Autismus z pohledu zřizovatele MŠ a ZŠ. Ivana Liedermanová, odbor školství, kultury a sportu Pardubice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autismus z pohledu zřizovatele MŠ a ZŠ. Ivana Liedermanová, odbor školství, kultury a sportu Pardubice 22. 5. 2015"

Transkript

1 Autismus z pohledu zřizovatele MŠ a ZŠ Ivana Liedermanová, odbor školství, kultury a sportu Pardubice

2 2 Definování role zřizovatele škol a školských zařízení při vzdělávání dětí s PAS Identifikace potřeb škol a školských zařízení Statistické výkazy Počet dětí s autismem Školní rok ZŠ MŠ 2014/ / / / / / / / /07 2

3 3 Definování role zřizovatele škol a školských zařízení při vzdělávání dětí s PAS Identifikace potřeb škol a školských zařízení Informace od ředitelů škol a rodičů. Problémy s plněním povinné školní docházky zřizovatel hledá školu pro dítě. Problém včasné diagnostiky teprve v průběhu vzdělávání. Absence dostatečných systémových podpůrných opatření. Obavy z etiketizace dítěte. V počátcích náročné odůvodnění zvýšených finančních prostředků pro Š a ŠZ. Problematika definování individuálních podpůrných opatření a jejich zajištění. Diskuze nad rolí státu a obce jako zřizovatele při zajištění vzdělávání a návazných služeb pro děti a jejich rodiny (MŠMT, MZ, kraje, obce, státní správa či samospráva?)

4 4 Historie problematiky PAS v rámci města Pardubic V rámci sociálních služeb Registrovaná sociálně aktivizační služba pro 2012 Rodinné Integrační Centrum o. s Rodinné Integrační Centrum o. s Rodinné Integrační Centrum o. s Rodinné Integrační Centrum o.s Rodinné Integrační Centrum o. s Rodinné Integrační Centrum o. s Rodinné Integrační Centrum o. s. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra a kombinovanými vadami Speciálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra a mombinovanými vadami Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra a kombinovanými vadami Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra a kombinovanými vadami akce "Mám svůj svět, ale mám Vás rád" zaměřená na zvýšení povědomí o autismu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s prouchami autistického spektra 2. ročník akce zaměřené na zvýšení povědomí o autismu "Mám svůj svět, ale mám vás rád"

5 5 Historie problematiky PAS v rámci města Pardubic V rámci zdravotnictví Zvýšená poptávka rodičů dětí s PAS po umístění v předškolním zařízení. V rámci Lentilky, příspěvkové organizace města. Řešeno navýšením provozních finančních prostředků zřizovatele rok 2010 (Kč. 318 tis. zejména na personální zajištění) otevřena v Lentilce třída pro děti s PAS a po té navýšení rozpočtu organizace i v dalších letech až doposud. Lentilka spádovost přesahuje město Pardubice. Výrazná spolupráce s Rodinným integračním centrem. Potřeba intenzivní spolupráce se školstvím.

6 Lentilka a PAS Školní rok PAS 2009/ / / / / Od školního roku 2011/2012 došlo ke snížení počtu dětí s ortopedickým a ostatním postižením, naproti tomu k výraznému navýšení počtu dětí s autismem. Autistické děti proto již nebudou od školního roku 2013/2014 v oddělené třídě, ale budou začleněny mezi ostatní děti do všech tříd. Z toho plyne požadavek na větší počet speciálních pedagogů zaměstnaných na plný úvazek. 6

7 7 Historie problematiky PAS v rámci města Pardubic V rámci školství Problematika umísťování dětí v MŠ s ohledem na míru postižení, včasnou diagnostiku a nácvik kompenzačních přístupů Otázka volby MŠ nebo Lentilka? Vzájemná prostupnost MŠ a Lentilky Intenzivní práce s rodinou. Identifikace potřeb odbornosti osobní asistent pedagogický asistent dítěte. Problematika následného zařazování dítěte k povinné školní docházce volba školy, která naplňuje podmínky pro umístění žáka (dilema Svítání či jiná ZŠ? Hledání školy prostřednictvím zřizovatele (vyhláška o spádovosti, naplněnost tříd, podmínky pro vzdělávání, odborná kapacita učitelů ). Otázka proč bychom měli vzít dítě právě my do naší třídy???????? Statisticky vyšší výskyt dětí s PAS jako odborná výzva pro pedagogy včetně speciálních pedagogů. Absence speciálních pedagogů na MŠ a ZŠ.

