SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8"

Transkript

1 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H s r p e n Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2008, č Architekt, 2008, č Beton, 2008, č DOMO, 2008, č EKO, 2008, č Geodetický a kartografický obzor, 2008, č Geotechnika, 2008, č HOME, 2008, č. 4,5, speciál jaro léto Konstrukce, 2008, č Ochrana přírody, 2008, č Projekt 2008, č Průzkumy památek, 2008, č Silnice, mosty, 2008, č Silniční obzor, 2008, č Stavba (Č), 2008, č Stavebnictví 2008, 2008, č Tunel, 2008, č Urbanismus a územní rozvoj, 2008, č Zahrada park krajina, 2008, č Zakládání, 2008, č Zprávy památkové péče, 2008, č

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovává Informační centrum ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě:název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdrželo IC ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V IC ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). Cenové podmínky: Roční předplatné signálních informací pro AO činí 400 Kč + poštovné. Zhotovení xerokopií článků bude účtováno v ceně výrobních nákladů, tj. 0,80 Kč jednostranná kopie A4; 1,20 oboustranná kopie A4 + poštovné. Příslušné částky za poskytované informační materiály a služby se zaznamenávají během roku na osobní konta jednotlivých členů komory a předepisují se k úhradě hromadně jednou ročně. 2

3 ARCH.... 4/2008 ILKOVIČ, Ján IKORES, Bratislava : VIVS ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; výrobní objekty; budovy halové; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura pohledových ploch; textura; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Architektura nové průmyslové haly v širším centru města Bratislavy - dostavby existujícího areálu na výrobu plastových oken. KAISER, Gabriele Veža oblakov, Dolné Rakúsko : the next ENTERprise ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; sály koncertní; hlediště; amfiteátry; jeviště; podia; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; hmotové řešení; hmoty věžové; dominanty; monumentálnost; gradace; řešení výtvarné; řešení barevné; akustika prostoru; architektura soudobá Představení 23 metrů vysoké "Věže oblaků", kterou je možno vnímat jako akusticky optimalizované koncertní podium, ale i jako umění v krajině, land-art. Nová exteriérová scéna Věž oblaků a hlediště v prohlubni, zabezpečující nejlepší akustické i vizuální podmínky, jsou součástí komplexu zámku Grafenegg s 31 hektarovým parkem. HOLČEKOVÁ, Mária 4 obchody, Trenčín : Šimun - Beďatš ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy obchodní; prodejny; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; gradace; řešení průčelí budov; členění; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Novostavba čtyř jednopodlažních obchodních provozů, sestávající ze čtyř do sebe zaklíněných zkosených různě zbarvených hranolů, vytvářejících vlastní geometrickou gradaci s dynamickým průčelím, kde pro každou prodejnu platí jiná linie. VÉMOLOVÁ, Barbora Prístavba RD, Luhačovice : New Work ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; přestavby budov; dostavby; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; budovy s rozdílnou podlažností; řešení průčelí budov; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Rekonstrukce a přístavba jednopodlažního rodinného domu, posledního v uliční frontě tří objektů, ukončujícího nároží valbovou střechou. Z ulice je základní hmota domu a celého bloku zachována, navazující dvoupodlažní přístavba reaguje na vyšší zástavbu vedlejší ulice a její dřevěná konstrukce 3

4 je ukončena plochou střechou. Fasáda přístavby a valbová střecha původního objektu má jednotný povrch - hliníkový jednoduše falcovaný plech. ŠPAČEK, Robert Aircraft, Bratislava : GFI ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy mnohopodlažní; budovy víceúčelové; administrativní budovy; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; tektonika; členění vertikální; půdorysné řešení; půdorys nepravidelný; architektura soudobá Architektura polyfunkčního objektu Aircraft, v podstatě pronajímatelné administrativní budovy v zájmové oblasti bratislavského letiště - závan světovosti na okraji města. TOPOLČANSKÁ, Maria Športová hala, Nitra : Barak architekti ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy halové; stavby sportovní kryté; sportovní haly; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení objemové; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení barevné; půdorysné řešení; architektura soudobá Architektura nové městské sportovní haly původně projektované do jiného místa ve městě. TOPOLČANSKÁ, Maria Slovenský rozhlas, Bratislava : Ďurkovič - Kissling - Svetko ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 9 figs.- ISSN Klíčová slova: budovy staré; budovy rozhlasu; stavby unikátní; kompozice urbanistická; dominanty; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení objemové; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení Charakteristika budovy Slovenského rozhlasu z přelomu 60. a 70. let - unikátní stavby s architekturou "paradoxu" převrácené pyramidy. ŠTRPKOVÁ, Renata RD na stľpoch, Bratislava : Zoran Michalčák ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; tektonika; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Architektonické řešení vlastního rodinného domu autora, u kterého přízemí tvoří jen zádveří s hygienickým zázemím a miniskladem zahradního nářadí a vstupní zpevněná plocha slouží zároveň jako krytá terasa. Obytné poschodí na sloupech tvoří jeden prostor s cele prosklenou podélnou stěnou, za kterou se otvírá panorama nedalekého zalesněného kopce. 4

