Slovo šéfredaktora. Toto číslo připravili:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo šéfredaktora. Toto číslo připravili:"

Transkript

1

2 Slovo šéfredaktora O pět se vám hlásíme s novou dávkou článků, úvah a rozhovorů. V tomto čísle naleznete celou řadu úvah, týkajících se prezidentských voleb a amnestie, dále pak články o všemožných sportech a hrách. Přečtete si rozhovory s našimi žáky a v neposlední řadě se spolu s žáky čtvrtých ročníků podíváme na některá filozofická témata. To vše, a mnohem více v novém čísle Presíku. Za celou redakci šéfredaktor Marek Bělohoubek. Toto číslo připravili: Marek Bělohoubek 2.A Daniel Vrána 2.A šéfredaktor zástupce šéfredaktora 2

3 Dobrý den v druhém pololetí! Mgr. Zbyšek Nechanický První pololetí uběhlo, jsou za námi pololetní a těšíme se na jarní prázdniny. Výpisy vysvědčení u 1. a 2. ročníku a vysvědčení u 3. a 4. ročníku přineslo hodnocení práce za první pololetí. Jistě je co zlepšovat. Ocenění si zaslouží zejména 29 studentů, kteří prospěli s vyznamenáním. Na dodatečné zkoušky se chystá 32 žáků, kteří v nějakém předmětu za první pololetí nebyli hodnoceni. Kdyby chodili do školy častěji, nemuseli by být zkoušeni formou komisionální zkoušky, která je jistě náročná. Pochvalu si zaslouží třída 1. B, která má nejlepší docházku do školy a třída 4. B, která má nejlepší průměrný prospěch ve škole. Po 67. jsme se sešli na maturitním plese Smíchovské průmyslovky a věřím, že každý má své zážitky. Uskutečnily se čtyři termíny dnů otevřených dveří. Celkem naši školu v jejich rámci navštívilo 347 žáků základních škol. Není to špatný výsledek, lepší než minulé dva školní roky. Zda je to výsledek výborný, teprve uvidíme. Rád i touto formou děkuji studentů 4. L, 4. C a 3. L, za významnou pomoc a provázení zájemců a jejich rodičů při dnech otevřených dveří. Provázející studenti se tradičně velmi dobře zhostili role průvodců, měli velmi dobré vystupování a zájem udělat pro svoji školu něco navíc. Maturantům se přiblížila maturitní zkouška, druháci a třeťáci v IT a třeťáci v TL si začnou zajišťovat praxi. Každý má své povinnosti a ty je potřeba zodpovědně plnit. Tři třídy prvního ročníku mají za sebou lyžařský výcvikový kurz ve Špindlerově Mlýně. Zbylé dvě třídy se teprve začnou chystat do Pece pod Sněžkou. Program na únor a březen 2013: ÚNOR jarní prázdniny BŘEZEN lyžařský výcvikový kurz (Vraní chata, Pec pod Sněžkou) poznávací zájezd do Anglie 3

4 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Ředitele škol považuji za opravdové kouzelníky. Přestože každým rokem mají méně dotací, dokáží vždy nějakým zázračným způsobem chod svých škol zajistit. Výše uvedený citát je výrokem nejmenovaného představitele zřizovatele a já si myslím, že je docela výstižný. I vzhledem k číslům, která jsou níže uvedena. V tomto dokumentu rozebírám obecně i konkrétně hospodaření školy a naznačuji největší problémy, se kterými se jako ředitel musím každý rok vyrovnávat. Tento materiál je určen jak pro informaci směrem k veřejnosti (studenti, jejich rodiče, pracovníci školy), tak také směrem ke zřizovateli (Praha) a MŠMT (Ministerstvo školství). Všude tam byl poslán. Otázkou je, zda nalezne nějakou odezvu, po zkušenostech z minulých let se obávám, že nikoli. PRÁCE ŘEDITELE S ROZPOČTEM ŠKOLY O rozpočtu školy na rok 2013 se bude pochopitelně jednat. První rozpočtové jednání se většinou týká oblasti mezd a probíhá v březnu příslušného roku, druhé rozpočtové jednání se týká mezd a provozních výdajů a probíhá v říjnu příslušného roku. Jako vždy je tak konečný rozpočet nejasný po celý rok. V roce 2012 byly konečné úpravy rozpočtu schváleny Radou HMP až v listopadu Z tohoto pohledu je velmi náročné plánování výdajů, neboť se ředitel musí pohybovat v oblasti odhadů, předpokladů a vroucných přání vlastně po celý rok. PROVOZNÍ PROSTŘEDKY Níže uvádím přehled dotací zřizovatele na provoz školy. Již několik let dostává naše škola přidělené prostředky, které nejsou konečnou sumou za předchozí kalendářní rok, ale sumou, kterou měla škola navrženou v roce předešlém. Každým rokem poté nastává velmi těžké vyjednávání o navýšení rozpočtu, aby plánovaná ztráta nebyla tak vysoká. Vzhledem k tomu, že naše škola, i díky naší vlastní aktivitě, má určité zdroje na svých fondech, je vlastně trestána tím, že je nucena tyto zdroje použít na dokrytí svého provozu. Ale nepovažuji toto za nějaký zlý úmysl vůči naší škole či za její diskriminaci, podobně tomu je i na jiných školách, jak mám informace od svých kolegů. Nicméně tento stav nepovažuji za správný. V poslední době jsou školy tlačeny k tomu, aby z Investičního fondu převedly prostředky do provozu. To ale znamená, že místo obnovy vybavení školy, k čemuž je Investiční fond určen, jsou tyto prostředky používány na běžné provozní výdaje, například energie či služby. Přitom je Investiční fond tvořen odpisy a ty mají být z logiky věci využívány právě k udržování budovy a vybavení školy. 4

5 Situace, kdy jsou nízké dotace z MŠMT na ONIV a zároveň je nedostatečně financovaný i provoz, dotovaný zřizovatelem, je pro školu velmi svízelná. Přitom ceny rozhodně neklesají, naopak se náklady na energie i služby neustále zvyšují. Z toho vyplývá, že rok od roku je na tom škola hůře a hůře. Ano, nakonec nějak chod školy zajistím, ale bohužel se tak děje na úkor jejího rozvoje či alespoň potřebné obnovy jejího vybavení. Což u naší školy, zabývající se informačními technologiemi, je obzvláště palčivá otázka. Přehled dotací na provoz školy: Rok Navržená dotace Dojednaná dotace ředitelem Ztráta k 1. lednu k 31. prosinci uhrazená z fondů školy ,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč????? zatím cca 1,2 milionu Poznámka: Nedostatečná dotace v provozní kapitole byla v roce 2010 pokryta z Rezervního fondu, v roce 2011 pak převedením prostředků z Investičního fondu do provozu. V roce 2012 bylo do provozu převedeno ,- Kč z Investičního fondu a na běžné opravy a výměnu vybavení školy bylo použito dalších ,- Kč z Rezervního fondu. ONIV OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Tyto prostředky poskytuje MŠMT, pro tuto kapitolu se vžil nesprávný název dotace na učební pomůcky. Od roku 2003 se dotace začíná snižovat, každý rok se uloupne pár procent. Výsledek je nakonec ohromující, za deset let byla tato dotace snížena o 76 %!!! Pro rok 2013 plánuje MŠMT navýšení, ovšem i pokud bude přislíbených 800 milionů korun do českých škol rozděleno, nedostaneme se v žádném případě na původní částky. Pokud byla v loňském roce použita na ONIV cca 1 miliarda Kč, navýšení o 0,8 miliardy může znamenat vzrůst ONIV na necelý dvojnásobek. Jsme pochopitelně rádi za každou korunu, ale stále není nijak nahrazen velký propad dotací na ONIV za poslední roky. Chronologie snižování ONIV: studentů ,- Kč ,- Kč na studenta studentů Kč - 870,- Kč na studenta studentů ,- Kč - 291,- Kč na studenta 5

