SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8"

Transkript

1 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H s r p e n Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2008, č Architekt, 2008, č Beton, 2008, č DOMO, 2008, č EKO, 2008, č Geodetický a kartografický obzor, 2008, č Geotechnika, 2008, č HOME, 2008, č. 4,5, speciál jaro léto Konstrukce, 2008, č Ochrana přírody, 2008, č Projekt 2008, č Průzkumy památek, 2008, č Silnice, mosty, 2008, č Silniční obzor, 2008, č Stavba (Č), 2008, č Stavebnictví 2008, 2008, č Tunel, 2008, č Urbanismus a územní rozvoj, 2008, č Zahrada park krajina, 2008, č Zakládání, 2008, č Zprávy památkové péče, 2008, č

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovává Informační centrum ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě:název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdrželo IC ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V IC ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). Cenové podmínky: Roční předplatné signálních informací pro AO činí 400 Kč + poštovné. Zhotovení xerokopií článků bude účtováno v ceně výrobních nákladů, tj. 0,80 Kč jednostranná kopie A4; 1,20 oboustranná kopie A4 + poštovné. Příslušné částky za poskytované informační materiály a služby se zaznamenávají během roku na osobní konta jednotlivých členů komory a předepisují se k úhradě hromadně jednou ročně. 2

3 ARCH.... 4/2008 ILKOVIČ, Ján IKORES, Bratislava : VIVS ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; výrobní objekty; budovy halové; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura pohledových ploch; textura; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Architektura nové průmyslové haly v širším centru města Bratislavy - dostavby existujícího areálu na výrobu plastových oken. KAISER, Gabriele Veža oblakov, Dolné Rakúsko : the next ENTERprise ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; sály koncertní; hlediště; amfiteátry; jeviště; podia; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; hmotové řešení; hmoty věžové; dominanty; monumentálnost; gradace; řešení výtvarné; řešení barevné; akustika prostoru; architektura soudobá Představení 23 metrů vysoké "Věže oblaků", kterou je možno vnímat jako akusticky optimalizované koncertní podium, ale i jako umění v krajině, land-art. Nová exteriérová scéna Věž oblaků a hlediště v prohlubni, zabezpečující nejlepší akustické i vizuální podmínky, jsou součástí komplexu zámku Grafenegg s 31 hektarovým parkem. HOLČEKOVÁ, Mária 4 obchody, Trenčín : Šimun - Beďatš ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy obchodní; prodejny; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; gradace; řešení průčelí budov; členění; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Novostavba čtyř jednopodlažních obchodních provozů, sestávající ze čtyř do sebe zaklíněných zkosených různě zbarvených hranolů, vytvářejících vlastní geometrickou gradaci s dynamickým průčelím, kde pro každou prodejnu platí jiná linie. VÉMOLOVÁ, Barbora Prístavba RD, Luhačovice : New Work ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; přestavby budov; dostavby; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; budovy s rozdílnou podlažností; řešení průčelí budov; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Rekonstrukce a přístavba jednopodlažního rodinného domu, posledního v uliční frontě tří objektů, ukončujícího nároží valbovou střechou. Z ulice je základní hmota domu a celého bloku zachována, navazující dvoupodlažní přístavba reaguje na vyšší zástavbu vedlejší ulice a její dřevěná konstrukce 3

4 je ukončena plochou střechou. Fasáda přístavby a valbová střecha původního objektu má jednotný povrch - hliníkový jednoduše falcovaný plech. ŠPAČEK, Robert Aircraft, Bratislava : GFI ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy mnohopodlažní; budovy víceúčelové; administrativní budovy; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; tektonika; členění vertikální; půdorysné řešení; půdorys nepravidelný; architektura soudobá Architektura polyfunkčního objektu Aircraft, v podstatě pronajímatelné administrativní budovy v zájmové oblasti bratislavského letiště - závan světovosti na okraji města. TOPOLČANSKÁ, Maria Športová hala, Nitra : Barak architekti ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy halové; stavby sportovní kryté; sportovní haly; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení objemové; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení barevné; půdorysné řešení; architektura soudobá Architektura nové městské sportovní haly původně projektované do jiného místa ve městě. TOPOLČANSKÁ, Maria Slovenský rozhlas, Bratislava : Ďurkovič - Kissling - Svetko ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 9 figs.- ISSN Klíčová slova: budovy staré; budovy rozhlasu; stavby unikátní; kompozice urbanistická; dominanty; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení objemové; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení Charakteristika budovy Slovenského rozhlasu z přelomu 60. a 70. let - unikátní stavby s architekturou "paradoxu" převrácené pyramidy. ŠTRPKOVÁ, Renata RD na stľpoch, Bratislava : Zoran Michalčák ARCH, 2008, V.13, No.4, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; tektonika; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Architektonické řešení vlastního rodinného domu autora, u kterého přízemí tvoří jen zádveří s hygienickým zázemím a miniskladem zahradního nářadí a vstupní zpevněná plocha slouží zároveň jako krytá terasa. Obytné poschodí na sloupech tvoří jeden prostor s cele prosklenou podélnou stěnou, za kterou se otvírá panorama nedalekého zalesněného kopce. 4