5 Architekt.... 4/2008 RAJNIŠ, Martin - AMBLEROVÁ, Kamila - HORECKÝ, Václav - KONEČNÁ, Věra - HNILIČKA, Pavel Hráň u Slavonic : Top realizace Architekt, 2008, V.54, No.4, p : 36 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; chaty; budovy přízemní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; hmoty deskové; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; dřevostavby; konstrukční systémy; stavby experimentální; stavby unikátní; architektura soudobá Charakteristika stavby domu založeného na dubových fošnách a plochých kamenech, na kterých je vyskládána hranička z trámků nesušeného a nehoblovaného dřeva se spoji zajištěnými jen vahou, se spodním a horním roštem uspořádaným do kazetového systému, uzavírajícího vnitřní prostor. Ten je z interiérové strany kryt volnou stavebnicí rámů vyvěšených z horní horizontální konstrukce vyplněných na severní straně dřevovláknitými deskami a na ostatních stranách tabulemi z dvojskla; o transparentní konstrukci a konstrukčním systému domu s investory; o principu stavby s dodavatelem Martinem Süssem; "věčnost domu je v tom, co umí" - o stavbě s autorem Martinem Rajnišem a Václavem Horeckým; recenze stavby - Pavel Hnilička. JIRAN, Zdeněk - KOHOUT, Michal - TICHÝ, David Rodinný dům Vráž Architekt, 2008, V.54, No.4, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; kompozice urbanistická; zástavba ve svahu; kompozice architektonická; řešení objemové; hmotové řešení; harmonie; řešení průčelí budov; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; řešení barevné; dřevostavby; architektura soudobá Obytný dům na svažitém lesnatém pozemku s objemem jeden a půl podlažního hranolu s obytným podkrovím, krytý sedlovou střechou s hřebenem kolmo ke svahu, který svými jednoduchými a střízlivě tvarovanými hmotami spolu s užitím přírodních materiálů velmi klidně a nerušivě splývá s okolím. HABINA, Martin Mateřská školka Kuřim Architekt, 2008, V.54, No.4, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy přízemní; školy mateřské; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; členění horizontální; řešení průčelí budov; řešení interiérů; řešení barevné; rytmus; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Architektura mateřské školky s provozem v jedné úrovni v přízemí propojeném se zelení, s výrazným horizontálním a barevným členěním a množstvím použitého dřeva v konstrukci i na fasádách. RAPAPORT, Semon - PIQUERAS, Lorenzo - SCHOOF, Jakob Muzeum v Brie-Comte-Robert : Francie Architekt, 2008, V.54, No.4, p : 5 figs.- ISSN

