PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR"

Transkript

1 final brozura Go net:sestava :53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/ PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY Asociace pracovníků univerzitní administrativy Antonínská 548/1, Brno tel.: Centrum podpory projektů Vysoké učení technické v Brně Kounicova 67a, Brno tel.: Společnost pro projektové řízení, o.s. Zemědělská 5, Brno tel.:

2 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 2 Vydalo Vysoké učení technické v Brně, Centrum podpory projektů v rámci projektu Grant Office Network Czech Republic CZ.1.07/2.4.00/ Sazba: Gabriela Benešová Tisk: Litera Náklad: 500 ks Centrum podpory projektů VUT v Brně Antonínská 548/1, Brno VUT v Brně, 2013

3 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 3 Grant Office OBSAH Vysoké učení technické v Brně... 5 CPP Centrum podpory projektů... 7 AdMaS Advanced Materials, Structures and Technologies... 9 CEITEC Středoevropský technologický institut CMV Centrum materiálového výzkumu CVVOZE Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie IT4Innovations NETME Centre Centrum nových technologií pro strojírenství SIX Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů INFRASTRUKTURNÍ PROJEKTY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Projektová kancelář JAMU Výzkumné centrum JAMU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích CENAKVA Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz Masarykova Univerzita CARLA Centrum podpory humanitních věd CEITEC Středoevropský technologický institut CERIT Research & Education Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU CERIT Scientific Cloud CESEB Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie CETOCOEN Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy Technická univerzita v Liberci Oddělení grantové podpory Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Konkurenceschopné strojírenství a Materiálový výzkum Biocar Modifikované nosiče biomasy pro čištění odpadních vod

4 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 4 Grant Office Nano-Bio-Rem Vývoj kombinované technologie nano-bio k sanaci znečištění chrómem Vita Výzkum termální zátěže hornin perspektivy podzemního skladování tepelné energie Aromagen Genetické a fyziologické manipulace s bakteriálními degradéry aromatických polutantů a jejich využití Nametech Development of intensified water treatment concepts by integrating nano- and membrane technologies Magnet Aplikace magnetického pole v biologické dekontaminaci odpadních vod Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem VYCERRO Univerzita Palackého v Olomouci RCPTM Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Centrum polymerních systémů Západočeská univerzita v Plzni Středoevropský technologický institut CENTEM Centrum nových technologií a materiálů Nové technologie pro informační společnost...60 Regionální Inovační Centrum Elektrotechniky...61 Regionální technologický institut

5 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 5 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CPP Centrum podpory projektů AdMaS Advanced Materials, Structures and Technologies CEITEC Středoevropský technologický institut CMV Centrum materiálového výzkumu CVVOZE Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie IT4Innovations NETME Centre Nové technologie pro strojírenství SIX Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů INFRASTRUKTURNÍ PROJEKTY 5

6 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 6

7 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 7 CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ (CPP) Centrum podpory projektů Vysoké učení technické v Brně Kounicova 67a, Brno tel.:

