Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara"

Transkript

1 Číslo 21/2013 vydáno dne Město si podruhé vzalo úvěry na sto milionů Už druhý stomilionový úvěr na spolufinancování kanalizace odsouhlasili zastupitelé na svém zasedání ve středu 6. listopadu. Důvod? Úvěr, který město odsouhlasilo v roce 2010, nebyl čerpán a k listopadu loňského roku byl zrušen. Město, jež přislíbilo už před šesti lety spolupodílení se na rekonstrukci kanalizace, tak velký objem peněz najednou k dispozici nemá. Zastupitelé proto schválili smlouvu s Československou obchodní bankou, vítězem výběrového řízení vypsaného radnicí. Pětasedmdesát milionů korun je určeno na spolufinancování projektu Zlepšení kvality vod Horního Povodí řeky Moravy II. etapa. Tyto prostředky budou použity k navýšení základního kapitálu společnosti Vodohospodářská Svoz bioodpadu. Poslední letošní vývoz nádob na bioodpad proběhne v pondělí 25. listopadu. Soutěž o logo 760 let. V roce 2014 si Zábřeh připomene 760 let od první písemné zmínky. V souvislosti s připravovanými oslavami vyhlásilo Město Zábřeh veřejnou soutěž o logo oslav 760 let města Zábřeh. Uzávěrka soutěže je 29. listopadu ve hod., návrhy je nutno dodat osobně nebo poštou zařízení Šumperk a podílu města. U stejného peněžního ústavu si město vezme také další, pětadvacetimilionový, úvěr. Z něj město míní čerpat na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí v případě, že nebudou takzvaným uznatelným nákladem. Měly by tedy sloužit především k opravě komunikací a chodníků v místech stavbou narušených. Doba splácení v případě úvěru 75 milionů byla stanovena na deset let, zbývajících 25 milionů má město splatit do konce roku Město tak dostálo svému závazku. Definitivní jistotu, že k realizaci obrovské akce dojde, ale zatím nemá. Kdy a zda vůbec se rekonstrukce rozjede, dnes vzhledem ke komplikovanosti celé situace neví zřejmě nikdo. (mk) Radnice má zálusk na další dvě dotace Policisté se zaměřili na zajištění domů V pátek 25. října proběhla na Zábřežsku akce zaměřená na prevenci majetkové trestné činnosti, především vloupání do domů, sklepních kójí, garáží atd. V rámci akce policisté kontrolovali zajištění vstupů do panelových domů a sklepních kójí na sídlištích Severovýchod, Krumpach a Informace z města (v zalepené obálce a označené textem Logo 760 let města Zábřeh), popřípadě elektronickou poštou. Bližší informace na Žádosti o dotace. Město opět poskytne v příštím roce ze svého rozpočtu příspěvky na jednorázové akce i na činnost organizací na základě podmínek schválených radou města. Čas pro podání žádostí o dotace se krátí, musí být doručeny do 30. listopadu. Podáním žádostí do Operačního programu Životní prostředí pověřila odbor rozvoje a územního plánování počátkem října rada města. Jedna z nich v případě úspěchu přinese prostředky na zateplení a výměnu oken na budově městského úřadu na náměstí Osvobození, další se týká celkové revitalizace zeleně ve Wolkerových sadech. Operační program Životní prostředí je z evropských dotací městem využíván nejčastěji. Jeho výhodou jsou průběžné výzvy a podpora projektů v oblasti rozsáhlejší péče o městskou zeleň, kterou by město stejně muselo provádět, či zateplování, které přinese úspory. Nevýhodou je potřeba projekty předfinancovat a náročnější administrativa, okomentoval záměry města starosta František John. V letošním roce je z tohoto programu realizován projekt Zateplení obvodových konstrukcí a výměna otvorových výplní ZŠ Severovýchod. Na příští rok se připravuje veřejná soutěž na dva projekty, které již byly fondem akceptovány k podpoře a jejichž financování následně schválilo zastupitelstvo města. První má zajistit celkovou obnovu dřevin v parku u horního kostela, druhý vybudovat zázemí pro ekologickou výchovu v areálu MŠ Strejcova. Současně se po závěrečných kontrolách ze strany fondu dokončuje administrace již realizovaného projektu Revitalizace významného krajinného prvku alej na hrázi v Zábřehu. Výsluní a také v Postřelmově. Policisté kontrolovali i zajištění řadových garáží na ulicích Dvorská, U Dráhy a Na Křtaltě, žádné narušení kontrolovaných objektů nezjistili. Podobné akce budou probíhat i nadále, a to na teritoriu celého okresu. Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara Problémy s Bezručovou ulicí zimou neskončí. Původně plánovaný listopadový termín dokončení se odkládá až na jaro, řidiči se tak musí připravit na další měsíce bláta a kličkování po hrbolech mezi mechanismy. Komplikovaná situace dráždí občany a nenechává klidným ani vedení města, děním na Bezručově ulici se tak na svém zasedání zabývali i zastupitelé. Jak vysvětloval starosta František John, nejedná se o investiční akci města, ale společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ). Ta zde provádí rekonstrukci kanalizace a vodovodu poté, co navázala na rekonstrukce rozvodů plynu. Současně probíhá úprava křižovatky Bezručovy a Dvorské ulice. Práce na křižovatce, které provádí společnost EKO servis, jsou již hotové, chybí položení finálního povrchu to je ale vázáno na dokončení prací spojených s rekonstrukcí kanalizace. Jsme z toho nešťastní. Při kontrole jsme zjistili, že práce nejsou dodavatelskou firmou prováděny v požadované kvalitě, obrátili jsme se tedy na společnost VHZ s žádostí o nápravu stavu. Po jednáních, kdy se zvažovalo i odstoupení od smlouvy, nakonec dodavatelská firma práce dokončí, jenže předělávky zároveň způsobují prodlužování termínů, neskrýval nespokojenost František John. Vedení města se proto tlakem na VHZ snaží minimalizovat dopad na občany. V případě tak velkého objemu prací je to ale velmi náročné. Snažíme se připravit na Bezručově ulici přes zimu alespoň položení provizorního asfaltového povrchu tak, aby komunikace v zimě vůbec šla udržovat, vysvětloval starosta. Důvodem vzniklého problému, jak na zastupitelstvu rovněž zaznělo, je zákon o zadávání veřejných zakázek. Podle toho musí zadavatel vybrat firmu s nejnižší nabídkou, a to i v případě, že od