AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO"

Transkript

1

2

3 EDITORIAL OBSAH Vážené kolegyně, vážení kolegové, blíží se konec roku 2013, tak co o něm říci? Nejdůležitějším úkolem tohoto roku bylo přestavit laborační linku a přitom neohrozit dodávky našim zákazníkům. Na objektu 44 se nyní blížíme do finále a v průběhu následujících dvou měsíců budeme instalovat a zprovozňovat výrobní technologii. Významným posunem bylo sžití se s novými zařízeními pro výrobu zpožďovacích válečků, robotickými smyčkovačkami, automaty na sestavu neelektrických rozbušek, novou technologií na výrobu pilulí a určitě bych mohl pokračovat. Podařilo se nám navýšit prodej neeletrických rozbušek a významně jsme zvýšili dodávky olejovek (Oil Star rozbušek). Letošní rok byl bohužel rekordní i v počtu evidovaných úrazů. Naštěstí se jedná jen o drobné úrazy, které nejsou spojeny se zpracováním výbušnin. Zaměření na zvýšení bezpečnosti, prevenci a zlepšování pracovního prostředí je pokračující proces. Rozrostli jsme se i v počtu zaměstnanců. Je nás již více než devět set. Na závěr bych Vás rád pozval k návštěvě nově otevřené výstavy ve vsetínském zámku, která je věnována 60. výročí výroby důlních rozbušek ve Vsetíně. Expozici bude možné shlédnout do dubna Dovolte, abych vám všem popřál klidné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně pevné zdraví a spokojenost. Otta Grebeň Ředitel společnosti 9 NOVÁ LINKA NA PILULÍCH MONTÁŽ ZKUŠEBNY PYROKURZ KONFERENCE EFEE RAŽBA TUNELU AKTUALITY Milníky výroby důlních rozbušek ve Vsetíně Nový občanský zákoník STŘÍPKY Z PROVOZU Vylepšení NELY Stěhování z obj. 15 do obj. 14 Ochranný kotel proti rozletu fragmentů Nová linka na pilulích Představení pyrolaboratoře Z útvaru SPM - aktuální a budoucí projekty v AD VÝZKUM A VÝVOJ Snižování prašnosti Montáž zkušebny v Saúdské Arábii PERSONÁLNÍ OKÉNKO Akademie talentů Projekt Zdravá firma Den otevřených dveří Pyrokurz Pracovní výročí INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ Sanace ekologické zátěže Pravidla odprodeje režijního materiálu Pravidla silničního provozu ve SPOL Preventivní prohlídky OBCHODNÍ ÚSEK Konference EFEE v Moskvě Návštěva v DUPONTU Norsko - ražba tunelu Solbakk SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST FIRMY Sokol Ústí se představuje Ocenění - Město pro byznys Školka Na Kopečku 3. ročník aerobik Mama maratonu Rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ Turkmenská Časopis zaměstnanců firem Austin Detonator, Austin Detonator Assembly, Austin Powder Service CZ, Austin Powder Slovakia Vydává: Austin Detonator s.r.o., Jasenická 712, Vsetín, Česká republika Tel.: , fax: , Redakce: Markéta Matochová-Klímková, Dalibor Krpenský tel.: , Foto titulní strana: Jan Nečada Grafické zpracování: Adriana Zajícová Veškerá práva vyhrazena Austin Detonator s.r.o. AD IMPULS I 3

4 AKTUALITY HISTORICKÉ MILNÍKY VÝROBY ROZBUŠEK VE VSETÍNĚ 1. ČÁST: V minulém čísle Impulsu jsme si připomněli vznik vsetínské zbrojovky, vybudování muničního provozu (našich současných prostor), situaci závodu v době okupace a poválečný přechod na mírový výrobní program, kdy nosným programem muničky se stala výroba šicích strojů Zetina Z 45. V roce 1948 byl však zahájen vývoj důlních rozbušek, primárně určených k těžbě černého uhlí na Ostravsku. Jejich sériová výroba započatá v letech postupně zcela nahradila výrobu šicích strojů byl zahájen vývoj civilních rozbušek, který navázal na výrobu vojenských rozbušek a zápalek 1953 elektrické rozbušky se poprvé objevily ve výrobním plánu Zbrojovky Vsetín, v tom roce však nebyla vyrobena ani jedna rozbuška pro prodej 1954 náběh sériové výroby elektrických rozbušek typu DEČ (důlní elektrická časová) 1958 je vyrobeno ks typu DEČ a DEP (důlní elektrická půlsekundová rozbuška) ks typu DEP a DEM (důlní elektrická milisekundová rozbuška) ks typu DEP, DEM, DED (důlní elektrická čtvrtsekundová rozbuška) a DEM Cu, začátkem 60. let je zaveden další sortiment rozbušek, především typ milisekundové rozbušky 1966 je vyvinuta rozbuška ZB spočívající ve speciální konstrukci pouzdra zpožďovače 1970 roční výroba elektrických rozbušek dosahuje 56 mil. kusů v sortimentu DEP-N, DED-N, DEM-N, DEM-Zb, DER-N, DEP-Sicca, DEM-Sicca, DEM-Zeon, DEK 1-24, RET, DEP-Anti 1975 u všech typů rozbušek je již používáno antistatické těsnění 1979 jsou prováděny první ověřovací série elektrických rozbušek v provedení SO (střední odolnosti) 1980 je ukončen vývoj nové pyrotechnické slože typu DED-BAK a DEP-BAK 1985 množství vyráběných elektrických rozbušek dosahuje maxima, a to 66 mil. kusů 1988 je zakoupena technologie na výrobu elektrických pilulí Nitro Nobel a od podzimu toho roku nabíhá výroba, která postupně do dvou let vytlačí výrobu pilulí typu Schaffler Redakce 4 AD IMPULS I

