SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8"

Transkript

1 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H s r p e n Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2008, č Architekt, 2008, č Beton, 2008, č DOMO, 2008, č EKO, 2008, č Geodetický a kartografický obzor, 2008, č Geotechnika, 2008, č HOME, 2008, č. 4,5, speciál jaro léto Konstrukce, 2008, č Ochrana přírody, 2008, č Projekt 2008, č Průzkumy památek, 2008, č Silnice, mosty, 2008, č Silniční obzor, 2008, č Stavba (Č), 2008, č Stavebnictví 2008, 2008, č Tunel, 2008, č Urbanismus a územní rozvoj, 2008, č Zahrada park krajina, 2008, č Zakládání, 2008, č Zprávy památkové péče, 2008, č

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovává Informační centrum ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě:název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdrželo IC ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V IC ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). Cenové podmínky: Roční předplatné signálních informací pro AO činí 400 Kč + poštovné. Zhotovení xerokopií článků bude účtováno v ceně výrobních nákladů, tj. 0,80 Kč jednostranná kopie A4; 1,20 oboustranná kopie A4 + poštovné. Příslušné částky za poskytované informační materiály a služby se zaznamenávají během roku na osobní konta jednotlivých členů komory a předepisují se k úhradě hromadně jednou ročně. 2

3 ARCH.... 4/2008 ILKOVIČ, Ján IKORES, Bratislava : VIVS ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; výrobní objekty; budovy halové; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura pohledových ploch; textura; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Architektura nové průmyslové haly v širším centru města Bratislavy - dostavby existujícího areálu na výrobu plastových oken. KAISER, Gabriele Veža oblakov, Dolné Rakúsko : the next ENTERprise ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; sály koncertní; hlediště; amfiteátry; jeviště; podia; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; hmotové řešení; hmoty věžové; dominanty; monumentálnost; gradace; řešení výtvarné; řešení barevné; akustika prostoru; architektura soudobá Představení 23 metrů vysoké "Věže oblaků", kterou je možno vnímat jako akusticky optimalizované koncertní podium, ale i jako umění v krajině, land-art. Nová exteriérová scéna Věž oblaků a hlediště v prohlubni, zabezpečující nejlepší akustické i vizuální podmínky, jsou součástí komplexu zámku Grafenegg s 31 hektarovým parkem. HOLČEKOVÁ, Mária 4 obchody, Trenčín : Šimun - Beďatš ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy obchodní; prodejny; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; gradace; řešení průčelí budov; členění; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Novostavba čtyř jednopodlažních obchodních provozů, sestávající ze čtyř do sebe zaklíněných zkosených různě zbarvených hranolů, vytvářejících vlastní geometrickou gradaci s dynamickým průčelím, kde pro každou prodejnu platí jiná linie. VÉMOLOVÁ, Barbora Prístavba RD, Luhačovice : New Work ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; přestavby budov; dostavby; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; budovy s rozdílnou podlažností; řešení průčelí budov; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Rekonstrukce a přístavba jednopodlažního rodinného domu, posledního v uliční frontě tří objektů, ukončujícího nároží valbovou střechou. Z ulice je základní hmota domu a celého bloku zachována, navazující dvoupodlažní přístavba reaguje na vyšší zástavbu vedlejší ulice a její dřevěná konstrukce 3

4 je ukončena plochou střechou. Fasáda přístavby a valbová střecha původního objektu má jednotný povrch - hliníkový jednoduše falcovaný plech. ŠPAČEK, Robert Aircraft, Bratislava : GFI ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy mnohopodlažní; budovy víceúčelové; administrativní budovy; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; tektonika; členění vertikální; půdorysné řešení; půdorys nepravidelný; architektura soudobá Architektura polyfunkčního objektu Aircraft, v podstatě pronajímatelné administrativní budovy v zájmové oblasti bratislavského letiště - závan světovosti na okraji města. TOPOLČANSKÁ, Maria Športová hala, Nitra : Barak architekti ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy halové; stavby sportovní kryté; sportovní haly; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení objemové; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení barevné; půdorysné řešení; architektura soudobá Architektura nové městské sportovní haly původně projektované do jiného místa ve městě. TOPOLČANSKÁ, Maria Slovenský rozhlas, Bratislava : Ďurkovič - Kissling - Svetko ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 9 figs.- ISSN Klíčová slova: budovy staré; budovy rozhlasu; stavby unikátní; kompozice urbanistická; dominanty; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení objemové; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení Charakteristika budovy Slovenského rozhlasu z přelomu 60. a 70. let - unikátní stavby s architekturou "paradoxu" převrácené pyramidy. ŠTRPKOVÁ, Renata RD na stľpoch, Bratislava : Zoran Michalčák ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; tektonika; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Architektonické řešení vlastního rodinného domu autora, u kterého přízemí tvoří jen zádveří s hygienickým zázemím a miniskladem zahradního nářadí a vstupní zpevněná plocha slouží zároveň jako krytá terasa. Obytné poschodí na sloupech tvoří jeden prostor s cele prosklenou podélnou stěnou, za kterou se otvírá panorama nedalekého zalesněného kopce. 4

