Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚNOR

2 1. ÚVOD Rok 2009 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých činností fakulty vzhledem ke snahám o další rozvoj fakulty. V roce 2009 došlo k dokončení a přestěhování několika laboratoří do objektu budovy H Pasteurova ulice. Současně byla provedena rekonstrukce výtahu a zahájeny práce na přestavbě suterénu pro další laboratoře fakulty se záměrem vytvoření Vědeckotechnického parku s termínem otevření na jaře Laboratoře i výuka byly podpořeny nákupem dalšího vybavení včetně softwarového. Úspěšně proběhla akreditace 2 studijních programů s 5-ti novými studijními obory. Fakulta při přijímacím řízení k překročila poprvé počet pěti set studentů s 526 fyzickými studenty. Velice dobře se zařazuje do studia doktorský studijní program, kdy proběhly úspěšné obhajoby rešerší, a řada studentů splnila požadované zkoušky studia. Při přijímacím řízení se projevil stálý zájem o studium akreditovaných studijních programů, bylo přijato přibližně 80 % zájemců o studium. V oblasti vědy a výzkumu pokračovalo řešení 2 projektů GA ČR, kdy 2 projekty byly ukončeny v prosinci 2008, od 1. ledna 2009 bylo zahájeno řešení nového projektu. Nadále se velmi úspěšně rozvíjí výzkum pro průmysl, kde dochází k výraznému navýšení získaných prostředků IDEAL Trade Service, spol. s r. o., RONAL CR s. r. o., ŠKODA AUTO a. s., Dalkia Česká republika a. s. Alcan Děčín Extrusions s. r. o. a další. Do grantových soutěží byl podán výrazně vyšší počet návrhů v porovnání s předchozími roky. Bohužel se stále nedaří radikálně zvýšit počet řešených projektů. V rámci ostatních projektů byl předložen projekt OP VK a řada projektů FRVŠ k podpoře výuky na fakultě. V oblasti vědy, výzkumu a grantové činnosti bylo řešeno 5 projektů 3 GA ČR a 2 projekty Visegrád. Dále byl řešen projekt Města Ústí nad Labem, 1 rozvojový projekt a fakulta spolupracovala na řešení 2 projektů OP VK. Pracovníci ústavu úspěšně prezentovali svoje práce na konferencích v ČR, v zahraničí a v odborném tisku. Fakulta se zúčastnila veletrhu For Industry v Praze jako vydavatel časopisu Strojírenská technologie a člen České společnosti strojírenské technologie. Na jaře 2009 byly vydávané časopisy Strojírenská technologie a Manufacturing Technology zařazeny mezi recenzované časopisy ČR. Fakulta se také aktivně podílela na 5. ročníku kongresu ICPM ve Vysokých Tatrách, byla realizována význačná mezinárodní konference Aluminium a konference DTDT. Při výběrovém řízení byl přijat 1 profesor na 20% úvazek, z fakulty odešel 1 docent zpět do zahraničí. V oblasti spolupráce s podniky bylo realizováno několik kurzů celoživotního vzdělávání, došlo k navýšení prací v oblasti prováděného výzkumu pro průmysl. Nadále se rozvíjel úzký kontakt s univerzitou v Högskolan Kristianstad ve Švédsku, kde studenti 2. ročníku studia absolvovali krátký pobyt, byla podepsána nová smlouva s Liverpool University, Anglie. Rok také charakterizovala bohužel řada neúspěchů stále trvá nedostatečné prostorové zajištění, problémy s místem pro laboratoře. Výuka probíhala jako v roce 2008 na 6-ti místech v Ústí nad Labem budova Na Okraji, budova Za Válcovnou, koleje UJEP, aula FUD, laboratoře Střední průmyslové školy a budova H v budovaném kampusu. Celý rok byla otázka prostorového zajištění fakulty řešena jen s malým úspěchem. V závěru bylo odstoupeno od podání projektu MPO OP PI z finančních nároků daných vyhlášením projektu, rozvoj výzkumu zejména v souvislosti s novým hodnocením RVVV je stále nedostatečný. 2

3 2. STRUKTURA A ORGÁNY FAKULTY 2.1. STRUKTURA FAKULTY Děkan fakulty Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy Proděkan pro rozvoj a informatizaci Proděkan pro studium a pedag. činnost Tajemník Sekretariát děkana asistent děkana Informační centrum Studijní oddělení Referát pro vědu a výzkum Sekretariát kateder Zástupce v akademickém senátu UJEP Ediční oddělení Referent Erasmus Prof. Dr. Ing. František Holešovský Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. Ing. Tomáš Hrala PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. Mgr. Jan Černý Romana Kuklíková Bc. Jan Povolný Soňa Olivová Bc. Michaela Valášková Jindřiška Smutná Bc. Ingrid Kvapilová PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D. Ing. Nataša Náprstková, PhD. Bc. Martin Nociar Bc. Martin Svoboda Mgr. Jiří Břehovský Bc. Michaela Valášková Vedoucí kateder: Technologií a materiálového inženýrství Strojů a mechaniky Managementu a ekonomiky podniku Aplikovaných disciplín Doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D. Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. Ing. Jiří Moravec, PhD., MBA PhDr. Jan Novotný, PhD. 3

4 2.2. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA FAKULTY 2.3. AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY Komora Komora akademických pracovníků Komora studentská Personální obsazení JUDr. ThMgr. Milan Zamrazil předseda Ing. Lucie Povolná PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Mgr. Markéta Bartošová-Tautrmanová Mgr. Irena Hralová Ing. Blanka Skočilasová Bc. Jan Faust Ing. Tomáš Hašek Bc. Lukáš Kolda 4

