Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN)"

Transkript

1 Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 1 z 43

2 Obsah 1 Účel dokumentu Přehled prostředí Produkční prostředí Testovací prostředí Vývojové prostředí Architektura a infrastruktura NEN Síťová architektura Detailní síťová architektura Interní síťová architektura SAN infrastruktura HW infrastruktura Přehled serverových komponent Počty serverů Soupis HW komponent Serverové komponenty Storage systémy Síťové komponenty Ostatní infrastruktura Operační systémy, virualizace a další systémový SW SW architektura a infrastruktura Prezentační vrstva Portál uživatele Portál zadavatele IBM FileNet P8 Application Engine Aplikační vrstva Aplikační server NEN FAMA+EAI Backend timer Crypto ID Antivirový systém IBM Case Manager IBM FileNet P8 Content Engine Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 2 z 43

3 5.2.8 IBM FileNet P8 Process Engine (Case Foundation) IBM FileNet P8 Content Search Services LMT IBM ITCAM TSM Datová vrstva Oracle DB Bezpečnostní mechanismy Zajištění vysoké dostupnosti Zajištění vysoké dostupnosti Bezpečnostní nástroje Autentizace uživatelů Ochrana sítí - firewall Systém jednotného času Správa hardwarových komponent PKI infratruktura Ostatní infrastruktura Odesílání ů Jmenné služby (DNS) Backup a recovery Zálohování systému Obnova systému Správa a dohled Dohled a monitoring Management prostředí Release management Seznam zkratek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 3 z 43

4 1 Účel dokumentu Dokument popisuje hardwarovou, síťovou a aplikační architekturu projektu NEN a definuje požadavky na hostingovou infrastrukturu. Cílem dokumentu je poskytnout celkový obraz o použitých technologiích a hardwarovém vybavení, které systém NEN využívá tak, aby provozovatel mohl získat představu o podmínkách provozování. V první části je definována základní architektura a prostředí. Následující část obsahuje detailní pohled na HW a síťovou infrastrukturu. V kapitole SW architektura jsou představeny základní SW bloky aplikace včetně jejich vzájemných vazeb a způsobu zajištění datové vrstvy pro celý systém. V závěrečné části jsou stručně popsány základní mechanismy v oblasti bezpečnosti, zajištění dostupnosti systému, zálohování a obnovy systému, monitoringu a dohledu. Na konci dokumentu jsou uvedeny provozní požadavky na řešení NEN. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 4 z 43

5 2 Přehled prostředí 2.1 Produkční prostředí Produkční prostředí je určeno pro ostrý provoz aplikace. Je rozděleno na Primární prostředí a Záložní prostředí ve stejném výkonovém poměru. Za normálních okolností je systém v provozu pouze v primárním prostředí a záložní prostředí je ve passive režimu. Záložní prostředí je zřízeno za účelem zajištění Disaster Recovery a je umístěno v geograficky oddělené záložní lokalitě. Ve standardním režimu je z primárního prostředí prováděna replikace dat do záložního prostředí a záložní prostředí není aplikačně (z pohledu externích systémů a uživatelů) aktivní. 2.2 Testovací prostředí Testovací prostředí je určeno pro testování nových verzí systému zákazníkem před jejich nasazením do produkčního prostředí a zafixování podoby v takové infrastruktuře, aby při přenosu na produkční prostředí bylo minimalizováno riziko nefunkčnosti. Aplikační komponenty test prostředí jsou nasazeny v HA konfiguraci a provozovány v single módu. Standardně je vždy druhý node clusteru (*fix2.nends.cz) v off-line stavu. V případě požadavky na test vysoké dostupnosti řešení je potřebné vypnout vývojové prostředí (nebo ponížit HW nároky jednotlivých serverů) a následně startovat druhé nody test prostředí na základě provozní dokumentace. Celé testovací prostředí bude umístěno v primární lokalitě. 2.3 Vývojové prostředí Vývojové prostředí je určeno pro vývoj a testování funkcionality nových verzí komponent dodavatelem a/nebo provozovatelem. Toto prostředí je provozováno v single node konfiguraci pro nižší HW nároky. Každý z virtuálních serverů tohoto prostředí obsahuje virtuální síťové adaptéry z důvodu úspor síťových adaptérů ve prospěch testovacího prostředí. Vývojové prostředí bude, stejně jako testovací prostředí, umístěno v primární lokalitě. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 5 z 43

6 3 Architektura a infrastruktura NEN 3.1 Síťová architektura Infrastruktura NEN bude provozována ve dvou oddělených lokalitách. Pro zajištění replikace dat mezi primární a záložní lokalitou budou obě lokality propojeny 2x 4Gb Fibre channel spoji pro komunikaci SAN infrastruktury. Pro zajištění aplikačních propojení lokalit bude dále nutné zajistit 4x 1Gb ethernet spoje pro IP provoz. Dále bude infrastruktura NEN v každé lokalitě lokálně připojena dvěma připojeními k bezpečnostní infrastruktuře hostingového centra (dále jen provozovatele). Client Internet External System Bezpečnostní infrastruktura provozovatele 2x SAN 4X interconnect Primary Backup Obrázek 1 Lokality NEN Technologie těchto připojení bude v každé lokalitě, kde bude systém NEN provozován, následující: - 4x propojení do druhé lokality 1000BaseLX, singlemode, zakončeno konektorem E2000. Datová propustnost každého propojení nesmí být limitována a musí odpovídat linkové rychlosti (tedy 1Gb/s), ponížené o příslušné režie fyzických a linkových protokolů. - 2x FC 4Gbit propojení FC long wave, singlemode, konektory LC - 2x připojení bezpečnostní infrastruktury provozovatele BaseT, zakončená konektorem RJ45. Na každém připojení do bezpečnostní infrastruktury bude dostupná služba, která bude mít následující vlastnosti: - minimální datovou propustnost k Internetu na L3 vrstvě v jedné lokalitě je 500Mbit/s, s požadavkem na budoucí možné navýšení rychlosti bez nutnosti změny hardwarového vybavení na straně infrastruktury NEN. - poskytovat bezpečný přístup ke službám IS NEN, specifikovaným níže. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 6 z 43