5 Architekt.... 4/2008 RAJNIŠ, Martin - AMBLEROVÁ, Kamila - HORECKÝ, Václav - KONEČNÁ, Věra - HNILIČKA, Pavel Hráň u Slavonic : Top realizace Architekt, 2008, V.54, No.4, p : 36 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; chaty; budovy přízemní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; hmoty deskové; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; dřevostavby; konstrukční systémy; stavby experimentální; stavby unikátní; architektura soudobá Charakteristika stavby domu založeného na dubových fošnách a plochých kamenech, na kterých je vyskládána hranička z trámků nesušeného a nehoblovaného dřeva se spoji zajištěnými jen vahou, se spodním a horním roštem uspořádaným do kazetového systému, uzavírajícího vnitřní prostor. Ten je z interiérové strany kryt volnou stavebnicí rámů vyvěšených z horní horizontální konstrukce vyplněných na severní straně dřevovláknitými deskami a na ostatních stranách tabulemi z dvojskla; o transparentní konstrukci a konstrukčním systému domu s investory; o principu stavby s dodavatelem Martinem Süssem; "věčnost domu je v tom, co umí" - o stavbě s autorem Martinem Rajnišem a Václavem Horeckým; recenze stavby - Pavel Hnilička. JIRAN, Zdeněk - KOHOUT, Michal - TICHÝ, David Rodinný dům Vráž Architekt, 2008, V.54, No.4, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; kompozice urbanistická; zástavba ve svahu; kompozice architektonická; řešení objemové; hmotové řešení; harmonie; řešení průčelí budov; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; řešení barevné; dřevostavby; architektura soudobá Obytný dům na svažitém lesnatém pozemku s objemem jeden a půl podlažního hranolu s obytným podkrovím, krytý sedlovou střechou s hřebenem kolmo ke svahu, který svými jednoduchými a střízlivě tvarovanými hmotami spolu s užitím přírodních materiálů velmi klidně a nerušivě splývá s okolím. HABINA, Martin Mateřská školka Kuřim Architekt, 2008, V.54, No.4, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy přízemní; školy mateřské; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; členění horizontální; řešení průčelí budov; řešení interiérů; řešení barevné; rytmus; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Architektura mateřské školky s provozem v jedné úrovni v přízemí propojeném se zelení, s výrazným horizontálním a barevným členěním a množstvím použitého dřeva v konstrukci i na fasádách. RAPAPORT, Semon - PIQUERAS, Lorenzo - SCHOOF, Jakob Muzeum v Brie-Comte-Robert : Francie Architekt, 2008, V.54, No.4, p : 5 figs.- ISSN

6 Klíčová slova: budovy nové; umístění budov; hrady; muzea; stavby dočasné; dřevostavby; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; denní osvětlení; architektura soudobá Historie hradu Brie-Comte-Robert a charakteristika nové lehké budovy muzea s výstavní síní a místnostmi pro vzdělávací aktivity, postaveného uvnitř hradu u hradní zdi. Beton.... 4/2008 VÍTEK, Jan L. Betonové mosty - minulost a budoucnost Beton, 2008, V.8, No.4, p.3-6. : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavební techniky; mosty obloukové; mosty trámové; mosty zavěšené; mosty pylonové; lávky pro pěší; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; konstrukce železobetonové; konstrukce z předpjatého betonu; konstrukce spřažené; konstrukce ocelobetonové; technologie výstavby; betonáž a montáž letmo; vývojové tendence; konstrukce, životnost Betonové mosty mají historii poměrně krátkou, asi sto let. Železobetonové konstrukce typické pro první polovinu 20. století byly nahrazeny předpjatým betonem. Tím došlo k prudkému rozvoji technologií pro postupnou výstavbu mostů monolitických i prefabrikovaných. Současný vývoj přináší menší úpravy zavedených postupů. Vývoj nových materiálů (vysokohodnotné betony a vyztužovací jednotky) vede k vylehčování a zdokonalování konstrukcí a též ke zvyšování jejich životnosti. Rychlost výstavby a schopnost spolehlivě stavět složité konstrukční systémy jsou podporovány rozvojem technologického vybavení (skruže, bednění, zvedací a montážní zařízení). STRÁSKÝ, Jiří - KONEČNÝ, Libor - NOVÁK, Richard - ROMPORTL, Tomáš Projekt zavěšeného mostu přes Odru Beton, 2008, V.8, No.4, p : 22 figs., 6 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; dálnice; mosty silniční; mosty přes řečiště; mosty zavěšené; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; pylony; konstrukce ocelové; nosník hlavní; mostovka; nosníky komorové; konstrukce z předpjatého betonu; předpínání příčné; závěsy; lana; pilíře; konstrukce železobetonové; technologie výstavby; práce na mostních stavbách; výpočty statické; výpočty dynamické Zavěšený most postavený na dálnici D47 přes řeku Odru je popsán z hlediska architektonického, konstrukčního a technologického. Most o celkové délce 605 m je zavěšen v ose mostu na jednosloupovém pylonu. Mostovka je tvořena dvěma komorovými nosníky bez tradičních vnějších konzol. V zavěšených polích jsou komorové nosníky spojeny příčně předepnutou mostovkovou deskou vybetonovanou mezi nosníky a osamělými vzpěrami. Závěsné kabely mají semi-radiální uspořádání a jsou situovány v ose mostu. VRÁBLÍK, Lukáš - KODET, Milan - HRUŠKA, Vojtěch - ŠAŠEK, Ladislav - KÁBRT, Libor - KOUCKÝ, Roman Projekt nového mostu přes Vltavu v Praze-Troji Beton, 2008, V.8, No.4, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; komunikace městské; tramvajové tratě; mosty kombinované; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty obloukové; mosty, konstrukce; 6

