Slovo šéfredaktora. Toto číslo připravili:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo šéfredaktora. Toto číslo připravili:"

Transkript

1

2 Slovo šéfredaktora O pět se vám hlásíme s novou dávkou článků, úvah a rozhovorů. V tomto čísle naleznete celou řadu úvah, týkajících se prezidentských voleb a amnestie, dále pak články o všemožných sportech a hrách. Přečtete si rozhovory s našimi žáky a v neposlední řadě se spolu s žáky čtvrtých ročníků podíváme na některá filozofická témata. To vše, a mnohem více v novém čísle Presíku. Za celou redakci šéfredaktor Marek Bělohoubek. Toto číslo připravili: Marek Bělohoubek 2.A Daniel Vrána 2.A šéfredaktor zástupce šéfredaktora 2

3 Dobrý den v druhém pololetí! Mgr. Zbyšek Nechanický První pololetí uběhlo, jsou za námi pololetní a těšíme se na jarní prázdniny. Výpisy vysvědčení u 1. a 2. ročníku a vysvědčení u 3. a 4. ročníku přineslo hodnocení práce za první pololetí. Jistě je co zlepšovat. Ocenění si zaslouží zejména 29 studentů, kteří prospěli s vyznamenáním. Na dodatečné zkoušky se chystá 32 žáků, kteří v nějakém předmětu za první pololetí nebyli hodnoceni. Kdyby chodili do školy častěji, nemuseli by být zkoušeni formou komisionální zkoušky, která je jistě náročná. Pochvalu si zaslouží třída 1. B, která má nejlepší docházku do školy a třída 4. B, která má nejlepší průměrný prospěch ve škole. Po 67. jsme se sešli na maturitním plese Smíchovské průmyslovky a věřím, že každý má své zážitky. Uskutečnily se čtyři termíny dnů otevřených dveří. Celkem naši školu v jejich rámci navštívilo 347 žáků základních škol. Není to špatný výsledek, lepší než minulé dva školní roky. Zda je to výsledek výborný, teprve uvidíme. Rád i touto formou děkuji studentů 4. L, 4. C a 3. L, za významnou pomoc a provázení zájemců a jejich rodičů při dnech otevřených dveří. Provázející studenti se tradičně velmi dobře zhostili role průvodců, měli velmi dobré vystupování a zájem udělat pro svoji školu něco navíc. Maturantům se přiblížila maturitní zkouška, druháci a třeťáci v IT a třeťáci v TL si začnou zajišťovat praxi. Každý má své povinnosti a ty je potřeba zodpovědně plnit. Tři třídy prvního ročníku mají za sebou lyžařský výcvikový kurz ve Špindlerově Mlýně. Zbylé dvě třídy se teprve začnou chystat do Pece pod Sněžkou. Program na únor a březen 2013: ÚNOR jarní prázdniny BŘEZEN lyžařský výcvikový kurz (Vraní chata, Pec pod Sněžkou) poznávací zájezd do Anglie 3

4 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Ředitele škol považuji za opravdové kouzelníky. Přestože každým rokem mají méně dotací, dokáží vždy nějakým zázračným způsobem chod svých škol zajistit. Výše uvedený citát je výrokem nejmenovaného představitele zřizovatele a já si myslím, že je docela výstižný. I vzhledem k číslům, která jsou níže uvedena. V tomto dokumentu rozebírám obecně i konkrétně hospodaření školy a naznačuji největší problémy, se kterými se jako ředitel musím každý rok vyrovnávat. Tento materiál je určen jak pro informaci směrem k veřejnosti (studenti, jejich rodiče, pracovníci školy), tak také směrem ke zřizovateli (Praha) a MŠMT (Ministerstvo školství). Všude tam byl poslán. Otázkou je, zda nalezne nějakou odezvu, po zkušenostech z minulých let se obávám, že nikoli. PRÁCE ŘEDITELE S ROZPOČTEM ŠKOLY O rozpočtu školy na rok 2013 se bude pochopitelně jednat. První rozpočtové jednání se většinou týká oblasti mezd a probíhá v březnu příslušného roku, druhé rozpočtové jednání se týká mezd a provozních výdajů a probíhá v říjnu příslušného roku. Jako vždy je tak konečný rozpočet nejasný po celý rok. V roce 2012 byly konečné úpravy rozpočtu schváleny Radou HMP až v listopadu Z tohoto pohledu je velmi náročné plánování výdajů, neboť se ředitel musí pohybovat v oblasti odhadů, předpokladů a vroucných přání vlastně po celý rok. PROVOZNÍ PROSTŘEDKY Níže uvádím přehled dotací zřizovatele na provoz školy. Již několik let dostává naše škola přidělené prostředky, které nejsou konečnou sumou za předchozí kalendářní rok, ale sumou, kterou měla škola navrženou v roce předešlém. Každým rokem poté nastává velmi těžké vyjednávání o navýšení rozpočtu, aby plánovaná ztráta nebyla tak vysoká. Vzhledem k tomu, že naše škola, i díky naší vlastní aktivitě, má určité zdroje na svých fondech, je vlastně trestána tím, že je nucena tyto zdroje použít na dokrytí svého provozu. Ale nepovažuji toto za nějaký zlý úmysl vůči naší škole či za její diskriminaci, podobně tomu je i na jiných školách, jak mám informace od svých kolegů. Nicméně tento stav nepovažuji za správný. V poslední době jsou školy tlačeny k tomu, aby z Investičního fondu převedly prostředky do provozu. To ale znamená, že místo obnovy vybavení školy, k čemuž je Investiční fond určen, jsou tyto prostředky používány na běžné provozní výdaje, například energie či služby. Přitom je Investiční fond tvořen odpisy a ty mají být z logiky věci využívány právě k udržování budovy a vybavení školy. 4

5 Situace, kdy jsou nízké dotace z MŠMT na ONIV a zároveň je nedostatečně financovaný i provoz, dotovaný zřizovatelem, je pro školu velmi svízelná. Přitom ceny rozhodně neklesají, naopak se náklady na energie i služby neustále zvyšují. Z toho vyplývá, že rok od roku je na tom škola hůře a hůře. Ano, nakonec nějak chod školy zajistím, ale bohužel se tak děje na úkor jejího rozvoje či alespoň potřebné obnovy jejího vybavení. Což u naší školy, zabývající se informačními technologiemi, je obzvláště palčivá otázka. Přehled dotací na provoz školy: Rok Navržená dotace Dojednaná dotace ředitelem Ztráta k 1. lednu k 31. prosinci uhrazená z fondů školy ,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč????? zatím cca 1,2 milionu Poznámka: Nedostatečná dotace v provozní kapitole byla v roce 2010 pokryta z Rezervního fondu, v roce 2011 pak převedením prostředků z Investičního fondu do provozu. V roce 2012 bylo do provozu převedeno ,- Kč z Investičního fondu a na běžné opravy a výměnu vybavení školy bylo použito dalších ,- Kč z Rezervního fondu. ONIV OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Tyto prostředky poskytuje MŠMT, pro tuto kapitolu se vžil nesprávný název dotace na učební pomůcky. Od roku 2003 se dotace začíná snižovat, každý rok se uloupne pár procent. Výsledek je nakonec ohromující, za deset let byla tato dotace snížena o 76 %!!! Pro rok 2013 plánuje MŠMT navýšení, ovšem i pokud bude přislíbených 800 milionů korun do českých škol rozděleno, nedostaneme se v žádném případě na původní částky. Pokud byla v loňském roce použita na ONIV cca 1 miliarda Kč, navýšení o 0,8 miliardy může znamenat vzrůst ONIV na necelý dvojnásobek. Jsme pochopitelně rádi za každou korunu, ale stále není nijak nahrazen velký propad dotací na ONIV za poslední roky. Chronologie snižování ONIV: studentů ,- Kč ,- Kč na studenta studentů Kč - 870,- Kč na studenta studentů ,- Kč - 291,- Kč na studenta 5

