panelových objektů v návaznosti na výměnu okenních pásů. Nutno dodat, že na výrobu MIV byly použity výhradně systémové produkty fi rmy Knauf. Musím ještě říci, že když fi rma Knauf přišla s novinkou v podobě plně cementových desek nazvaných Aquapanel, tento materiál nás pro svoje bezkonkurenční vlastnosti velmi zaujal. Důvody jsou zřejmé. Především je to maximální odolnost a stabilita v exteriérových podmínkách, která je pro tento prefabrikát maximálně důležitá. Jejich další velkou výhodou je možnost okamžité aplikace omítek a fasádních nátěrů. A to buď přímo při výrobě MIV DRG, anebo až po osazení na stavbě. Můžete mi říct hlavní důvody, proč je vhodné používat při rekonstrukci panelových objektů právě MIV? Vždyť existují i jiné zdicí materiály. Vlastnosti těchto lehkých prefabrikátů ocenily zejména fi rmy, které se přímo specializují na revitalizaci panelových objektů, a to hned z několika důvodů. Předně, nevýhodou klasických vyzdívek je časová i technologická náročnost. Kvalita není vždy uspokojivá, a je-li špatné počasí, vyzdívky se velmi nesnadno provádějí. Zapomenout nesmíme také na skutečnost, že z důvodu statiky stavby omítky mnohdy na vyzdívkách popraskají, což vede k reklamacím. Naopak v případě MIV prefabrikátů ocení každý rychlou a čistou montáž, která trvá přibližně 20 minut u jednoho prefabrikátu. Protože je MIV fi nálně upraven jak z vnější, tak vnitřní strany, začisťují se pouze spoje s okny, nadpraží a parapet, případně i mezibytové příčky. Vlastní montáž MIV mohou provádět i pracovníci, kteří instalují okna. Čímž šetříme počet nutných profesí. Velmi důležitým argumentem je, že MIV prefabrikáty jsou certifi kované a splňují požární odolnost 90 minut, tepelné nároky U = 0,3 W/m 2 K a rovněž i akustické a statické požadavky. Díky rychlé montáži lze pracovat i za nepříznivých povětrnostních podmínek, přičemž montáž lze provádět z interiérové i exteriérové strany. Samozřejmostí jsou pak variabilní rozměry a různé tloušťky, které uspokojí jakékoli požadavky ze strany investorů Jaké jsou vaše záměry do budoucna? Chceme se i nadále zaměřovat na odvětví suchého stavebnictví a rozvíjet se v aplikacích MIV DRG prefabrikátů. Děkujeme za krátký rozhovor. David Majling 1. Zakladatelem firmy byl pan Daniel Rusniok, dnes uznávaný specialista na suchou výstavbu 2. Výměna oken bývala kdysi problematická, dnes je daleko jednodušší 3. Obytný dům s novými okny 4. Použití prefabrikátu MIV v praxi 5. Práce na novém okně finišuje 6. Čistě vyměněné okno

17 KNAUFSTYL 17 KNAUF PARTNEŘI STAVEBNÍ SPOLEČNOST LEVEL Společnost Level, a. s., byla založena v roce 1990 a v průběhu své existence dosáhla počtu 700 zaměstnanců a obratu přes 900 milionů korun. Od samého počátku se fi rma věnovala stavební činnosti. V současné době již Level, a. s., disponuje vlastním projekčním ateliérem, dopravou, stavební výrobou včetně přidružených řemesel, zámečnickými dílnami, výrobnou plastových oken a truhlářskou dílnou pro běžné stavební práce i pro kompletní zařizování interiérů. Nejprve se fi rma Level zaměřovala na rekonstrukce historických budov, ale svoje pole působnosti velmi rychle rozšiřovala. Zejména pak do oblasti potravinářských řetězců, bankovních ústavů, školských zařízení a mnoho dalších staveb, rekonstrukcí a renovací včetně výstavby novostaveb na tzv. zelené louce. Za zmínku stojí takové realizace, jako byly velkoprodejny Julius Meinl, Pronto Plus, dále pobočky bankovních domů České spořitelny a Komerční banky, nebo lázeňský areál Médeia Bohemia či business centrum BesNet atd. Z rekonstrukcí historických objektů je patřičné připome- nout provedení nových fasád na Trojském zámku v Praze či například rekonstrukce historických objektů na Malé Straně, zejména pro Řád Maltézských rytířů. Působnost fi rmy Level, a. s., je po celém území České republiky. Společnost je dlouholetým odběratelem a partnerem fi rmy Knauf. red Bytový dům na pražském Proseku 2. Logistický areál v Kolíně 3. Bytové domy v Peci pod Sněžkou 4. Činžovní dům v Křižovnické ulici v Praze

