Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y"

Transkript

1

2 Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y V plánu kurzů a odborných stáží Vojenské zdravotnické služby jsou uvedeny školicí akce realizované Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dále jen FVZ) v Hradci Králové, které jsou určeny pro vojáky z povolání a občanské zaměstnance zdravotnické služby AČR, případně další příslušníky ozbrojených sil ČR a vybrané příslušníky MV, výjimečně po dohodě, pro pracovníky zdravotnictví mimo uvedené resorty s cílem zabezpečit jejich další vzdělávání v jednotlivých oborech. Na školicí akce, které uvádí tento plán, zasílejte přihlášky podle uvedeného vzoru (str. 4) s vyjádřením velitele útvaru, přímo na FVZ, oddělení zabezpečení výuky (dále jen OdZV), nejpozději 3 týdny před jejich zahájením. Žadatelé, jejichž přihlášky budou obdrženy po uvedeném termínu, nebudou do školicí akce zařazeni (výjimky povoluje vedoucí OdZV ve zvlášť odůvodněných případech). O zařazení (příp. nezařazení) do školicí akce jsou žadatelé informováni pozvánkou, nejpozději 10 dnů před jejím zahájením. V případě zařazení do školicí akce jsou vysláni vnitřním rozkazem velitele útvaru. Součástí pozvánky jsou i organizační pokyny spojené s příjezdem, zahájením školicí akce a ubytováním, které je nezbytné dodržet. V opačném případě může být žadatel ze školicí akce vyřazen. V případě, že je žadatel zařazen do školicí akce, ale z vážných důvodů, se akce nemůže zúčastnit, oznámí tuto skutečnost písemně na OdZV (případně telefonicky na tel. č nebo fax ). Na školící akce, které se konají mimo Hradec Králové, OdZV ubytování nezajišťuje. Pokyny ke kurzům BATLS, BARTS, R- BATLS, R- BARTS: Kurzy začínají od 08:00 hod. Včasný příjezd je nezbytný. Nové učební texty jsou k dispozici pouze na Neodkladná péče v poli BATLS/BARTS skripta. Ústroj: polní stejnokroj (oděv vz. 95), obuv vz. 90 (nebo novější typy). 3

3 V Z O R PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLICÍ AKCI VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY Číslo školicí akce Název školicí akce Termín Místo konání Vojenská hodnost Titul Jméno a příjmení Rodné číslo Datum narození Místo narození Rodinný stav Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., město, PSČ) Nejvyšší dosažené vzdělání Kvalifikace Specializace v oboru Krycí číslo útvaru (VÚ, VZ) Místo PSČ Číslo telefonu Číslo faxu (na toto číslo bude zaslána pozvánka) Nadřízené velitelství (složka) Ubytování (nehodící se škrtněte) žádám nežádám Datum: razítko hodnost, jméno, příjmení nadřízeného podpis nadřízeného podpis žadatele 4

4 H-06/2-05 RADIOBIOLOGIE ODBORNÝ KURZ RADIAČNÍ NEHODY ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ A OCHRANA 112. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : seznámit účastníky se základními pravidly chování při radiační nehodě a principy dekontaminace a časné léčby. : nelékařský zdravotnický personál. předpoklady : středoškolské vzdělání s maturitou, resp. titul bakalář. Místo konání : FVZ UO Hradec Králové Doba trvání : 2 dny Termín : účastníků : 10 Školitel: Zakončení Náplň FVZ K 303 (KRAD) : certifikát o absolvování : účinek ionizujícího záření na živý organismus, základy radiační ochrany, charakteristika radiačních nehod, diagnostika obdržené dávky, částečná a úplná dekontaminace, vnitřní kontaminace a profylaxe, terapie celotělově ozářených. : prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc. 5

5 H-07/5-01 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA ODBORNÁ STÁŽ LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LÍNĚ (LZS Líně) Cíl : prohloubit dovednosti při poskytování neodkladné pomoci v terénních podmínkách s leteckým odsunem : zdravotnický pracovník zaměstnanec vojenské správy, který vykonává zdravotnické povolání lékaře a je podle Zákona č. 95/2004 Sb. zařazen do specializačního vzdělávání oboru praktické lékařství pro dospělé předpoklady : MUDr. Místo konání : letiště Líně Doba trvání : 5 dní Termín : účastníků : 1 (v každém z uvedených termínů) Školitel : Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Letecká záchranná služba Líně Zakončení : závěrečný pohovor Náplň : teoretická příprava- vybavení vrtulníku, praktická výuka v terénu : plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D., plk. MUDr. Michal Mareček Pozn. Přihlášky zasílat přímo na LZS Líně plk. MUDr. Michal Mareček. 6

6 H-07/1-10 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA SPECIÁLNÍ KURZ PRVNÍ POMOC V POLI (PPP) 142. až 146. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : získání základních návyků a dovedností v první pomoci : vojáci z povolání (není určen pro lékaře a zdravotní sestry) předpoklady : nejsou stanoveny Doba trvání : 5 dnů Termín : , , pozn. určeno pro PČR, , účastníků : 15 (min. 6) Školitel : FVZ K308 (KVŠLUM) Zakončení : závěrečné přezkoušení Náplň : první pomoc při úrazech a jiných náhlých příhodách : plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D. 7

