Microsoft Dynamics AX 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft Dynamics AX 2012"

Transkript

1 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a veřejný sektor (připravuje se také maloobchod) a vylepšené základní funkce ERP, například Audit Workbench nebo kontrola rozpočtu, umožňují naplňovat specifické obchodní potřeby s minimálními nároky na přizpůsobení systému. Toto globální řešení jednoduše poroste s vaší firmou a rychle zaměstnancům poskytne informace uzpůsobené na míru jejich pracovní roli, což přispěje ke zvýšení produktivity. Plánování, přehled a dynamická flexibilita podniku Nástroje, jako jsou vylepšené finanční dimenze nebo vrstvená architektura řízená modelem, vám poskytnou jak potřebný přehled, tak schopnost rychle se přizpůsobit měnícím se obchodním potřebám a příležitostem, uvolnit zdroje v oblasti vývoje a řešení a zpřehlednit nasazení (včetně flexibilní volby mezi hostovaným modelem a nasazením ve firemním prostředí), údržbu i správu upgradů. Jednoduchost podporuje přijetí mezi uživateli a snižuje náklady Uživatelé získají konzistentní známé prostředí, bezproblémovou interoperabilitu se systémem Microsoft Office a širší možnosti spolupráce se všemi články dodavatelského řetězce. IT specialisté se tedy mohou zabývat strategickým vývojem, při němž bude zjednodušena správa životního cyklu aplikací. Microsoft a důsledné úsilí o interoperabilitu Čím se tyto funkce vyznačují? Důslednou interoperabilitou tj. interakcí mezi systémy ERP, podnikovými i kancelářskými aplikacemi a podkladovou technologickou platformou. Tato spolupráce je možná v rámci firmy i v cloudu. Microsoft Dynamics AX 2012 i ostatní produkty a technologie Microsoft jsou vždy vyvíjeny s ohledem na důslednou interoperabilitu. S realizací těchto přínosů vám může pomoci celosvětová síť zkušených partnerů. Proto je tedy upgrade na Microsoft Dynamics AX 2012 správným strategickým rozhodnutím. Microsoft vám soustavně přináší výkonná, flexibilní řešení s jednoduchým ovládáním, která představují pro vaši organizaci výhodnou investici dnes, ale i v budoucnu. Vydání produktu Microsoft Dynamics AX 2012 přispívá k naplnění tohoto závazku. Microsoft Dynamics AX 2012 nabízí přes tisíc nových a vylepšených funkcí napříč svými základními moduly ERP a oborovými balíky funkcí. Proto bude i pro vás brzy velkým přínosem, poskytne vaší organizaci flexibilitu a cenné informace pro rozhodování. Díky jeho jednoduchosti si jej uživatelé ve vašem podniku brzy oblíbí a začnou používat, což usnadní údržbu a upgrady. V kombinaci s důrazem na důslednou interoperabilitu tj. přirozenou interakci mezi systémem ERP, kancelářskými aplikacemi Microsoft a technologiemi pro správu IT infrastruktury přispěje tento systém ke zvýšení vašeho náskoku před konkurencí a usnadní zaměstnancům předvídat změny a včas na ně adekvátně reagovat. Uživatelská rozhraní, jako například kanbanový plánovací kalendář, obsahují intuitivní vizualizace, s nimiž budete mít situaci ve výrobě stále pod kontrolou. Konsolidace informací, pracovních postupů, sestav, seznamů úkolů, odkazů a klíčových indikátorů výkonu (KPI) podle rolí na jednotné a snadno přizpůsobitelné pracovní ploše role poskytuje zaměstnancům rychlý přístup k potřebným informacím a možnost na ně reagovat bez ohledu na to, zda pracují v klientu pro Windows nebo ve webovém prohlížeči.