7 3.1.1 Detailní síťová architektura Bezpečnostní infrastruktura provozovatele Infrastruktura provozovatele Interní infrastruktura NEN DMZ A DMZ B ASA ASA VLAN A VLAN B MGMT A SDÍLENÁ VLAN MGMT B Primární lokalita Záložní lokalita Lokalita A Lokalita B Legenda: Komunikace na protokolu http Ostatní interní komunikace Dohled a monitoring Komunikace na protokolu https Replikace dat Obrázek 2 - připojení NEN k infrastruktuře HC Síťová architektura je založena na koncepci dvou nezávislých lokalit, které budou publikovat své služby do internetu prostřednictvím bezpečnostní infrastruktury provozovatele (dále jen BIP). Vedle bezpečnostních a komunikačních funkcí bude BIP zajišťovat funkci nezávislého svědka, který rozhodne na základě dostupnosti služeb v jednotlivých lokalitách o směřování požadavků klientů do příslušné lokality. BIP bude provozovatelem poskytována jako služba v 99,9% SLA, které bude vyhodnocováno měsíčně. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 7 z 43

8 Ukončení linek z bezpečnostní infrastruktury bude provedeno v zařízeních NEN, konkrétně na active/passive clusteru firewallů Cisco ASA Za bezpečnostní infrastrukturou poskytovatele bude IS NEN pracovat výhradně s privátními IP adresami IPv4. Bezpečnostní infrastruktura poskytovatele bude plnit následující funkce: - Automaticky směřovat provoz do lokality, v které budou dostupné aplikační služby. Pokud ani v jedné lokalitě nebude dostupná funkční aplikační služba, bude uživateli vrácena statická stránka s informacemi o nedostupnosti systému. - Dostupnost aplikačních služeb bude prováděna průřezem přes celou infrastrukturu a přes všechny relevantní komponenty. Dostupnost bude monitorována nástroji, které budou vně obou lokalit a budou součástí BIP. - Zajistí bezpečnou SSL terminaci spojení pro uživatele IS NEN (ochrana proti běžným útokům na protokolu https). SSL terminace bude prováděna prvky, které budou provozovány ve vysoké dostupnosti s odpovídajícím propustností. BIP musí umět zakončit a přesměrovat SSL provoz minimálně současně pracujících uživatelů. - Komunikovat a zajistit dostupnost koncových služeb IS NEN prostřednictvím protokolů IPv4 a IPv6, - Poskytovat redundantní připojení do Internetu v každé lokalitě - Plnit funkci externího FW, který bude vedle překladu veřejných adres na privátní adresy (NAT) zajišťovat filtraci komunikace mezi klienty a IS NEN - Zajistí ochranu data procházející bezpečnostní infrastrukturou před kompromitací a odposlechem třetích stran Interní síťová architektura Následující schéma zobrazuje logický pohled na síťovou infrastrukturu v prostředí obou lokalit a schematické rozdělení jednotlivých skupin VLAN. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 8 z 43

9 DMZ FIX (1Gb Ethernet) DMZ PROD (1Gb Ethernet) BIP ASA x propoj do druhé lokality Management (1Gb Ethernet) IBM Power 710 IBM Power 710 IBM Power 710 INT FIX (1Gb Ethernet) INT PROD (1Gb Ethernet) INT DEV(1Gb Ethernet) IBM Power 710 QRadar 2100 IBM Power 740 Dell R815 IBM Power 740 IBM X3250 M3 IBM X3250 M3 2 x SAN propoj do druhé lokality IBM Power 740 Dell R815 IBM X3250 M3 IBM X3250 M3 SAN (FiberChannel Network) IBM Storwize V7000 IBM TS 3200 Tape Library IBM Information Atrchive Obrázek 3 - Fyzické schéma primární lokalita V primární lokalitě budou, mimo produkčního hardware, umístěny výpočetní prostředky testovacího a vývojového prostředí. Testovací a vývojové prostředí budou mít vlastní VLAN prostory pro oddělení mezi sebou a mezi Produkčním prostředím. Na úrovni firewallu a na aktivních prvcích bude vytvořeno logické oddělení jednotlivých prostředí pomocí VLAN. Všechna prostředí sdílejí společné síťové prvky. Hardware serverového vybavení, na kterém jsou provozovány virtuální servery jednotlivých prostředí, jsou rozvrženy tak, že produkční prostředí je provozováno na vyhrazeném serverovém vybavení. Virtuální servery TEST a DEV prostředí sdílejí společný serverový hardware. Detailní popis VLAN není v tomto schématu uveden, jsou zde uvedeny jen schematické DMZ a Interní oblasti jednotlivých prostředí. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 9 z 43

10 Obrázek 4 - Fyzické schéma záložní lokalita V záložní lokalitě budou umístěny výpočetní prostředky jen produkčního prostředí. 3.2 SAN infrastruktura Jako diskové úložiště jsou použita disková pole IBM Storwize V7000, která jsou zapojena do SAN infrastruktury, tvořené dvěma fabrikami (4x IBM/Brocade Switch). Připojení všech komponent je provedeno v režimu vícenásobné cesty. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 10 z 43

11 Obrázek 5 - SAN infrastruktura primární lokalita Obrázek 6 - SAN infrastruktura záložní lokalita Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 11 z 43

12 Do SAN infrastruktury jsou dále připojeny páskové mechaniky IBM TS 3200 Express pro ukládání záloh (po jedné mechanice na každé lokalitě) a archivní úložiště IBM Information Archive. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 12 z 43

13 4 HW infrastruktura 4.1 Přehled serverových komponent V systému NEN se pro běh aplikačního vybavení využívá virtualizace výpočetních prostředků. Jsou použity servery IBM Power 7 s operačním systémem AIX 6 a servery Dell PowerEdge R815 s operačním systémem Microsoft Windows 2012 Data Center. Distribuci jednotlivých virtuálních serverů na fyzické servery zobrazuje následující obrázek: deployment Primary Site DMZ DMZ TST «device» IBM WebSphere DataPower XG45 «device» IBM WebSphere DataPower XG45 IBM Power 710 Express server(web) IBM Power 710 Express server(web) IBM Power 710 Express server(web) IBM Pow er 740 Express serv er 1 IBM Power 740 Express server 2 Dell R815 server 1 Dell R815 serv er 2 CPU Pool 1 (6 Cores, 80GB) edge01 CPU Pool 1 (6 Cores, 80 GB) edge02 Hyper-V Cluster 1, node 1 prtv 01 Hyper-V Cluster 1, node 2 prtv 02 acm01 acm02 crpt01 crpt02 ce01 ce02 app01 app02 css01 css02 A tmr01 tmr02 CPU Pool 2 (6 Cores, 64GB) CPU Pool 2 (6 Cores, 64GB) btlk01 btlk02 db01 db02 mssql01 mssql02 CPU Pool 3 (3 Cores, 4 GB) CPU Pool 3 (3 Cores, 12 GB) msad01 msad02 lmt av 01 av 02 VIO SRV 1 VIO SRV 1 app03 app04 VIO SRV 2 VIO SRV 2 A IBM Power 710 Express server (TSM-Mon) IBM Information Archive IBM Storwize V7000 monp NIM Server TSM Server VIO SRV 1 VIO SRV 2 Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 13 z 43

