Hroznolhotský občasník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hroznolhotský občasník"

Transkript

1 Hroznolhotský občasník Hroznolhotský občasník Vánoční vydání 2013 Přejeme vám krásné a klidné vánoční svátky a v novém roce 2014 hodně pracovních a osobních úspěchů. Informace obce: Obec Hroznová Lhota vydala stolní kalendáře pro rok V kalendáři jsou zapsány vývozy popelnic, nebezpečný odpad, svoz pytlů na nápojový karton, akce spolků, akce Základní školy a mateřské školy Joži Uprky a naší farnosti. Upozorňujeme občany na změnu vývozu bio-popelnic v měsících prosinec, leden a únor. Vývoz proběhne pouze jednou za měsíc a to dne ; a Následující měsíce zůstávají nezměněny. Společnost Revenge a. s., má ve dvoře Obecního úřadu umístěný kontejner na sběr použitého ošacení. Sesbírané oděvy jsou z 96% recyklovány a následně použity v průmyslovém odvětví.

2 Jak (ne)oblékat hroznolhotský kroj beseda Mistrovství světa historických Baby klub Bajarův sad

3 Čas radosti veselosti nastal světu nyní. Ne, nemylte se moji milí, nezbláznil jsem se, ani jsem si nadmíru nepřihnul. Začátek jedné z koled jsem v závěru letošního roku použil záměrně. Ne snad proto, že by mi veškeré dění kolem připadalo veselé a všechny události mi působili radost. Realita svědčí spíše o opaku. Ale copak mohu o vánoční době psát něco smutného? Vždyť jedním z hlavních poselství Vánoc je radost a naděje. Naděje, jak již napsali proroci, že lid, který chodil v temnotách, uzří veliké světlo. Z biblického vyprávění též víme, že právě jasná hvězda přivedla mudrce z východu až do Betléma a samotné narození Ježíškovo provázela, dnes bychom řekli, světelná mega show. My také, zdá se mi, chodíme již delší dobu v temnotách a rádi bychom uviděli velké světlo, které vše prozáří a zahřeje. Podobně jako mudrci z orientu, pozorně sledujeme a čekáme na to velké znamení. Jen si nejsem zcela jistý, jestli světlo naděje nehledáme moc vysoko nebo daleko. Jestli přes triedry dnešní doby, internet a média nepřestáváme vnímat, co se děje v naší bezprostřední blízkosti, takřka pod našima nohama. Zda jsme se nenechali zmanipulovat a oklamat kampaněmi, reklamami a dalšími mediálními triky, které se nás snaží přesvědčit o tom, odkud že to světlo vzejde. Zda jsme nepodlehli tlaku, že tím pravým světlem, které by mělo u nás o Vánocích zazářit, je jejich nový mobil, super rychlý internet nebo dokonce jejich neuvěřitelně výhodná půjčka na cokoli. Zda jsme v tomto zahledění do dálav nerozšlapali něco křehkého kolem sebe. Často marně hledáme, co by mohlo být zdrojem naší naděje a radosti o letošních Vánocích. Moudří a zkušení píší, že k tomu je třeba světla. Toho vnitřního, které nesvítí ani vysoko ani daleko, ale tak akorát, abychom viděli v pravém světle sebe, abychom viděli a vnímali svoje okolí, jeho potřeby a snad i dokázali posvítit těm druhým na cestu. Nakonec i betlémský příběh, tomu dává za pravdu. Přestože svatá rodina byla v hrozné sociální situaci, byli chudí, v daný okamžik na cestách, do toho se Marii narodí prvorozený syn, jsou nuceni přijmout roli bezdomovců, jejich vnitřní světlo, a pojmenujme si to každý sám, pro mne Láska, dokázalo rozveselit a rozezpívat nejen pastýře ale i mudrce od východu. Přeji tedy sobě i Vám všem o letošních Vánocích dostatek vnitřního světla. Ing. Petr Hanák Stránka 3

4 Vánoce jako dar V těchto dnech se lidé na celém světě připravují na oslavu Vánoc. Zajišťují vše potřebné na tyto krásné sváteční dny, aby nic nechybělo. Mimo jiné si kladou otázku, čím udělat radost blízkým, čím je potěšit, jaký dárek jim připravit? Vždyť dárky patří k Vánocům. Nejeden člověk se domnívá, že čím dražší dárek, tím více štěstí a radosti. Ovšem mýlí se, neboť štěstí z dárků nebývá úměrné vynaloženým penězům. Už jste se někdy zamysleli nad tím, co znamenají dary ve své podstatě? Dar má něco vyjadřovat, má být znamením porozumění. Znamením láskyplného vztahu. Dar dávám ne abych si tě koupil, ale abych beze slov vyjádřil: jdu s Tebou, mám Tě rád, buďme spolu. Jedna dívka napsala: Dárek není jen věc, kterou jsem před chvíli ještě neměl a teď ji mám. Je v něm skryto to nejdůležitější: Chci tě potěšit! Mám tě rád! - Dárek je jeden z druhů polibků i objetí. Není tedy důležité, jak cenné dárky dáváme, ale s jakou láskou je dáváme. A proč právě o Vánocích se navzájem obdarováváme dárky? Protože Vánoce mají rozměr Daru, jsou oslavou Daru. Děkujeme za ten největší Dar příchod Ježíše Krista mezi nás. Bůh k nám přichází v osobě Ježíše, aby nám také sdělil: mám Tě rád, jdu s Tebou, buďme spolu. Ježíš Kristus přichází na svět jako Dar a čeká. Čeká na každého z nás. K jesličkám nás nikdo nenutí, ale místo je zde pro každého. V zamyšlení a v modlitbě se můžeme setkat s Bohem. Nepropásněme tuto příležitost, protože vykoupení a záchrana, které zde v jeslích začínají, jsou určeny i pro mne. Boží Syn se stal člověkem, aby měl člověk domov u Boha (sv. Hildegard von Bingen). A tak vám všem přeji nejen radost z těchto nastávajích vánočních dnů, nejen rodinnou pohodu, nejen radost z dárků, ale především se nechejme obdarovat samotným Bohem. Požehnané, radostné a pokojné Vánoce, jakož i celý následující nový rok 2014 vám všem z celého srdce přeje a ke všemu dobrému žehná P. Jan Žaluda, SDB, farář Stránka 4

