TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 březen - duben 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 březen - duben 2014"

Transkript

1 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 březen - duben 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, 10. února šly dětičky poprvé do nové školky. Obě třídy jsou naplněny, takže do školky chodí 50 dětí 25 do modré třídy a 25 do červené. Postupně si prostory zabydlují a zútulňují, myslím, že nakonec jsou všichni spokojení. Museli jsme ihned dokoupit nádobí a další zařízení kuchyně, protože se zvýšil počet strávníků. Dále řešíme vestavné skříně na míru, botníčky, nábytek do šatny pro kuchařky, zastínění oken, pračku a sušičku, z dotace byly pořízeny stolečky se židličkami a šatnové bloky. Všechno nemůže být najednou a personál školky to samozřejmě chápe. Dalším problémem jsou venkovní prostory, budeme řešit oplocení budovy, vybudování hřiště pro děti z MŠ i ZŠ a komunikaci před školkou. Na Krajský úřad Středočeského kraje jsme odeslali závěrečné vyhodnocení stavby a čekáme na kontrolu a následně na doplatek dotace 2, ,- Kč. V pondělí 31. března byl namontován dopravník na uhlí, takže po 12 letech, kdy byl nainstalován původní kotel Varimatik, bude přikládání do kotle v základní škole méně namáhavé. 2. dubna byla také vrácena na původní místo opravená vstupní brána na hřbitov. Oprava se zdařila, z toho mám velkou radost a doufám, že i vám se bude nová brána líbit. Nakonec jsme napotřetí byli úspěšní s žádostí o dotaci na opravu pomníku padlým hrdinům, takže na návsi budeme ještě kromě schodů na hřbitov opravovat tento pomník a oplocení. Některým občanům se nelíbí, že zrovna opravujeme tyto památky, (zvonici, schodiště, pomník), ale jak jsem psal již na začátku volebního období, snažíme se získávat peníze na cokoliv, co je potřeba v naší obci opravovat nebo rekonstruovat. A mezi to určitě patří i záchrana těchto památek. Navíc je možné, že v příštím programovacím období budou mít náš stát a Evropská unie jiné priority a že peníze na opravy památek zkrátka nebudou. Víme, že je potřeba opravit všechny komunikace, obecní budovy, chodníky, rádi bychom řešili i zlepšení ovzduší v zimě v naší obci, atd., ale není v našich silách ani finančních možnostech vše více urychlit. Zvlášť komunikace jsou opravdu ve špatném stavu, a proto bych rád poděkoval všem občanům, kteří se snaží prostranství před svými domy sami udržovat. Poděkování patří také panu Špankovi, který nám pomáhá s udržováním nově zasazených stromků za vsí. A v neposlední řadě se snažíme i nezanedbávat kulturní vyžití občanů. Že výdaje na kulturu nejsou zas tak malé, si můžete přečíst v následujícím textu, kde jsou podrobně popsány výdaje na volnočasovou a ostatní podobnou činnost v roce Z přehledu vyplývá, že volnočasové aktivity zahrnují velký rozsah činností. Někomu se mohou zdát výdaje vysoké, jiný naopak nějakou aktivitu třeba postrádá. V každém případě Tuřanský měsíčník vydavatel Obec Tuřany, okres Kladno, tel: , adresa: Tuřany 10

2 se zastupitelstvo snaží pro občany dělat maximum i v této oblasti. A naopak my všem občanům, kteří navštěvují naše akce a využívají i další nabídky, moc děkujeme. Hodně sluníčka a dobré nálady přeje všem Jiří Janouch starosta obce Slovo místostarosty: Vážení spoluobčané, dne jsme v obci přivítali jaro. Posezení pod taktovkou pana Miloše Hory se vydařilo. V tvůrčích dílničkách si děti vytvořily velikonoční dekorace a vyzkoušely si práci s enkaustickou žehličkou a vosky. Nejen jim, ale i maminkám a babičkám vznikaly originální obrázky. Veliké poděkování patří všem organizátorům a též kuchařkám z MŠ, které pro všechny účastníky připravily sladké občerstvení. Recepty naleznete v tomto měsíčníku. Dále bych Vás touto cestou chtěla informovat o přistavení kontejneru na oděvy, boty, plyšové hračky, který je umístěn za obecním úřadem. Veškerý odkládaný materiál musí být čistý a v pytlích. Vzhledem k tomu, že byl již několikrát vyvezen, evidentně bude námi všemi využíván. Pokud budeme dodržovat stanovené podmínky, bude zde umístěn trvale. Jak všichni víme, jsou v obci umístěny i další kontejnery na separovaný odpad, které jsou každé úterý vyváženy. Velmi často se stává (především u papíru), že v případě naplnění je papír ponechán před kontejnery a pohled na okolí kontejnerů není příjemný. Aby se vešlo do kontejneru plastů i papíru více, je třeba lahve i krabice sešlapávat. Papír též můžete svázaný dodávat do ZŠ, která s dětmi zajišťuje sběr papíru, a i tímto krokem můžeme kontejnerům ulehčit. Bohužel problém není jen u papíru i plastů, ale i s kontejnerem na bio odpad. V BIO odpadu byla pod trávou a listím doslova ukryta nefunkční sekačka a k tomu není co dodat. Na zaměstnancích obce pak je vše přebrat a uklidit, protože jinak by obec za nedodržení podmínek musela hradit nemalé částky a odpady jako takové tvoří poměrně vysokou finanční zátěž. V neděli byly na návsi přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad. Kladu si otázku, proč tedy dotyčný se sekačkou nevyužil jich? O konání jsou všichni vždy informováni na vývěskách i rozhlasem. Také bych chtěla poprosit všechny maminky, babičky, tatínky, kteří doprovází své ratolesti na dětské hřiště, aby v případě posledních odchozích zakrývali pískoviště. Bohužel je mi jasné, že ne vždy je toto záležitostí Vás. Vandalům v obci není nic cizí, proč by nemohli ničit plot, houpačky, parkovat ve svahu u hřbitovní zdi, jezdit po obci nepřiměřenou rychlostí ve dne i v noci a ohrožovat tak zdraví nás všech? Kvůli některým opakujícím se přestupkům se obec obrátila na Policii ČR. Dalším opakovaným nešvarem jsou psí exkrementy, které opět ve velké míře zdobí naši obec. A že nás skutečně obtěžují, svědčí i níže uvedený příspěvek. Přeji všem slunečné a teplé jarní dny B.Charvátová místostarosta Stránka 2 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

