AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO"

Transkript

1

2

3 EDITORIAL OBSAH Vážené kolegyně, vážení kolegové, blíží se konec roku 2013, tak co o něm říci? Nejdůležitějším úkolem tohoto roku bylo přestavit laborační linku a přitom neohrozit dodávky našim zákazníkům. Na objektu 44 se nyní blížíme do finále a v průběhu následujících dvou měsíců budeme instalovat a zprovozňovat výrobní technologii. Významným posunem bylo sžití se s novými zařízeními pro výrobu zpožďovacích válečků, robotickými smyčkovačkami, automaty na sestavu neelektrických rozbušek, novou technologií na výrobu pilulí a určitě bych mohl pokračovat. Podařilo se nám navýšit prodej neeletrických rozbušek a významně jsme zvýšili dodávky olejovek (Oil Star rozbušek). Letošní rok byl bohužel rekordní i v počtu evidovaných úrazů. Naštěstí se jedná jen o drobné úrazy, které nejsou spojeny se zpracováním výbušnin. Zaměření na zvýšení bezpečnosti, prevenci a zlepšování pracovního prostředí je pokračující proces. Rozrostli jsme se i v počtu zaměstnanců. Je nás již více než devět set. Na závěr bych Vás rád pozval k návštěvě nově otevřené výstavy ve vsetínském zámku, která je věnována 60. výročí výroby důlních rozbušek ve Vsetíně. Expozici bude možné shlédnout do dubna Dovolte, abych vám všem popřál klidné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně pevné zdraví a spokojenost. Otta Grebeň Ředitel společnosti 9 NOVÁ LINKA NA PILULÍCH MONTÁŽ ZKUŠEBNY PYROKURZ KONFERENCE EFEE RAŽBA TUNELU AKTUALITY Milníky výroby důlních rozbušek ve Vsetíně Nový občanský zákoník STŘÍPKY Z PROVOZU Vylepšení NELY Stěhování z obj. 15 do obj. 14 Ochranný kotel proti rozletu fragmentů Nová linka na pilulích Představení pyrolaboratoře Z útvaru SPM - aktuální a budoucí projekty v AD VÝZKUM A VÝVOJ Snižování prašnosti Montáž zkušebny v Saúdské Arábii PERSONÁLNÍ OKÉNKO Akademie talentů Projekt Zdravá firma Den otevřených dveří Pyrokurz Pracovní výročí INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ Sanace ekologické zátěže Pravidla odprodeje režijního materiálu Pravidla silničního provozu ve SPOL Preventivní prohlídky OBCHODNÍ ÚSEK Konference EFEE v Moskvě Návštěva v DUPONTU Norsko - ražba tunelu Solbakk SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST FIRMY Sokol Ústí se představuje Ocenění - Město pro byznys Školka Na Kopečku 3. ročník aerobik Mama maratonu Rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ Turkmenská Časopis zaměstnanců firem Austin Detonator, Austin Detonator Assembly, Austin Powder Service CZ, Austin Powder Slovakia Vydává: Austin Detonator s.r.o., Jasenická 712, Vsetín, Česká republika Tel.: , fax: , Redakce: Markéta Matochová-Klímková, Dalibor Krpenský tel.: , Foto titulní strana: Jan Nečada Grafické zpracování: Adriana Zajícová Veškerá práva vyhrazena Austin Detonator s.r.o. AD IMPULS I 3

4 AKTUALITY HISTORICKÉ MILNÍKY VÝROBY ROZBUŠEK VE VSETÍNĚ 1. ČÁST: V minulém čísle Impulsu jsme si připomněli vznik vsetínské zbrojovky, vybudování muničního provozu (našich současných prostor), situaci závodu v době okupace a poválečný přechod na mírový výrobní program, kdy nosným programem muničky se stala výroba šicích strojů Zetina Z 45. V roce 1948 byl však zahájen vývoj důlních rozbušek, primárně určených k těžbě černého uhlí na Ostravsku. Jejich sériová výroba započatá v letech postupně zcela nahradila výrobu šicích strojů byl zahájen vývoj civilních rozbušek, který navázal na výrobu vojenských rozbušek a zápalek 1953 elektrické rozbušky se poprvé objevily ve výrobním plánu Zbrojovky Vsetín, v tom roce však nebyla vyrobena ani jedna rozbuška pro prodej 1954 náběh sériové výroby elektrických rozbušek typu DEČ (důlní elektrická časová) 1958 je vyrobeno ks typu DEČ a DEP (důlní elektrická půlsekundová rozbuška) ks typu DEP a DEM (důlní elektrická milisekundová rozbuška) ks typu DEP, DEM, DED (důlní elektrická čtvrtsekundová rozbuška) a DEM Cu, začátkem 60. let je zaveden další sortiment rozbušek, především typ milisekundové rozbušky 1966 je vyvinuta rozbuška ZB spočívající ve speciální konstrukci pouzdra zpožďovače 1970 roční výroba elektrických rozbušek dosahuje 56 mil. kusů v sortimentu DEP-N, DED-N, DEM-N, DEM-Zb, DER-N, DEP-Sicca, DEM-Sicca, DEM-Zeon, DEK 1-24, RET, DEP-Anti 1975 u všech typů rozbušek je již používáno antistatické těsnění 1979 jsou prováděny první ověřovací série elektrických rozbušek v provedení SO (střední odolnosti) 1980 je ukončen vývoj nové pyrotechnické slože typu DED-BAK a DEP-BAK 1985 množství vyráběných elektrických rozbušek dosahuje maxima, a to 66 mil. kusů 1988 je zakoupena technologie na výrobu elektrických pilulí Nitro Nobel a od podzimu toho roku nabíhá výroba, která postupně do dvou let vytlačí výrobu pilulí typu Schaffler Redakce 4 AD IMPULS I

