Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN)"

Transkript

1 Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 1 z 43

2 Obsah 1 Účel dokumentu Přehled prostředí Produkční prostředí Testovací prostředí Vývojové prostředí Architektura a infrastruktura NEN Síťová architektura Detailní síťová architektura Interní síťová architektura SAN infrastruktura HW infrastruktura Přehled serverových komponent Počty serverů Soupis HW komponent Serverové komponenty Storage systémy Síťové komponenty Ostatní infrastruktura Operační systémy, virualizace a další systémový SW SW architektura a infrastruktura Prezentační vrstva Portál uživatele Portál zadavatele IBM FileNet P8 Application Engine Aplikační vrstva Aplikační server NEN FAMA+EAI Backend timer Crypto ID Antivirový systém IBM Case Manager IBM FileNet P8 Content Engine Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 2 z 43

3 5.2.8 IBM FileNet P8 Process Engine (Case Foundation) IBM FileNet P8 Content Search Services LMT IBM ITCAM TSM Datová vrstva Oracle DB Bezpečnostní mechanismy Zajištění vysoké dostupnosti Zajištění vysoké dostupnosti Bezpečnostní nástroje Autentizace uživatelů Ochrana sítí - firewall Systém jednotného času Správa hardwarových komponent PKI infratruktura Ostatní infrastruktura Odesílání ů Jmenné služby (DNS) Backup a recovery Zálohování systému Obnova systému Správa a dohled Dohled a monitoring Management prostředí Release management Seznam zkratek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 3 z 43

4 1 Účel dokumentu Dokument popisuje hardwarovou, síťovou a aplikační architekturu projektu NEN a definuje požadavky na hostingovou infrastrukturu. Cílem dokumentu je poskytnout celkový obraz o použitých technologiích a hardwarovém vybavení, které systém NEN využívá tak, aby provozovatel mohl získat představu o podmínkách provozování. V první části je definována základní architektura a prostředí. Následující část obsahuje detailní pohled na HW a síťovou infrastrukturu. V kapitole SW architektura jsou představeny základní SW bloky aplikace včetně jejich vzájemných vazeb a způsobu zajištění datové vrstvy pro celý systém. V závěrečné části jsou stručně popsány základní mechanismy v oblasti bezpečnosti, zajištění dostupnosti systému, zálohování a obnovy systému, monitoringu a dohledu. Na konci dokumentu jsou uvedeny provozní požadavky na řešení NEN. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 4 z 43

5 2 Přehled prostředí 2.1 Produkční prostředí Produkční prostředí je určeno pro ostrý provoz aplikace. Je rozděleno na Primární prostředí a Záložní prostředí ve stejném výkonovém poměru. Za normálních okolností je systém v provozu pouze v primárním prostředí a záložní prostředí je ve passive režimu. Záložní prostředí je zřízeno za účelem zajištění Disaster Recovery a je umístěno v geograficky oddělené záložní lokalitě. Ve standardním režimu je z primárního prostředí prováděna replikace dat do záložního prostředí a záložní prostředí není aplikačně (z pohledu externích systémů a uživatelů) aktivní. 2.2 Testovací prostředí Testovací prostředí je určeno pro testování nových verzí systému zákazníkem před jejich nasazením do produkčního prostředí a zafixování podoby v takové infrastruktuře, aby při přenosu na produkční prostředí bylo minimalizováno riziko nefunkčnosti. Aplikační komponenty test prostředí jsou nasazeny v HA konfiguraci a provozovány v single módu. Standardně je vždy druhý node clusteru (*fix2.nends.cz) v off-line stavu. V případě požadavky na test vysoké dostupnosti řešení je potřebné vypnout vývojové prostředí (nebo ponížit HW nároky jednotlivých serverů) a následně startovat druhé nody test prostředí na základě provozní dokumentace. Celé testovací prostředí bude umístěno v primární lokalitě. 2.3 Vývojové prostředí Vývojové prostředí je určeno pro vývoj a testování funkcionality nových verzí komponent dodavatelem a/nebo provozovatelem. Toto prostředí je provozováno v single node konfiguraci pro nižší HW nároky. Každý z virtuálních serverů tohoto prostředí obsahuje virtuální síťové adaptéry z důvodu úspor síťových adaptérů ve prospěch testovacího prostředí. Vývojové prostředí bude, stejně jako testovací prostředí, umístěno v primární lokalitě. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 5 z 43