5 Architekt.... 4/2008 RAJNIŠ, Martin - AMBLEROVÁ, Kamila - HORECKÝ, Václav - KONEČNÁ, Věra - HNILIČKA, Pavel Hráň u Slavonic : Top realizace Architekt, 2008, V.54, No.4, p : 36 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; chaty; budovy přízemní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; hmoty deskové; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; dřevostavby; konstrukční systémy; stavby experimentální; stavby unikátní; architektura soudobá Charakteristika stavby domu založeného na dubových fošnách a plochých kamenech, na kterých je vyskládána hranička z trámků nesušeného a nehoblovaného dřeva se spoji zajištěnými jen vahou, se spodním a horním roštem uspořádaným do kazetového systému, uzavírajícího vnitřní prostor. Ten je z interiérové strany kryt volnou stavebnicí rámů vyvěšených z horní horizontální konstrukce vyplněných na severní straně dřevovláknitými deskami a na ostatních stranách tabulemi z dvojskla; o transparentní konstrukci a konstrukčním systému domu s investory; o principu stavby s dodavatelem Martinem Süssem; "věčnost domu je v tom, co umí" - o stavbě s autorem Martinem Rajnišem a Václavem Horeckým; recenze stavby - Pavel Hnilička. JIRAN, Zdeněk - KOHOUT, Michal - TICHÝ, David Rodinný dům Vráž Architekt, 2008, V.54, No.4, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; kompozice urbanistická; zástavba ve svahu; kompozice architektonická; řešení objemové; hmotové řešení; harmonie; řešení průčelí budov; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; řešení barevné; dřevostavby; architektura soudobá Obytný dům na svažitém lesnatém pozemku s objemem jeden a půl podlažního hranolu s obytným podkrovím, krytý sedlovou střechou s hřebenem kolmo ke svahu, který svými jednoduchými a střízlivě tvarovanými hmotami spolu s užitím přírodních materiálů velmi klidně a nerušivě splývá s okolím. HABINA, Martin Mateřská školka Kuřim Architekt, 2008, V.54, No.4, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy přízemní; školy mateřské; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; členění horizontální; řešení průčelí budov; řešení interiérů; řešení barevné; rytmus; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Architektura mateřské školky s provozem v jedné úrovni v přízemí propojeném se zelení, s výrazným horizontálním a barevným členěním a množstvím použitého dřeva v konstrukci i na fasádách. RAPAPORT, Semon - PIQUERAS, Lorenzo - SCHOOF, Jakob Muzeum v Brie-Comte-Robert : Francie Architekt, 2008, V.54, No.4, p : 5 figs.- ISSN