6 Klíčová slova: budovy nové; umístění budov; hrady; muzea; stavby dočasné; dřevostavby; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; denní osvětlení; architektura soudobá Historie hradu Brie-Comte-Robert a charakteristika nové lehké budovy muzea s výstavní síní a místnostmi pro vzdělávací aktivity, postaveného uvnitř hradu u hradní zdi. Beton.... 4/2008 VÍTEK, Jan L. Betonové mosty - minulost a budoucnost Beton, 2008, V.8, No.4, p.3-6. : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavební techniky; mosty obloukové; mosty trámové; mosty zavěšené; mosty pylonové; lávky pro pěší; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; konstrukce železobetonové; konstrukce z předpjatého betonu; konstrukce spřažené; konstrukce ocelobetonové; technologie výstavby; betonáž a montáž letmo; vývojové tendence; konstrukce, životnost Betonové mosty mají historii poměrně krátkou, asi sto let. Železobetonové konstrukce typické pro první polovinu 20. století byly nahrazeny předpjatým betonem. Tím došlo k prudkému rozvoji technologií pro postupnou výstavbu mostů monolitických i prefabrikovaných. Současný vývoj přináší menší úpravy zavedených postupů. Vývoj nových materiálů (vysokohodnotné betony a vyztužovací jednotky) vede k vylehčování a zdokonalování konstrukcí a též ke zvyšování jejich životnosti. Rychlost výstavby a schopnost spolehlivě stavět složité konstrukční systémy jsou podporovány rozvojem technologického vybavení (skruže, bednění, zvedací a montážní zařízení). STRÁSKÝ, Jiří - KONEČNÝ, Libor - NOVÁK, Richard - ROMPORTL, Tomáš Projekt zavěšeného mostu přes Odru Beton, 2008, V.8, No.4, p : 22 figs., 6 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; dálnice; mosty silniční; mosty přes řečiště; mosty zavěšené; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; pylony; konstrukce ocelové; nosník hlavní; mostovka; nosníky komorové; konstrukce z předpjatého betonu; předpínání příčné; závěsy; lana; pilíře; konstrukce železobetonové; technologie výstavby; práce na mostních stavbách; výpočty statické; výpočty dynamické Zavěšený most postavený na dálnici D47 přes řeku Odru je popsán z hlediska architektonického, konstrukčního a technologického. Most o celkové délce 605 m je zavěšen v ose mostu na jednosloupovém pylonu. Mostovka je tvořena dvěma komorovými nosníky bez tradičních vnějších konzol. V zavěšených polích jsou komorové nosníky spojeny příčně předepnutou mostovkovou deskou vybetonovanou mezi nosníky a osamělými vzpěrami. Závěsné kabely mají semi-radiální uspořádání a jsou situovány v ose mostu. VRÁBLÍK, Lukáš - KODET, Milan - HRUŠKA, Vojtěch - ŠAŠEK, Ladislav - KÁBRT, Libor - KOUCKÝ, Roman Projekt nového mostu přes Vltavu v Praze-Troji Beton, 2008, V.8, No.4, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; komunikace městské; tramvajové tratě; mosty kombinované; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty obloukové; mosty, konstrukce; 6

7 konstrukce nosná; nosník hlavní; oblouky s táhlem; konstrukce ocelové; mostovka; konstrukce z předpjatého betonu; konstrukce zavěšené; příčník; prefabrikáty; konstrukce železobetonové; architektonické řešení; technologie výstavby; výpočty konstrukcí; výpočty statické; výpočty dynamické; výpočty stability Součástí stavby č Městského okruhu v Praze v úseku Špejchar - Pelc-Tyrolka je i nové přemostění Vltavy mezi Holešovicemi a Trojou. Prezentovaný projekt mostu vychází z vítězného návrhu architektonicko-konstrukční soutěže z roku Sdružený městský most překračuje koryto řeky hlavním polem o rozpětí 200,4, jehož konstrukce působí staticky jako prostě uložený ocelový oblouk s táhlem tvořeným podélným ocelovým nosníkem a předpjatou betonovou deskou. PROCHÁZKA, Jan - OBERHOFNER, Luděk - BATAL, Zdeněk - ŠIMLER, Miloš Zavěšený most přes Ohři v Karlových Varech Beton, 2008, V.8, No.4, p : 14 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; komunikace městské; mosty silniční; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty zavěšené; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; pylony; rámy; konstrukce železobetonové; závěsy; mostovka; konstrukce z předpjatého betonu; stavba spodní; opěry; práce na mostních stavbách; práce betonářské; způsoby montáže Zavěšený most převádí komunikaci městského okruhu přes řeku Ohři v bezprostřední návaznosti na okružní křižovatku s průtahem I/6 Karlovými Vary. Volba typu konstrukce mostu a konstrukčního řešení mostovky byla zvolena pro dosažení minimální stavební výšky a tím příznivého vedení nivelety a omezení výšky i rozsahu násypů na předmostí. Pro splnění uvedených požadavků byla navržena zavěšená konstrukce, jejíž mostovka je tvořena parapetním nosníkem. Délka přemostění je 120 m, stavební výška je 690 mm. TICHÝ, Jan - MARKOVIČ, Pavel - VOTAVA, Radim - ŠTEFAN, Petr - MENDEL, Aleš Prefabrikovaná lávka přes řeku Svratku v Brně Beton, 2008, V.8, No.4, p : 8 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: lávky pro pěší; mosty přes řečiště; mosty o jednom poli; mosty obloukové; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; konstrukce železobetonové; konstrukce montované; prefabrikáty; prefabrikace ve výrobně; výroba ve vodorovné poloze; práce betonářské; práce na mostních stavbách; způsoby montáže Článek pojednává o návrhu a výrobě tvarově atypických železobetonových prefabrikátů pro pěší lávku přes řeku Svratku. Lávka sestává ze dvou prefabrikovaných oblouků tvaru písmene "Y", které tvoří nosnou část a na nichž je upevněno dvacet devět kusů chodníkových segmentů. Všechny dílce byly vyrobeny ve firmě Skanska Prefa, a.s. v provozovně Tovačov. Závěrem je zdokumentována doprava složitých a velkorozměrných dílců na místo určení a jejich montáž pomocí třistatunového jeřábu. DRBOHLAV, Petr - ANDĚL, Ivan Nové spojení - estakáda Sluncová Beton, 2008, V.8, No.4, p : 16 figs. - ISSN Klíčová slova: města hlavní; stavby dopravní; tratě železniční; mosty železniční; mosty o více polích; estakády; mosty, konstrukce; stavba spodní; opěry; pilíře; konstrukce železobetonové; konstrukce nosná; nosníky spojité; nosníky komorové; konstrukce z předpjatého betonu; konstrukce monolitické; předpínací kabely; výpočty statické Nové traťové spojení stanic Praha Hlavní nádraží se stanicemi Praha-Libeň, Vysočany a Holešovice v rychlostních parametrech 80 až 100 km/h si vyžádalo vybudování mnoha inženýrských konstrukcí 7