počátku panují obavy o kvalitě dodaného díla. (mk) Město podalo ústavní stížnost, ale chce i jednat s Wanemi Podání ústavní stížnosti proti postupu Nejvyššího soudu, ale i jednání se zástupci Wanemi tak rozhodli na svém listopadovém zasedání zastupitelé. Ti Zastupitelé se zabývali rovněž výzvou k úhradě dlužné pohledávky, v níž společnost Wanemi vyzvala město na základě uzavřené smlouvy o spolupráci k zareagovali na usnesení Nejvyššího úhradě čtyř milionů korun s tím, že tuto soudu, který v říjnu rozhodl ve věci prodeje pozemků v průmyslové zóně Leštinská ve prospěch Wanemi. Jak uvedl Vladimír Soukup z advokátní výzvu město neuznává. Kromě odvolání k Ústavnímu soudu zastupitelé probírali i možnost jednání se zástupci Wanemi, nakonec takřka kanceláře hájící město, zastupitelé se jednomyslně pověřili starostu města nevystavují žádnému nebezpečí. Zároveň pozvat je na zasedání rady města. Od zaznělo, že pro město jde o poslední šanci tohoto setkání očekávají především zvrátit pro něj zatím nevýhodnou situaci. seznámení se s možnými způsoby řešení Pozemky na Leštinské sice podle soudu oboustranně komplikované situace. Wanemi nabylo oprávněně, cesta k jejich vlastnictví je ale nadále komplikovaná. Zástupci společnosti proto byli pozváni na jednání rady v úterý 12. listopadu, Nedořešeno je totiž zavkladování kam se ale nedostavili s odkazem na příliš pozemků a bez zápisu do katastru krátký interval mezi doručením pozvánky nemovitostí pozemky získat nelze. a vlastním jednáním.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 21/2013 KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo města se na svém 27. zasedání ve středu 6. listopadu usneslo mimo jiné na následujících materiálech: Schválilo XI. změnu rozpočtu města roku Schválilo aktualizaci rozpočtového výhledu města Zábřeh na roky 2014 a 2015 a vzalo na vědomí, že do rozpočtů a následujících let bude zahrnován závazek splácení úvěrového limitu ve výši 75 milionů Kč na období do a 25 milionů na období do určených na financování nákladů rekonstrukce a výstavby. Schválilo smlouvu o finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby uzavíranou mezi městem a společností Zábřežská kulturní, s. r. o. (příspěvek bude poskytnut v roce 2014 maximálně ve výši 2,5 milionu Kč) a se společností EKO servis Zábřeh s. r. o. pro zajišťování činností spojených s provozováním městského plaveckého areálu (příspěvek v roce 2014 bude ve výši maximálně 4 miliony Kč). (Dokončení v příštím čísle. red ) Zábřežský saunér míří mezi světovou špičku Mezi pětici nejlepších saunérů na světě se může probojovat zábřežský Jiří Sonntag, saunér Relax centra Kolštejn. Ten se svým vystoupením v německém Eibenstocku dostal mezi nejužší špičku a byl nominován mezinárodní porotou společně s dalšími dvaceti saunéry do soutěže Saunový animátor 2014 Ti nejlepší. Zda se skutečně dostane mezi nejlepší, tomu může napomoci i veřejnost pomocí ového hlasování. Jak konkrétně? Zasláním u na adresu s textem MEIN BELIEBTESTER SAUNAANIMATEUR IST JIŘÍ SONN- TAG - RELAX CENTRUM KOLŠTEJN, do předmětu u napište jméno Jiri Sonntag. Hlasování o postup do užšího výběru pěti nejlepších saunérů, kteří se utkají o titul Zlatého animátora roku 2014, bude probíhat do 21. prosince. Hlasovat vícekrát z jedné ové adresy není možné. Hlasující nepřijdou zkrátka. Zadají-li při hlasování na adrese com do kopie také Jiřího Sonntaga budou zařazeni do slosování o permanentku na deset vstupů do Vitálního světa. Olomoucký kraj se představil diplomatům v Berlíně Šest stovek hostů z řad zahraničních diplomatů i představitelů domácí politiky a průmyslu přijalo pozvání českého velvyslance v Německu Rudolfa Jindráka u příležitosti státního svátku České republiky. Přítomné pozdravila náměstkyně hejtmana Yvona Kubjátová, která přítomným představila Olomoucký kraj, jeho atraktivity, minulost i současnost a pozvala přítomné k jeho návštěvě. Kraj se na české ambasádě v Berlíně prezentoval nejen prostřednictvím videa a propagačních materiálů, ale především gastronomií, která byla zcela v jeho režii. Hosté tak mohli mj. ochutnat regionální speciality v podobě jablkových knedlíčků s malinami Koliby Bozeňov, slezských tvarohových knedlíčků Vily Elis z Jeseníku atd. Za zajištění slavnostní recepce, která se konala 24. října, poděkoval zástupcům Koliby Bozeňov hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Prostory muzea nestačily zájemcům o novou publikaci Mimořádný zájem provázel křest nové publikace Závořice Příběh vesnice zatopené rybníkem. Zábřežské muzeum ožilo touto slavnostní událostí ve středu 13. listopadu. Úvodní slovo pronesené starostou města Zábřeha a předsedou Mikroregionu Zábřežsko Františkem Johnem, ředitelkou šumperského muzea Marií Gronychovou a autorem knihy Zdeňkem Doubravským (na snímku vpravo), historikem muzea v Šumperku, dobově dokreslila středověká hudba pedagogů a žáků zábřežské ZUŠ. Autorovu přednášku Osudy obyvatel Závořic a problematická stavba závořického rybníka, která následovala po slavnostním uvedení knihy, si mohlo poslechnout asi šedesát návštěvní- Představujeme zábřežské firmy: REPARTO Zábřeh s. r. o. ků, více jich prostory muzea nepojmuly. Všem, kteří se už dovnitř nedostali, proto nabídlo muzeum opakování přednášky o týden později, ve středu 20. listopadu. Zdeněk Doubravský návštěvníkům předložil ucelený obraz historie zaniklé vsi ležící mezi Zábřehem a Postřelmovem, která musela ustoupit stavbě rybníka. V přednášce především uváděl na pravou míru zkreslené informace předávané prostřednictvím známé pověsti o Jiřím Tunklovi zapřaženém v ďáblově pluhu. Návštěvníci se tak díky precizní práci badatele i nezvykle velkému množství dobových písemných materiálů mohli důvěrně seznámit s dobovými reáliemi a dějinami vesnice, která před více než pěti sty lety zmizela. Knihu vydal Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku a s podporou Olomouckého kraje, k dostání je v infocentru, Knihkupectví Patka, recepci Charity a Trafice Jiří Vít