6 CELKOVÉ SNIŽOVÁNÍ DOTACÍ OD MŠMT Od roku 2006 začíná postupné snižování prostředků poskytovaných MŠMT pro školy. Nejprve byl zrušen program SIPVZ (program podpory rozvoje informačních technologií ve školách), bývalá paní ministryně Buzková škrtla při svém odchodu z funkce částku ve výši jedné miliardy korun, vydávanou na tyto účely. Pak následovalo zrušení dotací na program internet do škol, tzn. placení nejnižšího paušálu za internetové připojení (v současné době nás stojí cca ,- Kč na rok). Přitom se neustále plíživě snižovaly dotace na ONIV. O kolik méně od MŠMT má naše škola v roce 2012 oproti roku 2006: Zrušení dotace SIPVZ Ukončení placení internetu Snížení ONIV přímé - minus cca ,- Kč - minus cca ,- Kč - minus cca ,- Kč Celkové snížení proti roku minus cca ,- Kč (!!!) EVROPSKÉ PENÍZE ILUZE I VĚDOMÁ LEŽ Když se mluví o snižování dotací od MŠMT pro školy, vždy představitelé MŠMT říkají, že je toto snížení kompenzováno využíváním dotací z Evropských fondů. Bohužel toto platí pouze pro mimopražské školy. Což už zapomínají dodat a osud pražských škol je evidentně nijak netrápí. Na dotaz představitelů OŠ MHMP v minulých letech, jak bude kompenzováno toto snížení dotací MŠMT pro pražské školy, které nemohou v rámci šablon pro školy dotace z Evropských fondů čerpat, zazněla velmi jednoduchá odpověď: Pražské školy prostě mají smůlu. Bohužel tuto arogantní odpověď všichni berou a nikoho nijak nepohoršuje. Přestože v pražských školách studuje mnoho studentů ze Středočeského kraje (u nás jde o jednu třetinu), musíme si poradit bez dotací MŠMT i bez dotací pomocí šablon z fondů EU. Že jde o velkou diskriminaci pražských škol, asi není třeba dodávat. DOTACE MŠMT NA MZDY ŽONGLOVÁNÍ S ČÍSLY V tuto chvíli je naší škole přiznána částka, kterou na mzdy měla schválenu pro kalendářní rok Skutečný stav bude jasný až po prvním rozpočtovém řízení v březnu Zatím je provedeno rozdělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky, které má být prý zrušeno, ale čeká se na naplnění tohoto slibu. Platovou inventuru vyplňujeme ještě s dělením na pedagogické a nepedagogické pracovníky. Zase jeden malý zádrhel pro ředitele, který má smysluplně pracovat s dotacemi. Zatím jsou prostředky na mzdy snížené oproti roku 2011 o 2 %, což bylo v loňském roce nazýváno kouzelným slůvkem vázání dotací. Je nepochybně pravda, že vázání dotace zní lépe než snížení dotace, zvláště v médiích. 6

7 Až se právě v médiích někdo dočte, že pan ministr zajistil navýšení prostředků na platy pro rok 2013 o 1 %, bude to znamenat, že v roce 2013 bude na mzdy pouze o 1 % prostředků méně než v roce Ovšem to již v médiích asi uvedeno nebude. Pokud tedy k tomuto navýšení skutečně dojde. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2012 Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Hospodaření školy v kalendářním roce 2012 je již uzavřené a tak se dá bilancovat. Níže předkládám stručný přehled tohoto hospodaření. Začněme nejprve dotacemi, které pocházejí z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), pak se podíváme na běžné dotace od zřizovatele, tedy města Prahy, přes mimořádné dotace a granty přejdeme k využití fondů školy. Nejprve uvedu celý přehled hospodaření a poté některé kapitoly rozeberu. Výdaje školy v roce 2012 Výdaje na mzdy zaměstnanců školy Výdaje na dohody o pracovní činnosti Odvody státu zaměstnavatele za zaměstnance (zdravotní a sociální pojištění) Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) Výdaje na běžný provoz školy Mimořádná dotace na rekonstrukci datové sítě Granty do výuky od zřizovatele Čerpání grantu na stáž studentů ve Finsku Výdaje z Investičního fondu Výdaje z Rezervního fondu ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ONIV ostatní neinvestiční výdaje Tyto prostředky poskytuje MŠMT a tato kapitola je lidově označována jako prostředky na učební pomůcky. Vzhledem k její malé výši z ní byl hrazen pouze částečně nákup software a školení zaměstnanců, vše ostatní muselo být hrazeno z provozu, tedy včetně nákupu učebních pomůcek, knih, časopisů, oprav hardware a částečně i nákupu software. Provozní prostředky Tyto prostředky poskytuje zřizovatel a bohužel nestačí na běžné výdaje. Proto bylo převedeno do této kapitoly ,- Kč z Investičního fondu a dalších ,- Kč na běžné opravy a údržbu vybavení školy bylo použito z Rezervního fondu. Níže jsou uvedeny některé (největší) výdaje na provoz. Výdaje na teplo (topení) Výdaje na úklidovou firmu (úklid) Výdaje na elektrickou energii Opravy a údržba zařízení školy Telekomunikační služby včetně internetu ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 7

8 Výdaje z Investičního fondu Z investičního fondu školy byly hrazeny níže uvedené výdaje. Jde o investice do vybavení školy, na které byl se souhlasem zřizovatele (Rady HMP) využit Investiční fond školy. Ten je tvořen odpisy, které jsou do tohoto fondů odváděny z kapitoly provozních prostředků. Největším výdajem byla rekonstrukce půdních prostor, ze které vznikla třetí část Studentského klubu s názvem Studentská knihovna. Vybudování Studentské knihovny ,- Kč Výměna zařízení počítačové učebny ,- Kč Výměna zařízení počítačové učebny ,- Kč Výdaje z Rezervního fondu Rezervní fond je tvořen prostředky, které škola získá v rámci doplňkové činnosti, tedy pronájmem prostor školy či ploch na škole na reklamu, z pořádání školení a kursů. Největší výdaje z tohoto fondu jsou uvedeny níže. Šlo především o vybavení kmenových učeben, kam byl umístěn dataprojektor, promítací zařízení a připojení pro notebook pedagoga. Takto je již vybaveno 13 kmenových učeben, zbytek bude takto zařízen na začátku roku Vybavení kmenových učeben technikou ,- Kč (dataprojektor, plátno, připojení notebooku) Nákup notebooků pro pedagogy ,- Kč Kolik stojí rok studia jednoho studenta SSPŠ Je jistě zajímavé se podívat, jaké jsou výdaje na rok studia pro jednoho studenta školy. Pokud pominu různé investice a granty, a vezmu pouze výdaje na mzdy pedagogů, provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), je potřeba na jeden rok 32,5 milionů korun. Jestliže je na škole 612 studentů, je vydáno ročně na jednoho studenta ,- Kč. Ve skutečnosti se musí škola udržovat, proto jsou výdaje ještě o několik tisíc korun vyšší. Tuto částku do vzdělávání každého studenta vkládá stát respektive zřizovatel. Je hrazena z daní občanů. Jak je tedy vidět, vzdělání není rozhodně zadarmo, ale čtyřleté studium na naší škole pro jednoho studenta vyjde stát a zřizovatele asi na ,- Kč. Jinými slovy, každý jeden student na naší škole dostává na své středoškolské vzdělání dotaci téměř čtvrt milionu korun. Udělení ekologického Oskara. Ing. Eva Vacková, vyučující fyziky a chemie Unikátní otáčivý dům Bohumila Lhoty z Velkých Hamrů na Jablonecku sklízí obdiv doma i ve světě. Tato rarita získala takzvaného ekologického Oskara, tedy absolutní vítězství v celosvětové soutěži Energy Globe Award 2012, týkající se ekologických či energeticky úsporných projektů, staveb a nápadů. O absolutním vítězi rozhodla odborná porota EON Energy Globe Award ČR, jejímž čestným předsedou byl zakladatel této soutěže Ing. Wolfgang Neumann, dále pak veřejnost hlasováním na internetu a také diváci v sále finálového večera. 8

