Příručka správce Admin Guide

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka správce Admin Guide"

Transkript

1 Admin Guide

2 Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů (LTV) Dlouhodobá archivace dokumentů (LTA) Převod běžných PDF do PDF/A pro jejich dlouhodobou archivaci Přehled vlastností Soulad s normou ISO Podpora převodu do formátu PDF/A určeného pro dlouhodobou archivaci (LTA) Funkce pro zajištění dlouhodobé ověřitelnosti dokumentů (LTV) Funkce pro zajištění dlouhodobé ověřitelnosti dat (LTV) Využití interních sdílených složek Cloudové úložiště Sledovaný ový účet Datová schránka Ověřený snímek webové stránky a archivace obsahu webové stránky Podepisování elektronickými certifikáty Kvalifikovaná časová razítka Vizualizace elektronického podpisu Vložení obrázku na stránku Automatické služby Způsoby nasazení Long-Term Docs Server Manager Snadná integrace Integrace pomocí interních úložišť Integrace pomocí cloudových úložišť Integrace pomocí sledovaných poštovních schránek Dokumentace Systémové požadavky Požadavky na server Požadavky pro konverzi do PDF/A Nativní konverze Využití aplikačních rozhraní Konverze pomocí Print Shell Odchozí komunikace Instalace a spuštění

3 2.1. Instalace a spuštění Long-Term Docs Server Manager Instalace Spuštění Přihlášení k účtu První přihlášení k účtu Změna účtu Nastavení licenčního certifikátu Instalace služby Provoz Long-Term Docs Serveru Volba jazyka Konfigurace a konfigurační soubory Vytvoření nové konfigurace Pojmenování konfigurace složky Nastavení jednotlivých parametrů Úpravy existující konfigurace Import konfigurace ze souboru Vymazání konfigurace Řízení jednotlivých úloh Long-Term Docs složky Nastavení složek Způsob uložení dokumentů Specifikace Long-Term Docs složky Pojmenování a umístění složky pro údržbu Výběr složky Složka v lokálním počítači Volba cloudového úložiště Nastavení vlastností složky Nastavení zařazení dokumentů do údržby Sledování určité vstupní složky Sledování obsahu poštovní schránky Sledování obsahu datové schránky Sledování obsahu webových stránek Zajištění dlouhodobé čitelnosti dokumentů Test konverze Nastavení způsobu převodu Které typy souborů se mají konvertovat? Konverze datových zpráv Upřesnění způsobu převodu Připojení digitálního podpisu a časového razítka Princip digitálního podpisu a časového razítka

4 Co budete potřebovat Dialog pro připojení podpisu Výběr certifikátu Připojení časového razítka Konverze podle specifikace PAdES Doplňkové údaje Vizualizace připojení grafického obrázku podpisu Připojení samostatného časového razítka Vložení obrázku Zajištění dlouhodobé platnosti Časová délka údržby a její parametry Dokument po ukončení údržby Pokud nastane chyba při ošetření dokumentu Monitorování průběhu činnosti serveru Logovací soubor Údržbový skript Konverze dokumentů Microsoft Office a Open Office Příklad nastavení objektu DCOM Konverze souborů OpenOffice Nastavení webové služby pro Long-Term Docs Signer

5 1. Co je Long-Term Docs Server Long-Term Docs Server je aplikace zajišťující dlouhodobou čitelnost a ověřitelnost dokumentů. Její čerpání a nastavení je možné díky serverové aplikaci. Dokumenty určené k ošetření převede do PDF/A formátu zajišťujícím, že dokument přečtete a otevřete kdykoli v budoucnu. Dále dokumenty opatří elektronickým podpisem a časovým razítkem pro zajištění nezpochybnitelnosti původu dokumentu. Průběžně kontroluje certifikáty uložených dokumentů a v rámci procesu údržby dále zajišťuje zachování jejich platnosti Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server Long-Term Docs Server zajišťuje dlouhodobou čitelnost a ověřitelnost dokumentů a dat, které jsou nezbytné a důležité pro zajištění business kontinuity. Pro zajištění dlouhodobé čitelnosti je k dispozici konverze dokumentů různých typů do formátů rodiny PDF/A podle mezinárodních norem ISO. Následně je splněna specifikace ETSI a požadavky PAdES na dlouhodobou ověřitelnost autenticity autorizovaných dokumentů ve formátu PDF/A. Data a strukturované formáty jsou ošetřeny dle specifikací rozšířeného elektronického podpisu CAdES nebo XAdES. Aplikace umožňuje rychlou a snadno konfigurovatelnou konverzi dokumentů z obsahu sdílených datových úložišť v rámci interní sítě, ale jsou k dispozici i prostředky pro přímé napojení na diskové úložiště typu DropBox, Google Drive, OneDrive, Sharepoint či Office365. Dalším možným vstupním kanálem jsou pak ové schránky, kdy jsou zpracovávány přílohy ové komunikace. Také je možné definovat URL adresy webových stránek, jejichž obsah je archivován v čitelné podobě a zajištěn pro budoucí ověření. Aplikace umožňuje zpracování dokumentů podle posledních norem: PDF/A dokumenty konverzí z libovolného přípustného formátu. PDF/A dokumenty podle posledních ISO norem pro dlouhodobou archivaci (A1:2005, A2:2011, A3:2012 platná od ) s validací formátu (využívané v Adobe Acrobat Reader Preflight) a generováním metadat o provedené konverzi. PAdES podle specifikace ETSI pro autorizované PDF dokumenty elektronickým podpisem pro Long Term Validation (LTV) garantující dlouhodobou ověřitelnost autenticity (s využitím SecuStamp LTV Service). XAdES dle specifikace ETSI pro zajištění dlouhodobé ověřitelnosti strukturovaných XML dokumentů CAdES dle specifikace ETSI využitelné pro libovolné dokumenty či data, která mají být ověřitelná po libovolně dlouho dobu. Je implementována podpora elektronických podpisů a časových razítek: K dispozici je plná podpora elektronických podpisů i značek organizace (BES/EPES) s možností připojení kvalifikovaného časového razítka. Lze připojit samostatné dokumentové časové razítko. Je možné použít i archivní časové razítko s obnovou podle ETSI specifikace (AdES) Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server Hlavní charakteristické znaky Long-Term Docs Server patří: Aplikační server, prostřednictvím kterého je možné jednoduše čerpat služby a definovat pravidla pro ošetření a dlouhodobou archivaci dokumentů. Aplikační server je možné instalovat na 64- bitové operační systémy Windows Server 2008 SP1 a Díky podpoře přímého napojení na cloudová úložiště společností Microsoft, Google a DropBox, zpracování ze sledovaných síťových složek, sledovaných POP3 ových schránek a 5

