Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava"

Transkript

1 Obsah

2 Obsah 1 Úvod O univerzitě Jednotný vizuální styl, používání manuálu Znak univerzity Skladba znaku Název univerzity Rozměrová řada Rozkres znaku Ochranná zóna Základní barvy znaku Náhradní barvy Barevné provedení a varianty Společné použití znaku univerzity a fakult Použití znaku univerzity se znaky jiných společností Písmo Základní písmo - Bookman Old Style Merkantilní tiskoviny Hlavičkový papír Hlavičkový papír Základní Hlavičkový papír Rektor Hlavičkový papír anglický Rektor Hlavičkový papír luxusní Rektor Hlavičkový papír luxusní anglický Rektor Hlavičkový papír Prorektoři Hlavičkový papír anglický Prorektoři Vizitky Obálky Prezentace s využitím znaku univerzity Prezentace univerzity v MS PowerPointu Užití znaku na dárkových a reklamních předmětech Komplimentka Složka Blok Skripta Taška Pozvánka Inzerce Letáčky, plakáty Reklamní poutač ová korespondence Internetové stránky Barevnost fakult

3 1 Úvod

4 1.1 O univerzitě VŠB Technická univerzita Ostrava navazuje v přímé kontinuitě na činnost montánního učiliště, Báňské akademie a VŠB v Příbrami. V širších historických souvislostech však vychází již z tradic montánní výuky v českých zemích. K obnově montánní výuky v českých zemích došlo až v polovině 19. století, kdy byla na základě císařského dekretu z zřízena dvě montánní učiliště v Příbrami a Leobenu. Zajišťovala, po předběžném absolutoriu přípravných studií na univerzitách či polytechnikách, dvouleté speciální studium hornických a hutnických předmětů. V roce 1865 získalo montánní učiliště v Příbrami označení Báňská akademie. Další vydávané statuty nasvědčovaly, že proces směřoval k uznání Báňské akademie jakožto plnoprávné vysoké školy. V roce 1904 došlo k zavedení dvou státních zkoušek, k získání práva promočního udělováním titulu Dr. mont. a k rozšíření funkcí rektora, jemuž byl přiznán tradiční titul Magnificence. Nový název školy Vysoká škola báňská odpovídal jejímu významu. V letech vychovávala montánní odborníky jako jediná vysoká škola v ČSR. V roce 1945 byla přestěhována do Ostravy a začátkem padesátých let se začala členit na jednotlivé fakulty. Univerzita je historicky spjata s rozvojem těžby nerostů a jejich zpracováním. Určitě není nadsázkou konstatování, že technický um Čechů vznikal a vyvíjel se především v souvislosti se zpracováním kovů. Naše vysoká škola se tradičně opírala o průmysl a postupně ve svém vývoji reagovala na společenské a ekonomické změny. V roce 1999 dovršila univerzita jako pokračovatelka montánního učiliště, báňské akademie a Vysoké školy báňské v Příbrami 150 let své existence. Od roku 1989 uskutečňuje Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ve vazbě na strukturální změny svou transformaci na moderní technickou univerzitu s plnohodnotnou nabídkou studia. V průběhu posledních let vznikly 3 nové fakulty, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta stavební a Fakulta bezpečnostního inženýrství, které tak rozšířily nabídku studia technických oborů. Všech 7 fakult se orientuje především na technické a ekonomické obory. Studenti si vybírají bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy, které je možné studovat ve formě prezenční i kombinované. Trvalá potřeba kvalitních inženýrů spolu s vynikajícími podmínkami pro studium, moderním kampusem, sportovním a kulturním vyžitím studentů řadí Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu Ostrava mezi přední školy v naší republice. V současné době má univerzita 7 fakult. Při výčtu fakult je závazné jejich uvádění v následujícím pořadí. - Fakulta bezpečnostního inženýrství, - Ekonomická fakulta, - Fakulta stavební, - Fakulta strojní, - Fakulta elektrotechniky a informatiky, - Hornicko-geologická fakulta, - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. 4

5 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu Jednotný vizuální styl je nejviditelnějším a nejnápadnějším vyjádřením identity organizace. Patří sem například: značka (logo), firemní barvy, rastr, typografie, hlavičkové papíry, faktury, obálky, vizitky atd. Vizuální styl (corporate design) představuje vyjádření reflexe organizace, která má odrážet identitu organizace a tak formovat její image. Vizuální podoba univerzity by měla vyjadřovat její filozofii a náplň její činnosti. V rámci vnější komunikace je nástrojem k posílení důvěryhodnosti VŠB TU Ostrava u veřejnosti i smluvních partnerů a v rámci interní komunikace posiluje v zaměstnancích pocit vzájemné sounáležitosti. Aby byl jeho efekt co největší, je nutné, aby byl vizuální styl univerzity jednotný, a aby byla pro realizaci jeho jednotlivých prvků stanovena přesná pravidla. Tento manuál jednotného vizuálního stylu (grafický manuál) je dokument, který definuje základní parametry pro používání jednotlivých prvků vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava. Představuje soubor pravidel pro vnější a vnitřní komunikaci a jeho používání je závazné při realizaci všech procesů tvorby jednotlivých materiálů a jejich užívání. V případě jakýchkoli pochybností nebo otázek týkajících se použití jednotného vizuálního stylu se obraťte na pověřenou osobu - kontakt najdete na webových stránkách Určeno pro zaměstnance Informace ke stažení 5

