Studie webů bank v ČR prosinec 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005"

Transkript

1 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, Praha 4, tel.: , fax:

2 Obsah 1 Manažerské shrnutí Použitelnost a kvalita obsahu Množství a kvalita informací Vyhledávání jako navigační prvek Orientace uživatele a informační architektura Domovská stránka a tisková verze Hodnocené obsahové prvky Zdroje návštěvnosti webu Další komunikační kanály a přístupnost Doporučené postupy Hodnocení webů 9 2Účel a zaměření studie Důležitost webu Zaměření studie 10 3 Specifika webů bankovních institucí Cíle webů univerzálních bank Přehled hodnocených webů 11 4 Použitelnost Použitelnost napříč webem Uživatelské scénáře Testované scénáře Výsledky Scénář č. 1 nalezení infolinky, pobočky a její otevírací doby Česká spořitelna Poštovní spořitelna Komerční banka ČSOB GE Money Bank ebanka Raiffeisenbank PPF Banka HVB Bank Živnostenská banka Volksbank CZ Waldviertler Sparkasse Citibank Bawag Bank CZ ING Bank 22 Studie webů bank v ČR prosinec

3 Vzorová řešení Scénář č. 2 nalezení informací o spotřebitelském úvěru Česká spořitelna Poštovní spořitelna Komerční banka ČSOB GE Money Bank ebanka Raiffeisenbank PPF Banka HVB Bank Živnostenská banka Volksbank CZ Waldviertler Sparkasse Citibank Bawag Bank CZ ING Bank Vzorová řešení Scénář č. 3 nalezení informací o studentském účtu Česká spořitelna Poštovní spořitelna Komerční banka ČSOB GE Money Bank ebanka Raiffeisenbank PPF Banka HVB Bank Živnostenská banka Volksbank CZ Waldviertler Sparkasse Citibank Bawag Bank CZ ING Bank Vzorová řešení Informační architektura (IA) Celkové zhodnocení Česká spořitelna Poštovní spořitelna Komerční banka 47 Studie webů bank v ČR prosinec

4 4.3.5 ČSOB GE Money Bank ebanka Raiffeisenbank PPF Banka HVB Bank Živnostenská banka Volksbank CZ Waldviertler Sparkasse Citibank Bawag Bank CZ ING Bank Použitelnost domovské stránky Marketingová sdělení Aktuální zprávy Přímé odkazy na důležité části webu Kurzovní lístek Tisková verze Kompatibilita v alternativních prohlížečích 63 5 Obsah webu Propagace v rámci webu Sazebník a úrokové sazby Označení a dostupnost Obsah a přehlednost Propojenost s produkty Formát Kurzovní lístek Informace pro tisk, investory a veřejnost Hodnocení 72 6 Internetový marketing Viditelnost ve vyhledávačích Vyhledatelnost na brandové termíny Přirozené výsledky vyhledávání Placené odkazy Vyhledatelnost na obecné bankovní fráze Přirozené výsledky vyhledávání Placené odkazy Doménová jména Hodnocení 83 7 Provázanost webu s dalšími informačními kanály 84 Studie webů bank v ČR prosinec

5 7.1 Reakce na mail Telefonní infolinka Propagační letáky 86 8 Přístupnost Obsah webových stránek je dostupný a čitelný Práci s webovou stránkou řídí uživatel Informace jsou srozumitelné a přehledné Ovládání webu je jasné a pochopitelné Odkazy jsou zřetelné a návodné Kód je technicky způsobilý a strukturovaný Hodnocení 95 9 Doporučené postupy (Best Practices) 96 Studie webů bank v ČR prosinec

6 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje důležitý komunikační kanál. Prostřednictvím webu banka může efektivně oslovovat stávající nebo potenciální klienty, tisk a investory. Úspěšnost webu bankovní instituce závisí na několika základních faktorech, které jsou předpokladem pro plnění stanovených cílů: dobrá použitelnost kvalitní obsah efektivní internetový marketing dobrá provázanost webu s dalšími komunikačními kanály bezbariérová přístupnost V rámci studie jsme každému zmiňovanému faktoru věnovali samostatnou část. Do studie jsme zahrnuli 15 největších českých bank podle počtu klientů na konci roku Použitelnost a kvalita obsahu Celkovou použitelnost zkoumaných webů bank snižuje porušování základních zásad tvorby webových rozhraní. Chyby se opakují téměř na každé stránce webu. Často se opakujícím problémem je nedostatečné odlišování odkazů od okolního textu. Odkazy jsou nedostatečně odlišeny téměř u poloviny zkoumaných bank. Pro otestování použitelnosti jsme vybrali 3 typické uživatelské scénáře, kterým denně na bankovních webech čelí velké množství návštěvníků. U každého scénáře jsou zároveň uvedena vzorová řešení klíčových faktorů, která ovlivňují použitelnost webu. Testovali jsme následující tři scénáře: nalezení telefonního čísla infolinky a informací o pobočkách banky zjištění informací o spotřebitelském úvěru zjištění informací o studentském účtu Weby nejčastěji selhávají v případě, že návštěvník chce získat základní informace o bance a jejích pobočkách. V rámci tohoto scénáře jsme na 73 % zkoumaných webů nalezli nedostatky z pohledu použitelnosti. Klíčovým prvkem zde je označení a umístění odkazu na kontaktní informace banky. Obecně lze říci, že pokud není odkaz na kontaktní informace součástí globální navigace webu a je označen jinak než jako kontakt, způsobuje to uživateli problémy. U scénářů, kde bylo hlavním cílem získat informace o konkrétních produktech a službách, jsme hodnotili především: umístění v rámci navigace obsahová stránka vyhledávání Množství a kvalita informací Na webu by měl být uživatel schopen najít maximální množství relevantních informací o jednotlivých produktech a službách. Kvalita poskytnutých informací může ovlivnit jeho rozhodnutí a přesvědčit ho, aby se o produkt či službu začal zajímat. Dalším důvodem je schopnost webu ušetřit bance náklady na finančně náročnější komunikační kanály, jako jsou , telefon či osobní jednání. Na základě dostatečného množství informací získaných na webu je uživatel schopen lépe odhadnout, zda je pro něj nabízený produkt vhodný či nikoli. Nákladnější komunikační kanály tak následně využívají pouze návštěvníci, u kterých je větší šance, že se v konečné fázi stanou klienty banky. V tomto případě většina bank na webu uvádí alespoň nejdůležitější informace. Je zde však stále výrazný prostor ke zlepšení obsahové hodnoty informací uváděných u jednotlivých produktů a služeb. Studie webů bank v ČR prosinec

