ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK LEDEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 1 (96) ZDARMA Proč naopak? Pro nový Most vskutku historická chvíle. Patronka výstavy první náměstkyně primátora Hana Jeníčková uvádí do provozu maketu přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie. Maketa se záhy dává do pohybu. Tímto okamžikem byla slavnostně otevřena nová výstavní síň Expozice starého Mostu. Stalo se v úterý 11. prosince. Bude tento den zapsán do historie nového Mostu zlatým písmen? Volající po zřízení výstavní síně trvale připomínající osud královského města si to jistě přejí. Foto: Petr PROKEŠ Ohlížení se zpět do minulosti je zdravé a motivující. Tuto moudrost jsme nevymysleli my, členové představenstva, ale sám život. K zamyšlení nás přimělo to, co se stalo v Mostě. Vznikla zde trvalá expozice připomínající truchlivý osud královského města Mostu. Při slavnostním otevření nové výstavní síně jsme se dozvěděli, co dnešnímu našinci uniká. Most byl bohaté město, bylo to centrum kulturního a společenského života, lidé v něm žijící si docela dobře rozuměli bez ohledu na kulturní, společenské, rasové či jiné odlišnosti a mezi zdejšími obyvateli bylo i docela hodně vzdělanců. Takovým sdělením je dnešní člověk nepamětník života ve starém Mostě udiven. Slova, která na výstavě zazněla, jsou pro jeho uši sci-fi. Co se po likvidaci starého Mostu stalo, že v tom novém je to naopak? To se zánikem města byly do země zadupány všechny tyto přednosti? Na dlouhé přemýšlení či dokonce filozofování není čas. Realita dnešní doby je taková, jaká je. Musíme ji respektovat. Je proto určitě dobře, že čím dál víc družstevníků a vlastníků bytů se zajímá o zajištění své bezpečnosti a o ochranu svého majetku. Nejen oni, ale jistě i vy uvítáte, že ve zpravodaji věnujeme tomuto tématu více místa. PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: ová adresa: Oficiální internetové stránky: P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO a vedoucí Ú JE ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Ing. Kurková Kate ina Místop edseda Provozní ú tárna pro SVJ provozni.uctarna Ryba František reditel Charvátová Lenka lenové predstavenstvo Žaludová Vlasta Ing. Hokr Roman Kultscherová Miroslava Ing. Koranda Ji í Fakturace fakturace Ing. Pa ourek Ivo Švecová Petra Šev ík Arnošt Kastnerová Stanislava Ing. Vozka Vlastimil Provozní ú tárna provozni.uctarna Pousková Blanka KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) Pokladna pokladna P edseda predseda.kk Gerthnerová Dana Mertlík Ji í Evidence zálohových plateb topna.sezona lenové kontrolni.komise Andrtová Irena Vajshajtl Stanislav Referentka úv r uvery Mgr. N me ková Zde ka Libecajtová Lucie Ing. Goldbergerová Jana Evidence majetku - inventury evidence.majetku erník Vladimír Nezbedová Kate ina Bucha Petr Mzdová a personální kancelá mzdy Petrilová Jana Šáfrová Liliana ÚSEK EDITELE (Ú ) EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) editel družstva reditel Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci Ryba František Petrovická Zuzana Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele lenská evidence clenska.evidence Domínová Leona Kindermannová Romana Fax Pletková Lucie Informace informace Šindelá ová Lenka Varhulíková Anna Evidence nájemného evidence.najemneho Podatelna podatelna Kubíková Lenka Hokrová Monika Reichlová Iveta Sekretá ka sekretariat P edpisy nájemného predpisy.najemneho Karochová Daniela Sojková Milena Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Pecková Kate ina Mgr. Prokeš Petr Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek Matoliaková Iva EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Evidence pohledávek evidence.pohledavek Vedoucí hlavni.ekonom Zvárová Mária Erlitzová Alena Nedv dová Lucie Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom St íšková Kate ina Feiglová Martina Hudecová Jitka Fax Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Správce sít sprava.site Pátková Lenka Gerthner Daniel Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Šev íková Alena Fax Vegnerová Hana TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Blahoutová Eva Vedoucí technicky.usek.vedouci andová Martina Ing. apková Irena Stavební technik ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Bertlová Zde ka technik1 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Vlasáková Zuzana technik2 Jánská Hana Vilhelmová Monika technik3 Investi ní referent Vydra Radovan technik4 Renka Adam investicni.referent1 Šebek Zden k technik5 Hor á ek Miroslav investicni.referent2 Losos Martin technik6 Zámecký Jan investicni.referent3 Šebková Hedvika technik7 R ži ková Simona investicni.referent4 Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Referentka inzenyrska.cinnost.referent P ibyl František Kolmanová Lucie Energetik energetik Ing. Korol Valerij Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Referentka technicky.usek.referent pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Rybová Kate ina "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat Dispe ink dispecink ". Hilbertová Lenka ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Předseda Laur: Spokojené bydlení je na prvním místě str. 5 Stále více domů projevuje zájem o instalaci čipů str. 8 Bezpečná země str. 10 Musel vymalovat po silných kuřácích str. 12 Co přináší Nová zelená úsporám str. 17 Kauza Baník Most má pokračování: město chce peníze str. 22 Chod měst se daří udržovat i přes propad daní str. 24 Expozici starého Mostu obdivovali lidé s nadšením str. 27 KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, tř. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Mosteckým zastupitelům došla trpělivost, rozzlobili se a bouchli do stolu. Prostě takhle už to dál nejde! Mají dost propouštění lidí z Centrumky, Vršan, Unipetrolu i jinde a také řečí o nových pracovních místech, když žádná po řadu let nevznikají a ještě k tomu zahraniční investoři (před časem nalákaní do průmyslových zón) nám mávají šátečkem na rozloučenou. Co si o současné situaci zastupitelé myslí, chtějí říct pěkně z očí do očí předsedovi vlády. Proto si ho pozvali pěkně na kobereček pardon, na návštěvu statutárního města a okresu aby mu jasně vysvětlili, jak se v našem kraji nádherně žije. A když je zmínka o kraji, otevřený dopis poslali na vědomí také hejtmanovi a předsedům poslaneckých klubů ve Sněmovně. Možná proto, aby si dotyční nemysleli, že mostečtí zástupci naštvaného lidu dělají za jejich zády nějakou levárnu. A taky proto, aby s tím nečasem vlastně Nečasem už konečně někdo v Praze hnul, když je z matičky měst na český severozápad pro něj tak strašně daleko. O tom, jak český severozápad vypadal před hezkou řádkou let, se můžete podívat do nové výstavní síně. Jmenuje se Expozice starého Mostu a najdete ji v prostorách, jež důvěrně znáte v bývalé restauraci a kavárně Poezie v budově knihovny. Vzpomněli jste si? Právě tam jste si dávali desítku či turka a spřádali neskutečné vize o své budoucnosti. Nová výstavní síň je jedním velkým důkazem o tom, že kromě vás vize spřádali i jiní, ovšem daleko od Poezie a bez sebemenšího vztahu k tomuto kraji. Výsledkem se stala velká jáma, v níž zmizelo královské město, na něž starousedlíci rádi vzpomínají. A nejen oni. Na slavnostním otevření důkazu bylo vidět překvapivé množství mladých lidí, kteří staromosteckou vzpomínkovou mánií také načichli a jsou jí hezky provoněni. Proto do důkazu dali to své um spojený s elektronickou dobou, takže si můžete pohrát s interaktivní mapou starého Mostu. Pokud patříte mezi příznivce klasičtějšího přístupu, jistě dáte přednost zmáčknutí čudlíku, kterým rozjedete kostel přesouvaný po kolejnicích). Zatímco Staromostečané se cítili bezpečně, o vás jako o Novomostečance či Novomostečanovi se to říci nedá. Proto si koukejte pořádně zajistit byt a staňte se součástí Bezpečné země. Nikam přitom cestovat nemusíte. Bezpečnou zemi si vytvoříte doma. V jeho klidu budete z oken moci pozorovat, jak se to kolem dokola zelená. Nová zelená (určená pro vaše úspory) kope jako novorozenec, jemuž se chce moc a moc žít. Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Do nového s novými Do nového roku vstoupili novými dveřmi družstevníci ze SA 035. Ve svém domě na Tylově ulici čp. 992 v Litvínově si nechali vyměnit vchodové dveře. Nechť se jimi družstevníkům hezky vchází do domu a vychází ven do ulic za hezkými prožitky. Zadní také Na dveře došlo i kousek odtud na litvínovské Ukrajinské ulici čp Družstevníci ze SA 001 si zde uvolnili finanční prostředky na výměnu zadních dveří domu. Ježíšek Z užitečného vánočního dárku se radují družstevníci ze SA 075. Zahráli si na Ježíška a obdarovali sami sebe moderním, bezpečným a pěkným výtahem. Rekonstrukce se uskutečnila v bloku 622 v České ulici na mosteckém sídlišti Výsluní. Okna V sousedství o ulici níže, na Albrechtické se na výměnu chodbových a sklepních oken připravují družstevníci ze SA 065 v bloku 630. Okna v bytech měnili před několika roky a teď přišel čas na zbytek. Práce mají proběhnout v následujících týdnech. Výměna zlepší vzhled severní strany domu, kde je vidět velký rozdíl mezi svěžím vzhledem plastových oken v bytech a zastaralostí dřevěných oken na chodbách. Připravili: (ič, pp) Družstevníci ze SA 065 (blok 630 na Albrechtické ulici v Mostě - Výsluní) si nechali vloni udělat novou střechu, vlastně jde o nástavbu nad tou původní propouštějící vodu do bytů. Se změnou jsou velice spokojeni. V bytech je po řadu měsíců sucho. Foto: (pp) Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Tak a je tu rok Jaký asi bude? Rádoby optimistickým vizím některých veřejných činitelů o tom, že už jsme odraženi ode dna a že bude lépe, již asi nikdo z nás nevěří. Bude to těžký rok. Pro náš region a pro oblast bydlení zvlášť. Nepatřím mezi bytostné pesimisty, i když udržet si optimismus je stále těžší. Žijeme ve společnosti, která je morálně a společensky zdevastovaná. Roste agresivita lidí, vytratila se vzájemná úcta a ohleduplnost. Denně sledujeme v médiích sprostoty politiků, jejich aroganci a přehlížení potřeb státu a lidí. Celé politické strany jsou založeny na zlodějnách a podvodech. Po úspěchu KSČM v krajských volbách se stalo zase módním vykřikovat, jak je tato strana nedemokratická a jak devastovala ČTY- ŘICET let naši zemi. Zamyslel se ale někdo nad stranami, které nám vládnou po sametové revoluci, co ony vlastně za uplynulých DVACET let dokázaly? Myslím si, že v devastaci našeho státu zvládly za poloviční čas mnohem více než komunisté za zmíněnou čtyřicítku. Teď jsem chtěl vyjmenovat všechny úspěchy, ale mám k dispozici jenom jednu tiskovou stranu a ta by mi nestačila. A tak si do tohoto textu sami dosaďte vše, co vás štve. Jaké jsou vlastně perspektivy našeho regionu? Přestože se jednotlivé radnice snaží udržet rozvoj obcí alespoň na stejné úrovni a i přes ubývající finance vylepšují vzhled a zajišťují základní potřeby svých obyvatel, je znát prohlubující se sociální krizi. V našem regionu bylo vždy zapotřebí hodně dělníků, včetně těch nekvalifikovaných. A pro ty dnes prostě není práce. Občas vzniklé nové výrobny či spíše montovny přinášejí jen velmi málo pracovních míst. Průmyslové zóny neplní původní představy. A tak se všichni upínáme na tradiční velké zaměstnavatele. Dnes však nikdo neví, kam se vlastně ubírá chemička pod polským vedením. Je zapotřebí, aby vláda jednala s polskou stranou a zjistila, jaké jsou vlastně plány s další výrobou v Záluží. To se však neděje. Velmi populární je dnes vyhrocovat spor mezi příznivci další těžby a jejími odpůrci. Chápu, že by si mnoho z nás přálo, aby náš region už jenom vzkvétal a neřešili jsme nekonečné problémy kolem životního prostředí. Abychom prostě nebyli ta vytěžená černá díra. Jenže! Když se přestane těžit, přibydou další nezaměstnaní a ještě více se roztočí spirála navazujících problémů. Nebude mít kdo nakupovat a budou končit obchody (a přibydou nezaměstnaní), nebude mít kdo platit nájemné a tím budou přibývat sociálně slabí v domech (a z domů budou utíkat ti, kteří ještě budou mít práci), tím se ale znehodnotí cena nemovitostí, které tak nikdo nebude kupovat atd. Z našeho regionu se tak pomalu opravdu stane ta černá díra. Jako občan zde žijící a bydlící se vlastně rozhoduji mezi dvěma černými dírami. A vybral jsem si. Raději ať se těží a v našem regionu ať dál žijí lidé. Je jisté, že taková devastace, jakou jsme zažili v minulém století, již nikdy nenastane. Jsou nové technologie, vše je mnohem důsledněji monitorováno a je přece možné nastavit velmi přísné podmínky těžby. Ale region bude žít a budou zde bydlet lidé. Jsem rodák z Mostu, celý život žiji jenom na Mostecku a jsem na průmysl a těžbu zvyklý. Nikdy jsem neměl pocit, že žiji v měsíční krajině, jak se nám kdekdo snažil namluvit. Rád bych zde žil dál a potkával lidi, které mám rád. K tomu je ale zapotřebí, aby byla práce. A co si v novém roce přát v oblasti bydlení? Dalo by se o tom napsat několik tiskových stran a my vlastně o této problematice píšeme v každém vydání našeho zpravodaje. Proto ta přání vyjmenuji jenom heslovitě. Přejme si hodné sousedy a co nejméně nepřizpůsobivých parazitů, kteří nám jenom znepříjemňují život. Přejme si spolehlivé výbory samospráv v domech bez předsedů, kteří pro své ego nebo dokonce pro peníze slíbené od firem odhodí za hlavu zájmy ostatních bydlících. Přejme si co nejméně různých podvodníků a podvodníčků, kteří nám namlouvají, jak dokážou naše bydlení zlepšit a přitom nás jenom okrádají. Přejme si, abychom měli dostatek peněz na opravy domů a ty aby byly krásnější a bydlení v nich ještě lepší. Přejme si více důvěry ve správce domu vedení a zaměstnanci družstva jsou zde pro vás. Když se nám všechna tato přání splní, tak se nám v Mostě, Litvínově a Meziboří bude žít dobře. w w w. s b d k r u s n o h o r. c z Přání vyslovil: František RYBA ředitel družstva

