Hroznolhotský občasník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hroznolhotský občasník"

Transkript

1 Hroznolhotský občasník Hroznolhotský občasník Vánoční vydání 2013 Přejeme vám krásné a klidné vánoční svátky a v novém roce 2014 hodně pracovních a osobních úspěchů. Informace obce: Obec Hroznová Lhota vydala stolní kalendáře pro rok V kalendáři jsou zapsány vývozy popelnic, nebezpečný odpad, svoz pytlů na nápojový karton, akce spolků, akce Základní školy a mateřské školy Joži Uprky a naší farnosti. Upozorňujeme občany na změnu vývozu bio-popelnic v měsících prosinec, leden a únor. Vývoz proběhne pouze jednou za měsíc a to dne ; a Následující měsíce zůstávají nezměněny. Společnost Revenge a. s., má ve dvoře Obecního úřadu umístěný kontejner na sběr použitého ošacení. Sesbírané oděvy jsou z 96% recyklovány a následně použity v průmyslovém odvětví.

2 Jak (ne)oblékat hroznolhotský kroj beseda Mistrovství světa historických Baby klub Bajarův sad

3 Čas radosti veselosti nastal světu nyní. Ne, nemylte se moji milí, nezbláznil jsem se, ani jsem si nadmíru nepřihnul. Začátek jedné z koled jsem v závěru letošního roku použil záměrně. Ne snad proto, že by mi veškeré dění kolem připadalo veselé a všechny události mi působili radost. Realita svědčí spíše o opaku. Ale copak mohu o vánoční době psát něco smutného? Vždyť jedním z hlavních poselství Vánoc je radost a naděje. Naděje, jak již napsali proroci, že lid, který chodil v temnotách, uzří veliké světlo. Z biblického vyprávění též víme, že právě jasná hvězda přivedla mudrce z východu až do Betléma a samotné narození Ježíškovo provázela, dnes bychom řekli, světelná mega show. My také, zdá se mi, chodíme již delší dobu v temnotách a rádi bychom uviděli velké světlo, které vše prozáří a zahřeje. Podobně jako mudrci z orientu, pozorně sledujeme a čekáme na to velké znamení. Jen si nejsem zcela jistý, jestli světlo naděje nehledáme moc vysoko nebo daleko. Jestli přes triedry dnešní doby, internet a média nepřestáváme vnímat, co se děje v naší bezprostřední blízkosti, takřka pod našima nohama. Zda jsme se nenechali zmanipulovat a oklamat kampaněmi, reklamami a dalšími mediálními triky, které se nás snaží přesvědčit o tom, odkud že to světlo vzejde. Zda jsme nepodlehli tlaku, že tím pravým světlem, které by mělo u nás o Vánocích zazářit, je jejich nový mobil, super rychlý internet nebo dokonce jejich neuvěřitelně výhodná půjčka na cokoli. Zda jsme v tomto zahledění do dálav nerozšlapali něco křehkého kolem sebe. Často marně hledáme, co by mohlo být zdrojem naší naděje a radosti o letošních Vánocích. Moudří a zkušení píší, že k tomu je třeba světla. Toho vnitřního, které nesvítí ani vysoko ani daleko, ale tak akorát, abychom viděli v pravém světle sebe, abychom viděli a vnímali svoje okolí, jeho potřeby a snad i dokázali posvítit těm druhým na cestu. Nakonec i betlémský příběh, tomu dává za pravdu. Přestože svatá rodina byla v hrozné sociální situaci, byli chudí, v daný okamžik na cestách, do toho se Marii narodí prvorozený syn, jsou nuceni přijmout roli bezdomovců, jejich vnitřní světlo, a pojmenujme si to každý sám, pro mne Láska, dokázalo rozveselit a rozezpívat nejen pastýře ale i mudrce od východu. Přeji tedy sobě i Vám všem o letošních Vánocích dostatek vnitřního světla. Ing. Petr Hanák Stránka 3

