Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009"

Transkript

1 Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009

2 2 začátek ÚVODEM Vážené čtenářky a čtenáři, tohoto roku byl provázen mnoha událostmi a změnami nejen ve světě, ale i v naší firmě. Mně se naskytla příležitost podílet se na vytváření nových myšlenek, inovací, a opět navázat na tradice ve smyslu filosofie společnosti Knauf. Působím ve firmě již od roku 2001 a v posledních letech jsem zastával funkci vedoucího závodu. Od ledna tohoto roku jsem byl jmenován novým jednatelem společnosti Knauf Praha, s. r. o., a Knauf Počerady, s. r. o. Jistě se ptáte, jaké jsou moje hlavní cíle. Na prvním místě bych rád uvedl, že se zasadím o to, abychom dále vyvíjeli naše technické know-how a investovali tak do naší budoucnosti a obhájili, respektive dále budovali naši pozici na trhu. Zejména bychom se chtěli zasadit o stabilitu trhu a dále budovat transparentní a korektní obchodní politiku. Protože Vy zákazníci jste pro nás velmi důležití, chtěl bych, aby Vám naše firma prostřednictvím rozsáhlých odborných školení poskytla maximální servis na velmi vysoké úrovni a umožnila Vám využít naše mnohaleté technické znalosti a zkušenosti. Tento rok pro nás díky již zmíněné složité ekonomické situaci jistě nebude rokem nejlepším. Jsem si ale jist, že společně s Vámi, a díky silnému zázemí naší společnosti, tento rok skvěle zvládneme. Chtěl bych nyní poukázat na nejdůležitější novinku, o které se můžete dočíst v tomto jarním vydání. Od máme certifikovaný nový zateplovací systém ETA-09/0028 KNAUF MARMORIT ENERGIE s izolantem EPS a ETA-09/0029 KNAUF MARMORIT ENERGIE PLUS s izolantem MW. Právě v dnešní době nedostatku energie a trvale se navyšujících nákladů na vytápění je kvalitní izolace stále důležitější. Díky našemu novému zateplovacímu systému můžeme nyní každému zákazníkovi poskytnout vhodné řešení pro boj se stále se navyšujícími náklady. Knauf, jako tradiční rodinný koncern s celosvětovou působností, se také cítí být zodpovědný za to, aby i naše děti mohly vyrůstat ve zdravém světě. Přeji Vám příjemné čtení a těším se na spolupráci Radek Bedrna jednatel společnosti

3 KNAUFSTYL 3 OBSAH TOP TÉMA Kdo je připraven, není ohrožen! 4 5 ETICS nové barvy, nové vzorníky, nové struktury 6 Omítkové zamyšlení 7 8 STAVBY V ČR Bezpečnost zavěšených sádro karto no vých podhledů 9 Bytové domy Ivanovice 10 Rekonstrukce fasády objektu v Prostějově 11 PRODUKTY KNAUF Odborné semináře AQUAPANEL technologie budoucnosti KNAUF PARTNEŘI Nízkoenergetické rodinné domy BAHAL preferují KNAUF 15 D. R. G. Interiéry Teplice 16 Stavební společnost LEVEL 17 ROZHOVOR Stavebnictví by nemělo být politickým problémem 18 VOLNÝ ČAS Lyžování v Söldenu aneb sportovní víkend s Knaufem 19 Za vínem na Moravu 20 Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 21 Bezpečnost by měla být na prvním místě 22 KŘÍŽOVKA 23 Magazín KNAUFSTYL Vydání: BŘEZEN 2009 Vychází: 4x ročně Registrace: MK ČR E KNAUFSTYL je k dispozici na Vydavatel: Knauf Praha, spol. s r. o. Realizace a grafi cká úprava: Ispress, s. r. o. Redakční rada: Šéfredaktor: Eva Kovačičová Členové redakční rady: Radek Bedrna, Martin Beer, Miroslav Nyč, Vladimír Váňa, Ladislav Linhart, David Majling, Václav Sobotka, Ivo Gonos, Marek Gut.

4 TOP TÉMA 4 Kdo je připraven, není ohrožen! Toto staré pořekadlo platí i v dnešní době. Proto jsme se v loňském roce zaměřili na certifikaci našeho zateplovacího systému a dnes jsme na prahu nové stavební sezony připraveni. Na světe jsou zbrusu nové vnější tepelně-izolační kompozitní systémy, tzv. ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Na trh jsou uváděny pod obchodním názvem KNAUF MARMORIT ENERGIE PLUS, jehož tepelným izolantem je minerální vata, a KNAUF MARMORIT ENERGIE, jehož tepelným izolantem je expandovaný polystyrén EPS 70F. Cesta obou systémů do praktického života nebyla snadná, protože se musely podrobit náročným zkouškám dle evropské normy ETAG 009. Testy byly prováděny v TAZÚS České Budějovice v období od června do října Současně probíhaly testy na požární odolnost v CSI Praha dle ČSN Výsledky, které byly úspěšné, musely následně projít schvalovacím řízením v České republice (ukončeno v prosinci 2008) a rovněž v EU. EOTA (European Organization for Technical Approval) je evropská organizace pro technická schválení, která musí po veškerém schvalovacím řízení vydat číselný kód našeho certifi kátu. Ovšem legislativa EU je velice složitá a zdlouhavá. Od máme již certifikovaný nový zateplovací systém ETA- -09/0028 KNAUF MARMORIT ENERGIE s izolantem EPS a ETA- -09/0029 KNAUF MARMORIT ENERGIE PLUS s izolantem MW. Vraťme se však k nám. Testy v TAZÚS jednoznačně prokázaly nadstandardní kvalitu lepidel Ritmospachtel a Superritmo. Zkoušky probíhají ve speciálním zkušebním boxu, kde jsou simulovány klimatické podmínky do 80 cyklů zatížení mrazem, deštěm a střídavě i teplem. Mnoho dalších náročných testů jednoznačně prověřilo vysokou kvalitu pastózních omítek z našeho výrobního programu, a to jak na bázi akrylátové, tak siliko nové. Opětovně jsme se ujistili, že vysoká kvalita našich produktů je standard, který nemůže ohrozit naše obchodní vztahy. Skladba ETICS je dá na Technickým listem, a proto by nemělo dojít k jakékoli záměně produktů. Z tohoto důvodu jsme se také rozhodli uspořádat speciální odborné semináře pro naše partnery formou dvoudenních školení v naší Akademii a také individuálními prezentacemi v regionech. Všem proškoleným frekventantům je vydáváno osvědčení o ab sol vo vání semináře KNAUF MARMORIT ENERGIE (PLUS) jsou důmyslné, plně funkční stavební systémy, které jsou ze strany laické veřejnosti, zejména maji- 1. Zkušební box TAZÚS České Budějovice, kde probíhaly zkoušky našich systémů 2. Finální omítka na ETICS s EPS polystyrénem na testovací stěně 3. Montáž ETICS s MW minerální vatou na testovací stěně, která je následně vložena do zkušebního boxu 4. Testovací stěna po provedených zkouškách na přídržnost souvrství a při provádění perfotestů

5 KNAUFSTYL 5 TOP TÉMA telů rodinných domů a ma lých sdružení vlastníků jednotek (SVJ), silně podceňovány. Aplikaci ETICS na své objekty mnohdy zadávají garážovým fi rmám, které nemají autorizace ve Dalším krokem k prosazení našeho systému na trh je nově navázaná spolupráce s ČKAIT v jednotlivých regionech. Klademe si za cíl oslovit špičky našeho stavebnictví, které rozhodují o použití systému do stavebního celku. První akcí byla naše účast na valných hromadách jednotlivých komor v České republice. Zde jsme delegátům předali nové technické dokumentace. V další fázi pořádáme odborné přednášky v rámci celoživotního vzdělávání členů ČKAIT v jednotlivých regionech. Podporou pro prodej našeho sytému by měla být naše aktivní účast na seminářích pořádaných společností JTDJ. Veškerá činnost k prosazení našeho ETICS systému na trh je směrována na konec měsíce března. Materiálově je systém již plně zabezpečen. Ladislav Linhart sta vebnictví, bohužel mnohdy nejsou ani proškoleny k jejich montáži. Zde jsou položeny základy k hrubému porušování technologické kázně při realizaci ETICS. Právě z výše uvedených důvodů vzni kají závady při užívání systému a následují reklamace, které jsou v naprosté většině neoprávněné. A jsou to právě investoři, kteří se obracejí na nás, výrobce systému, a uplatňují reklamace bez ohledu na skutečnost, zda realizační fi rma provedla vše podle technologického předpisu. Závěry bývají pro investora žalostné. Zaplatil za nekvalitní práci a současně má nefunkční systém, v neposlední řadě esteticky znehodnocený dům. V současné době máme připraveny všechny potřebné technické doklady a dokumenty. Jsou to technické listy, technologický postup montáže včetně výkresové dokumentace, dále pokyny pro údržbu a užívání, kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS, garanční záruky výrobce systému a další související náležitosti. V souvislosti s realizovaným a připraveným plánem seminářů a školení k ETICS jsem přesvědčen, že uvedení našeho systému na trh není ohroženo Rodinný dům před zateplením 6. Po dokončení zateplení systémem KNAUF MARMORIT ENER- GIE podzim Detail znehodnocené fasády bytového domu po třech letech užívání 8. Rozpracovaný panelový dům Praha Řepy termín dokončení 06/2009

