prosinec 2013 Martinský hody Kyjovem zněly Kyjovské atletky zlaté na Mistrovství ČR Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků > více str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prosinec 2013 Martinský hody Kyjovem zněly Kyjovské atletky zlaté na Mistrovství ČR Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků > více str."

Transkript

1 prosinec 2013 Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků > více str. 7 Kyjovem zněly Martinský hody > více str. 12 Kyjovské atletky zlaté na Mistrovství ČR > více str. 17

2 Z radnice / prosinec 2013 MILÍ KYJOVJÁCI, Informace z orgánů města Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. Milí Kyjovjáci, zdravím Vás v tento adventní čas a přeji jen vše dobré. Čekají nás nejsrdečnější svátky v roce, ale připomíná nám tuto událost zatím pouze výzdoba v obchodech. Ne, že bych chtěl přivolávat nějaké chumelenice, ale více pohody, klidu a předvánoční atmosféry bychom si zasloužili všichni. Pracovníci městského úřadu či organizací města se tak pokusí zpříjemnit tyto dny do vytoužených Vánoc některými aktivitami. Rozhodně napilno mají Technické služby města Kyjova, organizace, která vznikla na jaře tohoto roku odloučením od složek úřadu. Její roční rozpočet dosahuje výše 18 miliónů korun a v péči mají veškeré aktivity s komunálními službami spojené. Od oprav chodníků, přes údržbu zeleně, správu pohřebišť až po veřejné osvětlení. Teď finišují s vánoční výzdobou a připravují plnění zimní údržby. Mohla by probíhat zas o něco svižněji a efektivněji, neboť se podařilo právě technickým službám opravit zase o pár kilometrů chodníků víc, konkrétně ulice Květná, Boženy Němcové, Urbanova a Tyršova za částku 1,2 miliónu Kč. Neopravovali se však pouze chodníky, nový kabát dostaly školky Nádražní nebo U Vodojemu v celkových nákladech 13,5 mil. Kč, z toho státní dotace činila 9,9 mil. Kč. Nejvíce však prokoukla budova domu kultury. Hlavně tím, že je nejvíce na očích. I zde byla akce podpořena dotací státu ve výši 4,7 mil. Kč. Slavnostní akci u příležitosti 40 let Kulturního domu v Kyjově pořádáme v neděli Nebude chybět zpívání u vánočního stromu ani tradiční guláš party. Milí čtenáři, prožívejte nadcházející chvíle s dobrou náladou, ve zdraví a s těmi, kteří Vaši náklonnost dovedou opětovat. František Lukl Informace ze 103. schůze Rady města Kyjova konané dne 14. října 2013 Rada města schválila: dodavatele úvěru veřejné zakázky malého rozsahu Poskytnutí investičního úvěru na financování akce Rekonstrukce smuteční síně Kyjov Komerční banku, a.s. Formou doporučených dopisů dne byli vyzvání dodavatelé: Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., ČSOB, a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s., GE Money Bank a BB Centrum. Téhož dne byla výzva k podání nabídek zveřejněna také elektronicky na veřejném profilu zadavatele. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena. Byly předloženy tři nabídky, nejvýhodnější byla právě nabídka Komerční banky, a. s.; uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje ve formě dotace na pořízení dýchací techniky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Kyjova ve výši Kč; podání 2 žádostí o dotaci na projekty Kultura a tradice neznají hranice a Kam u sousedů z Programu přeshraniční spolupráce SR ČR Maximální výše dotace u obou projektů je stanovena na 90 % uznatelných výdajů projektu. Rada města souhlasila: s uzavřením smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na provedení zakázky Úprava prostranství kolem pomníku padlým v parčíku u kaple sv. Josefa, Kyjov s firmou Zednictví Žižlavský s.r.o., za nabídkovou cenu ,30 Kč vč. 21% DPH. Jedná se o provedení zpevnění ploch - mlatového chodníku, terénních úprav a výstavbu posezení kolem nově osazovaného památníku. Na tuto akci je přislíbena dotace ve výši 80% z celkových nákladů na projekt památníku, tzn. 335 tis. Kč rozpočtovaných v žádosti o dotaci. Skutečné náklady města Kyjov budou proto na tuto část projektu ve výši 20 % z ,30 Kč. Na zakázku bylo provedeno poptávkové řízení k podání nabídek bylo obesláno pět firem, nabídku podali dva uchazeči. Nejnižší nabídku podala již zmiňovaná firma. Informace ze 104. schůze Rady města Kyjova konané dne 21. října 2013 Tato rada se zabývala také přípravou zastupitelstva města. Rada města rozhodla: o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, na základě které obdrží město Kyjov dotaci ve výši ,40 Kč z prostředků strukturálního fondu ERDF. Tato smlouva se váže k projektu Rekonstrukce tělocvičny ZŠ J. A. Komenského. Informace z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kyjova konaného dne 4. listopadu 2013 Zastupitelstvo města rozhodlo: o prodeji areálu tenisových kurtů v k. ú Boršov u Kyjova, tj. pozemků a budovy bez čp/če stavby technického vybavení, tělesa antukových tenisových kurtů na pozemku a všech vedlejších staveb, oplocení, venkovních úprav a movitého vybavení, které se na výše uvedených pozemcích nacházejí, za celkovou kupní cenu Kč. Celková kupní cena bude zvýšena o veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí. Zastupitelstvo města schválilo: uzavření smlouvy o přijetí municipálního úvěru ve výši Kč výhradně k účelu Rekonstrukce smuteční síně Kyjov s Komerční bankou, a.s. Splatnost úvěru je datována k Zajištění úvěru je kryto blankosměnkou; realizaci projektu Revitalizace sídliště Lidická, Kyjov, realizaci projektu Revitalizace sídliště Kollárova - Jurovského, Kyjov, dofinancování projektu Regenerace panelového sídliště Lidická a Regenerace panelového sídliště Kollárova - Jurovského, realizovaného v rámci programu Podpora bydlení podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2014 ve výši minimálně 30 % rozpočtových nákladů. Projekt RPS Lidická a RPS Kollárova - Jurovského řeší obnovu veřejného prostranství sídliště (tzn. opravu komunikací a chodníků, opravu stávajících a výstavbu nových parkovacích míst, revitalizaci veřejného osvětlení, úpravu zeleně a doplnění území novým mobiliářem). Dotační program Podpora bydlení podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2014, spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj, umožňuje čerpání dotace na jednu regeneraci panelového sídliště ve výši max. 4 mil. Kč, maximálně 70 % celkových nákladů a v rámci jednoho města lze podpořit maximálně dva projekty (dvě lokality). V případě schválení podané žádosti by fyzická realizace proběhla do konce r Na zastupitelstvu bylo také probíráno téma kyjovského fotbalu. Po široké a horlivé diskusi se zastupitelé shodli na termínu pracovního jednání zastupitelstva, které řešilo pouze kyjovský fotbal, vyúčtování dotací a působení MSK Kyjov. Více informací strana 2

3 / prosinec 2013 Z radnice Informační centrum je nejlepší v kraji Informační centrum 2013, takto se nazývá soutěž turistických informačních center. V pátém ročníku soutěžilo více než šest set informačních center z celé České republiky. V prvním kole lidé v každém kraji hlasovali pro své nejoblíbenější infocentrum na webových stránkách Poté byla první tři informační centra s největším počtem hlasů v každém kraji podrobena utajené kontrole. Ty hodnotily kvalitu obsluhy návštěvníků a další poskytované služby. Tato soutěž byla slavnostně vyhlášena dne 17. října při společenském večeru členského fóra A.T.I.C. ČR (Asociace turistických informačních center) v Táboře na Housově mlýně. Ocenění za Kyjov převzali místostarosta Města Kyjova Antonín Kuchař a referentka IC Lucie Tomanová. (red) Radnice vybrala nejhezčí fotky z VÁŠÍ dovolené Napříč celou planetou - kyjovští obyvatelé se zkrátka nebojí vypravit do různých koutů světa. Kdo své dobrodružné kroky dokumentoval, měl jedinečnou příležitost zaslat do soutěže, vyhlášené kyjovskou radnicí, vybranou fotografii z dovolené. Ty nejzajímavější vybrala komise a ocenila jejich autory. Za umělecký dojem byl tentokrát oceněn Martin Polášek. Příjemné bylo i ohlédnutí za momenty, kdy jednotlivé soutěžní obrázky vznikaly. Výherci při slavnostním oceňování popisovali okolnosti jejich pořízení. Alena Dostálová uspěla se snímkem z Luhačovic, Lukáš Bělic s fotografií pořízenou na slovenském letišti Lučenec. Třetí oceněnou byla Pavlína Hromková s momentkou ze sloního sirotčince na SríLance. foto archiv výherci foto archiv MěU A jak to vidí facebook? To se mi líbí Přidat komentář Sdílet Chtěl jsem se zeptat, jak to vypadá s výstavbou cyklostezky Kyjov-Bohuslavice a s autobusovou zastávkou v ulici Luční? Město Kyjov - Cyklostezka Kyjov Bohuslavice je stavebně povolena a v současné době probíhá jednání o poskytnutí dotace se Státním fondem dopravní infrastruktury. Předpoklad realizace investiční akce je rok Co se týká autobusové zastávky na ulici Luční, stavba je projekčně připravena, výstavba bohužel naráží na nevypořádané vlastnické vztahy k pozemkům dotčeným stavbou. V tomto případě nelze s realizací této investice v příštím roce počítat. Mám dotaz ohledně rekonstrukce smuteční síně. Právě jsem se dozvěděl, že rekonstrukce vyjde na 30 milionů korun. Jako studenta stavební školy mě tato částka docela zarazila. Myslíte slovem rekonstrukce totální srovnání se zemí a výstavbu nové, minimálně čtyřpatrové smutečky? Nebo se budou zateplovat podlahy a stěny tisícikorunami po vzoru doktora Ratha? Doufám, že někdo udělal chybu v desetinné čárce. Za jakoukoliv odpověď, nejlépe odkaz s podrobným rozpočtem, děkuji. Město Kyjov - Na rekonstrukci smuteční síně byla vypracována projektová dokumentace autorizovaným projektantem s předpokládanou investiční částkou Kč bez DPH. Dne byla realizace této investiční akce jednoznačně schválena Zastupitelstvem města Kyjova. Na výběr dodavatele bylo vypsáno otevřené veřejné výběrové řízení (zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele, mohl se zúčastnit neomezený okruh firem), kde výsledná vysoutěžená částka na rekonstrukci činí Kč bez DPH, tzn. je o 3,7 mil. Kč bez DPH nižší než cena předpokládaná. Veškeré podklady výběrového řízení včetně zprávy o výsledku jsou již několik měsíců (včetně smlouvy o dílo, jejíž přílohou je položkový rozpočet) k dispozici na veřejném profilu zadavatele města Kyjov. Projekt řeší kompletní přestavbu objektu, při níž dojde k novým dostavbám a změnám vnitřních dispozic vč. nového rozsáhlého přestřešení okolí a předstupu do objektu, rekonstrukci napojení na veřejnou infrastrukturu (přípojka vody, kanalizace, venkovní osvětlení), výstavbu nového tepelného čerpadla, okolní zpevněné plochy a veřejnou zeleň, nové kanceláře vč. zázemí a chladicích boxů, přístavbu sociálního zařízení pro veřejnost, zbudování prostoru pro důstojné rozloučení rodinných příslušníků před započetím obřadu. Budova, jejíž stáří je 35 let, doposud neprodělala žádné rozsáhlejší opravy a je na hranici nejen technického stavu, ale i morálního opotřebení a zastaralosti, o nutnosti nově řešit vnitřní dispozice a bezbariérovost celého objektu nemluvě. Při kompletní demolici stavby a její nové výstavbě by vznikly další náklady ve výši cca 4 mil. za demolice + cca 7 mil. za hrubou stavbu nového skeletu. strana 3