5 AKTUALITY POZEMKY, STAVBY, VLASTNICTVÍ, SOUSEDSKÉ VZTAHY A ZVÍŘATA V dalším díle právnické rubriky navážeme na předchozí článek pojednávající o právních změnách, jež nás čekají od nového roku. Tentokrát se však zaměříme na pozemky, stavby, vlastnictví, sousedské vztahy a na závěr nebudou chybět ani zvířata. Tyto již totiž nebudou náležet vlastníkovi stromu, jako je tomu dnes, nýbrž vlastníkovi pozemku, na nějž plody spadly. Nový občanský zákoník se poměrně citelně dotkne vlastnických práv, a to především ve vztahu k nemovitostem. V tomto ohledu je nejvýznamnější zavedení zásady, že stavba je součástí pozemku. Dnes se můžeme setkat se situací, kdy vlastník pozemku a stavby na něm stojící jsou dvě různé osoby. Tento princip zavedený v 50. letech minulého století však v praxi působí často znatelné potíže, což je jedním z důvodů, proč se tvůrci nového kodexu rozhodli pro znovuzavedení osvědčeného pravidla, že stavba je součástí pozemku a nikoliv samostatnou věcí, kterou by šlo například prodat. Vlastníci, kterým patří zároveň pozemek i stavba na něm stojící tuto změnu fakticky ani nezaznamenají. Avšak ti, kteří vlastní jen pozemek anebo stavbu by měli mít na paměti, že jim ze zákona bude příslušet vzájemné předkupní právo. Vlastník pozemku bude mít předkupní právo ke stavbě a naopak vlastník stavby k pozemku. S výše popsanou zásadou souvisí taktéž zavedení tzv. práva stavby, dle kterého vlastník umožní jiné osobě umístit na svém pozemku stavbu. Právo bude zapisováno do katastru nemovitostí a k jeho zřízení bude nutná písemná smlouva. Obezřetní kupující, kteří plánují v následujícím roce pořízení nové nemovitosti, jistě uvítají, že nový občanský zákoník chrání mnohem více jejich postavení v situaci, kdy si před zakoupením nemovitosti řádně ověří vlastnické vztahy v katastru nemovitostí, neboť oproti současnému stavu výrazně omezuje možnosti, jak takový převod do budoucna zneplatnit. Změny zaznamená rovněž oblast tzv. sousedských práv. Oproti dnešní úpravě bude zákon výslovně pamatovat na celou řadu praktických situací. Například vlastník pozemku, na němž se ocitne cizí movitá věc (např. míč, dětská hračka), musí umožnit vstup na svůj pozemek, pokud věc nevydá dobrovolně. Dalším příkladem je zákonem předvídaná možnost za určitých podmínek požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti hranice pozemků. Při případném sporu se sousedem je rovněž užitečné vědět o změně režimu vlastnických práv k plodům spadlým ze stromu na pozemek souseda. Občanský zákoník bude dále nově obsahovat úpravu práv a povinností s přihlédnutím ke společné správě a užívání tzv. rozhrad, jimiž se mají na mysli ploty, zdi, meze a jiné podobné rozhrady mezi sousedícími pozemky, u nichž nebude jasné, kdo je jejich vlastníkem. A závěrem slibovaná zvířátka. Živé zvíře nadané smysly již nebude věcí v právním smyslu. Konkrétně se tímto zvířetem myslí obratlovci nebo i bezobratlí živočichové, jsou-li schopni cítit bolest a stres. Odlišný právní přístup ke zvířatům by se měl projevit například v nemožnosti dovolání se 24 měsíční záruky při koupi zvířete. Podle platného zákoníku se totiž záruka nesmyslně vztahuje i na koupi křečka ve zverimexu, neboť křeček je dnes z právního hlediska spotřebním zbožím. Dalším důsledkem bude zohlednění významu a hodnoty zvířat nadaných smysly, což se projeví třeba v případech náhrady újmy. Způsobí-li někdo po novém roce domácímu mazlíčkovi zranění, které si vyžádá nákladnou veterinární péči, připadá v úvahu, aby vynaložené prostředky, byť přesáhnou samotnou tržní hodnotu zvířete, byly po škůdci vymáhány, což si dnes lze představit jen těžko. Bohužel ani tímto článkem není výčet změn týkajících se témat nastíněných v nadpise plně vyčerpán. Novinek náš čeká vskutku mnoho, nicméně obavy nejsou na místě. Poctivé jednání a zdravá dávka rozumu, by nás měla ve většině případů ochránit. Matěj Brož Advokátní kancelář Enenkl Vyroubal Brudný v.o.s. AD IMPULS I 5