7 Pokud banka nabízí návštěvníkům webu složitější nástroje a prvky, jako jsou například úvěrové kalkulačky nebo online poptávkové formuláře, neměla by opomenout před spuštěním otestovat jejich použitelnost. Tyto nástroje mohou mít reálný přínos pouze v případě, že je uživatelé budou schopni používat. V opačném případě je důsledkem spíše frustrace uživatelů. Analýza vybraných webů prokázala, že největšími problémy s použitelností jsou zasaženy právě zmiňované prvky. Naopak dobré zvládnutí interaktivních prvků by výrazně přispělo ke zvýšení celkového uživatelského prožitku Vyhledávání jako navigační prvek Vyhledávání je na rozsáhlých webech často využívaným navigačním mechanismem. Vyhledávání musí uživateli umožnit: najít textové pole pro vyhledávání použít vyhledávání vyznat se ve výsledcích vyhledávání nalézt hledanou informaci Aby byly splněny definované požadavky, musí být vyhledávání dostupné na každé stránce webu na stálém místě a musí mít standardní vzhled. Políčko pro zadání dotazu a tlačítko hledat je pro uživatele snadno použitelné jakékoli další možnosti upřesnění znesnadňují používání a měly by být dostupné pouze v rámci pokročilého vyhledávání. Výsledky vyhledávání musejí být relevantní a jejich řazení musí právě stupni relevance odpovídat. Výsledky vyhledávání musejí být jednoznačné, srozumitelné a přehledně prezentované. Během analýzy vybraných webů jsme nevyhovující řešení vyhledávání na webu zaznamenali u dvou třetin bank Orientace uživatele a informační architektura V rámci studie dále hodnotíme celkovou informační architekturu každého bankovního webu. Úrovní celkové informační architektury je přímo ovlivněna kvalita navigačního mechanismu. Nejednoznačné a v některých případech špatně srozumitelné označování sekcí webu jsou největší nedostatky z pohledu informační architektury, a v důsledku toho i navigačního mechanismu. Nekonzistence navigace napříč celým webem a nedostatečné informování návštěvníka o jeho pozici v rámci struktury webu jsou dalšími faktory, které snižují použitelnost, a které lze na webech bank najít Domovská stránka a tisková verze Téměř všechny zkoumané banky si uvědomují význam domovské stránky webu a snaží se jejího potenciálu využít. Především pak banky domovskou stránku využívají pro marketingová sdělení. Při návrhu domovské stránky je náročné vybrat správné rozložení propagačních prvků tak, aby zůstala zachována dostatečná efektivita jednotlivých sdělení. Na úvodní stránce by dále neměly chybět aktuální textové zprávy, přímé odkazy na nejdůležitější sekce webu a aktuální kurzovní lístek. V rámci kapitoly o použitelnosti se věnujeme shrnutí základních předpokladů pro použitelnost tiskové verze stránek. Požadavek na tiskový výstup není ze strany uživatele neobvyklý, proto by banky na verzi formátovanou speciálně pro tisk neměly zapomínat. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že třetina bank tiskové verzi nevěnovala přiměřenou pozornost. Pouze u dvou bankovních webů lze nalézt tiskovou verzi, která neobsahuje výraznější problémy z pohledu použitelnosti. Studie webů bank v ČR prosinec

8 1.2 Hodnocené obsahové prvky Kompletní zhodnocení obsahu webu jednotlivých bank by vyžadovalo porovnání se strategickými cíli jednotlivých bank. Z tohoto důvodu jsme analýzu obsahu webu zaměřili pouze na prvky, které by měly být součástí každého webu univerzální banky sazebník a úrokové sazby, kurzovní lístek a sekce pro tisk, investory a veřejnost. Všechny uvedené prvky jsou až na výjimky na zkoumaných webech k nalezení, výrazně se však weby liší v kvalitě řešení. Zároveň jsme hodnotili propagaci v rámci webu. Mezi informace, které se vztahují k velkému množství nabízených produktů či služeb, lze zařadit sazebník a úrokové sazby. Jejich významu by mělo odpovídat i umístění odkazů na ně v rámci navigace, jejich označení a způsob jejich prezentace. Z charakteru zmiňovaných prvků vyplývá, že by odkazy na sazebník a úrokové sazby měly být součástí globální navigace a měly by se nacházet se na každé stránce webu. Předpokladem pro snadnou a rychlou nalezitelnost je jednoznačné označení odkazů v tomto případě jiné označení než sazebník a úrokové sazby není dostatečně intuitivní. Při prezentaci těchto informací by měl být kladen důraz především na dostatečnou přehlednost. Sazebník i úrokové sazby by měly být prezentovány ve formátu HTML. Uvádění kurzů ČNB vedle kurzů banky, možnost křížového přepočtu kurzů a historie kurzů představují z pohledu uživatele přínosné prvky, které zvyšují přidanou hodnotu kurzovního lístku. 1.3 Zdroje návštěvnosti webu Návštěvníci se na web mohou dostat buď přímo zadáním adresy webu (proto je důležité intuitivní a dobře zapamatovatelné jméno), nebo mohou přijít z vyhledávačů. Na českém internetu mají 75 % podíl vyhledávače Seznam a Google, proto by banka měla věnovat největší pozornost viditelnosti právě v těchto vyhledávačích. Při optimalizaci pro vyhledávače si zvýšenou pozornost zasluhují: brandové termíny běžně využívané uživateli k označení banky obecné bankovní termíny označující produkty nebo skupiny produktů Dobrá viditelnost na brandové termíny by měla být samozřejmostí, přesto jsme u několika bank odhalili problémy. Nalezitelnost bankovních webů po zadání obecných bankovních termínů vyznívá pro většinu bank velice negativně. Jednou z možností pro propagaci bankovních webů je i využití placených odkazů ve vyhledávačích. 1.4 Další komunikační kanály a přístupnost Poslední dvě kapitoly studie věnujeme bezbariérové přístupnosti a provázání webu s dalšími informačními kanály, jako jsou , telefon a propagační letáky. Reakce na a telefonát na infolinku jsou z pohledu uživatele u bank řešeny na vysoké úrovni. Na ový dotaz většina bank reaguje v rámci jednoho pracovního dne. Stejně tak při telefonátu na infolinku není ve většině případů uživatel nucen nepřiměřeně dlouho čekat na spojení s operátorem. Z pohledu přístupnosti lze za nedostatky některých bankovních webů považovat nejasné a obtížně pochopitelné ovládání webu a nedostupnost všech informací pro uživatele s handicapem. Studie webů bank v ČR prosinec