5 20. prosince 2013-pátek Mše sv. v 17.45hod.pro děti a mládež, po ní rozsvícení vánočního stromu u kostela. 24. prosince 2013 úterý Štědrý den Mše sv. 7.00hod. (poslední adventní mše sv.). Mše sv. pro děti v 15.00hod.(první vánoční mše sv.). Při této mši svaté bude přineseno do kostela betlémské světlo, proto si přineste s sebou lampičku. Betlémské světlo si bude možno odnést z kostela v době až do 16,30 hod. Pak bude kostel uzavřen. Od hod. zpívání koled, mše sv. ve 22.00hod.-půlnoční. 25. prosince středa Slavnost Narození Páně. Závazný zasvěcený svátek. Mše sv. v 7.30 hod. a v 10hod. Ve 14 hod. u kostela Živý Betlém. 26. prosince čtvrtek - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše sv. v 7.30 hod. a v 10.00hod. V 17.00hod. V kapli v Kozojídkách Vánoční koncert. 27. prosince pátek Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Mše sv. v hod. V 19.00hod. Žehnání vína v kulturním domě v Hroznové Lhotě. 28. prosince sobota Svátek sv. Mláďátek, mučedníků. Mše sv. v 7.00hod. Mše sv. v 18.00hod. v Kozojídkách. 29. prosince 2013-neděle Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Mše sv. v 7.30hod. A v 10.00hod. V 15.00hod. ve farním kostele v Hroznové Lhotě Vánoční koncert. 31. prosince 2013-úterý-sv. Silvestra I. papeže, poslední den v roce Mše sv. na poděkování za uplynulý rok 2013 v 16.00hod. Půlnoční mše svatá ve 24 hod.- vstup do nového roku ledna 2014 středa - Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Závazný zasvěcený svátek. Mše svatá v 8.30hod. a v 10.30hod. 2. ledna čtvrtek - sv. Bazila velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. Mše svatá v hod. Bohoslužby ve vánočním období 2013/ ledna pátek nejsvětějšího Jména Ježíše První pátek v měsíci. V 17.00hod. Výstav Nejsvětější svátosti oltářní k adoraci. V 17.45hod. Mše sv. pro děti a mládež, při které se uskuteční žehnání koledníkům. 4. ledna sobota Mše sv. v 7.00hod.ve farním kostele. Mše sv. v 18.00hod. V kapli v Kozojídkách. 5.ledna neděle - 2.neděle po narození Páně Mše sv. v 7.30hod. a v 10.00hod. 6.ledna pondělí - Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ. Doporučený svátek. Mše sv. v 7.00 hod. a 18.15hod. Při mši se koná žehnání vody, křídy a kadidla. Tříkrálová sbírka se uskuteční v naší farnosti v sobotu 4 ledna Stránka 5

