Microsoft Dynamics AX 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft Dynamics AX 2012"

Transkript

1 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a veřejný sektor (připravuje se také maloobchod) a vylepšené základní funkce ERP, například Audit Workbench nebo kontrola rozpočtu, umožňují naplňovat specifické obchodní potřeby s minimálními nároky na přizpůsobení systému. Toto globální řešení jednoduše poroste s vaší firmou a rychle zaměstnancům poskytne informace uzpůsobené na míru jejich pracovní roli, což přispěje ke zvýšení produktivity. Plánování, přehled a dynamická flexibilita podniku Nástroje, jako jsou vylepšené finanční dimenze nebo vrstvená architektura řízená modelem, vám poskytnou jak potřebný přehled, tak schopnost rychle se přizpůsobit měnícím se obchodním potřebám a příležitostem, uvolnit zdroje v oblasti vývoje a řešení a zpřehlednit nasazení (včetně flexibilní volby mezi hostovaným modelem a nasazením ve firemním prostředí), údržbu i správu upgradů. Jednoduchost podporuje přijetí mezi uživateli a snižuje náklady Uživatelé získají konzistentní známé prostředí, bezproblémovou interoperabilitu se systémem Microsoft Office a širší možnosti spolupráce se všemi články dodavatelského řetězce. IT specialisté se tedy mohou zabývat strategickým vývojem, při němž bude zjednodušena správa životního cyklu aplikací. Microsoft a důsledné úsilí o interoperabilitu Čím se tyto funkce vyznačují? Důslednou interoperabilitou tj. interakcí mezi systémy ERP, podnikovými i kancelářskými aplikacemi a podkladovou technologickou platformou. Tato spolupráce je možná v rámci firmy i v cloudu. Microsoft Dynamics AX 2012 i ostatní produkty a technologie Microsoft jsou vždy vyvíjeny s ohledem na důslednou interoperabilitu. S realizací těchto přínosů vám může pomoci celosvětová síť zkušených partnerů. Proto je tedy upgrade na Microsoft Dynamics AX 2012 správným strategickým rozhodnutím. Microsoft vám soustavně přináší výkonná, flexibilní řešení s jednoduchým ovládáním, která představují pro vaši organizaci výhodnou investici dnes, ale i v budoucnu. Vydání produktu Microsoft Dynamics AX 2012 přispívá k naplnění tohoto závazku. Microsoft Dynamics AX 2012 nabízí přes tisíc nových a vylepšených funkcí napříč svými základními moduly ERP a oborovými balíky funkcí. Proto bude i pro vás brzy velkým přínosem, poskytne vaší organizaci flexibilitu a cenné informace pro rozhodování. Díky jeho jednoduchosti si jej uživatelé ve vašem podniku brzy oblíbí a začnou používat, což usnadní údržbu a upgrady. V kombinaci s důrazem na důslednou interoperabilitu tj. přirozenou interakci mezi systémem ERP, kancelářskými aplikacemi Microsoft a technologiemi pro správu IT infrastruktury přispěje tento systém ke zvýšení vašeho náskoku před konkurencí a usnadní zaměstnancům předvídat změny a včas na ně adekvátně reagovat. Uživatelská rozhraní, jako například kanbanový plánovací kalendář, obsahují intuitivní vizualizace, s nimiž budete mít situaci ve výrobě stále pod kontrolou. Konsolidace informací, pracovních postupů, sestav, seznamů úkolů, odkazů a klíčových indikátorů výkonu (KPI) podle rolí na jednotné a snadno přizpůsobitelné pracovní ploše role poskytuje zaměstnancům rychlý přístup k potřebným informacím a možnost na ně reagovat bez ohledu na to, zda pracují v klientu pro Windows nebo ve webovém prohlížeči.