5 AKTUALITY POZEMKY, STAVBY, VLASTNICTVÍ, SOUSEDSKÉ VZTAHY A ZVÍŘATA V dalším díle právnické rubriky navážeme na předchozí článek pojednávající o právních změnách, jež nás čekají od nového roku. Tentokrát se však zaměříme na pozemky, stavby, vlastnictví, sousedské vztahy a na závěr nebudou chybět ani zvířata. Tyto již totiž nebudou náležet vlastníkovi stromu, jako je tomu dnes, nýbrž vlastníkovi pozemku, na nějž plody spadly. Nový občanský zákoník se poměrně citelně dotkne vlastnických práv, a to především ve vztahu k nemovitostem. V tomto ohledu je nejvýznamnější zavedení zásady, že stavba je součástí pozemku. Dnes se můžeme setkat se situací, kdy vlastník pozemku a stavby na něm stojící jsou dvě různé osoby. Tento princip zavedený v 50. letech minulého století však v praxi působí často znatelné potíže, což je jedním z důvodů, proč se tvůrci nového kodexu rozhodli pro znovuzavedení osvědčeného pravidla, že stavba je součástí pozemku a nikoliv samostatnou věcí, kterou by šlo například prodat. Vlastníci, kterým patří zároveň pozemek i stavba na něm stojící tuto změnu fakticky ani nezaznamenají. Avšak ti, kteří vlastní jen pozemek anebo stavbu by měli mít na paměti, že jim ze zákona bude příslušet vzájemné předkupní právo. Vlastník pozemku bude mít předkupní právo ke stavbě a naopak vlastník stavby k pozemku. S výše popsanou zásadou souvisí taktéž zavedení tzv. práva stavby, dle kterého vlastník umožní jiné osobě umístit na svém pozemku stavbu. Právo bude zapisováno do katastru nemovitostí a k jeho zřízení bude nutná písemná smlouva. Obezřetní kupující, kteří plánují v následujícím roce pořízení nové nemovitosti, jistě uvítají, že nový občanský zákoník chrání mnohem více jejich postavení v situaci, kdy si před zakoupením nemovitosti řádně ověří vlastnické vztahy v katastru nemovitostí, neboť oproti současnému stavu výrazně omezuje možnosti, jak takový převod do budoucna zneplatnit. Změny zaznamená rovněž oblast tzv. sousedských práv. Oproti dnešní úpravě bude zákon výslovně pamatovat na celou řadu praktických situací. Například vlastník pozemku, na němž se ocitne cizí movitá věc (např. míč, dětská hračka), musí umožnit vstup na svůj pozemek, pokud věc nevydá dobrovolně. Dalším příkladem je zákonem předvídaná možnost za určitých podmínek požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti hranice pozemků. Při případném sporu se sousedem je rovněž užitečné vědět o změně režimu vlastnických práv k plodům spadlým ze stromu na pozemek souseda. Občanský zákoník bude dále nově obsahovat úpravu práv a povinností s přihlédnutím ke společné správě a užívání tzv. rozhrad, jimiž se mají na mysli ploty, zdi, meze a jiné podobné rozhrady mezi sousedícími pozemky, u nichž nebude jasné, kdo je jejich vlastníkem. A závěrem slibovaná zvířátka. Živé zvíře nadané smysly již nebude věcí v právním smyslu. Konkrétně se tímto zvířetem myslí obratlovci nebo i bezobratlí živočichové, jsou-li schopni cítit bolest a stres. Odlišný právní přístup ke zvířatům by se měl projevit například v nemožnosti dovolání se 24 měsíční záruky při koupi zvířete. Podle platného zákoníku se totiž záruka nesmyslně vztahuje i na koupi křečka ve zverimexu, neboť křeček je dnes z právního hlediska spotřebním zbožím. Dalším důsledkem bude zohlednění významu a hodnoty zvířat nadaných smysly, což se projeví třeba v případech náhrady újmy. Způsobí-li někdo po novém roce domácímu mazlíčkovi zranění, které si vyžádá nákladnou veterinární péči, připadá v úvahu, aby vynaložené prostředky, byť přesáhnou samotnou tržní hodnotu zvířete, byly po škůdci vymáhány, což si dnes lze představit jen těžko. Bohužel ani tímto článkem není výčet změn týkajících se témat nastíněných v nadpise plně vyčerpán. Novinek náš čeká vskutku mnoho, nicméně obavy nejsou na místě. Poctivé jednání a zdravá dávka rozumu, by nás měla ve většině případů ochránit. Matěj Brož Advokátní kancelář Enenkl Vyroubal Brudný v.o.s. AD IMPULS I 5

6 STŘÍPKY Z PROVOZU V SESTAVĚ ROZBUŠEK NA NELE Vibrační hrnec DOSAŽENO REKORDU V srpnu jsme zastavili Nelu, abychom mohli zdokonalit některé stanice automatické linky. Vibrační lišta Jednalo se o vibrační zařízení na podávání Surface konektorů, které bylo odvezeno do firmy Vondra a Vondra. Bylo potřeba naladit vibrační zařízení tak, abychom mohli používat všechny formy Surface. Další na řadu přišla vibrační lišta pro podávání krátkého těsnění a nový bezpečnostní tunel. Na to všechno navazuje i upgradovaný software, který bylo potřeba obnovit kvůli ovládání nových stanic. Dále byly z bezpečnostních důvodů instalovány skla a sítě kolem Nely. Všechny tyto úpravy proběhly v srpnu a září, abychom v říjnu mohli kapacity Nely znovu naplnit. Očekávaný výsledek se dostavil. Za měsíc říjen se nám podařilo sestavit rekordní počet rozbušek ks. Naším přáním je, aby se tento výkon Nely v příštích měsících dařilo ještě zvyšovat. Petr Hambálek Mistr ADA Bezpečnostní tunel 6 AD IMPULS I