6 3 Architektura a infrastruktura NEN 3.1 Síťová architektura Infrastruktura NEN bude provozována ve dvou oddělených lokalitách. Pro zajištění replikace dat mezi primární a záložní lokalitou budou obě lokality propojeny 2x 4Gb Fibre channel spoji pro komunikaci SAN infrastruktury. Pro zajištění aplikačních propojení lokalit bude dále nutné zajistit 4x 1Gb ethernet spoje pro IP provoz. Dále bude infrastruktura NEN v každé lokalitě lokálně připojena dvěma připojeními k bezpečnostní infrastruktuře hostingového centra (dále jen provozovatele). Client Internet External System Bezpečnostní infrastruktura provozovatele 2x SAN 4X interconnect Primary Backup Obrázek 1 Lokality NEN Technologie těchto připojení bude v každé lokalitě, kde bude systém NEN provozován, následující: - 4x propojení do druhé lokality 1000BaseLX, singlemode, zakončeno konektorem E2000. Datová propustnost každého propojení nesmí být limitována a musí odpovídat linkové rychlosti (tedy 1Gb/s), ponížené o příslušné režie fyzických a linkových protokolů. - 2x FC 4Gbit propojení FC long wave, singlemode, konektory LC - 2x připojení bezpečnostní infrastruktury provozovatele BaseT, zakončená konektorem RJ45. Na každém připojení do bezpečnostní infrastruktury bude dostupná služba, která bude mít následující vlastnosti: - minimální datovou propustnost k Internetu na L3 vrstvě v jedné lokalitě je 500Mbit/s, s požadavkem na budoucí možné navýšení rychlosti bez nutnosti změny hardwarového vybavení na straně infrastruktury NEN. - poskytovat bezpečný přístup ke službám IS NEN, specifikovaným níže. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 6 z 43

7 3.1.1 Detailní síťová architektura Bezpečnostní infrastruktura provozovatele Infrastruktura provozovatele Interní infrastruktura NEN DMZ A DMZ B ASA ASA VLAN A VLAN B MGMT A SDÍLENÁ VLAN MGMT B Primární lokalita Záložní lokalita Lokalita A Lokalita B Legenda: Komunikace na protokolu http Ostatní interní komunikace Dohled a monitoring Komunikace na protokolu https Replikace dat Obrázek 2 - připojení NEN k infrastruktuře HC Síťová architektura je založena na koncepci dvou nezávislých lokalit, které budou publikovat své služby do internetu prostřednictvím bezpečnostní infrastruktury provozovatele (dále jen BIP). Vedle bezpečnostních a komunikačních funkcí bude BIP zajišťovat funkci nezávislého svědka, který rozhodne na základě dostupnosti služeb v jednotlivých lokalitách o směřování požadavků klientů do příslušné lokality. BIP bude provozovatelem poskytována jako služba v 99,9% SLA, které bude vyhodnocováno měsíčně. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 7 z 43

8 Ukončení linek z bezpečnostní infrastruktury bude provedeno v zařízeních NEN, konkrétně na active/passive clusteru firewallů Cisco ASA Za bezpečnostní infrastrukturou poskytovatele bude IS NEN pracovat výhradně s privátními IP adresami IPv4. Bezpečnostní infrastruktura poskytovatele bude plnit následující funkce: - Automaticky směřovat provoz do lokality, v které budou dostupné aplikační služby. Pokud ani v jedné lokalitě nebude dostupná funkční aplikační služba, bude uživateli vrácena statická stránka s informacemi o nedostupnosti systému. - Dostupnost aplikačních služeb bude prováděna průřezem přes celou infrastrukturu a přes všechny relevantní komponenty. Dostupnost bude monitorována nástroji, které budou vně obou lokalit a budou součástí BIP. - Zajistí bezpečnou SSL terminaci spojení pro uživatele IS NEN (ochrana proti běžným útokům na protokolu https). SSL terminace bude prováděna prvky, které budou provozovány ve vysoké dostupnosti s odpovídajícím propustností. BIP musí umět zakončit a přesměrovat SSL provoz minimálně současně pracujících uživatelů. - Komunikovat a zajistit dostupnost koncových služeb IS NEN prostřednictvím protokolů IPv4 a IPv6, - Poskytovat redundantní připojení do Internetu v každé lokalitě - Plnit funkci externího FW, který bude vedle překladu veřejných adres na privátní adresy (NAT) zajišťovat filtraci komunikace mezi klienty a IS NEN - Zajistí ochranu data procházející bezpečnostní infrastrukturou před kompromitací a odposlechem třetích stran Interní síťová architektura Následující schéma zobrazuje logický pohled na síťovou infrastrukturu v prostředí obou lokalit a schematické rozdělení jednotlivých skupin VLAN. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 8 z 43