6 CELKOVÉ SNIŽOVÁNÍ DOTACÍ OD MŠMT Od roku 2006 začíná postupné snižování prostředků poskytovaných MŠMT pro školy. Nejprve byl zrušen program SIPVZ (program podpory rozvoje informačních technologií ve školách), bývalá paní ministryně Buzková škrtla při svém odchodu z funkce částku ve výši jedné miliardy korun, vydávanou na tyto účely. Pak následovalo zrušení dotací na program internet do škol, tzn. placení nejnižšího paušálu za internetové připojení (v současné době nás stojí cca ,- Kč na rok). Přitom se neustále plíživě snižovaly dotace na ONIV. O kolik méně od MŠMT má naše škola v roce 2012 oproti roku 2006: Zrušení dotace SIPVZ Ukončení placení internetu Snížení ONIV přímé - minus cca ,- Kč - minus cca ,- Kč - minus cca ,- Kč Celkové snížení proti roku minus cca ,- Kč (!!!) EVROPSKÉ PENÍZE ILUZE I VĚDOMÁ LEŽ Když se mluví o snižování dotací od MŠMT pro školy, vždy představitelé MŠMT říkají, že je toto snížení kompenzováno využíváním dotací z Evropských fondů. Bohužel toto platí pouze pro mimopražské školy. Což už zapomínají dodat a osud pražských škol je evidentně nijak netrápí. Na dotaz představitelů OŠ MHMP v minulých letech, jak bude kompenzováno toto snížení dotací MŠMT pro pražské školy, které nemohou v rámci šablon pro školy dotace z Evropských fondů čerpat, zazněla velmi jednoduchá odpověď: Pražské školy prostě mají smůlu. Bohužel tuto arogantní odpověď všichni berou a nikoho nijak nepohoršuje. Přestože v pražských školách studuje mnoho studentů ze Středočeského kraje (u nás jde o jednu třetinu), musíme si poradit bez dotací MŠMT i bez dotací pomocí šablon z fondů EU. Že jde o velkou diskriminaci pražských škol, asi není třeba dodávat. DOTACE MŠMT NA MZDY ŽONGLOVÁNÍ S ČÍSLY V tuto chvíli je naší škole přiznána částka, kterou na mzdy měla schválenu pro kalendářní rok Skutečný stav bude jasný až po prvním rozpočtovém řízení v březnu Zatím je provedeno rozdělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky, které má být prý zrušeno, ale čeká se na naplnění tohoto slibu. Platovou inventuru vyplňujeme ještě s dělením na pedagogické a nepedagogické pracovníky. Zase jeden malý zádrhel pro ředitele, který má smysluplně pracovat s dotacemi. Zatím jsou prostředky na mzdy snížené oproti roku 2011 o 2 %, což bylo v loňském roce nazýváno kouzelným slůvkem vázání dotací. Je nepochybně pravda, že vázání dotace zní lépe než snížení dotace, zvláště v médiích. 6

7 Až se právě v médiích někdo dočte, že pan ministr zajistil navýšení prostředků na platy pro rok 2013 o 1 %, bude to znamenat, že v roce 2013 bude na mzdy pouze o 1 % prostředků méně než v roce Ovšem to již v médiích asi uvedeno nebude. Pokud tedy k tomuto navýšení skutečně dojde. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2012 Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Hospodaření školy v kalendářním roce 2012 je již uzavřené a tak se dá bilancovat. Níže předkládám stručný přehled tohoto hospodaření. Začněme nejprve dotacemi, které pocházejí z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), pak se podíváme na běžné dotace od zřizovatele, tedy města Prahy, přes mimořádné dotace a granty přejdeme k využití fondů školy. Nejprve uvedu celý přehled hospodaření a poté některé kapitoly rozeberu. Výdaje školy v roce 2012 Výdaje na mzdy zaměstnanců školy Výdaje na dohody o pracovní činnosti Odvody státu zaměstnavatele za zaměstnance (zdravotní a sociální pojištění) Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) Výdaje na běžný provoz školy Mimořádná dotace na rekonstrukci datové sítě Granty do výuky od zřizovatele Čerpání grantu na stáž studentů ve Finsku Výdaje z Investičního fondu Výdaje z Rezervního fondu ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ONIV ostatní neinvestiční výdaje Tyto prostředky poskytuje MŠMT a tato kapitola je lidově označována jako prostředky na učební pomůcky. Vzhledem k její malé výši z ní byl hrazen pouze částečně nákup software a školení zaměstnanců, vše ostatní muselo být hrazeno z provozu, tedy včetně nákupu učebních pomůcek, knih, časopisů, oprav hardware a částečně i nákupu software. Provozní prostředky Tyto prostředky poskytuje zřizovatel a bohužel nestačí na běžné výdaje. Proto bylo převedeno do této kapitoly ,- Kč z Investičního fondu a dalších ,- Kč na běžné opravy a údržbu vybavení školy bylo použito z Rezervního fondu. Níže jsou uvedeny některé (největší) výdaje na provoz. Výdaje na teplo (topení) Výdaje na úklidovou firmu (úklid) Výdaje na elektrickou energii Opravy a údržba zařízení školy Telekomunikační služby včetně internetu ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 7

8 Výdaje z Investičního fondu Z investičního fondu školy byly hrazeny níže uvedené výdaje. Jde o investice do vybavení školy, na které byl se souhlasem zřizovatele (Rady HMP) využit Investiční fond školy. Ten je tvořen odpisy, které jsou do tohoto fondů odváděny z kapitoly provozních prostředků. Největším výdajem byla rekonstrukce půdních prostor, ze které vznikla třetí část Studentského klubu s názvem Studentská knihovna. Vybudování Studentské knihovny ,- Kč Výměna zařízení počítačové učebny ,- Kč Výměna zařízení počítačové učebny ,- Kč Výdaje z Rezervního fondu Rezervní fond je tvořen prostředky, které škola získá v rámci doplňkové činnosti, tedy pronájmem prostor školy či ploch na škole na reklamu, z pořádání školení a kursů. Největší výdaje z tohoto fondu jsou uvedeny níže. Šlo především o vybavení kmenových učeben, kam byl umístěn dataprojektor, promítací zařízení a připojení pro notebook pedagoga. Takto je již vybaveno 13 kmenových učeben, zbytek bude takto zařízen na začátku roku Vybavení kmenových učeben technikou ,- Kč (dataprojektor, plátno, připojení notebooku) Nákup notebooků pro pedagogy ,- Kč Kolik stojí rok studia jednoho studenta SSPŠ Je jistě zajímavé se podívat, jaké jsou výdaje na rok studia pro jednoho studenta školy. Pokud pominu různé investice a granty, a vezmu pouze výdaje na mzdy pedagogů, provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), je potřeba na jeden rok 32,5 milionů korun. Jestliže je na škole 612 studentů, je vydáno ročně na jednoho studenta ,- Kč. Ve skutečnosti se musí škola udržovat, proto jsou výdaje ještě o několik tisíc korun vyšší. Tuto částku do vzdělávání každého studenta vkládá stát respektive zřizovatel. Je hrazena z daní občanů. Jak je tedy vidět, vzdělání není rozhodně zadarmo, ale čtyřleté studium na naší škole pro jednoho studenta vyjde stát a zřizovatele asi na ,- Kč. Jinými slovy, každý jeden student na naší škole dostává na své středoškolské vzdělání dotaci téměř čtvrt milionu korun. Udělení ekologického Oskara. Ing. Eva Vacková, vyučující fyziky a chemie Unikátní otáčivý dům Bohumila Lhoty z Velkých Hamrů na Jablonecku sklízí obdiv doma i ve světě. Tato rarita získala takzvaného ekologického Oskara, tedy absolutní vítězství v celosvětové soutěži Energy Globe Award 2012, týkající se ekologických či energeticky úsporných projektů, staveb a nápadů. O absolutním vítězi rozhodla odborná porota EON Energy Globe Award ČR, jejímž čestným předsedou byl zakladatel této soutěže Ing. Wolfgang Neumann, dále pak veřejnost hlasováním na internetu a také diváci v sále finálového večera. 8