2 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Uživatelské rozhraní na míru rolím Vylepšené uživatelské rozhraní na míru rolím je k dispozici jak v klientovi Microsoft Dynamics AX pro Windows, tak na podnikovém portálu a nabízí uživatelům známé pracovní prostředí a propojení s podnikovými procesy. Tím zvyšuje produktivitu i přehled uživatelů o stavu podniku. Microsoft Word a Excel, výkonné nástroje, které zaměstnanci již znají a ovládají, obousměrně spolupracují se softwarem Microsoft Dynamics AX 2012 a dále tak posilují produktivitu uživatelů. Flexibilnější systém nápovědy nabízí další podporu pro případ potřeby. Klient ERP na míru rolím K vyšší produktivitě přispívají také vylepšení uživatelského rozhraní na míru rolím (RoleTailored) mj. okna s fakty, rychlé karty a podokna náhledu která umožňují zobrazit data z různých zdrojů, aniž by bylo nutné opustit aktuální formulář. K dispozici je i zvýrazňování relevantních položek, multitasking, nové a praktické vizualizace informací atd. a navíc byla snížena pravděpodobnost, že dojde k neúmyslné změně dat. Tato verze obsahuje nové pracovní plochy rolí, například Pokladník nebo Vedoucí rozpočtu. Podnikový portál založený na technologii Microsoft SharePoint Snáze ovladatelné rozhraní zpříjemňuje uživatelům práci díky podoknům akcí a širším možnostem konfigurace. Pracovní prostory pro spolupráci umožňují členům týmu rychle uspořádat a sdílet informace o projektech, marketingových kampaních a příležitostech. Díky ověřování pomocí účtu Windows Live ID, lepšímu vyhledávání i vzhledu stránek se zvýší produktivita. Doplňky pro aplikace Microsoft Office Doplňky pro Microsoft Office uživatelům umožní používat Microsoft Word k tvorbě šablon a dokumentů, ve kterých se spojují strukturované a nestrukturované informace z Microsoft Dynamics AX. Pomocí doplňků pro Excel a Word lze zobrazovat, analyzovat a aktualizovat informace z Microsoft Dynamics AX. Díky obousměrné interoperabilitě mohou uživatelé pracovat s daty v systému Microsoft Dynamics AX a aktualizovat je přímo v aplikaci Excel nebo Word. Nový systém nápovědy Nápověda bude relevantnější pro obor vašeho podnikání. Možnost přizpůsobit témata dává zaměstnancům organizace prostor vytvářet v rámci nápovědy vlastní dokumentaci, rychle nasazovat a distribuovat aktualizace a vyhledávat nebo zobrazovat nápovědu v síti či na webu. Integrované oborové funkce Microsoft Dynamics AX 2012 je řešení speciálně vyvinuté pro organizace v následujících odvětvích: průmysl, veřejný sektor, služby a distribuce (maloobchod se připravuje), takže přímo ve výchozí instalaci obsahuje specializované oborové funkce. Tato verze nově podporuje organizace ve veřejném sektoru. Microsoft Dynamics AX 2012 nabízí jedinečnou kombinaci oborových funkcí v jednotném řešení, které je zpřístupňuje všem zákazníkům. Nejvíce to ocení organizace, které potřebují funkce pro více než jedno odvětví. Pracovní plocha role Vedoucí rozpočtu a stránka se seznamem zákazníků Výroba Díky flexibilitě systému Microsoft Dynamics AX 2012 lze v přímo v tomto řešení provozovat celou řadu procesů a diskrétních modelů výroby. V tzv. smíšeném režimu lze navíc implementovat principy štíhlé výroby způsobem, který je pro vaši společnost optimální. Nový provozní model řízení zdrojů umožňuje efektivně využívat zdroje rozdělené mezi několik závodů. Zdroje (dodavatele, zaměstnance, stroje, nástroje a prostory) lze plánovat, tj. přidělovat úkonům a provozům, podle jejich dovedností (schopností provádět ve výrobě určitou činnost). O výběr zdrojů se postará modul plánování. Modelování a realizace štíhlé výroby ve vašich výrobních postupech povede ke zkrácení dodacích lhůt a redukci nadbytečných zásob v jednotlivých střediscích, umožní považovat práci externistů za službu (a nikoli položku kusovníku) a podpoří dlouhodobé zlepšování prostřednictvím kanbanových panelů a událostí a kanbanových pravidel pro zobrazení, plánování a běh kanbanových úloh. Nový Konfigurátor produktu bere v úvahu všechna omezení a umožňuje efektivně vytvářet, udržovat a opakovaně používat modely, součásti a atributy produktů. Dílenský personál může k registraci odpracované doby nebo počtu vyrobených kusů využívat registrační formulář s podporou dotykového ovládání. Díky tomu pak vedoucí pracovníci mohou stanovit prioritu jednotlivých úloh a provádět akce jako zahájení nebo ukončení úlohy. 2 Microsoft Dynamics AX 2013 náhled 1 Aktuálně k dispozici ve čtyřech zemích

