Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00."

Transkript

1 z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální akce MČR - dpvídá LS a PB IDSF - dpvídá LS a PO Šklící a dprvdné akce, statní - dpvídají - viz tabulka, eknmika PB 1. Výchdiska pr nvé vlební bdbí 1.1. Návrhy a výchdiska pr další bdbí 1.2. Prgramvé prhlášení 2. Plán práce VR 2.1. Systém práce 2.2. Kalendář 3. Kmise a pracvní skupiny 4. Zajištění centrálních akcí ČSTS Členství v IPDSC 6. Čestné členství 7. Splupráce s časpisem DanceTime 8. Různé 8.1. Dpis Dr. J. Vavřičky s žádstí uznání třídy M 8.2. Dpis P. Ktiny s náměty pr úpravy sutěžníh systému a nminace prtců 8.3. Licence trenérů 8.4. Dpis J.Kvasničky - žádst staršení páru Pzn.: Pkud nejsu dále uváděny výsledky hlasvání, VR rzhdla jednmyslně. Jednání byl zahájen v 16: Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR UVR25-03 Neprávněné pužívání lga ČSTS, zpracvání nvéh grafickéh manuálu Z: PB 0.3. Centrální akce MČR - dpvídá LS a PB disciplína Datum Míst Prpzice Uzavření Organizátr Smluva startvní předlženy Schváleny listiny LA Praha Ševčík ANO ANO ST Třinec Werkdance ANO T Rudnice n.l. Družstva 10/11.5. Ostrava Prtaz ANO TTT - 1/5 - Hlášení OD Pznámka

2 Vítkvice VR01 Frmace Ústí n.l. KZ Ústí n.l. MTF IDSF - dpvídá LS a PO Druh Datum Míst Prta a prgram Uzavření Organizátr Smluva startvní předlženy Schváleny listiny - 2/5 - Hlášení OD Pznámka IO/O Brn LESTO Brn Open IO/O 13/14.9. Praha Index Praha Prague Open GS,IO/O 11/ Ostrava TTT Vítkvice CE champ Ústí n.l. KZ Ústí n.l. MTF Šklící a dprvdné akce, statní - dpvídají - viz tabulka, eknmika PB Druh Lektři dbr.č Kngres Wrkshp Oskaři Kngres - vyhl.tl SustřTM Datum Míst Odpvě dný člen VR 4.1. EB 5.1. EB Praha Vltavská EB Praha, ND Vinhrady Žinkvy PO, PB LS, PB PB DškSem LN,LS externí Organizátr Smluva Plán Ševčík ANO ANO Laštvka Vyhdnc ení Vyúčtv ání Czech Dance Open Pznámka Výchdiska pr nvé vlební bdbí VR na knci předchzíh vlebníh bdbí zpracvala materiál "Návrhy a výchdiska pr další bdbí", který zrekapitulval úkly a rzhdnutí, které přecházejí d nvéh vlebníh bdbí. Prezidium na svém prvním zasedání schválil dkument "Prgramvé prhlášení na vlení bdbí ". Oba tyt materiály tvří výchdisk pr práci v nvém vlebním bdbí Návrhy a výchdiska pr další bdbí VR prjednala tent materiál s tím, že: - bd 1.2 přechází d nvéh vlebníh bdbí (viz 0.2) - bd žádsti dtace na rk splněn - bd 2.2, 3 - stanvení příspěvků a jejich vybírání - splněn - bd smluvní zajištění MČR a sutěží IDSF - bude plněn pstupně dle termínu akcí - viz bd zápisu bd Kngres zajištěn (EB, LS, PB) - bd Redakce TN - funkci dpvědnéh redaktra bude d dalšíh rzhdnutí prezidia vyknávat P. Odstrčil, VR jej navrhuje prezidiu i pr další bdbí

3 - bd VR navrhuje prezidiu, aby za finanćně nárčné akce, které mají být dle rzhdnutí prezidia vyúčtvávány samstatně, byly určeny: Kngresy Dšklvací semináře Sustředění TM - bd členství v IPDSC - viz bd 5 zápisu - bd pdpra vzniku Evrpské federace tanečníh sprtu - VR ukládá prezidentvi (trvalý úkl d splnění) prsazvat tt rzhdnutí v mezinárdních jednáních a výsledku infrmvat VR, prezidium a česku taneční veřejnst - bd prjekt "Small Eurpe" - VR ukládá VSO převzít a aktualizvat tent mezinárdní prjekt (krdinační rgán sprtvních ředitelů DTV, ÖTSV, PTT, SZTŠ, případně dalších zemí) - bd piltní prjekt "Junirské frmace" - VR ukládá VSO prvést vyhdncení tht prjektu v SK a připravit návrh na jeh zavedení d sutěžníh systému ČSTS - bd aplikace vize IDSF sjedncení všech tanečních brů jedntné rganizace - tat vize dsud nebyla ficielně prezentvána, její prjednávání prt VR dkládá na neurčit. O případném nvém vývji bude VR infrmvána prezidentem. Z prjednání vyplynuly tyt úkly: UVR01-01 Pdpra vzniku Evrpské federace tanečníh sprtu UVR01-02 Převzetí a aktualizace prjektu Small Eurpe - 3/5 - T: d zalžení EDSF UVR01-03 Vyhdncení prjektu Junirské frmace a jeh zavedení d praxe 1.2. Prgramvé prhlášení PR01 schválil Prgramvé prhlášení prezidenta a viceprezidenta a tím se stává pr VR závazným dkumentem pr celé vlební bdbí. VR se dhdla, že všichni její členvé tent materiál prstudují a pr další jednání VR připraví návrhy knkrétních realizačních patření. UVR01-04 Prgramvé prhlášení - návrhy knkrétních realizačních patření 2. Plán práce VR 2.1. Systém práce VR se dhdla na bdbném způsbu práce jak přijal prezidium, tzn.: rzeslání pzvánek na jednání včetně pdkladů pr jednání - 14 dní před termínem jednání zajišťuje PO stanviska a dplňující materiály pr jednání - 7 dní před termínem jednání zašle každý člen VR všem členům VR pr kmunikaci bude VR pužívat výhradně y a v maximální míře prgram pr hlasvu kmunikaci p internetu SKYPE každý člen VR si prvěří rzpčet pr svji blast na rk 2008 a předá jej PB pr sestavení rzpčtu 2008 UVR01-05 Rzpčet blastí činnsti 2.2. Kalendář VR bude jednat pravidelně každý měsíc, přičemž se bude střídat jednání na sekretariátu (případně jiné dhdnuté míst) - pndělí 18:00 a knference SKYPE (realizuje PB) - úterý 9:00. UVR01-06 Kalendář - plán práce VR