4 Vánoce jako dar V těchto dnech se lidé na celém světě připravují na oslavu Vánoc. Zajišťují vše potřebné na tyto krásné sváteční dny, aby nic nechybělo. Mimo jiné si kladou otázku, čím udělat radost blízkým, čím je potěšit, jaký dárek jim připravit? Vždyť dárky patří k Vánocům. Nejeden člověk se domnívá, že čím dražší dárek, tím více štěstí a radosti. Ovšem mýlí se, neboť štěstí z dárků nebývá úměrné vynaloženým penězům. Už jste se někdy zamysleli nad tím, co znamenají dary ve své podstatě? Dar má něco vyjadřovat, má být znamením porozumění. Znamením láskyplného vztahu. Dar dávám ne abych si tě koupil, ale abych beze slov vyjádřil: jdu s Tebou, mám Tě rád, buďme spolu. Jedna dívka napsala: Dárek není jen věc, kterou jsem před chvíli ještě neměl a teď ji mám. Je v něm skryto to nejdůležitější: Chci tě potěšit! Mám tě rád! - Dárek je jeden z druhů polibků i objetí. Není tedy důležité, jak cenné dárky dáváme, ale s jakou láskou je dáváme. A proč právě o Vánocích se navzájem obdarováváme dárky? Protože Vánoce mají rozměr Daru, jsou oslavou Daru. Děkujeme za ten největší Dar příchod Ježíše Krista mezi nás. Bůh k nám přichází v osobě Ježíše, aby nám také sdělil: mám Tě rád, jdu s Tebou, buďme spolu. Ježíš Kristus přichází na svět jako Dar a čeká. Čeká na každého z nás. K jesličkám nás nikdo nenutí, ale místo je zde pro každého. V zamyšlení a v modlitbě se můžeme setkat s Bohem. Nepropásněme tuto příležitost, protože vykoupení a záchrana, které zde v jeslích začínají, jsou určeny i pro mne. Boží Syn se stal člověkem, aby měl člověk domov u Boha (sv. Hildegard von Bingen). A tak vám všem přeji nejen radost z těchto nastávajích vánočních dnů, nejen rodinnou pohodu, nejen radost z dárků, ale především se nechejme obdarovat samotným Bohem. Požehnané, radostné a pokojné Vánoce, jakož i celý následující nový rok 2014 vám všem z celého srdce přeje a ke všemu dobrému žehná P. Jan Žaluda, SDB, farář Stránka 4

5 20. prosince 2013-pátek Mše sv. v 17.45hod.pro děti a mládež, po ní rozsvícení vánočního stromu u kostela. 24. prosince 2013 úterý Štědrý den Mše sv. 7.00hod. (poslední adventní mše sv.). Mše sv. pro děti v 15.00hod.(první vánoční mše sv.). Při této mši svaté bude přineseno do kostela betlémské světlo, proto si přineste s sebou lampičku. Betlémské světlo si bude možno odnést z kostela v době až do 16,30 hod. Pak bude kostel uzavřen. Od hod. zpívání koled, mše sv. ve 22.00hod.-půlnoční. 25. prosince středa Slavnost Narození Páně. Závazný zasvěcený svátek. Mše sv. v 7.30 hod. a v 10hod. Ve 14 hod. u kostela Živý Betlém. 26. prosince čtvrtek - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše sv. v 7.30 hod. a v 10.00hod. V 17.00hod. V kapli v Kozojídkách Vánoční koncert. 27. prosince pátek Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Mše sv. v hod. V 19.00hod. Žehnání vína v kulturním domě v Hroznové Lhotě. 28. prosince sobota Svátek sv. Mláďátek, mučedníků. Mše sv. v 7.00hod. Mše sv. v 18.00hod. v Kozojídkách. 29. prosince 2013-neděle Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Mše sv. v 7.30hod. A v 10.00hod. V 15.00hod. ve farním kostele v Hroznové Lhotě Vánoční koncert. 31. prosince 2013-úterý-sv. Silvestra I. papeže, poslední den v roce Mše sv. na poděkování za uplynulý rok 2013 v 16.00hod. Půlnoční mše svatá ve 24 hod.- vstup do nového roku ledna 2014 středa - Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Závazný zasvěcený svátek. Mše svatá v 8.30hod. a v 10.30hod. 2. ledna čtvrtek - sv. Bazila velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. Mše svatá v hod. Bohoslužby ve vánočním období 2013/ ledna pátek nejsvětějšího Jména Ježíše První pátek v měsíci. V 17.00hod. Výstav Nejsvětější svátosti oltářní k adoraci. V 17.45hod. Mše sv. pro děti a mládež, při které se uskuteční žehnání koledníkům. 4. ledna sobota Mše sv. v 7.00hod.ve farním kostele. Mše sv. v 18.00hod. V kapli v Kozojídkách. 5.ledna neděle - 2.neděle po narození Páně Mše sv. v 7.30hod. a v 10.00hod. 6.ledna pondělí - Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ. Doporučený svátek. Mše sv. v 7.00 hod. a 18.15hod. Při mši se koná žehnání vody, křídy a kadidla. Tříkrálová sbírka se uskuteční v naší farnosti v sobotu 4 ledna Stránka 5