6 definovaných URL adres webových stránek, poskytuje široké možnosti integrace do stávající organizace. Všechny vytvářené dokumenty, i běžné PDF soubory v organizaci, lze uvést do tvaru, který odpovídá legislativním i mezinárodně uznávaným požadavkům na dlouhodobé uchování a dlouhodobou ověřitelnost dokumentů Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů (LTV) Aplikace podporuje funkce a specifikace rozšířeného elektronického podpisu PAdES (ETSI) pro ověření stavu dokumentů a jejich formátů PDF s ověřením certifikátů elektronických podpisů, značek a časových razítek, jejich kontrolu vůči CRL listu, kontrolu neporušenosti binárního otisku dokumentu. Disponuje automatickým rozpoznáním formátu souborů, binární data jsou ošetřeny dle specifikace CAdES a strukturované dokumenty XML dle specifikace XAdES. Dále zprostředkovává uložení metadat na serveru, díky kterým je možné rychle ověřit, který dokument je třeba k danému datu občerstvit, či v jakém stavu se nachází a automaticky tak zajistit jeho dlouhodobou platnost a ověřitelnost Dlouhodobá archivace dokumentů (LTA) Podpora pro dlouhodobou archivaci dokumentů v libovolném formátu i běžných PDF souborů konverzí do formátu PDF/A (v úrovních A1:2005, A2:2011, A3:2012), který je stanoven mezinárodními normami ISO (LTA - Long Term Archiving) Převod běžných PDF do PDF/A pro jejich dlouhodobou archivaci Aplikace také umožňuje spolehlivý převod libovolných PDF souborů do formátu PDF/A, který zaručí jejich dlouhodobou čitelnost bez závislosti na čtecích zařízeních. Díky aplikaci normy PDF/A:3 je umožněno připojení originálních dokumentů k archivní verzi Přehled vlastností Soulad s normou ISO Long-Term Docs Server konvertuje dokumenty do formátu PDF/A specifikovaného normou ISO :2005, :2011 a :2012. Tento soulad zajistí čitelnost archivovaných dokumentů po velmi dlouhou dobu Podpora převodu do formátu PDF/A určeného pro dlouhodobou archivaci (LTA) Standardní formát PDF/A zajišťuje, že dnes vytvořený PDF dokument bude použitelný i v horizontu řady let po jeho vytvoření. Takto konvertované dokumenty plně vyhovují požadavku na efektivní a dlouhodobou archivaci Funkce pro zajištění dlouhodobé ověřitelnosti dokumentů (LTV) Plná podpora pro ověření stavu dokumentů a jejich formátů zahrnuje ověření certifikátů elektronických podpisů, značek a časových razítek, jejich kontrolu vůči CRL listu, kontrolu neporušenosti binárního otisku dokumentu apod. Dále zprostředkovává uložení metadat na registračním serveru; díky nim je možné rychle ověřit, který dokument je třeba k danému datu občerstvit, či v jakém stavu se nachází. Všechny tyto služby servisně zajišťuje portál SecuStamp.eu, který pravidelně sleduje všechny kvalifikované autority v rámci EU uvedené na Trusted Listu. Zároveň disponuje archivními záznamy o uvolněných CRL listech. 6

7 Funkce pro zajištění dlouhodobé ověřitelnosti dat (LTV) Plná podpora a automatizované rozpoznání formátu souboru zajistí dlouhodobou ověřitelnost pro libovolné dokumenty a data, u kterých není možné zajistit jejich dlouhodobou čitelnost prostřednictvím formátu PDF/A. Jde například o bezpečnostní video záznamy zkoušek, hlasové záznamy, binární data, kódy, či strukturované XML dokumenty. Tyto typy dokumentů a dat jsou ošetřeny dle specifikací CAdES nebo XAdES Využití interních sdílených složek Long-Term Docs Server nativně využívá interní souborový systém sítě ve kterém je nainstalován. Díky tomu je velmi jednoduché zajistit definovat vstupní kanál pro ošetření dokumentů v rámci pravidel pro přístup ke složkám interního souborového systému či archivního úložiště. Stejně tak se dá jednoduše využít existující souborové úložiště pro Long-Term Docs složku, ve které jsou dle nastavených pravidel udržovány dokumenty a data Cloudové úložiště Long-Term Docs Server podporuje komunikaci a využití komerčně využívaných úložišť dat společností Microsoft, Google a DropBox. Využít tyto diskové služby typu Sharepoint, OneDrive, Office365, Google Drive či DropBox pro definovanou Long-Term Docs složku je velmi intuitivní Sledovaný ový účet Pro automatické centrální ošetření dokumentů lze s úspěchem využít elektronickou poštou a definovanou ovou schránku. Libovolná příloha zaslaná na sledovaný účet je automaticky zpracována, ošetřena a v Long-Term Docs složce udržována v čitelné podobě s dlouhodobou ověřitelností Datová schránka Integrovaná funkčnost pro sledování datové schránky a automatickou konverzi a archivaci datových zpráv. Jako jedním ze zdrojů dlouhodobých dokumentů může být právě vaše datová schránka. Archivujte svoje datové zprávy v souladu s legislativou na Vámi používaném datovém úložišti Ověřený snímek webové stránky a archivace obsahu webové stránky Internetové stránky jsou hlavním zdrojem informací a často slouží i jako místo, kde uveřejněn veřejný příslib informace na základě které se dělají důležitá rozhodnutí. Na druhou stranu je relativně jednoduché tyto informace rychle měnit. Long-Term Docs Server poskytuje jako jeden ze zdrojů archivních dokumentů také webovou stránku. Ta je ale archivována včetně vlastního kódu stránky, zdrojů, které jsou pozdější vykreslení stránky nezbytné. Také je možné spolu se stránkou archivovat i dokumenty na které bylo ze stránky odkazováno. To vše včetně informace ze které IP adresy byla stránka vystavena, zda a jakým certifikátem byla zabezpečena a opatření celého archivního balíku kvalifikovaným časovým razítkem Podepisování elektronickými certifikáty Pro zajištění důvěryhodnosti předávaného dokumentu nebo důkazu o zachování jeho integrity lze dokumenty a data opatřit vlastním elektronickým podpisem, nebo více podpisy v rámci organizace. Je možné podepisovat podpisy umístěnými v úložišti certifikátů Windows nebo z hardwarového Tokenu. Veškeré podpisy jsou vytvářeny dle specifikace rozšířeného elektronického podpisu PAdES, CAdES či XAdES. 7

8 Kvalifikovaná časová razítka Long-Term Docs Server disponuje nativním zdrojem kvalifikovaných časových razítek. Žádné další starosti a smlouvy s poskytovateli časových razítek! Časová razítka uznávané autority jsou důležitá k jednoznačnému a hodnověrnému důkazu, kdy byl daný soubor podepsán, přijat nebo s ním bylo jinak manipulováno Vizualizace elektronického podpisu Aplikace umožňuje přehlednou vizualizaci podpisu a jeho stavu (zda je ověřen a je neporušena jeho integrita). Grafický symbol vizualizace lze vložit na libovolné místo do PDF dokumentu. Příjemce takového dokumentu pak ihned vidí, zda je dokument podepsán platným podpisem a zda se od okamžiku podpisu nezměnil Vložení obrázku na stránku Funkci lze využít pro označení dokumentů obrázkem figurujícím jako grafické razítko například logem firmy, obrázkem podpisu apod. Tento grafický prvek samozřejmě není možné vkládat do již podepsaných dokumentů Automatické služby Long-Term Docs Server lze využít pro zajištění automatické archivace libovolných dokumentů, zásilek elektronické pošty, obsahu webových stránek obecně všech typů souborů konvertovatelných do PDF/A formátu. Dále pak díky inteligentnímu zpracování dokumentů dle jejich typu je schopen zajistit dlouhodobou archivaci dat obecně dokumentů nekonvertovatelných do dlouhodobě čitelného formátu PDF/A. Díky nativním funkcím pro napojení na interní sdílené složky či cloudové úložiště společností Microsoft, Google and DropBox je možné plně automatizovat zajištění dlouhodobé čitelnosti a ověřitelnosti souborů a dat Způsoby nasazení Long-Term Docs Server je k dispozici prostřednictvím aplikačního serveru, který je instalován do vnitřní bezpečné zóny na server s 64-bitovým operačním systémem Windows Server 2008 SP1 nebo Důležitým prvkem je nastavení Long-Term Docs složky, v rámci které je prováděno zajištění dlouhodobé údržby dokumentů dat. Tato složka může být definována buď v rámci interních sdílených složek a úložišť, nebo lze využít dostupné cloudové úložiště od společností Microsoft, Google, Inc. a DropBox Inc. Služby nezbytné pro správné ošetření, zjištění informací o podpisových certifikátech, jejich revokací a další související služby včetně kvalifikovaných časových razítek jsou čerpány z portálu SecuStamp.eu Long-Term Docs Server Manager Kompletní správa účtu, nastavení serveru a Long-Term Docs složek je jednoduše dostupná pomocí rozhraní Long-Term Docs Server Manager. Po instalaci aplikace je prostřednictvím jednoduchého dialogu nutné nastavit přihlašovací údaje k účtu Long-Term Docs. Prostřednictvím tohoto účtu jsou čerpána časová razítka, informace nutné k ověření certifikátů a registraci dokumentů. 8