9 Projekt tohoto ekologického domu zaujímá pouze 65 metrů čtverečních a pohodlně se do něj vejde šestičlenná rodina. Dům stojí uprostřed ohromného kruhového bazénu zapuštěného do betonových základů domu. Ve spodní části stojí válec, který celým domem hýbe. Díky důmyslnému mechanizmu lze místnosti domu libovolně otáčet do jednotlivých světových stran, třeba podle toho, odkud právě svítí slunce. Navíc je možné dům ponořit až do hloubky dvou metrů pod úroveň okolního terénu a použít tedy půdu jako vynikající tepelnou izolaci, jeho obyvatelé se nemusí obávat mrazů. Do bazénu se napouští voda prohřívaná střešními solárními panely. Obsluhu zvládne každý, žádné speciální školení není třeba. Díky soutěži se do povědomí veřejnosti dostává stále více skutečnost, že pro kvalitu životního prostředí může mnoho udělat každý z nás. Jejím cílem je národní i mezinárodní zviditelnění energeticky úsporných projektů. Tyto projekty šetří energii, přírodu, využívají obnovitelné zdroje a celkově přispívají k ochraně životního prostředí. Ruským členům poroty se nesmírně líbila paralela s otáčecí chaloupkou ježibaby ze slavné pohádky Mrazík. Vypněte mobily, ať vám to pálí! Adrian Binko, 3.A Vsadím se, že každý z vás, co právě čtete tento článek, nejste bez mobilu. Každý má dneska mobil a mnoho z nás běžně používá i další zařízení, jako jsou pc tablety, elektronické čtečky, notebooky a spolu s nimi i WiFi, Bluetooth či 3G síť. Informační technologie, internet atd. nám samozřejmě umožnují mnohem lepší komunikaci, urychlují práci, usnadňují přístup k informacím. Jsou ale na druhou stranu škodlivé vůči našemu fyzickému a psychickému zdraví? Škodí bezdrátové sítě našemu zdraví? Rodiče nám říkají často Neměl bys spát s mobilem, neměl bys tolik hodin trávit u počítače..." Většinou však svůj postoj k IT neumí kloudně vysvětlit a nemají čím argumentovat. To však neznamená, že se mýlí. Existuje spojitost mezi mobilními zařízeními a naším zdravím? Nejen psychologové, ale i běžný pozorovatel a upřímný uživatel ví, že čím více zjednodušení máme, tím také máme více problémů a starostí, a s většími možnostmi činíme méně užitečného. Je v tom ale i něco víc? Vynálezce Milan Hein žije bez mobilního telefonu a mimo bezdrátových sítí a má své vědecky doložené argumenty, že to má své opodstatnění. Kdo je Milan Hein? Milan Hein byl elektronikem ve strakonické nemocnici, vývojovým pracovníkem několika českých, rakouských a amerických firem. Je autorem dvou desítek vynálezů z oblasti elektroniky. Od roku 1989 je na volné noze a vynalézá přístroje navracející zdraví. Získal dokonce cenu Nejlepší vynálezce ve zdravotnictví z roku

10 Jeden z jeho prvních vynálezů byl např. monitor, který kreslil dechovou křivku novorozeněte. Fungoval proti syndromu náhlého a nevysvětlitelného úmrtí dítěte při zástavě dechu. V poslední době se zase soustřeďuje na rezonátory proti vlivu mobilu a přístroje, které dovedou ničit infekce. Co nám nikdo neřekl Svět je složen z nejrůznějšího vlnění, z frekvencí, což spojuje současnou vědu a medicínu s naukami o čakrách a nejrůznější alternativní medicínou, která existuje již tisíce let. Milan Hein dokáže změřit biopole, čímž předčil poznatky současné fyziky, protože jeho měřidla ukazují něco, co fyzika nedokáže jasně vysvětlit. Výsledky jeho práce zatím nikdo nepopíral. Dokáže s pomocí svých přístrojů zlikvidovat infekce nebo třeba i viry, což klasická medicína nedokáže. Nejvíce podle něj škodí WiFi a GSM. Mobil je vysílačka, a pokud změříme třeba pole homeopatika, je po záření mobilu menší. Častý výsměch lidí končí v okamžiku, kdy stopa osciloskopu vliv prokáže. GSM nebo WiFi modemy kolem sebe šíří elektromagnetické záření o vysoké frekvenci, která rezonuje s biopolem člověka a rozrušuje ho. Tím dochází k poškození zdraví. Rušivé pole vychází z přístroje, jen když je funkční. Problém mobilu je ten, že se každé dvě minuty hlásí na věž. To znamená, že jeho uživatel dostává ránu za ránou. WiFi zase běží nepřetržitě. Lidé jsou v patologickém stavu každý den. S mobilem u postele pak i celou noc. Spojení pak nalezneme i s problémy neplodnosti či rakoviny prostaty. Dopad záření na zdraví Při zavádění mobilů na trh hygienici museli stanovit normy, ty však zajišťují funkčnost mobilu, ne ochranu jeho uživatelů. Mobily a podobná zařízení tu navíc nejsou příliš dlouho. Expoziční doba působení je nejméně 12 let. Mnoho lidí denně telefonujících a nosících mobilní telefon u sebe, má již dnes narušenou imunitu, mnohdy i bez možnosti obnovy imunitního systému. Je to podobné jako s cigaretami, kdy po dvaceti letech narůstá onemocnění rakovinou a stinné stránky vylézají na povrch. Zdravotní problémy spojené s mobily se projevují třeba náhlými a nevysvětlitelnými kolapsy, i když se před tím člověk cítí skvěle, nebo tupým bolením hlavy, které dnes nezná jen málokdo. Také onkologické statistiky mluví dost jasně. V současné době je například spousta problémů se štítnou žlázou. To je první rezonanční pole mobilu. Uši a mozek jsou sice blíže, ale po mechanické stránce odolávájí rezonanci více. Průkopník závažných zjištění Souvislost nalezneme i s dokumentací atomového fyzika Vladimíra Kubeše, který již před mnoha lety upozorňoval na elektromagnetická a modulovaná geostatická pole, která působí destruktivně na úrovni buněk a struktury živého organismu. Dospěl k závažným zjištěním, ukazujícím na přímý destruktivní vliv na zdraví, imunitu a vitalitu lidí vlivem EMP (elektromagnetická pole). Ve větších dávkách vedoucí samozřejmě až ke smrti. Jedná se také o působení mnoha mikrovlnných novodobých polí z mnoha mobilních a datových vysílačů, translačních stanic atd. Se svými poznatky se nebál oslovovat ve své době televizi i vládní činitele. Jeho objektivní důkazy však za dřívějších časů nesměly na veřejnost, nebo vycházely v 10

11 sestříhaných kompromitujících podobách. I dnes jsou nadále prosazovány zájmy farmaceutických, telekomunikačních a dalších společností před zájmy zdraví veřejnosti. Jak se může člověk ochránit? Rozhodně ne nějakými rušičkami, které vyzařují stejná záření. Ani se nemusíme obávat mikrovlnek nebo televizorů. Ty fungují buďto krátkodobě, nebo jsou dostatečně daleko a jejich záření neprostupují skrze nás. Základ je mít od sebe bezdrátové telefony co nejdál. Do čtyř metrů je situace kritická. Na místě je i nepoužívat doma WiFi síť nebo dlouhodobá připojení přes bluetooth. Na západě se dokonce stává zvykem na noc všechny spotřebiče vypínat, protože domy jsou prošpikované elektrickými sítěmi. Co záření ve školách? Nejhorší vliv mají zařízení na studenty základních a středních škol. Sedí ve škole denně mezi dvaceti až třiceti mobily. Pak hodiny u internetu. I jedinec bez mobilu je tedy nedobrovolně vystaven negativním vlivům. Milan Hein prováděl testy na koncentrovanost žáků, které měli aktivní mobily. Výsledky byly jasné - písemné testy, které dělali, trvaly déle a studenti nadělali více chyb než bez mobilu. Studenti ve třídách s takovým zářením mají horší schopnost zapamatování, ztrácejí intuici, vnímavost, jsou nesoustředěné a agresivní. V některých státech jsou mobily dokonce přísně zakázány. Katastrofou jsou potom učebny informatiky pod WiFi připojením. Těžko ale někdo tyto informace bude brát vážně i přes vědecké důkazy, když nám v médiích vymývají mozky každý týden jinými názory o tom, co na nás má a nemá negativní vliv, jen za ziskem sledovanosti a peněz. Buďme offline Já osobně si myslím, že do školy patří pouze elektronická zařízení pro zápis a čtení, která usnadňují práci, ale nevyzařují žádná zbytečná záření. Nechť si tedy každý položí ruku na srdce a zeptá se sám sebe, zda by mu uškodilo hodně přepnout svá zařízení do režimu offline a neškodit tak zdraví svému ani zdraví ostatních. Digitalizace školství Kristián Jejkal, 1.L Rád bych se vyjádřil k pojmu digitalizace školství. Podle mého názoru je to velmi dobrá cesta k učení, například si myslím, že na počítači si student dokáže látku i rychleji zapsat a nemusí si s sebou do školy brát velké množství sešitů a když se bude chtít na něco podívat, tak se mezi velikém množství sešitů nebude muset prohrabovat. Co se týče tabletů, tak si nemyslím, že by to bylo moc výhodné. Jen když by se na tablet připojila klávesnice, tak by to podle mého názoru bylo užitečné, protože psát na tabletu většinou není tak pohodlné a často vám ujede prst, čímž se na tabletu hodně chybuje. Nevýhoda ale nastává, když si chcete zapisovat matematiku, chemii, geometrii nebo fyziku. To už je lepší si vzít normálně tužku a sešit kvůli různým znakům. Také vidím výhodu ve školách, ve kterých jsou učebny vybavené počítači, protože si člověk nemusí brát svůj a vystačí si jen s flash diskem. Komunikace s učitelem je také výhodnější, když učitel chybí, tak se s ním můžete domluvit přes . 11