5 2.4. VĚDECKÁ RADA FAKULTY Personální obsazení Prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, MBA, CSc. Prof. Dr. Ing. František Holešovský Prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc. Prof. Ing. Karel Jandečka, CSc. Prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. Doc. Ing. Jan Kout, CSc. Prof. Ing. Karel Macík, CSc. Prof. Ing. Jan Mádl, CSc. Doc. Ing. Štefan Michna, PhD. Ing. Jiří Moravec, Ph.D. MBA Prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD. Prof. Ing. Michal Obmaščík, CSc. Prof. Ing. Přemysl Pokorný, CSc. Dr. Ing. Pavel Polach Ing. Štěpán Popovič, CSc., Dr.h.c. Doc. Ing. Štefan Segla, CSc. Doc. Ing. Karel Sellner, CSc. Prof. RNDr. Bruno Sopko, DrSc. Doc. Ing. Josef Soukup, CSc. Doc. Ing. Jaroslav Šípal, PhD. Dr. Ing. Helena Sjölander Doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc. Ing. Tomáš Vysloužil, PhD. Domovská instituce Profesor VŠE Praha, obor ekonomika, zaměření na rozhodovací procesy a metody rozhodování Děkan FVTM, obor strojírenská technologie Vedoucí katedry mechanické technologie, FS VŠB TU v Ostravě, obor strojírenská technologie Vedoucí útvaru vzdělávání, Škoda Auto Mladá Boleslav, obor personalistika, management Profesor, Katedra technologií a materiálového inženýrství FVTM, profesor, FSZČU v Plzni, obor strojírenská technologie Profesor, Ústav strojírenské technologie, VUT v Brně, obor strojírenská technologie Docent, Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, obor mechanika Profesor, Ústav ekonomiky a řízení podniku, FS, ČVUT v Praze, obor ekonomie Profesor, Katedra technologií a materiálového inženýrství FVTM, profesor, FS ČVUT v Praze, obor strojírenská technologie Vedoucí katedry technologií a materiálového inženýrství FVTM, Al materiály, hutnictví kovů, strojírenské technologie Vedoucí katedry Managementu a ekonomiky podniku FVTM (od 09/2008), obor ekonomika podniku Děkan Fakulty výrobných technológií v Prešově, obor výrobní stroje a zařízení Fakulta mechatroniky, TU v Trenčíně, obor strojírenská technologie Vedoucí katedry výrobních systémů, FS TU v Liberci, obor konstrukce strojů a zařízení Vedoucí Výzkumu materiálů a strojírenství, Škoda výzkum, s.r.o., Plzeň, obor konstrukce, mechanika Generální ředitel Glaverbel Czech, a.s., Teplice, obor management TU Liberec, Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti, obor aplikovaná mechanika Vedoucí katedry managementu a ekonomiky podniku FVTM (do 08/2008), obor ekonomika podniku Profesor FS ČVUT v Praze, člen výzkumu EU v CERNu, obor aplikovaná fyzika Vedoucí katedry strojů a mechaniky FVTM, obor mechanika, konstrukce Docent, Katedra strojů a mechaniky, FVTM, obor elektrotechnika a automatizace Vedoucí katedry, Kristianstad University, Švédsko, obor management Prorektorka pro vnější vztahy UJEP, obor ekonomika Proděkan pro vědu a vnější vztahy FVTM, obor mechanika, počítačové modelování 5

6 PRŮMYSLOVÁ RADA FAKULTY Personální obsazení Ing. Svatopluk Dvořák Ing. Rudolf Jung Ing. Ladislav Kočí Ing. Jaroslav Koloc, Ph.D. Ing. Jiří Mlejnek Ing. Ladislav Oršula Ing. Jan Rýdl PaedDr. Libor Sehnal Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Ing. Petr Zahálka Ing. Josef Zetek Ing. Miroslav Zíbar Prof. Dr. Ing. František Holešovský Ing. Tomáš Hrala Ing. Tomáš Vysloužil, PhD. Domovská instituce Materialise Ústí nad Labem (ředitel) Okresní hospodářská komora (předseda) MĚĎ Povrly (ředitel) Škoda Auto Mladá Boleslav KOVOS Dobkovice (ředitel) Alcan Děčín Extrusions s. r. o. (ředitel pro personalistiku a IS) TOS Varnsdorf (předseda představenstva) AGC Flat Glass Czech (personální ředitel) Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (ředitel) Mitutoyo Czech (ředitel) SD - 1. strojírenská, a. s. Bílina (ředitel a předseda představenstva) KS Komořany (ředitel) děkan FVTM proděkan pro rozvoj a informatizaci FVTM proděkan pro vědu a vnější vztahy FVTM 2.5. DISCIPLINÁRNÍ KOMISE FAKULTY Předseda: Členové: PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Ing. Nataša Náprstková Petr Kaucký Jiří Langhammer Michal Lattner STIPENDIJNÍ KOMISE FAKULTY Předseda: Členové: PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. Soňa Olivová Ing. Marcela Faltýnová Bc. Jan Faust Bc. Lukáš Kolda KOMISE IT FAKULTY Vedoucí: Členové: Bc. Tomáš Hrala Bc. Jan Povolný Mgr. Jan Černý Miroslav Sláma EDIČNÍ KOMISE Předseda: Členové: Ing. Tomáš Hrala Mgr. Jiří Břehovský Mgr. Jan Černý Miroslav Sláma 6