9 V další části je nutné vybrat účet, pod kterým bude služba oprávněná přistupovat k jednotlivým složkám a provádět všechny potřebné operace. Toto je účet Správce počítače. Největší prostor Long-Term Docs Server Manageru je věnován správě Long-Term Docs složek. V přehledném seznamu je Zobrazen seznam jednotlivých nastavení každé Long-Term Docs složky, její pojmenování složky včetně jejího umístění, aktuální status a umístění logovacího souboru. Ve spodní části pak ovládací tlačítka pro vytvoření nové Long-Term Docs složky či úpravu stávajících Více o možnostech a nastaveních Long-Term Docs složek naleznete v kapitole Konverze dokumentů Microsoft Office a Open Office. 9

10 1.5. Snadná integrace Poznámka: V tom schématu je znázorněno využití Long-Term Docs složky jak v interních úložištích, tak v úložištích cloudových. Zdrojem dat jsou čtyři oblasti interní úložiště, cloudové úložiště, elektronická pošta a web Integrace pomocí interních úložišť Nastavením sdílených složek zpřístupníte funkce Long-Term Docs Serveru jednoduchým způsobem v rámci interní sítě. Standardní pravidla pro přístup uživatelů ke sdíleným prostředkům zajistí oprávněnost k používání služby. Nastavením konverzních profilů jednotně nastavíte pravidla pro konverzi a tím i výsledný tvar PDF dokumentu včetně požadovaných vlastností, zabezpečení či časového razítka Integrace pomocí cloudových úložišť Nastavením složek v cloudových službách společností Microsoft, Google a DropBox. Zajistíte rozšíření funkcí vašeho úložiště a kvalitu uchovávaných dokumentů. Díky dostupnosti a vysoké bezpečnosti těchto úložišť budete mít vaše důvěryhodné dokumenty vždy k dispozici a také umožníte ostatním 10

11 spolupracovníkům vkládat důležité dokumenty a data do procesu zajištění jejich dlouhodobé čitelnosti a ověřitelnosti. Kdykoliv, odkudkoliv Integrace pomocí sledovaných poštovních schránek Nastavením sledované ové schránky zajistěte efektivní využití služeb přímo z mobilních zařízení, odkudkoliv. Zpracování zásilky je rychlé a nastavením profilu zajistíte zpracování přiložených dokumentů k u předem nastaveným procesem a jejich uchování v Long-Term Docs složce Dokumentace Dokumentaci k aplikaci Long-Term Docs Server získáte na webových stránkách na adrese: https://www.longtermdocs.eu/server 1.7. Systémové požadavky V této kapitole jsou shrnuta doporučení a systémové požadavky pro serverovou aplikaci pro čerpání Long-Term Docs a zajištění konverze do PDF/A Požadavky na server Windows Server 2008 x64 SP1 Windows Server 2012 x64 Procesor min. 2 jádra, 3GHz a vyšší 8GB RAM 4GB místa na disku (součástí instalace je Microsoft SQL Server 2012).NET 2.0.NET 3.5 pro práci s ISDS, úložišti Google Disk, Google Apps a SharePoint 2010 a 2013.NET 4.5 pro komunikaci s úložišti OneDrive a Office365 SharePoint Server2013 Client Components pro přístup k Office 365 složkám Požadavky pro konverzi do PDF/A Nativní konverze Ihned po instalaci jsou bez nutnosti dalších nastavení konvertovány dokumenty typu PDF, TXT, HTML, Obrázkové formáty (JPG, BMP, PNG ) Využití aplikačních rozhraní Převod do PDF/A z formátů z aplikací MS Office 2007,2010 a 2013 (Word, Excel, PowerPoint) (pomocí vývojářského rozhraní interop pro ovládání MS Office aplikací) vyžaduje instalaci MS Office na aplikační server s odpovídajícím licenčním pokrytím a zaregistrováním COM objektů. Převod do PDF/A formátů z aplikací OpenOffice, či LibreOffice pomocí přímé integrace aplikace. Převod ZFO a FO pomocí Software602 Form Filler Konverze pomocí Print Shell Libovolný formát souborů pomocí shell tisku z konkrétní aplikace, která musí být instalována na serveru, například DWG formáty. 11

12 Odchozí komunikace V případě, že máte omezenou odchozí komunikaci z vašeho serveru, např. firewallem, je potřeba pro správnou funkčnost Long-Term Docs serveru povolit tyto adresy: https://www.secustamp.com/ a https://wsc.secustamp.com 12

13 2. Instalace a spuštění 2.1. Instalace a spuštění Long-Term Docs Server Manager Instalace Aplikace se instaluje pomocí instalačního programu, který je součástí dodávky. Postup je shodný s obvykle používanými postupy a uživatel je intuitivně veden ke zdárnému konci procesu. Více v dokumentaci InstallGuide_CZ.pdf dostupné na webu longtermdocs.eu Spuštění Aplikaci Long-Term Docs Server spustíte z Plochy Windows klepnutím na ikonu Long-Term Docs Server. Příkaz pro spuštění aplikace najdete také v nabídce Start. Okno aplikace Long-Term Docs Server Manager umožňuje: Vytvářet a upravovat konfigurační soubory zpracovávaných úloh (pro zpracování souborů ze složek a poštovních schránek) Tlačítky Přidat konfig, Importovat konfig, Upravit konfig a Smazat konfig se vytváří a upravuje seznam a parametry úloh pro převod souborů a poštovních zásilek do formátu PDF. Sledovat přehled konverzních úloh jednotlivé úlohy jsou uvedeny v tabulce v dolní polovině okna. Tlačítka pro úpravy konfigurace se vždy vztahují k popisu úlohy vybrané klepnutím na její položku v tabulce. Sledovat soubor s protokolem o práci služby tlačítkem Zobrazit log se obsah souboru vztahujícího se k vybrané položce tabulky úloh načte do prohlížeče Poznámkový blok. Spouštět a časovat údržbový skript pod tabulkou úloh lze povolit či zakázat spouštění údržbového skriptu v nastaveném časovém intervalu. 13

14 2.2. Přihlášení k účtu První přihlášení k účtu Pro možnost čerpání kvalifikovaných časových razítek, informací nezbytných pro ověření podpisových certifikátů, zajištění informací pro strukturu AdES podpisů a registraci dokumentů pro zajištění jejich dlouhodobé ověřitelnosti. Bez registrace a úspěšného přihlášení k účtu není možné Long-Term Docs Server provozovat. K účtu se přihlásíte klepnutím na odkaz Změnit účet... V dialogu Přihlášení k serveru Long-Term Docs uveďte do políček Uživatelské jméno a Heslo přihlašovací údaje, které jste obdrželi na portálu longtermdocs.eu. 14

