Microsoft Dynamics AX 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft Dynamics AX 2012"

Transkript

1 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a veřejný sektor (připravuje se také maloobchod) a vylepšené základní funkce ERP, například Audit Workbench nebo kontrola rozpočtu, umožňují naplňovat specifické obchodní potřeby s minimálními nároky na přizpůsobení systému. Toto globální řešení jednoduše poroste s vaší firmou a rychle zaměstnancům poskytne informace uzpůsobené na míru jejich pracovní roli, což přispěje ke zvýšení produktivity. Plánování, přehled a dynamická flexibilita podniku Nástroje, jako jsou vylepšené finanční dimenze nebo vrstvená architektura řízená modelem, vám poskytnou jak potřebný přehled, tak schopnost rychle se přizpůsobit měnícím se obchodním potřebám a příležitostem, uvolnit zdroje v oblasti vývoje a řešení a zpřehlednit nasazení (včetně flexibilní volby mezi hostovaným modelem a nasazením ve firemním prostředí), údržbu i správu upgradů. Jednoduchost podporuje přijetí mezi uživateli a snižuje náklady Uživatelé získají konzistentní známé prostředí, bezproblémovou interoperabilitu se systémem Microsoft Office a širší možnosti spolupráce se všemi články dodavatelského řetězce. IT specialisté se tedy mohou zabývat strategickým vývojem, při němž bude zjednodušena správa životního cyklu aplikací. Microsoft a důsledné úsilí o interoperabilitu Čím se tyto funkce vyznačují? Důslednou interoperabilitou tj. interakcí mezi systémy ERP, podnikovými i kancelářskými aplikacemi a podkladovou technologickou platformou. Tato spolupráce je možná v rámci firmy i v cloudu. Microsoft Dynamics AX 2012 i ostatní produkty a technologie Microsoft jsou vždy vyvíjeny s ohledem na důslednou interoperabilitu. S realizací těchto přínosů vám může pomoci celosvětová síť zkušených partnerů. Proto je tedy upgrade na Microsoft Dynamics AX 2012 správným strategickým rozhodnutím. Microsoft vám soustavně přináší výkonná, flexibilní řešení s jednoduchým ovládáním, která představují pro vaši organizaci výhodnou investici dnes, ale i v budoucnu. Vydání produktu Microsoft Dynamics AX 2012 přispívá k naplnění tohoto závazku. Microsoft Dynamics AX 2012 nabízí přes tisíc nových a vylepšených funkcí napříč svými základními moduly ERP a oborovými balíky funkcí. Proto bude i pro vás brzy velkým přínosem, poskytne vaší organizaci flexibilitu a cenné informace pro rozhodování. Díky jeho jednoduchosti si jej uživatelé ve vašem podniku brzy oblíbí a začnou používat, což usnadní údržbu a upgrady. V kombinaci s důrazem na důslednou interoperabilitu tj. přirozenou interakci mezi systémem ERP, kancelářskými aplikacemi Microsoft a technologiemi pro správu IT infrastruktury přispěje tento systém ke zvýšení vašeho náskoku před konkurencí a usnadní zaměstnancům předvídat změny a včas na ně adekvátně reagovat. Uživatelská rozhraní, jako například kanbanový plánovací kalendář, obsahují intuitivní vizualizace, s nimiž budete mít situaci ve výrobě stále pod kontrolou. Konsolidace informací, pracovních postupů, sestav, seznamů úkolů, odkazů a klíčových indikátorů výkonu (KPI) podle rolí na jednotné a snadno přizpůsobitelné pracovní ploše role poskytuje zaměstnancům rychlý přístup k potřebným informacím a možnost na ně reagovat bez ohledu na to, zda pracují v klientu pro Windows nebo ve webovém prohlížeči.