4 Z Vašeho města / prosinec 2013 Jakub Ohryzek učí, jak třídit bioodpad Třídění bioopadu je pro obyvatele Kyjova stále ještě novou záležitostí. Ne všichni ji mají zažitou. O osvětu v této oblasti se pokouší sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu. Soustředilo se na děti. Pomáhá v tom Jakub Ohryzek. Jde o hlavní postavu pohádky. Ve školách ji vypráví Hana Horňáková z Kyjovského Slovácka v pohybu spolu s jejím autorem Petrem Moudrým. Je to úplně jiné než pohádky, které hrávám, protože se tam jako postavy vyskytují odpadky. Ale vymyslet to nebyl takový problém. Prošel jsem si pár popelnic, poptal se na nějaké podrobnosti a pohádka byla na světě, říká Petr Moudrý. Jakub Ohryzek se touží dostat zpět na zahrádku ke stromu, ze kterého spadl. Omylem se ocitne v kontejneru na plasty. Dostat se do správné popelnice mu pomáhají ostatní odpadky. Boršovské hrušky Ještě v době mého dospívání, tzn. v padesátých letech minulého století, stávala v Boršově téměř před každým domem, Zlámalovým a Křižánkovým počínaje a Zlochovým konče, alespoň jedna hruška. Správně hrušeň. Pokud byly dvě, ta první byla většinou košatější letní a ta druhá vysoká pozdní. Z té letní koncem prázdnin padaly hrušky obsypané vosami jako hrušky a rozpleskávaly se na cestě. Ty druhé měly plody tvrdé (baby) a čekaly, až se přistaví ke kmeni vysoký žebřík a pěkně jedna po druhé budou otrhány a odloženy do nářitníku. Pro citlivější čtenáře vysvětluji, že to bylo označení jedné z funkcí čtvercové plachty z tuhého plátna, opatřené na každém konci silným popruhem. V tomto případě se plachta přehodila na záda, v předu pod krkem se uvázaly dva popruhy, v pase na břichu velmi pevně spodní dva konce. Na zádech vznikla kapsa, do níž se dávalo otrhané ovoce, aby obě ruce zůstaly volné. Až mnohem později se začaly používat košíky, které se na háčku zavěšovaly na větvích. Protože zavařování ovoce se rozšířilo až Výukový program ale zahrnuje více než jen pohádku. Má několik variant. Dvojice navštěvuje totiž jak školky, tak i oba stupně základních škol. Sedmáky či osmáky pochopitelně čeká méně hraní a více výuky. Cílem všeho je to, aby děti svým zájmem a znalostmi přitlačily své rodiče k poctivému třídění odpadu. Ve finále školáci dokonce dostávají pro své rodiče úkoly a doma jim mohou jejich znalosti oznámkovat. Měli jsme poměrně nízké ambice. Chtěli jsme proškolit zhruba tisíc dětí. Už je jich více než dva a půl tisíce. K naší velké radosti se přihlásilo téměř čtyřicet škol a školek, informuje Hana Horňáková z Kyjovského Slovácka v pohybu. Na tvorbě programu se podílelo velké množství lidí. Od výtvarníka přes ekology až po vědkyni z výzkumného ústavu pro změny klimatu. (zs) v pozdějších letech, ty pozdní hrušky dozrávaly rozložené na obilí nebo na slámě na hůrách (půdách) až do Vánoc. Jiná podoba udržování ovoce přes zimu bylo sušení. Kdo měl doma stařenku nebo starší tetičku, měl výhodu v tom, že tyto velice užitečné osoby hrušky, ale i třešně, jablka a švestky rozkrajovaly a velice pečlivě sušily na plechu v troubě. Usušené ovoce suchárky se pak v zimě žužlalo jako žvýkačky, nebo se svařovalo okořeněné skořicí. Kolem Mikuláše začaly na kraji ploten kuchyňských kamen postávat hrnce, v nichž bylo uvařené právě toto usušené ovoce. Neservírovalo se, kdo šel kolem a měl chuť, nabral si z obsahu hrnce žufánkem, který visel na tyči u plotny, a rovnou do pusy. A to byla tehdejší vitamínová bomba! Byla to dobrota, která, jak říkával Kája Mařík, spadla rovnou do ledvin. Během času hrušně před domy zmizely. Buď uschly, nebo ustoupily úpravě komunikací. Sem tam ještě nějaká stojí, ale už o ně není velký zájem. Časy se mění, co bylo, není. Antonie Vašíčková Fond schválil peníze na 37 projektů Kyjovska Ivo Pojezný poslancem Parlamentu ČR Předčasné parlamentní volby naplno prožívali také obyvatelé na Hodonínsku. Stejně jako v rámci celorepublikových výsledků, i tady zvítězila ČSSD. Volební účast 64,83 % v Kyjově a 6102 odevzdaných platných hlasů nakonec celkovým pořadím zamíchaly tak, že se ve městě nejlépe umístila ČSSD s 1279 hlasy, Komunistická strana Čech a Moravy získala 911 hlasů, ANO 783. V rámci Jihomoravského kraje ovládla pozice ČSSD před hnutím ANO a komunisty. Jejich kandidátem byl mimo jiné Ivo Pojezný z Kyjova, který se stává jedním z dvou poslanců zvolených do Parlamentu ČR z okresu. Druhým je starosta Ratíškovic Josef Uhlík, který kandidoval za KDU-ČSL. První voličkou na kyjovské radnici byla Ester Wernerová, studentka VOŠ soc-pedagogické Kroměříž. Více informací Téměř čtyři desítky nových projektů se podaří uskutečnit v příštím roce na území Kyjovského Slovácka za podpory evropských prostředků. Půjde o opravy, ale také o nápady, které zdůrazní výjimečnost tohoto regionu. Státní zemědělský intervenční fond schválil 37 projektů sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu. V regionu tak v příštím roce budou prostředky na podporu aktivit, které v této oblasti poptávají místní obyvatelé. Žadatele nejprve čeká spousta administrativních nezbytností, teprve pak bude možné začít nápady realizovat. Řada z nich jsou zkušení žadatelé, už ví jak na to, nicméně jsme připraveni jim ve všem pomáhat, poznamenala manažerka sdružení Anna Čarková. V regionu vyrostou nové technologie, opravovat se budou kulturní zařízení, kapličky, kostely, ale také sportovní vybavení. Řada nápadů, s nimiž žadatelé přišli, přinese do regionu i novinky. Podpoříme výstavní prostory pro pořádání plenéru nebo kyjovskou včelařskou stezku včelařů, kteří chtějí přiblížit svoji práci a ukázat dětem a návštěvníkům regionu, jak se o včeličky staráme. Pak bych možná zmínila projekt pro záchranu motýlího ráje, ten je moc zajímavý, dodala manažerka. Na podzim současně vrcholí příprava strategie pro další období. Lidé, kteří se zajímají o tento region, se budou setkávat a diskutovat o prioritách, aby následně bylo možné opět podpořit nápady, jaké Kyjovské Slovácko a lidé v něm žijící považují za důležité. strana 4

5 / prosinec 2013 Kyjov a okolí Běh s trikolorou připomněl svátek Nejen pokládáním věnců lze připomínat významné státní svátky. Děti v Kyjově si tradičně výročí vzniku samostatného Československa připomínají sportovním zápolením - štafetovým během. Běhají zvlášť chlapci a dívky každého ročníku prvního stupně. Všichni účastníci mají připnutou trikoloru. Svátek si připomínají nejen běžci, ale celé třídy. V parku se i tentokrát uskutečnilo zápolení v neskutečné atmosféře. Reprezentanti tříd ze sebe vydávali vše a spolužáci povzbuzovali tak, že i v jejich podání šlo mnohdy o sportovní výkony. Tradice vznikla v roce Do té doby v Kyjově svátek slavili pietou jen dospělí. Děti pochopitelně pokládání věnců nebaví. Proto právě vznikl nápad připravit akci, která jim pohybem na čerstvém vzduchu bude bližší. Volba místa konání navíc padla záměrně na městský park, aby se běh odlišil od ostatních sportovních aktivit, které se konají hlavně na stadionu. Jsem moc ráda, že zůstalo to, že mají všichni účastníci trikoloru. Projevuje se v tom ten symbol státnosti, řekla bývalá ředitelka školy, zakladatelka akce Hana Mikesková, která se i letos přišla podívat. Nejvíce vítězství v parku brala v tomto ročníku Základní škola J. A. Komenského, která je po sloučení se Základní školou Újezd tak velká, že do každého běhu postavila dva týmy. A sestavy vyhrály ze šesti běhů pět. Pouze v kategorii dívek třetího ročníku vyhrála štafeta Základní školy Dr. Joklíka. Některých běhů se zúčastnila i Základní škola Strážovice. (zs) Kyjovský škrpál prověřil psy z celé republiky Pejskaři z celé republiky se potkali na cvičišti Základní kynologické organizace v Kyjově Boršově. Vedle kousání s figuranty Jaroslavem Josefíkem a Václavem Kunclem byl připraven při akci nazvané Kyjovský škrpál i oficiální závod pro třicet závodících psů různých plemen z celé republiky. Náš závod jsme pojali tak, že jsme obsadili šest kategorií. Dopoledne byla poslušnost, potom divácky vyhledávaná část, což je obrana uvedla ředitelka závodu Bohuslava Šibalová. Závod Kyjovský škrpál začal přejímkou pejsků, kontrolou očkovacích průkazů a teprve poté přišlo na řadu posuzování poslušnosti i obrany. Každý pes přitom správně musí zvládat přivolání, aport, povely sedni, lehni, chůzi na vodítku nebo dlouhodobé odložení. foto Adriana Babicová Sdružení zmapovalo muzea v okolí Kyjova Kyjovské Slovácko v pohybu se pustilo do mapování venkovských muzeí. Mnohé může překvapit skutečnost, že na území jejich působnosti jich objevilo bezmála dvě desítky, jedno zajímavější než druhé. Šlo o projekt Podejme si ruce, který vznikl ve spolupráci s dalšími dvěma místními akčními skupinami. Mapováním muzeí celý projekt nekončí. Jsou například semináře pro provozovatele, ještě letos vyjde kalendář Tomáše Kubáka s obrázky pořízených v jednotlivých historických zastávkách regionu, pro každé muzeum byla i vydána pracovní publikace osloví zejména rodiny s dětmi. Ta muzea jsou velmi různorodá a chtěli jsme tím posílit identitu místních lidí, obyvatel a upoutat pozornost škol právě na kulturní dědictví a napomoci také tomu, aby se naši žáci, děti a mládež něco dověděli o naší historii a měli možnost se s ní setkat právě prostřednictvím tohoto projektu, objasnila záměry Kyjovského Slovácka v pohybu manažerka Anna Čarková. Arcibiskup vysvětil kapli v Bukovanech Slovácký region navštívil arcibiskup Jan Graubner. Jeho cílem byly Bukovany u Kyjova. Právě tam vyrostla nová kaple. Její vysvěcení přijely podpořit stovky lidí z regionu. Moderní kaple v Bukovanech, která vyrostla za pouhý jeden rok, má už ve svém začátku téměř pohádkový příběh. Když bylo Josefu Kouřilovi dvanáct let, zemřela mu babička. Rozhodl se, že musí něco udělat na její památku. Po více než čtyřiceti letech skutečně udělal. Nechal na vlastní náklady postavit v Bukovanech kapli, kterou vysvětil arcibiskup Jan Graubner. Já mám takový svůj cíl a ten se zdá reálný, že tu budeme pořádat i koncerty vhodné k této stavbě. Už před Vánoci a mezi svátky by tu měly být první, uvedl investor stavby. Běžně bude kaple sloužit pro církevní obřady, svatby a využívat ji budou moci farníci nejen z Bukovan, ale i širokého okolí. Provoz financuje církev. Bukovanské sdružení, které stojí za realizací stavby, se bude starat o případné opravy. Jak se kdysi mlelo v Art mlýně... Bohuslavický Art mlýn je zdrojem inspirace nejenom pro umělce, ale také pro studenty Mendelovy univerzity. V rámci semináře začali pracovat na maketě mlýnských technologií. Měla by se stát součástí připravované expozice. Jsou to studenti dřevařského inženýrství dřevostaveb. Zabývají se vodními mlýny, větrnými mlýny, pilami, rumpály. Seznamují se s různými technickými památkami založenými na dřevě, uvedla vysokoškolská asistentka Veronika Hunková. Kdo by u technického objektu čekal tradiční mlýnské kolo, bude asi zklamaný. Úkol pro studenty je jasný, přiblížit laikům, jak se vlastně v tomto historickém objektu kdysi mlela mouka a jak vůbec zdejší technologie fungovaly či jak byly stroje poháněny. Model mlýna bude kompletní v rámci prvního čtvrtletí příštího roku. Poté bude převezen do Bohuslavic. Veřejnost se s ním bude moci seznámit v rámci chystané expozice. Majitelé mlýna totiž chtějí v budoucnu zpřístupnit i další prostory objektu. strana 5

