Návod k použití Nabíječka autobaterií BX -1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití Nabíječka autobaterií BX -1"

Transkript

1 Návod k použití Nabíječka autobaterií BX -1 Přepínatelná plně automatická 5 - kroková nabíječka, funkce udržování nabité baterie Pro nabíjení olověných akumulátorů s tekutým, gelovým i AGM elektrolytem kapacit od 1.2AH do 120AH Použitelná pro akumulátory motorek, aut a dalších vozidel Použitelná i ve venkovním prostředí (odolná prachu a vodě krytí IP65) Ochrana proti zkratu a přepólování, ochrana proti přehřátí, ochrana proti jiskření Tichý provoz (<50 db)

2 Obsah 1 Pro vaši bezpečnost Funkce produktu Bezpečnostní funkce nabíječky BX Obsah balení Bezpečnostní informace Umístnění nabíječky Typy baterií a jejich nabíjení Práce s nabíječkou Nabíjení Nabíjení ve vozidlech s trvale namontovanou baterií Nabíjení baterie nepřipevněné trvale k vozidlu Popis přístroje Signalizace Popis vybavení Režim nabíjení Reset/vymazávání nastavení Přepínání mezi režimy 1, 2 nebo Režim 1 (14.4/0.8A) Režim 2 (14.4/3.8A) Režim 3 (14.7/3.8A) Záchrana vybité baterie Ochrana při neobvyklých podmínkách Ochrana proti přehřátí Doba nabíjení Technické specifikace Fáze nabíjení Údržba Montáž a rozměry Deklarace o vyhovění

3 Obr.1 - Signalizace nabíječky BX-1 Obr.2 - Popis vybavení Obr.3 - Zapojení nabíječky 3

4 1 Pro vaši bezpečnost Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti a obsluze. Před prvním použitím si důkladně přečtěte návod a uschovejte jej na bezpečném místě pro další použití. 2 Funkce produktu Gratulujeme Vám k zakoupení BX-1 pěti stupňové automatické nabíječce baterií, navržené k nabíjení a udržování různých druhů baterií (uzavřených olověných akumulátorů), běžně používaných v motocyklech, autech a jiných vozidlech. Baterie mohou být různých typů: s tekutým (WET) nebo gelovým (GEL) elektrolytem nebo absorpčním sklem (AGM). Kapacita baterií může být od 12V/1.2 Ah do 12V/120 Ah. BX-1 nabíječka nabíjí baterie i v chladných podmínkách. Použití vyspělé technologie umožňuje nabití baterie do téměř 100% její původní kapacity. Zotavuje lehce sulfatované baterie. Diagnostikuje a zachraňuje vybité baterie. Poskytuje dobíjení a udržovací dobíjení, které prodlužuje životnost baterie a dává jí perfektní provozuschopnost. Také zabezpečuje slabé zpětné vybíjení a kolísání napětí. 3 Bezpečnostní funkce nabíječky BX-1 Přístroj je elektronicky zabezpečen proti chybám uživatele. Nabíječka nepoškodí elektroniku vozidla. I soustavné několika měsíční spojení a údržba nepravidelně nebo sezónně používaných baterií jsou naprosto bezpečné, a to i když je přístroj stále napojen na vozidlo. Zabezpečuje optimální podmínky bez poškození. Nehrozí žádné riziko přebíjení! Plná ochrana proti špatnému zapojení a zkratu zajišťuje bezpečnou obsluhu nabíjení. Přístroj je vybaven ochranou proti jiskření. Nabíjení se nezačne po zapojení baterie, dokud se nezvolí režim nabíjení. Tato vylepšená vlastnost eliminuje možnou příčinu vzniku jiskření, které se často objevuje při nabíjení autobaterií. Přístroj je plně kontrolován vnitřním čipem, což činí provoz rychlejším, mocnějším, spolehlivějším a chytřejším. Nabíječka zjišťuje stav nabití baterie a zobrazuje nabíjení Nabíječka je odolná vůči prachu a vodě (krytí IP65) Dvojitá izolace 4 Obsah balení 1) Nabíječka BX-1 2) Připojovací kabely se svorkami 3) Připojovací kabely s kovovými očky (Ø 6.3mm) 4) Návod k použití 5 Bezpečnostní informace BX-1 nabíječka je navržena pro nabíjení 12V SLA baterií Ah. Nepoužívejte přístroj k jiným účelům. Mohlo by dojít k explozi. Nabíječka není určena k používání malými dětmi a slabými nebo nezodpovědnými osobami. Vyvarujte se poškození zdraví! Nepoužívejte nabíječku s poškozeným kabelem. Musí být opraven autorizovaným technikem. Během nabíjení vždy používejte ochranné brýle, rukavice, ochranné oblečení a mějte tvář vzdáleně od baterie. Riziko exploze! Nabíjející se baterie může uvolňovat explozivní plyny. Vyvarujte se kouření nebo vzniku jisker nebo plamenů v blízkosti baterie. Nebezpečí exploze a vzniku ohně! Během nabíjení neskladujte v okolí nabíječky a baterie vznětlivé a výbušné látky jako například palivo a rozpouštědla. Nezakrývejte nabíječku během nabíjení. Nebezpečí poleptání! Kyselina v bateriích je vysoce reaktivní. Pokud se Vaše kůže nebo oči dostali do kontaktu s kyselinou, ihned opláchněte danou část těla proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc. 4