6 STŘÍPKY Z PROVOZU V SESTAVĚ ROZBUŠEK NA NELE Vibrační hrnec DOSAŽENO REKORDU V srpnu jsme zastavili Nelu, abychom mohli zdokonalit některé stanice automatické linky. Vibrační lišta Jednalo se o vibrační zařízení na podávání Surface konektorů, které bylo odvezeno do firmy Vondra a Vondra. Bylo potřeba naladit vibrační zařízení tak, abychom mohli používat všechny formy Surface. Další na řadu přišla vibrační lišta pro podávání krátkého těsnění a nový bezpečnostní tunel. Na to všechno navazuje i upgradovaný software, který bylo potřeba obnovit kvůli ovládání nových stanic. Dále byly z bezpečnostních důvodů instalovány skla a sítě kolem Nely. Všechny tyto úpravy proběhly v srpnu a září, abychom v říjnu mohli kapacity Nely znovu naplnit. Očekávaný výsledek se dostavil. Za měsíc říjen se nám podařilo sestavit rekordní počet rozbušek ks. Naším přáním je, aby se tento výkon Nely v příštích měsících dařilo ještě zvyšovat. Petr Hambálek Mistr ADA Bezpečnostní tunel 6 AD IMPULS I

7 STŘÍPKY Z PROVOZU STĚHOVÁNÍ Z OBJ. 15 DO OBJ. 14 Rekonstrukcí přízemních prostor na obj. 14 pokračují nemalé investice do modernizace a vybudování nových pracovišť a skladů pro výrobu mechanických součástí. Cílem tohoto záměru, který započal již v roce 2011, je přesunutí veškeré výroby mechanických součástí do přízemí. To bude mít pozitivní vliv na tok a logistiku mechanických součástí, jak mezi jednotlivými pracovišti, tak i na dopravu hotových součástí do centrálního skladu /1.16/, jelikož propojení jednotlivých prostor je přes dveře oddělených pracovišť. Již počátkem roku 2012 započala první fáze těchto rekonstrukcí a to vybudováním pracoviště pro potisk dutinek (1.04 a sklad 1.03). Potisk dutinek byl do té doby realizován v 1. patře. Poté se tyto prostory uvolnily pro současnou výdejnu nářadí, která sídlí v 1. patře obj. 15. Zrekonstruovaná místnost pro potisk dutinek (1.04) je již v provozu a to od června roku K 1. listopadu je také pro potřeby potisku vybudován sklad (1.07) pro uložení dutinek před potiskem a v současné době se dokončuje místnost (1.08/1) pro odstranění neshodného potisku. V letošním roce tyto práce pokračovaly dále. Z tohoto důvodu se musely nejprve vystěhovat: výdejna nářadí, vstupní sklad materiálu z Al, sklad Cu drátů pro výrobu dutinek, kompresorovna. K 1. listopadu je stav takový, že jsou připraveny prostory pro stěhování strojů Rozvržení výroby na obj.14 a technologií pro výrobu mechanických součástí OSD (místnost 1.13). V těchto prostorách budou prováděny tyto operace: vrtání dutinek, odstranění ostřin po vrtání a frézování, práce na dokončovacích soustruzích, vkládání mlýnského hedvábí do objímek, ukládání dutinek OSD pro potisk. Pracoviště pro výrobu objímek, příklopů, boosterů, prolis spojek pro OSD (místnost 1.15) je již od 31. listopadu přestěhováno a výroba je zde od tohoto data spuštěna. Dále je připraveno pracoviště (místnost 1.14) pro přestěhování 2 strojů elektroerozivního obrábění - stroje EIR-EMO2U drátovky - pro výrobu spojek pro program OSD. Zcela novým pracovištěm (místnost 1.11) na obj. 14 je prostor pro ukládání dutinek do beden jak pro potřeby laboračních dílen, tak i pro potřeby dutinek, na kterých se následně provádí potisk. Dutinky se zde budou navážet po operaci odmašťování průchozí chodbou. V místnosti č je již naistalována dvouvřetenná frézka pro výrobu spojek a dále zde budou přesunuty další stroje z 1. patra pro výrobu komponent OSD. Další nezbytnou a velmi důležitou rekonstrukcí, která proběhne v roce 2014, bude rekonstrukce Denní místnosti č. 1.02, která bude sloužit zaměstnancům k občerstvení a odpočinku v době přestávek. Pevně doufám a věřím, že všechny tyto nově vybudované prostory přinesou všem pracovníkům příjemnější pracovní prostředí. Dojde k odstranění problémů s vysokými teplotami a slunečním svitem v letních měsících, který pronikal na jednotlivá pracoviště v 1. patře obj. 15. Celkově by měla veškerá rekonstrukce přinést komfortnější práci a usnadnění či odstranění namáhavé práce při přepravě, jak materiálu, tak i veškeré přepravě mechanických součástí na objektech. Jaroslav Macek Mistr mechanických dílen AD IMPULS I 7

8 STŘÍPKY Z PROVOZU OKOLNÍ LESY BEZ ZPOŽĎOVAČŮ DÍKY POŘÍZENÍ OCHRANNÉHO KOTLE PROTI ROZLETU FRAGMENTŮ Před časem byl na ničišti v prostoru trhací jámy úspěšně, avšak bez velké publicity realizován projekt instalace ochranného kotle proti rozletu fragmentů (OKRF). Co se skrývá pod tímto tajemným názvem? Na cestě do Austinu aneb naposledy na kolejích Skutečnost je prostá. OKRF je funkční část cisternového vozu, používaného pro přepravu kapalných produktů po železnici, s odřezaným čelem. Vzhledem k jeho úctyhodným rozměrům (průměr 2,8 m a délka 10,28 m) vyžadovala jeho doprava z nádraží ve Vsetíně na místo určení speciální techniku a byla rozložena do dvou dní. Taktéž usazení a následné terénní úpravy si vyžádaly značné úsilí. V současné době již slouží pyrotechnikům pro likvidaci neshodných rozbušek. Nespornou výhodou tohoto řešení je odstranění efektu rozletu pevných povýbuchových zbytků (zpožďovačů a dutinek) do okolí, což přináší minimálně dva pozitivní efekty. Riziko nechtěného zasažení osoby nebo osob, které s oblibou chodí sbírat lesní plody do okolních lesů nebo se v souvislosti s plněním svých pracovních povinností zdržují v lese, kleslo k nule. Pozemky v okolí nejsou nyní zatěžovány mechanickými zbytky, tudíž odpadá jejich obtížné vyhledávání a nákladné odstraňování. Taktéž nedochází k poškozování a znehodnocování stromů a keřů v bezprostředním okolí trhací jámy. V porovnání s cenou ničení neshodných rozbušek v pronajaté trhací jámě ve Střelné se jedná o investici s návratností 1 rok. Josef Langpaul Útvar TPV 8 AD IMPULS I