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 Předseda Laur: Spokojené bydlení je na prvním místě Rok se sešel s rokem, a tak tradičně nastal čas bilancování. Ne jinak je to i v případě Krušnohoru bytového družstva, které hraje v Česku prim. A koho jiného se v tomto čase ptát, než člověka s nejvyšší odpovědností za dění v družstvu předsedy představenstva ROMANA LAURA. Pane předsedo, tento rozhovor děláme před koncem starého a začátkem nového roku. Oficiální statistická čísla o vývoji v Krušnohoru nejsou ještě známa. Jaký je váš tip? Dařilo se družstvu či ne? Dařilo se, samozřejmě, jak jinak. Statistická čísla jen potvrdí tento fakt. Kladný hospodářský výsledek je pro naše družstvo po řadu let běžnou záležitostí. Oslavy nechystáme, protože jde o samozřejmost, čili nejde o žádnou mimořádnost. Tím ovšem nechci říci, že by v Krušnohoru nebyly problémy. Ty vynořivší se jako třeba s novými neplatiči či některými předsedy samospráv a společenství vlastníků, kteří někde něco neověřeného slyšeli a chtějí to hned začít uplatňovat řešíme okamžitě. Ale ty opravdu velké problémy v družstvu skutečně nemáme. Odráží se to i ve vědomí obyvatel okresu i širšího regionu. Krušnohor se mezi nimi těší důvěře a dobrému jménu. Dokladem o tom je třeba také skutečnost, že se pod správu našeho družstva rozhodli přejít bydlící litvínovského Koldomu. Tato informace proběhla snad všemi sdělovacími prostředky, novináři jí věnovali velkou pozornost. Příchod obyvatel Koldomu pod křídla Krušnohoru je výrazné pozitivum, které dobré jméno družstva v očích veřejnosti ještě více posiluje. PRÁVNÍ PORADNA Co dělat s problémovými sousedy? Poslal jsem stížnost na sousedy (dělají hluk, nepořádek, ničí společné prostory, napadají sousedy atd.). Kontrolní komise družstva provedla šetření, ale stále se nic neděje. Kam si mám stěžovat a jak? N. D., Most Roman Laur Pokračování na str. 6 7 Z položeného dotazu nevyplývá, zda problémoví sousedé tazatele jsou nájemníky bytu, podnájemníky bytu nebo vlastníky bytové jednotky, nicméně vždy v situaci, kdy sousedé dělají nadměrný hluk, nepořádek, ničí společné prostory nebo napadají sousedy, je vhodné zavolat městskou policii (číslo 156), případně Policii České republiky (číslo 158), aby na místě zjednala pořádek, případně aby situaci prošetřila a zdokumentovala. Jestliže jednání sousedů je natolik závažné, že došlo ke spáchání přestupku, přečinu, případně trestného činu, bude věc dále šetřena a v rámci řízení proti nim vedeného jim bude uložen trest. Pokud je problémem nadměrný hluk, lze se rovněž obrátit na hygienickou stanici, aby změřila, zda nedochází k překročení přípustné míry hluku a v případě, že se tak děje, může hygienik uložit hlučným sousedům pokutu. Jestliže jsou však problémy se sousedy trvalé a závažné a nelze očekávat, že se situace zlepší, je třeba věc řešit a v návaznosti na to, zda se jedná o nájemníky, podnájemníky nebo vlastníky bytové jednotky podniknout příslušné kroky. V případě, že se jedná o podnájemníky, je na nájemci bytu, aby zjednal nápravu. Pokud tak neučiní a dochází k soustavnému narušování dobrých mravů v domě, je po písemné výstraze zaslané nájemci možné nájem bytu vypovědět, čímž dojde také k zániku podnájemního vztahu a problémoví podnájemníci budou povinni se z bytu vystěhovat. Pokud se jedná o nájemníky a dochází k soustavnému narušování dobrých mravů v domě, je rovněž možné jim po písemné výstraze nájem bytu vypovědět a po uplynutí výpovědní doby budou takoví nájemci povinni se z bytu vystěhovat. V případě, že se jedná o vlastníky bytové jednotky, kteří svým jednáním zasahují do práv jiných a porušování práv jsou opravdu závažná, lze při splnění zákonných podmínek upravených v 14 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, nařídit prodej bytové jednotky a tím zajistit, že problémoví sousedé budou nuceni se z bytu vystěhovat. Mgr. Věra KADLECOVÁ VALNÁ advokátka ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Posudek Vypracovat dendrologický posudek na stav dvou stromů si nechali vlastníci bytů ze SV 152 bydlící v bloku 10 na mostecké ulici Slovenského národního povstání. Odborníci zjistili, že zdravotní stav stromů je výrazně zhoršený, že kořeny jednoho z topolů mohou nadělat značné škody a že jimi hrozí narušení hydroizolace domu. Svátky v čistém Pro vymalování společných prostor se rozhodli bydlící ze SV 213 na Podkrušnohorské ulici čp v Litvínově. Vánoce a Silvestra strávili již v čistém a barevném prostředí. Bez zadního vstupu Zazdění zadního vstupu do domu si vyžádali vlastníci bytů ze SV 207 v bloku 390 na ulici Pionýrů v Mostě. Dospěli k závěru, že je pro ně nejenže zbytečný, ale i nebezpečný do domu vnikaly jeho prostřednictvím nežádoucí osoby. Pod dohledem kamer Velký zájem je mezi bydlícími o zajištění vyšší úrovně bezpečnosti v domech. Touto cestou se dali také vlastníci SV 208 v bloku 290 v mostecké ulici Jaroslava Vrchlického. V jejich domě je právě instalován kamerový systém. Jedna sanace = dvoje práce Vlastníci ze SV 610 v bloku 732 v ulici Františka Malíka na sídlišti Liščí Vrch si nechávají sanovat plášť domu. Prováděné práce zahrnují zateplení domu a sanaci lodžií. Ozdravná kúra Pořádnou ozdravnou kúru právě prodělává blok 604 v ulici Kapitána Jaroše na mosteckém Výsluní. V domě bydlí vlastníci ze SV 632. I oni si nechali sanovat plášť domu. Jde ale o daleko rozsáhlejší objem prací, než tomu bylo v předchozím popsaném případě z Liščáku. Ozdravná kúra v Jarošovce zahrnuje zateplení domu, sanaci střechy, sanaci lodžií včetně jejich zasklení (tyto práce začnou až na jaře), výměnu starých dřevěných oken za nová okna plastová a stavební úpravy vstupů (i tato práce začne až na jaře). Připravili: (ič, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Předseda Roman Laur: Spokojené bydlení je Dokončení ze str. 5 Říká se ale také to, že Koldům bude pro Krušnohor velkým oříškem, který nedokáže rozlousknout a vyláme si na něm zuby Zatím jsme dokázali rozlousknout každý oříšek, který se kdy objevil. Nicméně v případě Koldomu si musíme na rovinu přiznat, že určité problémy mohou nastat. Jde o technickou památku chráněnou UNESCO. V takovém případě se památkáři vyjadřují k úpravám uvnitř objektu i vně. V této záležitosti se mohou představy bydlících v Koldomu potažmo vedení družstva na jedné straně a památkářů na straně druhé lišit. Víme ale také z praxe, že se každý problém dá vyřešit. Věřím proto, že po čase najdeme s památkáři společnou řeč. Rozhodující je, že se obyvatelé Koldomu rozhodli jít pod správu našeho družstva a my je nezklameme. Co očekáváte jako předseda představenstva od nového roku? Krušnohor jede léta, tak jak jede tedy výborně, a měl by takto jet nadále. Kromě dalších jednání týkajících se Koldomu neočekávám, že by se v novém roce událo ve vztahu k družstvu něco velkého. Budeme pokračovat v každodenní mravenčí práci, kterou vykonáváme leta. Co ve starém roce mimo jiné hodně oceňuji a věřím, že bude pokračovat i v roce novém, je zvyšování částky do fondu údržby. Mám teď konkrétně na mysli ty domy, jejichž obyvatelům se tato myšlenka dlouho nelíbila a nyní sami uznali, že se mýlili. Příspěvek do fondu údržby si zvýšili a díky tomu se jejich domy vzpamatovávají. Jejich obyvatelé nyní postupně svoje domy zateplují, vyměňují v nich okna, rekonstruují střechy atd. Příklad ostatních táhne. Tito lidé si totiž všimli, že domy v jejich okolí výrazně změnily svůj vzhled, a začali se proto ptát sami sebe, proč zrovna ten jejich dům není stejně hezký jako ty ostatní. Pochopili, že se musejí o svůj dům starat a že to vyžaduje nějaké peníze. Lidé došli k závěru, že se vynaložené finanční prostředky vyplatí. Získané zkušenosti z okolí jsou natolik příkladné, že bydlící si navyšují příspěvky do fondu údržby a to dokonce až na částky pohybující se mezi 30 až 35 korunami za metr čtvereční bytu, což ještě donedávna byla pro ně suma naprosto nepředstavitelná. Boom stavebních prací, který za ta leta považujeme dnes za náš běžný standard, bude tedy pokračovat i v roce Pojďme nyní, pane předsedo, obrátit pozornost od budoucnosti k takříkajíc provozním záležitostem, které jsme zjistili v terénu. Někteří předsedové domů si stěžují na chování realitních kanceláří. Jejich majitelé či pracovníci neinformují předsedy SA a SV o tom, koho umísťují do volných bytů v domě. V nich se tak ocitají nepřizpůsobiví, kteří následně dělají v domě nepořádek, šíří štěnice, narušují mezilidské vztahy. Vy o problému nekomunikace realitek s předsedy domů dobře víte a jistě nás proto upozorníte na nedostatky v legislativě a odpovíte, že s tím nemůžete nic dělat. Přesto se zeptáme: Neexistuje přece jenom nějaká možnost, která by umožnila vedení družstva bouchnout do stolu a říci realitkám, že se takto chovat nemohou? Protože jsem sám předsedou domu, tak na rovinu říkám: Ano, takový nápad se mi moc líbí, tento postup bych přivítal. Skutečnost je však jiná. Pokud by se takto vedení družstva zachovalo, čili bouchlo by do stolu, pak by se majitelé těchto kanceláří a agentur hned bránili důrazným upozorněním, že realitky jsou samostatnými podnikatelskými subjekty a že takto družstvo s nimi jednat nemůže. Úžeji spolupracujeme se třemi realitkami a žádáme jejich pracovníky o to, aby závadové jedince do domů neumísťovali. Dvakrát mě pozvali lidé z jedné realitky na jednání, kde mi sdělili, že nemají zájem na tom, aby stěhovali problémové jedince do bytů. Soudím, že jde o seriózní realitku. Takových je ale málo. Chování těchto podnikatelských subjektů jako družstvo neovlivníme. Nemáme na to potřebné páky. Pro realitky je to byznys. Čekáme na okamžik, kdy se změní legislativa. Připomínám, že před čtyřmi roky vznikla na Roman Laur při přípravě na shromáždění delegátů, nejvyššího orgánu družstva. základě požadavků našeho družstva takzvaná Mostecká výzva, s níž se ztotožnil Svaz českých a moravských bytových družstev. Zpravodaj Krušnohor o ní čtenáře obsáhle informoval. O našich požadavcích se jednalo a stále jedná na nejrůznějších úrovních včetně ministerské a vládní, ale bohužel skutek utek. Výsledek, jenž by mohl být uplatněn v praxi a pomohl nám v řešení problému, zatím nespatřil světlo světa. Možná se budete divit, ale někteří předsedové domů chválí jarní porady pořádané vedením družstva. Zároveň ale tvrdí, že informací spojených s bytovou problematikou v průběhu roku přibývá a oni podléhají pocitu, že tento příval nezvládnou. Proto by přivítali konání porad předsedů dvakrát do roka. Co tomuto návrhu říkáte? Předsedové dostávají na jarních poradách informace na celý rok. Mají je k dispozici v tištěné podobě. V průběhu roku se tedy mohou kdykoli do papírů podívat a potřebné informace získat. Mají z čeho vycházet. Podklady pro ně zpracováváme i s časovým nadhledem, tedy i s ohledem na předpokládané úpravy zákonů, vyhlášek, prováděcích pokynů atd. V průběhu roku by tedy předsedové neměli být ničím překvapeni. A pokud by přece jen taková situace nastala, pak stačí zavolat řediteli družstva či vedoucím úseků správy družstva a vysvětlení se jim okamžitě dostane. Kromě toho je v naléhavých aktuálních případech můžeme informovat prostřednictvím zpravodaje Krušnohor a webových stránek družstva Moji odpověď si ale panebože nevysvětlujte tak, že nejsme ochotni pořádat druhé třeba podzimní porady. S ohledem na velikost našeho družstva to může být ale organizačně velice náročné. Jen si vezměte, kolik úsilí stojí uspořádat jarní porady. Ty vlastně trvají čtrnáct dnů a jsou organizovány v růz-