3 Názory občanů Vážení spoluobčané, zejména pak majitelé psů, od počátku věků existují lidé dobří a špatní, slušní a neslušní. Jen díky těm špatným, popř. neslušným, vznikaly zákony a z nich vyplývající sankce. Pokud by totiž existovali jen dobří lidé, byly by zákony i orgány dohlížející na jejich dodržování úplně zbytečné. Proč to píšu? Nevím už, kolikrát se Tuřanský měsíčník zabýval tématem venčení psů a odklízení psích exkrementů. Myslím, že to nemá význam počítat. Faktem totiž zůstává, že obdobné příspěvky pouze apelovaly na slušnost a zdravý rozum těch občanů, kteří považovali (a mnozí nadále považují) veřejné prostory za něco, co se jich netýká. Z faktu, že se nic nezměnilo, vyplývá jen jediný závěr apelovat na slušnost a zdravý rozum je bohužel v naší obci zbytečné. Pokud zde totiž existují občané, kterým je zdravý rozum a slušnost cizí, je nezbytné, aby jejich projevy svévole postihoval zákon. Jak jsem si ověřil, v rámci naší obce neexistuje dostatečně účinná vyhláška, na základě které by mohli být postihováni ti, kteří žijí v přesvědčení, že psí výkaly jsou ozdobou ulic. Já osobně jsem nucen si vychutnávat téměř každodenní rituál odklízení psích výkalů před naším domem a v tomto směru mi již došla trpělivost. Aby tedy nevznikaly fámy a dohady o tom, kdo by mohl být iniciátorem vyhlášky, na základě které bude možno finančně postihovat nezodpovědné majitele psů, pak zde oficiálně prohlašuji, že to budu já. Na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva naší obce totiž přednesu návrh na tvorbu takové vyhlášky a ze všech sil se budu snažit svůj návrh prosadit. Jsem totiž přesvědčen, že těch slušných majitelů psů se taková vyhláška nijak nedotkne, protože budou pouze pokračovat v tom, co dělají doposud. A pokud někoho z těch ostatních, nezodpovědných a netolerantních, stihne citelná pokuta, pak to osobně budu považovat za správné a spravedlivé. Závěrem podotýkám, že rozhodně nejsem žádný milovník zákonů a vyhlášek a že bych byl neskonale šťasten, kdyby všichni lidé dokázali reagovat na rozumné a smysluplné výzvy. Toho se však zřejmě nedočkám ani já, ani moje děti. A tak se budeme všichni až do skonání světa potýkat s vyhláškami. Miroslav Spousta Z jednání zastupitelstva obce : - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo poskytnutí bezúročné půjčky ŠPO Základní škole a Mateřské škole Bez hranic, pracovišti MŠ Tuřany v celkové výši ,- Kč s tím, že po obdržení dotace ze SZIFu Praha bude půjčka obci vrácena. (Půjčka poskytnuta na předfinancování nákupu nábytku z dotace PRV) - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo nákup sekacího traktoru Starjet za cenu ,- Kč vč. DPH. - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Tuřany, okres Kladno za rok 2013, jejíž hospodaření skončilo s výsledkem hospodaření ve výši 0,- Kč, schválilo převod finančních prostředků FKSP ve výši ,20 na nově založenou ŠPO Základní škola a Mateřská škola Bez hranic a schválilo převod zúčtovaných pohledávek a závazků k TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 3

