AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO"

Transkript

1

2

3 EDITORIAL OBSAH Vážené kolegyně, vážení kolegové, blíží se konec roku 2013, tak co o něm říci? Nejdůležitějším úkolem tohoto roku bylo přestavit laborační linku a přitom neohrozit dodávky našim zákazníkům. Na objektu 44 se nyní blížíme do finále a v průběhu následujících dvou měsíců budeme instalovat a zprovozňovat výrobní technologii. Významným posunem bylo sžití se s novými zařízeními pro výrobu zpožďovacích válečků, robotickými smyčkovačkami, automaty na sestavu neelektrických rozbušek, novou technologií na výrobu pilulí a určitě bych mohl pokračovat. Podařilo se nám navýšit prodej neeletrických rozbušek a významně jsme zvýšili dodávky olejovek (Oil Star rozbušek). Letošní rok byl bohužel rekordní i v počtu evidovaných úrazů. Naštěstí se jedná jen o drobné úrazy, které nejsou spojeny se zpracováním výbušnin. Zaměření na zvýšení bezpečnosti, prevenci a zlepšování pracovního prostředí je pokračující proces. Rozrostli jsme se i v počtu zaměstnanců. Je nás již více než devět set. Na závěr bych Vás rád pozval k návštěvě nově otevřené výstavy ve vsetínském zámku, která je věnována 60. výročí výroby důlních rozbušek ve Vsetíně. Expozici bude možné shlédnout do dubna Dovolte, abych vám všem popřál klidné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně pevné zdraví a spokojenost. Otta Grebeň Ředitel společnosti 9 NOVÁ LINKA NA PILULÍCH MONTÁŽ ZKUŠEBNY PYROKURZ KONFERENCE EFEE RAŽBA TUNELU AKTUALITY Milníky výroby důlních rozbušek ve Vsetíně Nový občanský zákoník STŘÍPKY Z PROVOZU Vylepšení NELY Stěhování z obj. 15 do obj. 14 Ochranný kotel proti rozletu fragmentů Nová linka na pilulích Představení pyrolaboratoře Z útvaru SPM - aktuální a budoucí projekty v AD VÝZKUM A VÝVOJ Snižování prašnosti Montáž zkušebny v Saúdské Arábii PERSONÁLNÍ OKÉNKO Akademie talentů Projekt Zdravá firma Den otevřených dveří Pyrokurz Pracovní výročí INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ Sanace ekologické zátěže Pravidla odprodeje režijního materiálu Pravidla silničního provozu ve SPOL Preventivní prohlídky OBCHODNÍ ÚSEK Konference EFEE v Moskvě Návštěva v DUPONTU Norsko - ražba tunelu Solbakk SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST FIRMY Sokol Ústí se představuje Ocenění - Město pro byznys Školka Na Kopečku 3. ročník aerobik Mama maratonu Rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ Turkmenská Časopis zaměstnanců firem Austin Detonator, Austin Detonator Assembly, Austin Powder Service CZ, Austin Powder Slovakia Vydává: Austin Detonator s.r.o., Jasenická 712, Vsetín, Česká republika Tel.: , fax: , Redakce: Markéta Matochová-Klímková, Dalibor Krpenský tel.: , Foto titulní strana: Jan Nečada Grafické zpracování: Adriana Zajícová Veškerá práva vyhrazena Austin Detonator s.r.o. AD IMPULS I 3

4 AKTUALITY HISTORICKÉ MILNÍKY VÝROBY ROZBUŠEK VE VSETÍNĚ 1. ČÁST: V minulém čísle Impulsu jsme si připomněli vznik vsetínské zbrojovky, vybudování muničního provozu (našich současných prostor), situaci závodu v době okupace a poválečný přechod na mírový výrobní program, kdy nosným programem muničky se stala výroba šicích strojů Zetina Z 45. V roce 1948 byl však zahájen vývoj důlních rozbušek, primárně určených k těžbě černého uhlí na Ostravsku. Jejich sériová výroba započatá v letech postupně zcela nahradila výrobu šicích strojů byl zahájen vývoj civilních rozbušek, který navázal na výrobu vojenských rozbušek a zápalek 1953 elektrické rozbušky se poprvé objevily ve výrobním plánu Zbrojovky Vsetín, v tom roce však nebyla vyrobena ani jedna rozbuška pro prodej 1954 náběh sériové výroby elektrických rozbušek typu DEČ (důlní elektrická časová) 1958 je vyrobeno ks typu DEČ a DEP (důlní elektrická půlsekundová rozbuška) ks typu DEP a DEM (důlní elektrická milisekundová rozbuška) ks typu DEP, DEM, DED (důlní elektrická čtvrtsekundová rozbuška) a DEM Cu, začátkem 60. let je zaveden další sortiment rozbušek, především typ milisekundové rozbušky 1966 je vyvinuta rozbuška ZB spočívající ve speciální konstrukci pouzdra zpožďovače 1970 roční výroba elektrických rozbušek dosahuje 56 mil. kusů v sortimentu DEP-N, DED-N, DEM-N, DEM-Zb, DER-N, DEP-Sicca, DEM-Sicca, DEM-Zeon, DEK 1-24, RET, DEP-Anti 1975 u všech typů rozbušek je již používáno antistatické těsnění 1979 jsou prováděny první ověřovací série elektrických rozbušek v provedení SO (střední odolnosti) 1980 je ukončen vývoj nové pyrotechnické slože typu DED-BAK a DEP-BAK 1985 množství vyráběných elektrických rozbušek dosahuje maxima, a to 66 mil. kusů 1988 je zakoupena technologie na výrobu elektrických pilulí Nitro Nobel a od podzimu toho roku nabíhá výroba, která postupně do dvou let vytlačí výrobu pilulí typu Schaffler Redakce 4 AD IMPULS I