9 STŘÍPKY Z PROVOZU NOVÁ LINKA VÝSEKU SKELETU ELEKTRICKÝCH PILULÍ V září tohoto roku byla dodána firmou JCEE Lanškroun linka na výsek elektrických pilulí. Nová linka vychází z koncepce původní linky NitroNobel a je rozdělena na dvě části. První částí je střih ocelového pásku a nástřik sponky. Pásek s nastříknutou sponkou se vloží do druhé části, kde probíhá další střih a zavedení odporového drátku a následně jeho svařování. Základním požadavkem pro novou linku bylo zvýšení kvality skeletu elektrických pilulí a snížení počtu neshodných výrobků el. pilulí způsobené mechanickou částí výroby. Z těchto důvodů jsou u linky zavedeny optické kontroly kamerou důležitých rozměrů výseku el. pilule včetně přítomnosti odporového drátku. Dále následuje bodové svařování jednotlivých lamel pilule s odporovým drátkem a průběžná kontrola ohmického odporu dle nastavených parametrů. Linka má požadovaný řídicí systém, který připojením k naší síti umožní sledovatelnost (traceability) mechanické a následně i pyrotechnické části výroby elektrických pilulí. František Šlimar Mistr pilule AD IMPULS I 9

10 STŘÍPKY Z PROVOZU PŘEDSTAVENÍ LABORATOŘE PYRO-LAPY Jednou z důležitých, ale nepříliš viditelných součástí Austinu je laboratoř pyro. Rukama tamních pracovnic prochází chemické suroviny, třaskaviny i pyrotechnické slože, protože provádí chemický rozbor a měření různých parametrů těchto látek. Pyrolaboratoř je součástí Technického úseku. V současné době tvoří její tým: Romana Haplová, Jana Tydlačková, Marie Čunková a Ilona Tomanová. Chtěla bych vás v tomto článku blíže seznámit se standardní kontrolou fyzikálních a výbušinářských vlastností pyrotechnických složí, protože si myslím, že pro spoustu kolegů může být detailnější přiblížení těchto procesů zajímavé a přínosné. Kompletní tým pyrolaboratoře Kalorimetr IKA C200 basic Kalorita Podstatou zkoušky je stanovení množství tepla, které vznikne spálením známého množství pyrotechnické slože. Kalorita se vypočte z rozdílu teploty lázně před a po zkoušce. Naše laboratoř pyro je vybavena spalnými kalorimetry C 2000 basic od fy IKA WERKE a SP100 od firmy LAGET. Kalorimetr SP100 byl zakoupen v rámci projektu, kterému říkáme Potenciál za finanční podpory EU. 10 AD IMPULS I

11 STŘÍPKY Z PROVOZU Zrnění Cílem zkoušky je stanovit množství nežádoucích hrubých a prachových částic v pyrotechnické složi. K testování využíváme analytického sítovacího stroje AS 200 control. Odvážené množství slože propadává sadou sít s definovanou velikostí ok. Jednotlivé frakce pak obsluha zváží, a tak se určí procentuální zastoupení jednotlivých frakcí. Kontrolou parametru zrnění projdou všechny pyrotechnické slože vyrobené v AD. Laborantka provádí filtraci Analytický sítovací stroj AS 200 Stanovení dolní meze citlivosti ke tření Dolní mez citlivosti ke tření je takové zatížení, při kterém již nedojde s určitou pravděpodobností k iniciaci vzorku. Stanovuje se hodnota třecí síly mezi zatíženým pohyblivým porcelánovým kolíkem a statickou porcelánovou destičkou. Iniciace vzorku je vyhodnocena vizuálně jako záblesk, dým nebo zvukově - praskání. Tření výbušnin mezi tvrdými povrchy je jednou z nejčastějších příčin provozních výbuchů. Stanovení citlivosti ke tření je proto nezbytnou součástí testování nových výbušnin, jejich modifikovaných složení nebo výrobních podmínek, stejně jako hledání vlivů nečistot nebo stárnutí na jejich vlastnosti. Výše uvedené parametry v laboratoři pyro stanovujeme pro každou sérii vyrobené pyrotechnické slože. Romana Haplová Vedoucí pyrolaboratoře AD IMPULS I 11