6 2 Znak univerzity

7 2.1 Skladba znaku Znak svým vizuálním a filozofickým pojetím vychází z historického erbu Vysoké školy báňské. Symboly použité v tomto znaku zřetelně vymezují jeho charakter. Textové prvky: - VŠB v horní části znaku vyjadřuje název a historický původ školy, , letopočet označující založení školy, - Ostrava, geografické označení sídla instituce, - Technická univerzita, doplňující specifikace typu vysoké školy. Grafické prvky: - vlajky (stuhy), - zkřížená kladívka (mlátek a špičák), symbol hornicko-geologické činnosti, - štít, - rozevřená kniha, symbol vědění a studia. 7

8 2.2 Název univerzity Dle zákona č. 192/1994 Sb. je správný název univerzity: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Název univerzity je zakotven také ve Statutu, který vyhlašuje rektor po schválení Akademickým senátem a po registraci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Povolené zkratky názvu jsou: VŠB Technická univerzita Ostrava, VŠB TU Ostrava, VŠB TUO. Cizojazyčné názvy Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Dle přílohy č. 2 Statutu VŠB TUO se v cizojazyčném provedení používají tyto názvy: 1. anglicky: VŠB Technical University of Ostrava 2. německy: VŠB Technische Universität Ostrava 3. francouzsky: VŠB Universite Technique d Ostrava 4. španělsky: VŠB Universidad Técnica de Ostrava V případě, že bude název školy použit v rámci materiálu nebo prezentace v jiné jazykové mutaci, než jsou výše uvedené, bude použita jeho anglická verze. 8

9 2.3 Rozměrová řada Rozměrová řada znaku VŠB TUO určuje doporučené velikosti znaku pro přednostní užití především na tištěných materiálech. Rozměrová řada se doporučuje pro všechna barevná provedení znaku. 100% je určena pro použití na formátu A3. 80% je určena pro použití na formátu A4 - administrativní tiskoviny. 50% je určena pro použití na vizitky a osobní identifikátory (visačky). logotyp 100 % logotyp černobílé provedení 100 % vel. = 4,5 cm Další zmenšování nedoporučujeme a zvětšování je možné na základě doporučení grafika a pověřeného pracovníka VŠB TUO. Rovněž záleží na kvalitě a technologii tisku. logotyp 80 % logotyp černobílé provedení 80 % logotyp 50 % logotyp černobílé provedení 50 % 9

10 2.4 Rozkres znaku Vzhledem k členitosti znaku VŠB TUO doporučujeme při veškeré práci se znakem používat výhradně elektronickou podobu znaku. Pro extrémní zvětšení (např. fasády domů) je možno jako pomůcky použít geometrickou síť pro rozkres znaku. A B C D E F G H I J Znak VŠB TU Ostrava je ke stažení na webových stránkách univerzity dle následující cesty w w w.vsb.cz: o univerzitě úřední deska znaky 10

11 2.5 Ochranná zóna Ochranná zóna je plocha vymezující okolí značky, do kterého nesmí zasáhnout žádný jiný grafický ani typografický prvek. Dodržování tohoto pravidla zaručuje dostatečnou čitelnost a působnost značky. 1/2 x x 1/2 x 1/2 x 1/2 x 11

12 2.6 Základní barvy znaku ZELENÁ PANTONE 3282 CMYK: C - 100%, M - 5%, Y 55%, K 0% RGB: R - 193%, G - 50%, B - 69% RAL: 5018 FOLIE: MACal lesk mat JAC SERICAL 3522 G lesk SERICAL 3522 M mat Základními barvami znaku VŠB TUO jsou zelená a šedá (černá). Tyto barvy zřetelně charakterizují historický původ znaku VŠB TUO, kdy zelená je dominatní a specifickou výraznou barvou a šedá (stříbrná) dává logu solidní a vyvážený kontrapunkt. ŠEDÁ 1 PANTONE Cool Gray 8 CMYK: C - 0%, M - 0%, Y 0%, K 70% RGB: R - 122%, G - 123%, B - 125% RAL: 7045 FOLIE: MACal lesk mat JAC SERICAL 3609 G lesk SERICAL 3609 M mat ŠEDÁ 2 PANTONE Cool Gray 5 CMYK: C - 0%, M - 0%, Y 0%, K 40% RGB: R - 165%, G - 166%, B - 168% RAL: 7047 FOLIE: MACal lesk mat JAC SERICAL 3607 G lesk SERICAL 3607 M mat 12

