VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, , Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu"

Transkript

1 VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, , Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu

2 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení značky 2.03 Grafická definice značky 2.04 Ochranná zóna značky 2.05 Grafické výzdobné prvky 2.06 Značka v materiálu 2.07 Zakázaná provedení značky 3 Barevnost 3.01 Definice barev 3.02 Značky na podkladových plochách 3.03 Zakázané aplikace značek na podkladových plochách 4 Typografie 4.01 Základní typografické pojmy 4.02 Základní písmo společnosti 4.03 Doplňkové písmo společnosti 5 Firemní tiskoviny 5.01 Hlavičkový papír 5.02 Další strany hlavičkového papíru 5.03 Obálky DL a C Obálka C Vizitka 5.06 Výzkumná zpráva 5.07 Další strana výzkumné zprávy 5.08 Objednávka 5.09 Prezentační desky 6 Multimediální prezentace 6.01 Firemní CD potisk 6.02 Firemní CD štítek 6.03 Prezentace Power Point titulní strana 6.04 Prezentace Power Point vnitřní strana 6.05 Prezentace Power Point závěrečná strana 7 Aplikace značky na oblečení 7.01 Pracovní plášť 7.02 Pracovní kalhoty 7.03 Firemní tričko 8 Propagační předměty 8.01 Propiska 8.02 Stolní vlaječka 8.03 Poznámkový blok 8.04 Tašky papírová a PVC 9 Další aplikace značky 9.01 Roll-up Roll-up Prezentace projektu 9.04 Exteriérová navigace tabule u vjezdu do areálu 9.05 Exteriérová navigace rozcestníky 9.06 Exteriérová navigace totem 9.07 Interiérová navigace hlavní informační tabule 9.08 Interiérová navigace patrová informační tabule 9.09 Interiérová navigace informační tabule na dveřích 9.10 Piktogramy 9.11 Označení osobních automobilů Obsah

3 Úvod Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu

4 1. 01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu Jednotný vizuální styl Firemní identita (corporate identity) je komplexní obraz subjektu (firmy, společnosti, instituce) výsledek koordinovaného chování jak vůči okolí, tak v interním rámci. Vychází z jasně definované filozofie, strategie a dlouhodobých cílů subjektu (firmy, společnosti, instituce). Identitu vytváří vše, čím se subjekt projevuje, tedy například úroveň vnitrofiremní kultury, úroveň a styl marketingové komunikace, kvalita produktu nebo vizuální úroveň prezentace zahrnující značku, její aplikace ve firemních tiskovinách a všech dalších propagačních a komunikačních materiálech. Jedním ze subsystémů firemní identity je firemní vizuální styl (corporate design), který je nejviditelnější a nejčastěji řešenou složkou firemní image a pro její vznik má klíčový význam. Vytvoření a důsledné prosazování corporate identity je nezbytnou podmínkou úspěšného fungování subjektu (firmy, společnosti, instituce) v daném prostředí. Úkolem jednotného vizuálního stylu je vytvoření charakteristické firemní kultury a prezentace mimo jiné tím, že bude jedinečná, odlišitelná a snadno zapamatovatelná. Pro veřejnost musí být navíc v souladu s předmětem činnosti subjektu. Základními prvky koordinovaného vizuálního stylu jsou značka (ochranná známka), typografie a barevnost. Na nich je postaven a rozvinut komplexní vizuální projev firemní styl kterým subjekt (firma, společnost, instituce) komunikuje s veřejností. Kvalitní a důsledně prosazovaný firemní styl zásadním způsobem zjednodušuje jeho identifikaci (zejména v mediálním prostředí), zvyšuje povědomí o jeho existenci a spoluvytváří jeho solidní a důvěryhodný obraz u veřejnosti. Jednotný a silný firemní design motivuje i zaměstnance a vytváří v nich pocit sounáležitosti se společností (firmou, institucí) a jejími cíli. Standardy jednotného firemního stylu jsou kodifikovány v grafickém manuálu, který má rozhodující vliv na jejich uplatňování. Funkce a užití manuálu Corporate design je sofistikovaný systém vizuální prezentace, a proto je třeba přesně definovat a kodifikovat principy, na kterých je vybudován. Tyto principy jsou popsány v grafickém manuálu, který musíme vnímat jako závaznou normu. Grafický manuál společnosti UniCRE slouží jako zdroj informací, které jednoznačně a přesně vymezují způsob užívání značky v rámci jeho jednotného vizuálního stylu. Je souhrnem pravidel a předpisů pro reklamní agentury, dodavatele, partnery, ale i pro všechny zaměstnance, kteří mohou jakýmkoliv způsobem ovlivňovat vizuální prezentaci instituce. Důsledné dodržování těchto závazných předpisů a zásad zaručuje její prosazení a bezproblémové udržení. Manuál má logickou a přehlednou strukturu a je členěn a graficky upraven, takže se v něm uživatel dokáže rychle orientovat. Popsaná pravidla jsou srozumitelně a jednoznačně formulována tak, aby se předešlo nejasnostem a aby jim porozuměl nejen zkušený grafik. Vytvořený systém vizuálního stylu je otevřený, což umožňuje aplikace stylu i na další prvky, které v manuálu nejsou definovány. Rozsah manuálu vychází z konkrétních potřeb společnosti UniCRE. V první kapitole je definován jednotný vizuální styl a popsána funkce manuálu. Druhá kapitola představuje značku instituce ve všech jejích variantách v barevné, polotónové a černobílé podobě. Dále graficky definuje značku a stanoví její ochrannou zónu. Jsou v ní zobrazeny příklady nesprávného provedení i užití a představeny doplňkové grafické prvky vizuálního stylu Třetí kapitola je věnována typografii. V úvodu je zařazeno vysvětlení základních typografických pojmů. Na dalších stránkách kapitola představuje základní i doplňková písma instituce. Ve čtvrté kapitole je definována barevnost značky a základní i doplňkové barvy používané ve vizuálním stylu instituce. Je zde také popsána aplikace značky na barevných podkladových plochách a zobrazeny některé zakázané aplikace. Pátá kapitola kodifikuje vybrané administrativní a merkantilní tiskoviny hlavičkové papíry, dopisní obálky, vizitky a některé speciální firemní tiskoviny. Šestá kapitola je věnována multimediální prezentaci Power Pointu a designu CD nosičů. Sedmá kapitola definuje aplikace značky na vybrané pracovní oblečení a firemní tričko. V osmé kapitole jsou představeny propagační předměty stolní vlaječka, PVC a papírová taška, propisovačka a poznámkový blok. Devátá kapitola je věnována zejména exteriérové a interiérové navigaci, představuje dva typy roll-upů, nové piktogramy a definuje způsob označení osobních automobilů.