2 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Uživatelské rozhraní na míru rolím Vylepšené uživatelské rozhraní na míru rolím je k dispozici jak v klientovi Microsoft Dynamics AX pro Windows, tak na podnikovém portálu a nabízí uživatelům známé pracovní prostředí a propojení s podnikovými procesy. Tím zvyšuje produktivitu i přehled uživatelů o stavu podniku. Microsoft Word a Excel, výkonné nástroje, které zaměstnanci již znají a ovládají, obousměrně spolupracují se softwarem Microsoft Dynamics AX 2012 a dále tak posilují produktivitu uživatelů. Flexibilnější systém nápovědy nabízí další podporu pro případ potřeby. Klient ERP na míru rolím K vyšší produktivitě přispívají také vylepšení uživatelského rozhraní na míru rolím (RoleTailored) mj. okna s fakty, rychlé karty a podokna náhledu která umožňují zobrazit data z různých zdrojů, aniž by bylo nutné opustit aktuální formulář. K dispozici je i zvýrazňování relevantních položek, multitasking, nové a praktické vizualizace informací atd. a navíc byla snížena pravděpodobnost, že dojde k neúmyslné změně dat. Tato verze obsahuje nové pracovní plochy rolí, například Pokladník nebo Vedoucí rozpočtu. Podnikový portál založený na technologii Microsoft SharePoint Snáze ovladatelné rozhraní zpříjemňuje uživatelům práci díky podoknům akcí a širším možnostem konfigurace. Pracovní prostory pro spolupráci umožňují členům týmu rychle uspořádat a sdílet informace o projektech, marketingových kampaních a příležitostech. Díky ověřování pomocí účtu Windows Live ID, lepšímu vyhledávání i vzhledu stránek se zvýší produktivita. Doplňky pro aplikace Microsoft Office Doplňky pro Microsoft Office uživatelům umožní používat Microsoft Word k tvorbě šablon a dokumentů, ve kterých se spojují strukturované a nestrukturované informace z Microsoft Dynamics AX. Pomocí doplňků pro Excel a Word lze zobrazovat, analyzovat a aktualizovat informace z Microsoft Dynamics AX. Díky obousměrné interoperabilitě mohou uživatelé pracovat s daty v systému Microsoft Dynamics AX a aktualizovat je přímo v aplikaci Excel nebo Word. Nový systém nápovědy Nápověda bude relevantnější pro obor vašeho podnikání. Možnost přizpůsobit témata dává zaměstnancům organizace prostor vytvářet v rámci nápovědy vlastní dokumentaci, rychle nasazovat a distribuovat aktualizace a vyhledávat nebo zobrazovat nápovědu v síti či na webu. Integrované oborové funkce Microsoft Dynamics AX 2012 je řešení speciálně vyvinuté pro organizace v následujících odvětvích: průmysl, veřejný sektor, služby a distribuce (maloobchod se připravuje), takže přímo ve výchozí instalaci obsahuje specializované oborové funkce. Tato verze nově podporuje organizace ve veřejném sektoru. Microsoft Dynamics AX 2012 nabízí jedinečnou kombinaci oborových funkcí v jednotném řešení, které je zpřístupňuje všem zákazníkům. Nejvíce to ocení organizace, které potřebují funkce pro více než jedno odvětví. Pracovní plocha role Vedoucí rozpočtu a stránka se seznamem zákazníků Výroba Díky flexibilitě systému Microsoft Dynamics AX 2012 lze v přímo v tomto řešení provozovat celou řadu procesů a diskrétních modelů výroby. V tzv. smíšeném režimu lze navíc implementovat principy štíhlé výroby způsobem, který je pro vaši společnost optimální. Nový provozní model řízení zdrojů umožňuje efektivně využívat zdroje rozdělené mezi několik závodů. Zdroje (dodavatele, zaměstnance, stroje, nástroje a prostory) lze plánovat, tj. přidělovat úkonům a provozům, podle jejich dovedností (schopností provádět ve výrobě určitou činnost). O výběr zdrojů se postará modul plánování. Modelování a realizace štíhlé výroby ve vašich výrobních postupech povede ke zkrácení dodacích lhůt a redukci nadbytečných zásob v jednotlivých střediscích, umožní považovat práci externistů za službu (a nikoli položku kusovníku) a podpoří dlouhodobé zlepšování prostřednictvím kanbanových panelů a událostí a kanbanových pravidel pro zobrazení, plánování a běh kanbanových úloh. Nový Konfigurátor produktu bere v úvahu všechna omezení a umožňuje efektivně vytvářet, udržovat a opakovaně používat modely, součásti a atributy produktů. Dílenský personál může k registraci odpracované doby nebo počtu vyrobených kusů využívat registrační formulář s podporou dotykového ovládání. Díky tomu pak vedoucí pracovníci mohou stanovit prioritu jednotlivých úloh a provádět akce jako zahájení nebo ukončení úlohy. 2 Microsoft Dynamics AX 2013 náhled 1 Aktuálně k dispozici ve čtyřech zemích