Postřelmov. (mk) Společnost REPARTO Zábřeh s. r. o. vznikla v roce 2012 s cílem poskytovat pracovní uplatnění na trhu velmi ohrožené sociální skupině, lidem se zdravotním znevýhodněním. Přestože jde o novou společnost, má za sebou dlouholetou zkušenost REPARTO je totiž převedeným dřívějším úsekem chráněných dílen a pracovišť, které pod Charitou Zábřeh vznikly již v roce Celoročně firma zaměstnává 22 osob, na přelomu léta a podzimu pak až 70 dalších sezónních pracovníků. REPARTO Zábřeh s. r. o. je koncipována jako sociální firma, její výtěžky jsou po zdanění reinvestovány zpět do firmy. Jejím vlastníkem je z 90 % Charita Zábřeh a z 10 % Arcidiecézní charita Olomouc. Práci lidí se zdravotním znevýhodněním přibližuje jednatel společnosti Bc. Jiří Karger. Jak se rozděluje vaše činnost a jaké výrobky nabízíte? V Zábřehu má REPARTO chráněné pracoviště na nádraží Českých drah, kde provozuje veřejné toalety. Hlavní činnost je směřována na Mohelnicko. V Paloníně je obsahem činnosti balení cukru do HB dutinek. Balený cukr s reklamním potiskem dodáváme restauracím v celé ČR. Dále zpracováváme zakázky průmyslových kompletací jsme partneři společností SIEMENS Mohelnice, OP papírna Olšany, Slovácké strojírny či FEDOG. V Paloníně je i ruční výroba zdobených svící, které sami uvádíme na trh a jež mají ocenění JESENÍKY originální produkt. Naše svíce jsou vhodné pro různé příležitosti, zhotovujeme na ně znaky obcí, logotypy, slogany firem, umíme na ně přenést jakýkoliv motiv. Většinu našich výrobků lze zakoupit v internetovém obchodu V Lošticích pak v chráněné dílně balíme jednodruhové ovoce (i v bio kvalitě), potravinové doplňky a polévkové směsi, zeleninu nebo koření. Také zde kompletujeme košíky se sušeným ovocem pro firmu HOPI POPI a. s., většina této produkce míří do zahraničí do Rakouska či Polska. Jaké jiné výhody mají vaši odběratelé? Pro své odběratele je REPARTO subjektem, který jim poskytuje možnost náhradního plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením povinným podílem (4% z přepočtených úvazků). Veškeré práce pro objednatele tak vyjdou o třetinu levněji, než kdyby je dělali sami svými zaměstnanci. V tomto režimu dokážeme také navrhnout, vyrobit a dodat cukříky s reklamním potiskem firmy, které jsou v dnešní době žádané a současně finančně dostupné. Kolik výrobků celkově dokáže firma za rok zpracovat? Když nepočítáme služby, ročně rukama našich zaměstnanců projde více než 6 milionů výrobků. Může to být však zavádějící číslo, malé dutinky cukříků totiž přibývají podstatně rychleji než polepené izolační sady do rozvaděčů, kde se na jednom kusu pracuje i více dní. Zpracovávali jste svíce pro nějaké významné osobnosti? Podle fotografie jsme zpracovávali velice náročný motiv dominanty Hradčan pro prezidentskou kancelář. Dodávali jsme také velkolepě zdobenou svíci pro Svatého otce při jeho oficiální návštěvě České republiky v roce Na Velikonoce pak dodáváme paškály více než třem stům kostelů, kaplí a farností u nás i na Slovensku. Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE V říjnu strážníci odchytili dvanáct psů a zajistili dva opilce, kteří skončili na záchytce. Městská policie řešila také pětadevadesát přestupků, kromě toho zasahovala i u následujících případů: V restauraci U Bořin zakročila hlídka 10. října poté, co se zde ukázal podnapilý muž zraněný na obou rukou. Podezření, že si zranění způsobil při dopravní nehodě, se potvrdilo, hlídka zjistila, že do budovy kotelny na Krumpachu narazil automobil. Jeho řidič zadržený v restauraci nadýchal 1,5 promile alkoholu v dechu. Pachatel byl předán k dalšímu řešení Policii ČR. Plné ruce práce měl o půlnoci 14. října pracovník ostrahy na nádraží ČD. Po kolejích totiž pobíhali muž a žena a nereagovali na upozornění, že je může srazit vlak. Až přivolané hlídce se podařilo zklidnit manželský pár, který tímto způsobem řešil své osobní problémy. Hned dvakrát museli strážníci pacifikovat muže, který brzo ráno napadl ženu na ulici 28. října. Přivolaná hlídka prchajícího muže zadržela, protože nebyl schopen prokázat svoji totožnost, odvezla ho na obvodní oddělení Police ČR ke zjištění totožnosti. Zde byl muž propuštěn a věc předána přestupkovému oddělení. Jedna lekce ale nestačila, za půl hodiny muž napadl další ženu. Hlídka použila pouta a znovu jej předala Policii ČR, která muže zajistila. Gymnázium zve nejen na přijímačky nanečisto Možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto a seznámit se s chodem školy nabízí ve čtvrtek 5. prosince zábřežské gymnázium. Návštěvníci z řad zájemců o studium, žáci 5. a 9. tříd základních škol, si mohou v době od 8.00 do hodin vyzkoušet testy velmi podobné těm, které na ně budou čekat při skutečném přijímacím řízení. Rychle se dozví také výsledky, zveřejny budou bezprostředně po zpracování na webových stránkách školy gyza.cz. Na návštěvníky ale nečeká zdaleka jen testování znalostí. Na gymnáziu získají informace o studiu a přijímacím řízení, mají možnost prohlédnout si školu a v neposlední řadě navštívit probíhající výuku. V rámci Dne otevřených dveří na škole proběhne i Den tvořivosti. Studenti zde budou až do 14 hodin představovat své výtvarné, fotografické či literární práce, hudební dovednosti a výsledky své manuální tvořivosti. Prezentovat budou také roboty z lega řízené počítačem, s nimiž slaví úspěchy v celorepublikové soutěži. Náměstí Osvobození znovu provoní punč Už v sobotu 23. listopadu se opět po roce otevře v Zábřehu na náměstí Osvobození vánoční stánek se svařeným vínem a punčem. Jeho otevření na sklonku loňského roku přilákalo řadu zájemců, kteří tak mohli celý měsíc nasávat vánoční atmosféru. Letos je pro zákazníky připraven opět svařák z červeného vína i punč s ovocem. Do punče si bude moci každý zvolit náplň nejen v podobě tradičního rumu, ale nově také vodky, slivovice nebo griotky. Připravena je rovněž nabídka nealkoholická v podobě několika druhů čaje či kávy. Otevřeno bude denně až do 23. prosince, a to od 10 do 19 hodin.