9 1.5 Doporučené postupy V závěru studie shrnujeme v 56 bodech konkrétní doporučení a postupy pro tvorbu webů bankovních institucí. Dodržení uvedených zásad a doporučení povede ke zlepšení faktorů, na kterých závisí úspěch webu bankovní instituce. Jednotlivé zásady a doporučení jsme doplnili o stručnou charakteristiku a vysvětlení důvodů pro jejich dodržování. 1.6 Hodnocení webů V následující tabulce shrnujeme hodnocení webů bank z pohledu zkoumaných faktorů úspěšnosti webu. Banky jsou seřazeny dle celkového hodnocení v sloupci Celkem, který udává vážený průměr jednotlivých kategorií. Internetový Ostatní komunikační Banka Použitelnost Obsah marketing kanály Přístupnost Celkem Živnobanka xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx GE Money Bank xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Česká spořitelna xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ING Bank xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Komerční banka xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx HVB Bank xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Volksbank CZ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ebanka xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Bawag Bank CZ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ČSOB xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Raiffeisenbank xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Waldviertler Sparkasse xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Citibank xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx PPF banka xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Poštovní spořitelna xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Tab. 1: Celkové hodnocení jednotlivých webů bank. Studie webů bank v ČR prosinec

10 2. Účel a zaměření studie Hlavním účelem této studie je vypracovat kritické zhodnocení webů univerzálních bank, provést jejich porovnání, vymezit hlavní přednosti jednotlivých webů, včetně jejich přínosů, poukázat na nedostatky a naznačit možnosti řešení. 2.1 Důležitost webu Webové stránky představují důležitou součást marketingové komunikace banky. Hlavním důvodem je stále rostoucí počet uživatelů internetu (podle Českého statistického úřadu má zkušenosti s internetem 37 % občanů ČR starších 15 let). Současní nebo potenciální klienti banky si mohou vybrat z několika komunikačních kanálů, když se rozhodují, jak získat informace o nabízených produktech a službách nebo o bance samotné, přičemž internet je z pohledu rychlosti a snadnosti přístupu k požadovaným informacím uživateli velice vyhledávaným způsobem. Tomu by mělo odpovídat i množství a úplnost zveřejněných informací, dostupnost a nalezitelnost těchto informací a kvalita zpracování webu jako celku. 2.2 Zaměření studie V rámci studie klademe důraz na následující aspekty: Použitelnost je bezesporu klíčovou vlastností webu. Pokud není návštěvník schopen najít požadovanou informaci, nedokáže odeslat poptávkový formulář nebo si nezvládne vypočítat výši měsíční splátky pomocí úvěrové kalkulačky, svědčí to o problémech s použitelností webu. Použitelnosti webů bankovních institucí věnujeme největší prostor. Obsah webu obsah je tím, proč uživatelé na web přicházejí. Návštěvníci očekávají, že na webu naleznou určitou informaci, že pro ně bude dostatečně srozumitelná, aktuální, úplná a hlavně správná. Internetový marketing aby web mohl plnit stanovené cíle, musí ho nejprve lidé najít. Znamená to, že web musí být propagován na vhodných místech a správnými způsoby. Provázanost webu s dalšími informačními kanály jak již bylo zmíněno, web je důležitou součástí marketingové komunikace banky. Jednotlivé komunikační kanály však nesmí fungovat odděleně bez vzájemných vazeb, ale musí se navzájem doplňovat. Přístupnost špatná přístupnost webu neovlivňuje pouze handicapované uživatele webu, ale například také uživatele využívající pro přístup k internetu moderní komunikační zařízení, jako jsou mobilní telefony, PDA, notebooky atp. Tito uživatelé mohou být z pohledu banky velmi zajímavým cílovým segmentem. Ve studii se naopak vůbec nebudeme věnovat internetovému bankovnictví, ačkoli by se především z pohledu použitelnosti jednalo o velice zajímavou oblast. Analýza internetového bankovnictví vyžaduje přístup ke zkoumaným aplikacím. Analýzu webů jsme provedli v průběhu měsíců října a listopadu 2005, proto mohou některé zjištěné skutečnosti pozbýt platnosti v případě, že by některá ze sledovaných bank provedla redesign svého webu. Studie webů bank v ČR prosinec

11 3. Specifika webů bankovních institucí 3.1 Cíle webů univerzálních bank Mezi hlavní cíle webů univerzálních bank můžeme zařadit následující: získání nových klientů udržení stávajících klientů snižování nákladů posílení image získání zaměstnanců splnění informační povinnosti (korporátní web) Definovaným cílům by mělo odpovídat zpracování a kvalita webu. Cestou k dosažení uvedených cílů je především snadná dostupnost kvalitních, aktuálních a přesných informací z pohledu uživatele. To koresponduje s použitelností webu, kvalitou a srozumitelností obsahu, propagací a v neposlední řadě přístupností webu. 3.2 Přehled hodnocených webů Zkoumání byly podrobeny weby 15 univerzálních českých bank, které měly na konci roku 2004 největší počet klientů. Jedná se o následující banky (v závorce je uvedena adresa webu): Česká spořitelna ( Poštovní spořitelna ( Komerční banka ( ČSOB ( GE Money Bank ( ebanka ( Raiffeisenbank ( PPF banka ( HVB Bank ( Živnobanka ( Volksbank CZ ( Waldviertler Sparkasse ( Citibank ( Bawag Bank CZ ( ING Bank ( Studie webů bank v ČR prosinec

