RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí"

Transkript

1 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek v 18 hodin. Cena města Dobříše za rok 2014 Znáte výjimečnou osobnost našeho města? Navrhněte ji na ocenění! Do máte možnost předložit své návrhy na udělení Ceny města Dobříše za významné dílo, čin, sportovní výkon nebo prezentaci města nebo také za celoživotní přínos městu v těchto oblastech: Kultura Sport Věda a výzkum Výchova a vzdělávání Hospodářský rozvoj Jiné (za záchranu života apod.) Návrhy na udělení Ceny města Dobříše mohou předkládat komise zřízené radou města, výbory zřízené zastupitelstvem města, členové ZM, spolky a sdružení, občané a právní subjekty, a to nejpozději do na sekretariát starosty města, Šárce Krutové, DiS., tel.: , Cena města Dobříše může být udělena jednotlivci nebo kolektivu občanů. Cenu města Dobříše předá jednotlivcům nebo kolektivu jménem Zastupitelstva města Dobříše starosta města Dobříše na slavnostním večeru na zámku v Dobříši. Příspěvek z rozpočtu města Dobříše na rok 2015 sociální oblast Rada města Dobříše na svém jednání dne přijala usnesení č. 2/21/2014/RM, kterým v souladu se Zásadami pro poskytování příspěvků na sociální oblast města Dobříše pro rok 2015 vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Dobříše sociální oblast pro rok 2015 s termínem podávání žádostí od do hodin osobně na recepci Městského úřadu Dobříš přízemí radnice nebo poštou na adresu Město Dobříš, Mírové nám. 119, Dobříš. Obálku označte: Příspěvek Sociální oblast pro rok V poslední době se rojí různé spekulace, co se bude dít s rybníkem Papež, a zejména rybářská obec projevuje obavy, zda nepřijdou o možnost rybolovu na tomto rybníku. Nejen z tohoto důvodu si proto dovolím nastínit záměry pana Ing. Jeroma Colloredo-Mannsfelda, potažmo společnosti Colloredo-Mannsfeld, spol. s r. o. (dále jen C-M, s. r. o.), která s dobříšskými rybníky hospodaří. Do dnešní doby byl rybník Papež pronajatý Českému rybářskému svazu, Územnímu svazu města Prahy. Původní smlouva měla skončit Bohužel z důvodu nevhodné obsádky a následnému zaplevelení rybníka Koryto a Hu ského rybníka cejnkem, což způsobuje velkou hospodářskou újmu na dalších rybnících, se vlastník rozhodl výše zmíněnou smlouvu vypovědět. Po dohodě obou zúčastněných stran dojde k ukončení nájemního vztahu k 15. dubnu Do tohoto termínu se zavázal rybářský svaz rybník ve spolupráci s C-M, s. r. o., rybník Papež vypustit a vylovit. Vzhledem ke skutečnosti, že se Papež vypouštěl naposledy v osmdesátých letech, bude velmi důležité, v jakém stavu bude vypouštěcí zařízení a ostatní stavby. Na základě zjištěného stavu budou následovat další opatření, jako je rekonstrukce či obnova stávajících staveb a zařízení. S vědomím, že rybník Papež je velmi hojně využívaným místem pro sportovní rybolov, a to nejen rybáři z Dobříše, ale i z blízkého okolí, jsme se rozhodli i nadále provozovat rybník Papež jako sportovní rybník. pokračování článku na straně 11

2 2 Představujeme vám členy Rady města Dobříše Po letošních komunálních volbách se spolu s úzkým vedením města obměnila celá Rada města Dobříše. V sedmičlenné radě zasedají starosta, oba místostarostové a čtyři členové zastupitelstva: Ing. Markéta Čermáková, MBA (ANO), Radek Vystyd (TOP 09), Ing. Tomáš Hadžega (ČSSD) a Radek Řechka (TOP 09). Nové členy RM jsme požádali o jejich stručné osobní představení a odpově na otázku: Jaké jsou Vaše priority a plány ve funkci člena rady města pro následující volební období? Ing. Markéta Čermáková, MBA Věk: 45 let, stav: vdaná, rodina: syn David 20 let, student VŠE; syn Vít 17 let, student Gymnázia Karla Čapka Dobříš. Povolání: odborný ministerský referent. Do loňského roku jsem vedla koncepci veřejných zakázek Generálního finančního ředitelství. V současné době mám na starosti zajiš ování smluv na ICT pro Generální finanční ředitelství. Zájmy: cyklistika, zejména po lesních stezkách v okolí Dobříše, rafting, plavání, pes Rony (přátelský irský setr), zahrádka a ruční práce, posezení s přáteli. Odpově na otázku: Jaké jsou Vaše priority a plány ve funkci člena rady města pro následující volební období? Jsem jednou z Vás. V Dobříši jsem navštěvovala gymnázium do roku 1987 a od roku 1994 zde žiju se svou rodinou. Chci přispět k rozvoji města, ve kterém žijeme. Ve své funkci člena rady města se zaměřím na správu majetku města Dobříš, budu podporovat zejména podnikání, výchovu absolventů s následným vznikem nových pracovních míst a poradenství pro občany a podnikatele. Podpořím rozvoj města s využitím PPP a účelných dotací, např. rozšíření obslužnosti autobusové dopravy a zlepšení infrastruktury města. Podpořím veškerou péči o děti a seniory. Byla bych ráda, kdyby lidé byli aktivnější a více se zajímali o dění ve městě a dávali podněty i pro vzdělávací a přednáškovou činnost města. Radek Vystyd Věk: 36 let, stav: ženatý, rodina: manželka a dvě děti. Povolání: obchodní ředitel společnosti ENER- GON Dobříš. Zájmy: Nejraději trávím čas společně s rodinou a prací na zahradě. Odpově na otázku: Jako radní pro místní rozvoj udělám maximum pro zvelebení a obnovu našeho města. Dále, jak všichni určitě dobře ví, naše město má bohatou historii a tradici ve výrobě rukavic, a proto jako rodilý Dobříšák prosadím otevření muzea rukavičkářství v centru města a zviditelním tak naše město napříč republikou. Uzávěrka příspěvků do Dobříšských listů na měsíc únor bude 20. ledna Ing. Tomáš Hadžega Věk: 57 let, stav: ženatý, manželka učitelka, dvě děti. Povolání: provozně ekonomický náměstek ředitele Oblastní nemocnice Příbram. Zájmy a koníčky: cestování, sport, kultura. Pocházím z Karlštejna, kde jsem bydlel až do dospělosti. Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, absolvoval jsem v roce Na Dobříš jsem se přestěhoval v roce 1985, protože jsem zahájil stavbu řadového rodinného domku na Ligruse. Až do roku 1991 jsem pracoval v rukavičkářských závodech v různých pozicích. Od roku 1991 jsem byl zaměstnán téměř výhradně v soukromých českých i nadnárodních společnostech, které se zabývaly jednak financemi a jednak technickou bezpečností. Od roku 2013 pracuji jako zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz v Oblastní nemocnici Příbram, a. s. Odpově na otázku: Vzhledem ke svému vzdělání a pracovním zkušenostem bych chtěl v rámci činnosti rady usilovat o ekonomickou stabilitu města, prosazovat vyvážený rozpočet, dohlížet na efektivní řízení společností vlastněných městem a v neposlední řadě bych chtěl přispět k pozitivní atmosféře ve vedení města a úřadu. Na Dobříši se mi líbí, je to můj domov a byl bych rád, kdyby se nám podařilo, aby bylo naše město ještě hezčí a příjemnější. Radek Řechka Věk: 38 let, stav: rozvedený, rodina: bezdětný. Povolání: ředitel a kvestor Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva. Zájmy: sport (běh, fotbal, lyžování ), četba, turistika a cestování, historie. Odpově na otázku: Do voleb jsem šel s heslem: Více peněz do lidí, méně do betonu a kamene. A z tohoto vyplývají i mé priority. Jde mi hlavně o podporu místním neziskovým sdružením a organizacím, které se starají o to, aby Dobříš nebyla jen místem pro přespání. Je nám na nic nové hřiště, když ho nebude mít kdo využívat. Investovat se musí nejen do hardwaru, ale i do softwaru. Jde mi prostě o to, aby Dobříš žila. Nejen na papíře, ale především ve skutečnosti. Internetové stránky města Dobříše DOBŘÍŠSKÉLISTY Informace z tiskovky Desátého prosince se uskutečnila první tisková konference nového vedení města. Aktuální informace sdělil a na otázky novinářů odpovídal starosta města Mgr. Stanislav Vacek. V úvodu tiskové konference seznámil starosta města novináře se změnami, které se rozhodlo vedení města ve své práci zavést. Především to je, podle jeho slov, koncepční změna stylu práce rady města. Každý radní bude mít na starost jednu ze sedmi zájmových oblastí, ve které je odborníkem či se o ni dlouhodoběji zajímá. Konkrétně: oblast ekonomiky a rozpočtu Ing. Tomáš Hadžega; administrativně právní Mgr. Petra Neubergerová; správy majetku města Ing. Markéta Čermáková, MBA; místní rozvoj Radek Vystyd; školství a spolkové činnosti Radek Řechka; sociální a zdravotní oblast MUDr. Stanislav Holobrada a oblast ekologie Radek Vystyd. Současně s tím rada zrušila stávající komise a nahradila je komisemi rady města kopírujícími oblasti, za které zodpovídají jednotliví radní. Komise jsou tříčlenné ve složení předseda, místopředseda a člen RM nebo ZM. S každou komisí bude spolupracovat na přípravě podkladů a materiálů souvisejících s agendou komise tzv. garant (pracovník městského úřadu). Složení jednotlivých komisí: Komise pro ekonomiku a rozpočet ve složení: předseda Ing. Tomáš Hadžega, místopředseda Mgr. Stanislav Vacek, člen Radek Řechka. Komise administrativně právní ve složení: předseda Mgr. Petra Neubergerová, místopředseda Ing. Markéta Čermáková, MBA, člen Filip Kahoun. Komise pro správu majetku města ve složení: předseda Ing. Markéta Čermáková, MBA, místopředseda Radek Vystyd, člen Ing. Marek Vávra. Komise pro místní rozvoj ve složení: předseda Radek Vystyd, místopředseda Mgr. Stanislav Vacek, člen MUDr. Stanislav Holobrada. Komise pro školství a spolkovou činnost ve složení: předseda Radek Řechka, místopředseda Mgr. Stanislav Vacek, člen Ing. Denisa Havlíčková. Komise pro oblast sociální a zdravotní ve složení: předseda MUDr. Stanislav Holobrada, místopředseda Mgr. Petra Neubergerová, člen MDDr. Tereza Fulínová. Komise pro oblast ekologie ve složení: předseda Radek Vystyd, místopředseda Ing. Marek Vávra, člen JUDr. Jaroslav Musil. Pan starosta Vacek doplnil, že pro naplnění koncepce rozvoje města v oblasti činnosti každé komise je dána možnost jejich rozšíření o poradní sbory jmenované radou města. V té souvislosti rada města vyzývá všechny volební strany zastoupené v zastupitelstvu města, jakož i zástupce občanských sdružení a veřejnost k zapojení do práce při naplňování rozvoje města a regionu. Zájemci o práci v poradním sboru se mohou hlásit starostovi města prostřednictvím sekretariátu vedení. Starosta města zdůraznil, že spolupráce poradních výborů bude velmi vítána a považuje ji za určitou zpětnou vazbu do života města. Další změny se týkají oblasti personální a procesní. Pan starosta Vacek ale zdůraznil, že se nejedná o personální změny jako takové, ale