7 konstrukce nosná; nosník hlavní; oblouky s táhlem; konstrukce ocelové; mostovka; konstrukce z předpjatého betonu; konstrukce zavěšené; příčník; prefabrikáty; konstrukce železobetonové; architektonické řešení; technologie výstavby; výpočty konstrukcí; výpočty statické; výpočty dynamické; výpočty stability Součástí stavby č Městského okruhu v Praze v úseku Špejchar - Pelc-Tyrolka je i nové přemostění Vltavy mezi Holešovicemi a Trojou. Prezentovaný projekt mostu vychází z vítězného návrhu architektonicko-konstrukční soutěže z roku Sdružený městský most překračuje koryto řeky hlavním polem o rozpětí 200,4, jehož konstrukce působí staticky jako prostě uložený ocelový oblouk s táhlem tvořeným podélným ocelovým nosníkem a předpjatou betonovou deskou. PROCHÁZKA, Jan - OBERHOFNER, Luděk - BATAL, Zdeněk - ŠIMLER, Miloš Zavěšený most přes Ohři v Karlových Varech Beton, 2008, V.8, No.4, p : 14 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; komunikace městské; mosty silniční; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty zavěšené; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; pylony; rámy; konstrukce železobetonové; závěsy; mostovka; konstrukce z předpjatého betonu; stavba spodní; opěry; práce na mostních stavbách; práce betonářské; způsoby montáže Zavěšený most převádí komunikaci městského okruhu přes řeku Ohři v bezprostřední návaznosti na okružní křižovatku s průtahem I/6 Karlovými Vary. Volba typu konstrukce mostu a konstrukčního řešení mostovky byla zvolena pro dosažení minimální stavební výšky a tím příznivého vedení nivelety a omezení výšky i rozsahu násypů na předmostí. Pro splnění uvedených požadavků byla navržena zavěšená konstrukce, jejíž mostovka je tvořena parapetním nosníkem. Délka přemostění je 120 m, stavební výška je 690 mm. TICHÝ, Jan - MARKOVIČ, Pavel - VOTAVA, Radim - ŠTEFAN, Petr - MENDEL, Aleš Prefabrikovaná lávka přes řeku Svratku v Brně Beton, 2008, V.8, No.4, p : 8 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: lávky pro pěší; mosty přes řečiště; mosty o jednom poli; mosty obloukové; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; konstrukce železobetonové; konstrukce montované; prefabrikáty; prefabrikace ve výrobně; výroba ve vodorovné poloze; práce betonářské; práce na mostních stavbách; způsoby montáže Článek pojednává o návrhu a výrobě tvarově atypických železobetonových prefabrikátů pro pěší lávku přes řeku Svratku. Lávka sestává ze dvou prefabrikovaných oblouků tvaru písmene "Y", které tvoří nosnou část a na nichž je upevněno dvacet devět kusů chodníkových segmentů. Všechny dílce byly vyrobeny ve firmě Skanska Prefa, a.s. v provozovně Tovačov. Závěrem je zdokumentována doprava složitých a velkorozměrných dílců na místo určení a jejich montáž pomocí třistatunového jeřábu. DRBOHLAV, Petr - ANDĚL, Ivan Nové spojení - estakáda Sluncová Beton, 2008, V.8, No.4, p : 16 figs. - ISSN Klíčová slova: města hlavní; stavby dopravní; tratě železniční; mosty železniční; mosty o více polích; estakády; mosty, konstrukce; stavba spodní; opěry; pilíře; konstrukce železobetonové; konstrukce nosná; nosníky spojité; nosníky komorové; konstrukce z předpjatého betonu; konstrukce monolitické; předpínací kabely; výpočty statické Nové traťové spojení stanic Praha Hlavní nádraží se stanicemi Praha-Libeň, Vysočany a Holešovice v rychlostních parametrech 80 až 100 km/h si vyžádalo vybudování mnoha inženýrských konstrukcí 7

