Vzhled webových stránek politických stran před volbami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzhled webových stránek politických stran před volbami"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 2005/ filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Vzhled webových stránek politických stran před volbami Autor: Jakub Svoboda 3.I OA a VOŠ obchodní Pionýrská BRNO Škola: OA a VOŠ obchodní Pionýrská 23, Brno BRNO, 2006 Jihomoravský kraj kód kraje: B

2 Prohlašuji tímto, že jsem soutěžní práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Pavly Sukačové a uvedl v seznamu literatury veškerou použitou literaturu a další informační zdroje včetně internetu. Ve Brně dne vlastnoruční podpis autora 2

3 Rozdělení práce strana Úvod Předmět zkoumání Jak by měli webové stránky politické strany vypadat Výběr zkoumaných webových stránek Jednotlivé strany 5.1 Česká strana sociálně demokratická Občansko - demokratická strana Komunistická strana Čech a Moravy Křesťansko demokratická unie Česká strana lidová Unie svobody Demokratická unie Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté Nezávislí demokraté Strana zelených Hodnocení Zhodnocení výsledků Závěr Odkazy 31 3

4 Úvod Blíží se volby. Mnoho nerozhodnutých voličů neví, jak naložit se svým právem volit. Mají si zvolit stranu a její zájmy, které bude daná strana zastupovat. Pokud jsou aktivní, bádají po informacích. Existuje spousta informačních zdrojů, spousta možností k získání informací o straně, jejích reprezentantech, a nejen to. V dnešní době, kdy pro získání určité informace nám stačí jen pár minut na internetu, bychom vše měli snadno najít na jejich internetových stránkách. Když jsem se rozhodl tento rok dělat práci SOČ, chtěl jsem shrnout volební program všech stran. Podíval jsem se na jejich webové stránky a už jsem viděl, že moje práce má jiné téma, které mi připadalo také důležité. Obsah a zpravování zdrojů informací jednotlivých politických stran, využití těchto zdrojů, využití webových stránek k prezentaci strany před volbami. V práci jsem se pokusil zmapovat tyto webové stránky, posoudit je a na základě vlastního návrhu provést srovnání jednotlivých webových stránek. Připadá mi to jako velmi zajímavé téma v této době, a doufám, že i vás tato práce zaujme natolik, že ji po pár stránkách neodložíte jako prázdnou, nic neříkající, prostě zbytečnou. Jakub Svoboda 4

5 Předmět zkoumání Vybral jsem strany z Poslanecké sněmovny, s reálnou nadějí na úspěch ve volbách (dle volebních průzkumů a názorů politologů během posledního čtvrtletí), a poté i strany, které překvapivě uspěly před dvěma roky ve volbách do Evropského parlamentu. Stanovil jsem si bodový Rank list a tabulku bodování. Za určité prvky a možnosti jsem jednotlivé strany za jejich webové reprezentanty bodoval. Tabulka bodování je zveřejněna v kratší a jednodušší verzi níže. Předměty hodnocení (tj. úplná tabulka) se nachází dále v práci, spolu s písemným hodnocením jednotlivých stránek. Ovšem není bodováno pouze zpravodajské a informativní využití stránek. Bodování jsem pojal podobně jako v krasobruslení. Část známky (víc jak polovinu) zabral informativní obsah stránek a jejich přehlednost, ale druhou část známky (bodově taktéž významnou) zaujal vzhled stránek a jejich dojem (jak na mne zapůsobily). Jelikož jsem ještě člověk nezkažený (alespoň doufám) politickou scénou a sám nevím, koho bych v červnu volil, tudíž doufám, že mne berete jako nestrannou osobu, co se sympatií k jednotlivým stranám týče. 5

6 Body Číslo Popis maximum 1 snadnost najití (označení stránek) 3 2 úvodní strana 50 a základní informace o straně 4 b novinky z politiky 3 c novinky (univerzální zprávy) 3 d rozhovory, dopisy se členy strany (odkazy) 4 e logo (znak strany) 2 f články o straně 4 g odkaz na volební program 5 h odkaz na popis všeobecného programu 5 i vyhledávač (vyhledávací okénko) 5 j zábavné prvky (hry, vtipy ) 4 k lišta s krátkými informacemi (např. aktuálně) 3 l anketa s politickým podtextem 3 m odkazy na důležité podstránky 5 3 diskuse 10 a přístupnost diskuse 5 b rozdělení diskuse 5 4 obsah stránek 120 a struktura strany (a její grafické pojetí) 5 b nabídka a popis podmínek členství 5 c volební program (obsáhlost, možnosti stažení) 20 d zprávy z konferencí, zasedání 10 e profily jednotlivých osobností strany 10 f kalendář akcí 5 g informace o straně (sídlo, krajské kanceláře, kontakty ) 15 h komunikace se členy strany ( , ) 10 i přehlednost 10 j snadnost pohybu 10 k aktualizace 10 l odkazy (krajské organizace, instituce ) 10 Obsah stránek celkem Osobní ohodnocení (dojem) 120 celkem bodů 303 6