6 Z Vašeho města / prosinec 2013 Za profesorkou Zorou Cichrovou Svačinovou ( ) Muzeum ve stavědle má kompletní expozici Dne 6. listopadu tohoto roku zemřela ve svých 91 letech profesorka Klvaňova gymnázia a vzdělavatelka kyjovského Sokola, sestra Zora Cichrová Svačinová. Narodila se v rodině kyjovského lékárníka Otakara Svačiny ( ), který patřil mezi významné kyjovské osobnosti. Vyrůstala v intelektuálním prostředí a s dobrou cizojazyčnou výbavou maturovala s vyznamenáním v roce 1941 v době, kdy už tři roky byly vysoké školy nacisty uzavřeny a také činnost Sokola zakázána. V roce 1942 byl ve Svatobořicích u Kyjova zřízen nacisty internační tábor pro rodinné příslušníky účastníků československého zahraničního odboje. Vězni měli nacistům sloužit jako rukojmí. Byl mezi nimi i přítel rodiny sochař Otakar Španiel, kterému se podařilo díky českým četníkům Svačinovu rodinu několikrát navštívit. Zora s rodinou organizovala potravinové balíčky pro internované vězně. Po válce se Zora Svačinová účastnila znovuobnovení Sokola, dostudovala Filozofickou fakultu univerzity Karlovy s aprobací pro němčinu, angličtinu a zeměpis. Po letech praxe na základní škole v Šardicích přešla na gymnázium, kde učila 17 let v letech Ve 46 letech se provdala ze Josefa Cichru ( ) z Boršova ze selské rodiny, kde byli všichni členy sokolské jednoty. Jožka spolupracoval za války s odbojovou skupinou Carbon-Bohuslavice a účastnil se i úspěšného shozu zbraní. V 50. letech byla Cichrova boršovská rodina postižena komunistickým režimem za poskytnutí pomoci kopečkáři Štěpánu Gavendovi, který uprchl z Leopoldova. Jožka byl odsouzen na 25 let (hrozil mu trest smrti), jeho sestra na 18 let a otec, který ve skutečnosti o ničem nevěděl, na 15 let tedy 58 let pro rodinu. Jožka si odseděl 12 let, jeho sestra 10 a půl, ale z kriminálu si odnesl i podlomené zdraví. Zora Cichrová v letech vážně onemocněla a v roce 1971 dostala částečný invalidní důchod. Z gymnázia odešla a na část úvazku učila na zemědělské škole. Rok 1989 přinesl oběma novou naději. Sedmdesátiletý nezmar Jožka si opatřil koně a začal soukromě hospodařit, profesorka Zora se v roce 1990 vrátila aspoň na půl roku do gymnázia a oba se ze všech sil zúčastnili obnovy Sokola. Zora jako vzdělavatelka, která svými články připomínala bohaté tradice kyjovské jednoty. Jožka byl krátkou dobou i starostou Sokola, než mu zdravotní stav zabránil věnovat se této funkci naplno. Oba patřili k těm starým Sokolům, kterým se dostalo čestného označení věrná garda. Bojovali se sebou, s chorobami a neúprosným časem, aby navázali na dílo předků, přerušené na dvě generace. Když zemřel v roce 2007 Jožka, odešla Zora do Domova důchodců. Prožila život, který byl obrazem krutosti 20. století. Je dobré, když mladým tyto osudy připomínáme, aby se už nikdy neopakovaly. Místo epilogu připomeňme si slova zakladatele Sokola Dr. Miroslav Tyrše z roku 1878: Za žádných okolností není slušnost se vzdáti, ustupovati před předsudkem nerozumným a zpozdilým, povždy to stojí za to, setrvati co zárodek budoucnosti lepší a utěšenější. Jiří Dunděra Po první výstavě, kterou jsme si v loňském roce připomněli v částečně zpřístupněné železniční expozici výročí 125 let příjezdu prvního vlaku z Brna do Kyjova, následovala letos výstava Železnice na Kyjovsku, která se uskutečnila o hodovém víkendu již v kompletně přístupné budově stavědla. Během dvou příjemných dní si tam cestu našla víc než stovka návštěvníků všech věkových kategorií. Velmi nadčasovým zážitkem byla návštěva Zdeňka Mezíka, dnes skoro devadesátiletého, který je na jednom vystavovaném a hlavně vzácném snímku bývalého kyjovského lokálkového nádraží z léta 1930 vyfotografován jako malý školák sedící na parní lokomotivě řady V současné době je expozice rozdělena na dvě části. První z nich je zaměřena na lokální tratě Kyjov Mutěnice, Čejč Ždánice, Nemotice Koryčany, Bzenec Moravský Písek a vlečku z Vlkoše do cukrovaru v Kelčanech se spoustou dobových fotografií, map a provozní dokumentace. Druhá část je zaměřena na samotnou stanici Kyjov, část Vlárské dráhy, která prochází našim regionem a naleznete tam také informace o přeložce trati Vlkoš, Chorinského úzkokolejce z cukrovaru ve Bzenci kolonii do Veselí nad Moravou a dále do Tasova a další zajímavosti. Případní zájemci o prohlídku se mohou informovat na webových stránkách nebo přímo na dveřích expozice v Komenského ulici v Kyjově. Milan Řihánek foto archiv autor Narození: Gabriela Grmolcová Jan Hrdina Daniel Rýzner Úmrtí: Josef Aust Klaudie Indruchová Jubilanti Marie Gasnárková 101 let Antonie Selucká 99 let Ludmila Zavadilová 94 let Stanislav Drápal 93 let Vlasta Hlavicová 85 let Zdenka Kunzová 85 let Emil Mendl 85 let Miroslav Fojt 80 let Františka Šnajdrová 80 let Eduard Kamera 80 let Jindřich Bilíček 80 let Jiří Dunděra 80 let František Fric 80 let Josef Hanák 80 let Stanislava Sedlářová 80 let Ludmila Hochmanová 80 let Josef Linner 75 let Růžena Glöcklová 75 let Marie Kouřilová 75 let Marie Polešovská 75 let Poděkování Děkuji paní učitelce Zdeňce Kolaříkové a bývalým žákům třídy 8.A ZŠ J. A. Komenského (rok ukončení šk. docházky 1983), že si při svém setkání po 30 letech také vzpomněli na svého spolužáka, našeho syna Pavla Novotného. Děkuji, že nezapomínají na dobrého kamaráda. Marie Novotná, maminka Sociálně-psychiatrické centrum Fénix děkuje firmám a sdružením Dacom Pharma, Lékárna Slávia, Čajovna Galerie, Tech-Trade, Garija Trade, Festa servis, Valosun, Autopark Kyjov, MSO servis a řadě jednotlivců za jejich laskavou podporu. Celý seznam naleznete na strana 6