6 Rok 2013 v Salesiánském klubu mládeže Hroznová Lhota Salesiánský klub mládeže má ke konci roku 23 řádných členů, dále má 63 členů přidružených z toho ve věku 6 26 let je 73 členů. Konec ledna patří již tradičně oslavě našeho patrona sv. Jana Boska. V sobotu 23. února se nám podařilo uspořádat dvě skvělá divadelní představení Víti Marčíka. Odpoledne hrál pohádku BAJA- JA pro děti i dospělé a večer pak jedinečné divadlo, totiž LABY- RINT SVĚTA dle Jana Amosa Komenského. Nikdo kdo přišel na kterékoli z těchto představení určitě nelitoval. O CHLAPSKÉMU VÍKENDU pro tatínky a jejich dospívající synky, který proběhl června na Starých Hutích, se nám podařilo upravit tábořiště, zdokonalit táborovou kuchyň a díky šikovnosti dědy Pavlice (HL351) máme i nová táborová kamna, které vyrobil a v kterých taky celý jeden tábor topil aby je správně zajel. Prázdniny podobně jako vletech minulých byly věnovány letním táborům pro kluky a děvčata. V letošním roce byly uspořádány dva turnusy. Jeden pro mladší a druhý pro starší děti. Využili jsme již osvědčeného údolí ve Starých Hutích. Starší letos začínali a v průběhu tábora jsme se zúčastnili na Velehradě oslav výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Celý tábor byl inspirován výročím a díky skvělému počasí se vše vydařilo. Mladší děti si tentokrát vzali inspiraci z Letopisů Narnie a prožily neskutečné zážitky. Atmosféra byla tak věrohodná, že některé děti chodily krmit do lesa bájného lva Aslana. Děkujeme všem, kteří nám pomohli se stavbou tábora i zajistit jeho fungování. V září dva naši mladí členové složili zkoušky a obhájili závěrečné práce, a tak po dvou letech příprav a studia ukončili Salesiánský vzdělávací animátorský řádný kurz (SVAŘÁK) akreditovaný MŠMT. Obdrželi osvědčení pro hlavní vedoucí tábora a organizátora volnočasových aktivit. Další členové tento kurz letos zahájili. Letošní drakyádu, jako už několikrát v minulosti postihlo bezvětří, a tak nejvíce cen získali ti, kdo dokázali nejdéle běžet. Podzimní prázdniny jsme využili k uspořádání tzv. POTÁBORKA rozumějte potáborového setkání. Díky skvělému počasí, které panovalo 28. Října, jsme si na Kopcích užili bezva den. Advent, jsme zahájili výrobou adventních věnců, následovalo Country odpoledne pro celou rodinu. Zda se nám povede i nácvik koled,nevíme neboť uzávěrka občasníku je dříve než tyto akce. Na závěr adventu společně rozsvítíme Vánoční strom před kostelem. Všem, kteří se podílel-li na realizaci, patří dík. Baby klub je jedna z pravidelných aktivit, která pod hlavičkou klubu již několik let funguje. Maminky, se svými nejmenšími ratolestmi, se snaží, co jim síly stačí. Snažíme se činnost klubu stavět na dobrovolné práci členů klubu, salesiánů spolupracovníků a dalších, kteří nám fandí. V příštím roce bychom rádi získali dotaci na obnovu táborového vybavení. Díky finanční podpoře MŠMT, obcí, sponzorů a úsilí všech, kteří jako dobrovolníci realizovali jednotlivé akce, se nám daří naplňovat cíle klubu. Vyprošujeme a přejeme našim členům, přátelům a dobrodincům do nového roku štěstí, zdraví, pokoj a hojnost Božího požehnání. Vedení SKM Hroznová Lhota Stránka 6

7 Školička přeje příjemné prožití vánočních svátků. Letošní školní rok je pro nás všechny v MŠ plný změn. Školku máme krásně vymalovanou, nová okna těsní, sociální zařízení ještě dnes voní novotou a budova bude mít nový barevný kabát. Výzdoba tříd je však v našich rukou. Spolu s dětmi vytváříme výrobky, které nám zpříjemňují chvíle strávené v MŠ. Rok utíká jako voda a před námi jsou opět jedny z nejkrásnějších svátků v roce. Ten, kdo někdy prožil takovéto to těšení na Ježíška spolu se svými dětmi, si jistě dokáže představit, jaké zážitky s sebou Vánoce do každé MŠ přináší. Není to pouze posezení u stromečku a rozbalování dárků, ale i čas příprav. Proto se každoročně celý personál mateřské školy snaží o to, aby v dnešní uspěchané době, byla naše školka oázou klidu a pohody a předvánoční čas plný očekávání, naděje a rozzářených dětských očí v ní plynul bez stresu a spěchu v duchu lidových tradic a zvyků našich předků a děti prožívaly naplno vše, co k tomu patří. Již čtvrtým rokem pořádáme Vánoční besídku. Je to vždy krásné vyvrcholení adventní doby v MŠ. Pásmem koled a veršů potěší děti nejenom své rodiče a sourozence, ale i další příbuzné. Maminky k příjemné atmosféře přispějí cukrovím, které do školky přinesou. Společně pak ochutnáváme, chválíme, vyměňujeme recepty a popíjíme školkový čajíček. Přejeme Vám všem Vánoce kouzelné, ať čekají vás dárky nádherné. Ať u štědrovečerního stolu, sejdete se všichni ve zdraví spolu. Děti a kolektiv MŠ Stránka 7