8 v náročném terénu a městské zástavbě. Jednou ze složitějších konstrukcí hned za tunelem kopcem Vítkov je železniční monolitická předpjatá estakáda Sluncová. Ta se od většiny jiných estakád liší tím, že se na ní podepsala ruka architekta. Nosná konstrukce má zaoblený spodní vnější povrch až do úrovně zábradlí, který je svisle členěn dvěma druhy vlysů. Tvar nosné konstrukce přechází opěrou do přilehlých svahů nebo následujících konstrukcí, pilíře jsou velmi štíhlé s kombinací oválných a eliptických tvarů s různými osami symetrie. MIKULÁŠTÍK, Pavel - NEHASIL, Petr - HRUŠKA, Vojtěch - FOGLAR, Marek - FALÁŘ, Radek Mosty na stavbě silnice I/48 Tošanovice - Žukov Beton, 2008, V.8, No.4, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; mosty silniční; mosty o více polích; mosty o jednom poli; mosty trámové; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; nosník hlavní; mostovka; konstrukce spřažené; konstrukce ocelobetonové; konstrukce z předpjatého betonu; příčník; mosty rámové; mosty přesypané; práce na mostních stavbách Článek informuje o mostních objektech úseku Tošanovice - Žukov rychlostní silnice I/48. Jedná se o most přes údolí Stonávky, nadjezdy přes silnici I/48 a rámové přesypané mostní objekty. BATAL, Ivan - JINDRA, Jindřich Most na dálnici D8 pod vrchem Špičák Beton, 2008, V.8, No.4, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; dálnice; mosty silniční; mosty trámové; mosty o více polích; estakády; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; nosník hlavní; konstrukce z předpjatého betonu; příčník; stavba spodní; opěry; konstrukce uložení; chráněné území; práce na mostních stavbách Článek uvádí základní informace a poznatky ze stavby dálničního dvoutrámového mostu situovaného pod vrchem Špičák na dálnici Praha-Drážďany a uvedeného do provozu v listopadu KARA, Daut - BATAL, Zdeněk - KRCH, Václav Oprava Karlova mostu konečně běží Beton, 2008, V.8, No.4, p : 12 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; mosty masivní; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce z přírodního kamene; konstrukce zděné; poruchy, příčiny; opravy budov a staveb; ochrana proti vlhkosti; izolace vodotěsné; mostovka; odvodňování; práce na mostních stavbách; průzkum stavebně technický; obnova památek Oprava Karlova mostu po prvních deseti měsících - konstrukce mostu, poruchy a jejich příčiny; výběr kamenů a koncepce opravy; provádění stavby, odvodnění mostu, výměna souvrství vozovky; statika a stavebně technický průzkum oblouku č. 14, rozsah a úkoly stavebně technického průzkumu; současná situace. FALÁŘ, Radek Přepočty dálničních mostů ve Velké Británii Beton, 2008, V.8, No.4, p : 6 figs. - ISSN