9 Projekt tohoto ekologického domu zaujímá pouze 65 metrů čtverečních a pohodlně se do něj vejde šestičlenná rodina. Dům stojí uprostřed ohromného kruhového bazénu zapuštěného do betonových základů domu. Ve spodní části stojí válec, který celým domem hýbe. Díky důmyslnému mechanizmu lze místnosti domu libovolně otáčet do jednotlivých světových stran, třeba podle toho, odkud právě svítí slunce. Navíc je možné dům ponořit až do hloubky dvou metrů pod úroveň okolního terénu a použít tedy půdu jako vynikající tepelnou izolaci, jeho obyvatelé se nemusí obávat mrazů. Do bazénu se napouští voda prohřívaná střešními solárními panely. Obsluhu zvládne každý, žádné speciální školení není třeba. Díky soutěži se do povědomí veřejnosti dostává stále více skutečnost, že pro kvalitu životního prostředí může mnoho udělat každý z nás. Jejím cílem je národní i mezinárodní zviditelnění energeticky úsporných projektů. Tyto projekty šetří energii, přírodu, využívají obnovitelné zdroje a celkově přispívají k ochraně životního prostředí. Ruským členům poroty se nesmírně líbila paralela s otáčecí chaloupkou ježibaby ze slavné pohádky Mrazík. Vypněte mobily, ať vám to pálí! Adrian Binko, 3.A Vsadím se, že každý z vás, co právě čtete tento článek, nejste bez mobilu. Každý má dneska mobil a mnoho z nás běžně používá i další zařízení, jako jsou pc tablety, elektronické čtečky, notebooky a spolu s nimi i WiFi, Bluetooth či 3G síť. Informační technologie, internet atd. nám samozřejmě umožnují mnohem lepší komunikaci, urychlují práci, usnadňují přístup k informacím. Jsou ale na druhou stranu škodlivé vůči našemu fyzickému a psychickému zdraví? Škodí bezdrátové sítě našemu zdraví? Rodiče nám říkají často Neměl bys spát s mobilem, neměl bys tolik hodin trávit u počítače..." Většinou však svůj postoj k IT neumí kloudně vysvětlit a nemají čím argumentovat. To však neznamená, že se mýlí. Existuje spojitost mezi mobilními zařízeními a naším zdravím? Nejen psychologové, ale i běžný pozorovatel a upřímný uživatel ví, že čím více zjednodušení máme, tím také máme více problémů a starostí, a s většími možnostmi činíme méně užitečného. Je v tom ale i něco víc? Vynálezce Milan Hein žije bez mobilního telefonu a mimo bezdrátových sítí a má své vědecky doložené argumenty, že to má své opodstatnění. Kdo je Milan Hein? Milan Hein byl elektronikem ve strakonické nemocnici, vývojovým pracovníkem několika českých, rakouských a amerických firem. Je autorem dvou desítek vynálezů z oblasti elektroniky. Od roku 1989 je na volné noze a vynalézá přístroje navracející zdraví. Získal dokonce cenu Nejlepší vynálezce ve zdravotnictví z roku

10 Jeden z jeho prvních vynálezů byl např. monitor, který kreslil dechovou křivku novorozeněte. Fungoval proti syndromu náhlého a nevysvětlitelného úmrtí dítěte při zástavě dechu. V poslední době se zase soustřeďuje na rezonátory proti vlivu mobilu a přístroje, které dovedou ničit infekce. Co nám nikdo neřekl Svět je složen z nejrůznějšího vlnění, z frekvencí, což spojuje současnou vědu a medicínu s naukami o čakrách a nejrůznější alternativní medicínou, která existuje již tisíce let. Milan Hein dokáže změřit biopole, čímž předčil poznatky současné fyziky, protože jeho měřidla ukazují něco, co fyzika nedokáže jasně vysvětlit. Výsledky jeho práce zatím nikdo nepopíral. Dokáže s pomocí svých přístrojů zlikvidovat infekce nebo třeba i viry, což klasická medicína nedokáže. Nejvíce podle něj škodí WiFi a GSM. Mobil je vysílačka, a pokud změříme třeba pole homeopatika, je po záření mobilu menší. Častý výsměch lidí končí v okamžiku, kdy stopa osciloskopu vliv prokáže. GSM nebo WiFi modemy kolem sebe šíří elektromagnetické záření o vysoké frekvenci, která rezonuje s biopolem člověka a rozrušuje ho. Tím dochází k poškození zdraví. Rušivé pole vychází z přístroje, jen když je funkční. Problém mobilu je ten, že se každé dvě minuty hlásí na věž. To znamená, že jeho uživatel dostává ránu za ránou. WiFi zase běží nepřetržitě. Lidé jsou v patologickém stavu každý den. S mobilem u postele pak i celou noc. Spojení pak nalezneme i s problémy neplodnosti či rakoviny prostaty. Dopad záření na zdraví Při zavádění mobilů na trh hygienici museli stanovit normy, ty však zajišťují funkčnost mobilu, ne ochranu jeho uživatelů. Mobily a podobná zařízení tu navíc nejsou příliš dlouho. Expoziční doba působení je nejméně 12 let. Mnoho lidí denně telefonujících a nosících mobilní telefon u sebe, má již dnes narušenou imunitu, mnohdy i bez možnosti obnovy imunitního systému. Je to podobné jako s cigaretami, kdy po dvaceti letech narůstá onemocnění rakovinou a stinné stránky vylézají na povrch. Zdravotní problémy spojené s mobily se projevují třeba náhlými a nevysvětlitelnými kolapsy, i když se před tím člověk cítí skvěle, nebo tupým bolením hlavy, které dnes nezná jen málokdo. Také onkologické statistiky mluví dost jasně. V současné době je například spousta problémů se štítnou žlázou. To je první rezonanční pole mobilu. Uši a mozek jsou sice blíže, ale po mechanické stránce odolávájí rezonanci více. Průkopník závažných zjištění Souvislost nalezneme i s dokumentací atomového fyzika Vladimíra Kubeše, který již před mnoha lety upozorňoval na elektromagnetická a modulovaná geostatická pole, která působí destruktivně na úrovni buněk a struktury živého organismu. Dospěl k závažným zjištěním, ukazujícím na přímý destruktivní vliv na zdraví, imunitu a vitalitu lidí vlivem EMP (elektromagnetická pole). Ve větších dávkách vedoucí samozřejmě až ke smrti. Jedná se také o působení mnoha mikrovlnných novodobých polí z mnoha mobilních a datových vysílačů, translačních stanic atd. Se svými poznatky se nebál oslovovat ve své době televizi i vládní činitele. Jeho objektivní důkazy však za dřívějších časů nesměly na veřejnost, nebo vycházely v 10