5 AKTUALITY POZEMKY, STAVBY, VLASTNICTVÍ, SOUSEDSKÉ VZTAHY A ZVÍŘATA V dalším díle právnické rubriky navážeme na předchozí článek pojednávající o právních změnách, jež nás čekají od nového roku. Tentokrát se však zaměříme na pozemky, stavby, vlastnictví, sousedské vztahy a na závěr nebudou chybět ani zvířata. Tyto již totiž nebudou náležet vlastníkovi stromu, jako je tomu dnes, nýbrž vlastníkovi pozemku, na nějž plody spadly. Nový občanský zákoník se poměrně citelně dotkne vlastnických práv, a to především ve vztahu k nemovitostem. V tomto ohledu je nejvýznamnější zavedení zásady, že stavba je součástí pozemku. Dnes se můžeme setkat se situací, kdy vlastník pozemku a stavby na něm stojící jsou dvě různé osoby. Tento princip zavedený v 50. letech minulého století však v praxi působí často znatelné potíže, což je jedním z důvodů, proč se tvůrci nového kodexu rozhodli pro znovuzavedení osvědčeného pravidla, že stavba je součástí pozemku a nikoliv samostatnou věcí, kterou by šlo například prodat. Vlastníci, kterým patří zároveň pozemek i stavba na něm stojící tuto změnu fakticky ani nezaznamenají. Avšak ti, kteří vlastní jen pozemek anebo stavbu by měli mít na paměti, že jim ze zákona bude příslušet vzájemné předkupní právo. Vlastník pozemku bude mít předkupní právo ke stavbě a naopak vlastník stavby k pozemku. S výše popsanou zásadou souvisí taktéž zavedení tzv. práva stavby, dle kterého vlastník umožní jiné osobě umístit na svém pozemku stavbu. Právo bude zapisováno do katastru nemovitostí a k jeho zřízení bude nutná písemná smlouva. Obezřetní kupující, kteří plánují v následujícím roce pořízení nové nemovitosti, jistě uvítají, že nový občanský zákoník chrání mnohem více jejich postavení v situaci, kdy si před zakoupením nemovitosti řádně ověří vlastnické vztahy v katastru nemovitostí, neboť oproti současnému stavu výrazně omezuje možnosti, jak takový převod do budoucna zneplatnit. Změny zaznamená rovněž oblast tzv. sousedských práv. Oproti dnešní úpravě bude zákon výslovně pamatovat na celou řadu praktických situací. Například vlastník pozemku, na němž se ocitne cizí movitá věc (např. míč, dětská hračka), musí umožnit vstup na svůj pozemek, pokud věc nevydá dobrovolně. Dalším příkladem je zákonem předvídaná možnost za určitých podmínek požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti hranice pozemků. Při případném sporu se sousedem je rovněž užitečné vědět o změně režimu vlastnických práv k plodům spadlým ze stromu na pozemek souseda. Občanský zákoník bude dále nově obsahovat úpravu práv a povinností s přihlédnutím ke společné správě a užívání tzv. rozhrad, jimiž se mají na mysli ploty, zdi, meze a jiné podobné rozhrady mezi sousedícími pozemky, u nichž nebude jasné, kdo je jejich vlastníkem. A závěrem slibovaná zvířátka. Živé zvíře nadané smysly již nebude věcí v právním smyslu. Konkrétně se tímto zvířetem myslí obratlovci nebo i bezobratlí živočichové, jsou-li schopni cítit bolest a stres. Odlišný právní přístup ke zvířatům by se měl projevit například v nemožnosti dovolání se 24 měsíční záruky při koupi zvířete. Podle platného zákoníku se totiž záruka nesmyslně vztahuje i na koupi křečka ve zverimexu, neboť křeček je dnes z právního hlediska spotřebním zbožím. Dalším důsledkem bude zohlednění významu a hodnoty zvířat nadaných smysly, což se projeví třeba v případech náhrady újmy. Způsobí-li někdo po novém roce domácímu mazlíčkovi zranění, které si vyžádá nákladnou veterinární péči, připadá v úvahu, aby vynaložené prostředky, byť přesáhnou samotnou tržní hodnotu zvířete, byly po škůdci vymáhány, což si dnes lze představit jen těžko. Bohužel ani tímto článkem není výčet změn týkajících se témat nastíněných v nadpise plně vyčerpán. Novinek náš čeká vskutku mnoho, nicméně obavy nejsou na místě. Poctivé jednání a zdravá dávka rozumu, by nás měla ve většině případů ochránit. Matěj Brož Advokátní kancelář Enenkl Vyroubal Brudný v.o.s. AD IMPULS I 5

6 STŘÍPKY Z PROVOZU V SESTAVĚ ROZBUŠEK NA NELE Vibrační hrnec DOSAŽENO REKORDU V srpnu jsme zastavili Nelu, abychom mohli zdokonalit některé stanice automatické linky. Vibrační lišta Jednalo se o vibrační zařízení na podávání Surface konektorů, které bylo odvezeno do firmy Vondra a Vondra. Bylo potřeba naladit vibrační zařízení tak, abychom mohli používat všechny formy Surface. Další na řadu přišla vibrační lišta pro podávání krátkého těsnění a nový bezpečnostní tunel. Na to všechno navazuje i upgradovaný software, který bylo potřeba obnovit kvůli ovládání nových stanic. Dále byly z bezpečnostních důvodů instalovány skla a sítě kolem Nely. Všechny tyto úpravy proběhly v srpnu a září, abychom v říjnu mohli kapacity Nely znovu naplnit. Očekávaný výsledek se dostavil. Za měsíc říjen se nám podařilo sestavit rekordní počet rozbušek ks. Naším přáním je, aby se tento výkon Nely v příštích měsících dařilo ještě zvyšovat. Petr Hambálek Mistr ADA Bezpečnostní tunel 6 AD IMPULS I