8 v náročném terénu a městské zástavbě. Jednou ze složitějších konstrukcí hned za tunelem kopcem Vítkov je železniční monolitická předpjatá estakáda Sluncová. Ta se od většiny jiných estakád liší tím, že se na ní podepsala ruka architekta. Nosná konstrukce má zaoblený spodní vnější povrch až do úrovně zábradlí, který je svisle členěn dvěma druhy vlysů. Tvar nosné konstrukce přechází opěrou do přilehlých svahů nebo následujících konstrukcí, pilíře jsou velmi štíhlé s kombinací oválných a eliptických tvarů s různými osami symetrie. MIKULÁŠTÍK, Pavel - NEHASIL, Petr - HRUŠKA, Vojtěch - FOGLAR, Marek - FALÁŘ, Radek Mosty na stavbě silnice I/48 Tošanovice - Žukov Beton, 2008, V.8, No.4, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; mosty silniční; mosty o více polích; mosty o jednom poli; mosty trámové; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; nosník hlavní; mostovka; konstrukce spřažené; konstrukce ocelobetonové; konstrukce z předpjatého betonu; příčník; mosty rámové; mosty přesypané; práce na mostních stavbách Článek informuje o mostních objektech úseku Tošanovice - Žukov rychlostní silnice I/48. Jedná se o most přes údolí Stonávky, nadjezdy přes silnici I/48 a rámové přesypané mostní objekty. BATAL, Ivan - JINDRA, Jindřich Most na dálnici D8 pod vrchem Špičák Beton, 2008, V.8, No.4, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; dálnice; mosty silniční; mosty trámové; mosty o více polích; estakády; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; nosník hlavní; konstrukce z předpjatého betonu; příčník; stavba spodní; opěry; konstrukce uložení; chráněné území; práce na mostních stavbách Článek uvádí základní informace a poznatky ze stavby dálničního dvoutrámového mostu situovaného pod vrchem Špičák na dálnici Praha-Drážďany a uvedeného do provozu v listopadu KARA, Daut - BATAL, Zdeněk - KRCH, Václav Oprava Karlova mostu konečně běží Beton, 2008, V.8, No.4, p : 12 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; mosty masivní; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce z přírodního kamene; konstrukce zděné; poruchy, příčiny; opravy budov a staveb; ochrana proti vlhkosti; izolace vodotěsné; mostovka; odvodňování; práce na mostních stavbách; průzkum stavebně technický; obnova památek Oprava Karlova mostu po prvních deseti měsících - konstrukce mostu, poruchy a jejich příčiny; výběr kamenů a koncepce opravy; provádění stavby, odvodnění mostu, výměna souvrství vozovky; statika a stavebně technický průzkum oblouku č. 14, rozsah a úkoly stavebně technického průzkumu; současná situace. FALÁŘ, Radek Přepočty dálničních mostů ve Velké Británii Beton, 2008, V.8, No.4, p : 6 figs. - ISSN