14 IBM Power 740 Express server (DevTest) x3250 M3 x3250 M3 x3250 M3 x3250 M3 CPU Pool 1 (3 cores, 44GB) CPU Pool 2(3 cores, 64 GB) Hyper-V Cluster 2, node 1 Hyper-V Cluster 2, node 2 Hyper-V Cluster 2, node 3 Hyper-V Cluster 2, node 4 edgefix2.nends.cz edgefix1.nends.cz monfix1.nends.cz prtv fix1.nends.cz prtv dev.nends.cz prtvfix2.nends.cz acmfix2.nends.cz acmfix1.nends.cz acmdev.nends.cz av fix1.nends.cz av fix2.nends.cz av dev.nends.cz cefix2.nends.cz cefix1.nends.cz cedev.nends.cz crptfix1.nends.cz crptdev.nends.cz crptfix2.nends.cz cssfix2.nends.cz cssfix1.nends.cz cssdev.nends.cz appfix1.nends.cz appdev.nends.cz appfix2.nends.cz CPU Pool 3(8 cores, 48GB) CPU Pool 2(2 cores, 4 GB) tmrfix1.nends.cz tmrdev.nends.cz tmrfix2.nends.cz dbfix1.nends.cz VIO SRV 1 btlkfix1.nends.cz btlkfix2.nends.cz btlkdev.nends.cz dbfix2.nends.cz VIO SRV 2 mssqlfix1.nends.cz mssqlfix2.nends.cz mssqldev.nends.cz dbdev.nends.cz msadfix1.nends.cz msadfix2.nends.cz msaddev.nends.cz Obrázek 7 - servery primární lokalita Vysvětlivky: Černě jsou označeny servery produkčního prostředí Modrou barvou jsou označeny primární servery TEST prostředí. Červenou barvou jsou označeny sekundární servery TEST prostředí. Šedou barvou jsou označeny servery vývojového prostředí. Záložní lokalita bude hostovat infrastrukturu pro servery vyhrazené pro Disaster Recovery. Všechny prvky jsou určené jako záložní prvky prvků primární lokality. Podrobněji to znázorňuje následující schéma: Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 14 z 43

15 deployment Backup Site DMZ «device» IBM WebSphere DataPower XG45 IBM Pow er 710 Express serv er(web) Primary Site::IBM Pow er 710 Express server(web) IBM Power 740 Express serv er 3 IBM Power 740 Express serv er 4 Dell R815 serv er 3 Dell R815 serv er 4 CPU Pool 1(6 Cores, 80GB) CPU Pool 1(6 Cores, 80GB) Hyper-V Cluster 2, node 1 Hyper-V Cluster 2, node 2 edgebackup1.nends.cz edgebackup2.nends.cz prtv01 prtv 02 acmbackup1.nends.cz acmbackup2.nends.cz crpt01 crpt02 cebackup1.nends.cz cebackup2.nends.cz app01 app02 cssbackup1.nends.cz cssbackup2.nends.cz tmr01 tmr02 CPU Pool 2 (6 cores, 64GB) CPU Pool 2 (6 cores, 64GB) btlk01 btlk02 dbbackup1.nends.cz dbbackup2.nends.cz mssql01 mssql03 CPU Pool 3 (3 Cores, 4GB) CPU Pool 3 (2 Cores, 4GB) msad03 msad04 lmtbackup.nends.cz av 01 av 02 VIO SRV 1 VIO SRV 1 app03 app04 VIO SRV 2 VIO SRV 2 IBM Power 710 Express serv er (TSM-Mon) IBM Information Archive mons.nends.cz NIM Server TSM Server VIO SRV 1 VIO SRV 2 IBM Storwize V7000 Obrázek 8 servery záložní lokalita Počty serverů V jednotlivých prostředí je použit následující počet serverů: Prostředí Virtualizační technologie Počet serverů PROD LPAR AIX PROD LPAR VIO AIX PROD Hyper-V Server TEST LPAR AIX TEST Hyper-V Server DEV LPAR AIX DEV Hyper-V Server Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 15 z 43

16 4.2 Soupis HW komponent Všechny hardwarové komponenty mají podporu v režimu NBD (oprava závady do druhého pracovního dne) a softwarové komponenty mají softwarovou podporu s možností stahování záplat a hlášení závad software, není-li uvedeno jinak. Obě tyto oblasti jsou licenčně pokryty do doby předání díla do provozu. Je-li příslušná komponenta pokryta jiným typem záruky (například je rozšířená záruka dostupná po delší dobu, nebo pro komponentu není dostupná podpora), je to uvedeno Serverové komponenty Kusů Komponenta Popis Podpora 5 IBM Power 740 Express, model 8205-E6B 4 PowerEdge R815 Dell servery Windows IBM Power 710 Express, model 8231-E2B 4 IBM x3250 M3 IBM server AIX NBD do ProSupport+, Mission Critical do Server AIX NBD do Windows Server TEST a DEV prostředí NBD do Storage systémy Kusů Komponenta Popis Podpora 2 2 IBM Storwize V7000, model IBM Storvize V7000 expansion Diskové pole NBD do Rozšíření pole disková police NBD do TS3200 Tape Library Express pásková mechanika NBD do IBM Information Archive Disk Controller IBM Information Archive Disk Expansion IBM Information Archive 2u Server IBM IA kontrolér NBD do IBM IA rozšíření kapacity disková police NBD do IBM IA server NBD do IBM System Storage SAN24B-4 FC SAN switch NBD do Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 16 z 43

17 4.2.3 Síťové komponenty Kusů Komponenta Popis Podpora 4 IBM G8000 Interní switch a router NBD do Cisco 2960G-24TC-L Interní switch NBD do Cisco ASA5540 Firewall NBD do Cisco 2960G-8TC-L Switch pro propojení HC a NEN NBD do Ostatní infrastruktura Kusů Komponenta Popis Podpora 2 KVM konsole KVM konzole do racku NBD do Rack IBM T42 Rack pro umístění komponent, 42 NBD do Operační systémy, virualizace a další systémový SW Kusů Komponenta Popis Podpora Windows Server Datacenter 2012 License 2 PROC Windows Server External Connector License Windows Server CAL License User CAL OS Windows 2012 DataCenter NBD do Externí přístup k serverům PROD Externí přístup k serverům TEST/DEV bez SW Assurance bez SW Assurance 92 AIX v6 for Power NBD do PowerVM Standard Edition NBD do GPFS Server licence Licence pro sdílené úložiště NBD do Vzhledem k použití operačního systému Windows Datacenter bude na virtualizovaných systémech, které jsou vytvořeny vizualizací Hyper-V na tomto operačním systému, možné vytvořit libovolný počet virtuálních serverů s operačním systémem Windows Server 2012 Datacenter Edition. Limitem je jen celkový počet licencovaných CPU socketů (10 pro systém NEN). Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 17 z 43