7 STŘÍPKY Z PROVOZU STĚHOVÁNÍ Z OBJ. 15 DO OBJ. 14 Rekonstrukcí přízemních prostor na obj. 14 pokračují nemalé investice do modernizace a vybudování nových pracovišť a skladů pro výrobu mechanických součástí. Cílem tohoto záměru, který započal již v roce 2011, je přesunutí veškeré výroby mechanických součástí do přízemí. To bude mít pozitivní vliv na tok a logistiku mechanických součástí, jak mezi jednotlivými pracovišti, tak i na dopravu hotových součástí do centrálního skladu /1.16/, jelikož propojení jednotlivých prostor je přes dveře oddělených pracovišť. Již počátkem roku 2012 započala první fáze těchto rekonstrukcí a to vybudováním pracoviště pro potisk dutinek (1.04 a sklad 1.03). Potisk dutinek byl do té doby realizován v 1. patře. Poté se tyto prostory uvolnily pro současnou výdejnu nářadí, která sídlí v 1. patře obj. 15. Zrekonstruovaná místnost pro potisk dutinek (1.04) je již v provozu a to od června roku K 1. listopadu je také pro potřeby potisku vybudován sklad (1.07) pro uložení dutinek před potiskem a v současné době se dokončuje místnost (1.08/1) pro odstranění neshodného potisku. V letošním roce tyto práce pokračovaly dále. Z tohoto důvodu se musely nejprve vystěhovat: výdejna nářadí, vstupní sklad materiálu z Al, sklad Cu drátů pro výrobu dutinek, kompresorovna. K 1. listopadu je stav takový, že jsou připraveny prostory pro stěhování strojů Rozvržení výroby na obj.14 a technologií pro výrobu mechanických součástí OSD (místnost 1.13). V těchto prostorách budou prováděny tyto operace: vrtání dutinek, odstranění ostřin po vrtání a frézování, práce na dokončovacích soustruzích, vkládání mlýnského hedvábí do objímek, ukládání dutinek OSD pro potisk. Pracoviště pro výrobu objímek, příklopů, boosterů, prolis spojek pro OSD (místnost 1.15) je již od 31. listopadu přestěhováno a výroba je zde od tohoto data spuštěna. Dále je připraveno pracoviště (místnost 1.14) pro přestěhování 2 strojů elektroerozivního obrábění - stroje EIR-EMO2U drátovky - pro výrobu spojek pro program OSD. Zcela novým pracovištěm (místnost 1.11) na obj. 14 je prostor pro ukládání dutinek do beden jak pro potřeby laboračních dílen, tak i pro potřeby dutinek, na kterých se následně provádí potisk. Dutinky se zde budou navážet po operaci odmašťování průchozí chodbou. V místnosti č je již naistalována dvouvřetenná frézka pro výrobu spojek a dále zde budou přesunuty další stroje z 1. patra pro výrobu komponent OSD. Další nezbytnou a velmi důležitou rekonstrukcí, která proběhne v roce 2014, bude rekonstrukce Denní místnosti č. 1.02, která bude sloužit zaměstnancům k občerstvení a odpočinku v době přestávek. Pevně doufám a věřím, že všechny tyto nově vybudované prostory přinesou všem pracovníkům příjemnější pracovní prostředí. Dojde k odstranění problémů s vysokými teplotami a slunečním svitem v letních měsících, který pronikal na jednotlivá pracoviště v 1. patře obj. 15. Celkově by měla veškerá rekonstrukce přinést komfortnější práci a usnadnění či odstranění namáhavé práce při přepravě, jak materiálu, tak i veškeré přepravě mechanických součástí na objektech. Jaroslav Macek Mistr mechanických dílen AD IMPULS I 7

8 STŘÍPKY Z PROVOZU OKOLNÍ LESY BEZ ZPOŽĎOVAČŮ DÍKY POŘÍZENÍ OCHRANNÉHO KOTLE PROTI ROZLETU FRAGMENTŮ Před časem byl na ničišti v prostoru trhací jámy úspěšně, avšak bez velké publicity realizován projekt instalace ochranného kotle proti rozletu fragmentů (OKRF). Co se skrývá pod tímto tajemným názvem? Na cestě do Austinu aneb naposledy na kolejích Skutečnost je prostá. OKRF je funkční část cisternového vozu, používaného pro přepravu kapalných produktů po železnici, s odřezaným čelem. Vzhledem k jeho úctyhodným rozměrům (průměr 2,8 m a délka 10,28 m) vyžadovala jeho doprava z nádraží ve Vsetíně na místo určení speciální techniku a byla rozložena do dvou dní. Taktéž usazení a následné terénní úpravy si vyžádaly značné úsilí. V současné době již slouží pyrotechnikům pro likvidaci neshodných rozbušek. Nespornou výhodou tohoto řešení je odstranění efektu rozletu pevných povýbuchových zbytků (zpožďovačů a dutinek) do okolí, což přináší minimálně dva pozitivní efekty. Riziko nechtěného zasažení osoby nebo osob, které s oblibou chodí sbírat lesní plody do okolních lesů nebo se v souvislosti s plněním svých pracovních povinností zdržují v lese, kleslo k nule. Pozemky v okolí nejsou nyní zatěžovány mechanickými zbytky, tudíž odpadá jejich obtížné vyhledávání a nákladné odstraňování. Taktéž nedochází k poškozování a znehodnocování stromů a keřů v bezprostředním okolí trhací jámy. V porovnání s cenou ničení neshodných rozbušek v pronajaté trhací jámě ve Střelné se jedná o investici s návratností 1 rok. Josef Langpaul Útvar TPV 8 AD IMPULS I

9 STŘÍPKY Z PROVOZU NOVÁ LINKA VÝSEKU SKELETU ELEKTRICKÝCH PILULÍ V září tohoto roku byla dodána firmou JCEE Lanškroun linka na výsek elektrických pilulí. Nová linka vychází z koncepce původní linky NitroNobel a je rozdělena na dvě části. První částí je střih ocelového pásku a nástřik sponky. Pásek s nastříknutou sponkou se vloží do druhé části, kde probíhá další střih a zavedení odporového drátku a následně jeho svařování. Základním požadavkem pro novou linku bylo zvýšení kvality skeletu elektrických pilulí a snížení počtu neshodných výrobků el. pilulí způsobené mechanickou částí výroby. Z těchto důvodů jsou u linky zavedeny optické kontroly kamerou důležitých rozměrů výseku el. pilule včetně přítomnosti odporového drátku. Dále následuje bodové svařování jednotlivých lamel pilule s odporovým drátkem a průběžná kontrola ohmického odporu dle nastavených parametrů. Linka má požadovaný řídicí systém, který připojením k naší síti umožní sledovatelnost (traceability) mechanické a následně i pyrotechnické části výroby elektrických pilulí. František Šlimar Mistr pilule AD IMPULS I 9