12 Interaktivní tabule jsou podle mě lepší nejen v tom, že si z hodiny žák více zapamatuje, ale probírané učivo si mnohem lépe představí. Nebo se toho o hodině probere více, než když učitel píše látku normálně na tabuli. Obrovská výhoda je taky u jazyků, kde si třída může normálně pustit mluvené slovo, kde se dá odposlouchat výslovnost. Myslím si, že čtečky jsou mnohem praktičtější, než normální knihy, protože seženete jakoukoliv knihu hned a opět si nemusíte brát a přehrabovat se ve spoustě knih. Další výhodou je zapisování známek a oznámení na internet, protože už se nemůže stát, že bych si zapomněl žákovskou knížku, nevěděl o domácím úkolu nebo o odpadlých hodinách a rodič se může podívat na známky kdykoliv. Obecně si myslím, že digitální technika ve školství je rozhodně dobrá věc ve všech směrech a myslím si, že se tato metoda učení bude v budoucnosti jen rozrůstat. Já s ní a mám jen dobré zkušenosti. MICROSOFT PROJECT Jan Beneš, 4.L Microsoft Project je nástroj pro projekt management, který je součástí kancelářského balíku Microsoft Office od společnosti Microsoft. Slouží jako podpora projektového řízení, správu úkolů, zdrojů a zjišťování aktuálního stavu projektu. Poskytuje různé výstupy - Ganttův diagram, přehled peněžních toků, kalendáře, analýzy EVA a PERT, atd. Jednoduchá a rychlá práce Intuitivní uživatelské rozhraní a plánování, připomínající práci v Excelu, zjednodušuje návrh projektu. Obsáhlé množství předdefinovaných šablon umožní vytvořit profesionální projekt a sníží tak riziko zapomenutí některých milníků. Automatické doplnění termínů Stačí zadat délku trvání jednotlivého úkolu a Project automaticky doplní, odkdy dokdy úkol potrvá, naváže na předchozí úkol a nabídne k vyplnění políčka, která potřebujete sledovat (zdroj, stav prací, rozpočet, apod.) Týmové plánování Project umožňuje zobrazit zdroje nebo účastníky projektu a k nim přiřazené úkoly v časové ose. Pokud jsou zdroje přetížené, je možno pouhým přetažením myši přiřadit úkol jinému zdroji a optimalizovat tak jejich využití. Týmová spolupráce Pomocí zobrazení BackStage může každý publikovat na server SharePoint stav prací na jeho části projektu a zároveň dostávat projektové aktualizace od vlastníka projektu. 12

13 Něco o vývoji První verze Microsoft Project byla uvedena pro operační systém DOS v roce 1984 společností, která pracovala pro Microsoft. Softwarová firma Microsoft koupila všechna práva k software v roce 1985 a vydala verzi 2. Verze 3 pro DOS byla vydána v roce Verze 4 pro DOS byla poslední verzí pro tento operační systém a na trhu se objevila roku První verze pro operační systém Windows byla vydána v roce 1990 pod názvem verze 1 pro Windows. Microsoft Project byla třetí aplikace založená na Windows. Přestože byla představována jako součást Microsoft Office, nikdy nebyla přidávána do žádné sestavy MS Office. V současné době je k dispozici ve dvou verzích, Standard a Professional. Ganttův diagram Ganttův diagram je druh pruhového diagramu pojmenovaný po H. L. Ganttovi, průmyslovém inženýrovi, který byl za první světové války průkopníkem jeho používání. Ganttův diagram se využívá pro grafické znázornění naplánování posloupnosti činností v čase. V základní podobě Ganttův diagram neobsahuje vztahy mezi činnostmi, ale moderní softwarové nástroje pro plánování projektů do něj tyto závislosti obvykle zakomponovávají. PREZIDENTSKÉ VOLBY, OHLASY, ČLÁNKY STUDENTSKÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY Petr Louda, 2.L, předseda studentské rady Jak jistě všichni víte, tak se na naší škole odehrálo druhé kolo studentských prezidentských voleb. Tentokrát tuto akci nezaštitovala organizace Člověk v tísni, takže vše bylo v roly Studentské rady naší školy, potažmo mě. Na pořádaní voleb jsem se velmi těšil, jelikož to byla moje první oficiální údálost v křesle novopečeného předsedy Studentské rady. Rád bych hned ze začátku poděkoval za výpomoc s organizací sekretariátu a vedení školy. Ti, kteří přišli volit, si jistě pamatují jak místnost vypadala, pro ostatní jsou tu fotky a popis. Vše se odehrávalo v místnosti 301 ve třetím patře hned u schodů. Měl jsem k dispozice vlajku i státní znak, vše dotvářela volební komise v černých oblecích. Jelikož již víme skutečný výsledek voleb prezidenta, můžeme srovnávat. Ve studentských volbách byla účast o dost menší než ve skutečnosti. Podle mě překvapivě malý zájem o volbu vychází z celkového názoru studentů na dnešní politiku. Jejich zájem měl být podpořen zapojením pedagogů, ale i u nich se setkáváme s mizivím výsledkem. Celá idea spočívala v tom, že kantoři touto cestou budou studenty motivovat k zájmu o dění v naší republice. Někdo může namítat, že politika do školy nepatří, ale kde jinde by se měli mladí lidé dozvědět a naučit, jak se správně orientovat v dnešní době. Volba byla zcela dobrovolná, takže mě zaráží, jaké vášně vzbudila. 13

14 Výsledky naší školní ankety se u mladých studentů velice liší od názoru národa, kde zvítězil pan Zeman. U nás na škole mohl pomyslně oslavovat kníže Schwarzenberg. Ovšem u pedagogů panoval stejný názor jako u většiny obyvatel. Můžeme se domnívat, že výsledek ovlivnilo ovládnutí sociálních sítí nebo touha studentů po po změně? Odpověd už ale nechám na vás. A těm, kteří přišli a zvolili si svého kandidáta, vřele děkuji. Protože u studentských voleb šlo hlavně o účast! STUDENTSKÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy V úterý 22. ledna 2013 se na naší škole uskutečnily Studentské prezidentské volby. Jejich organizaci zajišťovala Studentská rada pod vedením jejího nového předsedy pana Petra Loudy ze třídy 2.L. Studenti jako vždy vše perfektně připravili, pan Louda i jeho čtyři spolužáci ze třídy 2.L přišli ve společenském obleku. V rámci Studentských prezidentských voleb umožnili studenti hlasovat i pedagogům. Celkové výsledky mi předseda Studentské rady zaslal, výsledky jsou uvedeny níže. Děkuji těm pedagogům, kteří tuto studentskou aktivitu podpořili, jak svou účastí na hlasování, tak svým postojem ve třídách. Nejvíce studentů se voleb zúčastnilo ze tříd 1.D (22 studentů), 2.L (20), 1.A (19), 2.C (18), 3.C (18) a 4.L (17). Nejméně naopak ze tříd 2.B (3), 1.C (4), 3.B (6), 4.A (6) a 4.D (6). Celkové výsledky pro mě nejsou překvapivé, dle mého odpovídají realitě, jak svět kolem sebe vnímá mladá a starší generace. Pro mě osobně jsou naši studenti nadějí a jsem rád, že moje volba je shodná s většinovým názorem mých studentů. Účast na Studentských prezidentských volbách Studenti : 229 studentů - 37,4 % Pedagogové : 19 pedagogů - 38,0 % Výsledky Studentských prezidentských voleb Kandidát Miloš Zeman Kandidát Karel Schwarzenberg Studenti: 53 hlasů 23,14 % 176 hlasů 76,86 % Pedagogové: 12 hlasů 63,16 % 7 hlasů 36,84 % PREZIDENTSKÉ VOLBY BOJ LIDÍ PROTI LIDU Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Ve čtrnáctidenní kampani mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb toho bylo vyřčeno a napsáno hodně. Společnost se dle mého zbytečně polarizovala, kandidáti se zbytečně démonizovali. Bohužel se hrálo značně nefér a dle mého názoru především volební štáb okolo pana Zemana ctil nepříliš vábné heslo, že účel světí prostředky. Ale to si musí každý posoudit sám, nakolik byl kterými kroky volebních štábů a příznivců kandidátů zhnusen. Je potřeba také říci, že v naší zemi je parlamentní demokracie, tedy prezident je především osobou, která reprezentuje svou zemi, jeho pravomoci jsou velmi omezené. Na 14