7 Jak by měly webové stránky politické strany vypadat Podle mého názoru, ale i podle názoru několika zkušených webových tvůrců, záleží hodně na vzhledu a grafickém uspořádání. V praxi se to jeví, tak že stránky nesmí mít moc agresivní ráz, měly by mít řád, kde se jaké informace zobrazují. V dnešní době je také nepředstavitelné mít internetové stránky bez odkazové lišty, která vás po kliknutí přesune na žádané místo. Často se dnes také využívá tzv. obecný vyhledávač, který vám v lokalitě daných webových stránek nalezne hledané slovo, článek, či osobu. Z úvodní stránky bychom se také měli dovědět, kde jsme. Z toho plyne, že by se na nás neměla hned vyhrnou data, ale prvně nás nějak uvést do situace. Může se totiž také stát, že na tyto stránky někdo jen tak zabloudí nebo opravdu není v obraze. Tudíž by někde na viditelném místě úvodní stránky mělo být řečeno, o koho se jedná. Tohle ovšem platí pro všechny webové stránky. Dále by na hlavní, neboli úvodní straně nemělo chybět logo organizace, které stránky patří. Stránky by měly být graficky zpracovány tak, aby lahodily oku, tady je vhodné použít jemné barvy a hladké přechody (např. u sloupců). Důležité je také, aby úvodní strana nebyla příliš dlouhá. Na úvodní straně nemají být žádné zdlouhavé průpovídky, nýbrž krátké uvedení do situace, protože pokud si budeme chtít zbytek textu přečíst, necháme se odkázat na další stranu. Vhodné je u stránek politických stran použít také nějaký citát, ale měl by odpovídat politickému směru dané strany. To by bylo dle mého názoru vše kolem vzhledu hlavní strany. Dále by bylo vhodné na stránkách najít rozhovory, všeobecný program strany, volební program strany k nejbližším volbám, pokud už byl schválen, kalendář nejbližších akcí, jako jsou sjezdy, setkání s voliči atd. Dále bych doporučil i diskusi, a to jak se členy dané strany (typu: Ptejte se), ale i obyčejnou diskusi, kde návštěvníci stránek vyjádří své názory v mezích slušnosti a dobrých mravů. Nebudu se již zmiňovat o takové samozřejmosti, jakou je archiv zpráv z daných stránek. Dnes již je nezbytností myslet také na návštěvníky ze zahraničí, proto je velmi vhodné upravit webové stránky do evropských jazyků, hlavně tedy do angličtiny. Ale na internetu se nesetkáme jen s cizinci, nýbrž například i se slabozrakými lidmi. Pro tuto skupinu lidí se webové stránky upravují do zvláštního rozlišení, které jim umožní dané informace přijmout. Důležité je také, jak přístupná pro nás data ze stránek jsou. Tím mám na mysli stažitelnost a možnost tisku jednotlivých dat ze stránek. Nejde jen o to, jestli jsou data ke stažení, a která, ale také v jakém formátu. Ne každý dnes používá kancelář balík MS Office, a tudíž stažený dokument s koncovkou.doc, je mu v počítači jen na okrasu. Špatné není ani upozornit prohlížejícího na místa, kde členové strany působí. Prohlížející tím třeba i zjistí, že někoho ze členů dané strany zná a je mu dokonce i sympatický, což je před blížícími se volbami velmi dobrá zpráva. Další dobrý nápad je i návštěvníka stránek pobavit. Ale doporučoval bych, aby si jednotliví rádoby vtipní přispěvatelé dali pozor, protože linie mezi vtipností a nechutností s urážkou je velmi úzká. Toto je shrnutí, jak by měly dle mého názoru a všeobecných pravidel internetové stránky vypadat. Teď se, od možná i trochu nudné teorie, přesuneme k výběru a hodnocení jednotlivých stránek. 7

8 Výběr zkoumaných webových stránek V základním koši politických stran byly samozřejmě strany v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Těch máme pět: Českou stranu sociálně demokratickou, Občansko-demokratickou stranu, Komunistickou stranu Čech a Moravy, Křesťanskou demokratickou unii Českou stranu lidovou a Unii svobody Demokratickou unii. Další strany vybrané do mého průzkumu získaly mandáty ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004, tj. SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté, NEZÁVISLÍ (strana Vladimíra Železného), pokud nepočítáme strany již působící v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. A poslední strana, kterou jsem zahrnul do mého bádání je Strana zelených, která se v posledních měsících podle průzkumů několika agentur přehoupla přes pěti procentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. To jsou všichni účastníci. Kandidující strana celkem v % 6 ODS Občanská demokratická strana KSČM Komunistická strana Čech a Moravy SNK-ED SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová ČSSD Česká strana sociálně demokratická NEZ NEZÁVISLÍ tabulka počtu a mandátů jednotlivých stran a jejích procentní úspěšnost ve volbách do Evropského parlamentu 2004 zdroj: 8