3 Veřejný sektor Pro podporu finančního účetnictví ve veřejném sektoru lze využívat neomezený počet dimenzí. Generování sestav nabízí širší možnosti na úrovni fondu, programu, resortu, organizace, grantu, projektu, úřadu a objektu. K dalším funkcím patří kvalitnější stanovení cen umožňující reagovat na rozsáhlé změny, inteligentní zaokrouhlování v závislosti na měně a částce a převod cen do několika různých měn na základě referenčního ceníku. Víceleté rozpočty, účetnictví a výkaznictví pro projekty a granty s možností sledovat několik zdrojů financování a automatickou distribucí prostředků v souladu s pravidly daného programu, například: 1) propojení transakcí s konkrétním zdrojem financování, 2) seřazení finančních zdrojů podle priority, 3) omezení některých zdrojů financování pouze na určité činnosti nebo výdaje a 4) podpora vzájemných souvislostí mezi prostředky a granty. Před zaúčtováním původních dokladů je možné definovat rozúčtování a zobrazit položky dílčího hlavního deníku. Pomocí definicí účtování lze mezi různými fondy automaticky vytvořit položky splatné kam/splatné odkud. Implementace flexibilního fakturačního modulu na úrovni oddělení umožní efektivní spolupráci se zákazníky a zároveň významně sníží časovou náročnost řízení procesů. Služby Kvalitnější zpracování návrhů a cenových nabídek pro projekty a lepší kontrola projektového rozpočtu díky detailní struktuře komplexních prací, možnosti definovat milníky, přiřadit úkoly a přesně specifikovat výstupy. Lepší funkce pro prognostiku, plánování a přidělování vhodných zdrojů k jednotlivým projektům ve správnou dobu a na správném místě, tak aby jejich individuální dovednosti a schopnosti odpovídaly požadovaným pracovním úkolům a cílům projektu. Pracovní prostory pro spolupráci v systému Microsoft SharePoint Server zlepšují spolupráci na projektech a podporují využití nejlepších osvědčených postupů a metodologií pro poskytování služeb. Na tomto základě lze vybudovat kvalitnější a interaktivnější vztahy se servisními partnery a klienty. Distribuce Napříč organizací bude možné nasadit lepší funkce pro plánování dodavatelského řetězce, včetně nových zobrazení, která znázorňují veškerou vnitropodnikovou nabídku a poptávku. Navíc se plánovaná vnitropodniková poptávka zobrazí i následným subjektům v rámci organizace, a lze ji tedy zahrnout do souhrnného plánování. Pro podporu plánování a řízení je k dispozici i komplexní pohled na doložení externích objednávek prostřednictvím víceúrovňového formuláře pro doložení. Plánování dodávek Základní funkce sady ERP Microsoft Dynamics AX 2012 zvedá laťku výkonných systémů ERP a podporuje provozní efektivitu v celé řadě důležitých funkčních oblastí. Microsoft Dynamics AX 2012 přináší jak nové funkce, například řízení vztahů s dodavateli, správu obchodních případů nebo nástroj Audit Workbench, ale také významná zlepšení v následujících oblastech: finance, prodej a marketing, zásobování, projektové účetnictví, řízení lidského kapitálu, řízení dodavatelského řetězce, skladové hospodářství a kompatibilita a interní řízení. Finance Rychlé vytváření neomezeného počtu finančních dimenzí v podobě formulářů, které lze sdílet napříč všemi právnickými osobami a získat tak komplexní přehled o celém podniku, transparentní auditové záznamy a podrobné analýzy situace. Informace o rozpočtu se promění v přesné manažerské nástroje reflektující pracovní postup a umožňující víceúrovňové, přizpůsobitelné a hierarchické řízení rozpočtu včetně definování toho, jak mají být řízeny výdaje. Budete tedy mít celý nákupní proces pevně pod kontrolou. Ve vylepšeném prodejním procesu mohou uživatelé vkládat prodejní objednávky produktivněji, neboť postačí zadat méně informací, což výrazně zrychluje práci. Záhlaví i řádkové položky prodejní objednávky jsou tak snáze přístupné. Totéž platí i o funkcích pro zkušené uživatele, které umožňují měnit výchozí nastavení a přizpůsobovat prodejní objednávky. Přímo v hlavní knize je možné nastavit, zobrazit a spravovat břemena, včetně závazků vyplývajících z nákupních objednávek, a spravovat položky pracovních postupů s ohledem na roční závěrku a břemena. 3