5 Značka Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení značky 2.03 Grafická definice značky 2.04 Ochranná zóna značky 2.05 Grafické výzdobné prvky 2.06 Značka v materiálu 2.07 Zakázaná provedení značky

6 Prvním a nejvýznamnějším prvkem firemní identity je její značka (ochranná známka). Její charakter, tvarosloví a barevnost ovlivňují všechny ostatní prvky jednotného vizuálního stylu společnosti Barevné provedení značky Základní provedení značky UniCRE je dvoubarevné, pozitivní, v zobrazeném tvaru. Skládá se z obrazového znaku a logotypu. Obrazový znak je stylizovaným grafickým symbolem mostu. Obraz je bílou linkou rozdělen na dva barevně odlišné segmenty představující oboustranný pohyb předávání požadavků, informací a výsledků výzkumu. Variantami základního provedení značky UniCRE jsou značky s přidaným plným názvem společnosti v české a anglické verzi. Tento text je vysazen z verzálek základního firemního písma Frutiger (Cn) v tmavošedé barvě do jedné řádky. Základní barevné provedení Značku společnosti UniCRE je povoleno používat pouze v originálním tvaru, proporcích a předepsané barevnosti. zelená: PANTONE 3282 modrá: PANTONE 282 zelená modrá Varianta značky s přidaným plným názvem společnosti česká verze Varianta značky s přidaným plným názvem společnosti anglická verze šedá: PANTONE 431 šedá: PANTONE 431

7 V černobílém tisku a v případech, kdy není z technických důvodů možné aplikovat značku společnosti UniCRE barevně, se používá její černobílá podoba prioritně její pozitivní verze. Obrazový znak i logotyp jsou v pozitivním provedení ve 100 % černé barvy a v inverzním provedení jsou bílé Černobílé provedení značky Černobílá podoba značky je podkladem pro další možné aplikace v materiálech ražbu, gravírování, pískování atd. Černobílé pozitivní provedení značky Černobílé inverzní provedení značky Černobílé provedení značky s plným názvem společnosti Černobílé inverzní provedení značky s plným názvem společnosti

8 Velikosti a proporce jednotlivých prvků základního provedení značky jsou kodifikovány jednotkou x, která se rovná šířce celé značky Grafická definice značky Anglická verze značky s plným názvem společnosti je velikostně i proporčně identická s českou verzí. Značka je definována svou datovou podobou ve vektorových počítačových formátech, která je výhradním zdrojem pro práci se značkou. x 0,2 x 0,09 x 0,46 x 0,52 x 0,3 x 0,1 x

9 Ochranná zóna značky je minimální velikost pole, do něhož nesmí zasahovat žádné grafické prvky například texty, fotografie, ilustrace, další značky atd. Ochranná zóna brání integritu značky a napomáhá její vizuální účinnosti Ochranná zóna značky Ochranná zóna je kodifikována poměrovou jednotkou x, která se rovná celkové šířce značky. 0,15 x x 0,15 x 0,15 x 0,15 x 0,15 x x 0,15 x 0,15 x 0,15 x

10 Kromě základních prvků vizuálního stylu značky, barevnosti a typografie jsou v manuálu prezentovány jeho doplňkové prvky. Grafickým doplňkovým prvkem vizuálního stylu společnosti UniCRE je jeho obrazový znak, který lze v zobrazených provedeních a v souladu se zásadami definovanými grafickým manuálem používat samostatně. Uplatnění může nacházet v nejrůznějších firemních tiskovinách jako grafický doplněk typografie na vybraných propagačních a dárkových předmětech či speciálních aplikacích. V procentních odstínech černé a zelené barvy je využitelný jako podklad textu. Dalším výzdobným prvkem je výřez obrazového znaku upravený do tvaru dvoubarevného pruhu s bílou dělicí křivkou, používaný jako doplněk typografie merkantilních tiskovin a dalších aplikací. Do jeho dvou segmentů je možné také načítat obrazový materiál. Délkový poměr barevných segmentů lze v souladu s výtvarným záměrem upravovat. Samostatný barevný obrazový znak Grafické výzdobné prvky Samostatný obrazový znak v procentních odstínech černé barvy 10 % černé barvy 20 % černé barvy Samostatný obrazový znak v procentních odstínech zelené barvy (PANTONE 3282) 10 % zelené barvy 20 % zelené barvy Dvoubarevný výsek obrazového znaku