3 Veřejný sektor Pro podporu finančního účetnictví ve veřejném sektoru lze využívat neomezený počet dimenzí. Generování sestav nabízí širší možnosti na úrovni fondu, programu, resortu, organizace, grantu, projektu, úřadu a objektu. K dalším funkcím patří kvalitnější stanovení cen umožňující reagovat na rozsáhlé změny, inteligentní zaokrouhlování v závislosti na měně a částce a převod cen do několika různých měn na základě referenčního ceníku. Víceleté rozpočty, účetnictví a výkaznictví pro projekty a granty s možností sledovat několik zdrojů financování a automatickou distribucí prostředků v souladu s pravidly daného programu, například: 1) propojení transakcí s konkrétním zdrojem financování, 2) seřazení finančních zdrojů podle priority, 3) omezení některých zdrojů financování pouze na určité činnosti nebo výdaje a 4) podpora vzájemných souvislostí mezi prostředky a granty. Před zaúčtováním původních dokladů je možné definovat rozúčtování a zobrazit položky dílčího hlavního deníku. Pomocí definicí účtování lze mezi různými fondy automaticky vytvořit položky splatné kam/splatné odkud. Implementace flexibilního fakturačního modulu na úrovni oddělení umožní efektivní spolupráci se zákazníky a zároveň významně sníží časovou náročnost řízení procesů. Služby Kvalitnější zpracování návrhů a cenových nabídek pro projekty a lepší kontrola projektového rozpočtu díky detailní struktuře komplexních prací, možnosti definovat milníky, přiřadit úkoly a přesně specifikovat výstupy. Lepší funkce pro prognostiku, plánování a přidělování vhodných zdrojů k jednotlivým projektům ve správnou dobu a na správném místě, tak aby jejich individuální dovednosti a schopnosti odpovídaly požadovaným pracovním úkolům a cílům projektu. Pracovní prostory pro spolupráci v systému Microsoft SharePoint Server zlepšují spolupráci na projektech a podporují využití nejlepších osvědčených postupů a metodologií pro poskytování služeb. Na tomto základě lze vybudovat kvalitnější a interaktivnější vztahy se servisními partnery a klienty. Distribuce Napříč organizací bude možné nasadit lepší funkce pro plánování dodavatelského řetězce, včetně nových zobrazení, která znázorňují veškerou vnitropodnikovou nabídku a poptávku. Navíc se plánovaná vnitropodniková poptávka zobrazí i následným subjektům v rámci organizace, a lze ji tedy zahrnout do souhrnného plánování. Pro podporu plánování a řízení je k dispozici i komplexní pohled na doložení externích objednávek prostřednictvím víceúrovňového formuláře pro doložení. Plánování dodávek Základní funkce sady ERP Microsoft Dynamics AX 2012 zvedá laťku výkonných systémů ERP a podporuje provozní efektivitu v celé řadě důležitých funkčních oblastí. Microsoft Dynamics AX 2012 přináší jak nové funkce, například řízení vztahů s dodavateli, správu obchodních případů nebo nástroj Audit Workbench, ale také významná zlepšení v následujících oblastech: finance, prodej a marketing, zásobování, projektové účetnictví, řízení lidského kapitálu, řízení dodavatelského řetězce, skladové hospodářství a kompatibilita a interní řízení. Finance Rychlé vytváření neomezeného počtu finančních dimenzí v podobě formulářů, které lze sdílet napříč všemi právnickými osobami a získat tak komplexní přehled o celém podniku, transparentní auditové záznamy a podrobné analýzy situace. Informace o rozpočtu se promění v přesné manažerské nástroje reflektující pracovní postup a umožňující víceúrovňové, přizpůsobitelné a hierarchické řízení rozpočtu včetně definování toho, jak mají být řízeny výdaje. Budete tedy mít celý nákupní proces pevně pod kontrolou. Ve vylepšeném prodejním procesu mohou uživatelé vkládat prodejní objednávky produktivněji, neboť postačí zadat méně informací, což výrazně zrychluje práci. Záhlaví i řádkové položky prodejní objednávky jsou tak snáze přístupné. Totéž platí i o funkcích pro zkušené uživatele, které umožňují měnit výchozí nastavení a přizpůsobovat prodejní objednávky. Přímo v hlavní knize je možné nastavit, zobrazit a spravovat břemena, včetně závazků vyplývajících z nákupních objednávek, a spravovat položky pracovních postupů s ohledem na roční závěrku a břemena. 3