12 STŘÍPKY Z PROVOZU ÚTVAR SPM INFORMUJE AKTUÁLNÍ A BUDOUCÍ REALIZACE PROJEKTŮ Výstavba obj. 44 Z hlediska stavebních prací jsme se dostali do finále. Na konci měsíce listopadu předpokládáme zahájení řízení vedoucího k získání kolaudačního souhlasu. Po jeho obdržení budou probíhat instalace strojů a zařízení. V měsíci lednu, po získání povolení ke zkušebnímu provozu a nastavení pravidel v AD, bychom rádi zahájili omezenou výrobu elektrických laborovaných rozbušek a po dodávkách a instalacích dalších strojů v měsíci únoru/březnu i výrobu neelektrických laborovaných. Laborační místnost na obj. 44 Stavební úpravy obj. 14 V měsíci říjnu byla dokončena II. etapa stavebních úprav přízemí objektu 14, kde bude soustředěna část mechanické výroby z prvního i druhého patra objektu 15. Na tyto úpravy a přesuny navazuje přemístění kompresorové stanice do nynějších prostor drátovek. O dalších takto významných stavebních úpravách se v nejbližší době na tomto objektu již neuvažuje. Co významného nás čeká v nejbližších týdnech? Rekonstrukce klimatizace obj. 236 V období od do bude probíhat instalace výkonnější klimatizační jednotky na obj. 236, izolování VZT rozvodů a zateplení podhledů. Realizované úpravy by měly vést ke zkvalitnění klimatických podmínek na pracovišti, zejména v letních měsících, kdy jsou nároky na zařízení největší. Rekonstrukce podlah obj. 234 V období vánočních svátků bychom rádi realizovali II. etapu oprav podlah na pilulárně a to v druhém patře. Navazujeme tak na již realizovanou I. etapu, jež byla spojena s celkovou rekonstrukcí objektu v letních měsících tohoto roku, kdy nová podlaha pro druhé patro z důvodu prostorových a časových nemohla být v létě realizována. Rekonstruované pracoviště mechanických dílen na obj.14 Stavební úpravy obj. 38 Plánované úpravy spočívají v částečném odstranění stávající stavby, zhotovení nových betonových základových pásů, včetně betonové desky a zhotovení nové 12 AD IMPULS I

13 Stávající stav šaten na obj. 52 dřevostavby. Do takto zrekonstruovaného objektu bude instalována nová technologie od zahraničního dodavatele, pro proces homogenizace pyro složí, nahrazující současnou ruční operaci. Stavební práce plánujeme zahájit a ukončit co nejdříve, nejpozději však do března. Zde budeme limitováni zejména klimatickými podmínkami. Rekonstrukce vrátnice Ráztoka obj. 87 Po rekonstrukci vrátnice Žamboška, kde budou mít nově zázemí pracovníci společnosti Gardia, bude následovat rekonstrukce vrátnice Ráztoka. Záměrem je vybudovat špinavé a čisté šatny, pro cca 5 pracovníků přípravy surovin a výroby složí. STŘÍPKY Z PROVOZU Šatny obj. 52 Jedním z významných stavebních projektů roku 2014 je plánovaná rekonstrukce šaten na objektu 52. O nutnosti něco s nimi dělat hovoříme v posledních letech stále častěji. Nyní jsme ve stádiu definování podkladů pro zpracování architektonicko-nákladové studie celého záměru. Pokud výsledky této studie budou akceptovatelné pro vedení AD, tak bychom pokračovali zpracováním patřičných dokumentací pro schvalovací řízení a následnou realizaci stavby. V případě rozhodnutí o realizaci se k tomuto záměru vrátíme v příštích vydáních Impulsu. Zdeněk Dančák Útvar správy projektů a majetku VSTUPNÍ KONTROLA V AUSTINU (VSK) Nedílnou součástí systému kvality v AD je útvar vstupní kontroly. Jeho nejdůležitějším úkolem je ověřování kvality nakupovaných surovin, polotovarů i hotových součástí k našemu dalšímu zpracování ve výrobě. To znamená posouzení shody s požadovanými předpisy, jako jsou např. dohodnuté Zkouška oděru izolace vodiče na speciálním přípravku v termokomoře technické dodací podmínky, atesty materiálů, dodržování norem, správnost výkresů apod. Nakupované položky jsou rozděleny do několika skupin podle náročnosti a četnosti jednotlivých kontrol a stanovených předpisů. Příklady skupin: Hutní materiály pásy, tyče, trubky, dráty, ať už měděné, hliníkové, mosazné nebo železné (pro nás hlavní suroviny na výrobu dutinek, zpožďovačů, objímek) kontrolujeme kromě běžných dodávaných rozměrů také chemické, metalografické a mechanické vlastnosti v externí laboratoři a jejich protokol o ověření suroviny porovnáváme s dodaným atestem od našeho dodavatele. Dále jsou to skupiny jako: vodiče, nástřiky vodičů (E*Star), plastové součástky z formy (konektor, reduktor), součástky z technické pryže (všechna těsnění) atd. Neméně důležitým úkolem VSK je také spolupráce s útvarem výzkumu a vývoje, pro který provádíme v naší zkušebně zkoušky i nad rámec vstupní kontroly, jako jsou např. u vodičů řez, oděr, odolnost proti mrazu. Tyto zkoušky se provádí podle typu vodiče a určeného zatížení v provozních podmínkách za normálních, zvýšených i minusových teplot v termokomoře. Lubomír Doležal Vedoucí VSK AD IMPULS I 13