9 DMZ FIX (1Gb Ethernet) DMZ PROD (1Gb Ethernet) BIP ASA x propoj do druhé lokality Management (1Gb Ethernet) IBM Power 710 IBM Power 710 IBM Power 710 INT FIX (1Gb Ethernet) INT PROD (1Gb Ethernet) INT DEV(1Gb Ethernet) IBM Power 710 QRadar 2100 IBM Power 740 Dell R815 IBM Power 740 IBM X3250 M3 IBM X3250 M3 2 x SAN propoj do druhé lokality IBM Power 740 Dell R815 IBM X3250 M3 IBM X3250 M3 SAN (FiberChannel Network) IBM Storwize V7000 IBM TS 3200 Tape Library IBM Information Atrchive Obrázek 3 - Fyzické schéma primární lokalita V primární lokalitě budou, mimo produkčního hardware, umístěny výpočetní prostředky testovacího a vývojového prostředí. Testovací a vývojové prostředí budou mít vlastní VLAN prostory pro oddělení mezi sebou a mezi Produkčním prostředím. Na úrovni firewallu a na aktivních prvcích bude vytvořeno logické oddělení jednotlivých prostředí pomocí VLAN. Všechna prostředí sdílejí společné síťové prvky. Hardware serverového vybavení, na kterém jsou provozovány virtuální servery jednotlivých prostředí, jsou rozvrženy tak, že produkční prostředí je provozováno na vyhrazeném serverovém vybavení. Virtuální servery TEST a DEV prostředí sdílejí společný serverový hardware. Detailní popis VLAN není v tomto schématu uveden, jsou zde uvedeny jen schematické DMZ a Interní oblasti jednotlivých prostředí. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 9 z 43

10 Obrázek 4 - Fyzické schéma záložní lokalita V záložní lokalitě budou umístěny výpočetní prostředky jen produkčního prostředí. 3.2 SAN infrastruktura Jako diskové úložiště jsou použita disková pole IBM Storwize V7000, která jsou zapojena do SAN infrastruktury, tvořené dvěma fabrikami (4x IBM/Brocade Switch). Připojení všech komponent je provedeno v režimu vícenásobné cesty. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 10 z 43

11 Obrázek 5 - SAN infrastruktura primární lokalita Obrázek 6 - SAN infrastruktura záložní lokalita Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 11 z 43

12 Do SAN infrastruktury jsou dále připojeny páskové mechaniky IBM TS 3200 Express pro ukládání záloh (po jedné mechanice na každé lokalitě) a archivní úložiště IBM Information Archive. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 12 z 43

13 4 HW infrastruktura 4.1 Přehled serverových komponent V systému NEN se pro běh aplikačního vybavení využívá virtualizace výpočetních prostředků. Jsou použity servery IBM Power 7 s operačním systémem AIX 6 a servery Dell PowerEdge R815 s operačním systémem Microsoft Windows 2012 Data Center. Distribuci jednotlivých virtuálních serverů na fyzické servery zobrazuje následující obrázek: deployment Primary Site DMZ DMZ TST «device» IBM WebSphere DataPower XG45 «device» IBM WebSphere DataPower XG45 IBM Power 710 Express server(web) IBM Power 710 Express server(web) IBM Power 710 Express server(web) IBM Pow er 740 Express serv er 1 IBM Power 740 Express server 2 Dell R815 server 1 Dell R815 serv er 2 CPU Pool 1 (6 Cores, 80GB) edge01 CPU Pool 1 (6 Cores, 80 GB) edge02 Hyper-V Cluster 1, node 1 prtv 01 Hyper-V Cluster 1, node 2 prtv 02 acm01 acm02 crpt01 crpt02 ce01 ce02 app01 app02 css01 css02 A tmr01 tmr02 CPU Pool 2 (6 Cores, 64GB) CPU Pool 2 (6 Cores, 64GB) btlk01 btlk02 db01 db02 mssql01 mssql02 CPU Pool 3 (3 Cores, 4 GB) CPU Pool 3 (3 Cores, 12 GB) msad01 msad02 lmt av 01 av 02 VIO SRV 1 VIO SRV 1 app03 app04 VIO SRV 2 VIO SRV 2 A IBM Power 710 Express server (TSM-Mon) IBM Information Archive IBM Storwize V7000 monp NIM Server TSM Server VIO SRV 1 VIO SRV 2 Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 13 z 43