4 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Optimalizace procesu inkasa plateb ušetří čas, umožní efektivnější interakci se zákazníky a zlepší váš finanční tok. Možnost definovat rozúčtování nebo zobrazit položky dílčího hlavního deníku před zaúčtováním původních dokladů přispěje ke zjednodušení a zpřesnění zpracování požadavků, objednávek, faktur a dalších důležitých transakcí. Pro potřeby řízení kvality je k dispozici nová funkce blokování zásob, která může fungovat jak manuálně, tak automaticky. Ta mimo jiné přispívá ke zvýšení flexibility a úrovně detailů ve specifikaci kvality objednávky. Dvě nové sestavy v systému Microsoft Dynamics AX 2012 zlepšují vykazování hodnoty zboží na cestě mezi společnostmi. Provozní efektivita zpracování závazků se zvýší díky novým funkcím pro párování faktur, přidělování plateb, zpracování a evidenci zálohových plateb za objednávky, přidávání řádků na faktury atd. Můžete-li přesněji definovat a řídit, jaké informace mají být zaznamenávány, získáte lepší přehled o stavu podniku. Vylepšení architektury systému, které umožňuje sdílet hlavní finanční údaje mezi právnickými osobami, povede ke zvýšení produktivity a přesnosti účetních záznamů. Možnost přenášet nákupní objednávky a rozpočty do dalšího období byla zlepšena tak, že se výrazně sníží časová i pracovní náročnost roční závěrky. Prodej a marketing Microsoft Dynamics CRM Connector poskytuje přístup k informacím uloženým v systému Microsoft Dynamics CRM 2011, a to jak v interním nasazení, tak online. Nové funkce pro správu případů zvýší efektivitu otevírání, přidělování a řešení požadavků zákazníků, inkasa plateb apod. i následné komunikace. Nákup a zásobování Funkce pro nákup a zásobování na platformě Microsoft Dynamics AX umožňují řízení přímého i nepřímého nákupu zboží a služeb. Verze Microsoft Dynamics AX 2012 přináší následující vylepšení: Samoobslužné funkce: Pracovníci mohou objednávat běžné zboží a služby z prohledávatelných online katalogů. Chcete-li zvýšit efektivitu práce dodavatelů, umožněte jim provádět některé úkony online, např. aktualizaci dat profilu, žádost o přidání nových uživatelů, žádost o rozšíření rozsahu nabídky, uložení obsahu do katalogu, odesíláníaktur, kontrolu plateb apod Katalogy položek pro interní spotřebu lze umístit na interní nákupní web, na němž bude možné tyto položky importovat, přidávat, upravovat, publikovat a vyhledávat. Můžete se však také přímo připojit ke katalogu dodavatele. Na virtuálním pracovišti mohou vedoucí kategorií řídit celkové výdaje na příslušnou kategorii. Pracovní plocha role pro nákup nabízí funkce jako agregace požadavků, řízení pracovních front, správa kategorií apod. Nákupní procesy a zásady můžete podpořit ustavením centrální nákupní kanceláře pro celou organizaci. Lze snadno vytvořit a udržovat jednu i více zásad nákupu, které pak budou přiřazeny jednotlivým skupinám žadatelů v rámci organizace. Správa dodavatelského řetězce Řádkovou položku nákupní objednávky, popřípadě prodejní objednávku, lze snadno převést na plán dodávky a zachovat nárok na slevu v plné výši i v případě, že by to vedlo k rozdělení dodávky na několik částí. Dotykově ovládané rozhraní ve výrobním provozním systému Řízení projektů a účtování o nich Při vytváření rozpočtu projektu se zobrazí souhrn umožňující srovnání se zdrojem financování. Před odesláním rozpočtu tak do něj lze zanést případné opravy. Tvorba a řízení projektů pomocí podnikového portálu dovolují vzdálený přístup a snižují tak potíže s instalací a aktualizacemi softwaru. Zlepšené zadávání časových údajů a vylepšené uživatelské prostředí ve webovém prohlížeči i v klientské aplikaci zvyšují efektivitu při vytváření pracovních výkazů. Výnosy lze přidělovat a rozúčtovávat na základě interních prodejních cen práce, kategorií a dimenzí, takže je možné monitorovat ziskovost jednotlivých alokačních oblastí. Lepší integrace s produktem Microsoft Project Server 2010 zlepšuje správu komplexních portfolií projektů a umožňuje vyšší úroveň optimalizace plánování zdrojů. Řízení lidského kapitálu Ke zvýšení produktivity jednotlivých pracovníků přispívá zobrazení dat, výstrah, seznamů úkolů a sestav, které jsou relevantní pro určité pracovní zařazení, na příslušné pracovní ploše role. Na podnikovém portálu a v klientské aplikaci Microsoft Dynamics AX pro Windows jsou k dispozici více než dvě desítky předdefinovaných pracovních ploch rolí. Portál pro zaměstnance a nástroje pro řízení pracovních postupů zajišťují dodržování ustanovených zásad pro vykazování a schvalování výdajů detailněji než dosud. Zaměstnanci si navíc mohou sami kontrolovat plnění svých výkonnostních cílů. 4 Microsoft Dynamics AX 2013 náhled

