Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2002/2003 vypracoval: Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ pro: Krajský úřad - OŠMT, ČŠI 1

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola, Nejdek, Dvořákova 367, Zřizovatel: Karlovarský kraj Právní forma: Příspěvková organizace Rada školy: ne Sdružení rodičů: ano 2. Přehled o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci: Jméno Vzdělání Funkce Předmět Prac. poměr Miloš Baumgärtl konzervatoř matur. ředitel kytara hlavní Mgr. Jitka Zindulková AMU učitelka HO housle, pěv.hl.vých. hlavní/důch./12hod. Karel Roneš voj.hud.škola matur. učitel HO trubka, zobc.fl., keyboard, bicí hlavní Jana Uhlíková Gymnazium učitelka HO zpěv hlavní/stud./6 hod. Jindřich Volf konzervatoř absol. učitel HO klavír, improvizace hlavní Alena Višňová střední matur. učitelka HO klavír hlavní Libuše Zdrálková Pedg. škola matur. učitelka HO hudební nauka, PHV hlavní/důch./6 hod. Jarmila Janků stř.keram.šk matur. SpgŠ matur. učitelka VO výtvarný obor hlavní Nepedagogičtí pracovníci: Jméno Funkce Prac.poměr Bohumil Dlouhý školník / údržbář hlavní / 30hod.týdně Ruth Volfová uklízečka hlavní / 20hod.týdně Kvalifikovanost pedg. pracovníků: Plně kvalifikovaní 3 Bez pedg. vzdělání. 2 (maturita na konzervatoři nebo voj. hudební škole) Bez odb. vzdělání 1 (pedagogické vzdělání) Bez pedg. i odb. vzdělání 2 Komentář: V září 2002 nastoupila za p.učitelku J.Ronešovou (mateřská dovolená) paní učitelka Mgr. Jitka Zindulková (Pěvecká hlasová výchova, Hra na housle). Další část úvazku opět převzaly paní učitelka J. Uhlíková (Pěvecká hlasová výchova) a paní učitelka L.Zdrálková (hudební nauky, PHV) Pedagogický sbor na škole je stabilizovaný. Výuka ve šk.r. 2002/2003 byla zabezpečena v plné šíři. 3. Přehled o žácích školy Stav žáků na začátku šk. roku: Hudební obor 113 Výtvarný obor 78 Celkem 191 Ve školním roce 2002/2003 studovalo na ZUŠ Nejdek 191 žáků, z toho 78 v sedmi třídách výtvarného oboru a 113 žáků v šesti třídách hudebního oboru. V tomto školním roce se negativně 2

3 projevil nástup slabších populačních ročníků do základních škol. Z tohoto důvodu (a z důvodů uvedených níže) došlo ke snížení celkového počtu žáků v ZUŠ Nejdek na nejnižší hodnotu za posledních 10 let. 4. Koncepce výchovně vzdělávací práce ZUŠ Nejdek poskytuje svým žákům vzdělání v oborech hudebním a výtvarném. V hudebním oboru je poskytováno žákům vzdělání jak v oblasti tzv. vážné hudby, tak v oblasti jazzové a populární hudby. Výuku jazzové hudby vede kvalifikovaně především pan učitel Jindřich Volf, který vystudoval klavír a skladbu na Konzervatoři J.Ježka v Praze. Dále vede teoreticko - praktický předmět Jazzová improvizace, kde se žáci učí základům improvizace. Výuku populární hudby vede pan učitel Roneš za spolupráce ostatních učitelů, zejména při přípravě žáků tanečního orchestru. Kromě stálých souborů (komorní soubor zobcových fléten, kytarové duo, jazzová improvizační skupina) vznikali během školního roku další komorní projekty na kterých spolupracují všichni učitelé. Žáky pěvecké třídy pí.učitelky J.Ronešové, (toho času na mateřské dovolené) převzala paní učitelka Mgr. J.Zindulková a paní učitelka J.Uhlíková. Vedení pěvecký sboru převzal pan učitel K.Roneš. Bohužel změny v pedagogickém sboru a počáteční problémy se zajištěním náhrady za paní učitelku Ronešovou z důvodu nedostatku pedg. pracovníků se negativně podepsaly na počtu docházejících žáků a to jak v individuální výuce, tak v pěveckém sboru. Ve výtvarném oboru převzala po návratu z mateřské dovolené výuku paní učitelka J.Janků. Dále pokračuje v práci na projektech v rámci vzdělávacího programu EU - Socrates. Úroveň výuky na ZUŠ Nejdek, a to i dle mínění rodičů, si udržuje velmi dobrou úroveň. Plán práce na šk.r. 2002/2003 byl splněn. a) Přehled vyučovaných předmětů: Hudební obor: praktická výuka: 1. Hra na klavír 2. Jazzový klavír 3. Hra na housle 4. Hra na kytaru 5. Pěvecká hlasová výchova 6. Hra na zobcovou flétnu 7. Hra na trubka 8. Hra na el. klávesové nástroje 9. Hra na flétnu 10. Jazzová improvizace teoretická výuka: 1. Přípravná hudební výchova 2. Hudební nauka Výtvarný obor Standardní předměty dle učebních plánů Zpracování grafiky na počítači - grafický design 3