14 IBM Power 740 Express server (DevTest) x3250 M3 x3250 M3 x3250 M3 x3250 M3 CPU Pool 1 (3 cores, 44GB) CPU Pool 2(3 cores, 64 GB) Hyper-V Cluster 2, node 1 Hyper-V Cluster 2, node 2 Hyper-V Cluster 2, node 3 Hyper-V Cluster 2, node 4 edgefix2.nends.cz edgefix1.nends.cz monfix1.nends.cz prtv fix1.nends.cz prtv dev.nends.cz prtvfix2.nends.cz acmfix2.nends.cz acmfix1.nends.cz acmdev.nends.cz av fix1.nends.cz av fix2.nends.cz av dev.nends.cz cefix2.nends.cz cefix1.nends.cz cedev.nends.cz crptfix1.nends.cz crptdev.nends.cz crptfix2.nends.cz cssfix2.nends.cz cssfix1.nends.cz cssdev.nends.cz appfix1.nends.cz appdev.nends.cz appfix2.nends.cz CPU Pool 3(8 cores, 48GB) CPU Pool 2(2 cores, 4 GB) tmrfix1.nends.cz tmrdev.nends.cz tmrfix2.nends.cz dbfix1.nends.cz VIO SRV 1 btlkfix1.nends.cz btlkfix2.nends.cz btlkdev.nends.cz dbfix2.nends.cz VIO SRV 2 mssqlfix1.nends.cz mssqlfix2.nends.cz mssqldev.nends.cz dbdev.nends.cz msadfix1.nends.cz msadfix2.nends.cz msaddev.nends.cz Obrázek 7 - servery primární lokalita Vysvětlivky: Černě jsou označeny servery produkčního prostředí Modrou barvou jsou označeny primární servery TEST prostředí. Červenou barvou jsou označeny sekundární servery TEST prostředí. Šedou barvou jsou označeny servery vývojového prostředí. Záložní lokalita bude hostovat infrastrukturu pro servery vyhrazené pro Disaster Recovery. Všechny prvky jsou určené jako záložní prvky prvků primární lokality. Podrobněji to znázorňuje následující schéma: Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 14 z 43

15 deployment Backup Site DMZ «device» IBM WebSphere DataPower XG45 IBM Pow er 710 Express serv er(web) Primary Site::IBM Pow er 710 Express server(web) IBM Power 740 Express serv er 3 IBM Power 740 Express serv er 4 Dell R815 serv er 3 Dell R815 serv er 4 CPU Pool 1(6 Cores, 80GB) CPU Pool 1(6 Cores, 80GB) Hyper-V Cluster 2, node 1 Hyper-V Cluster 2, node 2 edgebackup1.nends.cz edgebackup2.nends.cz prtv01 prtv 02 acmbackup1.nends.cz acmbackup2.nends.cz crpt01 crpt02 cebackup1.nends.cz cebackup2.nends.cz app01 app02 cssbackup1.nends.cz cssbackup2.nends.cz tmr01 tmr02 CPU Pool 2 (6 cores, 64GB) CPU Pool 2 (6 cores, 64GB) btlk01 btlk02 dbbackup1.nends.cz dbbackup2.nends.cz mssql01 mssql03 CPU Pool 3 (3 Cores, 4GB) CPU Pool 3 (2 Cores, 4GB) msad03 msad04 lmtbackup.nends.cz av 01 av 02 VIO SRV 1 VIO SRV 1 app03 app04 VIO SRV 2 VIO SRV 2 IBM Power 710 Express serv er (TSM-Mon) IBM Information Archive mons.nends.cz NIM Server TSM Server VIO SRV 1 VIO SRV 2 IBM Storwize V7000 Obrázek 8 servery záložní lokalita Počty serverů V jednotlivých prostředí je použit následující počet serverů: Prostředí Virtualizační technologie Počet serverů PROD LPAR AIX PROD LPAR VIO AIX PROD Hyper-V Server TEST LPAR AIX TEST Hyper-V Server DEV LPAR AIX DEV Hyper-V Server Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 15 z 43