8 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 8 Tým CPP Zahraniční stáž: návštěva české styčné kanceláře pro výzkum a vývoj (CZELO) v Bruselu Projektové hry v Pavlově Centrum podpory projektů (CPP) na VUT v Brně bylo založeno jako rektorátní útvar, jehož cílem je poskytovat fakultám a součástem VUT v Brně informační, metodickou, ekonomickou a právní podporu pro dotované projekty. CPP mimo jiné projekty realizuje Grant Office Network Czech Republic, v rámci kterého vznikla tato publikace. Projekt a jeho aktuální vývoj a nabídku je možné sledovat na webu I v této síti projektových center vysokých škol ČR usilujeme o hodnoty, vize i poslání, které je pro naše CPP VUT v Brně uvedeno níže. Vize Být kvalitním, spolehlivým, výkonným a maximálně prospěšným poradensko-informačním Centrem podpory projektů. Uspět s co největším počtem projektů podávaných za VUT v Brně. CPP Váš partner pro získání dotací Mise Poskytovat profesionální pomoc při získávání dotací a být oporou řešitelům při zpracování žádostí a samotné realizaci projektu, být zdrojem aktuálních informací o dotačních příležitostech a novinkách v této oblasti Hodnoty Víme, že lidé jsou to nejdůležitější každý problém se dá vyřešit, jestliže existuje tým těch správných lidí a přátel. Jsme tým, který ctí tyto hodnoty: Spolehlivost: Jsme zodpovědní. Naši spolupracovníci se na nás můžou plně spolehnout. Jsme ambiciózní. Naším standardem je poskytovat kvalitní služby. Jsme iniciativní. Vyvoláváme, podporujeme a realizujeme smysluplné změny. Vstřícnost a srozumitelnost: Jsme tým profesionálů. Jsme otevření. Vyžadujeme a dáváme konstruktivní zpětnou vazbu. Jsme produktivní. Necháme se vést zdravým rozumem; děláme věci jednoduše, přehledně a prakticky. Komunikace: Zjišťujeme vaše požadavky, vysvětlujeme alternativy, v průběhu přípravy i realizace projektu a při řešení případných nedorozumění. Rozum: Hledáme neotřelá řešení, přemýšlíme za vás, radíme v tom je hlavní důvod nás kontaktovat Rychlost: Uvědomujeme si, že výstupy dodané se zpožděním jsou k ničemu. Dodržováním tradičních hodnot a profesionality každým dnem naplňujeme vizi. 8

9 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 9 POKROČILÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY, KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE AdMaS, Fakulta stavební, VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Veveří 331/95, Brno tel.: , fax.:

10 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 10 ADMAS ADVANCED MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNOLOGIES Centrum AdMaS Advanced Materials, Structures and Technologies zásadním způsobem mění a doplňuje infrastrukturu pro vědeckovýzkumnou činnost na fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Centrum je zaměřeno na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií (nejen) v oblasti stavebnictví, ale i pro dopravní systémy a pro oblast infrastruktury měst, obcí a krajiny. Vize projektu: Hlavní vizí je vybudovat komplexní vědecko-výzkumné centrum, které bude nejen provádět vlastní výzkum, ale i integrovat poznatky z jednotlivých dílčích oborů stavebnictví, tedy z výzkumu materiálového, technologického, konstrukčního. Získané poznatky centrum umožní navzájem propojit; teoreticky, ale i experimentálně verifikovat. Cíle projektu: Cílem projektu je znovu obnovit a rozvinout experimentální a výpočtovou platformu v oboru stavebního inženýrství vybudováním a zprovozněním nových laboratoří, jejich vybavením vhodnou experimentální a výpočetní technikou. Dalším cílem je prohloubit spolupráci stavební fakulty s evropskými výzkumnými a univerzitními centry (Německo, Rakousko, atd.), ale také s obdobnými centry v nových členských a kandidátských zemích EU. Mezi hlavní cíle centra patří dále zvýšení úrovně výuky a umožnění zapojení studentů a mladých vědeckých pracovníků do významných národních i mezinárodních projektů v oblasti vědy a výzkumu. Výzkumná činnost centra AdMaS bude rozdělena do dvou výzkumných programů: VP1 Vývoj pokročilých stavebních materiálů, VP2 Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií. V rámci výzkumného programu Vývoj pokročilých stavebních materiálů bude řešena problematika výzkumu a vývoje nových materiálů pro široké využití ve stavebnictví, s cílem dosažení co nejpříznivějšího poměru ceny a kvality hmot. Velký důraz bude kladen na trvanlivost těchto materiálů, tak aby jejich životnost v konstrukcích byla co nejvyšší. Nedílnou součástí je snaha o minimalizaci dopadů na životní prostředí, využitím druhotných a obnovitelných surovin, snižováním energetické náročnosti pro výrobu materiálů, zajištěním jejich recyklovatelnosti atd. Pro vývoj materiálů bude využito moderní zařízení, které zahrnuje vybavení pro sledování všech potřebných vlastností, tj. jak mechanických, tak i tepelně technických atd., včetně přístrojů pro sledování mikrostruktury těchto hmot. Mezi unikátní přístroje zde patří rentgenový tomograf, který umožní sledovat nedestruktivně mikrostrukturu materiálů v 3D zobrazení. V rámci výzkumného programu Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií bude řešena problematika návrhu progresivních stavebních konstrukcí a technologií z hlediska jejich zvýšené spolehlivosti, trvanlivosti a ekonomičnosti během celého životního cyklu. Návrh konstrukcí bude založen na tzv. integrovaném návrhu konstrukce, který zohledňuje nejen materiálové charakteristiky, ale i parametry navrhované konstrukce ve fázi návrhu (včetně zhodnocení podmínek umístění), realizace, provozu, opravy, přestavby (rekonstrukce, modernizace a zesilování) i likvidace objektu. Nedílnou součástí bude i experimentální ověřování nosných konstrukcí a systémů. V oblasti technologií bude cílem výzkumného programu VP2 vytvoření efektivních metod v diagnostice konstrukcí, identifikace a kvantifikace vlivů působících na stavby, návrhu konstrukcí a technologií v oblasti zejména vodního a odpadového hospodářství měst a obcí. Mezi unikátní přístroje zde patří např. zkušební pec na požární zkoušky stavebních konstrukcí či Lidar full wave, který bude využit pro vytváření a pořizování digitálních modelů terénu s širokým využitím v oblasti stavebnictví, vodohospodářství, dopravě, architektuře a geotechnických aplikací. 10