3 DOBŘÍŠSKÉLISTY 3 spíše o změny v komunikaci a práci úřadu, aby byla efektivnější. Podle jeho názoru úředníci vykonávají svou práci velmi zodpovědně, narazil ale, jak řekl, na příliš rozšířenou elektronickou komunikaci, neboli na základě prvních zkušeností zjistil, že jsou procesy a komunikace mezi úředníky nastaveny příliš složitě. Rada města se proto rozhodla zadat procesní a personální audit, který by měl odhalit rezervy, aby systém sloužil nám, ne abychom systému soužili my, jak dodal. Jako velitel Městské policie Dobříš se seznámil s aktuálními podmínkami a rozsahem činnosti MP a s ohledem na náročné aktivity a povinnosti MP bude prosazovat její modernizaci a dovybavení. Větší pozornost chce věnovat i preventivním akcím MP. Dalším okruhem, s kterým nás starosta města seznámil, byly budoucí záměry radnice a investice: Nová budova radnice Z finančních důvodů není stavba nové radnice na pořadu dne. Město v minulosti výhodně nakoupilo prostory pro činnost úřadu (Penny market). Kino Nepočítá se s obnovením původní funkce budovy kina. Spíše multifunkční využití. V rozpočtu na r částka 0,5 milionu Kč na zabezpečení a nutné opravy stávající budovy, aby nedocházelo k dalším škodám. Proběhla konzultace s architektem vítězné studie na městský dům ve smyslu úpravy budoucího projektu s ohledem na finanční prostředky, využití a optimalizaci provozních nákladů. Sportovní zařízení RM má v úmyslu od příští sezóny zprovoznit zimní stadion a najít způsob, jak modernizovat a provozovat ubytovnu. Dle názoru RM je zimní stadion po dílčích úpravách provozuschopný. Roční náklady na provoz se odhadují na tis. Kč. Alfou a omegou je ale jeho zastřešení, zdůraznil starosta města. S ohledem na schválené rozšíření výuky tělesné výchovy na ZŠ se město z kapacitních důvodů zaměří na rekonstrukci stávajících sportovních zařízení rekonstrukce povrchu haly a rozšíření sportovních ploch v areálu. MŠ a ZŠ Záměr rozšíření kapacity 1. i 2. ZŠ (již dnes má stará škola kapacitu naplněnou a 2. ZŠ téměř). Podána žádost o grant na rozšíření kapacity 5. MŠ. Zdravotnictví Bylo dokončeno VŘ na zateplení polikliniky. Vyskytly se ale problémy se střešní konstrukcí nástavby (špatný stav, zatékání) je třeba řešit, aby nebyla zmařena investice do zateplení. Na závěr nás pan starosta seznámil s dokončenými a probíhajícími projekty: Byla dokončena realizace projektu Dobříš, mobilita Městská knihovna, přístavba samostatného vstupu. Dne proběhne kolaudace dokončené stavby (více informací v článku Ing. M. Samcové na této straně). V návaznosti na tento projekt proběhne na jaře roku 2015 úprava vstupu do č.p. 36 (bude proveden bezbariérově). Tyto úpravy provede společnost Dokas Dobříš, spol. s r. o. Probíhají stavební práce na opravě komunikace v ul. Dělnická. Práce jsou prováděny společností BES Benešov, s. r. o. Práce budou probíhat, dokud to klimatické podmínky dovolí. Předpokládané dokončení opravy je na jaře Náklady na opravu povrchu komunikace jsou vyčísleny na 3,7 mil. Kč vč. DPH. Akce je plně financována z rozpočtu města. V ul. Zborovská probíhají práce na výměně vodovodního a kanalizačního řadu. Práce budou probíhat i v příštím roce. Náklady na výměnu technické infrastruktury v ul. Zborovská jsou 3,35 mil. Kč. Výměnu provádí Vodohospodářská společnost Dobříš, s. r. o. Probíhají práce na doplnění a výměně veřejného osvětlení ve městě. Práce provádí společnost Dokas Dobříš, spol. s r. o. Jedná se o lokality ul. Levandulová (nové osvětlení; 5 ks lamp), ul. Dělnická (výměna stožárů a svítidel v celé ulici), ul. Pražská (od semaforu ke staré lékárně, výměna stožárů a svítidel), Větrník (nasvětlení přechodu pro chodce u č.p. 1544). Náklady na realizaci jsou 550 tis. Kč vč. DPH. Pokud to klimatické podmínky dovolí, měla by být realizace dokončena v roce V listopadu byla dokončena oprava plochy v areálu 2. ZŠ Dobříš (tzv. plato). Práce prováděla společnost TOST.CZ, s. r. o. Stávající nevyhovující povrch byl nahrazen betonovou zámkovou dlažbou. Na nové ploše byly osazeny branky na fotbálek a basketbal. Doplněn byl i mobiliář, a to o tři odpadkové koše a šest laviček. Cena díla je ,6 Kč s DPH a byla hrazena plně z rozpočtu města. Úprava kontejnerových stání. Dotace z Fondu Asekol (firma zajiš ující zpětný odběr elektroodpadu) v částce Kč, celkové náklady Kč. Informace o projektu od Ing. A. Harmanové otištěna v DL 12/14. Kultivace jedlového hájku u anglického parku RM rozhodla o zrušení dotace na realizaci kultivace jedlového hájku. Má záměr rozšířit využití této klidové oblasti na více funkcí, než bylo v plánovaném projektu. Více v zápisu z veřejné schůze ZM ( ) v DL č. 2/15. Stavební úpravy domu č.p. 71 Dobříš Realizace prací začala letos na podzim. Dosud bylo provedeno zateplení terasy, nová hydroizolace a dlažba, osazení nových dveří na terasu a byla demontována pergola na terase na západní straně objektu. V podkroví bylo provedeno zateplení stropu a šikmé části střechy v podkrovních bytech, zateplení vikýřů a osazení nových oken jak ve střeše, tak v obvodových stěnách vikýřů. Na Vánoce se tak mohou lidé vrátit do zateplených opravených bytů v podkroví objektu. Přes zimu budou práce přerušeny a na jaře budou zatepleny obvodové stěny. Práce by měly být hotové do konce června Informace o projektu od Ing. M. Mazurka otištěna v DL 12/14. jka.-red. Bezbariérový přístup do Městské knihovny v Dobříši Město Dobříš v listopadu 2014 úspěšně ukončilo projekt Dobříš, mobilita Městská knihovna, přístavba samostatného vstupu. Realizace projektu probíhala v období 7/ /2014. Celkové náklady akce činí Kč. Přiznaná dotace činí Kč, spolufinancování města je ve výši Kč. Stavební práce prováděla firma UNIKO Písek, s. r. o., na základě zpracované projektové dokumentace od Ing. arch. Jana Zbírala, ČKA V rámci realizace akce došlo k vybudování přístavby samostatného bezbariérového vstupu. Vstup do přístavby je automatickými dveřmi. V přístavbě je vybudován výtah a pravidelné tříramenné schodiště kolem výtahové šachty. Nově vybudovaný výtah umožňuje bezbariérový vstup zdravotně postiženým, rodičům s kočárky, malým dětem, seniorům. Městská knihovna nyní intenzivně pracuje na dokončení prací v prostoru budoucí recepce, která navazuje na tento projekt. Předpokládáme, že od února 2015 bude bezbariérový výtah a schodiště otevřeno k využití široké veřejnosti. Tento projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva kultury ČR a je součástí Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Děkujeme za metodickou podporu paní Olze Šubrtové z MK ČR. Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka, odbor místního rozvoje Průchod bývalým rukavičkářským komplexem Vážení občané, po zaplocení areálu byl znemožněn bezpečný průchod z lokality Prachanda na Větrník, resp. museli jsme využívat frekventovanou a ne zcela vyhovující ulici Březová. Po velmi náročném vyjednávání města, které probíhalo od dubna 2014, se podařilo sjednotit požadavky všech okolních vlastníků a umožnit prostup areálem. V průběhu tohoto měsíce bude průchod umožněn a následně doplněn veřejným osvětlením. Cesta vede bývalou trasou k autobusové zastávce (nyní průchod kolem zámečnictví Hájek pod sběrnou kovu Interagencie). Cesta bude směrována šipkami. Doporučujeme užívat tuto cestu pro nemotorovou dopravu, zejména z důvodu bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů. Z provozních důvodů areálu bude stanovená provozní doba vyvěšena na průchodu. Více informací vč. mapky na www. mestodobris.cz. Petr Oplíštil

4 4 KAM S ODPADEM NA DOBŘÍŠI (praktické instrukce, jak správně nakládat s vašimi odpady) Směsný komunální odpad Odpad z domácností po vyřazení využitelných složek a nebezpečného odpadu, tj. např. kuchyňské odpadky, smetí, konzervy, popel, znečištěný papír, znečištěné plasty, papírové pleny apod. patří do popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad, které je nutno si pořídit na vlastní náklady. Město Dobříš má na svém katastrálním území stanoven poplatek za komunální odpad ve smyslu 17 a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek se hradí za každý kalendářní rok. Poplatek za komunální odpad dle OZV č. 6/2010 o poplatku za komunální odpad: Objem vyprodukovaného odpadu (litry) Frekvence svozu odpadu 1 týden 1 14 dní sezónní 2 x týdně Kč 900 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Poplatek pro rok 2015 je splatný nejpozději do na MěÚ Dobříš, po zaplacení je nutno vyzvednout známku a nalepit ji na kontejner nebo popelnici. Pokud nebude známka nalepena nejpozději , nebude v následujícím svozovém termínu svoz odpadu proveden. Pytlový sběr směsného komunálního odpadu v osadách na území města Dobříš: Každý obyvatel osad na území města Dobříše, respektive každý vlastník nemovitosti má povinnost zaplatit městu svoz odpadů ve stanovené výši 900 Kč za rok. Další informace o způsobu nakládání s odpady v konkrétní osadě budou k dispozici při zaplacení poplatku na MěÚ Dobříš. Tříděné složky komunálního odpadu Ve městě Dobříš je 30 sběrných míst, kde jsou umístěny barevné nádoby na tříděný komunální odpad (papír, sklo bílé, sklo barevné, plasty, nápojové kartony). Jejich lokalizaci je možné zjistit na přehledné mapě na webových stránkách města pod odkazem Mapový portál města Dobříše Separovaný odpad. Součástí 30 sběrných míst na území města jsou i 3 podzemní kontejnery (za sokolovnou ul. Hornická, na křižovatce U Ovčína Na Ligruse, Větrník parkoviště Nad Papežem). Možnosti tříděného sběru komunálního odpadu: PATŘÍ NEPATŘÍ DOBŘÍŠSKÉLISTY Zpětný odběr elektrozařízení a baterií Možnosti umístění nepotřebného elektrozařízení: sběrný dvůr Dokas Dobříš, Na Chmelnici 455 prodejny elektrospotřebičů červené kontejnery na 6 stanovištích ve městě (u kotelny na křižovatce ul. Plk. Petroviče a Part. V. Svobody, na sídlišti Větrník vedle ubytovny, u prodejny Bedřich v ul. Čs. armády, před 2. ZŠ, za kulturním domem a na Ligruse) malý kontejner určený pro odkládání drobného elektroodpadu a vybitých baterií ve vestibulu radnice. Elektrozařízení musí být odevzdáno kompletní! Sběr textilu pro charitu Oranžové kontejnery na 4 stanovištích ve městě (u kotelny na křižovatce ul. Plk. Petroviče a Part. V. Svobody, na sídlišti Větrník vedle ubytovny, u prodejny Bedřich v ul. Čs. armády, ve sběrném dvoře Dokas Dobříš, Na Chmelnici 455). V kontejnerech je možno odložit letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1 m 2 ), péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, obuv veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily, tašky, kabelky, batohy ale jen funkční, plyšové hračky. Veškeré věci musí být čisté, suché a zabalené do igelitových tašek či pytlů, aby se transportem nepoškodily! PAPÍR noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové obaly, krabice roztrhané na menší kusy, balicí papír, lepenka, kancelářský papír papír s vrstvou plastové nebo hliníkové folie (např. tetrapakové krabice), mokrý, mastný či jinak znečištěný papír PLASTY PET lahve, plastové nádoby a lahve, plastové sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, čisté kelímky od jogurtů, výrobky z plastů bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky, znečištěné lahve (např. od oleje), znečištěné obaly od zbytků potravin SKLO NÁPOJOVÉ KARTONY bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné lahve, zavařovací sklenice, výplně oken všechny nápojové kartony (krabice od mléka, džusů, vína apod.) zářivky, porcelán, keramika, plexisklo, kovové uzávěry lahví, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, plné nebo znečištěné lahve a nádoby znečištěné kartony, např. nebezpečnými odpady oleji, barvami atd.