16 4.2 Soupis HW komponent Všechny hardwarové komponenty mají podporu v režimu NBD (oprava závady do druhého pracovního dne) a softwarové komponenty mají softwarovou podporu s možností stahování záplat a hlášení závad software, není-li uvedeno jinak. Obě tyto oblasti jsou licenčně pokryty do doby předání díla do provozu. Je-li příslušná komponenta pokryta jiným typem záruky (například je rozšířená záruka dostupná po delší dobu, nebo pro komponentu není dostupná podpora), je to uvedeno Serverové komponenty Kusů Komponenta Popis Podpora 5 IBM Power 740 Express, model 8205-E6B 4 PowerEdge R815 Dell servery Windows IBM Power 710 Express, model 8231-E2B 4 IBM x3250 M3 IBM server AIX NBD do ProSupport+, Mission Critical do Server AIX NBD do Windows Server TEST a DEV prostředí NBD do Storage systémy Kusů Komponenta Popis Podpora 2 2 IBM Storwize V7000, model IBM Storvize V7000 expansion Diskové pole NBD do Rozšíření pole disková police NBD do TS3200 Tape Library Express pásková mechanika NBD do IBM Information Archive Disk Controller IBM Information Archive Disk Expansion IBM Information Archive 2u Server IBM IA kontrolér NBD do IBM IA rozšíření kapacity disková police NBD do IBM IA server NBD do IBM System Storage SAN24B-4 FC SAN switch NBD do Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 16 z 43

17 4.2.3 Síťové komponenty Kusů Komponenta Popis Podpora 4 IBM G8000 Interní switch a router NBD do Cisco 2960G-24TC-L Interní switch NBD do Cisco ASA5540 Firewall NBD do Cisco 2960G-8TC-L Switch pro propojení HC a NEN NBD do Ostatní infrastruktura Kusů Komponenta Popis Podpora 2 KVM konsole KVM konzole do racku NBD do Rack IBM T42 Rack pro umístění komponent, 42 NBD do Operační systémy, virualizace a další systémový SW Kusů Komponenta Popis Podpora Windows Server Datacenter 2012 License 2 PROC Windows Server External Connector License Windows Server CAL License User CAL OS Windows 2012 DataCenter NBD do Externí přístup k serverům PROD Externí přístup k serverům TEST/DEV bez SW Assurance bez SW Assurance 92 AIX v6 for Power NBD do PowerVM Standard Edition NBD do GPFS Server licence Licence pro sdílené úložiště NBD do Vzhledem k použití operačního systému Windows Datacenter bude na virtualizovaných systémech, které jsou vytvořeny vizualizací Hyper-V na tomto operačním systému, možné vytvořit libovolný počet virtuálních serverů s operačním systémem Windows Server 2012 Datacenter Edition. Limitem je jen celkový počet licencovaných CPU socketů (10 pro systém NEN). Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 17 z 43

18 5 SW architektura a infrastruktura Systém NEN zohledňuje principy 3-vrstvé architektury. Následovný model definuje SW komponenty pro jednotlivé vrstvy řešení: cmp SW Architecture Prezentacni vrstva Components:: Portal uzivatele Components:: Portal zadavatele Components::IBM FileNet P8 Application Engine HTTP HTTP RMI Aplikacni vrstva Components:: FAMA+EAI Components:: Crypto ID HTTP Bimary Components:: Aplikacni server HTTP Components::IBM FileNet P8 Process Engine RMI Components::IBM FileNet P8 Content Engine HTTP Components:: Backend timer Binary ICAP RMI Components::IBM FileNet P8 Content Search Services RMI LDAP Components::IBM LMT ODBC Components::IBM Case Manager Components::IBM ITCAM LDAP Components:: Antiv irov y serv er Components:: Microsoft AD Components:: MSSQL Biztalk Datova vrstva Components::IBM TSM Binary Binary ODBC Components:: Oracle DB JDBC Obrázek 9 - komponenty NEN Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 18 z 43

19 5.1 Prezentační vrstva Prezentační vrstva řešení NEN poskytuje uživatelská rozhraní pro koncové uživatele systému. Tato vrstva je tvořena následujícími SW komponentami: Portál uživatele Portál uživatele je veřejně dostupnou částí systému. Hostuje veřejně dostupné informace (jako je informační deska, profily zadavatelů, věstník NEN, ) a zprostředkovává podání žádostí o registraci subjektu do systému. Je postavena na ASP.NET technologii a komunikuje s aplikačním serverem. Licenční pokrytí: Licence Počet Podpora NEN LightWeb Multilicence pro prostředí NEN 5x8 do Podpora je poskytována v režimu 5x8 (v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00). Runtime prostředí: Technologie: Internet Information Services 8.0, Windows Server 2012.NET Mapování na HW zdroje: Prostředí PROD TEST VYVOJ HW prostředky prtv01 prtv02 Prtvfix1.nends.cz Prtvfix2.nends.cz Prtvdev.nends.cz Portál zadavatele Moderní uživatelské rozhraní k portálu zadavatele je založené na platformě MS SilverLight určené. Toto rozhraní kombinuje výhody uživatelského komfortu desktopových aplikací na jedné straně, na straně druhé těží z výhod webových aplikací (přístup přes http/https, spuštění v nejrozšířenějších prohlížečích, atd.). Portál zadavatele je část systému dostupná pouze pro autentizované uživatele. Pomocí této komponenty je možné plnohodnotně pracovat se systémem a využívat všech jeho funkcí. Pracují s ní jak správci systému, tak i pracovníci zadavatelů a dodavatelů, případně další zainteresované strany. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 19 z 43