18 5 SW architektura a infrastruktura Systém NEN zohledňuje principy 3-vrstvé architektury. Následovný model definuje SW komponenty pro jednotlivé vrstvy řešení: cmp SW Architecture Prezentacni vrstva Components:: Portal uzivatele Components:: Portal zadavatele Components::IBM FileNet P8 Application Engine HTTP HTTP RMI Aplikacni vrstva Components:: FAMA+EAI Components:: Crypto ID HTTP Bimary Components:: Aplikacni server HTTP Components::IBM FileNet P8 Process Engine RMI Components::IBM FileNet P8 Content Engine HTTP Components:: Backend timer Binary ICAP RMI Components::IBM FileNet P8 Content Search Services RMI LDAP Components::IBM LMT ODBC Components::IBM Case Manager Components::IBM ITCAM LDAP Components:: Antiv irov y serv er Components:: Microsoft AD Components:: MSSQL Biztalk Datova vrstva Components::IBM TSM Binary Binary ODBC Components:: Oracle DB JDBC Obrázek 9 - komponenty NEN Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 18 z 43

19 5.1 Prezentační vrstva Prezentační vrstva řešení NEN poskytuje uživatelská rozhraní pro koncové uživatele systému. Tato vrstva je tvořena následujícími SW komponentami: Portál uživatele Portál uživatele je veřejně dostupnou částí systému. Hostuje veřejně dostupné informace (jako je informační deska, profily zadavatelů, věstník NEN, ) a zprostředkovává podání žádostí o registraci subjektu do systému. Je postavena na ASP.NET technologii a komunikuje s aplikačním serverem. Licenční pokrytí: Licence Počet Podpora NEN LightWeb Multilicence pro prostředí NEN 5x8 do Podpora je poskytována v režimu 5x8 (v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00). Runtime prostředí: Technologie: Internet Information Services 8.0, Windows Server 2012.NET Mapování na HW zdroje: Prostředí PROD TEST VYVOJ HW prostředky prtv01 prtv02 Prtvfix1.nends.cz Prtvfix2.nends.cz Prtvdev.nends.cz Portál zadavatele Moderní uživatelské rozhraní k portálu zadavatele je založené na platformě MS SilverLight určené. Toto rozhraní kombinuje výhody uživatelského komfortu desktopových aplikací na jedné straně, na straně druhé těží z výhod webových aplikací (přístup přes http/https, spuštění v nejrozšířenějších prohlížečích, atd.). Portál zadavatele je část systému dostupná pouze pro autentizované uživatele. Pomocí této komponenty je možné plnohodnotně pracovat se systémem a využívat všech jeho funkcí. Pracují s ní jak správci systému, tak i pracovníci zadavatelů a dodavatelů, případně další zainteresované strany. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 19 z 43

20 Na základě přiřazených rolí omezuje funkcionalitu systému uživatelům. Poskytuje možnost správy uživatelů, subjektů, práce se zadávacími postupy včetně jejich přizpůsobení a správy. Licenční pokrytí: Licence Počet Podpora NEN SilverLight Multilicence 5x8 do Podpora je poskytována v režimu 5x8 (v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00). Runtime prostředí: Internet Information Services 8.0, Windows Server 2012 Technologie: SilverLight.NET Mapování na HW zdroje: Prostředí HW prostředky PROD prtv01 prtv02 TEST Prtvfix1.nends.cz Prtvfix2.nends.cz VYVOJ Prtvdev.nends.cz IBM FileNet P8 Application Engine IBM FileNet P8 Application Engine (AE, Application Engine) je jednou ze tří hlavních komponent platformy FileNet P8. Tato komponenta hostuje Workplace webovou aplikaci, Workplace Java aplety a aplikační vývojové nástroje. Je to prezentační vrstva pro pracovní procesy a uložený obsah na dokumentovém serveru, pokročilá nastavení jsou řešena pomocí java apletů (Process Designer, Process Administrator, ). Ve Workplace můžeme jednoduše zobrazit obsah Content Engine a ten také spravovat vytvářet, upravovat, mazat dokumenty a složky. Application Engine také chrání uživatelské přihlašovací údaje předávané mezi Workplace a Content Enginem a bude nakonfigurováno, aby zajišťoval SSL zabezpečení. V řešení NEN je použit pro funkci prohlížení dokumentů. Pro poskytnutí komfortního prohlížení dokumentů bude aplikace nakonfigurována tak, že bude podporovat SSO použitím Kerberos technologie pro koncové klienty a klienti budou ověřený použitím komponenty Microsoft AD. Licenční pokrytí: Viz licence v kapitole IBM Case Manager Runtime prostředí: IBM WebSphere Application Server Network Deployment Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 20 z 43

21 Technologie: JAVA Mapování na HW zdroje: Prostředí PROD TEST VYVOJ HW prostředky acm01 acm02 acmbackup1.nends.cz acmbackup2.nends.cz Acmfix1.nends.cz Acmfix2.nends.cz Acmdev.nends.cz 5.2 Aplikační vrstva Aplikační vrstva řešení NEN poskytuje jednotlivé business služby pro Prezentační vrstvu a je tvořena následujícími klíčovými komponentami: Aplikační server NEN Aplikační server zajišťuje vykonání činnosti inicializovaných uživatelem, případně jinými systémy. Uživatelé přistupují pomocí webového prohlížeče se SL rozšířením k aplikačním serveru, který je provozován jako webová služba. Aplikační server zprostředkovává aplikační logiku procesů základních a průřezových modulů skrze uživatelské rozhraní portálů koncovými uživatelům. Součástí serveru je rozhraní (ObjectWraper) pro přístup k datovému úložišti a rozhraní pro přístup k ostatním komponentám IS NEN. Aplikační server je založen na aplikačním frameworku, kdy systémové funkce jsou obsaženy v systémovém jádře, společné aplikační objekty pro všechny druhy zadávacích postupů jsou obsaženy v aplikačním jádře a specifická funkcionalita je separována do jednotlivých funkčních modulů. Aplikační server interně komunikuje s databází, integrační sběrnicí, crypto ID, DMS systémy a pomocí data báze i s backend timery. Licenční pokrytí: Licence Počet Podpora NEN Multilicence 5x8 do Podpora je poskytována v režimu 5x8 (v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00). Runtime prostředí: Internet Information Services 8.0, Windows Server 2012 Technologie: Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 21 z 43