5 DOBŘÍŠSKÉLISTY 5 Nebezpečný odpad Nebezpečný odpad nepatří do popelnic na směsný komunální odpad. Nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu jsou od občanů Dobříše odebírány ve sběrném dvoře zdarma. Jedná se například o autobaterie, zářivky a jiný odpad obsahující rtu (výbojky, rozbité teploměry atd.), zbytky barev, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, motorový olej, nemrznoucí kapalina, brzdová kapalina, kyseliny, rozpouštědla, detergenty, agrochemické odpady, tuky, použitý potravinářský olej (olej po smažení a fritování) apod. Autovraky Autovrakem je každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích. Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Oprávněnou osobou k předání autovraku je osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla. K předání autovraku je nutné mít u sebe platný občanský průkaz a originál nebo kopii velkého technického průkazu vozidla. Při předání autovraku je nutné převzít potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, které je nutným dokladem pro vyřazení vozidla z registru motorových vozidel. Ekologickou likvidaci autovraků v oblasti Dobříšska zajiš uje například Celia CZ (Příbramská 506), ERP Motorsport (Daleké Dušníky), Martin Pilát (Na Zlaté stezce 1055 areál rukavičkářských závodů). Objemný a stavební odpad Při placení poplatku za svoz tuhého komunálního odpadu na MěÚ Dobříš jsou poplatníkům na každou bytovou jednotku a ev. číslo rekreačního objektu vydávány karty s čárovým kódem. Držitel karty je oprávněn zdarma ukládat odpad ve sběrném dvoře a prostřednictvím karty je také evidováno množství odpadu s hmotnostním limitem pro bezplatné uložení. Bližší informace v níže uvedené tabulce. Zdarma jsou občanům města ve sběrném dvoře odebírány následující odpady: Katalog. číslo Kat. Název odpadu dle katalogu odpadů Množství O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č kg/byt/rok O Dřevo 100 kg/byt/rok O Zemina a kamení neuvedené pod č kg/byt/rok N Izolační materiál s obsahem azbestu 100 kg/byt/rok O Izolační materiály neuvedené pod č a kg/byt/rok O Stavební materiál na bázi sádry (např. sádrokarton) 100 kg/byt/rok O Objemný odpad (např. sedací souprava, židle, koberce, lina, matrace, zahradní nábytek, skříně) 500 kg/byt/rok Ostatní druhy odpadu je možno odevzdat ve sběrném dvoře za úplatu dle platného ceníku schváleného radou města (vlastním dovozem nebo objednáním velkoobjemového kontejneru). Ceníky jsou umístěny na webu Dokas Dobříš. Prošlé léky Všechny lékárny mají povinnost odebírat prošlé a nepotřebné léky bezplatně. Biologicky rozložitelný odpad Pravidelné svozy na jaře a na podzim ve stanovených termínech a místech odvozu. O přesném termínu budou občané města včas informováni v Dobříšských listech i formou informačních letáků do schránek. Mimo plánované svozy mohou občané Dobříše zeleň ze zahrádek bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře. Kovy Kovové odpady je možné předat k jejich dalšímu využití do sběrného dvora města v ul. Na Chmelnici 455 nebo využít dalších možností jeho předání jiným oprávněným osobám. Občané mohou také využít výkupen kovu situovaných na území města Dobříše (Interagencie, a. s., Pražská 711, Celia CZ, Příbramská 506). Vedení města vám děkuje, že třídíte využitelné složky z komunálního odpadu a využíváte služeb a možností sběrného dvora. Pomáháte tak udržet příjemné prostředí pro život v našem městě i v jeho blízkém okolí. Budeme se snažit podnikat další kroky, které by oblast nakládání s odpady v našem městě pro občany dále zpříjemnily. Informace ke sběrnému dvoru Dobříš: Telefon: ústředna oficiální: Adresa: DOKAS Dobříš, s.r.o., Na Chmelnici Dobříš Úřední hodiny Dokas kancelář Pondělí pátek: , Provozní doba sběrného dvora Pondělí , Úterý zavřeno Středa , Čtvrtek zavřeno Pátek , Sobota , Neděle zavřeno Kontakty městského úřadu: Městský úřad Dobříš, odbor životního prostředí odpadové hospodářství tel.: , ; při požadavcích na bližší informace k tématu, oznámení černé skládky na katastru města. Městská policie Dobříš tel.: , při zjištění ukládání odpadu v rozporu se zákonem. Platná legislativa: Obecně závazná vyhláška města Dobříše č. 4/2014, kterou se mění a doplňuje OZV města Dobříše č. 2/2013 o stanovení systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříše. Obecně závazná vyhláška města Dobříše č. 2/2013 o stanovení systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříše Obecně závazná vyhláška města Dobříše č. 6/2010 o poplatku za komunální odpad.

6 6 Konsolidace IT města Dobříše Město Dobříš realizuje projekt Konsolidace IT města Dobříše, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/ V současné době došlo k plnění aktivit zaměřených na zvýšení kapacity datového úložiště. Výdaje související s touto aktivitou byly již ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR uznány jako způsobilé a byly proplaceny. Nyní se intenzivně pracuje na vyhlášení veřejné zakázky na realizaci dalších aktivit projektu. Jedná se o tyto aktivity: 1. Konsolidace HW a SW města Dobříše Úprava LAN rozvodů na budově č.p Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP Dobříš 3. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy Zefektivnění oběhu dokladů ve vnitřním procesu úřadu vč. autorizace a elektronického podepisování prostřednictvím standardizovaného řešení typu SharePoint Rozvinutí a zefektivnění současného stavu procesního řízení Realizace projektu probíhá v období 10/2014 6/2015. Předpokládané celkové náklady akce činí Kč, výše dotace z IOP činí Kč. Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka, odbor místního rozvoje Projekt Konsolidace IT města Dobříše je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Informace k poplatku za komunální odpad na rok 2015 Vážení občané, na rok 2015 vydává Městský úřad Dobříš nové známky, viz foto. Při platbě na pokladně městského úřadu vám bude vydána známka. Pokud provedete úhradu poplatku přes účet nebo složenkou na poště, můžete si známku vyzvednout pátý den od provedené platby na pokladně městského úřadu, případně na finančním odboru 1. patro. Pro lepší identifikaci odstraňte staré známky z nádob. Výše poplatku se nemění. Poplatek za komunální odpad je třeba uhradit nejpozději do Rada města Dobříše na svém jednání dne neschválila vydávání pytlů na svoz TKO pro rekreační objekty. Kateřina Klejnová, referentka finančního odboru AD VOLBY NAPSALI JSTE NÁM Poděkování Dík těm, kteří souhlasili s článkem Proč jsme vůbec volili?. Většina jich je mladší o víc jak jednu generaci než já. Po své rodině miluji mladé lidi, se kterými prožívám v kamarádství a sportu krásná důchodcovská léta. Za vše vděčím Bohu. Magda Řeháková, roz. Stambergová Ad Proč jsme vůbec volili? V Dobříšských listech 12/2014 byl zveřejněn příspěvek Proč jsme vůbec volili? autorky paní Magdy Řehákové. Po přečtení jejího článku jsem zažil použiji jejích slov doslova šok. Žiji v Dobříši již osmatřicátým rokem, i já jsem zažil události dobré i špatné. Že vítězové voleb, konkrétně ODS, byli na prvních místech nahrazeni starými politiky, je v naprostém pořádku, nebo jak zcela správně uvádí p. Řechka v příspěvku Kdo vyhrál volby na Dobříši na sousední str. 5 týchž Dobříšských listů nemáme většinový, ale poměrný volební systém. Není mi vůbec jasné, jaký smysl má věta hovořící o tom, že p. Holobrada...je ke všemu dobrý přítel souzeného D. Ratha. Mám tomu rozumět tak, že je-li někdo dobrým přítelem souzeného, stává se automaticky občanem nižší kategorie se skvrnou na charakteru? Vyjadřuje pisatelka větou: Takže v Dobříši zvítězila nespravedlnost a lež. roztrpčení z výsledků komunálních voleb? V čem konkrétně zvítězila nespravedlnost? V čem lež? Jen pro doplnění uvádím, že pisatelku paní Magdu Řehákovou vůbec neznám a nikdy jsem se s ní osobně nesetkal. Avšak na otázky zde položené bych rád znal její odpově, za což jí již nyní předem děkuji. V úctě Jaroslav Tětiva, Dobříš Ad volby. K příspěvkům uveřejněným v minulých DL PLESOVÁ SEZÓNA 2015 KD DOBŘÍŠ Ples Pastor. centra sv. Tomáše Dobříš KD STARÁ HUŤ Myslivecký ples Hasičský ples Rockový ples (nejen pro motorkáře) Country bál Obecní ples Ples fotbalistů MFK Dobříš Oldies party Aerobik ples Maturitní ples Gymnázia Dobříš DOBŘÍŠSKÉLISTY Nejsem asi jediná občanka, která byla zmatená povolebními událostmi v našem městě. Dílčí orientaci mi poskytly informace a názory uveřejněné v posledním čísle DL zbyla ale stále ještě řada otazníků i pochybností. Například: Pan Radek Řechka ve svém článku napsal, že bylo něco shnilého ve státě dánském. Slavný citát! Odvážné srovnání! Čím ho chce ale pan radní doložit? Vždy výsledky komunálních voleb jsou naopak vzácnou poctou bývalému vedení Dobříše. A dále: Pan Řehka ve svém hodnocení uplynulého volebního období zmínil slova současného místostarosty MUDr. S. Holobrady ze dne , otištěná v Příbramském deníku, že programy ČSSD a ODS se příliš nelišily, odlišné však byly názory, jak věci dělat jinak. A jeden z takových odlišných názorů byl demonstrován již na prvém zasedání zastupitelstva města. Opozici bylo upřeno demokratické právo na kontrolní a revizní funkci. A teprve tady něco skutečně shnilého opravdu zavání. Abych byla korektní proslov nového starosty Mgr. Stanislava Vacka k občanům byl velmi působivý. Škoda, že byla jeho věrohodnost tak pošramocena již v průběhu prvního zasedání zastupitelstva. Rozčarování a rozhořčení paní Magdy Řehákové a tolika dalších občanů je oprávněné. Ale politické strany a hnutí to jsou v podstatě bezobsažné pojmy. O stranickém programu rozhodují a pozitivní přínos či neférovost a populismus stran a hnutí ovlivňují a určují až jejich představitelé straničtí funkcionáři, které si sami volíme. A co se tedy v Dobříši po volbách odehrálo? Byl vznik současné koalice výsledkem střetu rozdílného vnímání a uznávání lidských kvalit a hodnot? Čest poraženým! Zaslouží si ji: Důstojnost a noblesa politické kultury na jedničku vzor i pro leckterého poslance naší parlamentní opozice. Sláva vítězům! Zasloužili si ji? S panem Salcmanem sdílím zvědavost, zda bude na nejbližším zasedání zastupitelstva nejen projednán, ale i odsouhlasen Etický kodex Zastupitelstva města Dobříše. To by pak mělo být snahou všech občanů zdůrazňuji příznivců všech politických stran, hnutí i nestraníků spoludohlížet, zda a jak budou demokratické a etické zásady v našem městě dodržovány. Věra Schüllerová, Dobříš, redakčně kráceno. Redakce DL se domnívá, že v rámci otevřené diskuze a v zájmu vyváženosti informací poskytla občanům v DL č. 12/14 a DL č. 1/15 odpovídající prostor pro vyjádření názorů na téma výsledku komunálních voleb na Dobříši. Tímto považujeme diskuzi na toto téma za ukončenou Živnostenský ples Sportovní ples Maturitní ples Gymnázia Dobříš Maškarní bál RESTAURACE SVATÉ POLE Hasičský ples SDH Svaté Pole Myslivecký ples MS Daleké Dušníky Maškarní ples TJ Obořiště Dětský karneval TJ Obořiště Sportovní ples TJ Daleké Dušníky Myslivecké sdružení Varta Drhovy ples Rybářský svaz Dobříš ples