9 Klíčová slova: Velká Británie; stavby dopravní; dálnice; mosty silniční; mosty, konstrukce; mosty obloukové; mosty trámové; mosty rámové; mosty deskové; konstrukce železobetonové; konstrukce z předpjatého betonu; konstrukce ocelové; konstrukce spřažené; konstrukce ocelobetonové; poruchy, příčiny; výpočty konstrukcí; výpočty kontrolní; výpočty statické; výpočty podle mezních stavů Stručné seznámení se současným stavem dálničních mostů ve Velké Británii a postupy jejich přepočtu včetně příkladů nejčastějších poruch. ŚLIWIŃSKI, Jacek - TRACZ, Tomasz - ĎURICA, Tibor Navrhovanie zloženia vysokohodnotných betónov Beton, 2008, V.8, No.4, p : 5 figs., 21 refs. - ISSN Klíčová slova: kompozitní materiály; beton vysokohodnotný /HPC/; navrhování složení betonové směsi; pojiva minerální; cementy; kamenivo přírodní; křemičitý úlet; metakaolin; plastifikátory; výpočet receptury; výpočetní programy Používání vysokohodnotných betonů (HPC) nabývá v celosvětovém rozsahu stále větší význam a objemy výroby HPC se neustále zvyšují. V příspěvku je uvedena metoda navrhování složení směsi čerstvého betonu pro HPC, jejímž prostřednictvím je možné zajistit splnění požadavků na kvalitu vysokohodnotného betonu. WOLF, Thomas - FLEISCHER, Walter Moderná výstavba betónových vozoviek v Nemecku Beton, 2008, V.8, No.4, p : 9 figs., 1 tabs., 12 refs. - ISSN Klíčová slova: Německo; doprava automobilová; doprava, intenzita; výstavba dopravní; stavby dopravní; silnice; vozovky; kryt; konstrukce betonové; příprava betonové směsi; ukládání betonové směsi; stroje pro stavby vozovek; finišery; beton vymývaný; ošetřování betonu; vlastnosti povrchu; drsnost V článku je číselně, grafy a tabulkou, dokumentován nárůst intenzity dálkové automobilové dopravy v Německu. Je popsán návrh konstrukce a výstavby betonových dálnic, které umožňují bezpečnou, spolehlivou a rychlou dopravu. Zvýšená pozornost je věnována novým úpravám a technologickým postupům, které přispějí k pohodlnější jízdě a sníží únavu řidičů (povrch vozovky, hluková zátěž). HUBERTOVÁ, Michala - HELA, Rudolf - STAVINOHA, Roman Odolnost lehkého betonu v chemicky agresivních prostředích Beton, 2008, V.8, No.4, p : 6 figs., 8 tabs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce betonové; trvanlivost; odolnost proti agresivním plynům; odolnost proti agresivním kapalinám; beton lehký konstrukční; beton s lehkými plnivy; beton z expandovaného jílu; výzkum; zkoušky laboratorní; vlastnosti fyzikálně chemické Trvanlivost betonových konstrukcí je nejčastěji ohrožena působením klimatických střídání teplot i pod bodem mrazu společně s navlháním či smáčením a vysycháním. Dalším důležitým aspektem je působení chemicky agresivních prostředí, jejichž producentem jsou různá průmyslová odvětví a doprava. Vliv chemicky agresivních prostředí na normální beton je popisován v mnohé tuzemské i zahraniční odborné literatuře, u lehkého betonu tomu tak není. Příspěvek se proto zabývá experimentálním projektem zaměřeným na vliv vybraných typů chemicky agresivních prostředí na lehký hutný beton s využitím lehkého kameniva na bázi expandovaného jílu. VRÁBLÍK, Lukáš - LOŠKO, Jan - KŘÍSTEK, Vladimír 9