6 Klíčová slova: budovy nové; umístění budov; hrady; muzea; stavby dočasné; dřevostavby; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; denní osvětlení; architektura soudobá Historie hradu Brie-Comte-Robert a charakteristika nové lehké budovy muzea s výstavní síní a místnostmi pro vzdělávací aktivity, postaveného uvnitř hradu u hradní zdi. Beton.... 4/2008 VÍTEK, Jan L. Betonové mosty - minulost a budoucnost Beton, 2008, V.8, No.4, p.3-6. : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavební techniky; mosty obloukové; mosty trámové; mosty zavěšené; mosty pylonové; lávky pro pěší; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; konstrukce železobetonové; konstrukce z předpjatého betonu; konstrukce spřažené; konstrukce ocelobetonové; technologie výstavby; betonáž a montáž letmo; vývojové tendence; konstrukce, životnost Betonové mosty mají historii poměrně krátkou, asi sto let. Železobetonové konstrukce typické pro první polovinu 20. století byly nahrazeny předpjatým betonem. Tím došlo k prudkému rozvoji technologií pro postupnou výstavbu mostů monolitických i prefabrikovaných. Současný vývoj přináší menší úpravy zavedených postupů. Vývoj nových materiálů (vysokohodnotné betony a vyztužovací jednotky) vede k vylehčování a zdokonalování konstrukcí a též ke zvyšování jejich životnosti. Rychlost výstavby a schopnost spolehlivě stavět složité konstrukční systémy jsou podporovány rozvojem technologického vybavení (skruže, bednění, zvedací a montážní zařízení). STRÁSKÝ, Jiří - KONEČNÝ, Libor - NOVÁK, Richard - ROMPORTL, Tomáš Projekt zavěšeného mostu přes Odru Beton, 2008, V.8, No.4, p : 22 figs., 6 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; dálnice; mosty silniční; mosty přes řečiště; mosty zavěšené; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; pylony; konstrukce ocelové; nosník hlavní; mostovka; nosníky komorové; konstrukce z předpjatého betonu; předpínání příčné; závěsy; lana; pilíře; konstrukce železobetonové; technologie výstavby; práce na mostních stavbách; výpočty statické; výpočty dynamické Zavěšený most postavený na dálnici D47 přes řeku Odru je popsán z hlediska architektonického, konstrukčního a technologického. Most o celkové délce 605 m je zavěšen v ose mostu na jednosloupovém pylonu. Mostovka je tvořena dvěma komorovými nosníky bez tradičních vnějších konzol. V zavěšených polích jsou komorové nosníky spojeny příčně předepnutou mostovkovou deskou vybetonovanou mezi nosníky a osamělými vzpěrami. Závěsné kabely mají semi-radiální uspořádání a jsou situovány v ose mostu. VRÁBLÍK, Lukáš - KODET, Milan - HRUŠKA, Vojtěch - ŠAŠEK, Ladislav - KÁBRT, Libor - KOUCKÝ, Roman Projekt nového mostu přes Vltavu v Praze-Troji Beton, 2008, V.8, No.4, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; komunikace městské; tramvajové tratě; mosty kombinované; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty obloukové; mosty, konstrukce; 6

7 konstrukce nosná; nosník hlavní; oblouky s táhlem; konstrukce ocelové; mostovka; konstrukce z předpjatého betonu; konstrukce zavěšené; příčník; prefabrikáty; konstrukce železobetonové; architektonické řešení; technologie výstavby; výpočty konstrukcí; výpočty statické; výpočty dynamické; výpočty stability Součástí stavby č Městského okruhu v Praze v úseku Špejchar - Pelc-Tyrolka je i nové přemostění Vltavy mezi Holešovicemi a Trojou. Prezentovaný projekt mostu vychází z vítězného návrhu architektonicko-konstrukční soutěže z roku Sdružený městský most překračuje koryto řeky hlavním polem o rozpětí 200,4, jehož konstrukce působí staticky jako prostě uložený ocelový oblouk s táhlem tvořeným podélným ocelovým nosníkem a předpjatou betonovou deskou. PROCHÁZKA, Jan - OBERHOFNER, Luděk - BATAL, Zdeněk - ŠIMLER, Miloš Zavěšený most přes Ohři v Karlových Varech Beton, 2008, V.8, No.4, p : 14 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; komunikace městské; mosty silniční; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty zavěšené; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; pylony; rámy; konstrukce železobetonové; závěsy; mostovka; konstrukce z předpjatého betonu; stavba spodní; opěry; práce na mostních stavbách; práce betonářské; způsoby montáže Zavěšený most převádí komunikaci městského okruhu přes řeku Ohři v bezprostřední návaznosti na okružní křižovatku s průtahem I/6 Karlovými Vary. Volba typu konstrukce mostu a konstrukčního řešení mostovky byla zvolena pro dosažení minimální stavební výšky a tím příznivého vedení nivelety a omezení výšky i rozsahu násypů na předmostí. Pro splnění uvedených požadavků byla navržena zavěšená konstrukce, jejíž mostovka je tvořena parapetním nosníkem. Délka přemostění je 120 m, stavební výška je 690 mm. TICHÝ, Jan - MARKOVIČ, Pavel - VOTAVA, Radim - ŠTEFAN, Petr - MENDEL, Aleš Prefabrikovaná lávka přes řeku Svratku v Brně Beton, 2008, V.8, No.4, p : 8 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: lávky pro pěší; mosty přes řečiště; mosty o jednom poli; mosty obloukové; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; konstrukce železobetonové; konstrukce montované; prefabrikáty; prefabrikace ve výrobně; výroba ve vodorovné poloze; práce betonářské; práce na mostních stavbách; způsoby montáže Článek pojednává o návrhu a výrobě tvarově atypických železobetonových prefabrikátů pro pěší lávku přes řeku Svratku. Lávka sestává ze dvou prefabrikovaných oblouků tvaru písmene "Y", které tvoří nosnou část a na nichž je upevněno dvacet devět kusů chodníkových segmentů. Všechny dílce byly vyrobeny ve firmě Skanska Prefa, a.s. v provozovně Tovačov. Závěrem je zdokumentována doprava složitých a velkorozměrných dílců na místo určení a jejich montáž pomocí třistatunového jeřábu. DRBOHLAV, Petr - ANDĚL, Ivan Nové spojení - estakáda Sluncová Beton, 2008, V.8, No.4, p : 16 figs. - ISSN Klíčová slova: města hlavní; stavby dopravní; tratě železniční; mosty železniční; mosty o více polích; estakády; mosty, konstrukce; stavba spodní; opěry; pilíře; konstrukce železobetonové; konstrukce nosná; nosníky spojité; nosníky komorové; konstrukce z předpjatého betonu; konstrukce monolitické; předpínací kabely; výpočty statické Nové traťové spojení stanic Praha Hlavní nádraží se stanicemi Praha-Libeň, Vysočany a Holešovice v rychlostních parametrech 80 až 100 km/h si vyžádalo vybudování mnoha inženýrských konstrukcí 7