7 STŘÍPKY Z PROVOZU STĚHOVÁNÍ Z OBJ. 15 DO OBJ. 14 Rekonstrukcí přízemních prostor na obj. 14 pokračují nemalé investice do modernizace a vybudování nových pracovišť a skladů pro výrobu mechanických součástí. Cílem tohoto záměru, který započal již v roce 2011, je přesunutí veškeré výroby mechanických součástí do přízemí. To bude mít pozitivní vliv na tok a logistiku mechanických součástí, jak mezi jednotlivými pracovišti, tak i na dopravu hotových součástí do centrálního skladu /1.16/, jelikož propojení jednotlivých prostor je přes dveře oddělených pracovišť. Již počátkem roku 2012 započala první fáze těchto rekonstrukcí a to vybudováním pracoviště pro potisk dutinek (1.04 a sklad 1.03). Potisk dutinek byl do té doby realizován v 1. patře. Poté se tyto prostory uvolnily pro současnou výdejnu nářadí, která sídlí v 1. patře obj. 15. Zrekonstruovaná místnost pro potisk dutinek (1.04) je již v provozu a to od června roku K 1. listopadu je také pro potřeby potisku vybudován sklad (1.07) pro uložení dutinek před potiskem a v současné době se dokončuje místnost (1.08/1) pro odstranění neshodného potisku. V letošním roce tyto práce pokračovaly dále. Z tohoto důvodu se musely nejprve vystěhovat: výdejna nářadí, vstupní sklad materiálu z Al, sklad Cu drátů pro výrobu dutinek, kompresorovna. K 1. listopadu je stav takový, že jsou připraveny prostory pro stěhování strojů Rozvržení výroby na obj.14 a technologií pro výrobu mechanických součástí OSD (místnost 1.13). V těchto prostorách budou prováděny tyto operace: vrtání dutinek, odstranění ostřin po vrtání a frézování, práce na dokončovacích soustruzích, vkládání mlýnského hedvábí do objímek, ukládání dutinek OSD pro potisk. Pracoviště pro výrobu objímek, příklopů, boosterů, prolis spojek pro OSD (místnost 1.15) je již od 31. listopadu přestěhováno a výroba je zde od tohoto data spuštěna. Dále je připraveno pracoviště (místnost 1.14) pro přestěhování 2 strojů elektroerozivního obrábění - stroje EIR-EMO2U drátovky - pro výrobu spojek pro program OSD. Zcela novým pracovištěm (místnost 1.11) na obj. 14 je prostor pro ukládání dutinek do beden jak pro potřeby laboračních dílen, tak i pro potřeby dutinek, na kterých se následně provádí potisk. Dutinky se zde budou navážet po operaci odmašťování průchozí chodbou. V místnosti č je již naistalována dvouvřetenná frézka pro výrobu spojek a dále zde budou přesunuty další stroje z 1. patra pro výrobu komponent OSD. Další nezbytnou a velmi důležitou rekonstrukcí, která proběhne v roce 2014, bude rekonstrukce Denní místnosti č. 1.02, která bude sloužit zaměstnancům k občerstvení a odpočinku v době přestávek. Pevně doufám a věřím, že všechny tyto nově vybudované prostory přinesou všem pracovníkům příjemnější pracovní prostředí. Dojde k odstranění problémů s vysokými teplotami a slunečním svitem v letních měsících, který pronikal na jednotlivá pracoviště v 1. patře obj. 15. Celkově by měla veškerá rekonstrukce přinést komfortnější práci a usnadnění či odstranění namáhavé práce při přepravě, jak materiálu, tak i veškeré přepravě mechanických součástí na objektech. Jaroslav Macek Mistr mechanických dílen AD IMPULS I 7

8 STŘÍPKY Z PROVOZU OKOLNÍ LESY BEZ ZPOŽĎOVAČŮ DÍKY POŘÍZENÍ OCHRANNÉHO KOTLE PROTI ROZLETU FRAGMENTŮ Před časem byl na ničišti v prostoru trhací jámy úspěšně, avšak bez velké publicity realizován projekt instalace ochranného kotle proti rozletu fragmentů (OKRF). Co se skrývá pod tímto tajemným názvem? Na cestě do Austinu aneb naposledy na kolejích Skutečnost je prostá. OKRF je funkční část cisternového vozu, používaného pro přepravu kapalných produktů po železnici, s odřezaným čelem. Vzhledem k jeho úctyhodným rozměrům (průměr 2,8 m a délka 10,28 m) vyžadovala jeho doprava z nádraží ve Vsetíně na místo určení speciální techniku a byla rozložena do dvou dní. Taktéž usazení a následné terénní úpravy si vyžádaly značné úsilí. V současné době již slouží pyrotechnikům pro likvidaci neshodných rozbušek. Nespornou výhodou tohoto řešení je odstranění efektu rozletu pevných povýbuchových zbytků (zpožďovačů a dutinek) do okolí, což přináší minimálně dva pozitivní efekty. Riziko nechtěného zasažení osoby nebo osob, které s oblibou chodí sbírat lesní plody do okolních lesů nebo se v souvislosti s plněním svých pracovních povinností zdržují v lese, kleslo k nule. Pozemky v okolí nejsou nyní zatěžovány mechanickými zbytky, tudíž odpadá jejich obtížné vyhledávání a nákladné odstraňování. Taktéž nedochází k poškozování a znehodnocování stromů a keřů v bezprostředním okolí trhací jámy. V porovnání s cenou ničení neshodných rozbušek v pronajaté trhací jámě ve Střelné se jedná o investici s návratností 1 rok. Josef Langpaul Útvar TPV 8 AD IMPULS I