18 ROZHOVOR 18 STAVEBNICTVÍ BY NEMĚLO BÝT POLITICKÝM PROBLÉMEM Spolupráce mezi firmou Knauf a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) nabrala nový směr. Při této příležitosti jsme požádali Ing. Svatopluka Zídka, prezidenta Českého svazu stavebních inženýrů a přednostu OK ČKAIT, o rozhovor. své desetileté činnosti jsme do Česka přivedli největší kapacity průmyslové archeologie. Společně s nejbližšími partnery i organizátory z dalších měst se chceme zaměřit na konkrétní příklady konverze industriální architektury i ukázky možností využití těchto objektů, které bohužel nadále mizí před očima. Za největší úspěch bienále pokládáme rozšíření jeho aktivit i do dalších měst, a to i mimo tradiční partnery akce. Kromě Prahy, Kladna a Ostravy pracujeme v letošním roce na přípravě programu v Ústí nad Labem, dále na Jablonecku a Liberecku, ve Zlíně a také v Žatci. Veškeré programové detaily průběžně zveřejňujeme na Jaký je váš názor na vydávání podobných firemních časopisů, mají vliv na odbornou veřejnost? Otázka systému celoživotního doplňování odborných informací je pro každého inženýra a technika základem jeho úspěchu v profesi. Jsem přesvědčen, že i forma vydávání fi remních časopisů tomuto rozšiřování informací účinně napomáhá. Proč si vaše oblastní kancelář ČKAIT vybrala právě společnost KNAUF jako hlavního garanta své valné hromady? Základním impulzem pro rozhodnutí navrhnout fi rmě KNAUF Praha, s. r. o., garantování valné hromady ČKAIT v Karlovarském kraji bylo mé konstruktivní jednání s produktovým manažerem fi rmy panem Ladislavem Linhartem, ve kterém mne přesvědčil o strategii fi rmy. Cílem fi rmy není pouze realizovat prodej svých výrobků, ale podílet se i na informování technické veřejnosti o svých inovačních počinech a správné aplikaci při používání výrobků. Jistou roli sehrála i skutečnost, že jsem často příležitostným kbelským občanem, a proto i rozvoj fi rmy KNAUF, která má ve Kbelích sídlo, se zájmem sleduji. Domníváte se, že z vašeho pohledu měla prezentace společnosti KNAUF na vaší valné hromadě nějaký význam? Hlavním poučením pro účastníky byla skutečnost, že fi rma KNAUF není pouze dodavatelem materiálů pro sádrokartonové příčky, ale i významným dodavatelem systémů pro venkovní využití na fasádách a rovněž dodavatelem kvalitních sádrových omítek, stěrek a tmelů, nejen pro sádrokartonové konstrukce, ale pro jakékoli nosné i nenosné zdivo. Jak vidíte vývoj ve stavebnictví v letošním, jak se říká krizovém, roce pohledem dlouholetého, zkušeného pracovníka v našem oboru? Je zřejmě obecnou pravdou, že v případě ekonomických problémů patří stavebnictví k těm nejohroženějším. Myslím, že se budeme nuceni smířit s úbytkem zakázek od soukromých investorů, ale jsem přesvědčen, že významnou měrou by je mohly nahradit veřejné zakázky, a to nejen v očekávané oblasti technické i dopravní infrastruktury, ale měly by jimi být i zakázky v oblasti účinného snižování energetické náročnosti již užívaných veřejných budov. Stát by měl ovšem občany ekonomickými pobídkami inspirovat i k podobným úpravám u neveřejných budov. Máte nějaké osobní přání pro náš stavební obor do letošního roku? Osobní přání pro stavebnictví bych si dovolil formulovat jednou větou. Přál bych si, aby se stavebnictví nestalo v roce 2009 politickým problémem, ale zůstalo základním problémem ekonomickým. Děkujeme za rozhovor. Ladislav Linhart Jak byste si představoval další účinnou spolupráci s firmou KNAUF? Pokud se týká popularizace inovací v oblasti výrobků a technologií, nabízím odbornou pomoc formou konzultací při přípravě podkladů přihlášky v soutěži INOVACE ROKU Potřebné základní informace lze nalézt na webové stránce Jsem přesvědčen, že některý inovovaný výrobek nebo technologie fi rmy KNAUF by si popularizaci účastí v této soutěži zasloužily. Věřím, že vhodný způsob kooperace bychom mohli hledat i ve spolupráci fi rmy KNAUF s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI. Kolegium je jedním z hlavních organizátorů bienále Industriální stopy. Za dobu