7 / prosinec 2013 Sociální oblast Přístavba Centra služeb pro seniory v Kyjově je kompletně připravena Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků Nová část objektu pro seniory v Kyjově je kompletně dokončena. Možnost k prohlídce dostala už i veřejnost při dnu otevřených dveří. Když se podíváte do pokojů, postele jsou povlečené, v každém patře vládne jiná barva, aby to pasovalo k tomu barevnému ladění našich jednotlivých podlaží, řekl ředitel Centra služeb pro seniory Kyjov Jan Letocha. Právě zmíněné barvy mají například za úkol ulehčit obyvatelům domova orientaci. Každé patro má proto nejen jinou barvu, ale stěny také zdobí vždy jiný symbol, který se uživatelům bude dobře pamatovat. Zájem veřejnosti o prohlídku byl velký. Příchozí si mohli už prohlédnout také připravené přístroje, které jsou při péči o staré lidi nezbytné. To zajímalo především ty, kteří jsou nyní v pořadníku na přijetí do centra. Nová přístavba nabízí i důstojnější místo pro věřící. Do centra docházejí pravidelně duchovní různých církví, ale sezení musí dělat většinou v jídelně. Teď už bude k dispozici i modlitebna. (zs) V pondělí Jana s Jitkou, ve středu Hanka s Alenou a v pátek Zdeněk. Pět dobrovolníků, pět inspirujících osobností, pět různých životních příběhů. Každý z nich má jinou motivaci, proč věnuje čas, znalosti a zkušenosti uživatelům denního stacionáře Fénix, bez nároku na finanční odměnu. Pro jednoho je to příjemné vyplnění volného času, pro jiného seberealizace nebo zkušenost, kterou je možno zahrnout do profesního životopisu a zvýšit tak svou hodnotu pro zaměstnavatele. I když dobrovolníci nenahrazují práci profesionálů a neposkytují přímo sociální službu, obohacují aktivity denního stacionáře svou lidskostí, humorem a snahou pomoci. Podle výzkumů se dobrovolnictví, organizovanému v rámci organizací občanské společnosti (neziskových, dobrovolných, nestátních organizací či NNO), věnuje 30% občanů ČR. Motivace průměrného dobrovolníka je volnočasová a pohodová má ze své dobrovolnické aktivity požitek, užívá si ji, baví ho to. Důležité je pro ně přátelské prostředí, silné emocionální vazby na jiné členy organizace a zejména pocit, že mají pro ostatní svou cenu. V Sociálně-psychiatrickém centru Fénix koordinuje, vzdělává, vede pravidelné intervize dobrovolníků a také je v kontaktu s dobrovolnickým centrem Psychiatrické nemocnice v Kroměříži klinická psycholožka Jana Kulheimová (tel ): Motivací dobrovolníků je často i ztráta zaměstnání v pomáhající profesi, kterou odborně vykonávali a ve snaze mít nadále kontakt s oborem a být užitečný, pracují i zdarma. Děkujeme našim dobrovolníkům a doufáme, že je jejich nadšení ještě dlouho neopustí. Radka Galanová Každý z nás, ať žijeme a pracujeme kdekoli, máme o co se podělit a čím přispět". bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan Stacionář Fénixu je plný životních příběhů Jsou momenty v životě, kdy se lidé bez pomoci odborníků neobejdou. Takovou zkušenost mají i klienti Sociálně-psychiatrického centra Fénix ať už sami nebo jejich rodinní příslušníci. Zkušení profesionálové jim pomáhají v situacích, kde už laik nestačí. Například šestadvacetiletému chlapci z Kyjovska změnila život autonehoda. Bojoval o holý život. Po dlouhodobém pobytu v nemocnici a roce v rehabilitačním ústavu má šanci na lepší život díky podpoře rodiny a dennímu stacionáři Sociálně -psychiatrického centra Fénix. Je to možnost, jak pomoci uzdravovat těžce poškozený mozek. Denní stacionář je plný životních příběhů. Lidé tady bojují s nejrůznějšími nemocemi. Někdy už jen díky svým rodinných příslušníkům, kteří je přivedli, jindy ještě sami, protože přišli včas. Tato skupina mně dala hodně. Psychicky nemocní lidé mají nemoc, která není vidět. Člověk přijde na jiné myšlenky, dovede se odreagovat od všedního života. Chtěla bych, aby se i druzí lidé, kteří mají nějaké psychické problémy, nebáli a přišli mezi nás, opravdu to stojí za to, uvedla jedna z klientek centra. Náplň stacionáře je specifická pro každou skupinu lidí, pracuje se především s pamětí nebo s jemnou motorikou, jinde je například vhodná canisterapie. Kdo ale zatím nechce zkoušet služby stacionáře, může Fénix v budově bývalé zemědělské školy naproti letního kina, navštívit individuálně. Roska získala po sedmnácti letech důstojné zázemí Sedmnáct let trvalo, než sdružení Roska v Kyjově získalo důstojné zázemí. Teď se novými prostory pochlubilo svým sympatizantům i veřejnosti z celého okresu. Bylo to i proto, že pacientů s roztroušenou sklerózou stále přibývá a veřejnost má o této nemoci pořád málo informací. Roska chtěla také ukázat těm, kteří trpí touto vážnou nemocí, že nabízí vhodné využití času a skutečně pomáhá. Pořád zůstávají lidé, kteří se špatně se svým onemocněním vyrovnávají a přitom zůstávají zavřeni doma. Jsme dobrá parta, dovedeme vymýšlet různé hry a situace na odlehčení. Člověk se aspoň odpoutá od těch myšlenek, aby nemusel přemýšlet, co bude, protože roztroušená skleróza je chronické, zánětlivé a invalidizující onemocnění, upozornila předsedkyně sdružení Hana Fabiánková. Pro nemocné je také důležitý vhodný pohyb. Členky kyjovské Rosky ještě donedávna musely na cvičení dojíždět do domova Horizont. Jejich provizorní prostory v Nětčicích, o které se dělily s dalšími spolky, cvičení neumožňovalo. Teď disponuje Roska poprvé ve své kyjovské historii vlastním místem, kde je světlo, teplo i dost místa. Získala místnost v budově střediska Fénix naproti Canisterapie je terapie, při které spolupracují speciálně vycvičení psi - je oblíbenou formou pomoci. letního kina. Teď má skutečně zázemí, kde může pomáhat i dalším zájemcům, pokud budou mít zájem. Nová místnost je dokonce bezbariérová, což je moc důležité. Rostroušená skleróza často pacienta dříve či později upoutá na vozík. Nemocní se scházejí každé úterý na výuku angličtiny, každou středu na ergoterapii, při které vytvářením drobných výrobků procvičují pohyblivost rukou. Pravidelně také společně cvičí nebo jezdí plavat do Vřesovic. (zs) strana 7

8 Kultura / prosinec 2013 Vlastivědné muzeum mapuje uplynulé století Víte, kolik se toho za 100 let nashromáždilo ve Vlastivědném muzeu v Kyjově? Že ne? Pak jsme měli jedinečnou příležitost projít si výstavu, která mapovala právě uplynulé století. Fondy jsou rozděleny jednak podle oborů, máme sbírku historickou, archeologickou, etnografickou, sbírku starých tisků a ještě v rámci těchto velkých sbírek se potom dále rozdělují předměty do podsbírek, informovala pracovnice muzea Blanka Pokorná. Muzejní sbírky se rozrůstají často díky darům. Lidé zajímavosti a historické předměty objevují na půdách nebo při likvidaci starých domů. Unikáty ale muzea také nakupují. Mám na starosti staré tisky, bývalou Piaristickou knihovnu a při dokumentaci těchto sbírek se nám podařilo objevit naprosté unikáty. Je to například hebrejská kniha, kde jsou kabalistické texty. Tu jsme nechali restaurovat židovským muzeem a právě tato kniha existuje jenom v Oxfordu a v Kyjově. Takové rarity dělají práci zajímavou a povzbuzují nás v tom pokračovat, uvedla pracovnice Ester Vratislavská. Neméně zajímavá je i historické sbírka listin, která obsahuje například cechovní památky, různé předměty týkající se vojenství nebo sbírka z bývalého legionářského muzea. foto archiv muzeum Kaiser sextet přivezl romantické kusy Čajkovského a Brahmse Neobvyklým zážitkem bylo pro návštěvníky kina Panorama v Kyjově vystoupení vídeňských symfoniků. Skutečně špičkovou hru na smyčcové nástroje si mohli vychutnat návštěvníci koncertu Kaiser sextetu. I když jde o uskupení prezentující se jako vídeňští symfonici, ve skutečnosti nehráli žádní cizinci. Kaiser sextet totiž sdružuje muzikanty s kořeny na jižní Moravě. V Kyjově nejznámější je pravděpodobně rodák z Hodonína Libor Meisl, momentálně žijící v Rakousku. Já se snažím do Kyjova vždycky dovést něco zajímavého. Tento soubor vznikl z velké lásky k hudbě a my jsme si vybrali skutečně to nejlepší, co v této hudbě je, čili romantické kusy, přiblížil Libor Meisl. Jak při vystoupení Libor Meisl zmínil o vybraném repertoáru, jde kromě jiného o hudbu, kterou si členové Kaiser sextetu plní své sny. Zazněla tak vrcholná díla romantiků Petra Iljiče Čajkovského a Johannese Brahmse. (zs) Jiři Dunděra oslavil osmdesátiny výstavou Kyjovská Galerie Doma přivítala příznivce a přátele regionálního spisovatele, lékaře a výtvarníka Jiřího Dunděry. Životní jubileum pojal jako příležitost uspořádat výstavu svých výtvarných aktivit. Vernisáž v Galerii Doma už dlouho nezažila takové množství návštěvníků. Jsem ráda, že je kamarád. Mnohokrát nám uváděl výstavy v našich začátcích. Moc nám pomáhal, za to jsem mu vděčná, uvedla o jubilantovi majitelka Galerie doma Pavla Ježová. Spisovatelka Jaroslava Bednaříková při vernisáži zase ocenila jeho knihy a portréty autorových přátel, na kterých je vidět jeho vědoucí laskavý humor. Jiří Dunděra sám tvrdí, že nejlépe maloval za svých studentských let. Dnes se vedle výtvarné činnosti věnuje i dalším aktivitám, výhradně prý tomu, co ho baví. Zmapoval například osudy řady kyjovských osobností, které uveřejnil v několika publikacích. Teď se chce podobně podívat na život vlastní. Chtěl bych napsat knížku svých vzpomínek otevřít nějakou tu třináctou komnatu. Zjišťuji totiž, že některé věci se mnou už zahynou, takže bych Kradení kačera. Lidová zábava nebo boj o život? Každoročně probíhají v Kyjově Martinské hody, k nimž neodmyslitelně patří hodová zábava a mlácení (kradení) kačera. Je to událost, na kterou se těší jak krojovaní, tak zloději, a v neposlední řadě i široká veřejnost. Z pohledu zlodějů jde o prestiž vlastního ukradení, protože se kačer v Kyjově neukradl od vzniku této tradice až po rok A od té doby až po současnost. Z pohledu krojovaných jde o prestiž prostě proto, že se ukrást nesmí a široká veřejnost má možnost vidět melu těchto dvou skupin, kdy lítají utržené knoflíky, natržené oblečení i kroj není výjimkou, modřina či odřenina je běžná a občas ukápne i krůpěj krve. To se prostě stává. Vše ale probíhá v určitém řádu a nastavených pravidlech, takže celý akt je vcelku přátelskou tahanicí. Aby ne, když se stejně známe a děláme to pro obyčej, zábavu a pobavení, jak naše, tak i okolostojících diváků. Je to zábava, ať jsou zloději chycení nebo prostě utečou dřív, ale ten pocit, když nesou krojovaní zloděje na ramenou a přátelsky s úsměvem vás plácají po zádech a vy jim předáte požadovanou pokutu ( láhev vína ), je prostě jedinečný. Vyvrcholením je krátký taneček v sólu s krásným krojovaným děvčetem. Kradu kačera již několik let a vím, jaké emoce a nervozita probíhá mezi souputníky zloději před samotným aktem. Vymýšlení taktiky, která by mohla pomoct a jejíž neustálé změny a dohady vedou k ještě větší nervozitě, která končí v momentě nadcházející akce. Mohu ale říct, že nervózní jsou i na druhé straně barikády a věřím, že někteří to berou i víc než jako zvyk, ale osobně. To, že se krojovaní bojí o kačera, svědčí i fakt, že podmínky kradení jsou rok od roku horší a je téměř nemožné kačera ukrást. Protože v kruhu o průměru cca je chtěl zachovat. Nepůjde ani tak o souvislé čtení, ale úryvky vzpomínek. To ještě Kyjovjákům a svým přátelům dlužím, plánuje si Jiří Dunděra metrů je třicet párů v krojích plus hlídající Martin a krade pět až sedm, lidí svědčí o všem. My se ale nebojíme a vždy jdeme srdnatě po kačerovi hlava nehlava. A zde nastává onen moment, kdy se musím zeptat sám sebe: Kde jsou hranice v chytání zlodějů? Ono je v pořádku, když vás strhne a zalehne pět lidí. Jinak to nejde, ale když už jste v takovém chumlu lidí a v podstatě zpacifikovaní, tak nechápu některé jedince, kteří se ještě mstí chyceným zlodějům. Jeden případ za všechny. Když už vás čtyři drží za ruce a pátý nepříčetně nasadí zezadu "kravatu" tak, že nebýt bloku ruky bradou, by mě dotyčný regulérně uškrtil a strhávají vás k zemi, a pak vás ještě trefí kolenem na ledviny jak na vás klečí, tak to už je příliš a jde o život! Není to samozřejmě pravidlo ani ojedinělý jev, ale co kdyby se někomu něco stalo? Musím si pokládat otázku, zda to stojí zato? Je to ještě zábava? Mám doufat, že se to nebude opakovat? Nicméně beru toto setkání s humorem a nadsázkou a vím, že nejsou takoví všichni. Chtěl bych jim tímto jménem všech zúčastněných moc poděkovat! A doufám, že za rok jim kačera ukradnem! Martin Ledvinka foto Pavel Bartoněk strana 8

