Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara"

Transkript

1 Číslo 21/2013 vydáno dne Město si podruhé vzalo úvěry na sto milionů Už druhý stomilionový úvěr na spolufinancování kanalizace odsouhlasili zastupitelé na svém zasedání ve středu 6. listopadu. Důvod? Úvěr, který město odsouhlasilo v roce 2010, nebyl čerpán a k listopadu loňského roku byl zrušen. Město, jež přislíbilo už před šesti lety spolupodílení se na rekonstrukci kanalizace, tak velký objem peněz najednou k dispozici nemá. Zastupitelé proto schválili smlouvu s Československou obchodní bankou, vítězem výběrového řízení vypsaného radnicí. Pětasedmdesát milionů korun je určeno na spolufinancování projektu Zlepšení kvality vod Horního Povodí řeky Moravy II. etapa. Tyto prostředky budou použity k navýšení základního kapitálu společnosti Vodohospodářská Svoz bioodpadu. Poslední letošní vývoz nádob na bioodpad proběhne v pondělí 25. listopadu. Soutěž o logo 760 let. V roce 2014 si Zábřeh připomene 760 let od první písemné zmínky. V souvislosti s připravovanými oslavami vyhlásilo Město Zábřeh veřejnou soutěž o logo oslav 760 let města Zábřeh. Uzávěrka soutěže je 29. listopadu ve hod., návrhy je nutno dodat osobně nebo poštou zařízení Šumperk a podílu města. U stejného peněžního ústavu si město vezme také další, pětadvacetimilionový, úvěr. Z něj město míní čerpat na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí v případě, že nebudou takzvaným uznatelným nákladem. Měly by tedy sloužit především k opravě komunikací a chodníků v místech stavbou narušených. Doba splácení v případě úvěru 75 milionů byla stanovena na deset let, zbývajících 25 milionů má město splatit do konce roku Město tak dostálo svému závazku. Definitivní jistotu, že k realizaci obrovské akce dojde, ale zatím nemá. Kdy a zda vůbec se rekonstrukce rozjede, dnes vzhledem ke komplikovanosti celé situace neví zřejmě nikdo. (mk) Radnice má zálusk na další dvě dotace Policisté se zaměřili na zajištění domů V pátek 25. října proběhla na Zábřežsku akce zaměřená na prevenci majetkové trestné činnosti, především vloupání do domů, sklepních kójí, garáží atd. V rámci akce policisté kontrolovali zajištění vstupů do panelových domů a sklepních kójí na sídlištích Severovýchod, Krumpach a Informace z města (v zalepené obálce a označené textem Logo 760 let města Zábřeh), popřípadě elektronickou poštou. Bližší informace na Žádosti o dotace. Město opět poskytne v příštím roce ze svého rozpočtu příspěvky na jednorázové akce i na činnost organizací na základě podmínek schválených radou města. Čas pro podání žádostí o dotace se krátí, musí být doručeny do 30. listopadu. Podáním žádostí do Operačního programu Životní prostředí pověřila odbor rozvoje a územního plánování počátkem října rada města. Jedna z nich v případě úspěchu přinese prostředky na zateplení a výměnu oken na budově městského úřadu na náměstí Osvobození, další se týká celkové revitalizace zeleně ve Wolkerových sadech. Operační program Životní prostředí je z evropských dotací městem využíván nejčastěji. Jeho výhodou jsou průběžné výzvy a podpora projektů v oblasti rozsáhlejší péče o městskou zeleň, kterou by město stejně muselo provádět, či zateplování, které přinese úspory. Nevýhodou je potřeba projekty předfinancovat a náročnější administrativa, okomentoval záměry města starosta František John. V letošním roce je z tohoto programu realizován projekt Zateplení obvodových konstrukcí a výměna otvorových výplní ZŠ Severovýchod. Na příští rok se připravuje veřejná soutěž na dva projekty, které již byly fondem akceptovány k podpoře a jejichž financování následně schválilo zastupitelstvo města. První má zajistit celkovou obnovu dřevin v parku u horního kostela, druhý vybudovat zázemí pro ekologickou výchovu v areálu MŠ Strejcova. Současně se po závěrečných kontrolách ze strany fondu dokončuje administrace již realizovaného projektu Revitalizace významného krajinného prvku alej na hrázi v Zábřehu. Výsluní a také v Postřelmově. Policisté kontrolovali i zajištění řadových garáží na ulicích Dvorská, U Dráhy a Na Křtaltě, žádné narušení kontrolovaných objektů nezjistili. Podobné akce budou probíhat i nadále, a to na teritoriu celého okresu. Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara Problémy s Bezručovou ulicí zimou neskončí. Původně plánovaný listopadový termín dokončení se odkládá až na jaro, řidiči se tak musí připravit na další měsíce bláta a kličkování po hrbolech mezi mechanismy. Komplikovaná situace dráždí občany a nenechává klidným ani vedení města, děním na Bezručově ulici se tak na svém zasedání zabývali i zastupitelé. Jak vysvětloval starosta František John, nejedná se o investiční akci města, ale společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ). Ta zde provádí rekonstrukci kanalizace a vodovodu poté, co navázala na rekonstrukce rozvodů plynu. Současně probíhá úprava křižovatky Bezručovy a Dvorské ulice. Práce na křižovatce, které provádí společnost EKO servis, jsou již hotové, chybí položení finálního povrchu to je ale vázáno na dokončení prací spojených s rekonstrukcí kanalizace. Jsme z toho nešťastní. Při kontrole jsme zjistili, že práce nejsou dodavatelskou firmou prováděny v požadované kvalitě, obrátili jsme se tedy na společnost VHZ s žádostí o nápravu stavu. Po jednáních, kdy se zvažovalo i odstoupení od smlouvy, nakonec dodavatelská firma práce dokončí, jenže předělávky zároveň způsobují prodlužování termínů, neskrýval nespokojenost František John. Vedení města se proto tlakem na VHZ snaží minimalizovat dopad na občany. V případě tak velkého objemu prací je to ale velmi náročné. Snažíme se připravit na Bezručově ulici přes zimu alespoň položení provizorního asfaltového povrchu tak, aby komunikace v zimě vůbec šla udržovat, vysvětloval starosta. Důvodem vzniklého problému, jak na zastupitelstvu rovněž zaznělo, je zákon o zadávání veřejných zakázek. Podle toho musí zadavatel vybrat firmu s nejnižší nabídkou, a to i v případě, že od počátku panují obavy o kvalitě dodaného díla. (mk) Město podalo ústavní stížnost, ale chce i jednat s Wanemi Podání ústavní stížnosti proti postupu Nejvyššího soudu, ale i jednání se zástupci Wanemi tak rozhodli na svém listopadovém zasedání zastupitelé. Ti Zastupitelé se zabývali rovněž výzvou k úhradě dlužné pohledávky, v níž společnost Wanemi vyzvala město na základě uzavřené smlouvy o spolupráci k zareagovali na usnesení Nejvyššího úhradě čtyř milionů korun s tím, že tuto soudu, který v říjnu rozhodl ve věci prodeje pozemků v průmyslové zóně Leštinská ve prospěch Wanemi. Jak uvedl Vladimír Soukup z advokátní výzvu město neuznává. Kromě odvolání k Ústavnímu soudu zastupitelé probírali i možnost jednání se zástupci Wanemi, nakonec takřka kanceláře hájící město, zastupitelé se jednomyslně pověřili starostu města nevystavují žádnému nebezpečí. Zároveň pozvat je na zasedání rady města. Od zaznělo, že pro město jde o poslední šanci tohoto setkání očekávají především zvrátit pro něj zatím nevýhodnou situaci. seznámení se s možnými způsoby řešení Pozemky na Leštinské sice podle soudu oboustranně komplikované situace. Wanemi nabylo oprávněně, cesta k jejich vlastnictví je ale nadále komplikovaná. Zástupci společnosti proto byli pozváni na jednání rady v úterý 12. listopadu, Nedořešeno je totiž zavkladování kam se ale nedostavili s odkazem na příliš pozemků a bez zápisu do katastru krátký interval mezi doručením pozvánky nemovitostí pozemky získat nelze. a vlastním jednáním.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 21/2013 KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo města se na svém 27. zasedání ve středu 6. listopadu usneslo mimo jiné na následujících materiálech: Schválilo XI. změnu rozpočtu města roku Schválilo aktualizaci rozpočtového výhledu města Zábřeh na roky 2014 a 2015 a vzalo na vědomí, že do rozpočtů a následujících let bude zahrnován závazek splácení úvěrového limitu ve výši 75 milionů Kč na období do a 25 milionů na období do určených na financování nákladů rekonstrukce a výstavby. Schválilo smlouvu o finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby uzavíranou mezi městem a společností Zábřežská kulturní, s. r. o. (příspěvek bude poskytnut v roce 2014 maximálně ve výši 2,5 milionu Kč) a se společností EKO servis Zábřeh s. r. o. pro zajišťování činností spojených s provozováním městského plaveckého areálu (příspěvek v roce 2014 bude ve výši maximálně 4 miliony Kč). (Dokončení v příštím čísle. red ) Zábřežský saunér míří mezi světovou špičku Mezi pětici nejlepších saunérů na světě se může probojovat zábřežský Jiří Sonntag, saunér Relax centra Kolštejn. Ten se svým vystoupením v německém Eibenstocku dostal mezi nejužší špičku a byl nominován mezinárodní porotou společně s dalšími dvaceti saunéry do soutěže Saunový animátor 2014 Ti nejlepší. Zda se skutečně dostane mezi nejlepší, tomu může napomoci i veřejnost pomocí ového hlasování. Jak konkrétně? Zasláním u na adresu s textem MEIN