9 Česká strana sociálně demokratická Po zadání této adresy do internetového prohlížeče vám nenajede, jak byste možná očekávali, hlavní strana České strany sociálně demokratické, nýbrž stránka s hlavním heslem pro letošní volby, logem strany v levém dolním rohu, přímým odkazem na volební program a na hlavní stranu webových stránek strany (viz. obrázek). Na úvodní stránce strany nás uvítá proslov ministra financí, pana Sobotky, o stavu českého trhu a veřejných financí. Uprostřed stránky jsou tzv. důležité odkazy: Odkaz na informace o volebním lídru pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky (dále jen PS PČR), odkaz na informace týkající se letošních voleb, teda hlavně kandidátky jednotlivých krajů. Dalším z velkých, neboli důležitých odkazů, je odkaz Evropská Unie, kde je zpracováno působení ČSSD v EU. Odkaz programová diskuse nás přenese do přehledu jednotlivých dokumentů schválených danými výbory strany, je to trochu chaotické, ale pořád se v tom člověk vyzná. Zajímavým odkazem z šesti tzv. velkých, je rubrika Co média nezveřejnila, kde se nachází jak názory a rozhovory s jednotlivými členy strany, tak i otevřené dopisy vrchních představitelů strany, výjimkou není ani házení špíny mezi jednotlivými stranami a jejich členy. Posledním z těchto hlavních odkazů je odkaz na informace z Programové konference Zde můžete zhlédnout projev pana premiéra, ministra financí, či stáhnout do svého počítače různé dokumenty schválené na konferenci. Další částí úvodní strany je část nazvaná Aktuality. Já osobně chápu tento prostor, jako místo pro aktuální informace týkající se strany, které se staly v posledních dnech, tudíž nechápu, proč je jako první v pořadí Průvodní dopis pana Bohuslava Sobotky z a Volební program ČSSD z ! Až po nich totiž následují aktuální informace a články seřazené podle data vložení. Pokud chce na tyto podstránky strana upozornit, měly by být zařazeny v tzv. důležité, neboli velké odkazy. Takhle pouze matou. Na hlavní straně nechybí ani odkazová lišta, kde si může prohlížitel vybrat další odkazy pro konkrétnější informace. Není to ovšem jen sloupcová rolovací lišta, nýbrž i vodorovná pod hlavním bannerem strany, kde jsou odkazy, které se vší pravděpodobností budete hledat nejčastěji, jako jsou prohlášení, tiskové konference, fotogalerie, odkazy na krajské výbory atd. Na levém kraji úvodní strany je několik odkazů na partnerské stránky, stránky sdružení založených a spolupracujících se Sociální demokracií, jako např. Klub seniorů ČSSD atd. 9

10 Na úvodní straně nechybí ani okénko vyhledávání, které umožní rychleji nalézt žádané informace. Další důležitou informací, kterou sice nepovažuji za úplně nutné mít na hlavní straně, ale je to rozhodně plus, je adresa sídla strany a kontaktní telefon a . Další bodovanou částí, po úvodní straně, byla diskuse. Bodování diskuse mělo dvě části. Přístupnost a rozdělení. Tady bych diskusní fórum ČSSD, nazvané Kavárna, docela i pochválil. Přístup je sice možný až po zaregistrování, ale registrační údaje jsou pouze napsat registrační údaje, a můžete směle využívat diskuse, a to ihned. Jedinou chybou je dle mého názoru, že se vedle odeslané zprávy objeví automaticky IP adresa. Rozdělení diskuse je taktéž dobré. Celkovému obsahu se nedá skoro nic vytknout. Nechybí struktura strany a její stanovy, odkazy na krajské výbory, podrobnější informace o straně, profily jednotlivých osobností strany, které jsou poutavě zpracovány, prostředky komunikace s důležitými členy, které mají většinou zveřejněný . Stránky občas ztrácí přehlednost, hlavně díky uspořádání dokumentů, snadnost pohybu na nich celkem tuto chybičku vynahrazuje. Stránky jsou dobře aktualizovány, v průměru nejsou prodlevy větší jak tři dny. Na stránkách nechybí ani různé bonusové věcičky. Aktuální i dlouhodobý program je ke stažení jak ve verzi.pdf, tak.doc. Je zde možnost stáhnou video i audio verze projevů a vystoupení členů, jejich fotky, loga strany či dokonce i slavného volebního maskota z roku 2004, tzv. Socánka. Poslední částí věcného hodnocení byly odkazy na instituce, kde působí jednotliví členové strany, stránky krajských organizací, atd. Zde se nedá ČSSD nic vytknout. Jsou zde odkazy na jednotlivá ministerstva, kde působí zástupci strany, i na webové stránky jednotlivých krajských organizací. Osobně se mi stránky ČSSD celkem líbily. Vytkl bych jim jen dvě důležité věci. Barevné zpracování působí trochu necelistvým dojmem, přechody jsou občas dost ostré a tzv. házení špíny a nepodložené obviňování jiných politických stran. Z grafického pojetí a dojmu hodnotím v osobním ohodnocení (max. 120 bodů) 105 body a strhávám dalších 30 bodů za obsah, který nezachovává korektnost strany a uráží jiné strany, či dokonce i konkrétní osoby. Tudíž je celkový bodový zisk z kategorie Osobního hodnocení (dojmu) 75 bodů. 10