10 Diskuse možných příčin kolapsu mostu Koror-Babelthuap v republice Palau Beton, 2008, V.8, No.4, p : 7 figs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; mosty silniční; mosty o více polích; mosty trámové; mosty přes mořské úžiny a zálivy ; mosty, konstrukce; konstrukce velkorozponové; konstrukce z předpjatého betonu; deformace; průhyb; rekonstrukce budov a staveb; porušení; havárie; zřícení; poruchy, příčiny Most Koror-Babelthuap byl v době uvedení do provozu v roce 1977 letmo betonovaným mostem s největším rozpětím hlavního pole na světě (240 m). Vzhledem k trvale rostoucím průhybům hlavního pole (více než 1,2 m) byla v roce 1996 provedena rekonstrukce. Měsíc po ukončení oprav však došlo ke zřícení mostu. Cílem příspěvku je seznámit s původním projektem mostu a postupem rekonstrukce a nastínit možné příčiny kolapsu. PUKL, Radomír Moderní metodika pro stanovení bezpečnosti a spolehlivosti betonových konstrukcí Beton, 2008, V.8, No.4, p : 9 figs., 3 tabs., 9 refs. - ISSN Klíčová slova: mosty, konstrukce; konstrukce železobetonové; konstrukce z předpjatého betonu; bezpečnost staveb; spolehlivost; výpočty konstrukcí; technické normy; metody výpočtu konstrukcí; pravděpodobnost poruchy; simulace; procesy stochastické; metoda konečných prvků; výpočetní modely; software Představený moderní koncept propojuje nelineární analýzu MKP se statistickým přístupem a vytváří tak účinný inženýrský nástroj pro stanovení bezpečnosti a spolehlivosti betonových konstrukcí. Uvedený příklad pravděpodobnostní simulace selhání a vyhodnocení spolehlivosti skutečné mostní konstrukce dokumentuje praktickou použitelnost vyvinutého komplexního programového systému. Navržený přístup doplňuje a rozšiřuje běžné normové postupy a může vést k podstatným úsporám nákladů, neboť bere v úvahu konkrétní podmínky stavby a požadavky na její spolehlivost mohou být přesněji specifikovány a vyhodnoceny. KALAFUTOVÁ, Petra - ŠTEMBERA, Petr Modelování odezvy betonu raného stáří při zatěžování Beton, 2008, V.8, No.4, p : 3 figs., 6 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce nosné; konstrukce betonové; konstrukce monolitické; beton čerstvý; tuhnutí, doba; tuhnutí, konec; výzkum; deformace při zatížení; deformace pružné; deformace trvalé; míra dotvarování; stupeň hydratace; modelování; modul pružnosti; pevnost v tlaku; výpočetní modely V článku je popsán materiálový model pro vyšetřování okamžité a časově závislé deformace betonu raného stáří. Důraz byl kladen na vytvoření modelu s malým počtem vstupních parametrů, které mohou být snadno kalibrovány běžně dostupnými výsledky zkoušek. Uvedený model je aplikovatelný od počáteční do konečné doby tuhnutí. VRÁBLÍK, Lukáš - ŠTRONER, Martin - URBAN, Rudolf Zaměření tvaru nosné konstrukce mostu přes Labe v Mělníku Beton, 2008, V.8, No.4, p : 7 figs., 7 refs. - ISSN Klíčová slova: mosty silniční; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce z předpjatého betonu; konstrukce velkorozponové; konstrukce monolitické; betonáž a montáž letmo; deformace při zatížení; průhyb; měření, metody; měřičská kontrola objektu; kontrolní pevné body; geodetické měřicí metody; geodetické přístroje; elektronické totální stanice; přesnost měření 10