4 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Optimalizace procesu inkasa plateb ušetří čas, umožní efektivnější interakci se zákazníky a zlepší váš finanční tok. Možnost definovat rozúčtování nebo zobrazit položky dílčího hlavního deníku před zaúčtováním původních dokladů přispěje ke zjednodušení a zpřesnění zpracování požadavků, objednávek, faktur a dalších důležitých transakcí. Pro potřeby řízení kvality je k dispozici nová funkce blokování zásob, která může fungovat jak manuálně, tak automaticky. Ta mimo jiné přispívá ke zvýšení flexibility a úrovně detailů ve specifikaci kvality objednávky. Dvě nové sestavy v systému Microsoft Dynamics AX 2012 zlepšují vykazování hodnoty zboží na cestě mezi společnostmi. Provozní efektivita zpracování závazků se zvýší díky novým funkcím pro párování faktur, přidělování plateb, zpracování a evidenci zálohových plateb za objednávky, přidávání řádků na faktury atd. Můžete-li přesněji definovat a řídit, jaké informace mají být zaznamenávány, získáte lepší přehled o stavu podniku. Vylepšení architektury systému, které umožňuje sdílet hlavní finanční údaje mezi právnickými osobami, povede ke zvýšení produktivity a přesnosti účetních záznamů. Možnost přenášet nákupní objednávky a rozpočty do dalšího období byla zlepšena tak, že se výrazně sníží časová i pracovní náročnost roční závěrky. Prodej a marketing Microsoft Dynamics CRM Connector poskytuje přístup k informacím uloženým v systému Microsoft Dynamics CRM 2011, a to jak v interním nasazení, tak online. Nové funkce pro správu případů zvýší efektivitu otevírání, přidělování a řešení požadavků zákazníků, inkasa plateb apod. i následné komunikace. Nákup a zásobování Funkce pro nákup a zásobování na platformě Microsoft Dynamics AX umožňují řízení přímého i nepřímého nákupu zboží a služeb. Verze Microsoft Dynamics AX 2012 přináší následující vylepšení: Samoobslužné funkce: Pracovníci mohou objednávat běžné zboží a služby z prohledávatelných online katalogů. Chcete-li zvýšit efektivitu práce dodavatelů, umožněte jim provádět některé úkony online, např. aktualizaci dat profilu, žádost o přidání nových uživatelů, žádost o rozšíření rozsahu nabídky, uložení obsahu do katalogu, odesíláníaktur, kontrolu plateb apod Katalogy položek pro interní spotřebu lze umístit na interní nákupní web, na němž bude možné tyto položky importovat, přidávat, upravovat, publikovat a vyhledávat. Můžete se však také přímo připojit ke katalogu dodavatele. Na virtuálním pracovišti mohou vedoucí kategorií řídit celkové výdaje na příslušnou kategorii. Pracovní plocha role pro nákup nabízí funkce jako agregace požadavků, řízení pracovních front, správa kategorií apod. Nákupní procesy a zásady můžete podpořit ustavením centrální nákupní kanceláře pro celou organizaci. Lze snadno vytvořit a udržovat jednu i více zásad nákupu, které pak budou přiřazeny jednotlivým skupinám žadatelů v rámci organizace. Správa dodavatelského řetězce Řádkovou položku nákupní objednávky, popřípadě prodejní objednávku, lze snadno převést na plán dodávky a zachovat nárok na slevu v plné výši i v případě, že by to vedlo k rozdělení dodávky na několik částí. Dotykově ovládané rozhraní ve výrobním provozním systému Řízení projektů a účtování o nich Při vytváření rozpočtu projektu se zobrazí souhrn umožňující srovnání se zdrojem financování. Před odesláním rozpočtu tak do něj lze zanést případné opravy. Tvorba a řízení projektů pomocí podnikového portálu dovolují vzdálený přístup a snižují tak potíže s instalací a aktualizacemi softwaru. Zlepšené zadávání časových údajů a vylepšené uživatelské prostředí ve webovém prohlížeči i v klientské aplikaci zvyšují efektivitu při vytváření pracovních výkazů. Výnosy lze přidělovat a rozúčtovávat na základě interních prodejních cen práce, kategorií a dimenzí, takže je možné monitorovat ziskovost jednotlivých alokačních oblastí. Lepší integrace s produktem Microsoft Project Server 2010 zlepšuje správu komplexních portfolií projektů a umožňuje vyšší úroveň optimalizace plánování zdrojů. Řízení lidského kapitálu Ke zvýšení produktivity jednotlivých pracovníků přispívá zobrazení dat, výstrah, seznamů úkolů a sestav, které jsou relevantní pro určité pracovní zařazení, na příslušné pracovní ploše role. Na podnikovém portálu a v klientské aplikaci Microsoft Dynamics AX pro Windows jsou k dispozici více než dvě desítky předdefinovaných pracovních ploch rolí. Portál pro zaměstnance a nástroje pro řízení pracovních postupů zajišťují dodržování ustanovených zásad pro vykazování a schvalování výdajů detailněji než dosud. Zaměstnanci si navíc mohou sami kontrolovat plnění svých výkonnostních cílů. 4 Microsoft Dynamics AX 2013 náhled