11 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 11 STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT CEITEC VUT Středoevropský technologický institut Vysoké učení technické v Brně Technická 3058/10, Brno tel.: ,

12 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 12 CEITEC středoevropský technologický institut je projektem vybudování evropského centra excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, který společně připravují nejvýznamnější brněnské univerzity a výzkumné instituce za podpory Jihomoravského kraje a města Brna. Jedná se o výstavbu moderních laboratoří s prvotřídním přístrojovým vybavením, technologiemi a zázemím, které zajistí vhodné podmínky pro provádění základního i aplikovaného výzkumu. V rámci centra bude prováděn excelentní výzkum a poskytována pokročilá postgraduální a postdoktorální výuka v oblasti nanotechnologií a mikrotechnologií, strukturní biologie, genomiky a proteomiky s vyústěním do pokročilých materiálů a biomedicíny. Instalované špičkové technologie umožní synergicky studovat objekty živé i neživé přírody na všech v současné době dostupných úrovních složitosti, počínaje jednotlivými atomy, přes molekuly, molekulární uskupení, buňky až po celé organismy. Špičkový projekt na vybudování moderní vědecko-výzkumné infrastruktury - CEITEC - je postaven na vzájemné synergii sedmi výzkumných programů. Vysoké učení technické v Brně zodpovídá za dva, svojí velikostí i odborností velmi významné programy, pro které budou postaveny a vybaveny moderní laboratoře, včetně čistých prostor nejvyšších tříd, v areálu Univerzitního kampusu VUT Pod Palackého vrchem: POKROČILÉ NANOTECHNOLOGIE A MIKROTECHNOLOGIE POKROČILÉ MATERIÁLY Výzkumné cíle projektu CEITEC Objasnění mechanizmů vzniku a šíření závažných onemocnění, nalezení metod jejich prevence, včasné diagnostiky a terapie Využití rostlinných systémů jako obnovitelných zdrojů materiálů a biologicky účinných látek Vývoj pokročilých materiálů a funkčních nanostruktur pro medicínu, energetiku a inovační a komunikační technologie Využití informačních a komunikačních technologií pro biomedicínu Centrální laboratoře V rámci projektu CEITEC je z evropských fondů budována špičková infrastruktura tak, aby bylo vybavení srovnatelné s nejlepšími světovými institucemi. Kalitní a moderní přístrojové vybavení pomůže českým vědcům dostat se se svojí prací a jejími výsledky na úroveň renomovaných výzkumných pracovišť. Základ přístrojového vybavení tvoří deset tzv. Centrálních laboratoří. Jsou zde soustředěna klíčová zařízení uspořádána tak, aby tvořila logické celky a mohla být využívána všemi pracovníky z CEITECu, ale i externími uživateli. Přístupné jsou (budou) za jasně definovaných podmínek uživatelům vysokých škol, vědeckých pracovišť, ale i zájemcům z řad průmyslu. Centrální laboratoře, které zaštiťuje CEITEC VUT: Nanolitografie a příprava nanostruktur Charakterizace nanostruktur Laboratoř strukturní analýzy 12