6 TOP TÉMA 6 ETICS nové barvy, nové vzorníky, nové struktury Pokud zde budeme psát o barevném ztvárnění objektů včetně zateplených, je dobré podívat se malinko do historie. Naši dědové stavitelé mnoho možností neměli. Barevné řešení staveb se zpravidla odvíjelo od barvy písku, kamene a pálených cihel. Potom přišla tzv. šedá struktura tím myslím onu šeď panelových domů všech typů, která ovládla 60. a 70. léta. Jejich původní barvu vidíme ještě dnes ve všech městech naší vlasti. Trochu jinou oblastí jsou vilové čtvrti, kde převládají břízolitové fasády, sice s různě šedou barvou, ale mnohdy hezkými architektonickými prvky, které fádnost výstavby rozbijí. Výjimkou nejsou ani řadové domy z této doby, které jsou jako ze škatulky stejné. Pak přišla devadesátá léta provázená prudkým nástupem mnoha výrobců a dodavatelů barev a probarvených pastózních omítek nové generace. Začala honba za tím, kdo bude mít barevnější dům. Nikdo si v té době neuvědomoval, jaký vliv na vnímání lidí bude mít používání sytých odstínů v kombinaci s okolím. Jak například působí tmavě zelený dům v těsné blízkosti starobylého kostela, nebo sytě žlutá fasáda vedle stromořadí a zeleně. Domnívám se, že mnoho investorů ztratilo cit pro barevné ztvárnění objektů. Dáte mi za pravdu, že krvavá rudá na panelovém domě v centru města asi není to pravé ořechové. Myslím si, že vnímání barev by se dalo přirovnat k chuti k jídlu nebo k poslechu tónů krásné hudby. Je to způsobeno i tím, že mnozí investoři jsou konzervativní a znají pouze vzorníky dle německé normy RAL. Jak známo, ta se vyznačuje především tmavými a sytými odstíny. Většina novodobých výrobců pastózních omítek a barev má vydané vzorníky na základě vybraných odstínů NCS Natural Color Systém. Standardně jsou vyráběny produkty na bázi akrylátů, silikonů a silikátů. Zde je nutné konstatovat, že kvalitativní parametry těchto produktů jsou velmi rozdílné. Jejich použití a zpracování by zabralo jednu samostatnou kapitolu, neboť zkušenosti z minulých let jsou mnohdy velice zajímavé. Nový vzorník pastózních omítek a barev společnosti KNAUF vychází ze současných a hlavně budoucích požadavků investorů, které se začínají pomalu přesouvat do oblasti jemných odstínů podobných přírodním barvám písků, dřeva a kamene. Velkým módním trendem současnosti jsou okrové a béžové odstíny. Samozřejmě že nadále respektujeme požadavky na sytější odstíny, které vzorník obsahuje také. Barevné tóny jsou sladěny tak, aby vyhovovaly požadavkům na barevné ztvárnění i historických objektů v kombinaci se stavbami moderní architektury. Při výrobě používáme spektrofotometr, takže jsme schopni vyrobit i odstíny mimo daný vzorník, například u průběžně dokončovaných rozsáhlých objektů. Důležitou hodnotou pro výběr odstínu je HBW Der Hellbezukswert součinitel rozptýleného odrazu světla. Jedná se o stavebně fyzikální ukazatel měřený v procentech. Tato hodnota defi nuje stupeň světlosti a odrazivosti daného odstínu. Kritická oblast pro použití jednotlivých odstínů na ETICS je <30 %, přičemž 0 % je totožná s černou a 100 % s bílou barvou. Zde je nutné podotknout, že HBW je ovlivněna zrnitostí a strukturou použité pastózní omítky. U použití barev rozhoduje struktura podkladu, který bude barvou ošetřen. Pro letošní sezonu jsou připraveny klasické minerální omítky KBELORIT v tradičních strukturách a zrnitostech, které jsou stále v zájmu našich odběratelů. Domnívám se, že mají budoucnost, vzhledem ke svým vynikajícím hodnotám paropropustnosti a odolnosti vůči biocidnímu napadení fasádního líce budovy. Tento druh omítky se doporučuje ošetřit předepsanou penetrací pod egalizační barvu a následně provést nátěr Silikonharz-EG-Farbe. Tato barva je určena též pro renovaci fasád po likvidaci napadení spory plísní a též při udržování a obnově biocidní funkce fasády. Pro ošetření klasických minerálních omítek jsou připraveny fasádní barvy KNAUF na bázi akrylátové, silikonové nebo silikátové. Pod každý druh fasádní barvy je připravena příslušná penetrace pod fasádní barvu. Ze strany našich zákazníků nesmí docházet k záměnám penetrací, neboť tím dochází k porušování technologické kázně při zpracování. U pastózních omítek jsme v letošním roce provedli následující úpravy zrnitostí. U strukturovaných roztíraných omítek na bázi akrylátů, silikonů i silikátů jsou k dispozici zrnitosti 1,5 dále 2 a také 3 mm. U strukturovaných omítek rýhovaných na všech třech bázích budou k disposici zrnitosti 2 a 3 mm. Zde je nutné dodržet předepsanou technologii zpracování a pod příslušný druh omítky použít předepsanou probarvenou penetraci. Všechny naše omítky mají biocidní přísady a jejich použití je skutečně velmi široké. V mimořádných případech jsme připraveni zabezpečit u roztíraných omítek dodávku zrnitosti 1 mm, která je však na velké plochy velice omezeně žádána. Všem našim odběratelů a investorům doporučuji konzultaci s našimi odborníky při výběru druhu, struktury a zrnitosti omítky. Konečné barevné ztvárnění domu má zásadní vliv na vjemovou pohodu, pocit sounáležitosti a v neposlední řadě i cenu dokončeného díla. Je nutné si uvědomit, že fasáda domu je jeho kabát a jak známo šaty dělají člověka a fasáda dělá dům. Ladislav Linhart Toto je dosti necitlivý zásah do architektury 2. Zde je patrný individuální přístup k barevnému ztvárnění mého domu 3. Zářný příklad, jak by to nemělo vypadat 4. Proč nemít hezký dům sladění barevných odstínů všech prvků a konstrukcí 5. Dům panelového typu po generální opravě v barvách oděvů americké armády