11 sestříhaných kompromitujících podobách. I dnes jsou nadále prosazovány zájmy farmaceutických, telekomunikačních a dalších společností před zájmy zdraví veřejnosti. Jak se může člověk ochránit? Rozhodně ne nějakými rušičkami, které vyzařují stejná záření. Ani se nemusíme obávat mikrovlnek nebo televizorů. Ty fungují buďto krátkodobě, nebo jsou dostatečně daleko a jejich záření neprostupují skrze nás. Základ je mít od sebe bezdrátové telefony co nejdál. Do čtyř metrů je situace kritická. Na místě je i nepoužívat doma WiFi síť nebo dlouhodobá připojení přes bluetooth. Na západě se dokonce stává zvykem na noc všechny spotřebiče vypínat, protože domy jsou prošpikované elektrickými sítěmi. Co záření ve školách? Nejhorší vliv mají zařízení na studenty základních a středních škol. Sedí ve škole denně mezi dvaceti až třiceti mobily. Pak hodiny u internetu. I jedinec bez mobilu je tedy nedobrovolně vystaven negativním vlivům. Milan Hein prováděl testy na koncentrovanost žáků, které měli aktivní mobily. Výsledky byly jasné - písemné testy, které dělali, trvaly déle a studenti nadělali více chyb než bez mobilu. Studenti ve třídách s takovým zářením mají horší schopnost zapamatování, ztrácejí intuici, vnímavost, jsou nesoustředěné a agresivní. V některých státech jsou mobily dokonce přísně zakázány. Katastrofou jsou potom učebny informatiky pod WiFi připojením. Těžko ale někdo tyto informace bude brát vážně i přes vědecké důkazy, když nám v médiích vymývají mozky každý týden jinými názory o tom, co na nás má a nemá negativní vliv, jen za ziskem sledovanosti a peněz. Buďme offline Já osobně si myslím, že do školy patří pouze elektronická zařízení pro zápis a čtení, která usnadňují práci, ale nevyzařují žádná zbytečná záření. Nechť si tedy každý položí ruku na srdce a zeptá se sám sebe, zda by mu uškodilo hodně přepnout svá zařízení do režimu offline a neškodit tak zdraví svému ani zdraví ostatních. Digitalizace školství Kristián Jejkal, 1.L Rád bych se vyjádřil k pojmu digitalizace školství. Podle mého názoru je to velmi dobrá cesta k učení, například si myslím, že na počítači si student dokáže látku i rychleji zapsat a nemusí si s sebou do školy brát velké množství sešitů a když se bude chtít na něco podívat, tak se mezi velikém množství sešitů nebude muset prohrabovat. Co se týče tabletů, tak si nemyslím, že by to bylo moc výhodné. Jen když by se na tablet připojila klávesnice, tak by to podle mého názoru bylo užitečné, protože psát na tabletu většinou není tak pohodlné a často vám ujede prst, čímž se na tabletu hodně chybuje. Nevýhoda ale nastává, když si chcete zapisovat matematiku, chemii, geometrii nebo fyziku. To už je lepší si vzít normálně tužku a sešit kvůli různým znakům. Také vidím výhodu ve školách, ve kterých jsou učebny vybavené počítači, protože si člověk nemusí brát svůj a vystačí si jen s flash diskem. Komunikace s učitelem je také výhodnější, když učitel chybí, tak se s ním můžete domluvit přes . 11

12 Interaktivní tabule jsou podle mě lepší nejen v tom, že si z hodiny žák více zapamatuje, ale probírané učivo si mnohem lépe představí. Nebo se toho o hodině probere více, než když učitel píše látku normálně na tabuli. Obrovská výhoda je taky u jazyků, kde si třída může normálně pustit mluvené slovo, kde se dá odposlouchat výslovnost. Myslím si, že čtečky jsou mnohem praktičtější, než normální knihy, protože seženete jakoukoliv knihu hned a opět si nemusíte brát a přehrabovat se ve spoustě knih. Další výhodou je zapisování známek a oznámení na internet, protože už se nemůže stát, že bych si zapomněl žákovskou knížku, nevěděl o domácím úkolu nebo o odpadlých hodinách a rodič se může podívat na známky kdykoliv. Obecně si myslím, že digitální technika ve školství je rozhodně dobrá věc ve všech směrech a myslím si, že se tato metoda učení bude v budoucnosti jen rozrůstat. Já s ní a mám jen dobré zkušenosti. MICROSOFT PROJECT Jan Beneš, 4.L Microsoft Project je nástroj pro projekt management, který je součástí kancelářského balíku Microsoft Office od společnosti Microsoft. Slouží jako podpora projektového řízení, správu úkolů, zdrojů a zjišťování aktuálního stavu projektu. Poskytuje různé výstupy - Ganttův diagram, přehled peněžních toků, kalendáře, analýzy EVA a PERT, atd. Jednoduchá a rychlá práce Intuitivní uživatelské rozhraní a plánování, připomínající práci v Excelu, zjednodušuje návrh projektu. Obsáhlé množství předdefinovaných šablon umožní vytvořit profesionální projekt a sníží tak riziko zapomenutí některých milníků. Automatické doplnění termínů Stačí zadat délku trvání jednotlivého úkolu a Project automaticky doplní, odkdy dokdy úkol potrvá, naváže na předchozí úkol a nabídne k vyplnění políčka, která potřebujete sledovat (zdroj, stav prací, rozpočet, apod.) Týmové plánování Project umožňuje zobrazit zdroje nebo účastníky projektu a k nim přiřazené úkoly v časové ose. Pokud jsou zdroje přetížené, je možno pouhým přetažením myši přiřadit úkol jinému zdroji a optimalizovat tak jejich využití. Týmová spolupráce Pomocí zobrazení BackStage může každý publikovat na server SharePoint stav prací na jeho části projektu a zároveň dostávat projektové aktualizace od vlastníka projektu. 12

13 Něco o vývoji První verze Microsoft Project byla uvedena pro operační systém DOS v roce 1984 společností, která pracovala pro Microsoft. Softwarová firma Microsoft koupila všechna práva k software v roce 1985 a vydala verzi 2. Verze 3 pro DOS byla vydána v roce Verze 4 pro DOS byla poslední verzí pro tento operační systém a na trhu se objevila roku První verze pro operační systém Windows byla vydána v roce 1990 pod názvem verze 1 pro Windows. Microsoft Project byla třetí aplikace založená na Windows. Přestože byla představována jako součást Microsoft Office, nikdy nebyla přidávána do žádné sestavy MS Office. V současné době je k dispozici ve dvou verzích, Standard a Professional. Ganttův diagram Ganttův diagram je druh pruhového diagramu pojmenovaný po H. L. Ganttovi, průmyslovém inženýrovi, který byl za první světové války průkopníkem jeho používání. Ganttův diagram se využívá pro grafické znázornění naplánování posloupnosti činností v čase. V základní podobě Ganttův diagram neobsahuje vztahy mezi činnostmi, ale moderní softwarové nástroje pro plánování projektů do něj tyto závislosti obvykle zakomponovávají. PREZIDENTSKÉ VOLBY, OHLASY, ČLÁNKY STUDENTSKÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY Petr Louda, 2.L, předseda studentské rady Jak jistě všichni víte, tak se na naší škole odehrálo druhé kolo studentských prezidentských voleb. Tentokrát tuto akci nezaštitovala organizace Člověk v tísni, takže vše bylo v roly Studentské rady naší školy, potažmo mě. Na pořádaní voleb jsem se velmi těšil, jelikož to byla moje první oficiální údálost v křesle novopečeného předsedy Studentské rady. Rád bych hned ze začátku poděkoval za výpomoc s organizací sekretariátu a vedení školy. Ti, kteří přišli volit, si jistě pamatují jak místnost vypadala, pro ostatní jsou tu fotky a popis. Vše se odehrávalo v místnosti 301 ve třetím patře hned u schodů. Měl jsem k dispozice vlajku i státní znak, vše dotvářela volební komise v černých oblecích. Jelikož již víme skutečný výsledek voleb prezidenta, můžeme srovnávat. Ve studentských volbách byla účast o dost menší než ve skutečnosti. Podle mě překvapivě malý zájem o volbu vychází z celkového názoru studentů na dnešní politiku. Jejich zájem měl být podpořen zapojením pedagogů, ale i u nich se setkáváme s mizivím výsledkem. Celá idea spočívala v tom, že kantoři touto cestou budou studenty motivovat k zájmu o dění v naší republice. Někdo může namítat, že politika do školy nepatří, ale kde jinde by se měli mladí lidé dozvědět a naučit, jak se správně orientovat v dnešní době. Volba byla zcela dobrovolná, takže mě zaráží, jaké vášně vzbudila. 13