13 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 13 CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU CMV Centrum materiálového výzkumu Fakulta chemická VUT v Brně ředitel: prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. Tel.:

14 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 14 Výzkumnou náplň projektu tvoří dva výzkumné programy: 1) Anorganické materiály 2) Transportní systémy a senzory Anorganické materiály: cílem je vytvořit instrumentální a vědomostní základnu silikátovému průmyslu (anorganická pojiva, stavební materiály, keramika, žáruvzdorné materiály). Transportní systémy a senzory: příprava a charakterizace vlastností systémů řízeného nebo cíleného transportu biologicky aktivních látek a dále senzorů na bázi organických materiálů a vodičů, využitelných například v diagnostice, medicíně či péči o zdraví obecně. Mezi uživatele mohou patřit firmy farmaceutické, kosmetické, biotechnologické nebo potravinářské, firmy působící v oblasti senzorické a diagnostické techniky nebo v environmentálních a agrochemických technologiích. KONKRÉTNÍ NABÍDKY PRO SPOLUPRÁCI S FIRMAMI 1) Anorganické materiály Příprava materiálů na bázi anorganických kompozitů, které jsou vyráběny ve velkých objemech a změny v technologiích mohou přinést významné benefity Příprava anorganických materiálů s vysokou stabilitou při mechanickém namáhání a v agresivním prostředí Pochopení a zefektivnění technologických procesů výroby pojiv a keramiky. Snižování ekologické zátěže výroby anorganických materiálů (surovinově náročné, odpadové a emisní procesy) Snižování energetické náročnosti vysokoteplotních procesů přípravy keramiky a pojiv Využívání surovinových zdrojů z jiných výrob chemického průmyslu, metalurgie a energetiky Výroba high-tech materiálů a prekurzorů pro náročné (např. medicínské) aplikace Vývoj, inovace a příprava materiálů a testovacích vzorků v preparativní laboratoři silikátů Charakterizace chemického a chemickostrukturního složení anorganických materiálů 2) Transportní systémy a senzory Příprava funkčních nanomateriálů a nanotechnologických zařízení pro medicínské, life science a senzorové aplikace Studium interakcí v koloidních soustavách a nanosystémech za účelem odhalení jejich schopnosti vázat biologicky aktivní látky do stabilního celku umožňujícího transport prospěšné aktivní látky na místo určení. Návrh systémů pro potenciální praktické aplikace a příprava jejich funkčních vzorků nebo vzorků pro následné (především biologické, medicínské) testy Příprava nových funkčních materiálů s výraznými senzorickými, elektrickými a optickými vlastnostmi. Konstrukce prototypů systémů pro komerční aplikaci Charakterizace fyzikálně-chemických, elektrických a optických vlastností koloidů, nanomateriálů, tenkých vrstev, materiálů pro organickou elektroniku 14

15 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 15 CENTRUM VÝZKUMU A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE CVVOZE ředitel prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. tel.:

16 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 16 CENTRUM VÝZKUMU A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Výzkumné centrum obsahuje tři základní výzkumné programy: 1. Optimalizace a řízení elektromechanické přeměny energie, 2. Chemické a fotovoltaické zdroje energie, 3. Optimalizace přeměny a využití energie v soustavách s ekologickými energetickými zdroji. Projekt umožní vytvořit nové a zdokonalit stávající podmínky pro špičkový základní a hlavně aplikovaný výzkum v perspektivní oblasti obnovitelných zdrojů energie včetně aplikací. V regionu Jižní Moravy stejně jako v regionech sousedních je soustředěna celá řada podniků, jejichž výrobní činnost je úzce navázána na výše uváděné výzkumné aktivity. Zvláště nutnost inovace současného výrobního sortimentu vyžaduje zvýšené výzkumné a vývojové aktivity ve spolupráci s vysokými školami. Projekt navazuje na dlouhodobou a osvědčenou spolupráci s podniky, jejichž výrobní sortiment zahrnuje oblasti výzkumu a vývoje CVVOZE. Vize projektu: V duchu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je projekt zaměřen na prohloubení spolupráce vysoké školy a aplikační sféry a na zrychlení transferu nových technologií do průmyslové praxe. Mezi plánované aplikace patří například ekologické dopravní systémy, vývoj robotů s ekologickým pohonem nebo inovace kogeneračních jednotek pro výrobu elektrické energie. Cíle projektu: Cílem projektu je vytvoření výzkumného centra, které bude soustřeďovat významné výzkumné, vývojové a inovační kapacity pro řešení komplexní problematiky obnovitelných zdrojů energie ve spolupráci s průmyslovými podniky. OZE budou nosným tématem výzkumného centra, zaměření výzkumu a vývoje však bude daleko širší. Obecně se bude jednat o výzkum efektivního a udržitelného využití energetických zdrojů vůbec. 16

17 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 17 IT4INNOVATIONS IT4I IT4INNOVATIONS Fakulta informačních technologií VUT v Brně projektový manažer: Ing. Tomáš Urban Tel.: t.vutbr.cz 17

18 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 18 Cílem projektu IT4Innovations je vybudování národního centra excelentního výzkumu v oblasti ICT. Součástí projektu bude i pořízení velmi výkonného superpočítače, který bude zprovozněn v roce 2014, přičemž by se měl v té době zařadit mezi sto nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Hlavním nositelem projektu je VŠB-TU Ostrava. FIT VUT v Brně vede dva z osmi výzkumných programů a zaměřuje se na spojení základního výzkumu s výzkumem pro potřeby aplikační sféry: 1) Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat 2) Bezpečné a spolehlivé architektury, sítě a protokoly KONKRÉTNÍ NABÍDKY PRO SPOLUPRÁCI S FIRMAMI 1) Výzkumný program Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat Systém pro komplexní audiovizuální charakterizaci osob v reálném prostředí (multimodální audio i video) Systém pro efektivní automatizované 3D geometrické modelování (s využitím Rapid Prototyping ) ystém schopný analyzovat rozsáhlá webová data poskytnutá uživateli, extrahovat a zpracovat informace Software pro efektivní analyzátor/kompilátor založený na zpracování rozptýlené informace 2) Výzkumný program Bezpečné a spolehlivé architektury, sítě a protokoly Bezpečnostní analýzy systémů s čipovými kartami Software pro evoluční syntézu a optimalizaci číslicových obvodů na úrovni hradel Software pro inteligentní testování paralelních programů se zaměřením na vyhledávání synchronizačních chyb Hardwarové architektury pro urychlení algoritmů z oblasti počítačových sítí HW/SW co-design, návrh a vývoj vestavěných systémů 18

19 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 19 CENTRUM NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO STROJÍRENSTVÍ Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně řešitel a vedoucí projektu: prof. Petr Stehlík výkonná ředitelka: Ing. Peregrina Štípová 19