13 2.7 Náhradní barvy Náhradními barvami jsou stříbrná a bílá. Náhradní barvy jsou vybrány tak, aby podtrhly účinnost a nezaměnitelný charakter znaku VŠB TUO při užití ve zvláštních případech. STŘÍBRNÁ PANTONE 877 RAL: lesk 9006 mat FOLIE: MACal Silver lesk Silver mat FASCAL Avery 546 Silver lesk FASCAL Avery 546 Silver mat BÍLÁ PANTONE WHITE CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 0% RGB: R - 255, G - 255, B RAL: 9003 FOLIE: MACal White lesk White mat FASCAL Avery 501 White lesk FASCAL Avery 501 White mat 13

14 2.8 Barevné provedení a varianty Barevné provedení znaku Barevné provedení má přednost užití před černobílým provedením. Základní barevné provedení znaku VŠB TUO v barvě zelené a odstínech šedé na bílém podkladu je znázorněno na obr. 1. Základní barevné provedení znaku VŠB TUO v barvě zelené a odstínech šedé může být doplněno zvýrazňující bílou konturou. Toto provedení je znázorněno na obr. 2 a je určeno především pro barevné podklady tmavších odstínů, a to proto, aby odstíny znaku v šedé barvě neztratily na barevném podkladu na čitelnosti. 1 3 Černobílé provedení znaku Černobílé provedení se užívá tam, kde není možno z různých důvodů použít provedení barevné. Používá se ve dvou variantách a ve dvou modifikacích těchto variant. A. Varianta kontrastní (100 % černá, 100 % bílá) Tato varianta má přednost před variantou B. Pozitiv - obr. 3, negativ - obr. 4 B. Varianta v odstínech šedé Tato varianta se používá například při větších velikostech znaku a v případech, kdy s ohledem na celkový vzhled tiskoviny je nutné potlačit agresivitu kontrastního loga. V tomto případě je přípustné pouze pozitivní provedení 70% a 40% černé obr

15 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Černobílé provedení znaku Pro černobílé provedení znaku na podkladovou plochu v sytosti 0 60 % černé barvy (odstín šedé) se používá znak v barvě 100 % černé. Pro černobílé provedení znaku na podkladovou plochu v sytosti % černé barvy se používá znak v barvě bílé 100 %. 100 % 15

16 2.9 Společné použití znaku univerzity a fakult x Tato kapitola určuje pravidla, kterými se řídí používání znaku univerzity při současném použití znaků jedné nebo více fakult. Při použití znaků jednotlivých úrovní (univerzita a fakulty) může dojít ke třem základním situacím: 1. Pouze znak univerzity Použití: Akce, které jsou realizovány výhradně univerzitou a prezentuje se tedy pouze univerzita jako celek. 2. Pouze znak fakulty Použití: Akce, které jsou realizovány pouze jednou fakultou a prezentuje se tedy výhradně její znak. 3. Současné použití znaku univerzity i fakulty (fakult) Použití: na materiálech, na nichž je zájmem prezentovat univerzitu ve spojení s určitou fakultou (tj. akce univerzity) nebo danou fakultu ve spojení s univerzitou (tj. akce fakulty). Akce univerzity Při současném užití znaku univerzity a znaku fakulty používá se velikost obou znaků v poměru 100 : 100, přičemž znak univerzity je vždy na důležitějším místě (vlevo od znaku fakulty v horizontální variantě nebo nad znakem fakulty ve variantě vertikální). Horizontální varianta x x Akce fakulty V případě, že je znak univerzity použit při prezentaci některé z fakult, je jeho užití definováno takto: Znak univerzity se používá ve stejné velikosti jako znak fakulty. Umístění obou znaků je vždy v těsné vzájemné blízkosti, přičemž znak univerzity má vždy čestnější umístění (je vždy umístěn jako první). Toto umístění je definováno proto, aby vždy byla patrná sounáležitost fakult k univerzitě, a to vždy tak, aby bylo zřejmé že univerzita je organizačně nadřazeným subjektem. U obou způsobů užití (akce univerzity, akce fakulty) platí pravidlo pro rovnocennou barevnou kombinaci tak, že se užívají znaky společně v plné barvě nebo společně černobílé provedení. Poměr velikostí znaků je určen vztahem 100 : 100. Příklady použití: Vertikální varianta x x x 16

17 Společné použití znaku univerzity a fakult x Při použití znaků všech fakult se znakem univerzity je s ohledem na prostor možno použít znaky fakult ve zmenšené velikosti. Poměr velikosti znaku univerzity vzhledem ke znakům fakult je určen vztahem 100 : 75. Horizontální varianta 100 : 75 x x Vertikální varianta 100 : 75 x x 17

18 x 2.10 Použití znaku univerzity se znaky jiných společností Při použití s logotypy jiných institucí musí být především dodržena ochranná zóna a vzdálenost jednotlivých logotypů by měla být rovna x. Logotypy mohou být použity ve dvou velikostech: a) na výšku opticky stejné b) znak univerzity výrazně větší Varianta a x Varianta b x x x x x Pokud se znak VŠB TUO používá na materiálu, jehož vzhled spadá do pravidel jiného grafického manuálu, např. v rámci publicity projektů EU nebo jiných, při tvorbě materiálu se postupuje dle pravidel nadřazené instituce. x x 18