4 b) Akce školy Ve školním roce jsme uspořádali nebo se zúčastnili 24 koncertů, přehrávek a výstav VO, z toho 13 veřejných a 11 interních. Název akce datum pořadatel typ akce Benefiční koncert pro ZUŠ ZUŠ A.Dvořáka K.V. veřejná Interní koncert ZUŠ Nejdek interní Vystoupení pro Svaz postižených Svaz postižených veřejná Vánoční koncert pro MŠ ZUŠ Nejdek interní Vánoční koncert pro MŠ ZUŠ Nejdek interní Vánoční koncert a výstava ZUŠ Nejdek veřejná Vánoční koncert a výstava ZUŠ Nejdek veřejná Vánoční koncert Skupina Trepka veřejná Pololetní přehrávky - Višňová ZUŠ Nejdek interní Pololetní přehrávky - Roneš ZUŠ Nejdek interní Pololetní přehrávky - Baumgärtl ZUŠ Nejdek interní Pololetní přehrávky - Volf ZUŠ Nejdek interní Pololetní přehr. - Zindulková, Uhlíková ZUŠ Nejdek interní Interní koncert ZUŠ Nejdek interní Koncert jazzové a populární hudby ZŠ a ZUŠ K.Vary veřejná Festival mladých umělců ZUŠ A.Dvořáka K.V. veřejná Koncert jazzové a populární hudby ZUŠ Nejdek veřejná Free přehlídka Ostrov ZUŠ Ostrov veřejná Koncert pro nejdecké MŠ ZUŠ Nejdek interní Koncert pro nejdecké MŠ ZUŠ Nejdek interní Závěrečný koncert a výstava ZUŠ Nejdek veřejná Závěrečný koncert a výstava ZUŠ Nejdek veřejná Výstava "Voda, pramen života" ZUŠ Nejdek veřejná Vystoupení na Pouti dobré vůle ZUŠ Nejdek veřejná Komentář: Akce naší školy jsou nadále dobře navštěvované a setkávají se s kladným ohlasem u posluchačů a návštěvníků což dokládají zápisy v návštěvní knize koncertů a výstav. c) Program Socrates - Comenius Šk. rok 2002/2003: Nový projekt - noví partneři Vzhledem k tomu, že projekty v rámci programu Socrates - Comenius lze se stejnými partnery realizovat nejdéle po dobu tří let, byla zároveň s ukončením posledního - třetího projektu s názvem Humor ukončena koncem školního roku 2001/2002 i spolupráce se dosavadními partnery. Během druhé poloviny šk. roku 2001/2002 kontaktovala paní učitelka Janků pomocí Internetu nové zájemce o práci v mezinárodním programu Comenius - Socrates, byl dohodnut a zpracován nový projekt a podána žádost o jeho schválení. Koncem školního roku byl projekt schválen národní agenturou a začátkem měsíce července proběhlo mezinárodní schvalovací řízení při němž byl projekt také schválen schválen. To znamená, že v novém školním roce 2002/2003 měli žáci naší školy možnost pracovat na novém projektu s názvem "Water, a source of life" ("Voda, pramen života"). Tohoto 4