6 Rok 2013 v Salesiánském klubu mládeže Hroznová Lhota Salesiánský klub mládeže má ke konci roku 23 řádných členů, dále má 63 členů přidružených z toho ve věku 6 26 let je 73 členů. Konec ledna patří již tradičně oslavě našeho patrona sv. Jana Boska. V sobotu 23. února se nám podařilo uspořádat dvě skvělá divadelní představení Víti Marčíka. Odpoledne hrál pohádku BAJA- JA pro děti i dospělé a večer pak jedinečné divadlo, totiž LABY- RINT SVĚTA dle Jana Amosa Komenského. Nikdo kdo přišel na kterékoli z těchto představení určitě nelitoval. O CHLAPSKÉMU VÍKENDU pro tatínky a jejich dospívající synky, který proběhl června na Starých Hutích, se nám podařilo upravit tábořiště, zdokonalit táborovou kuchyň a díky šikovnosti dědy Pavlice (HL351) máme i nová táborová kamna, které vyrobil a v kterých taky celý jeden tábor topil aby je správně zajel. Prázdniny podobně jako vletech minulých byly věnovány letním táborům pro kluky a děvčata. V letošním roce byly uspořádány dva turnusy. Jeden pro mladší a druhý pro starší děti. Využili jsme již osvědčeného údolí ve Starých Hutích. Starší letos začínali a v průběhu tábora jsme se zúčastnili na Velehradě oslav výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Celý tábor byl inspirován výročím a díky skvělému počasí se vše vydařilo. Mladší děti si tentokrát vzali inspiraci z Letopisů Narnie a prožily neskutečné zážitky. Atmosféra byla tak věrohodná, že některé děti chodily krmit do lesa bájného lva Aslana. Děkujeme všem, kteří nám pomohli se stavbou tábora i zajistit jeho fungování. V září dva naši mladí členové složili zkoušky a obhájili závěrečné práce, a tak po dvou letech příprav a studia ukončili Salesiánský vzdělávací animátorský řádný kurz (SVAŘÁK) akreditovaný MŠMT. Obdrželi osvědčení pro hlavní vedoucí tábora a organizátora volnočasových aktivit. Další členové tento kurz letos zahájili. Letošní drakyádu, jako už několikrát v minulosti postihlo bezvětří, a tak nejvíce cen získali ti, kdo dokázali nejdéle běžet. Podzimní prázdniny jsme využili k uspořádání tzv. POTÁBORKA rozumějte potáborového setkání. Díky skvělému počasí, které panovalo 28. Října, jsme si na Kopcích užili bezva den. Advent, jsme zahájili výrobou adventních věnců, následovalo Country odpoledne pro celou rodinu. Zda se nám povede i nácvik koled,nevíme neboť uzávěrka občasníku je dříve než tyto akce. Na závěr adventu společně rozsvítíme Vánoční strom před kostelem. Všem, kteří se podílel-li na realizaci, patří dík. Baby klub je jedna z pravidelných aktivit, která pod hlavičkou klubu již několik let funguje. Maminky, se svými nejmenšími ratolestmi, se snaží, co jim síly stačí. Snažíme se činnost klubu stavět na dobrovolné práci členů klubu, salesiánů spolupracovníků a dalších, kteří nám fandí. V příštím roce bychom rádi získali dotaci na obnovu táborového vybavení. Díky finanční podpoře MŠMT, obcí, sponzorů a úsilí všech, kteří jako dobrovolníci realizovali jednotlivé akce, se nám daří naplňovat cíle klubu. Vyprošujeme a přejeme našim členům, přátelům a dobrodincům do nového roku štěstí, zdraví, pokoj a hojnost Božího požehnání. Vedení SKM Hroznová Lhota Stránka 6

7 Školička přeje příjemné prožití vánočních svátků. Letošní školní rok je pro nás všechny v MŠ plný změn. Školku máme krásně vymalovanou, nová okna těsní, sociální zařízení ještě dnes voní novotou a budova bude mít nový barevný kabát. Výzdoba tříd je však v našich rukou. Spolu s dětmi vytváříme výrobky, které nám zpříjemňují chvíle strávené v MŠ. Rok utíká jako voda a před námi jsou opět jedny z nejkrásnějších svátků v roce. Ten, kdo někdy prožil takovéto to těšení na Ježíška spolu se svými dětmi, si jistě dokáže představit, jaké zážitky s sebou Vánoce do každé MŠ přináší. Není to pouze posezení u stromečku a rozbalování dárků, ale i čas příprav. Proto se každoročně celý personál mateřské školy snaží o to, aby v dnešní uspěchané době, byla naše školka oázou klidu a pohody a předvánoční čas plný očekávání, naděje a rozzářených dětských očí v ní plynul bez stresu a spěchu v duchu lidových tradic a zvyků našich předků a děti prožívaly naplno vše, co k tomu patří. Již čtvrtým rokem pořádáme Vánoční besídku. Je to vždy krásné vyvrcholení adventní doby v MŠ. Pásmem koled a veršů potěší děti nejenom své rodiče a sourozence, ale i další příbuzné. Maminky k příjemné atmosféře přispějí cukrovím, které do školky přinesou. Společně pak ochutnáváme, chválíme, vyměňujeme recepty a popíjíme školkový čajíček. Přejeme Vám všem Vánoce kouzelné, ať čekají vás dárky nádherné. Ať u štědrovečerního stolu, sejdete se všichni ve zdraví spolu. Děti a kolektiv MŠ Stránka 7

8 Mužský sbor A máme to tady zase,už to začalo, kam se podíváme,tam na nás vyskakuje reklama na vánoce a hlavně na naše peněženky. Pojem vánočních svátků už není co bývalo, dnes je to o tom, kdo koupí co dražšího a hlavně ať toho je pod stromkem co nejvíce, atˇvšichni vidí, že na to máme. Zvyky našich předků, na které by se nemělo zapomínat /roky je pro nás zachovávali/ kamsi mizí v nedohlednu.. Mužský sbor se v letošním roce prezentoval méně než bývá zvykem, protože veškeré naše prostředky jsme se snažili nasměrovat na srpnovou akci, kde jsme spolu s obcí pořádali folklorní odpoledne /o tom jsem psal posledně/. Po letech jsme opět vystupovali v únoru na předfašankovém zpívání ve Vacenovicích. V červnu jsme svými hlasivkami podpořili nahrávku na CD, kterou připravuje HCM Libora Supa. Opět se tady projevil citlivý výběr písní, za kterýma stojí náš umělecký vedoucí a cimbalista Pavel Valíček. Toto CD je určitě dobrý tip pod váš stromeček. Červenec to měsíc, kdy se jezdí do sousedních Kozojídek, letos oslavil mužský sbor Malina 25. výročí a jako gratulanti jsme tam nemohli chybět. Srpen je měsíc dovolených, ale na tu jsme neměli ani pomyšlení. Dojeli přátele z naší družební obce Dl hé Kl čo. Třídenní maratón, ale zvládli jsme to se ctí. Poslední týden v měsíci jsme vystupovali ve Zlíně na Zlínském besedování spolu s ženským sborem Lipina a HCM Libora Supa a tak se nám zde zalíbilo, že jsme zavítali v září do krásného prostředí na moravsko slovenském pomezí Bílých Karpat do Starého Hrozenkova. Tady se konaly dožínky a můžu říct, že na nás udělalo dojem jak prostředí tak i lidé,kteří zde žijí. Hody, hody nadělaly škody letos vyšlo pořádání hodů na nás a zvažujeme zda se ještě máme o hody ucházet, protože v tak malém počtu lidí to dá hodně práce. Na páteční zábavu si netroufáme a sobotní je prodělečná, protože lidi nejdou na zábavu a sál zeje prázdnotou!!! Vypadá to, že ve Lhotě jsou hody jen kolotoče a nedělní průvod do kostela. Dáli nám zdraví, tak se letos v prosinci o vánočních svátcích setkáme u jesliček na Živém Betlémě. Závěrem bych Vám chtěl za všechny chlapy se sboru popřát požehnané svátky vánoční a do nového roku hodně zdraví a rodinné pohody. Jaroslav Tušim Stránka 8 HROZNOLHOTS KÝ OBČAS N Í K