14 VÝZKUM A VÝVOJ DALŠÍ KROK VE SNIŽOVÁNÍ PRAŠNOSTI Na laboračních dílnách a především v prostoru kolem černých lisů je neustále co zlepšovat. Naším nejdůležitějším cílem je co nejvíce snížit prašnost a zlepšit tak hygienické podmínky na pracovišti. Kroků, které jsme již realizovali existuje několik, na další se chystáme a jeden vám přiblížím v tomto článku. Začátkem června bylo na laborační dílně objektu 221 uvedeno do testovacího provozu nové jednoúčelové zařízení na začišťování čel laborovaných zpožďovačů. Jedná se o činnost dříve prováděnou ručně pohybem po sítě, kterou se odstraňuje přebytek slože vzniklý u předchozí operace lisování. Do zařízení je možné založit dvě 100 kusové překládací lžíce, na dotykovém panelu nastavit typ slože a spustit pracovní cyklus. Dle stupně zpožďovače se zařízení automaticky nastaví do příslušné polohy a proběhne začištění. Hrubé zbytky slože propadnou skrz síto do připravených nádob a jemný podíl prachových částic je odveden do filtru. Vše se odehrává v uzavřeném prostoru a celý cyklus zařízení zvládne do 10 sec. Věřím, že po testovacím provozu bude celé zařízení pracovat spolehlivě a svým podílem přispěje k zlepšení situace na dílně. Marcel Sívek Úsek výzkumu a vývoje Zařízení s typovým označením ZCZ -1 vyrobené na zakázku slovenskou firmou KSB s.r.o. z Čachtic. 14 AD IMPULS I

15 VÝZKUM A VÝVOJ MONTÁŽ ZKUŠEBNY V SAÚDSKÉ ARÁBII Úsek výzkumu a vývoje před rokem a půl zahájil práci na projektu Zkušebna rozbušek pro Saudi Chemical Co. Základem zkušebny byla mobilní buňka, která byla během letošního roku na parkovišti u objektu 65 vybavována technologií pro měření a vyhodnocování doby zpoždění elektrických i neelektrických rozbušek. Základem byl 5ti pozicový zkušební box ve střelecké místnosti, vybavený elektrickým a pneumatickým ovládáním. Řízení je realizováno elektronickými výměnnými moduly, které zajišťují řízení mechanických ovládacích bloků, řízení odpalu a snímání výbuchu včetně měření časování a přenosu naměřených dat do PC. Moduly jsou osazeny 12 mikropočítači, pro které byl napsán a odladěn jednoúčelový uživatelský program. Školení obsluhy Zahájení montáže zkušebny Zároveň počítač slouží k vyhodnocování včetně statistiky, archivaci naměřených dat, tisku protokolů atd. V srpnu prošla zkušebna závěrečnými testy v AD a byla po částečné demontáži připravena k zabalení a k přepravě lodí k zákazníkovi. Začátkem října odletěla skupina vývojářů - J. Sichler, J. Šafranec a J. Vizina + montér E. Gambas a obchodník P. Hrbáč do Saudské Arábie k zákazníkovi provést finální montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. V šestimiliónovém městě Jeddah u pobřeží Rudého moře nás přivítala teplota 36 C a vlhkost jako v prádelně byla ve dne i v noci. Tým AD+SCC Klimatizace v hotelu, autě i ve společenské místnosti v závodě v Dhahbanu, což byl stan se stěnami i střechou z velbloudí vlny a s křesly pro 90 osob, běžely trvale nastavené na cca 17 až 19 C. Každé ráno nás z hotelu do 58 km vzdáleného závodu v poušti vozil řidič po dálnici, kde ale nikdo nedodržuje jízdu ve vyznačených pruzích a často jelo ve třech pruzích 6 aut vedle sebe. A přitom většina řidičů má trvale u ucha mobil. Díky dobré přípravě akce a komunikaci se zástupci SCC před příjezdem proběhly montážní práce bez komplikací, včetně zaškolení obsluhy a údržby. Většina zaměstnanců této arabské firmy je z Filipín, Indie a Pákistánu. Součásti cesty byly i dva audity bezpečnosti a kvality výroby neelektrických rozbušek v závodech v Atchana u Rijádu a v Dhahbanu. Pomohli jsme také s uvedením do provozu zařízení na zkoušku vodotěsnosti rozbušek a nalezení příčin závad dodaných měřičů teploty a vlhkosti. Náš významný zákazník realizací tohoto projektu získal velmi účinný nástroj ke kontrole kvality nejen vlastní výroby, ale i pro kontrolu kvality dodávek rozbušek z AD. Jaroslav Šafranec Úsek výzkumu a vývoje AD IMPULS I 15