8 Mužský sbor A máme to tady zase,už to začalo, kam se podíváme,tam na nás vyskakuje reklama na vánoce a hlavně na naše peněženky. Pojem vánočních svátků už není co bývalo, dnes je to o tom, kdo koupí co dražšího a hlavně ať toho je pod stromkem co nejvíce, atˇvšichni vidí, že na to máme. Zvyky našich předků, na které by se nemělo zapomínat /roky je pro nás zachovávali/ kamsi mizí v nedohlednu.. Mužský sbor se v letošním roce prezentoval méně než bývá zvykem, protože veškeré naše prostředky jsme se snažili nasměrovat na srpnovou akci, kde jsme spolu s obcí pořádali folklorní odpoledne /o tom jsem psal posledně/. Po letech jsme opět vystupovali v únoru na předfašankovém zpívání ve Vacenovicích. V červnu jsme svými hlasivkami podpořili nahrávku na CD, kterou připravuje HCM Libora Supa. Opět se tady projevil citlivý výběr písní, za kterýma stojí náš umělecký vedoucí a cimbalista Pavel Valíček. Toto CD je určitě dobrý tip pod váš stromeček. Červenec to měsíc, kdy se jezdí do sousedních Kozojídek, letos oslavil mužský sbor Malina 25. výročí a jako gratulanti jsme tam nemohli chybět. Srpen je měsíc dovolených, ale na tu jsme neměli ani pomyšlení. Dojeli přátele z naší družební obce Dl hé Kl čo. Třídenní maratón, ale zvládli jsme to se ctí. Poslední týden v měsíci jsme vystupovali ve Zlíně na Zlínském besedování spolu s ženským sborem Lipina a HCM Libora Supa a tak se nám zde zalíbilo, že jsme zavítali v září do krásného prostředí na moravsko slovenském pomezí Bílých Karpat do Starého Hrozenkova. Tady se konaly dožínky a můžu říct, že na nás udělalo dojem jak prostředí tak i lidé,kteří zde žijí. Hody, hody nadělaly škody letos vyšlo pořádání hodů na nás a zvažujeme zda se ještě máme o hody ucházet, protože v tak malém počtu lidí to dá hodně práce. Na páteční zábavu si netroufáme a sobotní je prodělečná, protože lidi nejdou na zábavu a sál zeje prázdnotou!!! Vypadá to, že ve Lhotě jsou hody jen kolotoče a nedělní průvod do kostela. Dáli nám zdraví, tak se letos v prosinci o vánočních svátcích setkáme u jesliček na Živém Betlémě. Závěrem bych Vám chtěl za všechny chlapy se sboru popřát požehnané svátky vánoční a do nového roku hodně zdraví a rodinné pohody. Jaroslav Tušim Stránka 8 HROZNOLHOTS KÝ OBČAS N Í K

9 Ženský sbor Rok 2013 byl na vystoupení úrodný. Začínal vánočním koncertem v kostele. Další vystoupení nedalo na sebe dlouho čekat. V únoru jsme uskutečnily besedu s rodiči na téma Oblékání a škrobení krojů. Protože si rodiče vyžádali další pokračování, budeme ho realizovat v roce V dubnu jsme hostily ve Lhotě pět ženských sborů. Téma písní jsme nechaly na vlastním výběru. Milotice si zazpívaly písně milostné a svatební, s ukázkou svatebních krojů. Nedakonice předvedly jak se u nich pálí slivovice a jak se také pije. Vracovjanky kromě písní si přivezly i lidovou vypravěčku, která přiblížila publiku jak se dostala ke jménu Filomena. Děvčata z Lanžhota pěly svými krásnými hlásky písně skladatelky Rozky Horákové. Javorničanky chytly za srdce svými baladami o životě a lásce. Hroznolhotský sbor doprovázela cimbálová muzika s primášem Petrem Kubíkem, pořadem provázel Jiří Miškeřík. Velký dík patří sponzorům, bez nichž by nebylo možné tuto akci uskutečnit. V dubnu jsme také vystupovaly v Lanžhotě, kde jsme program zpestřily scénkou VIP Prostřeno. V červnu jsme byly pozvány na festival do Šardic. Doprovázela nás cimbálová muzika a naše řady posílily dvě zpěvačky. Takže nás už zpívalo sedm. V srpnu jsme účinkovaly na družebním setkání v Hroznové Lhotě a naše řady posílily další dvě zpěvačky a tak nás od prázdnin zpívá devět. Konec srpna a začátek září patřil návštěvě lázní v Uherském Ostrohu, kde jsme pacientům zpříjemnily písněmi ze Lhoty jejich pobyt. Do konce roku nás čeká vystoupení ve Velké nad Veličkou na vánočním zpívání prosince od 16.oo hodin,živý Betlém a svěcení vína společně se zahrádkáři. Na závěr roku jsme připravily společně s děvčaty z Lanžhota a Hrubé Vrbky vánoční koncert. Tento společný projekt bude 29. prosince v Hroznové Lhotě a Hrubé Vrbce a 5.ledna 2014 v Lanžhotě. Družební vánoční zpívání bude v rámci dobrých vztahů mezi těmito sbory a také slavnostní ukončení doby vánoční. Jak se začíná překulovat prosinec směrem k roku 2014, začínáme bilancovat, co jsme udělaly a co nás příští rok čeká. A tak až bude znít v kostele Tichá noc, svatá noc.. lidé zvednou hlavu, budou tiše zpívat a pak, až koleda dozní, se pozdraví, stisknou si ruce a budou si mezi sebou přát klid a Boží požehnání a aby se tu ve zdraví za rok sešli zas, budeme si také přát, aby ten rok 2014 byl pro všechny rokem zdraví, štěstí, pohody. Ženský sbor Stránka 9