15 Jméno uživatele aktuálně otevřeného účtu je vypsáno pod hlavičkou Uživatelské jméno Změna účtu V sekci Účet Long-Term Docs, která je v okně první shora, lze realizovat některá nastavení týkající se uživatele, jeho účtu a nastavení licenčního certifikátu. Klepnutím na odkaz Změnit účet otevřete okénko Přihlášení k serveru Long-Term Docs. Zde je možné zadáním uživatelského jména ( u) a přístupového hesla a stiskem tlačítka OK změnit aktuální přiřazení účtu, pod kterým bude nadále server provozován Nastavení licenčního certifikátu Klepnutím na odkaz Importovat licenční certifikát se otevře dialog s potvrzením o importu licenčního certifikátu, jehož název a platnost se pak vypíšou pod hlavičkou Platnost licence. 15

16 Klepnutím na odkaz pod hlavičkou Statistiky využití služby můžete ve webovém prohlížeči otevřít stránky Long-Term Docs, kde jsou uvedeny aktuální informace zabývající se problematikou dlouhodobého udržení čitelnosti a právní platnosti 2.4. Instalace služby Službu správy složek nainstalujete klepnutím na odkaz Nainstalovat v sekci Long-Term Docs složky. V dialogu Účet pro přihlášení služby Long-Term Docs nastavit název účtu ten musí disponovat administrátorskými právy a přístupové heslo. 16

17 Nastavení účtu je poté potvrzeno informací o spuštění služby pod vybraným účtem. Nyní se můžete tlačítkem OK přesunout zpět do hlavního okna aplikace, kde mohou podle svých plánů běžet jednotlivé konverzní úlohy uvedené v tabulce. 17

18 Klepnutím na odkaz Změnit nastavení je možné běžící službu zastavit a změnit, případně odinstalovat. Položky jednotlivých úloh mají v okně ve sloupci Spusť zaškrtávací políčko. Pokud je toto políčko zaškrtnuté, úloha v dané chvíli je aktivní (zaškrtnutí můžete docílit i manuálně, klenutím do políčka myší). V jakém je právě stavu, poznáte podle indikátoru ve sloupci Stav například je tu nápis Spuštěno. Pokud políčko zaškrtnuté není, úloha není podle své specifikace právě aktivní. Ve sloupci Stav najdete důvod např. Zastaveno znamená, že běh úlohy byl pozastaven. 18

19 3. Provoz Long-Term Docs Serveru Aplikace Long-Term Docs Server umožňuje sledovat obsahy specifikovaných složek, poštovních schránek, datových schránek či webových prezentací a prostřednictvím úloh s parametry danými konfiguračními soubory se postarat o automatickou konverzi jejich obsahu do formátu PDF/A podle nastavených dispozic (pokud je to vzhledem k typu souboru možné) a následnou dlouhodobou údržbu s cílem zachovat čitelnost a aktuálnost po celou dobu uložení. Činnost serveru budete ovládat z okna Long-Term Docs Server, kde jsou soustředěny veškeré ovladače potřebné pro nastavení a provoz procesů dlouhodobé archivace dokumentů a jejich údržbu Volba jazyka Long-Term Docs Server lze provozovat v různých jazykových prostředích. Pomocí voliče Jazyk aplikace umístěného v pravém horním rohu okna vyberete požadovaný jazyk a veškeré popisy a názvy ovladačů se ihned zobrazí ve vybraném jazyce Konfigurace a konfigurační soubory Úlohy pro dlouhodobou údržbu dokumentů specifikují a popisují sady pojmenovaných parametrů (konfigurací), do kterých lze ukládat a znovu pak načítat nastavení způsobu údržby dlouhodobě udržovaných dokumentů odkud se dokumenty přebírají, co se s nimi má dělat a kam se uloží. Sestavení a údržbu konfiguračních souborů umožňují tlačítka v dolní části okna. Každá taková sada konfiguračních údajů pak představuje jednu konkrétní úlohu, starající se o přebírání dokumentů z jednoho určitého zdroje, jejich konverzi do formátu vhodného pro dlouhodobou archivaci a následnou údržbu po nastavenou dobu archivace. 19

20 Chcete-li vytvořit nový konfigurační soubor, klepněte na tlačítko Přidat konfig... Po vytvoření se položka nového souboru zařadí do tabulky ve střední části okna. Potřebujete-li existující konfigurační soubor změnit, použijte tlačítko Upravit konfig... Kompletní popis konfigurace lze také stiskem tlačítka Importovat konfig... naimportovat ze souboru INI s uloženým popisem konfigurace. Nepotřebný konfigurační soubor můžete z tabulky odstranit tlačítkem Smazat konfig... Konfigurací lze sestavit celou řadu. Každá z nich je zaměřena na jeden určitý zdroj dokumentů, odkud se přebírají dokumenty pro proces údržby může to být konkrétní složka, poštovní schránka elektronické pošty, datová schránka či webové stránky. Každá sada konfiguračních dat se ukládá do samostatného konfiguračního souboru Vytvoření nové konfigurace Nový (další) konfigurační soubor pro dlouhodobou údržbu dokumentů sestavíte v okně Nastavení Long-Term Docs složky, které otevřete stiskem tlačítka Přidat konfig... Okno obsahuje ovladače nutné a postačující ke kompletnímu popisu jedné konfigurace pro dlouhodobou údržbu dokumentů. 20

21 Pojmenování konfigurace složky Sadu dat pro konfiguraci Long-Term Docs nejprve v poli Název pojmenujte. Pod tímto názvem pak bude konfigurace uvedena v seznamu v okně Long-Term Docs Serveru. 21

22 Nastavení jednotlivých parametrů V okně pak sestavte celou konfiguraci podle popisu v dalších kapitolách popis je stejný jak pro vytvoření, tak pro úpravu konfigurace. Konfiguraci uložíte stiskem tlačítka OK v dolní části okna Úpravy existující konfigurace Již existující konfiguraci pro dlouhodobou údržbu dokumentů Můžete kdykoliv upravit. 1. Vyberte potřebnou položku s konfigurací klepnutím na její položku ve střední části okna serveru Long-Term Docs. 2. Stiskněte tlačítko Upravit konfig Do okna Nastavení Long-Term Docs složky, se načte popis konfigurace. Upravte, co je třeba. 4. Aktualizovanou konfiguraci uložte tlačítkem OK Import konfigurace ze souboru Celou konfiguraci lze rovněž importovat z existujícího INI souboru. 1. Stiskněte tlačítko Importovat konfig V dialogu Otevřít konfiguraci vyhledejte soubor, ze kterého chcete konfiguraci importovat. 3. Stiskem tlačítka OK se konfigurace načte a zařadí do seznamu okna serveru Vymazání konfigurace Pokud se některá z položek s popisem konfigurací stane dále nepotřebnou, lze ji ze seznamu vymazat. 1. Vyberte již nepotřebnou konfiguraci klepnutím na její položku ve střední části okna serveru Long-Term Docs. 2. Stiskněte tlačítko Smazat konfig... 22

23 3. Potvrďte bezpečnostní dotaz v následně zobrazeném rámečku Řízení jednotlivých úloh Jednotlivé úlohy pro server Long-Term Docs odpovídající vytvořeným konfiguracím jsou uvedeny v seznamu v okénku Long-Term Docs složky ve střední části okna Long-Term Docs Server. Každé úloze tu odpovídá jeden řádek, jehož obsah se vypíše ihned po vytvoření příslušné konfigurace. Zde je možné jednotlivé procesy aktivovat i deaktivovat. Ke spuštění či pozastavení úlohy jsou určena políčka ve sloupci Spusť: Pokud je políčko zaškrtnuté, úloha se aktivuje. Jakmile běží, je ve sloupci Stav indikace Spuštěno. Klepnutím myší na zaškrtnuté políčko se zaškrtnutí zruší, políčko je prázdné, úloha se pozastaví ve sloupci Stav je indikace Zastaveno. 23