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 na prvním místě, závisí ale na vztazích v domě Předsedkyně SV 138 Eliška Moscatová se zlobí. Na omítce nedávno opraveného domu (blok 94 na mostecké třídě Budovatelů) se objevilo graffiti. Neúcta k majetku a jeho poškozování je jedním z problémů, s nímž se předsedové SA a SV potýkají každodenně. ných termínech, aby se jich mohli zúčastnit všichni předsedové. Jsou dokonce konány ve dvou místech v Mostě a Litvínově. Zkušenost je však taková, že je pro některé předsedy problém se vůbec uvolnit ze zaměstnání. Kolik se jich na jarních poradách omlouvá! Řada předsedů si nemůže v práci přehodit směny, ale ve svém volnu v náhradním termínu nepřijdou, i když jim nabízíme termínů hned několik. Soudím tedy, že velký zájem o podzimní porady nebude. Předsedové domů také říkají, že jsou s prací některých firem spokojeni, s některými firmami naopak spokojeni nejsou. Dokonce jsou prý případy, že se s vedoucími pracovníky firem nedokážou ani pořádně domluvit, když chtějí vyřešit nějaký problém Ke kvalitě práce se předsedové vyjadřují prostřednictvím písemného hodnocení, které odevzdávají na jarních poradách. Ale někteří říkají, že výkon firem raději ohodnotí jedničkou a dvojkou, než aby museli složitě vysvětlovat, proč dali horší známku. Přivítali by, kdyby se konalo aspoň jednou do roka setkání s majiteli nebo vedoucími pracovníky, aby jim z očí do očí řekli, jak jsou s prací jejich firmy spokojeni. Z praxe vím, že takový námět má pramalou podporu. Jde o vyjádření názoru několika málo jednotlivců. V této souvislosti je zapotřebí předsedům připomenout, že když nejsou s firmou spokojeni, že se mají obrátit na technický dozor. A kromě toho je každému předsedovi k dispozici technik domu a referent pro investiční činnost. Pokud jsem jako předseda nespokojený nebo mám k něčemu připomínku, oslovím technika nebo referenta pro investiční činnost a ten dotyčný problém dořeší. Jako předseda domu přece nebudu komunikovat s firmou, když od toho mám svoje lidi. Potřebujete byt? Zúčastněte se dražeb! DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Bílá Irena, Větrná bl. H, č.p. 298, č.b. 10, Litvínov-Janov) Dražební jednání se uskuteční v kanceláři soudního exekutora Mgr. Luďka Němce, Cihelní ulice 14, Karlovy Vary-Dvory 9. ledna 2013 v hodin Předmětem dražby je nemovitost: bytová jednotka č. 298/10 o velikosti 1+4, výměře 75,80 m 2, 5. podlaží, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se skládá do 4. ledna 2013 na účet číslo /0300, variabilní symbol 58408, s uvedením jména složitele, přičemž uvedený termín je posledním možným dnem připsání (nikoliv odeslání) dražební jistoty na účet. Informace: dražební vyhláška č.j. 55 EX 584/ Technici domů a referenti pro investiční činnost jsou převážně mladí lidé. Nebojíte se toho, že si vedoucí pracovníci stavebních firem zkušení bardi budou z mlíčňáků ze správy Krušnohoru dělat šprťouchlata? Rozhodně se toho nebojím. I když naši technici domů a referenti pro investiční činnost jsou mladí lidé, mají už bohaté zkušenosti a u vedení firem se těší autoritě. Nevhodné jednání si pracovníci firem vůči našim zaměstnancům nedovolí. A pokud by přece jen k němu došlo, což předem vylučuji, pak si takové neseriózní jednání rozhodně nenecháme líbit. Spíše se bojím toho, že pokud předsedové mají výhrady k práci firem, že techniky domů a referenty pro investiční činnost o konkrétních potížích neinformují. A má-li předseda podezření, že by problém naši pracovníci nezvládli s firmou vyřešit, nic mu přece nebrání v tom, aby si sedl k počítači nebo k psacímu stroji a napsal o potížích řediteli družstva Františku Rybovi či mně jako předsedovi představenstva nebo vedoucí technického úseku Ireně Čapkové či vedoucí úseku investiční činnosti Haně Jánské. Rádi se obsahu předsedových připomínek ujmeme a ihned začneme konat. Co byste popřál družstevníkům a vlastníkům bytů do nového roku? Spokojené bydlení. To na prvním místě. Spokojené bydlení ale hodně závisí na úrovni mezilidských vztahů v domě. Pokud jsou špatné, pak každému přeji hluboké zamyšlení nad příčinami tohoto stavu i nad možnostmi, jak je odstranit a přispět k jejich zlepšení. Všem přeji zároveň zachování duševního zdraví! Po zdražení plynu, elektřiny a zvýšení DPH ho budou potřebovat. A pokud se s chystanými finančními nástrahami vyrovnají, pak už zbývá jen jedno spokojenost v osobním životě. Rozmlouval a fotografoval: Petr PROKEŠ

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Stále více domů projevuje zájem o Chcete se cítit ve vašem domě bezpečněji? Máte už dost nepořádku, který dělají individua v domě nebydlící (zato s oblibou jej navštěvující)? Rada je jednoduchá. Nechte si nainstalovat čipový systém. Mezi předsedy se o čipovém systému hovoří čím dál tím více. O toto zabezpečení domů je zájem, potvrdila vedoucí technického úseku správy družstva Ing. Irena Čapková. Čipový systém jsme si nechali nainstalovat před dvěma roky v rámci probíhající celkové rekonstrukce domu a musím říci, že jsme s ním navýsost spokojeni, konstatovala Eliška Moscatová, předsedkyně SV 138 z bloku 94 na třídě Budovatelů v Mostě. PŘED DVĚMA ROKY Jak k instalaci došlo? V době zateplování objektu byla provedena výměna vchodových dveří na jižní i severní straně domu. Dveří je zde dohromady šest. Jejich počet naznačuje, že mít přehled o příchozích a odchozích osobách bylo prakticky nemožné. Náš dům byl v podstatě průchoďák. Pokus o zamykání vchodů nic nevyřešil, protože neukáznění jedinci stejně dveře nezamykali, takže dům byl volně přístupný i večer a v noci. Kromě toho kdo chtěl, nechal si klíče vyrobit. Proto jsme se ve výboru společenství rozhodli pro čipový systém, který má řadu výhod, popsala tehdejší situaci Eliška Moscatová. ZTRATÍTE VYMAŽEME Rozhodnutí to bylo správné, zhodnotil Bc. Daniel Šimandl, majitel mostecké společnosti Blesk Š&Š. Ta čipový systém v domě instalovala. Kladný verdikt podnikatele byl jednoznačný. Čipy se totiž nedají přidělat jako klíče, a proto instalaci tohoto systému jednoznačně doporučuje. Když čip ztratíte, vymažeme jeho kód ze systému, takže se do domu nikdo cizí nedostane. Ve středisku služeb si čip nemůžete nechat vyrobit a to je velká výhoda pro zajištění bezpečnosti a pořádku v domě, vysvětlil majitel firmy. MOUCHY Není to však jediný důvod podnikatelova doporučení. A ten další? Čipové systémy jsou méně poruchové než mechanické. V případě mechanických systémů je problém hlavně ve vložkách. Znáte to sami. Chcete si odemknout zámek a klíč se vám do něj nedaří vsunout. Je v něm zalomená sirka. V zimě vložka zamrzá. Jde o problémy mechanického rázu. Proto všem říkám: Vždycky je dobré kombinovat systémy mechanické se systémy elektronickými, zdůraznil Daniel Šimandl. Podnikatel přiznává, že i elektronika má svoje mouchy, ale zároveň zdůrazňuje, že čipy jsou spolehlivější než mechanika. BEZ DUPLICITY Znovu připomíná, že čipy se přidělávat jako klíče nedají. Oponenti sice mohou tvrdit, že v případě mechanických systémů se řešením může stát vložková karta, bez jejíhož předložení by vám výrobce či provozovatel služby neměl další klíč přidělat. Autor tohoto článku se ale sám přesvědčili o tom, že nemožné je v tomto případě možné. Přidělaný klíč měl v ruce a to bez předložení vložkové karty. Když ztratíte čip, jeho rozlišovací znaky v systému zakážeme, čip se tedy již nedá použít. Do domu se nedostanete. Jste-li Eliška Moscatová si otvírá vstup do domu čipem. Obsluha je jednoduchá: čip stačí přiložit a už vstupujete do domu. osobou oprávněnou ke vstupu do domu, vystavíme vám nový čip. Nedochází k duplicitám, váš čip je jedinečný, vysvětlil Daniel Šimandl. Podle jeho vyjádření v domech, v nichž jsou čipy instalovány, problémy vymizely. Přestali se v nich sdružovat bezdomovci, narkomani, či jiné záva-