19 KNAUFSTYL 19 VOLNÝ ČAS Lyžování v Söldenu aneb sportovní víkend s Knaufem Po velkém úspěchu loňské akce uspořádala ke konci roku firma Knauf pro své obchodní partnery opět prodloužený víkend v rakouských Alpách. Místem pobytu bylo zvoleno, stejně jako v loňském roce, tyrolské středisko Sölden, které patří díky svým lyžařským možnostem a rozvinutým službám mezi nejlepší v Rakousku. Dva známé ledovce Rettenbach a Tiefenbach zaručují ideální podmínky prakticky po celou sezonu. Na rozdíl od minulého ročníku byl sraz všech účastníků až na místě. V hotelu Sunny nás uvítal vedoucí prodeje pan Mgr. Martin Beer, který také všechny seznámil s programem a zázemím hotelu. Přestože nám počasí příliš nepřálo, můžeme hovořit o štěstí, že jsme se nacházeli právě v tomto středisku. Samotný příjezd provázelo husté sněžení, které ovšem v jiných oblastech Rakouska způsobilo velkou kalamitu, jakou podle slov místních horalů pamatují jen ti nejstarší domorodci. O několik desítek kilometrů dál, jihovýchodně od Söldenu, byly Rakousko a severní Itálie zasaženy intenzivním sněžením, při kterém byl překonán dosud zaznamenaný rekord v množství napadaného sněhu během jednoho dne z roku 1917, a to 104 cm. Nový rekord má od roku 2008 hodnotu 137 cm, což pochopitelně způsobilo v postižených oblastech nemalé problémy. Lyžování bylo během prvních dvou dnů náročné a prověřilo i silné povahy. Třetí den se počasí umoudřilo a na lyžaře čekala záplava čerstvého sněhu a perfektně upravené sjezdovky. Po nutných zabezpečovacích pracích (odstranění lavin) byl v odpoledních hodinách zpřístupněn i ledovcový terén a místy vykukující sluníčko poskytlo krásné výhledy do údolí a na okolní kopce. Díky množství sněhu byla dobrodružným zážitkem i cesta autobusem do horské chaty ležící ve výšce přes 2000 metrů. Mnozí z účastníků si oddechli až ve chvíli, kdy uchopili louče a vydali se po svých zasněženou krajinou do zhruba 500 metrů vzdálené restaurace, kde na všechny čekala typická místní večeře. Po několika hodinách strávených na horské chatě jsme museli opět dolů. První polovina šťastných odjela přistaveným autobusem a na zbytek osazenstva čekalo další neplánované překvapení, když místo objednaného autobusu dorazily taxíky, jejichž řidiči předváděli své umění na zasněžené cestě takovým způsobem, že někteří museli následně vyhledat malou psychickou pomoc v místních barech městečka Sölden. I když byl večerní program velmi náročný, na sjezdovkách nechyběl následující den nikdo. Rovněž poslední večer jsme strávili velmi aktivně. Kuželkové dráhy sportovního centra byly svědkem mnoha nemilosrdných sportovních klání. Klobouk dolů před všemi, kteří byli schopni po náročném lyžování takových sportovních výkonů. Výsledky nejsou známy, ale podle atmosféry na sportovišti a v přilehlém okolí se všichni dobře bavili. Podobně jako v předchozím roce provázela i tuto akci velmi přátelská atmosféra podpořená skutečností, že se všichni ve zdraví vrátili domů bohatší o spoustu zážitků. S pozdravem SKOL končíme tuto krátkou recenzi proběhnuvší akce a pevně doufáme, že ji příští rok budeme moci opět zopakovat. Ivo Gonos Příprava na lyžařsky náročný den 2. Počasí bylo proměnlivé 3. Náš krásný hotel 4. A jdeme na to...