7 H-07/2-15 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA ODBORNÝ KURZ NEODKLADNÁ PÉČE V POLNÍCH PODMÍNKÁCH (Battlefield Advanced Trauma Life Support) (BATLS) 123. až 125. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : prohloubit a zdokonalit vědomosti a dovednosti při poskytování první pomoci u akutních stavů v polních podmínkách : zdravotnický pracovník zaměstnanec vojenské správy, který vykonává zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta podle Zákona č. 95/2004 Sb. předpoklady : odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta podle Zákona č. 95/2004 Sb. Doba trvání : 3 dny Termín : , , účastníků : (min. 12) Školitel : FVZ K308 (KVŠLUM), K305 (KVCH), K306 (KVVL), vivárium, externí instruktoři Zakončení : závěrečný test + praktická zkouška Náplň : praktický nácvik úkonů 1. lékařské pomoci u akutních stavů v polních podmínkách : plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D. 8

8 H-07/7-21 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA ODBORNÝ KURZ NEODKLADNÁ PÉČE V POLNÍCH PODMÍNKÁCH (Retention Battlefield Advanced Trauma Life Support) (R-BATLS) 126. až 128. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : Zopakovat a prohloubit vědomosti, procvičit dovednosti při poskytování první pomoci u akutních stavů v polních podmínkách : zdravotnický pracovník zaměstnanec vojenské správy, který vykonává zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta podle Zákona č. 95/2004 Sb. Kurz je určen pro absolventy BATLS před vypršením platnosti certifikátu (tj. 5 let) předpoklady : odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta podle Zákona č. 95/2004 Sb.; úspěšné absolvování kurzu BATLS Doba trvání : 3 dny Termín : , , účastníků : (min. 12) Školitel : FVZ K308 (KVŠLUM), K305 (KVCH), K306 (KVVL), vivárium, externí instruktoři Zakončení : závěrečný test + praktická zkouška Náplň : praktický nácvik úkonů 1. lékařské pomoci u akutních stavů v polních podmínkách : plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D. 9

9 H-07/2-20 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA ODBORNÝ KURZ NEODKLADNÁ PÉČE V POLNÍCH PODMÍNKÁCH (Battlefield Advanced Resuscitation Techniques and Skills) (BARTS) 129. až 131. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : prohloubit a zdokonalit vědomosti a dovednosti při poskytování první pomoci u akutních stavů v polních podmínkách : zdravotnický pracovník zaměstnanec vojenské správy, který vykonává zdravotnické povolání podle Zákona č. 105/2011 Sb. předpoklady : odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle Zákona č. 96/2004 Sb. Doba trvání : 3 dny Termín : , , účastníků : (min. 12) Školitel : FVZ K308 (KVŠLUM), K305 (KVCH), K306 (KVVL), vivárium, externí instruktoři Zakončení : závěrečný test + praktická zkouška Náplň : praktický nácvik úkonů 1. lékařské pomoci u akutních stavů v polních podmínkách : plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D. 10

10 H-07/7-22 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA ODBORNÝ KURZ NEODKLADNÁ PÉČE V POLNÍCH PODMÍNKÁCH (Retention Battlefield Advanced Resuscitation Techniques and Skills) (R-BARTS) 132. až 134. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : Zopakovat a prohloubit vědomosti, procvičit dovednosti při poskytování první pomoci u akutních stavů v polních podmínkách : zdravotnický pracovník zaměstnanec vojenské správy, který vykonává zdravotnické povolání podle Zákona č. 105/2011 Sb. Kurz je určen pro absolventy BARTS před vypršením platnosti certifikátu (tj. 5 let) předpoklady : odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle Zákona č. 96/2004 Sb.; úspěšné absolvování kurzu BARTS Doba trvání : 3 dny Termín : , , účastníků : (min. 12) Školitel : FVZ K308 (KVŠLUM), K305 (KVCH), K306 (KVVL), vivárium, externí instruktoři Zakončení : závěrečný test + praktická zkouška Náplň : praktický nácvik úkonů 1. lékařské pomoci u akutních stavů v polních podmínkách : plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D. 11

11 H-07/1-19 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA SPECIÁLNÍ KURZ ROZŠÍŘENÁ PRVNÍ POMOC V POLI (CLS COURSE) 147. až 150. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : získání vědomostí a návyků v poskytování rozšířené první pomoci v mimořádných situacích a v polních podmínkách : příslušníci jednotek zařazeni na zdravotnické funkce jako druhá odbornost předpoklady : absolvování základního (týdenního) kurzu první pomoci (platnost osvědčení ZK PPP - 5 let od vydání) Doba trvání : 2 týdny Termín : , (pro příslušníky PČR), , účastníků : 15 Školitel : FVZ K308 (KVŠLUM) Zakončení : závěrečná zkouška Náplň : teoretická a praktická příprava dle učebního programu kurzu : npor. Bc. Jan Krutiš 12