8 8 Mám svůj svět, ale mám vás rád, aneb chceme se domluvit Zahájení odborné osvětové činnosti k PAS od roku 2013 ADRESÁŘ SLUŽEB PRO OSOBY S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA pro Pardubický kraj

9 9 Výchova a vzdělávání dětí a žáků s PAS v Pardubicích - vize Vytváření podmínek ve Š a ŠZ Vzdělávání pedagogů využití dotačních titulů a výzev (jejich příprava) Vytváření podmínek pro učitele snížení počtu dětí a žáků ve třídách. Mentoring, koučing a supervize učitelů, kteří se rozhodnou přijmout žáka, jejich profesionální, osobní i finanční ohodnocení. Zapojení speciálních pedagogů a školních psychologů v rámci proinkluzivních opatření dětí s PAS. Profesionální nastavení komunikace se školní třídou, dětmi, ostatními pedagogy a rodiči. V rámci úspěšné odborné osvětové činnosti se vyvarovat nesprávného nálepkování problémového dítěte bez odborné diagnostiky jako dítěte s PAS. Soustavné aktualizování a budování kvalitní sítě podpůrných institucí a služeb v reakci na potřeby dětí, dospělých a rodin s PAS. Pokračování a rozvíjení práce v odborné pracovní skupině pro PAS. Motivace pro soustavné vzdělávání v PAS. Zřetelná společenská, finanční a odborná a stabilní podpora města Pardubic.

10 Slavní lidé v historii Jane Austen, , anglická spisovatelka Ludwig van Beethoven, , německý ve Vídni žijící hudební skladatel Alexander Graham Bell, , skotsko-kanadsko-americký vynálezce telefonu Anton Bruckner, , rakouský hudební skladatel Henry Cavendish, , anglický vědec, objevil složení vody a vzduchu Emily Dickinson, , americká básnířka Thomas Alva Edison, , americký vynálezce Albert Einstein, , německo americký teoretický fyzik Henry Ford, , americký průmyslník Oliver Heaviside, , anglický fyzik Thomas Jefferson, , americký politik Carl Jung, , švýcarský psycholog Franz Kafka, , německo český spisovatel Wassily Kandinsky, , rusko francouzský malíř H P Lovecraft, , americký spisovatel Gustav Mahler, , česko rakouský hudební skladatel 10

11 Wolfgang Amadeus Mozart, , rakouský hudební skladatel Isaac Newton, , anglický matematik a fyzik Friedrich Nietzsche, , německý filosof Bertrand Russell, , britský logik George Bernard Shaw, , irský dramatik ( Pygmalion ), kritik a socialista Richard Strauss, , německý skladatel Nikola Tesla, , srbsko americký vědec, vynálezce třífázového motoru Henry Thoreau, , americký filosof a spisovatel Alan Turing, , anglický matematik, computerový vědec Mark Twain, , americký humorista Vincent Van Gogh, , holandsko- francouzský malíř Ludwig Wittgenstein, , vídeňský anglický logik a filosof 11

12 Lidé historicky známí z pozdního dvacátého století Isaac Asimov, , rusko americký spisovatel vědeckých a sci-fi literatury Hans Asperger, , rakouský pediatr podle kterého je pojmenován AS Alfred Hitchcock, , anglo americký filmový režisér Andy Warhol, , americký umělec 12

13 Současní slavní lidé Woody Allen, 1935-, americký komik, herec, spisovatel, režisér producent, jazzový klarinetista Bob Dylan, 1941-, americký písničkář Bobby Fischer, 1943-, americký šachový velmistr Bill Gates, 1955-, americký globální monopolista Al Gore, 1948-, dřívější americký vicepresident a kandidát na presidenta Budoucnost dětí s PAS je i ve VAŠICH RUKÁCH, je to výzva Vaší profesionalitě. Společně to dokážeme!!!!!!!!!!! 13

14 Děkuji za pozornost. 14

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Transformace na školu inkluzivního typu hledání možných cest pro společné vzdělávání

Transformace na školu inkluzivního typu hledání možných cest pro společné vzdělávání Transformace na školu inkluzivního typu hledání možných cest pro společné vzdělávání Inkluze přirozený přístup ke vzdělávání Inkluzivní vzdělávání lze chápat jako přístup, který předpokládá zařazení všech

Více

Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015

Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015 Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015 1. Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013 Zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Obsah I. ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období Seminář Životní podmínky osob s PAS autismem v České republice, pořádaný občanským sdružením Za sklem. Nad akcí převzal záštitu Výbor

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti David Farrington,

Více

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít?

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Potůčky Horní Blatná Pernink Abertamy Jáchymov Merklín Hroznětín Ostrov 1 Strategie rozvoje Le i 5. třída Potůčky

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Školní vzdělávací program. Nechť je cílem studia moudrost. J.A.

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Školní vzdělávací program. Nechť je cílem studia moudrost. J.A. GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Nechť je cílem studia moudrost. J.A. Komenský

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Školní vzdělávací program. Nechť je cílem studia moudrost. J.A.

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Školní vzdělávací program. Nechť je cílem studia moudrost. J.A. GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Nechť je cílem studia moudrost. J.A. Komenský

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 8 Výchozí stav 10 Popis plánování

Více

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb 2014-2017 OBSAH: Obsah:...1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...3 Poskytovaná služba:

Více

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 žáky Zákon č. 561/2004

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOVORČOVICE. Veřejné představení projektu otevření nové školy v obci

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOVORČOVICE. Veřejné představení projektu otevření nové školy v obci ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOVORČOVICE Veřejné představení projektu otevření nové školy v obci 13. ledna 2015 PROGRAM PREZENTACE 1) Záměr výstavby nové školy vývoj, možnosti, řešení Ing. Jana Dubnová, zastupitelka

Více