5 Základna aplikace Základnu aplikace představují hlavní data, referenční data a globální moduly. Díky zlepšení těchto tří oblastí v systému Microsoft Dynamics AX 2012 dochází ke zjednodušení definice hlavních i referenčních dat a globální moduly lze využívat napříč všemi právnickými osobami, z nichž se podnik skládá. Hlavní data Organizační model: Umožňuje přesnější modelování organizačních struktur, zachycuje detailněji větší počet hierarchií, zajišťuje generování vyspělejších sestav, zlepšuje zabezpečení a usnadňuje sdílení dat. Služby pro zaměstnance na podnikovém portálu Záznamy o zaměstnancích lze snadno zobrazit a přenášet, což snižuje manuální pracnost náboru, zaškolení, kariérního rozvoje a přeložení zaměstnance i rozvázání pracovního poměru. Globální adresář: Vytvoření více než jednoho adresáře, řízení přístupu k adresáři, selektivní vynucení zásad pro adresář a vytváření záznamů pro žadatele přímo na základě formuláře žádosti. Správa informací o produktu: Definice produktů a souhrnné definice sad produktů lze vytvářet a udržovat napříč celou organizací a sdílet s ostatními společnostmi tak, abyste měli centrální úložiště produktů stále pod kontrolou. Aplikace Správa výdajů určená pro podnikový portál systému Microsoft Dynamics AX 2012 byla v mnoha aspektech vylepšena, aby pomohla dále zpřehlednit postupy a zvýšit produktivitu. Jedná se především o zadávání výdajů, žádost o vyplacení zálohy, reklamaci transakce na kreditní kartě, cestovní příkaz a delegování vyúčtování výdajů. Vylepšeny nebo doplněny byly také funkce pro schvalování vyúčtovaných výdajů, cestovních příkazů a záloh v hotovosti. Globální rizika a dodržování předpisů Audit Workbench umožňuje definovat a upřesnit firemní zásady a automatizovat proces auditu. Evidence spotřebované energie a emisí skleníkových plynů je jedním z proaktivních kroků v rámci monitorování vlivu organizace na životní prostředí. Vylepšený řídicí panel pro analýzu udržitelnosti provozu a vlivu na životní prostředí má novou přiřazenou datovou krychli a zprostředkuje monitoring spotřebované energie, uhlíkové stopy a klíčových ukazatelů pro produkci odpadů a spotřebu vody. Tyto funkce lze snadno nastavit v grafickém rozhraní a citlivostní analýza pak umožňuje posoudit efekt navrhovaných změn. Dodržování platných zákonů, norem, směrnic a obchodních pravidel lze zajistit s pomocí vylepšeného centra kompatibility se zlepšenými možnostmi interního řízení, dále nové knihovny výchozích řídicích opatření a nového průvodce importem a mapováním. Funkce pro konkrétní zemi Dostupnost kontrolních funkcí se řídí umístěním právnické osoby. Microsoft Dynamics AX 2012 přitom pracuje se zemí, která je uvedena v primární adrese dané právnické osoby. Pokud má právnická osoba adresu například v Kanadě, budou uživatelé pracovat se speciálními funkcemi pro Kanadu. Organizační model Referenční data Zlepšení funkcí pro časová pásma: Preferenci časového pásma lze snadno nastavit nebo změnit díky podpoře více časových pásem. Preferované časové pásmo je možné synchronizovat s místním časovým pásmem a zobrazovat jednotlivé transakce v kontextu různých časových pásem. Globální moduly Správa zásad: Tato nová funkce vám pomůže implementovat jednotnou nákupní strategii, která platí pro všechny zaměstnance, nákupčí a dodavatele. Celá řada funkcí systému Microsoft Dynamics AX 2012 podporuje lokalizaci pro různé země. Další informace naleznete na webu CustomerSource. 5