2 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Uživatelské rozhraní na míru rolím Vylepšené uživatelské rozhraní na míru rolím je k dispozici jak v klientovi Microsoft Dynamics AX pro Windows, tak na podnikovém portálu a nabízí uživatelům známé pracovní prostředí a propojení s podnikovými procesy. Tím zvyšuje produktivitu i přehled uživatelů o stavu podniku. Microsoft Word a Excel, výkonné nástroje, které zaměstnanci již znají a ovládají, obousměrně spolupracují se softwarem Microsoft Dynamics AX 2012 a dále tak posilují produktivitu uživatelů. Flexibilnější systém nápovědy nabízí další podporu pro případ potřeby. Klient ERP na míru rolím K vyšší produktivitě přispívají také vylepšení uživatelského rozhraní na míru rolím (RoleTailored) mj. okna s fakty, rychlé karty a podokna náhledu která umožňují zobrazit data z různých zdrojů, aniž by bylo nutné opustit aktuální formulář. K dispozici je i zvýrazňování relevantních položek, multitasking, nové a praktické vizualizace informací atd. a navíc byla snížena pravděpodobnost, že dojde k neúmyslné změně dat. Tato verze obsahuje nové pracovní plochy rolí, například Pokladník nebo Vedoucí rozpočtu. Podnikový portál založený na technologii Microsoft SharePoint Snáze ovladatelné rozhraní zpříjemňuje uživatelům práci díky podoknům akcí a širším možnostem konfigurace. Pracovní prostory pro spolupráci umožňují členům týmu rychle uspořádat a sdílet informace o projektech, marketingových kampaních a příležitostech. Díky ověřování pomocí účtu Windows Live ID, lepšímu vyhledávání i vzhledu stránek se zvýší produktivita. Doplňky pro aplikace Microsoft Office Doplňky pro Microsoft Office uživatelům umožní používat Microsoft Word k tvorbě šablon a dokumentů, ve kterých se spojují strukturované a nestrukturované informace z Microsoft Dynamics AX. Pomocí doplňků pro Excel a Word lze zobrazovat, analyzovat a aktualizovat informace z Microsoft Dynamics AX. Díky obousměrné interoperabilitě mohou uživatelé pracovat s daty v systému Microsoft Dynamics AX a aktualizovat je přímo v aplikaci Excel nebo Word. Nový systém nápovědy Nápověda bude relevantnější pro obor vašeho podnikání. Možnost přizpůsobit témata dává zaměstnancům organizace prostor vytvářet v rámci nápovědy vlastní dokumentaci, rychle nasazovat a distribuovat aktualizace a vyhledávat nebo zobrazovat nápovědu v síti či na webu. Integrované oborové funkce Microsoft Dynamics AX 2012 je řešení speciálně vyvinuté pro organizace v následujících odvětvích: průmysl, veřejný sektor, služby a distribuce (maloobchod se připravuje), takže přímo ve výchozí instalaci obsahuje specializované oborové funkce. Tato verze nově podporuje organizace ve veřejném sektoru. Microsoft Dynamics AX 2012 nabízí jedinečnou kombinaci oborových funkcí v jednotném řešení, které je zpřístupňuje všem zákazníkům. Nejvíce to ocení organizace, které potřebují funkce pro více než jedno odvětví. Pracovní plocha role Vedoucí rozpočtu a stránka se seznamem zákazníků Výroba Díky flexibilitě systému Microsoft Dynamics AX 2012 lze v přímo v tomto řešení provozovat celou řadu procesů a diskrétních modelů výroby. V tzv. smíšeném režimu lze navíc implementovat principy štíhlé výroby způsobem, který je pro vaši společnost optimální. Nový provozní model řízení zdrojů umožňuje efektivně využívat zdroje rozdělené mezi několik závodů. Zdroje (dodavatele, zaměstnance, stroje, nástroje a prostory) lze plánovat, tj. přidělovat úkonům a provozům, podle jejich dovedností (schopností provádět ve výrobě určitou činnost). O výběr zdrojů se postará modul plánování. Modelování a realizace štíhlé výroby ve vašich výrobních postupech povede ke zkrácení dodacích lhůt a redukci nadbytečných zásob v jednotlivých střediscích, umožní považovat práci externistů za službu (a nikoli položku kusovníku) a podpoří dlouhodobé zlepšování prostřednictvím kanbanových panelů a událostí a kanbanových pravidel pro zobrazení, plánování a běh kanbanových úloh. Nový Konfigurátor produktu bere v úvahu všechna omezení a umožňuje efektivně vytvářet, udržovat a opakovaně používat modely, součásti a atributy produktů. Dílenský personál může k registraci odpracované doby nebo počtu vyrobených kusů využívat registrační formulář s podporou dotykového ovládání. Díky tomu pak vedoucí pracovníci mohou stanovit prioritu jednotlivých úloh a provádět akce jako zahájení nebo ukončení úlohy. 2 Microsoft Dynamics AX 2013 náhled 1 Aktuálně k dispozici ve čtyřech zemích