15 druhé straně představuje symbol. Symbol českého národa. Z tohoto pohledu asi ani jeden z obou kandidátů nebyl ideální, ale ruku na srdce, kdo z nás je ideální občan? Na druhé straně ale také žádný z kandidátů nebyl vysloveně špatný, oba mají letité zkušenosti z politiky a za sebou mnoho vykonané práce, ve které slavili řadu úspěchů. Za sebe také mohu říci, že kdyby do druhého kola postoupil pan Zeman a pan Fischer, jak se původně očekávalo, s téměř jistotou bych v druhém kole volil pana Zemana. Je nutné respektovat, koho si český národ vybral za svého reprezentativního představitele. Prostě vítěz svým stylem, svým chováním a vystupováním, představuje obraz většiny tohoto národa. Ačkoli já jsem volil poraženého kandidáta, musím jako člověk zastávající demokratické principy vítězi poblahopřát a převahu jeho voličů vzít na vědomí. Z mnoha různých ohlasů, které jsem slyšel a četl, mě velmi zaujal příspěvek Jiřího X. Doležala v Reflexu 4/2013, který dle mého nejlépe vystihuje atmosféru prezidentských voleb a charakterizuje znepřátelené tábory okolo obou kandidátů. Je z něho použit titulek a níže z něho vybírám některé dle mého zajímavé pasáže. Je v Česku více pánů nebo kmánů? Psychologicky vzato, se kníže projevuje jako plně genitalizovaný ( psychicky dospělý ) starý moudrý muž, Zeman jako ne úplně zralý starý muž, který prakticky nepřestává ukazovat, že má penis větší než protihráč, moderátor a samozřejmě také všichni diváci. Ze sociologického hlediska jsou oba pánové ostře polarizovanými nejlepšími, nejdůstojnějšími představitelnými reprezentanty dvou tříd. Kníže té vyšší vrstvy, Zeman té nižší. Kníže za přirozenou solidaritu a zodpovědnost bohatých k chudým, Zeman za třídní nenávist. Zeman je vysoce vzdělaný, vtipný, pohotový, okázale arogantní a neomalený plebejec, jenž propadá emocím, kníže vysoce kultivovaný, vtipný, pohotový, důstojně laskavý a noblesní gentleman, který má rezervovaný nadhled i nad sebou samým. Protipóly, jenž pánové reprezentují, jsou základními, které (nejen) v české společnosti najdeme. Zeman je typus nejchytřejšího z lidu. Schwarzenberg je typus moudrý pan hospodář. Jeden druhého nemůže v žádné prezidentské debatě nikdy porazit, protože pro lid jeho voliče bude vždy přesvědčivější Zeman, zatímco pro lidi voliče knížete bude vždy přesvědčivější Schwanzenberg. Zeman se před svými nemůže shodit tím, že se hádá a je arogantní ti jeho to mají rádi. Stejně tak se nemůže Schwarzenberg před svými shodit tím, že je málo agresivní a ani trochu arogantní. Jeho voliči nekonfliktnost ocení. Takže o příštím prezidentovi nerozhodnou předvolební debaty, ale pouhá sociologická danost, zda v naší rodné zemi převládají lidi, nebo lid. Prezidentské Volby Pavel Janouš 3.C Prezidentské volby snad mají být v každém státě, ale každý stát má svoje pravidla, svoji demokracii a řád. Nevím, jak bych začal, ale asi začnu tím, jak by asi měly vypadat prezidentské volby v našem státě. Myslím si, že letos prezidentské volby nebyly nijak zvláště ovlivněny, za což jsem rád, ale vadilo mi, že byly problémy kolem pana Okamury. Ten se bohužel nedostal do těch voleb, což mě mrzí, protože to byl to právě on, koho jsem chtěl volit. 15

16 Nicméně měl jsem i dalšího favorita a to pana Franze, který se bohužel nedostal do druhé kola. S tím jsem ale počítal, jen mě mrzí to, že si lidé si neuvědomují, co je zač a odsoudí ho podle vzhledu a ne podle toho, jak rozumí problematice našeho státu. Nakonec se ukázalo, že pan Zeman a pan Schwarzenberg postoupili do druhé kolo. Nevím jak vy, ale já osobně bych volil raději Zemana než Schwarzenbegra, a to kvůli tomu, jak si z něj národ dělá legraci a hlavně kvůli panu Miroslavovi Kalouskovi, který nám moc nepomohl se státním dluhem, ba naopak ho víc zvětšil. To je můj názor, nicméně si myslím, že by byl schopen být prezidentem i pan Schwarzenberger a doufám, že svůj zdravotní stav udrží a nebude na tom špatně. Co týče pana Zemana, toho bych raději viděl jako předsedu vlády než prezidenta, K němu prostě nemám záporný ani kladný názor. Je to člověk, kterého neznám a neznám ani jeho cíle. Prezidentské volby mě měly by mít maximálně 10 kandidátů nebo i méně, podle mě je to nejvhodnější výběr. Co se týče druhé kola, měli by postoupit minimálně 3 kandidáti. Sám vidím, jak dopadl pan Fišer, který by se mohl dostat do druhého kolo. Měl slušný počet hlasů, ale nakonec byl poražen. Dle mého měl být v tom druhém kole. Každý by měl vědět, že jeden hlas má velký význam, že je to něco, že sami jednáte, že máte svůj názor, svoji volbu. Navíc já z toho měl dobrý pocit a myslím si, že i ostatní by měli mít. A měl bych menší nápad, že by se dala na škole volební kalkulačka. Sám ji jsem ji vyzkoušel a je to moc dobrá věc. I když jsem tomu nevěřil, tak mi vyšel pan Zeman. Já doufám, strašně moc doufám, že se naše politika od zvolení nového prezidenta zlepší, vůbec se mi nelíbí, v jakém je stavu, jaké máme problémy. A co je nejhorší, neumíme je vyřešit nebo nevidím žádnou snahu u politiků a to mě štve. Občas se stydím za svůj národ. Můj názor na nově zvoleného prezidenta České Republiky Václav Doubravský, 3.C Již při začátku sledování 2. kola historicky první přímé volby prezidenta jsem tušil, že něco není v pořádku. Sledoval jsem, jak se postupně sčítají všechny okresy a pan Miloš Zeman stále stoupal v počtu hlasů jeho voličů. Celý den jsem si říkal, co když vyhraje Zeman? Copak ti lidé opravdu jsou takoví, aby volili prolhaného člověka, který se před otázkami schovává za citáty jeho oblíbených autorů, člověka který uráží každého, kdo se mu namane. Člověka, který mediálně poškodil podle mě nejlepší ministryni školství Petru Buskovou, člověka, který se angažoval ve vraždě novinářky, která na něj vytahovala špínu. Dle tabulek a různých politologických 16