22 .NET Mapování na HW zdroje: Prostředí PROD TEST VYVOJ HW prostředky app01 app02 app03 app04 appfix1.nends.cz appfix2.nends.cz appdev.nends.cz FAMA+EAI Jedná se o produkt FAMA+EAI postavený na produktu Microsoftu - MS BizTalk Server 2013 a tvoří ucelené řešení Enterprise Service Bus (ESB). Je založena na architektuře vydavatel/předplatitel zpráv a umožňuje směrování (routing) zpráv jednotlivým předplatitelům zpráv. ESB provádí směrování pomocí kontextu vstupní zprávy. Kontext je seznam vlastností zprávy, který byl vytvořen jednotlivými komponentami vstupní fronty. Každý předplatitel zpráv inzeruje do ESB kritéria, které musí zpráva splnit, aby došlo k přesměrování zprávy předplatiteli. ESB provádí vyhodnocení hodnot vlastností v kontextu vstupní zprávy a následné směrování všem zainteresovaným předplatitelům. Jelikož se jedná o klasický systém vydavatel/předplatitel, je seznam předplatitelů dynamický a jedna vstupní zpráva může být směrována několika různým předplatitelům. Příkladem předplatitele je výstupní port či choreografie procesu (orchestrace). ESB založené na Microsoft BizTalk umožňuje podporu B2B spolupráce v rozsahu následujících adaptérů FILE, FTP/FTPs, HTTP/HTTPS, POP3, SMTP, SOAP, MQ Series, Windows SharePoint Services, SharePoint Foundation, Oracle ebusiness Suite, Oracle Database, Oracle 9i, 10g, Windows Communication Foundation (WCF), WCF LOB Adapter SDK, MS SQL Server, SharePoint,.NET Framework 3.5, SAP, Siebel ebusiness Applications, TIBCO Rendezvous, IBM DB2 a jiné. MS BizTalk podporuje datovou integraci externích zdrojů prostřednictvím konektorů na databázové systémy: Adabas, CISAM a DISAM, DB2, DBMS, Enscribe, IMS/DB, Informix, NonStop SQL/MP, Oracle, Oracle Rdb, RMS, SQL Server, Sybase, VSAM. Stejně tak dokáže pracovat s textovými soubory i dokumenty Excelu. Pro potřeby IS NEN budou využívány služby MS BizTalk v režimu Isolated Receiving Hosts, který podporuje režim vysoké dostupnosti Active/Active založený na technologii Microsoft NLB. Ve spolupráci s produktem FAMA EAI+ nabízí komplexní řešení v oblasti vnitřní a vnější integrace, které bylo prověřeno na celé řadě projektů jak ve veřejné, tak komerční sféře. Výhradně pro potřeby komponenty aplikační vrstvy FAMA+EAI bude v infrastruktuře provozován databázový SQL server. Slouží pouze jako konfigurační repository a proto není součástí databázové vrstvy NEN. Technologicky je realizován platformou Microsoft SQL Server. Replikace dat do druhé lokality bude probíhat prostředky pole replikace snapshotů. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 22 z 43

23 Licenční pokrytí: Licence Počet Podpora BizTalk Server Standard Core License FAMA EAI+ SQL Svr Standard Core Licenses Core License SQL Server Standard Edition License 8 bez SW Assurance Multilicence pro prostředí NEN 5x8 do bez SW Assurance 2 bez SW Assurance SQL CAL License User CAL 20 bez SW Assurance Podpora pro FAMA EAI+ je poskytována v režimu 5x8 (v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00). Poskytnuté rozhraní: BizTalk API prostřednictvím Windows Management Instrumentation (WMI) s podporou datového modelu CIM (Common Information Model) Runtime prostředí: Technologie: Message engine Microsoft BizTalk Internet Information Services 8.0, Windows Server 2012.NET Mapování na HW zdroje: Prostředí PROD TEST VYVOJ HW prostředky btlk01 btlk02 mssql01 mssql02 btlkfix1.nends.cz btlkfix2.nends.cz mssqlfix1.nends.cz mssqlfix2.nends.cz btlkdev.nends.cz mssqldev.nends.cz Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 23 z 43

24 5.2.3 Backend timer Komponenta zajišťující generování reportů a zpracování asynchronních operací, které s ohledem na délku zpracování nemohou být realizovány v rámci běžné pouštěných metod aplikační logiky v rámci aplikačního serveru NEN. Backend timer slouží ke spouštění funkcionality na pozadí. Timer je instalován jako Windows služba a je připojena k jednotné databázi. Timer je spouštěn v pravidelných intervalech a vykonává funkce v závislosti na nastavení. Součástí funkcionality timeru je generování tiskových sestav a dalších činností, které mohou trvat delší dobu a/nebo mohu být zpracovány nezávisle na aktuálně přihlášeném uživateli. Licenční pokrytí: Licence pro komponentu je součástí aplikačního serveru NEN viz. kapitola Poskytnuté rozhraní: API Runtime prostředí: Windows server 2012 Technologie:.NET 4 Mapování na HW zdroje: Prostředí HW prostředky tmr01 PROD tmr02 tmrfix1.nends.cz TEST tmrfix2.nends.cz VYVOJ tmrdev.nends.cz Crypto ID Crypto ID je speciální služba běžící na vlastním serveru. Zabezpečuje autorizační a kryptografické úkoly. Je inicializována aplikačním serverem. Umožňuje ověřovat identity uživatelů, šifrovat a dešifrovat data, přidávat elektronické značky uložené na certifikátu, získávat a přidávat časová razítka včetně ověření platnosti pomocí CRL seznamů, které si stahuje, případně ověřuje online. Licenční pokrytí: Licence Počet Podpora Crypto ID (CPU) 12 5x8 do Podpora je poskytována v režimu 5x8 (v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00). Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 24 z 43