5 Nenabíjejte zmrzlou baterii. Nenabíjejte poškozenou baterii. Před nabíjením se ujistěte, zda je vstupní napětí ve vymezeném rozhraní ( V AC, 50/60Hz), jinak může být výkon nabíjení vážně ovlivněn. Při zapojení nabíječky k baterii, zachovejte správnou polaritu zapojení a vyhněte se zkratování obvodu. Pokud není nabíječka zapojena do elektrické sítě, odpojte baterii, aby se předešlo zpětnému vybíjení. Nabíjení musí být ihned ukončeno, pokud je během něj baterie přehřátá nebo teče. V případě poškození nebo nesprávného chodu nabíječky, ihned ji odpojte ze zásuvky. Nepoužívejte vozidlo během nabíjení trvale namontovaných baterií. 6 Umístnění nabíječky Umístěte nabíječku od baterie na takovou vzdálenost, jakou dovolí připojovací kabel. Nabíječka během nabíjení nesmí být přímo nad ani pod baterií, aby nebyla poškozena unikajícími plyny nebo párami. Nikdy nedovolte kapání kyseliny z baterie na nabíječku. Nabíjení by se mělo provádět venku, na místě dobře větraném a chráněném proti vlivům počasí. 7 Typy baterií a jejich nabíjení Tyto doporučení slouží jen jako nápověda. Pro přesné detaily se obraťte na daného výrobce baterií. Režim 14.4V/0.8A Vhodný pro baterie s kapacitou <14 Ah. Režim 14.4V/3.8A Běžně používán pro olověné, MF a gelové baterie Režim 14.7V/3.8A Doporučený pro některé AGM baterie. Režim je taky vhodný pro nabíjení v teplotách nižších jak 0 C. 8 Práce s nabíječkou 8.1 Nabíjení Nabíjení ve vozidlech s trvale namontovanou baterií a) Před připojením nebo odpojením kabelů k baterii, by měla být nabíječka odpojena od elektrické sítě b) Zkontrolujte polaritu elektrod při zapojení. Kladný ( + ) vývod elektrody na baterii má většinou větší průměr než záporný ( - ). c) Zkontrolujte, který pól baterie je uzemněn, tj. připojen ke konstrukci vozidla. Většinou to bývá záporný pól (v Evropě). d) Nabíjení záporně uzemněné baterie: Ujistěte se, zda černá svorka (15) (připojení - pólu) nedotýká přívodu paliva nebo baterie. Připojte červenou svorku (14) ( + ) ke kladnému ( + ) pólu baterie a černou svorku (15) ( - ) ke konstrukci vozidla. e) Nabíjení kladně uzemněné baterie: Ujistěte se, zda se červená svorka (14) (připojení + pólu) nedotýká přívodu paliva nebo baterie. 5

6 Připojte černou svorku (15) ( - ) k zápornému ( - ) pólu baterie a červenou svorku (14) ( + ) ke konstrukci vozidla Nabíjení baterie nepřipevněné trvale k vozidlu a) Před připojením nebo odpojením kabelů k baterii, by měla být nabíječka odpojena od elektrické sítě. b) Připojte červenou svorku (14) ( + ) ke kladnému ( + ) pólu baterie a černou svorku (15) ( - ) k zápornému ( - ) pólu. 8.2 Popis přístroje Signalizace Signalizace Stav Popis (4) Pohotovostní reřim Přístroj je zapnut, v případě zkratu nebo přepólování se kontrolka rozsvítí (1) Režim 1 (14.4V/0.8A) (2) Režim 2 (14.4V/3.8A ) (3) Režim 3 (14.7V/3.8A ) (7) Přepólování Je obrácená polarita nebo došlo k chybě (5) Nabíjení Probíhá nabíjení (6) Údržba Baterie je plně nabitá (8) Volba režimu 6

7 8.2.2 Popis vybavení (9) Nabíječka (10) Očka pro upevnění (11) Kabel pro připojení do elektrické sítě (12) + červený kabel pro připojení ke kladnému pólu s prstencovým zakončením (13) - černý kabel pro připojení k zápornému pólu s prstencovým zakončením (14) + pól, rychlo-svorka (červená), se zabudovaným závitem (15) - pól, rychlo-svorka (černá), se zabudovaným závitem 8.3 Režim nabíjení Pro nabíjení různých baterií při různých okolních teplotách, můžete zvolit správný režim napětí zmáčknutím (8) tlačítka, dokud se nerozsvítí kontrolka pro dané napětí. 8.4 Reset/vymazávání nastavení Po připojení nabíječky do elektrické sítě se přístroj dostane do základního nastavení (resetuje se) a zůstane v pohotovostním režimu (4) dokud není vykonána další akce uživatelem. 8.5 Přepínání mezi režimy 1, 2 nebo 3 Opakovaným zmáčknutím tlačítka (8) se přepínají režimy nabíjení v následujícím pořadí: Zapnuto (4) - Režim 1, Režim 2, Režim 3, a cyklus se poté opakuje. Pokud zmáčknete (8) nabíjecí režim se automaticky přepne do další provozní fáze a bude v ní pracovat. Pokud baterie není odpojená od nabíječky (nezáleží jak je nabitá), zůstává přístroj stále v nabíjecím režimu, i když uživatel změní režim nabíjení. To pomáhá vyvarovat se poškození baterie Režim 1 (14.4/0.8A) Tento režim je vhodný k nabíjení malých baterií s kapacitou pod 14 Ah. Připojte nabíječku k baterii tak, aby byla zachována správná polarita a zapojte nabíječku do elektrické zásuvky. Zmáčkněte tlačítko pro výběr (8) pro zvolení režimu 1. Po vykonání této operace se rozsvítí příslušná kontrolka. Pokud nebudete pokračovat v žádném dalším procesu, elektronický systém automaticky začne nabíjení se svítící kontrolkou. Nabíjení se začne proudem 0.8A ±10%. Pokud tato procedura proběhne bez problémů, bude během celého procesu svítit (5) až dokud nebude baterie plně nabita na 14.4V±0.25V. Poté se kontrolka (5) vypne a zapne se kontrolka (6). Nyní se zapne režim udržování nabité baterie. 7

8 8.5.2 Režim 2 (14.4/3.8A) Tento režim je určen hlavně pro nabíjení velkých baterií s kapacitou přes 14 Ah za normálních podmínek. Zmáčkněte tlačítko pro výběr (8) pro zvolení režimu 2. Po vykonání této operace se rozsvítí příslušná kontrolka. Pokud nebudete pokračovat v žádném dalším procesu, elektronický systém automaticky začne nabíjení se svítící kontrolkou. Nabíjení se začne proudem 3.8A ±10%. Pokud tato procedura proběhne bez problémů, bude během celého procesu svítit (5) až dokud nebude baterie plně nabita na 14.4V±0.25V. Poté se kontrolka (5) vypne a zapne se kontrolka (6). Nyní se zapne režim udržování nabité baterie Režim 3 (14.7/3.8A) Tento režim je určen pro nabíjení velkých baterií s kapacitou přes 14 Ah v chladných podmínkách, nebo nabíjení AGM baterií s kapacitou více než 14 Ah. Zmáčkněte tlačítko pro výběr (8) pro zvolení režimu 3. Po vykonání této operace se rozsvítí příslušná kontrolka. Pokud nebudete pokračovat v žádném dalším procesu, elektronický systém automaticky začne nabíjení s přednastaveným zpožděním. Proud nabíjení je identický s proudem při nabíjení v režimu 2. Pokud nabíjení proběhne bez problémů, bude během celého procesu svítit (5) až dokud nebude baterie plně nabita na 14.7V±0.25V. Poté se (5) vypne a zapne se kontrolka (6). Nyní se zapne režim udržování nabité baterie 8.6 Záchrana vybité baterie Pokud je nabíječka připojena k baterii, před začátkem nabíjení zjistí nejdříve nabíječka napětí baterie. Pokud je napětí nižší jak 7.5V, BX-1 nabíječka nezačne nabíjení kvůli jejímu vnitřnímu bezpečnostnímu obvodu. Ten zapne pulzní nabíjení, pokud je napětí v rozmezí 7.5V±0.5 do 10.5V±0.5V. Když napětí baterie dosáhne 10.5V±0.5V, nabíječka se přepne do obyčejného předem vybraného režimu. Teď může být baterie nabita rychle a bezpečně. Většina vybitých baterií může být tímto způsobem nabita a znovu použita. 8.7 Ochrana při neobvyklých podmínkách V případě zkratu, rozpojeného obvodu, obrácené polarity nebo napětí baterie pod 7.5V±0.5, nabíječka vypne elektronický systém a přepne se zpátky do základního nastavení, aby nedošlo k poškození baterie nebo nabíječky. Systém zůstane v pohotovostním režimu STANDBY (4) dokud nedostane pokyn pro nabíjení od uživatele. Navíc svítí (7) pro signalizaci obrácené polarity nebo poruchy. 8.8 Ochrana proti přehřátí BX-1 nabíječka je chráněna NTC kontrolou. Pokud dojde během nabíjení k přehřátí přístroje nebo je příliš vysoká okolní teplota, sníží se automaticky výkon, aby se předešlo poškození. Nabíječka pokračuje v režimu udržovacího nabíjení. Nabíječka automaticky zvýší výkon, pokud teplota klesne. 8