7 DOBŘÍŠSKÉLISTY 7 KULTURA LEDEN Výstava fotografií: Olaf Deutsch Voda je život Olaf Deutsch pochází z malého horského městečka Dubí u Teplic. Od roku 2003 žije v Praze, kde již téměř 14 let pracuje v rezortu zemědělství. Fotografování se věnuje více než 35 let. Při fotografování se na svých fotkách snaží zachytit krásy přírody, atmosféru okamžiků, emoce, hru barev i těl, ale i povznesenou náladu zúčastněných. Fotografie mají vždy ukázat kouzlo pravého okamžiku, které fotograf v tu chvíli vidí a cítí, říká Olaf Deutsch. Fotky na této výstavě Voda je život jsou autentické, nejsou nijak výrazně graficky dopracovávané. Pro tuto výstavu autor vybral fotky, které nafotil převážně v Čechách od roku 2006 do roku Vždy si rád připomínám všechna místa, kde jsem byl a fotil a pohledem na fotky si většinu míst i daný okamžik přesně vybavuji. To je podle mne účel amatérské fotografie. Cítím se být dobrým amatérem, posu te sami, říká Olaf Deutsch, a tím všechny zve i na prohlídku výstavy. Výstavní sál KD. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek v 18 hodin. Výstava potrvá do neděle 1. února. Otvírací doba: Po Čt hod., Ne hod Domácí štěstí? Ivo! S pravdou ven! Zveme vás na zbrusu nový pořad divadla Hnedle vedle s Ivou Hüttnerovou. Zábavný pořad plný hezkých písniček, vyprávění a skečů o rozdílech dvou století. Pořad se opírá o kontrast starých a nových časů, střet obou světů, ve velmi originálním podání skvělých protagonistů. Humor a legrace je koření života, to už se říkalo za našich babiček. O správně kořeněný večer se budou snažit ze všech sil Tom a Iva. Legrace a originální humor zaručen. Společenský sál KD Dobříš, úterý 13. ledna od hod. Vstupné: řada 150 Kč; řada 130 Kč. Předprodej vstupenek v trafice U Davida od Tony Ackerman SOLO (USA) kytarový koncert Americký virtuózní kytarista Tony Ackerman žije v České republice třicet let. V jazzovém duu s Martinem Kratochvílem odehrál tisíce koncertů nejen u nás, ale i v Evropě, USA a na Blízkém východě a spolu nahráli i devět LP. U nás na Dobříši Ackerman představí fascinující sólový koncert na pěti akustických kytarách. V první polovině večera čerpá ze svých hudebních kořenů v různých amerických stylech folk, bluegrass, blues a ragtime. V druhé části večera pokračuje klasickou kytarou, brazilskou bosanovou a na závěr zahraje své originální skladby a improvizace, které jsou inspirovány hudebními styly z celého světa. Společenský sál KD Dobříš, pátek 16. ledna od hodin. Vstupné: 120 Kč; zvýhodněné (studenti, důchodci, ZTP) 90 Kč. Stolová úprava Krausberry blues-rocková legenda Česká bluesová a rocková skupina Krausberry má na svém kontě šest studiových alb. Členové se postupem let střídali, stejně s nimi se měnil i styl a tempo hudby. Základní myšlenka ovšem přes všechny změny zůstala pořád stejná nebrat se moc vážně, hrát blues rock a bavit vtipnými a trefnými texty. Jejich koncerty jsou velmi povedené, hudbou počínaje, přes komunikaci s publikem, a vtípky konče. Jejich živá vystoupení nemíří na velké stadiony, ale do malých sálů, jako je Malostranská beseda nebo dobříšský kulturáček. Zde jim to svědčí, tohle je jejich domácí půda. O tom se každopádně můžete přesvědčit na vlastní kůži při jejich lednovém koncertu. Členové: Richard Dvořák, Michal Chroňák, Jiří Zelenka, Martin Kraus, Mário Císař, Jiří Kredba, Václav Svojtka Společenský sál KD Dobříš, pátek 23. ledna od Vstupné: předprodej 160 Kč; na místě 180 Kč; zvýhodněné 130 Kč. Předprodej vstupenek od 12. ledna 2015 v trafice U Davida. PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR Výstava: Hell(p) Stop násilí na ženách Originální návrhy plakátů studentů designu Západočeské univerzity v Plzni Sunshine Caravan koncert Oswald Schneider + Hm... koncert legendy VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE pod záštitou hejtmana Středočeského kraje, ve spolupráci s městem Dobříš, otevírá v akademickém roce 2015 studium pro seniory AKADEMII TŘETÍHO VĚKU A3V studijní program HISTORIE A KULTURA Dvousemestrové studium pro seniory od 55 let 1. semestr: únor červen 2015, 2. semestr: září prosinec 2015 Slavnostní zahájení studia: únor 2015, slavnostní ukončení studia: leden 2016 Studium bude realizováno ve spolupráci s městem Dobříš, organizačně zajiš ováno příbramským střediskem Vzdělávacího institutu Středočeského kraje. Místo konání: Gymnázium K. Čapka, Dobříš, Školní 1530 Účastnický poplatek činí: 750 Kč/1 semestr Obsah studia: Program je zaměřen na stěžejní historické epochy a události světových a především českých dějin s důrazem na odraz dobového vývoje v umění, kultuře a historii všedního dne. Součástí studia je blok regionálních dějin. Předměty: Dějiny pravěku, Doba románská, Doba gotická, Doba renesanční, Doba barokní, Doba romantismu, České politické myšlení od konce 19. stol. do současnosti, Regionální dějiny. Rozsah studia: V každém předmětu účastníci absolvují jednou měsíčně přednášku s navazujícím seminářem o rozsahu 5 vyučovacích hodin. Celkový rozsah studia je 10 studijních dnů (tj. 50 hodin), každý semestr bude ukončen závěrečným hodnotícím setkáním, tzv. kolokviem. Přihlášky ke studiu se přijímají do nebo do naplnění kapacity ve studijním středisku. Přihlásit se je možné elektronicky nebo zasláním této vyplněné přihlášky. Kontakty jsou uvedeny níže. Jméno a příjmení, titul Datum a místo narození Přihlašuji se do studij. střediska Trvalé bydliště Kontaktní telefon Kontaktní PŘIHLÁŠKA AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU A3V VISK 2014/2015 Dobříš Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: VISK, Tř. Osvobození 387, Příbram VII nebo na elektronickou adresu: Informace o studiu A3V ve Středočeském kraji poskytne PaedDr. Miluše Nováková, garant Akademie třetího věku VISK, tel.: Webové stránky: odkaz A3V.

8 8 Knihovna v lednu: co bylo a co bude Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, děkujeme vám za váš zájem o knihovnu a za to, že k nám chodíte ve stále větším počtu a dokonce i stále častěji! Jsme rádi, že jste v loňském roce navštívili desítky programů, které jsme pro vás připravili i v novém roce jich pro vás chystáme opravdu dost. Pro každého návštěvníka knihovny máme připravenu novoročenku, která uvnitř skrývá kalendář našich nejdůležitějších akcí na letošní rok. Nenajdete-li ji na výpůjčním pultě, řekněte si o ni! A co pro vás chystáme na leden: Výtah zatím na zazvonění Nový bezbariérový vstup do knihovny začne sloužit současně s otevřením zrekonstruovaného oddělení pro dospělé, do té doby však již můžeme nabídnout použití výtahu pro handicapované i rodiče s kočárky na zazvonění. Je mé dítě připraveno na vstup do školy? čtvrtek Nejste si jisti, zda letos nebo radši až napřesrok? Přij te! Přednášku pořádá RC Dobříšek ve spolupráci s MěK Dobříš. Vstupné 50 Kč. Napsal a nakreslil: Josef Čapek vyhlášení soutěže v pondělí Pokud rádi píšete, kreslíte či malujete, nenechte si ujít soutěž s dvěma hlavními cenami Kč a mnoha cenami dalšími! Literárně-výtvarná soutěž je určena dětem i dospělým. Uzávěrka soutěže je 20. února. Podrobné podmínky soutěže od data vyhlášení na Adéla Zbíral: Malby a kresby vernisáž ve středu od Nenechte si ujít vernisáž s hudbou, autorským čtením Veroniky Brožkové, krátkým workshopem na téma Vytvoř si své ideální město místo a pochopitelně s dobroučkým občerstveníčkem! Dobříš rychle roste a stárne i mládne najednou. Co s tím? Dobře dětem o Vánocích DOBŘÍŠSKÉLISTY Výstava v knihovně potrvá do konce února. Vstup volný. Pohádková babička: Bratři Čapkové dětem čtvrtek Program pro děti s doprovodem, vstup volný. Doporučujeme dětem od 4 do 10 let, ale klidně i starším. Akce ke 125. výročí narození Karla Čapka a 70. výročí úmrtí jeho bratra Josefa. Den obětí holocaustu úterý Výstava literatury v obou odděleních knihovny po celý týden. Pasování prvňáčků čtvrtek Slavnostní pasování prvňáčků do řádu čtenářského a k tomu zadarmo legitimace do knihovny! Malá dobříšská univerzita Druhý semestr 2. ročníku MDU zahajujeme v únoru, předplatné bude v prodeji již poslední týden v lednu. Stále je možné zakoupit pro vaše blízké dárkové předplatné ( Univerzita v balíčku ). Témata a termíny přednášek budou upřesněny v tisku a na našich webových stránkách. Milí přátelé knihovny, přejeme vám krásnou sněhovou nadílku a až se budete chtít ohřát, těšíme se na vás v knihovně: teplé radiátory, vřelá slova a příběhy, které zahřejí u srdce! Statistika nuda je, dá však cenné údaje. Když si dáte práci, trochu se povrtáte v údajích zveřejňovaným Českým statistickým úřadem a zamyslíte se nad řečí suchých čísel, možná někdy dojdete k zajímavým, už ne tak suchým zjištěním a závěrům. Pokusím se s vámi podělit o to, co mi řekla čísla, když jsem se snažil nad nimi přemýšlet o nás občanech Dobříše. O tom, kolik nás je? Kolik je dětí a mládeže, kolik je lidí produktivního věku a kolik je u nás lidí důchodového věku? Prvním zajímavým zjištěním je, že naše město po letech stagnace od r poměrně velmi rychle roste. Od r do r vzrostl totiž počet obyvatel našeho města zhruba o 850 lidí (ze obyvatel v r na obyvatel v r. 2013). Tento fakt dokládá to, že naše město je atraktivní a že je tedy o život v našem městě veliký zájem. Myslím si ale zároveň, že město by si mělo položit následující otázky. Chceme v tomto rychlém růstu počtu obyvatel pokračovat? Bude město schopno při zachování kvality života pokračovat v takovém růstu? Pokud ano (i pokud ne), co pro to musí město udělat, aby udrželo, či lépe, dále zlepšovalo podmínky pro kvalitní život na Dobříši. Podíváme-li se blíže na strukturu tohoto růstu, zjistíme zajímavou věc, a sice to, že Dobříš stárne i mládne najednou, a přitom v posledních třech letech ubývá produktivní část obyvatelstva. Níže přiložený graf vypovídá o tom, že počet lidí starších než 65 let plynule, trvale a poměrně rychle roste, když počet seniorů vzrostl za posledních 8 let skoro o 400 obyvatel. Město si, myslím, tedy musí nutně položit následující otázky. Jak zajistit pro tento rostoucí počet seniorů kvalitní sociální a zdravotnické služby? Co udělat pro důchodovou část obyvatelstva s cílem napomoci tomu, aby jim město poskytlo prostor pro kvalitní a aktivní prožití stáří? Jak je na tom město s kapacitou, kvalitou a úplností služeb poskytovaných starým lidem? Graf také vypovídá o tom, že od r podobně rychle a plynule, jako v případě seniorů, roste i počet dětí a mládeže ve věku 0 až 14 let. Částečně je vývoj této kategorie ovlivněn tím, že se rodily děti silným ročníků tzv. Husákových dětí ze 70. let. Nicméně tyto děti již několik let nastupují do dobříšských školek a prvních tříd ZŠ a jejich vliv by měl být v dalších letech již velmi malý. Přesto počet dětí a mládeže poměrně velmi plynule rychle roste. I zde, myslím si, si bude město muset položit otázky. Jak zajistit při tomto vývoji vyhovující kapacitu mateřských školek a základních škol? Jak zajistit kapacitně našim dětem dobré podmínky pro jejich volnočasové aktivity? Daly by se pokládat další neméně důležité otázky. Například proč začal v posledních 3 letech klesat počet produktivních obyvatel věkové kategorie 15 až 64 let. Nicméně zkusme přemýšlet o svých dětech a o našich seniorech. Nebo, jak dobře se postaráme o své staré rodiče, tak dobře se postarají naše děti o nás! A jak dobře se budeme starat o své děti, tak dobře se i ony budou potom starat o jejich děti! Ing. Ivo Salcman, zastupitel za KDU-ČSL Vánoční období je pro malé děti časem nejkrásnějším. Nejinak tomu bylo i ve 2. mateřské škole v Dobříši. Čas adventu byl naplněn velkým množstvím aktivit a zážitků. Hned počátkem prosince děti zatančily a zazpívaly seniorům města na jejich předvánočním setkání v kulturním domě. Dne 5. prosince nás navštívil Mikuláš se svojí družinou a strážným andělem Zdeňkou Žádníkovou. V dalším týdnu jsme se vydali do svátečně vyzdobené Prahy na divadelní představení Hurvínkův Štědrý den. Nesmíme opomenout tradiční vystoupení dětí na Benefičním koncertě Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové na zámku v Dobříši. V mateřské škole jsme s dětmi vyráběli drobné dárečky a užili si i sváteční odpoledne pořádané pro rodiče a děti. Dárečky a sváteční atmosféru jsme s radostí rozdávali i v pečovatelském domě v Dobříši. I pod vánočním stromečkem v mateřské škole děti našly spousty splněných přání. Děkujeme všem rodičům a Nadačnímu fondu Zdeňky Žádníkové, kteří svojí vstřícností a štědrostí přispěli ke krásně prožitému adventu na naší škole. R. Chovanečková, ředitelka školy