7 2.6. ZASTOUPENÍ FAKULTY V REPREZENTACI ČESKÝCH VŠ, V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH A V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH Organizace Stát Status Okresní hospodářská komora v Mostě ČR člen Česká společnost strojírenské technologie ČR člen Společnost pro mechaniku 2.7. ZASTOUPENÍ ŽEN V AKADEMICKÝCH ORGÁNECH FAKULTY V otázkách zastoupení žen v akademických orgánech fakulty je ctěn princip rovného přístupu, bez rozdílu pohlaví. Ze šesti členů komory AP AS fakulty jsou 4 ženy, ve studentské komoře není žena, z důvodu jejich velmi nízkého podílu zastoupení mezi studenty fakulty. V dalších orgánech jsou ženy zastoupeny takto: - 4 ženy v AS FVTM, - 1 žena v AS UJEP, - 1 žena ve Vědecké radě fakulty, - 3 ženy v komisích fakulty. 3. STUDIUM 3.1. SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ Kód stud. programu Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích Typ 1) a forma 2) studia B M, N P FS B2303 Strojírenská technologie 2303R008 Řízení výroby 3 P, K B2303 Strojírenská technologie 2303R012 Management sklářství a plastikářství 3 P B2341 Strojírenství 2341R003 Zabezpečení výroby 3 P B2341 Strojírenství 2341R004 Materiály a technologie v dopravě 3 P, K B7507 Specializace v Technická výchova se zaměřením na 7507R051 pedagogice vzdělávání 3 P N2303 Strojírenská technologie 2303T011 Příprava a řízení výroby 2 P, K N2341 Strojírenství 2341T004 Materiály a technologie v dopravě 2 P, K P2303 Strojírenská technologie 3 P, K 1) Typ B bakalářský, M magisterský, N navazující magisterský, P doktorský 2) Forma studia P prezenční, K - kombinované 7

8 Počet akreditovaných studijních programů Skupiny studijních programů Studijní programy/studijní obory Celkem studijních bak. mag. mag. nav. dokt. programů/oborů technické vědy a nauky 2/4 2/2 1/1 5/7 pedagogika, učitelství a sociál. péče 1/1 1/1 Celkem Pozn.: Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů studprog : Přírodní vědy a nauky 11 až 18; technické vědy a nauky, 21 až 39; zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53; společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74; ekonomie 62; pedagogika, učitelství a sociální péče 75; vědy a nauky o kultuře a umění 81 a NOVÉ BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ, DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ AKREDITOVANÉ V ROCE 2009 Bakalářské studijní programy Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru B2303 Strojírenská technologie 2303R012 Management sklářství a plastikářství (změna názvu) B2341 Strojírenství 2341R004 Materiály a technologie v dopravě Navazující magisterské studijní programy Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru N2303 Strojírenská technologie 2303Z011 Příprava a řízení výroby (KS) 3.3. STUDIJNÍ PROGRAMY REALIZOVANÉ MIMO SÍDLO UJEP Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru B2303 Strojírenská technologie 2303R008 Řízení výroby 3.4. PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počet kurzů celoživotního vzdělávání Skupiny studijních programů Kurzy orientované na výkon povolání Kurzy zájmové U3V Celkem do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. do 100 hod. více technické vědy a nauky Celkem Kurz s tématem: Metalografie a fraktografie praktické ukázky práce na přístrojích v NDT a Metalografické laboratoří, pořádáno pro společnost Behr Czech s. r. o. 2. Kurz s tématem: Metalografie a fraktografie, pořádáno pro společnost Alcan Děčín Extrusions s.r.o. 3. Kurz s tématem: Technické materiály, pořádáno pro společnost Black&Decker (Czech) s. r. o. Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání Skupiny studijních programů Kurzy orientované na výkon povolání Kurzy zájmové U3V Celkem do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. do 100 hod. více technické vědy a nauky Celkem

9 3.5. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Podle skupin kmenových oborů Skupiny oborů Počet Podaných přihlášek 1) Přihlášených 2) Přijetí 3) Přijatých 4) Zapsaní 5) technické vědy a nauky Celkem Vysvětlivky: 1) Počet všech podaných přihlášek. 2) Počet uchazečů o studium. Vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuty vícenásobné přihlášky. 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 5) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně zapsaní POČTY STUDENTŮ BAKALÁŘSKÉHO, MAGISTERSKÉHO A DOKTORSKÉHO STUDIA Podle skupin kmenových oborů k Studenti ve studijním programu Skupiny studijních programů bak. mag. mag. nav. dokt. Celkem P K P K P K P K technické vědy a nauky Celkem *) z toho 34 osob na krátkodobý příjezd 3.7. POČTY ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Podle skupin kmenových oborů k Skupiny oborů Zahraniční studenti ve studijním programu z toho krátkodobý bak. mag. mag. navaz. dokt. Celkem studijní pobyt technické vědy a nauky Celkem POČTY ABSOLVENTŮ V BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH (od do ) Podle skupin kmenových oborů Skupiny studijních programů Absolventi ve studijním programu bak. mag. mag. nav. dokt. P K P K P K P K technické vědy a nauky Celkem Celkem absolv ABSOLVENTI V roce 2009 absolvovalo celkem 60 studentů fakulty. V bakalářských studijních programech a oborech 13 v prezenční formě a 18 v kombinované formě, v navazujícím magisterském studijním programu Příprava a řízení výroby s titulem inženýr pak absolvovalo 29 studentů. Zaměření studia, koncepce fakulty ve vztahu ke 9