9 9 Doba nabíjení Kapacita baterie Režim Nabití do 80% kapacity (Ah) (hodiny) Technické specifikace MODEL Vstupní napětí Výstupní napětí Počátečný proud Vstupní proud BX V AC, 50/60Hz Jmenovitý: 12V <25 A Účinnost 75% Nabíjecí napětí Nabíjecí proud Zpětný odběr proudu* Kolísání napětí** Okolní teplota Druh nabíječky Typ baterií Kapacita baterie Rozměry (DxŠxT) Krytí Hmotnost Úroveň hlasitosti 0.6A RMS Max 14.4V±0.25V nebo 14.7V±0.25V 3.8A±10% nebo 0.8A±10% 1 ma Max 150mV -20 C do 50 C, Při vyšší teplotě se snižuje výkon Pěti kroková, plně automatická, přepínání módů s údržbovým nabíjením 12V Olověné (Kapalina, MF, AGM a GEL) Ah 172x62x42mm IP65 (odolný vůči prachu a polití) 0.486kg <50 db (Testováno ze vzdálenosti 50cm) *=Zpětný odběr proudu je množství proudu vyčerpaného nabíječkou z baterie, pokud není nabíječka zapojena do elektrické sítě. BX-1 má extrémně nízký zpětný odběr proudu, který odpovídá 0.7 Ah měsíčně ( 1mA/hod) **= Kolísaní napětí vzniká kvůli interferenci proudu a napětí. Vysoké kolísání proudu zahřívá baterii a snižuje její životnost. Proti stejnoměrným nabíječkám, které mají kolísání proudu až 400%, BX-1 má kolísání proudu pod 2% (0.15/12V baterie), co je méně než maximálních 5% pro uzavřené kyselinové akumulátory. Příslušenství připojené k baterii může být poškozeno vysokým kolísáním napětí. 9

10 11 Fáze nabíjení BX-1 nabíječka poskytuje 5 - krokový plně automatický nabíjecí cyklus. Mód 1 pro (14.4V/0.8A ), Mód 2 pro (14.4V/3.8A ) a Mód 3 pro (14.7V/3.8A ). Napětí (V) Objemové nabíjení Diagnóza a zotavení Vysoce účinné nabíjení Středně účinné nabíjení Absorbování Plovoucí nabíjení 100 ma Údržbové nabíjení BX-1 Křivka nabíjení baterie (60 AH baterie) 1) Diagnóza a zotavení: Hned po zadání pokynu nabíječce k nabíjení, unikátní diagnostická funkce automaticky zjistí stav baterie (napětí). Pokud je baterie hodně vybitá a její napětí přesahuje 7.5V±0.5, nabíječka začne nabíjení slabým pulsujícím proudem, který baterii zotaví a skončí, když napětí přesáhne 10.5V±0.5. Pokud je napětí baterie na začátku nabíjení vyšší než 10.5V±0.5, fáze pulsujícího nabíjení je přeskočena a zapne se zvolený nabíjecí režim. 2)Objemové nabíjení: V této fáze je navráceno baterii 80% energie. Nabíjení probíhá přes dva krokya) Vysoce účinné nabíjení: Nabíječka dodává stálý proud 3.8A dokud napětí nedosáhne 12.8V b) Středně účinné nabíjení: Nabíječka dodává stálý proud 3.0A dokud napětí nedosáhne 14.1V kdy se nabíječka přepne do absorpční fáze. Vzhledem k tomu, že proud není dodáván při nejvyšší stálé hodnotě, BX-1 nabíječka minimalizuje přehřívání baterie a tak eliminuje únik plynů. To zajišťuje efektivnější a bezpečnější provoz. 3) Absorpce: Použití stálého proudu o 3.8 A po dlouhou dobu zvyšuje riziko naplnění baterie plyny. Proto je dodáván pro zvýšení napětí z 14.1V na 14.4V stálý a nízký proud o 0.8A. Nabíječka se přepne do plovoucího nabíjecího režimu, když zjistí, že baterie je opravdu plně nabitá. 4) Plovoucí nabíjení: Baterie je plně nabita a připravena k použití. Baterie poté signalizuje nabíječce slabé vybíjení způsobené alarmem, nebo ztrátami v odvodech auta, které je kompenzováno slabými dodávkami energie. Velmi nízký proud o 100mA je dodáván baterii. Pokud napětí klesne pod 12.8V, nabíječka zjistí, že baterie potřebuje více proudu, než je možné dodat v plovoucím režimu a zapne se údržbová fáze. 5) Údržbové nabíjení: Nabíječka neustále kontroluje svorkové napětí a v případě potřeby zapne údržbové nabíjení. Pokud je baterie nabita a/nebo svorkové napětí klesne pod 12.8V, nabíječka zapne údržbové nabíjení o 0.8A, dokud napětí nedosáhne 14.4V. Údržbové nabíjení se poté vypne. Cyklus plovoucího a údržbového nabíjení se opakuje neustále za účelem zachování baterie v dobré kondici během jejího nepoužívání a umožňuje trvalé připojení nabíječky. 10