8 v náročném terénu a městské zástavbě. Jednou ze složitějších konstrukcí hned za tunelem kopcem Vítkov je železniční monolitická předpjatá estakáda Sluncová. Ta se od většiny jiných estakád liší tím, že se na ní podepsala ruka architekta. Nosná konstrukce má zaoblený spodní vnější povrch až do úrovně zábradlí, který je svisle členěn dvěma druhy vlysů. Tvar nosné konstrukce přechází opěrou do přilehlých svahů nebo následujících konstrukcí, pilíře jsou velmi štíhlé s kombinací oválných a eliptických tvarů s různými osami symetrie. MIKULÁŠTÍK, Pavel - NEHASIL, Petr - HRUŠKA, Vojtěch - FOGLAR, Marek - FALÁŘ, Radek Mosty na stavbě silnice I/48 Tošanovice - Žukov Beton, 2008, V.8, No.4, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; mosty silniční; mosty o více polích; mosty o jednom poli; mosty trámové; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; nosník hlavní; mostovka; konstrukce spřažené; konstrukce ocelobetonové; konstrukce z předpjatého betonu; příčník; mosty rámové; mosty přesypané; práce na mostních stavbách Článek informuje o mostních objektech úseku Tošanovice - Žukov rychlostní silnice I/48. Jedná se o most přes údolí Stonávky, nadjezdy přes silnici I/48 a rámové přesypané mostní objekty. BATAL, Ivan - JINDRA, Jindřich Most na dálnici D8 pod vrchem Špičák Beton, 2008, V.8, No.4, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; dálnice; mosty silniční; mosty trámové; mosty o více polích; estakády; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; nosník hlavní; konstrukce z předpjatého betonu; příčník; stavba spodní; opěry; konstrukce uložení; chráněné území; práce na mostních stavbách Článek uvádí základní informace a poznatky ze stavby dálničního dvoutrámového mostu situovaného pod vrchem Špičák na dálnici Praha-Drážďany a uvedeného do provozu v listopadu KARA, Daut - BATAL, Zdeněk - KRCH, Václav Oprava Karlova mostu konečně běží Beton, 2008, V.8, No.4, p : 12 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; mosty masivní; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce z přírodního kamene; konstrukce zděné; poruchy, příčiny; opravy budov a staveb; ochrana proti vlhkosti; izolace vodotěsné; mostovka; odvodňování; práce na mostních stavbách; průzkum stavebně technický; obnova památek Oprava Karlova mostu po prvních deseti měsících - konstrukce mostu, poruchy a jejich příčiny; výběr kamenů a koncepce opravy; provádění stavby, odvodnění mostu, výměna souvrství vozovky; statika a stavebně technický průzkum oblouku č. 14, rozsah a úkoly stavebně technického průzkumu; současná situace. FALÁŘ, Radek Přepočty dálničních mostů ve Velké Británii Beton, 2008, V.8, No.4, p : 6 figs. - ISSN