10 STŘÍPKY Z PROVOZU PŘEDSTAVENÍ LABORATOŘE PYRO-LAPY Jednou z důležitých, ale nepříliš viditelných součástí Austinu je laboratoř pyro. Rukama tamních pracovnic prochází chemické suroviny, třaskaviny i pyrotechnické slože, protože provádí chemický rozbor a měření různých parametrů těchto látek. Pyrolaboratoř je součástí Technického úseku. V současné době tvoří její tým: Romana Haplová, Jana Tydlačková, Marie Čunková a Ilona Tomanová. Chtěla bych vás v tomto článku blíže seznámit se standardní kontrolou fyzikálních a výbušinářských vlastností pyrotechnických složí, protože si myslím, že pro spoustu kolegů může být detailnější přiblížení těchto procesů zajímavé a přínosné. Kompletní tým pyrolaboratoře Kalorimetr IKA C200 basic Kalorita Podstatou zkoušky je stanovení množství tepla, které vznikne spálením známého množství pyrotechnické slože. Kalorita se vypočte z rozdílu teploty lázně před a po zkoušce. Naše laboratoř pyro je vybavena spalnými kalorimetry C 2000 basic od fy IKA WERKE a SP100 od firmy LAGET. Kalorimetr SP100 byl zakoupen v rámci projektu, kterému říkáme Potenciál za finanční podpory EU. 10 AD IMPULS I

11 STŘÍPKY Z PROVOZU Zrnění Cílem zkoušky je stanovit množství nežádoucích hrubých a prachových částic v pyrotechnické složi. K testování využíváme analytického sítovacího stroje AS 200 control. Odvážené množství slože propadává sadou sít s definovanou velikostí ok. Jednotlivé frakce pak obsluha zváží, a tak se určí procentuální zastoupení jednotlivých frakcí. Kontrolou parametru zrnění projdou všechny pyrotechnické slože vyrobené v AD. Laborantka provádí filtraci Analytický sítovací stroj AS 200 Stanovení dolní meze citlivosti ke tření Dolní mez citlivosti ke tření je takové zatížení, při kterém již nedojde s určitou pravděpodobností k iniciaci vzorku. Stanovuje se hodnota třecí síly mezi zatíženým pohyblivým porcelánovým kolíkem a statickou porcelánovou destičkou. Iniciace vzorku je vyhodnocena vizuálně jako záblesk, dým nebo zvukově - praskání. Tření výbušnin mezi tvrdými povrchy je jednou z nejčastějších příčin provozních výbuchů. Stanovení citlivosti ke tření je proto nezbytnou součástí testování nových výbušnin, jejich modifikovaných složení nebo výrobních podmínek, stejně jako hledání vlivů nečistot nebo stárnutí na jejich vlastnosti. Výše uvedené parametry v laboratoři pyro stanovujeme pro každou sérii vyrobené pyrotechnické slože. Romana Haplová Vedoucí pyrolaboratoře AD IMPULS I 11

12 STŘÍPKY Z PROVOZU ÚTVAR SPM INFORMUJE AKTUÁLNÍ A BUDOUCÍ REALIZACE PROJEKTŮ Výstavba obj. 44 Z hlediska stavebních prací jsme se dostali do finále. Na konci měsíce listopadu předpokládáme zahájení řízení vedoucího k získání kolaudačního souhlasu. Po jeho obdržení budou probíhat instalace strojů a zařízení. V měsíci lednu, po získání povolení ke zkušebnímu provozu a nastavení pravidel v AD, bychom rádi zahájili omezenou výrobu elektrických laborovaných rozbušek a po dodávkách a instalacích dalších strojů v měsíci únoru/březnu i výrobu neelektrických laborovaných. Laborační místnost na obj. 44 Stavební úpravy obj. 14 V měsíci říjnu byla dokončena II. etapa stavebních úprav přízemí objektu 14, kde bude soustředěna část mechanické výroby z prvního i druhého patra objektu 15. Na tyto úpravy a přesuny navazuje přemístění kompresorové stanice do nynějších prostor drátovek. O dalších takto významných stavebních úpravách se v nejbližší době na tomto objektu již neuvažuje. Co významného nás čeká v nejbližších týdnech? Rekonstrukce klimatizace obj. 236 V období od do bude probíhat instalace výkonnější klimatizační jednotky na obj. 236, izolování VZT rozvodů a zateplení podhledů. Realizované úpravy by měly vést ke zkvalitnění klimatických podmínek na pracovišti, zejména v letních měsících, kdy jsou nároky na zařízení největší. Rekonstrukce podlah obj. 234 V období vánočních svátků bychom rádi realizovali II. etapu oprav podlah na pilulárně a to v druhém patře. Navazujeme tak na již realizovanou I. etapu, jež byla spojena s celkovou rekonstrukcí objektu v letních měsících tohoto roku, kdy nová podlaha pro druhé patro z důvodu prostorových a časových nemohla být v létě realizována. Rekonstruované pracoviště mechanických dílen na obj.14 Stavební úpravy obj. 38 Plánované úpravy spočívají v částečném odstranění stávající stavby, zhotovení nových betonových základových pásů, včetně betonové desky a zhotovení nové 12 AD IMPULS I