11 12 Údržba BX-1 nabíječka nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Dbejte na přístroj, pokud není zapojen do sítě. Občasně jej protřete suchým hadrem. Za žádných okolností nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné čistící prostředky. Pohotovostní režim: Pokud je baterie připojena k elektrickému odvodu vozidla během plovoucího nabíjení, odbody nepřetržitě kontrolují ztráty proudu baterie. BX-1 je plně interaktivní nabíječka, která se přizpůsobí změnám proudu a napětí při nabíjení. 13 Montáž a rozměry Přístroj se dá lehce uchytit dvěma šrouby. Viz. nákres produktu. 14 Deklarace o vyhovění Testováno a odsouhlaseno TÜV/GS, odpovídá EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN

N V13-28/12/2015 NÁVOD K OBSLUZE

N V13-28/12/2015 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Tento návod k obsluze obsahuje pokyny o různých funkcích zařízení a bezpečnostní opatření. Předtím, než zapnete zařízení poprvé, přečtetě si pozorně návod k obsluze. Uschovejte si tento

Více

Profesionální 5-stupňová autonabíječka BENTON BX-3 - Návod k použití

Profesionální 5-stupňová autonabíječka BENTON BX-3 - Návod k použití Profesionální 5-stupňová autonabíječka BENTON BX-3 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS PRODUKTU... 3 TYPY NABÍJENÝCH BATERIÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE PRODUKTU... 4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 UMÍSTĚNÍ

Více

NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ SOLID 1K01 Pro olověné akumulátory 1,2-120Ah Uživatelská příručka. Popis detailů výrobku:

NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ SOLID 1K01 Pro olověné akumulátory 1,2-120Ah Uživatelská příručka. Popis detailů výrobku: NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ SOLID 1K01 Pro olověné akumulátory 1,2-120Ah Uživatelská příručka Popis detailů výrobku: Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení SOLID 1K01. Před prvním použitím nabíječky akumulátorů

Více

7 stupňová nabíječka autobaterií Benton BX - 2

7 stupňová nabíječka autobaterií Benton BX - 2 7 stupňová nabíječka autobaterií Benton BX - 2 Návod k použití Pouze ji zapojit, udržovat nebo obsluhovat, pokud je vypnutá z napájení. Může se čistit suchou látkou nebo hebkou tkaninou Za žádných okolností

Více

Návod k obsluze. Nabíječka 25 A 12/24 V

Návod k obsluze. Nabíječka 25 A 12/24 V Návod k obsluze Nabíječka 25 A 12/24 V 31314 PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY. Shrnutí Model 1224250 je nabíječka baterií 25 A. Pro tento model nabíječky byl navržen nový typ svorek startovacích

Více

NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ SOLIGHT 1K03 Pro olověné akumulátory 1,2-120Ah Uživatelská příručka

NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ SOLIGHT 1K03 Pro olověné akumulátory 1,2-120Ah Uživatelská příručka NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ SOLIGHT 1K03 Pro olověné akumulátory 1,2-120Ah Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení SOLIGHT 1K03. Před prvním použitím nabíječky akumulátorů si prosím pozorně

Více

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ PROFI AUTONABÍJEČKA AUTO/MOTO BATERIÍ CZ Model: TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí

Více

Inteligentní nabíječka baterií KR Návod k použití

Inteligentní nabíječka baterií KR Návod k použití Inteligentní nabíječka baterií KR-31312 Návod k použití Nabíječka 3,8 A 12 V Shrnutí Bezpečná práce s přístrojem je možná pouze tehdy, pokud si přečtete kompletní návod k obsluze a všechna bezpečnostní

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

PŘÍrUČKa XC 0.8 DESULPHATION BULK ABSORPTION. PLNĚ NaBiTO PULSE, UDrŽOVacÍ DOBÍJENÍ 8 CZ 6V/0.8A. NaPÁJEcÍ KaBEL. ZÁSTrČKa* ctek comfort connect

PŘÍrUČKa XC 0.8 DESULPHATION BULK ABSORPTION. PLNĚ NaBiTO PULSE, UDrŽOVacÍ DOBÍJENÍ 8 CZ 6V/0.8A. NaPÁJEcÍ KaBEL. ZÁSTrČKa* ctek comfort connect 6V/0.8A PŘÍrUČKa BLahOPŘEJEME VÁM k zakoupení vaší nové profesionální nabíječky akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tato nabíječka je jednou ze série profesionálních nabíječek od společnosti CTEK

Více

FULLOAD 750 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory

FULLOAD 750 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory FULLOAD 750 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory Návod k použití profesionální nabíječky pro startovací a trakční baterie PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ NABÍJEČKY

Více

NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ SOLID 1K02 Pro olověné akumulátory 14-230Ah (12V) a 14-120Ah (24V) Uživatelská příručka

NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ SOLID 1K02 Pro olověné akumulátory 14-230Ah (12V) a 14-120Ah (24V) Uživatelská příručka NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ SOLID 1K02 Pro olověné akumulátory 14-230Ah (12V) a 14-120Ah (24V) Uživatelská příručka Popis detailů výrobku: Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení SOLID 1K02. Před prvním použitím

Více

Manuál nabíječka Ctek D250TS

Manuál nabíječka Ctek D250TS Manuál nabíječka Ctek D250TS GRATULUJEME Gratulujeme k zakoupení víceúčelové nabíječky, 12 V konvertoru a bateriového ekvalizéru. Tato nabíječka je součástí řady profesionálních nabíječek společnosti Ctek.

Více

NEUSTÁLE NAPLNO S NABÍJEČKOU EXIDE NOVÁ NABÍJEČKA OD SVĚTOVÉHO LÍDRA EXIDE

NEUSTÁLE NAPLNO S NABÍJEČKOU EXIDE NOVÁ NABÍJEČKA OD SVĚTOVÉHO LÍDRA EXIDE NEUSTÁLE NAPLNO S NABÍJEČKOU EXIDE NOVÁ NABÍJEČKA OD SVĚTOVÉHO LÍDRA EXIDE STÁLE POD KONTROLOU S nabíječkou EXIDE se nebudete muset nikdy obávat, zda váš vůz nastartuje, nebo zda je vaše motocyklová baterie

Více

Automatická programovatelná spínaná nabíječka. olověné akumulátory

Automatická programovatelná spínaná nabíječka. olověné akumulátory Automatická programovatelná spínaná nabíječka pro olověné akumulátory Návod k použití 7673-8112-0000 1. Úvod Tato řada nabíječek je určena k nabíjení všech typu olověných baterií včetně baterií s gelovým

Více

VOLBA PŘI CHLADNÉM. Poznámka: Pokud nabíječka aktivuje kontrolku STARTOVACÍ VÝKON (START

VOLBA PŘI CHLADNÉM. Poznámka: Pokud nabíječka aktivuje kontrolku STARTOVACÍ VÝKON (START CZ PŘÍRUČKA GRATULUJEME k zakoupení vaší nové profesionální nabíječky akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tato nabíječka a tester je jednou ze série profesionálních nabíječek od firmy akumulátorů.