9 Klíčová slova: Velká Británie; stavby dopravní; dálnice; mosty silniční; mosty, konstrukce; mosty obloukové; mosty trámové; mosty rámové; mosty deskové; konstrukce železobetonové; konstrukce z předpjatého betonu; konstrukce ocelové; konstrukce spřažené; konstrukce ocelobetonové; poruchy, příčiny; výpočty konstrukcí; výpočty kontrolní; výpočty statické; výpočty podle mezních stavů Stručné seznámení se současným stavem dálničních mostů ve Velké Británii a postupy jejich přepočtu včetně příkladů nejčastějších poruch. ŚLIWIŃSKI, Jacek - TRACZ, Tomasz - ĎURICA, Tibor Navrhovanie zloženia vysokohodnotných betónov Beton, 2008, V.8, No.4, p : 5 figs., 21 refs. - ISSN Klíčová slova: kompozitní materiály; beton vysokohodnotný /HPC/; navrhování složení betonové směsi; pojiva minerální; cementy; kamenivo přírodní; křemičitý úlet; metakaolin; plastifikátory; výpočet receptury; výpočetní programy Používání vysokohodnotných betonů (HPC) nabývá v celosvětovém rozsahu stále větší význam a objemy výroby HPC se neustále zvyšují. V příspěvku je uvedena metoda navrhování složení směsi čerstvého betonu pro HPC, jejímž prostřednictvím je možné zajistit splnění požadavků na kvalitu vysokohodnotného betonu. WOLF, Thomas - FLEISCHER, Walter Moderná výstavba betónových vozoviek v Nemecku Beton, 2008, V.8, No.4, p : 9 figs., 1 tabs., 12 refs. - ISSN Klíčová slova: Německo; doprava automobilová; doprava, intenzita; výstavba dopravní; stavby dopravní; silnice; vozovky; kryt; konstrukce betonové; příprava betonové směsi; ukládání betonové směsi; stroje pro stavby vozovek; finišery; beton vymývaný; ošetřování betonu; vlastnosti povrchu; drsnost V článku je číselně, grafy a tabulkou, dokumentován nárůst intenzity dálkové automobilové dopravy v Německu. Je popsán návrh konstrukce a výstavby betonových dálnic, které umožňují bezpečnou, spolehlivou a rychlou dopravu. Zvýšená pozornost je věnována novým úpravám a technologickým postupům, které přispějí k pohodlnější jízdě a sníží únavu řidičů (povrch vozovky, hluková zátěž). HUBERTOVÁ, Michala - HELA, Rudolf - STAVINOHA, Roman Odolnost lehkého betonu v chemicky agresivních prostředích Beton, 2008, V.8, No.4, p : 6 figs., 8 tabs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce betonové; trvanlivost; odolnost proti agresivním plynům; odolnost proti agresivním kapalinám; beton lehký konstrukční; beton s lehkými plnivy; beton z expandovaného jílu; výzkum; zkoušky laboratorní; vlastnosti fyzikálně chemické Trvanlivost betonových konstrukcí je nejčastěji ohrožena působením klimatických střídání teplot i pod bodem mrazu společně s navlháním či smáčením a vysycháním. Dalším důležitým aspektem je působení chemicky agresivních prostředí, jejichž producentem jsou různá průmyslová odvětví a doprava. Vliv chemicky agresivních prostředí na normální beton je popisován v mnohé tuzemské i zahraniční odborné literatuře, u lehkého betonu tomu tak není. Příspěvek se proto zabývá experimentálním projektem zaměřeným na vliv vybraných typů chemicky agresivních prostředí na lehký hutný beton s využitím lehkého kameniva na bázi expandovaného jílu. VRÁBLÍK, Lukáš - LOŠKO, Jan - KŘÍSTEK, Vladimír 9

10 Diskuse možných příčin kolapsu mostu Koror-Babelthuap v republice Palau Beton, 2008, V.8, No.4, p : 7 figs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; mosty silniční; mosty o více polích; mosty trámové; mosty přes mořské úžiny a zálivy ; mosty, konstrukce; konstrukce velkorozponové; konstrukce z předpjatého betonu; deformace; průhyb; rekonstrukce budov a staveb; porušení; havárie; zřícení; poruchy, příčiny Most Koror-Babelthuap byl v době uvedení do provozu v roce 1977 letmo betonovaným mostem s největším rozpětím hlavního pole na světě (240 m). Vzhledem k trvale rostoucím průhybům hlavního pole (více než 1,2 m) byla v roce 1996 provedena rekonstrukce. Měsíc po ukončení oprav však došlo ke zřícení mostu. Cílem příspěvku je seznámit s původním projektem mostu a postupem rekonstrukce a nastínit možné příčiny kolapsu. PUKL, Radomír Moderní metodika pro stanovení bezpečnosti a spolehlivosti betonových konstrukcí Beton, 2008, V.8, No.4, p : 9 figs., 3 tabs., 9 refs. - ISSN Klíčová slova: mosty, konstrukce; konstrukce železobetonové; konstrukce z předpjatého betonu; bezpečnost staveb; spolehlivost; výpočty konstrukcí; technické normy; metody výpočtu konstrukcí; pravděpodobnost poruchy; simulace; procesy stochastické; metoda konečných prvků; výpočetní modely; software Představený moderní koncept propojuje nelineární analýzu MKP se statistickým přístupem a vytváří tak účinný inženýrský nástroj pro stanovení bezpečnosti a spolehlivosti betonových konstrukcí. Uvedený příklad pravděpodobnostní simulace selhání a vyhodnocení spolehlivosti skutečné mostní konstrukce dokumentuje praktickou použitelnost vyvinutého komplexního programového systému. Navržený přístup doplňuje a rozšiřuje běžné normové postupy a může vést k podstatným úsporám nákladů, neboť bere v úvahu konkrétní podmínky stavby a požadavky na její spolehlivost mohou být přesněji specifikovány a vyhodnoceny. KALAFUTOVÁ, Petra - ŠTEMBERA, Petr Modelování odezvy betonu raného stáří při zatěžování Beton, 2008, V.8, No.4, p : 3 figs., 6 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce nosné; konstrukce betonové; konstrukce monolitické; beton čerstvý; tuhnutí, doba; tuhnutí, konec; výzkum; deformace při zatížení; deformace pružné; deformace trvalé; míra dotvarování; stupeň hydratace; modelování; modul pružnosti; pevnost v tlaku; výpočetní modely V článku je popsán materiálový model pro vyšetřování okamžité a časově závislé deformace betonu raného stáří. Důraz byl kladen na vytvoření modelu s malým počtem vstupních parametrů, které mohou být snadno kalibrovány běžně dostupnými výsledky zkoušek. Uvedený model je aplikovatelný od počáteční do konečné doby tuhnutí. VRÁBLÍK, Lukáš - ŠTRONER, Martin - URBAN, Rudolf Zaměření tvaru nosné konstrukce mostu přes Labe v Mělníku Beton, 2008, V.8, No.4, p : 7 figs., 7 refs. - ISSN Klíčová slova: mosty silniční; mosty přes řečiště; mosty o více polích; mosty, konstrukce; konstrukce z předpjatého betonu; konstrukce velkorozponové; konstrukce monolitické; betonáž a montáž letmo; deformace při zatížení; průhyb; měření, metody; měřičská kontrola objektu; kontrolní pevné body; geodetické měřicí metody; geodetické přístroje; elektronické totální stanice; přesnost měření 10