17 odhadů jsem sledoval, že pana Miloše Zemana chodí volit spíše starší lidé, ale proč? Vždyť oni tu byli před deseti lety, když byl pan Zeman premiérem a vědí, jak se choval, jak se nedokázal vypořádat s faktem, že ho tenkrát nezvolili prezidentem a vyhrožoval, že všechny zažaluje, protože systém je prý proti němu. Já osobně jsem byl a budu proti němu. Ve velkém jsem podporoval pana Karla Schwarzenberga, který je podle mě mnohem lepší člověk a naprosto se shoduji s postoji, které zaujímá. Dost mě naštvalo, když pan Miloš Zeman ve své prezidentské kampani urážel pana knížete. Hlavně, když se navážel do jeho ženy, stejně jako sám Václav Klaus, že není Češka, že by byla špatná první dáma, protože je z části ochrnutá. Podle mě ani jeden z nich absolutně netuší žádný z jejích činů, třeba že byla v Africe, kde pomáhala dětem do škol a i po návratu do ČR se hodně podílela na charitě, stejně jako sám pan Karel Schwarzenberg. Mám pocit, že kdyby v okruhu přátel pana Zemana nebylo tolik významných lidí z politické a podsvětní sféry, tak se do této funkce vůbec nedostal, protože nevěřím, že inteligence české populace tolik klesla. Prezidentské volby 2013 Tomáš Reiter, 2.B Jak jistě všichni víte, 25. a 26. ledna tohoto roku, bude probíhat již druhé kolo Volby prezidenta České republiky, v kterém nás již opustila většina kandidátů a do finále postoupili Ing. Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Oba jsou bezpochyby velmi silnými kandidáty, vzhledem k tomu že se oba dostali až tak daleko, nicméně otázkou zůstává, kdo bude pro Českou republiku ten nejlepší! Když se podíváme na věc ze strany médií, stala se z toho taková hra, kdo si zaplatí víc propagace, víc reklam nebo billboardů u dálnice. Podíváme-li se na věc očima studenta a zvážíme hlavně věci, které se týkají nás, věc se má tak, že podle programů jednotlivých kandidátů lze jednoduše usoudit, že Ing. Miloš Zeman má jednoznačně navrch. Například je proti zavádění školného na vysokých školách, což je myslím důležité pro nás, jakožto studenty SSPŠ. Většina z nás hodlá studovat dál na vysokých školách a školné je jedna z prioritních věcí, která by se určitě neměla přehlížet. Na tom jistě záleží budoucnost nejednoho studenta a nejen z naší školy, ale z celé České republiky. Spousta lidí hodnotí oba kandidáty, především Miloše Zemana s pohledem na jejich, nebo spíše jeho minulost, v níž je spojován s řadou afér a korupčních případů již od voleb v roce 1996 až zhruba do roku Také se mu často vytýká, že vnesl značnou míru hrubosti a arogance do politiky a za jeho působení značně stoupla míra korupce, nehledě na to, že v něm každý vidí komunistu, což je nesmírně špatně. Kníže Karel Schwarzenberg je nechvalně znám a spíše proslaven jeho věčným usínáním, ať už na veřejnosti, ve sněmovně nebo kdekoli jinde na očích spoluobčanů nebo nejlépe pří nějakém jednání, neznalostí českého jazyka a nesrozumitelného mumlání, což mnozí dávají do souvislosti s jeho věkem a zdravotním stavem. Stejně jako jeho soupeři, ani jemu se nevyhnulo nějaké to podezření z účinkování v nejedné kauze. 17

18 Já osobně zastávám názor, že minulost není podstatná, ačkoli se na ní mnohdy a podle mě až příliš negativně přihlíží a ovlivňuje nejen naše nastávající prezidentské volby, ale i spoustu jiných věcí jak v osobním životě, tak pracovním. Lidé se mění a tak není vyloučené, že jeden člověk se špatnou minulostí se mohl změnit, zatímco druhý, co má minulost absolutně neposkvrněnou, se dokáže změnit v pravý opak, stejně tak jako první. Proto si myslím, že pří rozhodování, zvláště takto důležité věci, nehraje minulost žádnou, nebo velmi malou roli. V tomto případě je zásadní a rozhodující budoucnost obou kandidátů a proto mě, jakožto studentovi, připadá mnohem příznivější a vhodnější převážně do budoucnosti program pana Miloše Zemana, na rozdíl od Karla Schwarzenberga. Volební právo má každý své, takže je čistě na něm, jak s ním naloží, jen je potřeba si pořádně rozmyslet, kdo si právě ten Váš hlas zaslouží. Prezidentské volby 2013 Martin Gorner, 4.A Tento rok poprvé v České republice probíhá volba českého prezidenta přímou volnou, tedy si prezidenta budou volit sami občané. Okolo změny volby z nepřímé (tedy volbou prezidenta parlamentem) probíhalo mnoho sporů a neshod. Mezi politickými stranami vládly různé názory na zavedení této volby. Ale nakonec 1. října 2012 změnila Ústava a přímá volba začala platit. Myslím si, že tento přechod je pro naši republiku dobrý a doufejme, že přispěje k spokojenosti lidu se svým prezidentem a jeho větší podporou. Přípravy na volbu prezidenta začaly již v říjnu, kdy možní kandidáti na prezidenta shromažďovali potřebné hlasy občanů na petici o kandidatuře na prezidenta. Povinností každého kandidáta pro možnost účasti na volbách je nasbírat nejméně podpisů na petici od občanů starších 18 let nebo získat deset doporučení od senátorů nebo dvacet doporučení od poslanců. Toto bohužel pro některé případné kandidáty dopadlo špatně a při kontrole podpisů občanů vypadl z volby na prezidenta možný kandidát Tomio Okamura a Vladimír Dlouhý. O tomto postupu si myslím, že nebyl příliš správný a férový, protože se zde jednalo pouze o chybně zapsané informace. Počítač měl ověřit pravost doporučení občanů a potvrdit je, ale nastal zde problém se čtením špatně zapsaných informací a nebyly tedy uznány. Díky tomu tedy tito dva kandidáti byli vyřazeni ještě před samotnými volbami. Přibližně před dvěma týdny (11. a 12. ledna 2013) proběhlo první kolo historicky první přímé volby prezidenta v ČR a myslím si, že proběhlo správně a férově. Moji vlastní vytypovaní kandidáti na prezidenta postoupili dále, takže z mého pohledu jsem spokojený. Druhé kolo prezidentských voleb nás čeká 25. a 26. ledna, tedy již tento víkend, a pokud v této volbě dojde k rovnosti hlasů, což se asi nestane, volil by se prezident ještě v kole třetím. Mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby probíhají různé propagace těchto dvou soků, tedy Karla Schwarzenberge, který postoupil z prvního kola z těsného druhého místa a Miloše Zeman, který postoupil z prvního místa. Probíhá spousta koncertů na podporu kandidátů a po Praze vidíme spoustu plakátu s jejich jmény. Mě osobně se líbí více propagace 18

19 Karla Schwarzenberga, tak i představa jeho osoby jako prezidenta našeho státu. Je tedy mým vlastním favoritem na vítězství prezidentských voleb v roce Volba prezidenta Marek Ostrihoň, 4.L Když prezident Václav Klaus podepsal 17. února 2012 zákon č. 71/2012 Sb., který mění článek 54 Ústavy ČR, nikdo zřejmě v té době netušil, jak velké to bude mít následky. Kdyby k této změně nedošlo, většina lidí by volbě nového prezidenta nepřikládala takovou váhu. První přímá volba prezidenta byla poslední čtyři měsíce hlavním tématem na české politické scéně, skoro by se to dalo nazvat hysterií. Titulní strany českých deníků donekonečna informovali o kandidátech, jejich úmyslech, minulosti, spolupracovnících atd. Na sociálních sítích se množily stránky a diskuze související s volbou prezidenta. Ale je tohle všechno potřeba? V České republice je zaveden parlamentní systém a pravomoci prezidenta jsou tudíž velmi omezené. Moc výkonnou ovládá z velké většiny vláda. I přesto byl o volbu z řad veřejnosti velký zájem. Celkem 28 občanů oficiálně ohlásilo svůj úmysl kandidovat na úřad prezidenta republiky. Podmínky k nominaci splnili jen někteří. Všechny žádosti byly zkontrolovány, některé zamítnuty, někdo se odvolal a bylo jí vyhověno a někomu ne. Konečný počet kandidátů, kteří splnili podmínky k nominaci, se ustálil na čísle 9. Výběr byl opravdu veliký, politici, ekonomové, statistici, umělci názorově napříč celým politickým spektrem. Tuto skutečnost vnímám velmi pozitivně, bylo z čeho vybírat. S volbou prezidenta byla spojena i velká předvolební kampaň. A zde je podle mě kámen úrazu. Volební účast byla poměrně slušná, ale kdo z voličů se doopravdy seznámil se svým kandidátem? Billboardy s hesly typu Slušnost, zodpovědnost, spravedlnost, svoboda, události na Facebooku, videa na internetu, placky, trika a já nevím co všechno. Z předvolební kampaně se stala marketingová, v jádru stejná jako na supermarkety nebo na životní pojištění. Každý den na nás útočily nové a nové předvolební průzkumy. Výsledky většiny z nich ale byly daleko od pravdy. Média nás dokonale ovládla nakonec, to je jejich hlavní motiv. První kolo s sebou přineslo několik překvapení. Neúspěchy favoritů a na druhé straně solidní umístění kandidátů, do kterých se moc nadějí vkládáno nebylo. Po vyhlášení výsledků ve volebních týmech vládla radost a spokojenost, jinde smutek a zklamání. Následovaly gratulace. Do této doby vše probíhalo ještě docela v poklidu. V druhém kole ale přišly změny. Volby se změnily v zuřivý boj. Kandidáti na sebe skrz média házeli špínu, uráželi se navzájem, lhali. Společnost se rozdělila na modré a červené. Taky jsem po prvním kole hrdě nosil na triku žlutý odznak s pětasedmdesátiletým punkáčem, byl to styl, většina mladých ho měla a kdo ne, tak jen záviděl. Ti, kdo dali nějak najevo, že to není jejich preferovaný kandidát, byli terčem urážek, divných pohledů a klepáním na čelo. To mi nepřijde jako jednání slušných a zodpovědných lidí. Po debatě s mým známým na toto téma jsem si řekl, že se ke svému právu volit zkusím postavit zodpovědněji. 19