25 Poskytnuté rozhraní: API Runtime prostředí: Windows server Technologie:.NET 4.0 a vyšší Mapování na HW zdroje: Prostředí PROD TEST VYVOJ HW prostředky crpt01 crpt02 crptfix1.nends.cz crptfix2.nends.cz crptdev.nends.cz Antivirový systém Komponenta zajišťující antivirovou ochranu dokumentů, které v systému nacházejí. Technologicky je celé řešení postaveno Symantec Protection Engine for Cloud Services. Jedná se o samostatný server, který asynchronně zpracovává požadavky vyvolané aplikačním serverem. Na tomto serveru bude také karanténa podezřelých souborů. Licenční pokrytí: Licence Počet Podpora Symantec Protection Engine for Cloud Services Server STD GOV Symantec Protection Engine for Cloud Services User STD GOV Poskytnuté rozhraní: API Runtime prostředí: Technologie: Windows server 2012; Java Runtime Environment 6 or Symantec Protection Engine for Cloud Services Mapování na HW zdroje: Prostředí PROD HW prostředky av01 SW Subscription & Support do SW Subscription & Support do Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 25 z 43

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ PŘÍLOHA Č. 4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Následující kapitola přináší popis stávající informačně-technologické systémové infrastruktury

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

S1_P1_Technická specifikace díla 189

S1_P1_Technická specifikace díla 189 S1_P1_Technická specifikace díla 189 Strana 1 1. PREAMBULE... 4 1.1. Požadovaný přístup k návrhu komponent... 4 1.2. Lokality systému... 4 2. SYSTÉMOVÉ SLUŽBY... 6 2.1. Databázové služby... 6 2.2. Webové

Více

Projekt 7006/2014 SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB. Návrh realizace řešení

Projekt 7006/2014 SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB. Návrh realizace řešení Projekt 7006/2014 SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB Návrh realizace řešení Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím České národní banky. Žádná část

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com BrightStor ARCserve Backup r11.5 - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Co je ARCserve Backup? -Spolehlivý a jednoduchý Backup a Restore -S podporou široké škály hardwaru -S managementem

Více

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Marcel Jánský Manažer útvaru produktů a podpory prodeje 26. 2. 2013 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační operátor Poskytovatel

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Konference ISSS, Hradec Králové, 5. 4. 2011 Michal Osif, Senior Architect

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

QTD spol. s r.o. NetVault Backup 10

QTD spol. s r.o. NetVault Backup 10 Backup QTD spol. s r.o. Backup 10 Jiří Nosál Jan Valenta www.qtd.cz Co je Backup? Backup Zálohovací software Vlastnosti Backup 10 Backup Podpora mnoha OS a aplikací -Windows, Linux, Mac OS, UNIX -Vmware,

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Technická specifikace HW pro rok 2012

Technická specifikace HW pro rok 2012 Technická specifikace HW pro rok 2012 Blade šasi 1 ks Položka Hloubka vnitřní Napájení Ventilátory Management LAN konektivita FC konektivita Vzdálená správa rackové min. 14 aktivních pozic pro blade servery.

Více

Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST. DPDC Protection. zálohování dat

Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST. DPDC Protection. zálohování dat Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST zálohování dat DPDC Protection DPDC Protection Jednoduchost, spolehlivost a výkonnost zálohování dat DPDC Protection je

Více

Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring

Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring Kurz umožní studentům připravit se k certifikaci 70-680. Ve školení se studenti seznámí Instalace Windows 7 - Instalace, upgrade a migrace Windows

Více

Reporting a Monitoring

Reporting a Monitoring Reporting a Monitoring IBM Tivoli Storage Manager 6.3 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.5 Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader 2010 IBM Corporation Administrátorské rozhraní

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý kurz nebo cenu za 1 účastníka dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče

Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý kurz nebo cenu za 1 účastníka dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče Příloha č. 3 k č.j. : MV-145067-6/VZ-2013 Počet listů: 12 Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý nebo cenu za 1 dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče Část 1 pro administrátory

Více

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 7 Dodatečné informace č. 7 V souladu s ustanoveními 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné

Více

Dodávka UTM zařízení FIREWALL zadávací dokumentace

Dodávka UTM zařízení FIREWALL zadávací dokumentace Příloha č.1 Dodávka UTM zařízení FIREWALL zadávací dokumentace Strana: 1/6 Dodávka UTM zařízení FIREWALL Zadávací dokumentace Identifikace dokumentu: Název dokumentu: Dodávka UTM zařízení FIREWALL zadávací

Více

Úvod 17 ČÁST 1. Kapitola 1: Principy návrhu doménové struktury služby Active Directory 21

Úvod 17 ČÁST 1. Kapitola 1: Principy návrhu doménové struktury služby Active Directory 21 Úvod 17 Proč číst tuto knihu? 18 ČÁST 1 Kapitola 1: Principy návrhu doménové struktury služby Active Directory 21 Kritéria návrhu doménové struktury služby Active Directory 22 Schéma 23 Aspekty návrhu

Více

Cloud - jak jej monitorovat, reporty, účtování a fakturace

Cloud - jak jej monitorovat, reporty, účtování a fakturace Cloud - jak jej monitorovat, reporty, účtování a fakturace Ctibor Duda, Client Technical Professional Ctirad Navrátil, Client Technical Professional 1 2011 IBM Corporation Co dělá cloud cloudem Workflow

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

w w w. u l t i m u m t e c h n o l o g i e s. c z Infrastructure-as-a-Service na platformě OpenStack

w w w. u l t i m u m t e c h n o l o g i e s. c z Infrastructure-as-a-Service na platformě OpenStack w w w. u l t i m u m t e c h n o l o g i e s. c z Infrastructure-as-a-Service na platformě OpenStack http://www.ulticloud.com http://www.openstack.org Představení OpenStacku 1. Co OpenStack je a není 2.

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Název prezentace 1. Poskytovatel garantovaných služeb NDC včetně kybernetické bezpečnosti ve státní správě

Název prezentace 1. Poskytovatel garantovaných služeb NDC včetně kybernetické bezpečnosti ve státní správě Název prezentace 1 Poskytovatel garantovaných služeb NDC včetně kybernetické bezpečnosti ve státní správě PoC Oracle Public Cloud Dušan Kučera SPCSS Jaroslav Novotný ORACLE Název prezentace str. 2 Vznik

Více

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Ondřej Blaha CEE+R CoP / Tivoli Storage Team Leader Co představuje síť Storage Area Network Storage area network (zkratka SAN) je dedikovaná

Více

Příloha č. 1 k čj.: 1/120/ Technická specifikace Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR

Příloha č. 1 k čj.: 1/120/ Technická specifikace Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR Příloha č. k čj.: /0/0-0 Technická specifikace Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR. Obsah. Obsah.... Předmět veřejné zakázky.... Požadavky na nový HW..... Komoditní x Servery

Více

Moderní technologie IBM pro management a zálohování virtualizované infrastruktury

Moderní technologie IBM pro management a zálohování virtualizované infrastruktury Moderní technologie IBM pro management a zálohování virtualizované infrastruktury Petr Klabeneš Business Unit Manager Avnet, Technology Services Business Unit Mobil: +420 602663351 E-mail: petr.klabenes@avnet.com

Více

Jak efektivně ochránit Informix?