19 3 Písmo

20 3.1 Základní písmo - Bookman Old Style Základním písmem vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava je Bookman Old Style Regular a Bookman Old Style Bold. Tento typ písma má plnou českou diakritiku a zároveň je použitelné ve všech základních jazykových mutacích. Základní písmo se používá na propagačních materiálech univerzity. AaBbCcDdBookman Old Style AaBbCcDd Regular Bookman Old Style Bold 20

21 Písmo - vzorník Bookman Old Style Regular - velikost 8 b abcdefghijkmnopqrstuvwxyz abcdefghijkmnopqrstuvwxyz !?. &%()* Bookman Old Style Regular - velikost 16 b abcdefghijkmnopqrstuvwxyz abcdefghijkmnopqrstuvwxyz !?. &%()* Bookman Old Style Regular - velikost 26 b abcdefghijkmnopqrstuvwxyz abcdefghijkmnopqrstuvwxyz !?. &%()* Bookman Old Style Bold - velikost 8 b abcdefghijkmnopqrstuvwxyz abcdefghijkmnopqrstuvwxyz !?. &%()* Bookman Old Style Bold - velikost 16 b abcdefghijkmnopqrstuvwxyz abcdefghijkmnopqrstuvwxyz !?. &%()* Bookman Old Style Bold - velikost 26 b abcdefghijkmnopqrstuvwxyz abcdefghijkmnopqrstuvwxyz !?. &%()* 21

22 4 Merkantilní tiskoviny

23 4.1 Hlavičkový papír Hlavičkové papíry, používané v rámci univerzity, jsou rozděleny do dvou základních skupin, přičemž kritériem pro jejich výběr je hledisko uživatele (pisatele) korespondence. Jedná se o: a) základní hlavičkové papíry určené pro veškerou korespondenci univerzity a fakult, b) osobní hlavičkové papíry - hlavičkové papíry rektora, - hlavičkové papíry prorektorů. Při psaní dopisů se používá bloková úprava (psaní údajů a textu od levé svislice a zarovnání textu do bloku). 23

24 4.1.1 Hlavičkový papír Základní Hlavičkový papír základní Formát A4 Papír 80 g, ofset Krajský úřad Moravskoslezský kraj k rukám hejtmana 28. října Ostrava č. j.: XXXXXX datum: Upřesnění žádosti Lit lut aliquat, voloreet, sum nosto elismoleniam erciduis alit nonulla faccummy nostisi blandre ectet la feum doloboreros ad tinit duis num iliscinibh eum dolore dolor sis dolorer ipit ea consed ming ex etumsan elisisis nim aliquipiscin essim dolumsandre do od exercin utem zzriurem volobore minis ad tie facillutatem quat. Ut eugue modolore vel do odio conseni ametum ipit nismod min ullan ex exeraesto odolut dio er sim inciliquat ad tie te feugait ex eugue ming er iriuscilla facilit delis nonsecte con hendreet volesti onsec Feui blam ipis dunt ad mincili quatet, vel duis erosto er sustrud exer sit lutat. Ut alit esequam, vel ulla feuisci liquisim num dolortie modolor irilis dit iustrud dit, velit eugiam, si tatem ip ent praessis alit accum dionsequatum vullute tetue dolore doloreriure tie minit ing erit dolenibh et, con hent wissi etummy nullaorperos ecte eu feu facilla feu feumsandiat, corpero od duipsum iril incing euis nostrud te modolore dio endreet Digna augait, qui ting enisim iliquam, quat ulluptat veliquatie magna augait alit lum deliquate core S pozdravem VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Právní útvar Ing. Jiří Dosoudil vedoucí úseku prorektora pro rozvoj Kontaktní údaje: VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba tel.: , fax: , IČ: , DIČ: CZ

25 Hlavičkový papír základní, anglická verze Formát A4 Papír 80 g, ofset Company Mr. Joe Civic 600 Louis Center Detroit, Michigan U. S. A. Number: XXXXXX Date: Order Lit lut aliquat, VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA Juridical Department voloreet, sum nosto elismoleniam erciduis alit nonulla faccummy nostisi blandre ectet la feum doloboreros ad tinit duis num iliscinibh eum dolore dolor sis dolorer ipit ea consed ming ex etumsan elisisis nim aliquipiscin essim dolumsandre do od exercin utem zzriurem volobore minis ad tie facillutatem quat. Ut eugue modolore vel do odio conseni ametum ipit nismod min ullan ex exeraesto odolut dio er sim inciliquat ad tie te feugait ex eugue ming er iriuscilla facilit delis nonsecte con hendreet volesti onsec Feui blam ipis dunt ad mincili quatet, vel duis erosto er sustrud exer sit lutat. Ut alit esequam, vel ulla feuisci liquisim num dolortie modolor irilis dit iustrud dit, velit eugiam, si tatem ip ent praessis alit accum dionsequatum vullute tetue dolore doloreriure tie minit ing erit dolenibh et, con hent wissi etummy nullaorperos ecte eu feu facilla feu feumsandiat, corpero od duipsum iril incing euis nostrud te modolore dio endreet Digna augait, qui ting enisim iliquam, quat ulluptat veliquatie magna augait alit lum deliquate core Kind Regards Ing. Jiří Dosoudil Chief of Department Vice-rector for Development Contact: VŠB Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, Czech Republic tel.: , fax: , IČ: , DIČ: CZ