3 Veřejný sektor Pro podporu finančního účetnictví ve veřejném sektoru lze využívat neomezený počet dimenzí. Generování sestav nabízí širší možnosti na úrovni fondu, programu, resortu, organizace, grantu, projektu, úřadu a objektu. K dalším funkcím patří kvalitnější stanovení cen umožňující reagovat na rozsáhlé změny, inteligentní zaokrouhlování v závislosti na měně a částce a převod cen do několika různých měn na základě referenčního ceníku. Víceleté rozpočty, účetnictví a výkaznictví pro projekty a granty s možností sledovat několik zdrojů financování a automatickou distribucí prostředků v souladu s pravidly daného programu, například: 1) propojení transakcí s konkrétním zdrojem financování, 2) seřazení finančních zdrojů podle priority, 3) omezení některých zdrojů financování pouze na určité činnosti nebo výdaje a 4) podpora vzájemných souvislostí mezi prostředky a granty. Před zaúčtováním původních dokladů je možné definovat rozúčtování a zobrazit položky dílčího hlavního deníku. Pomocí definicí účtování lze mezi různými fondy automaticky vytvořit položky splatné kam/splatné odkud. Implementace flexibilního fakturačního modulu na úrovni oddělení umožní efektivní spolupráci se zákazníky a zároveň významně sníží časovou náročnost řízení procesů. Služby Kvalitnější zpracování návrhů a cenových nabídek pro projekty a lepší kontrola projektového rozpočtu díky detailní struktuře komplexních prací, možnosti definovat milníky, přiřadit úkoly a přesně specifikovat výstupy. Lepší funkce pro prognostiku, plánování a přidělování vhodných zdrojů k jednotlivým projektům ve správnou dobu a na správném místě, tak aby jejich individuální dovednosti a schopnosti odpovídaly požadovaným pracovním úkolům a cílům projektu. Pracovní prostory pro spolupráci v systému Microsoft SharePoint Server zlepšují spolupráci na projektech a podporují využití nejlepších osvědčených postupů a metodologií pro poskytování služeb. Na tomto základě lze vybudovat kvalitnější a interaktivnější vztahy se servisními partnery a klienty. Distribuce Napříč organizací bude možné nasadit lepší funkce pro plánování dodavatelského řetězce, včetně nových zobrazení, která znázorňují veškerou vnitropodnikovou nabídku a poptávku. Navíc se plánovaná vnitropodniková poptávka zobrazí i následným subjektům v rámci organizace, a lze ji tedy zahrnout do souhrnného plánování. Pro podporu plánování a řízení je k dispozici i komplexní pohled na doložení externích objednávek prostřednictvím víceúrovňového formuláře pro doložení. Plánování dodávek Základní funkce sady ERP Microsoft Dynamics AX 2012 zvedá laťku výkonných systémů ERP a podporuje provozní efektivitu v celé řadě důležitých funkčních oblastí. Microsoft Dynamics AX 2012 přináší jak nové funkce, například řízení vztahů s dodavateli, správu obchodních případů nebo nástroj Audit Workbench, ale také významná zlepšení v následujících oblastech: finance, prodej a marketing, zásobování, projektové účetnictví, řízení lidského kapitálu, řízení dodavatelského řetězce, skladové hospodářství a kompatibilita a interní řízení. Finance Rychlé vytváření neomezeného počtu finančních dimenzí v podobě formulářů, které lze sdílet napříč všemi právnickými osobami a získat tak komplexní přehled o celém podniku, transparentní auditové záznamy a podrobné analýzy situace. Informace o rozpočtu se promění v přesné manažerské nástroje reflektující pracovní postup a umožňující víceúrovňové, přizpůsobitelné a hierarchické řízení rozpočtu včetně definování toho, jak mají být řízeny výdaje. Budete tedy mít celý nákupní proces pevně pod kontrolou. Ve vylepšeném prodejním procesu mohou uživatelé vkládat prodejní objednávky produktivněji, neboť postačí zadat méně informací, což výrazně zrychluje práci. Záhlaví i řádkové položky prodejní objednávky jsou tak snáze přístupné. Totéž platí i o funkcích pro zkušené uživatele, které umožňují měnit výchozí nastavení a přizpůsobovat prodejní objednávky. Přímo v hlavní knize je možné nastavit, zobrazit a spravovat břemena, včetně závazků vyplývajících z nákupních objednávek, a spravovat položky pracovních postupů s ohledem na roční závěrku a břemena. 3

