UŽIVATELSKÁ KONFERENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ KONFERENCE"

Transkript

1 UŽIVATELSKÁ KONFERENCE Brno, Holiday Inn 12. listopadu 2013

2 Program konference 08:30 Registrace, snídaně 09:00 Přivítání 09:05 Produktové portfolio a novinky z naší nabídky 09:30 Formuláře pro mobilní zařízení - trend, který nejde zastavit 10:00 Technologické aktuality 10:30 Podpora našich řešení 11:00 Přestávka na kávu 11:15 Ukázky zajímavých řešení našich klientů Centrální databáze smluv v potravinářském řetězci (Václav Molík, Josef Jelínek, GTS) Produkty 602 na infrastruktuře GTS (Václav Molík, GTS) Využití inteligentních formulářů na Magistrátu města Karviné (Jiří Jarema, MM Karviná) 12:15 Zakončení a neformální diskuse, vaše podněty 12:30 Oběd

3

4 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO SOFTWARE602 kdykoliv, kdekoliv, odkudkoliv

5 WORKFLOW & ARCHIVACE

6 Software602 FormFlow Server Procesní server Sběr, správa, oběh, schválení, distribuce, archivace Plná podpora webových formulářů Rozlišení podle přistupujícího zařízení Práce s metadaty Fulltextové vyhledávání Striktní řízení přístupových oprávnění Auditní logování Integrace s aplikacemi třetích stran, např. pro automatizované předvyplnění dat ve formuláři Mnohonásobné využití pomocí nadstavbových modulů

7 Aplikační nadstavba Spisová služba Nadstavbový modul nad Software602 FormFlow Server V souladu s požadavky národního standardu pro spisové služby Sjednocení komunikačních kanálů v organizaci Datová schránka + ová schránka + listinná zásilka Jednotná a přehledná evidence příchozích/odchozích zásilek, sledování pohybu dokumentů Možnost nastavit workflow nad zásilkami, hlídání lhůt pro vyřízení, eskalace, zastupování v době nepřítomnosti Práce se spisy Elektronický, papírový, hybridní Archivace zásilek, skartační řízení, předávání archiválií archivům

8 Aplikační nadstavba Řízená dokumentace Nadstavbový modul nad Software602 FormFlow Server Kompletní životní cyklus elektronického dokumentu Připomínkování, schválení, distribuce, archivace Řízení oběhu dokumentů paralelní i sériové Nastavování vlastních pravidel workflow Práce s organizační strukturou, hlídání lhůt, eskalace, zástup v době nepřítomnosti, týmová práce Opatření metadaty Integrace se stávajícími systémy zákazníka

9 Aplikační nadstavba Dlouhodobý archiv Nadstavbový modul nad Software602 FormFlow Server Elektronické úložiště pro ukládání dat libovolného formátu Archivuje textové, zvukové i obrazové záznamy Zabezpečen proti: Ztrátě (nesmazatelný) Pozměňování (podepsaný elektronickým podpisem) Neoprávněnému přístupu (definovaná přístupová oprávnění k určeným složkám) Ověřování platnosti elektronických podpisů a časových razítek Archivace dokumentů s auditním logováním operací Řízená skartace dokumentů Opatřování metadaty, snadné vyhledávání, včetně fulltextu Samostatně stojící a nezávislý elektronický dokument

10 FORMULÁŘOVÉ APLIKACE

11 Software602 Form Designer Aplikace určená pro vytváření a úpravy inteligentních formulářů Obsahuje několik instalovaných šablon běžných formulářů Umožňuje vkládání formulářových prvků, obrázků, čárových kódů, hypertextových a křížových odkazů Vkládání a definice opakovacích a volitelných sekcí, vytváření a napojování externích číselníků, importy z CSV či XML Kontrola pravopisu a kontextová nápověda Možnost zabezpečení formuláře, definice podmínek a pravidel pro vyplnění a podání formuláře Pro publikaci nutná licence Software602 Form Publishing / Software602 FormApps Server Návod, jak vytvořit formulář za 30 minut zde: notation_

12 Klienti formulářových aplikací - zdarma Form Filler Form Signer Form Signer Mobile Aplikace pro vyplňování a otevírání offline elektronických formulářů na PC Klientská aplikace nutná instalace ActiveX a JAVA zásuvný modul do browserů pro autorizaci a autentizaci Šifrovaná komunikace se serverem, připojování elektronického podpisu k vyplněným formulářům, připojování elektronického podpisu k přílohám ve formátu PDF, základní autentizace, autentizace komerčním certifikátem, odesílání prostřednictvím datové schránky s přihlášením. Software602 Form Signer je určen těm, kdo chtějí pracovat s formulářovými aplikacemi nezávislými na zařízení nebo operačním systému, podepisovat PDF dokumenty zaručeným elektronickým podpisem a opatřovat je kvalifikovaným časovým razítkem pomocí služby Secustamp nebo velmi jednoduše generovat certifikáty kvalifikované certifikační autority PostSignum