9 STŘÍPKY Z PROVOZU NOVÁ LINKA VÝSEKU SKELETU ELEKTRICKÝCH PILULÍ V září tohoto roku byla dodána firmou JCEE Lanškroun linka na výsek elektrických pilulí. Nová linka vychází z koncepce původní linky NitroNobel a je rozdělena na dvě části. První částí je střih ocelového pásku a nástřik sponky. Pásek s nastříknutou sponkou se vloží do druhé části, kde probíhá další střih a zavedení odporového drátku a následně jeho svařování. Základním požadavkem pro novou linku bylo zvýšení kvality skeletu elektrických pilulí a snížení počtu neshodných výrobků el. pilulí způsobené mechanickou částí výroby. Z těchto důvodů jsou u linky zavedeny optické kontroly kamerou důležitých rozměrů výseku el. pilule včetně přítomnosti odporového drátku. Dále následuje bodové svařování jednotlivých lamel pilule s odporovým drátkem a průběžná kontrola ohmického odporu dle nastavených parametrů. Linka má požadovaný řídicí systém, který připojením k naší síti umožní sledovatelnost (traceability) mechanické a následně i pyrotechnické části výroby elektrických pilulí. František Šlimar Mistr pilule AD IMPULS I 9

10 STŘÍPKY Z PROVOZU PŘEDSTAVENÍ LABORATOŘE PYRO-LAPY Jednou z důležitých, ale nepříliš viditelných součástí Austinu je laboratoř pyro. Rukama tamních pracovnic prochází chemické suroviny, třaskaviny i pyrotechnické slože, protože provádí chemický rozbor a měření různých parametrů těchto látek. Pyrolaboratoř je součástí Technického úseku. V současné době tvoří její tým: Romana Haplová, Jana Tydlačková, Marie Čunková a Ilona Tomanová. Chtěla bych vás v tomto článku blíže seznámit se standardní kontrolou fyzikálních a výbušinářských vlastností pyrotechnických složí, protože si myslím, že pro spoustu kolegů může být detailnější přiblížení těchto procesů zajímavé a přínosné. Kompletní tým pyrolaboratoře Kalorimetr IKA C200 basic Kalorita Podstatou zkoušky je stanovení množství tepla, které vznikne spálením známého množství pyrotechnické slože. Kalorita se vypočte z rozdílu teploty lázně před a po zkoušce. Naše laboratoř pyro je vybavena spalnými kalorimetry C 2000 basic od fy IKA WERKE a SP100 od firmy LAGET. Kalorimetr SP100 byl zakoupen v rámci projektu, kterému říkáme Potenciál za finanční podpory EU. 10 AD IMPULS I

11 STŘÍPKY Z PROVOZU Zrnění Cílem zkoušky je stanovit množství nežádoucích hrubých a prachových částic v pyrotechnické složi. K testování využíváme analytického sítovacího stroje AS 200 control. Odvážené množství slože propadává sadou sít s definovanou velikostí ok. Jednotlivé frakce pak obsluha zváží, a tak se určí procentuální zastoupení jednotlivých frakcí. Kontrolou parametru zrnění projdou všechny pyrotechnické slože vyrobené v AD. Laborantka provádí filtraci Analytický sítovací stroj AS 200 Stanovení dolní meze citlivosti ke tření Dolní mez citlivosti ke tření je takové zatížení, při kterém již nedojde s určitou pravděpodobností k iniciaci vzorku. Stanovuje se hodnota třecí síly mezi zatíženým pohyblivým porcelánovým kolíkem a statickou porcelánovou destičkou. Iniciace vzorku je vyhodnocena vizuálně jako záblesk, dým nebo zvukově - praskání. Tření výbušnin mezi tvrdými povrchy je jednou z nejčastějších příčin provozních výbuchů. Stanovení citlivosti ke tření je proto nezbytnou součástí testování nových výbušnin, jejich modifikovaných složení nebo výrobních podmínek, stejně jako hledání vlivů nečistot nebo stárnutí na jejich vlastnosti. Výše uvedené parametry v laboratoři pyro stanovujeme pro každou sérii vyrobené pyrotechnické slože. Romana Haplová Vedoucí pyrolaboratoře AD IMPULS I 11

12 STŘÍPKY Z PROVOZU ÚTVAR SPM INFORMUJE AKTUÁLNÍ A BUDOUCÍ REALIZACE PROJEKTŮ Výstavba obj. 44 Z hlediska stavebních prací jsme se dostali do finále. Na konci měsíce listopadu předpokládáme zahájení řízení vedoucího k získání kolaudačního souhlasu. Po jeho obdržení budou probíhat instalace strojů a zařízení. V měsíci lednu, po získání povolení ke zkušebnímu provozu a nastavení pravidel v AD, bychom rádi zahájili omezenou výrobu elektrických laborovaných rozbušek a po dodávkách a instalacích dalších strojů v měsíci únoru/březnu i výrobu neelektrických laborovaných. Laborační místnost na obj. 44 Stavební úpravy obj. 14 V měsíci říjnu byla dokončena II. etapa stavebních úprav přízemí objektu 14, kde bude soustředěna část mechanické výroby z prvního i druhého patra objektu 15. Na tyto úpravy a přesuny navazuje přemístění kompresorové stanice do nynějších prostor drátovek. O dalších takto významných stavebních úpravách se v nejbližší době na tomto objektu již neuvažuje. Co významného nás čeká v nejbližších týdnech? Rekonstrukce klimatizace obj. 236 V období od do bude probíhat instalace výkonnější klimatizační jednotky na obj. 236, izolování VZT rozvodů a zateplení podhledů. Realizované úpravy by měly vést ke zkvalitnění klimatických podmínek na pracovišti, zejména v letních měsících, kdy jsou nároky na zařízení největší. Rekonstrukce podlah obj. 234 V období vánočních svátků bychom rádi realizovali II. etapu oprav podlah na pilulárně a to v druhém patře. Navazujeme tak na již realizovanou I. etapu, jež byla spojena s celkovou rekonstrukcí objektu v letních měsících tohoto roku, kdy nová podlaha pro druhé patro z důvodu prostorových a časových nemohla být v létě realizována. Rekonstruované pracoviště mechanických dílen na obj.14 Stavební úpravy obj. 38 Plánované úpravy spočívají v částečném odstranění stávající stavby, zhotovení nových betonových základových pásů, včetně betonové desky a zhotovení nové 12 AD IMPULS I