20 Na základě přiřazených rolí omezuje funkcionalitu systému uživatelům. Poskytuje možnost správy uživatelů, subjektů, práce se zadávacími postupy včetně jejich přizpůsobení a správy. Licenční pokrytí: Licence Počet Podpora NEN SilverLight Multilicence 5x8 do Podpora je poskytována v režimu 5x8 (v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00). Runtime prostředí: Internet Information Services 8.0, Windows Server 2012 Technologie: SilverLight.NET Mapování na HW zdroje: Prostředí HW prostředky PROD prtv01 prtv02 TEST Prtvfix1.nends.cz Prtvfix2.nends.cz VYVOJ Prtvdev.nends.cz IBM FileNet P8 Application Engine IBM FileNet P8 Application Engine (AE, Application Engine) je jednou ze tří hlavních komponent platformy FileNet P8. Tato komponenta hostuje Workplace webovou aplikaci, Workplace Java aplety a aplikační vývojové nástroje. Je to prezentační vrstva pro pracovní procesy a uložený obsah na dokumentovém serveru, pokročilá nastavení jsou řešena pomocí java apletů (Process Designer, Process Administrator, ). Ve Workplace můžeme jednoduše zobrazit obsah Content Engine a ten také spravovat vytvářet, upravovat, mazat dokumenty a složky. Application Engine také chrání uživatelské přihlašovací údaje předávané mezi Workplace a Content Enginem a bude nakonfigurováno, aby zajišťoval SSL zabezpečení. V řešení NEN je použit pro funkci prohlížení dokumentů. Pro poskytnutí komfortního prohlížení dokumentů bude aplikace nakonfigurována tak, že bude podporovat SSO použitím Kerberos technologie pro koncové klienty a klienti budou ověřený použitím komponenty Microsoft AD. Licenční pokrytí: Viz licence v kapitole IBM Case Manager Runtime prostředí: IBM WebSphere Application Server Network Deployment Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 20 z 43

21 Technologie: JAVA Mapování na HW zdroje: Prostředí PROD TEST VYVOJ HW prostředky acm01 acm02 acmbackup1.nends.cz acmbackup2.nends.cz Acmfix1.nends.cz Acmfix2.nends.cz Acmdev.nends.cz 5.2 Aplikační vrstva Aplikační vrstva řešení NEN poskytuje jednotlivé business služby pro Prezentační vrstvu a je tvořena následujícími klíčovými komponentami: Aplikační server NEN Aplikační server zajišťuje vykonání činnosti inicializovaných uživatelem, případně jinými systémy. Uživatelé přistupují pomocí webového prohlížeče se SL rozšířením k aplikačním serveru, který je provozován jako webová služba. Aplikační server zprostředkovává aplikační logiku procesů základních a průřezových modulů skrze uživatelské rozhraní portálů koncovými uživatelům. Součástí serveru je rozhraní (ObjectWraper) pro přístup k datovému úložišti a rozhraní pro přístup k ostatním komponentám IS NEN. Aplikační server je založen na aplikačním frameworku, kdy systémové funkce jsou obsaženy v systémovém jádře, společné aplikační objekty pro všechny druhy zadávacích postupů jsou obsaženy v aplikačním jádře a specifická funkcionalita je separována do jednotlivých funkčních modulů. Aplikační server interně komunikuje s databází, integrační sběrnicí, crypto ID, DMS systémy a pomocí data báze i s backend timery. Licenční pokrytí: Licence Počet Podpora NEN Multilicence 5x8 do Podpora je poskytována v režimu 5x8 (v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00). Runtime prostředí: Internet Information Services 8.0, Windows Server 2012 Technologie: Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 21 z 43