12 4. Použitelnost Použitelnost webu určuje, do jaké míry je uživatel schopen web ovládat, jak dobře se na webu orientuje a jaký je celkový uživatelský prožitek z používání webu. Použitelnost je u webů bank klíčovou vlastností. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé weby se stovkami stránek, je bezpodmínečně nutné, aby byla kvalitně navržena informační architektura webu s ohledem na uživatele. Musí existovat konzistentní a snadno pochopitelný navigační mechanismus a musí být dostupné dobře fungující vyhledávání. Dalším důležitým prvkem je použitelnost úvodní stránky webu neboť se téměř vždy jedná o nejnavštěvovanější stránku celého webu. Vzhledem k tomu, že stále větší procento uživatelů využívá k prohlížení webu alternativní webové prohlížeče, roste i význam kompatibility stránek v těchto prohlížečích. Na webech bankovních institucí by dále neměla chybět tisková verze každé stránky a datová velikost stránek by měla respektovat uživatele s pomalým připojením k internetu. 4.1 Použitelnost napříč webem U většiny zkoumaných webů se objevují chyby v použitelnosti, které se vzhledem ke své povaze opakují téměř na všech stránkách webu, a tím negativně ovlivňují použitelnost webu jako celku. Odkazy od ostatního textu nedostatečně odlišuje 47 % ze zkoumaných bank. To se negativně odráží nejen na míře použitelnosti, ale také na přístupnosti webu. Důvodem pro dostatečné odlišení odkazů je samotný způsob prohlížení webu uživateli. Většina uživatelů text na webu nezačne ihned číst, ale nejprve celý text letmo prohlíží (skenuje) a hledá záchytné body, které jsou nějakým způsobem zvýrazněny oproti ostatnímu textu důležitými záchytnými body s velkým významem pro uživatele jsou právě odkazy. Hlavními nalezenými problémy jsou: Barva odkazů je shodná s barvou okolního textu (nebo je jen nepatrně odlišná). Tento problém lze nalézt na webech České spořitelny, Poštovní spořitelny, Komerční banky a HVB Bank. Obr. 1: Porovnání dvou variant řešení odlišení odkazů na webu České spořitelny vlevo současné řešení, vpravo upravené řešení (běžný text má černou barvu). V případě, kdy jsou odkazy od okolního textu odlišeny nejen podtržením, ale zároveň barvou, je text stránky přehlednější a uživatel se v něm rychleji orientuje. Studie webů bank v ČR prosinec

13 Obr. 2: Porovnání dvou variant řešení odlišení odkazů na webu Waldviertler Sparkasse nahoře současné řešení, dole upravené řešení. Odlišení odkazů nejen barvou, ale i podtržením usnadňuje uživateli orientaci na webu. Podtrhávání textů, které neplní funkci odkazů. S tímto problémem se lze setkat na webu Poštovní spořitelny. Obr. 3: Potržení textu, který nemá funkci odkazu, způsobuje uživateli výrazné problémy a znesnadňuje používání webu příkladem je web Poštovní spořitelny. Další problém představuje nastavení pevné šířky obsahu webu, která nerespektuje technické vybavení uživatelů. Na webech PPF banky, Bawag Bank CZ a na některých stránkách Raiffeisenbank jsou uživatelé používající rozlišení obrazových bodů nuceni horizontálně posouvat obsahem webu, aby se dostali ke všem informacím. Podle posledního průzkumu statistického serveru Navrcholu z ledna 2005 používá toto rozlišení více než 17 %. Pokud jsou tímto způsobem skryty důležité informace či odkazy, uživatel je může snadno přehlédnout, nabýt pocitu, že se na webu hledané informace nenajde, a odejít. Obr. 4: Vyznačená pravá část webu PPF banky je pro uživatele používající rozlišení obrazovky obrazových bodů skryta a je dostupná, pouze pokud uživatel horizontálně posune obsahem webu. Tímto způsobem jsou zde sryty jedny z nejdůležitějších prvků webu odkaz Kontakt a pole pro vyhledávání. Studie webů bank v ČR prosinec