7 KNAUFSTYL 7 TOP TÉMA OMÍTKOVÉ ZAMYŠLENÍ Čistě hamletovská otázka být či nebýt mě napadla při návštěvě staveniště jednoho rodinného domu nedaleko Prahy. Dům byl postaven z pórobetonu (Ytongu), na který byl v interiéru použit technologicky zvláštní systém povrchové úpravy. Ten spočíval v aplikaci cementového lepidla určeného pro lepení obkladů v podobě stěrky o tloušťce přibližně 2 mm, do které byla vložena armovací tkanina. Vnější úprava byla zakončena povrchovým přetažením hotovou stěrkovou hmotou pojenou kopolymerní vinylovou disperzí. V tomto případě však nemohu vyřčenou hamletovskou otázku netrumfnout poznámkou: Tento způsob omítání zdá se mi poněkud nešťastný. Hledám důvod a příčinu, která vede zlaté české, ukrajinské nebo jiné ručičky k tomu, aby realizovaly tyto nestandardní interiérové úpravy. Je přece zřejmé, že takový postup není žádným výrobcem zdicích materiálů schválen, a už vůbec ne doporučen. Že by si takto vytvořené omítky přál samotný investor, který bude objekt v budoucnu užívat? To pravděpodobně také ne. Proč by však měl být na pochybách, když mu realizační fi rma zcela jistě slíbila, že vše bude provedeno podle nejnovějších postupů a technologií, v souladu s evropskou certifi kací, a hlavně: bude to levné! A to je přece nejdůležitější. Příběh rodiny investora je však v tomto případě zcela na začátku. Rodina se už nemůže dočkat svého vysněného domu a všichni se těší, jak si nový domov zařídí podle svého a jak se jim bude pěkně bydlet. Možná ano, ale patrně vyvstanou otázky, zda to nemohlo být lepší nebo i levnější. Navíc po víkendové návštěvě u přátel, kteří mají také nově postavený dům, se začnou ptát: Jak to, že děti, které si hrály vedle v pokoji, nebyly vůbec slyšet a u nás doma zní skoro každé slovo? Jak to, že nám tak nepříjemně duní zdivo i při lehkém zavření dveří? Jak to, že máme v místnostech velmi suchý vzduch, skoro jako v paneláku, zatímco sousedé nikoliv? Jak to, že se na povrchu stěn objevují trhlinky, hlavně od rohu oken a dveří? Jak to, že oni mají tak elegantně zakončenou omítku u oken? A tak dále. Otázek by mohlo být daleko více. A proto se ptám znova: Není něco shnilého ve státě dánském? Není přece jen takto provedená omítka méně funkční? Není náhodou celá skladba zdiva trochu znehodnocená? Nebudou se v budoucnu defekty omítky ještě více rozšiřovat? Teprve v tuto chvíli rodina zjišťuje, že v případě použití sádrové omítky Knauf MP 75 L by měl interiér domu zcela jiný vzhled a funkční vlastnosti. Mezitím samozřejmě stejná realizační parta tento svůj ověřený a odzkoušený způsob nabízí dalším nešťastníkům s obvyklou argumentací, že tato stěrková technika je superrychlá, zatímco omítky strašně dlouho trvají, a proto je nedělají. Navíc si všichni budou mnout ruce nad tím, jak ušetřili a co vydělali. A protože znám naše ostřílené realizační party, kterým není radno cokoli vysvětlovat a argumentovat, protože oni to mají za ta léta přece dobře spočítáno, tak se zdržím veškerého komentáře a použiji pouze malou kalkulaci. Pokusím se také o sestavení kalkulačního modelu pro stěrkování:

8 TOP TÉMA 8 Příprava podkladu (předpokladem je absolutně rovný podklad, protože tenkou vrstvou není možné vyrovnat nerovnosti přesahující 4 mm, problém může ale nastat u špalet, při jiných nerovnostech se musí podklad přebrousit), odprášení, a abych ušetřil, tak penetrovat nebudu. Přestěrkování lepidlem na obklady a dlažby, nerovnosti a případné prohlubně musím s předstihem vyrovnat. Při ideálním podkladu musím počítat min. 2 mm lepidla = 2,5 kg lepidla s cenou 3500 Kč za tunu = 8,75 Kč/m 2. Armovací tkaninu vkládám celoplošně do lepidla a používám co nejlevnější typ, avšak alespoň odolnou alkalickému prostředí, jinak mi po čase v lepidle úplně zmizí. Musím ji také pokládat s přesahem, což mi vytváří boule, které však musím vyrovnávat. Při vkládání diagonál se mi u oken také tvoří boule, takže ji tam raději dávat nebudu. Tkaninu seženu zhruba za 15 Kč/ m 2 (přesah nebudu počítat). Podklad musím nechat vyschnout. Případné otřepy přebrousím, odpráším a napenetruji penetrací na bázi styren akrylátového kopolymeru, kterou zředím vodou v poměru 1:9, což vychází tak na 0,6 Kč/ m 2 (a když tam dají chlapi o trochu víc vody, tak to vadit nebude alespoň ušetřím). A nyní jdu stěrkovat, nejlépe v několika vrstvách, abych povrch dobře vyrovnal. Maximálně však položím Sádrová omítka Knauf MP 75 L nebo Rotband je schopna vytvořit prima klima v místnosti, a to díky velkým vzduchovým pórům. Nadměrná vlhkost se vstřebává a ukládá, aby byla v případě potřeby opět předána. Výsledkem jsou stabilní a příjemné klimatické podmínky v místnosti. Nezapomeňme, že vlhkost v objektu se neustále mění (například sprchováním, vařením, mytím, praním, ale i dýcháním). Se sádrovou omítkou MP 75 L a Rotbandem vytvoříte obdivuhodný kletovaný hlazený povrch. Obě sádrové omítky jsou předurčeny jako podklad pro nátěry, tapety, lepení obkladu apod. Sádrové hlazené omítky jsou navíc oproti štukovým dokonale opravitelné. Sádrové omítky snadno a rychle absorbují teplo. Byl zjištěn vzájemný poměr mezi teplotou stěn a vnitřního prostoru místnosti. Je-li tento vztah v rovnováze, tak je pro člověka v dané místnosti nejpřijatelněji. To splňují naše sádrové omítky se součinitelem tepelné vodivosti = 0,25 až 0,35 W/mK. S KNAUF sádrovou omítkou udržíte vysoké pohodlí v interiéru a ještě ušetříte energii. Sádrová omítka je aplikována se systémem rohových profi lů, které ideálně ochrání rohy před poškozením. U oken je možno osadit lištu s trvale pružným jazýčkem pro vytvoření dokonalého a trvale elasticky pružného spojení s rámem okna. Není potřeba žádné akrylování a nedojde k poškození okenního rámu při omítání. Na Ytong si můžete vybrat Penetrace Aufbrennsperre Žádné celoplošné armování (pouze překlady) Ručně min. 5 mm Rotband Strojně min. 8 mm MP 75 L Víc už nic máte hotovo Vladimír Váňa 3 vrstvy, to bude představovat 3 kg mojí oblíbené disperzní stěrky, což znamená 18 Kč/kg = 56 Kč/m 2. Musím však použít rohy, aby to přece jenom nějak vypadalo. Například hliníkový, který vychází cca na 2,70 Kč v průměru na 1 m 2. No a pak vše nechám vyschnout a nakonec přebrousím, nejlépe smirkem 120. Případně ještě jemnějším, abych povrch příliš nepoškrábal, protože to by se negativně projevilo v konečné malbě. U oken to potom zaakryluji. Tam žádný profi l dávat nebudu, okna se jen tak potom otřou a budu předpokládat, že snad nikdo nepoškrábe rám. Když to shrnu, párkrát se na stavbu samozřejmě musím vrátit, to je fakt, ale nemusím nic dělat strojně, protože pronájem strojů je drahý, a aspoň mám nějakou práci. Cítíte ten rozdíl? Závěrem mě zase napadá: být či nebýt? Náklady na 1 m 2 strojně aplikované omítky MP 75 L v ceníkových cenách příprava podkladu penetrace Aufbrennsperre 1:3 s vodou = 1 díl penetrace = 10,436 Kč/100g + 3 díly vody = 400 gramů roztoku (10,436 : 4) = 2,60 Kč/m 2 nátěru (100 ml nátěru) MP 75 L tuna = 6690 Kč spotřeba na 1 m 2 = 0,8 kg/mm, při aplikaci 10 mm = 8 kg materiálu = 53,52 Kč/m 2 v 10 mm Strojní vybavení PFT omítačka + PFT Silomat 1200 Kč půjčovné za den, při obvyklé realizaci 150 m 2 denně = 8 Kč/m 2 Šnek a mantl pro omítání (komplet za 3000 Kč vydrží u MP 75 L na cca 3500 m 2, při správném používání a ošetření) při realizaci 150 m 2 za den = 0,85 Kč/m 2 Mísící hřídel (velmi malé opotřebení, výdrž na m 2 ) při realizaci 150 m 2 za den = 0,1 Kč/m 2 Klobouček trysky (cena 90 Kč, výdrž na 1500 m 2 ) při realizaci 150 m 2 za den = 0,06 Kč/m 2 Armovací tkanina na překlady a diagonálně k otvorům R 85 10x10 (10 % omítacího prostoru = 3,30 Kč/m 2 ) = 3,30 Kč Profily ostré vnitřní pozice (15 Kč/bm počítám 20% spotřebu na 1 m 2 ) = 3 Kč Profily okenní PVC (66 Kč/bm, počítám 10% spotřebu na 1 m 2 ) = 6,60 Kč = celkem 78,09 Kč/m 2 (za materiál a potřebné vybavení, není počítáno opotřebení nářadí) Konečný výsledek nabízí 100% efektivitu, 100% dokonalost a 100% funkčnost.