11 Předpjaté betonové mosty velkých rozpětí typicky vykazují dlouhodobý nárůst průhybů. Příkladem takovéto konstrukce je most přes řeku Labe v Mělníku, u kterého ani po patnácti letech od uvedení do provozu nemá nárůst průhybů ustalující trend. Bylo provedeno přesné zaměření tvaru deformované konstrukce s cílem identifikovat možná místa jejích poruch. STRÁSKÝ, Jiří - NEČAS, Radim - HRADIL, Petr Obloukový most Redmond, Oregon, USA Beton, 2008, V.8, No.4, p : 18 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby dopravní; mosty silniční; mosty o více polích; mosty obloukové; mosty, konstrukce; konstrukce nosná; konstrukce železobetonové; konstrukce z předpjatého betonu; výpočty konstrukcí; výpočty statické; výpočty dynamické; práce na mostních stavbách Obloukový most byl postaven přes suchý kaňon, který rozděluje město Redmond. Most sestává z pěti polí, z nichž tři střední jsou tvořena spojitými obloukovými žebry podporujícími dvoutrámovou železobetonovou mostovku, v krajních polích, která mají stejné dimenze, je mostovka z předpjatého betonu. Oblouková žebra a mostovka nejsou spojeny příčníky. Příspěvek popisuje architektonické a konstrukční řešení, statickou a dynamickou analýzu a technologii výstavby mostu. DOMO.... 4/2008 WERNER, Jan - CHYBÍK, Josef Téma: Akustika podlah : Přenos zvuku podlahou a stropem DOMO, 2008, 12, No.4, p : 3 figs., 4 tabs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: stropy; podlahy; akustika stavební; akustická pohoda; vzduchová neprůzvučnost; neprůzvučnost kročejová; zvuk, šíření boční; podlahy plovoucí; vrstvy nášlapné; zvuková izolace Faktory akustické pohody; co je podlaha a její vztah k akustice; vzduchovou neprůzvučnost zabezpečuje stropní deska, kročejovou neprůzvučnost zajišťuje podlaha; boční přenos zvuku; plovoucí podlahy jako zvukově izolační podlahy - těžké a lehké plovoucí podlahy, zvukově izolační podlahové povlaky; zvukově izolační podložky a materiály pro ně - desky ze skleněných a minerálních vláken a pěnového polystyrenu. PEŠTA, Jan Po historických podlahách...(4. část) DOMO, 2008, V.12, No.4, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavitelství; stavby historické; místnosti obytné; podlahy; vrstvy nášlapné; podlahy prkenné; spoje na pero a drážku; dřevo měkké; podlahy parketové a vlýskové; dřevo tvrdé; prvky ozdobné; průjezdy; kostky dlažební; dřevo listnaté K nejčastějším typům podlah historických budov patří dřevěné, kterým je věnován čtvrtý díl seriálu. EKO.... 4/2008 NOVÁK, Pavel Plynofikace dopravy v ČR EKO, 2008, V.19, No.4, p : 7 figs., 2 tabs. - ISSN