10 studijním programům a v neposlední řadě pak profily absolventů vycházejí ze spolupráce s podniky regionu prostřednictvím Průmyslová rady FVTM jakožto poradního orgánu děkana s cílem uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Po celou dobu působení fakulty a jejího předchůdce ÚTŘV vychází ze statistik úřadu práce pouze několik absolventů, kteří po ukončení studia nenalezli uplatnění, avšak většinou se jedná o přechodnou nezaměstnanost krátkodobou. Mnoho absolventů nachází uplatnění v podnicích, kde se projevuje příliv zahraničních investorů do regionu, a někteří absolventi nachází uplatnění v zahraničí. V květnu bylo realizováno každoroční setkání absolventů fakulty a ÚTŘV, což lze chápat jako platformu pro spolupráci v oblasti výměny zkušeností, informací, nápadů a postřehů vedoucích ke zkvalitnění studia POČTY NEÚSPĚŠNÝCH STUDENTŮ V BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH (od do ) Podle skupin kmenových oborů Neúspěšní studenti ve studijním programu Skupiny studijních programů bak. mag. mag. nav. dokt. Celkem P K P K P K P K technické vědy a nauky Celkem Důvody ukončení studia mimo absolvování studia Důvody bak. mag. UJEP nav. mag. dokt. Celkem P K P K P K P K Zanechání studia ( 56, odst. 1a) Ukončení pro nesplnění stud. Podmínek Vyloučení ze studia Úmrtí Přestup na jiný stud. program (školu, fakultu) Převedení na jiný stud. program ze zákona Celkem Vysvětlivky: P prezenční forma studia K kombinovaná forma studia VYUŽÍVÁNÍ KREDITNÍHO SYSTÉMU Studijní programy fakulty mají zaveden kreditní systém, který je kompatibilní s ECTS. V systému ECTS jsou kurzy hodnoceny svou náročností a pro plné uplatnění například v rámci výměnných programů je uplatňován transfer hodnocení kontrol studia při provázanosti se systémem studijní agendy STAG. V roce 2009 získala UJEP prestižní certifikát DS Label (DIPLOMA SUPPLEMENT Dodatek diplomu), který je jedním ze základních kritérií kvality vysoké školy a její připravenosti k naplnění společných cílů v evropském prostoru terciárního vzdělávání, FVTM v součinnosti s UJEP reflektuje na požadavky této certifikace. 10

11 4. KVALITA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 4.1. ŘÍZENÍ A INTEGRACE FAKULTY Fakulta má vytvořeno plně funkční řízení. V čele fakulty je děkan s kolegiem tvořeným třemi proděkany. Hospodaření a ekonomickou stránku fakulty zabezpečuje tajemník fakulty. Ve druhém stupni řízení jsou katedry v čele s vedoucími kateder. Hospodaření fakulty je jednotné, katedry vytváří pouze nákladová střediska. Uvedené uspořádání dává přehled o čerpání finančních prostředků jednotlivou katedrou a toto čerpání lze následně porovnávat s výkony katedry. Ve vedení fakulty ani kateder nedošlo v roce 2009 k žádným změnám. Řešení rozvoje laboratoří, výuky v investiční i neinvestiční oblasti je centrální. Na poradách vedení a vedoucích kateder jsou určeny priority a prostředky jsou centrálně rozděleny a určeny na jednotlivé nákupy zařízení, přístrojů, knih atd. Vedoucí kateder na základě výkonů členů kateder navrhují pravidelné a mimořádné odměny. V případě řešení výzkumu, realizace kurzů CŽV a jiných prací pro průmysl jsou katedry finančně motivovány k uvedeným činnostem. Všichni vedoucí pracovníci mají danou pracovní náplň, je vytvořen funkční systém rezortů jednotlivých proděkanů a tajemníka fakulty. Problémem řízení fakulty je vysoká roztříštěnost pracovišť a nedostatečný kontakt mezi zaměstnanci. Fakulta má zaměstnance v objektu laboratoří a dílen Za Válcovnou, v hlavní budově Na Okraji a v budově H vytvářeného kampusu univerzity. Výuka probíhá na dalších třech místech koleje univerzity, laboratoře SPŠSE v Resslově ulici a aule Fakulty umění a designu. Uvedená roztříštěnost klade dlouhodobě vysoké nároky na řízení fakulty, tvorbu rozvrhů a další činnosti. Fakulta je organizačně začleněna mezi složky Univerzity J. E. Purkyně, děkan fakulty má pravomoci předané v rámci univerzity. Statutárním zástupcem je rektor UJEP ÚDAJE O FINANČNÍ KONTROLE Pravidla finanční kontroly na UJEP stanoví směrnice rektorky 1/05, podle které je prováděna předběžně, průběžně a následně. Dále útvar interního auditu, který na základě pověření rektorky provádí audity určených oblastí. Kromě toho provádí kontroly samostatně také místně příslušný FÚ a autonomní kontroly také jednotlivý poskytovatelé finančních prostředků, především MŠMT a zástupci EU fondů SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI, STIPENDIA A PODPORA STUDENTŮ Studentům jsou na základě žádosti vyplácena ubytovací a sociální stipendia, jejich přiznání se řídí Stipendijním řádem UJEP, Směrnicí rektorky č. 7/2007 k přiznávání a výplatě sociálních stipendií a Směrnicí rektorky č. 5/2008 k podávání žádostí o ubytovací stipendium a poskytování ubytovacího stipendia. V roce 2009 splnilo podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia 42 studentů fakulty a podmínky pro přiznání sociálního stipendia splnilo 7 studentů fakulty. 11