13 Stávající stav šaten na obj. 52 dřevostavby. Do takto zrekonstruovaného objektu bude instalována nová technologie od zahraničního dodavatele, pro proces homogenizace pyro složí, nahrazující současnou ruční operaci. Stavební práce plánujeme zahájit a ukončit co nejdříve, nejpozději však do března. Zde budeme limitováni zejména klimatickými podmínkami. Rekonstrukce vrátnice Ráztoka obj. 87 Po rekonstrukci vrátnice Žamboška, kde budou mít nově zázemí pracovníci společnosti Gardia, bude následovat rekonstrukce vrátnice Ráztoka. Záměrem je vybudovat špinavé a čisté šatny, pro cca 5 pracovníků přípravy surovin a výroby složí. STŘÍPKY Z PROVOZU Šatny obj. 52 Jedním z významných stavebních projektů roku 2014 je plánovaná rekonstrukce šaten na objektu 52. O nutnosti něco s nimi dělat hovoříme v posledních letech stále častěji. Nyní jsme ve stádiu definování podkladů pro zpracování architektonicko-nákladové studie celého záměru. Pokud výsledky této studie budou akceptovatelné pro vedení AD, tak bychom pokračovali zpracováním patřičných dokumentací pro schvalovací řízení a následnou realizaci stavby. V případě rozhodnutí o realizaci se k tomuto záměru vrátíme v příštích vydáních Impulsu. Zdeněk Dančák Útvar správy projektů a majetku VSTUPNÍ KONTROLA V AUSTINU (VSK) Nedílnou součástí systému kvality v AD je útvar vstupní kontroly. Jeho nejdůležitějším úkolem je ověřování kvality nakupovaných surovin, polotovarů i hotových součástí k našemu dalšímu zpracování ve výrobě. To znamená posouzení shody s požadovanými předpisy, jako jsou např. dohodnuté Zkouška oděru izolace vodiče na speciálním přípravku v termokomoře technické dodací podmínky, atesty materiálů, dodržování norem, správnost výkresů apod. Nakupované položky jsou rozděleny do několika skupin podle náročnosti a četnosti jednotlivých kontrol a stanovených předpisů. Příklady skupin: Hutní materiály pásy, tyče, trubky, dráty, ať už měděné, hliníkové, mosazné nebo železné (pro nás hlavní suroviny na výrobu dutinek, zpožďovačů, objímek) kontrolujeme kromě běžných dodávaných rozměrů také chemické, metalografické a mechanické vlastnosti v externí laboratoři a jejich protokol o ověření suroviny porovnáváme s dodaným atestem od našeho dodavatele. Dále jsou to skupiny jako: vodiče, nástřiky vodičů (E*Star), plastové součástky z formy (konektor, reduktor), součástky z technické pryže (všechna těsnění) atd. Neméně důležitým úkolem VSK je také spolupráce s útvarem výzkumu a vývoje, pro který provádíme v naší zkušebně zkoušky i nad rámec vstupní kontroly, jako jsou např. u vodičů řez, oděr, odolnost proti mrazu. Tyto zkoušky se provádí podle typu vodiče a určeného zatížení v provozních podmínkách za normálních, zvýšených i minusových teplot v termokomoře. Lubomír Doležal Vedoucí VSK AD IMPULS I 13

14 VÝZKUM A VÝVOJ DALŠÍ KROK VE SNIŽOVÁNÍ PRAŠNOSTI Na laboračních dílnách a především v prostoru kolem černých lisů je neustále co zlepšovat. Naším nejdůležitějším cílem je co nejvíce snížit prašnost a zlepšit tak hygienické podmínky na pracovišti. Kroků, které jsme již realizovali existuje několik, na další se chystáme a jeden vám přiblížím v tomto článku. Začátkem června bylo na laborační dílně objektu 221 uvedeno do testovacího provozu nové jednoúčelové zařízení na začišťování čel laborovaných zpožďovačů. Jedná se o činnost dříve prováděnou ručně pohybem po sítě, kterou se odstraňuje přebytek slože vzniklý u předchozí operace lisování. Do zařízení je možné založit dvě 100 kusové překládací lžíce, na dotykovém panelu nastavit typ slože a spustit pracovní cyklus. Dle stupně zpožďovače se zařízení automaticky nastaví do příslušné polohy a proběhne začištění. Hrubé zbytky slože propadnou skrz síto do připravených nádob a jemný podíl prachových částic je odveden do filtru. Vše se odehrává v uzavřeném prostoru a celý cyklus zařízení zvládne do 10 sec. Věřím, že po testovacím provozu bude celé zařízení pracovat spolehlivě a svým podílem přispěje k zlepšení situace na dílně. Marcel Sívek Úsek výzkumu a vývoje Zařízení s typovým označením ZCZ -1 vyrobené na zakázku slovenskou firmou KSB s.r.o. z Čachtic. 14 AD IMPULS I