13 Stávající stav šaten na obj. 52 dřevostavby. Do takto zrekonstruovaného objektu bude instalována nová technologie od zahraničního dodavatele, pro proces homogenizace pyro složí, nahrazující současnou ruční operaci. Stavební práce plánujeme zahájit a ukončit co nejdříve, nejpozději však do března. Zde budeme limitováni zejména klimatickými podmínkami. Rekonstrukce vrátnice Ráztoka obj. 87 Po rekonstrukci vrátnice Žamboška, kde budou mít nově zázemí pracovníci společnosti Gardia, bude následovat rekonstrukce vrátnice Ráztoka. Záměrem je vybudovat špinavé a čisté šatny, pro cca 5 pracovníků přípravy surovin a výroby složí. STŘÍPKY Z PROVOZU Šatny obj. 52 Jedním z významných stavebních projektů roku 2014 je plánovaná rekonstrukce šaten na objektu 52. O nutnosti něco s nimi dělat hovoříme v posledních letech stále častěji. Nyní jsme ve stádiu definování podkladů pro zpracování architektonicko-nákladové studie celého záměru. Pokud výsledky této studie budou akceptovatelné pro vedení AD, tak bychom pokračovali zpracováním patřičných dokumentací pro schvalovací řízení a následnou realizaci stavby. V případě rozhodnutí o realizaci se k tomuto záměru vrátíme v příštích vydáních Impulsu. Zdeněk Dančák Útvar správy projektů a majetku VSTUPNÍ KONTROLA V AUSTINU (VSK) Nedílnou součástí systému kvality v AD je útvar vstupní kontroly. Jeho nejdůležitějším úkolem je ověřování kvality nakupovaných surovin, polotovarů i hotových součástí k našemu dalšímu zpracování ve výrobě. To znamená posouzení shody s požadovanými předpisy, jako jsou např. dohodnuté Zkouška oděru izolace vodiče na speciálním přípravku v termokomoře technické dodací podmínky, atesty materiálů, dodržování norem, správnost výkresů apod. Nakupované položky jsou rozděleny do několika skupin podle náročnosti a četnosti jednotlivých kontrol a stanovených předpisů. Příklady skupin: Hutní materiály pásy, tyče, trubky, dráty, ať už měděné, hliníkové, mosazné nebo železné (pro nás hlavní suroviny na výrobu dutinek, zpožďovačů, objímek) kontrolujeme kromě běžných dodávaných rozměrů také chemické, metalografické a mechanické vlastnosti v externí laboratoři a jejich protokol o ověření suroviny porovnáváme s dodaným atestem od našeho dodavatele. Dále jsou to skupiny jako: vodiče, nástřiky vodičů (E*Star), plastové součástky z formy (konektor, reduktor), součástky z technické pryže (všechna těsnění) atd. Neméně důležitým úkolem VSK je také spolupráce s útvarem výzkumu a vývoje, pro který provádíme v naší zkušebně zkoušky i nad rámec vstupní kontroly, jako jsou např. u vodičů řez, oděr, odolnost proti mrazu. Tyto zkoušky se provádí podle typu vodiče a určeného zatížení v provozních podmínkách za normálních, zvýšených i minusových teplot v termokomoře. Lubomír Doležal Vedoucí VSK AD IMPULS I 13

14 VÝZKUM A VÝVOJ DALŠÍ KROK VE SNIŽOVÁNÍ PRAŠNOSTI Na laboračních dílnách a především v prostoru kolem černých lisů je neustále co zlepšovat. Naším nejdůležitějším cílem je co nejvíce snížit prašnost a zlepšit tak hygienické podmínky na pracovišti. Kroků, které jsme již realizovali existuje několik, na další se chystáme a jeden vám přiblížím v tomto článku. Začátkem června bylo na laborační dílně objektu 221 uvedeno do testovacího provozu nové jednoúčelové zařízení na začišťování čel laborovaných zpožďovačů. Jedná se o činnost dříve prováděnou ručně pohybem po sítě, kterou se odstraňuje přebytek slože vzniklý u předchozí operace lisování. Do zařízení je možné založit dvě 100 kusové překládací lžíce, na dotykovém panelu nastavit typ slože a spustit pracovní cyklus. Dle stupně zpožďovače se zařízení automaticky nastaví do příslušné polohy a proběhne začištění. Hrubé zbytky slože propadnou skrz síto do připravených nádob a jemný podíl prachových částic je odveden do filtru. Vše se odehrává v uzavřeném prostoru a celý cyklus zařízení zvládne do 10 sec. Věřím, že po testovacím provozu bude celé zařízení pracovat spolehlivě a svým podílem přispěje k zlepšení situace na dílně. Marcel Sívek Úsek výzkumu a vývoje Zařízení s typovým označením ZCZ -1 vyrobené na zakázku slovenskou firmou KSB s.r.o. z Čachtic. 14 AD IMPULS I

15 VÝZKUM A VÝVOJ MONTÁŽ ZKUŠEBNY V SAÚDSKÉ ARÁBII Úsek výzkumu a vývoje před rokem a půl zahájil práci na projektu Zkušebna rozbušek pro Saudi Chemical Co. Základem zkušebny byla mobilní buňka, která byla během letošního roku na parkovišti u objektu 65 vybavována technologií pro měření a vyhodnocování doby zpoždění elektrických i neelektrických rozbušek. Základem byl 5ti pozicový zkušební box ve střelecké místnosti, vybavený elektrickým a pneumatickým ovládáním. Řízení je realizováno elektronickými výměnnými moduly, které zajišťují řízení mechanických ovládacích bloků, řízení odpalu a snímání výbuchu včetně měření časování a přenosu naměřených dat do PC. Moduly jsou osazeny 12 mikropočítači, pro které byl napsán a odladěn jednoúčelový uživatelský program. Školení obsluhy Zahájení montáže zkušebny Zároveň počítač slouží k vyhodnocování včetně statistiky, archivaci naměřených dat, tisku protokolů atd. V srpnu prošla zkušebna závěrečnými testy v AD a byla po částečné demontáži připravena k zabalení a k přepravě lodí k zákazníkovi. Začátkem října odletěla skupina vývojářů - J. Sichler, J. Šafranec a J. Vizina + montér E. Gambas a obchodník P. Hrbáč do Saudské Arábie k zákazníkovi provést finální montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. V šestimiliónovém městě Jeddah u pobřeží Rudého moře nás přivítala teplota 36 C a vlhkost jako v prádelně byla ve dne i v noci. Tým AD+SCC Klimatizace v hotelu, autě i ve společenské místnosti v závodě v Dhahbanu, což byl stan se stěnami i střechou z velbloudí vlny a s křesly pro 90 osob, běžely trvale nastavené na cca 17 až 19 C. Každé ráno nás z hotelu do 58 km vzdáleného závodu v poušti vozil řidič po dálnici, kde ale nikdo nedodržuje jízdu ve vyznačených pruzích a často jelo ve třech pruzích 6 aut vedle sebe. A přitom většina řidičů má trvale u ucha mobil. Díky dobré přípravě akce a komunikaci se zástupci SCC před příjezdem proběhly montážní práce bez komplikací, včetně zaškolení obsluhy a údržby. Většina zaměstnanců této arabské firmy je z Filipín, Indie a Pákistánu. Součásti cesty byly i dva audity bezpečnosti a kvality výroby neelektrických rozbušek v závodech v Atchana u Rijádu a v Dhahbanu. Pomohli jsme také s uvedením do provozu zařízení na zkoušku vodotěsnosti rozbušek a nalezení příčin závad dodaných měřičů teploty a vlhkosti. Náš významný zákazník realizací tohoto projektu získal velmi účinný nástroj ke kontrole kvality nejen vlastní výroby, ale i pro kontrolu kvality dodávek rozbušek z AD. Jaroslav Šafranec Úsek výzkumu a vývoje AD IMPULS I 15