12 H-07/7-23 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA SPECIÁLNÍ KURZ REPETITORIUM PRVNÍ POMOCI (RPP) 151. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : zdokonalit a rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti sester při poskytování první pomoci u akutních stavů. : pro nelékařský zdravotnický personál. předpoklady : odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle Zákona č. 96/2004 Sb. Doba trvání : 3 dny Termín : účastníků : (min. 12) Školitel : FVZ K308 (KVŠLUM), K305 (KVCH) Zakončení : závěrečný test + praktická zkouška Náplň : Vstupní test; Zásady poskytování PP (prvotní vyšetření včetně praktického cvičení, řetězec přežití apod.); Právní aspekty poskytování PP; Poruchy vědomí; Šok; KPCR, včetně praktického cvičení s běžně dostupným materiálem na CZdrSl, Krvácení, Infúzní terapie v první pomoci (pouze teorie); Poškození organismu chladem; Celková poškození organismu teplem; Poranění hlavy a páteře; Poranění hrudníku, pneumothorax; Poranění břicha; Poranění končetin; Střelná poranění; Popáleniny; Crush syndrom; Blast syndrom; Závěrečné přezkoušení. : por. Mgr. Tomáš Gröger, prap. Miroslava Šedivá 13

13 H-07/2-24 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) 135. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : zdokonalit a rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti zdravotníků jednotek při výuce zdravotní přípravy. : pro zdravotnický personál instruktoři zdravotní přípravy. předpoklady : odborný nelékařský zdravotnický personál Doba trvání : 1 týden Termín : účastníků : Školitel : FVZ K308 (KVŠLUM) Zakončení : praktická ukázka výuky zdravotní přípravy Náplň : podle učebního programu : plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D. 14

14 H-07/2-25 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA SPECIÁLNÍ KURZ REPETITORIUM ROZŠÍŘENÉ PRVNÍ POMOCI V POLI (R-CLS COURSE) 152. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : zdokonalit a rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti v poskytování první pomoci v poli. : vojáci z povolání příslušníci speciálních jednotek zařazeni na zdravotnické funkce jako druhá odbornost. předpoklady : výhradně pro úspěšné absolventy CLS kurzu, min. 3 roky po jeho absolvování. Doba trvání : 5 dnů Termín : účastníků : 15 Školitel : FVZ K308 (KVŠLUM) Zakončení : závěrečná zkouška Náplň : podle učebního programu : npor. Bc. Jan Krutiš 15

15 H-07/2-26 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) 136. až 139. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : naučit či rozšířit teoretické znalosti a zdokonalit praktické dovednosti v ovládání defibrilátorů včetně AED. : zdravotnický pracovník zaměstnanec vojenské správy, který vykonává zdravotnické povolání lékaře podle Zákona č. 95/2004 Sb. a zdravotnický pracovník zaměstnanec vojenské správy, který vykonává zdravotnické povolání podle Zákona č. 96/2004 Sb. předpoklady : odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře podle Zákona č. 95/2004 Sb., odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle Zákona č. 96/2004 Sb. Doba trvání : 1 den Termín : , , , účastníků : 8-12 (max. 12) Školitel Zakončení Náplň : FVZ K308 (KVŠLUM) : závěrečný pohovor : podle učebního programu : plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D. Kurz začíná na KVŠLUM FVZ UO v Hradci Králové na učebně č. 422 v 10:00. Ukončení kurzu v 15:00. 16

16 H-07/2-27 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ A URGENTNÍ MEDICÍNA ODBORNÝ KURZ TRANSPORT RANĚNÝCH V TERÉNU (TRT) 140. a 141. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl předpoklady : prohloubit a zdokonalit vědomosti a dovednosti při zajištění a transportu raněných v obtížném terénu. : zdravotnický pracovník lékař, zubní lékař nebo farmaceut, který vykonává zdravotnické povolání podle zákona č. 95 a 96/2004 Sb., a dále nelékařský personál podle zákona č. 105/2011 Sb. : zdravotní klasifikace A Doba trvání : 5 dní Termín : , Účastníků : 12 (min. 8) Školitel Zakončení Náplň : FVZ K308 (KVŠLUM), K306 (KVVL) : závěrečné praktické přezkoušení : teoretické a praktické procvičení výkonů při zajištění a transportu raněných, včetně nácviku praktických dovedností v terénu. : plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D., mjr. MUDr. Martin Jakl Poznámka: Literatura k přípravě před nástupem do kurzu: Předpis P-51, Schubert, P.: Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu. Praha, Freytag & Berndt 1997, Schubert, P.: Bezpečnost a riziko na skále a ledu II. díl. Praha, Freytag & Berndt 2002, Koldovský, J. a kol.: Metodická příručka pro školení cvičitelů Horské služby. Praha, Sportpropag 1990, Drábková, J.: Akutní stavy v první linii. Grada 1997, Praha, Jiří Pokorný, hlavní autor a pořadatel, Lékařská první pomoc,:galén, 2003, ISBN: , 351 s., 17

17 H-08/2-05 ORGANIZACE VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ÚČELOVÝ KURZ PRO PŘÍSLUŠNÍKY ZAHRANIČNÍCH MISÍ PŘÍPRAVA PŘED MISÍ 103. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : prohloubit odborné znalosti, praktické dovednosti a návyky nezbytné pro působení v zahraničních misích. : příslušníci vojenské zdravotnické služby. předpoklady : - Doba trvání Termín : 1 týden : podle potřeby, zpravidla 4x ročně účastníků : 15 Školitel Zakončení Náplň : FVZ : závěrečný seminář : odborné přednášky a semináře, odborná praxe : plk. MUDr. Vojtěch Humlíček, Ph.D. 18