12 Klíčová slova: dopravní prostředky; vozidla silniční; automobily osobní; automobily nákladní; autobusy; pohon spalovacím motorem; paliva; plyny topné zkapalněné; plyn zemní; ceny; ochrana čistoty ovzduší; daně Užití stlačeného zemního plynu jako pohonné hmoty osobních a užitkových automobilů - strategické a cenové důvody, bezpečnost, nabídka automobilů s pohonem na CNG na trhu, tankování CNG. Geodetický a kartografický obzor.... 4/2008 HÁNEK, Pavel - MÖSER, Michael - KOLLNEROVÁ, Michaela - SCHMIDT, Jan Geodetická sledování působení prostředí na inženýrské stavby Geodetický a kartografický obzor, 2008, V.54, No.4, p : 8 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: věže televizní; mosty železniční; mosty obloukové; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; klimatické podmínky; odolnost proti působení teploty; odolnost proti klimatickým vlivům; odolnost proti změnám teploty; deformace; geodetická zaměřování; geodetické měřicí metody; elektronické totální stanice; sklonoměry; globální polohovací systém /GPS/nivelace; kontrolní pevné body; výsledky měření Geodetické sledování vlivu atmosférických podmínek, zejména změn teploty, na denní změny prostorové polohy dvou typických betonových inženýrských stavebních objektů, televizní věže v Drážďanech a železničního mostu v Praze-Braníku. Geotechnika.... 2/2008 MAŠÍN, David Vývoj a aplikace hypoplastických konstitučních modelů Geotechnika, 2008, V.11, No.2, p.3-9. : 9 figs., 25 refs. - ISSN X Klíčová slova: výzkum; geotechnika; geotechnické výpočty; mechanika zemin; konsolidace; únosnost zeminy; teorie plasticity; výpočty v plastickém oboru; modelování; teoretické modely reálných materiálů; napětí; deformace; tuhost; napětí kritické; jíly; metoda konečných prvků; software; simulace; tunely V článku jsou formou přístupnou pro prakticky zaměřenou odbornou veřejnost shrnuty výsledky výzkumu autora na téma hypoplasticita. Základem je popis nově vyvinutého hypoplastického modelu pro jemnozrnné zeminy. Model je založen na na mechanice kritických stavů a jeho parametry mají fyzikálně shodný význam s parametry modelu Cam jílu. V článku je demonstrováno, že pokročilejší hypoplastický model vede k přesnějším předpovědím než model Cam jílu, a to zejména díky svému nelineárnímu charakteru. Hypoplastický model je přitom vhodný pro využití v geotechnické praxi. Jeho parametry mohou být kalibrovány na základě standardních laboratorních experimentů. Praktické využití hypoplastického modelu je v článku ukázáno na příkladu 3D MKP analýzy zkušebního tunelu pro Heathrow express v Londýně. BOTLÍKOVÁ, Tereza Svahová deformace Ruines de Séchilienne ve Francii - hrozba s velkým dosahem Geotechnika, 2008, V.11, No.2, p : 3 figs., 10 refs. - ISSN X Klíčová slova: krajina horská; velehory; údolí; řeky; svahy; geologické podmínky; hydrogeologické podmínky; posun od deformace; výzkum; měření; deformace; stabilita svahů; rizika; sesuvy; odvodňování; štoly; ochrana povodňová; násypy 12

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO Mapa On-Line OBECNÉ ÚDAJE O DÍLE: Název díla: Dětská Eko-Univerzita Hanspaulka Investiční skupina: stavba pro vzdělávací účely Odborná způsobilost:

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST

Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST Přednáška č. 2 1 Základní pojmy Mostní názvosloví Hlavní části mostu Druhy mostů Typy mostů Normativní podklady pro navrhování a realizaci ocelových mostů Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE OBJEKTY HALOVÉHO TYPU UMOŽŇUJÍ TVORBU VOLNÝCH VNITŘNÍCH PROSTOR S MALÝM POČTEM NEBO ZCELA BEZ VNITŘNÍCH PODPOR.UŽÍVAJÍ SE ZEJMÉNA TEHDY, NEVYŽADUJE-LI PROVOZNÍ USPOŘÁDÁNÍ VÍCE

Více

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN 1. Charakterizuj modely zatížení dopravou pro mosty pozemních komunikací. 2. Jakým způsobem jsou pro dopravu na mostech poz. kom. zahrnuty dynamické účinky? 3. Popište rozdělení vozovky

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY TENDENCE A SMĚRY VÝVOJE snižování materiálové náročnosti snižování energetické náročnosti ochrana životního prostředí humanizace staveb a životního prostředí sídel realizace staveb

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zdeňka Havířová Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Zlín 14.10.2009 Téma semináře

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16 ZAK. Č.: 11 028 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva... 2 201 Most na sil. II/386 přes R43... 2 202 Most

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Bytový dům X-LOFT I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN X-LOFT I.fáze II.fáze III.fáze X-LOFT I.fáze dokončená (3700 m 2 ) II. a III. fáze ve výstavbě (5800

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 1. Konstrukční systémy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Úkoly a rozdělení stavebnictví

Úkoly a rozdělení stavebnictví Úkoly a rozdělení stavebnictví Stavebnictví je obor zajišťující výstavbu, rekonstrukce a údrţbu objektů pro ostatní funkce společnosti. Cílem je vytvořit vhodné ţivotní a pracovní prostředí pro existenci

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 16. Mosty - betonové Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 -

Více

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí 18. Mezinárodní sympozium MOSTY 2013, Brno Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí Ing. Tomáš Landa, PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Zdeněk Batal, SMP, a.s. Ing. Pavel Poláček, SMP, a.s. Situace

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4. Dimenzování ocelových válcovaných

Více

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT Pavel Čížek, Zora Čížková, Martin Vašina 1 Úvod Dostavba areálu firmy KIEKERT CS s.r.o. v Přelouči nebyla jednoduchá. Halové objekty skladu a expedice s přímou návazností