9 Klíčová slova: Velká Británie; stavby dopravní; dálnice; mosty silniční; mosty, konstrukce; mosty obloukové; mosty trámové; mosty rámové; mosty deskové; konstrukce železobetonové; konstrukce z předpjatého betonu; konstrukce ocelové; konstrukce spřažené; konstrukce ocelobetonové; poruchy, příčiny; výpočty konstrukcí; výpočty kontrolní; výpočty statické; výpočty podle mezních stavů Stručné seznámení se současným stavem dálničních mostů ve Velké Británii a postupy jejich přepočtu včetně příkladů nejčastějších poruch. ŚLIWIŃSKI, Jacek - TRACZ, Tomasz - ĎURICA, Tibor Navrhovanie zloženia vysokohodnotných betónov Beton, 2008, V.8, No.4, p : 5 figs., 21 refs. - ISSN Klíčová slova: kompozitní materiály; beton vysokohodnotný /HPC/; navrhování složení betonové směsi; pojiva minerální; cementy; kamenivo přírodní; křemičitý úlet; metakaolin; plastifikátory; výpočet receptury; výpočetní programy Používání vysokohodnotných betonů (HPC) nabývá v celosvětovém rozsahu stále větší význam a objemy výroby HPC se neustále zvyšují. V příspěvku je uvedena metoda navrhování složení směsi čerstvého betonu pro HPC, jejímž prostřednictvím je možné zajistit splnění požadavků na kvalitu vysokohodnotného betonu. WOLF, Thomas - FLEISCHER, Walter Moderná výstavba betónových vozoviek v Nemecku Beton, 2008, V.8, No.4, p : 9 figs., 1 tabs., 12 refs. - ISSN Klíčová slova: Německo; doprava automobilová; doprava, intenzita; výstavba dopravní; stavby dopravní; silnice; vozovky; kryt; konstrukce betonové; příprava betonové směsi; ukládání betonové směsi; stroje pro stavby vozovek; finišery; beton vymývaný; ošetřování betonu; vlastnosti povrchu; drsnost V článku je číselně, grafy a tabulkou, dokumentován nárůst intenzity dálkové automobilové dopravy v Německu. Je popsán návrh konstrukce a výstavby betonových dálnic, které umožňují bezpečnou, spolehlivou a rychlou dopravu. Zvýšená pozornost je věnována novým úpravám a technologickým postupům, které přispějí k pohodlnější jízdě a sníží únavu řidičů (povrch vozovky, hluková zátěž). HUBERTOVÁ, Michala - HELA, Rudolf - STAVINOHA, Roman Odolnost lehkého betonu v chemicky agresivních prostředích Beton, 2008, V.8, No.4, p : 6 figs., 8 tabs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce betonové; trvanlivost; odolnost proti agresivním plynům; odolnost proti agresivním kapalinám; beton lehký konstrukční; beton s lehkými plnivy; beton z expandovaného jílu; výzkum; zkoušky laboratorní; vlastnosti fyzikálně chemické Trvanlivost betonových konstrukcí je nejčastěji ohrožena působením klimatických střídání teplot i pod bodem mrazu společně s navlháním či smáčením a vysycháním. Dalším důležitým aspektem je působení chemicky agresivních prostředí, jejichž producentem jsou různá průmyslová odvětví a doprava. Vliv chemicky agresivních prostředí na normální beton je popisován v mnohé tuzemské i zahraniční odborné literatuře, u lehkého betonu tomu tak není. Příspěvek se proto zabývá experimentálním projektem zaměřeným na vliv vybraných typů chemicky agresivních prostředí na lehký hutný beton s využitím lehkého kameniva na bázi expandovaného jílu. VRÁBLÍK, Lukáš - LOŠKO, Jan - KŘÍSTEK, Vladimír 9