11 Občansko-demokratická strana Přístup na webové stránky ODS, která má dle politologů i současných výzkumů největší naději vyhrát blížící se volby, bylo velmi lehké nalézt. První věcí, které byste si na úvodní straně všimli, je tzv. daňová kalkulačka, která je součástí programu strany a odkáže vás na volební program ODS, zejména na daňové změny, s názornou ukázkou, jaké by pro vás měly tyto změny důsledky. Nekontroloval jsem úplnou správnost výsledků, ale přibližně odpovídají skutečnosti (vyzkoušel jsem dva příklady). Úvodní strana je dělaná celkem v klidném a skromném provedení, což není nikdy na škodu. Hned pod logem strany je odkazová lišta v barvě strany, která má tzv. záložkový princip. Najedete myší na jednotlivou záložku, ze které Vám vyjede další záložková nabídka. Nechybí zde ani vyhledávací okénko, či odkaz na anglickou verzi stránek. V záložkové liště nad okénkem Hledej leží další záložková lišta, která odkazuje na stránky s volebním programem, zpravodajský portál ODS, stránky o ODS a Evropské unii, či stránky předsedy strany a volebního lídra, Miroslava Topolánka. Mezi částí stránky, která odkazuje na přehled kandidátních listin pro letošní volby do PS PČR, publikaci shrnující 50 hlavních nesplněných slibů ČSSD a další publikaci, která reflektuje plnění volebního programu ČSSD a programová prohlášení posledních tří vlád a odkazem na program, je malá lišta, kde se střídají aktuální informace, tzv. běžící odkaz. Na pravém kraji strany leží sloupec Novinky na zpravy.ods.cz, kde se, jak již název napovídá, nacházejí odkazy na nejnovější články na stránkách zpravy.ods.cz. V hlavní části (tj. střed) stránky je odstavec interaktivně, kde je nabídka zasílání novinek ze stránek em, odkaz na diskusní fórum, atd. Pod tímto odstavcem je něco na styl kalendáře akcí, je zde datum, čas a místo důležitých vystoupení, či tiskových konferencí, sezení členů strany v nejbližších dnech. Na levém kraji úvodní stránky je vyhrazený prostor pro odkazy na jiné stránky, mezi kterými jsou i stránky kde se nacházejí vtipy, karikatury, vtipné výroky atd., které mají za úkol zesměšnit členy vlády a ČSSD. Nezdá se mi to velmi vhodné pro stranu, která sama bude časem třeba potřebovat důvěru voličů. V pravém dolním rohu je odkaz na podstránku s videoklipem známého režiséra Filipa Renče, který je předvolebním spotem ODS a znázorňuje únik ze socialistické jeskyně po modré značce ve stylu slavných filmů o Indiana Jonesovi. Nevím, jestli to brát jako předmět pro pobavení, nebo jako urážku konkurenční strany. Na úplném konci úvodní strany (jako i všech ostatních stran na těchto stránkách) je rozdělení webu s odkazy na ostatní rubriky webu, takže se na stránkách jen těžko ztratíte. Další částí bodování po úvodní stránce je diskuse. Diskuse je zde velmi příjemným prvkem. Je bezvadně rozdělená do jednotlivých programových bloků, ale je tu i všeobecná debata, či debata ohledně členství a spol. Jednotlivé části diskuse mají i obrázek, který 11