18 H-08/2-06 ORGANIZACE VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ODBORNÝ KURZ VZDUŠNÉ ZDRAVOTNICKÉ ODSUNY 109. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : účelový kurz s cílem připravit zdravotnický personál na realizaci zdravotnické pomoci a pobyt v neznámém prostředí a prohloubit znalosti a dovednosti spojené s činností při vzdušných odsunech. : pro lékařský a nelékařský zdravotnický personál. předpoklady : - Doba trvání : 3 dny Termín : účastníků : 15 Školitel : FVZ K302 (KOVZ) Zakončení : závěrečný pohovor Náplň : přednášky, semináře, praktická zaměstnání, cvičení v terénu : plk. MUDr. Vojtěch Humlíček, Ph.D. 19

19 H-08/2-07 ORGANIZACE VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ODBORNÝ KURZ MEDEVAC POUŽITÍ VRTULNÍKU 110. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : účelový kurz s cílem připravit zdravotnické záchranáře a lékaře k činnosti při odsunech vrtulníkem, výcviku ve slaňování a evakuaci postižených osob, poskytování kompletní zdravotnické péče během vzdušných zdravotnických odsunů. : zdravotničtí záchranáři a lékaři, kteří absolvovali kurz vzdušných zdravotnických odsunů nebo zdokonalovací kurz vzdušných zdravotnických odsunů. předpoklady : ČVO zdravotnické služby, zdravotní klasifikace A Doba trvání : 5 dnů Termín : účastníků : 6-8 Školitel Zakončení Náplň : FVZ Velitelství výcviku vojenská akademie Vyškov Centrum LZS Líně : závěrečný pohovor, test předání osvědčení : přednášky, praktická zaměstnání s W-3A Sokol, cvičení v terénu podle učebního programu (vrtulníková příprava, slaňování, minové nebezpečí, evakuace osob) : plk. MUDr. Vojtěch Humlíček, Ph.D. 20

20 H-08/2-32 ORGANIZACE VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ SPECIÁLNÍ KURZ CHARAKTERISTIKA A FUNKCE VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY AČR 111. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : orientovat se v problematice organizace a funkce VZdrSl AČR v mírových podmínkách na území ČR a získat ucelený přehled o možnostech a schopnostech systému zdravotnického zabezpečení v podmínkách zahraničních operací. : pro příslušníky GŠ/MO, VePozS, velitele mechanizovaných brigád a praporů, velitele druhů vojsk a služeb, příslušníky štábů brigád a praporů nezdravotnické vojenské odbornosti. předpoklady : - Místo konání : FVZ UO Hradec Králové Doba trvání : 3 dny Termín : účastníků : 8 Školitel : FVZ K302 (KOVZ) Zakončení : závěrečný pohovor Náplň : 1. Charakteristika vojenského zdravotnictví, 2. Struktura vojenského zdravotnictví, 3. Veterinární zabezpečení, 4. Řízení vojenské zdravotnické služby, 5. Zdravotnická legislativa, 6. Léčebně odsunový systém, 7. Rozhodovací proces, 8. Přesun a rozvinování zdravotnického zařízení, 9. Mezinárodní humanitární právo. : plk. MUDr. Vojtěch Humlíček, Ph.D. 21

21 H-09/2-04 FARMACIE ODBORNÝ KURZ ZACHÁZENÍ S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNÍMI LÁTKAMI 157. a 158. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : připravit účastníky kurzu ke složení zkoušky z odborné způsobilosti pro práci s jedy, omamnými a psychotropními látkami ve smyslu platných zákonných norem. : pro osoby, do jejichž pracovní náplně spadá zacházení s výše uvedenými látkami. předpoklady : - Doba trvání : 4 dny Termín : , účastníků : 5-16 Školitel : FVZ K309 (KVZ) Zakončení : závěrečná zkouška Náplň : 1. Psychologické závislosti. 2. Charakteristika omamných a psychotropních látek 3. Způsoby evidence a účtování výše uvedených látek 4. Zásady první pomoci při otravách 5. Legislativní dokumenty : mjr. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D. 22

22 H-09/2-07 FARMACIE SPECIÁLNÍ KURZ ZÁKLADY FARMAKOLOGIE A SEBELÉČBY 168. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : seznámit účastníky se základy farmakologie, upřesnit informace zdravotnickým pracovníků, kteří pracují s léčivy v rámci zdravotnické služby. U nezdravotnických pracovníků prohloubit znalosti v této problematice a seznámit je s pravidly správné sebeléčby, tak aby neohrozili své zdraví. : pro zdravotnický i nezdravotnický personál AČR. předpoklady : pro osoby, do jejichž pracovní náplně spadá zacházení s léčivy a pro osoby které mají o danou problematiku zájem. Místo konání : FVZ UO Hradec Králové Doba trvání : 4 dny Termín : účastníků : max. 20 Školitel : FVZ K309 (KVZ) Zakončení : Písemný test Náplň : 1. Základy obecné farmakologie, pochopení účinků léčiv. 2. Specifika farmakoterapie pro děti, těhotné ženy a starší lidi. 3. Terapie bolesti. 4. Léčebné přístupy v léčbě nespavosti. 5. Léčba obtíží gastrointestinálního systému (žaludeční vředy, průjem, zácpa a nevolnost) 6. Správné přístupy v léčbě kašle a rýmy. 7. Homeopatie. 8. Antibiotika základy správné léčby. 9. Volně prodejné přípravky (vitamíny, hubnutí, problémy s erekcí, ). : mjr. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D. 23