BELIEBTESTER SAUNAANIMATEUR IST JIŘÍ SONN- TAG - RELAX CENTRUM KOLŠTEJN, do předmětu u napište jméno Jiri Sonntag. Hlasování o postup do užšího výběru pěti nejlepších saunérů, kteří se utkají o titul Zlatého animátora roku 2014, bude probíhat do 21. prosince. Hlasovat vícekrát z jedné ové adresy není možné. Hlasující nepřijdou zkrátka. Zadají-li při hlasování na adrese com do kopie také Jiřího Sonntaga budou zařazeni do slosování o permanentku na deset vstupů do Vitálního světa. Olomoucký kraj se představil diplomatům v Berlíně Šest stovek hostů z řad zahraničních diplomatů i představitelů domácí politiky a průmyslu přijalo pozvání českého velvyslance v Německu Rudolfa Jindráka u příležitosti státního svátku České republiky. Přítomné pozdravila náměstkyně hejtmana Yvona Kubjátová, která přítomným představila Olomoucký kraj, jeho atraktivity, minulost i současnost a pozvala přítomné k jeho návštěvě. Kraj se na české ambasádě v Berlíně prezentoval nejen prostřednictvím videa a propagačních materiálů, ale především gastronomií, která byla zcela v jeho režii. Hosté tak mohli mj. ochutnat regionální speciality v podobě jablkových knedlíčků s malinami Koliby Bozeňov, slezských tvarohových knedlíčků Vily Elis z Jeseníku atd. Za zajištění slavnostní recepce, která se konala 24. října, poděkoval zástupcům Koliby Bozeňov hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Prostory muzea nestačily zájemcům o novou publikaci Mimořádný zájem provázel křest nové publikace Závořice Příběh vesnice zatopené rybníkem. Zábřežské muzeum ožilo touto slavnostní událostí ve středu 13. listopadu. Úvodní slovo pronesené starostou města Zábřeha a předsedou Mikroregionu Zábřežsko Františkem Johnem, ředitelkou šumperského muzea Marií Gronychovou a autorem knihy Zdeňkem Doubravským (na snímku vpravo), historikem muzea v Šumperku, dobově dokreslila středověká hudba pedagogů a žáků zábřežské ZUŠ. Autorovu přednášku Osudy obyvatel Závořic a problematická stavba závořického rybníka, která následovala po slavnostním uvedení knihy, si mohlo poslechnout asi šedesát návštěvní- Představujeme zábřežské firmy: REPARTO Zábřeh s. r. o. ků, více jich prostory muzea nepojmuly. Všem, kteří se už dovnitř nedostali, proto nabídlo muzeum opakování přednášky o týden později, ve středu 20. listopadu. Zdeněk Doubravský návštěvníkům předložil ucelený obraz historie zaniklé vsi ležící mezi Zábřehem a Postřelmovem, která musela ustoupit stavbě rybníka. V přednášce především uváděl na pravou míru zkreslené informace předávané prostřednictvím známé pověsti o Jiřím Tunklovi zapřaženém v ďáblově pluhu. Návštěvníci se tak díky precizní práci badatele i nezvykle velkému množství dobových písemných materiálů mohli důvěrně seznámit s dobovými reáliemi a dějinami vesnice, která před více než pěti sty lety zmizela. Knihu vydal Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku a s podporou Olomouckého kraje, k dostání je v infocentru, Knihkupectví Patka, recepci Charity a Trafice Jiří Vít Postřelmov. (mk) Společnost REPARTO Zábřeh s. r. o. vznikla v roce 2012 s cílem poskytovat pracovní uplatnění na trhu velmi ohrožené sociální skupině, lidem se zdravotním znevýhodněním. Přestože jde o novou společnost, má za sebou dlouholetou zkušenost REPARTO je totiž převedeným dřívějším úsekem chráněných dílen a pracovišť, které pod Charitou Zábřeh vznikly již v roce Celoročně firma zaměstnává 22 osob, na přelomu léta a podzimu pak až 70 dalších sezónních pracovníků. REPARTO Zábřeh s. r. o. je koncipována jako sociální firma, její výtěžky jsou po zdanění reinvestovány zpět do firmy. Jejím vlastníkem je z 90 % Charita Zábřeh a z 10 % Arcidiecézní charita Olomouc. Práci lidí se zdravotním znevýhodněním přibližuje jednatel společnosti Bc. Jiří Karger. Jak se rozděluje vaše činnost a jaké výrobky nabízíte? V Zábřehu má REPARTO chráněné pracoviště na nádraží Českých drah, kde provozuje veřejné toalety. Hlavní činnost je směřována na Mohelnicko. V Paloníně je obsahem činnosti balení cukru do HB dutinek. Balený cukr s reklamním potiskem dodáváme restauracím v celé ČR. Dále zpracováváme zakázky průmyslových kompletací jsme partneři společností SIEMENS Mohelnice, OP papírna Olšany, Slovácké strojírny či FEDOG. V Paloníně je i ruční výroba zdobených svící, které sami uvádíme na trh a jež mají ocenění JESENÍKY originální produkt. Naše svíce jsou vhodné pro různé příležitosti, zhotovujeme na ně znaky obcí, logotypy, slogany firem, umíme na ně přenést jakýkoliv motiv. Většinu našich výrobků lze zakoupit v internetovém obchodu V Lošticích pak v chráněné dílně balíme jednodruhové ovoce (i v bio kvalitě), potravinové doplňky a polévkové směsi, zeleninu nebo koření. Také zde kompletujeme košíky se sušeným ovocem pro firmu HOPI POPI a. s., většina této produkce míří do zahraničí do Rakouska či Polska. Jaké jiné výhody mají vaši odběratelé? Pro své odběratele je REPARTO subjektem, který jim poskytuje možnost náhradního plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením povinným podílem (4% z přepočtených úvazků). Veškeré práce pro objednatele tak vyjdou o třetinu levněji, než kdyby je dělali sami svými zaměstnanci. V tomto režimu dokážeme také navrhnout, vyrobit a dodat cukříky s reklamním potiskem firmy, které jsou v dnešní době žádané a současně finančně dostupné. Kolik výrobků celkově dokáže firma za rok zpracovat? Když nepočítáme služby, ročně rukama našich zaměstnanců projde více než 6 milionů výrobků. Může to být však zavádějící číslo, malé dutinky cukříků totiž přibývají podstatně rychleji než polepené izolační sady do rozvaděčů, kde se na jednom kusu pracuje i více dní. Zpracovávali jste svíce pro nějaké významné osobnosti? Podle fotografie jsme zpracovávali velice náročný motiv dominanty Hradčan pro prezidentskou kancelář. Dodávali jsme také velkolepě zdobenou svíci pro Svatého otce při jeho oficiální návštěvě České republiky v roce Na Velikonoce pak dodáváme paškály více než třem stům kostelů, kaplí a farností u nás i na Slovensku. Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE V říjnu strážníci odchytili dvanáct psů a zajistili dva opilce, kteří skončili na záchytce. Městská policie řešila také pětadevadesát přestupků, kromě toho zasahovala i u následujících případů: V restauraci U Bořin zakročila hlídka 10. října poté, co se zde ukázal podnapilý muž zraněný na obou rukou. Podezření, že si zranění způsobil při dopravní nehodě, se potvrdilo, hlídka zjistila, že do budovy kotelny na Krumpachu narazil automobil. Jeho řidič zadržený v restauraci nadýchal 1,5 promile alkoholu v dechu. Pachatel byl předán k dalšímu řešení Policii ČR. Plné ruce práce měl o půlnoci 14. října pracovník ostrahy na nádraží ČD. Po kolejích totiž pobíhali muž a žena a nereagovali na upozornění, že je může srazit vlak. Až přivolané hlídce se podařilo zklidnit manželský pár, který tímto způsobem řešil své osobní problémy. Hned dvakrát museli strážníci pacifikovat muže, který brzo ráno napadl ženu na ulici 28. října. Přivolaná hlídka prchajícího muže zadržela, protože nebyl schopen prokázat svoji totožnost, odvezla ho na obvodní oddělení Police ČR ke zjištění totožnosti. Zde byl muž propuštěn a věc předána přestupkovému oddělení. Jedna lekce ale nestačila, za půl hodiny muž napadl další ženu. Hlídka použila pouta a znovu jej předala Policii ČR, která muže zajistila. Gymnázium zve nejen na přijímačky nanečisto Možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto a seznámit se s chodem školy nabízí ve čtvrtek 5. prosince zábřežské gymnázium. Návštěvníci z řad zájemců o studium, žáci 5. a 9. tříd základních škol, si mohou v době od 8.00 do hodin vyzkoušet testy velmi podobné těm, které na ně budou čekat při skutečném přijímacím řízení. Rychle se dozví také výsledky, zveřejny budou bezprostředně po zpracování na webových stránkách školy gyza.cz. Na návštěvníky ale nečeká zdaleka jen testování znalostí. Na gymnáziu získají informace o studiu a přijímacím řízení, mají možnost prohlédnout si školu a v neposlední řadě navštívit probíhající výuku. V rámci Dne otevřených dveří na škole proběhne i Den tvořivosti. Studenti zde budou až do 14 hodin představovat své výtvarné, fotografické či literární práce, hudební dovednosti a výsledky své manuální tvořivosti. Prezentovat budou také roboty z lega řízené počítačem, s nimiž slaví úspěchy v celorepublikové soutěži. Náměstí Osvobození znovu provoní punč Už v sobotu 23. listopadu se opět po roce otevře v Zábřehu na náměstí Osvobození vánoční stánek se svařeným vínem a punčem. Jeho otevření na sklonku loňského roku přilákalo řadu zájemců, kteří tak mohli celý měsíc nasávat vánoční atmosféru. Letos je pro zákazníky připraven opět svařák z červeného vína i punč s ovocem. Do punče si bude moci každý zvolit náplň nejen v podobě tradičního rumu, ale nově také vodky, slivovice nebo griotky. Připravena je rovněž nabídka nealkoholická v podobě několika druhů čaje či kávy. Otevřeno bude denně až do 23. prosince, a to od 10 do 19 hodin.