20 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 20 Aktivity centra jsou zaměřeny na obory s nezpochybnitelnou historií úspěšnosti, které jsou na špičkové úrovni jak v národním, tak mezinárodním měřítku. Jedná se nejen o tradiční disciplíny z oboru strojírenství, ale i o aktivity interdisciplinárního charakteru. KONKRÉTNÍ NABÍDKY PRO SPOLUPRÁCI S FIRMAMI 1) Divize energetiky, procesů a ekologie Návrh koncepce energetických systémů, posouzení způsobů řešení pro účely hodnocení investičních záměrů, hodnocení efektivity zařízení na základě analýzy provozních dat Komplexní řešení energetického využití odpadů a biomasy Řešení systémů pro čištění plynů a spalin Vývoj a zkoušení hořáků na plynná a kapalná paliva (i odpadů) Analýzy proudění médií v zařízeních pomocí CFD Návrhy aparátů (zejména výměníků tepla a jejich zanášení) včetně optimalizace konstrukčního řešení Zlepšení tepelného komfortu v kabinách dopravních prostředků a interiérech budov Aplikace moderních tepelných procesů v metalurgii 2) Divize letecké a automobilní techniky Simulace externí aerodynamiky vozidel a obecných zařízení pomocí CFD včetně experimentálního ověření Simulace CFD a MKP pro letecké i neletecké aplikace Zkoušky letadlové techniky (statické, únavové a dynamické) Dynamické a akustické simulace s využitím FEM a MBS Měření parametrů pohonných jednotek a měření dynamiky vozidel Konstrukce v oblasti pohonných jednotek 3) Divize mechatroniky Vývoj mechatronických soustav pro technická zařízení včetně řešení optimalizace, bezpečnosti a spolehlivosti Vývoj mechatronicko-hydraulických soustav Získávání elektrické energie z okolního prostředí (Energy Harvesting) 4) Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví Komplexní služby v konstrukci strojů, optimalizaci a hodnocení funkční spolehlivosti Digitalizace reálných objektů a vizualizace Inženýrské simulace a analýzy (CAE) Technická diagnostika strojních uzlů 5) Divize progresivních kovových materiálů Optimalizace struktury konstrukčních ocelí Analýza degradace materiálů Zvýšení mechanické odolnosti materiálů Nové postupy spojování materiálů za použití elektronového paprsku 20

21 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 21 CENTRUM SENZORICKÝCH, INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ SIX Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Purkyňova 118, Brno Ředitel Prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida tel: , fax: raida(at)feec.vutbr.cz 21

22 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 22 CENTRUM SENZORICKÝCH, INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ (SIX) Centrum SIX se soustřeďuje na výzkum komunikačních a informačních systémů a jejich komponentů, provozovaných v perspektivních kmitočtových pásmech. Jedná se zejména: výzkum fyzické vrstvy komunikačních systémů: šíření, vyzařování, zesílení, filtrace a směšování (sub)milimetrových vln; výzkum systémové vrstvy komunikačních systémů: mobilní systémy, optické systémy, satelitní systémy, a systémy digitální TV; výzkum konvergovaných informačních a komunikačních technologií; výzkum snímání, zpracování a reprezentace komunikačních signálů (akustické signály, obrazové signály, textové informace a jejich multimediální propojení); výzkum snímání a detekce chemických a biologických látek, a fyzikálních veličin přenášených komunikačními kanály. Vize projektu: SIX = šestý smysl pro komunikační systémy budoucnosti Cíle projektu: vypracovat metodiku návrhu planárních antén, pasivních a aktivních obvodů pracujících až do kmitočtu 110 GHz; prozkoumány biologické vlivy elektromagnetických polí produkovaných komunikačními systémy v perspektivních kmitočtových pásmech, a to jak prostřednictvím numerických modelů tak i s pomocí experimentálních dat; vyvinout metody minimalizace atmosférických vlivů na spolehlivost a přesnost bezdrátových optických spojů; navrhnout nové metody dynamického přidělování spektra v systémech softwarového a kognitivního rádia; vypracovat metody návrhu elektrických obvodů pro perspektivní komunikační systémy s důrazem na nízkou spotřebu, vysokou rychlost a široké přenosové pásmo; vyvinout a ověřit pokročilé řídicí protokoly určené pro síťové technologie perspektivních komunikačních systémů; vyvinout nové algoritmy pro interaktivní gesturální rozhraní člověk-stroj; vyvinutout, implementovat a testovat nové typy senzorů pro detekci fyzikálních a elektrických veličin, chemických a biologických veličin, teplotních a jiných jevů. 22