24 3.4. Long-Term Docs složky Nastavení složek Long-Term Docs složka obsahuje dokumenty, které prošly procesem ošetření dle nastaveného způsobu zpracování. Tyto dokumenty budou udržovány ve stavu dlouhodobé ověřitelnosti a čitelnosti. Pro každou Long-Term Docs složku je důrazně doporučeno zajistit odpovídajícími nastaveními přístup k souborům jen oprávněným uživatelům s právy ČTENÍ. Vzhledem k tomu, že dokumenty jsou udržovány v Long-Term Docs složce a Long-Term Docs Server eviduje pouze metadata o dokumentech a podpisech a z těchto metadat není možné zpětně určit či obnovit registrovaný dokument, minimalizujte riziko neoprávněného zásahu či smazání dokumentu, který není možné obnovit prostřednictvím Long-Term Docs Serveru Způsob uložení dokumentů Dokumenty jsou umístěny POUZE ve vámi nastaveném úložišti. Long-Term Docs Server eviduje pouze metadata o dokumentech a podpisech. Z těchto metadat není možné zpětně určit či obnovit registrovaný dokument. Nejdříve identifikujeme soubor, který byl připraven k dlouhodobému ošetřování, jestli obsahuje platný podpis a časové razítko, či zda je plněna tzv. Grace perioda, během které se čeká, zda v následujících 24 hodinách nebude certifikát podpisů revokován. K souboru je poté přidáno časové razítko identifikující čas přijetí souboru do dlouhodobé údržby a stav souboru v tomto čase. Od tohoto okamžiku běží doba Grace periody. Soubor je zaregistrován v Long-Term Docs složce do procesu dlouhodobé údržby a dle nastavení dané složky bude udržován v ověřitelném stavu průběžnou kontrolou. Soubor je registrován k vašemu Long- Term Docs účtu a předkládán každých 24 hodin ke kontrole blížící se exspirace. Název souboru je pevně svázán s vaším Long-Term Docs účtem, pod kterým byl přijat k registraci a dlouhodobé údržbě. V případě přejmenování není možné nad tímto dokumentem dále provádět proces sledování exspirace jeho platnosti a dlouhodobou údržbu! Veškeré informace o souboru se ukládají do databáze Microsoft SQL Serveru. 24

25 4. Specifikace Long-Term Docs složky Dlouhodobou čitelnost dokumentů zaručuje konverze do formátu PDF/A. Pro porovnání je možné k dlouhodobě uloženému souboru přiložit jeho originál, tedy původní podobu dokumentu, ve které byl do procesu zařazen. Data, která nelze konvertovat do PDF/A jsou pak ošetřeny dle specifikace CadES, či XAdES. PDF/A (PDF) dokumenty jsou ošetřeny dle specifikace PAdES. Dlouhodobé sledování a údržbu dokumentů lze nastavit pro celou řadu složek a pod každou z nich ukládat a udržovat dokumenty z různých zdrojů Nastavení způsobu konverze a údržby je součástí konfigurace každé Long-Term Docs složky a sestavuje se při vytvoření konfigurace každé nové složky stiskem tlačítka Přidat konfig... v okně Long-Term Docs Server. Pro složky již existující lze nastavení kdykoliv upravit stiskem tlačítka Upravit konfig... v okně Long-Term Docs Server po výběru složky v seznamu Long-Term Docs složky Pojmenování a umístění složky pro údržbu V sekci Long-Term Docs složka okna Nastavení Long-Term Docs složky je třeba vybrat složku, která se stane základem úložiště konvertovaných a udržovaných PDF/A souborů vzniklých v procesu dlouhodobé údržby a archivace dokumentů; tedy složku, nad kterou bude nadále prováděna Long- Term Docs údržba Výběr složky Pomocí tlačítka Vybrat otevřete dialog, ve kterém se zobrazí pro snazší volbu struktura složek vybraného média. Je možné zvolit složku jak v lokální síti, tak v cloudových úložištích Složka v lokálním počítači Složku v lokálním počítači nebo lokální počítačové síti vyberete stejným způsobem, jak jste zvyklí vybírat složky například pro ukládání dokumentů ve Wordu a podobně. Volič Úložiště bude v tomto případě nastavený na položku Tento počítač. 25

26 Pokud potřebujete k nějaké složce vytvořit novou podsložku, klepněte na název složky v dialogu pravým tlačítkem myš a v kontextové příkazové nabídce klepněte na příkaz New a poté na příkaz Folder. Provizorní název složky New Folder přepište názvem, který chcete složce přidělit. Volbu složky potvrďte klepnutím na tlačítko OK Volba cloudového úložiště K volbě cloudového úložiště slouží volič Úložiště. Jeho otevřením se zpřístupní několik položek. Položky v horní části seznamu (např. Microsoft Office 365) umožňují vybrat cloudové úložiště firemního charakteru. V dolní části seznamu (pod čarou) jsou položky pro cloudová úložiště soukromého charakteru například Google Drive. Výběrem jedné z položek se zobrazí dialog pro přihlášení k příslušnému úložišti. Tak například ke svému úložišti pod službou Google Drive se přihlásíte pomocí adresy elektronické pošty a hesla, které jste získali při registraci pod tuto službu. 26

27 Po přihlášení ještě budete vyzvání k potvrzení, že aplikace Long-Term Docs bude mít přístup k vámi vybrané složce v úložišti Google. Poté se již zobrazí struktura vašich složek ve vybraném úložišti. 27

28 Specifikace cloudového úložiště je následně zohledněna i ve vstupním poli Cesta ke složce okna Nastavení Long-Term Docs složky. Podobným způsobem se přihlásíte k úložišti OneDrive: 28

29 Pro připojení k úložišti OneDrive Pro (dříve SkyDrive), které je k dispozici v rámci Office365 se přihlásíte podobným způsobem: Pokud je doména v přihlašovacím jméně shodná s doménou vašeho Office365, resp. SharePoint úložiště, vyplňte jen Jméno a Heslo. Po úspěšném připojení budete mít k dispozici výběr složek dostupných ve zvoleném úložišti: V případě že pod svým Office365 provozujete více domén a přihlašovací jméno je z jiné domény, než je výchozí nastavená doména pro úložiště SharePoint je nutné uvést i URL adresu úložiště SharePoint. 29

30 Nastavení vlastností složky Vlastnosti budoucí složky, nad kterou bude prováděna údržba uložených dokumentů, upřesníte po klepnutí na odkaz Nastavení třídění do podsložek a logovacího souboru v horní sekci okna Nastavení Long-Term Docs složky. Otevře se dialog Vlastnosti Long-Term Docs složky, kde můžete nastavit požadavek na automatické třídění dokumentů a specifikovat, kam se budou ukládat záznamy o údržbě. Pokud zaškrtnete políčko Automatické třídění do podsložek, budou se dokumenty určené k údržbě ukládat do podsložek pojmenovávaných podle zadané šablony. Vytvořením podsložek se usnadní přehled o udržovaných dokumentech a urychlí se jejich vyhledávání i správa. Šablonu, podle které se budou složky pojmenovávat, sestavíte ve vstupním poli Název. Sestavení šablony vám usnadní seznam dynamických proměnných, které můžete vkládat ze seznamu otevřeného tlačítkem se šipkou vpravo od vstupního pole. Tlačítkem se šipkou otevřete kontextovou nabídku s příkazy Datum a čas, Datum, Čas, Rok, Měsíc, Den, Hodina, Minuta a Sekunda. Pomocí příkazů snadno vytvoříte i složené názvy složek. 30