22 .NET Mapování na HW zdroje: Prostředí PROD TEST VYVOJ HW prostředky app01 app02 app03 app04 appfix1.nends.cz appfix2.nends.cz appdev.nends.cz FAMA+EAI Jedná se o produkt FAMA+EAI postavený na produktu Microsoftu - MS BizTalk Server 2013 a tvoří ucelené řešení Enterprise Service Bus (ESB). Je založena na architektuře vydavatel/předplatitel zpráv a umožňuje směrování (routing) zpráv jednotlivým předplatitelům zpráv. ESB provádí směrování pomocí kontextu vstupní zprávy. Kontext je seznam vlastností zprávy, který byl vytvořen jednotlivými komponentami vstupní fronty. Každý předplatitel zpráv inzeruje do ESB kritéria, které musí zpráva splnit, aby došlo k přesměrování zprávy předplatiteli. ESB provádí vyhodnocení hodnot vlastností v kontextu vstupní zprávy a následné směrování všem zainteresovaným předplatitelům. Jelikož se jedná o klasický systém vydavatel/předplatitel, je seznam předplatitelů dynamický a jedna vstupní zpráva může být směrována několika různým předplatitelům. Příkladem předplatitele je výstupní port či choreografie procesu (orchestrace). ESB založené na Microsoft BizTalk umožňuje podporu B2B spolupráce v rozsahu následujících adaptérů FILE, FTP/FTPs, HTTP/HTTPS, POP3, SMTP, SOAP, MQ Series, Windows SharePoint Services, SharePoint Foundation, Oracle ebusiness Suite, Oracle Database, Oracle 9i, 10g, Windows Communication Foundation (WCF), WCF LOB Adapter SDK, MS SQL Server, SharePoint,.NET Framework 3.5, SAP, Siebel ebusiness Applications, TIBCO Rendezvous, IBM DB2 a jiné. MS BizTalk podporuje datovou integraci externích zdrojů prostřednictvím konektorů na databázové systémy: Adabas, CISAM a DISAM, DB2, DBMS, Enscribe, IMS/DB, Informix, NonStop SQL/MP, Oracle, Oracle Rdb, RMS, SQL Server, Sybase, VSAM. Stejně tak dokáže pracovat s textovými soubory i dokumenty Excelu. Pro potřeby IS NEN budou využívány služby MS BizTalk v režimu Isolated Receiving Hosts, který podporuje režim vysoké dostupnosti Active/Active založený na technologii Microsoft NLB. Ve spolupráci s produktem FAMA EAI+ nabízí komplexní řešení v oblasti vnitřní a vnější integrace, které bylo prověřeno na celé řadě projektů jak ve veřejné, tak komerční sféře. Výhradně pro potřeby komponenty aplikační vrstvy FAMA+EAI bude v infrastruktuře provozován databázový SQL server. Slouží pouze jako konfigurační repository a proto není součástí databázové vrstvy NEN. Technologicky je realizován platformou Microsoft SQL Server. Replikace dat do druhé lokality bude probíhat prostředky pole replikace snapshotů. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 22 z 43

23 Licenční pokrytí: Licence Počet Podpora BizTalk Server Standard Core License FAMA EAI+ SQL Svr Standard Core Licenses Core License SQL Server Standard Edition License 8 bez SW Assurance Multilicence pro prostředí NEN 5x8 do bez SW Assurance 2 bez SW Assurance SQL CAL License User CAL 20 bez SW Assurance Podpora pro FAMA EAI+ je poskytována v režimu 5x8 (v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00). Poskytnuté rozhraní: BizTalk API prostřednictvím Windows Management Instrumentation (WMI) s podporou datového modelu CIM (Common Information Model) Runtime prostředí: Technologie: Message engine Microsoft BizTalk Internet Information Services 8.0, Windows Server 2012.NET Mapování na HW zdroje: Prostředí PROD TEST VYVOJ HW prostředky btlk01 btlk02 mssql01 mssql02 btlkfix1.nends.cz btlkfix2.nends.cz mssqlfix1.nends.cz mssqlfix2.nends.cz btlkdev.nends.cz mssqldev.nends.cz Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 23 z 43

24 5.2.3 Backend timer Komponenta zajišťující generování reportů a zpracování asynchronních operací, které s ohledem na délku zpracování nemohou být realizovány v rámci běžné pouštěných metod aplikační logiky v rámci aplikačního serveru NEN. Backend timer slouží ke spouštění funkcionality na pozadí. Timer je instalován jako Windows služba a je připojena k jednotné databázi. Timer je spouštěn v pravidelných intervalech a vykonává funkce v závislosti na nastavení. Součástí funkcionality timeru je generování tiskových sestav a dalších činností, které mohou trvat delší dobu a/nebo mohu být zpracovány nezávisle na aktuálně přihlášeném uživateli. Licenční pokrytí: Licence pro komponentu je součástí aplikačního serveru NEN viz. kapitola Poskytnuté rozhraní: API Runtime prostředí: Windows server 2012 Technologie:.NET 4 Mapování na HW zdroje: Prostředí HW prostředky tmr01 PROD tmr02 tmrfix1.nends.cz TEST tmrfix2.nends.cz VYVOJ tmrdev.nends.cz Crypto ID Crypto ID je speciální služba běžící na vlastním serveru. Zabezpečuje autorizační a kryptografické úkoly. Je inicializována aplikačním serverem. Umožňuje ověřovat identity uživatelů, šifrovat a dešifrovat data, přidávat elektronické značky uložené na certifikátu, získávat a přidávat časová razítka včetně ověření platnosti pomocí CRL seznamů, které si stahuje, případně ověřuje online. Licenční pokrytí: Licence Počet Podpora Crypto ID (CPU) 12 5x8 do Podpora je poskytována v režimu 5x8 (v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00). Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 24 z 43