5 Základna aplikace Základnu aplikace představují hlavní data, referenční data a globální moduly. Díky zlepšení těchto tří oblastí v systému Microsoft Dynamics AX 2012 dochází ke zjednodušení definice hlavních i referenčních dat a globální moduly lze využívat napříč všemi právnickými osobami, z nichž se podnik skládá. Hlavní data Organizační model: Umožňuje přesnější modelování organizačních struktur, zachycuje detailněji větší počet hierarchií, zajišťuje generování vyspělejších sestav, zlepšuje zabezpečení a usnadňuje sdílení dat. Služby pro zaměstnance na podnikovém portálu Záznamy o zaměstnancích lze snadno zobrazit a přenášet, což snižuje manuální pracnost náboru, zaškolení, kariérního rozvoje a přeložení zaměstnance i rozvázání pracovního poměru. Globální adresář: Vytvoření více než jednoho adresáře, řízení přístupu k adresáři, selektivní vynucení zásad pro adresář a vytváření záznamů pro žadatele přímo na základě formuláře žádosti. Správa informací o produktu: Definice produktů a souhrnné definice sad produktů lze vytvářet a udržovat napříč celou organizací a sdílet s ostatními společnostmi tak, abyste měli centrální úložiště produktů stále pod kontrolou. Aplikace Správa výdajů určená pro podnikový portál systému Microsoft Dynamics AX 2012 byla v mnoha aspektech vylepšena, aby pomohla dále zpřehlednit postupy a zvýšit produktivitu. Jedná se především o zadávání výdajů, žádost o vyplacení zálohy, reklamaci transakce na kreditní kartě, cestovní příkaz a delegování vyúčtování výdajů. Vylepšeny nebo doplněny byly také funkce pro schvalování vyúčtovaných výdajů, cestovních příkazů a záloh v hotovosti. Globální rizika a dodržování předpisů Audit Workbench umožňuje definovat a upřesnit firemní zásady a automatizovat proces auditu. Evidence spotřebované energie a emisí skleníkových plynů je jedním z proaktivních kroků v rámci monitorování vlivu organizace na životní prostředí. Vylepšený řídicí panel pro analýzu udržitelnosti provozu a vlivu na životní prostředí má novou přiřazenou datovou krychli a zprostředkuje monitoring spotřebované energie, uhlíkové stopy a klíčových ukazatelů pro produkci odpadů a spotřebu vody. Tyto funkce lze snadno nastavit v grafickém rozhraní a citlivostní analýza pak umožňuje posoudit efekt navrhovaných změn. Dodržování platných zákonů, norem, směrnic a obchodních pravidel lze zajistit s pomocí vylepšeného centra kompatibility se zlepšenými možnostmi interního řízení, dále nové knihovny výchozích řídicích opatření a nového průvodce importem a mapováním. Funkce pro konkrétní zemi Dostupnost kontrolních funkcí se řídí umístěním právnické osoby. Microsoft Dynamics AX 2012 přitom pracuje se zemí, která je uvedena v primární adrese dané právnické osoby. Pokud má právnická osoba adresu například v Kanadě, budou uživatelé pracovat se speciálními funkcemi pro Kanadu. Organizační model Referenční data Zlepšení funkcí pro časová pásma: Preferenci časového pásma lze snadno nastavit nebo změnit díky podpoře více časových pásem. Preferované časové pásmo je možné synchronizovat s místním časovým pásmem a zobrazovat jednotlivé transakce v kontextu různých časových pásem. Globální moduly Správa zásad: Tato nová funkce vám pomůže implementovat jednotnou nákupní strategii, která platí pro všechny zaměstnance, nákupčí a dodavatele. Celá řada funkcí systému Microsoft Dynamics AX 2012 podporuje lokalizaci pro různé země. Další informace naleznete na webu CustomerSource. 5