9 KNAUFSTYL 9 STAVBY V ČR Bezpečnost zavěšených sádro karto no vých podhledů Sádrokartonové konstrukce, které se používaly ve vyspělých zemích po celém světě za účelem zrychlení výstavby, nabízely investorům nejen neobvyklá řešení v podobě rozmanitých tvarů, ale i výrazné snížení investičních nákladů. V České republice se ve větší míře prosadily až po pádu železné opony. Začátky však nebyly jednoduché. Zpočátku narážely tyto systémy na konzervativní bariéru projektantů i uživatelů staveb. Panovala obava z nedostatečné nosnosti takové konstrukce, na které jsme byli zvyklí z dob socialismu. Mnozí si ani neuvědomovali, že se ve stavebnictví ke konci dvacátého století používaly praktiky z dob císaře Josefa II. Právě on nařídil, aby se po velkém požáru v Londýně v roce 1666, který tehdy zničil podstatnou část britské metropole, v Rakousko-uherské monarchii stavělo pouze z pálených cihel o síle zdiva 45 cm (1782). Tato metoda stavění měla zaručit odpovídající mechanické, tepelné a požární požadavky na vlastnosti budov, které tehdejší doba na konstrukce staveb kladla. V dnešní době jsou tyto obavy naštěstí zažehnány. Najdou se však ještě stavebníci, u kterých přežívají pochybnosti o tomto způsobu výstavby, zvláště pak u podhledů, které jsou nenosné a jen tak visí ve vzduchu na drátech. Pravdou ovšem je, že pokud jsou sádrokartonové podhledy Knauf provedeny přesně dle dokumentace výrobce, žádné riziko nehrozí. Tyto typy konstrukcí jsou prověřeny letitou praxí, ale zároveň certifi kovány autorizovanými osobami, jako jsou CSI (centrum stavebního inženýrství), PAVUS, a. s., (státní požární zkušebna) a dalšími. Správné provedení dle dokumentace výrobce znamená, že pro montáž bude jako podklad použit technický list Knauf D 11. V něm jsou uvedena jasná pravidla pro stanovení množství závěsů a jejich druh v závislosti na dalších požadavcích například požární odolnosti, kde je popsáno kotvení závěsných drátů do nosných stropů buď ocelovými stropními hřeby BZN 6, případně jinými prověřenými uchycovacími prostředky v závislosti na materiálu nosné konstrukce. Technické listy rovněž obsahují podrobné informace o způsobu kladení sádrokartonových desek na připravenou nosnou konstrukci podhledu, jejich minimální přesahy, vzdálenosti šroubů, dilatační úseky a běžné detaily, jako jsou například ukončení u obvodových stěn, dilatace apod. Přes všechna tato zcela jasná pravidla nastanou někdy situace, kdy sádrokartonový podhled spadne. Podobné zprávy se šíří velice rychle a lidé je přijímají s obavami, protože montážní fi rma, případně generální dodavatel stavby, zpravidla nepřizná svou chybu. Z výčtu nedodržení montážních zásad u poškozených podhledů se nejčastěji objevuje nepřípustné použití plastových hmoždinek, velké rozteče hlavních a montážních profi lů, nedodržení nutného počtu zavěšovacích prvků, chybný směr záklopu sádrokartonovými deskami či nedostatečný počet šroubů. Může se ale stát, že dojde k poškození a dokonce i k pádu správně namontovaného podhledu. To postihuje především velké stavby, jejichž termíny jsou pod hranicí možnosti dodržet posloupnost stavebních prací. Po hotových sádrokartonových podhledech pak chodí pracovníci ostatních stavebních profesí a dodělávají chybějící instalace, na které nebyl čas díky neúnosnému stavebnímu tempu. Technická dokumentace výrobce (technický list Knauf D 11) povoluje zatížení sádrokartonového podhledu osamělými břemeny 6 kg na 0,5 m 2 (pole mezi montážními profi ly). V případě přítomnosti osob na podhledu je však tento limit mnohonásobně překročen, a proto může dojít k trvalému poškození, výjimečně i ke zřícení. Tato neblahá skutečnost však dokazuje, s jakou mírou bezpečnosti jsou sádrokartonové podhledy navrhovány. Znamená to, že jsou mnohdy schopny unést i více než 10násobek povoleného zatížení. Lze tedy s jistotou tvrdit, že při dodržení předepsaných podmínek je jejich užívání více než bezpečné. Přiložené fotografi e dokladují realitu na velké stavbě spadlý podhled a zároveň také způsob, s jakým je se sádrokartonovými podhledy na stavbě zacházeno. Názor na možná opatření si jistě udělá každý sám. Milan Švůgr Možnosti tvaru sá drokartonový ch podhledů jsou nevyčerpatelné 2. Spadlý a přestro sprá vně namontovaný podhled 3. Zachá zení s dokončený mi podhledy okolí revizní ch dví řek nemá šanci zá krok přestá t bez úhony 4. Zachá zení s podhledy po jejich dokončení vede někdy ke zničení celé ho dí la

10 STAVBY V ČR 10 Developerský projekt Černohorská-Ivanovice představuje výstavbu 34 bytových jednotek, několika komerčních a administrativních prostor, 50 krytých parkovacích stání a patřičné infrastruktury. Projekt výstavby bytových domů je situován na severním okraji Brna, který patří k nejvyhledávanějším oblastem ve městě. Blízkost přírody, zajištěná infrastruktura a bydlení, které v žádném případě není sídlištního typu, dělají z tohoto projektu velmi zajímavou nabídku pro zájemce o koupi nového bytu. K fi nální úpravě interiérů byly použity sádrové omítky Knauf MP 75L VL. Přes drobné prvotní problémy s rychlostí jejich vyzrávání byla laboratoří Knauf Praha upravena a vytvořena receptura, která zajistila výbornou zpracovatelnost omítkové směsi na stavbě. Materiál si velice oblíbili omítkáři zpracovatelské fi rmy F.R.H.B. Was-Bud z Polska, kteří vnitřní sádrové omítky realizovali včetně dodávky materiálu. V průběhu realizace těchto omítek byla pravidelně kontrolována jak kvalita materiálu, tak i kvalita hotových omítek zástupci naší společnosti, což velmi pozitivně hodnotil i generální dodavatel. Luděk Krejčíř Název stavby: BYTOVÉ DOMY IVANOVICE Adresa: Černohorská ul., Brno Rozpočet: přes 100 mil. Kč Účel stavby: Realizace bytových domů Investor: VIVAS CZ, s. r. o. Projektant: VIVAS CZ, s. r. o. Dodavatel: VIVAS CZ, s. r. o. Zpracovatel: F.R.H.B. Was-Bud, PL Materiál: Sádrová omítka MP 75L VL, 180 t Délka stavby: 08/ /2009

11 KNAUFSTYL 11 STAVBY V ČR Rekonstrukce významných kul turních či stavebních památek patří vždy mezi nejprestižnější zakázky nejen stavebních firem, ale i jejich subdodavatelů včetně dodavatelů materiálů. Firma Knauf není v tomto směru žádným nováčkem. V loňském roce se mezi zakázky tohoto charakteru zařadil památkově chráněný objekt z centra Prostějova. Budova stará více než 110 let poskytla ideální prostor pro uplatnění výrobků Knauf, o čemž svědčí výše uvedený výčet použitých materiálů. Zakázky tohoto typu jsou velmi ostře sledovány jednak ústavem památkové péče, v našem případě se sídlem v Olomouci, tak samozřejmě zadavatelem, kterým bylo město Prostějov, ale i veřejností. Úspěch zakázky a její kvalita se pak stává výkladní skříní všech zainteresovaných stran. Podstatou zakázky byla rekonstrukce fasády spojená s repasováním původních dřevěných oken. Technicky i materiálově náročnou stavbu prováděla firma Tomáše Wolkera, která již měla bohaté zkušenosti s produkty firmy Knauf. Obytný dům v centru Prostějova se nazývá Knížecí, neboť ho v roce 1605 zakoupil kníže Karel I. z Lichtenštejna. Po 30leté válce sloužil jako správní dům vrchnosti a do dnešní podoby byl přestavěn v roce 1890 podle plánů prostějovského rodáka a významného vídeňského architekta Maxe Fleischera. Mojmír Buriánek Název stavby: Adresa: Rozpočet: Účel stavby: Investor: Projektant: Dodavatel: REKONSTRUKCE FASÁDY OBJEKTU V PROSTĚJOVĚ Perštýnské náměstí 7, Prostějov cca 4 mil. Kč Rekonstrukce povrchového pláště budovy spojená s repasí oken Město Prostějov Ing. arch. Beran Zdeněk, Ing. Hynková Iva Tomáš Wolker Knauf omítka jádrová vápenocementová, MV 2, 40 kg, Knauf omítka cementová podkladní, MCS 1, 40 kg, Knauf omítka cementová, soklová, MC 1, 40 kg, Knauf omítka vápenocementová štuková, MVJ 2, Materiál: 40 kg, Knauf omítka vápenocementová jemná strojní, MVS J, 40 kg, Tiefengrund základní nátěr hloubkový, 15 l, Knauf SM 700 renovační stěrka, 30 kg, silikonový fasádní nátěr 25 kg, silikonová penetrace 15 kg, silikonová penetrace 5 kg. Délka stavby:

12 AKTUALITA 12 Odborné semináře 2009 Firma KNAUF připravila v tomto roce pro své obchodní partnery tradičně velmi bohatou nabídku odborných seminářů, které zahrnují všechny produktové oblasti firmy Knauf. Podstatou seminářů je seznámit účastníky nejen se všemi inovacemi, které firma Knauf neustále přináší, ale rovněž pomocí praktických ukázek a realizací ukázat doslova v přímém přenosu, jak lze všechny systémy Knauf dokonale využít a použít. To vše si klade jednoznačný cíl, kterým je maximální spokojenost konečných zákazníků uživatelů systémů Knauf. Školení bývají tradičně jednodenní, respektive dvoudenní. Program na rok 2009 zahrnuje celkem 22 seminářů rozdělených do tří skupin. První skupina je orientována na suchou výstavbu a podlahové systémy. V této oblasti zaslouží největší pozornost dvoudenní seminář věnovaný Aquapanelu, Vidiwallu a Vidifl ooru. K dalším velmi zajímavým tématům této skupiny patří představení sádrovláknitých desek FIREBOARD. V obsahu seminářů nechybí dále tmelení a penetrace a v neposlední řadě velmi široké téma: stěny, podlahy, podkroví a podhledy. Semináře jsou vždy cíleně zaměřeny buď na zpracovatele, projektanty, stavbyvedoucí a stavební dozor, anebo na prodejce. Druhá skupina se týká omítkových a fasádních systémů. V ní nechybí seminář věnovaný problematice sádrových a vnitřních omítek. Pozornosti jistě neuniklo školení věnované kontaktním zateplovacím systémům a rovněž i vnějším omítkám. Třetí a poslední skupinu tvoří samozřejmě stavební chemie. red Teoretická část školení 2. Praktická ukázka právě začíná 3. Účelem školení je naučit se prakticky materiály a systémy používat

13 KNAUFSTYL 13 PRODUKTY KNAUF AQUAPANEL technologie budoucnosti Ve stavebnictví se mnohdy potýkáme s problémem vlhkosti, která může mít nepříznivý vliv na životnost konstrukce nebo na stálost konečné povrchové úpravy. Hovoříme zejména o prostředí, kde je vlhkost na denním pořádku. Jsou to pochopitelně venkovní plochy odolávající povětrnostním vlivům, ale i vnitřní prostory, kterými mohou být například koupelny. Vývoj stavebních materiálů obecně jde však neustále kupředu, přičemž se na tomto vývoji nemalou měrou podílí i vývojové centrum firmy Knauf. A právě díky němu je tu novinka v podobě technologie AQUAPANEL Cement Board. Tento nový stavební prvek přináší naprostý převrat do projektování a konstrukcí budov v celé Evropě. Jedná se o stavební materiál s neobyčejně dlouhou životností, který vytvoří masivní a přitom dokonale suchý podklad, jenž je odolný vůči extrémní vlhkosti a klimatickým vlivům. Cementové desky AQUAPANEL Cement Board se vyznačují snadnou montáží a nabízejí rozhodující přednosti při minimálních montážních nákladech. Ostatně jak je u produktů Knauf obvyklé. Desky pro vnitřní prostory Pro interiérové prostory je určen systém AQUAPANEL Cement Board Indoor. Tento produkt nabízí architektům a zpracovatelům osvědčený podklad pod keramické obklady, který prokazuje své neocenitelné přednosti zejména ve vlhkém až mokrém prostředí. Desky jsou 100% voděodolné a jsou vhodné rovněž pro instalaci zavěšených podhledů ve vlhkých a mokrých místnostech.

14 PRODUKTY KNAUF 14 Desky pro venkovní plochy Systém AQUAPANEL Cement Board Outdoor nachází uplatnění při výstavbě venkovních stěn, venkovních rohů, renovacích fasád a realizaci ostatních venkovních a zvláštních projektů. Deska je 100% vhodná pro omítání a je určena pro provětrávané fasády nebo pro přímé obložení. Desky určené na podlahy Dalším produktem je systém AQUAPANEL Cement Board Floor. S jeho pomocí lze vytvořit dokonalou náhradu tradičních mokrých litých podlah a podlah ze sádrovláknitých, sádrokartonových a dřevotřískových desek. Jedná se samozřejmě o systém montáže cementových prvků na bázi suché podlahy. AQUAPANEL Cement Board Floor nabízí svým uživatelům naprosto stabilní a především suchou cementovou podlahu, která je 100% vrstvou z minerálních vláken. Díky tomuto doplňku se dosáhlo zvýšení izolačních vlastností celého systému. Druhou specialitou je AQUAPANEL Cement Board Floor Tile Underlay, což je v podstatě lehká a velmi tenká, přičemž dokonale stabilní, cementová stavební deska určená pro všechny typy keramických obkladů na dřevěném podkladu. Deska je vhodná především pro aplikace s nízkou konstrukční výškou. Konstrukční tloušťka 6 mm zaručuje hladký přechod mezi fi nální dlažbou a kobercem. V praxi to znamená, že není nutné instalovat například práh. Systém, který lze velmi snadno opracovávat, je ideální pro jednoduché a rychlé renovace starších podlah, které vyžadují zachování velmi nízké celkové výšky. Díky novému systému Knauf AQUAPANEL Cement Board lze v mnoha směrech usnadnit technologický postup stavebních prací nejen u nových konstrukcí, ale zejména u renovací starších budov a objektů. AQUAPA- NEL Cement Board šetří zpracovatelům čas, investorům fi nance a architektům a projektantům nabízí nové konstrukční možnosti. Peter Piatek odolná proti vodě a plísním. Je vhodná pro všechny druhy podlahových konstrukcí v interiérech, a to i ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, wellness-centra, sauny, bazény, nemocnice atd. Systém AQUAPANEL Cement Board Floor je jediný systém osvědčený pro parkety i pro podlahové vytápění. Suché stavební prvky pro podlahy nabízejí také dvě speciální alternativy. Je jím AQUAPANEL Cement Board Floor MF, který je na spodní straně opatřen navíc izolační

15 KNAUFSTYL 15 KNAUF PARTNEŘI Nízkoenergetické rodinné domy BAHAL preferují KNAUF Nejčastěji skloňované slovo dnešních dnů je KRIZE. Toto slovo dostává i mnoho přívlastků, jako například finanční, ekonomická, hospodářská, sociální, energetická.. A nejen to, krize má dokonce i své oblíbené obory, jako jsou automobilový průmysl nebo stavebnictví. V tuto chvíli, kdy se stupňují obavy z kolapsu automobilového průmyslu a dochází k útlumu ve stavebnictví, přichází na trh firma BAHAL ČR, a. s., která je připravena být automobilkou ve stavebnictví! Nízkoenergetické rodinné domy BAHAL jsou profesionálně připraveny jako rodinný automobil. Zákazník má možnost si vybírat z 11 typových řad, v rámci kterých je nabízeno 1740 typových projektů. V každé typové řadě je připraveno cca 160 projektů. Každý si může nalézt takový projekt, který bude na daném pozemku fungovat nízkoenergeticky, a přitom si může vybrat, z jaké strany bude k domu přicházet či přijíždět automobilem. Současné požadavky na komfort a pohodu bydlení jsou ovlivňovány fi nanční náročností. Jednak z hlediska prvotní investice a jednak provozními náklady, zejména energetickými. Nízkoenergetické rodinné domy BAHAL jsou v tomto směru v mnoha ohledech výjimečné. Využívají tzv. BAHAL SYSTEM, což je v ČR nový stavební systém, který se opírá o 90letou tradici výstavby domů v Severní Americe. Výjimečná kvalita je dokladována až 30letou zárukou. BAHAL SYS- TEM, respektive jeho sendvičová konstrukce, vykazuje extrémní tepelný odpor, vyniká mimořádnými akumulačními, protipožárními, hygienickými a akustickými vlastnostmi. Rodinné domy BAHAL se chovají v celé České republice přísně nízkoenergeticky, což ve většině případů dokládá Průkaz energetické náročnosti budovy třídy A. Tepelně izolační vlastnosti nezajišťuje pouze kvalita jednotlivých použitých materiálů, ale také řešení tepelných mostů a řemeslné zpracování veškerých stavebních detailů. Ke komfortu bydlení v neposlední řadě přispívá podlahové vytápění a systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Nabídka 5 variant technologických výbav poskytuje například přípravu pro solární panely, nebo možnost využití tepelného čerpadla vzduch voda (případně země voda) jako primárního zdroje vytápění. Technologické zázemí lze rozšířit dále o zemní tepelný výměník, solární systém pro ohřev užitkové vody a vytápění, hospodářství s dešťovou vodou či systém automatických nadokenních rolet. Při výběru vhodné technologické varianty si zákazník volí mezi investicí, provozem domu (resp. návratností) a komfortem. Z hlediska provozu domu (topení a ohřev vody) jsou propočítány všechny domy v celé ČR. Jako příklad uveďme rodinný dům Victoria, který má v teplotní oblasti do 12 C při technologické variantě Standard solar I. + II. celoroční náklady na vytápění a ohřev teplé vody 7005 Kč, přičemž součástí výše uvedených nákladů je paušální položka účtovaná společností ČEZ ve výši 4084 Kč. O těchto údajích pak také hovoří Průkaz energetické náročnosti budovy třídy A. Akustické zkoušky prokázaly, že BAHAL SYSTEM, díky sofi stikovaně kladené izolaci a minimálnímu přenosu zvuku samotnou konstrukcí, vyniká mimořádnými akustickými vlastnostmi. Konkrétně kročejová neprůzvučnost dosahuje hodnoty 66 db. Příkladem ekologičnosti stavby a péče o zdraví našich klientů je bezesporu využití dřevotřískových desek bez formaldehydu. Na přípravě nízkoenergetických rodinných domů BAHAL se podílel 20členný tým projektantů a architektů s nezastupitelnou pomocí fi rem REHAU, ROCKWOOL, Knauf Praha, Knauf Insulation, Stiebel Eltron, Arcelor Mittal a Kronospan. Firma BAHAL ČR, a. s., je dodavatelem tzv. základní stavby, u které garantujeme klíčové vlastnosti a přebíráme záruky za naše partnery. Důsledně dbáme na kvalitu námi vyškolených stavebně-montážních fi rem. Po celou dobu výstavby probíhá ze strany BAHAL ČR, a. s., supervize, díky které je zaručeno dodržení stavebního postupu a precizní kontrola klíčových vlastností stavby. Ve spolupráci s našimi kooperujícími fi rmami nabízíme i celkovou fi nalizaci domu a rovněž velmi výhodné podmínky fi nancování. Stiva Jokeš