9 / prosinec 2013 Kultura Kyjovská BRASS BANDA slavila mimořádný úspěch! Do knihovny zavítali zajímaví hosté Žesťový soubor ZUŠ Kyjov pod vedením Miloslava Procházky se stal již podruhé za sebou (2012, 2013) laureátem Concerta Bohemia. Je to soutěž mladých souborů ve věkové hranici do sedmnácti let. Soutěž je anonymní a koná se ve dvou kolech. Porota hodnotí soubor podle nahrávek pořízených na CD. Koncert laureátů v přímém přenosu vysílal Český rozhlas Vltava a Česká televize pořídila záznam, který bude odvysílán ve hodin na TV D-ART. Soubor vystupoval v obsazení: 1. trubka Štěpán Kudela, Ladislav Pavluš 2. trubka Vladimír Procházka, Lukáš Jestřáb 1. pozoun Ondřej Pavluš 2. pozoun Prokop Neduchal 3. pozoun - Radim Hromádko tuba Zdeněk Trávník (red) foto archiv ZUŠ Kyjov V listopadu se uskutečnily hned dvě besedy v Městské knihovně Kyjov. První beseda byla s Janem Špilarem pro studenty Klvaňova gymnázia a střední odborné školy zdravotnické. Besedovalo se o životě pana Špilara, o jeho zkušenostech, práci kadeřníka a současně katolického jáhna pro diecézi v Brně. Špilar vyučený kadeřník a jáhen, který profesionálně upravoval herce pro film Miloše Formana Amadeus, velice poutavě vyprávěl jak o svých zážitcích s prací světskou, tedy kadeřnictvím, tak také o práci posvátné, tedy o oddávání, pohřbech či o práci soudce u Diecézního církevního soudu v Brně. Pro představu, jak zkušený kadeřník vypadá v akci, z řad studentů vyzval jednu dobrovolnici, která se mu svěřila do rukou. A tak nechala své vlasy v péči profesionála. S výsledkem byla naprosto spokojena a nadšeně panu Špilarovi poděkovala. V se uskutečnila druhá z besed, která se konala jak s Janem Špilarem, tak také s Jurajem Jordánem Dovalou. Tento biskup Církve Československé husitské, sídlící v Hodoníně, povyprávěl o svém literárním díle, o zážitcích ze svého pobytu v poušti v Izraeli a také o spolupráci se sdružením Literární kruh autorů Hodonínska", kde je předsedou. Povídání a celou besedu provázel svými písňovými texty a hrou na kytaru. Přečetl také krásné úryvky ze svých krátkých meditačních próz. Společně s Janem Špilarem vyprávěli o své církevní práci, o naslouchání, o lásce, o Bohu, který není nutně jen ten nahoře. Každý z přítomných si odnesl domů pocit, že nic není ztraceno, a že každý z nás je někým milován a je potřebný pro své okolí. Petra Lacková foto archiv knihovna Placená inzerce Život se mění. A Flexibilní půjčka se mu přizpůsobí. Život je nevyzpytatelný. Můžete si vše naplánovat do posledního detailu, ale pak najednou přijde něco, co vaše plány změní. A tak se může stát, že si vezmete úvěr, jste odhodláni splácet včas, ale kvůli nečekané události vám najednou na pravidelné splátky nezbudou peníze. Máme pro vás dobrou zprávu. S Flexi půjčkou od ČSOB můžete zdarma přerušit nebo snížit splátky. Než podepíšete úvěrovou smlouvu, porovnejte si více půjček. Zaměřte se nejen na výši pravidelných poplatků a na celkové náklady na úvěr, ale především na to, jak umí půjčka reagovat na různé životní situace. Spoustu výhod v tomto směru nabízí novinka na trhu Flexi půjčka od ČSOB. Svým majitelům zdarma nabízí okamžitou reakci na vzniklou nepředvídatelnou životní situaci. Rodina se může dostat do problémů se splácením napří- klad proto, že jeden z partnerů je dlouhodobě nemocný, a v rozpočtu tak chybí jeho příjem. Flexi půjčka v těchto případech umožní nastavit parametry tak, aby mohl klient dál v klidu splácet. Výhodou je, že v rámci flexi balíčku služeb může klient požádat o snížení splátek kdykoliv během splácení. Další možnost, kterou mohou lidé při dočasném nedostatku financí využít, je přerušení splácení, a to až na dobu tří měsíců. Někdo se ale může dostat do opačné situace dočasně nebo trvale se mu zvýší příjem. Může se jednat například o nečekané dědictví nebo zvýšení platu. Pak může část dluhu splatit dřív než v původně plánované době splatnosti. I na takové situace Flexi půjčka pamatuje. Klient totiž může celkem třikrát za celou dobu trvání úvěru provést mimořádnou splátku nebo využít možnosti navýšení měsíčních splátek. Dobrou zprávou je, že snížení či zvýšení splátek je možné provádět zcela zdarma. To samé platí i o jejich dočasném přerušení, vyzdvihuje výhody nového typu půjčky Jarmil Kalivoda, ředitel kyjovské pobočky ČSOB. S Flexi půjčkou jsou služby obsažené v jednom balíčku a klienti neplatí jednotlivé poplatky zvlášť. Proto je půjčka od samého počátku přehledná a transparentní. Flexibilní půjčky se snaží klientům maximálně vyjít vstříc. I když si uvědomí, že chtějí půjčku vrátit, Flexi půjčka nabízí řešení. Vrátit úvěr totiž mohou až do 30 dnů od jeho pořízení. Reprezentativní příklad ČSOB Flexi půjčky na cokoliv: Při výši úvěru Kč a době splácení 48 měsíců je úroková sazba 14,9 % p. a., RPSN 17,4 %, výše měsíční splátky Kč a celková částka splatná klientem je Kč. Při výpočtu RPSN byl započítán poplatek za platbu inkasa 6 Kč a cena konta 55 Kč za měsíc. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Stále se také vyplatí, řešit vlastní bydlení hypotékou od ČSOB říká Jarmil Kalivoda a dodává, že nikdy nebyly hypotéky tak výhodné jako v této době. Více informací se dozvíte přímo v naší pobočce v Kyjově na Svatoborské ulici ( na skleňáku ) nebo na stránkách strana 9

10 dma_adventni_inzeraty_2013_dma_inzerat_advent_kyjov_101_71.5_ :0 Platnost akce ADVENTNÍ 10% SLEVA na veškeré zboží ADVENTNÍ 10% SLEVA NA VEŠKERÉ ZBOŽÍ Zdravotnické potřeby Správa a údržba nemovitostí Reklama v Kyjovských novinách Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov Úklid bytových a nebytových prostor Mytí oken, výloh Čištění koberců a čalouněného nábytku Hospodyňské práce Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce Telefon: tel adresa prodejny: třída Komenského 1356, Kyjov, tel.: Doprava v Kyjově zdarma Oční Optika OPTIKA nabízí na měsíc prosinec na veškeré zboží!!! (přízemí bývalé dětské polikliniky, vedle Finančního úřadu) na Komenského ulici č. 616 v Kyjově 2013 VÁNOČNÍ slevu 15% Otevírací doba od 8.00: Po, Út do St, Pá do Čt do Na setkání s vámi se těší pracovníci Optiky Jiřího Petrů strana 10

11 strana 11

12 Kultura / prosinec 2013 Martiský hody perlou v regionu - a stále lákají Celý rok se kyjovští folkloristé a příznivci lidové písničky i tradic těší, jak společně oslaví hody. Patří totiž k největšímu folklornímu svátku mezi celou řadou dalších krojových setkání. Navíc mají své pamětníky mnozí je pravidelně navštěvují víc než půlstoletí. Myslím si, že Kyjov je vzorem pro celé Kyjovsko, co se týče oblečení a organizace a zpěvu při hodech. K tomu přispívá taky velmi Mužský sbor Kyjov, protože vždycky zpěvy stály a padaly s tou starší generací. Ta byla zkušenější, která ty písničky předává těm mladším a doufejme, že ti mladší, kteří to převezmou, půjdou ve stejných šlépějích, jako my, říká folklorista Zdeněk Langášek, který poprvé hody prožíval coby krojovaný před padesáti lety. Vzpomíná na časy před rokem 1973, kdy hody zavítaly jeden den do Kyjova a druhý do Nětčic, kde probíhaly samostatně. A také na rok 1985, kdy hodové zvyky obohatil hudebně Jiří Petrů coby nový šéf mužského sboru. Ty první hody byly takové dost divoké, protože jsme měnili některé zažité písničky. Chtěli jsme je nahradit původními, s textem o hodech. Bylo to trošku bolestné, zavzpomínal Jiří Petrů. Hody v Kyjově mají i po letech stále mnoho příznivců. Podle pamětníků mnohem více než tomu bývalo dříve, kdy se do kroje oblékalo například jen velmi málo dětí. Podle starší generace ale tradice s nimi spojené stojí především na dlouholetých folkloristech. foto Martin Cibulka foto Martin Cibulka foto Martin Cibulka strana 12

13 / prosinec 2013 Za kulturou Kino Panorama čt , pá a ne v PŘÍBĚH KMOTRA ČR/2013. Příběh mafiánského bosse Františka Vedrala. pá v 17.30, ne 8.12 a ne v LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ USA/2013. Nebojácná Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala a jeho soba, aby nalezla svou sestru. so a ne v HUSITI ČR/2013. Animovaná komedie, která boří mýty o husitské éře. Z Jana Žižky a Jana Huse dělá poplety. so a ne ve KAPITÁN PHILLIPS USA/2013. Film se vrací ke skutečné události z roku 2009, kdy došlo k únosu nákladní americké lodi somálskými piráty. st v 17.00, čt a ne v PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? ČR/2013. Příběh dvou rodin, které se rozhodly, že Vánoce jsou od toho, aby se konaly dobré skutky. st v Filmový klub SHOW! ČR/2013. Intimní portrét podnikatelského snu s obludnými konturami. čt v 16.30, čt ve 20.00, pá v 16.30, pá ve 20.00, so v 16.30, so ve 20.00, ne v 16.30, pá v 16.30, so v a so ve HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ USA/Nový Zélend/2013. Dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho pouti za čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky. ne ve MAFIÁNOVI USA/2013. Bývalý mafiánský boss je i s rodinou umístěn za spolupráci do programu na ochranu svědků. st v Filmový klub JEN 17 Francie/2013. Zvídavá dívka se po první sexuální zkušenosti začne scházet se staršími muži. čt ve THOR: TEMNÝ SVĚT USA/2013. Bůh hromu Thor usiluje o mír ve vesmíru. pá a pá ve HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA USA/2013. Překvapivé výsledky zápasu v drsné reality show povzbudily obyvatele země Panem k odporu. ne v a čt v NIKO 2 Sobík Niko se tentokrát vydává na záchrannou misi svého nevlastního bratra. ne ve LÁSKY ČAS VB/2013. Tim byl obyčejný smrtelník, dokud mu otec neprozradil rodové tajemství. so a ne v PUTOVÁNÍ S DINOSAURY VB/USA/Austrálie/2013. Zažijte putování s dinosaury v dobách, kdy vládli Zemi. Městské kulturní středisko pá v 20.00, foyer estrádního sálu 2. MIKULÁŠSKÝ KOŠT SVAŘÁKŮ K poslechu hraje skupina Návrat. Přineste vlastní vzorky, proběhne vyhodnocení. ne v 16.00, divadelní sál XXXX ANEB 40 LET KULTURNÍHO DOMU V KYJOVĚ Slavnostní program při příležitosti 40. výročí otevření Kulturního domu v Kyjově. V programu vystoupí Komorní orchestr města Kyjova a Carmina Vocum, Matýsek, Sluníčko, Slovácký soubor Kyjov, Brass banda ZUŠ Kyjov, Empiric Jazz. út v 19.30, divadelní sál Hodonínský symfonický orchestr A SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR Adventní koncert Hodonínského symf. orchestru a Smíšeného pěveckého sboru města Hodonína. čt v 16.00, estrádní sál gymnastka roku Vystoupení všech členek klubu. Vyhlášení gymnastky roku Křest nového loga klubu, dětská diskotéka, tombola. so v 15.00, divadelní sál minimiss 2013 Dům dětí a mládeže Kyjov ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Kyjov, svatební agenturou Romance, DUFI Hodonín a za finanční podpory města Kyjova pořádá 19. ročník soutěže Minimiss. Určeno pro děvčata tříd z Kyjova a okolí. pá v 19.00, divadelní sál ROMAN HORKÝ A POZDNÍ SBĚR & KAMELOT Vánoční koncert dvou souborů - Roman Horký a Pozdní sběr + Kamelot v legendární sestavě. Kdo by neznal hity jako Zachraňte koně, Levnej hotel, Čas rozchodů, Pozor, tunel!, Slib, Honolulu nebo Island. po v 17.00, náměstí Zpívání u vánočního stromu Vystoupí členové Slováckého souboru Kyjov, zpívat bude mužský a ženský sbor za doprovodu členů DH Žadovjáci. st ve 20.00, estrádní sál Vánoční beseda u cimbálu s CM Jury Petrů Hostem večera Jožka Černý, jeden z nejznámějších moravských zpěváků lidových písní. út před radnicí Guláš párty 2013 aneb Kyjov se loučí s rokem 2013 a vítá rok Hraje skupina Návrat. Prodej svařeného vína a dalšího občerstvení Starosta zve na tradiční silvestrovský radní guláš Silvestrovské promítání DVD projekce pro děti DJ Ptáček show Přání starosty do Nového roku Ohňostroj. Po ohňostroji pokračuje show DJ Ptáčka. Vánoční nabídka dárek pod stromeček!!! Permanentní vstupenku na Seriál dechových hudeb Prodej již zahájen v Městském kulturním středisku. Připravujeme - Reprezentační ples města Kyjova Město Kyjov chystá tradiční společenské setkání. Proběhne 7. února od K tanci i poslechu zahrají kapela Night and day z Brna a CM Jury Petrů. Hostem večera bude zpěvák a tanečník kubánského původu Eusebio Nicolás Mena známý ze soutěží ČeskoSlovensko má talent nebo Let s Dance. Milovníci rychlejších rytmů se vyžijí i při diskotéce TV Slovácko, představí se Fortuna Zlín, Brass Banda ZUŠ Kyjov a nebude chybět barmanská show s ochutnávkou míchaných nápojů, degustace španělských vín a bohatá tombola. Předprodej od v Informačním centru města Kyjova. Více na strana 13