4 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Optimalizace procesu inkasa plateb ušetří čas, umožní efektivnější interakci se zákazníky a zlepší váš finanční tok. Možnost definovat rozúčtování nebo zobrazit položky dílčího hlavního deníku před zaúčtováním původních dokladů přispěje ke zjednodušení a zpřesnění zpracování požadavků, objednávek, faktur a dalších důležitých transakcí. Pro potřeby řízení kvality je k dispozici nová funkce blokování zásob, která může fungovat jak manuálně, tak automaticky. Ta mimo jiné přispívá ke zvýšení flexibility a úrovně detailů ve specifikaci kvality objednávky. Dvě nové sestavy v systému Microsoft Dynamics AX 2012 zlepšují vykazování hodnoty zboží na cestě mezi společnostmi. Provozní efektivita zpracování závazků se zvýší díky novým funkcím pro párování faktur, přidělování plateb, zpracování a evidenci zálohových plateb za objednávky, přidávání řádků na faktury atd. Můžete-li přesněji definovat a řídit, jaké informace mají být zaznamenávány, získáte lepší přehled o stavu podniku. Vylepšení architektury systému, které umožňuje sdílet hlavní finanční údaje mezi právnickými osobami, povede ke zvýšení produktivity a přesnosti účetních záznamů. Možnost přenášet nákupní objednávky a rozpočty do dalšího období byla zlepšena tak, že se výrazně sníží časová i pracovní náročnost roční závěrky. Prodej a marketing Microsoft Dynamics CRM Connector poskytuje přístup k informacím uloženým v systému Microsoft Dynamics CRM 2011, a to jak v interním nasazení, tak online. Nové funkce pro správu případů zvýší efektivitu otevírání, přidělování a řešení požadavků zákazníků, inkasa plateb apod. i následné komunikace. Nákup a zásobování Funkce pro nákup a zásobování na platformě Microsoft Dynamics AX umožňují řízení přímého i nepřímého nákupu zboží a služeb. Verze Microsoft Dynamics AX 2012 přináší následující vylepšení: Samoobslužné funkce: Pracovníci mohou objednávat běžné zboží a služby z prohledávatelných online katalogů. Chcete-li zvýšit efektivitu práce dodavatelů, umožněte jim provádět některé úkony online, např. aktualizaci dat profilu, žádost o přidání nových uživatelů, žádost o rozšíření rozsahu nabídky, uložení obsahu do katalogu, odesíláníaktur, kontrolu plateb apod Katalogy položek pro interní spotřebu lze umístit na interní nákupní web, na němž bude možné tyto položky importovat, přidávat, upravovat, publikovat a vyhledávat. Můžete se však také přímo připojit ke katalogu dodavatele. Na virtuálním pracovišti mohou vedoucí kategorií řídit celkové výdaje na příslušnou kategorii. Pracovní plocha role pro nákup nabízí funkce jako agregace požadavků, řízení pracovních front, správa kategorií apod. Nákupní procesy a zásady můžete podpořit ustavením centrální nákupní kanceláře pro celou organizaci. Lze snadno vytvořit a udržovat jednu i více zásad nákupu, které pak budou přiřazeny jednotlivým skupinám žadatelů v rámci organizace. Správa dodavatelského řetězce Řádkovou položku nákupní objednávky, popřípadě prodejní objednávku, lze snadno převést na plán dodávky a zachovat nárok na slevu v plné výši i v případě, že by to vedlo k rozdělení dodávky na několik částí. Dotykově ovládané rozhraní ve výrobním provozním systému Řízení projektů a účtování o nich Při vytváření rozpočtu projektu se zobrazí souhrn umožňující srovnání se zdrojem financování. Před odesláním rozpočtu tak do něj lze zanést případné opravy. Tvorba a řízení projektů pomocí podnikového portálu dovolují vzdálený přístup a snižují tak potíže s instalací a aktualizacemi softwaru. Zlepšené zadávání časových údajů a vylepšené uživatelské prostředí ve webovém prohlížeči i v klientské aplikaci zvyšují efektivitu při vytváření pracovních výkazů. Výnosy lze přidělovat a rozúčtovávat na základě interních prodejních cen práce, kategorií a dimenzí, takže je možné monitorovat ziskovost jednotlivých alokačních oblastí. Lepší integrace s produktem Microsoft Project Server 2010 zlepšuje správu komplexních portfolií projektů a umožňuje vyšší úroveň optimalizace plánování zdrojů. Řízení lidského kapitálu Ke zvýšení produktivity jednotlivých pracovníků přispívá zobrazení dat, výstrah, seznamů úkolů a sestav, které jsou relevantní pro určité pracovní zařazení, na příslušné pracovní ploše role. Na podnikovém portálu a v klientské aplikaci Microsoft Dynamics AX pro Windows jsou k dispozici více než dvě desítky předdefinovaných pracovních ploch rolí. Portál pro zaměstnance a nástroje pro řízení pracovních postupů zajišťují dodržování ustanovených zásad pro vykazování a schvalování výdajů detailněji než dosud. Zaměstnanci si navíc mohou sami kontrolovat plnění svých výkonnostních cílů. 4 Microsoft Dynamics AX 2013 náhled