11 Předpjaté betonové mosty velkých rozpětí typicky vykazují dlouhodobý nárůst průhybů. Příkladem takovéto konstrukce je most přes řeku Labe v Mělníku, u kterého ani po patnácti letech od uvedení do provozu nemá nárůst průhybů ustalující trend. Bylo provedeno přesné zaměření tvaru deformované konstrukce s cílem identifikovat možná místa jejích poruch. STRÁSKÝ, Jiří - NEČAS, Radim - HRADIL, Petr Obloukový most Redmond, Oregon, USA Beton, 2008, V.8, No.4, p : 18 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; mosty silniční; mosty o více polích; mosty obloukové; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; konstrukce železobetonové; konstrukce z předpjatého betonu; výpočty konstrukcí; výpočty statické; výpočty dynamické; práce na mostních stavbách Obloukový most byl postaven přes suchý kaňon, který rozděluje město Redmond. Most sestává z pěti polí, z nichž tři střední jsou tvořena spojitými obloukovými žebry podporujícími dvoutrámovou železobetonovou mostovku, v krajních polích, která mají stejné dimenze, je mostovka z předpjatého betonu. Oblouková žebra a mostovka nejsou spojeny příčníky. Příspěvek popisuje architektonické a konstrukční řešení, statickou a dynamickou analýzu a technologii výstavby mostu. DOMO.... 4/2008 WERNER, Jan - CHYBÍK, Josef Téma: Akustika podlah : Přenos zvuku podlahou a stropem DOMO, 2008, 12, No.4, p : 3 figs., 4 tabs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: stropy; podlahy; akustika stavební; akustická pohoda; vzduchová neprůzvučnost; neprůzvučnost kročejová; zvuk, šíření boční; podlahy plovoucí; vrstvy nášlapné; zvuková izolace Faktory akustické pohody; co je podlaha a její vztah k akustice; vzduchovou neprůzvučnost zabezpečuje stropní deska, kročejovou neprůzvučnost zajišťuje podlaha; boční přenos zvuku; plovoucí podlahy jako zvukově izolační podlahy - těžké a lehké plovoucí podlahy, zvukově izolační podlahové povlaky; zvukově izolační podložky a materiály pro ně - desky ze skleněných a minerálních vláken a pěnového polystyrenu. PEŠTA, Jan Po historických podlahách...(4. část) DOMO, 2008, V.12, No.4, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavitelství; stavby historické; místnosti obytné; podlahy; vrstvy nášlapné; podlahy prkenné; spoje na pero a drážku; dřevo měkké; podlahy parketové a vlýskové; dřevo tvrdé; prvky ozdobné; průjezdy; kostky dlažební; dřevo listnaté K nejčastějším typům podlah historických budov patří dřevěné, kterým je věnován čtvrtý díl seriálu. EKO.... 4/2008 NOVÁK, Pavel Plynofikace dopravy v ČR EKO, 2008, V.19, No.4, p : 7 figs., 2 tabs. - ISSN

12 Klíčová slova: dopravní prostředky; vozidla silniční; automobily osobní; automobily nákladní; autobusy; pohon spalovacím motorem; paliva; plyny topné zkapalněné; plyn zemní; ceny; ochrana čistoty ovzduší; daně Užití stlačeného zemního plynu jako pohonné hmoty osobních a užitkových automobilů - strategické a cenové důvody, bezpečnost, nabídka automobilů s pohonem na CNG na trhu, tankování CNG. Geodetický a kartografický obzor.... 4/2008 HÁNEK, Pavel - MÖSER, Michael - KOLLNEROVÁ, Michaela - SCHMIDT, Jan Geodetická sledování působení prostředí na inženýrské stavby Geodetický a kartografický obzor, 2008, V.54, No.4, p : 8 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: věže televizní; mosty železniční; mosty obloukové; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; klimatické podmínky; odolnost proti působení teploty; odolnost proti klimatickým vlivům; odolnost proti změnám teploty; deformace; geodetická zaměřování; geodetické měřicí metody; elektronické totální stanice; sklonoměry; globální polohovací systém /GPS/nivelace; kontrolní pevné body; výsledky měření Geodetické sledování vlivu atmosférických podmínek, zejména změn teploty, na denní změny prostorové polohy dvou typických betonových inženýrských stavebních objektů, televizní věže v Drážďanech a železničního mostu v Praze-Braníku. Geotechnika.... 2/2008 MAŠÍN, David Vývoj a aplikace hypoplastických konstitučních modelů Geotechnika, 2008, V.11, No.2, p.3-9. : 9 figs., 25 refs. - ISSN X Klíčová slova: výzkum; geotechnika; geotechnické výpočty; mechanika zemin; konsolidace; únosnost zeminy; teorie plasticity; výpočty v plastickém oboru; modelování; teoretické modely reálných materiálů; napětí; deformace; tuhost; napětí kritické; jíly; metoda konečných prvků; software; simulace; tunely V článku jsou formou přístupnou pro prakticky zaměřenou odbornou veřejnost shrnuty výsledky výzkumu autora na téma hypoplasticita. Základem je popis nově vyvinutého hypoplastického modelu pro jemnozrnné zeminy. Model je založen na na mechanice kritických stavů a jeho parametry mají fyzikálně shodný význam s parametry modelu Cam jílu. V článku je demonstrováno, že pokročilejší hypoplastický model vede k přesnějším předpovědím než model Cam jílu, a to zejména díky svému nelineárnímu charakteru. Hypoplastický model je přitom vhodný pro využití v geotechnické praxi. Jeho parametry mohou být kalibrovány na základě standardních laboratorních experimentů. Praktické využití hypoplastického modelu je v článku ukázáno na příkladu 3D MKP analýzy zkušebního tunelu pro Heathrow express v Londýně. BOTLÍKOVÁ, Tereza Svahová deformace Ruines de Séchilienne ve Francii - hrozba s velkým dosahem Geotechnika, 2008, V.11, No.2, p : 3 figs., 10 refs. - ISSN X Klíčová slova: krajina horská; velehory; údolí; řeky; svahy; geologické podmínky; hydrogeologické podmínky; posun od deformace; výzkum; měření; deformace; stabilita svahů; rizika; sesuvy; odvodňování; štoly; ochrana povodňová; násypy 12