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 instalaci čipů, lidé se cítí bezpečněji Daniel Šimandl při sestavování zařízení. Dveře ovládané čipovým systémem mají i lepší vzhled. Zpevňují rám dveří, odstraňují problém se samozavírači (Brano zavírá samo). dové osoby. Hlavně v zimním období se zde tito jedinci schovávali a přespávali, uvedl majitel Blesku. Namátkou jmenoval mostecké bloky 727, 507, 369, 208, 100, 94, 19 (Luna) a výškové objekty v ulici U Věžových domů, v nichž se čipový systém plně osvědčil. KONEC VYKRÁDÁNÍ Pozitivní zkušenosti potvrdila také Eliška Moscatová: Dům byl před instalaci čipového systému průchoďák. Soustavně v něm spali bezdomovci, další pochybní lidé a sklepy byly věčně vykradené. Po instalaci čipového systému skončila éra vykradených sklepů, bezdomovců a jiných individuí, zhodnotila Eliška Moscatová. NEJLEPŠÍ Nešetřila ani chválou na servisní firmu. Vše nám velmi ochotně udělala firma Blesk Š&Š. Hodnotím ji jako nejlepší ze všech firem, se kterou máme jako společenství vlastníků co do činění. Kdykoli a cokoli potřebujeme, její zaměstnanci ihned přijedou a vždy odvedou práci v nejvyšší kvalitě. Jde o neskutečně výjimečně dobrou spolupráci, sdělila předsedkyně. SPOKOJENOST A POŘÁDEK A jak na zavedení čipů reagovali obyvatelé domu? Zpočátku nebyli spokojení, protože jsme ze společných peněz nechali udělat jen tolik čipů, kolik bylo přihlášených osob v bytě, zavzpomínala Eliška Moscatová. Takový postup se zjevně některým bydlícím nelíbil, protože měli doma někoho nepřihlášeného a ten čip pochopitelně nedostal. Nelíbilo se ani to, že systém neobsahuje bzučák, čili otvírání domovních dveří na dálku přímo z bytu. Když jde někdo cizí do domu, zazvoní u vchodových dveří, protože se do domu nedostane, a ten, na koho bylo zvoněno, musí sejít z bytu dolů ke vchodu a návštěvu si osobně vyzvednout. Tím skončily návštěvy typu Tady plynař, otevřete. Nikdo cizí se do domu nedostane. Totéž platí opačně. Dům nemůžete opustit bez přiložení čipu u východových dveří. Abyste mohli dům opustit, potřebujete doprovod s čipem v ruce. Váš příchod i odchod je bydlícími monitorován. Zpočátku lidé skřípali zuby a nadávali. Argumentovala jsem tím, že je slušné doprovázet návštěvu od vchodových dveří do bytu a zpět z bytu ke vchodovým dveřím. Zdůrazňovala jsem, že je to projev úcty k návštěvě a asi tím jsem ostatní přesvědčila. Dneska si už nestěžují a jsou spokojení s tím, že v domě je pořádek, popsala Eliška Moscatová. Každý vchod má v systému nahrané svoje rozlišovací znaky, proto čip funguje pouze pro vstup do jednoho vchodu. Do jiného, byť sousedního, se už nedostanete, protože pro systém jste u jiného vchodu cizí člověk. Čipy jsme samozřejmě zařídili pro pošťáky, hasiče, policisty, strážníky, záchranáře a magistrátní úředníky, aby mohli v domě vykonávat svoji činnost, doplnila Eliška Moscatová. PŮVODNĚ HORŠÍ, DNES LEPŠÍ Na úplný konec naší návštěvy v bloku 94 si předsedkyně Moscatová neodpustila srovnání jejího bloku s domem ve čtvrti Zahražany, v němž žije její známá. V zahražanském domě bydlí lidé s vyšším vzděláním a většími příjmy než v bloku předsedkyně Moscatové. V tom zahražanském byl vždy pořádek. Od doby zprovoznění čipového systému v bloku předsedkyně Moscatové je situace přesně opačná. Zahražanský dům je nyní v horším stavu než ten náš. Je to dáno tím, že je pořád všem přístupný a vchody jsou průchozí, uzavřela Eliška Moscatová. Čipy proto doporučuje všem předsedům samospráv a společenství vlastníků. Text a foto: Petr PROKEŠ

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Víte, k čemu vám bude kvalitní PROJEKT BEZPEČNÁ ZEMĚ (2) Cech mechanických zámkových systémů je organizace sdružující odborné firmy vyvíjející, vyrábějící a prodávající mechanické zámkové a zábranové systémy. Jeho součástí jsou i podnikatelé a firmy zajišťující servis pro tyto systémy. Cech je ve spolupráci s ministerstvem vnitra garantem projektu Bezpečná země. Členové cechu jsou skutečnými odborníky, zdůraznil Bc. Daniel Šimandl, majitel mostecké společnosti Blesk Š&Š. Tato firma sídlící v přízemí správy Stavebního bytového družstva Krušnohor v Mostě je do projektu Bezpečná země zapojena (viz první informace v předchozím vydání zpravodaje Krušnohor na straně 8 9). Úkolem cechu je mimo jiné upozorňovat lidi, aby nenaletěli různým prodejcům a podvodníkům. K čemu je vám velice kvalitní zámek, který je vám prodán, když máte doma papírové dveře?!? Není vám vůbec k ničemu, protože papírové dveře váš byt neochrání. Cech prostřednictvím členských podnikatelů a firem zajišťuje komplexní přístup k této problematice. To znamená, že když máte kvalitní zámek, musíte mít také kvalitní dveře. Cech vám to poradí a doporučí, přiblížil Daniel Šimandl. TERÉN NEJVĚTŠÍHO Ten svoji firmu Blesk přihlásil do projektu nejen ze zájmu o věc samotnou, ale také proto, že Bezpečnou zemi chce vyzkoušet v praxi. Terén v podobě podmínek poskytovaných největším bytovým družstvem v Česku Krušnohorem je k takovému otestování přímo ideální. Ředitel Krušnohoru František Ryba podnikatelovu iniciativu přivítal. Zohlednil přitom skutečnost, že Blesk má dobré zkušenosti z dříve rozvíjených projektů Bezpečný dům a Bezpečná lokalita. NA NÁVŠTĚVĚ CECHU Využili jsme pozvání a vydali se do Prahy za garantem projektu Bezpečná země. V sídle Cechu Logo cechu Logo projektu mechanických zámkových systémů nás přijal cechmistr (což je nejvyšší představitel, tedy vlastně předseda či prezident) Ing. Petr Fráz. Od něj jsme se dozvěděli následující informace. ODBORNOST A KVALITA Cech rozvíjí projekt Bezpečná země proto, aby pomohl bydlícím v domech k využívání odborně prováděných firmami, které tomuto oboru skutečně rozumějí. Organizace zaručuje za své členy skutečně odbornou práci a garantuje použití výrobků v nejvyšší kvalitě. Cech jako zastřešující organizace proto pomáhá živnostníkům a firmám s dopracováním technických a dalších norem a s vypracováním norem nových. Prostě Cech mechanických zámkových systémů (CMZS) je opravdu oborovou organizací sdružující podnikatele, fyzické i právnické osoby, které podnikají a působí v oblasti výroby klíčů a montáží mechanických zábranných prostředků zámkových systémů, zdůraznil Petr Fráz. Stanovené úkoly bere cech velmi vážně a každopádně je hodlá plnit. Bezpečnost občanů se stala v jeho činnosti prioritou. Proto chce vysvětlovat a ukazovat veřejnosti, jak správně a účinně zabezpečit svůj byt, dům, majetek, jak rozpoznat skutečné prvky tvorby bezpečnosti a jejich správné kombinace v reálném životě. Proto propojuje teorii prevence kriminality s praktickou částí a konkrétními zkušenostmi členů cechu. BEZPEČNÁ ZEMĚ Majitel Blesku Daniel Šimandl ČÍM SE ZABÝVAJÍ ČLENOVÉ CECHU výroba prodej montáž opravy a úpravy mechanických zábranných systémů klíčová a otevírací služba odborná školení poradenské služby projekt Bezpečná země BEZPEČNÁ ZEMĚ NA MOSTECKU Blesk Š&Š Daniel Šimandl Tento projekt vznikl jako reakce na negativní tendence dnešní doby, kdy se stalo téměř zvykem běžně vyslovovat polopravdy a mylné či zavádějící informace občanům. Dnešní globalizace a následné sjednocení trhu přivádějí mnoho informací a produktů v oblasti zabezpečení. Občan se může lehce stát objetí nekalých obchodních praktik. Například, kdy si v dobré víře koupí prvek zabezpečení jeho majetku a posléze zjistí, že tato ochrana je neúčinná. Náš projekt je tak opěrným bodem, který bude sloužit veřejnosti k získání potřebných informací v ucelené formě tak, aby již nikdo nešlápl vedle, podtrhl cechmistr Petr Fráz. Do dneška zde nebyl nikdo, kdo by neutrálně a uceleně podal maximum informací v oblasti po-

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 zámek v papírových dveřích? Cechmistr Petr Fráz skytování zabezpečení. V Česku vznikla jako jedna z velmi dobrých věcí evropská norma ČSN s označením EN prevence kriminality. Tato norma není téměř známá, to je dalším důvodem vzniku projektu. Jde o to naučit veřejnost přemýšlet tak, aby se eliminoval vznik příležitostí ke vzniku trestné činnosti. Lidé nevědomky z mnoha důvodů, mimo jiné i z mylných informací, volí míru zabezpečení majetku, bytu nebo domu neefektivně či nesmyslně. Tím naopak usnadňují vznik možnosti trestné činnosti, vysvětlil Petr Fráz. KVALIFIKOVANÁ SÍLA Cech je organizací fungující již více než 17 let. Její členové představují jednotnou a kvalifikovanou sílu, která se rozhodla začít bojovat a přispět k lepší prevenci kriminality, ochrany majetku a osob nejen v Česku. Zkušenosti a roky praxe zúročené v každém členovi to jsou devízy, které cech přináší v projektu, sdělil Petr Fráz a dodal: Naletět na různé prodejní triky je dnes snadné. Všelijací obchodníci v touze prodat maximum zboží využijí každé slabiny a neznalosti zákazníka, aby mu vnutili něco, co ve skutečnosti jeho problém nevyřeší. Úplné a korektní informace všem občanům! To je poslání, se kterým projekt Bezpečná země začal dýchat! ZÁJEM MINISTERSTVA Zájem ministerstva vnitra na tomto projektu se orientuje do oblasti prevence kriminality. Ta je realizována tím, že se lidé na základě projektu zabezpečí pouze kvalitními certifikovanými produkty. Takový postup významným způsobem snižuje riziko překonání těchto produktů a tím pádem i jejich napadení, jelikož správně dimenzovaný mechanický zábranný prostředek v odpovídající kombinaci s úspěchem plní svoji primární funkci odradit pachatele. Ze strany policie jsme měli také množství podnětů. Jednak na podvodné podomní prodejce falešných bezpečnostních výrobků a také dotazů veřejnosti, jak se správně zabezpečit. Zájem veřejných činitelů je zřejmý. Také oni projekt vítají jako pomoc občanům v korektnosti informací a doporučení kvality i služeb na označeném místě prodejny člena cechu. Spoluprací se státním sektorem a různými mediálními partnery se projekt dostává postupně do všech regionů naší země. Zajišťujeme rovněž odborné semináře a přednášky ohledně problematiky zabezpečení a projektu pro širokou veřejnost, bytová družstva a společenství vlastníků, uzavřel Petr Fráz. Text a foto: Petr PROKEŠ

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Musel vymalovat po silných kuřácích PORTRÉT Technický úsek SBD Krušnohor to není jen tým techniků. Součástí tohoto 15členného kolektivu jsou i zaměstnanci vykonávající dělnické profese. Tentokrát se podíváme za správci zařízení pro neplatiče. Zařízení patřící družstvu jsou čtyři, jejich správci dva. V uvedených zařízeních bydlí osoby, jež jsou soudně vystěhovány z bytů. Rozhodnutím soudu jim družstvo po vykonání exekuce poskytuje řečeno právní terminologií náhradní bydlení, náhradní ubytování (k tomu slouží ubytovny) či náhradní přístřeší (unimobuňky). Krušnohor má zařízení tohoto druhu v Mostě, Obrnicích a Litvínově. V Mostě se nachází v ulici Táboritů (blok 60) a na Chomutovské (blok 14), v Obrnicích jde o zmíněné unimobuňky a v Litvínově o dvoupatrovou budovu v místní části Šumná. Zařízení v Mostě a Obrnicích má na starosti správce Jiří Jíša, objekt na Šumné je v péči Jiřího Drábka, informovala vedoucí technického úseku správy družstva Ing. Irena Čapková. Dříve se o zařízení v Mostě a Obrnicích starali dva správci. Proč je nyní jen jeden? Ke snížení početního stavu správců jsme přistoupili v rámci reorganizace činností na správě družstva a uplatňování úsporných opatření, vysvětlila vedoucí. Ing. Irena Čapková Co všechno má takový správce na starosti? Předně dbá o to, aby objekty byly v pořádku, provádí tedy hlavně drobnou údržbu. Zjistí-li závažnější závadu, hlásí požadavek na její odstranění na technický úsek správy družstva. Kromě toho správce vybírá od bydlících nájemné a upomíná neplatiče, v Litvínově ještě navíc vybírá poplatek za užití žetonu za odběr teplé vody. Zaplacený žeton vhodí bydlící do automatu instalovaného v umývárně a od tohoto okamžiku má k dispozici po určitý časový úsek teplou vodu, uvedla Irena Čapková. Správci rovněž asistují při výkonu exekuce vystěhování neplatiče na základě nařízení soudu, spolupracují s vymahačskými agenturami či soudními vykonavateli. Správci dbají také na to, aby někdo z bydlících nedělal neplechu. Kontrolují obsazení bytových jednotek, aby v nich nepřespával někdo, kdo v nich nemá pobývat, připojil se s popisem práce bezprostřední nadřízený správců Martin Losos, zástupce Ireny Čapkové. Mezi bydlícími jsou i pořádní zmetkové. Ti rozkradou, co se rozkrást dá. Byt zdevastují a potom z něj zmizí. Zbydou po nich vylámané dveře a zámky. Klidně ukradnou kuchyňskou linku, vodoměr atd. Bytové jádro je rozmlácené. Ne všichni jsou ale takoví, máme i slušné bydlící, shrnul dosavadní poznatky Martin Losos. Je to časově náročné, musím zvládat tři zařízení najednou, posteskl si mostecko-obrnický správce Jiří Jíša. Pamatuje dobu, kdy v bloku 14 byly denně rozbité vstupní dveře a při příchodu do zaměstnání zde nacházel osoby užívající drogy, které zde neměly co pohledávat. Nyní je tady už klid. Přesto však musím každý týden opravovat zámky, dveře a další zařízení, vyměňovat žárovky atd., poznamenal Jiří Jíša. Přiznal, že leckdy je nucen také řešit spory bydlících, jejich narušené mezilidské vztahy. To abych byl pomalu psychologem! nechal se slyšet a dodal: Problémy jsou od toho, aby byly řešeny. Jsou zpestřením v této práci, kterou mám jinak rád. Někdy mám pocit, že si z nás neplatiči dělají srandu. Byli soudem vystěhování z bytu sem a tady v neplacení nájmu za ubytování pokračují, takže je soud musí vystěhovat i odtud. To ale trvá rok a déle, takže bydlící zde vlastně žijí zadarmo. Nemají zkrátka peníze, zhodnotil Jiří Drábek z ubytovny na Šumné. Práce správce se mu také líbí, především její kombinace dvou profesí údržbáře a domovníka. Nedávno odsud odešli silní kuřáci. Hulili tak moc, že stěny byly úplně černé. Byt jsem musel vymalovat, sdělil Jiří Drábek a dal se do odklízení sněhu před budovou. Ubytovna Šumná je v zimě zasypaná, jako kdyby byla někde vysoko v horách. Sníh nestačím odklízet, je to nekonečná práce, poznamenal správce. Text a foto: Petr PROKEŠ Jiří Jíša Jiří Drábek