14 Výsledky naší školní ankety se u mladých studentů velice liší od názoru národa, kde zvítězil pan Zeman. U nás na škole mohl pomyslně oslavovat kníže Schwarzenberg. Ovšem u pedagogů panoval stejný názor jako u většiny obyvatel. Můžeme se domnívat, že výsledek ovlivnilo ovládnutí sociálních sítí nebo touha studentů po po změně? Odpověd už ale nechám na vás. A těm, kteří přišli a zvolili si svého kandidáta, vřele děkuji. Protože u studentských voleb šlo hlavně o účast! STUDENTSKÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy V úterý 22. ledna 2013 se na naší škole uskutečnily Studentské prezidentské volby. Jejich organizaci zajišťovala Studentská rada pod vedením jejího nového předsedy pana Petra Loudy ze třídy 2.L. Studenti jako vždy vše perfektně připravili, pan Louda i jeho čtyři spolužáci ze třídy 2.L přišli ve společenském obleku. V rámci Studentských prezidentských voleb umožnili studenti hlasovat i pedagogům. Celkové výsledky mi předseda Studentské rady zaslal, výsledky jsou uvedeny níže. Děkuji těm pedagogům, kteří tuto studentskou aktivitu podpořili, jak svou účastí na hlasování, tak svým postojem ve třídách. Nejvíce studentů se voleb zúčastnilo ze tříd 1.D (22 studentů), 2.L (20), 1.A (19), 2.C (18), 3.C (18) a 4.L (17). Nejméně naopak ze tříd 2.B (3), 1.C (4), 3.B (6), 4.A (6) a 4.D (6). Celkové výsledky pro mě nejsou překvapivé, dle mého odpovídají realitě, jak svět kolem sebe vnímá mladá a starší generace. Pro mě osobně jsou naši studenti nadějí a jsem rád, že moje volba je shodná s většinovým názorem mých studentů. Účast na Studentských prezidentských volbách Studenti : 229 studentů - 37,4 % Pedagogové : 19 pedagogů - 38,0 % Výsledky Studentských prezidentských voleb Kandidát Miloš Zeman Kandidát Karel Schwarzenberg Studenti: 53 hlasů 23,14 % 176 hlasů 76,86 % Pedagogové: 12 hlasů 63,16 % 7 hlasů 36,84 % PREZIDENTSKÉ VOLBY BOJ LIDÍ PROTI LIDU Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Ve čtrnáctidenní kampani mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb toho bylo vyřčeno a napsáno hodně. Společnost se dle mého zbytečně polarizovala, kandidáti se zbytečně démonizovali. Bohužel se hrálo značně nefér a dle mého názoru především volební štáb okolo pana Zemana ctil nepříliš vábné heslo, že účel světí prostředky. Ale to si musí každý posoudit sám, nakolik byl kterými kroky volebních štábů a příznivců kandidátů zhnusen. Je potřeba také říci, že v naší zemi je parlamentní demokracie, tedy prezident je především osobou, která reprezentuje svou zemi, jeho pravomoci jsou velmi omezené. Na 14

15 druhé straně představuje symbol. Symbol českého národa. Z tohoto pohledu asi ani jeden z obou kandidátů nebyl ideální, ale ruku na srdce, kdo z nás je ideální občan? Na druhé straně ale také žádný z kandidátů nebyl vysloveně špatný, oba mají letité zkušenosti z politiky a za sebou mnoho vykonané práce, ve které slavili řadu úspěchů. Za sebe také mohu říci, že kdyby do druhého kola postoupil pan Zeman a pan Fischer, jak se původně očekávalo, s téměř jistotou bych v druhém kole volil pana Zemana. Je nutné respektovat, koho si český národ vybral za svého reprezentativního představitele. Prostě vítěz svým stylem, svým chováním a vystupováním, představuje obraz většiny tohoto národa. Ačkoli já jsem volil poraženého kandidáta, musím jako člověk zastávající demokratické principy vítězi poblahopřát a převahu jeho voličů vzít na vědomí. Z mnoha různých ohlasů, které jsem slyšel a četl, mě velmi zaujal příspěvek Jiřího X. Doležala v Reflexu 4/2013, který dle mého nejlépe vystihuje atmosféru prezidentských voleb a charakterizuje znepřátelené tábory okolo obou kandidátů. Je z něho použit titulek a níže z něho vybírám některé dle mého zajímavé pasáže. Je v Česku více pánů nebo kmánů? Psychologicky vzato, se kníže projevuje jako plně genitalizovaný ( psychicky dospělý ) starý moudrý muž, Zeman jako ne úplně zralý starý muž, který prakticky nepřestává ukazovat, že má penis větší než protihráč, moderátor a samozřejmě také všichni diváci. Ze sociologického hlediska jsou oba pánové ostře polarizovanými nejlepšími, nejdůstojnějšími představitelnými reprezentanty dvou tříd. Kníže té vyšší vrstvy, Zeman té nižší. Kníže za přirozenou solidaritu a zodpovědnost bohatých k chudým, Zeman za třídní nenávist. Zeman je vysoce vzdělaný, vtipný, pohotový, okázale arogantní a neomalený plebejec, jenž propadá emocím, kníže vysoce kultivovaný, vtipný, pohotový, důstojně laskavý a noblesní gentleman, který má rezervovaný nadhled i nad sebou samým. Protipóly, jenž pánové reprezentují, jsou základními, které (nejen) v české společnosti najdeme. Zeman je typus nejchytřejšího z lidu. Schwarzenberg je typus moudrý pan hospodář. Jeden druhého nemůže v žádné prezidentské debatě nikdy porazit, protože pro lid jeho voliče bude vždy přesvědčivější Zeman, zatímco pro lidi voliče knížete bude vždy přesvědčivější Schwanzenberg. Zeman se před svými nemůže shodit tím, že se hádá a je arogantní ti jeho to mají rádi. Stejně tak se nemůže Schwarzenberg před svými shodit tím, že je málo agresivní a ani trochu arogantní. Jeho voliči nekonfliktnost ocení. Takže o příštím prezidentovi nerozhodnou předvolební debaty, ale pouhá sociologická danost, zda v naší rodné zemi převládají lidi, nebo lid. Prezidentské Volby Pavel Janouš 3.C Prezidentské volby snad mají být v každém státě, ale každý stát má svoje pravidla, svoji demokracii a řád. Nevím, jak bych začal, ale asi začnu tím, jak by asi měly vypadat prezidentské volby v našem státě. Myslím si, že letos prezidentské volby nebyly nijak zvláště ovlivněny, za což jsem rád, ale vadilo mi, že byly problémy kolem pana Okamury. Ten se bohužel nedostal do těch voleb, což mě mrzí, protože to byl to právě on, koho jsem chtěl volit. 15