4 - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Tuřany, okres Kladno za rok 2013, jejíž hospodaření skončilo s výsledkem hospodaření ve výši ,52 Kč, dále schválilo převod tohoto výsledku hospodaření do rezervního fondu, schválilo převod finančních prostředků FKSP ve výši ,- na nově založenou ŠPO Základní škola a Mateřská škola Bez hranic a schválilo převod zúčtovaných pohledávek a závazků k Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p.č. 233/2, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení. - Zastupitelstvo obce Tuřany vzalo na vědomí, že starosta v souladu se směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu zorganizuje výběrové řízení na zhotovitele opravy komunikací ve středu obce p.č. 425/7 a část p.č.425/2 a nechá schválit ZO výběr nejvhodnější nabídky - Zastupitestvo obce Tuřany vzalo na vědomí, že starosta v souladu se směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu zorganizuje výběrové řízení na zhotovitele nových rozvodů topení v ZŠ a nechá schválit ZO výběr nejvhodnější nabídky - Zastupitelstvo obce Tuřany schválilo rozpočtové opatření č. 1, které spočívalo v úpravě dotace ze SR na rok 2014 o 12000,- Kč na celkovou částku ,- Kč a poskytnutí a vrácení půjčky ŠPO Bez hranic, pracovišti MŠ Tuřany ve výši ,- na předfinancování nákupu nábytku z dotace PRV (SZIF) - Zastupitelstvo stanovilo, že o majetku ZŠ Tuřany a MŠ Tuřany, předaném obcí Tuřany do výpůjčky ŠPO, bude s účinností od účtovat ŠPO Základní škola a Mateřská škola Bez hranic. Účetní odpisy budou tvořit fond reprodukce majetku, investiční fond. Informace podané ZO Tuřany: - byli jsme úspěšní při podání žádosti o dotaci na opravu pomníku padlým hrdinům - probíhají jednání ohledně stavu předávaného majetku kanalizace. Majetek není v dobrém stavu, požadujeme do data předání do většinu majetku opravit a požadujeme slevu z půjčky - obec si zažádala o grant Malý přemyslovský měšec na pokračování kurzů pro tuřanské ženy - firma Cofely přemisťuje kabely NN do země (ulice od Matoušků až ke hřišti) a posiluje vedení, obec nakoupila nové dlaždice, protože firma slíbila, že chodník při pokládce kabelů hned opraví, takže budou prasklé dlaždice vyměněny Jiří Janouch starosta obce Stránka 4 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

5 Informace pro občany V obecní knihovně jsou k dispozici všem občanům k nahlédnutí výtisky spotřebitelského časopisu dtest, ve kterém naleznete spoustu informací, rad, testů kvality kupovaného zboží, apod bude v naší obci probíhat očkování psů od 18 hodin na návsi před OÚ v Tuřanech a následně v cca na návsi v Bysni. Cena 100,- Kč. Letní svoz odpadu u sezonních zelených známek začíná od května a vývoz bude sjednocen se známkami čtrnáctidenními žlutými, takže naposledy bude v týdenním zimním režimu svoz a následně až , již v režimu letním. Začíná být pěkné počasí a je čas na výlety - na obecním úřadu je proto pro vás stále k dispozici rodinná vstupenka do pražské ZOO, pokud máte zájem, bude vám zapůjčena proti vratné záloze 1000,- Kč, stejně jako v minulých letech. NABÍDKA OBĚDŮ PRO VEŘEJNOST VE ŠKOLNÍ KUCHYNI TUŘANY Od nabízí školní kuchyně v Tuřanech možnost odběru obědů pro veřejnost Cena oběda: 55,- Kč (polévka a hlavní chod) Platby: Další: Platí se vždy dopředu na daný měsíc podle počtu objednaných jídel dle jídelníčku. 1. Hotově vždy mezi 5. a 10. v měsíci u vedoucí školní jídelny Jany Topkové (v kanceláři tuřanské jídelny). Přesný termín (den a hodina) pro platby bude vždy včas vyvěšen na vstupních dveřích do MŠ a na obecním úřadě, kde bude k dispozici také jídelníček na daný měsíc. Strávníci zaplatí částku dle počtu objednaných obědů. 2. Převodem na účet školy: /0800. Do poznámky uveďte jméno a veřejnost Tuřany. 3. Pokud budete v průběhu měsíce obědy rušit nebo naopak přiobjednávat, bude příslušná částka odečtena, popř. připočtena další měsíc. Obědy budou vydávány do vlastních nádob v čase hod. K výdeji je určeno výdejní okénko v prostorách školní kuchyně přístupné z dolní části budovy nové mateřské školy. Kontakt: Jana Topková, vedoucí školní jídelny , TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 5

6 Ekonomické informace Výdaje na volnočasové (kulturní, sportovní a jiné) aktivity v roce 2013 Výdaje na provoz knihovny (nákup knih, mzdy, elektřina, materiál) Příspěvek na psí útulek Bouchalka Výdaje na kulturu: Odměny masopust, Malý přem. měšec, vedení kroniky Pořízení prodejních stánků Kelímky, tácky, drobný materiál, vánoční přání Vstupenky do ZOO (bylo vyčerpáno 80 vstupů) Dětský program MDD Náklady na organizaci pouti Mikulášská pro děti Pohoštění masopust, pouť, jarmark, akce seniorek Úhrada za hudební produkci Ochrannému svazu autorskému Propagačních předměty (zvonky, hrnečky s obrázkem zvonice) Vánoční koncert v kostele ,- Kč ,- Kč 9 098,- Kč ,- Kč 1 467,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 4 900,- Kč 6 772,- Kč 3 871,- Kč 2 937,- Kč 3 000,- Kč Náklady na vydávání Tuřanského měsíčníku (mzdy nejsou vypláceny): Papír, tisk, poštovné (odesílání povinných výtisků) Výdaje na Sbor pro občanské záležitosti: Odměny obrázky do kronik, SPOZ, návštěvy u jubilantů Nákup gratulací, kondolencí, balícího materiálu Dárkové balíčky pro jubilanty Finanční příspěvek pro nově narozené občánky Příspěvek na provoz a branky Příspěvek na pořádání akcí TJ SOKOL Tuřany: HeJKaL o. s.: cca ,- Kč ,- Kč 3 361,- Kč 9 512,- Kč 8 000,- Kč ,- Kč ,- Kč Výdaje celkem: Příjmy výtěžek z akcí (ostatní náhrady) ,- Kč 5 130,- Kč Porovnání příjmů a výdajů na likvidaci odpadů v roce 2013 DRUH ODPADU PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL komunální odpad (kupony) , , ,- nebezpečný odpad 1 000, , ,- velkoobjemový odpad 0, , ,- separovaný odpad , , ,- bioodpad 0, , ,- Celkem: , , ,- Stránka 6 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