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13 Kliďas a pohodář pro sedm vchodů JAK JSME ZAČÍNALI (69) Je jiný. Když s ním hovoříte, je naprosto klidný, vyrovnaný, dokáže věci srozumitelně a s nadhledem vysvětlit, dokonce je vtipný, takže se i zasmějete. Je to s podivem, protože funkci předsedy domu vykonává už dvanáct roků, takže má právo mít nervy nadranc. Ale on neulétává jako někteří jiní předsedové. Čím to je? Je to dáno mým povoláním. Jsem elektrikář. Nemohu zazmatkovat, jinak mohu zabít sebe nebo někoho jiného. Tato práce vyžaduje chladnokrevnost, tu uplatňuji i při výkonu funkce v samosprávě, vysvětlil a rychle dodal: Ale jsem taky jenom člověk. Když cítím, že ve mně napětí narůstá, rychle vyřídím všechno naléhavé a odjedu na chaloupku odreagovat se s rýčem v ruce. Pohodu mu dodává také rodina. Manželka má pro tuto práci pochopení, řekl. Tím kliďasem je JIŘÍ MALANT, předseda SA 025 v bloku 571 na ulici Jiřího Wolkera v mostecké Severní čtvrti. RÝPAL Bydlící v bloku 571 mají jednu velkou výhodu. Když je to doma přestane bavit, mohou vyjít ven. Před domem mají velký park s lavičkami a dětskými hřišti. Také předseda Jiří Malant rád v zeleni relaxuje. Nejen tady, ale i na chalupě. Vykonávat funkci začal v roce 2000, když se předchozí předseda odstěhoval z Mostu. Tehdejší výbor hledal někoho psychicky odolného. Je o mně známo, že jsem dělal mechanika na šachtě a také revírníka, takže jsem zvyklý na náročné prostředí a práci s lidmi. Výbor ve mně viděl člověka, který se umí poprat s problémy a rozumí bydlícím bez ohledu na věk a vzdělání a bylo to, zavzpomínal Jiří Malant. Připustil, že si občas do členů výboru rýpnul, když se mu v domě něco nelíbilo, a ti zřejmě usoudili, že by to mohl být právě on, kdo to bude dělat lépe. Kromě toho má jako směnař něco málo volného času, tak si řekl, proč ho nevyužít ve prospěch obyvatel domu. Zabředl jsem do toho 21. března 2000, vzpomněl si na přesné datum výroční členské schůze, na níž mu družstevníci dali důvěru. Od té doby pronikám do tajů bytové problematiky a správy domu, popsal. Pochválil Vlastimila Vozku, nynějšího primátora, který v domě bydlí a jenž předsedovi v začátcích jeho působení radil coby člen představenstva družstva. Slova chvály zazněla i na adresu Simony Růžičkové ze správy družstva, referentky pro investiční činnost, bez níž si nedokáže představit, že by dům byl tak daleko jak je. Předseda bez obalu přiznal, že to byla právě ona, kdo ho přesvědčil o výhodnosti i nutnosti úvěrů. On sám k nim neměl důvěru. To víte. Byla to doba, kdy jedna banka zanikala za druhou a já jsem nechtěl riskovat, svěřil se předseda a dodal: Platební kázeň našich družstevníků je naštěstí dobrá. Není se tedy čeho bát. SÍLA KOLEKTIVU Samosprávu vede sedmičlenný výbor. Dům je o sedmi vchodech, každý má ve výboru svého zástupce. Taková byla původní představa, ale tok času nám ji změnil. Z našeho vchodu jsme ve výboru dva, ale kolega se stará o vedlejší vchod, informoval předseda, jenž je sedmým (a zároveň prvním) členem výboru. Na zasedání se vždy probírá aktuální stav domu. Říkáme si, co bychom mohli udělat hned a co později, až budeme mít na fondu údržby dostatek peněz. Na co máme, to si uděláme zní naše filozofie, vysvětlil Jiří Malant. Před lety začali vstupními dveřmi. Vyměňovali je postupně. Potom začala éra plastových oken. Po nich nastala výměna stupaček, rozvodů plynu, elektřiny, vody, odpadů, ležatých rozvodů ve sklepech, tamtéž i elektrické sítě. Proběhla také výměna výtahů. Aby se lidé nehašteřili, práce probíhaly po vchodech v tom pořadí, jak bylo vylosováno na schůzi. Za dvanáct let stihli kompletní rekonstrukci domu. Ostatně je to vidět na první pohled. Fasáda se povedla, to jistě uznáte. Je barevně zajímavě řešená a dobře zapadne do lokality mezi parkem v Brněnské, stadionem, knihovnou a Severem. Po původní šedi ani vidu, ani slechu. Jiřího Malanta práce pro dům baví a nejen proto, že má ve výboru schopné lidi zapálené pro věc. Na šachtě mám možnost mluvit s jinými předsedy, takže vím, co se děje na druhém konci města, nebo jaké novinky se připravují v segmentu bydlení. Nejdříve si vyměníme informace, potom si společně popláčeme na rameni, postěžujeme si a hned víme, na čem jsme, prozradil nám s nadsázkou a tradičním úsměvem Jiří Malant. Inu, v kolektivu je síla. V hornickém i tom domovním. Text a foto: Petr PROKEŠ HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva CO NOVÉHO V JINÝCH DRUŽSTVECH Sanace balkonů a lodžií NA ZKUŠENÉ ZA HUMNY SBD DĚČÍN Králíci na správě družstva Ke kuriózním situacím dochází na správě Stavebního bytového družstva Děčín. Od určitého času se na dvoře domu začali objevovat králíci. Někdy jsou ve dvou, jindy ve třech. Občas nechtějí své místo opustit před příjezdem auta, jehož řidič se zrovna chystá na dvoře zaparkovat, popsal dění družstevní zpravodaj. Dokud se klidně pasou na trávníku, je vše v pořádku, ale když se rozhodnou zpestřit si jídelníček kytičkami před vchodem, vidím to velmi nerada, svěřila se Iva Hnízdilová, která se o zahrádku vzorně stará a má radost z toho, že se zaměstnancům správy družstva líbí a přináší jim potěšení. Odkud se králíci vzali, nikdo neví. Máte-li o ně zájem, zavolejte do Děčína. BD DRUŽBA ÚSTÍ N. L. Plesání Máte rádi plesy? Jestliže ano, přijměte toto pozvání. Ústecké bytové družstvo Družba pořádá 23. února od hodin ve společenském sále SETUZA svůj ples. Program má být bohatý, dokonce se prý můžete těšit na překvapení. K tanci zahraje zdejšími družstevníky a vlastníky bytů oblíbená Alternativa. Plesání má trvat pěkně dlouho až do třetí hodiny ranní (takže se budete moci na parketu pořádně vyřádit). Zve vás představenstvo družstva. Ohledně zajištění vstupenek si můžete zavolat na telefonní číslo Bohumila Šmoková, která hovor přijme, vám lístky zarezervuje a poskytne veškeré informace. SBD POKROK PRAHA Vyšší zisk Listopadové shromáždění delegátů se zabývalo hospodařením družstva za rok Zjistilo, že Pokrok se vyvíjí dobře. Ze sestavené roční závěrky vyplynulo, že hrubý zisk družstva za rok 2011 činil 1 milion 633 tisíc korun. Oproti roku se zvýšil o 325 tisíc korun. Zisk po zdanění byl za rok 2011 v objemu 959 tisíc korun, oproti roku 2010 narostl o 525 tisíc korun. Ke zvýšení zisku došlo díky příjmům, které mělo družstvo za realizaci výstavby bytového domu Písková, vysvětlil ekonomický náměstek Pavel Beránek. Připravil: (pp) Krušnohor patří mezi ta bytová družstva, která se ve velkém věnují komplexním rekonstrukcím panelových domů. Do výčtu prováděných prací patří také sanace lodžií a balkonů. Jak to dělají jinde? Téma nanejvýš aktuální i pro tuto pravidelnou rubriku. Jitka Kulhánková a Jiří Zádorožný jsou odborníky na stavební práce. Velice je zajímá sanace lodžií a balkonů. Proto jezdí po Česku a dívají se, jak tu či onde se stavební firmy činí. Dvojice odborníků se snaží odhalit možné příčiny poruch balkonů a lodžií, hledají způsoby jejich předcházení a navrhují postupy sanace. Protože jsou zároveň spolupracovníky redakce časopisu Home, nenechávají si získané poznatky a závěry jen pro sebe a rádi je publikují. Z jejich poznatků čerpá i Svaz českých a moravských bytových družstev a ve velmi stručné podobě nyní i vy, čtenáři zpravodaje Krušnohor. Takže na co dvojice odborníků nejvíce poukazuje? Oprava balkonu není jednoduchá záležitost. Zkušeností z realizací oprav přibylo, ale ne vždy je dokážeme správně zúročit. Existuje mnoho případů, kdy opravě balkonu nepředcházela důkladná sanace. Následky na sebe nenechaly dlouho čekat a finanční prostředky vynaložené na opravu se ukázaly být již po jedné zimě jako promrhaná investice. Oprava nesmí probíhat živelně, ale musí jí předcházet odpovědné posouzení a komplexní návrh zkušeného odborníka, který bude respektovat požadavky uživatele a zároveň splňovat všechny tepelně-technické požadavky na konstrukci. Příčin toho, proč balkony vykazují poruchy již po prvním zimním období, může být několik: špatně projektovaná skladba konstrukce balkonu, nekvalitně provedená práce prováděcí firmy, požadavek na nejlevnější variantu provedení, provádění v době, kdy by měly být stavební práce venku zastaveny z důvodu nepříznivých klimatických vlivů nebo kombinace těchto několika faktorů. Balkony a lodžie jsou konstrukce, které jsou velice namáhány klimatickými vlivy. Střídání teplot a vlhkosti má za následek objemové změny a možnou deformaci či poškození jejich konstrukce a korozní změny materiálu. Zvláště v případě balkonů se dostává například statika do konfliktu se změnami vlivem působení teplotních rozdílů. Balkony jsou totiž (konstrukčně) konzoly vysunuté z nosné konstrukce domu, které prostupují obvodovým pláštěm. V místě prostupu vzniká tepelný most, kterým proniká (konstrukcí) do interiéru chlad. Ten ovlivňuje tepelně-technické vlastnosti objektu (úniky tepla, vysoké rozdíly teplot v interiéru, srážení vody na stěnách a následné tvoření plísní). V případě lodžií vznikají také tepelné mosty v místech prostupu stropních a stěnových dílců obvodovým pláštěm. Při opravách je důležité vyřešit spolu s přerušením tepelného mostu vložením tepelné izolace také systém odvodnění podlah a kotvení zábradlí. Poruchy nosných konstrukcí balkonů vznikají převážně následkem vadné nebo chybějící hydroizolace. Nejčastější statickou poruchou je koroze nosných ocelových prvků. Dochází ke snížení nosnosti balkonových konzol. Již při výrobě a montáži nebyla v mnoha případech dodržena projektem předepsaná tloušťka krycí vrstvy betonu, mnohdy má výztuž krytí pouze 0 až 5 mm. To se projevuje negativně zvlášť u stropních a stěnových dílců, jež jsou trvale vystaveny nepříznivým atmosférickým vlivům. Stropní panely mají v důsledku nedostatečné technologické kázně při montáži nebo chybně připravených svislých konstrukcí nedostatečnou délku uložení. V důsledku nedostatečné údržby neobnovení nátěrů dochází ke korozi oplechování podlah lodžií, teras a balkonů a následnému zatékání srážkové vody do vodorovných styků. Koroze plechu pokračuje i uvnitř konstrukce balkonu, plech zvětšuje svůj objem a způsobuje další zvětšování spáry a masivnější zatékání vody do konstrukce. Dochází k urychlení karbonatace betonu a ocelové výztuže. Koroze postihuje také kotevní prvky, rámy a sloupky, které vlivem nevhodně řešených detailů nebylo možné dostatečně ošetřit. Nedostatečnou údržbou styků oplechování s konstrukcí nebo dlažbou balkonu dochází k poškozování tohoto problematického detailu náletovými rostlinami. Sanování balkonových konstrukcí je jednou ze základních součástí revitalizace panelových domů. Při sanaci je proto nejdůležitější zabránit dalšímu zatékání do konstrukce. Připravil: Petr PROKEŠ za využití