20 Zhodnotil jsem oba kandidáty, porovnal jejich pro a proti, a zvolil, jak se říká, dle mého názoru menší zlo. Nyní, když můj článek dopisuji, je už rozhodnuto. Ještě musíme pár dní vydržet, než se lidé uklidní, přijmou výsledky a přestanou hlásit hesla typu Zeman není můj prezident, pak máme na rok a kousek od voleb pokoj. Je to prezident všech, byl zvolen v demokratických volbách, musíme se s tím smířit, ať se nám to líbí nebo ne. Spíš soustřeďme naše síly, aby se volební účast trvale přibližovala k 100%. I to totiž o něčem vypovídá V zahraničí se kolem volby prezidenta takové divadlo nedělá. Snad to můžeme přisoudit tomu, že to byla první přímá volba prezidenta, další, doufám, bude probíhat v klidnější atmosféře. ÚSKALÍ DEMOKRATICKÝCH VOLEB Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy V souvislosti s velmi vyhrocenou kampaní prvních přímých prezidentských voleb, je asi vhodné se zamyslet nad jistými úskalími demokratických voleb. Tato úskalí jsou známa od počátku tohoto systému vládnutí, již ve starém Římě se slavný César různě pitvořil před svými voliči, nebál se využívat populismu, podbízení se, politické korupce, kam patří slibování nejrůznějších výhod či přímo peněz svým voličům. Pokud chce nějaký kandidát (či strana) ve volbách uspět, musí zvolit správnou taktiku a najít vhodná témata. Případně se negativně vymezit proti soupeři, který se zrovna netěší popularitě či využít jeho slabá místa. Není až tak podstatné, co si kandidát skutečně myslí, není ani tak podstatné, jaká je realita, klíčové je, zda svou kampaní své voliče osloví. Ba právě naopak, pokud chce kandidát uspět, většinou nemůže říkat, co si myslí, ale co chce jeho volič slyšet. Každý kandidát má jistě svou vyhraněnou skupinu příznivců, rozhodující však je, jak osloví ty ostatní. Bohužel zde hraje velkou roli populismus a institut slibů, které jsou buď velmi obtížně splnitelné či splnitelné jen na úkor jiné skupiny obyvatel nebo dokonce na úkor budoucích generací. Pokud se objeví nějaký kandidát a bude slibovat, že budou rohlíky či pivo zadarmo, asi si všichni pomyslí, že je magor. Pokud však nalezne přijatelnou hranici slibů, které mohou navozovat naději na jejich splnění, osloví pravděpodobně voliče, kterým jsou tyto sliby určené. Bohužel předhánění se různých politických stran v podbízení se voličům znamená na jedné straně v Evropě vysokou životní úroveň jejích obyvatel, zároveň však také život na dluh a současné velké ekonomické problémy ve většině zemí. Mnohá volební hesla či sliby jsou od počátku pouhou úlitbou voličům, bez reálného efektu při jejich naplnění. Příkladem může být nesmírně vysoké zdanění největších boháčů ve Francii (80% příjmů odevzdají na daních), což určitě hezky zní většině daleko chudších občanů, ovšem do rozpočtu tyto daně přinesou nejvýše pár miliard, v jeho objemu zanedbatelných. Nebo možná také téměř nic, pokud toto vysoké zdanění ty nejbohatší spoluobčany vyžene do jiné země. Ale značné části voličů taková hesla a sliby velmi hezky znějí a jejich autorům přinášejí volební hlasy. 20

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

Následující otázky se týkají elektronických médií a přístrojů, jako jsou stolní počítače, přenosné počítače, elektronické diáře, chytré telefony,

Následující otázky se týkají elektronických médií a přístrojů, jako jsou stolní počítače, přenosné počítače, elektronické diáře, chytré telefony, Následující otázky se týkají elektronických médií a přístrojů, jako jsou stolní počítače, přenosné počítače, elektronické diáře, chytré telefony, dotykové tablety, mobilní telefony bez připojení k internetu,

Více

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2013 Dotazníkového šetření v listopadu 2013 se zúčastnilo 165 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2014 V listopadu 2013 již potřetí hodnotili žáci

Více

Mezinárodní studie občanské výchovy Tomáš Protivínský

Mezinárodní studie občanské výchovy Tomáš Protivínský Mezinárodní studie občanské výchovy 2009 Tomáš Protivínský ICCS 2009 Mezinárodní studie občanské výchovy = The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) Mezinárodní asociace pro hodnocení

Více

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Umělecká kritika Seminární práce esej, Úvod do uměnovědných studií USK 01 Vypracoval: Zvonek David (UČO :

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

VYSVĚDČENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013: LEPŠÍ ZNÁMKY NEŢ ZA ROK 2012 DOSTALA OD VEŘEJNOSTI

VYSVĚDČENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013: LEPŠÍ ZNÁMKY NEŢ ZA ROK 2012 DOSTALA OD VEŘEJNOSTI INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/01 VYDÁNO DNE 10.. 01 VYSVĚDČENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 01: LEPŠÍ ZNÁMKY NEŢ ZA ROK 01 DOSTALA OD VEŘEJNOSTI NAPROSTÁ VĚTŠINA HODNOCENÝCH OBLASTÍ. Změny na politické scéně,

Více

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu 1 Volby do Evropského parlamentu Výsledky Studentských voleb do EP (28. a 29. 4. 2014) Hlasy jsou sečteny. Volební místnost se opět proměnila v knihovnu a komisaři se vrátili ke svým blízkým i ke svým

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Trump kritizoval země NATO. "USA se bez aliance obejdou"

Trump kritizoval země NATO. USA se bez aliance obejdou Boj o Bílý dům Trump kritizoval země NATO. "USA se bez aliance obejdou" 03.04.2016 16:34 Spojené Like státy 0 by měly přimět Tweet své spojence v rámci NATO, aby "platili svůj odpovídající podíl" nebo

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Češi chtějí přímou volbu prezidenta, největší podporu má Švejnar, nejhůře dopadl Nečas

Češi chtějí přímou volbu prezidenta, největší podporu má Švejnar, nejhůře dopadl Nečas Češi chtějí přímou volbu prezidenta, největší podporu má Švejnar, nejhůře dopadl Nečas Přímá volba prezidenta, o níž se mezi politiky vede dlouhodobá debata, má i nadále podporu více jak dvou třetin obyvatel

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Hodnocení stavu společnosti konečně obrat k lepšímu?

Hodnocení stavu společnosti konečně obrat k lepšímu? Informace z výzkumu Trendy 1/ Hodnocení stavu společnosti konečně obrat k lepšímu? Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech

Více

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED Informace STEM ze dne 5. 3. 13 CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU I. VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED První část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje důvěru veřejnosti

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Dalajlama v ČR Udílení státních vyznamenání

Dalajlama v ČR Udílení státních vyznamenání Dalajlama v ČR Udílení státních vyznamenání 26. 10. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete?