7 Údaje z hospodaření obce leden - únor 2014 stav fin. prostředků na běžném účtu a v pokladně k ,00 daňové příjmy (příjmy FÚ Slaný, popl.za komun. odpad, popl.ze psů) ,00 dotace na výkon st. správy ,00 ost. příjmy (např. pronájem hrob. míst, přísp. Eko-kom) ,00 režijní výdaje- veřejná zeleň, knihovna, odpady, veřej. osv., kultura ,00 režijní výdaje - provoz OÚ - mzdy, telefony, elektřina, rež. materiál, služby ,00 příspěvek na provoz MŠ a ZŠ přes DSO Bez hranic ,00 dodatečné výdaje na PO MŠ a ZŠ, nákupy do nové budovy MŠ ,00 režijní výdaje - zastupitelstvo obce ,00 investiční výdaje - stavba MŠ ,00 převod zůstatků fin. prostředků Fondu kult.a soc. potřeb MŠ a ZŠ na ŠPO Bez hranic ,00 zůstatek fin. prostředků na běžném účtu a v pokladně k ,00 Údaje čerpány z výkazu o plnění rozpočtu k Sestavila: Jitka Janouchová Březen 50 let Bakalíková Ilona 50 let Jánský Pavel 50 let Knoblochová Ivana 65 let Čanda Rudolf 65 let Brůnová Alena Duben 60 let Vrbová Eva 60 let Laxa Antonín 65 let Kamír Jiří 70 let Žvachtová Jana 85 let Herynková Božena Společenská kronika Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně štěstí, zdraví a pohody. TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 7

8 Svazková škola Bez hranic zahájila svou činnost V dnešním článku se dozvíte základní informace o nově zřízené svazkové škole. V každém dalším čísle přineseme zprávy o aktuálním dění a postupně vám představíme všechny školy a školská zařízení. Na základě rozhodnutí zastupitelstev Mšece, Řevničova, Srbče a Tuřan vznikl na podzim loňského roku Dobrovolný svazek obcí Bez hranic, který se stal zřizovatelem třetí tzv. svazkové školy v ČR. Prošli jsme náročným procesem slučování jednotlivých škol a školek, výmazu původních příspěvkových organizací a zápisu nové školské právnické osoby. Toto vše se podařilo a nový subjekt Základní škola a Mateřská škola Bez hranic byl zapsán do rejstříku školských právnických osob k 1. lednu 2014, kdy také zahájil svou činnost. Škola tedy sloučila pod jedno IČO mšeckou školu a školku, řevničovskou školu a školku, srbečskou školku a tuřanskou školu a školku. Zřízení svazkové školy neznamenalo pro obce žádnou finanční zátěž, vše jsme financovali z dotace od MŠMT. PROČ TO VLASTNĚ DĚLÁME? Toto je nejčastější otázka, na kterou já i zastupitelé jednotlivých obcí odpovídáme. Důvody bych shrnula do třech bodů: 1. Chceme fungovat efektivněji po ekonomické stránce. Jeden příklad: Představte si následující situaci. ZŠ a MŠ Tuřany tvořily dva oddělené subjekty. Stejně tak ZŠ a MŠ v Řevničově. ZŠ a MŠ Mšec byly sloučené do jednoho. Pak máme ještě MŠ Srbeč. Celkem tedy 6 subjektů. Každý z těchto 6 subjektů měl podepsanou smlouvu shodou okolností se stejnou firmou na (cokoliv). Dodavatel účtoval paušální roční cenu bez ohledu na velikost subjektu. Řekněme např ,- Kč. To máme celkem 60000,- Kč ročně. Najednou ale existuje pouze jeden subjekt a nově podepsaná smlouva s dodavatelem uvádí 30000,- Kč ročně. Takže jsme na polovině původních nákladů. A takových smluv měla každá škola a školka celou řadu. O spoustu nákladů se jednoduše můžeme dělit. 2. Chceme zlepšit celkovou úroveň školy po pedagogické stránce. Opět příklad: Zástupkyně pro 1., 2. stupeň a MŠ začaly mapovat situaci ve výuce na svých úsecích za účelem identifikace silných a slabých stránek. Co je kvalitní a úspěšné může tak být implementováno jinam, slabiny mohou být odstraněny. O vysoké kvalitě práce tuřanské školy a školky svědčí i fakt, že B. Charvátová se stala zástupkyní pro 1. stupeň napříč základními školami a J. Svobodová zástupkyní pro předškolní vzdělávání. Pedagogové se již nyní setkávají a o těchto věcech diskutují (což dříve nebylo), plánují společné akce. 3. Cílem je vytvořit stabilní školu s vysokou úrovní předškolního a základního vzdělávání, která bude zároveň efektivně hospodařit. Stránka 8 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