6 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Business intelligence a vytváření sestav Funkce pro business intelligence a sestavy v systému Microsoft Dynamics AX 2012 zahrnují více než 800 sestav služby Microsoft SQL Server Reporting Services, 11 datových krychlí systému SQL Server Analytics Server a vylepšení celé platformy. Microsoft SQL Server Reporting Services Produkční sestavy systému Microsoft Dynamics AX v sobě spojují výkonnost služby SQL Server Reporting Services s jednoduchostí a flexibilitou řešení Microsoft Dynamics AX. Vedle více než 800 integrovaných sestav poskytuje řešení Microsoft Dynamics AX 2012 také průvodce migrací stávajících sestav v jazyce X++ a integrované možnosti zabezpečení založené na rolích. Automatické generování sestav služby SQL Server Reporting Services vám pomůže plnit náročné požadavky na vytváření sestav a snižovat vytížení oddělení IT. K vytváření základních sestav slouží doplněk Charting Control sady Microsoft Visual Studio Podpora globálního provozu: Možnost vytvořit sestavu v určitém jazyce a poté v rozhraní pro tvorbu sestav automaticky vygenerovat sestavy v dalších jazykových verzích je velkým přínosem zejména pro společnosti s globální působností. Server pro analýzu se systémem Microsoft SQL Server Nové datové krychle pro analýzu udržitelnosti pracovních postupů a ochranu životního prostředí umožňují okamžitě rozpoznat problémy v podnikových procesech a podniknout příslušné kroky. Můžete sledovat historii a aktuální stav a generovat sestavy analyzující výkon. Předpřipravené datové krychle lze snadno implementovat, konfigurovat a přizpůsobit díky uživatelskému rozhraní s průvodci, které vám během instalace systému Microsoft Dynamics AX 2012 pomůže nasadit předem vytvořená řešení business intelligence. Platforma Strukturální vylepšení systému Microsoft Dynamics AX 2012 mohou podpořit efektivitu provozu IT v organizaci a přinést vám vyšší hodnotu. K těmto vylepšením patří grafický editor pracovních postupů a cloudové služby, které pomáhají snížit míru složitosti v IT a nároky na počáteční kapitálové investice. Díky vylepšení rozhraní Application Integration Framework a nové koncepci programování vytvářejí IT specialisté menší množství kódu. Zabezpečení založené na rolích urychluje implementaci interních kontrolních mechanismů. Množství nových a vylepšených funkcí podnikového portálu pak umožňuje využívat výhod systému Microsoft Dynamics AX 2012 prostřednictvím Internetu a webového prohlížeče. Grafický editor pracovních postupů Služby (weby, platby a komerční služby) Ucelené podnikové procesy podporují cloudové služby, jež jsou nákladově efektivní, lze je snadno nasadit i používat a plně integrovat s vaší stávající interní či hostovanou implementací systému Microsoft Dynamics AX. Služby webů pro řešení Microsoft Dynamics ERP rozšiřují podnikové procesy a pracovní postupy systému Microsoft Dynamics AX 2012 na web a umožňují tak uživatelům v podniku spolupracovat se zákazníky a dodavateli při minimální investici do oblasti IT. Platební služby pro řešení Microsoft Dynamics ERP zahrnují platební bránu 1. úrovně s certifikací PCI. Ve výchozím nastavení podporují ověřování, vyrovnání, anulování a vracení prostředků, ověřování adres a zpracování nákupních karet úrovně 2 a 3. Komerční služby pro řešení Microsoft Dynamics ERP zajišťují integraci systému Microsoft Dynamics AX 2012 s online prodejními kanály organizace. Webová součást Connect Gadget Web Part řešení Microsoft Dynamics Online pro pracovní plochy rolí obsahuje prezentaci odkazů a informací relevantních pro roli konkrétního uživatele, včetně odkazů na web CustomerSource, obsah publikovaný v rámci komunity, výukové materiály a články znalostní báze. Tuto miniaplikaci lze přidat na hlavní stránku pracovní plochy role, případně na osobní stránky této plochy. Integrace služeb a aplikací K dispozici máte nové funkce, jako například: zpřístupnění obchodní logiky jazyka X++ jako služby do externích systémů, což prodlužuje životnost investic do kódu v jazyce X++ (mj. více než 90 služeb pro dokumenty); podporu integrace včetně podpory souborů v jiných formátech než XML, flexibilního zpracování chyb či podpory hromadného importu; snadný přístup ke skupinám služeb; využití prostředí obchodních operací k tvorbě aplikací nebo přijímání vstupů z externích služeb v jazyce X++. To vše vám usnadní konfiguraci a správu služeb. Pracovní postupy Nové výkonné funkce umožňují vytvářet složitější pracovní postupy a samostatné pracovní postupy pro každý řádek spojený se záhlavím, případně automatizované pracovní postupy, jež se obejdou bez lidského zásahu. Grafický editor pracovních postupů je dokonce umožňuje vytvářet pouhým přetažením myší. Fronty pracovních položek pomáhají uživatelům řídit, na čem právě pracují, a v případě potřeby rovnoměrně rozdělovat zátěž v rámci týmu. 6 Microsoft Dynamics AX 2013 náhled