16 KNAUF PARTNEŘI 16 D. R. G. Interiéry Teplice Společnost D. R. G. Interiéry vznikla v roce V počátku se orientovala jen na montáže sádrokartonových konstrukcí a podhledů. S rostoucím objemem zpracovávaných materiálů byla činnost společnosti v roce 2000 rozšířena o prodejní sklad a prodej materiálů i nářadí pro sádrokartonové konstrukce. Zájem zákazníků o dodávky interiérových realizací prostoru přivedl firmu k rozšíření sortimentu služeb o dodávky interiérových truhlářských výrobků, obkladů stěn, podlah, kuchyňských linek a různých dřevěných konstrukcí, zejména vnitřních. Další etapou rozvoje společnosti bylo rozšíření služeb o montáže plastových oken VEKA, dále o pokládku suchých podlah a protipožárních ucpávek. Díky poptávkám o komplexní dodávky firma přistoupila k zateplování objektů včetně fasád a montáži venkovních dřevěných konstrukcí se střechami včetně průhledných prvků. Jak jste pane Rusnioku vlastně začínal? Než jsem fi rmu založil, pracoval jsem ve stavařině již dříve. Tehdy v roce 1993 však nastala doba, kdy investoři začali vyžadovat atypické a tvarované podhledy a příčky. Začal jsem nejprve s malými zakázkami, ale postupem času jsem se dopracoval k realizacím v objemu až 10 mil. Kč. Například jsme stavěli interiér včetně atypického podhledu u provozovny McDonald s v Ústí nad Labem. To bylo v roce V roce 2000 jsme pak pracovali na rekonstrukci Krajského úřadu v Ústí nad Labem, kde bylo nakonec položeno kolem 15 tisíc m 2 SDK desek. Jak byste charakterizoval vaše současné zaměření? Stále se věnujeme realizaci suché výstavby. Jako příklad mohu uvést stavbu bytového komplexu Čertovka v Karlových Varech, která dosahuje objemu cca 25 tisíc m 2 SDK desek, což je velmi úctyhodné číslo. Pravdou je, že před třemi roky jsme se začali věnovat vývoji meziokenních prefabrikátů, čili tzv. MIV (meziokenní izolační vložka) systémů. Vývoj trval zhruba rok a byl završen úspěšnými zkouškami v Pavusu a CSI Praha. Naše prefabrikáty, které dodáváme pod názvem MIV DRG, se dají použít při rekonstrukci a revitalizaci panelových objektů v návaznosti na výměnu okenních pásů. Nutno dodat, že na výrobu MIV byly použity výhradně systémové produkty fi rmy Knauf. Musím ještě říci, že když fi rma Knauf přišla s novinkou v podobě plně cementových desek nazvaných Aquapanel, tento materiál nás pro svoje bezkonkurenční vlastnosti velmi zaujal. Důvody jsou zřejmé. Především je to maximální odolnost a stabilita v exteriérových podmínkách, která je pro tento prefabrikát maximálně důležitá. Jejich další velkou výhodou je možnost okamžité aplikace omítek a fasádních nátěrů. A to buď přímo při výrobě MIV DRG, anebo až po osazení na stavbě. Můžete mi říct hlavní důvody, proč je vhodné používat při rekonstrukci panelových objektů právě MIV? Vždyť existují i jiné zdicí materiály. Vlastnosti těchto lehkých prefabrikátů ocenily zejména fi rmy, které se přímo specializují na revitalizaci panelových objektů, a to hned z několika důvodů. Předně, nevýhodou klasických vyzdívek je časová i technologická náročnost. Kvalita není vždy uspokojivá, a je-li špatné počasí, vyzdívky se velmi nesnadno provádějí. Zapomenout nesmíme také na skutečnost, že z důvodu statiky stavby omítky mnohdy na vyzdívkách popraskají, což vede k reklamacím. Naopak v případě MIV prefabrikátů ocení každý rychlou a čistou montáž, která trvá přibližně 20 minut u jednoho prefabrikátu. Protože je MIV fi nálně upraven jak z vnější, tak vnitřní strany, začisťují se pouze spoje s okny, nadpraží a parapet, případně i mezibytové příčky. Vlastní montáž MIV mohou provádět i pracovníci, kteří instalují okna. Čímž šetříme počet nutných profesí. Velmi důležitým argumentem je, že MIV prefabrikáty jsou certifi kované a splňují požární odolnost 90 minut, tepelné nároky U = 0,3 W/m 2 K a rovněž i akustické a statické požadavky. Díky rychlé montáži lze pracovat i za nepříznivých povětrnostních podmínek, přičemž montáž lze provádět z interiérové i exteriérové strany. Samozřejmostí jsou pak variabilní rozměry a různé tloušťky, které uspokojí jakékoli požadavky ze strany investorů Jaké jsou vaše záměry do budoucna? Chceme se i nadále zaměřovat na odvětví suchého stavebnictví a rozvíjet se v aplikacích MIV DRG prefabrikátů. Děkujeme za krátký rozhovor. David Majling 1. Zakladatelem firmy byl pan Daniel Rusniok, dnes uznávaný specialista na suchou výstavbu 2. Výměna oken bývala kdysi problematická, dnes je daleko jednodušší 3. Obytný dům s novými okny 4. Použití prefabrikátu MIV v praxi 5. Práce na novém okně finišuje 6. Čistě vyměněné okno

17 KNAUFSTYL 17 KNAUF PARTNEŘI STAVEBNÍ SPOLEČNOST LEVEL Společnost Level, a. s., byla založena v roce 1990 a v průběhu své existence dosáhla počtu 700 zaměstnanců a obratu přes 900 milionů korun. Od samého počátku se fi rma věnovala stavební činnosti. V současné době již Level, a. s., disponuje vlastním projekčním ateliérem, dopravou, stavební výrobou včetně přidružených řemesel, zámečnickými dílnami, výrobnou plastových oken a truhlářskou dílnou pro běžné stavební práce i pro kompletní zařizování interiérů. Nejprve se fi rma Level zaměřovala na rekonstrukce historických budov, ale svoje pole působnosti velmi rychle rozšiřovala. Zejména pak do oblasti potravinářských řetězců, bankovních ústavů, školských zařízení a mnoho dalších staveb, rekonstrukcí a renovací včetně výstavby novostaveb na tzv. zelené louce. Za zmínku stojí takové realizace, jako byly velkoprodejny Julius Meinl, Pronto Plus, dále pobočky bankovních domů České spořitelny a Komerční banky, nebo lázeňský areál Médeia Bohemia či business centrum BesNet atd. Z rekonstrukcí historických objektů je patřičné připome- nout provedení nových fasád na Trojském zámku v Praze či například rekonstrukce historických objektů na Malé Straně, zejména pro Řád Maltézských rytířů. Působnost fi rmy Level, a. s., je po celém území České republiky. Společnost je dlouholetým odběratelem a partnerem fi rmy Knauf. red Bytový dům na pražském Proseku 2. Logistický areál v Kolíně 3. Bytové domy v Peci pod Sněžkou 4. Činžovní dům v Křižovnické ulici v Praze