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 Jihomoravské systémy nalezly uplatnění také u nás na severozápadě Čech Za prestižní označila spolupráci s SBD Krušnohor Bedřiška Potůčková, obchodní ředitelka hustopečské firmy Alumistr. Tato společnost již přes dva roky montuje v domech spravovaných naším družstvem systémy zábradlí a zasklení. Jihomoravské Hustopeče a severočeský Most jsou místa geograficky vzdálená. Jak se Moravané na severozápad Čech se svými systémy vůbec dostali? HLEDÁNÍ Hledali jsme velkého a seriózního partnera, uvedla Bedřiška Potůčková. Důvody jsou to racionální. Velký partner zajistí výrobci odbyt pro jeho produkty a seriózní odběratel vždy zaplatí (a taky včas). Alumistr se tedy dal do hledání a nehledal dlouho. O dobrém jménu Krušnohoru putuje zvěst i po moravských luzích a hájích. Mimo jiné se v nich hovoří i o seriózně prováděných výběrových řízeních. Jestliže máš co nabídnout, tak to nabídni pokud je to kvalitní a za rozumnou cenu, zákazník o to projeví zájem. V Alumistru se při hledání partnera dozvěděli také to, že SBD Krušnohor je stálicí bytového družstevnictví existuje již od roku 1967, má tedy více než čtyřicetiletou tradici. Alumistru se líbilo také to, že Krušnohor není žádný mrňous, když spravuje téměř 22 tisíc bytů, což ho pasuje do pozice největšího bytového družstva v republice. Nepřehlédnutelné není ani to, že se družstvo svými hospodářskými výsledky a další činností těší vážnosti. V poslední době to ostatně potvrdilo svým rozhodnutím i město Litvínov, které postoupením správy Koldomu na Krušnohor zhodnotilo dosavadní úspěchy dosažené družstvem v oblasti údržby domů a bytů. MODERNÍ PODNIK Všechna významná bytová družstva Mostecka se postupně integrovala do Krušnohoru a ten se tak v roce 1989 stal jedním z větších československých bytových družstev, připomněl předseda představenstva Roman Laur. Vedle družstevní bytové výstavby se na jeho rozvoji v posledních patnácti letech podílela také privatizace bytového fondu prováděná v Mostě, Litvínově a Meziboří, kde Krušnohor působí. Správa našeho bytového družstva je v současnosti podnikem postaveným na moderní bázi. O dnešním zázemí, vybavení výpočetní technikou, o právním, ekonomickém i technickém servisu se našim předchůdcům ani nesnilo, zdůraznil Roman Laur. Činnost družstva byla opakovaně oceněna certifikáty kvality. HÁJÍ ZÁJMY BYDLÍCÍCH Mezi obyvateli okresu i kraje družstvo proslulo také realizací více než desetiletého Programu úspor tepla, který se svého času setkal na tehdejší politické scéně v Mostě s nevolí a přiměl Krušnohor aktivně se podílet na místním dění. Na přání družstevníků a vlastníků bytů vzniklo Sdružení Mostečané Mostu, které již druhým volebním obdobím úspěšně vládne 68tisícovému statutárnímu městu Most, a po jeho vzoru vzniklo na krajské úrovni postupně rostoucí politické hnutí Severočeši.cz. Krušnohor poskytuje oběma sdružením zázemí a je tak jediným bytovým družstvem v Česku, které je prostřednictvím těchto sdružení zapojeno do komunální a krajské politiky, kde hájí zájmy bydlících (obyvatel měst a obcí). I touto cestou plní základní cíl bytového družstevnictví zajistit kvalitní bydlení za rozumnou a lidem přístupnou cenu, a to ve spojení s celkovou spokojeností vyplývající z vývoje ve městě, tedy v komunální politice. SYSTÉM VYHOVUJE Pracovníci hustopečské společnosti se plně ztotožňují s tímto cílem. Rozhodli se proto podpořit snahu Krušnohoru svými systémy zábradlí a zasklení v rámci komplexních rekonstrukcí panelových domů i v rámci větších oprav orientovaných na sanace balkonů a lodžií. Hliníkové prvky na balkonech a lodžiích od Alumistru jsou systémem, který je propracovaný, ucelený, a proto hojně používaný. Obyvatelům domů vyhovuje, vyjádřil se k dosavadním zkušenostem předseda představenstva družstva Roman Laur. Text: Petr PROKEŠ Foto: Bedřiška POTŮČKOVÁ Balkonové systémy Alumistru jsou v Mostě ponejvíce vidět v rekonstruovaných domech na sídlištích Výsluní a Liščí Vrch.

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17 Co přináší Nová zelená úsporám Pozastavený dotační program Zelená úsporám skončil. Nastupující rok přináší Novou zelenou úsporám. Vznik staronového dotačního programu oznámili předseda vlády Petr Nečas a ministr životního prostředí Tomáš Chalupa na sklonku uplynulého roku. Informací o Nové zelené úsporám zatím moc není, ale přece jen se nám podařilo něco zjistit. Co konkrétně? Především to, že realizace programu má přinést na úsporách českým domácnostem miliardy korun. Ministr Chalupa je o tom osobně přesvědčen. Dotační program podporuje jak soukromé domy, tak veřejné budovy. Veřejné budovy (např. školy, nemocnice, domovy důchodců atd.) budou mít v programu zhruba 30procentní zastoupení. KONEC FÁMY Rozdělení celkové alokace poměr 70 % : 30 % ve prospěch objektů určených k bydlení vlastníci rodinných domů nemohou čerpat prostředky z jiných dotačních programů v oblasti rodinných a bytových domů je předpokládán větší pákový efekt při použití výhradně soukromých zdrojů na dofinancování akce Zdroj: MŽP ČR Tímto sdělením vyvracíme fámu, která se rozšířila nejen po Mostecku, že program nebude určen pro paneláky. Bude. Program Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Bude podporovat například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a také novou výstavbu v pasivním energetickém standardu, sdělují webové stránky nově zřízené jen pro tuto staronovou dotaci (www.nova-zele nausporam.cz). Podle nich investovaná jedna miliarda korun státní podpory přinese zhruba nových pracovních míst. Opatření budou financována formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Budeme podporovat i přípravu projektové dokumentace, řekl ministr Chalupa. Toho si ostatně můžete poslechnout na vlastní uši, protože web přináší videozáznam z tiskové konference, na níž byla Nová zelená úsporám představena. Rozhodující informace říká, že dotační program předpokládá poskytování dotací ve třech hladinách. Chceme motivovat žadatele. Čím kvalitnější opatření, tím vyšší podpora, vysvětlil zvolený postup ministr. Hladina 1 snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % (podpora 25 % z uznatelných nákladů) Hladina 2 snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % (podpora 35 % z uznatelných nákladů) Hladina 3 snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % (podpora 50 % z uznatelných nákladů) HÁČEK Program se má rozjet letos v srpnu, ale má to jeden háček. Čeká se na prováděcí vyhlášku k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která stanoví Blok G v Janově je rekonstruován z dotačních peněz (evropských). požadavky na energetickou náročnost budov. Při rychlosti našich legislativců se můžeme ještě dočkat překvapení. Doufejme, že ne nemilého. Každopádně platí, že pokud vyhláška bude účinná v prvních týdnech nového roku, lze předpokládat, že Státní fond životního prostředí (SFŽP), jenž bude dotaci administrovat, oficiálně vyhlásí podmínky k jejímu získání již v březnu. O peníze by tak mohli usilovat i žadatelé, kteří se pustili do zateplování už v lednu. V březnu by měla být vyhlášena první výzva s předpokládanou alokací 1,4 miliardy korun, oznámila ředitelka Státního fondu životního prostředí Radka Bučilová a dodala: Příjem žádostí o dotace bude zahájen v srpnu Žadatelé tedy budou mít dostatek času na zpracování projektové dokumentace. ŽÁDOSTI Jakým způsobem bude možno žádat o dotaci? Jednak elektronicky a jednak prostřednictvím krajských pracovišť SFŽP. Jakou variantu si zvolíte, to je na vás. Každopádně se předem poraďte. Žadatelům o dotace je k dispozici bezplatná informační telefonní linka Dovoláte se na ni ve všední dny od 7.30 do hodin. KDE BRÁT? Pokud vás při utahování opasků vyplývajících z vládních opatření napadne otázka, kde na to vláda vezme, pak premiér v tom má naprosto jasno: Peníze na dotace získá vláda z prodeje emisních povolenek a částečně také z evropských dotací. Tomu je přizpůsobena doba trvání Nové zelené úsporám. Program potrvá od letoška do roku 2020 (tedy po dobu, kdy bude probíhat dražba povolenek). V minulém vydání zpravodaje Krušnohor jsme uvedli, že očekávané zdroje jsou odhadovány zhruba ve výši 28 miliard korun. Je to jakási střední hodnota mezi pesimistickým odhadem, což je zhruba 17 miliard korun, a optimistickým, což je 36 miliard korun. Dalších 10 miliard by mělo přijít z EU. Toto řekl Petr Nečas Českému rozhlasu 1 Radiožurnálu. Pro srovnání jedno zajímavé číslo: V dosavadním (zastaveném) programu Zelená úsporám bylo vyplaceno 19 miliard, většina z nich v posledních dvou letech. V jeho rámci bylo vyřízeno 73 tisíc žádostí o podporu. SAMÁ POZITIVA Tvůrci dotačního programu Nová zelená úsporám předpokládají, že jeho realizace přinese: úspory nákladů na vytápění pro občany přispěje ke zlepšení vzhledu měst a obcí zvýší kulturu bydlení výrazně podpoří lokální ekonomiku zvýší HDP státu zvýší zaměstnanost (až o 76 tisíc pracovních míst) zvýší příjmy státního rozpočtu (o 26 miliard) sníží energetickou závislost státu (celková úspora má dosáhnout 2,35 TWh/rok) sníží emise skleníkových plynů (předpokládaná celková úspora 893 kt/rok, tj. téměř 30 % ročních emisí CO 2 velké uhelné elektrárny) Nová zelená úsporám se má stát impulzem pro českou ekonomiku. Jde vlastně o prorůstový program. Předpokládá se rychlé rozhýbání stavebnictví, návazně výroby, dopravy a dalších služeb v jednotlivých krajích, snížení nezaměstnanosti v místech a okresech, a také rozvoj racionálního přístupu k životnímu prostředí. Mělo by začít platit pravidlo co je ekologické to je pro občana i stát ekonomické. Text a foto: Petr PROKEŠ (za využití podkladů MŽP ČR)