Jak efektivně ochránit Informix? Jak efektivně ochránit Informix? Jan Musil jan_musil@cz.ibm.com Informix CEE Technical Sales Information Management Jsou Vaše data chráněna proti zneužití? 2 Ano, pokud... 3 Nepoužitelné Steve Mandel,

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Jak garantovat bezpečnost systémů ve státní správě

<Insert Picture Here> Jak garantovat bezpečnost systémů ve státní správě 1 Jak garantovat bezpečnost systémů ve státní správě Tomáš Dvořáček Oracle Consulting Kvíz na začátek Čím se proslavil tento muž: Jménem Herve Falciani Autor bezpečnostního SW pro

Více

Komplexní řešení zálohování a obnovy dat v jakémkoliv prostředí

Komplexní řešení zálohování a obnovy dat v jakémkoliv prostředí Komplexní řešení zálohování a obnovy dat v jakémkoliv prostředí David Gottvald Zálohování dat Co zálohovat? Heterogenní prostředí Virtuální servery Fyzické servery (Windows, Linux, Unix, ) NAS Virtualizované

Více

obnova ZIS po bezpečnostn nostním m incidentu

obnova ZIS po bezpečnostn nostním m incidentu Efektivní zálohování a obnova ZIS po bezpečnostn nostním m incidentu Miroslav Novotný Setkání informatiků a správc vců NIS Svratka 16.6. 2011 Zálohování vs. archivace Cíl zálohování: zachovat kontinuitu

Více

Přehled služeb CMS. Centrální místo služeb (CMS)

Přehled služeb CMS. Centrální místo služeb (CMS) Přehled služeb Centrální místo služeb () Katalog služeb informačního systému obsahuje seznam všech služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto systému a jejich stručnou charakteristiku. Verze 2.17 Schválil

Více

S1_P1_Technická specifikace díla Strana 1

S1_P1_Technická specifikace díla Strana 1 S1_P1_Technická specifikace díla Strana 1 1. PREAMBULE... 4 1.1. Lokality systému... 4 2. SYSTÉMOVÉ SLUŽBY... 6 2.1. Databázové služby... 6 2.2. Webové služby... 13 2.3. Terminálové služby... 18 2.4. Služby

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

Přechod na virtuální infrastrukturu

Přechod na virtuální infrastrukturu Přechod na virtuální infrastrukturu Tomáš Halman, ANECT a.s. Virtualizace 4. 3. 2009, Praha Obsah prezentace Virtualizace s VMware Infrastructure (obecné přínosy) Případová studie implementace pro dceřinou

Více

Na co se ptát poskytovatele cloudových služeb?

Na co se ptát poskytovatele cloudových služeb? Na co se ptát poskytovatele cloudových služeb? Tomáš Novák, technický ředitel December 08 th 2015 2015 Cloud4com, a.s. All rights reserved. www.cloud4com.com Společnost Cloud4com, a.s. Přední český poskytovatel

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Trask solutions Jan Koudela Životopis

Trask solutions Jan Koudela Životopis Trask solutions Životopis Shrnutí Kandidát pro roli: Krátký popis: Zkušenosti a kompetence Zákazníci:, GE Money Bank, ING Bank, Komerční banka Telefónica Nejvyšší kontrolní úřad, RWE Kompetence:.NET vývoj

Více

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Cloud Computing pro státní správu v praxi Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Portál SecuStamp.com Proč vznikl portál SecuStamp.com Na trhu chybělo» Jednoduché

Více

IBM TotalStorage Productivity Center Overview

IBM TotalStorage Productivity Center Overview IBM TotalStorage Productivity Center Overview Ondřej Bláha IT Specialist oblaha@cz.ibm.com Důležité otázky na které má IBM TPC Center odpověď Kolik volného diskového prostoru mám k dispozici pro své aplikace?

Více

Enterprise Mobility Management

Enterprise Mobility Management Enterprise Mobility Management Množství různých typů a celkové počty mobilních zařízení, pomocí kterých jsou dostupná firemní data, se neustále zvyšují. To na jedné straně zvyšuje efektivitu práce zaměstnanců,

Více

Korporátní identita - nejcennější aktivum

Korporátní identita - nejcennější aktivum Korporátní identita - nejcennější aktivum Luděk Šafář Services Team Leader lsafar@novell.cz 03/13/2006 Standardní prostředí IT prostředí je diverzifikované a komplexní Administrativní činnosti jsou manuální

Více

Zálohování nefunguje... Ondřej Vlach Channel Manager CZ.SK.HU řešte dostupnost!

Zálohování nefunguje... Ondřej Vlach Channel Manager CZ.SK.HU řešte dostupnost! Zálohování nefunguje... Ondřej Vlach Channel Manager CZ.SK.HU ondrej,vlach@veeam.com... řešte dostupnost! Zálohování nefunguje! Stav zálohování se nezlepší. Co je potřeba a co je vyžadováno, je dostupnost.

Více

Zálohování dat a disaster recovery

Zálohování dat a disaster recovery Zálohování dat a disaster recovery Petr Šváb Senior Systems Engineer GAPP, 7.4.2016 Vítá vás Veeam Veeam je globální společnost se sídlem ve švýcarském Baaru Společnost Veeam byla založena v roce 2006

Více

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Implementace prostředí MoNet a AddNet Jindřich Šavel 31/5/2013 NOVICOM s.r.o. 2012 2013 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz,

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje

Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje Dodatečná informace č. 3 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Technologické centrum

Více

IBM Tivoli Storage FlashCopy Manager (FCM)

IBM Tivoli Storage FlashCopy Manager (FCM) IBM Tivoli Storage FlashCopy Manager (FCM) Ondřej Bláha CEE+R CoP / Tivoli Storage Team Leader 2009 IBM Corporation 2010 IBM Corporation Výzvy při zálohování firemních aplikací poštovní, databázové či

Více

Upřesnění předmětu smlouvy

Upřesnění předmětu smlouvy Příloha č. 2 smlouvy č.: S-28/A5101/2015 Upřesnění předmětu smlouvy 1. Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem Smlouvy o poskytování služeb ICT ze dne, číslo smlouvy objednatele S- 28/A5101/2015, (dále