12 k tématu náleží. Problém není ani s přístupem do diskusí. Pro přihlášení do diskuse potřebujete jen ovou schránku, na které vám poté přijde heslo pro přihlášení. Prodleva mezi odesláním registračních údajů a přijetím hesla nebývá často větší než 15 minut. Diskusi proto hodnotím velmi kladně. Co se týče obsahu zbytku stránek, byl jsem velmi mile překvapen. Čekal jsem strohý přístup k datům, ale opak byl pravdou. K dispozici je historie strany, volební programy od roku 1992, což mne překvapilo ze všeho nejvíce. K dostání jsou i výsledky voleb taktéž od roku K prohlédnutí i stažení jsou zde stanovy strany, přihláška do strany i zprávy o působení, spolu se zprávami z konferencí, taktéž dost hloubkově zpětně. Co se týče volebního programu, který je uložen na zvláštním odkazu který funguje prakticky samostatně. Na této stránce jsou k dostání kandidátky strany v jednotlivých obvodech. K stažení je zde celý volební program ve formátu.pdf, tak již zmiňovaný videoklip, ale dokonce i ironizující a satirická kampaň Masky zaměřená proti ČSSD a KSČM, skládající se z plakátů ve formátu.pdf, což je vhodné ke stažení, ale o vhodnosti této kampaně se dá značně polemizovat. Celý program (,včetně již zmiňované daňové kalkulačky) je založen na porovnání s ČSSD, což se mi nezdá jako vhodné, ale přesto to považuji za zajímavý nápad. Problémem však bylo zdlouhavé hledání stažitelného volebního programu. Část stránek, kterou bych zde vyzdvihl, jsou profily jednotlivých osobností strany. Nechybí zde popis osoby, ani souhrn příspěvků, tak ani odkaz na osobní webové stránky a kontaktní adresa, či . K celkovému obsahu stránek ještě dodám, že se zde snadno pohybuje, jsou přehledné, jednoduše se dostanete i na informace o místních a krajských organizacích, či kontakty na ně. Nechybí ani stručný kalendář akcí. Problém zde není ani s aktualizací, většinou se zde aktualizuje každý den. Grafický projev stránek na mne velmi zapůsobil svou jednoduchostí. Na stránkách se mi pohybovalo lehce a nebyla prakticky žádná možnost se na nich ztratit. Hodnotím velmi kladně, dost se mi líbily, ale měly jednu velkou chybu. Bohužel tu stejnou jako webové stránky ČSSD, tj. obviňování a házení špíny na jinou stranu. proto by bylo nespravedlivé, kdyby i ODS neobdržela bodovou srážku. Proto z bodů za osobní dojem, které činily 115 bodů, strhávám 35 bodů, což je o 5 bodů víc než u ČSSD, protože tato tzv. špinavá kampaň je zde víc vidět a je zpracována ještě více urážlivou formou. Konečný výsledek za Osobní ohodnocení je tudíž 80 bodů. 12

13 Komunistická strana Čech a Moravy Po otevření stránky na vás čeká poměrně zajímavý obsah se zvláštním pojetím. Hlavní strana je dělaná spíše informativním stylem. Jsou zde články o straně, jednotlivých zástupcích strany, i o problémech, které tato strana považuje za závažné (např. svoz odpadů ze z Německa do ČR, smrt bývalého Jugoslávského prezidenta Miloševiče,...). Stránky jsou udělané v jednoduchém dvojbarevném (červeno-bílém) i grafickém složení, které nijak nekazí věcný obsah stránek. Na hlavní straně nechybí kalendář akcí, odkaz a upozornění na on-line rozhovor s důležitým členem strany. Na hlavní straně je i odkaz na volební program pro letošní volby do PS PČR a stránku, kde si můžete stáhnout zajímavé dokumenty. Na úvodní stránce také nechybí již tradiční logo strany a heslo, které strana používá. Najdete zde také základní informace, čímž je na mysli sídlo strany, kontaktní telefon a . Samozřejmostí je zde i pole hledej, které nám dokáže značně ulehčit práci. V pravém sloupci je mimo odkazů na podstránky také pár odkazů na přátelské weby. Ve sloupci na levé straně zase odkaz do diskuse. Prostě jednoduché, ale přátelské pojetí, jako rozcestník ideální. Ani na stránkách KSČM nechybí diskusní fórum. Bohužel je značně omezené tématy, protože je zde jen jedno na libovolné téma a téma, které je pravidelně obměňováno. Přístup do nich je omezen registrací, jako u ODS, tedy vyplněním jména, příjmení, nickem (tedy jméno v diskusi) a em, kam přijde heslo pro připojení do diskuse. Celkově jsou tyto stránky trochu nepřehledné, volební program je zde pouze ve verzi html, tj. na webové stránce, a s ohledem na jeho obsáhlost, to není přímo ideální řešení. Podobné je to s osobními stránkami jednotlivých osobností. Nějakou chvíli trvá je najít, ale obsah mají celkem pěkný, nechybí představení osobnosti, ani kontakt. Odkazy na jednotlivé krajské a místní organizace se snadno naleznou a nechybí na nich kontakt. K přečtení jsou tu také stanovy strany v plném znění, představení strany. A jak se u politické strany sluší, nechybí tu ani podmínky a nabídka členství. Není to nejlepší, ale špatné také ne. Velký vliv na známce Osobního ohodnocení měla u mne přehlednost stránek a odkazů. Ty občas byly velmi zmatečné. Zajímavé byly také propagační předměty. Problémem je však, že když už jsou prezentovány na internetu, mohly by být dostupné pomocí e-shopu, který je poslední dobou velmi populární, ale na této stránce není ani odkaz, kde lze tyto předměty zakoupit. Zajímavá byla taktéž stažitelná loga a hesla. Stránky byly pro mne přehlednější až s použitím mapy stránek, která práci značně ulehčila. Chyběla mi i verze stránek v jiném cizím jazyce. Lehce řečeno: Je zde vše, co zde budete hledat, ale nemá to přitažlivou formu. Na stránkách jsem nenašel nic, za co bych měl dávat bodové srážky, přesto se mi celkové pojetí webu moc nelíbilo a hodnotím ho 70 body. 13