15 VÝZKUM A VÝVOJ MONTÁŽ ZKUŠEBNY V SAÚDSKÉ ARÁBII Úsek výzkumu a vývoje před rokem a půl zahájil práci na projektu Zkušebna rozbušek pro Saudi Chemical Co. Základem zkušebny byla mobilní buňka, která byla během letošního roku na parkovišti u objektu 65 vybavována technologií pro měření a vyhodnocování doby zpoždění elektrických i neelektrických rozbušek. Základem byl 5ti pozicový zkušební box ve střelecké místnosti, vybavený elektrickým a pneumatickým ovládáním. Řízení je realizováno elektronickými výměnnými moduly, které zajišťují řízení mechanických ovládacích bloků, řízení odpalu a snímání výbuchu včetně měření časování a přenosu naměřených dat do PC. Moduly jsou osazeny 12 mikropočítači, pro které byl napsán a odladěn jednoúčelový uživatelský program. Školení obsluhy Zahájení montáže zkušebny Zároveň počítač slouží k vyhodnocování včetně statistiky, archivaci naměřených dat, tisku protokolů atd. V srpnu prošla zkušebna závěrečnými testy v AD a byla po částečné demontáži připravena k zabalení a k přepravě lodí k zákazníkovi. Začátkem října odletěla skupina vývojářů - J. Sichler, J. Šafranec a J. Vizina + montér E. Gambas a obchodník P. Hrbáč do Saudské Arábie k zákazníkovi provést finální montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. V šestimiliónovém městě Jeddah u pobřeží Rudého moře nás přivítala teplota 36 C a vlhkost jako v prádelně byla ve dne i v noci. Tým AD+SCC Klimatizace v hotelu, autě i ve společenské místnosti v závodě v Dhahbanu, což byl stan se stěnami i střechou z velbloudí vlny a s křesly pro 90 osob, běžely trvale nastavené na cca 17 až 19 C. Každé ráno nás z hotelu do 58 km vzdáleného závodu v poušti vozil řidič po dálnici, kde ale nikdo nedodržuje jízdu ve vyznačených pruzích a často jelo ve třech pruzích 6 aut vedle sebe. A přitom většina řidičů má trvale u ucha mobil. Díky dobré přípravě akce a komunikaci se zástupci SCC před příjezdem proběhly montážní práce bez komplikací, včetně zaškolení obsluhy a údržby. Většina zaměstnanců této arabské firmy je z Filipín, Indie a Pákistánu. Součásti cesty byly i dva audity bezpečnosti a kvality výroby neelektrických rozbušek v závodech v Atchana u Rijádu a v Dhahbanu. Pomohli jsme také s uvedením do provozu zařízení na zkoušku vodotěsnosti rozbušek a nalezení příčin závad dodaných měřičů teploty a vlhkosti. Náš významný zákazník realizací tohoto projektu získal velmi účinný nástroj ke kontrole kvality nejen vlastní výroby, ale i pro kontrolu kvality dodávek rozbušek z AD. Jaroslav Šafranec Úsek výzkumu a vývoje AD IMPULS I 15

16 PERSONÁLNÍ OKÉNKO AKADEMIE TALENTŮ Naše společnost si uvědomuje, že klíčem k úspěšnému podnikání jsou kvalitní lidé, kteří jsou proaktivní, schopni kriticky myslet a přicházet s vlastními nápady. Proto jsme 3. září 2013 zahájili další rozvojový projekt - Akademie talentů. Podobný vzdělávací program proběhl v Austinu již jednou a to v roce Současná akademie si navíc klade za úkol propojit teorii s praxí. 16 AD IMPULS I Hlavními cíli Akademie jsou pochopení našich procesů, učení se techniky identifikace a řešení problémů z každodenní praxe, ale také rozvíjení osobní odpovědnosti, sebedůvěry a schopnosti týmové práce a otevřenosti, aby se účastníci mohli plnohodnotně podílet na vytváření a rozvoji firemní kultury. V jednotlivých bězích se externí lektoři za výrazné podpory našich zaměstnanců věnují komunikaci, týmové spolupráci, vedení workshopů, projektovému řízení, čtyřfázové technice řešení problémů apod. Rozvojové moduly probíhají formou tréninku, her a výkladu. Jsou naplněny rozborem konkrétních příkladů z praxe i plněním samostatných úkolů. Tyto moduly tak vedou k posílení klíčových schopností a dovedností účastníků. V současné době mají za sebou účastníci akademie startovací modul Týmová spolupráce a sebepoznání. Zúčastnili se konference a exkurze ve společnosti Fosfa Břeclav, kde měli možnost inspirovat se od lidí z jiných oborů a potkat se se studenty Fosfa Univerzity i absolventy podobných rozvojových programů. Naši odborníci Pavel Riedl a Antonín Kovařík je provedli a seznámili s výrobními pracovišti, aby si uvědomili důležitost a návaznost jednotlivých procesů v Austinu. Nyní se chystají na modul Procesy ve firmě a lidé v nich, kde se za podpory Karla Valenty detailněji seznámí s firemními procesy, nakreslí si vlastní mapu procesu realizace zakázky a dozví se informace o procesním řízení obecně. V neposlední řadě je součástí Akademie práce na projektech z prostředí Austinu. Účastníci budou rozděleni do čtyř skupin a za podpory externích lektorů a interních garantů z řad našich zaměstnanců se naučí pracovat novými technikami řešení problémů a propojí znalosti a dovednosti v praxi. Akademie talentů se účastní vybraná skupina 13ti zaměstnanců z různých středisek. Bude zakončena v červnu 2014 prezentací skupinového projektu vyřešeného problému před vedením společnosti. Účastníkům budou sestaveny individuální rozvojové plány a předány certifikáty o úspěšném absolvování programu. Magda Svobodová Personální úsek

17 PERSONÁLNÍ OKÉNKO Vážení spolupracovníci, rádi vám oznamujeme, že i letos jsme se dostali mezi firmy, kterým VZP nabídla účast v dalším ročníku projektu Zdravá firma - zaměstnanecký program. PROJEKT ZDRAVÁ FIRMA POKRAČUJE Cílem programu je mimo jiné rozšíření nabídky zaměstnaneckých benefitů ve formě, která podpoří péči o zdraví zaměstnanců. Firmy si benefity vybírají dle vlastního uvážení z nabídky preventivních balíčků, které obsahují například očkování proti chřipce, dentální hygienu, dermatologickou prohlídku a podobně. Za tímto účelem jsme pro vás připravili balíčky pro podzimní období letošního roku. Tyto balíčky byly k vyzvednutí na personálním úseku v termínech, které budou oznámeny na nástěnce a na intrantetu. Společně s VZP vám naše firma přeje pevné zdraví. Jana Potěšilová personální úsek AD IMPULS I 17