5 projektu se mimo naší školy účastní partnerské školy z Řecka, Itálie, Norska, Belgie Španělska a Velké Británie. Naši partneři Stát Místo Škola / webové stránky Řecko Mavrothalassa Mavrothalassa Primary School Italie Neapol Direzione Didattica Statale Circolo Di Cimitile Norsko GJ Vik Fredhaim school Anglie Swindon Gorse Hill Junior School Belgie Antwerpen Sint-Ludgardis Basisschool Španělsko Zaragoza Guillermo Fatás School Mezinárodní stránky projektu Informace o průběhu projektu "Voda, pramen života" je projekt maximálně zajímavý nejen vzhledem k důležitosti vody pro život, povodňovým událostem v ČR v minulém roce, ale i pro výhodnou polohu našeho města u světových lázní Karlových Varů. V neposlední řadě je voda ve všech skupenstvích a podobách velkou inspirací našich i zahraničních žáků pro tvorbu výtvarnou i hudební. Je pro nás přínosné, že toto téma díky mezinárodní spolupráci přesahuje hranice školy, regionu i České republiky, že se můžeme spolupodílet a objevovat i zkoumat tak důležitou látku pro život společně se šesti dalšími školami v Evropě. Vedoucí projektu na naší škole, paní učitelka Jarmila Janků, se na počátku realizace projektu zúčastnila pracovní schůzky v řeckém městě Mavrothalassa, kde byla domluvena koncepce, způsob komunikace, vytvoření webových stránek a další organizační záležitosti. Zároveň byly vzájemně představeny jednotlivé školy a jejich výchovné systémy, zaměření, problémy, úspěchy... Díky hostitelům jsme poznali i místa úzce s vodou spojená, historii a současnost oblasti Serres. Ve školách potom následovalo představování žáků pomocí ových zpráv a dopisů. Naši žáci se učili používat elektronickou poštu a posílali krátké životopisy doplněné kresbami. Během představování jednotlivých žáků byly představeny i jednotlivé třídy a jejich plošná tvorba. Žáci se učí svoje obrázky převést pomocí skeneru do počítače a dále je pak zpracovávají v programu Corel Photo-paint, učí se soubory formátovat, popř. vylepšit, zmenšit a poslat el. poštou. V osnovách pro ZUŠ není prostor pro anglický jazyk, přesto se snažíme alespoň částečně ho používat. Pomocí krátkých zpráv informujeme všechny partnerské školy o projektovém dění i důležitém dění v Čechách. Během vyučování provádíme fotodokumentaci i videozáznamy. Video čtvrtletně partnerům posíláme. Fotky skenujeme a žáci je doplňují krátkým jednoduchým anglickým textem. Textové zprávy si žáci většinou připravují doma. Snažíme se s žáky v co možná nejširším rozsahu prozkoumat naše okolí i region. Chceme, aby měli vědomosti o historii, současnosti, fauně, floře, zdrojích vody i vodních dílech. Většinu nových informací i objevů se pak snažíme výtvarně zpracovat. Výuka je rozmanitá a současně postupně otvírá nové pohledy a způsoby práce v hodinách výtvarné výchovy. Je to zároveň i příprava na setkání se zástupci partnerských škol u nás. V rámci projektu jsme navázali kontakty s mnoha majiteli a řediteli jednotlivých lázeňských ústavů, žáci absolvovali lázeňské prohlídky i procedury, objevili cenné exponáty a obrazy (např. kaple uvnitř Vojenského lázeňského ústavu), navštívili karlovarské podzemí, kde rovněž kreslili. Spolupracujeme i s Pedagogickým centrem, které nám zprostředkovalo přednášku o karlovarských 5

6 pověstech (Objevení karlovarských pramenů, Víla Ohře,...) Žáci nyní pověsti výtvarně zpracovávají a chtěli bychom je knižně vydat. Spolupracujeme s muzeem, získáváme informace o použití vody při těžbě cínu a stříbra. Rozšiřujeme si znalosti o historii našeho města a s ním spojenou důležitost vody (v minulosti tu stála papírna, několik pil, pivovar...). Výtvarné práce i fotografie jsou vystavovány ve školní galerii, která zároveň slouží i jako koncertní sál. Informace o projektu a fotografie pravidelně vystavujeme na našich webových stránkách. Žáci hudebního oboru se zabývají skladbami a písněmi inspirovanými vodou. Děti získávají informace o našem regionu a zároveň se učí o šesti evropských státech. Jsou informované o všech došlých zprávách, které si čtou a překládají. Tato forma komunikace má vynikající vliv na nenásilnou výuku cizí řeči a znalosti z historie i zeměpisu nabývají jasnější podobu. První rok nového projektu a čtvrtý rok zapojení naší školy do programu Socrates byl ukončen výstavou, při které byly veřejnosti představeny práce dětí, které vznikly při realizaci projektu včetně finálních výrobků. d) Soutěže Účast a výsledky soutěží ve šk. roce 2002/2003 Nástroj/ Jména Název soutěže soubor Kategorie soutěžících umístění Čtyři ruce pro klavír klavír čtyřručně 3. L.Komjatiová, A.Vítek 1. místo Čtyři ruce pro klavír klavír čtyřručně jazz. interpret. L.Pánek, Fr.Nedvěd 1. místo Okr. kolo soutěže ZUŠ zobcová flétna 1. Martina Střelcová čestné uznání Okr. kolo soutěže ZUŠ zobcová flétna 2. Terezie Dvořáčková 1.místo s post. Okr. kolo soutěže ZUŠ zobcová flétna 3. Anna Dvořáčková 1.místo s post. Okr. kolo soutěže ZUŠ trubka 2. Roman Volf 1.místo s post. Krajské kolo soutěže ZUŠ zobcová flétna 2. Terezie Dvořáčková 1. místo Krajské kolo soutěže ZUŠ zobcová flétna 3. Anna Dvořáčková 2. místo Krajské kolo soutěže ZUŠ trubka 2. Roman Volf 1. místo e) Přijetí na střední školy Ve školním roce 2002/03 byli po úspěšném vykonání talentových zkoušek přijati na střední školy tito žáci: Hudební obor: Aleš Vítek klavír plzeňská konzervatoř Tomáš Demčák klavír Konzervatoř J.Ježka Praha František Nedvěd skladba Konzervatoř J.Ježka Praha Výtvarný obor: Zuzana Hegedüšová grafický design SPŠK K.Vary 6