12 4.4. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI ZAMĚSTNANCŮ Sociální záležitosti zaměstnanců jsou řešeny vstřícností při vzniku problémů. V rámci UJEP je vytvořen systém příspěvků na penzijní pojištění a jednorázové podpory ve formě UNI šeků. Členové odborové organizace mají možnost účasti pořádaných výletů několikrát ročně. Stravování zaměstnanců je řešeno možností nákupu obědů v menze univerzity, zaměstnanci na odloučených pracovištích mají zajištěn dovoz jídla KVALIFIKAČNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ (k ) Věková a kvalifikační struktura akad. pracovníků Akademičtí pracovníci Vědečtí Věk profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři pracovníci celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy do 29 let let let let let nad 70 let Celkem Rozsah úvazků akademických pracovníků Úvazek Celkem Prof. Doc. Ostatní DrSc. CSc. Dr., Ph.D. do 30 % do 50 % do70 % do 100 % CELKOVÝ PŘEPOČTENÝ POČET AKADEMICKÝCH A NEAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ (k ) Celkový a přepočtený počet akademických a neakademických pracovníků Kategorie počet Akademičtí pracovníci Profesoři evidenční 7 přepočtený 4,6 Docenti evidenční 7 přepočtený 5,1 Odborní asistenti evidenční 22 přepočtený 17,58 Asistenti evidenční 1 přepočtený 0,8 Lektoři evidenční 0 přepočtený 0 12

13 Celkem AP evidenční 37 přepočtený 28,08 Neakademičtí prac. evidenční 16 přepočtený 15,75 Celkem AP + NAP evidenční 53 přepočtený 43,83 Vývoj počtu akademických pracovníků v letech Kategorie počet Profesoři evidenční přepočtený 2,7 3,9 4 3,25 4,5 4,6 Docenti evidenční přepočtený 3, ,1 5,9 5,1 Odborní asistenti evidenční přepočtený 16,3 15,3 21,7 17,95 18,6 17,58 Asistenti evidenční přepočtený ,8 Lektoři evidenční přepočtený Celkem AP evidenční přepočtený 23,5 23,2 29,7 28, ,08 Kvalifikační růst pracovníků FVTM Habilitační řízení Obor Rok Ph.D., CSc. Rok PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. Inženýrská pedagogika Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD. Materiály Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. CAM Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. Mechanika Jmenovací řízení Obor Rok Ph.D., CSc. Rok Doc. Ing. Štefan Michna, PhD. Strojírenská technologie Doc. Ing. Josef Soukup Mechanika Doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc. Matematika Doktorský studijní program studium na jiné VŠ Jmenovací řízení Místo studia Obor Rok zahájení Rok ukončení Ing. Petr Majrich TU Liberec Strojírenská technologie Doktorský studijní program interní studium Jmenovací řízení Rok zahájení Předpokládaný rok ukončení Ing. Viktorie Vajsová Ing. Blanka Skočilasová Ing. Martin Novák Ing. Daniela Vysloužilová

14 4.7. ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY UCHAZEČŮ/STUDENTŮ Podmínky/přístup do objektů pro tělesně handicapované studenty: Bezbariérový přístup má laboratorně-dílenský komplex v ulici Za Válcovnou, budova H kampusu v ulici Pasteurova, částečně dvě učebny v přízemí kolejí Klíše. Do vyšších pater objektu Na Okraji není bezbariérový přístup vytvořen. Podmínky pro studium handicapovaných: Studium je otevřeno pro všechny uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení. Další možnosti podpory: Ke studentům, kteří se dostanou do obtížné sociální situace, je přistupováno individuálně. Pracoviště fakulty vypisují místa pomocných pedagogických i vědeckých sil a umožňují tak studentům získat další finanční prostředky MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI Podpora mimořádně nadaných studentů byla v roce 2009 realizována následujícími: - Mimořádně nadaní studenti jsou zapojováni do výzkumné a vědecké činnosti fakulty, jsou jimi obsazována místa pomocných vědeckých a pedagogických sil. V roce 2009 bylo za tuto práci studentům vyplaceno celkem ,- Kč. - Práce studentů při dosažení mimořádných výsledků i významných prospěchových výsledků je hodnocena také mimořádným stipendiem. V roce 2009 bylo mimořádné stipendiem vyplaceno ve dvou termínech, v dubnu bylo ohodnoceno 33 studentů při celkové vyplacené částce ,- Kč, v listopadu bylo ohodnoceno 13 studentů při celkové vyplacené částce ,- Kč. - Podmínky pro prospěchové stipendium dle stipendijního řádu UJEP splnili dva studenti a bylo za rok 2009 vyplaceno ve výši ,- Kč. - Ceny děkana za vynikající výsledky u SZZ získalo šest studentů ve výši ,- Kč. - Mimořádné stipendium ve výši ,- Kč za vítězství ve studentské vědecké soutěži Škoda-Auto získal Ing. Martin Novák. - Stipendiem starosty městského obvodu Ústí n. L. - Střekov Vlastimila Žáčka ve výši Kč byla oceněna Ing. Viktorie Vajsová. - Stipendium senátora MUDr. Pavla Sušického ve výši Kč získal Veikko Shalimba. - Na ocenění Dobrý list komory byl navržen a získal jej Ing. Tomáš Hašek PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S ÚSTECKÝM KRAJEM Odborná spolupráce na fakultě byla v roce 2009 realizována zejména s těmito subjekty: název firmy, instituce AGC Flat Glass Czech, a. s. Alcan Děčín Extrusinos, s. r. o. Black & Decker, a. s. BMD, a. s. ČEZ Distribuce, a. s. Dalkia Česká republika, a.s. Hetal DC Chart Ferox, a. s. KS Kolbneschmidt Czech Republic, a. s. Materialise Czech TOS Varnsdorf, a.s Město Ústí nad Labem, magistrát Úřad práce města Ústí nad Labem sídlo Teplice Děčín Trmice Ústí nad Labem Teplice Děčín Ústí nad Labem Křešice Děčín Trmice Ústí nad Labem Velké Březno Varnsdorf Ústí nad Labem Ústí nad Labem 14