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete? Vybranou odpověď vždy, prosím, zakroužkujte. Otevřené otázky (tedy ty, do kterých budete psát vlastní rukou) prosím, vyplňujte co nejčitelněji. Děkuji, B.K. 1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost?

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012 PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012 Sociální sítě v pojetí žáků a školní výuky Daniel Bradbury Dočekal, 10. prosince 2012 Co víme o dětech v Evropě? Děti ve věku 9 16 let tráví online v průměru 88 minut denně.

Více

ČMIS Počítačová učebna = chytrá investice a zkušenosti s jejím financováním z fondů EU

ČMIS Počítačová učebna = chytrá investice a zkušenosti s jejím financováním z fondů EU ČMIS Počítačová učebna = chytrá investice a zkušenosti s jejím financováním z fondů EU Úvod, obsah prezentace 1. Úvod 2. Kdo jsme 3. Projekt EU Peníze školám 4. Interaktivní učebna ENO Play 5. Multiuživatelská

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro David Procházka

ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro David Procházka ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro 2010 27. 8. 2010 David Procházka 2 Pozadí výzkumu Společnost Člověk v tísni, o. p. s., pořádala před parlamentními volbami

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: motivace,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Hlavní město Praha 2005-6 AKTUÁLNÍ OTÁZKY

Hlavní město Praha 2005-6 AKTUÁLNÍ OTÁZKY STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 Hlavní město Praha 2005-6 AKTUÁLNÍ OTÁZKY Závěrečná zpráva z kvantitativního výzkumu STEM pro Magistrát hl. m. Prahy Praha, červen 2006

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7 Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Jak obtížná je orientace na našich webových stránkách?.............................

Více

Analýza mediální prezentace kandidátů na prezidenta ČR v televizním zpravodajství

Analýza mediální prezentace kandidátů na prezidenta ČR v televizním zpravodajství Analýza mediální prezentace kandidátů na prezidenta ČR v televizním zpravodajství 7. listopadu 0 5. ledna 0 ANALÝZA ZPRAVODAJSTVÍ ČESKÝCH TELEVIZÍ 0/Q Analýza zpravodajství českých televizí posuzované

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Prezident Václav Havel Praha 22. prosinec 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing &

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice: "Podnikatelé na podporu Karla Schwarzenberga" Česká ekonomika

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická PRÁCE Z OBČANSKÉ NAUKY SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM NA TÉMA EKOLOGIE Třída: L. Školní rok: / VÍT SVOBODA VOJTĚCH SPÁLENSKÝ 1. Obsah práce 1. OBSAH PRÁCE... 1. PODĚKOVÁNÍ... 1

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

Hodnocení stavu společnosti je lepší než před rokem

Hodnocení stavu společnosti je lepší než před rokem INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 1/ Hodnocení stavu společnosti je lepší než před rokem Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 1 let ve dnech

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2015 VII. volební období 611/ Pozměňovací návrh poslance PaedDr. Josefa Novotného k vládnímu návrhu, kterým se mění zákon

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5)

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5) Přílohy Příloha č.1 - Dotazník Ahoj kluci a holky, prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník má šest stránek. U otázek zaškrtni vždy jen jednu variantu, pokud není uvedeno jinak. Dotazník je

Více

Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám. Srpen 2013

Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám. Srpen 2013 Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám Srpen 01 Hlavní zjištění Těsná většina (56 %) věří, že se najde potřebných 10 poslanců k rozpuštění sněmovny, výrazněji levicoví voliči a senioři. Pokud by měly

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Úvod Česká republika prošla v období mezi roky 1997 a 2005 mnoha změnami ve sféře politické i ekonomické. V

Více

NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO

NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO DOC DR. IVAN TOMEK AGENTURA MARKET RESEARCH THINK = MR. THINK HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Tři čtvrtiny obyvatel ČR mají zkušenost se spory o majetek při

Více

Faily při tvorbě e-shopů,

Faily při tvorbě e-shopů, Faily při tvorbě e-shopů, za které zaplatíte víc, než za celý e-shop Marek Čevelíček Twitter: @mcevel Nefunkční weby a e-shopy Proč existuje tolik nefunkčních webů a e-shopů? 1/ nevím, jak udělat funkční

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Autodopravci upozorňují na problém s německou minimální mzdou... 2. D1 bude pro řidiče bezpečnější... 3

Autodopravci upozorňují na problém s německou minimální mzdou... 2. D1 bude pro řidiče bezpečnější... 3 PŘEHLED ZPRÁV Autodopravci upozorňují na problém s německou minimální mzdou... 2 D1 bude pro řidiče bezpečnější... 3 Opatrně na zúžené D1, do prázdnin je zavřený sjezd na Jihlavu... 3 Dálnice SRN: od roku

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

Šéf SAZKY Aleš Hušák je zhoubou pro sportovní svazy a měl by rezignovat, míní většina Čechů

Šéf SAZKY Aleš Hušák je zhoubou pro sportovní svazy a měl by rezignovat, míní většina Čechů Šéf SAZKY Aleš Hušák je zhoubou pro sportovní svazy a měl by rezignovat, míní většina Čechů Loterijní společnost SAZKA po dobu více jak padesáti let poskytuje nejen zábavu a potěšení z menších či větších

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku?

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Asi všichni máme zkušenost s tím, že nám rodiče spořili, a když jsme se k penězům v osmnácti letech dostali, nebylo z nich skoro

Více

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Za důvěryhodného považuje bývalého premiéra Jiřího Paroubka, který po odchodu z ČSSD stanul v čele

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Češi a reklama únor partneři: ppm factum research

Češi a reklama únor partneři: ppm factum research Češi a reklama 2013 únor 2013 partneři: ppm factum research Historie a metodika Ve spolupráci s Českou marketingovou společností (ČMS), POPAI Central Europe, Brno International Business School (BIBS) a

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU

Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU Fakta o dotazníku Anonymní dotazník Vytvořen ve spolupráci se studenty PřF Řešeno prostřednictvím internetového průzkumu přes Google.com Celkem

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Žák chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Prvním prezidentem České republiky byl pan VÁCLAV HAVEL

Prvním prezidentem České republiky byl pan VÁCLAV HAVEL LIDI!!! VEZMĚTE, PROSÍM, SVŮJ J ROZUM DO HRSTI A UDĚLEJTE SI CHVILKU ČAS NA TENTO TEXT ŘÍTÍME SE TOTIŽ DO PRŮŠVIHU, KTERÝ NEMÁ V TÉTO ZEMI OBDOBY, A KTERÝ NEPŮJDE NAPRAVIT Jsem Rostislav Slabý, Brno, 51

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Co je to inflace? Každý zná tento pojem, ale pravdepodobne málokdo jej umí vysvetlit.

Co je to inflace? Každý zná tento pojem, ale pravdepodobne málokdo jej umí vysvetlit. Co je to inflace? Každý zná tento pojem, ale pravdepodobne málokdo jej umí vysvetlit. Vlády potrebují více penez a umíme si predstavit, že výber daní se bude neustále snižovat. Aby vláda získala další

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Obsah čísla Úvodník 3 Novinka statistika Souběh na středisku 4 Novinka výběr délky archivace dat 6 Kapitola z WD Mobile 7 Soutěž 9

Obsah čísla Úvodník 3 Novinka statistika Souběh na středisku 4 Novinka výběr délky archivace dat 6 Kapitola z WD Mobile 7 Soutěž 9 2/2013 ÚNOR VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka statistika Souběh na středisku 4 Novinka výběr délky archivace dat 6 Kapitola z WD Mobile 7 Soutěž 9 Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o.

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Většina Čechů považuje hromadné výpovědi lékařů za neetické

Většina Čechů považuje hromadné výpovědi lékařů za neetické Většina Čechů považuje hromadné výpovědi lékařů za neetické Zatímco v březnu loňského roku měli podle tehdejšího průzkumu společnosti SANEP mladí lékaři, kteří vyjádřili své nespokojení s platovými podmínkami,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE MATEMATICKÁ STATISTIKA SROVNÁNÍ TELEVIZNÍHO, INTERNETOVÉHO, ROZHLASOVÉHO A NOVINOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ Petr Stoklásek, Lukáš Novák 2012

Více