25 Poskytnuté rozhraní: API Runtime prostředí: Windows server Technologie:.NET 4.0 a vyšší Mapování na HW zdroje: Prostředí PROD TEST VYVOJ HW prostředky crpt01 crpt02 crptfix1.nends.cz crptfix2.nends.cz crptdev.nends.cz Antivirový systém Komponenta zajišťující antivirovou ochranu dokumentů, které v systému nacházejí. Technologicky je celé řešení postaveno Symantec Protection Engine for Cloud Services. Jedná se o samostatný server, který asynchronně zpracovává požadavky vyvolané aplikačním serverem. Na tomto serveru bude také karanténa podezřelých souborů. Licenční pokrytí: Licence Počet Podpora Symantec Protection Engine for Cloud Services Server STD GOV Symantec Protection Engine for Cloud Services User STD GOV Poskytnuté rozhraní: API Runtime prostředí: Technologie: Windows server 2012; Java Runtime Environment 6 or Symantec Protection Engine for Cloud Services Mapování na HW zdroje: Prostředí PROD HW prostředky av01 SW Subscription & Support do SW Subscription & Support do Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 25 z 43

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice VŘ na dodavatele Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice Příloha č. 2 Specifikace předmětu zakázky 1. část Technologické centrum ORP Zadavatel

Více

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby 2015 O2 Czech Republic a.s. OCHRANA DOKUMENTU Dokument je určen pro vnitřní potřebu zákazníka a je s odkazem na ustanovení 17 Obchodního zákoníku považován

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA Obsah 1 Obecné požadavky... 3 2 Vybudování skenovacího pracoviště v sídle zadavatele:... 4 2.1 Skenovací zařízení pro digitalizaci do formátu

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Popis současného stávajícího stavu. 1 Současný stav archivu stavební dokumentace. 2 Životní cyklus dokumentu

Popis současného stávajícího stavu. 1 Současný stav archivu stavební dokumentace. 2 Životní cyklus dokumentu Příloha č. 4 Zadávací dokumentace Soupis stávajícího HW a využitelného SW Popis současného stávajícího stavu 1 Současný stav archivu stavební dokumentace Archiv dokumentů je fyzicky umístěn v sídle Zadavatele.

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Operační program: Integrovaný operační program Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast podpory:

Více

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013 Analýza ekonomické výhodnosti přímého zadání realizace projektu e-sbírka a e-legislativa formou tzv. in-house výjimky na základě 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORNE COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řešení vysoké dostupnosti databází z pohledu neplánovaných výpadků Autor BP: Jan Mikolášek Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2014 Praha

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem magazín zákazníků společnosti DAQUAS S O F T W A R O V Ý ZÁŘÍ Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Windows Windows Server R System Center R SQL Server MSDN SAM This song says No matter who

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Windows a Linux v podnikové síti

Windows a Linux v podnikové síti Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Obsah. ESET Endpoint Security ESET Endpoint Antivirus. ESET Remote Administrator

Obsah. ESET Endpoint Security ESET Endpoint Antivirus. ESET Remote Administrator ESET Obsah ESET Endpoint Security ESET Endpoint Antivirus 1. Řada Endpoint Solutions 4 2. Rozdíl mezi produkty 3. Technologie ThreatSense 4. Nastavení skenovacího jádra ThreatSense 6 5. Uživatelské rozhraní

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Aplikační a datový server (ADS/ADX)

Aplikační a datový server (ADS/ADX) Aplikační a datový server (ADS/ADX) LIT-1201525 Produktový buletin Sekce katalogu - řídicí systémy MS-ADSxxx-x Informace o výrobku - ADS/ADX (5.2) MS-ADXxxx-x Datum vydání - 0511/0911CZ Aplikační a datový

Více