10 Ženský sbor LIPINA...co to nového, neslýchaného... Rok 2013 se ubírá k závěru a na mně teď leží takové malé bilancování. Hned v první polovině roku hostovala Lipina na natáčení dvou CD. V březnu a dubnu jsme natáčely společně s dívčím sborem Oskoruša z Velké a Musicou Folkloricou na profilovém CD Veroniky Malatincové. Zpívání to bylo zajímavé a možná ne poslední Na konci dubna jsme zpívaly v Dolních Dunajovicích a na začátku června jsme natáčely s CM Libora Supa na jejich nové CD, jehož vydání se blíží. A pak nastaly prázdniny. Pro Lipinu byly opravdu bohaté. Nejprve jsme zazpívaly ve Velké nad Veličkou na Horňáckých slavnostech, poté v Nedachlebicích, kde byl program koncipován jako soutěž. Zazpívaly jsme společně se sbory Čečera, Klebetnice, Netáta aj. V takové konkurenci si vítězství Nedachlebského džbánku opravdu vážíme. V srpnu proběhlo ve Lhotě Hroznolhotské kulturní odpoledne, kam přijely soubory z Dl hého Kl čova. Pozvání přijali i přátelé z jiných sborů. S některými jsme se viděly poprvé s jinými nás pojí dlouholeté přátelství. V polovině srpna jsme si ještě jednou zazpívaly v Nedachlebicích, ten den také ve Velké na Ozvěnách a den poté v Miloticích, kde proběhl oficiální křest CD Ej, ženy, ženy, poradteže mi Týden poté jsme ještě vystoupily na Zlínském besedování v sobotním pořadu pěveckých sborů. Během léta jsme se spolupodílely na natáčení videoklipu k titulní písni CD Ej, ženy, ženy, poradteže mi, který je ke shlédnutí na internetu a byl vysílán také Českou televizí. V září proběhlo ve Strážnici tradiční vinobraní, kam jezdíme pravidelně. V říjnu a listopadu jsme si daly malé prázdniny, ale už teď chystáme koledy k blížícím se Vánocům a pokud energie vydrží a najde se i nějaká koruna, měly bychom v zimě natáčet druhé profilové CD Lipiny, na kterém spolupracujeme s HCM Libora Supa. Pro nadcházející čas Vám přejeme klidné a radostné prožití svátku narození Ježíše Krista a do dalšího roku dostatek energie, pevné zdraví a spoustu úsměvů. za ŽS Lipina Alena Budařová Stránka 10 HROZNOLHOTS KÝ OBČAS N Í K

11 Myslivecké sdružení Dubník Hroznová Lhota Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a informovat o událostech, které se udály v našem mysliveckém sdružení. Naše sdružení se skládá z 22 členů a hospodaří na necelém tisíci hektarech honebních pozemků. Jedná se o smíšenou honitbu, jak polního, tak i lesního složení, kde pečujeme zejména o drobnou zvěř v zastoupení zajíc, bažant a již jen malý počet přežívajících koroptví polních. Králík divoký, který byl v minulosti hojně zastoupen, již zcela a zřejmě nenávratně vymizel. Ze zvěře spárkaté se nejvíce podílí zvěř srnčí a dančí, jejíž populace byla v okolí založena v 70-tých letech minulého století. Zvěř černá /prase divoké/ naší honitbou pouze migruje. Stojí za to si připomenout zvěř pernatou a srstnatou, která se zde vyskytuje nově v posledních letech, a to krkavec, výr velký, bobr evropský a psík mývalovitý. Je jen mýlkou veřejnosti, že myslivec je proto, aby lovil zvěř. Skutečnou činností myslivosti je o zvěř se řádně starat, sledovat její zdravotní stav, zajistit krmení a v době strádání přikrmovat. Odlov zvěře spočívá pouze v tom, aby početní stavy zvěře odpovídaly úživnosti honitby. V tomto roce pořádalo naše MS ples pro veřejnost, kde jste mohli ochutnat různé zvěřinové speciality a jako doplněk si poslechnout skladby významných skladatelů v podání trubačů, kteří se účastní na evropských a světových soutěžích ve vábení na jelena. Doufáme, že jste byli spokojení a za Vaši účast děkujeme. Další společenská akce byla pořádána pod názvem Myslivecké odpoledne na chovatelském areálu, které se skládalo z různých dětských soutěží, kulinářských specialit a rovněž bylo doprovázeno trubači a posezením při cimbálové muzice. Zde nás příjemně překvapil Váš zájem, proto v příštím roce budeme tuto akci pro Vás občany opět opakovat. Jak se však stává, ani naši organizaci neminuly problémy s obnovením nájemní smlouvy na období dalších 10-ti let s honebním společenstvím Hroznová Lhota tak, aby smlouva o nájmu honitby byla objektivní. S tímto stanoviskem výboru honební společenstva nesouhlasila absolutní většina členů MS a přes všechny potíže a s pomocí Vás, vlastníků půdy a lesních pozemků, Obecního úřadu v Hroznové Lhotě a Městského úřadu Veselí n. Mor. a v neposlední řadě farnosti Hr. Lhota, byla svolána mimořádná valná hromada hon. společenstva, na které byl stávající výbor odvolán a zvolen nový ve složení: starosta hon. společenstva ing. Petr Hanák místostarosta Josef Halíček st. členové výboru: ing. Josef Solařík, Josef Fiala, Jan Sečkář Následně byla smlouva upravena dodatkem a odsouhlasena tak, aby byla objektivní a prospívala lidové myslivosti. Za tuto podporu a důvěru Vám všem uctivě děkujeme. Po úpravě smlouvy s honebním společenstvím proběhly rovněž volby do výboru Mysliveckého sdružení ve složení: předseda Pavel Náhlík Stránka 11