9 Ženský sbor Rok 2013 byl na vystoupení úrodný. Začínal vánočním koncertem v kostele. Další vystoupení nedalo na sebe dlouho čekat. V únoru jsme uskutečnily besedu s rodiči na téma Oblékání a škrobení krojů. Protože si rodiče vyžádali další pokračování, budeme ho realizovat v roce V dubnu jsme hostily ve Lhotě pět ženských sborů. Téma písní jsme nechaly na vlastním výběru. Milotice si zazpívaly písně milostné a svatební, s ukázkou svatebních krojů. Nedakonice předvedly jak se u nich pálí slivovice a jak se také pije. Vracovjanky kromě písní si přivezly i lidovou vypravěčku, která přiblížila publiku jak se dostala ke jménu Filomena. Děvčata z Lanžhota pěly svými krásnými hlásky písně skladatelky Rozky Horákové. Javorničanky chytly za srdce svými baladami o životě a lásce. Hroznolhotský sbor doprovázela cimbálová muzika s primášem Petrem Kubíkem, pořadem provázel Jiří Miškeřík. Velký dík patří sponzorům, bez nichž by nebylo možné tuto akci uskutečnit. V dubnu jsme také vystupovaly v Lanžhotě, kde jsme program zpestřily scénkou VIP Prostřeno. V červnu jsme byly pozvány na festival do Šardic. Doprovázela nás cimbálová muzika a naše řady posílily dvě zpěvačky. Takže nás už zpívalo sedm. V srpnu jsme účinkovaly na družebním setkání v Hroznové Lhotě a naše řady posílily další dvě zpěvačky a tak nás od prázdnin zpívá devět. Konec srpna a začátek září patřil návštěvě lázní v Uherském Ostrohu, kde jsme pacientům zpříjemnily písněmi ze Lhoty jejich pobyt. Do konce roku nás čeká vystoupení ve Velké nad Veličkou na vánočním zpívání prosince od 16.oo hodin,živý Betlém a svěcení vína společně se zahrádkáři. Na závěr roku jsme připravily společně s děvčaty z Lanžhota a Hrubé Vrbky vánoční koncert. Tento společný projekt bude 29. prosince v Hroznové Lhotě a Hrubé Vrbce a 5.ledna 2014 v Lanžhotě. Družební vánoční zpívání bude v rámci dobrých vztahů mezi těmito sbory a také slavnostní ukončení doby vánoční. Jak se začíná překulovat prosinec směrem k roku 2014, začínáme bilancovat, co jsme udělaly a co nás příští rok čeká. A tak až bude znít v kostele Tichá noc, svatá noc.. lidé zvednou hlavu, budou tiše zpívat a pak, až koleda dozní, se pozdraví, stisknou si ruce a budou si mezi sebou přát klid a Boží požehnání a aby se tu ve zdraví za rok sešli zas, budeme si také přát, aby ten rok 2014 byl pro všechny rokem zdraví, štěstí, pohody. Ženský sbor Stránka 9

10 Ženský sbor LIPINA...co to nového, neslýchaného... Rok 2013 se ubírá k závěru a na mně teď leží takové malé bilancování. Hned v první polovině roku hostovala Lipina na natáčení dvou CD. V březnu a dubnu jsme natáčely společně s dívčím sborem Oskoruša z Velké a Musicou Folkloricou na profilovém CD Veroniky Malatincové. Zpívání to bylo zajímavé a možná ne poslední Na konci dubna jsme zpívaly v Dolních Dunajovicích a na začátku června jsme natáčely s CM Libora Supa na jejich nové CD, jehož vydání se blíží. A pak nastaly prázdniny. Pro Lipinu byly opravdu bohaté. Nejprve jsme zazpívaly ve Velké nad Veličkou na Horňáckých slavnostech, poté v Nedachlebicích, kde byl program koncipován jako soutěž. Zazpívaly jsme společně se sbory Čečera, Klebetnice, Netáta aj. V takové konkurenci si vítězství Nedachlebského džbánku opravdu vážíme. V srpnu proběhlo ve Lhotě Hroznolhotské kulturní odpoledne, kam přijely soubory z Dl hého Kl čova. Pozvání přijali i přátelé z jiných sborů. S některými jsme se viděly poprvé s jinými nás pojí dlouholeté přátelství. V polovině srpna jsme si ještě jednou zazpívaly v Nedachlebicích, ten den také ve Velké na Ozvěnách a den poté v Miloticích, kde proběhl oficiální křest CD Ej, ženy, ženy, poradteže mi Týden poté jsme ještě vystoupily na Zlínském besedování v sobotním pořadu pěveckých sborů. Během léta jsme se spolupodílely na natáčení videoklipu k titulní písni CD Ej, ženy, ženy, poradteže mi, který je ke shlédnutí na internetu a byl vysílán také Českou televizí. V září proběhlo ve Strážnici tradiční vinobraní, kam jezdíme pravidelně. V říjnu a listopadu jsme si daly malé prázdniny, ale už teď chystáme koledy k blížícím se Vánocům a pokud energie vydrží a najde se i nějaká koruna, měly bychom v zimě natáčet druhé profilové CD Lipiny, na kterém spolupracujeme s HCM Libora Supa. Pro nadcházející čas Vám přejeme klidné a radostné prožití svátku narození Ježíše Krista a do dalšího roku dostatek energie, pevné zdraví a spoustu úsměvů. za ŽS Lipina Alena Budařová Stránka 10 HROZNOLHOTS KÝ OBČAS N Í K