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 07 Tento inteligentní mikroprocesorem řízený přístroj s funkcí nabíjení, vybíjení a testování olověných baterií (akumulátorů) je dále vybaven funkcí diagnostiky a automatického

Více

FULLOAD NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory. Návod k použití profesionální nabíječky pro startovací a trakční baterie

FULLOAD NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory. Návod k použití profesionální nabíječky pro startovací a trakční baterie FULLOAD 1000 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory Návod k použití profesionální nabíječky pro startovací a trakční baterie PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ NABÍJEČKY

Více

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži)

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 19 07 48 Tento speciální modul ve spojení s obyčejnou nabíječkou olověných akumulátorů (automobilových baterií) vytvoří z této nabíječky univerzální přístroj s automatickou

Více

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Regulátor nabíjení HP2430-HP A Regulátor nabíjení HP2430-HP4840 30-60A Úvod : 1. 12V / 24 V systémové napětí je automaticky rozpoznáno 2. nabíjecí program pro hermetické, gelové, zaplavené olověné baterie a lithiové baterie je k dispozici

Více

PŘÍRUČKA JAK NABÍJET BLAHOPŘEJEME VÁM

PŘÍRUČKA JAK NABÍJET BLAHOPŘEJEME VÁM PŘÍRUČKA k zakoupení vaší nové profesionální nabíječky akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tato nabíječka je jednou ze série profesionálních nabíječek od společnosti CTEK SWEDEN AB a představuje

Více

Automatická nabíječka baterií FR 2-6 / Wattmatic 100 Wattmatic 140 Wattmatic ind7_05/04/2017

Automatická nabíječka baterií FR 2-6 / Wattmatic 100 Wattmatic 140 Wattmatic ind7_05/04/2017 2-6 / 42-44 Automatická nabíječka baterií Wattmatic 100 Wattmatic 140 Wattmatic 170 12068ind7_05/04/2017 www.gys.fr BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento návod k obsluze obsahuje pokyny o různých funkcích zařízení

Více

Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer)

Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer) Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer) MAC46/12G MAC612 MAC812 MAC1012 MAC1212 MAC524 MAC824 Obsah 1. Komplet nabíječe 2. Postup pro zapojení nabíječe k akumulátoru a nabíjení

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

Návod pro obsluhu. Ver SKC Inc. Chromservis s.r.o.

Návod pro obsluhu. Ver SKC Inc. Chromservis s.r.o. Chromservis s.r.o. Univerzální nabíječka PowerFlex Návod pro obsluhu Ver. 170718 Chromservis s.r.o. Jakobiho 327 109 00 Praha 10-Petrovice Tel: +420 2 74021211 Fax: +420 2 74021220 E-mail: prodej@chromservis.eu

Více

PROTECO. nabíječka autobaterií MAX-15 230V 12/24V PROTECO 51.08-AN-1224

PROTECO. nabíječka autobaterií MAX-15 230V 12/24V PROTECO 51.08-AN-1224 nabíječka autobaterií MAX-15 230V 12/24V PROTECO 51.08-AN-1224 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si vybrali naši power banku DOCA 15000 se startovačem aut. Při manipulaci dbejte bezpečnostních zásad použití elektronických spotřebičů. Přečtěte si, prosím, pozorně

Více

TCB CZ 2-8 / NABÍJEČKA BATERIÍ _V5.1_19/07/2018

TCB CZ 2-8 / NABÍJEČKA BATERIÍ _V5.1_19/07/2018 TCB 60-90 - 120 NABÍJEČKA BATERIÍ 2-8 / 46-47 72168_V5.1_19/07/2018 www.gys.fr 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento návod k obsluze obsahuje pokyny o různých funkcích zařízení a bezpečnostní opatření. Předtím,

Více

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 Kompaktní nabíječka olověných akumulátorů (autobaterií) s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V s nastavitelným nabíjecím proudem do 30 A (2 polohy přepínače)

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ ELEKTRONICKÁ 12/6 V

NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ ELEKTRONICKÁ 12/6 V NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ ELEKTRONICKÁ 12/6 V 51.08-AN-0612-EL CZ 1) přepínač 2) kontrolka chybového stavu - ERROR 3) kontrolka pohotovostního režimu 4) displej 4 3 1 2 PIKTOGRAMY V tomto návodu, na přístroji

Více

Digitální nabíječka autobaterií 12V 2A

Digitální nabíječka autobaterií 12V 2A 35903 Digitální nabíječka autobaterií 12V 2A Model: 35903 Napájecí napětí: AC 220-240V, odebíraný proud: 0,1 A Výstupní parametry: DC 12 V, 2 A DŮLEŽITÉ INSTRUKCE K BEZPEČNÉMU VYUŽÍVÁNÍ NABÍJEČKY 1. Tento

Více

DOCTOR CHARGE Návod k použití

DOCTOR CHARGE Návod k použití Profesionální nabíječka DOCTOR CHARGE 50 807571 Návod k použití 1. Nastavení napětí baterie. 2. Hlavní displej: napětí-proud měří baterie, vybrané Ah, hodnota napětí vybrán pro dodávky / Diagnostika /

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Nabíječka akumulátorů pro inteligentní údržbu RSC701/RESC701. Inteligentní nabíječka akumulátorů s ochranou RSC704/RESC704

Nabíječka akumulátorů pro inteligentní údržbu RSC701/RESC701. Inteligentní nabíječka akumulátorů s ochranou RSC704/RESC704 SmartCharge Nabíječka akumulátorů pro inteligentní údržbu RSC701/RESC701 Inteligentní nabíječka akumulátorů s ochranou RSC704/RESC704 Pokročilá inteligentní naíbíječka RSC706/RESC706 Mode d emploi Bedienungsanleitung

Více

Tak jednoduché, tak bezpečné: Nabíječky akumulátorů C3 a C7 společnosti Bosch

Tak jednoduché, tak bezpečné: Nabíječky akumulátorů C3 a C7 společnosti Bosch Tak jednoduché, tak bezpečné: Nabíječky akumulátorů C3 a C7 společnosti Bosch Zajišťujeme spolehlivé nabíjení při maximální bezpečnosti Novinka! Funkce Memory: Uložení posledního nastvení do paměti Novinka!