12 Myslivecký hospodář Josef Halíček st., Místopředseda Josef Andrýsek Finanční hospodář Radek Náhlík, Kynologický referent Josef Hladký ml. Vážení občané, závěrem ještě jednou děkuji za pochopení a příkladnou pomoc. Myslivecké sdružení Vám přeje krásné prožití svátků vánočních, vše nejlepší a hlavně pevné zdraví v příštím roce a těší se na další spolupráci. Za MS Dubník Hroznová Lhota TJ Sokol Hroznová Lhota 2013 Pavel Náhlík Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vám prezentovat nejdůležitější události z činnosti našeho oddílu v roce Po druhém místě v ročníku si mnozí mysleli, že i nadále vše půjde v zaběhlých kolejích. Naštěstí i kopaná je jen hra a tudíž ráda ruší veškeré prognózy. Naše první mužstvo pod vedením trenéra Josefa Pavlici během podzimní části soutěže potkala velká řada zranění. I přesto uhráli muži Áčka přijatelných 18 bodů při skóre 31 : 25 a skončili na šestém místě. Nejlepším střelcem je Tomáš Durna, který u nás hostuje z Tvarožné Lhoty. Tento solidní výsledek přece jen poněkud ruší nedisciplinovanost a nekoncentrovanost našich borců, díky které jsme ztratili zbytečně několik bodů. Béčko je na tom o poznání lépe než loni a je na desátém místě s 19 body při skóre 26 : 23, což zaručuje relativní klid pro kvalitní jarní přípravu. V úplně jiné pozici o proti loňsku se nachází náš dorost. O tomto čase jsme usilovně přemýšleli co zlepšit, aby se kluci zachránili. Dnes pod vedením bratrů Pavla a Aleše Šupových jasně vedou okresní přebor s 34 body a skóre 82 : 16. Za celý podzim ztratili pouhé dva body a směřují do krajských soutěží, které už léta hraje první mužstvo a letos i žáci. Tímto se dostáváme k žákovským týmům. Přes počáteční velké obavy i ke spokojenému hodnocení. Jak jsem již naznačil, kluci postoupili do krajských soutěží a po počátečních nezdarech začali s přehledem bodovat, což vyneslo starší žáky na krásné sedmé místo, při skóre 31 :36. Mladší žáci jsou na tom ještě o kapánek lépe, protože jim patří místo šesté a mají skóre 56 : 33. Na tomto se projevuje dlouholetá cílevědomá práce trenéra Miry Poláška, kterému letos vypomáhali Jenda Kučera a Jirka Karásek. Mnozí mi to budou asi mít za zlé, ale musím se na tomto místě zmínit o práci výboru. Několikrát jsme oslovili Kněždub a zároveň i Lipov s nabídkou spolupráce právě v žákovské kategorii s úmyslem hrát co nejdůstojnější roli ve vyšší soutěži. Bohužel, marně. Velkou radost nám dělají i naši nejmladší přípravka, která se zúčastní i zimní okresní halové ligy. Léta naše nejmladší skvěle vede Jarda Svoboda s pomocí Hynka Chrenčíka a dalších ochotných rodičů. Výboru TJ se podařilo sehnal dotace, na automatickou závlahu tréninkové hrací plochy. Je třeba říct, že tady největší zásluhy patří předsedovi Radku Chamrádovi. V tomto prostém výčtu by se mohlo zdát, že proti loňskému roku té práce není až tolik. Stránka 12 HROZNOLHOTS KÝ OBČAS N Í K