9 Chtěla bych podotknout, že se jedná o nelehký proces, který své viditelné výsledky přinese teprve v průběhu času. Samozřejmě musíme čelit různým překážkám a také nedůvěře. Jsem však přesvědčená o tom, že budoucí výsledky prokáží, že jsme se vydali správnou cestou. V závěru bych ráda uvedla několik důležitých informací: ZŠ a MŠ Bez hranic není již příspěvkovou organizací, ale školskou právnickou osobou. Proč? Řekněme, že se jedná o vyspělejší a modernější organizačně právní formu, která má legislativní oporu ve školském zákoně. Účetnictví školy je vedeno střediskově, tzn., že každá obec si může ověřit, že finance, které vložila, nepůjdou jinam. ZŠ a MŠ Bez hranic změnila svou organizační strukturu. Škola se dělí na jednotlivá pracoviště ZŠ a MŠ řízená vedoucími těchto pracovišť (původními ředitelkami). Napříč školami vykonávají svou činnost zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, 1. stupeň a 2. stupeň. Všechny školní jídelny spadají pod jednu vedoucí. Veškerou mzdovou a účetní agendu zpracovávají 2 zaměstnankyně. Všichni tito vedoucí zaměstnanci jsou odpovědní ředitelce školy. Pro rodiče a žáky se nic zásadního nemění. Jejich děti dál chodí do své školy či školky a logicky i nadále rozhodují o jejím výběru. Rodičům stále přísluší výhradní právo rozhodovat o tom, jakou školu bude jejich dítě navštěvovat. Informace o dění ve svazkové škole zatím mohou sledovat na původních webových stránkách škol a školek popř. na Již brzy bude spuštěn nový společný školní web. Chcete-li se o myšlence svazkových škol, kterých bude stále přibývat, dozvědět více, doporučuji podívat se na Budete-li mít další dotazy, podněty či připomínky, můžete se obrátit i přímo na mě prostřednictvím u Šárka Vondrová, ředitelka ZŠ a MŠ Bez hranic TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 9

10 Školní okénko Měsíc únor žil po celém světě zimními olympijskými hrami v Sochi. I my, sportovní nadšenci, jsme si vyhlásili školní zimní olympijské hry v naší škole. Ačkoliv sníh nebyl, dokázali jsme improvizovat a sportovní disciplíny vtipně obměnit. Všichni jsme si olympiádu užili a zaslouženě jsme byli odměněni. Někteří žáci se účastnili turnaje ve vybíjené Mandarinková mísa. Vybojovali 4. místo a postupují do okresního kola v Kladně. Držíme jim palce, zatím se to žádnému týmu v historii naší školy nepodařilo. V únoru rovněž proběhlo školní kolo recitační přehlídky Slánka. Do role porotců jsme pozvali paní J. Beznoskovou, pana J. Müllera a za školu hodnotila Mgr. Barbora Charvátová. Porota neměla vůbec jednoduchý úkol, neboť žáci podávali velmi kvalitní výkony. Vítězové školního kola postoupili do kola oblastního, které se konalo v MC GRAND Slaný. V 0. kategorii (1. ročník) nás ve Slaném reprezentoval Fanda Danda, který si své prvenství obhájil. Bohužel tato kategorie není postupová do dalšího kola, ale i tak velká gratulace. V I. kategorii (2. a 3. ročník) vyhrála ve školním kole Terezka Pejšková a v II. kategorii (4. a 5. ročník) postoupila do oblastního kola Nikola Perglerová. Obě dívky ve Slaném podaly krásné výkony, ale konkurence byla silnější. I jim patří velké díky za vzornou reprezentaci. Porotě děkujeme za objektivní přístup a už se těšíme na další rok. Školní družina I v rámci školní družiny jsme plnili olympijské disciplíny. Statistika vykázala 0 zranění, 3. vítězné pozice z obou oddělní školní družiny, hodně netradičních sportovních disciplín a nespočetně mnoho krásných dnů plných smíchu. Také jsme byli několikrát obhlédnout naši podzimní práci, kdy jsme směrem k vodojemu vysázeli ovocné stromky. Stromky zimu přečkali a již jsou v plném rozpuku. V pátek jsme vynášeli Moranu a vítali jaro. Vše se konalo na školní zahradě, kde jsme si opekli vuřty, zasportovali, zazpívali u kytary, a když Morana byla vhozena do ohně, vysvitlo nám sluníčko. Správně načasovaný den. Za kolektiv ZŠ A. Hašková Stránka 10 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