16 PERSONÁLNÍ OKÉNKO AKADEMIE TALENTŮ Naše společnost si uvědomuje, že klíčem k úspěšnému podnikání jsou kvalitní lidé, kteří jsou proaktivní, schopni kriticky myslet a přicházet s vlastními nápady. Proto jsme 3. září 2013 zahájili další rozvojový projekt - Akademie talentů. Podobný vzdělávací program proběhl v Austinu již jednou a to v roce Současná akademie si navíc klade za úkol propojit teorii s praxí. 16 AD IMPULS I Hlavními cíli Akademie jsou pochopení našich procesů, učení se techniky identifikace a řešení problémů z každodenní praxe, ale také rozvíjení osobní odpovědnosti, sebedůvěry a schopnosti týmové práce a otevřenosti, aby se účastníci mohli plnohodnotně podílet na vytváření a rozvoji firemní kultury. V jednotlivých bězích se externí lektoři za výrazné podpory našich zaměstnanců věnují komunikaci, týmové spolupráci, vedení workshopů, projektovému řízení, čtyřfázové technice řešení problémů apod. Rozvojové moduly probíhají formou tréninku, her a výkladu. Jsou naplněny rozborem konkrétních příkladů z praxe i plněním samostatných úkolů. Tyto moduly tak vedou k posílení klíčových schopností a dovedností účastníků. V současné době mají za sebou účastníci akademie startovací modul Týmová spolupráce a sebepoznání. Zúčastnili se konference a exkurze ve společnosti Fosfa Břeclav, kde měli možnost inspirovat se od lidí z jiných oborů a potkat se se studenty Fosfa Univerzity i absolventy podobných rozvojových programů. Naši odborníci Pavel Riedl a Antonín Kovařík je provedli a seznámili s výrobními pracovišti, aby si uvědomili důležitost a návaznost jednotlivých procesů v Austinu. Nyní se chystají na modul Procesy ve firmě a lidé v nich, kde se za podpory Karla Valenty detailněji seznámí s firemními procesy, nakreslí si vlastní mapu procesu realizace zakázky a dozví se informace o procesním řízení obecně. V neposlední řadě je součástí Akademie práce na projektech z prostředí Austinu. Účastníci budou rozděleni do čtyř skupin a za podpory externích lektorů a interních garantů z řad našich zaměstnanců se naučí pracovat novými technikami řešení problémů a propojí znalosti a dovednosti v praxi. Akademie talentů se účastní vybraná skupina 13ti zaměstnanců z různých středisek. Bude zakončena v červnu 2014 prezentací skupinového projektu vyřešeného problému před vedením společnosti. Účastníkům budou sestaveny individuální rozvojové plány a předány certifikáty o úspěšném absolvování programu. Magda Svobodová Personální úsek

17 PERSONÁLNÍ OKÉNKO Vážení spolupracovníci, rádi vám oznamujeme, že i letos jsme se dostali mezi firmy, kterým VZP nabídla účast v dalším ročníku projektu Zdravá firma - zaměstnanecký program. PROJEKT ZDRAVÁ FIRMA POKRAČUJE Cílem programu je mimo jiné rozšíření nabídky zaměstnaneckých benefitů ve formě, která podpoří péči o zdraví zaměstnanců. Firmy si benefity vybírají dle vlastního uvážení z nabídky preventivních balíčků, které obsahují například očkování proti chřipce, dentální hygienu, dermatologickou prohlídku a podobně. Za tímto účelem jsme pro vás připravili balíčky pro podzimní období letošního roku. Tyto balíčky byly k vyzvednutí na personálním úseku v termínech, které budou oznámeny na nástěnce a na intrantetu. Společně s VZP vám naše firma přeje pevné zdraví. Jana Potěšilová personální úsek AD IMPULS I 17

18 PERSONÁLNÍ OKÉNKO BRÁNY AUSTINU SE POOTEVŘELY VEŘEJNOSTI Je veřejným tajemstvím, že naše firma letos slaví 60 let od vyrobení první průmyslové rozbušky. Počátek této unikátní výroby se datuje do roku U této příležitosti byl mimo jiné uspořádán teprve třetí den otevřených dveří v téměř osmdesátileté historii závodu. Na Svatého Václava se otevřely dveře hlavně pro stávající i bývalé zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Zájem byl předpokládán značný především na základě výsledků zaměstnanecké ankety. Organizační příprava akce nebyla podceněna, takže celý průběh dne byl logisticky zvládnut bez potíží a vše probíhalo hladce. Všichni zájemci o prohlídku byli do areálu vpouštěni v cca 10 minutových intervalech vždy v organizované skupině s průvodcem. Prohlídka celé trasy zabrala zhruba necelé dvě hodiny, v jednom úseku bylo dokonce využito přepravy autobusem. Trasa začala prohlídkou mechanických dílen v budovách hned za hlavní vrátnicí a pokračovala údolím Ráztoka, kde bylo možno zhlédnout prostory laborace rozbušek. Následovala projížďka údolím Žamboška vzhůru k největšímu objektu, kde se sestavují rozbušky a kde jsou také umístěni nejmodernější roboti - smyčkovačky přívodních vodičů. Tato část poutala nejvíce pozornosti nejen mezi bývalými zaměstnanci ale hlavně mezi dětmi, které tuto unikátní možnost, dostat se dovnitř areálu, měly vůbec poprvé. Během pěší cesty údolím dolů čekala návštěvníky ještě prohlídka výroby detonační trubičky, kde stejně 18 AD IMPULS I