9 DOBŘÍŠSKÉLISTY 9 DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY Úspěchy naší školy Dne 25. listopadu se žáci naší školy zúčastnili Přeboru škol v šachu v Příbrami. Tým ve složení Lukáš Kuchař, Jiří Machuta, Jan Helešic a Lukáš Veverka vybojoval vynikající 3. místo v okrese. Dalším úspěchem je 1. místo v okresním kole florbalového turnaje žáků 4. a 5. ročníku. Do krajského kola postoupilo družstvo chlapců ve složení Ujazdovský L., Panuška V., Vaněk O., Obermajer T., Šustr D., Šanda D., Souček Š., Píša Š., Slíva D., Fenyk F. a Čoudek A. Do celostátního finále chemické soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika postoupili chlapci z 9. ročníku Matěj Kmoch, Lukáš Kuchař a Jiří Machuta. Postup si vybojovali 1. místem v regionálním kole, které se konalo na Masarykově střední škole chemické v Praze. Ve vánoční výtvarné soutěži Příbramský anděl byli úspěšní žáci 4.A. Třída zastoupená K. Peciválovou, B. Kamínkovou, E. Peřinovou, D. Horkým, Š. Böhmem a V. Panuškou získala 3. místo v kategorii tříd a 1. cenu divácké veřejnosti. Všem našim reprezentantům blahopřejeme. Mgr. K. Sobotková Mikulášská nadílka Dne jsme se my, žáci devátých ročníků, již tradičně převlékli za čerty, anděly a Mikuláše a vydali se ke spolužákům na první stupeň a do školky. Právě školka byla naše úplně první zastávka. Zatímco kniha hříchů pro první stupeň byla plná upovídaných, vykřikujících a zapomnětlivých dětí. Ve školce jsme řešili, že nechtějí papat pomazánky a uklízet si hračky. Nejeden čert či anděl se nechal slyšet, že testy a zkoušení by vyměnil za pomazánky i hračky všema deseti. Kupodivu si to s ním, ale žádné dítě vyměnit nechtělo. A protože slíbily, že se polepší, do pekla s námi tentokrát nikdo nemusel. Úspěšnou návštěvu zakončily paní kuchařky pohoštěním v podobě čaje a buchty. Poté naše kroky směřovaly zpět do školy, kde nás čekali mladší spolužáci. Znova jsme byli svědky toho, jak se věkem mění přístup ke všem tradicím, včetně té čertovské. Zatímco děti z prvních, druhých a třetích ročníků seděly ani nedutaly a vykulenýma očima sledovaly každý náš pohyb, jako by čekaly, že po nich každou chvíli šáhne rohatá obluda a strčí je do pytle. Pá áci a čtvr áci nás vnímali spíše jako možnost předvést své hrdinství. A hlavně, to jim udělalo největší radost, přerušili jsme a o pár minut zkrátili vyučovací hodinu. Přesto jsme se v každé třídě dočkali básničky či písničky a spokojených úsměvů, když andílci rozdávali balíčky. Přestože už se nedočkáváme uplakaných reakcí, tak jako naši předchůdci, mohu říct, že den považujeme za vydařený. Jsme si jisti, že ve školce už na neuklizené hračky a nesnědenou pomazánku nenarazíte a že ve škole už se nestane, aby si někdo zapomněl domácí úkol nebo vykřikoval. Jsme více než vděční vedení školy, že nám stále umožňují udržet tuto tradici při životě. Barbora Šantorová Plánované akce pro předškoláky Leden 2015 Návštěvy předškoláků ve škole spolupráce se školkami Ukázková hodina výuky psaní čtvrtek Zápis ( , hod.) Únor 2015 Náhradní zápis 5. 2., hod. Červen 2015 Seznamovací třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků, v hod. Sportovní činnost 2. ZŠ Dobříš Máme za sebou několik sportovních akcí, kterých se naši žáci a žákyně zúčastnili od začátku školního roku se střídavými úspěchy: Minikopaná okrsek Dobříš 1. místo Florbal 6. a 7. třídy okrsk. kolo dívky 2. místo Florbal 8. a 9. třídy okrsk. kolo dívky 2. místo Florbal 8. a 9. třídy okrsk. kolo chlapci 2. místo Coca-Cola Cup úvodní turnaj 1. místo Futsal 1. kolo 1. místo Basketbal okr. kolo chlapci 3. místo Mgr. Šárka Fulínová Základní škola Dobříš, Lidická 384 Příchod nového roku je tou nejlepší příležitostí pro bilancování a zamyšlení, co jsme v minulém roce udělali, změnili, s čím jsme byli spokojeni, co nám přinášelo radost. Díky sponzorským darům se nám podařilo vybudovat rehabilitační místnost pro naše zdravotně postižené žáky, ukončili jsme projekt EU Peníze školám, který nám pomohl nově vybavit počítačovou učebnu a přispěl k multifunkčnímu vybavení jednotlivých učeben. Pomocí dalších sponzorských darů se nám podařilo dát pod vánoční stromeček našim žákům nový nábytek do učeben. Římskokatolická farnost Dobříš, Pastorační centrum sv. Tomáše Na Nábřeží 1650, Dobříš tel.: , Pozvání na leden 2015 V neděli v 17 hodin zveme na Tříkrálový koncert Dobříšského chrámového sboru v Pastoračním centru sv. Tomáše. Na programu jsou koledy a vánoční zpěvy. V úterý od zveme na přednášku Evoluční proces církve, kterou bude mít doc. Tomáš Machula, Th.D., Ph.D., děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Přednáška se koná v Pastoračním centru sv. Tomáše. Vstupné dobrovolné. Děkujeme firmě SOREX, s. r. o., Hostomice, KS Klima Service, a. s., Dobříš, Fous střechy, s. r. o., Dobříš a společnosti Colloredo Mannsfeld, spol. s r. o. Co nám přinese nový rok? Plánujeme vybudování speciální třídy pro děti s těžším zdravotním postižením, které byly doposud integrovány v třídách praktické školy. Loňský rok byl hlavně velký kus práce všech pedagogů a zaměstnanců naší školy, kterým velice děkuji a přeji do nového roku hodně zdraví, lásky, radosti, úspěchů a požehnání. Mgr. Irena Pánková, ředitelka školy V pátek v se bude konat společná ekumenická bohoslužba římskokatolické a evangelické farnosti a od společenský večer v Pastoračním centru sv. Tomáše. Do potrvá výstava VIZE A TUŠENÍ z výtvarné tvorby Karla Rechlíka. Výstava se koná v kostele Nejsvětější Trojice a také v Pastoračním centru sv. Tomáše. Otevřeno je podle programu bližší informace na tel Od zveme na výstavu fotografií Davida Hegera MYŠLENKY tam a zpět. Výstava se koná v Pastoračním centru sv. Tomáše do 28. února. V pátek ve zveme na farní ples, který pořádáme v Kulturním domě v Dobříši. Informace o vstupenkách v kanceláři v Pastoračním centru sv. Tomáše.

10 10 DOBŘÍŠEK V LEDNU VOLNÁ HERNA Místo pro rodinu Otevřeno od každý pracovní den od 8 do hod., v pondělí a v úterý i odpoledne od do hod. Děti si mohou pohrát, navázat kontakt s novými kamarády, rodiče mají možnost využít půjčovnu knížek či stolních her, získat kontakty a informace, které potřebují. Hrajeme si společně každé úterý od 9.30 hod. s lektorkou M. Kulhavou. Divadélko, cvičení, rytmické říkanky a básničky, rozpoznávání tvarů. Hrajeme si bez maminky každá středa od 8 do 12 hod. s lektorkami Mgr. K. Neubauerovou, DiS., a J. Izákovou. Program pro děti od 3 let bez přítomnosti rodičů, vhodná příprava na adaptaci v předškolním zařízení. Zpíváme si společně každý čtvrtek od hod. s lektorkou Ing. arch. Helenou Šlechtovou. Hudební průprava nejmenších dětí. MIMOŘÁDNÉ AKCE Čtvrtek od 17 hod. Je mé dítě připraveno na vstup do školy? RC Dobříšek pořádá ve spolupráci s Městskou knihovnou Dobříš poradenské setkání rodičů a dětí v předškolním věku se speciální pedagožkou, logopedkou PaedDr. Ivanou Fialovou s možností individuálního poradenství. Místo konání: Městská knihovna Dobříš. Středa od hod. Šálování Přij te si uplést na rukou šálu s H. Šlechtovou. Pátek od 10 do 11 hod. Stříhání dětí s kad eř n i c í Ver o n i kou K n espl o v ou. Úterý a od 8.30 do 9.30 hod. Počítačové setkání pro seniory s Vlastou Pechovou. ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ PRAVIDELNÉ KURZY Pro velký zájem připravujeme další Výtvarný kroužek se Zuzkou Hutňanovou pro děti 1. stupně ZŠ každé úterý od od do hod. Výtvarka se Zuzkou v úterý od hod. bude pokračovat i nadále v novém roce. PORADENSTVÍ Ve spolupráci s našimi specialisty nabízíme poradenství, konzultace či zprostředkování odborné pomoci, možno využít také on-line poradnu na Martina Branšovská předporodní kurz, individuální poradenství. Mgr. Lenka Bartošová, DiS. setkávání těhotných, individuální laktačních poradenství. Mgr. Sylvie Vozábová individuální psychologické poradenství (poradenství v partnerských a rodinných vztazích, krizová intervence, kontakty na navazující specializované služby). Mgr. Kateřina Neubauerová rodinné, výchovné a partnerské poradenství. Nošení dětí v šátku (poradenství před koupí šátku, nácvik úvazů ). PeaDr. Ivana Fialová speciální pedagog a logoped. Mgr. Jiří Štěpo psycholog a psychoterapeut. Ing. Vlasta Pechová PC poradenství (práce s internetem, tvorba textů, tabulek, úprava fotografií, výroba fotoknihy, tvorba webových stránek). Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na našich webových stránkách: www. dobrisek.cz. Informace a přihlášky na tel.: , adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. Děkujeme za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu práce v Příbrami a městu Dobříš. V nadcházejícím roce pro vás připravujeme již tradiční, ale i netradiční kulturní akce a programy. Pokud jste v předvánočním shonu nestihli navštívit výstavu jesliček spolku Příbramských betlémářů, stihnete ji ještě během měsíce ledna. Největším lákadlem je pohádkový betlém, kde v hlavní roli účinkuje Cipísek. Gratulovat přichází třeba Karkulka, Rákosníček nebo Sněhurka a sedm trpaslíků. Výstava jesliček je ke zhlédnutí v rámci prohlídky I. okruhu Zámecké expozice (vstupné zůstává stejné ). Veškeré informace o kulturním i jiném dění se dozvíte na našem webu nebo telefonním čísle (viz vizitka). Vaše dotazy rádi zodpovíme i v Návštěvním centru přímo na zámku, kde jsme pro vás každý den. V dalším roce se těšíme na shledanou a srdečně vám přejeme krásný a úspěšný rok Zámek Dobříš tel.: Otevřeno celoročně: pondělí neděle říjen květen červen září LEDEN Výstava jesliček Příbramských betlémářů V rámci prohlídky I. okruhu Zámecké expozice, vstupné dle ceníku. Vzpomínka DOBŘÍŠSKÉLISTY SPOLEČENSKÁ KRONIKA 6. ledna uplyne rok od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, tchán a dědeček, pan Josef Benák. Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kteří jste ho znali a měli rádi. S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Věra a dcera Anna s rodinou. Dne 28. ledna 2015 by oslavil své 83. narozeniny Ing. Karel Kočí. Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou syn Pavel s manželkou, vnuci Pavel a Michael. Omluva: Redakce DL se omlouvá za chybné uvedení příjmení paní Marie Holanové ve společenské kronice DL 12/14. Chyba vznikla špatným přepisem jména. Omlouváme se rodině i čtenářům. Poděkování Dne 3. prosince 2014 v mě na dobříšském náměstí postihl náhlý kolaps, při kterém jsem ztratila vědomí. Jen díky dvěma neznámým ženám, které ihned obětavě zavolaly rychlou záchrannou službu jsem dostala včasnou pomoc. Velice jim za to děkuji. Děkuji také posádce RZS, která mě po ošetření ještě v bezvědomí odvezla do příbramské nemocnice. Vážím si především ochoty a všímavosti obou žen, které bohužel neznám. Alespoň touto cestou jim chci upřímně poděkovat za pomoc. Zdena Cihelková, Libčice Poděkování firmě Bobcat Dobříš Tímto bych chtěla poděkovat firmě Doosan Bobcat za finanční příspěvek na elektrický invalidní vozík, který mi nyní umožní udělat poslední krok k dospělosti. Vedení a zaměstnanci mě seznámili i s chodem firmy. Nejenže už jsem dospělá, ale te se budu díky elektrickému vozíku, jako dospělá i cítit. Moc si pomoci firmy vážím a je pro mě velkým potěšením nejen to, s jakou ochotou mi přispěli, ale hlavně to, jak ke mě firma Bobcat přistupovala jako bych na vozíku nebyla. Mnohokrát zaměstnancům a vedení firmy děkuji. Kristýna Farská, Stará Hu Vítání občánků Dne byli v zrcadlovém sále zámku Dobříš slavnostně přivítáni nejmladší občánkové našeho města: Jáchym Holan, Jakub Štraus, Jan Štraus, Vít Novák, Samuel Ferencey, Dominik Pancíř, Lukáš a Valentýna Mikelovi, Marietta Pajerová, Valerie Boušková, Adéla Rampová a Matyáš Bouzek. Srdečně blahopřejeme