13 Software602 FormApps Server Formuláře bez Fillera Nástroj pro vytváření jednotného formulářového rozhraní pro všechny platformy a zařízení desktop (Windows, ios, Linux) tablet, smartphone (ios, Andriod, Win 8 RT/Phone) Nástroj k vytváření miniaplikací pro online použití elektronických formulářů Plnohodnotné funkce formulářů jako při použití Fillera: Vyplňování Elektronické podepisování a časové orážení Schvalování Sběr dat Automatické výpočty, průběžné kontroly, práce s číselníky Integrace online formulářů do aplikací třetích stran Součástí je Software602 Form Designer pro kreslení formulářů

14 DIGITALIZACE & OVĚŘITELNOST

15 Software602 Print2PDF X Serverové řešení pro konverzi do formátu PDF a PDF/A V souladu s mezinárodními normami ISO dle specifikace ETSI Konverze probíhá pomocí: Volání WS Sledovaná složka Sledovaný Plná podpora elektronických podpisů a značek Plná podpora kvalifikovaných časových razítek P2P X obsahuje LTV služby pro PDF dokumenty: Ověření podpisů a razítek Aplikace PAdES LTV části do PDF dokumentu Snadná konfigurace Jednoduchá integrace pomocí webového rozhraní

16 Secustamp LTV Service Služba SecuStamp LTV Service slouží pro dlouhodobou ověřitelnost autenticity elektronicky podepsaných dokumentů podle aktuálních zákonů a evropských směrnic (ETSI PAdES). Umožňuje uchovávat důležité elektronické dokumenty po neomezenou dobu tak, aby bylo možné prokázat, že: v dokumentu nebyly provedeny změny (integrita), komu patřil elektronický podpis a že certifikát použitý k vytvoření tohoto podpisu byl platný (autenticita). Klíčové funkce Služba ověřuje certifikáty vydávané více jak 150 akreditovanými Certifikačními autoritami v EU podle aktuálního TSL seznamu. Služba poskytuje vytvoření unikátního ID dokumentu při evidenci a vyvolání seznamu ID dokumentů, kterým bude expirovat certifikát archivního razítka. Poskytujeme čerstvá archivní kvalifikovaná časová razítka v ceně služby. Secustamp LTV Service podporuje práci s dokumenty podle referenčních formátů vyžadovaných zákonem o elektronickém podpisu (PAdES, CAdES, XAdES), respektive jejich variant pro dlouhodobou archivaci.

17 Software602 AdES Server Iintegrační komponenta umožňující informačním systémům využívat službu dlouhodobé ověřitelnosti elektronických dokumentů dle standardů ETSI PAdES XAdES CAdES Kontroluje platnost elektronických podpisů a značek, časových razítek Nejen autority v ČR, ale autority v rámci celé EU Kontroluje integritu dokumentu Přibaluje metadata nutná pro ověření dokumentů v budoucnosti Integrace pomocí WS nebo SDK

18 NOVINKY

19 Novinky Vytěžujeme Ve spolupráci s Konica-Minolta jsme schopni zajistit: SaaS Digitalizaci Vytěžení dat až na úroveň jednotlivých položek se samoučícím modulem, vytěžení čárového kódu Automatickou archivaci digitalizovaných dokumentů, automatickou evidenci a spuštění připraveného workflow Ovládání jedním tlačítkem Multifunkčního zařízení Konica Minolta Ve spolupráci s providery Virtual Hostingu umíme dodat naše aplikace: Formou služby Bez nákladů na pořízení HW, databází a licencí Přistupujete kdykoliv, kdekoliv, jakýmkoliv zařízením 24 hodinová podpora

20 TECHNOLOGICKÉ AKTUALITY

21 WORKFLOW & ARCHIVACE

22 FormFlow Server Verze plánovaný release: starší release ( , ) Změna názvosloví: Formuláře: šablony, rozpracované, uzavřené Archiv (dokumentů) Archiv dokumentů: nově rozděluje právo k formuláři (procesu) od práva k dokumentům možnost sdílení addhoc, včetně automatického časového omezení: Sdílené se mnou Sdílené mnou Možnost editace metadat pro přílohy Dublin Core metadata Možnost definice lhůt a avízovacích mailů účastníkům koloběhu oddělené nastavení pro každý krok / celý proces nastavení celkové i dílčí lhůty oddělené nastavení: upozornění - aktuální uživateli avizo uživateli (např. nadřízenému),skupině, roli