3 Zábřeh 21/2013 INZERCE strana 3 Zábřeh, Valová 8 nový dům Nároží Valová 1.patro Kruhový trénink pro ženy,, dostane vás rychle do formy vstup časově neomezen. LISTOPADOVÉ NOVINKY: Každé pondělí h. SUPER BŘICHO S Danou Každý čtvrtek h. PILATES s Terezou PROSINCOVÉ NOVINKY: sobota :00-17:00 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA cvičení, líčení Mary Kay, ochutnávka řeckého vína atd. kontakt: Sleva 10 % na permanentky při předložení tohoto inzerátu. Platnost kupónu do Staňte se naším zákazníkem a získejte zajímavé BONUSY! slevy na: pohonné hmoty - mytí vozidla - 5% náhradní díly - 10% servisní práce NORD OIL s.r.o. Čerpací stanice Automatická mycí linka Christ se spodním mytím 2 velkoplošná stání pro vysokotlaké ruční mytí - mytí do -20 C Vysavač Přivítáme Vás v pěkném moderním komplexu s možností občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu!!! NORD OIL s.r.o. - tel.: Nově ČERPACÍ STANICE LPG v provozu! Autoservis AUTO KELLY veškeré servisní práce, včetně výměny autoskel, montáž TZ, příprava a provedení STK+emise, klimatizace, dezinfekce, geometrie objednejte si u nás nd za stejné ceny jako na internetu AUTO KELLY - tel.: , Postřelmovská 33, Zábřeh , Rozšiřujeme provoz - hledáme servírky, číšníky na hlavní prac. poměr i