11 Jaro v mateřské škole Na začátku měsíce února proběhlo druhé kolo zápisu do naší MŠ. Nově přijaté děti nastoupily hned , a to již do nové mateřské školy. V únoru nás čekalo téma Masopust, které děti zasvětilo do staročeských tradic. Naučili jsme se písně, básně a v neposlední řadě jsme vyrobili plno krásných výtvarných předmětů, mezi kterými nesměly chybět papírové masopustní koláče, jitrnice, aj. Poslední den tohoto týdne jsme pro děti uspořádali pěveckou soutěž Školka hledá Superstar. Zazněly písně jak lidové, tak moderní a kdo se zúčastnil, toho odměna v podobě diplomu a sladkého mlsání neminula. Nesmíme zapomenout dodat, že se naše děti zúčastnily divadelního představení ve Slaném, kde zhlédly pohádku O Budulínkovi. Téma pro měsíc březen znělo: Jarní probuzení s podtématy: Karneval, Jaro v trávě, Jaro na zahradě, Domácí zvířata. Z těchto témat bych pro přiblížení vybral jednoznačně karneval, který je velkou tradicí snad ve všech mateřských školách. U nás ho měl pod svou záštitou, jako každý rok, Křemílek s Vochomůrkou a proto bylo o kvalitní veselici víc než dobře postaráno. Sešla se spousta pozoruhodných masek, pro představu např. Spiderman, Batman, čarodějnice, několik princezen, hasič a mnoho dalších. A co říci na závěr? Snad jen že se akce velice povedla, děti byly nadšené, úsměvy se nešetřilo a už se všichni těšíme na další ročník našeho karnevalu. Jako druhé téma jsem vybral domácí zvířata a jeho podtéma domácí mazlíčci. V tomto týdnu se děti dozvěděly o našich základních hospodářských zvířatech, jak vypadají, jakou stravu preferují, jak nazýváme jejich mláďata a jestli je můžeme chovat doma, v chlévě nebo ve stáji. Den domácích mazlíčků byl pro děti velmi zajímavý, protože si své mazlíky mohli na jeden den donést do školky a ukázat je kamarádům. Měli jsme zde např. agamu vousatou, africké šneky, několik druhů rybiček nebo třeba strašilky. Při této příležitosti jsme měli možnost navštívit dědečka Pavlíka Cimrmana, který nás provedl velkým množstvím voliér, kde chová různé druhy papoušků a andulek. Byl to hezký tematický pěší výlet. Dědečkovi Pavlíka tímto moc děkujeme. A co nás čeká v dubnu? Téma: Příroda kolem nás s podtématy: Les, Vodní říše, Volně žijící zvířata a Přírodní živly. Hned v pátek se vydáme do lesa Kejkol na procházku a prohlídku lesa. Už se moc těšíme. Hezké jaro všem přeje kolektiv mateřské školy TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 11

12 Sport Muži "A" začali jarní část soutěže zápasem na domácím hřišti s Velvary, který jsme zvládli a vyhráli na penalty 4:3. Bohužel jsme vybojované body nepotvrdili a o týden později v Žižicích, zaslouženě prohráli 3:0.Tedy skoro 50% úspěšnost, nebo spíše neúspěšnost stejná jako při čtyřech přípravných utkáních na umělé trávě v Rynholci. Vzhledem k tomu, že ostatní mužstva (ze dna tabulky) oba zápasy bodovala, ocitli jsme se na samém dně tabulky. Muži"B" začali jaro v neděli zápasem s Olovnicí na domácím hřišti. Naši nejmenší: Dne jsme ukončili trénování v tělocvičně ZŠ Tuřany. Zároveň bychom tímto chtěli velice poděkovat vedení školy za možnost tyto tréninky v tělocvičně školy konat. Jarní sezona tréninků žáčků bude od probíhat již na hřišti TJ Sokol Tuřany. Tímto Vás všechny zveme a věříme, že se sejdeme v hojném počtu. A teď z jiného soudku. Vzhledem k tomu, že řada pejskařů využívá hřiště pro venčení svých miláčků a bohužel se též potýkáme na hřišti s psími exkrementy, od 1. dubna 2014 je na hřiště TJ SOKOL Tuřany ZÁKAZ VSTUPU SE PSY. Jde o soukromý pozemek a není důvodu, proč bychom si toto bezohledné jednání měli nechat líbit. Rádi bychom, aby hřiště sloužilo účelům, kterým má. Informace z kulturního dění v obci Dne byly opět zahájeny kurzy pletení z papírových ruliček pro naše ženy. Vyráběly jsme velikonoční doplňky do našich domovů. Případné další zájemkyně o tyto kurzy se mohou přihlásit přímo na OÚ. Stránka 12 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

13 Milí tuřanští a bysenští sousedé, jaro zaklepalo na dveře HeJKaLova brlohu a vzbudilo ho ze zimního spánku, takže už je zase připravený pro vás pořádat prima akce. Těšíme se na vás. Váš HeJKaL Čarodějný dřevosběr 29. dubna od 17:00 Všem ochotným sousedům budeme moc vděčni, když nám půjdou pomoci s kácením a sběrem dřeva na čarodějnickou vatru, kterou letos plánujeme opravdu velkou. Sraz v 17:00 před restaurací U Jezírka v Tuřanech a odjezd směr les. Čarodějnice 30. dubna od 18:30 u tuřanského vodojemu Společná akce HeJKaLa a Sokola Tuřany. Čarodějný rej vypukne na louce u tuřanského vodojemu. Tradičně proběhne soutěž o nejhezčí vyrobenou čarodějnici, těšit se můžete na velikou vatru, hudbu a občerstvení. Máje 17. května od 14:00 Tradiční staročeská zábava se vším, co k ní patří. Prosíme sledujte obecní vývěsky, plakáty v MŠ, ZŠ, obchodě a samozřejmě na našich stránkách kde budeme průběžně informovat a upřesňovat nadcházející akce, zároveň si zde můžete přečíst shrnutí již proběhlých akcí, výsledky soutěží a prohlédnout fotky TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 13