23 FormFlow Server Verze plánovaný release: starší release ( , ) Mazání uzavřených formulářů: hromadný výběr dvou krokové mazání dle ISO protokol o smazání auditní operace Změna konečného příjemce z formuláře Požadavky na hesla Utility do GUI pro práci s formy a uživateli Záložka v nastavení aplikace servis spisovka, řízená dokumentace apod. správa na jednom místě Postupování s podpisem v rámci všech kroků (dříve pouze v kroku 1) Hromadná konfigurace přímého nadřízeného Plná integrace Web formulářů

24 Spisová služba Release přelom roku 2013/2014 čistě web form řešení tenký klient převod adresáře do html záložky znovuotevírání dokumentů a spisů automatická odpověď na každý přijatý dokument dříve implementační, nyní pouze konfigurační záležitost hromadné operace: převzetí / předání vyřízení nastavení skartačních znaků přesun dokumentů v archivu dokumentů do jiné složky seznam dokumentů - možnost zobrazení externích dokumentů elektronické procesy, které mají spisové znaky sjednocení práce spisové a procesní

25 Řízená dokumentace Release přelom roku 2013/2014 skartace podle 499/2004 Sb. úprava - hledání ve formuláři - upravit hledání i v rámci skupin FS nastavení, kde se budou hledat revizní skupiny založení nového procesu z archivovaného procesu i jiným uživatelem než autorem. ŘD - Podpisová kniha uživatelsky měnit číselník VYJADRENI. pro specifické formuláře procesů VD, SD a DD nastavit defaultní spisový a skartační znak a defaultní způsob vyřízení. globálně definovat řízenou dokumentaci pro specifického zákazníka. umožnit vráceni autorovi u sekvenčního procesu

26 Dlouhodobý archiv Verze plánovaný release: LTA - Vynutit převod do PDF/A LTV Statistika pro Obsluhované subjekty LTV údržba doručenek (pro oblast ISDS) pravidla pro LTV údržbu vizualizace podpisů PDF 1-N využitelné i pro procesy (spisovka, ŘD a další) splnění standardů OAIS (Open Archival Information System) změna vnitřní struktury AIP: popisná metadata k danému balíčků (třída dokument/ů) popisná (uživatelská) metadata ke vloženému dokumentu automaticky generovaná metadata ke vloženému dokumentu podle Dublin Core definice metadat spisová metadata (evidenční položky spisové služby, spisové a skartační znaky, atd.) uživatelská metadata libovolného typu, libovolné třídy metadata spojená s el. podpisy (na dokumentu, třídě dokumentu, AIP balíčku) transakční logování (vložení, ověření, změna oprávnění, konverze do dlouhodobě čitelné podoby, export, změna ve struktuře uložení (např. přesun do jiné složky DDA), atd.) auditní logování (přístupy uživatelů, vyhledávání, uživatelské operace nad uloženými daty, uživatelem prováděné operace, atd.) SIP s určením vazby na konkrétní AIP tvorba třídy SIP a třídy AIP

27 Dlouhodobý archiv Verze plánovaný release: Možnost volby dlouhodobé udržitelnosti: transakčním protokolem: čistě prostředky archivu podle OAIS závislost na dodaném řešení nad AIP balíčkem údržba AIP (jeho statické částí) podle LTA a LTV možnost ověřit uložení dokumentů nezávisle na archivu ošetřování balíčku podle ETSI část XAdES nad dokumentem: ošetřovány (LTA a LTV) jsou jednotlivé dokumenty podle ETSI norem garance nezávislosti na archivu a existence dokumentu i mimo archiv se všemi náležitostmi čitelnosti a dlouhodobé ověřitelnosti

28 FORMULÁŘOVÉ APLIKACE

29 Software602 Form Designer Sestavení (uveřejněno ) První fáze podpory vícejazyčných formulářů

30 Software602 Form Designer Sestavení (uveřejněno ) Doplnění podpory pro QR kódy

31 Software602 Form Designer Sestavení (uveřejněno ) Systém recovery save pro otevření rozpracovaných formulářů při náhlém ukončení práce s Form Designerem

32 Software602 Form Designer Sestavení (uveřejněno ) Implementována možnost náhledu vybrané formulářové sekvence

33 Software602 Form Designer Sestavení (uveřejněno ) Nový panel pro formátování tabulky Novy dialog pro nastavení výšky a šířky tabulky