10 Diskuse možných příčin kolapsu mostu Koror-Babelthuap v republice Palau Beton, 2008, V.8, No.4, p : 7 figs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; mosty silniční; mosty o více polích; mosty trámové; mosty přes mořské úžiny a zálivy ; mosty, konstrukce; konstrukce velkorozponové; konstrukce z předpjatého betonu; deformace; průhyb; rekonstrukce budov a staveb; porušení; havárie; zřícení; poruchy, příčiny Most Koror-Babelthuap byl v době uvedení do provozu v roce 1977 letmo betonovaným mostem s největším rozpětím hlavního pole na světě (240 m). Vzhledem k trvale rostoucím průhybům hlavního pole (více než 1,2 m) byla v roce 1996 provedena rekonstrukce. Měsíc po ukončení oprav však došlo ke zřícení mostu. Cílem příspěvku je seznámit s původním projektem mostu a postupem rekonstrukce a nastínit možné příčiny kolapsu. PUKL, Radomír Moderní metodika pro stanovení bezpečnosti a spolehlivosti betonových konstrukcí Beton, 2008, V.8, No.4, p : 9 figs., 3 tabs., 9 refs. - ISSN Klíčová slova: mosty, konstrukce; konstrukce železobetonové; konstrukce z předpjatého betonu; bezpečnost staveb; spolehlivost; výpočty konstrukcí; technické normy; metody výpočtu konstrukcí; pravděpodobnost poruchy; simulace; procesy stochastické; metoda konečných prvků; výpočetní modely; software Představený moderní koncept propojuje nelineární analýzu MKP se statistickým přístupem a vytváří tak účinný inženýrský nástroj pro stanovení bezpečnosti a spolehlivosti betonových konstrukcí. Uvedený příklad pravděpodobnostní simulace selhání a vyhodnocení spolehlivosti skutečné mostní konstrukce dokumentuje praktickou použitelnost vyvinutého komplexního programového systému. Navržený přístup doplňuje a rozšiřuje běžné normové postupy a může vést k podstatným úsporám nákladů, neboť bere v úvahu konkrétní podmínky stavby a požadavky na její spolehlivost mohou být přesněji specifikovány a vyhodnoceny. KALAFUTOVÁ, Petra - ŠTEMBERA, Petr Modelování odezvy betonu raného stáří při zatěžování Beton, 2008, V.8, No.4, p : 3 figs., 6 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce nosné; konstrukce betonové; konstrukce monolitické; beton čerstvý; tuhnutí, doba; tuhnutí, konec; výzkum; deformace při zatížení; deformace pružné; deformace trvalé; míra dotvarování; stupeň hydratace; modelování; modul pružnosti; pevnost v tlaku; výpočetní modely V článku je popsán materiálový model pro vyšetřování okamžité a časově závislé deformace betonu raného stáří. Důraz byl kladen na vytvoření modelu s malým počtem vstupních parametrů, které mohou být snadno kalibrovány běžně dostupnými výsledky zkoušek. Uvedený model je aplikovatelný od počáteční do konečné doby tuhnutí. VRÁBLÍK, Lukáš - ŠTRONER, Martin - URBAN, Rudolf Zaměření tvaru nosné konstrukce mostu přes Labe v Mělníku Beton, 2008, V.8, No.4, p : 7 figs., 7 refs. - ISSN Klíčová slova: mosty silniční; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce z předpjatého betonu; konstrukce velkorozponové; konstrukce monolitické; betonáž a montáž letmo; deformace při zatížení; průhyb; měření, metody; měřičská kontrola objektu; kontrolní pevné body; geodetické měřicí metody; geodetické přístroje; elektronické totální stanice; přesnost měření 10