11 DOBŘÍŠSKÉLISTY 11 Toulky dobříšskou minulostí Historie a současnost varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši 1. část Při pozdvihnutí zraku na členitou kruchtu kostela Nejsv. Trojice upoutá pravidelného účastníka bohoslužeb či milého návštěvníka kostela nezvyklý pohled. Na kůru stojí za sebou dvoje varhany! To kostelu nestačí jeden nástroj? Vždy kostel i kruchta nejsou nikterak velké! A na který z nich se hraje? Nebo dokonce na oba současně? Takových podobných otázek napadne člověka mnoho. Pokusíme se je postupně zodpovědět. Na kůru stojí za sebou dvě varhanní skříně, ale jen v jedné z nich v té menší, která stojí v popředí je postaven varhanní stroj, na který se dnes hraje. Tyto malé varhánky byly do dobříšského kostela přeneseny v 90. letech z kostela sv. Vavřince v Černovičkách jako provizorium do doby stavby nových varhan, nebo původní velké varhany, resp. varhanní stroj byl pro katastrofální technický stav a napadení červotočem před cca 30 lety zlikvidován a na kruchtě zůstala pouze pěkná pseudobarokní varhanní skříň, která dnes vyplňuje prostor za obloukem kruchty a v podvěží. Nástroj, který dnes můžeme slyšet, byl postaven v r pražským varhanářem Karlem Eisenhutem pro kostel v Černovičkách. Přestěhování na dobříšskou kruchtu bylo výhodné jak pro nástroj sám v Černovičkách se na něj již léta nehrálo a hrozilo mu poškození, tak pro dobříšskou farnost, která takto získala píš alové varhany. Stále musíme mít na paměti, že se jedná o provizorní nástroj. Kostel v Černovičkách je o více než polovinu menší než dobříšský kostel a malé varhánky s jedním manuálem se šesti rejstříky plně dostačovaly k doprovodu bohoslužeb tohoto venkovského kostelíka. Tyto varhánky jsou také omezeny technicky mají pouze jeden manuál a rychlé střídání silnějšího a slabšího zvuku je pro varhaníka značně nesnadné. Postrádají také mj. hluboké basové píš aly (tzv. pedál), a jak ví každý muzikant, teprve basa tvrdí muziku. Dobříšský kostel Nejsv. Trojice je od letošního léta, kdy byly rekonstruovány varhany v Petrovicích u Sedlčan, již jediným městským farním kostelem, který nemá odpovídající varhany. Přitom v minulosti tomu tak nebylo, dokonce máme v Dobříši doloženy varhany již v 17. století a od poloviny 18. století stály na kůru farního kostela vždy varhany se dvěma manuály. Hudební provoz na zdejším kůru byl obdivuhodný a kostelní účty dokládají péči jak o varhany, tak o ostatní hudební nástroje. Nejstarší zachovaný písemný doklad o varhanách v Dobříši varhanáři placeno 12. června 1696 od napravení varhanu 1 zlatý a 30 krejcarů (SOkA Příbram, DÚ Dobříš, Kniha zádušních účtů ) Po třicetileté válce, během které byl dobříšský kostel zdevastován Švédy, nastal čas postupné obnovy kostela a jeho vybavení. V té době byly postaveny varhany, které byly opraveny v r To je současně první doklad o existenci nástroje v Dobříši. Jednalo se o jednomanuálový nástroj pravděpodobně s pedálem, nebo inventáře ho odlišují od tzv. positivu, který pedál nemá. V r byl k jejich opravě angažován varhanář Ondřej Kokštejn z Příbrami, který krátce předtím postavil malý nástroj positiv do Loretánské kaple, předchůdce dnešního farního kostela. Kokštejn pak udržoval varhany v kostele i positiv v kapli např. v r (1 zl. 30 kr.), 1711 (45 kr.) či 1714, kdy byl positiv naladěn. Větší opravy prováděli mistři z Příbrami O. Kokštejn, později i František Fassmann (např. v r. 1740, 1745, 1754), drobnější práce zejména opravy opotřebovaných měchů prováděli místní truhláři a zámečníci. Kůže k opravě měchů dodával dobříšský jirchář. Štěpán Svoboda, organolog Arcidiecéze pražské Residence V parku alias variace na Starou fabriku Po přečtení minulých Dobříšských listů jsem nakonec procházel inzertní část, ve které byl nadpis V Dobříši vzniká nové bydlení pro seniory Residence V parku. Již první věta: Nájemní byty nejen pro seniory vznikají v právě rekonstruovaném objektu staré zámecké fabriky. Již tato první věta mě zvedla ze židle, proto jsem četl dál, abych zjistil, že tento inzerát je plný nesmyslů, proto připomenu, že budova Staré fabriky nebyla rekonstruována, ale v rozporu se stavebním povolením města stržena a v rámci toho zasypány původní historické sklepy. V reklamě je také napsáno, že po létech chátrání se dočkala rekonstrukce, což je výsměch těm lidem, kteří opravdu rekonstruují staré budovy. Navíc dle rozhodnutí památkářů mělo dojít v co největší míře k zachování původní střechy, což se také nestalo. Budova Staré fabriky byla rafinerií, nikoli fabrikou a ze strany památkářů mělo dojít k jejímu zapsání jako státem chráněné technické památky, k čemuž nedošlo z důvodu zamítavého postoje dnešního vlastníka. Budova je dnes pětipodlažní, původně měla čtyři podlaží, a to včetně sklepa a unikátní půdy hambalkového typu. V rámci stavebního povolení zde mělo vzniknout 32 bytových jednotek, které byly v rozporu s povolením navýšené na 52 jednotek. Po intervenci města investor snížil počet jednotek na 46, což je i nadále v rozporu s povolením města. V rámci toho došlo i k navýšení stání pro auta. Ohledně záměru bydlení pro seniory nemám problém, ale došlo k tomu za cenu ztráty unikátní budovy, kterou už žádná rádoby replika nahradit nemůže, a za její ztrátu může hlavně laxní přístup minulého zastupitelstva k městskému majetku a památkám vůbec. Petr Kadlec Rybník Papež a jeho budoucnost pokračování z titulní strany Vše však bude probíhat v režii společnosti Colloredo-Mannsfeld, spol. s r. o. Plánujeme takovou obsádku ryb, která nebude snižovat produkci na ostatních rybnících a bude zároveň i atraktivní pro sportovní rybáře. Strach z vysoké ceny za povolenku také není na místě, nebo ceny kalkulujeme tak, aby byly únosné pro širší veřejnost, ale zároveň takové, abychom hospodařili se ziskem. Chceme zlepšit servis pro veřejnost a také zvýšit pestrost a kvalitu rybí obsádky. Do budoucna plánujeme úpravu vodárenské nádrže Chotobuš a provozovat ji také pro sportovní účely. Na rybník Papež navazuje rybník Koryto, který dlouhodobě bojuje s kvalitou vody. V měsíci prosinci budeme provádět průzkum mocnosti vrstvy bahna a jeho složení. Po vyhodnocení výsledků se rozhodneme pro nejvhodnější opatření, které by mělo zajistit udržení vyhovující kvality vody v průběhu celého roku. Cílem našeho snažení je dlouhodobé zvyšování kvality vody ve všech rybnících pod naší správou a tak poskytnout dobříšským občanům možnost volnočasového vyžití. Ing. Michal Pernica, Ph.D., ředitel, Colloredo-Mannsfeld, spol. s r. o. Krátké ohlédnutí za rokem 2014 TJ Sokol Dobříš má dalšího mistra ČR v Muay thai asociace C.M.T.A. Oddíl thajského boxu (Muay Thai) TJ Sokol Dobříš vedený trenérem muay-thai Jiřím Kotuličem dosáhl v loňském roce dalšího úspěchu v podobě mistrovského titulu. Zápasník reprezentující TJ Sokol Dobříš Bernard Plavec se probojoval kvalifikačními zápasy do finálového zápasu o mistra ČR v Muay thai. Dne si na akci Gibu fight night zaslouženě vybojoval pod vedením svého hlavního trenéra Jiřího Kotuliče, asistenta trenéra Jana Soudka a za přispění Luboše Hyeny Vrňaty a Jana Váňy (trenér boxu TJ Sokol Dobříš) mistrovský pás a stal se tak mistrem ČR 2014 v Muay thai ve váze 79,38 kg C.M.T.A. Ve finálovém zápase porazil kvalitně připraveného borce Lukáše Nořinského z klubu Thai-box Devils Třebíč. Foto zleva: J. Soudek, B. Plavec, J. Kotulič, L. Vrňata