23 H-10/5-01 CHIRURGIE ODBORNÁ STÁŽ PŘED ATESTACÍ Z CHIRURGIE Cíl : dokončit teoretickou a praktickou přípravu vojenských chirurgů k úspěšnému složení atestace z chirurgie : stáž je určena pro vojenské chirurgy (atestanty z chirurgie) ve fázi závěrečné přípravy ke složení atestace z chirurgie předpoklady : splnění podmínek stanovených příslušnou vyhláškou pro složení atestace z chirurgie a zařazení do specializačního vzdělávání Doba trvání : 6 měsíců Termín : dle dohody s vedoucím katedry účastníků : 2 Školitel : FVZ K305 (KVCH) Zakončení : atestační zkouška z chirurgie Náplň : Klinická práce u lůžka nemocného a na operačních sálech. Aktivní účast na klinických seminářích a na vnitřních seminářích katedry válečné chirurgie. Součástí praxe na všeobecném oddělení je i stáž na traumatologickém oddělení s teoretickým a praktickým zvládnutím základů traumatologie, ošetřování polytraumatizovaných pacientů a základy třídění v případě hromadného příjmu raněných. : plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D. 24

24 H-10/5-03 CHIRURGIE ODBORNÁ STÁŽ V TRAUMATOLOGII Cíl : prohloubit teoretické znalosti a praktické zkušenosti vojenských chirurgů v traumatologii. : pro vojenské chirurgy se zaměřením na problematiku traumatologie. předpoklady : atestace z chirurgie, specializace v traumatologii. Doba trvání : 2-3 měsíce Termín : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie účastníků : 2 Školitel : FVZ K305 (KVCH) Zakončení : závěrečný pohovor Náplň : Formou klinické práce u lůžka nemocného a na operačních sálech. Seznámení s dostupnými druhy osteosyntéz včetně nejnovějších trendů LCP dlahování, minimálně invazívní dlahové osteosyntézy, artroskopie, náhrady vazů, ošetřování polytraumat. Prohloubení teoretických znalostí prostřednictvím vnitřních seminářů. : plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D. 25

25 H-10/5-06 CHIRURGIE ODBORNÁ STÁŽ ZÁKLADY CÉVNÍ A HRUDNÍ CHIRURGIE PŘED ATESTACÍ Z CHIRURGIE Cíl : prohloubit teoretické znalosti a praktické zkušenosti lékařů připravujících se na atestaci z chirurgie v oblasti cévní a hrudní chirurgie se zaměřením na vojenskou problematiku a zásady primárního ošetření poranění. : určeno pro vojenské chirurgy ve fázi závěrečné přípravy ke složení atestace z chirurgie. předpoklady : splnění podmínek stanovených příslušnou vyhláškou pro složení atestace z chirurgie a zařazení do specializačního vzdělávání. Doba trvání : 2-3 měsíce Termín : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie účastníků : 1-2 Školitel : FVZ K305 (KVCH) Zakončení : atestační zkouška z chirurgie Náplň : Hlavní náplní stáže je klinická práce u lůžka nemocného a na operačních sálech. Aktivní účast na klinických seminářích a vnitřních seminářích školícího pracoviště. Osvojení základů ošetřování pacientů s poraněním hrudníku a cévním poraněním se zaměřením na vojenskou problematiku. : plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D. 26

26 H-10/2-07 CHIRURGIE SPECIALIZAČNÍ KURZ PO ATESTACI Z CHIRURGIE 113. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : obnovení a udržení si praktických dovedností v hrudní, cévní chirurgii a péči o těžce raněné. : lékař-chirurg vojenských nemocnic po atestaci z chirurgie. předpoklady : atestace z chirurgie, nástavbové atestace v chirurgickém oboru. Doba trvání : 1 měsíc Termín : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie účastníků : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie Školitel : FVZ K305 (KVCH) Zakončení : závěrečný test, pohovor Náplň : Zdokonalování v léčebně-diagnostických postupech v intenzívní péči, činnosti na urgentním příjmu s důrazem na osvojení si protokolárních postupů a vedení resuscitačního týmu. V hrudní a cévní chirurgii bude kladen důraz na praktické provádění základních operačních výkonů. : plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D. 27