20 VOLNÝ ČAS 20 ZA VÍNEM NA MORAVU V naší tradiční soutěži firemního magazínu Knaufstyl se hraje o různé ceny. A jednou z nich byl víkend strávený v Lednicko- -valtickém areálu. Na zajímavý výlet byla pozvána paní Dagmar Kadlecová, vedoucí skladu KB Blok Libochovice, společně s manželem. Vše se odehrálo 21. až 23. listopadu, a přestože byla již zima a člověk by si myslel, že na podobné výlety je trochu pozdě, bylo na co se těšit. Hned u páteční večeře v Břeclavi čekala na všechny účastníky tradiční svatomartinská husa, u které nesměla chybět ochutnávka Svatomartinských vín. A vína hrála velkou roli i následující den. Po snídani jsme se všichni vydali na prohlídku rozlehlého Lednicko-valtického areálu, kterou jsme začali u Kolonády na návrší u Valtic. Kolonáda zvaná také Reistna se tyčí na stejnojmenném návrší, prakticky na samé hranici s Rakouskem. Dříve se po ní procházeli páni Lichtenštejnové a shlíželi odsud své panství. Architektura nese prvky antického slohu po vzoru Schönbrunnské kolonády (postavena ve Vídni v 1. pol. 19. století) a je zdobena postavami z antické mytologie. Naše druhá zastávka byla u romantické stavby ve stylu římského triumfálního oblouku zvaného Rendez-vouz nebo Dianin chrám. V příjemné náladě jsme pokračovali na zámek Valtice, který byl rodovým sídlem Lichtenštejnů do roku Prohlídka zámeckých sklepů z roku 1430 začala přednáškou o výrobě vína a jeho tradici. Na závěr jsme mohli ochutnat i místní vinařské výrobky. Po obědě byla naplánovaná návštěva Pohanska a jeho empírového loveckého zámečku z počátku 19. století. V patře zámečku jsme objevili výstavu archeologických nálezů z doby Velkomoravské říše. Poslední zhlédnutou památkou dne byl Apollonův chrám, což je stavba s osmi dórskými sloupy a mytologickými výjevy ležící nad Mlýnským rybníkem, nazývaným také Apollo. Chrám vytváří nad vodní plochou zajímavou kopulovitou dominantu. Večer proběhl již zcela ve vinařském stylu. Čekala nás klasická ochutnávka místních valtických vín s patřičným výkladem, jenž nám měl ozřejmit charakteristiku, vůni a chuť jednotlivých vzorků. Začátek neděle jsme prožili na Dyji. Projížďka lodí k Janovu hradu nám ukázala okolní krajinu a lužní lesy ze zajímavého pohledu. Vidět byly například bobří nory spolu s nahlodanými kmeny. V korunách stromů se to zelenalo spoustou jmelí, což dokreslovalo romantickou atmosféru podzimní krajiny. Janův hrad (Janohrad) je pseudogotická zřícenina hradu postavená po anglickém vzoru v letech 1807 až Dříve sloužila jako lovecký zámek, shromaždiště panstva před honem a místo konání posledních lečí. Dnes ukrývá zajímavou ornitologickou a loveckou expozici. Po krátkém přesunu autem jsme pokračovali prohlídkou zasněženého parku v Lednici a také palmového skleníku z poloviny 19. století, který nám nabídl sbírku tropických a subtropických rostlin. Pro zajímavost, tento skleník je nejstarší v Evropě a po rozsáhlé rekonstrukci byl v roce 2002 zpřístupněn veřejnosti. Poslední zastávkou našeho výletu byl Hraniční zámeček, postavený v letech 1826 až 1827 na historické hranici rozdělující území Moravy a Dolního Rakouska. Stavba stojí v těsné blízkosti Hlohoveckého rybníka. Zámeček je dnes v soukromých rukou a slouží jako restaurace, kterou jsme rovněž plně využili. Po obědě jsme se s výherkyní rozloučili konstatováním, že časopis Knaufstyl přináší pozornému čtenáři nové informace nejen o produktech a technologiích fi rmy Knauf, ale také možnosti příjemně stráveného času našich výherců. Pavel Švec Výherci před přístavem Břeclav na Dyji 2. Slavnostní zahájení výletu přípitkem ve sklepení hotelu IMOS 3. Randez vous nebo-li Dianin chrám 4. Přístaviště v Břeclavi s lodí připravenou na výlet k Janovu hradu