23 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 23 MODERNIZACE AREÁLU VUT V BRNĚ PURKYŇOVA 118 Hlavními cíli projektu jsou: Prostřednictvím vnitřní modernizace a dovybavení vybraných prostor zajistit zřízení a konsolidace nových laboratoří a přestěhování a modernizace výukových prostor, čímž budou přímo zlepšeny podmínky pro studijní programy a výzkumně- -vývojové směry chemie a technologie životního prostředí, makromolekulární chemie, chemie a technologie materiálů, fyzikální chemie, chemie a technologie potravin. Prostřednictvím vnitřní modernizace a dovybavení vybraných prostor zajistit možnou redislokaci USI do uvolněných prostor v rámci areálu P118, čímž budou pokryty komplexní potřeby USI, konkrétně potom zlepšení podmínek pro odbornou výukovou a výzkumně-vývojovou činnost s vazbou na magisterské a doktorské studijní programy Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství. Prostřednictvím doplňkového pořízení specializovaných zařízení, modernizace sítí, strukturované kabeláže, instalace akti vních prvků a souvisejícího vybavení v oblasti ICT a dalších položek zajistit zvýšení kvality výuky a výzkumné činnosti jak v oborech garantovaných FCH, tak USI. Prostřednictvím komplexní rekonstrukce opláštění (vnější modernizace) zastaralých objektů, zkvalitnění napojení objektu (rekonstrukce a posílení neutralizační stanice) zajistit vhodné provozní podmínky pro realizaci hlavních výukových a výzkumných činností včetně dosažení energetických úspor a optimalizace odpadového hospodářství objektů. 23

24 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 24 VUT MATERIÁLOVÝ VÝZKUM Cílem projektu je: Cílem projektu je komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti materiálového výzkumu. Dílčími cíli jsou: a) rozvoj infrastruktury pro podporu komercializace/tt a b) příprava komercializace VaV výsledků v oblasti materiálového výzkumu. Převažujícím způsobem komercializace je LICENCOVÁNÍ, ve vybraných příp. se jedná o smluvní výzkumnou spolupráci nebo kombinaci obou způsobů. 24

25 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 25 VUT BEZPEČNOST A OBRANA Cílem projektu je: Cílem projektu je komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti bezpečnosti a obrany. Dílčími cíli jsou: a) rozvoj infrastruktury pro podporu komercializace/tt a b) příprava komercializace VaV výsledků v oblasti bezpečnosti a obrany Převažujícím způsobem komercializace je LICENCOVÁNÍ, ve vybraných příp. se jedná o smluvní výzkumnou spolupráci nebo kombinaci obou způsobů. 25

26 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 26 VUT ENERGETICKÉ ZDROJE Cílem projektu je: Cílem projektu je komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti energetických zdrojů. Dílčími cíli jsou: a) rozvoj infrastruktury pro podporu komercializace/tt a b) příprava komercializace VaV výsledků v oblasti energetických zdrojů. Převažujícím způsobem komercializace je LICENCOVÁNÍ, ve vybraných příp. se jedná o smluvní výzkumnou spolupráci nebo kombinaci obou způsobů. 26