14 Kulturní pozvánky / prosinec 2013 Moravsko-slezská křesťanská akademie Kyjov Prezentace nové knihy Oldřicha Seluckého Vojmírova cesta s následnou besedou v Městské knihovně Kyjov v neděli 15. prosince v a autogramiádou a možností zakoupení knih O. Seluckého. Vlastivědné muzeum Kyjov Výstava Betlémy stále živé otevřeno po - pá , , ne Výstava současných betlémů ze dřeva, slámy, šústí a keramiky doplněná o mechanický betlém z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a historický papírový betlém z Ústeckoorlicka. Vánoce se blíží , hlavní budova zámečku Tradiční předváděcí akce lidových řemesel s možností vyzkoušení výrobních postupů a zakoupení drobných dárečků pro své blízké. Školám doporučujeme zajištění návštěvy předem na tel. čísle otevřeno , st Antonín Moštek vánoční keramika Marie Pribišová perník s marcipánovou polevou Danuše Partyková vizovické pečivo Pavel Kozumplík dřevěné vyřezávané figurky Rozálie Blažková užitkové a dekorativní předměty z kukuřičného šústí Věra Dupynová háčkované vánoční a dekorativní ozdoby pracovníci muzea voskové zvonky čt Ludmila Holková figurky z kukuřičného šústí Viera Burešová zdobení vánočního perníku Iva Novotná předení vlny, tkaní SOU dřevařské vyřezávání Vlasta Mrázová odrátované vánoční ozdoby pracovníci muzea svíčky z mezistěn pá Jaroslav Kolaja věštění z litého olova Jitka a Pavel Hutěčkovi dřevěné vánoční ozdoby Ludmila Martonová draní peří Marie Čiháková malování vánočních ozdob pracovníci muzea gelové svíčky enkaustika Informační centrum Informační centrum SETKÁNÍ U BETLÉMA Bude vystaven betlém vytvořený z dřevěných postav, vytvořený uživateli Domova Horizont Kyjov. Od 9.00 adventní minitrh prodej tradičního vánočního zboží: čaje, sušené vazby, vánoční cukroví, perníky, figurky a betlémy ze šustí, výrobky ze dřeva, med a medovina, svařené víno a grog. Od vystoupí děti z kyjovských MŠ. Od vyvrcholí program vystoupením mužského sboru ze Sobůlek, pěveckého sboru Pastelky, oblastní odbočka SONS Kyjov a Tetky z Kyjova. Vstup na akci je zdarma. Radniční galerie Radniční galerie Město Kyjov, ZŠ, PrŠ a DD Vřesovice 243 a nadační fond Kopretina Vás srdečně zvou na výstavu Mozaika poznání a výtvarné odpoledne pro Kopretinu. Vernisáž výstavy v prostorách Radniční galerie se uskuteční ve čtvrtek 5. prosince od Výstavu bude možno zhlédnout do pátku Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko Akce organizovaná pro členy SNN ZO Veselí nad Moravou - pobočka Kyjov Možná přijde i Mikuláš Dílnička - Vánoční ozdoby KLAS - Vánoční tradice Klub neslyšících - Jaké budou Vánoce? Všechny akce začínají v Na akce mohou chodit všichni zájemci starší 55-let. Dům dětí a mládeže Kyjov 7.12 Výroba vánočních dekorací ve spolupráci s Jaromírem Kokešem Mikulášský turnaj v sálové kopané 3.1. Prázdninová akce pro děti Jazz klub Kyjov ve 20.00, předsálí estrádního sálu DK v Kyjově II. Mikulášský košt svařáků se skupinou Návrat ve 20.30, Hostinec U Jančů Tradiční mikulášská maškarní tancovačka Hraje Začalovec ve 20.30, Hostinec U Jančů Koncert projektu "Jazz v kostce" Jazzový jam na ukončení koncertní sezóny Zahrají kyjovští muzikanti a snad i další hosté. Scéna je otevřena všem jazzovým muzikantům. Začátky vysílání v hodině B: / / / 1.00 / 4.00 / 7.00 / / čas vys. název pořadu Znělka Magazín Hodonín - premiéry ÚT, PÁ Magazín Hodonín - repríza Kyjovský magazín - premiéry ÚT, PÁ Kyjovský magazín - repríza Veselský týdeník - premiéra ST VTX ZL, UH, UB vysílací schéma uvidíte v TVS DIGITÁLNÍ VÁHY, POKLADNÍ SYSTÉMY Zvyšte prestiž své prodejny Nově - úřední cejchování vah Svatoborská 428, Kyjov (naproti STK), tel.: (eshop) KYJOVSKY MAGAZÍN dvě premiéry týdně úterý a pátek vždy po Všechny časy vysílání Kyjovského magazínu: denně v 01.20, 04.20, 7.20, 10.20, 13.20, 16.20, 19.20, strana 14

15 / prosinec 2013 Pozvánky Centrum pro rodinu Kyjov Pravidelné akce: Každé po tančení a rozjímání při poslechu žalmů Izraelské tance. Každé út cvičení pro těhotné pod vedením zkušené cvičitelky. Každou st dětská schólička pro děti, co umí, ale i neumí zpívat. Jednou za 14 dnů ve st od pod záštitou CPR Manželské večery. Každé poslední po od setkání seniorů. Všichni, kdo chtějí aktivně prožívat své stáří, jsou zváni. Pod záštitou Centra pro rodinu probíhají kurzy angličtiny. Nejen pro začátečníky, ale i pro pokročilé. 2. a 16. prosince od keramika pro každého od v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Masarykově náměstí v Kyjově Mikulášská besídka. Pro děti budou připraveny soutěže, písničky a scénka a možná přijde i Mikuláš od výroba lampiček. Přijďte si vyrobit a nazdobit lampičku dle vlastní fantazie. Lampičky pak můžete použít v pátek 13. prosince při světelném průvodu s putováním za svatými od světelný průvod s putováním za svatými. Přijďte a společně se projdeme s lampičkami od kostela Nanebevzetí Panny Marie na Masarykově náměstí v Kyjově ke kapli sv. Josefa nad muzeem. V parčíku pak na děti budou čekat zastavení a různé úkoly. Palackého třída 64, (fara) tel.: (Radek Šváb) Klub maminek Kyjov malování zimy mikulášská nadílka výroba vánočního řetězu vystřihování dekorací na okno zpívání vánočních koled poslední předvánoční setkání plné her a písniček Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně zváni. Místo setkávání Mlýnská 2367, Kyjov Nětčice u sila tel.: (Radek Šváb). Pod klubem maminek byla zřízena Lesní školka. Více informací o chodu a fungování naleznete zde: Více informací foto archiv Veškeré informace o programu centra Mužský sbor Boršov v Mužský sbor Boršov zve na zpívání u Vánočního stromu, které se koná u školy pro sluchově postižené. Městská knihovna Kyjov v Uzavření projektu Kyjov se připravuje na významnou mezinárodní událost výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, pod záštitou starosty města Kyjova Mgr. Františka Lukla, MPA. Těšit se můžete na hosty: Mons. Martin Holík kněz, ředitel rádia Proglas; prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. psycholog, profesor na MU Brno, UK Praha, UP Olomouc, ředitel Výzkumného centra vývoje osobnosti a etnicity při MU Brno, autor více než 200 studií a spoluautor učebnic, spolupracuje s Institutem zdraví dítěte Bristolské univerzity; Lydie Cejpová evangelická teoložka, překladatelka prací z oblasti teologie; doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. působí jako docentka na Ústavu klasických studií na MU v Brně; slovo na prožití letošních Vánoc přednese Mgr. Vladimír Mrázek děkan kyjovské farnosti. Slovo MUDr. Jiřího Dunděry v dnešní uspěchané době. Vystoupí: žesťový kvintet ZUŠ Kyjov vedený Miloslavem Procházkou a členové SONS Kyjov (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) pod vedením Pavla Švorby zazpívají vánoční koledy a písně. V v přednáškovém sále v Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala Seberealizace jako vědomé spočinutí v existenčním centru, studovna-čítárna VÁNOČNÍ LIKVIDACE KOŠILE, KRAVATY NAPROSTO VŠECHNY DRUHY mínus VYUŽIJTE FANTASTICKÉ PŘÍLEŽITOSTI K NÁKUPU hodnotného vánočního dárku. Z našich již tak výhodných cen košil a kravat Vám při placení odečteme neuvěřitelných 50%! Kravaty po slevě již od 49,- Kč! Z desítek druhů košil a kravat si určitě vyberete. Za výhodné ceny nabízíme velký sortiment kabátů, obleků a kalhot. Přijďte! Těšíme se na Vás! KYJOV, roh ulice Jungmannovy a Svatoborské, č.p. 23 naproti OD Skleňák strana 15