26 Hlavičkový papír fakulty základní Formát A4 Papír 80 g, ofset Krajský úřad Moravskoslezský kraj k rukám hejtmana 28. října Ostrava č. j.: XXXXXX datum: Upřesnění žádosti Lit lut aliquat, voloreet, sum nosto elismoleniam erciduis alit nonulla faccummy nostisi blandre ectet la feum doloboreros ad tinit duis num iliscinibh eum dolore dolor sis dolorer ipit ea consed ming ex etumsan elisisis nim aliquipiscin essim dolumsandre do od exercin utem zzriurem volobore minis ad tie facillutatem quat. Ut eugue modolore vel do odio conseni ametum ipit nismod min ullan ex exeraesto odolut dio er sim inciliquat ad tie te feugait ex eugue ming er iriuscilla facilit delis nonsecte con hendreet volesti onsec Feui blam ipis dunt ad mincili quatet, vel duis erosto er sustrud exer sit lutat. Ut alit esequam, vel ulla feuisci liquisim num dolortie modolor irilis dit iustrud dit, velit eugiam, si tatem ip ent praessis alit accum dionsequatum vullute tetue dolore doloreriure tie minit ing erit dolenibh et, con hent wissi etummy nullaorperos ecte eu feu facilla feu feumsandiat, corpero od duipsum iril incing euis nostrud te modolore dio endreet Digna augait, qui ting enisim iliquam, quat ulluptat veliquatie magna augait alit lum deliquate core S pozdravem VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Studijní oddělení FMMI Ing. Jiří Dosoudil vedoucí úseku prorektora pro rozvoj Kontaktní údaje: Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba tel.: , fax: , IČ: , DIČ: CZ

27 Hlavičkový papír fakulty základní, anglická verze Formát A4 Papír 80 g, ofset Company Mr. Joe Civic 600 Louis Center Detroit, Michigan U. S. A. Number: XXXXXX Date: Order Lit lut aliquat, voloreet, sum nosto elismoleniam erciduis alit nonulla faccummy nostisi blandre ectet la feum doloboreros ad tinit duis num iliscinibh eum dolore dolor sis dolorer ipit ea consed ming ex etumsan elisisis nim aliquipiscin essim dolumsandre do od exercin utem zzriurem volobore minis ad tie facillutatem quat. Ut eugue modolore vel do odio conseni ametum ipit nismod min ullan ex exeraesto odolut dio er sim inciliquat ad tie te feugait ex eugue ming er iriuscilla facilit delis nonsecte con hendreet volesti onsec Feui blam ipis dunt ad mincili quatet, vel duis erosto er sustrud exer sit lutat. Ut alit esequam, vel ulla feuisci liquisim num dolortie modolor irilis dit iustrud dit, velit eugiam, si tatem ip ent praessis alit accum dionsequatum vullute tetue dolore doloreriure tie minit ing erit dolenibh et, con hent wissi etummy nullaorperos ecte eu feu facilla feu feumsandiat, corpero od duipsum iril incing euis nostrud te modolore dio endreet Digna augait, qui ting enisim iliquam, quat ulluptat veliquatie magna augait alit lum deliquate core Kind Regards VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA Faculty of Metallurgy and Materials Engineering Ing. Jiří Dosoudil Chief of Department Vice-rector for Development Contact: Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, VŠB Technical University of Ostrava 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, Czech Republic Phone.: , fax: , IČ: , DIČ: CZ

28 Záhlaví hlavičkových papírů jednotlivých fakult (anglické překlady názvů). VŠB Technical university of Ostrava Faculty of Safety Engineering VŠB Technical university of Ostrava Faculty of Economics VŠB Technical university of Ostrava Faculty of Civil Engineering VŠB Technical university of Ostrava Faculty of Mechanical Engineering VŠB Technical university of Ostrava Faculty of Electrical Engineering and Computer Science VŠB Technical university of Ostrava Faculty of Mining and Geology VŠB Technical university of Ostrava Faculty of Metallurgy and Materials Engineering 28

29 4.1.2 Hlavičkový papír Rektor Hlavičkový papír rektora, barevný Formát A4 Jsou tištěné na dva druhy papíru: a) 90 g, ofset b) 150 g, Zeta leinen REKTOR VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIV ERZIT Y O S T RAV A Prof. I ng. Tomáš Čermák, CSc. VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba Tel.: , Fax: , 29

30 4.1.2 Hlavičkový papír anglický Rektor Hlavičkový papír rektora, barevný Formát A4 R ECTOR VŠB TECHNIC AL U NIVERSIT Y OF OSTRA V A Prof. Tomáš Čermák, Ph.D. Jsou tištěné na dva druhy papíru: a) 90 g, ofset b) 150 g, Zeta leinen VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, Czech Republic Phone: , Fax: , 30