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 21/2013 Nová stylová Restaurace u Rytíře Na Hejtmance 5, Zábřeh denní menu domácí kuchyně Nabízíme prostor pro pořádání rodinných oslav, firemních večírků, svateb. provozní doba 10:00-22:00 hodin Tel.: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk, Gen. Krátkého 1, Šumperk zve všechny zájemce o studium na TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 9,00 do 17,00 hodin (pátek 9,00 12,00 hod.) Ve školním roce 2014/2015 otevíráme tyto obory vzdělání na střední průmyslové škole: M/04 Průmyslový design M/05 Grafický design M/01 Informační technologie M/01 Elektrotechnika M/01 Strojírenství M/01 Technické lyceum telefon Těšíme se na vás! Přijďte si prohlédnout školu a zapojte se do naší internetové soutěže. Více informací o soutěži při prohlídce školy. Soutěž je dobrovolná, cena jistá! Ředitel školy: Ing. Petr Vepřek Informace podá: Ing. Ilona Opatovská, telefon: ,

5 Zábřeh 21/2013 INZERCE strana 5 Život je nevyzpytatelný. Můžete si vše naplánovat do posledního detailu, ale pak najednou přijde něco, co vaše plány změní. A tak se může stát, že si vezmete úvěr, jste odhodláni splácet včas, ale kvůli nečekané události vám najednou na pravidelné splátky nezbudou peníze. Máme pro vás dobrou zprávu. S Flexi půjčkou od ČSOB můžete zdarma přerušit nebo snížit splátky, KONTAKT: ČSOB pobočka Zábřeh Žižkova 2309/33a tel.: , říká Ing. Jiří Malec, ředitel pobočky ČSOB v Zábřeze. Otevírací doba: po, st 8:00-12:30, 13:30-17:00 út, čt 8:00-12:30, 13:30-15:00 pá 8:00-12:30, 13:30-16:00 Než podepíšete úvěrovou smlouvu, porovnejte si více půjček. Zaměřte se nejen na výši pravidelných poplatků a na celkové náklady na úvěr, ale především na to, jak umí půjčka reagovat na různé životní situace. Spoustu výhod v tomto směru nabízí novinka na trhu- Flexi půjčka od ČSOB, která zdarma nabízí okamžitou reakci na nepředvídatelnou životní situaci. Rodina se může dostat do problémů se splácením například proto, že jeden z partnerů je dlouhodobě nemocný, a v rozpočtu tak chybí jeho příjem. Flexi půjčka v těchto případech umožní nastavit parametry tak, aby mohl klient dál v klidu splácet. Výhodou je, že v rámci fl exi balíčku služeb může klient požádat o snížení splátek kdykoliv během splácení. Další možnost, kterou mohou lidé při dočasném nedostatku fi - nancí využít, je přerušení splácení, a to až na dobu tří měsíců, popisuje výhody úvěru od ČSOB Jiří Malec Někdo se ale může dostat do opačné situace, pak může část dluhu splatit dřív než v původně plánované době splatnosti. Klient totiž může celkem třikrát za celou dobu trvání úvěru provést mimořádnou splátku nebo využít možnosti navýšení měsíčních splátek. Dobrou zprávou je, že snížení či zvýšení splátek je možné provádět zcela zdarma. To samé platí i o jejich dočasném přerušení a předčasném splacení. Navštivte pobočku v Zábřeze, rádi vám poradíme, jak si převést stávající úvěry na Flexi půjčku a získat nové volné peníze se současným snížením splátek, končí pozváním do pobočky ČSOB v Zábřeze ředitel pobočky. Reprezentativní příklad ČSOB Flexi půjčky na cokoliv: Při výši úvěru Kč a době splácení 48 měsíců je úroková sazba 14,9 % p. a., RPSN 17,4 %, výše měsíční splátky Kč a celková částka splatná klientem je Kč. Při výpočtu RPSN byl započítán poplatek za platbu inkasa 6 Kč a cena konta 55 Kč za měsíc. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ A PÁNSKÉ Havlíčkova 28, Zábřeh Nabízí své služby i bez objednání předem stříhání- barvení- trendy účesy HLEDÁME manikérku na ŽL s nástupem ihned! Petra Kubalíková - Veronika Pavlíková tel tel

6 strana 6 INZERCE Zábřeh 21/2013 Oční optika OPTOMEDIC DD, s.r.o. Valová 8, Zábřeh n. Moravě, Tel:

7 Zábřeh 21/2013 KULTURA strana 7 Izer to v Zábřehu pěkně rozjede Spoustu zábavy a hezkých písniček v podání Zdeňka Izera nabídne zanedlouho kulturní dům. Do Zábřeha dorazí bavič, moderátor a příležitostný herec v úterý 26. listopadu. Diváci se mohou těšit nejen na Izerův nezaměnitelný humor, ale i řadu písniček, které zazpívá spolu se svým hostem, výbornou zpěvačkou a finalistkou první hudební televizní soutěže SuperStar Šárkou Vaňkovou. V pořadu s názvem Turné čtyř můstků uvidí návštěvníci dohromady čtyři scénky. Bude to například parodie známého televizního pořadu Hlas ČeskoSlovenska nebo scénka z prostředí sociálního úřadu. A tyto scénky jsou prokládané duety, ve kterých Zdeněk se Šárkou vtipně imitují české a zahraniční zpěváky a zpěvačky, vysvětlil Izerův manažer Jiří Havel. Populární showman Zdeněk Izer, který je původním povoláním automechanik, oslavil v září sedmačtyřicáté narozeniny. Bavič, který na potkání sype z rukávu kvanta vtipů, byl komikem už v dětství. Do povědomí veřejnosti se dostal zejména ve dvojici s Markem Dobrodinským, vystupoval v mnoha úspěšných televizních pořadech, jakými byly Jen blbni! Na Palmě! či Telebazar. Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše Tradiční vánočně komponovaný a aranžovaný koncert orchestru pod taktovkou Václava Hybše se letos uskuteční v Zábřehu ve čtvrtek 5. prosince. Václav Hybš přiveze do kulturního domu jako hlavní hosty Pavlínu Filipovskou a Karla Štědrého, kteří stáli u zrodu divadla Semafor a během své dlouhé a úspěšné kariéry spolupracovali se všemi předními hudebními tělesy naší populární scény. V pořadu účinkuje také Lucie Zemanová, Marie Lulková, Václav Dufek a Štěpán Růžička. K zakoupení je posledních asi sto volných vstupenek. Tip na zajímavý vánoční dárek: poukaz na kulturu V těchto dnech zahájila Zábřežská kulturní prodej vánočních dárkových poukazů. Pokud si lámete hlavu nad tím, co darovat pod stromeček svým blízkým, můžete mít po starostech. Stačí navštívit infocentrum ve foyer kulturního domu a zakoupit dárkový poukaz na akce pořádané v kulturním domě nebo na filmová představení v kině Retro. Hodnotu poukázky si přitom můžete vybrat podle svých možností, a to ve výši 500, nebo korun. Při zakoupení poukazu v hodnotě tisíc korun a vyšší přitom automaticky získáte slevu 10 % z ceny vstupenky. Z poukazu bude po celý rok 2014 hodnota vstupenek u vybraných pořadů postupně odečítána, a to až do úplného vyčerpání předplacené částky. A určitě bude z čeho vybírat. Zábřežská kulturní právě zahájila prodej vstupenek na celou řadu zajímavých pořadů. Doporučit mohu například vystoupení Evy a Vaška, Michala Nesvadby, Rifl ový bál se skupinou Kroky Michala Davida, což je v současnosti nejoblíbenější revival známého hitmakera, nebo koncert Věry Špinarové. Lahůdkou jistě bude představení Divadla Járy Cimrmana či hudební recitál Michala Horáčka, uvedl ředitel Zdeněk David. Více informací o nabídce kulturního domu pro první měsíce roku 2014 přineseme v příštím čísle zpravodaje. Přesto, že se letošní celostátní přehlídka neprofesionálních divadelních souborů O Václava z Václavova rozšířila o zábřežské pódium, nestačilo to. Zájem o stále prestižnější akci je takový, že organizátoři opět museli některým souborů odříct účast. První část přehlídky odstartovala v zábřežském kulturním domě v pátek 8. listopadu černou komedií Ryba ve čtyřech divadelní společnosti Šok Staré Město pod Sněžníkem. Slavnostní zahájení soutěže přišlo na řadu o něco později, před uvedením muzikálu Maškaráda v podání přerovského divadla Dostavník. Po vystoupení lesních rohů v po- Ve zcela novém kabátě ožil na jevišti pražského Divadla Na Jezerce příběh o tom, jak si Češi umějí pomáhat. Tragikomickou zápletku, která nabídne děj odehrávající se za protektorátu na českém maloměstě a především výbornou podívanou, uvede kulturní dům v pondělí 25. listopadu. Autor scénáře známého filmu Musíme si pomáhat Petr Jarchovský zpracoval text do divadelní podoby speciálně pro Jezerku a režie se ujal spoluautor textu Jan Hřebejk. Děj tragické komedie z období druhé světové války se však v mnohém liší od filmové podoby ověnčené pěti Českými lvy a nominací na Oscara. U Hřebejkova divadelního ztvárnění příběhu přibyla nejen dynamika, ale také komické výstupy, které mají z diváků sejmout tíhu tématu. Václav z Václavova přinesl i loučení se zábřežským divadelním souborem dání žaček ZUŠ k četným hostům a divákům v sále promluvil starosta města František John i václavovský principál Josef König (na snímku). Zahájení ale mělo i nádech nostalgie, uspořádáním zábřežské části festivalu svou činnost definitivně ukončil místní divadelní soubor. Nemálo jeho členů ale na prknech, která znamenají svět, pokračuje, a to právě v řadách václavovských ochotníků. Sobota přinesla další představení, a to komedii Amant divadelní společnosti Blud v tyátru z Bludova a hororový příběh Žena v černém, kterým se prezentoval brněnský Amadis. Třetí den divadelní festival pokračoval představením určeným především pro děti, hojně navštíveným pohádkovým muzikálem Princové jsou na draka v podání Divadla Stodola z Jiříkovic. Následující víkend se přehlídka přesunula na domovskou scénu do kulturního domu ve Václavově, kde se představilo dalších jedenáct souborů. Ty se utkaly nejen o hlavní cenu, sošku Václava, ale i cenu diváků malého Václavíka. Toho si ze zábřežské části přehlídky odnesl Amadis. Konečné výsledky přinese další číslo zpravodaje. (mk) Hřebejkovo Musíme si pomáhat nabídne pohled do historie Na první pohled zaujme nejen titul, ale i hvězdné herecké obsazení. Jiří Macháček coby Josef Čížek žije mezi zbabělostí a statečností, jež u něho nakonec