16 Ohlédnutí / prosinec 2013 foto archiv centrum ˆ Výjimečnou událost spojenou s oslavou má za sebou Centrum služeb pro seniory. Marie Gasnárková z Vracova, která je obyvatelkou už téměř 18 let, slavila 101. narozeniny. foto archiv muzeum ˆ Martinský hody byly příležitostí pozvat zástupce spřátelených měst do Kyjova. Letos zamířila na jih Moravy delegace z Chorvatska. Biograd na Moru je jedním z nejnovějších partnerů královského města. Možnosti významné podpory stran Evropské unie pobízí Chorvaty, aby byli aktivní v nejrůznějších oblastech. Biograd na Moru (tamní místní akční skupina Laura) se nechal inspirovat místní akční skupinou Kyjovské Slovácko v pohybu. Do Kyjova zástupci z Dalmácie přijeli už podruhé s jasnou představou partnerství s Kyjovem. Tentokrát se zaměřili na oblast vinařství. V průběhu pobytu tak například navštívili jednoho z regionálních výrobců vína. ˆ Kyjov, Boršov i Bohuslavice si připomněly v předvečer 28. října výročí vzniku Československé republiky. Slavnostní akt završilo setkání před Klvaňovým gymnáziem v Kyjově. ˆ Povoláním lékař, známý muzikant, ale také výtvarník Jiří Holásek (vpravo) prožil dvě desítky let ve Švédsku, zůstal ale Moravákem a proto také do Kyjova přijíždí rád. Jeho poslední návštěva proběhla u příležitosti výstavy v Galerii Doma, kde ho navštívil dlouholetý kamarád, lékař, výtvarník a spisovatel Jiří Dunděra. Jedenáctý listopad se už několik let neobejde bez oslavy Svatomartinských vín. V Kyjově je tentokrát mohli lidé ochutnat jedenáct minut po jedenácté přímo před radnicí. strana 16

17 / prosinec 2013 Sport Klub českých turistů odbor Vřesovice Vás zve k uvítání nového roku na 11. ročník turistické akce Novoroční čtyřlístek okolo Vřesovic 1. ledna ve Trasy 5 a 7 kilometrů ulicemi Vřesovic a blízkým okolí, registrace v hostinci Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích. První euforie, pak tři trápení Přesně tak by se daly charakterizovat první čtyři zápasy Jiskry Kyjov, která měla možnost opět okusit 2. ligu po 50 letech. K úvodnímu střetnutí přicestovalo do Kyjova mužstvo SBK Valašské Meziříčí. S velkým odhodláním a nasazením se Kyjovu podařilo zápas vyhrát rozdílem 11 bodů 67:56. Druhé domácí utkání hostil slovácký celek družstvo z Uherského Brodu. Hosté po vyrovnané první půli odskočili na rozdíl deseti bodů a ten si až do závěru udrželi. Kyjov nakonec prohrál 72:82. Další dva zápasy se odehrály na palubovkách brněnských týmu. Proti Žabovřeskám nastoupil Kyjov v okleštěné sestavě a po velkém vypětí podlehl 71:55. Zatím nejhorší zápas Kyjov předvedl v Podolí, kde utrpěl vysokou porážku 80:46. Sezóna je však na svém startu a snad se výsledky pro druholigového nováčka budou zlepšovat. Aleš Gróf Minipřípravka na BVV Nejmladší hokejbalové družstvo HBK Kyjov kategorie minipřípravka se představilo na brněnském výstavišti v rámci veletrhu Sport Life Zúčastnilo se turnaje družstev z Moravy a východních Čech. Turnaj byl organizován Českomoravským svazem hokejbalu, přičemž zúčastněná družstva byla velmi pečlivě vybírána. Turnaj návštěvníkům přiblížil tuto dynamickou kolektivní hru, která je nejvíce podobná lednímu hokeji. Tyto dva sporty mají velmi mnoho společných prvků. Hokejbal může zájemcům nabídnout podstatně levnější a přístupnější variantu tohoto druhu sportu. Podzimní část soutěže přeboru minipřípravek Jihomoravského kraje byla zakončena na našem domácím hřišti. Soutěž je hrána turnajovou formou a tak Kyjov přivítal družstva Veselí nad Moravou, Hodonína, Malenovic a dva domácí celky Kyjova. Turnaj byl odehrán ve formátu tři hráči plus brankář na jednu třetinu hřiště s hrací dobou 2 x 6 minut. Družstva sehrála zápas každý s kaž-dým, kdy o celkovém pořadí rozhodovaly body a skóre. Družstva předvedla pěkný sportovní výkon, s nímž bylo spokojeno i početné publikum. Další turnaje budou následovat v jarní části soutěže, na kterou se už moc těšíme. Chcete-li se přidat, nábor probíhá neustále pro holky a kluky od 5 let. Více na nebo facebook HBK Kyjov. Martin Vaculík, HBK Kyjov 51. ročník Štěpánského běhu O Vánocích 26. prosince se mohou příznivci běhu, sportovci i diváci těšit na 51. ročník Štěpánského běhu. Nově jej pořádá Občanské sdružení Štěpánský běh Kyjov ve spolupráci s městem Kyjov, za podpory řady sponzorů. Organizátoři chtějí navázat na dlouholetou tradici pořádání běhu AK Kyjov v čele s Aloisem Vrbovským. Ve srovnání s předcházejícími ročníky čekají účastníky některé změny. Zázemí celé akce bude v gymnáziu, start a cíl všech kategorií před jeho budovou v Komenského ulici. Starší žáci a žákyně vyběhnou v a budou závodit v parku a jeho okolí. Dorost, junioři a juniorky čeká závod dlouhý 3,4 km. Startovat budou společně se všemi kategoriemi dospělých v od gymnázia a poběží dva okruhy ve městě. Původní tradiční trať Štěpána se stane součástí hlavního běhu na 8,2 km, který bude odstartován v Poběží se po trase: Komenského Újezd Dvořákova Nětčická k vodojemu Kostelec Chrastí Kyjov Nětčická Dvořákova Janáčkova Sv. Čecha Komenského. Pro zajištění větší bezpečnosti všech běžců budou silnice po dobu závodu uzavřeny, otvírat se budou průběžně, vždy až po proběhnutí posledního závodníka. Bližší informace a propozice závodu hledejte na stránkách cz. Na hojnou účast běžců i diváků se těší organizátoři. Doufáme, že nebude mnoho těch, kterým uzavírkami narušíme vánoční pohodu. Pavol Klimeš, ředitel závodu Štěpánský pochod 38. ročník foto archiv Jiskra Kyjov Kyjovská štafeta děvčat oceněna za mistrovský titul Uspět na jednom z nejprestižnějších žákovských atletických závodů, Mistrovství ČR a navíc tak, že z toho budou i zlaté medaile, se jen tak nevidí. Proto děvčata obdržela poděkování a ocenění od starosty města Kyjova Františka Lukla. Děvčatům předal na Městském úřadě v Kyjově poděkování místostarosta Antonín Kuchař. Anna Výletová, Tereza Rybaříková, Adéla Sekerková i Marie Bušinová na sebe mohou být pyšné. V příjemném prostředí salonku na městském úřadě si díky videozáznamu všichni připomněli atmosféru úspěšného závodu, byly promítnuty výkony děvčat, a to nejlepší nakonec, zlatá kyjovská štafeta. Vzpomínalo se i na různé předchozí závody. Nutno zmínit úspěch Marie Bušinové, která díky umístění na 2. příčce na 800 metrů, též na MČR, byla pozvána na mezistátní utkání do maďarské Budapešti. Krásný souboj pěti států (Česko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko), kde foto archiv HBK o skvělý výkon na šestisetmetrové trati s Marií bojovalo dalších devět děvčat. Marie doběhla čtvrtá. Děvčata tedy mají po sezóně. Zvládají skloubit povinnosti s tréninky, kterými se připravují na sezónu zimní. Ta započne začátkem prosince v Bratislavě. Markéta Sedláčková foto archiv autor Prezence: Rekreační středisko RELAXX Čeložnice u Kyjova od 8.00 do Trasy od 6 do 35 km. Výchozí místo i cíl pochodu: každý si zvolí podle svých představ a fyzických schopností. Do Čeložnic můžete přijít odkudkoliv a jít kamkoliv. Odměna: diplom, drobný suvenýr, příležitostné razítko a také možnost po roce si znovu popovídat s kamarády. Možnost občerstvení v místě prezence. Přijďte poznat krásu zimních Chřibů. Na Štěpána všechny cesty vedou do Čeložnic. Srdečně zve KČT Jiskra Kyjov Klub českých turistů Jiskra Kyjov Pravidelné vycházky za každého počasí Kyjov Chrastí Vlkoš 5,5 km, 9.00, pěšky Žádovice rozhledna Johanka Kostelec 4,7 km, 8.53, bus Jestřabice-samota Moravany 8 km, 9.10, bus Štěpánský pochod 9.00, pěšky Kyjov Skoronice Vlkoš 5 km, 9.00, pěšky Leden Koryčany Cimburk Vřesovice 11 km 9.10, bus strana 17

18 Sport / prosinec 2013 Horolezecký klub Chřiby, oddíl Českého horolezeckého svazu, slaví letos výročí pět let od svého založení. Není to mnoho let, ale být spolu celou dobu uvázán na laně je už dlouhá doba. A nejen na laně, jak opět ukázal letošní rok. Jsme namačkáni v malém stanu, venku mráz, sněží, v ruce šálek horké kávy, i tak kamarádi tráví své noci. A snažíme se brzy usnout, neboť víme, že v noci budeme vstávat. Jsme ve výšce přes tři tisíce metrů v Alpách a zítra chceme dosáhnout vrchol, který je vysoko čtyři a půl tisíce metrů nad mořem. Podobně jsme leželi i ve výšce šest tisíc metrů, to byla zima větší. Nyní je ale čas vzpomínat, zatímco venku vítr odnáší všechno, co není pevně uvázáno. Náš horolezecký klub vznikl doslova na laně, před pěti lety, nikde jinde než doma ve Chřibech, na skalní dominantě Chřibů, tzv. Kozlu, tam vznikla myšlenka založit oddíl. To se podařilo a od té doby se všichni snažíme posunovat své hranice, nejen ty výškové, ale i vzdálenostní a také ty lidské, kulturní. Je to vždy oběť opustit teplo domova a vydat se spolu někam daleko a vysoko. Proto si nesmírně vážíme například společného výstupu na Gerlachovský štít ve Vysokých Tatrách nebo letošního zimního výstupu i s lyžemi na Chopok v Nízkých Tatrách. A často to jsou výstupy opravdu horolezecké, přivázáni k sobě lanem, s cepíny v ruce, oplatkou v kapse na celý den, nahoru ke kříži a potom dolů ke stanu a do údolí domů. Jsou to nádherné chvíle s nádhernými barvami kolem sebe. Ne vždy se vrchol podaří dosáhnout, ale už s humorem říkáváme, voda teče, ale hory zde zůstávají pro příště stále. A domů se těšíme vždy. A věřte, že po návštěvě Indie, Nepálu, Kavkazu i Pamíru se na evropskou postel těšíme vždy nejvíc. Děkujeme vám za vaši podporu i do dalších let a chceme vás pozvat na zimní výstup a bohoslužbu slouženou pod širým nebem 7. prosince 2013 na Hoře Svatého Klimenta ve Chřibech. foto archiv HK Chřiby Karel Pazourek, předseda HK Chřiby Historické ohlédnutí... Pátrejte ve svém archivu, na půdách, mezi pamětníky... Podělte se s ostatními o zajímavé historické postřehy z Kyjova. Nejzajímavější fotografie uvidíte vždy v následujícím vydání Kyjovských novin. Vaše náměty posílejte na adresu Těšíme se! Foto archiv Lukáše Běliče. Jde o fotografie kyjovského automobilového závodníka Antonína Komára ( ). Ten tragicky zahynul při závodě v Ostravě v roce Fotografie A3, A4 jsou z posledního rozloučení. V pozadí je vidět rozestavěná škola na Újezdě a kaple u gymnázia na Komenského ulici. strana 18 A1 A2 A3 A4