7 Zabezpečení založené na rolích Pro objekty jednotlivých aplikací můžete vytvořit bezpečnostní oprávnění, která usnadňují údržbu a umožňují opětovné využití bezpečnostních konstrukcí. Zásady zabezpečení lze zavést pro jednotlivé záznamy tabulek, což dovoluje vyšší přesnost. To vše vám usnadní konfiguraci a správu služeb. Vylepšení podnikového portálu Prvky integrované do podnikového portálu lze snadno vyvíjet v sadě Visual Studio Podnikový portál podporuje hierarchie tabulek, jež umožňují efektivněji strukturovat databáze, a nový model zabezpečení s vyšší mírou kontroly. Kancelářské aplikace Microsoft a technologie IT infrastruktury Klíčovou silnou stránkou systému Microsoft Dynamics AX 2012 je jeho interoperabilita s dalšími produkty a technologiemi Microsoft. Z technické perspektivy je tak zajištěn efektivní vývoj s přiměřenými náklady. Uživatelé pak mohou výhody interoperability zúročit ve vyšší produktivitě a integritě dat. Úložiště modelů v systému SQL Server Úložiště modelů v systému Microsoft SQL Server umožňuje udržovat jediné úložiště pro data a metadata. Podpora sady Visual Studio 2010 Výhoda integrovaného vývojového prostředí, nových nástrojů a materiálů k sadě Visual Studio 2010, jež jsou k dispozici po celém světě, vám umožní modelovat prvky obchodních aplikací, jež lze integrovat do systému Microsoft Dynamics AX Microsoft Team Foundation Server 2010 dovoluje efektivněji spravovat zdrojový kód, včetně větvení a pracovních položek. Seznam zákazníků v rámci podnikového portálu Řešení, aplikace a technologie Microsoft Funkce systému Microsoft Dynamics AX 2012 podporují produkty Microsoft SQL Server 2008 R2 (včetně služeb SQL Server Reporting Services a SQL Server Analysis Services), Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft Search Server 2010, Microsoft Search Server Express 2010 a Microsoft Fast Search Server 2010, Microsoft Office 2010, Microsoft Project Server 2010 a Microsoft Visual Studio Úplné požadavky na systém budou zveřejněny před všeobecným uvedením systému Microsoft Dynamics AX Nové možnosti programování Sada nových funkcí vylepšuje návrh datových modelů a opětovné využití součástí schémat, což přispívá k vývoji, používání a údržbě flexibilnějších a přesnějších informací a sestav podporujících vyšší produktivitu. Integrované vývojářské prostředí Veškeré prvky aplikací se ukládají do jednoho úložiště a distribuují ve fyzických modulech označovaných jako modely. Modely lze snadno kombinovat a přidávat tak další funkce. Vývojáři mají k dispozici nástroje aplikací MorphX a Visual Studio. Vylepšení prostředí pro upgrade dat Upgrade dat lze provést se zkrácením přerušení chodu podniku: větší část práce na upgradu lze zvládnout za provozu systému Microsoft Dynamics AX a s využitím nového modelu porovnávajícího zdroj s cílem (source-to- -target), který umožňuje škálování s využitím vyšší míry paralelizace mezi různými fázemi upgradu. K dispozici je možnost přímého upgradu z verze Microsoft Dynamics AX 4.0 nebo Microsoft Dynamics AX 2009 na verzi Microsoft Dynamics AX