14 Různé nedostatky s dopadem na celkovou použitelnost webu je možné dále objevit na webech ebanky, Poštovní spořitelny a Raiffeisenbank. V případě Poštovní spořitelny se problémy týkají především těchto prvků: Flashová reklama, která se zobrazí každému uživateli, který se chce dostat na úvodní stránku webu. Nejenže podobný typ reklamy nemá na webu peněžního ústavu své opodstatnění, ale navíc se uživateli objevuje opakovaně při každém přechodu na úvodní stránku i v rámci jediné návštěvy. Pro podobnou marketingovou propagaci lze využít část úvodní stránky webu, která je sama o sobě nevyužita. Nic na této skutečnosti nemění fakt, že podobný typ reklamy se na daném webu pravděpodobně neobjevuje nepřetržitě, ale jedná se pouze o nárazové marketingové akce. Za další problém je možno označit závislost zobrazovaní kaskádových stylů použitých k vytvoření grafického layoutu webu na zapnuté podpoře JavaScriptu v prohlížeči uživatele. Na webu ebanky jde především o neopodstatněné používání rámů, což samo o sobě může uživateli způsobovat určité problémy s ovládáním webu. Problém je navíc zdůrazněn vlastní grafickou úpravou posuvníků umožňujících uživateli posouvat obsahem rámu, která se liší od standardního grafického vzhledu prohlížeče, na který jsou uživatelé zvyklí a který očekávají. Nestandardní grafickou úpravu posuvníků je možné objevit i na webu Raiffeisenbank. 4.2 Uživatelské scénáře Jednou z metod určení míry použitelnosti webu je vytvoření uživatelských scénářů. Jedná se o definování typických úkolů, které chce uživatel na webu dosáhnout a otestování možnosti splnění těchto úkolů Testované scénáře Byly vybrány 3 typické scénáře, se kterými se denně na webech bankovních institucí potýkají tisíce návštěvníků. (1) Nalezení čísla na bezplatnou infolinku (případně alespoň placenou infolinku) banky, zjištění nejbližší pobočky a její otevírací doby. (2) Zjištění informací o možnosti poskytnutí spotřebitelského úvěru (maximální výše úvěru, výše úrokové sazby, doba splácení, podmínky získání). (3) Zjištění informací o studentském účtu (podmínky získání, výhody oproti běžnému účtu) Výsledky Celých 73 % ze zkoumaných webů bank obsahuje nedostatky z pohledu použitelnosti v případě, že uživatel chce najít číslo infolinky, pobočky a jejich otevírací dobu. Vzhledem k velké důležitosti těchto informací je toto číslo neakceptovatelné. U scénáře č. 1 bez výraznějších problémů uspěly pouze ebanka, Živnostenská banka, Waldviertler Sparkasse a Bawag Bank CZ. Naopak třetina webů obsahuje z pohledu použitelnosti hrubé chyby. Mezi nejčastější chyby patří: Neexistující, špatně nazvaný či nevhodně umístěný odkaz Kontakt, pod kterým uživatel očekává základní kontaktní údaje banky včetně čísla infolinky a poboček. Odkaz Kontakt by měl být součástí globální navigace, aby byl snadno dostupný z kterékoli stránky webu. Ne zcela intuitivní ovládání a chování webu při vyhledávání informací o pobočce banky. Studie webů bank v ČR prosinec

15 Navigační schéma většiny bank poskytuje snadnou a pro uživatele intuitivní cestu k nalezení informací o možnostech poskytnutí spotřebitelského úvěru a informacích o studentském účtu. Závažnější problémy byly objeveny pouze na webech Poštovní spořitelny, PPF Banky, HVB Bank a Bawag Bank CZ. Informace o spotřebitelských úvěrech a studentských účtech jsou až na výjimky na webech dostupné v dostatečném rozsahu a kvalitě. Nejlépe lze z tohoto hlediska hodnotit web GE Money Bank, kde má návštěvník snadno dostupné velké množství informací souvisejících s danými produkty. Naopak v důsledku nedostatku základních informací trpí největšími problémy s použitelností weby ebanky, PPF Banky, HVB Bank a Waldwiertler Sparkasse. Paradoxně největší problémy s použitelností lze nalézt u prvků, které představují pro uživatele určitou přidanou hodnotu jedná se především o nejrůznější úvěrové kalkulačky nebo poptávkové formuláře. Pokud bychom se zaměřili pouze na scénáře, jejichž cílem bylo získání základních informací o produktech (tedy scénáře č. 2 a 3), lze konstatovat, že pouze u webu GE Money Bank nebyly objeveny výraznější problémy. Naopak u více než poloviny zkoumaných webů byly u scénáře č. 2 nebo 3 nalezeny hrubé prohřešky proti použitelnosti. Banka Scénář 1 Scénář 2 Scénář 3 Česká spořitelna Poštovní spořitelna Komerční banka ČSOB GE Money Bank ebanka Raiffeisenbank PPF banka 3 2 x HVB Bank 5 3 x Živnobanka Volksbank CZ Waldviertler Sparkasse Citibank 4 4 x Bawag Bank CZ 10 7 x ING Bank 6 x x Legenda bez výraznějších problémů s použitelností nedostatky z pohledu použitelnosti hrubé chyby z pohledu použitelnosti nehodnocen Tab. 2: Bodové ohodnocení použitelnosti webů pro jednotlivé scénáře. Bodová stupnice je v rozsahu 0 10 (10 značí nejlepší použitelnost). Zaměřme se tedy na jednotlivé scénáře z pohledu jednotlivých bank a objasněme důvody vedoucí ke špatné či dobré použitelnosti. Výchozím bodem pro realizaci scénáře byla vždy úvodní stránka webu. Studie webů bank v ČR prosinec

16 4.2.3 Scénář č. 1 nalezení infolinky, pobočky a její otevírací doby Česká spořitelna Telefonní číslo bezplatné infolinky je uvedeno v záhlaví každé stránky webu a je barevně odlišeno od běžného textu. Číslo je uvedeno i na stránce Kontakty. Při hledání nejbližší pobočky jsme objevili na webu České spořitelny množství nedostatků. Problémy může způsobovat na stránce Kontakty úvodní seznam odkazů, odkazujících na jednotlivé části stránky. V seznamu odkazů je příliš mnoho položek, což snižuje přehlednost. Řešením by bylo rozdělit související odkazy do menších skupin a umístit je na samostatné stránky. Na stránce Kontakty by tak zůstalo pouze několik odkazů vedoucích na samostatné stránky a nejdůležitější kontaktní údaje. Obr. 5: Seznam odkazů, které odkazují na další části stránky Kontakty příliš mnoho položek seznamu výrazně znesnadňuje orientaci v seznamu. Nalezení konkrétní pobočky je řešeno prostřednictvím obrázku mapy ČR na stránce Pobočky a bankomaty. Nejvýraznějším nedostatkem z pohledu použitelnosti je grafické ztvárnění mapy, které navozuje pocit, že pobočky bude možno hledat podle okresů ve skutečnosti umožňuje pouze výběr kraje. Odstranění čar ohraničujících jednotlivé okresy by usnadnilo pochopení významu mapky. Obr. 6: Mapa ČR sloužící k nalezení pobočky banky na stránce Pobočky a bankomaty navozuje dojem, že bude možné pobočku vyhledat podle okresu, ale umožňuje pouze výběr kraje. K výraznému zlepšení použitelnosti přispívá vyhledávací formulář, který umožňuje přímo zadat název obce, kde se má pobočka nacházet. Po nalezení požadované pobočky je otevírací doba správně uvedena hned vedle základních kontaktních údajů pobočky. Studie webů bank v ČR prosinec