27 H-10/2-08 CHIRURGIE SPECIALIZAČNÍ KURZ ZÁKLADY LAPAROSKOPICKÉ CHIRURGIE 114. : pořadové číslo Přehledu vzdělávacích a výcvikových aktivit v r Cíl : obnovení a udržení si praktických dovedností v laparoskopické chirurgii. : lékař-chirurg vojenských nemocnic. předpoklady : atestace z chirurgie, zařazení do oboru chirurgie. Doba trvání : 2 týdny Termín : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie účastníků : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie Školitel : FVZ K305 (KVCH) Zakončení : závěrečný test, pohovor Náplň : Zdokonalování v léčebně-diagnostických postupech v laparoskopické chirurgii, kurz má praktickou i teoretickou část. Operace budou prováděny na počítačem řízeném trenažéru a na viváriu na zvířatech. Vhodný i pro začátečníky. : plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D. 28

28 H-10/5-09 CHIRURGIE ODBORNÁ STÁŽ CHIRURGICKÉ AMBULANCE (pro praktické lékaře) Cíl : obnovení a udržení si praktických i teoretických dovedností v ambulantní péči o chirurgické pacienty. : praktický lékař. předpoklady : atestace ze všeobecného lékařství. Doba trvání Termín účastníků Školitel Zakončení Náplň : 1-2 týdny : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie : FVZ K305 (KVCH) : závěrečný pohovor : Zdokonalování v léčebně-diagnostických postupech v péči o ambulantního chirurgického pacienta, zaměření na péči o ránu, na pacienty po úrazech a operacích. : plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D. 29

29 H-10/5-10 CHIRURGIE ODBORNÁ STÁŽ AMBULANCE PLASTICKÉ CHIRURGIE (pro praktické lékaře) Cíl : obnovení a udržení si praktických dovedností ambulantní péči o pacienty plastické chirurgie, po operacích ruky, kožních nádorech a po popáleninách. : praktický lékař. předpoklady : atestace ze všeobecného lékařství. Doba trvání Termín účastníků Školitel Zakončení Náplň : 1-2 týdny : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie : FVZ K305 (KVCH) : závěrečný pohovor : Zdokonalování v léčebně-diagnostických postupech v péči o chirurgického pacienta na ambulanci plastické chirurgie se zaměřením na pacienty s kožními tumory, s poraněním ruky a po popáleninách. : plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D. 30

30 H-10/5-11 CHIRURGIE ODBORNÁ STÁŽ NA ODDĚLENÍ URGENTNÍ MEDICÍNY Cíl : seznámit se s nejnovějšími trendy a standardními postupy při poskytování neodkladné (urgentní) péče, třídění raněných v případě výskytu hromadných ztrát. předpoklady : Místo konání : Doba trvání : zařazení do oboru chirurgie Hradec Králové 4 týdny Termín : dle dohody s vedoucím katedry válečné chirurgie účastníků : 1-2 Školitel Zakončení : FVZ K305 (KVCH) : závěrečný pohovor Náplň : Formou klinické práce na oddělení urgentní medicíny se seznámit s nejnovějšími trendy a standardními postupy při poskytování neodkladné péče, třídění raněných v případě výskytu hromadných ztrát. : plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D. 31

31 H-11/5-04 INTERNÍ LÉKAŘSTVÍ ODBORNÁ STÁŽ NA JEDNOTKÁCH INTENZIVNÍ PÉČE INTERNÍCH KLINIK Cíl : prohloubení znalostí a praktických návyků v oboru u akutních nechirurgických stavů. : především pro ordináře z voj. nemocnic a lékaře určené a připravované pro práci v misích, dále pro internisty, kteří pracují na jednotce intenzivní péče v oblastech: kardiologie, metabolismus, pneumologie. předpoklady : specializace z oboru vnitřního lékařství Doba trvání : 1 měsíc Termín : zahájení podle dohovoru s vedoucím katedry válečného vnitřního lékařství účastníků : 1 Školitel : prof. MUDr. L. Jebavý, CSc. a vedoucí JIP interních klinik FN Hradec Králové, FVZ K306 (KVVL), Interní kliniky FN Hradec Králové. Zakončení : závěrečné zhodnocení Náplň : individuální plán : prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc. 32

32 H-11/5-05 INTERNÍ LÉKAŘSTVÍ ODBORNÁ STÁŽ GASTROENTEROLOGIE Cíl : prohloubení znalostí a praktických návyků v oboru. : především pro ordináře z VN, lékaři internisté z VN, lékaři v misi. předpoklady : specializace v oboru Doba trvání : 1 měsíc Termín : zahájení podle dohovoru s vedoucím katedry válečného vnitřního lékařství účastníků : 1 Školitel : prof. MUDr. L. Jebavý, CSc., prof. MUDr. J. Bureš, CSc., FVZ K306 (KVVL), II. interní gastroenterologická klinika FN Hradec Králové. Zakončení : závěrečné zhodnocení Náplň : individuální plán : prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc. 33