8 Udělejte další krok na cestě k dynamičtějšímu podnikání a připojte se k vizi řešení Microsoft Dynamics. To je určeno organizacím, jež se chtějí neustále rozvíjet a reagovat na ekonomické výzvy i změny v provozu a organizaci. Jestliže vaše organizace naplánuje upgrade na systém Microsoft Dynamics AX 2012, posílí svou flexibilitu a bude se umět rychleji přizpůsobit změnám, expandovat na nové trhy a vyvíjet inovativní produkty a služby. Poraďte se se svým partnerem o tom, jaké přínosy může vašemu podnikání přechod na systém Microsoft Dynamics AX 2012 nabídnout. Další informace o aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 naleznete na webu na adrese: WEBCOM a.s. Patříme k nejvýznamnějším partnerům společnosti Microsoft v oblasti podnikových informačních systémů (ERP) v České republice. Dodáváme řešení na platformě Microsoft Dynamics, která splňují náročná kritéria a požadavky našich zákazníků. Specializujeme se na řešení pro oblast zdravotnictví, automotive, strojírenství, chemického průmyslu, developmentu, retailu a utilit. Následnou péči o klienty zajišťuje samostatné supportní oddělení, které se stará o více jak 200 zákazníků. Společnost WEBCOM a. s. má vlastní partnerskou síť Webcom Dynamics Network pro prodej a implementaci podnikových informačních systémů Microsoft Dynamics v České republice a na Slovensku. Společnost také disponuje vlastním školicím střediskem Webcom Education Point, které nabízí kurzy a vzdělávací programy zaměřené na Microsoft technologie. WEBCOM a.s., U Plynárny 1002/97, Praha 10,

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA 1 PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU/SKOLENI CO NAJDETE V KATALOGU? JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT? VÁŽENÍ UŽIVATELÉ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ABRA,

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2013 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní

Více

Microsoft Office 365 Informační list

Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365: práce prakticky kdykoli a kdekoli Vaši zaměstnanci potřebují zůstat ve spojení a mít možnost spolupráce bez ohledu na to, zda se právě nacházejí

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu Cesta k softwarově definovanému podniku Neztraťte vítr z plachet Poskytujte nové produkty a služby rychleji. Přibližte se zákazníkům. Zajistěte

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více