11 Značku společnosti UniCRE jak v jejím celku, tak i v podobě samostatného obrazového znaku je možné aplikovat na nejrůznější materiály. V plošném tisku lze tisknout plochu značky (nebo samostatného obrazového znaku) pouze parciálním lakem (tiskový lak, nebo UV lak). Tento lak lze aplikovat i na tištěnou barevnou značku k jejímu zvýraznění. Dalšími technologickými možnostmi aplikace značky je slepotisk (výrazný konvexní reliéf) nebo vodotisk jejich použití je určeno pro tiskoviny slavnostnějšího a speciálního charakteru. Značku je také možno vyřezávat z plastických fólií. Na propagační a dárkové předměty lze využít další technologické možnosti pískování (na sklo) a gravírování nebo rytí (do kovu či dřeva). Podkladem pro tyto aplikace je černobílé provedení značky. Upravený obrazový znak lze ztvárnit i trojrozměrně z plastu, z kovu či jiného materiálu. Inverzní podobu značky nebo obrazového znaku je možné provést jejím vyřezáním do kovu a dalších materiálů Značka v materiálu Při všech aplikacích je nezbytné dodržovat předepsané zásady tohoto manuálu. Samostatný obrazový znak plastické provedení Značka vyřezaná v kovu (plastu)

12 Značka společnosti UniCRE představuje nedělitelný celek a je povoleno ji zobrazovat výhradně v originální podobě, definované grafickým manuálem. Na této straně jsou uvedeny některé ze zakázaných zobrazení značky a některé chyby při práci s ní. Zobrazené příklady nepostihují všechny možnosti zakázaných modifikací značky Zakázaná provedení značky Je zakázáno: 1/ měnit písmový font logotypu, velikosti a vzájemné postavení jednotlivých částí značky, 2/ používat jiné než manuálem definované barvy značky, měnit barevnost jednotlivých částí značky, 3/ zobrazovat značku nekompletní nebo k ní cokoliv přidávat, 4/ značku jakýmkoliv způsobem natáčet, tvarově modifikovat nebo upravovat filtry, 5/ používat značku v linkovém provedení, umisťovat značku do rámečků nebo ji jakýmkoliv způsobem stínovat. Předpis platí i pro značku s plným názvem společnosti. 1/ 2/ 3/ 4/

13 Barevnost Definice barev 3.02 Značky na podkladových plochách 3.03 Zakázané aplikace značek na podkladových plochách

14 Barevnost, další ze základních kamenů vizuálního stylu, má pro celkovou komunikaci subjektu klíčovou roli. Charakteristická barevnost hraje při identifikaci subjektu často rozhodující úlohu. Typické barevné kombinace nesou specifické informace o subjektu, který jejich prostřednictvím komunikuje s veřejností. Tak je tomu i v případě značky a celého vizuálního stylu společnosti UniCRE. Design instituce je charakterizován škálou tří barev (identických s barevností společnosti Unipetrol) tmavomodré, zelené a šedé. Tato barevnost významným způsobem dotváří vizuální identitu společnosti. Doplňkovými barvami je 8 zobrazených pestrých barev. Pro tisk přímými barvami jsou barvy definovány podle vzorníku PANTONE (pro tisk na lesklých papírech s označením C, pro tisk na matných papírech s označením U), pro soutiskové provedení ve stupnici CMYK a pro zobrazení na monitoru v RGB Definice barev DOPLŇKOVÉ BARVY Přímé barvy ekvivalent PANTONE CMYK RGB PANTONE / 64 / 95 / / 113 / 37 PANTONE Process Cyan 100 / 0 / 0 / 0 0 / 157 / 219 ZÁKLADNÍ BARVY PANTONE / 100 / 0 / / 0 / 114 Přímé barvy ekvivalent PANTONE CMYK RGB PANTONE / 0 / 97 / / 188 / 41 PANTONE / 72 / 0 / 56 0 / 33 / 71 PANTONE / 76 / 0 / / 76 / 177 PANTONE / 0 / 47 / 8 0 / 133 / 126 PANTONE / 27 / 100 / / 200 / 46 PANTONE / 0 / 0 / / 109 / 111 PANTONE / 91 / 0 / / 39 / 169 PANTONE / 4 / 100 / / 165 / 0