5 Základna aplikace Základnu aplikace představují hlavní data, referenční data a globální moduly. Díky zlepšení těchto tří oblastí v systému Microsoft Dynamics AX 2012 dochází ke zjednodušení definice hlavních i referenčních dat a globální moduly lze využívat napříč všemi právnickými osobami, z nichž se podnik skládá. Hlavní data Organizační model: Umožňuje přesnější modelování organizačních struktur, zachycuje detailněji větší počet hierarchií, zajišťuje generování vyspělejších sestav, zlepšuje zabezpečení a usnadňuje sdílení dat. Služby pro zaměstnance na podnikovém portálu Záznamy o zaměstnancích lze snadno zobrazit a přenášet, což snižuje manuální pracnost náboru, zaškolení, kariérního rozvoje a přeložení zaměstnance i rozvázání pracovního poměru. Globální adresář: Vytvoření více než jednoho adresáře, řízení přístupu k adresáři, selektivní vynucení zásad pro adresář a vytváření záznamů pro žadatele přímo na základě formuláře žádosti. Správa informací o produktu: Definice produktů a souhrnné definice sad produktů lze vytvářet a udržovat napříč celou organizací a sdílet s ostatními společnostmi tak, abyste měli centrální úložiště produktů stále pod kontrolou. Aplikace Správa výdajů určená pro podnikový portál systému Microsoft Dynamics AX 2012 byla v mnoha aspektech vylepšena, aby pomohla dále zpřehlednit postupy a zvýšit produktivitu. Jedná se především o zadávání výdajů, žádost o vyplacení zálohy, reklamaci transakce na kreditní kartě, cestovní příkaz a delegování vyúčtování výdajů. Vylepšeny nebo doplněny byly také funkce pro schvalování vyúčtovaných výdajů, cestovních příkazů a záloh v hotovosti. Globální rizika a dodržování předpisů Audit Workbench umožňuje definovat a upřesnit firemní zásady a automatizovat proces auditu. Evidence spotřebované energie a emisí skleníkových plynů je jedním z proaktivních kroků v rámci monitorování vlivu organizace na životní prostředí. Vylepšený řídicí panel pro analýzu udržitelnosti provozu a vlivu na životní prostředí má novou přiřazenou datovou krychli a zprostředkuje monitoring spotřebované energie, uhlíkové stopy a klíčových ukazatelů pro produkci odpadů a spotřebu vody. Tyto funkce lze snadno nastavit v grafickém rozhraní a citlivostní analýza pak umožňuje posoudit efekt navrhovaných změn. Dodržování platných zákonů, norem, směrnic a obchodních pravidel lze zajistit s pomocí vylepšeného centra kompatibility se zlepšenými možnostmi interního řízení, dále nové knihovny výchozích řídicích opatření a nového průvodce importem a mapováním. Funkce pro konkrétní zemi Dostupnost kontrolních funkcí se řídí umístěním právnické osoby. Microsoft Dynamics AX 2012 přitom pracuje se zemí, která je uvedena v primární adrese dané právnické osoby. Pokud má právnická osoba adresu například v Kanadě, budou uživatelé pracovat se speciálními funkcemi pro Kanadu. Organizační model Referenční data Zlepšení funkcí pro časová pásma: Preferenci časového pásma lze snadno nastavit nebo změnit díky podpoře více časových pásem. Preferované časové pásmo je možné synchronizovat s místním časovým pásmem a zobrazovat jednotlivé transakce v kontextu různých časových pásem. Globální moduly Správa zásad: Tato nová funkce vám pomůže implementovat jednotnou nákupní strategii, která platí pro všechny zaměstnance, nákupčí a dodavatele. Celá řada funkcí systému Microsoft Dynamics AX 2012 podporuje lokalizaci pro různé země. Další informace naleznete na webu CustomerSource. 5