převládne. Jeho žena, kterou civilně a přirozeně ztvárnila Lenka Vlasáková, vévodí jevišti klidem a stoickou vyrovnaností. Miroslav Vladyka coby Horst Prohazka si užívá roli hloupého a slizkého přisluhovače nacistů, který střídavě škodí a pomáhá. Představení stojí právě na interakci Čížkových a Prohazky a na excelentních hereckých výkonech, hodnotí hru Vratislav Jarmar ze Zábřežské kulturní. Čechům blízký příběh, výborné ztvárnění rolí a propracovaná režie Jana Hřebejka dělá z Musíme si pomáhat titul, který by si neměl nechat ujít žádný z příznivců kvalitního divadla. Tunklův dvorec teď patří hlavně přírodě Absolventky chystají už druhý ples gymnázia Po veleúspěšné letošní premiéře připravují absolventky zábřežského gymnázia na příští únor další Ples Gymnázia Zábřeh. Ten má umožnit setkání se spolužáky, známými a oblíbenými pedagogy, protože maturitní ples školy byl již řadu let dopředu beznadějně vyprodaný. V sobotu 1. února se tak v zábřežském kulturním domě představí Moravia Big Band a Pangea The Beatles Revival Band. Vstupenky se objeví v prodeji od 6. Na domácí půdě se ve čtvrtek 7. listopadu představil kurátor Galerie Tunklův dvorec Josef Macek a jeho žák Rostislav Knápek. Josef Macek se malování věnoval už v mládí, později se mu ale vzdálil přednost dostal sport a správa obce, v čele Bušína stál od roku 1981 až do roku K paletě se vrátil až v roce 2005, po více než pětatřiceti letech. V Galerii Tunklův dvorec se představil především s krajinami. Nejde v nich ani tak o zachycení konkrétního místa, jako spíš pocitu, hry barev v přírodě Další výraznou součástí vystavených Mackových děl jsou zátiší, především s motivy květin. Protipólem realistických Mackových děl jsou akvarely Rostislava Knápka, který naopak začal tvořit teprve před rokem. Jeho obrazy zaujmou výraznou barevností, bohatou strukturou i schopností přinutit návštěvníka ve zdánlivě chaotickém tvaru hledat a nacházet různé motivy. Výstavu obou výtvarníků doplnila v minigalerii dílka žáků ZŠ Školská, výstava je k vidění do 29. listopadu. (mk) ledna 2014 za cenu 150 Kč na stání a 190 Kč k sezení, a to do 21. ledna. Poté budou k dostání už jen za zvýšenou cenu 190 Kč a 230 Kč. K prodeji budou v cestovní agentuře AWER TOUR, Farní 1 nebo na adrese Ples bude opět benefiční, jeho výtěžek poputuje znovu na podporu výměnných studijních pobytů. Z plesu letošního na tento účel přišlo úctyhodných dvacet tisíc korun. KRÁTCE Beseda o Hitlerově tajemství Ve středu 27. listopadu se od 16 hodin ve studovně městské knihovny uskuteční beseda, na niž přijal pozvání badatel a spisovatel Milan Zach Kučera. Ten představí svou poslední knihu Největší tajemství třetí říše. Autor přijde popovídat o tajemství posledního bunkru Adolfa Hitlera a podzemních areálů nedaleko Broumova. Zváni jsou nejen registrovaní čtenáři, ale všichni, které zajímá historie a především válečné období. Vstup zdarma. Vystoupení Dance Club Juniors ve znamení jubilea Už podesáté budou poslední listopadový pátek patřit prkna kina Retro tanečnicím ze zábřežské skupiny Dance Club Juniors. Tentokrát si děvčata pro své příznivce připravila skladby od zpěvaček Pink, Geri Halliwell či Radúzy, zazní i hity z muzikálů Moulin Rouge či Footloose. Letos slavíme i malé narozeniny. Je to už patnáct let, co jsme skupinu založili. Je tedy nasnadě, že se vrátíme i k některým úspěšným skladbám z minulosti, uvedla k vystoupení vedoucí Marie Novotná. S několika choreografiemi se představí i hostující juniorská skupina DCJ 2 a dospělácký Dance Club. Jubilejní Ryze komorní záležitost startuje v kině Retro v pátek 29. listopadu v 18 hodin, vstupné činí 50 Kč. Tunklův kapr připlave do Kaťáku Spolek Metoděj zve na sobotu 30. listopadu k přátelskému posezení při již tradiční akci nazvané Tunklův kapr. Ta je vyvrcholením Zábřežských podzimních slavností pořádaných za finanční podpory Města Zábřeh a Olomouckého kraje. Jak už sám název akce napovídá, nabízet se bude tradiční smažený kapr, ale k ochutnání bude například i uzený tolstolobik, pstruh na másle či jiné rybí speciality. K příjemné pohodě jistě přispěje i spousta příjemných country melodií v podání skupiny Kamarádi. Začátek ve 14 hodin, vstupné dobrovolné. Mikuláš na náměstí Všechny děti, jejich rodiče a známé zve Spolek Metoděj na neděli 1. prosince na tradiční Setkání s Mikulášem. Již v 15 hodin odstartuje na Masarykově náměstí kulturní program, bude otevřena Nebeská pošta, u které děti mohou odevzdat obrázky a psaníčka pro Ježíška. Čekání na Mikuláše si malí i velcí budou moci zpříjemnit nákupem vánočního zboží u přítomných stánkařů, tradičního svařáku nebo třeba ochutnávkou domácí zabijačky. Celá akce vyvrcholí příchodem Mikuláše a jeho družiny v hodin a následnou nadílkou. Schola gregoriana v adventu Zábřežské vítání adventu 2013 doplní již tradičně v předvánočním čase koncert Scholy Gregoriany Pragensis. Ta přichází s jedinečným adventním programem Adventus Domini, na němž zazní české a latinské roráty 15. a 16. století. Koncert se uskuteční v pondělí 2. prosince od 18 hodin v kostele sv. Bartoloměje. Vstupné dobrovolné. Metoděj voják a biskup Již podruhé v průběhu letošního roku zavítá do Zábřeha filmový scenárista a spisovatel Oldřich Selucký. Svoji dubnovou přednášku věnoval převážně osobě Konstantina Cyrila. Na pozvání Spolku Metoděj a místní pobočky Moravskoslezské křesťanské akademie tentokrát představí v úterý 3. prosince v Katolickém domě druhého z bratrské dvojice vysoce postaveného konstantinopolského vojáka a pozdějšího velkomoravského biskupa Metoděje. Začátek v 18 hodin, vstupné dobrovolné. Po skončení přednášky možnost zakoupení autorových knih a následná autogramiáda.