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Bytový dům X-LOFT I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN X-LOFT I.fáze II.fáze III.fáze X-LOFT I.fáze dokončená (3700 m 2 ) II. a III. fáze ve výstavbě (5800

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

společnost HAAS FERTIGBAU spol. s r.o.

společnost HAAS FERTIGBAU spol. s r.o. společnost HAAS FERTIGBAU spol. s r.o. SPOLEHLIVOST, KVALITA, RYCHLOST VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ A NADMÍRU SENÍ INVESTOŘI TAK LZE VE STRUČNOSTI CHARAKTERIZOVAT PŮSOBENÍ SPOLEČNOSTI HAAS FERTIGBAU, SPOL.

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU HOLIDAY- PACIFIC HOMES BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU Stavíme v systému, který je velice flexibilní a otevřený, umožňuje reagovat na různé podmínky, lze jej rozličně kombinovat a modifikovat. Přitom si zachovává

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení 1 Cena Inženýrské komory 2004 Popis projektu Víceúčelová Aréna Sazka byla dokončena k datu konání Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze v dubnu 2004. Kromě

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

zemní vruty základy bez betonu!

zemní vruty základy bez betonu! zemní vruty základy bez betonu! ZEMNÍ VRUTY KRINNER moderní systém zakládání staveb Použití: dřevostavby haly, účelové stavby kontejnery, garáže městské a veřejné stavby fotovoltaiky dopravní značení reklamní

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál - Bratříkov, krok 2

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál - Bratříkov, krok 2 Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál Bratříkov, krok 2 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o. V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 368 111, fax: 483 368 112, e-mail: atrea@atrea.cz

Více

Pestře oděné dřevo. zaujalo nás. rodinné domy 29. Dům umí využívat slunce

Pestře oděné dřevo. zaujalo nás. rodinné domy 29. Dům umí využívat slunce Slovo majitele Každý by si měl rozvržení domu navrhnout podle svého dle pozemku, který má k dispozici, neopisovat z katalogů. Když se podíváte na tenhle dům, vždy na vás z nějaké strany kouká slunce, ale

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Příklady certifikovaných budov

Příklady certifikovaných budov pobočka České Budějovice Praha 21.6.2012 Příklady certifikovaných budov Ing. Jan Tripes TZÚS Praha, s.p., Národní platforma SBToolCZ 2011 - První certifikovaný Rodinný dům v ČR Pasivní rodinný dům Na Podvolání

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 5 ŠTOLY, KLASICKÉ METODY RAŽENÍ Definice štoly: liniové vodorovné nebo šikmé podzemní

Více

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM.

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVILOSTI PARCELA SE NACHÁZÍ V MĚSTE BRNĚ. LEŽÍ NA OKRAJI BRNĚNSKÉ OKRUŽNÍ TŘÍDY, NA KTERÉ SE NACHÁZEJÍ MĚSTSKÉ PARKY A DŮLEŽITÉ KULTURNÍ STAVBY. KONKRÉTNĚ JDE O KŘIŽOVATKU

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala...

Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala... Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala... 10 Stavba domu... 13 Vzorový dům... 15 Závěr... 16 Zdroje...

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro pravěk k a ranou dobu dějinnoud

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Zahradní chatky. Altánky. Přístřešky na auta HOLZPRODUKT JANUŠ. www.drevene vyrobky.cz

Zahradní chatky. Altánky. Přístřešky na auta HOLZPRODUKT JANUŠ. www.drevene vyrobky.cz Zahradní chatky Altánky Přístřešky na auta HOLZPRODUKT JANUŠ www.drevene vyrobky.cz Vysvětlivky k piktogramům v katalogu Nabídka 2013 Vnější rozměry stěn chatky/altánku Šířka stěny Plocha vnitřního prostoru

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více