18 ROZHOVOR 18 STAVEBNICTVÍ BY NEMĚLO BÝT POLITICKÝM PROBLÉMEM Spolupráce mezi firmou Knauf a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) nabrala nový směr. Při této příležitosti jsme požádali Ing. Svatopluka Zídka, prezidenta Českého svazu stavebních inženýrů a přednostu OK ČKAIT, o rozhovor. své desetileté činnosti jsme do Česka přivedli největší kapacity průmyslové archeologie. Společně s nejbližšími partnery i organizátory z dalších měst se chceme zaměřit na konkrétní příklady konverze industriální architektury i ukázky možností využití těchto objektů, které bohužel nadále mizí před očima. Za největší úspěch bienále pokládáme rozšíření jeho aktivit i do dalších měst, a to i mimo tradiční partnery akce. Kromě Prahy, Kladna a Ostravy pracujeme v letošním roce na přípravě programu v Ústí nad Labem, dále na Jablonecku a Liberecku, ve Zlíně a také v Žatci. Veškeré programové detaily průběžně zveřejňujeme na Jaký je váš názor na vydávání podobných firemních časopisů, mají vliv na odbornou veřejnost? Otázka systému celoživotního doplňování odborných informací je pro každého inženýra a technika základem jeho úspěchu v profesi. Jsem přesvědčen, že i forma vydávání fi remních časopisů tomuto rozšiřování informací účinně napomáhá. Proč si vaše oblastní kancelář ČKAIT vybrala právě společnost KNAUF jako hlavního garanta své valné hromady? Základním impulzem pro rozhodnutí navrhnout fi rmě KNAUF Praha, s. r. o., garantování valné hromady ČKAIT v Karlovarském kraji bylo mé konstruktivní jednání s produktovým manažerem fi rmy panem Ladislavem Linhartem, ve kterém mne přesvědčil o strategii fi rmy. Cílem fi rmy není pouze realizovat prodej svých výrobků, ale podílet se i na informování technické veřejnosti o svých inovačních počinech a správné aplikaci při používání výrobků. Jistou roli sehrála i skutečnost, že jsem často příležitostným kbelským občanem, a proto i rozvoj fi rmy KNAUF, která má ve Kbelích sídlo, se zájmem sleduji. Domníváte se, že z vašeho pohledu měla prezentace společnosti KNAUF na vaší valné hromadě nějaký význam? Hlavním poučením pro účastníky byla skutečnost, že fi rma KNAUF není pouze dodavatelem materiálů pro sádrokartonové příčky, ale i významným dodavatelem systémů pro venkovní využití na fasádách a rovněž dodavatelem kvalitních sádrových omítek, stěrek a tmelů, nejen pro sádrokartonové konstrukce, ale pro jakékoli nosné i nenosné zdivo. Jak vidíte vývoj ve stavebnictví v letošním, jak se říká krizovém, roce pohledem dlouholetého, zkušeného pracovníka v našem oboru? Je zřejmě obecnou pravdou, že v případě ekonomických problémů patří stavebnictví k těm nejohroženějším. Myslím, že se budeme nuceni smířit s úbytkem zakázek od soukromých investorů, ale jsem přesvědčen, že významnou měrou by je mohly nahradit veřejné zakázky, a to nejen v očekávané oblasti technické i dopravní infrastruktury, ale měly by jimi být i zakázky v oblasti účinného snižování energetické náročnosti již užívaných veřejných budov. Stát by měl ovšem občany ekonomickými pobídkami inspirovat i k podobným úpravám u neveřejných budov. Máte nějaké osobní přání pro náš stavební obor do letošního roku? Osobní přání pro stavebnictví bych si dovolil formulovat jednou větou. Přál bych si, aby se stavebnictví nestalo v roce 2009 politickým problémem, ale zůstalo základním problémem ekonomickým. Děkujeme za rozhovor. Ladislav Linhart Jak byste si představoval další účinnou spolupráci s firmou KNAUF? Pokud se týká popularizace inovací v oblasti výrobků a technologií, nabízím odbornou pomoc formou konzultací při přípravě podkladů přihlášky v soutěži INOVACE ROKU Potřebné základní informace lze nalézt na webové stránce Jsem přesvědčen, že některý inovovaný výrobek nebo technologie fi rmy KNAUF by si popularizaci účastí v této soutěži zasloužily. Věřím, že vhodný způsob kooperace bychom mohli hledat i ve spolupráci fi rmy KNAUF s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI. Kolegium je jedním z hlavních organizátorů bienále Industriální stopy. Za dobu

19 KNAUFSTYL 19 VOLNÝ ČAS Lyžování v Söldenu aneb sportovní víkend s Knaufem Po velkém úspěchu loňské akce uspořádala ke konci roku firma Knauf pro své obchodní partnery opět prodloužený víkend v rakouských Alpách. Místem pobytu bylo zvoleno, stejně jako v loňském roce, tyrolské středisko Sölden, které patří díky svým lyžařským možnostem a rozvinutým službám mezi nejlepší v Rakousku. Dva známé ledovce Rettenbach a Tiefenbach zaručují ideální podmínky prakticky po celou sezonu. Na rozdíl od minulého ročníku byl sraz všech účastníků až na místě. V hotelu Sunny nás uvítal vedoucí prodeje pan Mgr. Martin Beer, který také všechny seznámil s programem a zázemím hotelu. Přestože nám počasí příliš nepřálo, můžeme hovořit o štěstí, že jsme se nacházeli právě v tomto středisku. Samotný příjezd provázelo husté sněžení, které ovšem v jiných oblastech Rakouska způsobilo velkou kalamitu, jakou podle slov místních horalů pamatují jen ti nejstarší domorodci. O několik desítek kilometrů dál, jihovýchodně od Söldenu, byly Rakousko a severní Itálie zasaženy intenzivním sněžením, při kterém byl překonán dosud zaznamenaný rekord v množství napadaného sněhu během jednoho dne z roku 1917, a to 104 cm. Nový rekord má od roku 2008 hodnotu 137 cm, což pochopitelně způsobilo v postižených oblastech nemalé problémy. Lyžování bylo během prvních dvou dnů náročné a prověřilo i silné povahy. Třetí den se počasí umoudřilo a na lyžaře čekala záplava čerstvého sněhu a perfektně upravené sjezdovky. Po nutných zabezpečovacích pracích (odstranění lavin) byl v odpoledních hodinách zpřístupněn i ledovcový terén a místy vykukující sluníčko poskytlo krásné výhledy do údolí a na okolní kopce. Díky množství sněhu byla dobrodružným zážitkem i cesta autobusem do horské chaty ležící ve výšce přes 2000 metrů. Mnozí z účastníků si oddechli až ve chvíli, kdy uchopili louče a vydali se po svých zasněženou krajinou do zhruba 500 metrů vzdálené restaurace, kde na všechny čekala typická místní večeře. Po několika hodinách strávených na horské chatě jsme museli opět dolů. První polovina šťastných odjela přistaveným autobusem a na zbytek osazenstva čekalo další neplánované překvapení, když místo objednaného autobusu dorazily taxíky, jejichž řidiči předváděli své umění na zasněžené cestě takovým způsobem, že někteří museli následně vyhledat malou psychickou pomoc v místních barech městečka Sölden. I když byl večerní program velmi náročný, na sjezdovkách nechyběl následující den nikdo. Rovněž poslední večer jsme strávili velmi aktivně. Kuželkové dráhy sportovního centra byly svědkem mnoha nemilosrdných sportovních klání. Klobouk dolů před všemi, kteří byli schopni po náročném lyžování takových sportovních výkonů. Výsledky nejsou známy, ale podle atmosféry na sportovišti a v přilehlém okolí se všichni dobře bavili. Podobně jako v předchozím roce provázela i tuto akci velmi přátelská atmosféra podpořená skutečností, že se všichni ve zdraví vrátili domů bohatší o spoustu zážitků. S pozdravem SKOL končíme tuto krátkou recenzi proběhnuvší akce a pevně doufáme, že ji příští rok budeme moci opět zopakovat. Ivo Gonos Příprava na lyžařsky náročný den 2. Počasí bylo proměnlivé 3. Náš krásný hotel 4. A jdeme na to...