8 strana 8 INFORMACE Zábřeh 21/2013 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Čtvrtek 21. listopadu VĚTRNÍKOVÝ DEN PRO SLANÉ DĚTI Charitativní akce. S sebou nůžky. Dne 23. listopadu 2013 si připomeneme 10 let, co nás navždy opustila DDM Krasohled Zábřeh, 15:30, zdarma Pátek 22. listopadu PODVEČERNÍ SEMINÁŘ S KRISTINOU BAUDYŠOVOU Heřmánek Téma: Podobnosti části mne, které pozastavují můj vývoj. Rezervace míst nutná na tel: Heřmánek, nám. Osvobození 2, Beseda 1. patro, 17:00, 250 Kč Sobota 23. listopadu TJ Sokol Zábřeh OS Kálik ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 3D Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 96 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč THOR: TEMNÝ SVĚT 3D Akční/dobrodružný/fantasy, přístupno od 12 let, dabing, USA 2013, 111 min. Kino Retro, 20:00, dospělí 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč MEGA DISCO PARTY DJ ROSI ELEMENTS OF SOUND LASER SHOW Luxusní taneční párty s tou nejlepší hudbou, večer v rytmech horkých hitparádových hitů i toho nejlepšího z dob minulých. Obří laserová show. Velký sál KLUBu, 21:00 3:00, 50 Kč ZÁBŘEŽSKÁ NIKÉ Tradiční turnaj v sálovém fotbalu pro hráče starší 40 let (1 mladší hráč povolen). Přihlášky: Aleš Valnoha, Valová 2, tel: , Sokolovna Zábřeh, 8:30 KÁLIKŮV PODZIM Koncert pěveckých sborů pořádaný na počest hudebního skladatele Václava Kálika. Vystoupí: Gaudium Komárno, Slavice Zábřeh, PS Šternberk, PS Vrbno pod Pradědem, Carmen Zábřeh. Kostel sv. Bartoloměje, 15:00, vstupné dobrovolné RIVALOVÉ Životopisný/sportovní/drama/akční, přístupno od 12 let, titulky, USA/Německo/Velká Británie 2013, 123 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA Akční/sci-fi/thriller, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 146 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč IV. STŘEDOVĚKÝ PLES ANEB MUMRAJ DOBY STŘEDOVĚKÉ Vstup v historickém kostýmu vítán. K tanci hrají F-band a Turdus. Předprodej vstupenek na www. stredoveky-ples.cz/predprodej. Katolický dům, 20:00 2:00, 130 Kč/předprodej 100 Kč Neděle 24. listopadu HUS I TI HUSITI Animovaný/komedie/historický, přístupný, české znění, Česko 2013, 93 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč Pondělí 25. listopadu Úterý 26. listopadu Klub důchodců města Zábřeh BELLA MIA Drama, přístupný, české znění, Česko 2013, 93 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč MUSÍME SI POMÁHAT Tragická komedie z období druhé světové války, jejíž děj je plný překvapení. Hrají: Jiří Macháček, Lenka Vlasáková, Miroslav Vladyka a další. Velký sál KLUBu, 19:00, 300 Kč a 350 Kč ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM Taneční melodie nejenom pro seniory hraje F-band. Občerstvení zajištěno. Katolický dům, 14:00, 50 Kč VÝROBA VÁNOČNÍCH DEKORACÍ Výtvarná činnost pod vedením Marie Johnové. Pořádáno pro členy Klubu důchodců. Klub důchodců města Zábřeh, Nerudova 7, 14:00 ZDENĚK IZER A ŠÁRKA VAŇKOVÁ TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ Hudebně zábavná show s bavičem a moderátorem a jeho hostem. Parodie televizních pořadů, zábavných soutěží a imitování celé řady českých i zahraničních celebrit. Velký sál KLUBu, 19:00, 190 Kč a 220 Kč Středa 27. listopadu Městská knihovna BESEDA O HITLEROVĚ TAJEMSTVÍ Představení knihy Největší tajemství třetí říše a povídání s autorem Milanem Zachem Kučerou o Zábřeh tajemství posledního bunkru Adolfa Hitlera. Studovna Městské knihovny Zábřeh,16:00 ADVENTNÍ DÍLNA Výroba adventních věnců. CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU Dobrodružný/rodinný/fantasy, přístupný, dabing, Norsko 2012, 80 min. PŘÍBĚH KMOTRA Drama/krimi/životopisný, přístupno od 12 let, Česko 2013, 99 min. DDM Krasohled Zábřeh, 16:00, 30 Kč Kino Retro, 17:30, 90 Kč Kino Retro, 20:00, 110 Kč Pátek 29. listopadu RYZE KOMORNÍ ZÁLEŽITOST LADIES NIGHT Taneční skupina Dance Club Juniors a její hosté na tradičním podzimním celovečerním vystoupení. Pořádáno ve spolupráci s DDM Krasohled Zábřeh. Kino Retro, 18:00, 50 Kč Sobota 30. listopadu POHYBEM KE ZDRAVÍ Fit klub mami Celodenní akce pod vedením profesionálních lektorů - zumba, piloxing, dancehall, cumbana, pilates, hathayoga, bosu, trampies... Měření tuků, občerstvení. Sokolovna Zábřeh 9:00-18:00 ČLENSKÁ SCHŮZE KČT ZÁBŘEH Galerie Kafé Rovensko, 10:30 TUNKLŮV KAPR Přátelské posezení s bohatou nabídkou rybích specialit a spoustou pěkné muziky. Katolický dům, 14:00 paní Jiřina Ollingerová Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi Sestra, bratr a švagrová BELLA MIA Drama, přístupný, české znění, Česko 2013, 93 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč THOR: TEMNÝ SVĚT 3D Akční/dobrodružný/fantasy, přístupno od 12 let, dabing, USA 2013, 111 min. Kino Retro, 20:00, dospělí 155 Kč/děti 135 Kč Neděle 1. prosince MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE Pohodové odpoledne pro malé i velké s bohatým programem a stánkovým prodejem. V 16:30 příchod Mikuláše a jeho družiny. Bližší informace na plakátech. Masarykovo náměstí, 15:00 Pondělí 2. prosince Římskokatolická farnost Zábřeh CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU Dobrodružný/rodinný/fantasy, přístupný, dabing, Norsko 2012, 80 min. Kino Retro, 17:30, 90 Kč THOR: TEMNÝ SVĚT Akční/dobrodružný/fantasy, přístupno od 12 let, dabing, USA 2013, 111min. Kino Retro, 20:00, dospělí 120 Kč/ děti do 15 let 100 Kč SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS Koncert s jedinečným adventním programem Adventus Domini. České a latinské roráty 15. a 16. století. Kostel sv. Bartoloměje, 18:00, vstupné dobrovolné Úterý 3. prosince ANDĚLSKÉ PLSTĚNÍ Plstění pomocí jehly za sucha. DDM Krasohled, 16:30, 50 Kč METODĚJ VOJÁK A BISKUP Přednáška spisovatele a filmového scenáristy Oldřicha Seluckého. Autogramiáda s možností zakoupení autorových knih. Pořádáno ve spolupráci s MSKA. Katolický dům, 18:00 CESTA NA MĚSÍC + PODIVUHODNÁ CESTA FILMOVÉ VEČERY Úvodní slovo Miroslav Macek. Krátkometrážní/sci-fi/dobrodružný/fantasy, přístupno od 12 let, němá verze, Francie 1902, 16 min. Dokumentární, přístupno od 12 let, titulky, Francie 2011, 60 min. Kino Retro, 20:00, 70 Kč Středa 4. prosince VÁNOČNÍ ZPÍVÁNKY MŠ Strejcova Zpívání vánočních písní a koled. Zahrada MŠ Strejcova, 15:30 KLAUNI Komedie/drama, přístupno od 12 let, české znění, Česko/Finsko/Lucembursko/Slovensko 2013, 120 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč TVŮRCI VESMÍRNÉ SÍLY A JEJICH PROJEVY VE DRUHÉ ČAKŘE Přednáška Zdeňka Kotvana s následnou meditací. Kontakt: Spirála Zábřeh, 19:00, 100 Kč ENDEROVA HRA Sci-fi/dobrodružný/akční, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013,115 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč Čtvrtek 5. prosince STVOŘENI Z TVOŘENÍ Vernisáž výstavy. Díla vzniklá v rámci dvou projektů Charity Zábřeh Tvoř a budeš stvořen a Šance zapojit se do práce a do života. V rámci vernisáže stvoří návštěvníci společný orchestr. Výstava potrvá do 14. ledna Galerie kina Retro, 16:00 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA Pohodový podvečer pro rodiny s dětmi. Rodiče mohou balíčky donést půl hodiny předem. Hospoda na Kovárně, 17:00 ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE A PAVLA BŘÍNKOVÁ Tradiční vánočně laděný koncert pod taktovkou Václava Hybše s hlavními hosty Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým a dalšími vynikajícími interprety. Velký sál KLUBu, 19:00, 220 Kč a 250 Kč Pátek 6. prosince LÁSKY ČAS Komedie/drama/romantický/sci-fi, přístupno od 12 let, titulky, Velká Británie 2013, 123 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč TANEČNÍ KOLONA Závěrečné veřejné představení účastníků kurzu tanečních pro rodinné příslušníky, přátele a známé. K tanci a poslechu hraje Moravia Big Band Zábřeh. Občerstvení zajištěno. Velký sál KLUBu, 18:00 24:00, 100 Kč PŘÍBĚH KMOTRA Drama/krimi/životopisný, přístupno od 12 let, Česko 2013, 99 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč Sobota 7. prosince SOBOTA PRO ŽENY Aerobic na trampolínách s Věrou Formánkovou a další moderní cvičební aktivity pro ženy bez rozdílu věku. Přihlášky na kontaktech , , (Dagmar Ziková) do středy 4. prosince. Velký sál KLUBu, 9:00-10:30 ČERTOVSKÁ ZABIJAČKA Tradiční zabijačkové dobroty na prodej, teplá jídla po celý den, vánoční punč na zahřátí. Hospoda Na Kovárně, 10:00 VERONIKA HARCSA A BÁLINT GYÉMÁNT DUO (MAĎARSKO) Koncert výjimečné maďarské jazzové zpěvačky v doprovodu vynikajícího kytaristy. Kino Retro, 19:00, předprodej 100 Kč/v den akce 150 Kč Zábřeh, 28. října 2 (u gymnázia) Tel.: PRODEJ A VÝKUP MOBILNÍCH TELEFONŮ široký výběr nových tlačítkových, dotykových, i duálních telefonů (na 2 SIM karty) - výhodné ceny užívaných telefonů s garancí bezproblémového chodu - pozáruční servis mobilních telefonů - nejvýhodnější předplacené SIM karty Bleskmobil, Mobil CZ (zařídíme i převod Vašeho čísla) - volání 2,50 Kč za minutu do všech CZ sítí - tradiční firemní dárek ke každému zakoupenému telefonu ( ) 3) Facebook: Rossi Mobil Zábřeh ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 27. listopadu Spirála Hospoda Na Kovárně Hospoda Na Kovárně