27 final brozura Go net:sestava :53 Stránka 27 VAVINET INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURA CENTER VÝZKUMU A VÝVOJE Cílem projektu je: Cílem projektu je vybudování komplexní informační infrastruktury pro výzkum a technologický rozvoj včetně zařízení, nástrojů a vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná střediska, která pokryje existující a očekávané ICT potřeby stávajících a nových VaV pracovišť na VUT v Brně jako NETME, CEITEC, IT4Inovations a další.projekt VAVINET a jeho cíle jsou založeny na výstupech průzkumu o předpokládaných potřebách relevantních projektů a vědeckovýzkumných subjektů. Náplň projektu: Výstavba optických tras nutných pro napojení nových pracovišť NetME, CEITEC a rekonstrukce stávajících optických tras pro dosažení zálohované konektivity (pracoviště na FIT VUT pro IT4Innovation) Rekonstrukce prostor VUT na datové centrum. Vychází z předpokladu, že výpočetní kapacity plánované v navazujících projektech (Velká infrastruktura Cesnetu) bude nutné umístit v bezpečných prostorách datacenter. Malé výpočetní a úložné kapacity určené zejména jako mezisklady pro napojení na velké výpočetní kapacity budované v rámci projektů IT4Innovation a CESNET. Investiční software pro aplikovaný VaV, vědeckotechnické výpočtu a podpora řízení projektů Počítačové učebny pro školení projektových manažerů vědy ve spolupráci s Centrem podpory projektů VUT. Informační systém pro podporu Výzkumu a vývoje, evidence a zpracování výsledků VaV, týmová spolupráce, prostředí pro sdílení vědeckotechnických dat a dokumentů. Webové systémy pro online prezentaci výsledků aplikovaného výzkumu Návazné projekty, které očekávají lokální infrastrukturu, Garanti: NetME (FSI) CEITEC VUT (součást VUT) IT4Innovation (část VUT, garantováno FIT) Velká infrastruktura Cesnetu (Cesnet z.s.p.o.) Lokalizace projektu: Brno, optické sítě ve městě Brně, budova centra NetME, Budova rektorátu VUT, Datový uzel Kounicova, datový uzel FIT, datový uzel FIT. 27

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projekt ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Název projektu: Návrh a implementace procesu zpracování dat, formát MzXML Uchazeč Hlavní řešitel

Více

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014 LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014 Public funding paid to beneficiary under name of the fund cofinancing (CZK) Registration number Operation Name of beneficiary

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

CERIT SCIENTIFIC CLOUD. Centrum CERIT-SC. Luděk Matyska. Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010

CERIT SCIENTIFIC CLOUD. Centrum CERIT-SC. Luděk Matyska. Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010 Centrum CERIT-SC Luděk Matyska Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010 Poslání Centrum CERIT-SC (CERIT Scientific Cloud 1 je národním centrem poskytujícím flexibilní úložné a výpočetní kapacity a související

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno, 13. 9. 2012 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů

Více

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze PROJEKT TECHNOPARK KRALUPY Reg. č. projektu: 5.1PP04/052 TECHNOPARK VTP KRALUPY Stavební chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze Město

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL. Grant Office

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL. Grant Office PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140 PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR ASOCIACE PRACOVNÍKŮ

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Přehled ERDF indikátorů OP VVV

Přehled ERDF indikátorů OP VVV Výsledky Programové indikátory Přehled ERDF indikátorů OP VVV 20215 20210 20110 22010 54510 Odborné (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím Odborné (vybrané typy dokumentů) Míra úspěšnosti

Více

Koncepce rozvoje sdružení CESNET do roku 2015

Koncepce rozvoje sdružení CESNET do roku 2015 Koncepce rozvoje sdružení CESNET do roku 2015 1. Úvod Sdružení CESNET, z. s. p. o. (dále jen Sdružení) bylo založeno v roce 1996 všemi veřejnými vysokými školami a Akademií věd České republiky. Sdružení

Více

Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Stavební fórum, 28.5 2015

Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Stavební fórum, 28.5 2015 Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Radovan Polanský, výkonný ředitel TCP Stavební fórum, 28.5 2015 Město Písek Proč město Písek? ve městě Písku žije 30 093 stálých obyvatel

Více

MetaCentrum. Martin Kuba CESNET

MetaCentrum. Martin Kuba CESNET MetaCentrum Martin Kuba CESNET Vývoj MetaCentra MetaCentrum bylo založeno v roce 1996 jako superpočítačové meta-centrum spojením tří superpočítačových center Superpočítačové Centrum Brno, Masarykova univerzita

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ

KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ Rychloseznamka4inovace pro obor: ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA, PŘÍSTROJE Olomouc, Jeremenkova 40a Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje 28. dubna 2015 SEZNAM

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína 15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2012 /po změnách a navýšení/ Východiska pro zpracování institucionálního rozvojového plánu jsou Dlouhodobý záměr

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více