6 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Business intelligence a vytváření sestav Funkce pro business intelligence a sestavy v systému Microsoft Dynamics AX 2012 zahrnují více než 800 sestav služby Microsoft SQL Server Reporting Services, 11 datových krychlí systému SQL Server Analytics Server a vylepšení celé platformy. Microsoft SQL Server Reporting Services Produkční sestavy systému Microsoft Dynamics AX v sobě spojují výkonnost služby SQL Server Reporting Services s jednoduchostí a flexibilitou řešení Microsoft Dynamics AX. Vedle více než 800 integrovaných sestav poskytuje řešení Microsoft Dynamics AX 2012 také průvodce migrací stávajících sestav v jazyce X++ a integrované možnosti zabezpečení založené na rolích. Automatické generování sestav služby SQL Server Reporting Services vám pomůže plnit náročné požadavky na vytváření sestav a snižovat vytížení oddělení IT. K vytváření základních sestav slouží doplněk Charting Control sady Microsoft Visual Studio Podpora globálního provozu: Možnost vytvořit sestavu v určitém jazyce a poté v rozhraní pro tvorbu sestav automaticky vygenerovat sestavy v dalších jazykových verzích je velkým přínosem zejména pro společnosti s globální působností. Server pro analýzu se systémem Microsoft SQL Server Nové datové krychle pro analýzu udržitelnosti pracovních postupů a ochranu životního prostředí umožňují okamžitě rozpoznat problémy v podnikových procesech a podniknout příslušné kroky. Můžete sledovat historii a aktuální stav a generovat sestavy analyzující výkon. Předpřipravené datové krychle lze snadno implementovat, konfigurovat a přizpůsobit díky uživatelskému rozhraní s průvodci, které vám během instalace systému Microsoft Dynamics AX 2012 pomůže nasadit předem vytvořená řešení business intelligence. Platforma Strukturální vylepšení systému Microsoft Dynamics AX 2012 mohou podpořit efektivitu provozu IT v organizaci a přinést vám vyšší hodnotu. K těmto vylepšením patří grafický editor pracovních postupů a cloudové služby, které pomáhají snížit míru složitosti v IT a nároky na počáteční kapitálové investice. Díky vylepšení rozhraní Application Integration Framework a nové koncepci programování vytvářejí IT specialisté menší množství kódu. Zabezpečení založené na rolích urychluje implementaci interních kontrolních mechanismů. Množství nových a vylepšených funkcí podnikového portálu pak umožňuje využívat výhod systému Microsoft Dynamics AX 2012 prostřednictvím Internetu a webového prohlížeče. Grafický editor pracovních postupů Služby (weby, platby a komerční služby) Ucelené podnikové procesy podporují cloudové služby, jež jsou nákladově efektivní, lze je snadno nasadit i používat a plně integrovat s vaší stávající interní či hostovanou implementací systému Microsoft Dynamics AX. Služby webů pro řešení Microsoft Dynamics ERP rozšiřují podnikové procesy a pracovní postupy systému Microsoft Dynamics AX 2012 na web a umožňují tak uživatelům v podniku spolupracovat se zákazníky a dodavateli při minimální investici do oblasti IT. Platební služby pro řešení Microsoft Dynamics ERP zahrnují platební bránu 1. úrovně s certifikací PCI. Ve výchozím nastavení podporují ověřování, vyrovnání, anulování a vracení prostředků, ověřování adres a zpracování nákupních karet úrovně 2 a 3. Komerční služby pro řešení Microsoft Dynamics ERP zajišťují integraci systému Microsoft Dynamics AX 2012 s online prodejními kanály organizace. Webová součást Connect Gadget Web Part řešení Microsoft Dynamics Online pro pracovní plochy rolí obsahuje prezentaci odkazů a informací relevantních pro roli konkrétního uživatele, včetně odkazů na web CustomerSource, obsah publikovaný v rámci komunity, výukové materiály a články znalostní báze. Tuto miniaplikaci lze přidat na hlavní stránku pracovní plochy role, případně na osobní stránky této plochy. Integrace služeb a aplikací K dispozici máte nové funkce, jako například: zpřístupnění obchodní logiky jazyka X++ jako služby do externích systémů, což prodlužuje životnost investic do kódu v jazyce X++ (mj. více než 90 služeb pro dokumenty); podporu integrace včetně podpory souborů v jiných formátech než XML, flexibilního zpracování chyb či podpory hromadného importu; snadný přístup ke skupinám služeb; využití prostředí obchodních operací k tvorbě aplikací nebo přijímání vstupů z externích služeb v jazyce X++. To vše vám usnadní konfiguraci a správu služeb. Pracovní postupy Nové výkonné funkce umožňují vytvářet složitější pracovní postupy a samostatné pracovní postupy pro každý řádek spojený se záhlavím, případně automatizované pracovní postupy, jež se obejdou bez lidského zásahu. Grafický editor pracovních postupů je dokonce umožňuje vytvářet pouhým přetažením myší. Fronty pracovních položek pomáhají uživatelům řídit, na čem právě pracují, a v případě potřeby rovnoměrně rozdělovat zátěž v rámci týmu. 6 Microsoft Dynamics AX 2013 náhled