15 Značka společnosti UniCRE se v základním barevném provedení zásadně umisťuje na bílé podkladové ploše (1). Výjimku tvoří pouze případy, kdy není z objektivních důvodů možné měnit podkladovou barvu objektu či předmětu. Pak je třeba značku umístit na bílou podkladovou plochu, která se rovná ochranné zóně značky (viz. kap. 2.04). Ve speciálních aplikacích je povoleno umístění barevné značky na stříbrný povrch materiálu. V inverzním provedení se značka v obou verzích umisťuje prioritně na podkladových plochách v základních a doplňkových barvách (2), výjimečně, v případě nezbytnosti, i na podkladové plochy jiných barev. Pokud podkladovou plochu tvoří barevná fotografie (nebo jiný obrazový materiál), je možno plnobarevné provedení značky umisťovat pouze na velmi světlá místa obrazu (3). Jinak je povolena aplikace výhradně její inverzní bílé podoby (4), a to jak do barevných, tak i černobílých obrazových materiálů Značky na podkladových plochách 3 2 Inverzní provedení značek na plochách základních barev 4 Inverzní provedení značek na plochách doplňkových barev

16 Značku společnosti UniCRE v barevném provedení je zakázáno umisťovat na barevných podkladových plochách (1) a na barevných (2) s výjimkou viz kapitola 3.02 a černobílých fotografiích (3) nebo jiných obrazových materiálech. Dále je zakázána aplikace černobílého provedení značky na barevných podkladových plochách nebo barevných fotografiích (4). Také není povoleno umisťovat značku do jakýchkoliv rámečků nebo dalších podkladových plošek (5) Zakázané aplikace značek na podkladových plochách

17 Typografie Základní typografické pojmy 4.02 Základní písmo společnosti 4.03 Doplňkové písmo společnosti

18 Další ze tří hlavních součástí jednotného vizuálního stylu je typografie. Stejně tak jako značka a barevnost, má i ona schopnost samostatně komunikovat a sdělovat něco o subjektu. Volba písmového fontu může svým charakterem dokreslit atmosféru značky a vypovídat o subjektu (společnosti, instituci, firmě), který reprezentuje. Písmo může mít moderní a kresebně strohou kresbu připomínající oblast nových technologií, ale umí svou formou také navodit pocit tradice nebo konzervatizmu Základní typografické pojmy Jednotně používaná typografie přispívá k nezaměnitelné vizuální identitě a identifikaci subjektu. Prioritou volby písma firemního logotypu je však jeho dobrá čitelnost. Obecně také platí, že písmo s výraznou charakteristikou má kratší životnost a pod vlivem změny dobového vkusu dochází dříve k jeho obměně (redesignu). Pro lepší orientaci v oblasti typografie nabízí tato stránka stručné vysvětlení některých základních typografických pojmů, se kterými je možno se setkat při zadávání a tvorbě v oboru grafického designu. Antikva Minusky Verzálky Serify Prostrkání Čtverčík Typografický bod Proklad Záhlaví Zápatí Paginace Sazba do bloku Sazba na praporek základní forma latinkového písma, odvozená z římských majuskulí (verzálek) a karolinských minuskulí (minusek). malá písmena velká písmena patky tvořící příčné (vodorovné, svislé nebo šikmé) zakončení tahu písmene. Jednotný tvar serifu spoluvytváří charakter daného písma. Vzdálenost mezi jednotlivými písmovými znaky textu. Je určováno buď v setinách čtverčíku, nebo v praktičtěji použitelných hodnotách, přepočítaných do jednotek počítačových programů. Prostrkání se používá zejména v sazbě verzálkových slov a textů pro jejich lepší čitelnost, nebo jako způsob vyznačování v minuskovém textu. Rozměr čtverce daného velikostí kuželky v typografických bodech (kuželka je termín odvozený z kovové sazby, kde byly znaky písmen odlity z kovu písmoviny). Základní jednotka typografické soustavy používaná pro klasifikaci velikosti písma. Odpovídá velikosti 0,3525 mm. Mezery mezi jednotlivými řádky textu. V popiskách jsou označeny velikosti textu, např. Frutiger Light 8/10, kde číslo před lomítkem označuje velikost písma v bodech a číslo za lomítkem řádkový proklad v bodech. Text umístěný na stránce nad vlastním textem. Neživé záhlaví je v celé publikaci stejné, živé záhlaví se mění. Text umístěný na stránce pod vlastním textem. Označení stránky příslušnou číslicí Sazba, kde všechny řádky textu mají stejnou šíři, kromě poslední východové řádky Sazba, kde řádky textu mají nestejnou šíři; tím je eliminováno dělení slov. Další pojmy souvisejících s úpravou písemností jsou definovány v ČSN

19 Písmo je dalším ze základních prvků jednotného vizuálního stylu a svým charakterem jej dotváří. Základním písmem jednotného vizuálního stylu společnosti UniCRE je písmo Frutiger (je tedy identické se základním písmem společnosti Unipetrol) ve všech zobrazených řezech, včetně kondenzovaných verzí. Z písmového fontu Frutiger Condensed je vysazen plný název společnosti Základní písmo společnosti Frutiger je bezserifové písmo, dobře čitelné i v nejmenších stupních, s elegantní kresbou písmových znaků, univerzálně použitelné a určené pro všechny druhy administrativních a merkantilních tiskovin i pro sazbu prezentačních a reklamních materiálů a bezproblémově použitelné i v dalších aplikacích. Všechny řezy písma je zakázáno rozšiřovat, zužovat či jinak modifikovat. Verzálkové texty je doporučeno podle potřeby prostrkávat, zejména v tučnějších řezech. Velikost písma v grafickém manuálu je předepisována v typografických bodech monotypové soustavy. Velikost bodu je 0,3525 mm. ABCDEFGHIabcdefghijklmno ABCDEFGHIabcdefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno Frutiger Light Frutiger Light Italic Frutiger Light Condensed Frutiger Roman Frutiger Italic Frutiger Bold Frutiger Bold Italic Frutiger Bold Condensed Frutiger Black Frutiger Black Italic Frutiger Black Condensed