15 SPOLUPRÁCE S AKADEMIÍ VĚD ČR Součásti spolupracovaly s těmito pracovišti Akademie věd ČR: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Praha PROPOJENÍ TEORIE A PRAXE NA FAKULTĚ Nositel spolupráce Předmět spolupráce Partner Výstup děkanát, katedra atp. Katedra strojů a mechaniky konkrétní popis spolupráce, např.: Zaměstnávání absolventů/bakalářské práce/statistický průzkum výzkum, kurzy, DP název firmy, instituce Dalkia Česká republika, a. s. konkrétní výstup, např.: Nabídka pracovních míst, přednášky odborníků/návrh a oponentura BP, DP/sběr dat pro statistický průzkum Kurz tech. angličtiny, výzkum. Zpráva, dipl.práce výzk. zpráva, diplomové práce Katedra technologií a materiálového inženýrství výzkum ŠKODA AUTO, a. s. Katedra technologií a výzkum, exkurze, průmyslová materiálového inženýrství rada TOS Varnsdorf, a. s. výzk. zpráva Katedra strojů a mechaniky výzkum, praxe, DP, přednášková činnost Chart Ferox, a. s. výzk. zpráva Katedra technologií a materiálového inženýrství výzkum Ronal CR, s. r. o. výzk. zprávy Katedra technologií a KS Kolbenschmidt výzk. zprávy, diplomové výzkum, praxe, DP materiálového inženýrství Czech Republic, a. s. práce, disertační práce Katedra technologií a materiálového inženýrství výzkum BMD a. s. Teplice výzk. zpráva Katedra strojů a mechaniky výzkum Kybertec Chrudim projekt MPO Katedra technologií a výzkum, praxe, DP, granty, projekt MPO, diplomové AGC Flat Glass Teplice materiálového inženýrství přednášková činnost, exkurze, práce Katedra technologií a výzkum, DP, technické Alcan Děčín Extrusions, materiálového inženýrství poradenství s. r. o. výzk. zpráva Katedra technologií a materiálového inženýrství výzkum ITS Brno, s. r. o. výzk. zpráva Katedra technologií a materiálového inženýrství výzkum BXB Group s.r.o. Výzkum probíhá Katedra technologií a materiálového inženýrství výzkum Koma s. r. o. Výzkum probíhá Katedra technologií a materiálového inženýrství, měření, výzkum, přednášky Black & Decker výzk. zpráva, měřicí protokoly Katedra strojů a mechaniky Katedra technologií a Časopis strojírenské Svaz strojírenské materiálového inženýrství technologie technologie časopis Katedra strojů a mechaniky Pevnostní zkoušky Hetal DC Protokoly o měření Katedra managementu a ekonomiky podniku Redakční rada časopisu CDV Brno Časopis Doprava Katedra managementu a Časopis Nová železniční Redakční rada časopisu KPM Brno ekonomiky podniku technika 15

16 5. INTERNACIONALIZACE 5.1. ZAPOJENÍ DO MEZINÁRODNÍCH AKTIVIT PRIMA SPOLUPRÁCE NA ZÁKLADĚ SMLUV PROGRAMY EU Projektové naplnění v r Program Erasmus Comenius Grundtvig Leonardo da Vinci Počet projektů Počet vyslaných studentů/počet studentoměsíců 1/4 Počet přijatých studentů/počet studentoměsíců 6/24 Počet vyslaných ak. prac./počet učitelotýdnů 11/11 Počet přijatých ak. prac./počet učitelotýdnů 7/7 Dotace (v tis. Kč) OSTATNÍ PROGRAMY Ostatní programy Program Ceepus Aktion Ostatní Počet projektů Počet vyslaných studentů/celkový počet studentoměsíců Počet přijatých studentů/celkový počet studentoměsíců Počet vyslaných AP/celkový počet učitelotýdnů Počet přijatých AP/celkový počet učitelotýdnů 2/8 Dotace (v tis. Kč) 59 Pozn.: Ve sloupci Ostatní uveďte všechny programy VVŠ, které není možno jinak zařadit 5.2. NABÍDKA CIZOJAZYČNÉ VÝUKY Přehled studijních programů akreditovaných v cizím jazyce, podle skupin kmenových oborů k Na FVTM nejsou akreditovány studijní programy v cizím jazyce ČLENSTVÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. IGIP (Mezinárodní společnost pro inženýrskou pedagogiku) PhDr. Jan Novotný, Ph.D. IGIP IGIP (Mezinárodní společnost pro inženýrskou pedagogiku) Prof. František Holešovský - redakční rada časopisu International Journal of Nanotechnology, USA Ing. Jiří Moravec, Ph.D. redakční rada časopisu International Journal of Ecology & Development, India Prof. Ing. Jan Mádl, CSc. redakční rada časopisu Manufacturing Engineering, Prešov, SK Doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D. - redakční rada časopisu Transactions of the Universites of Košice, SR 16