6 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Business intelligence a vytváření sestav Funkce pro business intelligence a sestavy v systému Microsoft Dynamics AX 2012 zahrnují více než 800 sestav služby Microsoft SQL Server Reporting Services, 11 datových krychlí systému SQL Server Analytics Server a vylepšení celé platformy. Microsoft SQL Server Reporting Services Produkční sestavy systému Microsoft Dynamics AX v sobě spojují výkonnost služby SQL Server Reporting Services s jednoduchostí a flexibilitou řešení Microsoft Dynamics AX. Vedle více než 800 integrovaných sestav poskytuje řešení Microsoft Dynamics AX 2012 také průvodce migrací stávajících sestav v jazyce X++ a integrované možnosti zabezpečení založené na rolích. Automatické generování sestav služby SQL Server Reporting Services vám pomůže plnit náročné požadavky na vytváření sestav a snižovat vytížení oddělení IT. K vytváření základních sestav slouží doplněk Charting Control sady Microsoft Visual Studio Podpora globálního provozu: Možnost vytvořit sestavu v určitém jazyce a poté v rozhraní pro tvorbu sestav automaticky vygenerovat sestavy v dalších jazykových verzích je velkým přínosem zejména pro společnosti s globální působností. Server pro analýzu se systémem Microsoft SQL Server Nové datové krychle pro analýzu udržitelnosti pracovních postupů a ochranu životního prostředí umožňují okamžitě rozpoznat problémy v podnikových procesech a podniknout příslušné kroky. Můžete sledovat historii a aktuální stav a generovat sestavy analyzující výkon. Předpřipravené datové krychle lze snadno implementovat, konfigurovat a přizpůsobit díky uživatelskému rozhraní s průvodci, které vám během instalace systému Microsoft Dynamics AX 2012 pomůže nasadit předem vytvořená řešení business intelligence. Platforma Strukturální vylepšení systému Microsoft Dynamics AX 2012 mohou podpořit efektivitu provozu IT v organizaci a přinést vám vyšší hodnotu. K těmto vylepšením patří grafický editor pracovních postupů a cloudové služby, které pomáhají snížit míru složitosti v IT a nároky na počáteční kapitálové investice. Díky vylepšení rozhraní Application Integration Framework a nové koncepci programování vytvářejí IT specialisté menší množství kódu. Zabezpečení založené na rolích urychluje implementaci interních kontrolních mechanismů. Množství nových a vylepšených funkcí podnikového portálu pak umožňuje využívat výhod systému Microsoft Dynamics AX 2012 prostřednictvím Internetu a webového prohlížeče. Grafický editor pracovních postupů Služby (weby, platby a komerční služby) Ucelené podnikové procesy podporují cloudové služby, jež jsou nákladově efektivní, lze je snadno nasadit i používat a plně integrovat s vaší stávající interní či hostovanou implementací systému Microsoft Dynamics AX. Služby webů pro řešení Microsoft Dynamics ERP rozšiřují podnikové procesy a pracovní postupy systému Microsoft Dynamics AX 2012 na web a umožňují tak uživatelům v podniku spolupracovat se zákazníky a dodavateli při minimální investici do oblasti IT. Platební služby pro řešení Microsoft Dynamics ERP zahrnují platební bránu 1. úrovně s certifikací PCI. Ve výchozím nastavení podporují ověřování, vyrovnání, anulování a vracení prostředků, ověřování adres a zpracování nákupních karet úrovně 2 a 3. Komerční služby pro řešení Microsoft Dynamics ERP zajišťují integraci systému Microsoft Dynamics AX 2012 s online prodejními kanály organizace. Webová součást Connect Gadget Web Part řešení Microsoft Dynamics Online pro pracovní plochy rolí obsahuje prezentaci odkazů a informací relevantních pro roli konkrétního uživatele, včetně odkazů na web CustomerSource, obsah publikovaný v rámci komunity, výukové materiály a články znalostní báze. Tuto miniaplikaci lze přidat na hlavní stránku pracovní plochy role, případně na osobní stránky této plochy. Integrace služeb a aplikací K dispozici máte nové funkce, jako například: zpřístupnění obchodní logiky jazyka X++ jako služby do externích systémů, což prodlužuje životnost investic do kódu v jazyce X++ (mj. více než 90 služeb pro dokumenty); podporu integrace včetně podpory souborů v jiných formátech než XML, flexibilního zpracování chyb či podpory hromadného importu; snadný přístup ke skupinám služeb; využití prostředí obchodních operací k tvorbě aplikací nebo přijímání vstupů z externích služeb v jazyce X++. To vše vám usnadní konfiguraci a správu služeb. Pracovní postupy Nové výkonné funkce umožňují vytvářet složitější pracovní postupy a samostatné pracovní postupy pro každý řádek spojený se záhlavím, případně automatizované pracovní postupy, jež se obejdou bez lidského zásahu. Grafický editor pracovních postupů je dokonce umožňuje vytvářet pouhým přetažením myší. Fronty pracovních položek pomáhají uživatelům řídit, na čem právě pracují, a v případě potřeby rovnoměrně rozdělovat zátěž v rámci týmu. 6 Microsoft Dynamics AX 2013 náhled

7 Zabezpečení založené na rolích Pro objekty jednotlivých aplikací můžete vytvořit bezpečnostní oprávnění, která usnadňují údržbu a umožňují opětovné využití bezpečnostních konstrukcí. Zásady zabezpečení lze zavést pro jednotlivé záznamy tabulek, což dovoluje vyšší přesnost. To vše vám usnadní konfiguraci a správu služeb. Vylepšení podnikového portálu Prvky integrované do podnikového portálu lze snadno vyvíjet v sadě Visual Studio Podnikový portál podporuje hierarchie tabulek, jež umožňují efektivněji strukturovat databáze, a nový model zabezpečení s vyšší mírou kontroly. Kancelářské aplikace Microsoft a technologie IT infrastruktury Klíčovou silnou stránkou systému Microsoft Dynamics AX 2012 je jeho interoperabilita s dalšími produkty a technologiemi Microsoft. Z technické perspektivy je tak zajištěn efektivní vývoj s přiměřenými náklady. Uživatelé pak mohou výhody interoperability zúročit ve vyšší produktivitě a integritě dat. Úložiště modelů v systému SQL Server Úložiště modelů v systému Microsoft SQL Server umožňuje udržovat jediné úložiště pro data a metadata. Podpora sady Visual Studio 2010 Výhoda integrovaného vývojového prostředí, nových nástrojů a materiálů k sadě Visual Studio 2010, jež jsou k dispozici po celém světě, vám umožní modelovat prvky obchodních aplikací, jež lze integrovat do systému Microsoft Dynamics AX Microsoft Team Foundation Server 2010 dovoluje efektivněji spravovat zdrojový kód, včetně větvení a pracovních položek. Seznam zákazníků v rámci podnikového portálu Řešení, aplikace a technologie Microsoft Funkce systému Microsoft Dynamics AX 2012 podporují produkty Microsoft SQL Server 2008 R2 (včetně služeb SQL Server Reporting Services a SQL Server Analysis Services), Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft Search Server 2010, Microsoft Search Server Express 2010 a Microsoft Fast Search Server 2010, Microsoft Office 2010, Microsoft Project Server 2010 a Microsoft Visual Studio Úplné požadavky na systém budou zveřejněny před všeobecným uvedením systému Microsoft Dynamics AX Nové možnosti programování Sada nových funkcí vylepšuje návrh datových modelů a opětovné využití součástí schémat, což přispívá k vývoji, používání a údržbě flexibilnějších a přesnějších informací a sestav podporujících vyšší produktivitu. Integrované vývojářské prostředí Veškeré prvky aplikací se ukládají do jednoho úložiště a distribuují ve fyzických modulech označovaných jako modely. Modely lze snadno kombinovat a přidávat tak další funkce. Vývojáři mají k dispozici nástroje aplikací MorphX a Visual Studio. Vylepšení prostředí pro upgrade dat Upgrade dat lze provést se zkrácením přerušení chodu podniku: větší část práce na upgradu lze zvládnout za provozu systému Microsoft Dynamics AX a s využitím nového modelu porovnávajícího zdroj s cílem (source-to- -target), který umožňuje škálování s využitím vyšší míry paralelizace mezi různými fázemi upgradu. K dispozici je možnost přímého upgradu z verze Microsoft Dynamics AX 4.0 nebo Microsoft Dynamics AX 2009 na verzi Microsoft Dynamics AX