18 PERSONÁLNÍ OKÉNKO BRÁNY AUSTINU SE POOTEVŘELY VEŘEJNOSTI Je veřejným tajemstvím, že naše firma letos slaví 60 let od vyrobení první průmyslové rozbušky. Počátek této unikátní výroby se datuje do roku U této příležitosti byl mimo jiné uspořádán teprve třetí den otevřených dveří v téměř osmdesátileté historii závodu. Na Svatého Václava se otevřely dveře hlavně pro stávající i bývalé zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Zájem byl předpokládán značný především na základě výsledků zaměstnanecké ankety. Organizační příprava akce nebyla podceněna, takže celý průběh dne byl logisticky zvládnut bez potíží a vše probíhalo hladce. Všichni zájemci o prohlídku byli do areálu vpouštěni v cca 10 minutových intervalech vždy v organizované skupině s průvodcem. Prohlídka celé trasy zabrala zhruba necelé dvě hodiny, v jednom úseku bylo dokonce využito přepravy autobusem. Trasa začala prohlídkou mechanických dílen v budovách hned za hlavní vrátnicí a pokračovala údolím Ráztoka, kde bylo možno zhlédnout prostory laborace rozbušek. Následovala projížďka údolím Žamboška vzhůru k největšímu objektu, kde se sestavují rozbušky a kde jsou také umístěni nejmodernější roboti - smyčkovačky přívodních vodičů. Tato část poutala nejvíce pozornosti nejen mezi bývalými zaměstnanci ale hlavně mezi dětmi, které tuto unikátní možnost, dostat se dovnitř areálu, měly vůbec poprvé. Během pěší cesty údolím dolů čekala návštěvníky ještě prohlídka výroby detonační trubičky, kde stejně 18 AD IMPULS I

19 PERSONÁLNÍ OKÉNKO jako na ostatních pracovištích obsluha strojů ochotně vysvětlovala technické a výrobní postupy a trpělivě zodpovídala dotazy. Na závěr celé exkurze dostali všichni účastníci upomínkovou hliníkovou nebo měděnou dutinku v pouzdře s kalendářem a bývalí zaměstnanci také firemní časopis. Za celý den prošlo areálem necelých 800 návštěvníků rozdělených do 69 skupin. Před branami podniku bylo pro zájemce připraveno studené i teplé občerstvení ve vyhřívaném stanu, kde se mohli dozvědět i něco více o firmě z připravené audiovizuální prezentace. Soudě z reakcí návštěvníků na místě, i z ohlasů, jež se k nám dostaly později, lze akci považovat za velmi zdařilou a lidmi vítanou. Po nynějších zkušenostech firma zvažuje v horizontu několika let opakování akce, tentokrát pro širší veřejnost. Historicky první den otevřených dveří se zde konal krátce po skončení druhé světové války, záhy po přechodu na civilní výrobu bývalé muničky. Pravděpodobně druhý takový den v pořadí se konal až v roce 1995 a navštívilo jej cca 450 lidí, bývalých zaměstnanců muničky v důchodu. Tehdy byla prohlídka závodu zakončena společným posezením v tzv. Křišťálovém sále (nyní výrobní prostory firmy Dark). Markéta Matochová-Klímková Marketing a PR specialista AD IMPULS I 19

20 PERSONÁLNÍ OKÉNKO OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO PRÁCI S VÝBUŠNINAMI ZÍSKALO V LETOŠNÍM ROCE 82 ABSOLVENTŮ Ve dnech uzávěrky AD Impulsu jsme opět drželi palce našim kolegům i potenciálním uchazečům o zaměstnání, kteří se poctivě připravovali na závěrečné písemné i praktické zkoušky k získání osvědčení o odborné způsobilosti pro práci s výbušninami - v našich řadách používaného jako základní pyrokurz. V letošním roce se zkoušky konaly již potřetí. Závěrečnou zkoušku skládali studenti v showroomu od ranních hodin, začínali jsme již v Účastníky zkoušely dvě tříčlenné komise z řad vyučujících lektorů. Studenti se velmi pečlivě připravovali, někteří z nich se účastnili i doučování nad rámec svých studijních hodin. Dnes již víme, že všem studentům můžeme s radostí gratulovat. Tady jsou jména dvaceti osmi nových držitelů Osvědčení o odborné způsobilosti pro práci s výbušninami : Adéla Bednářová, Jana Bogarová, Eva Dubčáková, Jana Fiurášková, Jana Hercegová, Eva Horáčková, Pavla Hrachovcová, Libuše Janůšová, Vojtěch Kala, Lenka Kamlerová, Marie Kindlová, Pavlína Kindlová, Svatava Kindlová, Mária Klišová, Veronika Kouřimská, Irena Kroupová, Lucie Kubíčková, Eva Kurišová, Lenka Martišková, Radim Olajoš, Jaroslava Pavlicová, Lucie Řepková, Kateřina Šerá, Michaela Škabrahová, Jitka Šuláková, Markéta Trochtová, Zdeňka Trochtová a Věra Zimková. Další základní pyrokurz začne začátkem příštího roku. Ještě jednou všem srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů na současných i nových pracovištích. Jana Potěšilová Personální útvar 20 AD IMPULS I

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

micos.cz WE HOLD NETWORKS Vážení obchodní partneři a přátelé, zasíláme Vám pravidelné informace a aktuality z naší společnosti.

micos.cz WE HOLD NETWORKS Vážení obchodní partneři a přátelé, zasíláme Vám pravidelné informace a aktuality z naší společnosti. micos.cz Bulletin Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom 6/2015 WE HOLD NETWORKS Vážení obchodní partneři a přátelé, zasíláme Vám pravidelné informace a aktuality z naší

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství z Vývojové a konstrukční práce z Palety, rámy, transportní vozíky zocelové konstrukce z Automatické, robotické zařízení zúdržby