20 Doplňkovým firemním písmem společnosti UniCRE je Arial ve všech zobrazených řezech. Je to také klasické bezserifové písmo, univerzálně použitelné a kompatibilní v prostředí PC. Proto při vyplňování úředních dokumentů nahrazuje základní firemní písmo Frutiger. K tomuto účelu je vhodný slabší řez písma (Arial Regular), ostatní řezy lze využít k tvorbě titulků a spolu s kurzivními řezy k vyznačování v textu. Verzálkové texty je vhodné podle potřeby prostrkávat Doplňkové písmo společnosti Všechny řezy písma je zakázáno rozšiřovat, zužovat či jinak modifikovat. Velikost písma v grafickém manuálu je předepisována v typografických bodech monotypové soustavy. Velikost bodu je 0,3525 mm. ABCDEFGHIabcdefghijklmno ABCDEFGHIabcdefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno Arial Regular Arial Italic Arial Bold Arial Bold Italic

21 Firemní tiskoviny Hlavičkový papír 5.02 Další strany hlavičkového papíru 5.03 Obálky DL a C Obálka C Vizitka 5.06 Výzkumná zpráva titulní list 5.07 Další strana Výzkumné zprávy 5.08 Objednávka 5.09 Prezentační desky

22 5. 01 Hlavičkový papír Areál Chempark, Záluží 1, Litvínov, tel: , VAŠE ZNAČKA NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE Hlavičkový papír má na levé straně v záhlaví umístěnu značku UniCRE v základním barevném provedení s plným názvem společnosti. Pod ní je ve dvou řádkách vysazena adresa a kontakty na Chemopark Záluží. Pravá strana záhlaví je vyhrazena adresovému poli a adresovému pásmu, jejichž umístění je v šabloně vyznačeno příslušnými netisknoucími značkami. V dolní části první třetiny formátu je umístěn předtisk řádkových odvolacích údajů. V zápatí dopisního papíru je zeleno-modrý grafický prvek (na spad vlevo, dole a vpravo) s aplikací inverzní stránkové číslice v modrém poli. Nad ním jsou vlevo umístěny nutné údaje adresa a kontakty na VÚAnCh a prvky povinné publicity v plnobarevném provedení. Zobrazený dokument je v 60 % skutečné velikosti. UniCRE je součástí společnosti Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem, IČ: , DIČ: CZ Tel.: , Registr. v OR KS v Ústí n. L., odd. B, vl. 664 č. účtu: /0100, KB Ústí n.l. 1

23 5. 02 Další strany hlavičkového papíru Druhá a další strany hlavičkového papíru mají na levé straně v záhlaví značku UniCRE v základním barevném provedení s plným názvem společnosti. V zápatí dopisního papíru je umístěn zeleno-modrý grafický prvek (na spad vlevo, dole a vpravo) s aplikací inverzní stránkové číslice v modrém poli. Zobrazený dokument je v 60 % skutečné velikosti. 2

24 Bílé obálky formátů DL a C5 mají v levém horním rohu značku UniCRE v základním barevném provedení (bez plného názvu společnosti), s poštovní adresou umístěnou pod ní. Na dolní hraně obálky je zeleno-modrý výzdobný prvek (na spad vlevo, dole a vpravo) Obálky DL a C5 Zobrazené dokumenty jsou v 60 % skutečné velikosti VÚAnCh, a. s. Revoluční 1521/84, , Ústí nad Labem VÚAnCh, a. s. Revoluční 1521/84, , Ústí nad Labem

25 Bílá obálka formátu C4 má v levém horním rohu značku UniCRE v základním barevném provedení (bez plného názvu společnosti), s poštovní adresou umístěnou pod ní. Na dolní hraně obálky je zeleno-modrý výzdobný prvek (na spad vlevo, dole a vpravo) Obálka C4 Zobrazený dokument je v 60 % skutečné velikosti VÚAnCh, a. s. Revoluční 1521/84, , Ústí nad Labem

26 Vizitka společnosti UniCRE je oboustranná, je vytištěna na bílém papíru obvyklé gramáže a má formát 90 x 50 mm Vizitka Přední strana vizitky má v levé horní části umístěnu značku UniCRE v základním barevném provedení (bez plného názvu společnosti). V zápatí formátu je grafický zeleno-modrý prvek. V pravé části jsou umístěny nutné textové údaje, vysazené ze základního firemního písma Frutiger v modré firemní barvě. Zadní strana vizitky má v zápatí formátu umístěn grafický zeleno-modrý prvek na plnou šíři formátu a nad ním prvky povinné publicity v plnobarevném provedení. Zobrazený dokument je v 100% velikosti. Vizitka společnosti UniCRE - česká verze Vizitka společnosti UniCRE - anglická verze Jméno Příjmení pracovní pozice Jméno Příjmení pracovní pozice Ulice číslo PSČ Město Tel.: GSM: Ulice číslo PSČ Město Phone.: GSM:

27 5. 06 Výzkumná zpráva titulní list Výzkumná zpráva VÚAnCh číslo: Výtisk číslo: Název výzkumné zprávy může být delší a může zabírat více než jednu řádku. Název výzkumné zprávy může být delší a může zabírat více než jednu řádku. Výzkumná zpráva má na své titulní straně, v levé části záhlaví, umístěnu značku UniCRE v základním barevném provedení s plným názvem společnosti. Pod ní jsou na levou zarážku vysazeny ve dvou řádkách nutné údaje. V horní třetině formátu je umístěn výzdobný prvek, do jehož levé části je načten barevný ilustrační obrázek spolu s barevnými linkovými segmenty ve vybraných doplňkových barvách. Střední čast formátu je vyhrazena pro titul, podtitul a další nezbytné údaje, oddělené šedými linkami. V dolní třetině jsou umístěny prvky povinné publicity v plnobarevném provedení a rozdělovník. Zobrazený dokument je v 60 % skutečné velikosti. Na podtitul výzkumné zprávy se používá zmenšené písmo ve slabším řezu Vypracovali: 1 Jméno Příjmení 2 Jméno Příjmení 3 Jméno Příjmení 4 Jméno Příjmení Předkládá: Schválil: Datum: Počet stran: 5 Počet příloh: 3 Rozdělovník:

28 Hlavní nadpis Podnadpis Další strana výzkumné zprávy HLAVNÍ TITULEK Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text. Podtitulek Druhá i další stránky Výzkumné zprávy jsou jednobarevné tištěné černou barvou (100%). Na této stránce jsou stanoveny jednotlivé stupně nadpisů, podnadpisů, titulků, mezititulků i vlastní sazby. V zápatí je vlevo umístěna černobílá verze značky UniCRE a navazující grafický prvek s inverzními (bílými) texty. Zobrazený dokument je v 60 % skutečné velikosti. Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text. Mezititulek 1 slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text. MEZITITULEK Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text.. Výzkumná zpráva VÚAnCh číslo: 0000 STRANA 01

29 5. 08 Objednávka OBJEDNÁVKA ČÍSLO: DoDAVAtEL: Firma zdeněk novák Dlouhá 52 Ústí nad Labem, psč IČ, DIČ, Bankovní spojení: text objednávky odběratel: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ing. jaroslav zatloukal Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem, IČ: , DIČ Cz Registr. v or ks v Ústí n. L., odd. B, vl. 664 č. účtu: /0100, kb Ústí n. L. Objednávka obsahuje v záhlaví na levé straně značku UniCRE v základním barevném provedení s plným názvem společnosti. Horní třetina formátu je vyhrazena označení firemního dokumentu a nutným údajům dodavatele i objednatele. Ve střední části je prostor pro vlastní text objednávky. V dolní části jsou umístěny další nutné údaje a kontakty spolu s místem pro razítko a podpis. V zápatí jsou pak prvky povinné publicity a dvoubarevný grafický prvek. Zobrazený dokument je v 60 % skutečné velikosti. ADREsA DoDÁní: Adresa Adresa Adresa Adresa FAktURU zašlete na ADREsU: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Účtárna Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem, VyřIzUjE: jméno příjmení telefon: FAX: V Ústí nad Labem, dne 4. června 2011 RAzítko A podpis UniCRE je součástí společnosti Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.

30 5. 09 Prezentační desky Areál Chempark, Záluží 1, Litvínov, UniCRE je součástí společnosti Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem, IČ: , DIČ: CZ Tel , Registr. v OR KS v Ústí n. L., odd. B, vl. 664 Č. účtu: /0100, KB Ústí n.l. Prezentační desky s chlopní jsou jednostranně potištěny na bílém podkladu. Přední strana desek má ve své střední části na pravé straně umístěnu značku UniCRE v základním barevném provedení s plným názvem společnosti. Pod ní je grafický prvek, do jehož levé části je načten barevný ilustrační obrázek spolu s barevnými linkovými segmenty (ve vybraných doplňkových barvách společnosti) v jeho dolním okraji. Zadní strana desek obsahuje také značku UniCRE v základním barevném provedení bez plného názvu společnosti, umístěnou po levé straně formátu. Pod ní jsou vysazeny adresy a kontaktní údaje. Ve stejném výškovém postavení je i na zadní straně desek aplikována šablona grafického prvku, do níž je načten jeden barevný obraz. V zápatí jsou umístěny prvky povinné publicity v plnobarevném provedení. Chlopně jsou bílé, nepotištěné, s průřezy na spodní chlopni pro umístění vizitky. Zobrazený dokument je v 40 % skutečné velikosti.

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU OBSAH 1 ZNAČKA 1.01 Základní barevné provedení 1.02 Černobílé a polotónové provedení 1.03 Negativní provedení 1.04 Grafická definice 1.05 Ochranná zóna 1.06 Grafické výzdobné

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

G r a f i c k ý m a n u á l

G r a f i c k ý m a n u á l Grafický manuál Obsah 1 Značka 1.01 Základní prvky, prezentace 1.02 Základní provedení 1.03 Černobílé pozitivní provedení 1.04 Černobílé inverzní provedení 1.05 Značka se slovním určením - barevné provedení

Více

M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03

Více

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03 Jazykové

Více

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03 Jazykové

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

1 02 Značka. Základní provedení. Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení.