31 4.1.3 Hlavičkový papír luxusní Rektor Hlavičkový papír rektora, luxusní Formát A4 papír ruční, ražba a potisk stříbrnou barvou Prof. I ng. Tomáš Čermák, CSc. REKTOR VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIV ERZIT Y O S T RAV A 31

32 4.1.3 Hlavičkový papír luxusní anglický Rektor Hlavičkový papír rektora, luxusní Formát A4 papír ruční, ražba a potisk stříbrnou barvou Prof. Tomáš Čermák, Ph.D. R ECTOR VŠB-TECHNIC AL U NIVERSIT Y OF OSTRA V A 32

33 4.1.4 Hlavičkový papír Prorektoři Náhledy záhlaví hlavičkových papírů jednotlivých prorektorů P ROREKT OR P RO ROZV OJ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIV ERZIT Y O S T RAV A Prof. I ng. J aromír Gottvald, CSc. P ROREKT OR P RO SP OLUP RÁCI S P RŮMYSLEM VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIV ERZIT Y O S T RAV A Doc. Dr. I ng. Vladimír K ebo P ROREKT OR P RO ST U D IUM VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIV ERZIT Y O S T RAV A Prof. I ng. Petr N oskievič, CSc. P ROREKT OR P RO V Ě D U, V ÝZKUM A ZAHRANIČ NÍ SP OLUP RÁCI V E VAV VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIV ERZIT Y O S T RAV A Prof. I ng. B ohumír S trnadel, DrS c. VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba Tel.: , Fax: , E -mail: 33

34 4.1.4 Hlavičkový papír anglický Prorektoři Náhledy záhlaví hlavičkových papírů jednotlivých prorektorů VICE-RECT OR FOR DEV ELOP MENT VŠB TECHNIC AL U NIVERSIT Y OF OSTRA V A Prof. Jaromír Gottvald, Ph.D. VICE-RECT OR FOR C O-OP ERAT ION WIT H I N D UST RY VŠB TECHNIC AL U NIVERSIT Y OF OSTRA V A A ssoc. prof. Vladimír Kebo VICE-RECT OR FOR STU D Y A FFAIRS VŠB TECHNIC AL U NIVERSIT Y OF OSTRA V A Prof. Petr N oskievič, Ph.D. VICE-RECT OR FOR R &D AND I N T ERNAT IONAL A FFAIRS VŠB TECHNIC AL U NIVERSIT Y OF OSTRA V A Prof. Bohumír S trnadel, Ph.D. VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, Czech Republic Phone: , Fax: , 34

35 4.2 Vizitky Vizitky provedení ve dvou jazycích (čeština, angličtina) Formát 90x50 mm (náhled 1:1) Doporučený typ papíru: lněný karton g/m 2 Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15/ Ostrava-Poruba T M F E Prof. Tomáš Čermák, Ph.D. Rector VŠB Technical University of Ostrava 17. listopadu 15/ Ostrava-Poruba Czech Republic rektor P M F E 35

36 4.3 Obálky Obálka 22x11 cm VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/ Ostrava-Poruba Česká republika VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA 17. listopadu 15/ Ostrava-Poruba Czech Republic 36

37 5 Prezentace s využitím znaku univerzity

38 5.1 Prezentace univerzity v MS PowerPointu MS PowerPoint je dostupný a rozšířený počítačový program, který je určen pro tvorbu prezentace daného subjektu. Je určen pro tvorbu, tzn., že každý uživatel tohoto programu vytváří prezentace podle svého subjektivního vnímání. Velmi snadno by tedy při takové tvorbě mohlo docházet k rozdílnému grafickému pojetí. Je velmi důležité, aby při tvorbě prezentací bylo naprosto zřejmé, že se jedná o prezentaci VŠB-Technické univrzity Ostrava, a aby byl zachován jednotný charakter této prezentace. Pro- Úvodní strana VŠB Technická univerzita Ostrava Název Prezentace to jsou v manuálu vytvořeny základní šablony pro tvorbu prezentace. Šablony upravují úvodní stránku a jednotlivé prezentační stránky. Pokud obsah prezentace a níže navržená grafika nejsou v souladu (na snímku jsou jiné grafické prvky - obrázky, grafy, tabulky), je možno použít snímky bez grafiky a tu ponechat pouze u prvního a posledního snímku prezentace. 38

39 Strana prezentace VŠB Technická univerzita Ostrava Prezentace Enim ea facil ut Adit lamet wismod ectet, quis et adigna faccumsan ut volor sustie ting ero eum Duipis delestrud eu feu- VŠB Technická univerzita Ostrava Enim ea facil ut Adit lamet wismod ectet, quis et adigna faccumsan ut volor sustie ting ero eum Duipis delestrud eu feuipsusci tionse vel euiscip ectet, consent ipsustio con ecte vullandigna cor sequam, quatisi et adigna feu faccummy nons ea feugait praestrud Adit lamet wismod ectet, quis et adigna faccumsan ut volor sustie ting ero eum Duipis delestrud eu feuipsusci tionse vel euiscip ectet, con