19 PERSONÁLNÍ OKÉNKO jako na ostatních pracovištích obsluha strojů ochotně vysvětlovala technické a výrobní postupy a trpělivě zodpovídala dotazy. Na závěr celé exkurze dostali všichni účastníci upomínkovou hliníkovou nebo měděnou dutinku v pouzdře s kalendářem a bývalí zaměstnanci také firemní časopis. Za celý den prošlo areálem necelých 800 návštěvníků rozdělených do 69 skupin. Před branami podniku bylo pro zájemce připraveno studené i teplé občerstvení ve vyhřívaném stanu, kde se mohli dozvědět i něco více o firmě z připravené audiovizuální prezentace. Soudě z reakcí návštěvníků na místě, i z ohlasů, jež se k nám dostaly později, lze akci považovat za velmi zdařilou a lidmi vítanou. Po nynějších zkušenostech firma zvažuje v horizontu několika let opakování akce, tentokrát pro širší veřejnost. Historicky první den otevřených dveří se zde konal krátce po skončení druhé světové války, záhy po přechodu na civilní výrobu bývalé muničky. Pravděpodobně druhý takový den v pořadí se konal až v roce 1995 a navštívilo jej cca 450 lidí, bývalých zaměstnanců muničky v důchodu. Tehdy byla prohlídka závodu zakončena společným posezením v tzv. Křišťálovém sále (nyní výrobní prostory firmy Dark). Markéta Matochová-Klímková Marketing a PR specialista AD IMPULS I 19

20 PERSONÁLNÍ OKÉNKO OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO PRÁCI S VÝBUŠNINAMI ZÍSKALO V LETOŠNÍM ROCE 82 ABSOLVENTŮ Ve dnech uzávěrky AD Impulsu jsme opět drželi palce našim kolegům i potenciálním uchazečům o zaměstnání, kteří se poctivě připravovali na závěrečné písemné i praktické zkoušky k získání osvědčení o odborné způsobilosti pro práci s výbušninami - v našich řadách používaného jako základní pyrokurz. V letošním roce se zkoušky konaly již potřetí. Závěrečnou zkoušku skládali studenti v showroomu od ranních hodin, začínali jsme již v Účastníky zkoušely dvě tříčlenné komise z řad vyučujících lektorů. Studenti se velmi pečlivě připravovali, někteří z nich se účastnili i doučování nad rámec svých studijních hodin. Dnes již víme, že všem studentům můžeme s radostí gratulovat. Tady jsou jména dvaceti osmi nových držitelů Osvědčení o odborné způsobilosti pro práci s výbušninami : Adéla Bednářová, Jana Bogarová, Eva Dubčáková, Jana Fiurášková, Jana Hercegová, Eva Horáčková, Pavla Hrachovcová, Libuše Janůšová, Vojtěch Kala, Lenka Kamlerová, Marie Kindlová, Pavlína Kindlová, Svatava Kindlová, Mária Klišová, Veronika Kouřimská, Irena Kroupová, Lucie Kubíčková, Eva Kurišová, Lenka Martišková, Radim Olajoš, Jaroslava Pavlicová, Lucie Řepková, Kateřina Šerá, Michaela Škabrahová, Jitka Šuláková, Markéta Trochtová, Zdeňka Trochtová a Věra Zimková. Další základní pyrokurz začne začátkem příštího roku. Ještě jednou všem srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů na současných i nových pracovištích. Jana Potěšilová Personální útvar 20 AD IMPULS I

Ing. Pavel Křivánek H 4. E*Star - elektronické rozbuška

Ing. Pavel Křivánek H 4. E*Star - elektronické rozbuška Ing. Pavel Křivánek H 4 Austin Detonator s.r.o. E*Star - elektronické rozbuška Abstrakt Elektrické a neelektrické rozbušky jsou v poslední době doplněny stále více využívanými elektronickými rozbuškami.

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla Foto 1: Historické jádro areálu KUKLA po rekonstrukci Motivy k realizaci projektů STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. vznikla

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Dopravní fakulta Jana Pernera Název projektu: Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti dopravy

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Strana 1 Úvod Katalog vzdělávacích programů společnosti SMC obsahuje témata pokrývající znalosti pneumatických, elektropneumatických prvků

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439. Oznámení předběžných informací. Služby

CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439. Oznámení předběžných informací. Služby 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:414439-2012:text:cs:html CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439 Oznámení předběžných informací Služby

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

S&T CZ Váš partner pro SAP

S&T CZ Váš partner pro SAP S&T CZ Váš partner pro SAP S&T FaST aplikace pro logistiku, výrobu, údržbu Užívejte si SAP HANA v S&T cloudu Komplexní implementace řešení SAP S&T FaST aplikace pro logistiku, výrobu, údržbu S&T CZ s.r.o.

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Str. 1 PŘEHLED BUDOV Vybrané budovy jsou umístěny ve dvou lokalitách, budova APC v blízkosti Terminálu 1 a 2 (areál Sever),

Více

Zajistěte aktuální bezpečnostní listy k používaným sanitačním prostředkům. Požádejte dodavatele těchto prostředků o jejich dodání.