16 PERSONÁLNÍ OKÉNKO AKADEMIE TALENTŮ Naše společnost si uvědomuje, že klíčem k úspěšnému podnikání jsou kvalitní lidé, kteří jsou proaktivní, schopni kriticky myslet a přicházet s vlastními nápady. Proto jsme 3. září 2013 zahájili další rozvojový projekt - Akademie talentů. Podobný vzdělávací program proběhl v Austinu již jednou a to v roce Současná akademie si navíc klade za úkol propojit teorii s praxí. 16 AD IMPULS I Hlavními cíli Akademie jsou pochopení našich procesů, učení se techniky identifikace a řešení problémů z každodenní praxe, ale také rozvíjení osobní odpovědnosti, sebedůvěry a schopnosti týmové práce a otevřenosti, aby se účastníci mohli plnohodnotně podílet na vytváření a rozvoji firemní kultury. V jednotlivých bězích se externí lektoři za výrazné podpory našich zaměstnanců věnují komunikaci, týmové spolupráci, vedení workshopů, projektovému řízení, čtyřfázové technice řešení problémů apod. Rozvojové moduly probíhají formou tréninku, her a výkladu. Jsou naplněny rozborem konkrétních příkladů z praxe i plněním samostatných úkolů. Tyto moduly tak vedou k posílení klíčových schopností a dovedností účastníků. V současné době mají za sebou účastníci akademie startovací modul Týmová spolupráce a sebepoznání. Zúčastnili se konference a exkurze ve společnosti Fosfa Břeclav, kde měli možnost inspirovat se od lidí z jiných oborů a potkat se se studenty Fosfa Univerzity i absolventy podobných rozvojových programů. Naši odborníci Pavel Riedl a Antonín Kovařík je provedli a seznámili s výrobními pracovišti, aby si uvědomili důležitost a návaznost jednotlivých procesů v Austinu. Nyní se chystají na modul Procesy ve firmě a lidé v nich, kde se za podpory Karla Valenty detailněji seznámí s firemními procesy, nakreslí si vlastní mapu procesu realizace zakázky a dozví se informace o procesním řízení obecně. V neposlední řadě je součástí Akademie práce na projektech z prostředí Austinu. Účastníci budou rozděleni do čtyř skupin a za podpory externích lektorů a interních garantů z řad našich zaměstnanců se naučí pracovat novými technikami řešení problémů a propojí znalosti a dovednosti v praxi. Akademie talentů se účastní vybraná skupina 13ti zaměstnanců z různých středisek. Bude zakončena v červnu 2014 prezentací skupinového projektu vyřešeného problému před vedením společnosti. Účastníkům budou sestaveny individuální rozvojové plány a předány certifikáty o úspěšném absolvování programu. Magda Svobodová Personální úsek

17 PERSONÁLNÍ OKÉNKO Vážení spolupracovníci, rádi vám oznamujeme, že i letos jsme se dostali mezi firmy, kterým VZP nabídla účast v dalším ročníku projektu Zdravá firma - zaměstnanecký program. PROJEKT ZDRAVÁ FIRMA POKRAČUJE Cílem programu je mimo jiné rozšíření nabídky zaměstnaneckých benefitů ve formě, která podpoří péči o zdraví zaměstnanců. Firmy si benefity vybírají dle vlastního uvážení z nabídky preventivních balíčků, které obsahují například očkování proti chřipce, dentální hygienu, dermatologickou prohlídku a podobně. Za tímto účelem jsme pro vás připravili balíčky pro podzimní období letošního roku. Tyto balíčky byly k vyzvednutí na personálním úseku v termínech, které budou oznámeny na nástěnce a na intrantetu. Společně s VZP vám naše firma přeje pevné zdraví. Jana Potěšilová personální úsek AD IMPULS I 17

18 PERSONÁLNÍ OKÉNKO BRÁNY AUSTINU SE POOTEVŘELY VEŘEJNOSTI Je veřejným tajemstvím, že naše firma letos slaví 60 let od vyrobení první průmyslové rozbušky. Počátek této unikátní výroby se datuje do roku U této příležitosti byl mimo jiné uspořádán teprve třetí den otevřených dveří v téměř osmdesátileté historii závodu. Na Svatého Václava se otevřely dveře hlavně pro stávající i bývalé zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Zájem byl předpokládán značný především na základě výsledků zaměstnanecké ankety. Organizační příprava akce nebyla podceněna, takže celý průběh dne byl logisticky zvládnut bez potíží a vše probíhalo hladce. Všichni zájemci o prohlídku byli do areálu vpouštěni v cca 10 minutových intervalech vždy v organizované skupině s průvodcem. Prohlídka celé trasy zabrala zhruba necelé dvě hodiny, v jednom úseku bylo dokonce využito přepravy autobusem. Trasa začala prohlídkou mechanických dílen v budovách hned za hlavní vrátnicí a pokračovala údolím Ráztoka, kde bylo možno zhlédnout prostory laborace rozbušek. Následovala projížďka údolím Žamboška vzhůru k největšímu objektu, kde se sestavují rozbušky a kde jsou také umístěni nejmodernější roboti - smyčkovačky přívodních vodičů. Tato část poutala nejvíce pozornosti nejen mezi bývalými zaměstnanci ale hlavně mezi dětmi, které tuto unikátní možnost, dostat se dovnitř areálu, měly vůbec poprvé. Během pěší cesty údolím dolů čekala návštěvníky ještě prohlídka výroby detonační trubičky, kde stejně 18 AD IMPULS I

19 PERSONÁLNÍ OKÉNKO jako na ostatních pracovištích obsluha strojů ochotně vysvětlovala technické a výrobní postupy a trpělivě zodpovídala dotazy. Na závěr celé exkurze dostali všichni účastníci upomínkovou hliníkovou nebo měděnou dutinku v pouzdře s kalendářem a bývalí zaměstnanci také firemní časopis. Za celý den prošlo areálem necelých 800 návštěvníků rozdělených do 69 skupin. Před branami podniku bylo pro zájemce připraveno studené i teplé občerstvení ve vyhřívaném stanu, kde se mohli dozvědět i něco více o firmě z připravené audiovizuální prezentace. Soudě z reakcí návštěvníků na místě, i z ohlasů, jež se k nám dostaly později, lze akci považovat za velmi zdařilou a lidmi vítanou. Po nynějších zkušenostech firma zvažuje v horizontu několika let opakování akce, tentokrát pro širší veřejnost. Historicky první den otevřených dveří se zde konal krátce po skončení druhé světové války, záhy po přechodu na civilní výrobu bývalé muničky. Pravděpodobně druhý takový den v pořadí se konal až v roce 1995 a navštívilo jej cca 450 lidí, bývalých zaměstnanců muničky v důchodu. Tehdy byla prohlídka závodu zakončena společným posezením v tzv. Křišťálovém sále (nyní výrobní prostory firmy Dark). Markéta Matochová-Klímková Marketing a PR specialista AD IMPULS I 19