7 Zabezpečení založené na rolích Pro objekty jednotlivých aplikací můžete vytvořit bezpečnostní oprávnění, která usnadňují údržbu a umožňují opětovné využití bezpečnostních konstrukcí. Zásady zabezpečení lze zavést pro jednotlivé záznamy tabulek, což dovoluje vyšší přesnost. To vše vám usnadní konfiguraci a správu služeb. Vylepšení podnikového portálu Prvky integrované do podnikového portálu lze snadno vyvíjet v sadě Visual Studio Podnikový portál podporuje hierarchie tabulek, jež umožňují efektivněji strukturovat databáze, a nový model zabezpečení s vyšší mírou kontroly. Kancelářské aplikace Microsoft a technologie IT infrastruktury Klíčovou silnou stránkou systému Microsoft Dynamics AX 2012 je jeho interoperabilita s dalšími produkty a technologiemi Microsoft. Z technické perspektivy je tak zajištěn efektivní vývoj s přiměřenými náklady. Uživatelé pak mohou výhody interoperability zúročit ve vyšší produktivitě a integritě dat. Úložiště modelů v systému SQL Server Úložiště modelů v systému Microsoft SQL Server umožňuje udržovat jediné úložiště pro data a metadata. Podpora sady Visual Studio 2010 Výhoda integrovaného vývojového prostředí, nových nástrojů a materiálů k sadě Visual Studio 2010, jež jsou k dispozici po celém světě, vám umožní modelovat prvky obchodních aplikací, jež lze integrovat do systému Microsoft Dynamics AX Microsoft Team Foundation Server 2010 dovoluje efektivněji spravovat zdrojový kód, včetně větvení a pracovních položek. Seznam zákazníků v rámci podnikového portálu Řešení, aplikace a technologie Microsoft Funkce systému Microsoft Dynamics AX 2012 podporují produkty Microsoft SQL Server 2008 R2 (včetně služeb SQL Server Reporting Services a SQL Server Analysis Services), Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft Search Server 2010, Microsoft Search Server Express 2010 a Microsoft Fast Search Server 2010, Microsoft Office 2010, Microsoft Project Server 2010 a Microsoft Visual Studio Úplné požadavky na systém budou zveřejněny před všeobecným uvedením systému Microsoft Dynamics AX Nové možnosti programování Sada nových funkcí vylepšuje návrh datových modelů a opětovné využití součástí schémat, což přispívá k vývoji, používání a údržbě flexibilnějších a přesnějších informací a sestav podporujících vyšší produktivitu. Integrované vývojářské prostředí Veškeré prvky aplikací se ukládají do jednoho úložiště a distribuují ve fyzických modulech označovaných jako modely. Modely lze snadno kombinovat a přidávat tak další funkce. Vývojáři mají k dispozici nástroje aplikací MorphX a Visual Studio. Vylepšení prostředí pro upgrade dat Upgrade dat lze provést se zkrácením přerušení chodu podniku: větší část práce na upgradu lze zvládnout za provozu systému Microsoft Dynamics AX a s využitím nového modelu porovnávajícího zdroj s cílem (source-to- -target), který umožňuje škálování s využitím vyšší míry paralelizace mezi různými fázemi upgradu. K dispozici je možnost přímého upgradu z verze Microsoft Dynamics AX 4.0 nebo Microsoft Dynamics AX 2009 na verzi Microsoft Dynamics AX

8 Udělejte další krok na cestě k dynamičtějšímu podnikání a připojte se k vizi řešení Microsoft Dynamics. To je určeno organizacím, jež se chtějí neustále rozvíjet a reagovat na ekonomické výzvy i změny v provozu a organizaci. Jestliže vaše organizace naplánuje upgrade na systém Microsoft Dynamics AX 2012, posílí svou flexibilitu a bude se umět rychleji přizpůsobit změnám, expandovat na nové trhy a vyvíjet inovativní produkty a služby. Poraďte se se svým partnerem o tom, jaké přínosy může vašemu podnikání přechod na systém Microsoft Dynamics AX 2012 nabídnout. Další informace o aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 naleznete na webu na adrese: WEBCOM a.s. Patříme k nejvýznamnějším partnerům společnosti Microsoft v oblasti podnikových informačních systémů (ERP) v České republice. Dodáváme řešení na platformě Microsoft Dynamics, která splňují náročná kritéria a požadavky našich zákazníků. Specializujeme se na řešení pro oblast zdravotnictví, automotive, strojírenství, chemického průmyslu, developmentu, retailu a utilit. Následnou péči o klienty zajišťuje samostatné supportní oddělení, které se stará o více jak 200 zákazníků. Společnost WEBCOM a. s. má vlastní partnerskou síť Webcom Dynamics Network pro prodej a implementaci podnikových informačních systémů Microsoft Dynamics v České republice a na Slovensku. Společnost také disponuje vlastním školicím střediskem Webcom Education Point, které nabízí kurzy a vzdělávací programy zaměřené na Microsoft technologie. WEBCOM a.s., U Plynárny 1002/97, Praha 10,

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

CRM v Microsoft Office Outlook

CRM v Microsoft Office Outlook CRM v Microsoft Office Outlook Také nová verze Microsoft Dynamics CRM spoléhá na to, že uživatelé při výkonu svých standardních úkolů budou již v podstatě vyplňovat vstupní data CRM systému. Obchodníci

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Implementace MS SharePoint 2010

Implementace MS SharePoint 2010 7 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace MS SharePoint 2010 Růstová strategie Škoda Auto potřebuje v oblasti servisního businessu nová řešení a platformy pro globální komunikaci

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

ORACLE ZÁVAZKY. Prohlížení schválených splátek nájemného, které jsou importovány z modulu Oracle Property Manager.

ORACLE ZÁVAZKY. Prohlížení schválených splátek nájemného, které jsou importovány z modulu Oracle Property Manager. ORACLE ZÁVAZKY Oracle Závazky je aplikace pro správu výdajů, která zrychluje proces od nákupu po platbu a zároveň umožňuje účinné finanční řízení a poskytuje strategické informace o finančním hospodaření.