17 5.4. PLNĚNÍ HLAVNÍCH ZÁMĚRŮ V OBLASTI INTERNACIONALIZACE Erasmus - mobilita Akad. rok Výjezdy Příjezdy Studenti Akad. pracovníci Studenti Akad. pracovníci 2004/ / / / / Rozvojové programy MŠMT Rok 2004/ / / / /2009 Výjezdy Příjezdy Studenti Akad. pracovníci Studenti Akad. pracovníci Vládní stipendia Výjezdy Příjezdy Rok Studenti Akad. pracovníci Studenti Akad. pracovníci 2004/ / / / / ÚČAST NA KONFERENCÍCH A SEMINÁŘÍCH 1. únor 2009, konference, Nástroje 2009, Zlín (přednáška) Ing. Novák 2. březen 2009, Prezentace výzkumu a přístrojů pro gymnázium Děčín (přednáška) Ing. Novák 3. duben přednáška na semináři veletrhu For Industry, Praha-Letňany, PVA Prof. Holešovský, Prof. Mádl, Ing. Novák 4. duben 2009, Prezentace výzkumu a přístrojů v ArcelorMittal, Ústí n. L. (přednáška) - Ing. Novák 5. duben 2009, prezentace výzkumu a přístrojů KTMI zástupcům spol. Alcan Děčín (přednáška) Ing. Novák 6. květen 2009, Den vědy na UJEP ukázka přístrojů NDT (přednáška) Ing. Novák 7. květen th International Conference Automation in Production Planning and Manufacturing, University of Žilina, Slovak Republic, 2009 Ing. Náprstková, Ph.D., Ing. Vajsová 8. III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів Волинь, Volyn National University Lutsk, Ukraine, Ing. Vajsová 9. červen 2009, Seminář o měření a testování v energetice a průmyslu, Bystřice n. P. (přednáška) Ing. Novák 10. červen 2009, Evropská konference mladých vědců a Ph.D. pracovníků Transcom 2009, Žilina, Slovensko (přednáška) Ing. Novák, Ing. Vajsová 17

18 11. září 2009, Mezinárodní kongres přesného obrábění (ICPM), Stará Lesná, Slovensko (přednáška) Ing. Novák, Prof. Jandečka, Prof. Mádl, Prof, Holešovský konference Aluminium 2009 Staré Splavy Doc. Michna, Prof. Mádl, Prof. Holešovský, Ing. Náprstková, Ph.D., Ing, Kuśmierczak, PhD., Ing. Novák, Ing. Majrich, Ing. Vajsová 13. říjen 2009 Školení pro metrology, Český metrologický institut, Brno, 10/2009 Ing. Vajsová 14. listopad 2009, seminář SemKip 2009, Politechnika Czestochowa, Polsko Ing. Náprstková, Ph.D., Ing. Novák 15. listopad 2009, Mezinárodní konference TechMat 2009, Pardubice Ing. Náprstková, Ph.D., Ing. Novák, Ing. Vajsová, Ing. Majrich 16. listopad 2009, seminář Nové směry v TPV, Plzeň Ing. Náprstková, Ph.D., Ing. Novák 17. Vyzvaná přednáška Kvalita obráběných ploch, seminář kvality povrchů, Teplice Prof. Holešovský 18. klíčová přednáška konference IGIP, Ústí nad Labem Prof. Holešovský 19. mezinárodní konference: Technologie 2009 Plzeň Prof. Jandečka 20. MESIC 09 Vigo - Španělsko - Prof. Jandečka 21. konference Povrchy 2009 Košice SR, - Prof. Jandečka 5.6. ORGANIZACE KONFERENCÍ A VÝZNAČNÝCH AKCÍ FAKULTY - Mezinárodní konference ALUMINIUM 2009, Staré Splavy, Hotel Bezděz, - účast na veletrhu For Industry a For Surface v Praze - Letňanech, - Konference s mezinárodní účastí, 7. ročník Dynamika tuhých a deformovatelných těles, - Mezinárodní konference technického vzdělávání IGIP VĚDA, VÝZKUM A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST 6.1. DLOHODOBÉ ZAMĚŘENÍ VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI V roce 2009 byly hlavní vědecko-výzkumné aktivity fakulty zaměřeny především na témata: - přesné metody obrábění kovů a keramiky, výzkum vlastností povrchu, - vznik a průběh koroze materiálů, koroze a povrchové úpravy, testování materiálů v korozním prostředí - destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálů - zkoumání, vyhodnocování a optimalizace tepelných procesů - optimalizace vlastnosti Al materiálu. - optimalizace výrobních a technologických procesů - zkoušky zabíhavosti, legování, očkování, modifikování, výtěžnosti tavícího procesu, metalurgické čistoty - celkové hodnocení makro a mikrostruktury materiálů - přesné měření tloušťky povrchových vrstev metalograficky a jejich vyhodnocování - speciální zkoušky termokamerou a vysocerychlostní kamerou - EDX a EDS analýzy strukturálních složek 18