31 Dynamické proměnné pro sestavení šablony jsou uvedeny v následujícím seznamu: %DATETIME% datum a čas ve tvaru yyyy-dd-mm_hh-mm; např _18-45 %DATE% datum ve tvaru yyyy-mm-dd; např %TIME% čas ve tvaru hh-mm; např %YEAR% letopočet ve čtyřciferném tvaru yyyy, např %MONTH% pořadové číslo měsíce v roce (mm) například 10. %DAY% pořadové číslo dne v měsíci, např. 18. %HOUR% hodina ve čtyřiadvacetihodinovém režimu číslování např. 21. %MINUTE% minuta (mm); např. 26. %SECOND% sekunda (ss) např. 38. Hodnoty data a času se vztahují k okamžiku vytvoření složky. Chcete-li vytvářet záznamy o prováděné údržbě, zaškrtněte políčko Záznamy o údržbě. Pak v připojeném vstupním poli určete složku, ve které se bude vytvářet soubor, do něhož se budou zapisovat záznamy o konverzích a proběhlé údržbě. 31

32 4.2. Nastavení zařazení dokumentů do údržby Sledování určité vstupní složky Obsah určité složky můžete sledovat, pokud v okně Nastavení Long-Term Docs složky zaškrtnete políčko Vstupní složka. Konkrétní složku specifikujete ve vstupním poli vedle políčka Vstupní složka. Do pole buď manuálně zapíšete přístupovou cestu v požadované složce, nebo složku vyberete interaktivně v dialogu, který otevřete tlačítkem Vybrat. Obsah vybrané složky bude sledován a nově vložené soubory budou převáděny podle zadaných dispozic do formátu PDF. Složka může být vybrána jak z dostupného síťového umístění v rámci interní sítě, tak z cloudových úložišť. Typ úložiště je možné vybrat z rozbalovacího seznamu. Výchozím stavem je lokace Tento počítač. 32

33 Sledování obsahu poštovní schránky Obsah poštovní schránky můžete sledovat, pokud zaškrtnete v okně Nastavení Long-Term Docs složky políčko POP3 účet. Stiskem tlačítka Nastavení upřesníte, jakým způsobem chcete obsah schránky odpovídající určitému účtu elektronické pošty sledovat: Do pole POP3 server zapište adresu poštovního POP3 serveru (např. pop.seznam.cz). Pomocí pole Port upřesněte hodnotu portu, na kterém naslouchá POP3 server výchozí hodnota je 110. Zabezpečené připojení pomocí SSL vyžádáte zaškrtnutím políčka Použít zabezpečené připojení (SSL). Do pole POP3 login zapište přihlašovací jméno k účtu, který chcete sledovat. Do pole POP3 heslo napište heslo odpovídající výše uvedenému přihlašovacímu jménu. Pomocí číselníku Odstranit za nastavte počet dnů, po kterých budou příchozí zásilky ze schránky odstraněny. Pokud nastavíte hodnotu 999, nebude obsah schránky promazáván vůbec. 33

34 Sledování obsahu datové schránky Obsah specifikované datové schránky můžete sledovat, a zajistit dlouhodobou ověřitelnost datových zpráv, pokud zaškrtnete v okně Nastavení Long-Term Docs složky políčko Datová schránka. Stiskem tlačítka Nastavení vyberete, jakou datovou schránku chcete sledovat: Specifikaci datové schránky je třeba do dialogu Přihlášení k datové schránce zadat přihlašovací údaje: Do pole Uživatelské jméno je třeba zapsat jméno uživatele datové schránky, pod kterým se ke své schránce přihlašuje. Do pole Heslo jeho přístupové heslo. Tlačítkem OK se zadané údaje potvrdí Sledování obsahu webových stránek Obsah vybraných webových schránek můžete sledovat, pokud zaškrtnete v okně Nastavení Long-Term Docs složky políčko Webové stránky. 34

35 Do vstupního pole pak zadejte adresy webových stránek, jejichž vizualizaci, obsah a odkazované dokumenty budete chtít stáhnout a dlouhodobě uložit. Veškeré informace týkající se jedné sledované webové stránky jsou uloženy v jednom archivním souboru PDF/A-3-5. Zajištění dlouhodobé čitelnosti dokumentů Dlouhodobé čitelnosti dokumentů se dosáhne jejich konverzí do formátu PDF/A. Pro porovnání je možné ke konvertovanému dokumentu přiložit jeho originál. Konverze do formátu PDF/A se dosáhne zaškrtnutím políčka Zajištění dlouhodobé čitelnosti konverzí do PDF/A. 35

36 5.1. Test konverze Pro úspěšnou konverzi do formátu PDF/A je nutné zajistit správné nastavení jednotlivých aplikací nutných pro vizualizaci dokumentu, například Open Office pro dokumenty typu *.odt. Kontrolu nastavení aplikací je možné spustit kliknutím na text test konverze do PDF. Pokud se test převodu jednotlivých typů souborů nepovede, je tato informace zobrazena ve výsledku testování. Například chybějící registrace DCOM objektů pro převod dokumentů typu *.doc a *.docx Nastavení způsobu převodu Jakým způsobem se budou zdrojové dokumenty konkrétně převádět do formátu PDF, to můžete nastavit v okně Nastavení konverze do PDF/A, které otevřete stiskem tlačítka Nastavení v sekci Zajištění dlouhodobé čitelnosti konverzí do PDF/A. 36

37 5.3. Které typy souborů se mají konvertovat? V okénku v horní části dialogu je uveden seznam přípon všech povolených typů souborů, které budou konvertovány do formátu PDF. Seznam můžete sami doplnit jednotlivé položky se oddělují středníkem. V seznamu neuvedené typy souborů převáděny nebudou. Některé typy souborů lze převést jen tehdy, pokud je instalována a nakonfigurována aplikace nutná pro práci s těmito typy souborů Konverze datových zpráv Do formátu PDF/A se běžně konvertují také datové zprávy soubory ve formátu ZFO. Pokud není třeba konverzi provádět nebo je ji zapotřebí dokonce zakázat, zaškrtněte v dialogu Nastavení konverze do PDF/A políčko Nekonvertovat datové zprávy (ZFO). 37