40 Úvodní strana - anglická verze VŠB Technical University of Ostrava Title of Presentation 40

41 Strana prezentace - anglická verze VŠB Technical University of Ostrava Presentation Enim ea facil ut Adit lamet wismod ectet, quis et adigna faccumsan ut volor sustie ting ero eum Duipis delestrud eu feu- VŠB Technical University of Ostrava Enim ea facil ut Adit lamet wismod ectet, quis et adigna faccumsan ut volor sustie ting ero eum Duipis delestrud eu feuipsusci tionse vel euiscip ectet, consent ipsustio con ecte vullandigna cor sequam, quatisi et adigna feu faccummy nons ea feugait praestrud Adit lamet wismod ectet, quis et adigna faccumsan ut volor sustie ting ero eum Duipis delestrud eu feuipsusci tionse vel euiscip ectet, con

42 5.2 Užití znaku na dárkových a reklamních předmětech Velmi důležitými komunikačními prvky VŠB TU Ostrava jsou rovněž reklamní předměty s potiskem, nálepkou či výšivkou znaku (technických možností je více např. odznaky kovové, odznaky plastové, samolepky plošné či plastické, různé druhy gravírování, laserové techniky, apod.). Při aplikacích znaku záleží vždy na materiálu reklamního předmětu a způsobu jeho užití (dárkový předmět nebo reklamní předmět). Dárkové předměty jsou zpravidla určeny pro zvláštní příležitosti (poděkování obchodním partnerům, projev úcty významným hostům apod.). Příklady užití znaku jsou předvedeny dále v manuálu. 42

43 Ukázky použití znaku na reklamních předmětech Trička Hrníčky Plnicí péra, fixy, tužky 43

44 Trička Hrníčky Plnicí péra, fixy, tužky 44

45 5.3 Komplimentka Darovací kartičky - komplimentky With Compliments 45

46 5.4 Složka Složka by měla respektovat stanovenou výsekovou formu a obsahovat prvek oblouku. Prezentační složka 46

47 5.5 Blok Blok A4 VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 47

48 5.6 Skripta Přední stránka skript VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky PODNIKATELSKÁ ETIKA-PŘEDPOKLAD ÚSPĚŠNÉHO ROZVOJE ORGANIZACE Jiří Bláha, Jan Zemánek, Jindřiška Dlouhá a kol. Ostrava

49 5.7 Taška Taška

50 5.8 Pozvánka Pozvánka - ražba (slepotisk) Erilit ventent veros nisci bla feuis aut ipsustrud delentisi tatie vel dolent augait, quat. Dui eum alit, vel dolorer sequisim nummodiat iusci tie con ute magna ad tem dolorem iriusto dipsuscidui et, commoloreet ullandre digna feugait ulla feuguerosto exeraesed estrud doloborer sequam inisit dignim zzrit at. Duis alis eugue tions ero del do con hendipisit vel iure. podpis 50

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A.1 Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ)

Více

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk j e d n o t n ý vizuální styl vimperk obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály 1logo logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK 4 31 95 0 RGB 243 181 40 PANTONE black C CMYK 100 100

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL manuál grafického stylu společnosti ASEKOL 0. manuál grafického stylu společnosti ASEKOL Jednotný grafický styl je stručným a viditelným vyjádřením filozofie a marketingového konceptu společnosti. Pravidla

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží našemu společnému zájmu: dalšímu posilování identity a dobrého jména společnosti Kongresové

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Finanční poradenství pro Evropu Obsah Úvodní slovo 3 1. Obchodní jméno a značka 1.1 Obchodní jméno 5 1.2 Značka 6 1.3 Varianty značky 7 1.4 Barevné provedení značky 8

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Obsah 01 Logo, Logotyp 06 Tištěné materiály 02 03 04 05 01 Logo Jihomoravského kraje 02 Logo v základním barevném provedení 03 Logo v základním černobílém

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena.

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena. Design manuál Grep Obsah Značka... 3 Barevnost... 4 Ochranná zóna... 5 značka - rozšířená verze... 6 Typografie základní font... 7 substituční font... 8 Vizuální styl... 9 Merkantilní tiskoviny hlavičkový

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s.

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s. M, a. s. M Engineering, a. s. M SLOVAKIA, a. s. echnology Center, s.r.o. OOO M MOSKVA Corporate Design manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny M 1.8.2009 úvod základní komunikace

Více

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Manuál. jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje

Manuál. jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje Manuál jednotného vizuálního stylu Úvod . Úvod Ústavním zákonem č. / Sb. ze dne.. o vytvoření vyšších územně samosprávných celků se Parlament ČR usnesl na vytvoření čtrnácti vyšších územních samosprávných

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA 1 LOGO, JEHO VARIANTY A POUŽITÍ Logo společnosti Zelená hvězda se skládá ze 3 částí: piktogramu osmiramenné zelené hvězdy, nápisu ZELENÁ HVĚZDA a claimu Váš dodavatel zdravotnických