Odborné semináře 2013 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok

Odborné semináře 2013 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Odborné semináře Knauf 2013 Odborné semináře 2013 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Obsah a termíny Téma: Termín: Místo: strana: Efektivní řešení dřevostaveb + základy stavební chemie lepení a obkládání

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Inovační technologie lepení pro Vaše okna

Inovační technologie lepení pro Vaše okna Inovační technologie lepení pro Vaše okna Technologie lepení oken nejnovější generace Používání inovačních technologií zlepšuje mnoho oblastí našeho života. Nové postupy a pokrok se nezastaví ani před

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV THERMAL ENVIRONMENT FIRE GUARANTEE 40-LET SPOLEHLIVÁ IZOLACE 20% ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ Vydejte se na cestu s IPN-QuadCore: ipn-quadcore.cz NOVÁ ÚROVEŇ POŽÁRNÍCH

Více

Katalog roubených domů

Katalog roubených domů Certifikované dřevostavby Katalog roubených domů...se dřevem si rozumíme OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4 Brno, 614 00 tel.: +420 549 244 506 mobil: +420 608 826 438 email: info@okpyrus.cz web: www.okpyrus.cz

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala...

Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala... Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala... 10 Stavba domu... 13 Vzorový dům... 15 Závěr... 16 Zdroje...

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

energetická hospodárnost v souladu s designem

energetická hospodárnost v souladu s designem energetická hospodárnost v souladu s designem vchodové dveře GENEO www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl vchodové dveře GENEO vchodové dveře z profilového systému GENEO a výjimečného materiálu rau-fipro

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

F I R M A U N I W I N

F I R M A U N I W I N FIRMA UNIWIN Představení firmy Od roku 1997 nabízíme zákazníkům kvalitní výrobky a služby. Okna, dveře a fasády vyrábíme a montujeme z plastu, plast-hliníku, dřeva, hliníku a dřevohliníku. Naleznete u

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

Kvalitní dům s bonusem

Kvalitní dům s bonusem 42 Kvalitní dům s bonusem K pasivnímu domu vede nekonečně mnoho cest přes nejrůznější konstrukční a materiálová řešení a technologické vybavení. Manželé Duškovi dali přednost zděnému domu z pálených tvárnic

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna ze systému Euro-DESIGN ed86 vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna z Euro-DESIGN ED86 plus vyšší hodnota pro váš domov Úspora energií díky

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Vaše stavba v našich rukou

Vaše stavba v našich rukou Vaše stavba v našich rukou HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. 373 65 Dolní Bukovsko 295, tel.: 385 793 030 fax: 385 726 145, heluzdum@heluz.cz www.heluz.cz Obsah: HELUZ DŮM str. 4 Výhody projektu HELUZ

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU HOLIDAY- PACIFIC HOMES BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU Stavíme v systému, který je velice flexibilní a otevřený, umožňuje reagovat na různé podmínky, lze jej rozličně kombinovat a modifikovat. Přitom si zachovává

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům akce: Výstavba podkroví, stavba na klíč adresa: Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt: Rodinný dům popis: Střecha, krovy, statika stropy, podlahy schodiště konstrukce ze sádrokartonů akce

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení EFORTE ŘEŠENÍ OKEN PODLE VAŠICH PŘEDSTAV Okenní profil Eforte pro moderní a energeticky úsporné bydlení. Rozmanitost

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG SEZONA 2012

PRODUKTOVÝ KATALOG SEZONA 2012 PRODUKTOVÝ KATALOG SEZONA 2012 WWW.ALCENTRUM.CZ VÍTEJTE U SPOLEČNOSTI ALcentrum OBSAH: O nás Výrobky ALcentrum Greenline Profiline Highline Garážová stání Plotové zástěny Zastřešení bazénu Hliníkové přístřešky

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PODLAHOVÉ TOPENÍ SPRÁVNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ DODRŽET NĚKOLIK PRAVIDEL Vybrali jste si do své novostavby či rekonstrukce podlahové vytápění a nevíte,

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72 Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení 2 Více kvality pro váš domov Větší komfort bydlení snížené náklady na energie minimální náročnost na opravy a údržbu FINSTRAL vyrábí

Více