3 Zábřeh 21/2013 INZERCE strana 3 Zábřeh, Valová 8 nový dům Nároží Valová 1.patro Kruhový trénink pro ženy,, dostane vás rychle do formy vstup časově neomezen. LISTOPADOVÉ NOVINKY: Každé pondělí h. SUPER BŘICHO S Danou Každý čtvrtek h. PILATES s Terezou PROSINCOVÉ NOVINKY: sobota :00-17:00 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA cvičení, líčení Mary Kay, ochutnávka řeckého vína atd. kontakt: Sleva 10 % na permanentky při předložení tohoto inzerátu. Platnost kupónu do Staňte se naším zákazníkem a získejte zajímavé BONUSY! slevy na: pohonné hmoty - mytí vozidla - 5% náhradní díly - 10% servisní práce NORD OIL s.r.o. Čerpací stanice Automatická mycí linka Christ se spodním mytím 2 velkoplošná stání pro vysokotlaké ruční mytí - mytí do -20 C Vysavač Přivítáme Vás v pěkném moderním komplexu s možností občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu!!! NORD OIL s.r.o. - tel.: Nově ČERPACÍ STANICE LPG v provozu! Autoservis AUTO KELLY veškeré servisní práce, včetně výměny autoskel, montáž TZ, příprava a provedení STK+emise, klimatizace, dezinfekce, geometrie objednejte si u nás nd za stejné ceny jako na internetu AUTO KELLY - tel.: , Postřelmovská 33, Zábřeh , Rozšiřujeme provoz - hledáme servírky, číšníky na hlavní prac. poměr i