14 Křesťanská a demokratická unie Česká strana lidová Stránky KDU-ČSL byly snadno k dohledání a jejich obsah mne značně příjemně překvapil. Zpracování v bílé a světle modré je velmi příjemné na oko. Úvodní strana je přehledně poskládána, ač je poměrně dlouhá, což není zrovna příjemné pro hledání. V hlavním poli jsou jak aktuality, rozhovory se členy strany, tak i reportáže a jiné příspěvky jednotlivých členů. V pravém sloupci je kolonka hledej, odkazy na působiště členů strany (vláda, parlament, kraje...) diskusní fórum, ale i spousta dalších zajímavých odkazů. V levém sloupci je diář akcí, odkazy na jednotlivé informace týkající se sjezdu strany v roce 2005, či o stranickém měsíčníku, nechybí zde ani odkaz na stažitelné propagační soubory (loga, tapety...) a i odkazy s informacemi o volbách. Hlavní třídící lišta stránek je umístěna těsně pod horním bannerem, jsou roztříděny jednotlivé části stránek. Úvodní strana je velmi dobře zpracována a je přehledná a hodně informativní. Diskuse na stránkách KDU-ČSL je taktéž velmi dobře zpracovaná, je zde několik témat, ale nechybí zde i tzv. volná, nebo všeobecná diskuse. K účasti na diskusi stačí opět jen vyplnit základní údaje, tedy jméno a , na který přijde heslo, ale k možnosti účastnit se diskuse dostanete možnost upravit si projev stránek dle vlastní libosti. Celkovému obsahu stránek se taktéž nedá skoro nic vytknout. K nalezení jsou stanovy, struktura strany i volební program, který je ale pouze ke stažení, tudíž si nemůžete jen prohlédnout v internetovém prohlížeči, ale i stažení je jednoduší díky dvěma verzím,.pdf a.rtf, která je spustitelná v MS Word. Na stránkách v určitých obdobích probíhají i ankety, i když jsem ke konečnému hodnocení přistoupil v době, kdy zrovna žádná neprobíhala, bylo toto místo (anketa) bodově ohodnoceno kladně, hlavně díky archivu anket. Výhodou těchto stránek je i snadný pohyb na nich. Snadno se naleznou i profily jednotlivých osobností strany, u kterých je popis osobnosti, místa působení a také i kontakt, jak na kancelář, tak třeba osobní . Na stránkách jsou ke stažení také dokumenty ze zasedání a konferencí. Velice pěknou částí jsou možnosti stažení tapet, spořičů obrazovky, či elektronických pohlednic na Váš počítač. Nechybí zde ani odkazy na krajské organizace, instituce, kde působí členové strany, atd. Opravdu velmi dobrá práce. Dobré grafické znázornění, žádné obviňování, přehledná a přístupná diskuse, upravitelný vzhled, vše, co potřebujete najít, máte v rychlosti otevřené. Pro mne je tohle 14

15 takový i trochu vzor pro všechny strany. Stránkám nechybí ani rozhraní v anglickém jazyce. Decentnost je umění, a tady se Picasso vyznamenal. Moje Osobní ohodnocení je 115 bodů. Pět bodů od plného bodového zisku ubírám za občasné prodlevy při aktualizaci, která mnohdy proběhne až po dvanácti dnech. Jinak jsou to špičkové stránky. 15

16 Unie svobody Demokratická unie Zelené provedení webových stránek US-DEU je celkem uklidňující. Hlavní strana je velmi dobře zpracována. Pod hlavním bannerem s logem strany je lišta s políčkem hledej, datum, svátek a aktuální kurzy eura a dolaru vůči české koruně. Na pravé straně téže lišty je ještě pět ikonek. Jde o kontakt na sekretariát, mapu webu, který zjednoduší pohled na web, podobně jako příkaz tree v MS DOS, příkaz tisku, odkaz na a ikonku poslední změny. Na druhé liště je již ale základní třídění webu. Dělí se zde na šest přehledných částí stránek. Prvně na základní informace o straně, pak nové informace, včetně informací týkajících se voleb, poté informace o regionálních organizacích strany, poté ve čtvrtém odkazu na osobnosti strany, v pátém na soubory ke stažení a v posledním na spřátelené www odkazy. Hned pod lištou je místo, kde strana upozorňuje na důležité akci, případně veselou hru s politickým podtextem, či výherní test na téma programu strany. Nalevo od této pozice můžeme naleznout anketu, často s politickým podtextem. Poté následují tři sloupce. V jednom jsou: volby 2006 (veškeré informace týkající se US-DEU a voleb), pak dlouhodobý program a spolu s mapou rozdělení na regiony a regionální organizace strany. Druhý sloupec tvoří kategorie Unie v médiích. Zde jsou rozhovory členů strany, články o straně atd. Třetí sloupec se nazývá Informujeme. Tady naleznete články členů a vyjádření strany k aktuálnímu dění ve státě, politice a ve světě. Na sloupec Informujeme volně navazuje sloupec EURO, kde jsou jak odborné články, tak všeobecné články týkající se České republiky a Evropské Unie. Úvodní stránka na mne udělala dojem. Diskuse bohužel na webu US-DEU chybí. Tuto skutečnost nemá cenu více rozebírat, náleží tudíž za diskusi v bodování nulové hodnocení. Co se týče celkového obsahu stránek. Nechybí zde nic důležitého. Program strany je stažitelný formou plakátů a článků. Struktura strany, stanovy, ani profil vedení a jednotlivých osobností strany nechybí, ba dokonce jsou zpracovány poutavou, přesto stručnou formou, a to se cení. Odkazy na jednotlivé krajské organizace jsou velmi snadno k dostání díky odkazové mapě, kde stačí kliknou na umístění kraje. Všeobecný program strany je shrnut do čtyřech pilířů, které jsou jednoduše popsány. K dohledání jsou zde i zprávy z jednotlivých konferencí a zasedání. Stránky jsou přehledné hlavně díky své jednoduchosti. A co je jednoduché, dá se 16