12 12 DOBŘÍŠSKÉLISTY Aerobik studio Orel Dobříš je tu pro vás i v novém roce Mílí přátelé, kolektiv lektorů Aerobik studia Orel Dobříš vám všem přeje do nového roku hodně energie, lásky, pohody, zdraví a legrace. Dětem pak úspěchy nejen ve škole, ale i na poli sportovním, dobré kamarády a jen samé krásné zážitky plné smíchu. Dovolte nám touto cestou i poděkovat všem rodičům, kteří svěřují děti do naší péče a umožňují jim trávit volný čas právě s námi. Děkujeme také dalším příznivcům, sponzorům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají s organizací nejrůznějších akcí. Rok 2014 jsme společně s vámi ukončili krásnou Vánoční exhibicí aerobiku, která se opět nesla v duchu adrenalinové atmosféry a dětské radosti. Návštěvníci si tentokrát užili nejen úžasných 28 vystoupení v podání všech dětí z orlovny, ale dech se nám doslova tajil při vystoupení, které ukázala mistryně Evropy a vicemistryně světa 2014 Tamara Jiříková. Slavnostní galavečer, který byl uspořádán u příležitosti desetiletého fungování Aerobik studia Orel Dobříš, nám přinesl pravou vánoční atmosféru. Návštěvníci mohli vidět netradiční vystoupení a užít si večírek s mnoha zážitky i celou rodinou. I v roce 2015 pro vás Aerobik studio Orel Dobříš připravuje mnoho sportovních, kulturních i zábavných akcí pro děti i dospělé. Těšit se můžete na tradiční únorový ples, prázdninové příměstské tábory, víkend pro maminky s dětmi, spinningové maratony, relaxační neděle, vystoupení, závody a také novinky v podobě rodinné dovolené a jiných jednodenních akcí. Stále také máme volná místa v některých dětských sportovních kurzech, kde se děti naučí rozvíjet své pohybové schopnosti a dovednosti, užijí si spoustu legrace a poznají nové kamarády. Aktuální přehled akcí i více informací naleznete na internetových stránkách a na našem facebooku. Těšíme se na viděnou lektoři studia ČINNOST MP ZA MĚSÍC LISTOPAD 2014 Pokuty: Kč Počet přestupků: 122 Výběr z naší činnosti: ve hod. Agresor v poutech. Pro opilost putoval na záchytku. V části města Na Kole neznámý muž přelezl vchodová vrata a napadl nejprve ženu, která v domě bydlí, a poté i muže, který jí přispěchal na pomoc. Byl však také slovně i fyzicky napaden. Hlídka MP po příjezdu na místo spatřila na ulici před domem dva ležící muže. Hlídka MP ihned agresivnímu muži přiložila pouta. Muž byl zjevně opilý, neměl u sebe žádný doklad totožnosti. Celou dobu na místě všechny přítomné slovně napadal a vyhrožoval jim. Případ byl předán Policii ČR a opilec z obce Jablonná byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Příbrami v hod. Prozradila ho až policejní kontrola. Strážníci řešili běžný dopravní přestupek, stání v zákazu zastavení u světelné křižovatky. Po ověřování totožnosti bylo hlídkou MP zjištěno, že řidič neměl platný řidičský průkaz. Byl předán PČR Anglický park. Je třeba upozornit návštěvníky anglického parku, že park se zavírá v době listopad březen již v 16 hod.!!! Toto se však ve velké míře nedodržuje, přitom návštěvní řád je umístěn u vchodu parku na zdi a samotné upozornění ještě na vstupních vratech. Také upozorňujeme návštěvníky na dvě důležité skutečnosti: V parku se mimo jiné nesmí jezdit na kolech, což se hojně děje, a majitelé psů musí mít své psy na vodítku a mají povinnost si po nich uklízet v hod. Vhodil petardu na sociálku. Zatím neznámý pachatel vhodil oknem petardu do kanceláře sociálního odboru. Došlo k očouzení zdi a byla poškozena myš k počítači. Prozatím je případ v šetření v 7.31 hod. MP přijala oznámení. Došlo k napadení objektu tenisových kurtů v ulici V Lipkách. Už po 4 minutách byla MP na místě. Zde zjištěno rozbité okno na budově klubovny. Pachatel bohužel utekl. O trestném činu vloupání byla informována hlídka OO PČR Dobříš, která si věc převzala. Byl vyrozuměn i nájemce budovy v hod. Reklamaci zboží uplatnila paní z Dobříše v místní tržnici, kde chtěla vrátit zakoupenou obuv, která nevyhovovala. Avšak prodavač paní nechtěl vyhovět, jelikož žena nepředložila paragon o koupi. Nešlo na místě prokázat, že skutečně k transakci v tržnici došlo. O této věci byl informován živnostenský odbor V hod. Vyjel s vozidlem přesto, že nevlastnil řidičské oprávnění. Muž, r. 1976, z Voznic byl strážníky zastaven pro podezření, že vozidlo nemá platnou TK. Při této kontrole byla však zjištěna ještě závažnější věc, muž řídil vozidlo, ač nevlastnil řidičský průkaz. Skončil v rukou PČR k dalšímu opatření a šetření ve věci v hod. Žebrání. Místní nepřizpůsobiví občané žebrali u Penny marketu a u Lidlu. Poctivě pracovat, to ne, ale žebrat o peníze, aby si koupili alkohol, to ano. Nám již dobře známá dvojice byla z místa vykázána Do správního řízení byly předány tři přestupky, které se staly v lesních prostorách. Řidiči porušili zákaz vjezdu do lesa a současně neumožnili pracovníkům v lese průjezd po lesních cestách. Tím porušili ustanovení: 53 (zákona 289/1995 Lesní zákon) a dopustili se přestupku v hod. V parčíku za sokolovnou strážníci nalezli polonahou ženu. Zjištěno, že žena se nacházela v silně podnapilém stavu (2,07 promile). Strážníci z důvodů možného zranění přivolali RZS. Lékař na místě konstatoval, že neshledal žádná poranění. Žena z Dobříše byla převezena do svého bydliště v hod. Zabouchla si dveře od bytu a klíče zůstaly z druhé strany. Na Větrníku šla maminka s dětmi na procházku a stala se jí nepříjemná věc. Zabouchla si byt a klíče zůstaly uvnitř. Požádala strážníky. Ti kontaktovali vždy ochotného pana Doláka z Dobříše, který byt otevřel v hod. Žádost od PČR o prověření dopravní nehody v Jezírkách. Na místě zjištěn poražený jelen. Čekalo se na dopravní policii, která byla již přítomnými osobami na místo přivolána od hod do 3 hod. Probíhala součinnost s PČR při zajiš ování dopravní nehody v ul. U Pivovaru, kdy řidič nezvládl svůj vůz a narazil do plynového přivaděče. Došlo k úniku plynu v hod. Městská policie Dobříš předala dalšího řidiče se zákazem řízení pro podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí Policii ČR v Dobříši. Hlídka MP prováděla kontrolní činnost v ulici Čs. armády. Zde spatřili jedoucí vozidlo t.z. Škoda, které odbočilo z Mírového náměstí do ulice Bezručova, kam je dopravní značkou B2 zakázán vjezd všech vozidel. Vozidlo bylo hlídkou zastaveno pro podezření ze spáchání přestupku. Řidič tohoto vozidla byl vyzván k prokázání totožnosti a k předložení řidičského průkazu, což odmítl se slovy, že mu byl řidičský průkaz zadržen a občanský průkaz nemá, z jeho chování bylo patrné, že je i pod vlivem alkoholu. Provedenou dechovou zkouškou byla naměřena hodnota 2,37 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k těmto skutečnostem byla na místo přivolána hlídka PČR Dobříš, která si věc převzala. Provedenou lustrací byl v řidiči zjištěn muž, r. 1976, bytem Velký Chlumec, který opakovaně porušuje soudem vydané rozhodnutí má stanovený zákaz řízení motorových vozidel ve hod. Našel se pes, který se ztratil majitelce před cca 3 roky. Muž z Dobříše nalezl volně pobíhajícího psa u areálu Dokas. Jednalo se o yorkšírského teriéra, fenu. Pes byl předán strážníky do záchytných kotců. Tam zjištěno, že pes má čip a že patří majitelce z Mníšku, která si pro něho ihned přijela. Setkání bylo velmi dojemné. Avšak. Druhý den se dostavila na MP paní z Dobříše, která tvrdila, že pes je její. Koupila ho údajně před 3 roky v Praze na burze. Bohužel pes však, dle Národního registru majitelů zvířat, patří paní z Mníšku ve hod. Podomní prodej. Chození po domech, zvonění na nájemníky a nabízení různého zboží, až po zaručeně nejlevnější el. energie, to jsou nekalé praktiky tzv. šmejdů. Stalo se v části Větrník, kde po oznámení občanem hlídka MP zjistila na místě muže z Havlíčkova Brodu. Za porušení nařízení města Dobříše mu byla udělena bloková pokuta a byl z našeho města vykázán v 10 hod. Ujel, aniž by zaplatil. Krádeže pohonných hmot u místních benzinových čerpadel, kdy se někteří řidiči nechtějí zdržovat placením to je současná realita. Stalo u benzínky Shell, kde řidič natankoval zhruba za 400 Kč a ujel. Zapsala: strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš

13 NOVÝSMĚR 13 NOVÝ SMĚR ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 18 hod. v obřadní místnosti obecního úřadu. Termíny zasedání veřejného zastupitelstva v roce , , , , , Srdečně Vás zveme na všechna zasedání. S ohledem na uzávěrku tohoto čísla přinášíme z jednání 1. zasedání zastupitelstva náhled schváleného rozpočtu. Stručný zápis uvedeme v následujícím čísle. Rozpočet na rok 2015 PŘÍJMY Druh příjmu v tis. Kč Tř. 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výd. činnosti 90 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 250 Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodoty Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 750 Poplatek ze psů 25 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 Poplatek ze vstupného 55 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 50 Odvod výtěžků z provozování loterií 55 Odvod z VHP 240 Správní poplatky 20 Daň z nemovitosti 850 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozp. v rámci souhr. dotačních vztahů 230 Ostatní neinvestiční přijaté trasfery ze státního rozpočtu (úřad práce) 130 Převody z rozpočtových účtů (ČNB) 300 Celkem Činnosti knihovnické 5 Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí 220 Příjmy z poskytovaných služeb (vodné Rafanda) 7 Celkem 232 Činnost místní správy 10 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikováno 3 Pronájem pozemků (voj. bytovky) 25 Příjmy z ostatních nemovitostí (Rafanda) 96 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 70 Příjmy z prodeje pozemků 500 Celkem 704 Příjmy z úroků 50 Celkem 50 Celkové příjmy Rozpočet na rok 2015 VÝDAJE AU Druh výdajů odůvodnění v tis. Kč nákup ostatních služeb 25 komunikace komunikace, zimní údržba, opravy komunikací voj. bytovky 400 Celkem 425 Ost. zál. nákup pozemků, nové chodníky K Vlečce pozemní (zástávka Knínská) Provoz veřejné sil. výdaje na dopravní územní obslužnost 40 dopr. Odvádění elektrická energie přečerpávací stanice 170 a čištění odp. vod opravy šachet 100 Celkem 270 Škola, opravy a udržování rekonstrukce družina, oplocení školka školka, 900 družina neinvest. přísp. zřízeným přísp. org Celkem Knihovna mzdové náklady, nákup materiálu 130 MKS příspěvek MKS + recitační soutěž (25+5) 30 Kaplička el. energie 60 Nový směr ostatní osobní výdaje, náklady na tisk 26 SPOZ dary obyvatelstvu, věcné dary 50 TJ Sokol nákup materiálu, vodné elektřina, dotace 153 Bytové studená voda záloha bude zpětně vyúčtováno 35 elektřina záloha (elektroměr) společné 8 prostory zpětně vyúčtováno Jednotky nákup služeb rekonstrukce 200 opravy udržování č.p Celkem 892 Elektr. osv. elektřina veřejné osv. opravy 400 Územní plán územní plán 100 Odp. hospodářství kontejnery svoz kom. odpadu, velkokapacitní Péče o vzhled obce a veřejná zeleň příspěvek na ostatní osobní výdaje úřad práce ostatní osobní výdaje, povinné pojistné sociální, zdravotní úprava vstupu do obce lev. str. úprava, Nad Strží, nákup služeb, nákup mat Celkem Důchodci pečovatelská služba, příspěvek 28 Ochrana obyvatelstva ochrana obavatelstva krizová rezerva 1 Hasiči nákup materiálu, drobný hmotný dlouhodobý majetek, pohonné hmoty 150 platy zaměstnanců v prac. poměru 385 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 470 Zastupitelé povinné pojistné sociální, povinné 181 pojistné zdravotní Celkem tabulka Výdaje pokračuje na další straně

14 14 NOVÝSMĚR AU druh výdajů odůvodnění v tis. Kč ostatní osobní výdaje 285 ostatní osobní výdaje 100 povinné pojistné sociální, povinné pojistné zdravotní 95 pov. pojistné na úrazové pojištění, předplatné knihy 7 drobný investiční majetek (pianino, fotoaparát), drobný materiál 200 služby peněžních ústavů, pošta 78 voda, elektřina, nafta pohonné hmoty 104 plyn, telefon, internet, SMS info kanál 120 konsultační, poradenské a právní služby, služby školení 25 a vzdělávání Místní nákup služeb projekty, opravy a udržování 320 správa neinv. transfery fyzickým osobám příspěvek na obchod 30 příspěvek nezisk. org. 12 příspěvek Sdružení Dokas (nebezpečný odpad) 4 věcné dary, pohoštění 30 platby daní a poplatků stát. rozpočtu, krajům obcím a státním fondům 7 poč. technika 50 úvěr převody vlastním fondům 300 celkem celkové výdaje Milí spoluobčané, Je tu začátek nového roku a s tím spojené bilancování. Protože také začalo nové volební období, poohlédneme se za tím uplynulým. Již v říjnovém vydání jsme vás stručně informovali o uskutečněných investicích, výstavbách a opravách. Dovolte mi tyto informace rozšířit o několik čísel. Asi největší investicí v uplynulém volebním období byla nejčerstvější rekonstrukce budovy obecního úřadu spolu s hasičskou zbrojnicí. Celkově se jednalo o částku 9,3 mil. Kč. Vznikl tak moderní multifunkční objekt s kancelářemi, hasičskou zbrojnicí, knihovnou, obřadní místností, klubovnou a skladem obecní techniky. Další zásadní investicí v celkové hodnotě téměř 4,5 mil. Kč byla rekonstrukce objektu základní školy spolu se všemi dalšími objekty školního a předškolního vzdělávání. Neustále se však těmto zařízením bude věnovat velká pozornost, protože kvalita prostor, kde děti tráví většinu denního času, je důležitá. Komunikace a chodníky, to je jedna velká část obecního rozpočtu. Ve volebním období se nám podařilo zrealizovat opravu a výstavbu chodníků v hodnotě 2,3 mil. Kč, opravy místních komunikací v hodnotě téměř 1,5 mil. Kč. Úprava návsi v hodnotě 6,4 mil. Kč a vstupu do obce 3,3 mil. Kč však zahrnuje jak úpravy ploch chodníků a místních komunikací, tak ale i investice do úpravy deš ové kanalizace, zeleně, opravy kaple a památníku padlým, vybavení mobiliářem (lavičky, koše, sloupky, ) a mnoho dalších výdajů. Přestože je v obci vybudovaná kanalizace, přesto se ještě investovalo 320 tis. Kč do rozšíření větve pro tři další nemovitosti, které se nachází ve staré zástavbě. Oprava sportovního zázemí spolu s prostory restaurace byla v hodnotě 1,5 mil. Kč. Celkové hlavní investice během uplynulého volebního období byly v celkové hodnotě cca 29 mil. Kč (uváděné částky byly zaokrouhlovány). Ve své funkci jsem letos již 15 rokem, přesto mě nepřestává udivovat, v jakých hodnotách dokáže malá obec, jako je ta naše, realizovat investice. Za podporu a spolupráci chci poděkovat zastupitelům obce, ale také občanům, kteří mají zájem o život a dění v obci. Znovu využívám této příležitosti k vyjádření díků také všem, kteří se jakkoli podílí na rozvoji naší obce. Jedná se o členky Sboru pro občanské záležitosti s vydatnou pomocí paní PhDr. Dvorské, které přináší mnoho radostných okamžiků při významných událostech ve vašich rodinách. Dále o všechny členy Místního kulturního střediska a všechny, kdo s nimi spolupracují na jednotlivých představeních a kulturních akcích. Neocenitelná je v tomto případě pomoc a činorodost paní Majzelové, která neustále vychovává nové a nové děti ke vztahu k literatuře, divadlu a kultuře vůbec. V souvislosti s tím je nezbytné připomenout i neocenitelnou pomoc Památníku Karla Čapka při pořádání kulturních akcí. S aktivitami Klubu důchodců jste pravidelně na stránkách tohoto zpravodaje seznamováni a my můžeme být jen pyšní na to, jak činorodou starší generaci stále máme. Pochopitelně nemohu vynechat Sbor dobrovolných hasičů, bez jejichž činnosti bychom si snad dění v naší obci nedovedli představit. V letošním roce se sbor rozrostl i o půvabnější část (pánové jistě prominou) a byl vytvořen oddíl žen. Neodmyslitelně k naší obci patří i tělovýchovné oddíly fotbalové a házenkářské. Velký dík patří všem, kteří se obětavě věnují činnosti těchto oddílů. Přeji vám všem do nového roku mnoho zdraví, pohody a hodně vzájemného porozumění. Petr Dragoun, starosta foto: Chodník Knínská, Náves, Počítačová učebna v ZŠ, Rafanda, Vstup do obce, Zrekonstruovaný obecní úřad.