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 21/2013 Nová stylová Restaurace u Rytíře Na Hejtmance 5, Zábřeh denní menu domácí kuchyně Nabízíme prostor pro pořádání rodinných oslav, firemních večírků, svateb. provozní doba 10:00-22:00 hodin Tel.: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk, Gen. Krátkého 1, Šumperk zve všechny zájemce o studium na TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 9,00 do 17,00 hodin (pátek 9,00 12,00 hod.) Ve školním roce 2014/2015 otevíráme tyto obory vzdělání na střední průmyslové škole: M/04 Průmyslový design M/05 Grafický design M/01 Informační technologie M/01 Elektrotechnika M/01 Strojírenství M/01 Technické lyceum telefon Těšíme se na vás! Přijďte si prohlédnout školu a zapojte se do naší internetové soutěže. Více informací o soutěži při prohlídce školy. Soutěž je dobrovolná, cena jistá! Ředitel školy: Ing. Petr Vepřek Informace podá: Ing. Ilona Opatovská, telefon: ,

5 Zábřeh 21/2013 INZERCE strana 5 Život je nevyzpytatelný. Můžete si vše naplánovat do posledního detailu, ale pak najednou přijde něco, co vaše plány změní. A tak se může stát, že si vezmete úvěr, jste odhodláni splácet včas, ale kvůli nečekané události vám najednou na pravidelné splátky nezbudou peníze. Máme pro vás dobrou zprávu. S Flexi půjčkou od ČSOB můžete zdarma přerušit nebo snížit splátky, KONTAKT: ČSOB pobočka Zábřeh Žižkova 2309/33a tel.: , říká Ing. Jiří Malec, ředitel pobočky ČSOB v Zábřeze. Otevírací doba: po, st 8:00-12:30, 13:30-17:00 út, čt 8:00-12:30, 13:30-15:00 pá 8:00-12:30, 13:30-16:00 Než podepíšete úvěrovou smlouvu, porovnejte si více půjček. Zaměřte se nejen na výši pravidelných poplatků a na celkové náklady na úvěr, ale především na to, jak umí půjčka reagovat na různé životní situace. Spoustu výhod v tomto směru nabízí novinka na trhu- Flexi půjčka od ČSOB, která zdarma nabízí okamžitou reakci na nepředvídatelnou životní situaci. Rodina se může dostat do problémů se splácením například proto, že jeden z partnerů je dlouhodobě nemocný, a v rozpočtu tak chybí jeho příjem. Flexi půjčka v těchto případech umožní nastavit parametry tak, aby mohl klient dál v klidu splácet. Výhodou je, že v rámci fl exi balíčku služeb může klient požádat o snížení splátek kdykoliv během splácení. Další možnost, kterou mohou lidé při dočasném nedostatku fi - nancí využít, je přerušení splácení, a to až na dobu tří měsíců, popisuje výhody úvěru od ČSOB Jiří Malec Někdo se ale může dostat do opačné situace, pak může část dluhu splatit dřív než v původně plánované době splatnosti. Klient totiž může celkem třikrát za celou dobu trvání úvěru provést mimořádnou splátku nebo využít možnosti navýšení měsíčních splátek. Dobrou zprávou je, že snížení či zvýšení splátek je možné provádět zcela zdarma. To samé platí i o jejich dočasném přerušení a předčasném splacení. Navštivte pobočku v Zábřeze, rádi vám poradíme, jak si převést stávající úvěry na Flexi půjčku a získat nové volné peníze se současným snížením splátek, končí pozváním do pobočky ČSOB v Zábřeze ředitel pobočky. Reprezentativní příklad ČSOB Flexi půjčky na cokoliv: Při výši úvěru Kč a době splácení 48 měsíců je úroková sazba 14,9 % p. a., RPSN 17,4 %, výše měsíční splátky Kč a celková částka splatná klientem je Kč. Při výpočtu RPSN byl započítán poplatek za platbu inkasa 6 Kč a cena konta 55 Kč za měsíc. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ A PÁNSKÉ Havlíčkova 28, Zábřeh Nabízí své služby i bez objednání předem stříhání- barvení- trendy účesy HLEDÁME manikérku na ŽL s nástupem ihned! Petra Kubalíková - Veronika Pavlíková tel tel

6 strana 6 INZERCE Zábřeh 21/2013 Oční optika OPTOMEDIC DD, s.r.o. Valová 8, Zábřeh n. Moravě, Tel:

7 Zábřeh 21/2013 KULTURA strana 7 Izer to v Zábřehu pěkně rozjede Spoustu zábavy a hezkých písniček v podání Zdeňka Izera nabídne zanedlouho kulturní dům. Do Zábřeha dorazí bavič, moderátor a příležitostný herec v úterý 26. listopadu. Diváci se mohou těšit nejen na Izerův nezaměnitelný humor, ale i řadu písniček, které zazpívá spolu se svým hostem, výbornou zpěvačkou a finalistkou první hudební televizní soutěže SuperStar Šárkou Vaňkovou. V pořadu s názvem Turné čtyř můstků uvidí návštěvníci dohromady čtyři scénky. Bude to například parodie známého televizního pořadu Hlas ČeskoSlovenska nebo scénka z prostředí sociálního úřadu. A tyto scénky jsou prokládané duety, ve kterých Zdeněk se Šárkou vtipně imitují české a zahraniční zpěváky a zpěvačky, vysvětlil Izerův manažer Jiří Havel. Populární showman Zdeněk Izer, který je původním povoláním automechanik, oslavil v září sedmačtyřicáté narozeniny. Bavič, který na potkání sype z rukávu kvanta vtipů, byl komikem už v dětství. Do povědomí veřejnosti se dostal zejména ve dvojici s Markem Dobrodinským, vystupoval v mnoha úspěšných televizních pořadech, jakými byly Jen blbni! Na Palmě! či Telebazar. Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše Tradiční vánočně komponovaný a aranžovaný koncert orchestru pod taktovkou Václava Hybše se letos uskuteční v Zábřehu ve čtvrtek 5. prosince. Václav Hybš přiveze do kulturního domu jako hlavní hosty Pavlínu Filipovskou a Karla Štědrého, kteří stáli u zrodu divadla Semafor a během své dlouhé a úspěšné kariéry spolupracovali se všemi předními hudebními tělesy naší populární scény. V pořadu účinkuje také Lucie Zemanová, Marie Lulková, Václav Dufek a Štěpán Růžička. K zakoupení je posledních asi sto volných vstupenek. Tip na zajímavý vánoční dárek: poukaz na kulturu V těchto dnech zahájila Zábřežská kulturní prodej vánočních dárkových poukazů. Pokud si lámete hlavu nad tím, co darovat pod stromeček svým blízkým, můžete mít po starostech. Stačí navštívit infocentrum ve foyer kulturního domu a zakoupit dárkový poukaz na akce pořádané v kulturním domě nebo na filmová představení v kině Retro. Hodnotu poukázky si přitom můžete vybrat podle svých možností, a to ve výši 500, nebo korun. Při zakoupení poukazu v hodnotě tisíc korun a vyšší přitom automaticky získáte slevu 10 % z ceny vstupenky. Z poukazu bude po celý rok 2014 hodnota vstupenek u vybraných pořadů postupně odečítána, a to až do úplného vyčerpání předplacené částky. A určitě bude z čeho vybírat. Zábřežská kulturní právě zahájila prodej vstupenek na celou řadu zajímavých pořadů. Doporučit mohu například vystoupení Evy a Vaška, Michala Nesvadby, Rifl ový bál se skupinou Kroky Michala Davida, což je v současnosti nejoblíbenější revival známého hitmakera, nebo koncert Věry Špinarové. Lahůdkou jistě bude představení Divadla Járy Cimrmana či hudební recitál Michala Horáčka, uvedl ředitel Zdeněk David. Více informací o nabídce kulturního domu pro první měsíce roku 2014 přineseme v příštím čísle zpravodaje. Přesto, že se letošní celostátní přehlídka neprofesionálních divadelních souborů O Václava z Václavova rozšířila o zábřežské pódium, nestačilo to. Zájem o stále prestižnější akci je takový, že organizátoři opět museli některým souborů odříct účast. První část přehlídky odstartovala v zábřežském kulturním domě v pátek 8. listopadu černou komedií Ryba ve čtyřech divadelní společnosti Šok Staré Město pod Sněžníkem. Slavnostní zahájení soutěže přišlo na řadu o něco později, před uvedením muzikálu Maškaráda v podání přerovského divadla Dostavník. Po vystoupení lesních rohů v po- Ve zcela novém kabátě ožil na jevišti pražského Divadla Na Jezerce příběh o tom, jak si Češi umějí pomáhat. Tragikomickou zápletku, která nabídne děj odehrávající se za protektorátu na českém maloměstě a především výbornou podívanou, uvede kulturní dům v pondělí 25. listopadu. Autor scénáře známého filmu Musíme si pomáhat Petr Jarchovský zpracoval text do divadelní podoby speciálně pro Jezerku a režie se ujal spoluautor textu Jan Hřebejk. Děj tragické komedie z období druhé světové války se však v mnohém liší od filmové podoby ověnčené pěti Českými lvy a nominací na Oscara. U Hřebejkova divadelního ztvárnění příběhu přibyla nejen dynamika, ale také komické výstupy, které mají z diváků sejmout tíhu tématu. Václav z Václavova přinesl i loučení se zábřežským divadelním souborem dání žaček ZUŠ k četným hostům a divákům v sále promluvil starosta města František John i václavovský principál Josef König (na snímku). Zahájení ale mělo i nádech nostalgie, uspořádáním zábřežské části festivalu svou činnost definitivně ukončil místní divadelní soubor. Nemálo jeho členů ale na prknech, která znamenají svět, pokračuje, a to právě v řadách václavovských ochotníků. Sobota přinesla další představení, a to komedii Amant divadelní společnosti Blud v tyátru z Bludova a hororový příběh Žena v černém, kterým se prezentoval brněnský Amadis. Třetí den divadelní festival pokračoval představením určeným především pro děti, hojně navštíveným pohádkovým muzikálem Princové jsou na draka v podání Divadla Stodola z Jiříkovic. Následující víkend se přehlídka přesunula na domovskou scénu do kulturního domu ve Václavově, kde se představilo dalších jedenáct souborů. Ty se utkaly nejen o hlavní cenu, sošku Václava, ale i cenu diváků malého Václavíka. Toho si ze zábřežské části přehlídky odnesl Amadis. Konečné výsledky přinese další číslo zpravodaje. (mk) Hřebejkovo Musíme si pomáhat nabídne pohled do historie Na první pohled zaujme nejen titul, ale i hvězdné herecké obsazení. Jiří Macháček coby Josef Čížek žije mezi zbabělostí a statečností, jež u něho nakonec převládne. Jeho žena, kterou civilně a přirozeně ztvárnila Lenka Vlasáková, vévodí jevišti klidem a stoickou vyrovnaností. Miroslav Vladyka coby Horst Prohazka si užívá roli hloupého a slizkého přisluhovače nacistů, který střídavě škodí a pomáhá. Představení stojí právě na interakci Čížkových a Prohazky a na excelentních hereckých výkonech, hodnotí hru Vratislav Jarmar ze Zábřežské kulturní. Čechům blízký příběh, výborné ztvárnění rolí a propracovaná režie Jana Hřebejka dělá z Musíme si pomáhat titul, který by si neměl nechat ujít žádný z příznivců kvalitního divadla. Tunklův dvorec teď patří hlavně přírodě Absolventky chystají už druhý ples gymnázia Po veleúspěšné letošní premiéře připravují absolventky zábřežského gymnázia na příští únor další Ples Gymnázia Zábřeh. Ten má umožnit setkání se spolužáky, známými a oblíbenými pedagogy, protože maturitní ples školy byl již řadu let dopředu beznadějně vyprodaný. V sobotu 1. února se tak v zábřežském kulturním domě představí Moravia Big Band a Pangea The Beatles Revival Band. Vstupenky se objeví v prodeji od 6. Na domácí půdě se ve čtvrtek 7. listopadu představil kurátor Galerie Tunklův dvorec Josef Macek a jeho žák Rostislav Knápek. Josef Macek se malování věnoval už v mládí, později se mu ale vzdálil přednost dostal sport a správa obce, v čele Bušína stál od roku 1981 až do roku K paletě se vrátil až v roce 2005, po více než pětatřiceti letech. V Galerii Tunklův dvorec se představil především s krajinami. Nejde v nich ani tak o zachycení konkrétního místa, jako spíš pocitu, hry barev v přírodě Další výraznou součástí vystavených Mackových děl jsou zátiší, především s motivy květin. Protipólem realistických Mackových děl jsou akvarely Rostislava Knápka, který naopak začal tvořit teprve před rokem. Jeho obrazy zaujmou výraznou barevností, bohatou strukturou i schopností přinutit návštěvníka ve zdánlivě chaotickém tvaru hledat a nacházet různé motivy. Výstavu obou výtvarníků doplnila v minigalerii dílka žáků ZŠ Školská, výstava je k vidění do 29. listopadu. (mk) ledna 2014 za cenu 150 Kč na stání a 190 Kč k sezení, a to do 21. ledna. Poté budou k dostání už jen za zvýšenou cenu 190 Kč a 230 Kč. K prodeji budou v cestovní agentuře AWER TOUR, Farní 1 nebo na adrese Ples bude opět benefiční, jeho výtěžek poputuje znovu na podporu výměnných studijních pobytů. Z plesu letošního na tento účel přišlo úctyhodných dvacet tisíc korun. KRÁTCE Beseda o Hitlerově tajemství Ve středu 27. listopadu se od 16 hodin ve studovně městské knihovny uskuteční beseda, na niž přijal pozvání badatel a spisovatel Milan Zach Kučera. Ten představí svou poslední knihu Největší tajemství třetí říše. Autor přijde popovídat o tajemství posledního bunkru Adolfa Hitlera a podzemních areálů nedaleko Broumova. Zváni jsou nejen registrovaní čtenáři, ale všichni, které zajímá historie a především válečné období. Vstup zdarma. Vystoupení Dance Club Juniors ve znamení jubilea Už podesáté budou poslední listopadový pátek patřit prkna kina Retro tanečnicím ze zábřežské skupiny Dance Club Juniors. Tentokrát si děvčata pro své příznivce připravila skladby od zpěvaček Pink, Geri Halliwell či Radúzy, zazní i hity z muzikálů Moulin Rouge či Footloose. Letos slavíme i malé narozeniny. Je to už patnáct let, co jsme skupinu založili. Je tedy nasnadě, že se vrátíme i k některým úspěšným skladbám z minulosti, uvedla k vystoupení vedoucí Marie Novotná. S několika choreografiemi se představí i hostující juniorská skupina DCJ 2 a dospělácký Dance Club. Jubilejní Ryze komorní záležitost startuje v kině Retro v pátek 29. listopadu v 18 hodin, vstupné činí 50 Kč. Tunklův kapr připlave do Kaťáku Spolek Metoděj zve na sobotu 30. listopadu k přátelskému posezení při již tradiční akci nazvané Tunklův kapr. Ta je vyvrcholením Zábřežských podzimních slavností pořádaných za finanční podpory Města Zábřeh a Olomouckého kraje. Jak už sám název akce napovídá, nabízet se bude tradiční smažený kapr, ale k ochutnání bude například i uzený tolstolobik, pstruh na másle či jiné rybí speciality. K příjemné pohodě jistě přispěje i spousta příjemných country melodií v podání skupiny Kamarádi. Začátek ve 14 hodin, vstupné dobrovolné. Mikuláš na náměstí Všechny děti, jejich rodiče a známé zve Spolek Metoděj na neděli 1. prosince na tradiční Setkání s Mikulášem. Již v 15 hodin odstartuje na Masarykově náměstí kulturní program, bude otevřena Nebeská pošta, u které děti mohou odevzdat obrázky a psaníčka pro Ježíška. Čekání na Mikuláše si malí i velcí budou moci zpříjemnit nákupem vánočního zboží u přítomných stánkařů, tradičního svařáku nebo třeba ochutnávkou domácí zabijačky. Celá akce vyvrcholí příchodem Mikuláše a jeho družiny v hodin a následnou nadílkou. Schola gregoriana v adventu Zábřežské vítání adventu 2013 doplní již tradičně v předvánočním čase koncert Scholy Gregoriany Pragensis. Ta přichází s jedinečným adventním programem Adventus Domini, na němž zazní české a latinské roráty 15. a 16. století. Koncert se uskuteční v pondělí 2. prosince od 18 hodin v kostele sv. Bartoloměje. Vstupné dobrovolné. Metoděj voják a biskup Již podruhé v průběhu letošního roku zavítá do Zábřeha filmový scenárista a spisovatel Oldřich Selucký. Svoji dubnovou přednášku věnoval převážně osobě Konstantina Cyrila. Na pozvání Spolku Metoděj a místní pobočky Moravskoslezské křesťanské akademie tentokrát představí v úterý 3. prosince v Katolickém domě druhého z bratrské dvojice vysoce postaveného konstantinopolského vojáka a pozdějšího velkomoravského biskupa Metoděje. Začátek v 18 hodin, vstupné dobrovolné. Po skončení přednášky možnost zakoupení autorových knih a následná autogramiáda.