16 Nicméně měl jsem i dalšího favorita a to pana Franze, který se bohužel nedostal do druhé kola. S tím jsem ale počítal, jen mě mrzí to, že si lidé si neuvědomují, co je zač a odsoudí ho podle vzhledu a ne podle toho, jak rozumí problematice našeho státu. Nakonec se ukázalo, že pan Zeman a pan Schwarzenberg postoupili do druhé kolo. Nevím jak vy, ale já osobně bych volil raději Zemana než Schwarzenbegra, a to kvůli tomu, jak si z něj národ dělá legraci a hlavně kvůli panu Miroslavovi Kalouskovi, který nám moc nepomohl se státním dluhem, ba naopak ho víc zvětšil. To je můj názor, nicméně si myslím, že by byl schopen být prezidentem i pan Schwarzenberger a doufám, že svůj zdravotní stav udrží a nebude na tom špatně. Co týče pana Zemana, toho bych raději viděl jako předsedu vlády než prezidenta, K němu prostě nemám záporný ani kladný názor. Je to člověk, kterého neznám a neznám ani jeho cíle. Prezidentské volby mě měly by mít maximálně 10 kandidátů nebo i méně, podle mě je to nejvhodnější výběr. Co se týče druhé kola, měli by postoupit minimálně 3 kandidáti. Sám vidím, jak dopadl pan Fišer, který by se mohl dostat do druhého kolo. Měl slušný počet hlasů, ale nakonec byl poražen. Dle mého měl být v tom druhém kole. Každý by měl vědět, že jeden hlas má velký význam, že je to něco, že sami jednáte, že máte svůj názor, svoji volbu. Navíc já z toho měl dobrý pocit a myslím si, že i ostatní by měli mít. A měl bych menší nápad, že by se dala na škole volební kalkulačka. Sám ji jsem ji vyzkoušel a je to moc dobrá věc. I když jsem tomu nevěřil, tak mi vyšel pan Zeman. Já doufám, strašně moc doufám, že se naše politika od zvolení nového prezidenta zlepší, vůbec se mi nelíbí, v jakém je stavu, jaké máme problémy. A co je nejhorší, neumíme je vyřešit nebo nevidím žádnou snahu u politiků a to mě štve. Občas se stydím za svůj národ. Můj názor na nově zvoleného prezidenta České Republiky Václav Doubravský, 3.C Již při začátku sledování 2. kola historicky první přímé volby prezidenta jsem tušil, že něco není v pořádku. Sledoval jsem, jak se postupně sčítají všechny okresy a pan Miloš Zeman stále stoupal v počtu hlasů jeho voličů. Celý den jsem si říkal, co když vyhraje Zeman? Copak ti lidé opravdu jsou takoví, aby volili prolhaného člověka, který se před otázkami schovává za citáty jeho oblíbených autorů, člověka který uráží každého, kdo se mu namane. Člověka, který mediálně poškodil podle mě nejlepší ministryni školství Petru Buskovou, člověka, který se angažoval ve vraždě novinářky, která na něj vytahovala špínu. Dle tabulek a různých politologických 16

17 odhadů jsem sledoval, že pana Miloše Zemana chodí volit spíše starší lidé, ale proč? Vždyť oni tu byli před deseti lety, když byl pan Zeman premiérem a vědí, jak se choval, jak se nedokázal vypořádat s faktem, že ho tenkrát nezvolili prezidentem a vyhrožoval, že všechny zažaluje, protože systém je prý proti němu. Já osobně jsem byl a budu proti němu. Ve velkém jsem podporoval pana Karla Schwarzenberga, který je podle mě mnohem lepší člověk a naprosto se shoduji s postoji, které zaujímá. Dost mě naštvalo, když pan Miloš Zeman ve své prezidentské kampani urážel pana knížete. Hlavně, když se navážel do jeho ženy, stejně jako sám Václav Klaus, že není Češka, že by byla špatná první dáma, protože je z části ochrnutá. Podle mě ani jeden z nich absolutně netuší žádný z jejích činů, třeba že byla v Africe, kde pomáhala dětem do škol a i po návratu do ČR se hodně podílela na charitě, stejně jako sám pan Karel Schwarzenberg. Mám pocit, že kdyby v okruhu přátel pana Zemana nebylo tolik významných lidí z politické a podsvětní sféry, tak se do této funkce vůbec nedostal, protože nevěřím, že inteligence české populace tolik klesla. Prezidentské volby 2013 Tomáš Reiter, 2.B Jak jistě všichni víte, 25. a 26. ledna tohoto roku, bude probíhat již druhé kolo Volby prezidenta České republiky, v kterém nás již opustila většina kandidátů a do finále postoupili Ing. Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Oba jsou bezpochyby velmi silnými kandidáty, vzhledem k tomu že se oba dostali až tak daleko, nicméně otázkou zůstává, kdo bude pro Českou republiku ten nejlepší! Když se podíváme na věc ze strany médií, stala se z toho taková hra, kdo si zaplatí víc propagace, víc reklam nebo billboardů u dálnice. Podíváme-li se na věc očima studenta a zvážíme hlavně věci, které se týkají nás, věc se má tak, že podle programů jednotlivých kandidátů lze jednoduše usoudit, že Ing. Miloš Zeman má jednoznačně navrch. Například je proti zavádění školného na vysokých školách, což je myslím důležité pro nás, jakožto studenty SSPŠ. Většina z nás hodlá studovat dál na vysokých školách a školné je jedna z prioritních věcí, která by se určitě neměla přehlížet. Na tom jistě záleží budoucnost nejednoho studenta a nejen z naší školy, ale z celé České republiky. Spousta lidí hodnotí oba kandidáty, především Miloše Zemana s pohledem na jejich, nebo spíše jeho minulost, v níž je spojován s řadou afér a korupčních případů již od voleb v roce 1996 až zhruba do roku Také se mu často vytýká, že vnesl značnou míru hrubosti a arogance do politiky a za jeho působení značně stoupla míra korupce, nehledě na to, že v něm každý vidí komunistu, což je nesmírně špatně. Kníže Karel Schwarzenberg je nechvalně znám a spíše proslaven jeho věčným usínáním, ať už na veřejnosti, ve sněmovně nebo kdekoli jinde na očích spoluobčanů nebo nejlépe pří nějakém jednání, neznalostí českého jazyka a nesrozumitelného mumlání, což mnozí dávají do souvislosti s jeho věkem a zdravotním stavem. Stejně jako jeho soupeři, ani jemu se nevyhnulo nějaké to podezření z účinkování v nejedné kauze. 17