20 PERSONÁLNÍ OKÉNKO OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO PRÁCI S VÝBUŠNINAMI ZÍSKALO V LETOŠNÍM ROCE 82 ABSOLVENTŮ Ve dnech uzávěrky AD Impulsu jsme opět drželi palce našim kolegům i potenciálním uchazečům o zaměstnání, kteří se poctivě připravovali na závěrečné písemné i praktické zkoušky k získání osvědčení o odborné způsobilosti pro práci s výbušninami - v našich řadách používaného jako základní pyrokurz. V letošním roce se zkoušky konaly již potřetí. Závěrečnou zkoušku skládali studenti v showroomu od ranních hodin, začínali jsme již v Účastníky zkoušely dvě tříčlenné komise z řad vyučujících lektorů. Studenti se velmi pečlivě připravovali, někteří z nich se účastnili i doučování nad rámec svých studijních hodin. Dnes již víme, že všem studentům můžeme s radostí gratulovat. Tady jsou jména dvaceti osmi nových držitelů Osvědčení o odborné způsobilosti pro práci s výbušninami : Adéla Bednářová, Jana Bogarová, Eva Dubčáková, Jana Fiurášková, Jana Hercegová, Eva Horáčková, Pavla Hrachovcová, Libuše Janůšová, Vojtěch Kala, Lenka Kamlerová, Marie Kindlová, Pavlína Kindlová, Svatava Kindlová, Mária Klišová, Veronika Kouřimská, Irena Kroupová, Lucie Kubíčková, Eva Kurišová, Lenka Martišková, Radim Olajoš, Jaroslava Pavlicová, Lucie Řepková, Kateřina Šerá, Michaela Škabrahová, Jitka Šuláková, Markéta Trochtová, Zdeňka Trochtová a Věra Zimková. Další základní pyrokurz začne začátkem příštího roku. Ještě jednou všem srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů na současných i nových pracovištích. Jana Potěšilová Personální útvar 20 AD IMPULS I

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží ú uni plně n ové i nformace naše 1 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol leden 2012 V Paramu běží plánované UniCRE první rok realizace str. 2 3 opravy jednotek str. 4 Aktuality z Benziny

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo.

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo. listopad 2006 / ročník 11 zdarma číslo 11 Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) 1 EDITORIAL Výluky Petr Malík, šéfredaktor Nad

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdila v Rakousku!

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdila v Rakousku! Škodovák číslo 65 Informační časopis skupiny ŠKODA 3/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdila v Rakousku! Dodávka tramvají pro Brno jde do finále Na fotbalový šampionát se pojede i novinkou ze Škody!

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního

Více

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers Zpravodaj 3 Zpravodaj č. 3/214, časopis zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 25 let výroby odstředivě litých válců Str. 2 Zasaď si svůj strom Pokračujeme v konceptu Zelené slévárny,

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon 6/2015 Zlín má svoji Venuši 4 Oprava křižovatky v Malenovicích 7 Archiv zve do svých prostor 30 staré fotky Vážení čtenáři zlínského

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

Světová premiéra vozu ŠKODA Octavia Combi. 60 let VŠE v Praze. článek ze strany 9. Škoda Octavia Combi měla světovou premiéru na ženevském Autosalonu.

Světová premiéra vozu ŠKODA Octavia Combi. 60 let VŠE v Praze. článek ze strany 9. Škoda Octavia Combi měla světovou premiéru na ženevském Autosalonu. Světová premiéra vozu ŠKODA Octavia Combi článek ze strany 9 Škoda Octavia Combi měla světovou premiéru na ženevském Autosalonu. 60 let VŠE v Praze článek ze strany 6 Aula VŠE Praha. ZAS 2/2013 1 (ZAS

Více

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku.

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku. 25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků Máme páru o páře www. udrzbapodniku.cz/spiraxsarco Revoluce v preventivní údržbě CMMS PROACTINANCE / CMMS INSPECT automatizace

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími

říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 DP kont@kt Časopis pracovníků Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími Nová tramvaj poprvé svezla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

KDYŽ ZASEDAČKA NESTAČÍ

KDYŽ ZASEDAČKA NESTAČÍ 4 / 2012 Ročník VII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji KDYŽ ZASEDAČKA NESTAČÍ Jednejte na úrovni 6 / Bronislav Janeček: Podnikáním si plním sny 8 / Valašské Meziříčí: Skláři mají problémy 11 /

Více

Ing. Mojmír Bakalář, ředitel Odboru lidských zdrojů

Ing. Mojmír Bakalář, ředitel Odboru lidských zdrojů 01 2015 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Jak jsme obstáli v roce 2014? Podle předběžných výsledků, které byly v době psaní tohoto sloupku k dispozici, přepravilo ČD Cargo v roce 2014 celkem

Více

Vítáme další přírůstek do rodiny. Naši zaměstnanci darovali během října téměř 200 litrů krve

Vítáme další přírůstek do rodiny. Naši zaměstnanci darovali během října téměř 200 litrů krve 1 společnost 1 celosvětové společenství 1 časopis/arcelormittal Ostrava/Listopad 2012, ročník III., číslo 10 05 Steckel boduje s trafo ocelí. Na kontě má první tisícovku! V polovině listopadu byla na Steckelově

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Referendum o EU strana 2 O O dopravě ve městě strana 4

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více