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE všeobecné informace Historie vzniku lázní a lázeňské léčby Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 01 Úvod 1.01 Značka OTE, a. s. 1.02 Obchodní jméno společnosti OTE, a. s. 1.03 Jak a proč pracovat s tímto manuálem 02 Logotyp 2.01 Základní provedení logotypu

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Manuál jednotného vizuálního stylu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu O univerzitě je mladá vysoká škola univerzitního typu, která byla založena v roce 1991. Nese jméno města České Budějovice, které je historickým, správním a kulturním

Více

Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží vnitřní a vnější komunikaci této instituce. Vizuální identita univerzity je

Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží vnitřní a vnější komunikaci této instituce. Vizuální identita univerzity je Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží vnitřní a vnější komunikaci této instituce. Vizuální identita univerzity je tvořena základními prvky, jimiž jsou: značka univerzity,

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Obsah Logo NADACE AGEL 1 Logo NADACE AGEL / plnobarevná verze 2 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze pozi vní 3 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze nega

Více

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design verze platná od 07/04 Úvod Logomanuál ERV Evropské pojišťovny obsahuje závazné pokyny, které platí pro použití prvků značky ERV Evropská (logo, barvy, písmo

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Obsah 1 Úvod 3 1.1 Jednotný vizuální styl 4 1.2 Použití grafi ckého manuálu 5 2 Logo 6 2.1 Logo základní barevné provedení 7 2.2 Logo jednobarevné

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Základním stavebním prvkem vizuální prezentace je grafická značka (logo, logotyp). Značka je zástupným symbolem a slouží k jednoznačné identifikaci

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY A OBSAH A B C D E ZÁKLADNÍ ELEMENTY KORPORÁTNÍ MATERIÁLY KOMUNIKAČNÍ MATERIÁLY POS MATERIÁLY BRANDING VÝLOH A ZÁKLADNÍ ELEMENTY A.1.1 logotyp_základní

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

grafický logomanuál značky Jolie s

grafický logomanuál značky Jolie s grafický logomanuál značky Jolie s obsah 13-14 15 1. značka 1.1 barevné provedení značky 1 idea značky: ~jedná se o logotyp k obchodu s dámskou módou, takže jsem volila lehký, ale živý styl, který upoutá

Více

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012 L OGOMANUÁL 2 O BSAH Základní prvky 3 Logo 4 Explikace 5 2 Ochranná zóna 6 3 Základní barevné provedení loga 7 4 Černobílé provedení loga 8 5 Ukázky použití loga 9 6 Velikosti 0 7 Nesprávné použití 8 Logo

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 0 0 Obsah Obsah 0 1 Úvod 6 Prezentační a reklamní materiály 1.01 Jednotná vizuální identita 4 1.02 Funkce a užití manuálu 5 2 Logo

Více

PORTFOLIO. 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography. 05 packaging design 10-11 logos 14 illustration. 06 car design 12 mercantils 15 free times

PORTFOLIO. 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography. 05 packaging design 10-11 logos 14 illustration. 06 car design 12 mercantils 15 free times PORTFOLIO Veronika Barankova / graphic designer Prague, Czech Republic m: +420 774 74 54 54 skype: veronikabarankova vbarankova@seznam.cz 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography 05 packaging design

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

manuál grafického stylu

manuál grafického stylu manuál grafického stylu Sdružení linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Jednotný

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

LOGO A CORPORATE IDENTITY

LOGO A CORPORATE IDENTITY LOGO A CORPORATE IDENTITY Značka je aktivum... Značka dokáže nejen identifikovat společnost a prodávat výrobky ale dokáže též vzbuzovat emoce či připoutat zákazníky k vašemu výrobku nebo zaměstnance ke

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY 50 Zkušenost MSC Cruise je založena na osobitosti každé z lodí. Naše lodě jsou nejmodernější na světě a každá z nich se pyšní řemeslným mistrovstvím,

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

Manuál vizuální komunikace značky HTEST

Manuál vizuální komunikace značky HTEST Manuál vizuální komunikace značky HTEST Pro společnost H TEST a.s. vypracovalo DobreLogo.cz KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Základní terminologie vizuální komunikace značky Pro realizaci profesionální

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03 Jazykové

Více

Obsah. Úvod. Vizuální styl. Značka

Obsah. Úvod. Vizuální styl. Značka Manuál značky Obsah 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Úvod

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

Banner / cappa deska 21 Papírové desky 22 Diář s ražbou 23 Blok A6, A4 24 Dřevěná tužka Koh-i-noor 26 Dřevěná propiska FSC 27 Hrnek 28 Šňůrka Lanyard

Banner / cappa deska 21 Papírové desky 22 Diář s ražbou 23 Blok A6, A4 24 Dřevěná tužka Koh-i-noor 26 Dřevěná propiska FSC 27 Hrnek 28 Šňůrka Lanyard 2010/10 Obsah Logotyp MŽP STANDARD 4 Logotyp MŽP EXPANDED 5 Ochranné pole a minimální velikost loga 6 Barevné provedení CMYK 7 Barevné provedení Pantone 368 a K 8 Barevné provedení pro řezanou grafiku

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více