18 Já osobně zastávám názor, že minulost není podstatná, ačkoli se na ní mnohdy a podle mě až příliš negativně přihlíží a ovlivňuje nejen naše nastávající prezidentské volby, ale i spoustu jiných věcí jak v osobním životě, tak pracovním. Lidé se mění a tak není vyloučené, že jeden člověk se špatnou minulostí se mohl změnit, zatímco druhý, co má minulost absolutně neposkvrněnou, se dokáže změnit v pravý opak, stejně tak jako první. Proto si myslím, že pří rozhodování, zvláště takto důležité věci, nehraje minulost žádnou, nebo velmi malou roli. V tomto případě je zásadní a rozhodující budoucnost obou kandidátů a proto mě, jakožto studentovi, připadá mnohem příznivější a vhodnější převážně do budoucnosti program pana Miloše Zemana, na rozdíl od Karla Schwarzenberga. Volební právo má každý své, takže je čistě na něm, jak s ním naloží, jen je potřeba si pořádně rozmyslet, kdo si právě ten Váš hlas zaslouží. Prezidentské volby 2013 Martin Gorner, 4.A Tento rok poprvé v České republice probíhá volba českého prezidenta přímou volnou, tedy si prezidenta budou volit sami občané. Okolo změny volby z nepřímé (tedy volbou prezidenta parlamentem) probíhalo mnoho sporů a neshod. Mezi politickými stranami vládly různé názory na zavedení této volby. Ale nakonec 1. října 2012 změnila Ústava a přímá volba začala platit. Myslím si, že tento přechod je pro naši republiku dobrý a doufejme, že přispěje k spokojenosti lidu se svým prezidentem a jeho větší podporou. Přípravy na volbu prezidenta začaly již v říjnu, kdy možní kandidáti na prezidenta shromažďovali potřebné hlasy občanů na petici o kandidatuře na prezidenta. Povinností každého kandidáta pro možnost účasti na volbách je nasbírat nejméně podpisů na petici od občanů starších 18 let nebo získat deset doporučení od senátorů nebo dvacet doporučení od poslanců. Toto bohužel pro některé případné kandidáty dopadlo špatně a při kontrole podpisů občanů vypadl z volby na prezidenta možný kandidát Tomio Okamura a Vladimír Dlouhý. O tomto postupu si myslím, že nebyl příliš správný a férový, protože se zde jednalo pouze o chybně zapsané informace. Počítač měl ověřit pravost doporučení občanů a potvrdit je, ale nastal zde problém se čtením špatně zapsaných informací a nebyly tedy uznány. Díky tomu tedy tito dva kandidáti byli vyřazeni ještě před samotnými volbami. Přibližně před dvěma týdny (11. a 12. ledna 2013) proběhlo první kolo historicky první přímé volby prezidenta v ČR a myslím si, že proběhlo správně a férově. Moji vlastní vytypovaní kandidáti na prezidenta postoupili dále, takže z mého pohledu jsem spokojený. Druhé kolo prezidentských voleb nás čeká 25. a 26. ledna, tedy již tento víkend, a pokud v této volbě dojde k rovnosti hlasů, což se asi nestane, volil by se prezident ještě v kole třetím. Mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby probíhají různé propagace těchto dvou soků, tedy Karla Schwarzenberge, který postoupil z prvního kola z těsného druhého místa a Miloše Zeman, který postoupil z prvního místa. Probíhá spousta koncertů na podporu kandidátů a po Praze vidíme spoustu plakátu s jejich jmény. Mě osobně se líbí více propagace 18

19 Karla Schwarzenberga, tak i představa jeho osoby jako prezidenta našeho státu. Je tedy mým vlastním favoritem na vítězství prezidentských voleb v roce Volba prezidenta Marek Ostrihoň, 4.L Když prezident Václav Klaus podepsal 17. února 2012 zákon č. 71/2012 Sb., který mění článek 54 Ústavy ČR, nikdo zřejmě v té době netušil, jak velké to bude mít následky. Kdyby k této změně nedošlo, většina lidí by volbě nového prezidenta nepřikládala takovou váhu. První přímá volba prezidenta byla poslední čtyři měsíce hlavním tématem na české politické scéně, skoro by se to dalo nazvat hysterií. Titulní strany českých deníků donekonečna informovali o kandidátech, jejich úmyslech, minulosti, spolupracovnících atd. Na sociálních sítích se množily stránky a diskuze související s volbou prezidenta. Ale je tohle všechno potřeba? V České republice je zaveden parlamentní systém a pravomoci prezidenta jsou tudíž velmi omezené. Moc výkonnou ovládá z velké většiny vláda. I přesto byl o volbu z řad veřejnosti velký zájem. Celkem 28 občanů oficiálně ohlásilo svůj úmysl kandidovat na úřad prezidenta republiky. Podmínky k nominaci splnili jen někteří. Všechny žádosti byly zkontrolovány, některé zamítnuty, někdo se odvolal a bylo jí vyhověno a někomu ne. Konečný počet kandidátů, kteří splnili podmínky k nominaci, se ustálil na čísle 9. Výběr byl opravdu veliký, politici, ekonomové, statistici, umělci názorově napříč celým politickým spektrem. Tuto skutečnost vnímám velmi pozitivně, bylo z čeho vybírat. S volbou prezidenta byla spojena i velká předvolební kampaň. A zde je podle mě kámen úrazu. Volební účast byla poměrně slušná, ale kdo z voličů se doopravdy seznámil se svým kandidátem? Billboardy s hesly typu Slušnost, zodpovědnost, spravedlnost, svoboda, události na Facebooku, videa na internetu, placky, trika a já nevím co všechno. Z předvolební kampaně se stala marketingová, v jádru stejná jako na supermarkety nebo na životní pojištění. Každý den na nás útočily nové a nové předvolební průzkumy. Výsledky většiny z nich ale byly daleko od pravdy. Média nás dokonale ovládla nakonec, to je jejich hlavní motiv. První kolo s sebou přineslo několik překvapení. Neúspěchy favoritů a na druhé straně solidní umístění kandidátů, do kterých se moc nadějí vkládáno nebylo. Po vyhlášení výsledků ve volebních týmech vládla radost a spokojenost, jinde smutek a zklamání. Následovaly gratulace. Do této doby vše probíhalo ještě docela v poklidu. V druhém kole ale přišly změny. Volby se změnily v zuřivý boj. Kandidáti na sebe skrz média házeli špínu, uráželi se navzájem, lhali. Společnost se rozdělila na modré a červené. Taky jsem po prvním kole hrdě nosil na triku žlutý odznak s pětasedmdesátiletým punkáčem, byl to styl, většina mladých ho měla a kdo ne, tak jen záviděl. Ti, kdo dali nějak najevo, že to není jejich preferovaný kandidát, byli terčem urážek, divných pohledů a klepáním na čelo. To mi nepřijde jako jednání slušných a zodpovědných lidí. Po debatě s mým známým na toto téma jsem si řekl, že se ke svému právu volit zkusím postavit zodpovědněji. 19