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Podle stop ve sněhu dopadli muži zákona ZE ŽIVOTA POLICIE ČR (24) PLIVL DO OBLIČEJE Z přečinu násilí proti úřední osobě obvinila mostecká policie 38letého muže. V panelovém domě, v němž bydlel, na chodbě před dveřmi bytu napadl strážníka, který ho vyzval, aby upustil od protiprávního jednání. Agresor strážníkovi plivl do obličeje a poté se ho pokusil udeřit pěstí do hrudníku. Strážník v uniformě ránu vykryl. Útočník ho však zasáhl do krku. Strážníci proti muži použili donucovací prostředky a nasadili mu pouta. Policie u obviněného provedla dechovou zkoušku na alkohol. Byla pozitivní. Po ošetření v nemocnici muž skončil v policejní cele. Napadený strážník utrpěl drobné poranění. LÍTALY FACKY A ŽIDLE Policisté vyšetřovali rvačku v jedné mostecké restauraci. Po slovní rozepři se strhla mezi dvěma skupinami návštěvníků. Nejprve měl jeden z mužů dostat pěstí, následně si ostatní vzali k vyřizování účtů židle a ty po sobě začali házet. Jedna ze židlí zasáhla výlohu a rozbila ji. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Poškozený majiteli odhadl, že mu rozbitím výlohy vznikla hmotná škoda ve výši 30 tisíc korun. Policejní komisař zahájil trestní stíhání a nakonec z přítomných osob obvinil tři muže ve věku 24, 30 a 40 let z přečinů rvačky a výtržnictví. ZMIZELY PENÍZE Policisté vyšetřovali případ krádeže peněz z účtu. Poškozený muž z Litvínova ohlásil, že mu někdo vybral z účtu 19 tisíc korun. Policisté zjistili, že krádež má mít na svědomí známá oznamovatele 20letá žena z Mostu. Ta byla u poškozeného na návštěvě a v nestřeženém okamžiku mu odcizila platební kartu. Tou pak provedla v bankomatu tři neoprávněné výběry v celkové výši korun. Policejní inspektor ženě z Mostu sdělil podezření ze spáchání trestného činu krádeže. VYKRÁDALI SKLEPY Muž z Litvínova ve věku 29 let kradl ve sklepích. Kriminalisté zjistili, že měl vykrást sklepy a kočárkárny v pěti litvínovských domech. Do nich chodil převážně v noci. Do domů se dostal bez potíží a následně násilím překonával zámky sklepních kójí a kočárkáren. Z nich podnikavec odcizil pneumatiky na vůz BMW, šest jízdních kol, kolečkové brusle, různé nářadí, rybářské vybavení a další věci, to vše v hodnotě 102 tisíc korun. Část odcizených věcí se podařilo policii zajistit. Ve třech případech měl pachatel komplice, 36letého muže z Litvínova. Spolu odnesli ze sklepů kola, nářadí a potřeby pro rybáře. Policejní komisař oba obvinil z přečinů krádeže vloupáním a porušování domovní svobody PIVNÍCH LAHVÍ Tři filutové ukradli 90 kusů přepravek s pivními lahvemi ve velebudické firmě. Stalo se to tak, že pachatelé překonali v noci oplocení a dostali se do objektu. Krátce po oznámení krádeže policie zloděje objevila. Hlídka si všimla tří mužů, kteří v supermarketu v prostoru výkupu lahví odevzdávali větší počet pivních flašek. Muži nejprve policistům tvrdili, že přepravky s lahvemi našli poblíž tramvajové zastávky. Policejní komisař obvinil 31letého a 24letého zloděje z přečinu krádeže vloupáním. PROKOPL DVEŘE Na slušné vychování zřejmě zapomněl 26letý muž z Mostu. Když šel jedné noci na sídlišti Zahradní domů z návštěvy, kde popíjel alkohol, zjistil, že se ocitl ve vchodu, kde nebydlí. Nemohl se dostat z domu, tak prokopl skleněné výplně

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19 provinilce, který poškodil tři automobily dveří. Poškodil jich celkem pět. Výtečník byl na místě zadržen hlídkou policie. Ta u něj provedla dechovou zkoušku na alkohol. Byla pozitivní a ukázala hodnotu vyšší než dvě promile. Muž se při svém jednání pořezal a byl převezen do nemocnice na ošetření. Policejní inspektor mu sdělil podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Poškozené bytové družstvo vyčíslilo vzniklou škodu na korun. ZMIZELY ZNAČKY Neznámý podnikavec kradl v centru Mostu dopravní značky. Šlo o čtyři kusy mobilních zákazů zastavení a zákazů vjezdu, které byly nainstalovány v ulici M. G. Dobnera. Stavební firmě, je majitelem odcizených věcí, pachatel způsobil hmotnou škodu ve výši 9 tisíc korun. 17 TISÍC FUČ Nemilé překvapení čekalo jednu ženu z Litvínova. Po příchodu z nákupu zjistila, že jí z kabelky zmizela peněženka, ve které měla finanční hotovost a platební kartu i zapsaný PIN kód, čehož pachatel využil. V bankomatu stačil vybrat finanční obnos o celkové výši 17 tisíc korun. Policie v Litvínově zjistila, že odcizení peněženky a následné výběry peněz z cizího konta má na svědomí 35letá žena z Litvínova. Ta peněženku zřejmě odcizila při návštěvě u poškozené. PODLE STOP Stopy ve sněhu pomohly policistům k zadržení pachatele. Hlídka objevila v pozdně nočních hodinách v ulici Obránců mírů v Mostě u zaparkované škodovky rozbité sklo. Zrovna napadl čerstvý sníh a u auta bylo vidět stopy. Policisté se po nich vydali. Z centra města došli až na sídliště Zahradní, kde v ulici Javorová přistihli muže, jehož otisky bot odpovídaly těm z místa činu. Následně dalším šetřením objevili podle stop ve sněhu i další automobil stejné tovární značky, do něhož muž vnikl v ulici U Věžových domů násilím. Viník během noci stačil vniknout ještě do třetí škodovky. Z té sice nic neodcizil, ale zapomněl v ní svoji čepici. Z jednoho vozidla odcizil sluneční brýle a tužkové baterie. Poškozeným motoristům zanechal 25letý muž z Mostu hmotné škody ve výši 10 tisíc korun. Policie ho obvinila z přečinu krádeže vloupáním a poškození cizí věci. PŘIŠLA SI PRO DŮCHOD Vynalézavě si počínala 48letá žena z Litvínova. Přišla si na poštu pro důchod jiné ženy. Využila k tomu svůj doklad totožnosti a pracovnici u přepážky uvedla v omyl. Ta ji pak vyplatila 11 tisíc korun, které však patřily zcela jiné ženě. Na podvod se přišlo v době, kdy si pro svůj důchod přišla žena se stejným příjmením a které penze skutečně patřila. Policie 48leté pachatelce sdělila podezření ze spáchání přečinu podvodu. Peníze povedená Litvínovanka užila pro vlastní potřebu. UKRADL PRACÍ PRÁŠEK Muž z Mostu ve věku 27 let zavítal do jednoho mosteckého supermarketu s nečestnými úmysly. Hodlal něco odcizit a poté to chtěl zpeněžit. Vybral si dvě balení pracích prostředků v hodnotě 561 Kč. Z obchodu odešel a následně byl zadržen pracovníky ostrahy před prodejnou. Policisté nenechavce obvinili z přečinu krádeže. UKRADL SVĚTELNÉ ŘETĚZY Muž ve věku 46 let z Litvínova odcizil v nočních hodinách z vánočního stromu, který stojí před litvínovským supermarketem několik kusů světelných řetězů v hodnotě korun. O pár dnů později ze stejného obchodního centra odcizil ze stěny budovy světelné řetězy v hodnotě 15 tisíc korun. Policisté oba případy krádeží objasnili díky dobré osobní a místní znalosti prostředí. Odcizené řetězy podezřelý muž údajně zahodil. Krást se rozhodl prý proto, že měl zrovna špatnou náladu, vztek a taky měl trochu upito. Policejní inspektor muži sdělil podezření ze spáchání přečinu krádeže. nprap. Ludmila SVĚTLÁKOVÁ tisková mluvčí ÚO PČR Most MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOST DOPORUČUJE Publikace o kriminalistice a kriminologii Hans Bankl Patologie na stopě zločinců Nůž, kulka, oprátka, jed Známý patolog objasňuje z pohledu svého oboru řadu kriminálních případů, které vzbudily pozornost. Zakaria Erzinclioglul Forenzní metody vyšetřování Ilustrovaný průvodce kriminalistickými forenzními metodami, které dosud známe jen z televizních seriálů. Roxana Ferllini Němý svědek Využití forenzní antropologie při řešení nejobtížnějších kriminálních případů. Publikace pro studenty právních a jiných společenských věd, pro pracovníky v oblasti justice, sociální práce a vězeňství. Základy kriminologie a trestní politiky Publikace přehlednou formou zprostředkovává čtenářům stav kriminologického poznání u nás i ve světě, reflektuje eskalaci závažných forem kriminality v celosvětovém i národním měřítku a postihuje specifika trestné činnosti v České republice. Richard Platt Místo činu Základní průvodce kriminalistickými metodami. Miroslav Rybář a kolektiv Kriminalistika Metodika vyšetřování vybraných druhů trestných činů. Publikace je věnována základním metodám vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Jiří Straus a kolektiv Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem I. (do roku 1939) Jiří Straus a František Veverka Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem II. (od roku 1939 po současnost) Jindřiška Záhorská Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů Konzultační činnost policejního psychologa. Günther Kaiser Kriminologie Josef Kuchta, Helena Válková a kolektiv Jiří Straus a kolektiv Kriminalistická metodika Připravily: pracovnice MKM

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY Z OKRESU Otevřený dopis pro Katapult už netáhne? Na prosincový koncert skupiny Katapult se přišlo podívat do mostecké sportovní haly pouze 355 lidí. Hlediště má přitom kapacitu o mnoho vyšší, vejde se do něj diváků. Je obsazení hlediště během koncertu pouze z jedné třetiny projevem nezájmu o tuto legendární kapelu? Nebo sehrála roli jiná příčina? Frontman Olda Říha se přitom do Mostu velice těšil. Aspoň to tvrdil v rozhovorech poskytovaných médiím. Koncert Katapultu byl prvním živým vystoupením po celkové rekonstrukci sportovního areálu. Vedení haly říká, že v pořádání kulturních akcí bude pokračovat. Proto hned přijměte pozvání na únorové vystoupení Věry Špinarové (viz str. 24). Vstupenky jsou již v předprodeji. Pamětní listy Byli jste vy nebo vaši blízcí přivítáni do života na mostecké radnici? Pak se možná najdete v pamětních listech na internetu. Magistrát totiž své pamětní knihy digitalizoval a některé z nich pak umístil na internetové stránky města. Pamětní listy ale nejsou běžně přístupné, protože se na ně vztahuje zákon o ochraně osobních údajů, upozornila tisková mluvčí magistrátu Alena Sedláčková. Zveřejněny jsou proto jen ty listy, které takové údaje neobsahují. A těmi jsou vítání dětí a městské události, informovala historička a kronikářka města Karolína Tichá. Kdo chce mít na internetu zveřejněn i svůj pamětní list obsahující osobní údaje (jubilejní svatby apod.), musí podepsat oficiální souhlas. Tuto záležitost s ním vyřídí v hlavní budově magistrátu Karolína Tichá z odboru školství, kultury a sportu. Nesvítící lampy Vidíte cestou do práce či domů nesvítící lampy veřejného osvětlení? Můžete se postarat o jejich opravu. Postup je jednoduchý. Stačí nahlásit číslo lampy ze stožáru (čte se shora dolů) dispečinku Technických služeb města Mostu a servisní firma lampu opraví. Nesvítící zdroj nahlaste em na adresu nebo zavolejte na bezplatnou zelenou linku Podle sdělení dispečera Petra Ševčíka disponuje statutární město Most zhruba sedmi tisíci sloupy veřejného osvětlení. Technické služby je spravují, externí servisní firma opravuje. Obyvatelé Litvínova a Meziboří hlásí poruchy svým technickým službám. Připravil: (pp) Situace v okrese, sužovaném mnoha problémy, začíná být velmi dramatickou. U vědomí toho se Zastupitelstvo města Mostu rozhodlo oslovit přímo předsedu vlády a pozvat ho, aby se na místě a na vlastní oči přesvědčil o tíživosti situace. Na svém prosincovém zasedání rozhodlo o odeslání otevřeného dopisu podepsaného primátorem. S ohledem na závažnost jeho obsahu přinášíme jeho plné znění. Vážený pane premiére, Zastupitelstvo města Mostu Vám chce tímto tlumočit vážné obavy spojené s dalším vývojem našeho města, ale i celého regionu. Předem podotýkáme nejsme nástrojem žádných podnikatelských nebo environmentálních zájmů, s nimiž se jakékoli aktivity spojené se zásadními tématy Ústeckého kraje velmi zjednodušeně a vlastně automaticky spojují. Proč se ozýváme nyní a právě Vám? Souhrn událostí několika posledních týdnů nás totiž jen utvrdil v tom, že Mostecko je od centrální výkonné moci nesmírně vzdáleno, a rozhodně nejde Radní se připravují na zasedání zastupitelstva. jen o vzdálenost geografickou. Pro potvrzení tohoto závěru stačí jen uvést dvě základní fakta. Dlouhodobá nejvyšší nezaměstnanost v České republice, která může velmi brzy dramaticky vzrůst, a s tím spojené dopady, související s možnými sociálními nepokoji. Největší zaměstnavatel oblasti těžební skupina Czech Coal nás nyní také informoval o dalším předpokládaném hromadném propouštění svých zaměstnanců, protože je nucen zahájit postupný útlum těžební činnosti. Úbytek pracovních příležitostí v celém kraji může být navíc umocněn stále neuzavřenou dohodou mezi ním a státem ovládanou společností ČEZ o dodávkách uhlí pro její energetické zdroje. Problémem, který se nás a zaměstnanosti v této souvislosti dotýká, je totiž další provoz Elektrárny Počerady. Nejde nám o to, kdo bude jejím vlastníkem, ale o to, aby byla zrekonstruována a byla v systému energetiky ČR. Pokud totiž nebude funkční, znamená to v nejbližších měsících útlum činností ve Vršanské uhelné, a. s., a Litvínovské uhelné, a. s., a to zdůrazňujeme, bez ohledu na limity a jejich zachování či pád. Tím se jen prohloubí další ekonomické a na ně vázané místní problémy. Ostatně Unipetrol RPA, vlastněný polským majitelem, provedl již několik restrukturalizací, jejichž výstupem bylo poměrně dramatické propouštění zaměstnanců. A to nechceme na tomto místě uvádět, jak složitá je s tímto subjektem komunikace. Ilustrační foto: Petr PROKEŠ

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2015 do 7.6.2016 1. Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise: Čl. 77 Kontrolní komise. a) Kontrolní komise

Více

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ:

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ: Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 27. 05. 2015 od 18:00 hodin v restauraci sportovního centra EDEN,Pod Homolkou 1482,

Více

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 1 Dne: 2.2.2015 Dne:

Více

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin.