38 5.5. Upřesnění způsobu převodu Díky aplikaci normy PDF/A-3 je umožněno připojení originálních dokumentů k archivní verzi. Pokud chcete využít tuto možnost, mějte zaškrtnuté políčko Ke konvertovanému dokumentu přiložit jeho originál (PDF/A-3) s přiloženým originálním souborem. Můžete si zvolit také převod do prostého formátu PDF dle ISO :2008. Je tu také možnost převodu grafické podoby textu (z obrázku) do znakové podoby. Tuto možnost lze využít při zaškrtnutí políčka Provádět OCR obrázkových dokumentů Připojení digitálního podpisu a časového razítka Princip digitálního podpisu a časového razítka Jaký je princip digitálního podpisu? Nejprve se pořídí takzvaný otisk dokumentu. To je datový řetězec o určité pevné délce, který jednoznačně charakterizuje text dokumentu. Tento otisk se pak zašifruje soukromým klíčem podepisujícího. Vznikne tak elektronický podpis, který spolu s původním obsahem dokumentu vytvoří elektronicky podepsaný dokument. Příjemce dokumentu ověří pravost podpisu porovnáním znovu vytvořeného otisku s otiskem získaným při dešifrování elektronického podpisu veřejným klíčem podepisujícího. Platnost veřejného klíče podepisujícího potvrzuje takzvaný certifikát, vydaný a elektronicky podepsaný certifikační autoritou. Digitální podpis tedy příjemce ujistí, že dokument přišel opravdu od vás a také, že se jeho obsah nezměnil. Dokument, který elektronicky podepisujete, můžete nechat opatřit časovým razítkem. To získáte na žádost od tzv. autority časového razítka; žádosti je otisk daného dokumentu. Trojice dat dokument, elektronický podpis a časové razítko uvádí do souvislosti nejen osobu, která dokument podepsala, ale i časový okamžik, před kterým dokument zaručeně existoval. Vytvoření časového razítka není nijak závislé na obsahu razítkovaného dokumentu, neboť vychází pouze z jeho otisku. To je důležité, neboť z otisku nelze nijak odvodit obsah dokumentu, tedy ani autorita časového razítka nemá možnost se s obsahem dokumentu seznámit. Časové razítko obsahuje především aktuální datum a čas, sériové číslo razítka a identifikaci autority, která toto razítko vydala. Uvedené údaje se připojí ke vstupním datům a vše se opatří elektronickým podpisem autority časových razítek. Celek se pak pošle žadateli jako odpověď na jeho žádost Co budete potřebovat Každý, kdo bude chtít dokumenty elektronicky podepisovat, musí vlastnit svůj vlastní digitální certifikát, který musí předem získat u některé z certifikačních autorit. Zdroj kvalifikovaných časových razítek je zajištěn prostřednictvím účtu Long-Term Docs. Certifikát musí být nainstalován v úložišti počítače, tak aby jej mohla využívat běžící služba Long- Term Docs. Do úložiště počítače nainstalujete certifikát následovně: Celý import certifikátu je nutné provést prostřednictvím konzole MMC. 1. Start -> Spustit -> mmc 38

39 2. V nově otevřeném okně vlevo nahoře vyberte položku Soubor -> Přidat nebo odebrat modul snap-in -> Certifkáty -> Klikněte na tlačítko Přidat -> vyberte Účet Počítače ->Další ->Dokončit -> OK 3. Po potvrzení je kořenový adresář rozšířen o sekci Certifikáty. Rozbalte položku Certifikáty (místní) -> klikněte pravým tlačítkem myši na Osobní -> Všechny úkoly -> Importovat 39

40 4. Dále postupujte jako při běžné instalaci certifikátu, tedy vyberete soubor s certifikátem, zadáte heslo a certifikát se nainstaluje. Je důležité si uvědomit, že na takto nainstalovaný certifikát může přistupovat kdokoli na daném počítači. Pro vyšší bezpečnost vašeho privátního klíče můžete takto nastavit přístupová práva: Klikněte na daný certifikát pravým tlačítkem -> Všechny úkoly -> Spravovat privátní klíče -> nastavte práva pro čtení nebo úplné řízení pro účty dle uvážení. Účet, pod kterým je spuštěna služba Long-Term Docs musí mít práva plného řízení Dialog pro připojení podpisu Okno pro připojení podpisu souboru a jeho opatření časovým razítkem otevřete po zaškrtnutí políčka Přidat digitální podpis příp. časové razítko stiskem tlačítka Upravit podpis. Okno nastavení digitálního podpisu obsahuje ovladače pro výběr certifikátu a určení způsobu jeho začlenění do dokumentu 40

41 Výběr certifikátu Certifikát pro připojení digitálního podpisu vyberete v sekci Výběr certifikátu v horní části okna. Jestliže chcete pro podpis dokumentu použít vlastní certifikát korektně instalovaný v úložišti elektronických certifikátů, pak pomocí tlačítka Vybrat otevřete v dialogu Vybrat certifikát seznam vašich certifikátů a vyberte ten, který v tomto případě má být použit Připojení časového razítka Připojení časového razítka vyžádáte zaškrtnutím políčka Vytvořit podpis s časovým razítkem. 41

42 Časová razítka jsou zajištěna přímo prostřednictvím Long-Term Docs účtu. Jedná se o kvalifikovaná časová razítka v rámci EU s minimální garantovanou platností 5 let Konverze podle specifikace PAdES Zaškrtnutím políčka Vytvářet podpis ve formátu PAdES bude při konverzi zohledněna podpora pro elektronický podpis podle specifikace PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES). Při otevření takto podepsaného dokumentu v aplikaci Adobe Reader je umožněno ověření podpisu od verze Adobe Reader X Doplňkové údaje V sekci Podrobnosti můžete upřesnit informace, které vás vedly k připojení digitálního podpisu k danému dokumentu. Voličem Důvod pro podepsání vyberte ze seznamu položek důvod, proč dokument podepisujete. Pokud žádná z položek v nabídce nevystihuje váš důvod, zapište jej přímo do pole ručně. Do pole Místo (např. město) můžete uvést, kde dokument vznikl (třeba ve kterém městě nebo ve kterém oddělení firmy a podobně). Do pole Kontakt (např. ) můžete zapsat doplňkový kontaktní údaj, třeba adresu elektronické pošty na autora dokumentu a podobně Vizualizace připojení grafického obrázku podpisu K digitálně podepsaným PDF souborům lze volitelně připojit i grafický obrázek vašeho podpisu (nebo loga firmy a podobně) a spojit jeho užití s ověřením pravosti digitálním certifikátem. Obrázek s podpisem je zapotřebí předem vytvořit a uložit do souboru v některém z grafických formátů. Ke vložení a umístění obrázku podpisu použijete část Vizualizace podpisu dialogu Nastavení digitálního podpisu (zcela vpravo dole). Zde můžete vybrat soubor s předlohou obrázku podpisu a určit místo, kam má být tento podpis začleněn do výsledného dokumentu a vybrat k němu případné popisné doplňky. 42

43 Chcete-li tedy začlenit do digitálně podepsaného PDF dokumentu obrázek s podpisem, zaškrtněte políčko Zobrazit obrázek podpisu. Soubor s obrázkem podpisu pak vyberte v systémovém dialogu otevřeném tlačítkem Procházet. V náhledovém okénku nastavte polohu rámce s obrázkem podpisu tahem myší na libovolném místě stránky. K podpisu můžete připojit po zaškrtnutí políčka Popisný text přidruženým voličem stručnou popisnou textovou informaci. Při zaškrtnutí políčka Zobrazovat u podpisu graficky výsledek ověření bude u obrázku podpisu zobrazen symbol znázorňující výsledek ověření platnosti digitálního podpisu (například zelené zatržítko, je-li vše v pořádku) Připojení samostatného časového razítka K dokumentu můžete také připojit časové razítko samostatně bez digitálního podpisu. V okně Nastavení Long-Term Docs složky zaškrtněte políčko Označit samostatným časovým razítkem a klepněte na tlačítko Upravit razítko. Parametry pro připojení časového razítka nastavíte v okénku Nastavení samostatného časového razítka. 43

44 V trojici polí ve skupině Podrobnosti nastavíte důvod označení, místo kde bylo razítko připojeno a kontakt na toho, kdo jej připojil. Všechny údaje jsou nepovinné. Voličem Důvod označení vyberte ze seznamu položek důvod, proč dokument razítkem opatřujete. Pokud žádná z položek v nabídce nevystihuje váš důvod, zapište jej přímo do pole ručně. Do pole Místo (např. město) můžete uvést, kde dokument vznikl (třeba ve kterém městě nebo ve kterém oddělení firmy a podobně). Do pole Kontakt (např. ) můžete zapsat doplňkový kontaktní údaj, třeba právě adresu elektronické pošty na autora dokumentu a podobně Vložení obrázku Zaškrtnutí políčka Vložit na stránku obrázek v okně Nastavení Long-Term Docs složky se zpřístupní tlačítko Upravit obrázek; Jeho stiskem otevřete okénko Nastavení razítka, které vám umožní na zvolené stránky výsledného PDF dokumentu přidat obrázek razítka (což může být obecně libovolný obrázek, třeba s firemním logem) a vybrat způsob jeho začlenění do dokumentu. 44