34 Software602 Form Designer Sestavení (uveřejněno ) Možnost ukládání fragmentu datové věty do komponentové knihovny Implementace nových funkcí Javascriptu Zlepšení kontrol formuláře Zaveden systém verzování jscriptových funkcí

35 Software602 Form Designer Sestavení listopad/prosinec 2013 Tutorial pro nové uživatele Implementace úvodního formuláře Wizard pro návrh jednoduchého formuláře Zlepšení kontrol formuláře Označení navázaných prvků v dialogu vazeb Možnost vytváření vazeb pomocí přetažení

36 MS SHAREPOINT

37 Proč MS Sharepoint využití toho, co umí SP neobyčejně dobře: kolaborace nad dokumenty MS Office přímá integrace s MS Office na desktop, popř. Office 365 portálová řešení doplnění o to, co není zcela běžné: autorizace procesů a dokumentů el. podpisem přímá konverze do PDF/A včetně zajištění el. podpisu a časového razítka řízené procesy jednoduchost známá z FormFlow, spisové služby, řízené dokumentace dlouhodobý elektronický archiv

38 Oblasti řešení Formulářové aplikace 602 jsou základní (přímou) integrací s SP: práce nad daty a dokumenty uloženými v SP doplnění o 602 aplikační logiku obsaženou ve formulářích (dynamičnost, práce s daty i z jiných systémů, využití mobilních zařízení a jejich specifických funkcí apod.) sběr dat a dokumentů schvalování autorizace el. podpisem připravenost dat a dokumentů na dlouhodobou archivaci využití SP workflow a jejich nadstaveb přímá návaznost na dlouhodobou archivaci

39 Oblasti řešení 602 workflow&archivace využívají SP: SP slouží jako pro všechny aplikace 602: FormFlow Server Spisová služba Řízená dokumentace Dlouhodobý archiv pro práci se využívá SP jako blackbox uložení dokumentů 602 řídí SP 602 získává benefity ze SP MS Office integrace a Office 365 řešení neobsahuje další licenční nároky na straně MS (vyjma stávajících)

40 Oblasti řešení SP obohacen o přímou integraci s produkty 602: uživatel pracuje v SP využití společné datové základny doplňujeme SP o: procesy a workflow známé z FormFlow serveru (stovky hotových procesních řešení) hotové aplikace: spisová služba, řízená dokumentace dlouhodobou archivaci

41 Uživatelská Software602 konference a.s. Děkujeme za pozornost

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA Obsah 1 Obecné požadavky... 3 2 Vybudování skenovacího pracoviště v sídle zadavatele:... 4 2.1 Skenovací zařízení pro digitalizaci do formátu

Více

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice VŘ na dodavatele Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice Příloha č. 2 Specifikace předmětu zakázky 1. část Technologické centrum ORP Zadavatel

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Signer. Příručka uţivatele

Signer. Příručka uţivatele Signer Příručka uţivatele Obsah 1. Co je Long-Term Docs Signer... 4 2. Instalace... 4 3. Spuštění aplikace... 6 4. Rychlá orientace v základních funkcích... 7 4.1. Přístup k základním funkcím a jejich

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2013 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Šetřete čas, nervy a peníze s inteligentními formuláři

Šetřete čas, nervy a peníze s inteligentními formuláři Šetřete čas, nervy a peníze s inteligentními formuláři J e d n o d u c h é a p r a k t i c k é ř e š e n í p r o s b ě r i n f o r m a c í a o b ě h d o k u m e n t ů 02 / 03 jednoduché a praktické řešení

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 Jednající: Název veřejné zakázky: Ing.

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s.

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Mapový portál pro MČ Praha 3

Mapový portál pro MČ Praha 3 Mapový portál pro MČ Praha 3 Analýza požadavků a návrh řešení Vypracoval: Marek Šmolík, Luboš Hovorka Počet stran: 29 Dne: 12. dubna 2012 Počet příloh: 2 Revize: 130, Zapsána v OR vedenémměstskýmsoudem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Návrh a implementace aplikace Památkový katalog

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání PROVOZNÍ ŘÁD Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v07.0 Účinnost 14.07.2014 Verze v08.0 Účinnost 06.02.2015 Strana: 1/15 Strana: 2/15 Obsah PROVOZNÍ ŘÁD

Více

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon)

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz podává podrobný návod na administraci účtu Czech POINT pro nové obce a na pořízení certifikátů potřebných pro práci

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Prezentace uskutečněné v rámci projektu. v letech 2007-2009

Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Prezentace uskutečněné v rámci projektu. v letech 2007-2009 Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Prezentace uskutečněné v rámci projektu v letech 2007-2009 č. Obsah 1 Kunt, Miroslav: Elektronické archivní pomůcky a digitalizace v archivech České

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více