19 - měření jednotlivých strukturálních složek pomocí obrazové analýzy v 2D a v 3D - mechanika tuhých těles a deformovatelných těles, - ekonomiky a řízení výroby, - vlastnosti materiálů (železné a neželezné kovy, dřevo, plasty, keramika), - pedagogika rozvoj technické tvořivosti MATERIÁLNÍ STRÁNKA V budově Za Válcovnou jsou umístěny Laboratoře FVTM. Vybavení laboratoří: - měření kruhovitosti a stanovení odchylek kruhoměr Hommel Tester 1000, - měření a vyhodnocování drsnosti povrchu Profilometr HOMMEL TESTER T 1000, - měření povrchových napětí - zkoušky obrábění školní CNC frézka FCM 16 CNC, - mechanické zkoušení trhací stroj H&P Inspekt 100kN, - zkoušky a výzkum broušení - bruska BU 16, - měření 2D a 3D rozměrů 3D souřadnicový stroj BMD XYZ 464 R (software T-DMIS), - zkoušky tepelného zpracování - pece LAC a BINDER FD53, - korozní zkoušky materiálů kondenzační korozní komoru KBEA 300 Liebisch, - výrobu pevných, přesných a rozměrově stabilních prototypových dílů na tiskárně DIMENSION SST 768 metodou nanášení vlákna z termoplastu (Fused Deposition Modeling), V budově H v kampusu UJEP jsou umístěny laboratoře Nedestruktivního zkoušení materiálu, Metalografická laboratoř a Laboratoř přípravy vzorků a chemie s vybavením: - měření profilu jemných povrchů, koroze v 3D, kvantitativní měření strukturálních složek pomocí obrazové analýzy v 2D a v 3D, komplexní hodnocení mikrostruktury - konfokální laserový mikroskop OLYMPUS LEXT OLS USS, - vyhodnocování a snímkování mikrostruktur optický mikroskop BX 51M s digitálním záznamem, - vyhodnocování a snímkování makrostruktur steromikroskpoy SZX10 + E410, E520+makrostativ, - měření tvrdosti METALTESTER II. - termovizní měření souprava ThermaCAM SC620, - identifikace vad v potrubí videoskop IPLEX FX, - identifikace vnitřních vad bez porušení ultrazvuk UT, vířivé proudy OmniScan MX, - vysocerychlostní záznam vysocerychlostní kamera I Speed III., - LTIPLUS. - měření vrstev a korozních úbytků ultrazvukem tloušťkoměr MG2, digitální tloušťkoměr 25 MU, - měření mikrotvrdosti mikrotvrdoměr Shimadzu HMV-2, - příprava mikrovýbrusů Lis hydraulicky CTC 5, dělicí pila Micron, bruska a leštička Kompakt 1031, váha přesná GF-200-EC, - měření ph souprava PH 315i SET MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI - Liverpool John Mores University, Velká Británie - Kristianstad University College, Švédsko - Žilinská univerzita v Žilině, Slovenská republika - Technická univerzita Košice, Slovenská republika - Technická univerzita Zvolen, Slovenská republika - Ústav materiálového výskumu Slovenskej akademie vied, Slovenská republika 19

20 6.4. SPOLUPRÁCE VE VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI S ORGANIZACEMI V ČR Pracovníci fakulty se podílejí na výzkumných problémech ve spolupráci s pracovišti z dalších tuzemských vysokých škol, s regionálními podniky, institucemi či vědeckými pracovišti: - AGC Flat Glass Czech, a. s., člen AGC Group, Teplice - Alcan Děčín Extrusions, s. r. o., Děčín - Dalkia Česká republika, a. s., divize Ústí nad Labem - Hetal DC, s. r. o., Křešice - Chart Ferox, a. s., Děčín - KS Kolbneschmidt Czech Republic, a. s., Trmice - Materialise, s. r. o., Předlice - ŠKODA AUTO, a. s. - ITS, a. s., Brno - Behr Czech, s.r.o - FUJIKOKI CZECH, s.r.o. - PRECIOSA - LUSTRY, a.s - FS ČVUT - FST ZČU v Plzni - FSI VUT v Brně - TU Liberec - VŠCHT Praha - FAV + CI ZČU Plzeň - ÚT AV ČR Praha (+ Plzeň) - Škoda výzkum, s. r. o., Plzeň Tyto aktivity pokrývají tematicky především následující problematiku: - technologie obrábění, - materiály, - zkoušení a testování materiálů, - optimalizace technologií a výrobních procesů, - koroze, povrchové vrstvy, - energetika, - mechanika tuhých a deformovatelných těles ŘEŠENÉ PROJEKTY ČÁST CEP A OSTATNÍ CENTRÁLNĚ EVIDOVANÉ PROJEKTY Název grantu, výzk. projektu, patentu nebo dalších tvůrčích aktivit Zdroj dle klasifikace MŠMT Finanční podpora pro UJEP (v tis. Kč) Výzkum vlivu dokončovacích a progresivních metod obrábění na funkční vlastnosti konstrukčních vrubů z hlediska možných katastrofických důsledků B 749 Ráz a přenos impulsu v soustavě elastických a viskoelastických těles, izotropních a ortotropních B 725 Celkem Pozn.: A = mezinárodní a zahraniční granty, B = GAČR, C = rezortní ministerské granty 20

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva o činnosti fakulty 1. ÚVOD Rok 2010 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA OBSAH Předmluva... 2 1 Úvod... 4 2 Kvalita a excelence akademických činností... 10 3 Kvalita a kultura akademického ţivota... 28 4 Internacionalizace... 33 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti Z:\info\Vyuka\Vyrocni_zprava_EPI\1_uvod_kapitola_1.docnstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2009 zpracovanou na základě 21 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách k projednání na AS UHK podle 9 odst. 1 písm. d) citovaného zákona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, červen 2013 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více