8 strana 8 INFORMACE Zábřeh 21/2013 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Čtvrtek 21. listopadu VĚTRNÍKOVÝ DEN PRO SLANÉ DĚTI Charitativní akce. S sebou nůžky. Dne 23. listopadu 2013 si připomeneme 10 let, co nás navždy opustila DDM Krasohled Zábřeh, 15:30, zdarma Pátek 22. listopadu PODVEČERNÍ SEMINÁŘ S KRISTINOU BAUDYŠOVOU Heřmánek Téma: Podobnosti části mne, které pozastavují můj vývoj. Rezervace míst nutná na tel: Heřmánek, nám. Osvobození 2, Beseda 1. patro, 17:00, 250 Kč Sobota 23. listopadu TJ Sokol Zábřeh OS Kálik ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 3D Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 96 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč THOR: TEMNÝ SVĚT 3D Akční/dobrodružný/fantasy, přístupno od 12 let, dabing, USA 2013, 111 min. Kino Retro, 20:00, dospělí 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč MEGA DISCO PARTY DJ ROSI ELEMENTS OF SOUND LASER SHOW Luxusní taneční párty s tou nejlepší hudbou, večer v rytmech horkých hitparádových hitů i toho nejlepšího z dob minulých. Obří laserová show. Velký sál KLUBu, 21:00 3:00, 50 Kč ZÁBŘEŽSKÁ NIKÉ Tradiční turnaj v sálovém fotbalu pro hráče starší 40 let (1 mladší hráč povolen). Přihlášky: Aleš Valnoha, Valová 2, tel: , Sokolovna Zábřeh, 8:30 KÁLIKŮV PODZIM Koncert pěveckých sborů pořádaný na počest hudebního skladatele Václava Kálika. Vystoupí: Gaudium Komárno, Slavice Zábřeh, PS Šternberk, PS Vrbno pod Pradědem, Carmen Zábřeh. Kostel sv. Bartoloměje, 15:00, vstupné dobrovolné RIVALOVÉ Životopisný/sportovní/drama/akční, přístupno od 12 let, titulky, USA/Německo/Velká Británie 2013, 123 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA Akční/sci-fi/thriller, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 146 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč IV. STŘEDOVĚKÝ PLES ANEB MUMRAJ DOBY STŘEDOVĚKÉ Vstup v historickém kostýmu vítán. K tanci hrají F-band a Turdus. Předprodej vstupenek na www. stredoveky-ples.cz/predprodej. Katolický dům, 20:00 2:00, 130 Kč/předprodej 100 Kč Neděle 24. listopadu HUS I TI HUSITI Animovaný/komedie/historický, přístupný, české znění, Česko 2013, 93 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč Pondělí 25. listopadu Úterý 26. listopadu Klub důchodců města Zábřeh BELLA MIA Drama, přístupný, české znění, Česko 2013, 93 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč MUSÍME SI POMÁHAT Tragická komedie z období druhé světové války, jejíž děj je plný překvapení. Hrají: Jiří Macháček, Lenka Vlasáková, Miroslav Vladyka a další. Velký sál KLUBu, 19:00, 300 Kč a 350 Kč ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM Taneční melodie nejenom pro seniory hraje F-band. Občerstvení zajištěno. Katolický dům, 14:00, 50 Kč VÝROBA VÁNOČNÍCH DEKORACÍ Výtvarná činnost pod vedením Marie Johnové. Pořádáno pro členy Klubu důchodců. Klub důchodců města Zábřeh, Nerudova 7, 14:00 ZDENĚK IZER A ŠÁRKA VAŇKOVÁ TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ Hudebně zábavná show s bavičem a moderátorem a jeho hostem. Parodie televizních pořadů, zábavných soutěží a imitování celé řady českých i zahraničních celebrit. Velký sál KLUBu, 19:00, 190 Kč a 220 Kč Středa 27. listopadu Městská knihovna BESEDA O HITLEROVĚ TAJEMSTVÍ Představení knihy Největší tajemství třetí říše a povídání s autorem Milanem Zachem Kučerou o Zábřeh tajemství posledního bunkru Adolfa Hitlera. Studovna Městské knihovny Zábřeh,16:00 ADVENTNÍ DÍLNA Výroba adventních věnců. CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU Dobrodružný/rodinný/fantasy, přístupný, dabing, Norsko 2012, 80 min. PŘÍBĚH KMOTRA Drama/krimi/životopisný, přístupno od 12 let, Česko 2013, 99 min. DDM Krasohled Zábřeh, 16:00, 30 Kč Kino Retro, 17:30, 90 Kč Kino Retro, 20:00, 110 Kč Pátek 29. listopadu RYZE KOMORNÍ ZÁLEŽITOST LADIES NIGHT Taneční skupina Dance Club Juniors a její hosté na tradičním podzimním celovečerním vystoupení. Pořádáno ve spolupráci s DDM Krasohled Zábřeh. Kino Retro, 18:00, 50 Kč Sobota 30. listopadu POHYBEM KE ZDRAVÍ Fit klub mami Celodenní akce pod vedením profesionálních lektorů - zumba, piloxing, dancehall, cumbana, pilates, hathayoga, bosu, trampies... Měření tuků, občerstvení. Sokolovna Zábřeh 9:00-18:00 ČLENSKÁ SCHŮZE KČT ZÁBŘEH Galerie Kafé Rovensko, 10:30 TUNKLŮV KAPR Přátelské posezení s bohatou nabídkou rybích specialit a spoustou pěkné muziky. Katolický dům, 14:00 paní Jiřina Ollingerová Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi Sestra, bratr a švagrová BELLA MIA Drama, přístupný, české znění, Česko 2013, 93 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč THOR: TEMNÝ SVĚT 3D Akční/dobrodružný/fantasy, přístupno od 12 let, dabing, USA 2013, 111 min. Kino Retro, 20:00, dospělí 155 Kč/děti 135 Kč Neděle 1. prosince MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE Pohodové odpoledne pro malé i velké s bohatým programem a stánkovým prodejem. V 16:30 příchod Mikuláše a jeho družiny. Bližší informace na plakátech. Masarykovo náměstí, 15:00 Pondělí 2. prosince Římskokatolická farnost Zábřeh CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU Dobrodružný/rodinný/fantasy, přístupný, dabing, Norsko 2012, 80 min. Kino Retro, 17:30, 90 Kč THOR: TEMNÝ SVĚT Akční/dobrodružný/fantasy, přístupno od 12 let, dabing, USA 2013, 111min. Kino Retro, 20:00, dospělí 120 Kč/ děti do 15 let 100 Kč SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS Koncert s jedinečným adventním programem Adventus Domini. České a latinské roráty 15. a 16. století. Kostel sv. Bartoloměje, 18:00, vstupné dobrovolné Úterý 3. prosince ANDĚLSKÉ PLSTĚNÍ Plstění pomocí jehly za sucha. DDM Krasohled, 16:30, 50 Kč METODĚJ VOJÁK A BISKUP Přednáška spisovatele a filmového scenáristy Oldřicha Seluckého. Autogramiáda s možností zakoupení autorových knih. Pořádáno ve spolupráci s MSKA. Katolický dům, 18:00 CESTA NA MĚSÍC + PODIVUHODNÁ CESTA FILMOVÉ VEČERY Úvodní slovo Miroslav Macek. Krátkometrážní/sci-fi/dobrodružný/fantasy, přístupno od 12 let, němá verze, Francie 1902, 16 min. Dokumentární, přístupno od 12 let, titulky, Francie 2011, 60 min. Kino Retro, 20:00, 70 Kč Středa 4. prosince VÁNOČNÍ ZPÍVÁNKY MŠ Strejcova Zpívání vánočních písní a koled. Zahrada MŠ Strejcova, 15:30 KLAUNI Komedie/drama, přístupno od 12 let, české znění, Česko/Finsko/Lucembursko/Slovensko 2013, 120 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč TVŮRCI VESMÍRNÉ SÍLY A JEJICH PROJEVY VE DRUHÉ ČAKŘE Přednáška Zdeňka Kotvana s následnou meditací. Kontakt: Spirála Zábřeh, 19:00, 100 Kč ENDEROVA HRA Sci-fi/dobrodružný/akční, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013,115 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč Čtvrtek 5. prosince STVOŘENI Z TVOŘENÍ Vernisáž výstavy. Díla vzniklá v rámci dvou projektů Charity Zábřeh Tvoř a budeš stvořen a Šance zapojit se do práce a do života. V rámci vernisáže stvoří návštěvníci společný orchestr. Výstava potrvá do 14. ledna Galerie kina Retro, 16:00 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA Pohodový podvečer pro rodiny s dětmi. Rodiče mohou balíčky donést půl hodiny předem. Hospoda na Kovárně, 17:00 ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE A PAVLA BŘÍNKOVÁ Tradiční vánočně laděný koncert pod taktovkou Václava Hybše s hlavními hosty Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým a dalšími vynikajícími interprety. Velký sál KLUBu, 19:00, 220 Kč a 250 Kč Pátek 6. prosince LÁSKY ČAS Komedie/drama/romantický/sci-fi, přístupno od 12 let, titulky, Velká Británie 2013, 123 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč TANEČNÍ KOLONA Závěrečné veřejné představení účastníků kurzu tanečních pro rodinné příslušníky, přátele a známé. K tanci a poslechu hraje Moravia Big Band Zábřeh. Občerstvení zajištěno. Velký sál KLUBu, 18:00 24:00, 100 Kč PŘÍBĚH KMOTRA Drama/krimi/životopisný, přístupno od 12 let, Česko 2013, 99 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč Sobota 7. prosince SOBOTA PRO ŽENY Aerobic na trampolínách s Věrou Formánkovou a další moderní cvičební aktivity pro ženy bez rozdílu věku. Přihlášky na kontaktech , , (Dagmar Ziková) do středy 4. prosince. Velký sál KLUBu, 9:00-10:30 ČERTOVSKÁ ZABIJAČKA Tradiční zabijačkové dobroty na prodej, teplá jídla po celý den, vánoční punč na zahřátí. Hospoda Na Kovárně, 10:00 VERONIKA HARCSA A BÁLINT GYÉMÁNT DUO (MAĎARSKO) Koncert výjimečné maďarské jazzové zpěvačky v doprovodu vynikajícího kytaristy. Kino Retro, 19:00, předprodej 100 Kč/v den akce 150 Kč Zábřeh, 28. října 2 (u gymnázia) Tel.: PRODEJ A VÝKUP MOBILNÍCH TELEFONŮ široký výběr nových tlačítkových, dotykových, i duálních telefonů (na 2 SIM karty) - výhodné ceny užívaných telefonů s garancí bezproblémového chodu - pozáruční servis mobilních telefonů - nejvýhodnější předplacené SIM karty Bleskmobil, Mobil CZ (zařídíme i převod Vašeho čísla) - volání 2,50 Kč za minutu do všech CZ sítí - tradiční firemní dárek ke každému zakoupenému telefonu ( ) 3) Facebook: Rossi Mobil Zábřeh ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 27. listopadu Spirála Hospoda Na Kovárně Hospoda Na Kovárně