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace:

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace: (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(12) Průvodní zpráva 1. Investor: Firma: Adresa: IČO: DIČ: 2. Obec Libštát Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891 Zpracovatel dokumentace: Firma:

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Pozemní stavitelství PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) (Eurokód 1) Zatížení konstrukcí

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009 STROPNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŢADAVKY Základní funkce a poţadavky architektonická funkce a poţadavky - půdorysná variabilita - estetická funkce - konstrukční tloušťka stropu statická funkce a poţadavky

Více

otel SKI, Nové Město na Moravě ATIKA 2013 STA května 2013, h

otel SKI, Nové Město na Moravě ATIKA 2013 STA května 2013, h SUPERVIZE PROJEKTU NOVÉHO TROJSKÉHO MOSTU V PRAZE Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. Ing. Milan Šístek Ing. Jan Mukařovský Ing. Jakub Růžička Ing. David Malina OBSAH PREZENTACE I. ZÁKLADNÍ INFORMACE II. VTD

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

Technická data Příručka pro projektování

Technická data Příručka pro projektování Technická data Příručka pro projektování www.styrodur.com Doporučené použití 1. Doporučené použití Styrodur NOVINKA Styrodur 2800 C 3000 CS 3035 CS 4000 CS 5000 CS Obvodové 1) podlahové desky Obvodové

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

- 2015 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

- 2015 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství MZ 2015 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Střechy sklonité krovy,

Více

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy I. ROZDĚLENÍ PODLE KONSTRUKCE: Stěnový Skeletový Kombinovaný Zvláštní 2 A. Stěnový systém a) Podélný b) Příčný c) Obousměrový 3 Ad a) Podélný stěnový systém

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. NOSNÉ STĚNY SLOUPY A PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné stěny lomové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo řádkové zdivo haklíkové zdivo haklíkov kové zdivo lomové zdivo lomové

Více

Typy staveb. Petr Braniš 3.S

Typy staveb. Petr Braniš 3.S Typy staveb Petr Braniš 3.S Rozdělení stavitelství Rozdělení stavitelství odpovídá jednotné klasifikaci stavebních objektů (JKSO) a jednotné klasifikace stavebních objektů a práce (JKSOP). Následující

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

Sanace kleneb. Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Sanace kleneb. Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace kleneb Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis

Více

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz STAVEBNÍ KONSTRUKCE Témata k profilové

Více

Provozovny: Vzdálenost od centra Prahy 35 km. Vzdálenost Lán od Kladna je 14 km, od Slaného 16 km, od Rakovníka 19 km. Praha

Provozovny: Vzdálenost od centra Prahy 35 km. Vzdálenost Lán od Kladna je 14 km, od Slaného 16 km, od Rakovníka 19 km. Praha Provozovny: Praha Pasáž Jiřího Grossmanna Politických vězňů 14/915 Praha 1 110 00 Tel: 224 233 649 Fax: 224 233 650 Mobil: 602 362 222 E-mail: info@stavin.cz praha@stavin.cz Kladno Dr. Steinera 34 Kladno

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Motto: Ing. arch. Jiří Knesl Školitel: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ústav navrhování II. FA VUT Brno Podobně jako je výrazem české státnosti státní vlajka

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit...

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit... Vzorové domy Přijďte se přesvědčit... Za účelem návštěvy některého ze vzorových domů nás neváhejte kontaktovat. Rádi vás provedeme interiérem a řekneme vám vše o výstavbě i bydlení v dřevostavbě NEMA.

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

Efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností

Efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností Efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností EFEKTIVNĚJŠÍ KONSTRUKCE S VYŠŠÍ SPOLEHLIVOSTÍ A DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ Vedoucí projektu: ing. Michal Sýkora Zpracovatel: ing. Jan Komanec Konzultant:

Více

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. jpasek@bivs.cz Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Nosné konstrukce 1. Svislé konstrukce 2. Vodorovné konstrukce 3. Konstrukční

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Základní otázky. Ústavy 15122, 15123, 15124. Ke státním zkouškám z pozemního stavitelství

Základní otázky. Ústavy 15122, 15123, 15124. Ke státním zkouškám z pozemního stavitelství Ústavy 15122, 15123, 15124 Základní otázky Ke státním zkouškám z pozemního stavitelství 1. 1.1 stěnové systémy, materiálové a prostorové varianty do konce XIX stol. - zajištění prostorové tuhosti těchto

Více

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské

Více

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

Konstrukce spojující různé úrovně

Konstrukce spojující různé úrovně Pozemní stavitelství Konstrukce spojující různé úrovně Schodiště Rampy Výtahy Žebříky Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

Více

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů.

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů. ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2014 / 2015 Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně- Komíně Urbanistický koncept Koncept projektu spočívá ve vytvoření struktury bytových domů jako typicky městského způsobu bydlení.

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více