14 Jeden tip na výlet Chmelnický dětský klub Vás zve v sobotu 26. dubna 2014 již na 39. ročník dálkového pochodu KUDY CHODIL KAREL IV. starty: Praha-Radotín (nádr. ČD) 6:00 9:00 (cyklotrasy od 7:00) Černošice (nádr. ČD) 7:00 10:00 Dobřichovice (naproti nádr. ČD) 8:00 11:00 Beroun (nádr. ČD) 7:30 10:30 (cyklotrasy od 8:30) cíl: Karlštejn 10:00 18:00 za mostem vlevo u OÚ (při cestě od hradu k nádraží)!!! trasy: 50 km Radotín - Kulivá hora - Vonoklasy - Černošice - Kazín - Jíloviště - Skalka - - Červený kříž - Vrážky - Halouny - Z.Třebáň - Karlštejn 30 km Radotín Kulivá hora - Černošice - Jíloviště - Všenory - Dobřichovice - Karlík - Mořinka - Karlštejn 20 km Radotín - Kulivá hora - Třebotov - Vonoklasy - Mořinka - Karlštejn 35 km Černošice - dále po 50 km z Radotína 25 km Černošice - Kazín - Jíloviště - Všenory - Dobřichovice - Karlík - Vonoklasy - Mořinka - Karlštejn 15 km Černošice - Kulivá hora - Vonoklasy - Mořinka Karlštejn 25 km Dobřichovice - U šraňku - Skalka - dále po 50 km z Radotína 20 km Dobřichovice - U šraňku - Skalka - Červený kříž - Jezírko- Halouny Zadní Třebáň - Karlštejn 10 km Dobřichovice - Karlík - Mořinka Karlštejn 44 km Beroun Aksamitova brána - Koněprusy - Vinařice - Liteň - Svinaře- Halouny - Červený kříž - Skalka- - Dobřichovice - Karlík - Mořinka Karlštejn 30 km Beroun Aksamitova brána - Koněprusy - Vinařice - Liteň - Svinaře- Halouny Z.Třebáň - Karlštejn 20 km Beroun - Aksamitova brána - Koněprusy - Tobolka - Koda - Srbsko - Karlštejn 18 Km Beroun Sv. Jan pod Skalou Solvayovy doly Boubová Kubr. bouda - Karlštejn 15 km Beroun - Tetín - Koda - Srbsko - Karlštejn cyklotrasy: 77 km Radotín - Černošice - Všenory - Řitka - Řevnice - Halouny - Svinaře - Liteň - Všeradice - Bykoš - - Koněprusy Beroun - Vráž - Loděnice - Mořina - Karlštejn 52 km Radotín - Černošice - Všenory - Řitka - Řevnice - Halouny - Svinaře - Zadní Třebáň - Hlásná Třebáň - Mořinka - Karlštejn 40 km Radotín - Černošice - Všenory - Řitka - Řevnice - Lety - Mořinka - Karlštejn 25 km Radotín - Černošice - Všenory - Dobřichovice - Mořinka Karlštejn (až do Dobřichovic po cyklostezce) 55 km Beroun - Koněprusy - Bykoš - Všeradice - Liteň - Svinaře - Halouny - Řevnice - Řitka - Všenory -- Dobřichovice - Lety - Mořinka - Karlštejn 37 km Beroun - Řevnice (po 55 km ) - Lety - Mořinka - Karlštejn Stránka 14 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

15 26 km Beroun - Koněprusy - Měňany - Liteň - Z. Třebáň - Hl. Třebáň - Mořinka - Karlštejn Startovné je 20 Kč pro dospělé, 15 Kč pro děti do 15 let a důchodce. V cíli obdrží každý účastník diplom a malé občerstvení. Všechny trasy najdete na mapě "Okolí Prahy". Děti do 15 let na cyklotrasách a na pěší trase 50 km se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Ubytování nezajišťujeme. V Mořince a v cíli je možnost zakoupit občerstvení. Pochod se jde za každého počasí. Případné další dotazy zodpoví pan Mgr. Miroslav Šoukal na telefonních číslech: , , příp. na u: Těšíme se na Vaši účast. A nakonec slíbené recepty z JARNÍHO POSEZENÍ: KEFÍROVÁ BUCHTA 35 dkg polohrubé mouky 32 dkg cukru moučky 2 lžíce kakaa 2 vejce 1 dcl oleje ½ kefíru 1 lžička sody 1 prášek do pečiva Vše smícháme, upečeme a na vychladnutou buchtu namažeme krém. Krém: 10 dkg moučkového cukru 20 dkg másla 1 žloutek 2 lžíce kakaa 1 lžíce rum TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK Stránka 15

16 Řezy se smetanou Piškot: 20 dkg polohrubé mouky 20 dkg cukru krupice 4 vejce 1 dcl oleje 1 prášek do pečiva Vše zamícháme a vlijeme na vymaštěný a hrubou moukou vysypaný pekáč. Na těsto poklademe různé ovoce a zalijeme pudinkem (2 pudinky na 1litr mléka). Dáme upéci. Na horké rozetřeme 2-3 zakysané smetany (mohou se osladit). Smetanu posypeme Grankem a na 1 hodinu dáme ztuhnout do lednice. Dobrou chuť! A protože se blíží Velikonoce, tak na závěr ještě nějakou koledu pro ty nejmenší. Hody, hody, doprovody, dejte medu, žádné vody, nechci vody, dejte medu, jinak od Vás nepojedu. A nakonec, tetičko, dejte pěkný vajíčko! Hody, hody doprovody, dejte vajíčko červený! Nedáte-lij červený, dejte aspoň bílý, šak Vám slepička snese zase jiný, za kamny v koutku, na zeleným proutku. Proutek ohnoutek, červenej kohoutek. Slepička gdák, vajíčko křáp, nenechte mě tady dlouho stát, já musím do Prahy ovečky hnát. Stránka 16 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 1. stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů saldo příjmů a výdajů po konsolidaci + 2 181 316,73 změna stavu běžné účty peněžních fondů - 9 133 723,30

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k celkem 586 obyvatel.

Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k celkem 586 obyvatel. Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce KOLEČ za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci: Adresa:

Více

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Nová Ves v roce 2008 se řídilo v souladu

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

508 obyvatel v obci Hospozín a v osadě Hospozínek. Obec Hospozín je členem Dobrovolného svazku obcí Přemyslovské Střední Čechy.

508 obyvatel v obci Hospozín a v osadě Hospozínek. Obec Hospozín je členem Dobrovolného svazku obcí Přemyslovské Střední Čechy. Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce Hospozín za rok 2016 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Počet obyvatel k : obyvatel v obci Hospozín obyvatel v osadě Hospozínek

Počet obyvatel k : obyvatel v obci Hospozín obyvatel v osadě Hospozínek Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce Hospozín za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci:

Více

Závěrečný účet obce Pernink za rok 2013

Závěrečný účet obce Pernink za rok 2013 Závěrečný účet obce Pernink za rok 2013 Závěrečný účet se zpracovává dle 17 zák. 250/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obec Pernink se při hospodaření s

Více

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 leden - únor 2014

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 16 leden - únor 2014 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 16 leden - únor 2014 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, stavba mateřské školy byla nakonec dokončena a zhotovitelem předána až 4. prosince 2013, 5. prosince proběhla

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015 IČ 00240851 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010 I. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE V ROCE 2010 Zastupitelstvo městyse pro rok 2010 schválilo rozpočet 30. 12. 2009. Od 1. 1. 2010 tedy městys hospodařil jiţ podle

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Název SU OD/PA POL V KČ daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti

Více

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy:

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy: Rozpočet na rok 2010 Navrh rozpočtu městyse na rok 2010 Příjmy: 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1 500 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

Počet obyvatel k : Koleč - 540, Mozolín - 30, Týnec Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k celkem 597 obyvatel.

Počet obyvatel k : Koleč - 540, Mozolín - 30, Týnec Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k celkem 597 obyvatel. Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce KOLEČ za rok 2012 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci: Adresa:

Více

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech Zápis č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 18. 12. 2013 od 18.00 hod. na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková,

Více

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky Údaje o obci: Adresa: Obec Vinařice, V.ulice čp.250, 273 07 IČO: 00235113 Starosta obce: Jiří Protiva Tel.,fax.: 312 274 539 e-mail:vinarice@volny.cz Peněžní ústav:komerční banka a.s. Kladna, č.účtu 2222141/0100

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Závěrečný účet obce za rok 2009

Závěrečný účet obce za rok 2009 Závěrečný účet obce za rok 2009 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17 zveřejňuje obec Bystřec závěrečný účet obce za rok 2009. 1)Plnění příjmů a výdajů za rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽERMANICE ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽERMANICE ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽERMANICE ZA ROK 2010 Rozpočet obce na rok 2010 byl schválen na 19. zasedání zastupitelstva obce Žermanice dne 24.3.2010 Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 a 4 byla schválena zastupitelstvem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2015 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2015 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

OBEC Kondrac IČ Závěrečný účet obce za rok Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

OBEC Kondrac IČ Závěrečný účet obce za rok Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů OBEC Kondrac IČ 00232009 Závěrečný účet obce za rok 2016 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Stránka 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC Kondrac, Kondrac

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Obec Rychnov na Moravě Rychnov na Moravě č.63 IČO: Rozpočet na rok 2011

Obec Rychnov na Moravě Rychnov na Moravě č.63 IČO: Rozpočet na rok 2011 Obec Rychnov na Moravě 569 34 Rychnov na Moravě č.63 IČO: 00277312 Rozpočet na rok 2011 Výdaje : Odd. Par. Položka Název výdaje Kč 10 19 6310 Pozemky - úplatný převod z PFČR 35 000,00 10 19 6119 Územní

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 22. června 2016 od 16:00 do 18:15 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

N Á V R H Závěrečného účtu obce Nedakonice za rok 2014

N Á V R H Závěrečného účtu obce Nedakonice za rok 2014 N Á V R H Závěrečného účtu obce Nedakonice za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Finanční hospodaření obce v roce 2014 Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1 Rozpočet na rok 2008 Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text 231 00 1111 436300,- Daň z příjmů fyz.osob záv.činn. 1112 122500,- Daň z příjmů fyz.osob sam.výd.činn.

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Miličín za rok I.Finanční hospodaření obce v roce 2011 ====================================================

Návrh Závěrečného účtu obce Miličín za rok I.Finanční hospodaření obce v roce 2011 ==================================================== Návrh Závěrečného účtu obce Miličín za rok 2011 Obec Miličín Hájkovo náměstí 1 257 86 Miličín IČO:00232238 I.Finanční hospodaření obce v roce 2011 ==================================================== Zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více