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Vodohospodářská společnost SITKA Šternberk oznamuje občanům, že ve dnech 2. prosince a 5. a 6. prosince budou ve Štěpánově zapisovány stavy vodoměrů. Obec Štěpánov

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Neděle 27. 11. 2016 Galerie bude otevřena od 14.00 do 17.30 hodin. Od 14.30 h jsme připravili Tvůrčí dílnu pro malé i velké:

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč DŮM KULTURY Nádražní 846 Provozní doba pokladny: PO PÁ: 7:00-11:30 a 12:15-15:30 tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz pondělí 1. 9. 15.00 17.00 taneční sál NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK pondělí 1. 9. 18.45

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Adventní čas v Broumově

Adventní čas v Broumově Město Broumov, Oddělení kultury a infocentrum, vás zvou na: Adventní čas v Broumově 3. 12. 2006 První adventní neděle Mikulášský jarmark na Mírovém náměstí - adventní trh, kde děti navštíví - stejně jako

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy 1 1 Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad 2015 úterý 10. listopadu, 19.00 hodin Kino Vatra Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy Jak se díváme na svět? Proč naše oči vidí právě to, co vidí?

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015

CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015 CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015 Od 5. 3. je otevřeno Café Rosa kavárna 2. 3. 2015 (pondělí) 3. 3. 2015 (úterý) 13:30 14:30 Zdravá záda pod vedením fyzioterapeutky Mgr. Kristýny 4. 3. 2015 (středa)

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Aktuality z Centra Černý Most

Aktuality z Centra Černý Most Aktuality z Centra Černý Most 11/2011 1/2012 Informace o stavbě nového CČM V současné době je stavba nového Centra Černý Most rozšířena na podstatnou část původních parkovacích ploch (parkoviště B, C a

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Ve dnech 7. října od 14,00 do 22,00 hodin a 8. října od 8,00 do 14,00 hodin se uskuteční volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Ve volebním okrsku č. 1

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce:

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce: NABÍDKA PRO FIRMY DIVADLO NA ŠANTOVCE Divadlo na Šantovce vám nabízí jedinečný multifunkční prostor, který je ideální k pořádání firemních akcí, prezentací, školení, koncertů a dalších tematických eventů

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Nedostatek míst v mateřských školách

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Oslavte to s námi! Nabídka propagační kampaně. Využijte příležitost participace na programu oslav Svátku seniorů

Oslavte to s námi! Nabídka propagační kampaně. Využijte příležitost participace na programu oslav Svátku seniorů Oslavte to s námi! 1.10. 2011 Nabídka propagační kampaně Využijte příležitost participace na programu oslav Svátku seniorů 01 Oslavte s námi Svátek seniorů! Na první den měsíce října připadá Mezinárodní

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Aktuality z Centra Černý Most 09/10

Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Informace o stavbě nového CČM V další fázi příprav zcela nového Centra Černý Most se hlavní stavba rozšíří na podstatnou část stávajících parkovacích ploch (parkoviště

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 LEDEN 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2013 Náměstí Míru, začátek v 17.00 hodin. 15. ledna

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

MUDr. Víšková oznamuje, že ve čtvrtek 19. prosince bude mít výjimečně ranní ordinaci a v pondělí 23. prosince nebude ordinovat. Akutní případy ošetří

MUDr. Víšková oznamuje, že ve čtvrtek 19. prosince bude mít výjimečně ranní ordinaci a v pondělí 23. prosince nebude ordinovat. Akutní případy ošetří Obecní vysílání 3C MUDr. Víšková oznamuje, že ve čtvrtek 19. prosince bude mít výjimečně ranní ordinaci a v pondělí 23. prosince nebude ordinovat. Akutní případy ošetří MUDr. Šultes. Zahradnictví Žatčany

Více

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

Financování projektů municipalit

Financování projektů municipalit Financování projektů municipalit 7.12.2011 Obsah: Hospodaření obcí a Zákon o VZ (z pohledu podmínek financování) Poskytnutí úvěru Odkupy pohledávek Související služby 7.12.2011 Hospodaření obcí (z pohledu

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více