17 Poštovní spořitelna Nalezení kontaktních údajů znesnadňuje provedení navigace především pak absence odkazu nazvaného Kontakt, který by měl být součástí každého webu bankovní instituce. Odkaz Kontakt se nenachází ani v rozbalovacím menu pod odkazem Poštovní spořitelna. Číslo na bezplatnou infolinku je k nalezení pod nejednoznačnou frází Důležitá spojení. Přidání odkazu nazvaného Kontakt, pod kterým by se skrývaly odkazy jako Napište nám a některé další odkazy z rozbalovacího menu Poštovní spořitelna, do globální navigace by výrazně zvýšilo použitelnost webu. Obr. 7: Číslo na bezplatnou telefonní linku se skrývá pod nejednoznačným odkazem Důležitá spojení v rozbalovacím menu Poštovní spořitelna. Seznam poboček včetně jejich otevíracích dob návštěvník snadno intuitivně najde v rozbalovacím menu Poštovní spořitelna pod jednoznačným odkazem Pobočky Komerční banka Číslo na bezplatnou informační linku se nachází na stránce Kontakt a je výrazně odlišeno od ostatního textu, což uživateli usnadňuje jeho rychlé nalezení. Umístění čísla na stálé místo na každou stránku webu by ještě zlepšilo nalezitelnost této pro uživatele důležité informace. Nalezení nejbližší pobočky provázejí potíže s použitelností. Nalezení sekce s přehledem poboček banky není snadné. Přímý odkaz vede pouze z úvodní stránky webu, což může být problémem pro uživatele, kteří se dostanou přímo na stránku umístěnou hlouběji v hierarchii webu (například z vyhledávačů). Tito návštěvníci neočekávají, že odkaz na pobočky bude pouze na úvodní stránce, ale hledají ho v globální navigaci. Jedinou cestou potom zůstává využití Mapy serveru. Z toho důvodu je velice pravděpodobné, že velké procento uživatelů, kteří hledají pobočky banky, nebude schopno tuto informaci vůbec najít. Ani vyhledávání slov pobočky a pobočka neposkytlo uspokojivé výsledky. Řešením může být umístění odkazu na pobočky banky například na stránku Kontakt nebo do globální navigace.vlastní technické řešení sekce Pobočky a bankomaty KB opět obsahuje z pohledu použitelnosti nedostatky především pak nejasný význam odkazu Vypsat údaje. Na první pohled není patrné, že se jedná o odkaz, který zobrazí pobočky a bankomaty ve vybrané oblasti. Obr. 8: Z grafického znázornění odkazu Vypsat údaje není na první pohled patrné, že se o odkaz jedná. Přínosem pro uživatele je naopak možnost vyhledat pobočku banky v zadaném městě prostřednictvím vyhledávacího formuláře. Studie webů bank v ČR prosinec

18 ČSOB Řešení globální navigace částečně znesnadňuje nalezení základních kontaktních údajů, mezi kterými se nachází i číslo na bezplatnou infolinku. Odkaz na stránku Kontakty uživatelé často očekávají na konci dané části navigace. Z tohoto důvodu může umístění uprostřed bloku s navigací způsobovat uživatelům problémy. Obr. 9: Odkaz Kontakty uživatelé očekávají většinou na konci bloku obsahujícího navigaci umístění uprostřed znesnadňuje nalezení tohoto typu odkazu. Odkazy pro nalezení pobočky banky se intuitivně nacházejí v rozbalovacím menu pod odkazem Kontakt. Pobočky jsou rozděleny na Pobočky pro občany, malé a střední podniky, Pobočky pro korporátní klientelu a Pobočky pro klientelu Private Banking. Vlastní nalezení konkrétní pobočky je řešeno pomocí obrázků map ČR (případně i SR).Na stránce Pobočková síť pro občany, podnikatele, malé a střední podniky je problémem otevírání nalezených poboček ve vybraném městě do nového okna prohlížeče. Po vybrání konkrétní pobočky dojde opět k navrácení do původního okna. Vše lze mnohem použitelněji vyřešit v rámci jednoho okna prohlížeče GE Money Bank Číslo na bezplatnou infolinku GE Money Bank neposkytuje. Na stránce Kontakty se nachází pouze číslo na placenou infolinku. Odkaz na stránku Kontakty je vzhledem k jeho důležitosti nevýrazný oproti ostatním navigačním prvkům a může být snadno přehlédnut. Také nepodtržené odkazy a použití barvy odkazů na text, který ve skutečnosti odkazem není, snižuje možnost orientace na stránce. K číslu na infolinku se lze dostat i prostřednictvím odkazu Zákaznický servis, což je ovšem pro uživatele mnohem méně intuitivní cesta. Obr. 10: Na obrázku není vůbec patrné, který text je odkazem a který ne. To uživateli znesnadňuje orientaci. Odkaz Kontakty je v důsledku špatného odlišení snadno přehlédnutelný. Nalezení konkrétní pobočky a její otevírací doby se skrývá pod odkazem Obchodní místa GE Money Bank na stránce Kontakt. Použití slova pobočky namísto obchodní místa může uživateli usnadnit odhalení významu odkazu především proto, že na webech konkurenčních bank je slovo pobočky využíváno častěji, a je tak pro uživatele více zažité. Vlastní nalezení konkrétní pobočky netrpí z pohledu použitelnosti žádnými výraznými nedostatky. Navíc uživateli nabízí možnost rychle vyhledat pobočky zadáním názvu města. Studie webů bank v ČR prosinec