Více

PŘÍRUČkA BLAHOPŘEJEME VÁM BEZPEČNOST

PŘÍRUČkA BLAHOPŘEJEME VÁM BEZPEČNOST PŘÍRUČKA BLAHOPŘEJEME VÁM k zakoupení vaší nové profesionální nabíječky akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tato nabíječka je jednou ze série profesionálních nabíječek od společnosti CTEK SWEDEN

Více

G493A - Nabíječka Pb aku CARSPA EBC2420, 24V/20A

G493A - Nabíječka Pb aku CARSPA EBC2420, 24V/20A Návod k obsluze G493A - Nabíječka Pb aku CARSPA EBC2420, 24V/20A Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (BC A) Obj. č.: (BC A) Obj. č.: (BC A)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (BC A) Obj. č.: (BC A) Obj. č.: (BC A) NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 51 21 82 (BC-012-15A) Obj. č.: 51 21 83 (BC-012-20A) Obj. č.: 51 21 84 (BC-024-10A) Tento přístroj představuje profesionální 3-stupňovou nabíječku pro rychlé a šetrné

Více

Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35940 Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Více

PŘÍRUČKA. JAK NABÍJET 1. Připojte nabíječku k akumulátoru. Přečtěte si bezpečnostní pokyny

PŘÍRUČKA. JAK NABÍJET 1. Připojte nabíječku k akumulátoru. Přečtěte si bezpečnostní pokyny PŘÍRUČKA GRATULUJEME VÁM k zakoupení vašeho nového profesionálního nabíječe akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tato nabíječka je jednou ze série profesionálních nabíječek od firmy CTEK SWEDEN AB

Více

Návod k obsluze nabíječe NB 8 12V/8A

Návod k obsluze nabíječe NB 8 12V/8A Návod k obsluze nabíječe NB 8 12V/8A OBSAH 1. Technické parametry...2 2. Užití nabíječe a základní popis....2 3. Nabíjecí charakteristika....2 4. Nabíjení...2 4. Signalizační prvky....3 5. Instalace nabíječe....3

Více

Návod k obsluze nabíječe NB10M automatic 12/10-24/8 (s přepínačem)

Návod k obsluze nabíječe NB10M automatic 12/10-24/8 (s přepínačem) Návod k obsluze nabíječe NB10M automatic 12/10-24/8 (s přepínačem) Obsah: 1. Technické parametry.... 1 2. Předpokládané použití nabíječe.... 2 3. Nabíjecí charakteristika.... 2 4. Nabíjení.... 2 5. Signalizační

Více

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL Article Number: Languages: cs BERNER_Návod_k_obsluze_(M)_Nabíjecí_a_servisní_prístroj_pro_akumulátory_BHFL_60911[PDF]_cs.pdf 2015-12-02

Více

BS20 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory Návod k použití profesionální nabíječky pro startovací a trakční baterie

BS20 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory Návod k použití profesionální nabíječky pro startovací a trakční baterie BS20 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory Návod k použití profesionální nabíječky pro startovací a trakční baterie PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ NABÍJEČKY BATERIÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 20-300 ah

návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 20-300 ah návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 20-300 ah cz Děkujeme Vám, že jste si vybrali nabíječku od Exide Technologies Vaše nová nabíječka Vám umožní udržet baterii ve stavu plného nabití, optimalizovat

Více

Návod k použití. CZ Příloha. Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A

Návod k použití. CZ Příloha. Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A Návod k použití CZ Příloha Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A 1. Obecné informace DŮLEŽITÉ Nejdříve vždy připojte baterii, aby mohl regulátor

Více

Phocos CA. Solární regulátory nabíjení. Uživatelská příručka. Vážená zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil tento

Phocos CA. Solární regulátory nabíjení. Uživatelská příručka. Vážená zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil tento Phocos CA Solární regulátory nabíjení Uživatelská příručka Vážená zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil tento výrobek firmy Phocos. Přečtěte si prosím pozorně a důkladně tento návod před tím, než začnete

Více

Nabíječe akumulátorů LV LT HR EE HU

Nabíječe akumulátorů LV LT HR EE HU CZ SI RU Nabíječe akumulátorů LV LT XC 800 XS 800 M300 Starter HR EE RO PL HU SK M45 BG MULTI XS 3600 XS 3600 Pro olověné akumulátory Příručka pro uživatele a průvodce profesionálním nabíjením startovací

Více

BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory

BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze. NÁVOD OBSAHUJE VELMI DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

ABSORPTION, PŘIPRAVENO K POUŽITÍ ANALYSE DESULPHATION SOFT START L: 2 000 mm PORUCHOVÁ KONTROLKA TLAČÍTKO UKAZATEL SNÍMAČE TEPLOTY

ABSORPTION, PŘIPRAVENO K POUŽITÍ ANALYSE DESULPHATION SOFT START L: 2 000 mm PORUCHOVÁ KONTROLKA TLAČÍTKO UKAZATEL SNÍMAČE TEPLOTY PŘÍRUČKA MXT 14 NAPÁJECÍ KABEL MODE NORMAL SUPPLY 24V/ BLAHOPŘEJEME VÁM k zakoupení vaší nové profesionální nabíječky akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tato nabíječka je jednou ze série profesionálních

Více

Bosch C3 DESIGN. Nové nabíječky akumulátorů. Automotive Aftermarket

Bosch C3 DESIGN. Nové nabíječky akumulátorů. Automotive Aftermarket Bosch C3 DESIGN 1 Bosch C3 technické údaje Nabíječka: čtyři kroky, plně automatická, přepínací režim s udržovacím nabíjením Vstupní napětí: 220 240V ~50/60 Hz Výstupní napětí: jmenovité: 6/12 V Nabíjecí

Více

Chytrá nabíječka baterií

Chytrá nabíječka baterií Chytrá nabíječka baterií Automatická 7stupňováná nabíječka baterií se spínacím zdrojem 12V 10A, 24V5A, 12V20A, 24V10A, 12V30A, 24V15A, 12V40A, 24V20A, 12V50A, 24V25A,12V60A,24V30A Obrázek výše je pouze

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

Záložní zdroj SinusPRO-500E

Záložní zdroj SinusPRO-500E Záložní zdroj SinusPRO-500E Obsah Obsah... 2 1. Popis zařízení... 3 1.1 Činnost zařízení... 3 1.2 Upozornění... 3 1.3 Ovládací prvky... 3 1.4 Popis displeje... 4 2. Uvedení do provozu a ovládání... 5 2.1

Více

Phocos MPPT. Maximum Power Point Tracker Příručka pro uživatele (čeština)

Phocos MPPT. Maximum Power Point Tracker Příručka pro uživatele (čeština) Phocos MPPT Maximum Power Point Tracker Příručka pro uživatele (čeština) Vážení zákazníci, děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Phocos. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte všechny