1 02 Značka. Základní provedení. Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení. 1 02 Značka Základní provedení Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení. Základními barvami značky jsou modrá (PANTONE 653) a červená

Více

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Grafický manuál značky. sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA

Grafický manuál značky. sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA Grafický manuál značky sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta

Více

Grafický manuál značky. Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ

Grafický manuál značky. Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ Grafický manuál značky Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah ÚVOD Funkce a užití manuálu 1. ZNAČKA 1.01 Značka instituce 1.02 Základní barevné provedení značky 1.03 Varianty základního provedení 1.04 Polotónové provedení

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 1 Úvod 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 Logotyp 4 Jméno společnosti 5 2.01 Základní barevné provedení (pozitiv, negativ) 6 2.02 Polotónové provedení (pozitiv, negativ) 7

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU OBSAH Grafický manuál logotypu 01 - Logotyp společnosti 02 - Plastická verze logotypu 03 - Jednobarevná podoba logotypu 04 - Logotyp na barevném pozadí 05 - Ochranný prostor logotypu

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Značka Ministerstva průmyslu a obchodu je tvořena dynamickými liniemi vytvářejícími plastický prostor vzájemně propojené ekonomiky

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Grafický manuál Státního fondu životního prostředí ČR

Grafický manuál Státního fondu životního prostředí ČR Grafický manuál Státního fondu životního prostředí ČR STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.sfzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 březen 2016 OBSAH Jednotný vizuální styl...2

Více

Copyright Copyright Copyright Copyright

Copyright Copyright Copyright Copyright obsah OBSAH Logomanuál Logotyp Definice barvy Definice písma Použití logotypu Designmanuál Vizitka Hlavičkový papír Blok Dopisní obálka Razítko Reklamní předměty Označení firmy logotyp Logotyp neboli firemní

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Obsah Základní varianta loga 3 Verze loga pro menší velikosti 4 Inverzní verze loga 5 Inverzní verze loga pro menší velikosti 6 Ochranný prostor

Více

Z důvodu zestručnění informací tento logomanuál neobsahuje zakázané varianty použití loga. Jednoznačně tak proto platí jednoduché a pevné pravidlo:

Z důvodu zestručnění informací tento logomanuál neobsahuje zakázané varianty použití loga. Jednoznačně tak proto platí jednoduché a pevné pravidlo: ÚVOD Grafický logomanuál slouží jako základní informační zdroj o logu BMT Medical Technology s.r.o. a jeho použití. Je nezbytné jej do důsledků dodržet, a tím zabránit možnému poškození loga. Jednotné

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD 1.1.1 Značka, logotyp programu 1.1.2 Základní provedení značky 1.1.3 Černobílá a polotónová varianta značky 1.1.4 Tvarové varianty značky 1.1.5 Jazyková mutace tvarových

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Ochranná obchodní známka a logotyp 3 Barevné varianty logotypu 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole logotypu 6 Zakázané varianty logotypu 7 Anglická verze logotypu

Více

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách GRAFICKÝ MANUÁL Úvod Grafický manuál (G.M.) je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé firmy nebo produktu. Manuál slouží jako základní informační zdroj o logu a jeho použití.

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity Institut pro veřejnou správu Manuál vizuální identity Logotyp 3 Popis logotypu 4 Barevná varianta 4 Barevná negativní varianta 5 Černobílá varianta 5 Černobílá negativní varianta 6 Barevnost 7 Ochranná

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

ÚVOD ÚVOD LOGOTYP BAREVNOST POTISK TRIČEK FIREMNÍ PÍSMO

ÚVOD ÚVOD LOGOTYP BAREVNOST POTISK TRIČEK FIREMNÍ PÍSMO LOGOMANUAL Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity. Firemní identitou se rozumí jednotný projev společnosti jak vůči okolí, tak v interním rámci. Vychází ze strategie,

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 01 xxxxx Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 2 Úvod Obsah a tiráž 1 Obsah a tiráž 3 1.1 Obsah 1 Úvod 1.1 Obsah... 3 1.2 Tiráž... 3 1.3 Autoři... 3 2 Logotyp

Více

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA definice Značka TON je základem jednotného vizuálního stylu společnosti TON a.s. Značka se skládá ze dvou části, je tvořena grafickým symbolem židle a písmovým logotypem TON. Grafický

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

Grafický manuál použití značky verze 1.0

Grafický manuál použití značky verze 1.0 Grafický manuál použití značky verze 1.0 Úvod Jak pracovat s manuálem Grafický manuál pro práci se značkou společnosti je nezaměnitelný návod pro používání logotypu v reklamních protředcích a firemních

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

Jednotný vizuální styl Biologického centra

Jednotný vizuální styl Biologického centra Jednotný vizuální styl Biologického centra AV ČR, v. v. i. Manuál jednotného vizuálního stylu Biologického centra AV ČR, v. v. i. Biologické centrum AV ČR, v. v. i., 2013 design Tomáš Halama, 2013 V případě

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Logo manuál je souborem předpisů, které slouží k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Správy státních hmotných rezerv ČR.