20 VOLNÝ ČAS 20 ZA VÍNEM NA MORAVU V naší tradiční soutěži firemního magazínu Knaufstyl se hraje o různé ceny. A jednou z nich byl víkend strávený v Lednicko- -valtickém areálu. Na zajímavý výlet byla pozvána paní Dagmar Kadlecová, vedoucí skladu KB Blok Libochovice, společně s manželem. Vše se odehrálo 21. až 23. listopadu, a přestože byla již zima a člověk by si myslel, že na podobné výlety je trochu pozdě, bylo na co se těšit. Hned u páteční večeře v Břeclavi čekala na všechny účastníky tradiční svatomartinská husa, u které nesměla chybět ochutnávka Svatomartinských vín. A vína hrála velkou roli i následující den. Po snídani jsme se všichni vydali na prohlídku rozlehlého Lednicko-valtického areálu, kterou jsme začali u Kolonády na návrší u Valtic. Kolonáda zvaná také Reistna se tyčí na stejnojmenném návrší, prakticky na samé hranici s Rakouskem. Dříve se po ní procházeli páni Lichtenštejnové a shlíželi odsud své panství. Architektura nese prvky antického slohu po vzoru Schönbrunnské kolonády (postavena ve Vídni v 1. pol. 19. století) a je zdobena postavami z antické mytologie. Naše druhá zastávka byla u romantické stavby ve stylu římského triumfálního oblouku zvaného Rendez-vouz nebo Dianin chrám. V příjemné náladě jsme pokračovali na zámek Valtice, který byl rodovým sídlem Lichtenštejnů do roku Prohlídka zámeckých sklepů z roku 1430 začala přednáškou o výrobě vína a jeho tradici. Na závěr jsme mohli ochutnat i místní vinařské výrobky. Po obědě byla naplánovaná návštěva Pohanska a jeho empírového loveckého zámečku z počátku 19. století. V patře zámečku jsme objevili výstavu archeologických nálezů z doby Velkomoravské říše. Poslední zhlédnutou památkou dne byl Apollonův chrám, což je stavba s osmi dórskými sloupy a mytologickými výjevy ležící nad Mlýnským rybníkem, nazývaným také Apollo. Chrám vytváří nad vodní plochou zajímavou kopulovitou dominantu. Večer proběhl již zcela ve vinařském stylu. Čekala nás klasická ochutnávka místních valtických vín s patřičným výkladem, jenž nám měl ozřejmit charakteristiku, vůni a chuť jednotlivých vzorků. Začátek neděle jsme prožili na Dyji. Projížďka lodí k Janovu hradu nám ukázala okolní krajinu a lužní lesy ze zajímavého pohledu. Vidět byly například bobří nory spolu s nahlodanými kmeny. V korunách stromů se to zelenalo spoustou jmelí, což dokreslovalo romantickou atmosféru podzimní krajiny. Janův hrad (Janohrad) je pseudogotická zřícenina hradu postavená po anglickém vzoru v letech 1807 až Dříve sloužila jako lovecký zámek, shromaždiště panstva před honem a místo konání posledních lečí. Dnes ukrývá zajímavou ornitologickou a loveckou expozici. Po krátkém přesunu autem jsme pokračovali prohlídkou zasněženého parku v Lednici a také palmového skleníku z poloviny 19. století, který nám nabídl sbírku tropických a subtropických rostlin. Pro zajímavost, tento skleník je nejstarší v Evropě a po rozsáhlé rekonstrukci byl v roce 2002 zpřístupněn veřejnosti. Poslední zastávkou našeho výletu byl Hraniční zámeček, postavený v letech 1826 až 1827 na historické hranici rozdělující území Moravy a Dolního Rakouska. Stavba stojí v těsné blízkosti Hlohoveckého rybníka. Zámeček je dnes v soukromých rukou a slouží jako restaurace, kterou jsme rovněž plně využili. Po obědě jsme se s výherkyní rozloučili konstatováním, že časopis Knaufstyl přináší pozornému čtenáři nové informace nejen o produktech a technologiích fi rmy Knauf, ale také možnosti příjemně stráveného času našich výherců. Pavel Švec Výherci před přístavem Břeclav na Dyji 2. Slavnostní zahájení výletu přípitkem ve sklepení hotelu IMOS 3. Randez vous nebo-li Dianin chrám 4. Přístaviště v Břeclavi s lodí připravenou na výlet k Janovu hradu

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách KNAUFSTYL 2/2011 Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách ÚVODEM Vážení a milí čtenáři, již nás hřeje krásné letní počasí, které je pro mnohé zdrojem potřebné energie.

Více

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi.

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi. 2010 11 12/10 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis MK ČR E 17014 Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz POROTHERM DŮM...hotová věc Postavíme vám dům DŮM ROKU 2012 Vítězné realizace a studie soutěže POROTHERM DŮM BRICK AWARD www.porothermdum.cz Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny Tak jako cihlový

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února 28/2009 ročník 12 Pozvánky na výstavy: PANELOVÝ DŮM A BYT Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace Ostrava, Brno, Praha Program PANEL by mohl pomoci proti krizi

Více

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ www.admd.cz Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Vážení a milí čtenáři, nemusel jsem dlouho přemýšlet, jakému tématu bych se rád v těchto řádcích věnoval. Chci mluvit o hodnotách a rád

Více

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11 2011 MK ČR E 17014 03/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách 4 2012 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Inženýrský den 2012 v Brně a energetická koncepce ČR Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

Byty, Domy, Zahrady NOVÉ TRENDY PRO VAŠI KOUPELNU CHYTRÁ VODA ZE ZÁSUVKY Z KANCELÁŘÍ ZASE BYTY PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE. duben 2007

Byty, Domy, Zahrady NOVÉ TRENDY PRO VAŠI KOUPELNU CHYTRÁ VODA ZE ZÁSUVKY Z KANCELÁŘÍ ZASE BYTY PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE. duben 2007 duben 2007 Byty, Domy, Zahrady ZDARMA pro obchodní partnery NOVÉ TRENDY PRO VAŠI KOUPELNU CHYTRÁ VODA ZE ZÁSUVKY Z KANCELÁŘÍ ZASE BYTY PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE Editorial Vybrali jsme z obsahu Trh s byty

Více

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz www.psmcz.cz PSMCZ 1 2010 ISSN 1802-6907 stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let www.prefa.com Prefa Aluminiumprodukte

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

Headline. Baumit. Baumit Life Challenge 66 Nejkrásnější evropské fasády. Cool odstíny 888 barev na zateplené fasády

Headline. Baumit. Baumit Life Challenge 66 Nejkrásnější evropské fasády. Cool odstíny 888 barev na zateplené fasády 2014 ČASOPIS pro OBCHODní partnery a PŘátele Baumit Baumit Life Challenge 66 Nejkrásnější evropské fasády Headline Cool odstíny 888 barev na zateplené fasády Nanopor Photokat Novinka, která rozzáří dům

Více

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus Inovace pro ještě lepší okna www.gealan.cz IQ SERVICE s r.o. Obchodní zastoupení a servis GEALAN Fenster-systeme GmbH 602 567 661, 573 336 684 acrylcolor Vysoce odolné barvení okenních profilů STV Statické

Více

Okna do rodinných domů

Okna do rodinných domů W W W. D O M O V I N Y. C Z BAVTE SE BYDLENÍM srpen 2008 ZDARMA Zdokonalené vlastnosti střešní krytiny str. 8-9 Předokenní rolety str. 6-7 Okna do rodinných domů i paneláků str. 10-11 12 833 Kč nebo 1

Více

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty 4 6 18 19 22 26 35 39 42 44 47 51 56 59 64 64 70 71 71 72 73 76 78 80 84 ÚVODNÍ BLOK (ODBORNÝ GARANT

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

tomáš tomeček: Splněný sen v poušti vancouver: Čeká na zimní olympiádu reportáž: Míchací centra

tomáš tomeček: Splněný sen v poušti vancouver: Čeká na zimní olympiádu reportáž: Míchací centra magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel podzim 2009 tomáš tomeček: Splněný sen v poušti vancouver: Čeká na zimní olympiádu NOVINKY: Technologie a trendy Henkel reportáž: Míchací centra

Více

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT obsah str. 6-9 str. 12 13 str. 14-15 str. 16 17 str. 18-19 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 09. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník XI 1/2014 VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ EU RADÍ, DOPORUČUJE, NAŘIZUJE

Více

www.sulko.cz. 800 155 156

www.sulko.cz. 800 155 156 www.sulko.cz. 800 155 156 Vize společnosti Naším cílem je vyrábět a dodávat náročným zákazníkům produkty, na které se budou moci dlouhodobě spolehnout a které přispějí k většímu komfortu jejich bydlení.

Více

Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007. TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek

Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007. TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007 TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek Více řešení v jednom stylu. DORMA TS 93 systém v novém Contur Designu DORMA Contur je nová designová

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více