11 Myslivecké sdružení Dubník Hroznová Lhota Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a informovat o událostech, které se udály v našem mysliveckém sdružení. Naše sdružení se skládá z 22 členů a hospodaří na necelém tisíci hektarech honebních pozemků. Jedná se o smíšenou honitbu, jak polního, tak i lesního složení, kde pečujeme zejména o drobnou zvěř v zastoupení zajíc, bažant a již jen malý počet přežívajících koroptví polních. Králík divoký, který byl v minulosti hojně zastoupen, již zcela a zřejmě nenávratně vymizel. Ze zvěře spárkaté se nejvíce podílí zvěř srnčí a dančí, jejíž populace byla v okolí založena v 70-tých letech minulého století. Zvěř černá /prase divoké/ naší honitbou pouze migruje. Stojí za to si připomenout zvěř pernatou a srstnatou, která se zde vyskytuje nově v posledních letech, a to krkavec, výr velký, bobr evropský a psík mývalovitý. Je jen mýlkou veřejnosti, že myslivec je proto, aby lovil zvěř. Skutečnou činností myslivosti je o zvěř se řádně starat, sledovat její zdravotní stav, zajistit krmení a v době strádání přikrmovat. Odlov zvěře spočívá pouze v tom, aby početní stavy zvěře odpovídaly úživnosti honitby. V tomto roce pořádalo naše MS ples pro veřejnost, kde jste mohli ochutnat různé zvěřinové speciality a jako doplněk si poslechnout skladby významných skladatelů v podání trubačů, kteří se účastní na evropských a světových soutěžích ve vábení na jelena. Doufáme, že jste byli spokojení a za Vaši účast děkujeme. Další společenská akce byla pořádána pod názvem Myslivecké odpoledne na chovatelském areálu, které se skládalo z různých dětských soutěží, kulinářských specialit a rovněž bylo doprovázeno trubači a posezením při cimbálové muzice. Zde nás příjemně překvapil Váš zájem, proto v příštím roce budeme tuto akci pro Vás občany opět opakovat. Jak se však stává, ani naši organizaci neminuly problémy s obnovením nájemní smlouvy na období dalších 10-ti let s honebním společenstvím Hroznová Lhota tak, aby smlouva o nájmu honitby byla objektivní. S tímto stanoviskem výboru honební společenstva nesouhlasila absolutní většina členů MS a přes všechny potíže a s pomocí Vás, vlastníků půdy a lesních pozemků, Obecního úřadu v Hroznové Lhotě a Městského úřadu Veselí n. Mor. a v neposlední řadě farnosti Hr. Lhota, byla svolána mimořádná valná hromada hon. společenstva, na které byl stávající výbor odvolán a zvolen nový ve složení: starosta hon. společenstva ing. Petr Hanák místostarosta Josef Halíček st. členové výboru: ing. Josef Solařík, Josef Fiala, Jan Sečkář Následně byla smlouva upravena dodatkem a odsouhlasena tak, aby byla objektivní a prospívala lidové myslivosti. Za tuto podporu a důvěru Vám všem uctivě děkujeme. Po úpravě smlouvy s honebním společenstvím proběhly rovněž volby do výboru Mysliveckého sdružení ve složení: předseda Pavel Náhlík Stránka 11