8 Udělejte další krok na cestě k dynamičtějšímu podnikání a připojte se k vizi řešení Microsoft Dynamics. To je určeno organizacím, jež se chtějí neustále rozvíjet a reagovat na ekonomické výzvy i změny v provozu a organizaci. Jestliže vaše organizace naplánuje upgrade na systém Microsoft Dynamics AX 2012, posílí svou flexibilitu a bude se umět rychleji přizpůsobit změnám, expandovat na nové trhy a vyvíjet inovativní produkty a služby. Poraďte se se svým partnerem o tom, jaké přínosy může vašemu podnikání přechod na systém Microsoft Dynamics AX 2012 nabídnout. Další informace o aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 naleznete na webu na adrese: WEBCOM a.s. Patříme k nejvýznamnějším partnerům společnosti Microsoft v oblasti podnikových informačních systémů (ERP) v České republice. Dodáváme řešení na platformě Microsoft Dynamics, která splňují náročná kritéria a požadavky našich zákazníků. Specializujeme se na řešení pro oblast zdravotnictví, automotive, strojírenství, chemického průmyslu, developmentu, retailu a utilit. Následnou péči o klienty zajišťuje samostatné supportní oddělení, které se stará o více jak 200 zákazníků. Společnost WEBCOM a. s. má vlastní partnerskou síť Webcom Dynamics Network pro prodej a implementaci podnikových informačních systémů Microsoft Dynamics v České republice a na Slovensku. Společnost také disponuje vlastním školicím střediskem Webcom Education Point, které nabízí kurzy a vzdělávací programy zaměřené na Microsoft technologie. WEBCOM a.s., U Plynárny 1002/97, Praha 10,

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Technologie Sharepoint

Technologie Sharepoint Jan Salajka 25. 3. 2010 ČVUT FEL Technologie Sharepoint Letem světem Sharepoint - Co to je??? Je to technologie Slouží především k řízené tvorbě a správě informací ve webovém prostředí Slouží jako podklad

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Předmluva 17. Stručný úvod 17 Cílová skupina 18 Cvičení a řešení 18 Poděkování 19 Zpětná vazba od čtenářů 19 Errata 19

Předmluva 17. Stručný úvod 17 Cílová skupina 18 Cvičení a řešení 18 Poděkování 19 Zpětná vazba od čtenářů 19 Errata 19 Obsah Předmluva 17 Stručný úvod 17 Cílová skupina 18 Cvičení a řešení 18 Poděkování 19 Zpětná vazba od čtenářů 19 Errata 19 BCAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV 21 Co je Microsoft Dynamics

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Microsoft Dynamics NAV vám pomůže realizovat vaši podnikatelskou vizi

Microsoft Dynamics NAV vám pomůže realizovat vaši podnikatelskou vizi Microsoft Dynamics NAV vám pomůže realizovat vaši podnikatelskou vizi Tvrdě jste pracovali na tom, abyste vybudovali vizi pro vaše podnikání. Microsoft Dynamics NAV je řešení, které vám pomůže tuto vizi

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Vše co potřebujete vědět o SAP Business One. 1 Vysvětlení základních pojmů. Sumář odpovědí na základní otázky. Kdo je SAP?