13 Věřte, není to pravda. O drobných věcech není třeba mluvit. Ale výbor a ne jen on, měl spoustu práce s přípravou a samotným průběhem oslav sedmdesátého výročí založení naší Tělovýchovné jednoty. Je naší milou povinností, pozvat Vás všechny na Společenský ples pořádaný TJ v sále kulturního domu v Hroznové Lhotě. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Švitorka. Na závěr bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu za podporu a spolupráci i v letošním roce. Výbor a hráči TJ Sokola vám všem přejí šťastné a veselé vánoce a do nového roku 2014 hodně zdraví a osobní pohody. Výbor TJ Sokol Hroznová Lhota Český zahrádkářský svaz v roce 2013 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Hroznové Lhotě se v letošním roce zaměřila na čtyři kulturní a společenské akce. První a největší akcí byl již tradiční velikonoční Košt vína. Pod záštitou zahrádkářů se jednalo už o 49. košt v Hroznové Lhotě. Hodnoceno bylo celkem 325 vzorků vín, z toho 210 vzorků vín bílých, 91 vzorků vín červených a 24 vzorků vín růžových. Dle dodaných vzorků vín se jednalo o průměrný košt. Co se týká návštěvnosti, předčil tento košt všechny očekávání. Rozmary počasí zrušily všechny sportovní aktivity (hlavně fotbal) a kopec čerstvě napadnutého sněhu i vycházky do přírody. A tak se šlo na Košt. Sál kulturního domu doslova praskal ve švech. Celkový počet 553 návštěvníků (323 mužů, 230 žen a důchodců) zařadil tento košt na první místo v návštěvnosti v celé historii koštů v Hroznové Lhotě. Druhou akcí byla návštěva Salonu vín ve Valticích. Znovu po dvou letech vyrazil v sobotu autobus s 38 lidmi na ochutnání vybrané kolekce 100 vín pro tento rok. K dispozici byla vína ročníku 2011 a starších. Zvolená dvouapůlhodinová volná degustace plně splnila očekávání všech účastníků. Třetí akce byla vyhlášena jako Zahrádkářský den na neděli Jednalo se v podstatě o zahrádkářské odpoledne na Kopci u sv. Urbana. V programu jsme poděkovali za letošní úrodu, Zarazili jsme horu s pověřením a slibem hotařů, zahrála nám cimbálová muzika a zazpíval Ženský sbor z Hroznové Lhoty. Příjemná akce za krásného slunečného počasí a účasti cca 150 lidí. Čtvrtou akcí, a ta nás teprve čeká, je Žehnání mladých vín na svátek sv. Jana Evangelisty ( ). Stránka 13

14 Jedná se již o 3. ročník. Myslím, že se již z této akce stala tradice. Tímto bych chtěl na Žehnání mladých vín pozvat hlavně vinaře a samozřejmě i milovníky vína (pozvánka je na konci tohoto občasníku). Chtěl bych tímto poděkovat hlavně vinařům, kteří nám dávají vzorky vína na náš košt i na košty v okolních obcích. Bez jejich pomoci bychom nemohli košt v takovém rozsahu pořádat (místních vzorků vín je pouze jedna třetina, zbytek se přiveze z okolí většina vzorků vína se dává na výměnu). Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří nám zahrádkářům v tomto roce jakkoli pomohli. Závěrem bych chtěl všem popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku. Ing. Marek Světlík Během letošního roku jsme výrazně ubrali plyn,aby jsme nehavarovali. Na jaře jsme odehráli 6 představení a dali jsme si pauzu. Abysme si odpočinuli a také načerpali síly do nové práce a hlavně nasbírali čerstvou inspiraci. Té je kolem nás naštěstí furt hodně!!! Na jaro 2014 pro naše příznivce připravujeme nové Hroznolhotské etýdy název už tedˇmůžem prozradit ZABIJAČKA - TO JE HRAČKA. Tak se těšte,zatím scénář ještě není hotový, ale hrát určitě budem. My se na vás taky těšíme!! Do roku 2014 vám všem přejeme dny plné radosti, lásky a Božího požehnání. Ať jste zdraví a neztrácíte smysl pro humor!! HROZEN V ROCE 2013 za ochotnický spolek Hrozen Pavlicová Jitka Stránka 14

15 Kynologové v roce 2013 Tak nám zase posunuli čas a zkrátili chvilky denního světla. O to víc si většina z nás uvědomuje tu rychlost, kterou dny běží. Sám mám pocit, že ještě nezaschnul inkoust loňských řádků do zpravodaje a už u klávesnice sedím zase. Díky tomu se můžu na chviličku zastavit a znovu se v duchu projít uplynulým rokem u nás v kynologickém klubu. Tak Vás krátce vezmu s sebou mezi nás, s tím, že se zastavím jen u těch zásadnějších akcí a aktivit. Možná se i Vy potom projdete sami Vašimi loňskými cestami a dny. Letošek, jako ostatně každoročně, jsme nakousli výroční členskou schůzí v lednu. Následně jsme ji spláchli výborným vínem při společném únorovém výletu do zasněžených sklepů na Mlýnkách. Hlavy jsme si potom zaměstnali na březnovém semináři, který vedl mistr sportu a reprezentant Martin Pejša u kolegů kynologů v Uherském Ostrohu. V letních měsících naši členové výborně předvedli i náš kladný vztah k přípravě jídla, když na gulášovém turnaji v Tasově zvítězili jak při výrobě guláše v anketě zúčastněných, tak v krájení cibule. V srpnu proběhl několikadenní výcvikový tábor se základnou na kněždubské myslivecké chatě. V tomtéž měsíci jsme vyjeli na mezinárodní mistrovství německých ovčáků, které se konalo v Suchdole nad Odrou. Letní prázdninové dny opět ukončil Den pro děti a veřejnost na našem cvičišti v Hroznové Lhotě. Opakovaně si s námi zahrálo počasí, byť se snažíme termíny více a více posunovat do léta. Přes jeho počáteční nepřízeň, akce nakonec zdárně proběhla a účast byla slušná. Program oživila ukázka výcviku policejních psů, kterou pro děti připravil pan Petr Kašpárek. Nechyběly ani soutěže pro děti, táborák a hromady sladkostí. Končící rok už pravidelně završuje naše organizačně nejnáročnější akce, která se stala už tradicí, tedy Ochutnávka jídel v kněždubské Sokolovně. Kdo ji navštívil asi bude souhlasit s tím, že letošní byla opravdu veliká. Myslím, že jsme na maximum vyzkoušeli kapacitu prostor s tím, že nebylo už jediného stolu, který by se dal odkudkoliv přinést a kamkoliv postavit. Stránka 15