12 Myslivecký hospodář Josef Halíček st., Místopředseda Josef Andrýsek Finanční hospodář Radek Náhlík, Kynologický referent Josef Hladký ml. Vážení občané, závěrem ještě jednou děkuji za pochopení a příkladnou pomoc. Myslivecké sdružení Vám přeje krásné prožití svátků vánočních, vše nejlepší a hlavně pevné zdraví v příštím roce a těší se na další spolupráci. Za MS Dubník Hroznová Lhota TJ Sokol Hroznová Lhota 2013 Pavel Náhlík Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vám prezentovat nejdůležitější události z činnosti našeho oddílu v roce Po druhém místě v ročníku si mnozí mysleli, že i nadále vše půjde v zaběhlých kolejích. Naštěstí i kopaná je jen hra a tudíž ráda ruší veškeré prognózy. Naše první mužstvo pod vedením trenéra Josefa Pavlici během podzimní části soutěže potkala velká řada zranění. I přesto uhráli muži Áčka přijatelných 18 bodů při skóre 31 : 25 a skončili na šestém místě. Nejlepším střelcem je Tomáš Durna, který u nás hostuje z Tvarožné Lhoty. Tento solidní výsledek přece jen poněkud ruší nedisciplinovanost a nekoncentrovanost našich borců, díky které jsme ztratili zbytečně několik bodů. Béčko je na tom o poznání lépe než loni a je na desátém místě s 19 body při skóre 26 : 23, což zaručuje relativní klid pro kvalitní jarní přípravu. V úplně jiné pozici o proti loňsku se nachází náš dorost. O tomto čase jsme usilovně přemýšleli co zlepšit, aby se kluci zachránili. Dnes pod vedením bratrů Pavla a Aleše Šupových jasně vedou okresní přebor s 34 body a skóre 82 : 16. Za celý podzim ztratili pouhé dva body a směřují do krajských soutěží, které už léta hraje první mužstvo a letos i žáci. Tímto se dostáváme k žákovským týmům. Přes počáteční velké obavy i ke spokojenému hodnocení. Jak jsem již naznačil, kluci postoupili do krajských soutěží a po počátečních nezdarech začali s přehledem bodovat, což vyneslo starší žáky na krásné sedmé místo, při skóre 31 :36. Mladší žáci jsou na tom ještě o kapánek lépe, protože jim patří místo šesté a mají skóre 56 : 33. Na tomto se projevuje dlouholetá cílevědomá práce trenéra Miry Poláška, kterému letos vypomáhali Jenda Kučera a Jirka Karásek. Mnozí mi to budou asi mít za zlé, ale musím se na tomto místě zmínit o práci výboru. Několikrát jsme oslovili Kněždub a zároveň i Lipov s nabídkou spolupráce právě v žákovské kategorii s úmyslem hrát co nejdůstojnější roli ve vyšší soutěži. Bohužel, marně. Velkou radost nám dělají i naši nejmladší přípravka, která se zúčastní i zimní okresní halové ligy. Léta naše nejmladší skvěle vede Jarda Svoboda s pomocí Hynka Chrenčíka a dalších ochotných rodičů. Výboru TJ se podařilo sehnal dotace, na automatickou závlahu tréninkové hrací plochy. Je třeba říct, že tady největší zásluhy patří předsedovi Radku Chamrádovi. V tomto prostém výčtu by se mohlo zdát, že proti loňskému roku té práce není až tolik. Stránka 12 HROZNOLHOTS KÝ OBČAS N Í K

13 Věřte, není to pravda. O drobných věcech není třeba mluvit. Ale výbor a ne jen on, měl spoustu práce s přípravou a samotným průběhem oslav sedmdesátého výročí založení naší Tělovýchovné jednoty. Je naší milou povinností, pozvat Vás všechny na Společenský ples pořádaný TJ v sále kulturního domu v Hroznové Lhotě. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Švitorka. Na závěr bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu za podporu a spolupráci i v letošním roce. Výbor a hráči TJ Sokola vám všem přejí šťastné a veselé vánoce a do nového roku 2014 hodně zdraví a osobní pohody. Výbor TJ Sokol Hroznová Lhota Český zahrádkářský svaz v roce 2013 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Hroznové Lhotě se v letošním roce zaměřila na čtyři kulturní a společenské akce. První a největší akcí byl již tradiční velikonoční Košt vína. Pod záštitou zahrádkářů se jednalo už o 49. košt v Hroznové Lhotě. Hodnoceno bylo celkem 325 vzorků vín, z toho 210 vzorků vín bílých, 91 vzorků vín červených a 24 vzorků vín růžových. Dle dodaných vzorků vín se jednalo o průměrný košt. Co se týká návštěvnosti, předčil tento košt všechny očekávání. Rozmary počasí zrušily všechny sportovní aktivity (hlavně fotbal) a kopec čerstvě napadnutého sněhu i vycházky do přírody. A tak se šlo na Košt. Sál kulturního domu doslova praskal ve švech. Celkový počet 553 návštěvníků (323 mužů, 230 žen a důchodců) zařadil tento košt na první místo v návštěvnosti v celé historii koštů v Hroznové Lhotě. Druhou akcí byla návštěva Salonu vín ve Valticích. Znovu po dvou letech vyrazil v sobotu autobus s 38 lidmi na ochutnání vybrané kolekce 100 vín pro tento rok. K dispozici byla vína ročníku 2011 a starších. Zvolená dvouapůlhodinová volná degustace plně splnila očekávání všech účastníků. Třetí akce byla vyhlášena jako Zahrádkářský den na neděli Jednalo se v podstatě o zahrádkářské odpoledne na Kopci u sv. Urbana. V programu jsme poděkovali za letošní úrodu, Zarazili jsme horu s pověřením a slibem hotařů, zahrála nám cimbálová muzika a zazpíval Ženský sbor z Hroznové Lhoty. Příjemná akce za krásného slunečného počasí a účasti cca 150 lidí. Čtvrtou akcí, a ta nás teprve čeká, je Žehnání mladých vín na svátek sv. Jana Evangelisty ( ). Stránka 13