7 f) Příprava na další studium uměleckého směru V současné době se připravují tři žáci ke studiu na střední škole uměleckého směru: Jméno žáka předmět učitel škola Michaela Jirušová klavír J. Volf konzervatoř Libor Čihák klavír J. Volf konzervatoř J.Ježka Lucie Komjatiová klavír A. Višňová konzervatoř Žákyně Jirušová a Komjatiová jsou po úspěšném vykonání zkoušek zařazeny do rozšířené výuky. 5. Mimoškolní aktivity Pokračuje spolupráce s Kruhem přátel hudby v Nejdku. Část akcí KPH se koná v sále naší školy. 6. Další vzdělávání pedg. pracovníků Ve šk. roce 2002/2003 byla část pedagogů přihlášena na akce, pořádané převážně Pedg. centrem v Karlových Varech. Větší část akcí byla pořadatelem zrušena a nebyla realizována. Mimo účasti na akcích Pedg. centra K.Vary a dalších seminářů probíhá další vzdělávání pomocí samostudia odborné literatury (odborné časopisy, skripta, odborná literatura), audia, videa a výpočetní techniky (Internet, CD ROM atd.) Název akce, na kterou byly pedg.pr. Přihlášený účastník Realizace přihlášeni Propagace školy Miloš Baumgärtl zrušeno Co ovlivňuje kvalitu řízení školy Miloš Baumgärtl zrušeno FKSP v podmínkách škol a šk. zařízení Miloš Baumgärtl realizováno Kineziologie - metoda One Brain Jarmila Janků zrušeno Hyperaktivní dítě, škola, rodina Jarmila Janků zrušeno Výroba ručního papíru Jarmila Janků realizováno Výroční obyčeje na karlovarsku Jarmila Janků realizováno 7. Materiální vybavení školy Ve školním roce 2002/2003 byly nahrazeny vyřazené učební pomůcky - metronomy a stojany na noty. Dále byly zakoupeny chybějící nástroje a uč. pomůcky - příčná flétna, basová zobcová flétna, sopraninová zobcová flétna, zvuková karta do počítače. Z investičních prostředků, přidělených škole na r bylo v červnu 2003 zakoupeno kvalitní přenosné el. piano Yamaha PF 1000, kterým lze při akcích mimo školu nahradit akustický klavír. Celkově lze materiální vybavení školy hodnotit jako velmi dobré. 8. Opravy Během šk. roku byly provedeny drobné opravy několika hudebních nástrojů. V červenci 2003 byla majitelem budovy - městem Nejdek provedena generální oprava střešní krytiny, ležatých okapů a okapových svodů. 7

8 9. Kontroly, inspekce Ve šk.r. 2002/2003 neproběhly na škole žádné kontroly ani inspekce. 10. Ostatní Od roku 1999 je škola připojena pomocí modemu na Internet. E - mailová adresa školy je: ZUŠ Nejdek má na Internetu vlastní www stránky které jsou pravidelně aktualizovány a na nichž lze získat vyčerpávající informace o škole. Adresa stránek je: 11. Hodnocení šk. roku Vzhledem k výsledkům soutěží, přijetí 4 žáků na střední školy uměleckého směru, zapojení školy ve vzdělávacím programu EU - Socrates a značnému počtu realizovaných akcí lze hodnotit školní rok 2002/2003 jako úspěšný. Výroční zpráva o činnosti byla schválena pedagogickou radou dne V Nejdku dne Miloš Baumgärtl ředitel ZUŠ 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 OSNOVA 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika základní umělecké školy 3) Údaje o pracovnících

Více

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Obsah 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2.0 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1 Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie, současnost...4 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 X / 2014 Vážení, přátelé, kolegové, studenti, členové školské rady a zástupci našeho zřizovatele. Právě se rozeběhl nový školní rok, skončily opravné maturitní

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více