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013 Nejvyšší soud zamítl dovolání města ve věci Wanemi Ve prospěch společnosti Wanemi CZ rozhodl v úterý 8. října brněnský Nejvyšší soud. Pokračuje tak spor o pozemky

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

Na hody se žehnalo znaku a praporu

Na hody se žehnalo znaku a praporu Číslo 16/2014 vydáno dne 10. 9. 2014 Město sbírá podpisy pod petici k řešení problematiky veřejného pořádku Svaz měst a obcí České republiky, který zastupuje zájmy měst a obcí a jehož členem je i Zábřeh,

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

Příjem plošné komerční inzerce v bulletinu

Příjem plošné komerční inzerce v bulletinu Číslo 05/2006 vydáno dne 8. 3. 2006 Strážníci se zaměří na kouř z komínů V Zábřeze studují první vysokoškoláci Zlepšení kvality ovzduší v okrajových částech města si slibuje radnice od příspěvků poskytovaných

Více

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Číslo 13/2015 vydáno dne 1. 7. 2015 Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Díky legislativním změnám měl být od května letošního roku nutnou podmínkou pro vyplácení příspěvku

Více

Zahrádkářské osady zatím nekončí

Zahrádkářské osady zatím nekončí Číslo 8/2011 vydáno dne 20. 4. 2011 Zahrádkářské osady zatím nekončí Téměř na hodinu se na 7. zasedání zastupitelstva protáhl prodej pozemků v zahrádkářské osadě Vápeníky I. Důvod? Řešení přístupové cesty

Více

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA Číslo 01/2008 vydáno dne 9. 1. 2008 Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě Zcela novou plochu pro bytovou výstavbu uvolnili svým usnesením zábřežští zastupitelé. Ti na svém zasedání

Více

Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi

Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi Číslo 02/2008 vydáno dne 23. 1. 2008 Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi Šest a půl hodiny trvající maratón přineslo veřejné projednávání EIA k dopadu záměru společnosti Wanemi na životní prostředí.

Více

První zasedání v přímém přenosu televize

První zasedání v přímém přenosu televize Číslo 20/2010 vydáno dne 3. 11. 2010 Radnice nabízí romantické noční svatby Zájemcům o romantickou svatbu v prostorách obřadní síně na radnici jsou od 1. listopadu otevřené dveře. Až doposud byla doba

Více

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům Číslo 11/2006 vydáno dne 31. 5. 2006 Zákon přináší bodový systém a větší pravomoci strážníkům Od 1. července letošního roku nabývá účinnosti nový silniční zákon. Kromě celoročního svícení zavádí například

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 5/březen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 13. března 2009 Nejvýznamnější investice v roce 2009 Pro rok 2009 je v rozpočtu města

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Starostou města zvolen Zdeněk Kolář

Starostou města zvolen Zdeněk Kolář Číslo 21/2006 vydáno dne 8. 11. 2006 Starostou města zvolen Zdeněk Kolář Vítězné politické uskupení Volba pro město odchází do opozice Do křesla starosty města usedne na nadcházející čtyři roky dosavadní

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

Novojicínský. Oldrich Poul vyhrál výtvarnou soutez v Japonsku. Kveten ˇ 2011. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ

Novojicínský. Oldrich Poul vyhrál výtvarnou soutez v Japonsku. Kveten ˇ 2011. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ Novojicínský Kveten 2011 Mesícník mesta Oldrich Poul vyhrál výtvarnou soutez v Japonsku g Šestiletý Oldřich Poul z Nového Jičína vyhrál jednu z nejprestižnějších výtvarných soutěží světa. V Japonsku mu

Více

Prosinec 2014 / www.svitavy.cz. nebe, peklo, s krůčkem ráj

Prosinec 2014 / www.svitavy.cz. nebe, peklo, s krůčkem ráj Prosinec 2014 / www.svitavy.cz letošní vánoční bohoslužby 2 novinky ve vodárenském lese 5 nebe, peklo, s krůčkem ráj 6 vánoce a advent v muzeu 11 David Šimek staronovým starostou Ve středu 5. listopadu

Více

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2013 prosinec Novoroční přání starosty Zprávy z radnice Kronika Školy ZUŠ Prosincová výročí Betlémské světlo Z historie Informace z radnice Výměna řidičských průkazů Inzerce Pozvánky Vánoce 2013 v Náchodě

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma Jak vycházíme Poslední letošní číslo Velkomeziříčska vyjde 18. prosince 2013. V roce 2014 poprvé vyjdeme 8. ledna. Dovolená v redakci: Od 19. prosince 2013 do 2. ledna 2014. Otevřeno opět od 3. ledna 2014.

Více

Z obsahu: NOVÉ PŘECHODY PRŮJEZD MĚSTEM BEZ DO- PRAVNÍHO OMEZENÍ FOTOSOUTĚŽ MĚSTO STROMŮ DRAŽBA BYTŮ KUPON NA SLEVU OBUVI NABÍDKA MUDr.

Z obsahu: NOVÉ PŘECHODY PRŮJEZD MĚSTEM BEZ DO- PRAVNÍHO OMEZENÍ FOTOSOUTĚŽ MĚSTO STROMŮ DRAŽBA BYTŮ KUPON NA SLEVU OBUVI NABÍDKA MUDr. Události, které začaly pádem stropu v Základní škole na Vítězné ulici dne 30. října, zasáhly nejen život školy, ale svým způsobem se dotkly snad každého. Občané se s aktuálními informacemi mohou seznamovat

Více

Ročník XIX. č. 23 27. listopadu 2009 Kč 5,

Ročník XIX. č. 23 27. listopadu 2009 Kč 5, Zpívání dětí z MŠ... 5. strana POZVÁNKA 28. listopadu Advent... str. 3 Sváteční koupel ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 23 27. listopadu 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala Poslední vítání občánků 2012......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více