4 3. Kmise a pracvní skupiny VR prvěří sestavení kmisí a navrhne prezidiu případné změny: - Disciplinární a smírčí kmise - PB - Sutěžní kmise - LS - Kmise pr vzdělávání / lektrský sbr - EB - Kmise rzhdčích - LN - Legislativní kmise - PO - Mediální kmise - PO - Jiné UVR01-07 Slžení kmisí 4. Zajištění centrálních akcí ČSTS 2008 budu průběžně sledvány a vedeny jak pravidelná sučást jednání v bdu Členství v IPDSC VR navrhuje tt řešit úpravami dkumentů takt: - Sutěžní řád - nvá sutěžní kategrie (definice), která bude mít práv prtvat, prtci pr tut nvu kategrii - LS, LN - FŘ, př.1 Příspěvky - zavedením RČP pr nvu sutěžní kategrii - PB - Nminační řád - způsby nminace na titulární sutěže IPDSC - LN - Prty pr MČR - sestavení prty pr MČR - LN UVR01-08a Návrh úprav dkumentů pr zavedení sutěžní kategrie prfesinálů - teze, LN, PB UVR01-08b Návrh úprav dkumentů pr zavedení sutěžní kategrie prfesinálů - paragrafvé znění T: PR - březen Čestné členství Prezidium schválil čestnými členy ČSTS tyt sbnsti: Michal Gabriel, Milada Černá, Ing. František Ledabyl. Všem bude zaslán dpis s jmenvním, vysvětlením pstavení čestnéh člena a jeh práv a seznam akcí rku 2008 (i pr statní čestné členy). UVR01-09 Jmenvací dpis nvým čestným členům a infrmace pr všechny čestné členy Z: PB T: ihned 7. Splupráce s časpisem DanceTime Vzhledem k výrazné změně webvých stránek, rzšíření IS a změně frmátu a zaměření časpisu DanceTime, budevr řešit bsah a způsb zveřejňvání ficielních infrmací. Ukládá PO a PB připravit nvu kncepci v tét blasti včetně splupráce s časpisem DanceTime. UVR01-10 Návrh nvé strategie v blasti zveřejňvání infrmací, včetně nvéh řešení splupráce s DanceTime, návaznstí inzerce v blasti tanečníh sprtu na licence ČSTS a živnstenská právnění pr tut blast,pb - 4/5 -

5 8. Různé 8.1. Dpis Dr. J. Vavřičky s žádstí uznání třídy M VR a SK převzala d prezidia úkl řešit uvedenu žádst. SK analyzvala sučasnu situaci a knstatvala, že sučasné znění SŘ nedvluje v kategriích senirů vzhledem k nedstatku dmácích sutěží ve třídě A přechd mezi třídami A a M. VR pvěřuje LS řešením uvedenéh prblému včetně návrhu na úpravu SŘ. UVR01-11a Návrh úpravy SŘ pr přechd A-M v kategriích sdenirů - teze UVR01-11b Návrh úpravy SŘ pr přechd A-M v kategriích sdenirů - - paragrafvé znění T: PR - březen Dpis P. Ktiny s náměty pr úpravy sutěžníh systému a nminace prtců VR převzala d prezidia úkl řešit uvedenu žádst a předává ji k SK ke zpracvání stanviska a případným dpručením. UVR01-12 Stanvisk a případná dpručení SK k nárhům P. Ktiny 8.3. Licence trenérů VR se seznámila s prblémy ve vystavvání licencí trenérům, zejména prkazvání praxe. Ulžila EB prvěřit KŘ a sučasnu praxi a zpracvat přesné a jasné pkyny pr zájemce tyt licence. UVR01-13 Vydávání trenérských licencí - pkyny pr žádsti a vydávání 8.4. Dpis J.Kvasničky - žádst staršení páru Z: EB T: ihned VR vzala na vědmí rzhdnutí VSO na úpravu pdmínek účasti párů na MČR v kategrii JI zdůvdněné malým pčtem párů. Návrh umžňuje účast párům Děti II C a řeší i žádst J. Kvasničky. Prt ji VR dlžila Jednání byl uknčen v 19:00. Zapsal: Odstrčil Tiskvá zpráva z jednání: Odstrčil Rzdělvník: Sekretariát (archiv) Členvé VR ( ), Členvé PR ( ), Předseda DR ( ) Správce WS tiskvá zpráva na hlavní stránku,plný text d ficielních zpráv/vr TN puze tiskvá zpráva - 5/5 -

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více