20 Zhodnotil jsem oba kandidáty, porovnal jejich pro a proti, a zvolil, jak se říká, dle mého názoru menší zlo. Nyní, když můj článek dopisuji, je už rozhodnuto. Ještě musíme pár dní vydržet, než se lidé uklidní, přijmou výsledky a přestanou hlásit hesla typu Zeman není můj prezident, pak máme na rok a kousek od voleb pokoj. Je to prezident všech, byl zvolen v demokratických volbách, musíme se s tím smířit, ať se nám to líbí nebo ne. Spíš soustřeďme naše síly, aby se volební účast trvale přibližovala k 100%. I to totiž o něčem vypovídá V zahraničí se kolem volby prezidenta takové divadlo nedělá. Snad to můžeme přisoudit tomu, že to byla první přímá volba prezidenta, další, doufám, bude probíhat v klidnější atmosféře. ÚSKALÍ DEMOKRATICKÝCH VOLEB Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy V souvislosti s velmi vyhrocenou kampaní prvních přímých prezidentských voleb, je asi vhodné se zamyslet nad jistými úskalími demokratických voleb. Tato úskalí jsou známa od počátku tohoto systému vládnutí, již ve starém Římě se slavný César různě pitvořil před svými voliči, nebál se využívat populismu, podbízení se, politické korupce, kam patří slibování nejrůznějších výhod či přímo peněz svým voličům. Pokud chce nějaký kandidát (či strana) ve volbách uspět, musí zvolit správnou taktiku a najít vhodná témata. Případně se negativně vymezit proti soupeři, který se zrovna netěší popularitě či využít jeho slabá místa. Není až tak podstatné, co si kandidát skutečně myslí, není ani tak podstatné, jaká je realita, klíčové je, zda svou kampaní své voliče osloví. Ba právě naopak, pokud chce kandidát uspět, většinou nemůže říkat, co si myslí, ale co chce jeho volič slyšet. Každý kandidát má jistě svou vyhraněnou skupinu příznivců, rozhodující však je, jak osloví ty ostatní. Bohužel zde hraje velkou roli populismus a institut slibů, které jsou buď velmi obtížně splnitelné či splnitelné jen na úkor jiné skupiny obyvatel nebo dokonce na úkor budoucích generací. Pokud se objeví nějaký kandidát a bude slibovat, že budou rohlíky či pivo zadarmo, asi si všichni pomyslí, že je magor. Pokud však nalezne přijatelnou hranici slibů, které mohou navozovat naději na jejich splnění, osloví pravděpodobně voliče, kterým jsou tyto sliby určené. Bohužel předhánění se různých politických stran v podbízení se voličům znamená na jedné straně v Evropě vysokou životní úroveň jejích obyvatel, zároveň však také život na dluh a současné velké ekonomické problémy ve většině zemí. Mnohá volební hesla či sliby jsou od počátku pouhou úlitbou voličům, bez reálného efektu při jejich naplnění. Příkladem může být nesmírně vysoké zdanění největších boháčů ve Francii (80% příjmů odevzdají na daních), což určitě hezky zní většině daleko chudších občanů, ovšem do rozpočtu tyto daně přinesou nejvýše pár miliard, v jeho objemu zanedbatelných. Nebo možná také téměř nic, pokud toto vysoké zdanění ty nejbohatší spoluobčany vyžene do jiné země. Ale značné části voličů taková hesla a sliby velmi hezky znějí a jejich autorům přinášejí volební hlasy. 20

Začal školní rok a určitě by se slušelo

Začal školní rok a určitě by se slušelo Č A S O P I S M L A D Ý C H S O C I Á L N Í C H D E M O K R A T Ů Vážení přátelé, dostáváte do rukou další číslo časopisu Ventil. Vzhledem k tomu, že přichází po prázdninách, najdete v něm informace o

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009 Maturitní Ples Kindlman Ples SSPŠ 5 6 25 Ohlédnutí za mistrovstvím Poděkování od AŠSK 22 Obsah: Audio video studio... 2 Dobrý den v březnu!... 3

Více

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování Hejtmani se ohlížejí za končícím volebním obdobím, STRANA 2 Předvolební rozhovory: Eichler, Netolický, Kadlecová, Plass, Hlaváč STRANY 3, 15, 17, 18, 19, 20 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce.

informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce. informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce. AKTUALITY Akce pro rodiny s dětmi měla úspěch Mámo,

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

18 9. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK. Ne, děkuji. Mě už dneska dostatečně vytočila ministryně školství!

18 9. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK. Ne, děkuji. Mě už dneska dostatečně vytočila ministryně školství! TÝDENÍK 18 9. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: V Praze se ve dnech 3. 5. května 2007 uskutečnil V. sjezd ČMOS pracovníků školství. Z jeho průběhu přinášíme podrobné zpravodajství. Krátce...

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

Počty nevyřízených věcí se snižují

Počty nevyřízených věcí se snižují 9 / 2008 Zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele Síla koruny oslabuje průmysl Jak je na tom elektronizace justice Zajímavosti Národní technické knihovny Počty nevyřízených věcí se snižují

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI 12 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakce se ptá čtenářů str. 2 Informace ze zahraničí str.

Více

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz Z P R AV O D A J K Ř E S Ť A N S K É A D E M O K R A T I C K É U N I E Č E S K O S L O V E N S K É S T R A N Y L I D O V É Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná únor 2011 Z TISKOVÝCH ZPRÁV

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Ziskem nemusí být vždy jen peníze

Ziskem nemusí být vždy jen peníze Praktický průvodce světem podnikání cz 12 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 12 / ročník 9, prosinec 2008 Bedlivě sledované veřejné zakázky strana 20

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY prosinec 2007 V Rožďalovicích dne 2.ledna 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet Václav Veverka: Stát šetří, a pak zbytečně utrácí str. 18 číslo 6 l 16. 6. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Služby málem za hubičku Drobné

Více

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2013

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2013 Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2013 Rozhovor s Vladimírem Špidlou / Kvóty v podnicích, dělená rodičovská péče - Co na to sociální demokraté? / Je lepší mít armádu pracujících, nebo armádu nezaměstnaných?

Více

Ing. Roman Buryjan. Přál bych si, aby bylo méně manažerů a více leadrů. Muž, který ví, co chce

Ing. Roman Buryjan. Přál bych si, aby bylo méně manažerů a více leadrů. Muž, který ví, co chce www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce březen 2015 Osobnosti tohoto vydání: Roman Buryjan Martin Chalupský Aleš Aldo Koláček Jiří Vlček Juraj Dvořák Ing. Roman Buryjan Přál bych si, aby bylo méně manažerů

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

VIII. Občan a společnost

VIII. Občan a společnost Kap 08-2003.qxd 10.1.2003 14:54 Page 155 155 Deset let Ústavy ČR, deset let práva v České republice Jde nejen o to, jaké máme zákony, ale zejména v jakém stavu je mechanismus, který má významně pomáhat

Více

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček 3-4 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009 Ohlédnutí V minulém úvodníku jsem psal o dvou akcích, při kterých svojí účastí

Více

Rozhovor. Pavel Zedníček: Spořím si, ale rád si nechám poradit.

Rozhovor. Pavel Zedníček: Spořím si, ale rád si nechám poradit. Rozhovor Pavel Zedníček: Spořím si, ale rád si nechám poradit. Magazín klientů Modré pyramidy zdarma www.modrapyramida.cz Aplikace Finanční rádce Modré pyramidy pro ipad najdete na AppStore, pro tablety

Více

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s. magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Generálníředitel ČPP a.s. Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti BS Money Centrum Dlouhodobý servis

Více

Kalendář akcí v Horních Počernicích v únoru 2013

Kalendář akcí v Horních Počernicích v únoru 2013 6 Kalendář akcí v Horních Počernicích v únoru 2013 do 31. 3. VÝSTAVA VEČERNÍČKY NA CHVALSKÉM ZÁMKU (MAXIPES FÍK, AUTOPOHÁDKY A KRTEČEK) CHVALSKÝ ZÁMEK do 3. 3. PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ JARMILY KRÁLOVÉ CHVALSKÝ

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol.

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol. Peníze ve volném čase finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů František Šereda a kol. KECEJME Už ne o mladých bez mladých DO TOHO strukturovaný dialog mládeže Diskuze, Dialog, Demokracie I Tvůj

Více