Vše co potřebujete vědět o SAP Business One. 1 Vysvětlení základních pojmů. Sumář odpovědí na základní otázky. Kdo je SAP? Vše co potřebujete vědět o SAP Business One Sumář odpovědí na základní otázky 1 Vysvětlení základních pojmů Kdo je SAP? SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing) je celosvětový leader

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

QAD Business Intelligence

QAD Business Intelligence QAD Business Intelligence Vladimír Bartoš, Pavel Němec Konzultanti 13.6.2012 Komponenty QAD BI Analytické tabule pro podporu rozhodování Spolupráce uživatelů nad analyzovanými daty Reporty Generátor analytických

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Automobilový výrobce společnost ŠKODA AUTO, která působí na více než 100 trzích v rámci celého světa, implementovala cloudové řešení MS Azure. Nahrazením původního řešení

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Podnikový informační systém

Podnikový informační systém Podnikový informační systém PROFIS 2016 CRM Profis 2016 Profis CRM je podnikový informační systém pro komplexní řízení vztahu se zákazníky. Díky rozsáhlé funkcionalitě a připraveným modulům lze systém

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze )

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze ) Základní informace: Vývojová skupina Gabvar byla založena v roce 2007. Náplní skupiny je vývoj aplikací pro podporu procesů v oblasti managmentu, údržby a logistiky. Jsme skupinou pracovníků s praxí na

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

CRM v Microsoft Office Outlook

CRM v Microsoft Office Outlook CRM v Microsoft Office Outlook Také nová verze Microsoft Dynamics CRM spoléhá na to, že uživatelé při výkonu svých standardních úkolů budou již v podstatě vyplňovat vstupní data CRM systému. Obchodníci

Více

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací MÚZO Praha s. r. o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 www.muzo.cz obchod@muzo.cz

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Případová studie ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Jak jsme společnosti ČSOB zefektivnili práci s firemními klienty ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Celý projekt začal v srpnu, přičemž

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search Agenda SAP Business One Analytics Powered by SAP HANA (B1A) Analytic Content and Enterprise Search Přehled Dashboardy

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Digitální stavební deník

Digitální stavební deník e den www.stavebnidenik.info Digitální stavební deník e den DIGITÁLNÍ STAVEBNÍ DENÍK www.stavebnidenik.info Digitální stavební deník je centralizovaný systém pro komplexní evidenci agendy stavebních deníků.

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

Možnosti reportingu v produktech řady EPM

Možnosti reportingu v produktech řady EPM Možnosti reportingu v produktech řady EPM Martin Répal Senior konzultant/manager EPM MCITP, MCP, MOS, MCTS, vtsp, Prince II martin.repal@autocont.cz 1 Jak je to s reportingem? Má SW produkt reporty? Tak

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Allegro framework. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Framework

Allegro framework. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Framework Allegro framework Všechny Allegro produkty jsou postaveny na společné vývojové platformě Allegro Framework. Jedná se o programové a uživatelské rozhraní, které jsme vytvořili s cílem získat společnou webovou

Více

ABRA Gen. E-shop. Produktový list

ABRA Gen. E-shop. Produktový list ABRA Gen E-shop Produktový list Nástroj, který přináší peníze E-shop je moderním prostředkem prodeje, bez něhož se v dnešní době neobejde žádná firma vyžadující: prodej koncovým zákazníkům (B2C), velkoobchodní

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

ORACLE ZÁVAZKY. Prohlížení schválených splátek nájemného, které jsou importovány z modulu Oracle Property Manager.

ORACLE ZÁVAZKY. Prohlížení schválených splátek nájemného, které jsou importovány z modulu Oracle Property Manager. ORACLE ZÁVAZKY Oracle Závazky je aplikace pro správu výdajů, která zrychluje proces od nákupu po platbu a zároveň umožňuje účinné finanční řízení a poskytuje strategické informace o finančním hospodaření.

Více

Případová studie.

Případová studie. Případová studie Centrum podpory projektů VUT v Brně vsadilo na řešení na platformě Microsoft, to nabídlo řešitelům projektů i univerzitě zcela nové možnosti www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země:

Více

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz Projekt Nové SINPRO Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50 www.czechtrade.cz Úvod Prezentace projetu nové SINPRO Cíle projektu Rozdělení projektu do realizačních

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem

NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem PŘÍNOSY ŘEŠENÍ NETSUITE Přínosy zjištěné

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Paython www.paython.cz

Paython www.paython.cz Paython www.paython.cz Nejvyspělejší platební centrum pro bezpečné internetové platby Komplexní řešení pro vaše internetové platby Platební centrum Paython je unikátní systém pro komplexní správu internetových

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl Laboratorní software Laboratorní software LabX Flexibilita pracovních postupů Transparentní provoz Široké možnosti bezproblémového připojení Bezpečnost procesů LabX Výkon na Váš stůl Software LabX Jednoduše

Více

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů ABBYY Automatizované zpracování dokumentů tradiční řešení OCR versus Cloud Jiří Dvořák ECM konzultant Světový leader v produktech pro zpracování dokumentů Individulání uživatelé Malé a střední společnosti

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více