15 NOVÝSMĚR 15 Významného životního jubilea se v měsíci lednu 2015 dožívají: Světluše Jonášová, Jarmila Pecková, Václava Fuňková, Eva Kulhavá, Eva Růžičková, Josefa Kadlecová, Antonín Schwarz, Jiří Heršálek, Jan Boubelík a Dagmar Drozdová. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Tříkrálová sbírka Připomínáme opět Tříkrálovou sbírku pořádanou Charitou Česká republika, která začátkem ledna proběhne i v naší obci. Pokud snad nebudou mít koledníci možnost navštívit Vaše obydlí a přesto se budete chtít na sbírce podílet, bude kasička během dvou prvních lednových týdnů k dispozici v kanceláři obecního úřadu. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Poděkování Ivanu Semančíkovi Připomeňme si podstatný a nemalý podíl ing. Ivana Semančíka na úrovni a bohatosti kulturního a společenského života v naší obci. Od samého začátku, kdy přišel do Staré Huti, tj. před téměř 50 lety, se zapojil do práce místního kulturního střediska. Neexistoval jediný program a můžeme říci vždycky interpretačně hodnotný, k němuž by podstatně nepřispěl. Především hudbou, zpěvem, podnětnými nápady. Vzpomeňme na hudebně literární pořady v komorním prostředí bývalého kina. Na nezapomenutelné zábavné programy Přehlídka vítězů soutěže O Starohu ského čápa, kde exceloval ve všech kapelách. Je to víc než desítka divadelních her pro dospělé i pro děti, k nimž složil hudbu. S Mgr. Janem Váňou stvořili nádherné písničky, za něž by se nemuseli stydět renomovaní skladatelé a textaři. I díky Ivanovi bylo pokračování v tradici ochotnického divadla, zábavných pořadů dřívějších kabaretů na dobré obsahové a umělecké úrovni. Žádné představení nebylo fiasko, mělo takové renomé, že v obecenstvu kromě starohu ských občanů bylo nemálo lidí z Dobříše i z širokého okolí. To, bohudík, přetrvalo do současné doby. Ve Staré Huti byl jako jeden z prvních založen sbor pro občanské záležitosti. Po otevření obřadní síně v prostorách nově vybudovaného MNV Ivanova hudba a zpěv po mnoho let nechyběla téměř na žádném obřadu. A byl jich velký počet. Věnoval se dětem, které měly pěvecké nadání. A to všechno bez nároku na odměnu. Zcela bez sebemenšího materiálního zisku. Za to náleží Ing. Ivanovi Semančíkovi velké poděkování. Petr Dragoun, starosta K Obecnímu úřadu se srdečně připojují jak s díky, tak s nezapomenutelnými vzpomínkami přátelé, kamarádi z MKS a všichni muzikanti, pro něž zůstává Ivan muzikantským pojmem. Plesová sezona v lednu 10. ledna Myslivecký ples 17. ledna Hasičský ples 24. ledna Rockový ples 31. ledna Country bál 7. února Obecní ples Zprávičky z mateřské školičky Začátkem měsíce prosince nás ve školce navštívil Mikuláš s čerty a andílky. Děti jim recitovaly básničky, zazpívali si společně koledy a za odměnu dostaly sladké překvapení. Celý měsíc na nás dýchala vánoční atmosféra, kterou podpořila návštěva Hornického domečku v Příbrami, kde si děti měly možnost upéct a nazdobit perníčky, odlít olovo nebo namalovat postavičky z Betléma. V průběhu prosince se v naší MŠ uskutečnily tři Vánoční besídky předškoláci ji měli spojenou s Vánočním zastavením, které se konalo v KD Stará Hu. Srdíčka a Sluníčka měla besídku ve svých třídách spojenou s tvořením s rodiči a vybráním si dárečku pod stromečkem. Všem zúčastněným děkujeme za hojnou účast a podporu dětí. Atmosféra byla úžasná. Velké DÍK patří pí. Englártové a pí. Peckové, které napekly na tvoření s dětmi přes 200 perníčků k nazdobení. Nezbyl však ani jeden jela celá školka do Příbrami na krasobruslařské představení s názvem Nesem Vám noviny a nás ve školce navštívil Ježíšek, na kterého děti již netrpělivě čekaly a poté s nadšením rozbalovaly dárečky. Rády bychom Vám, milí čtenáři, za celý kolektiv i děti popřály hodně štěstí do Nového roku a pozvaly Vás na zápis do první třídy ZŠ Stará Hu, který se uskuteční dne od do Za spolupráci během celého roku děkujeme dětem a jejich rodičům, Obecnímu úřadu, vedení a kolektivu ZŠ a MŠ Stará Hu. kolektiv MŠ Klub důchodců Kdo 4. prosince 2014 v odpoledních hodinách navštívil Kulturní dům ve Staré Huti, toho potěšilo poetické adventní představení dětí ze základní školy. Roztomilé bylo představení předškoláků z mateřské školy. Velký byl i zájem o všechny výrobky dětí. Pozvánka k zápisu do 1. ročníku V pátek 23. ledna 2015 proběhne v budově Základní školy ve Staré Huti zápis do 1. ročníku. Zápis bude probíhat mezi hodinou. Na všechny zapisované děti se těší žáci a paní učitelky školy. Před pár dny skončil kalendářní rok Pro někoho š astný, pro někoho méně. My starší občané si vážíme každého dne, který je nám v životě dopřán a kdy můžeme být soběstační. Rádi se scházíme ke společnému popovídání a pobavení. Děkujeme všem, kteří nám tyto radostni umožňují. Je to především OÚ ve Staré Huti, v jehož budově se můžeme pravidelně scházet. Děkujeme rovněž autobusové firmě pana Pšenici, zejména panu řidiči Kočímu, který nás při našich zájezdech vždy bezpečně a vždy s dobrou náladou ochotně doveze do cíle. Naše poděkování patří také panu Hoffmanovi z kulturního domu a České hospodě. V těchto zařízeních můžeme pořádat slavnostnější setkávání seniorů. Při nich nás svou hudbou těší kapela ve složení p. Bedřich, Libický, Hora a p. Š astný. I jim moc děkujeme za to, že vždy dokážou vytvořit veselou atmosféru. A nakonec děkujeme těm nejmilejším dětem z MŠ a ZŠ ve Staré Huti za to, že nás občas potěší hezkým a pestrým vystoupením. Všem našim členům, přátelům a spoluobčanům přejeme do nového roku 2015 hodně zdraví, štěstí, radosti a úspěchů. Za Klub důchodců Stará Hu Mgr. Marie Volfová

16 16 NOVÝSMĚR Jaký byl rok 2014 hu ských házenkářů? Při ohlédnutí za letošním rokem oddílu národní házené můžeme s uspokojením říci, že úspěšný. A to nejen na hřišti, ale mimo něj. Vítězství mužů v oblastním přeboru ročníku 2013/14 se stalo již tradicí, ženy dosáhly také na nejlepší umístění za posledních několik let, když obsadily 3. místo. Podařilo se nám uspořádat tradiční turnaje mužů a žen ve sportovní hale Dobříš za kvalitní účasti i ligových týmů. V pořádání těchto turnajů chceme pokračovat, což dokazují termíny na rok Ženy a muži Co ale považuji letos za největší úspěch, je to, že se konečně po několika neúspěšných pokusech, podařilo založit družstvo přípravky mladších žaček s dostatečným počtem děvčat. Jejich nadšení a chu do hry a tréninku je velká a doufejme, že jim to vydrží. Nemalou zásluhu na tom má jejich trenér Jirka Pešek, který s pomocí své manželky Jany, jim věnuje svůj volný čas a dokáže je pro házenou nadchnout. Sehráli už také jeden turnaj ve Staré Huti, a přestože všechno prohrály, nic jim neubralo na nadšení do hry. Poděkování patří také rodičům děvčat, kteří je na tréninky vodí, či vozí, při utkání jim fandí, protože bez nich by to také nešlo. Kromě toho uspořádaly naše ženy opět sportovní ples ve Staré Huti, který je nejen spole- čenským, ale také finančním přínosem pro náš oddíl. Podařilo se také opravit házenkářské kabiny a provést údržbu povrchu hřiště. Za to všechno patří poděkování nejen všem členům oddílu, kteří se na tom podíleli, ale také představitelů obce Stará Hu, v čele se starostou Petrem Dragounem. Bez jejich, hlavně finanční podpory, bychom nemohli výše uvedenou činnost realizovat. Do nového roku přeji, za celý výbor oddílu národní házené, všem našim členům, příznivcům a představitelům Staré Huti, v čele se starostou obce, hodně zdraví, štěstí, úspěchů v životě i na hřištích a radosti ze hry v partě dobrých kamarádů. Protože dobrá parta je, zvláště v našem sportu, to nejdůležitější. j.s.

17

18

19

20

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

obce Svépravice č.: 1/2007

obce Svépravice č.: 1/2007 Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svépravice č.: 1/2007 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín

O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín 788 14 Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 Obec Zbizuby IČ: 00236632 Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 16. dubna 2015 usnesením č. ZMO/45/04/15

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC Narysov. Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013,

OBEC Narysov. Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013, OBEC Narysov Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC CHLUMČANY. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC CHLUMČANY. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC CHLUMČANY Obecně závazná vyhláška obce Chlumčany č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Zastupitelstvo Městyse Maršovice se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

OBEC PĚČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015,

OBEC PĚČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015, OBEC PĚČICE Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, OBEC NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 5/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

OBEC MALÁ HRAŠTICE. Obecně závazná vyhláška obce Malá Hraštice. č. 1/2015,

OBEC MALÁ HRAŠTICE. Obecně závazná vyhláška obce Malá Hraštice. č. 1/2015, OBEC MALÁ HRAŠTICE Obecně závazná vyhláška obce Malá Hraštice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna Systém elektronické evidence výsypu Hrušovany u Brna Autor Datum Důvod vzniku systému předpoklad trvalého růstu nákladů na likvidaci odpadů minimalizace, resp. eliminace dopadu zvyšování cen za likvidaci

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BRNIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Brniště Zastupitelstvo obce Brniště

Více

Město Zbýšov. Obecně závazná vyhláška města Zbýšova Č. 12/2008,

Město Zbýšov. Obecně závazná vyhláška města Zbýšova Č. 12/2008, Město Zbýšov Obecně závazná vyhláška města Zbýšova Č. 12/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

M Ě S T O K R U P K A

M Ě S T O K R U P K A M Ě S T O K R U P K A Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015,

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, OBEC VŘESINA Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území městyse Batelova a nakládání

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Skuhrov č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška Obce Skuhrov č. 1/2015 Obecně závazná vyhláška Obce Skuhrov č. 1/2015 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skuhrov Zpracovatel:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

a) odpad podobný komunálnímu je odpad podobného složení jako komunální odpad vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob

a) odpad podobný komunálnímu je odpad podobného složení jako komunální odpad vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob Město Planá OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2012, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Planá a systém

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, 252 16 Nučice, IČ 00233668 Obecně závazná vyhláška obce Nučice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Město Hostinné Obecně závazná vyhláška Města Hostinné č. 1 /2015,

Město Hostinné Obecně závazná vyhláška Města Hostinné č. 1 /2015, Město Hostinné Obecně závazná vyhláška Města Hostinné č. 1 /2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více