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

odborný seminář školení ve dnech 29.10. 30.10.2015 (Čt Pá)

odborný seminář školení ve dnech 29.10. 30.10.2015 (Čt Pá) BOCO PARDUBICE machines, s.r.o. Čepí 1 533 32 PARDUBICE www.boco.cz pořádá odborný seminář školení ve dnech 29.10. 30.10.2015 (Čt Pá) ve spolupráci se zástupci firem nabízejících produkty a služby pro

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email:

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email: 10/2013 ŘÍJEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka vylepšený výpočet benefitů 4 Novinka omezení doby u statistik 6 Novinka nové volby pro výpočet diet 7 Novinka kontrola výkonů podle tachografu 8 Setkání

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Developerská příležitost pozemky Kolín

Developerská příležitost pozemky Kolín INFORMAČNÍ MEMORANDUM Developerská příležitost pozemky Kolín Pozemky v městské rezidenční zástavbě Celková plocha pozemků cca 21 000 m² Výborná dopravní dostupnost Dle územního plánu převážně Smíšené městské

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

certifikátů ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 NEJLEPŠÍ FIRMA okresu Příbram za rok 2007 Cenová nabídka číslo: O2907094 ze dne 23.01.

certifikátů ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 NEJLEPŠÍ FIRMA okresu Příbram za rok 2007 Cenová nabídka číslo: O2907094 ze dne 23.01. Windoors Příbram s.r.o. Prodejna Benešov list č. 1 Benešov 256 01, Tyršova 2071 IčO 262 04 088 Tel/fax: 317 700 746 DIč CZ 262 04 088 Mobil: 724 895 702 číslo účtu: 207 998 947/0300 čsob a.s. VOLEJTE ZDARMA

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg Vítáme Vás ve světě špičkových produktů společnosti KIN holding. Společnost KIN je největším výrobcem polykarbonátu v Rusku vyráběného z nejlepších komponentů jedničky na světovém trhu petrochemie společnost

Více

Servis pro trvalou a permanentní energii

Servis pro trvalou a permanentní energii Servis pro trvalou a permanentní energii Motive Power Systems Reserve Power Systems Special Power Systems Service Trvalé servisní řešení pro: Trakční systémy Motive Power všech technologií Bateriové nabíjecí

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

Střežíme. pro vás. Nabídka služeb a profil společnosti. Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí

Střežíme. pro vás. Nabídka služeb a profil společnosti. Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí Střežíme pro vás Nabídka služeb a profil společnosti ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Podnik zajišťující ostrahu majetku a osob Obsluha telefonní

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici LORI Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici Instalační balíček 1 CID International, a.s. OBECNÉ VLASTNOSTI Aktualizační balíček č.1 (dále jen balíček) vychází z bohatého know-how a dlouholeté

Více

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h VYSOKÁ ŠKOLA Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015 cca 13:30h -15:30h Prohlídka muzea a závodu ŠKODA AUTO Prohlídka středního odborného učiliště a vysoké školy ŠKODA

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244106-2010:text:cs:html CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ČSAD Česká Lípa a.s., akciová společnost Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5 IČO: 25497987 Společnost zapsána

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Identifikace zadavatele: Statutární město Ostrava sídlem: Prokešovo

Více

Rámcový program semináře

Rámcový program semináře Pro pracovníky organizací je mnohdy obtížné sledovat současný vývoj v oblasti legislativních požadavků na proces výroby a jeho produkty, zejména z pohledu charakteristik systému managementu kvality a prokazování

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM FARAM Bezpečnostní značení průmyslových hal a areálů S prováděním bezpečnostního značení máme bohaté zkušenosti již od roku 2004. Za tuto dobu, máme za sebou realizace hal a průmyslových areálu jako např.:

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká televize, Kavčí hory, Kontakt: Útvar nákupu a celní deklarace,

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Vymezení pojmu počáteční investice

Vymezení pojmu počáteční investice Vymezení pojmu počáteční investice Obsah Úvod... 1 Posuzování a prokazování počáteční investice... 2 1. Založení nové provozovny... 2 2. Zásadní změna celkového výrobního postupu... 3 3. Rozšíření výrobního

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž Akce SLAVNOSTI PIVA 2015 konané 5.6. 6.6.2015 Otevírací doba pro veřejnost: Pátek 12.00 24.00 hod. Sobota 10.00 24.00 hod. Servis výstavy: Tel.:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Michelin XHA2. Nový silný hnací motor, který zlepší produktivitu stavebních firem a důlních společností. Tiskový balíček Leden 2009

Michelin XHA2. Nový silný hnací motor, který zlepší produktivitu stavebních firem a důlních společností. Tiskový balíček Leden 2009 Michelin XHA2 Nový silný hnací motor, který zlepší produktivitu stavebních firem a důlních společností Tiskový balíček Leden 2009 Kontakt pro média: + 33 1 45 66 22 22 Obsah Souhrnná tisková zpráva Michelin

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví. Registrace Zájemce

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví. Registrace Zájemce Příloha č. 1 ke SMLOUVĚ O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví Použité pojmy Elektronická aukce: způsob

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

Na evropském trhu roste poptávka po hliníkových vodicích ramenech

Na evropském trhu roste poptávka po hliníkových vodicích ramenech SITUACE NA TRHU Na evropském trhu roste poptávka po hliníkových vodicích ramenech Dnes představují hliníková vodicí ramena již nejběžnější typ používaný v německých vozidlech a jejich popularita na evropském

Více

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku v rámci ostatní zakázky malého rozsahu zveřejněno dne 9.10.2012 na internetových stránkách zadavatele www.koprivna.cz, když tento profil zadavatele byl

Více

Výroční zpráva společnosti TRW Carr s. r. o. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti TRW Carr s. r. o. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti TRW Carr s. r. o. za rok 2007 Engineered Fasteners and Components Seatbelts Division Sídlo: Sídlo: TRW Carr s. r. o. TRW Carr s. r. o. Řepov 184, MLADÁ BOLESLAV Hlavenec 12,

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Dlouhodobá strategie komunikace CSR ve společnosti Tchibo ČR a SR

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více