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Z Á P I S z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Přítomni: pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana KK se zúčastnila zasedání P BD dne 15. září 2014,

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 27.4.2017 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy.

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 15.4.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Čl.1 Dlouhodobá záloha na opravy

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Compliance u nás. Jednat správně!

Compliance u nás. Jednat správně! Compliance u nás Jednat správně! Nejprve jsme se ptali, co to má všechno znamenat. Konečně víme, jak si máme počínat. Následně však zjistíme, že ve všedním pracovním dni přece není vždy všechno tak jednoznačné.

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ 662. USNESENÍ SENÁTU ze 23. schůze, konané dne 14. června 2012 k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších,

Více

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8 Výroční zpráva 2013 SBD POKROK Kollárova 157/18 186 00 Praha 8 Výroční zpráva vyhotovena v květnu 2014 OBSAH: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní identifikační údaje 3. Informace o účetních

Více

U s n e s e n í. t a k t o : d r a ž e b n í v y h l á š k u :

U s n e s e n í. t a k t o : d r a ž e b n í v y h l á š k u : U s n e s e n í Spisová značka: 9 E 135/2008 59 Okresní soud v Třebíči rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Michaelou Hronovskou jako samosoudkyní v právní věci oprávněného Finančního úřadu v Třebíči, se sídlem

Více

Zápis ze zasedání členské schůze družstva

Zápis ze zasedání členské schůze družstva Program schůze: Zápis ze zasedání členské schůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 V pondělí dne 14.03.2016 od 18:00 hod v salonku v restauraci Zvonařka na adrese Šafaříkova 1, Praha

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 15. května 2012 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Systém technické ochrany společných prostor a bytových jednotek v sytému nájemního bydlení, prevence škod. DEFENDIT, s.r.o. Poděbradova 1833/99 702 00 Moravská Ostrava Ing. Petra Václavíková Petr König

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Počet přítomných členů BD byl 46, schůze byla usnášení schopná.

Počet přítomných členů BD byl 46, schůze byla usnášení schopná. Zápis č. 10/08 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 30. 9. 2008 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel: Iva Štohanzlová Ověřovatel zápisu: Ing. Jitka Havlanová Sčitatelé

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze

Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze Zahájeno v 18:00 hodin Celkem členů BD: 76 V čase zahájení schůze přítomno 46 členů BD, schůze tedy byla

Více

oprávněného: Hypoteční banka a.s., se sídlem Radlická 333/150, 15057, Praha 5, IČ proti povinné:

oprávněného: Hypoteční banka a.s., se sídlem Radlická 333/150, 15057, Praha 5, IČ proti povinné: č.j. 024 EX 1821/07-245 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená usnesením o nařízení exekuce,

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 29.6. 2006 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatelem zápisu byla jmenována Regína Kolandová Ověřovatelem zápisu byla jmenována

Více

č /14 V Českém Krumlově dne

č /14 V Českém Krumlově dne Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 2.831 38/14 o obvyklé (tržní) ceně bytu č.j. 360/8, Plešivec, Český Krumlov, včetně podílu na společných částech domu a stavební parcele č. 2642, kat. úz. Český Krumlov.

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2014 KVĚTNOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Neplatičům výživného hrozí exekuce, ztráta řidičského oprávnění nebo tři roky vězení. Soud může platbu

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského v Mostě konané dne 26.11. 2007 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, Brno, IČO V Brně dne Číslo jednací: 006 EX 1540/ USNESENÍ

Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, Brno, IČO V Brně dne Číslo jednací: 006 EX 1540/ USNESENÍ E X E K U T O R S K Ý Ú Ř A D BRNO MĚSTO JUDR. ALENA BLAŽKOVÁ, PH.D., SOUDNÍ EXEKUTOR Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, 611 18 Brno, IČO 66240697 Tel/Fax: 542220200-1 E-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Újezd u Plánice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice, konaného dne 2.12.2016, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 21.května 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Schůzi řídí: Regina Kolandová Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Regina Kolandová Sčitatel

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

2. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání.

2. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání. Zápis z 5.zasedání zastupitelstva obce Kadlín konaného dne 7. 9. 2016 od 16 hodin. 1. Zahájení Zasedání zastupitelstva obce Kadlín, které bylo svoláno dle zákona, bylo zahájeno v 16 hod. starostkou obce

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013.

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013. - členská schůze 10.12.2013. Schůze svolána jako náhradní (po řádné členské schůzi konané 16. 11. 2013, která nebyla usnášeníschopná); Zápis: Začátek schůze: 18:00 Řídícím schůze ze strany představenstva

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Shromáždění vlastníků. Kodymova 2537-2539

Shromáždění vlastníků. Kodymova 2537-2539 Shromáždění vlastníků Kodymova 2537-2539 Shromáždění Svoláno na 11. ledna 2007 Nebylo usnášení schopné Pouze informativní charakter Program Zpráva výboru Změna stanov Vyúčtování 2006 Změna výše záloh Platební

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 Usn. č. 2767/26/2010 volí ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Miroslav Andrle, p. Jiří

Více

Zápis z náhradní členské schůze družstva

Zápis z náhradní členské schůze družstva Zápis z náhradní členské schůze družstva Obchodní firma: Bytové družstvo BUKOV zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, od vložka 647 Sídlo: Ústí nad Labem, Velká Hradební

Více

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, Brno

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, Brno Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, 602 00 Brno Územní pracoviště Brno III Šumavská 31, 663 49 Brno Č.j.: 1869550/16/3003-80542-712011 Vyřizuje: Bc. Aleš Korbička Odbor vymáhací, Oddělení

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Chomutově Bachmačská 1617, 430 01 Chomutov Č. j.: 49382/16/2504-00540-507217 Vyřizuje: Ing. Jan Holý, oddělení

Více

Dotazník byl rozdán v počtu 48 kusů, vyhodnocení bylo sestaveno z 32 vrácených dotazníků. Dotazník bylo možné vyplnit od 14.4.2010 do 31.5.

Dotazník byl rozdán v počtu 48 kusů, vyhodnocení bylo sestaveno z 32 vrácených dotazníků. Dotazník bylo možné vyplnit od 14.4.2010 do 31.5. Vyhodnocení Dotazník byl rozdán v počtu 48 kusů, vyhodnocení bylo sestaveno z 32 vrácených dotazníků. Dotazník bylo možné vyplnit od 4.4.2 do 3..2 ) Jste spokojen(a) s prací výboru samosprávy (předseda,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. opakovanou dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, Praha 2

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. opakovanou dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, Praha 2 Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Územní pracoviště Praha západ Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4 Č. j.: 127759/17/2102-80542-204636 Vyřizuje: Pavel Šádek, Oddělení vymáhací II Tel:

Více

Zápis z 6. zasedání výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Zápis z 6. zasedání výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Zápis z 6. zasedání výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 se sídlem Drahobejlova 2391/13, 190 00 Praha 9 - Libeň Datum / čas konání zasedání: 12. června 2009 / 18:00

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE PORADCE 1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody. Chci se probudit...... aha...... chci se probudit doma...... takže se

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Přítomni: Iva Havlátová, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Milena Ševčíková, Lukáš Iwkovicz, Mgr. Michal Kudláček Nepřítomni: Mgr. Marie Permedlová,

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Náchodě Tyršova 49, 547 01 Náchod Č.j.:833037/15/2709-00540-601117 Vyřizuje: Ing. Aleš Balcar Telefon: 491 418

Více

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Stránka č. 1 z 10 Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Přítomno: 14 členů Omluveno: František Šebesta nemocnice

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Zápis ze schůze SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků Rižská 1580/7, Praha 10 konané dne

Zápis ze schůze SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků Rižská 1580/7, Praha 10 konané dne Zápis ze schůze SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků Rižská 1580/7, Praha 10 konané dne 17. 3. 2016 Datum 17. 3. 2016 Místo Toulcův dvůr, Kubátova, P10 Účastníci Členové SVJ pro dům Rižská 1580

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

Dáváme druhou šanci. www.oddluzse.cz

Dáváme druhou šanci. www.oddluzse.cz Dáváme druhou šanci KDO JSME A JAK FUNGUJEME Zaměřujeme se na oddlužení jednotlivců a rodin podle insolvenčního zákona. Společnost, jejíž jediným společníkem je JUDr. Ing. Lucie Gregor, Ph.D. vznikla ve

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitostí.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovitostí. FINANČNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice Územní pracoviště v Pardubicích Hronovická ul. 2700, 531 15 Pardubice Č.j.: 928927/13/2801-25200-607759 Vyřizuje: Ing. Antonín Štaud

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Schůze konaná dne: 29. 11. 2012 Začátek konání: 18:00 hod Skutečné zahájení: 18:00 hod Ukončení schůze: 20:00 hod Místo konání: ZŠ Křídlovická Počet zúčastněných

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci únoru roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Č.j /13/ Vyřizuje O.Hondlíková Telefon: linka

Č.j /13/ Vyřizuje O.Hondlíková Telefon: linka Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Adresa pro doručování: Územní pracoviště Praha-západ Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4 Č.j. 3618305/13/2102-25200-205413 Vyřizuje O.Hondlíková Telefon:

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně.

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad v rámci své působnosti na základě obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatky. Dále v rámci výkonu své činnosti vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení, kterými

Více

Ing. David Jansa Společenství vlastníků Nedvězská 2225-8 Nedvězská 2227/10 Nedvězská 2225/6 10000 Praha 10 10000 Praha 10

Ing. David Jansa Společenství vlastníků Nedvězská 2225-8 Nedvězská 2227/10 Nedvězská 2225/6 10000 Praha 10 10000 Praha 10 Společenství vlastníků Nedvězská 2225-8 Nedvězská 2227/10 Nedvězská 2225/6 10000 Praha 10 10000 Praha 10 Věc: Reklamace metody vyúčtování nákladů za rok 2012 Vážená p.smolková, Vzhledem k vaší reakci na

Více

oprávněného: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., sídlem Vinohradská 180/1632, 13011, Praha 3, IČ 60197609 proti povinné:

oprávněného: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., sídlem Vinohradská 180/1632, 13011, Praha 3, IČ 60197609 proti povinné: č.j. 024 EX 1094/05-151 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená usnesením o nařízení exekuce,

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2 Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: 1) Zda úřední osoba JUDr. Ing. Zuzana Kodriková pobírá k tarifnímu platu také osobní příplatek. 2) Zda KÚOK jako zaměstnavatel má vnitřní platový předpis

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU konaná formou elektronické konference ve dnech až

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU konaná formou elektronické konference ve dnech až ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 24. 9. 2016 konaná formou elektronické konference ve dnech 24. 9. 2016 až 30. 9. 2016 PROGRAM: 1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze účastní se všichni členové výboru, zároveň

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Ombudsman ČEZ naslouchá oběma stranám, zvažuje jejich argumenty, provede nezávislé a nestranné šetření každého podání a vydá konečné stanovisko.

Ombudsman ČEZ naslouchá oběma stranám, zvažuje jejich argumenty, provede nezávislé a nestranné šetření každého podání a vydá konečné stanovisko. VÝROČNÍ ZPRÁVA OMBUDSMANA ČEZ 2014 Zákazníci společností Skupiny ČEZ se mohou formou podání obrátit na Ombudsmana ČEZ, kdykoliv mají pocit, že jejich stížnost či reklamace nebyla některou ze společností

Více

Č. j.:466808/16/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Č. j.:466808/16/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Finanční úřad pro Středočeský kraj Žitná 12, 120 00 Praha 2 Územní pracoviště v Kolíně Politických vězňů 423, 280 02 Kolín 2 Č. j.:466808/16/2111-00540-204410 Vyřizuje: Střemchová Dita, oddělení vymáhací

Více