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Lužické

Více

Podrobná cenová specifikace Díla

Podrobná cenová specifikace Díla Příloha č. 3 Smlouvy o dílo Podrobná cenová specifikace Díla 1 Hardware Dodavatel bude pro jednotlivé HW produkty kalkulovat technickou podporu v následujících parametrech: doba podpory: 5 let dostupnost

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

IW3 MS SQL SERVER 2014

IW3 MS SQL SERVER 2014 Instalace a konfigurace IW3 MS SQL SERVER 2014 Ing. Peter Solár, MCITP EA solar@pocitacoveskoleni.cz 1 OSNOVA 1. příprava instalace SQL serveru 2. instalace SQL serveru 3. základní konfigurace SQL serveru

Více

IT 3. Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně. Michal Mikulík. špička v každém směru

IT 3. Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně. Michal Mikulík. špička v každém směru Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně Michal Mikulík špička v každém směru Krátce o DELTAX Systems a.s. významný systémový integrátor technologická infrastruktura TOP 10 SI 2003, 2005,

Více

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016 Petr Vlk KPCS CZ WUG Days 2016 8. října 2016 Nástroj pro moderní dobu Rychlost Flexibilita Komplexita Rychlé nastavení Rychlejší řešení problémů Inovace každý den Podpora současných nástrojů Vlastní řešení

Více

Řešení Technologických center

Řešení Technologických center Řešení Technologických center v podání společnosti Rostislav Babar arík Obchodní ředitel pro oblast samosprávy Výzva zadání,, rozpočet, požadavky Návrh konceptu technické řešení Návrh konceptu finanční

Více

IBM Storwize Rapid Application Storage. Ondřej Bláha. CEE+R CoP Tivoli Storage Team Leader 2.2.2011

IBM Storwize Rapid Application Storage. Ondřej Bláha. CEE+R CoP Tivoli Storage Team Leader 2.2.2011 IBM Storwize Rapid Application Storage Ondřej Bláha CEE+R CoP Tivoli Storage Team Leader 2.2.2011 Firemní data, databáze, poštovní aplikace nebo ERP jsou Life Blood of a Business Finanční ztráta nebo poškození

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

CENÍK SLUŽEB FIREMNÍHO ŘEŠENÍ

CENÍK SLUŽEB FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 1 CENÍK SLUŽEB FIREMNÍHO ŘEŠENÍ VIRTUÁLNÍ DATOVÉ CENTRUM CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 1. 11. 2013 VIRTUÁLNÍ DATOVÉ CENTRUM Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Profesionální

Více

Virtualizace storage infrastruktury

Virtualizace storage infrastruktury Virtualizace storage infrastruktury Ctirad Navrátil C&SI Client Technical Professional ctirad_navratil@cz.ibm.com SVC co v současnosti nabízí (funkční pohled) Caching 100% Virtualizce diskových polí Real-time

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD 1. Příprava k instalaci SQL Serveru 2. Instalace SQL Serveru 3. Základní konfigurace SQL Serveru Vychází ze Sybase SQL Server Verze Rok Název Codename 7.0 1998

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 3. série

Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 3. série NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce správní odbor obchodní V Praze 10. července 2015 Č.j. 2015/076951/CNB/420 Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 3. série Zadavatel níže

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

Windows Server 2012. Novinky. Petr Špetlík Cloud & Server PTA

Windows Server 2012. Novinky. Petr Špetlík Cloud & Server PTA Windows Server 2012 Novinky Petr Špetlík Cloud & Server PTA TOP Hotel Praha Více než virtualizace Síla mnoha serverů, jednoduchost jednoho Každá aplikace, Jakýkoliv Cloud 7. 8. 3. 2012 2 Moderní Pracovní

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace Maturitní témata pro 1KŠPA Kladno, sro Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Počítačové sítě a komunikace Profilová ústní Informační technologie Denní / Dálková Mgr Martin Štorek MZ2017 strana

Více

DATOVÁ ARCHIVACE. Principy datové archivace a její výhody při migraci na SAP HANA. Štěpán Bouda Business Consultant

DATOVÁ ARCHIVACE. Principy datové archivace a její výhody při migraci na SAP HANA. Štěpán Bouda Business Consultant DATOVÁ ARCHIVACE Principy datové archivace a její výhody při migraci na SAP HANA Štěpán Bouda Business Consultant stepan.bouda@sabris.com KVÍZ Kdo uvažuje o migraci ERP na Suite on SAP HANA? Kdo uvažuje

Více

Licencování: Serverové OS

Licencování: Serverové OS Licencování: Serverové OS Licencování Serverových OS a) serverová licence + CAL + možný External Connector b) procesorové licence + CAL + možný External Connector nutno zakoupit procesorovou licenci pro

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Obsah Úvod 17 Poděkování 18 KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Příprava instalace 20 Co vše instalace serveru Exchange 2003 ovlivňuje 20 Požadavky na instalaci 21 Exchange Server 2003 a Active

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Disková pole budou pocházet z oficiálních distribučních kanálů. Záruky a servis budou garantovány výrobcem. Účastník je povinen potvrdit všechny uvedené

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat Městský úřad, Odbor informatiky Váš dopis zn.: ze dne: Číslo jednací: Číslo evidenční: Více dodavatelů Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: Místo: Kamil Válek 572 615 131 kamil.valek@ub.cz 2008-11-13 Uherský

Více

Softwarové balíky & bundles

Softwarové balíky & bundles Softwarové balíky & bundles Balíky & bundles V 6 softwarových balících je obsaženo více než 30 softwarových produktů Rozšíření základního NetApp FAS systému o softwarové nástroje ZDARMA Jednoduché sestavení

Více

ICZ - Sekce Bezpečnost

ICZ - Sekce Bezpečnost ICZ - Sekce Bezpečnost Petr Řehoř, ICZ a.s. 31. října 2013 1 Agenda Sekce Bezpečnost Důvěryhodná výpočetní základna bezpečnost sítí Microsoft Windows ICZ Protect Boot ochrana dat při ztrátě nebo odcizení

Více

Systémová administrace portálu Liferay

Systémová administrace portálu Liferay 02 Systémová administrace portálu Liferay 1 Agenda Administrace Instalace lokálního a serverového prostředí Základní práce s uživateli Role a oprávnění Konfigurace portálu 2014 IBA CZ, s. r. o. 2 Portálová

Více

Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere. Lukáš Radil, konzultant

Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere. Lukáš Radil, konzultant Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere Lukáš Radil, konzultant Agenda Agenda Výchozí stav Agenda Výchozí stav Důvody pro migraci Agenda Výchozí stav Důvody pro migraci Příprava projektu Agenda Výchozí

Více