19 ebanka Nalezení čísla na bezplatnou infolinku není spojeno s výraznými problémy s použitelností. Číslo je zřetelně viditelné a umístěné na stálém místě na každé stránce webu. Číslo lze zároveň snadno najít pod odkazem Kontakty umístěného v rámci globální navigace. Konkrétní pobočku je možno najít prostřednictvím různých odkazů na stránce Kontakty buď přes odkaz Kontaktní místa v rámci lokální navigace umístěné v levém sloupci nebo přes odkaz Seznam klientských center v obsahové části stránky Kontakty. Z názvů odkazů nelze odhadnout, že se jedná o odkazy vedoucí na stejnou stránku, což může vést ke zmatení uživatele. Dalším problémem je absence slova pobočky, které je pro uživatele více zažité. Samotné nalezení konkrétní pobočky obsahuje z pohledu uživatele několik přínosných prvků. U každé pobočky se pod odkazem Jak nás najdete? skrývá detailní popis nejsnadnější cesty na pobočku. U některých poboček je možné zobrazit i místopisnou mapku pobočky, což opět přispívá k vyššímu uživatelskému prožitku Raiffeisenbank Umístění odkazu Kontakt do navigace v patičce každé stránky je vzhledem k důležitosti stránky velkým nedostatkem z pohledu použitelnosti a může způsobit snadné přehlédnutí odkazu ze strany uživatele. Číslo na bezplatnou telefonní linku je na stránce Kontakt dostatečně zvýrazněno a odlišeno od okolního textu. Číslo je uvedeno i na každé stránce webu, jeho nalezení ovšem vyžaduje rolování stránkou, takže ho uživatel může přehlédnout. K nejbližší pobočce a její otevírací době je možné se dostat přímo z globální navigace prostřednictvím odkazu Pobočky, případně pak ze stránky Kontakt. Nalezení informací o pobočce je realizováno mapou ČR a netrpí z pohledu použitelnosti nedostatky PPF Banka Hlavním problémem, který se odráží na použitelnosti celého webu, je minimální požadovaná šířka okna prohlížeče pro zobrazení celé šířky webu. Uživatelé používající rozlišení 800x600 obrazových bodů jsou nuceni horizontálně posouvat obsahem webu, aby se dostali ke všem informacím. Za hranicí 800 obrazových bodů vpravo se nachází také odkaz Kontakt. Číslo na bezplatnou infolinku banka neposkytuje. Na stránce Kontakt se nacházejí pouze čísla placených linek. Z informací uvedených na webu není možné jednoznačně vyčíst, na jakou adresu by se měl potenciální klient dostavit v případě, že by chtěl osobně získat další informace. Na stránce Kontakt jsou uvedeny dvě adresy první pro PPF Banka a.s. a druhá pro Odbor klientské centrum ani u jedné z nich není jasně uvedeno, zda se jedná o pobočku, kterou může klient navštívit, což vyvolává u návštěvníka webu nejistotu. Otevírací doba je uvedena na úplně jiném místě než kontaktní údaje v rozbalovacím menu Naše banka pod odkazem Provozní doba. Lepší provázanost kontaktních údajů s otevírací dobou a jednoznačné označení pobočky banky by výrazně přispělo ke zvýšení použitelnosti. Studie webů bank v ČR prosinec

20 Obr. 11: Z uvedených kontaktních informací není možné jednoznačně vyčíst, na kterou z adres se může návštěvník dostavit v případě, že by chtěl osobně získat další informace HVB Bank Číslo na bezplatnou infolinku je možné intuitivně nalézt prostřednictvím odkazů Kontakt, který je součástí globální navigace, dále pak Bezplatné infolinky. Seznam poboček banky se skrývá pod odkazem s matoucím názvem: Distribuční síť. Odkaz se nachází na každé stránce webu v rámci navigačního bloku označeného jako TOOLBOX. Stejně tak je možné odkaz nalézt na stránce Kontakt. Přínosem pro uživatele je naopak možnost zobrazit pobočku na mapě Živnostenská banka Číslo na bezplatnou infolinku uživatel intuitivně najde prostřednictvím odkazu Kontakty, který je součástí globální navigace. Dalším místem, kde lze číslo najít, je patička každé stránky webu. Informace o jednotlivých pobočkách banky jsou dostupné ze stránky Kontakty. Částečně problémy v použitelnosti trpí technické zpracování zobrazení poboček na mapě ČR. Uživatel je nucen myší najet na některý z bodů na mapě, aby se dozvěděl, o jaké město se jedná. Naopak zobrazení místopisných map u jednotlivých poboček a fotografií je pro uživatele přínosem Volksbank CZ Bezplatnou infolinku banka neposkytuje. Telefonní čísla na běžné placené linky se nacházejí pod odkazem O bance, který je umístěn v rámci globální navigace, následně pak odkazy Kontakty a Kontakty na banku v rámci lokální navigace v levém sloupci. Přínosem by bylo umístění odkazu Kontakty do globální navigace webu. Pod odkazem Pobočky a bankomaty, který se nachází v levém sloupci na každé stránce webu, uživatel snadno a rychle najde adresy jednotlivých poboček včetně jejich otevíracích dob. Klikací mapa ČR je při tak malém počtu poboček zbytečná její technické zpracování navíc způsobuje problémy. Při výběru kraje, ve kterém se nenachází žádná pobočka (např. Středočeský kraj), může uživatel nabýt dojmu, že mapa nefunguje chybí totiž zobrazení jednoznačné informace, že se ve vybraném regionu žádná pobočka nenachází. Studie webů bank v ČR prosinec

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

www.dobryweb.cz Studie webů automobilek duben 2006

www.dobryweb.cz Studie webů automobilek duben 2006 Studie webů automobilek duben 2006 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz Obsah 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 4 1.1 KVALITA OBSAHU

Více

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová WEB TOP 100 2008 Weby o rok starší Dana Bérová Kritické faktory úspěchu webu Hodnotící kritéria v rámci WebTop100 vycházejí z kritických faktorů úspěchu : o o o o o PŘÍNOS PRO UŽIVATELE bez toho to nepůjde

Více

Přehlednost a funkčnost bankovních sazebníků

Přehlednost a funkčnost bankovních sazebníků Cíl setkání debata nad významem sazebníku z pohledu jednotlivých bank představení rozdílných přístupů bank ke struktuře a zpracování sazebníků snaha o větší přehlednost a srozumitelnost bankovních sazebníků

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty?