11 Předpjaté betonové mosty velkých rozpětí typicky vykazují dlouhodobý nárůst průhybů. Příkladem takovéto konstrukce je most přes řeku Labe v Mělníku, u kterého ani po patnácti letech od uvedení do provozu nemá nárůst průhybů ustalující trend. Bylo provedeno přesné zaměření tvaru deformované konstrukce s cílem identifikovat možná místa jejích poruch. STRÁSKÝ, Jiří - NEČAS, Radim - HRADIL, Petr Obloukový most Redmond, Oregon, USA Beton, 2008, V.8, No.4, p : 18 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; mosty silniční; mosty o více polích; mosty obloukové; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; konstrukce železobetonové; konstrukce z předpjatého betonu; výpočty konstrukcí; výpočty statické; výpočty dynamické; práce na mostních stavbách Obloukový most byl postaven přes suchý kaňon, který rozděluje město Redmond. Most sestává z pěti polí, z nichž tři střední jsou tvořena spojitými obloukovými žebry podporujícími dvoutrámovou železobetonovou mostovku, v krajních polích, která mají stejné dimenze, je mostovka z předpjatého betonu. Oblouková žebra a mostovka nejsou spojeny příčníky. Příspěvek popisuje architektonické a konstrukční řešení, statickou a dynamickou analýzu a technologii výstavby mostu. DOMO.... 4/2008 WERNER, Jan - CHYBÍK, Josef Téma: Akustika podlah : Přenos zvuku podlahou a stropem DOMO, 2008, 12, No.4, p : 3 figs., 4 tabs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: stropy; podlahy; akustika stavební; akustická pohoda; vzduchová neprůzvučnost; neprůzvučnost kročejová; zvuk, šíření boční; podlahy plovoucí; vrstvy nášlapné; zvuková izolace Faktory akustické pohody; co je podlaha a její vztah k akustice; vzduchovou neprůzvučnost zabezpečuje stropní deska, kročejovou neprůzvučnost zajišťuje podlaha; boční přenos zvuku; plovoucí podlahy jako zvukově izolační podlahy - těžké a lehké plovoucí podlahy, zvukově izolační podlahové povlaky; zvukově izolační podložky a materiály pro ně - desky ze skleněných a minerálních vláken a pěnového polystyrenu. PEŠTA, Jan Po historických podlahách...(4. část) DOMO, 2008, V.12, No.4, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavitelství; stavby historické; místnosti obytné; podlahy; vrstvy nášlapné; podlahy prkenné; spoje na pero a drážku; dřevo měkké; podlahy parketové a vlýskové; dřevo tvrdé; prvky ozdobné; průjezdy; kostky dlažební; dřevo listnaté K nejčastějším typům podlah historických budov patří dřevěné, kterým je věnován čtvrtý díl seriálu. EKO.... 4/2008 NOVÁK, Pavel Plynofikace dopravy v ČR EKO, 2008, V.19, No.4, p : 7 figs., 2 tabs. - ISSN

12 Klíčová slova: dopravní prostředky; vozidla silniční; automobily osobní; automobily nákladní; autobusy; pohon spalovacím motorem; paliva; plyny topné zkapalněné; plyn zemní; ceny; ochrana čistoty ovzduší; daně Užití stlačeného zemního plynu jako pohonné hmoty osobních a užitkových automobilů - strategické a cenové důvody, bezpečnost, nabídka automobilů s pohonem na CNG na trhu, tankování CNG. Geodetický a kartografický obzor.... 4/2008 HÁNEK, Pavel - MÖSER, Michael - KOLLNEROVÁ, Michaela - SCHMIDT, Jan Geodetická sledování působení prostředí na inženýrské stavby Geodetický a kartografický obzor, 2008, V.54, No.4, p : 8 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: věže televizní; mosty železniční; mosty obloukové; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; klimatické podmínky; odolnost proti působení teploty; odolnost proti klimatickým vlivům; odolnost proti změnám teploty; deformace; geodetická zaměřování; geodetické měřicí metody; elektronické totální stanice; sklonoměry; globální polohovací systém /GPS/nivelace; kontrolní pevné body; výsledky měření Geodetické sledování vlivu atmosférických podmínek, zejména změn teploty, na denní změny prostorové polohy dvou typických betonových inženýrských stavebních objektů, televizní věže v Drážďanech a železničního mostu v Praze-Braníku. Geotechnika.... 2/2008 MAŠÍN, David Vývoj a aplikace hypoplastických konstitučních modelů Geotechnika, 2008, V.11, No.2, p.3-9. : 9 figs., 25 refs. - ISSN X Klíčová slova: výzkum; geotechnika; geotechnické výpočty; mechanika zemin; konsolidace; únosnost zeminy; teorie plasticity; výpočty v plastickém oboru; modelování; teoretické modely reálných materiálů; napětí; deformace; tuhost; napětí kritické; jíly; metoda konečných prvků; software; simulace; tunely V článku jsou formou přístupnou pro prakticky zaměřenou odbornou veřejnost shrnuty výsledky výzkumu autora na téma hypoplasticita. Základem je popis nově vyvinutého hypoplastického modelu pro jemnozrnné zeminy. Model je založen na na mechanice kritických stavů a jeho parametry mají fyzikálně shodný význam s parametry modelu Cam jílu. V článku je demonstrováno, že pokročilejší hypoplastický model vede k přesnějším předpovědím než model Cam jílu, a to zejména díky svému nelineárnímu charakteru. Hypoplastický model je přitom vhodný pro využití v geotechnické praxi. Jeho parametry mohou být kalibrovány na základě standardních laboratorních experimentů. Praktické využití hypoplastického modelu je v článku ukázáno na příkladu 3D MKP analýzy zkušebního tunelu pro Heathrow express v Londýně. BOTLÍKOVÁ, Tereza Svahová deformace Ruines de Séchilienne ve Francii - hrozba s velkým dosahem Geotechnika, 2008, V.11, No.2, p : 3 figs., 10 refs. - ISSN X Klíčová slova: krajina horská; velehory; údolí; řeky; svahy; geologické podmínky; hydrogeologické podmínky; posun od deformace; výzkum; měření; deformace; stabilita svahů; rizika; sesuvy; odvodňování; štoly; ochrana povodňová; násypy 12