14 Jedná se již o 3. ročník. Myslím, že se již z této akce stala tradice. Tímto bych chtěl na Žehnání mladých vín pozvat hlavně vinaře a samozřejmě i milovníky vína (pozvánka je na konci tohoto občasníku). Chtěl bych tímto poděkovat hlavně vinařům, kteří nám dávají vzorky vína na náš košt i na košty v okolních obcích. Bez jejich pomoci bychom nemohli košt v takovém rozsahu pořádat (místních vzorků vín je pouze jedna třetina, zbytek se přiveze z okolí většina vzorků vína se dává na výměnu). Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří nám zahrádkářům v tomto roce jakkoli pomohli. Závěrem bych chtěl všem popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku. Ing. Marek Světlík Během letošního roku jsme výrazně ubrali plyn,aby jsme nehavarovali. Na jaře jsme odehráli 6 představení a dali jsme si pauzu. Abysme si odpočinuli a také načerpali síly do nové práce a hlavně nasbírali čerstvou inspiraci. Té je kolem nás naštěstí furt hodně!!! Na jaro 2014 pro naše příznivce připravujeme nové Hroznolhotské etýdy název už tedˇmůžem prozradit ZABIJAČKA - TO JE HRAČKA. Tak se těšte,zatím scénář ještě není hotový, ale hrát určitě budem. My se na vás taky těšíme!! Do roku 2014 vám všem přejeme dny plné radosti, lásky a Božího požehnání. Ať jste zdraví a neztrácíte smysl pro humor!! HROZEN V ROCE 2013 za ochotnický spolek Hrozen Pavlicová Jitka Stránka 14

15 Kynologové v roce 2013 Tak nám zase posunuli čas a zkrátili chvilky denního světla. O to víc si většina z nás uvědomuje tu rychlost, kterou dny běží. Sám mám pocit, že ještě nezaschnul inkoust loňských řádků do zpravodaje a už u klávesnice sedím zase. Díky tomu se můžu na chviličku zastavit a znovu se v duchu projít uplynulým rokem u nás v kynologickém klubu. Tak Vás krátce vezmu s sebou mezi nás, s tím, že se zastavím jen u těch zásadnějších akcí a aktivit. Možná se i Vy potom projdete sami Vašimi loňskými cestami a dny. Letošek, jako ostatně každoročně, jsme nakousli výroční členskou schůzí v lednu. Následně jsme ji spláchli výborným vínem při společném únorovém výletu do zasněžených sklepů na Mlýnkách. Hlavy jsme si potom zaměstnali na březnovém semináři, který vedl mistr sportu a reprezentant Martin Pejša u kolegů kynologů v Uherském Ostrohu. V letních měsících naši členové výborně předvedli i náš kladný vztah k přípravě jídla, když na gulášovém turnaji v Tasově zvítězili jak při výrobě guláše v anketě zúčastněných, tak v krájení cibule. V srpnu proběhl několikadenní výcvikový tábor se základnou na kněždubské myslivecké chatě. V tomtéž měsíci jsme vyjeli na mezinárodní mistrovství německých ovčáků, které se konalo v Suchdole nad Odrou. Letní prázdninové dny opět ukončil Den pro děti a veřejnost na našem cvičišti v Hroznové Lhotě. Opakovaně si s námi zahrálo počasí, byť se snažíme termíny více a více posunovat do léta. Přes jeho počáteční nepřízeň, akce nakonec zdárně proběhla a účast byla slušná. Program oživila ukázka výcviku policejních psů, kterou pro děti připravil pan Petr Kašpárek. Nechyběly ani soutěže pro děti, táborák a hromady sladkostí. Končící rok už pravidelně završuje naše organizačně nejnáročnější akce, která se stala už tradicí, tedy Ochutnávka jídel v kněždubské Sokolovně. Kdo ji navštívil asi bude souhlasit s tím, že letošní byla opravdu veliká. Myslím, že jsme na maximum vyzkoušeli kapacitu prostor s tím, že nebylo už jediného stolu, který by se dal odkudkoliv přinést a kamkoliv postavit. Stránka 15

16 Děkujeme všem za trpělivost, účast a dobrou náladu. Opakovaně zde musíme poděkovat všem, kteří se na ochutnávce podíleli. Zvláště pak naše díky míří k úderné kuchařské jednotce, která sobotu strávila přípravou vynikajících domácích patentů, po kterých se jen zaprášilo. Velké díky patří také hlavnímu kuchaři panu Aleši Šupovi staršímu, členům klubu a jejich rodinám, kteří se snažili ochutnávku co nejlépe zajistit. Mimo výše zmíněné během roku udržujeme a vylepšujeme náš areál, dokupujeme a opravujeme pomůcky k výcviku i k údržbě cvičiště. Děvčata se průběžně účastnila různých výcvikových seminářů a zkoušek. Paní Věrka Caudrová se svými bílými švýcarskými ovčáky nadále vyhrává výstavy, úspěšně také závodila v Moravskoslezské kynologické lize. Běžný výcvik u nás nadále probíhá o nedělích a středečních večerech, jinak si členové se svými psy cvičí individuálně i v průběhu týdne. V současnosti počet našich členů přesahuje dvacítku. Máme stálé členy jak z blízkého okolí (z Hroznové Lhoty, z Kněždubu a Tasova), tak ze vzdálenějšího (z Veselí nad Moravou, Strážnice, Archlebova, Louky a Osvětiman). Vážíme si výrazné podpory, pomoci a grantových dotací od obecních úřadů v Hroznové Lhotě, v Kněždubě a v Tasově. Oceňujeme vzájemný respekt a výbornou spolupráci s mysliveckým sdružením Šumárník, hasiči z Kněždubu a Hroznové Lhoty i dalšími složkami. Děkujeme za sponzorskou podporu osob a firem jejichž jména se tu pravidelně, každoročně opakují. S blížícím se koncem roku bychom Vám za náš kynologický klub chtěli popřát klid, pohodu, dobrou náladu do dalších dnů a také sílu, odolnost a trpělivost když to bude zapotřebí. K vánočním dnům Vám přejeme šťastné a veselé, Veselého Silvestra a do nového roku 2014 zdraví, štěstí a spokojenost. Za Kynologický klub Karpaty Jaroslav Mrkva Stránka 16