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty? Informační bulletin společnosti Scott & Rose Listopad 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33 Obsah Předmluva 11 Poděkování 16 ČÁST I Základy návrhu webových stránek Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19 1.1 Evoluce návrhu webu 20 1.2 Důležitost zákaznicky orientovaného návrhu webu 21

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Studie webů politických stran

Studie webů politických stran Studie webů politických stran Vypracovalo poradenské centrum Dobrý web Duben 2006 1 Obsah 1 OBSAH... 1 SHRNUTÍ... 4 1.1 DOSTUPNOST A PŘEHLEDNOST NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ... 4 1.2 PROPAGACE STRANY A VOLEBNÍCH

Více

Profesionální nástroj pro sledování a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek

Profesionální nástroj pro sledování a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek Profesionální nástroj pro sledování a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek www.navrcholu.cz NAVRCHOLU.cz je nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek. Na českém

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka Mojebanka První kroky se službou Mojebanka OBSAH Co Vám Mojebanka nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Zobrazení transakční historie 5 První kroky Pořízení platby 5 První kroky Podepisování platebních

Více

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Formulář Malé DPH: Dále následuje : FORMULÁŘ - VLASTNÍ KALKULAČKA o produktu KDO BUDE S FORMULÁŘEM PŘEDEVŠÍM PRACOVAT

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou"

Záznam uživatelského testování Pojištění před zahraniční cestou Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou" Vypracoval: Filip Zwyrtek Testované internetové stránky pojišťoven (http://www.ceskapojistovna.cz/) (http://www.csob.cz/) Česká podnikatelská

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

[BAL-MLP] Multiplayer

[BAL-MLP] Multiplayer České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce D2 předmětu A7B39PDA [BAL-MLP] Multiplayer Tomáš Kozák (další členové týmu: Tomáš Bruštík, Jaroslav Havelík) LS 2012/2013

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost)

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Cíl projektu Cílem projektu je soustředit všechny mapové a textové informace

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX Vypracoval: Jan Živný, Obce na webu, s.r.o. V Brně dne XXXXXXXX 1 Cíl hodnocení Tato zpráva je zpracována za účelem zhodnocení přístupnosti

Více

Reklama na serveru Říčansko.info www.ricansko.info

Reklama na serveru Říčansko.info www.ricansko.info Reklama na serveru Říčansko.info www.ricansko.info Znázornění reklamních pozic na zmenšeném modelu stránky: Rozměry dané reklamní pozice jsou uvedeny v pixelech. Ceny jsou uvedeny na další stránce tohoto

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails Mailkit Rychlá příručka Úvod Tato uživatelská příručka je určena všem, jež se chystají používat Mailkit pro správu emailových kampaní, a vysvětluje ty nejpodstatnější vlastnosti této aplikace. Většina

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

30 APZ Klienti. Popis modulu

30 APZ Klienti. Popis modulu 30 APZ Klienti Uživatelský modul APZ Klienti náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci klientů agentury

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL OBSAH ÚVODNÍ STRÁNKA... 2 PRODUKTY... 3 Nový produkt, upravit produkt... 3 Listování produkty... 4 KATEGORIE... 6 Nová kategorie, upravit kategorii... 6 Listování kategoriemi...

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 Mojmír Prokop, Head of Direct Channels, Komerční banka, a.s. Praha 27.března 2012 Kdo jsme : Silná

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public.

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. Aplikace MyPioneer www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. 1. První přihlášení a přehled 2. Často kladené otázky 1. Jak mohu získat přístup

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Do služby vstoupíte přes přihlašovací obrazovku, která hodně napoví o novém vzhledu služby. Po přihlášení se zobrazí vstupní obrazovka. 1/5

Více

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com 1/ 10 Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 2/ 10 Obsah 1. MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 2. SŘHV ON-LINE WEB ROZHRANÍ... 4 3. PŘIHLÁŠENÍ DO SŘHV... 4 4. INFORMACE

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Naše Město Web design

Naše Město Web design Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Naše Město Web design Cvičení: 10. 1. 2012, 16 hod. Pracovní skupina Jitka Sedláčková Nina Tůmová ... 1

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

JRm verze 2.0.0. Aplikace. Instalace. Ovládání

JRm verze 2.0.0. Aplikace. Instalace. Ovládání 1 JRm verze 2.0.0 Aplikace JRm (Jízdní řády pro mobilní telefony) je aplikace pro vyhledávání spojení a zobrazování jízdních řádů MHD. Je určena pro telefony podporující Javu 2.0. MIDP 2.0 a zpracování

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

Testování operačního systému Windows Phone 8

Testování operačního systému Windows Phone 8 Testování operačního systému Windows Phone 8 Semestrální práce A2 v rámci předmětu A4B39TUR Muška Adam ČVUT FEL STM 0 Obsah 1. Popis přístroje... 2 2. Popis cílové skupiny... 2 3. Přehled případů užití...

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro redesign firemních webových stránek společnosti Web4ce, s.r.o.

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro redesign firemních webových stránek společnosti Web4ce, s.r.o. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro redesign firemních webových stránek společnosti Web4ce, s.r.o. 1. Základní informace Vyhlašujeme výběrové řízení na dodávku nového grafického řešení pro internetovou

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma?

Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma? Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma? 1. Registrace se provádí na stránce: http://www.extrazaruka.cz http://www.extrazaruka.sk 2. Na úvodní stránce můžete nalézt také seznam

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Návrh webové prezentace. Internetové publikování

Návrh webové prezentace. Internetové publikování Návrh webové prezentace Internetové publikování 1 Co je webdesign? Jedna z definic Návrh webových stránek nebo webových aplikací s využitím různých technologií Řemeslo, věda nebo umění? Různí autoři se

Více