45 Do pole Soubor s obrázkem je zapotřebí uvést přístupovou cestu ke grafickému souboru s obrázkem razítka. Můžete ji zapsat přímo nebo si pomoci interaktivním vyhledáváním v systémovém dialogu otevřeném tlačítkem Procházet. Pomocí voliče Vložit obrázek na můžete vybrat, zda má být razítko začleněno na všechny stránky dokumentu nebo jen na jeho první či poslední stránku, případně na určité vybrané stránky. Další možnost nabízí volič Vrstva obrázku jeho pomocí lze vybrat, zda má být razítko začleněno do horní nebo spodní vrstvy převedeného dokumentu. Některé aplikace totiž přidávají při tisku do dokumentů nebo vybraných objektů bílé pozadí tím by došlo k překrytí razítka umístěného ve spodní vrstvě. Podobně jako u vodotisku se tomuto problému můžete vyhnout umístěním razítka do horní vrstvy, jinak nebude v PDF viditelný. Přepínačem Umístění obrázku můžete vybrat, kde má být razítko v dokumentu fyzicky zobrazeno: Ručně zvolit umístění obbrázku v náhledovém okénku vpravo nastavte rámec obrázku razítka tahem myší na libovolné místo stránky. Obrázek vložit automaticky na vyberte ze seznamu voliče jednu z předvolených možností umístění. Pomocí posuvného jezdce Velikost obrázku můžete změnit velikost obrázku razítka, a tak určit jeho výslednou velikost na stránce. 45

46 6. Zajištění dlouhodobé platnosti 6.1. Časová délka údržby a její parametry Otázkami zajištění dlouhodobé platnosti dokumentů se zabývá v okně Nastavení Long-Term Docs složky sekce Zajištění dlouhodobé platnosti. Pokud vyžadujete, aby se v popisované konfiguraci dlouhodobá platnost zohledňovala, ponechte zaškrtnuté políčko Zajištění dlouhodobé platnosti. V políčku Provádět ošetřování se nastaví časový interval, po který se bude provádět ošetřování dokumentů podchycených v této konfiguraci. Výchozí nastavení je 10 let. Po tuto dobu bude zajištěna možnost ověření platnosti digitálních podpisů a časových razítek. Pro ošetřování dokumentů během nastavené časové lhůty lze nastavit po stisknutí tlačítka Nastavení v dialogu Nastavení dlouhodobé platnosti následující parametry. Pokud mají být z údržby vyloučeny ty dokumenty, které mají jeden či více elektronických podpisů neplatných, zaškrtněte políčko Ošetřovat pouze dokumenty, které mají VŠECHNY podpisy platné. Jestliže naopak si budete přát mezi dokumenty podrobené údržbě i takové, které podepsané nejsou vůbec, zaškrtněte políčko Opatřit nepodepsané dokumenty časovým razítkem, které umožní jejich ošetřování. V tom případě je potřeba mít k dispozici časové razítko, které přiřadíte v dialogu otevřeném tlačítkem Vybrat. Aktuální výběr časového razítka je vypsán před ovladačem Dokument po ukončení údržby Dokument bude po ukončení časového ohraničení délky údržby přesunut do složky pro ukládání dokumentů, kterých se již údržba nebude týkat. Přístupovou cestu ke složce specifikujete prostřednictvím pole Po ukončení údržby přesunout dokument do složky. Složku snadno nastavíte a vyberete v dialogu, který otevřete stiskem tlačítka Vybrat vpravo od vstupního pole. 46

47 6.3. Pokud nastane chyba při ošetření dokumentu... Jestliže je dokument ještě v rámci lhůty nastavené pro jeho údržbu a přesto nastane nějaký problém, který nelze ošetřit, lze situaci v sekci Dokumenty, které nebylo možné ošetřit řešit dvěma způsoby: dokument přesunout do určité vybrané složky případně jej také odeslat elektronickou poštou na předem specifikovanou adresu. Dokument, který nelze v rámci jeho údržby ošetřit, se automaticky přesune do složky uvedené v poli Přesunout do složky. Složka se snadno vybere v dialogu otevřeném stiskem tlačítka Vybrat. Pokud zaškrtnete políčko Odeslat na , získáte navíc možnost odeslat soubor elektronickou poštou na specifikovanou adresu. Adresu specifikujete pomocí dialogu Nastavení SMTP, který se otevře ihned po zaškrtnutí políčka. Zde je především třeba zapsat do pole Adresa serveru adresu SMTP serveru, který budete chtít pro odesílání používat. Číslo portu serveru zapište do pole Port. Jako výchozí se pro tento typ serverů nabízí hodnota 25. Můžete také uvést vaše přihlašovací jméno (Název účtu) a přístupové heslo (Heslo). Pokud tyto údaje nezadáte, budou od vás požadovány vždy před přihlášením k serveru. 47

48 7. Monitorování průběhu činnosti serveru 7.1. Logovací soubor Tlačítkem Zobrazit log v pravé dolní části okna Long-Term Docs Server Manager vyžádáte zobrazení logu, provozního protokolu o činnosti serveru. Ten ukazuje výpis průběhu převodu dokumentů do formátu PDF pomocí serveru. Záznam v okně naskakuje automaticky tak, jak server pracuje. K zobrazení je použito okno standardní aplikace Windows Poznámkový blok (Notepad). Proto je možné využít možnosti, jaké tato aplikace nabízí například práci se schránkou, hledání, nastavení písma a další. Každý záznam na jednom řádku je uveden časovým údajem, kdy k dané akci došlo. Logovací soubor LONG-TERM DOCS.LOG se vytváří ve složce, kterou jste předem nastavili v okně Vlastnosti Long-Term Docs složky. Pokud se má logovací soubor vůbec vytvářet, je třeba zaškrtnout políčko Záznamy o údržbě a v následujícím vstupním poli určit přístupovou cestu ke složce, kde má být soubor vytvořen. 48

Instalační příručka Install Guide

Instalační příručka Install Guide Install Guide Obsah 1. Požadavky a kontrola před instalací... 3 1.1. Požadavky na server... 3 1.2. Kontrola.NET Framework... 3 2. Instalační proces... 4 2.1. Stažení instalačního programu... 4 2.2. Instalace...

Více

Signer. Příručka uţivatele

Signer. Příručka uţivatele Signer Příručka uţivatele Obsah 1. Co je Long-Term Docs Signer... 4 2. Instalace... 4 3. Spuštění aplikace... 6 4. Rychlá orientace v základních funkcích... 7 4.1. Přístup k základním funkcím a jejich

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Nápověda programu Opravy a servis

Nápověda programu Opravy a servis Nápověda programu Opravy a servis Program slouží ke správě a vedení servisních zakázek a (nebo) reklamací. Je určen pro malé firmy a jednotlivce. Pro intenzivnější víceuživatelské síťové použití je určena

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

AVG Anti-Virus Business Edition 2012

AVG Anti-Virus Business Edition 2012 AVG Anti-Virus Business Edition 2012 Uživatelský manuál Verze dokumentace 2012.04 (9/29/2011) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

602Album. Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3. Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna...

602Album. Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3. Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna... 602Album Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3 Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna...5 Ovládání 602Album myší...6 Přetažení (přesun Drag&Drop)...6

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více