Zajistěte aktuální bezpečnostní listy k používaným sanitačním prostředkům. Požádejte dodavatele těchto prostředků o jejich dodání. Strana 1 z 10 34.ZŠ PLZEN 34.ZŠ Vážená paní (pane), provedli jsme pro Vás zhodnocení v oblasti bezpečnosti pokrmů (správná praxe a "plný" systém kritických bodů - HACCP). Naše hodnocení vychází pouze z

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 C-28082006-114347-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na všech pozemních komunikacích

Více

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H)

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H) Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-085-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Rámcový program semináře

Rámcový program semináře Pro pracovníky organizací je mnohdy obtížné sledovat současný vývoj v oblasti legislativních požadavků na proces výroby a jeho produkty, zejména z pohledu charakteristik systému managementu kvality a prokazování

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. NOVOSTAVBA PASIVNÍCH DOMŮ VE STARÉM MĚSTĚ - Hrubá stavba A2, B1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. NOVOSTAVBA PASIVNÍCH DOMŮ VE STARÉM MĚSTĚ - Hrubá stavba A2, B1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NÁZEV ZAKÁZKY: NOVOSTAVBA PASIVNÍCH DOMŮ VE STARÉM MĚSTĚ - Hrubá stavba A2, B1 ZADAVATEL: Premium Development s.r.o. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Premium Development s.r.o. zastoupená,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů (kód: H)

Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů (kód: H) Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-092-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 329/2014/OÚPSŘ-280.4/Mar-7 Vsetín 16.6.2014 Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Po ukončení semináře obdrží účastníci certifikát o absolvování školení.

Po ukončení semináře obdrží účastníci certifikát o absolvování školení. Seminář je určen provozovatelům, vlastníkům a zaměstnancům ČOV a týká se povinností, které vyplývají ze zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32)

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Obuvník pro gumárenskou výrobu (kód: 32-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Obuvník pro

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Servis pro trvalou a permanentní energii

Servis pro trvalou a permanentní energii Servis pro trvalou a permanentní energii Motive Power Systems Reserve Power Systems Special Power Systems Service Trvalé servisní řešení pro: Trakční systémy Motive Power všech technologií Bateriové nabíjecí

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

Psychologie výběru zaměstnanců

Psychologie výběru zaměstnanců Psychologie výběru zaměstnanců Vybrané otázky 2: Formulace závěrů z (psycho)diagnostiky Adaptace PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského

Více

ZDARMA POZVÁNKA K ÚČASTI

ZDARMA POZVÁNKA K ÚČASTI Fakulta logistiky a krizového řízení ve spolupráci s poradenskou společností Metod Konzult IPM, s.r.o. zajišťuje pilotní ověřování vzdělávacích modulů v rámci projektu Facility Management a Řízení průmyslových

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Hodnoticí standard. Dělník pro recyklaci (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dělník pro recyklaci (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dělník pro recyklaci (kód: 28-047-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Dělník pro recyklaci Kvalifikační

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme WASMA 2016 Mezinárodní výstava zařízení a technologií pro úpravu vody, zpracování a likvidaci odpadů Obor: vodohospodářství, ekologie Veletrh WASMA 2016 je významnou mezinárodní

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY *crdux0088gb0* CRDUX0088GB0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY Č. j. došlého dokumentu: V Praze dne: 19.03.2015 Sp. Zn.: OU-STD0127/15 Telefon: +420 972 241 841 (linka 403) Č. j.: DUCR-9701/15/Pd

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Seznam priorit Priorita 3 Priorita 4 školství v ORP České Budějovice Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity

Více

Hodnoticí standard. Technik štěpkovacích strojů (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Technik štěpkovacích strojů (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Technik štěpkovacích strojů (kód: 41-107-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Z čeho vyplývají požadavky na zajištění BOZP PRÁVNÍ PŘEDPISY Vyhledání

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Od 1. 1. 2014 platí nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Průběžné tryskače s válečkovou tratí

Průběžné tryskače s válečkovou tratí Průběžné tryskače s válečkovou tratí Tryskací technika Použitá tryskací zařízení Dopravní systémy Servis a náhradní díly Průběžné tryskače s válečkovou tratí se používají k odstraňování okují a rzi z povrchu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Obuvník pro plastikářskou výrobu (kód: 32-030-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační

Více

Projekt vybudování nestátního rehabilitačního střediska s akupunkturním pracovištěm. Semestrální práce předmětu HPB596

Projekt vybudování nestátního rehabilitačního střediska s akupunkturním pracovištěm. Semestrální práce předmětu HPB596 Projekt vybudování nestátního rehabilitačního střediska s akupunkturním pracovištěm Semestrální práce předmětu HPB596 Petr Houska p.houska@gmail.com..007 Obsah. Motivace, cíle, dekompozice projektu...

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme BAUMA 2016 Mezinárodní veletrh stavebních strojů a vozidel, stavebního nářadí a příslušenství Obor: stavebnictví BAUMA je světově nejdůležitějším veletrhem ve stavebním

Více

roman švec portfolio www.romansvec.com

roman švec portfolio www.romansvec.com 2004-2005 Profil firmy Aktuality Sortiment Ceník Jakost Betonářská laboratoř Kontakty září 2004 Filosofie firmy Základní údaje Historie Organizační struktura Sociální politika Životní prostředí Okazy www

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát.

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát. Seminář je určen provozovatelům, vlastníkům a zaměstnancům ČOV a týká se povinností, které vyplývají ze zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

Více

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter Company Vydání 4, říjen 2012 Úvod Vážení zákazníci, je nám potěšením s Vámi sdílet další vydání aktualit z naší společnosti. Období od září je převážně ve znamení veletrhů, kterých se účastníme nejen s

Více

Kvalita made in Germany.

Kvalita made in Germany. Viega. Vždy o krok napřed! CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Kvalita made in Germany. Podniková centrála Viega GmbH &Co. KG v Attendornu II Kvalita made in Germany. Nejmodernější výroba. Existují věci,

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Hodnoticí standard. Pracovník pískování skla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pracovník pískování skla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pracovník pískování skla (kód: 28-078-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Brusič skla Kvalifikační úroveň

Více

Písemná zpráva zadavatele. podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Písemná zpráva zadavatele. podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Písemná zpráva zadavatele podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 1. Název veřejné zakázky: Semináře pro lektory zabývajících se dalším vzděláváním nové vyhlášení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Úspěch původního výrobce zařízení Již v roce 1990 si divize Delphi

Více

Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT

Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT Bezpečnost práce 1. V počítačové učebně 2. Při akcích mimo učebnu Bezpečnost práce v počítačové učebně Kromě vhodného pracovního prostředí zabraňujícího poškozování

Více