19 Placená inzerce Placená inzerce v Kyjově nově nabízí i prémiové palivo VERVA Diesel Legendární síť čerpacích stanic BENZINA v letošním roce slaví výročí 55 let působení na českém trhu. V rámci projektu modernizace své sítě letos v dubnu a květnu proběhla také kompletní rekonstrukce čerpací stanice v Kyjově. Řidiči tak mohou využít rozšířené nabídky pohonných hmot, pohodlí moderního interiéru, bezplatného připojení k internetu nebo rozšířené kapacity parkování. Čerpací stanice, která se nachází na adrese Strážovská 1381/9, má otevírací dobu každý den od 5 do 22 hodin. Řidičům BENZINA v Kyjově nabízí v první řadě široké portfolio pohonných hmot, tedy bezolovnatý banzín BA95, Diesel TOPQ, LPG a nově také prémiovou naſtu VERVA Diesel. Ta má vyšší cetanové číslo 60 (oproti obvyklým 51 53), díky čemuž zvyšuje účinnost motoru, tedy usnadňuje jeho nastartování a snižuje třecí ztráty. Vyšší mazivost naſty VERVA také výrazně zlepšuje ochra- nu palivového čerpadla a vstřikovacích try sek. VERVA Diesel vykazuje lepší nízko teplotní vlastnosti v extrémních mrazech s parametrem fi ltrovatelnosti až do -26 ºC. K dalšímu vybavení nově zrekonstuované čerpací stanice patří také hustič pneumatik a vysavač. V rámci areálu stanice bylo vybudováno parkoviště pro tři osobní vozidla. Zákazník si může na čerpací stanici v klidu odpočinout a vypít šálek lahodné kávy, kterou lze zakoupit v nově rekonstruovaném shopu. Kromě kávy tvoří sortiment obchodu nealko nápoje, cukrovinky, sušenky, ale také autodoplňky a náplně do vozidel ostřikovače, oleje nebo aditiva. Součástí čerpací stanice jsou i moderní a čisté toalety. Společnost BENZINA na čerpací stanici v Kyjově zavedla také bezdrátové internetové připojení. Bezplatně se tak řidiči třeba připojí do elektronické pošty nebo vyhledají důležité informace, které mohou potřebovat pro svou jízdu, například naplánovat nejkratší cestu, ověřit aktuální dopravní situaci nebo předpověď počasí. A pokud nelze najít odpovědi na internetu? Obraťte se na příjemnou obsluhu čerpací stanice, která v případě potřeby ráda pomůže a poradí. Mapu čerpacích stanic BENZINA a další informace najdete na Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČ Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel , e mail: Zdeněk Šmýd, Inzerce: tel Povoleno OÚ Hodonín dne , reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie A studio group Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Redakční rada: František Lukl, Veronika Hollerová, Jan Dudek, Pavel Berka, Vlastimil Valenta, Ivo Pojezný, Kamil Filípek. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 19

20 Inzerce-101x145, :00 Stránka 1 CHCETE IHNED BYDLET? DŮM VE VINAŘSKÉ OBCI ÚTULNÝ BYT DŮM ZA CENU Velmi K prodeji Nabízíme DVOUPOKOJOVÉHO BYTU pěkný byt přízemní nepodsklepensonku v Kyjově k prodeji menší k prodeji gar- Nabízíme po celkové rekonstrukci dům po část. u centra, o výměře domeček po v Kyjově, rekon. o vel. 3+1 v klidné 28 m 2, která se nachází v 6. patře s výtahem. částečné rekonstrukci v Kyjově. Byt je v původním, ale ve velmi Nová plastová okna, nová koupelna. kousek od centra, nachází se ve 3.NP ulici, vinař. obci Šardice se zahradou cihlového domu o podlahové ploše a kvelbeným sklepem. Je napojen na pěkném udržovaném stavu.okna možnost Neváhejte a domluvte si 52 m 2. Cena Kč Tel.: veřej. kanalizaci. Cena: Kč Tel.: jsou plastová. Cena: Kč Tel.: prohlídku. Cena: Kč Tel.: DŮM VÝJÍMEČNÝ SVOU POLOHOU Dům v blízkosti centra Kyjova a parku, vlaku i autobusové zastávky. Dům obklopuje zahrada, kde jsou ovocné stromy. Dům je celý podsklepen. Cena: Kč Tel.: RD SE DVĚMA SAMOSTATNÝMI BYTY Nabízíme k prodeji rohový, podsklepený RD v Čejči se dvěma samostatnými byty 2+1 a 3+1 s garáží a vjezdem na zahradu 440 m2. Dům je ve velmi dobrém stavu, prošel částečnou rekonstrukcí. Cena: ,- Kč Tel STATEK VHODNÝ PRO CHOVATELE KONÍ Nabízíme k prodeji přízemní dům 2+1, v Syrovíně, bývalý statek, s velkou zahradou, hospo. budovami a stodolou. Za stodolou je zahrada o výměře m 2. Cena: Kč. Tel.: VÝJMEČNÁ NABÍDKA STAVEBNÍCH POZEMKŮ Nabízíme pět stavebních parcel v Kyjově v místní části Boršov o výměrách 1035 m 2 až 1323 m 2. Parcely jsou dobře připraveny - na dvě je vydáno územní rozhodnutí, na další se chystá, IS budou hotovy na jaře Cena: Kč/m 2 Tel.: NIZKOENERGET. DŮM NABITÝ TECHNOLOGIEMI Lukrativní nabídka - RD 4+kk (kolaudace 12/2012) v obci Čejkovice. Samostatně stojící dobře dostupný, napojený na IS. Dům je nabízen dokončený. Zahrada je o výměře 566 m 2. Pěkná chata 3+1 s pozemkem, v krásné lokalitě Osvětiman přímo u lesa, naproti lyžařského vleku a svahu. Napojena na elektřinu a má vlastní studnu. Cena: Kč Tel.: CHATA NEJEN PRO VÍKENDOVÝ ODPOČINEK Nabízíme k prodeji malebnou rekreační chatu, celoročně obyvatelnou, která senachází na jižním svahu Chřibů. Napojena na el., vytápění kamna, na tuhá paliva, voda donáškou ze studny kvalitní lesní pramen. Nabízíme přízemní, nízkonákladový dům 4+1, samostatně stojící v centru obce Syrovín. Dům má prostornou vstupní chodbu a verandu pro posezení a relax situovanou do dvora Cena: Kč Tel.: BEZBARIÉROVÉ PŘÍZEMNÍ BYDLENÍ Cena: Kč Tel.: PĚKNÁ CHATA U LESA Cena: Kč Tel.: RD SE ZAHRADOU Rodinný dům 3+1 v klidné části obce Strážovic. Jedná se o přízemní z menší části podsklepený rodinný domek. Dům je napojen na veškeré IS. Za domem je terasa s posezením a velkou zahradou o výměře 982 m 2. Cena: Kč Tel.: PROSTORNÝ DŮM PRO CELOU RODINU Prodej samostatně stojícího rodinného domu ve Vracově. Rodinný dům je plně podsklepen se dvěma NP. Dům lze využívat jako dvougenerační po dvou bytech o velikosti 3+1 v každém patře. Cena: Kč. Tel.: RODINNÝ DŮM 3 KM OD KYJOVA Rodinný dům, samostatně stojící se zahradou, podsklepený. Dům napojen na ústř. plynové topení, ohřev vody el. boiler, obecní vodovod a studna, elektřinu. Zahrada o výměře 977 m 2. Cena: Kč Tel.: RODINNÝ DŮM SE ZAHRADOU Nabízíme k prodeji patrový dům, ve Vracově, který se nachází v klidné ulici. Nepodsklepený s prostornou zahradou, hospodář. budovou a vjezdem z boční ulice. Cena: Kč Tel.: ŽÁDANÁ LOKALITA HODONÍNA Nabízíme prostorný byt 3+1 v Hodoníně, umístěný ve 3. NP revit. domu na Brandlově ulici. Byt prošel rekonstrukcí a nabízí 83 m 2 podlahové plochy + sklepní kóje. Cena: Kč Tel.: PROSTORNÝ BYT Nabízíme k prodeji byt v Kyjově, v osobním vlastnictví o velikosti 2+1, který se nachází ve 3. patře ze 4, panelového bytového domu bez výtahu.byt je v původním, ale velmi pěkném udržovaném stavu, má plastová okna. Cena: Kč Tel.: DŮM S PĚKNOU ROVINATOU ZAHRADOU Nabízíme k prodeji přízemní rodinný dům o velikosti 3+1, v obci Nechvalín, který je určený k rekonstrukci. Je napojen na elektriku a obecní vodu, má studnu s užitkovou vodou, kanalizace před domem. Cena: Kč. Tel.: BYDLENÍ ČI CHALUPAŘENÍ V CHŘIBECH Nabízíme k prodeji pěkný dům 4+1 ve Vřesovicích s průjezdem, který prošel kompl.rekon. Ve dvoře je garáž kvelbený sklep, dílna, sklad. místnost,udírna a krásná rovinatá zahrada s ovocnými stromy. Cena: Kč Tel.: VÁNOCE S MORAVIANETEM INTERNET Moravia DATA sniž ujeme ceny internetu, akce pro nové i stávající zákazníky! Moravia DATA OPTIK zvyšujeme rychlosti bez navýšení ceny! TELEFON Zlevňujeme volání do mobilních sítí! Zřizovací poplatek nově pouze 399 Kč! TELEVIZE Eurosport 1, 2 a rodina kanálů Discovery celý prosinec pro všechny zákazníky ZDARMA! Soutěže on-line s Universal Channel na HBO na 2 měsíce zdarma při objednávce na 6 měsíců! Více informací najdete na nebo kontaktujte naše Zákaznické centrum tel.: strana 20

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Neděle 27. 11. 2016 Galerie bude otevřena od 14.00 do 17.30 hodin. Od 14.30 h jsme připravili Tvůrčí dílnu pro malé i velké:

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S.

SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. VZNIK PROJEKTU Josef Fučík upoután na invalidní vozík 1998 Kritická zkušenost z návštěvy Kom. banky 2001 Jak upozornit na bariéry,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Aktivní život s roztroušenou sklerózou

Aktivní život s roztroušenou sklerózou Aktivní život s roztroušenou sklerózou Možnosti Aktivního života s RS Pacientské a neziskové organizace Internet www.aktivnizivot.cz Projekty Národní den roztroušené sklerózy 50 dní pro RS Další - projekt

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne svým usnesením č. 105

1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne svým usnesením č. 105 1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne 7.12.2016 svým usnesením č. 105 s c h v a l u j e rozpočet města Nymburka na rok 2017 takto: a) celkové příjmy rozpočtu města Nymburka na rok 2017

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 5610/2016 19.01.2016 Zápis a usnesení z 10. schůze komise sociální a zdravotní Datum a hodina zahájení schůze: 18.01.2016, v 16:00 hod. Místo konání schůze: MěÚ Cheb, ul.

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Setkání zřizovatelů Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu. V Kyjově, dne

Setkání zřizovatelů Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu. V Kyjově, dne Setkání zřizovatelů Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu V Kyjově, dne 3. 5. 2016 MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání Žadatel MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. Projekt na území ORP Kyjov +

Více