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Microsoft Business Solutions Navision vám dává volnost můžete se soustředit pouze na vaše podnikání. Microsoft Navision zajišťuje

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search Agenda SAP Business One Analytics Powered by SAP HANA (B1A) Analytic Content and Enterprise Search Přehled Dashboardy

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? Aplikace umožňující snadnou a efektivní práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty. Online Pro všechna zařízení

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Průvodce ERP pro efektivní řízení

Průvodce ERP pro efektivní řízení Průvodce ERP pro efektivní řízení Obsah 1. Shrnutí 3 2. Nejlepší společnosti se neustále snaží zvyšovat výkony 4 3. Jak ERP zvyšuje výkonnost 5 4. Výsledky 8 5. Závěr 9 2 Sage ERP X3 I Efektivní řízení

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem

NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem PŘÍNOSY ŘEŠENÍ NETSUITE Přínosy zjištěné

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem Integrované a adaptabilní systémy poskytující přehled a kontrolu nad aktivitami vaší firmy. 007735_MS_Profilova_brozura_BMS_1 1 20.8.2007 17:35:22

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV

Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV Business Logic Provider for Firemní řešení ELO pro Microsoft Dynamics NAV Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV ELO Business Logic Provider (BLP) umožňuje

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů Primárním účelem nástroje ADVANTA je pokrýt aktuální potřeby správy projektového portfolia. Jak postupně roste úroveň akceptace a integrace do prostředí

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP)

Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP) Příloha č. 1 Smlouvy: Podrobné vymezení díla Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP) Předmětem zakázky je vybudování intranetového portálu (dále jen INP) na Městském úřadu Mikulov. Cílem

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů ABBYY Automatizované zpracování dokumentů tradiční řešení OCR versus Cloud Jiří Dvořák ECM konzultant Světový leader v produktech pro zpracování dokumentů Individulání uživatelé Malé a střední společnosti

Více

BPM Software pro přehledné řízení práce

BPM Software pro přehledné řízení práce www.orinoco.cz BPM Software pro přehledné řízení práce Snížení nákladů zvýšení efektivity Řízení workflow, procesy pod kontrolou Systém, který roste s firmou Co je orinoco? co je orinoco? Orinoco je BPM

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Správa financí. řešení, která podporují import a export plateb finančním institucím v mnoha zemích.

Správa financí. řešení, která podporují import a export plateb finančním institucím v mnoha zemích. Microsoft Business Solutions Axapta Správa financí, nyní součást Microsoft Dynamics, pomáhá efektivně zvyšovat zisky tím, že Vám umožňuje plnou kontrolu nad správou Vašich finančních procesů. Hlavní výhody:

Více

CRM. Integrujte Vaše aplikace Google do modulů Zoho: Mail, Calendar, Adwords, Analytics, Contacts...

CRM. Integrujte Vaše aplikace Google do modulů Zoho: Mail, Calendar, Adwords, Analytics, Contacts... Přehled modulů Zoho CRM Modul Zoho CRM Vám nabízí kompletní řešení v oblasti řízení vztahů se zákazníky s funkcemi, které lze individuálně přizpůsobit Vašim procesům. Každé pole lze kromě toho libovolně

Více

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl Laboratorní software Laboratorní software LabX Flexibilita pracovních postupů Transparentní provoz Široké možnosti bezproblémového připojení Bezpečnost procesů LabX Výkon na Váš stůl Software LabX Jednoduše

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

HiPath ProCenter Agile. Zaručená spokojenost zákazníka

HiPath ProCenter Agile. Zaručená spokojenost zákazníka HiPath ProCenter Agile Zaručená spokojenost zákazníka Zvyšování míry zpracování prvního kontaktu díky jednotným nástrojům pro zjišťování přítomnosti a podporu spolupráce. Lepší produktivita s intuitivními

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david.

Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david. Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david.pertl Microsoft Dynamics CRM Online Přihlašovací údaje Otevřete si stránku

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Produktový katalog. Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected

Produktový katalog. Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected Produktový katalog Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected Služby Connected Produkty na podporu vašeho podnikání Abyste ze své nabíjecí sítě elektromobilů získali maximum, potřebujete

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia:

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia: Solutions s.r.o. PPM umožňuje: Komplexní analýzu vývoje portfolia Strategické řízení Evidenci projektů Evidenci projektových a souvisejících dat Závislost procesů, podpora workflow definovaná událost

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? CRM aplikace se specializací na farmaceutický segment umožňující práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty a

Více

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty.

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Co je to Cloudia CMS? Cloudia CMS je nástroj pro efektivní vývoj a správu webových aplikací. Obsahuje řadu unikátních vlastností a sofistikovaných mechanismů,

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více