Více

AKU NABÍJEČKA 6/12V 2A

AKU NABÍJEČKA 6/12V 2A NABÍJEČKA AKU NABÍJEČKA 6/12V 2A Plně automatická 6/12V nabíječka Nejmodernější, mikroprocesorem řízená technika nabíjení série Banner ACCUCHARGER zaručuje to nejlepší nabíjení baterie, nejvyšší bezpečnost

Více

BATERIOVÝ BLESK Digitalis Pro T400, T600

BATERIOVÝ BLESK Digitalis Pro T400, T600 BATERIOVÝ BLESK Digitalis Pro T400, T600 Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek FOMEI. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál. E-mail: sls@fomei.com Webové stránky: www.fomei.com Upozornění

Více

BATIUM. Electronic Battery Charger 7/12 15/12 7/24 15/ 24 CZ V1-26/01/2017

BATIUM. Electronic Battery Charger 7/12 15/12 7/24 15/ 24 CZ V1-26/01/2017 BATIUM 1-11 73522-V1-26/01/2017 Electronic Battery Charger 7/12 15/12 7/24 15/ 24 wwwgysfr BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento návod k obsluze obsahuje pokyny o různých funkcích zařízení a bezpečnostní opatření

Více

STARTOVACÍ ZDROJE a NABÍJECKY katalog 2008-01

STARTOVACÍ ZDROJE a NABÍJECKY katalog 2008-01 STARTOVACÍ ZDROJE a NABÍJECKY katalog 2008-01 1 Nabíjecky pro bežné Pb WET akumulátory Nabíjecky v modelové rade MACH jsou vybaveny: em ukazujícím reálný nabíjecí proud, ochranou proti zkratu a prepólování

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

3. Nevystavujte tester dešti ani sněhu.

3. Nevystavujte tester dešti ani sněhu. Tester DBT 300 Instrukce: 1. Pro testování 12 V baterií s kapacitním rozsahem: SAE: 40~1200CCA DIN: 20~670 CCA IEC: 25~790 CCA EN: 35~1125 CCA CA (MCA) : 70~1440 CA (MCA) Varování!: 1. Práce v blízkosti

Více

Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10

Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10 Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10 OBSAH 1. Technické parametry...2 2. Užití nabíječe a základní popis....2 3. Nabíjecí charakteristika...2 4. Nabíjení...3 4.1. Signalizační prvky....3 5. Instalace

Více

INT. Genius BOOST+ GB40. Návod k použití. Objednací číslo ACI:

INT. Genius BOOST+ GB40. Návod k použití. Objednací číslo ACI: INT Genius BOOST+ GB40 Návod k použití Objednací číslo ACI: 1 Nebezpečí Před použitím přístroje si přečtěte a pochopte bezpečnostní instrukce. Nedodržování bezpečnostních instrukcí může vést k úrazu elektrickým

Více

Návod k použití záložních zdrojů MTN.

Návod k použití záložních zdrojů MTN. Návod k použití záložních zdrojů MTN www.zdroje.cz Rozsah dodávky: Záložní zdroj MTN... 1ks Síťová šňůra délka 1,8m (1,5m pro řadu W). 1ks Teplotní čidlo 3 m..... 1ks Svorky pro připojení baterie 0,5m

Více

PřÍRUČKA. PřIPRAVEN K POUŽITÍ PLNĚ NABITÝ CZ 9 ZÁSTRČKA* NAPÁJECÍ KABEL CTEK COMFORT CONNECT NABÍJECÍ KABEL PORUCHOVÁ KONTROLKA SNÍMAČ TEPLOTY

PřÍRUČKA. PřIPRAVEN K POUŽITÍ PLNĚ NABITÝ CZ 9 ZÁSTRČKA* NAPÁJECÍ KABEL CTEK COMFORT CONNECT NABÍJECÍ KABEL PORUCHOVÁ KONTROLKA SNÍMAČ TEPLOTY PřÍRUČKA BLAHOPřEJEME VÁM k zakoupení vaší nové profesionální nabíječky akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tato nabíječka je jednou ze série profesionálních nabíječek od společnosti CTEK SWEDEN

Více

Gel. AGM baterie. baterie % baterie %

Gel. AGM baterie. baterie % baterie % ové a AGM www.victronenergy.com 1. VRLA technologie VRLA je zkratkou pro Valve Regulated Lead Acid, což znamená, že jsou uzavřené. Plyn uniká přes bezpečnostní ventily pouze v případě selhání článku nebo

Více

Automatická nabíječka olověných akumulátorů

Automatická nabíječka olověných akumulátorů Automatická nabíječka olověných akumulátorů Návod k obsluze Tuto příručku si před použitím zařízení důkladně přečtěte v zájmu vlastní bezpečnosti Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Dodržujte základní

Více

Opti. solar + - INSTRUKCE PRO POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: celé přečtěte před použitím

Opti. solar + - INSTRUKCE PRO POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: celé přečtěte před použitím 12V 12V Opti solar Automatická solární nabíječka pro olovo-kyselinové baterie včetně solárního panelu MODEL: TM-524 (O-140 solární nabíječka s 6W solárním panelem) Automatická kontrola solárního nabíjení

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

INT. Genius BOOSTHD GB70. Návod k použití. Objednací číslo ACI:

INT. Genius BOOSTHD GB70. Návod k použití. Objednací číslo ACI: INT Genius BOOSTHD GB70 Návod k použití Objednací číslo ACI: 1 Nebezpečí Před použitím přístroje si přečtěte a pochopte bezpečnostní instrukce. Nedodržování bezpečnostních instrukcí může vést k úrazu elektrickým

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

GYSFLASH PL CZ _V1_09/08/2018

GYSFLASH PL CZ _V1_09/08/2018 1-8 GYSFLASH 30.12 PL 73502_V1_09/08/2018 www.gys.fr BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento návod k obsluze obsahuje pokyny o různých funkcích zařízení a bezpečnostní opatření. Předtím, než zapnete zařízení poprvé,

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Obj. č.: 85 70 30 Toto zařízení Vám usnadní startování motoru Vašeho vozidla po jeho dlouhém stání nebo po dlouhé zimní přestávce. Položte jednoduše tuto solární ochranu proti

Více

V ~ Úvod. Nabíječka baterií T4X pro akumulátory / baterie 1,2 Ah až 120 Ah

V ~ Úvod. Nabíječka baterií T4X pro akumulátory / baterie 1,2 Ah až 120 Ah Úvod V tomto návodu k obsluze se používaí následuící piktogramy / symboly: Čtěte návod k obsluze! W Wattů (příkon) Dodržute bezpečnostní pokyny a řiďte se upozorněními! Pozor na zranění elektrickým proudem!