17 Stránka 17

18 Připravujeme na leden a únor Inzerce Ples sportovci Ukázka vzorníků výšivek z Hr. Lhoty Ples školy Farní ples Ukázka niťování Děkanátní ples Ukázka zhotovení střihů na dětské kroje Stránka 18 HROZNOLHOTS KÝ OB ČAS NÍ K

19 Opravená mateřská školka Vacenovice turnaj mistrů okresu Drakyáda Zátopkova pětka Mladí hasiči Vykopávky U Vodojemu Stránka 19 H R O Z N O L H O T S KÝ O B Č A S NÍ K

20 Stavění máje na hody HODY 2013 Hodová obchůzka Tradiční trhy H R O Z N OL H O T S KÝ O B ČA S N Í K Stránka 20

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE 1 strana KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Obecní úřad Kněždub www.knezdub.cz

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Informace občanům obce

Informace občanům obce Informace občanům obce 2013 Vážení spoluobčané, Zdravím Vás na prahu roku 2014, což je poslední rok volebního období tohoto zastupitelstva. V uplynulém roce se nám podařilo spustit do provozu čističku

Více

Klidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2010 přeje Obecní úřad Boršice

Klidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2010 přeje Obecní úřad Boršice č. 3/2009 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 950 ks. MK ČR E 10096. Autorem většiny fotografií je Pavel Princ. Toto číslo vyšlo dne 18. 12. 2009 Klidné svátky vánoční, hodně štěstí,

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Vážení spoluobčané! Dovolte mi krátký přehled dění v obci v roce 2014 a stručný výhled na rok 2015 týkající se akcí obce. V roce 2014 byly poprvé pořádány hody bez stárků

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 5 5/2014 1. K V Ě T N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Jednání Rady obce v dubnu strana 2 Květnoví jubilanti strana 3 Vítání nových občánků

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

AKTUALITY. ze života Čkyně. Opraví silnice za více než šest milionů. Hasičské zbrojnice dostanou nový kabát

AKTUALITY. ze života Čkyně. Opraví silnice za více než šest milionů. Hasičské zbrojnice dostanou nový kabát AKTUALITY ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA PROSINEC 2008 Opraví silnice za více než šest milionů Na nově opravené silnice se mohou těšit všichni obyvatelé Čkyně. Obecní úřad je může postavit díky

Více

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám ZPRAVODAJ Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH Původní obecní hospoda U Barmana 1667-1958 Džbánečku maličký které ruce tě vykouzlily ty můj milý? Džbánečku kulatý ty malý prťatý pestře zbarvený

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

FILIP T.A.K. JE ČESTNÝM OBČANEM MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

FILIP T.A.K. JE ČESTNÝM OBČANEM MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY PROSINEC 2013 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2

Více

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15 Tlumačovské Ročník XXII Cena 5 Kč Vánoce mezi volbami Pravda zvítězí, ale dá to fušku. Karel Čapek. Možná si mnozí myslíme, že Vánoce jsou svátky, které se pravidelně opakují. To je sice pravda, ale přece

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

ROČNÍK X. ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK BŘEZEN 2008. Otevření schengenského prostoru na hraničním přechodu Sudoměřice Skalica.

ROČNÍK X. ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK BŘEZEN 2008. Otevření schengenského prostoru na hraničním přechodu Sudoměřice Skalica. ROČNÍK X. ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK BŘEZEN 2008 Otevření schengenského prostoru na hraničním přechodu Sudoměřice Skalica. SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 1 Vážení občané, kromě velmi rušného prvního čtvrtletí,

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Staroveský zpravodaj

Staroveský zpravodaj Staroveský zpravodaj www.staraves.cz č. 1 Duben 2015 Setkání komisí s představiteli obce www.staraves.cz Slovo starosty Vážení občané, přichází Vám do ruky první letošní číslo zpravodaje a pevně věřím,

Více

Vrbecký zpravodaj Krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v roce 2012 Prosinec 2011 strana 1

Vrbecký zpravodaj Krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v roce 2012 Prosinec 2011 strana 1 Krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v roce 2012 Prosinec 2011 strana 1 Úvodní slovo starosty, aneb první skládání účtů Vážení spoluobčané, rok se s rokem sešel a je načase skládat účty. Byl bych velmi

Více

Všem občanům přeji spolu se všemi zaměstnanci obecního úřadu příjemné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2011.

Všem občanům přeji spolu se všemi zaměstnanci obecního úřadu příjemné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2011. Fryčovický zpravodaj vychází čtvrtletně. Datum a číslo a místo vydání: 29.11.2010, č.4, Fryčovice. Vydává Obecní úřad ve Fryčovicích, Fryčovice č.83, 739 45 FRYČOVICE.Registrační číslo MK ČR E 12361. Váţení

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více