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Architekt, 2012, č. 3, 4 19 3 ASB (Č), 2012, č. 4 4 8 Beton TKS,

Více

ř í j e n 2 0 0 7 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ARCH, 2007, č. 7-8 3 Architekt, 2007, č.

ř í j e n 2 0 0 7 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ARCH, 2007, č. 7-8 3 Architekt, 2007, č. SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H ř í j e n 2 0 0 7 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2007, č. 7-8 3 Architekt, 2007, č. 9 ASB (Č), 2007, č. 6 ASB

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n 2 0 1 5 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Beton TKS 1/2015 3 Český instalatér 1/2015 7 Domov 1/2015 8 ELEKTRO 12/2014

Více

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs. stavby pro volnočasové aktivity

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs. stavby pro volnočasové aktivity 2012 MK ČR E 17014 08/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ SVOČ 2014 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST FAKULTNÍ SOUTĚŽ 2014 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ SVOČ 2014 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST FAKULTNÍ SOUTĚŽ 2014 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ SVOČ 2014 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST FAKULTNÍ SOUTĚŽ 2014 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ BRNO, 24. DUBEN 2014 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební

Více

polyfunkční a sportovní stavby

polyfunkční a sportovní stavby 2009 MK ČR E 17014 08/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch.

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění HOTEL CONTINENTAL Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Ing. arch. Petra Gajdová Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Brno 2008 Prohlašuji,

Více

P R E F A B R I K A C E

P R E F A B R I K A C E 1 / 2 0 0 5 P R E F A B R I K A C E S P O L E Č N O S T I A S V A Z Y P O D P O R U J Í C Í Č A S O P I S SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 email:

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT obsah str. 6-9 str. 12 13 str. 14-15 str. 16 17 str. 18-19 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 09. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty 4 6 18 19 22 26 35 39 42 44 47 51 56 59 64 64 70 71 71 72 73 76 78 80 84 ÚVODNÍ BLOK (ODBORNÝ GARANT

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz POROTHERM DŮM...hotová věc Postavíme vám dům DŮM ROKU 2012 Vítězné realizace a studie soutěže POROTHERM DŮM BRICK AWARD www.porothermdum.cz Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny Tak jako cihlový

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi.

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi. 2010 11 12/10 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis MK ČR E 17014 Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11 2011 MK ČR E 17014 03/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz www.psmcz.cz PSMCZ 1 2010 ISSN 1802-6907 stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let www.prefa.com Prefa Aluminiumprodukte

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

6/2005 V OZOVKY A LETIŠTĚ

6/2005 V OZOVKY A LETIŠTĚ 6/2005 V OZOVKY A LETIŠTĚ S POLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@iol.cz www.svcement.cz

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Zakládání staveb Výpočty Jakub Zavoral Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Zakládání staveb - Výpočty Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. Vědecký redaktor:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR Tvář venkova Tvář venkova Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR ISBN 978-80-254-8685-6 Úvod Svět jako vesnice.

Více

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á.

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á. ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE Územní plán obce P L A N Á okres České Budějovice T e x t o v á č á s t NÁVRH Objednatel: Obecní úřad Planá 370 01 České Budějovice starosta

Více