16 Děkujeme všem za trpělivost, účast a dobrou náladu. Opakovaně zde musíme poděkovat všem, kteří se na ochutnávce podíleli. Zvláště pak naše díky míří k úderné kuchařské jednotce, která sobotu strávila přípravou vynikajících domácích patentů, po kterých se jen zaprášilo. Velké díky patří také hlavnímu kuchaři panu Aleši Šupovi staršímu, členům klubu a jejich rodinám, kteří se snažili ochutnávku co nejlépe zajistit. Mimo výše zmíněné během roku udržujeme a vylepšujeme náš areál, dokupujeme a opravujeme pomůcky k výcviku i k údržbě cvičiště. Děvčata se průběžně účastnila různých výcvikových seminářů a zkoušek. Paní Věrka Caudrová se svými bílými švýcarskými ovčáky nadále vyhrává výstavy, úspěšně také závodila v Moravskoslezské kynologické lize. Běžný výcvik u nás nadále probíhá o nedělích a středečních večerech, jinak si členové se svými psy cvičí individuálně i v průběhu týdne. V současnosti počet našich členů přesahuje dvacítku. Máme stálé členy jak z blízkého okolí (z Hroznové Lhoty, z Kněždubu a Tasova), tak ze vzdálenějšího (z Veselí nad Moravou, Strážnice, Archlebova, Louky a Osvětiman). Vážíme si výrazné podpory, pomoci a grantových dotací od obecních úřadů v Hroznové Lhotě, v Kněždubě a v Tasově. Oceňujeme vzájemný respekt a výbornou spolupráci s mysliveckým sdružením Šumárník, hasiči z Kněždubu a Hroznové Lhoty i dalšími složkami. Děkujeme za sponzorskou podporu osob a firem jejichž jména se tu pravidelně, každoročně opakují. S blížícím se koncem roku bychom Vám za náš kynologický klub chtěli popřát klid, pohodu, dobrou náladu do dalších dnů a také sílu, odolnost a trpělivost když to bude zapotřebí. K vánočním dnům Vám přejeme šťastné a veselé, Veselého Silvestra a do nového roku 2014 zdraví, štěstí a spokojenost. Za Kynologický klub Karpaty Jaroslav Mrkva Stránka 16

17 Stránka 17

18 Připravujeme na leden a únor Inzerce Ples sportovci Ukázka vzorníků výšivek z Hr. Lhoty Ples školy Farní ples Ukázka niťování Děkanátní ples Ukázka zhotovení střihů na dětské kroje Stránka 18 HROZNOLHOTS KÝ OB ČAS NÍ K

19 Opravená mateřská školka Vacenovice turnaj mistrů okresu Drakyáda Zátopkova pětka Mladí hasiči Vykopávky U Vodojemu Stránka 19 H R O Z N O L H O T S KÝ O B Č A S NÍ K

20 Stavění máje na hody HODY 2013 Hodová obchůzka Tradiční trhy H R O Z N OL H O T S KÝ O B ČA S N Í K Stránka 20

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční jednání Kozojedských myslivců.

Výroční jednání Kozojedských myslivců. Výroční jednání Kozojedských myslivců. V sobotu 14. 2. 2015 proběhla výroční členská schůze kozojedských myslivců. Předseda mysliveckého sdružení Václav Prusík ve svém úvodním vystoupení zhodnotil činnost

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Klubová výstava MSKCHJGT

Klubová výstava MSKCHJGT Klubová výstava MSKCHJGT Rok utekl jako voda a v sobotu 13. 6. 2015 proběhla již 21. klubová výstava MSKCHJGT, která byla součástí akce nazvané Les, myslivost a kůň na Libavé na území Vojenského újezdu

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU

Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU 7. 1. Perná * Ochutnávka mladých vín * 28. 1. 20.00 Drnholec * Krojový ples * 28. 1. 20.00 Jevišovka * Vinařský ples * 4. 2. 20.00

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Zámecké noviny Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Vánoce klepou na zámecké dveře a blíží se konec roku 2014. Vánoční svátky přinášejí radost a otevírají srdce Ať

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Zasedání Zastupitelstva obce se bude konat v úterý 13. 12. 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Program jednání bude zveřejněn

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více