17 zvládnout rychleji, proto se zde dozvíte vše o straně celkem rychle a bez větší námahy. Přečíst můžete i podmínky členství a možnost členství. Prostě vše, co má být na webu politické organizace. Aktualizace tu probíhá skoro každé dva dny, ale za poslední týden se web vůbec nezměnil. Podle mě celkem slušný web. Mé osobní hodnocení nejvíce ovlivnily doplňující prvky, jako byla hra s předsedy jednotlivých stran z PS PČR, tak soutěž spojená s testem na program US-DEU. Důležitým aspektem byl také přehledný pohyb na stránkách a pojetí informací na nich. Mrzí mě jen chybějící diskuse, velké prodlevy aktualizací a neurčité odkazy. Nechyběla zde ani anglická verze základních informací o straně. Takže konečné osobní hodnocení 80 bodů. 17

18 Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté Úvodní strana této politické organizace, která na sebe nejvíce upozornila ziskem tří mandátů ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004, je přehledná, hodně vypovídající. Pod názvem strany napsaném velkým písmem (vedle něhož je i logo strany) je odkazová lišta, na které najdete nejzákladnější členění stránek. Zde najdete odkazy na stanovy a historii strany, její program, seznam osobností, odkazy na osobní stránky, sekci pro novináře, kde naleznete tiskové prohlášení strany, a nakonec sekci kontakt, kde naleznete kontakt na sídlo strany a její sekretariát. Pod lištou je volební billboard, který můžeme vidět i podél silnic. Pod billboardem je stručné představení strany. V pravém sloupci je velmi pěkná věc, se kterou jsem se při surfování po webových stránkách moc nesetkal představení jednotlivých osobností strany. To se velice v blížících volbách hodí, protože pod fotkou se jménem je ještě vložen názor či motto daného člena strany, a je možné, že nám utkví v mysli. Hned pod představovacím okénkem následuje sloupeček s aktuálními zprávami a tzv. výběrem z tisku, které se týkají strany. V levém sloupci jsou k vidění fotky vedení strany. V hlavním poli nalezneme důležité aktuální informace, týkající se hlavně strany a blížících se voleb. Podobně jako u Unie svobody Demokratické unie jsem zde nenalezl žádnou možnost zapojení do diskuse, možnost zanechat zde své názory, tudíž i SNK-ED nemají za diskusi žádné bodové zisky. Co se týče celkového obsahu stránek, byl jsem velmi kladně překvapen různorodostí článků zde publikovaných, tak zpracováním informací o straně a jejích členech. nechybí zde program do červnových voleb, ani dlouhodobý program, stanovy, historie strany, tiskové zprávy a samozřejmostí je i přihláška do strany. K volebnímu programu bych jen podotkl, že lze stáhnout jen struktura programu, plné znění nebylo k dispozici. Lze zde dokonce stáhnout i zpravodaj strany. Komunikovat se členy strany lze velmi jednoduše, protože na svých osobních stránkách, které jsou součástí webu, mají kontaktní y i telefonní čísla. Osobně bych i řekl, že stránky prezentují jednotlivé osobnosti a jejich názory, místo prezentace strany. Stránky jsou velmi přehledné a snadno se na nich pohybuje. Nechybí odkazy na krajské a místní organizace. Lehce řečeno splňují vše, co by měly podobné stránky mít. Nejvíce se mi na webových stránkách SNK-ED líbil odstaveček Představujeme, kde se každou chvíli objevoval jiný člen strany a prezentoval sebe, své názory i názory strany. I profily jednotlivých členů stran byly velmi poutavé a dobře zpracované. Nechybí zde ani kalendář akcí, ač ve stručné podobě. Tyto webové stránky tudíž hodnotím poměrně vysoko, 100 body, ač se zdají být trochu strohé, jsou velmi příjemně zpracovány. 18

Studie webů politických stran

Studie webů politických stran Studie webů politických stran Vypracovalo poradenské centrum Dobrý web Duben 2006 1 Obsah 1 OBSAH... 1 SHRNUTÍ... 4 1.1 DOSTUPNOST A PŘEHLEDNOST NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ... 4 1.2 PROPAGACE STRANY A VOLEBNÍCH

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZHODNOCENÍ WEBŮ STŘEDNÍCH ŠKOL V PLZEŇSKÉM KRAJI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miroslav Málek Plzeň, 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně

Více

Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu.

Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu. Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu. Jsem snílek, či co je tohle za způsob platby ebooku? Přátelé a čtenáři.

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Jak na Facebook 0 Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Ke zhlédnutí je možné využít elektronickou verzi na adrese: http://jak-na-fb.g6.cz/ 1 Obsah 1. Úvod do sociálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Analýza hotelové internetové prezentace s implementací změn a následným vyhodnocením Bakalářská práce Autor: Lenka Suchomelová, DiS. Studijní obor: Hotelnictví

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Marketingové komunikace politických stran. Bc. Danuše Hykšová

Marketingové komunikace politických stran. Bc. Danuše Hykšová Marketingové komunikace politických stran Bc. Danuše Hykšová Diplomová práce 2008 2 3 ABSTRAKT Posláním politických kampaní je úspěch u voličské veřejnosti. Základem je zvolení správné marketingové strategie

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

Ústav českého jazyka a literatury

Ústav českého jazyka a literatury Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Kabinet informačních studií a knihovnictví Bakalářská diplomová práce 2011 Petra Rybová Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Více

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Expertní analýza na téma: Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Zatraktivnění regionu a města vůči mladým

Více

Příručka pro efektivní využívání ICT

Příručka pro efektivní využívání ICT Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro efektivní využívání ICT Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠPT Jablonec nad Nisou jaro 2014 OBSAH Charakteristika

Více

Role textu na webových stránkách. Eva Lhoťanová

Role textu na webových stránkách. Eva Lhoťanová Role textu na webových stránkách Eva Lhoťanová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Práce zkoumá roli textu na webových stránkách prostřednictvím osmi verzí účelově vytvořené firemní internetové prezentace.

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Webová aplikace pro správu a prezentaci aktivit florbalového

Více

Případová studie uživatelské testování použitelnosti webu NAVRCHOLU.cz. Zpracováno dne: 19. 11. 2006

Případová studie uživatelské testování použitelnosti webu NAVRCHOLU.cz. Zpracováno dne: 19. 11. 2006 Případová studie uživatelské testování použitelnosti webu NAVRCHOLU.cz Zpracováno dne: 19. 11. 2006 Autorská práva k tomuto dokumentu a veškerým souvisejícím materiálům náleží Dobrému webu, bez jehož písemného

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

svazek č. 301 KRONIKA PROJEKTU, PRVNÍ 3 ROKY ČINNOSTI 2006-2008 Spolek pro vojenská pietní místa, o. s 1

svazek č. 301 KRONIKA PROJEKTU, PRVNÍ 3 ROKY ČINNOSTI 2006-2008 Spolek pro vojenská pietní místa, o. s 1 svazek č. 301 KRONIKA PROJEKTU, PRVNÍ 3 ROKY ČINNOSTI 2006-2008 Spolek pro vojenská pietní místa, o. s 1 Motto: NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ HRDINŮ, HROZÍ, ŽE NEBUDE ŽÁDNÉ MÍT, AŽ JE BUDE SKUTEČNĚ POTŘEBOVAT.

Více

INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ

INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ INTERNET PRO HROMADNÉ STRAVOVÁNÍ (studijní materiál 2) Obsah 8 Opakování 10 WWW stránky jídelen 12 Jak vytvořit www stránku 14 Hledání na internetu pro pokročilé 16 Internetové objednávky stravy 23

Více

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra počítačové grafiky a interakce František Bauma Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek Bakalářská práce Praha 2013

Více

Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje. Ivana Jozeková

Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje. Ivana Jozeková Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje Ivana Jozeková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh řešení webové prezentace, konkrétně webové prezentace

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

I my se potřebujeme uplatnit v životě

I my se potřebujeme uplatnit v životě I my se potřebujeme uplatnit v životě CZ.1.07/1.2.11/02.0012 Metodika Programu sociálně psychologického tréninku pro děti připravující se na odchod z dětského domova 1 Program sociálně psychologického

Více

Téma: Analýza poskytovaní internetových služeb pojišťovnami.

Téma: Analýza poskytovaní internetových služeb pojišťovnami. Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Analýza poskytovaní internetových služeb pojišťovnami. Zpracovali: Hana Svobodová Bc. Libor Curych Datum prezentace: 28.11.2005

Více

NÁVRH A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI PIONÝR JEVIŠOVICE

NÁVRH A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI PIONÝR JEVIŠOVICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb NÁVRH A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NEZISKOVOU

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu. Web-Copywriting: Promotional Content on the Internet

Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu. Web-Copywriting: Promotional Content on the Internet Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií Jan Ambrož Bakalářská práce Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu Web-Copywriting: Promotional Content on the Internet Vedoucí práce:

Více