33 H-11/5-07 INTERNÍ LÉKAŘSTVÍ ODBORNÁ STÁŽ HEMATOLOGICKÁ INTENZIVNÍ PÉČE Cíl : prohloubení znalostí a praktických návyků v oboru hematologické intenzivní péče. : pro lékaře zabývající se ve svém oboru též otázkami hematologie, onkologie a transfúzní služby a problematikou transfúzní služby v misích. předpoklady : atestace z klinického oboru nebo příprava k jejímu složení. Doba trvání : 1 měsíc Termín : zahájení podle dohovoru s vedoucím katedry válečného vnitřního lékařství účastníků : 1 Školitel : prof. MUDr. L. Jebavý, CSc., FVZ K306 (KVVL), IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové. Zakončení : závěrečné zhodnocení Náplň : doplnění vědomostí a praktických návyků současných vyšetřovacích metod, diferenciální diagnostiky a terapie v oboru hematologie : prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc. 34

34 H-11/5-11 INTERNÍ LÉKAŘSTVÍ ODBORNÁ STÁŽ PRO INTERNISTY S ATESTACÍ Z OBORU Cíl : rozšíření poznatků ve všeobecném vnitřním lékařství a v nástavbových oborech. : internisté s atestací z vnitřního lékařství, studenti doktorského studijního programu Vojenské vnitřní lékařství a pro lékaře připravující se pro práci v misích. předpoklady : specializace v oboru vnitřního lékařství Doba trvání : 2 týdny Termín : zahájení podle dohovoru s vedoucím katedry válečného vnitřního lékařství účastníků : 2 Školitel : prof. MUDr. L. Jebavý, CSc. a další učitelé dle specializace, FVZ K306 (KVVL), Interní kliniky FN Hradec Králové. Zakončení : závěrečné zhodnocení Náplň : doplnění a prohloubení teoretických vědomostí etiopatogenezy akutních stavů ve vnitřním lékařství, seznámení se současnými vyšetřovacími metodami především kardiologie a hematologie, dále prohloubení vědomostí stran diferenciální diagnostiky a terapie vnitřních nemocí s přihlédnutím k zájmu školených. : prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc. 35

AGENTURA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

AGENTURA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY AGENTURA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Dne: S c h v a l u j i : Ředitel agentury brigádní generál MUDr. Božetěch Jurenka P L Á N kurzů a odborných stáží Vojenské zdravotnické služby v

Více

kurzů a odborných stáží v roce 2016

kurzů a odborných stáží v roce 2016 FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITA OBRANY P L Á N kurzů a odborných stáží v roce 2016 Tato verze je aktuální k datu 9. 11. 2015. Dokument může být v průběhu roku upravován. Aktuální verzi naleznete

Více

FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITA OBRANY

FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITA OBRANY P L Á N kurzů a odborných stáží v roce 2017 HRADEC KRÁLOVÉ 2016 Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y V plánu kurzů a odborných stáží jsou uvedeny kurzy

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR. ODBOR VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ SPod. kurzů a odborných stáží Vojenské zdravotnické služby v roce 2009

MINISTERSTVO OBRANY ČR. ODBOR VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ SPod. kurzů a odborných stáží Vojenské zdravotnické služby v roce 2009 MINISTERSTVO OBRANY ČR ODBOR VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ SPod P L Á N kurzů a odborných stáží Vojenské zdravotnické služby v roce 2009 PRAHA 2008 MINISTERSTVO OBRANY ČR ODBOR VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ SPod

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO)

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVŠL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) Počet předmětů: 1 Délka trvání

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Ministerstvo obrany stanoví podle 94 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

Ministerstvo obrany stanoví podle 94 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.: Částka 64 Sbírka zákonů č. 156 / 2015 Strana 2019 156 VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2015 o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95. PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol

Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95. PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95 PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol 2017 Obsah Způsobilost k výkonu povolání Samostatný výkon Základní kmen Obory specializace, vzdělávací

Více

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ?

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., 1. LF UK Seminář Přírodovědecké fakulty UK Praha 30. května 2016 Způsobilost k výkonu povolání Dle 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění

Více

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor *MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-6614-1/O-IZS-2012 Kódové označení: NZ raha 10. února 2012 listů: 17 Schvaluji:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století. Pistulková Alena Chabrová Světluše

Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století. Pistulková Alena Chabrová Světluše Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století Pistulková Alena Chabrová Světluše Cesta k profesi zdravotnického záchranáře Cesta k profesi zdravotnického záchranáře Cesta k profesi zdravotnického

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: SPECIÁLNÍ KURZ PRVNÍ POMOC V POLI (PPP)

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: SPECIÁLNÍ KURZ PRVNÍ POMOC V POLI (PPP) 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KVŠLUM UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: SPECIÁLNÍ KURZ PRVNÍ POMOC V POLI (PPP) Počet předmětů: 1 Délka trvání kurzu: 5

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy Pavel Škvor Obsah Způsobilost k výkonu povolání Samostatný výkon Obory specializace Základní kmen Specializovaný výcvik Vzdělávací programy Přechodná

Více

NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC

NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC *MVCRX03A276Z* MVCRX03A276Z MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-168114-2/O-IZS-2016 Kódové označení: NZ raha 6. ledna 2017 listů: 14 Schvaluje: genmjr. Ing. Drahoslav

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 1 Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: MZDR - 398/2009 Referent:

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. Bc. Eliška Janečková Olomouc, 2008 ÚVOD Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je státem garantovaný,

Více

PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR. IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B.

PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR. IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B. PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B. Braun Praha 4 ÚVOD V rámci celoživotního vzdělávání sester nabízí společnost

Více

BATLS/BARTS - standard péče o raněné nejen v polních podmínkách

BATLS/BARTS - standard péče o raněné nejen v polních podmínkách BATLS/BARTS - standard péče o raněné nejen v polních podmínkách Fakulta Zdravotní MUDr. Radovan Matoušek Katedra vojenského a sociální akademie Hradec Králové MUDr. všeobecného Hradec zdravotnictví KrálovéUniverzity

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží

Více

III.ročník. Ph.D., doc.mudr.jan Pokorný,DrSc., IPVZ Praha, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof;

III.ročník. Ph.D., doc.mudr.jan Pokorný,DrSc., IPVZ Praha, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof; III.ročník MEDICÍNA KATASTROF Příprava UM v kontextu přípravy pro KM MUDr.Josef Štorek,Ph Ph.D., doc.mudr.jan Pokorný,DrSc., IPVZ Praha, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof; Prof.MUDr. Leoš

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Směrnice rektora č. 1/2016

Směrnice rektora č. 1/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 50 00 Směrnice rektora č. /206 k pravidlům prostupnosti pro absolventy vyšších odborných škol na Vysoké škole zdravotnické, o. p.

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Ústav (od l.l.2007 fakulta) zdravotnických studií UPa Název projektu: Příprava nelékařského studijního

Více

Forma studia Kód Název studijního. 51-35-P Epidemiologie 0 1 2 0 51-82-P Infekční biologie 0 0 0 2 51-22-P Lékařská mikrobiologie 0 0 2 1

Forma studia Kód Název studijního. 51-35-P Epidemiologie 0 1 2 0 51-82-P Infekční biologie 0 0 0 2 51-22-P Lékařská mikrobiologie 0 0 2 1 Děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany vyhlašuje v souladu s 48 a 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a se Statutem Fakulty vojenského zdravotnictví

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno www.sssbrno.cz Zdravotník zotavovacích akcí 40hodinový praktický kurz.

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Základní terminologie Mimořádná událost Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných

Více

P O Z V Á N K A. Katedra radiolokace Fakulty vojenských technologií, Univerzity obrany v Brně. Vás zve na seminář

P O Z V Á N K A. Katedra radiolokace Fakulty vojenských technologií, Univerzity obrany v Brně. Vás zve na seminář P O Z V Á N K A Katedra radiolokace Fakulty vojenských technologií, Univerzity obrany v Brně Vás zve na seminář PŘÍPRAVA ODBORNÍKŮ PRO RADIOLOKAČNÍ SYSTÉMY, PASIVNÍ SLEDOVACÍ SYSTÉMY A SYSTÉMY ELEKTRONICKÉHO

Více

Forma studia Kód Název studijního P Epidemiologie P Infekční biologie P Lékařská mikrobiologie

Forma studia Kód Název studijního P Epidemiologie P Infekční biologie P Lékařská mikrobiologie Děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany vyhlašuje v souladu s 48 a 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a se Statutem Fakulty vojenského zdravotnictví

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov 16. 4. 2016 Orientační parametry FaF VFU Brno Počet přihlášek do MSP: cca 800 Směrné číslo pro přijetí: 144 Počet přijatých (obeslaných): cca 230 Počet

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí

Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Směrnice v návaznosti na Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků (dále jen řád) určuje pravidla pro zdravotnické

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Strana 1666 Sbírka zákonů č. 98 / 2012 Částka 39 98 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Vědecká rada Třebešská 1575, Hradec Králové 1,

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Vědecká rada Třebešská 1575, Hradec Králové 1, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové 1, e-mail: pavel.bostik@unob.cz v Hradci Králové dne 26. ledna 2015 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 13. Návrh na přijetí usnesení z jednání vědecké

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Informace o přijímacích zkouškách ( 1 vyhlášky č. 276/2004 Sb. ze dne 26.4. 2004, kterou se mění vyhláška č. 343/2002Sb.

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 2. kurz 2015 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017 Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ornapwj4neu) N Á V R H II. VYHLÁŠKA ze dne 207 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/2009

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka

Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka Junák český skaut, z. s. Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Směrnice v návaznosti na Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka určuje

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT A JEDNACÍ ŘÁD SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Článek 1 (1) Specializační oborová rada pro specializační vzdělávání

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM akreditovaného kvalifikačního kurzu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM akreditovaného kvalifikačního kurzu Strana 28 Částka 8 Zdravotnická legislativa: Haškovcová, H.: Lékařská etika. Praha: Galén, 2002 Holčík, J., Žáček, A., Koupilová, I.: Sociální lékařství. MU Brno, 2002 Kolektiv autorů: Studijní materiály

Více

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. KUCH LF MU a TC FN Brno OBKŘ TC FN Brno, KS MEKA TC FN Brno Traumateam ČR mobilní zdravotnický

Více

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ SÚJB květen 2001 Radiační ochrana květen 2001 Doporučení JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠEŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení Část B 9 Plán zdravotnického zabezpečení 1 Plán zdravotnického zabezpečení Obsah: Úvod 3 1. Zdroje a služby pro zdravotnické zabezpečení činnosti Městského úřadu Ostrov a krizového štábu města při řešení

Více