Více

Solární regulátor 12V/24V 30A G921A Návod k použití

Solární regulátor 12V/24V 30A G921A Návod k použití LVR Udržovací napětí Nabíjení konst. napětím Ochrana před přepětím 12.6V ADJ 11V.13.5V; 2/24V; 13.8V ADJ 13V.15V; 2/24V; 14.4V ; 2/24V;Při napětí baterie menším než 12V se na 2hod. nabíjení zapne 16.5V

Více

FAIRSTONE SPI 12060 E 600W

FAIRSTONE SPI 12060 E 600W MĚNIČ NAPĚTÍ DC 12V / AC 230V S ČISTOU SINUSOIDOU FAIRSTONE SPI 12060 E 600W NÁVOD K POUŽITÍ ZÁRUČNÍ LIST Úvod Vážený uživateli, děkujeme Vám za zakoupení profesionálního měniče napětí značky FAIRSTONE.

Více

WOC Fig. 1 Copyright 2016 VARO

WOC Fig. 1 Copyright 2016 VARO 1 WOC210003 2 5 3 4 9 8 10 6 7 Fig. 1 Copyright 2016 VARO www.varo.com WOC210003 Fig. 2 Fig. 3 Copyright 2016 VARO www.varo.com WOC210003 Fig. 4 Fig. 5 Copyright 2016 VARO www.varo.com NABÍJECÍ SVĚTLOMET

Více

PORUCHOVÁ KONTROLKA TLAČÍTKO MODE KONTROLKA NAPÁJENÍ PROGRAM PRO BĚŽNÝ AKUMULÁTOR

PORUCHOVÁ KONTROLKA TLAČÍTKO MODE KONTROLKA NAPÁJENÍ PROGRAM PRO BĚŽNÝ AKUMULÁTOR MODE NORMAL SUPPLY SUPPLY 12V/ PŘÍRUČKA BLAHOPŘEJEME VÁM k zakoupení vaší nové profesionální nabíječky akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tato nabíječka je jednou ze série profesionálních nabíječek

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Intelligent Solar Charge Controller Uživatelská příručka Před použitím si přečtěte tento návod. Obsah 1. Informace o výrobku 3 2. Instalace 4 3. Provoz 5 4. Závady a jejich odstranění 10 5. Technická data

Více

Inteligentní regulátor solárního nabíjení. Uživatelský manuál

Inteligentní regulátor solárního nabíjení. Uživatelský manuál Inteligentní regulátor solárního nabíjení Uživatelský manuál Předtím než začnete tento produkt používat, pozorně si přečtěte tento manuál. Obsah 1. Úvod k produktu 2. Instalace 3. Provoz 4. Běžné závady

Více

Xiaomi Power Bank. uživatelská příručka

Xiaomi Power Bank. uživatelská příručka Xiaomi Power Bank uživatelská příručka ã2017 Pokyny k bezpečnosti Pokud Power Bank nepoužíváte, odpojte jej od zásuvky. Je-li plně nabitý Power Bank ponechán bez použití, dojde po čase k jeho samovolnému

Více

Startovací a nabíjecí zařízení BBSL430

Startovací a nabíjecí zařízení BBSL430 Version 1.3 česky Startovací a nabíjecí zařízení BBSL430 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 112 62 Art.-Bez.: BBSL430 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné

Více

MPPT Solární regulátor. MT2410 Uživatelský manuál

MPPT Solární regulátor. MT2410 Uživatelský manuál MPPT Solární regulátor MT2410 Uživatelský manuál Režim MT2410 Napětí baterie 12V 24V Max. výkon FV panelu 130W 260W Nabíjecí proud 10A Vybíjecí proud 10A Max. napětí na solar. vstupu 150V Vážený zákazníku:

Více

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka 35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka Měnič z 1 V DC na AC Automatické 3-fázové nabíjení baterií 1 V Funkce zálohovaného zdroje (UPS) Uživatelská příručka Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě

Více

NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ ELEKTRONICKÁ 12/24 V 230V

NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ ELEKTRONICKÁ 12/24 V 230V NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ ELEKTRONICKÁ 12/24 V 230V 51.08-AN-1224-EL 1) vypínač ON/OFF 2) spínač BOOST 3) kontrolka připojení k síti - POWER 4) kontrolky 12/24 V 5) kontrolka nabíjení - CHARGING 6) kontrolka

Více

WOC Fig. 1 Copyright 2016 VARO

WOC Fig. 1 Copyright 2016 VARO 1 2 3 4 5 6 Fig. 1 Copyright 2016 VARO www.varo.com Fig. 2 Copyright 2016 VARO www.varo.com NABÍJECÍ SVĚTLOMET LED 10W 1 OBLAST POUŽITÍ CS Použití ve vnějším nebo vnitřním prostoru, tedy na stavbě, na

Více

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel CZ Návod k obsluze Nabíječka akumulátoroů 42,0410,1280 012005 NĚMČINA VÁŽENÝ

Více

Měřič impedance. Návod k použití

Měřič impedance. Návod k použití Měřič impedance Návod k použití Bezpečnostní upozornění Před použitím měřicího přístroje si důkladně přečtěte tento návod. Měřicí přístroj používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Nepoužívejte

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 11 01 73 Tento regulátor nabíjení je vybaven přepínačem pro nabíjení akumulátorů s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V a s ochranou proti podvybití (úplnému vybití) nabíjeného akumulátoru.

Více

Symboly: Přečtěte si návod k použití. Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí. Pouze pro země EU

Symboly: Přečtěte si návod k použití. Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí. Pouze pro země EU Návod k použití Symboly: Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při použití nástroje setkat. Je důležité, abyste dříve, než s ním začnete pracovat, pochopili jejich význam. Přečtěte si návod

Více

Návod k obsluze. AEG Protect Alpha Napájecí zdroj

Návod k obsluze. AEG Protect Alpha Napájecí zdroj 1 Český jazyk 2 Návod k obsluze AEG Protect Alpha Napájecí zdroj Obsah 1. Bezpečnost upozornění 2. Úvod 3. Odstraňování závad 4. Popis systému 4.1. Kontrola 4.2. Napájení 4.3. Umístění 4.4. Připojení 4.5.

Více

NÁVOD K OBSLUZE NABÍJEČKA BATERIÍ BX-1 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NABÍJEČKA BATERIÍ BX-1 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Manuál. Blue Power IP65 nabíječka 12/5 24/5 12/7 24/8 12/10 12/15

Manuál. Blue Power IP65 nabíječka 12/5 24/5 12/7 24/8 12/10 12/15 CZ Manuál Blue Power IP65 nabíječka 12/5 24/5 12/7 24/8 12/10 12/15 Obsah 1. Stručná uživatelská příručka... 2 2. Důležité vlastnosti a fakta... 3 2.1 Ultra vysoce efektivní zelená nabíječka baterií 3

Více