Logo manuál je souborem předpisů, které slouží k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Správy státních hmotných rezerv ČR. LOGO MANUÁL o logo manuálu Logo manuál Logo manuál je souborem předpisů, které slouží k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Správy státních hmotných rezerv ČR. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Grafický manuál pro držitele značky KLASA

Grafický manuál pro držitele značky KLASA Grafický manuál pro držitele značky KLS Grafický manuál pro držitele značky KLS Obsah Úvod 01 Úvodní slovo B Značka B 01 Barevná a černobílá podoba značky B 02 Rozkres značky a rozkres značky v segmentu

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

EDA cz, z. ú. GRAFICKÝ MANUÁL základní verze

EDA cz, z. ú. GRAFICKÝ MANUÁL základní verze EDA cz, z. ú. GRAFICKÝ MANUÁL ( základní verze ( Značka EDA Značka EDA je základním prvkem jednotného grafického stylu společnosti. Její jednotlivé prvky a jejich barevnost popisují zaměření a hlavní činnost

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz TYPOGRAFICKÝ MANUÁL TIRÁŽ >> TIRÁŽ A ÚVOD Typografický manuál deníku Lidové noviny. Autor manuálu: Marta Vašicová 256430@mail.muni.cz Manuál byl vypracovaný jako součást bakalářské práce na Fakultě informatiky

Více

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy Obchodní údaje firmy TOROLA electronic, spol. s r.o. Sídlo firmy: Míru 1319 738 01 Frýdek Místek Czech Republic IČO: 42767555 DIČ: CZ42767555 GPS souřadnice: N 49 41 '12.181 E 18 20' 23.729 Výrobní závod:

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. 2008

Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. 2008 Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Úvod Vizuální presentace a komunikace jsou jednou ze základních činností každého subjektu a k jejich realizaci slouží grafické prvky a konstanty, které daný

Více

Pravidla jednotného vizuálního stylu

Pravidla jednotného vizuálního stylu Pravidla jednotného vizuálního stylu l i s t o p a d 2 0 0 9 K o n s t a n t y f i r e m n í h o d e s i g n u Základním prvkem jednotného firemního designu Penzijního fondu České pojišťovny jsou jeho

Více

Beyond Radar. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s.

Beyond Radar. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s. 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Logo... 3 2.1 Logo - základní verze... 3 2.2 Logo - barevné varianty... 4 2.3 Ochranná zóna a minimální velikost loga... 4 2.4 Verze logotypu s deskriptorem...

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Logotyp 2 Tři základní varianty logotypu 3 Barevnost 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole 6 Zakázané varianty logotypu 7 Font 8 Vizitky 9 Dopisní papír - A4 10 Šablona

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO Založení Technologického inovačního centra je společným projektem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Společnost je zakládána dvěma subjekty, které mají v regionu významné postavení a při

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

Dny víry Manuál loga a vizuálního stylu. Anežka Churaňová, Arcibiskupství pražské 2014

Dny víry Manuál loga a vizuálního stylu. Anežka Churaňová, Arcibiskupství pražské 2014 Dny Manuál loga a vizuálního stylu Anežka Churaňová, Arcibiskupství pražské 2014 ROZBOR A KONSTRUKCE LOGOTYPU Základním prvkem jednotného vizuálního stylu akce Dny je značka (logotyp). Její aplikace je

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Logo a jeho konstrukce, ochranná zóna

Logo a jeho konstrukce, ochranná zóna 1 Manuál jednotného vizuálního stylu Ministerstvo dopravy Obsah 1 Logo Písmo 2 Tiskoviny 3 Prezentace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Logo a jeho konstrukce, ochranná zóna Logo v barevném a černobílém provedení Specifikace

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

(sponzorský vzkaz) Grafický manuál

(sponzorský vzkaz) Grafický manuál (sponzorský vzkaz) Grafický manuál Obsah Úvod 01 Logo 02 Značka základní varianta 02.01 Značka doplňková varianta 02.02 Značka černá varianta 02.03 Logo vodorovná varianta 02.04 Logo svislá varianta 02.05

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Logomanuál. Obsah. Logomanuál

Logomanuál. Obsah. Logomanuál Obsah Logomanuál Logomanuál 3 Základní varianta logotypu definice 5 Logotypy dceřinných společností 7 Značka BW 9 Schéma logotypu 11 Barevnost logotypu 13 Ochranná zóna logotypu 15 Rozměrová řada 17 Barevná

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití obsah Koncepce 3 Základní podoba logotypu a minimální velikost 4 Používané varianty logotypu 5 8 Název vfn

Více

Stručný grafický manuál

Stručný grafický manuál Stručný grafický manuál Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. verze 1/2010 zpracoval: Úvod Grafický manuál Grafický manuál Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. je základním návodem

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Grafický manuál. ZŠ a MŠ Proseč

Grafický manuál. ZŠ a MŠ Proseč je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití jednotlivých prvků vizuálního stylu Základní školy a mateřské školy Proseč. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Manuál korporátní identity Anna Čaníková

Manuál korporátní identity Anna Čaníková Přehled Tento online manuál existuje z důvodu sjednocení grafického stylu při interní i externí komunikaci. Manuál je určen hlavně odborníkům z reklamních agentur, grafických studií, promotion a event

Více

Logotyp Olomouckého kraje a pravidla jeho užívání

Logotyp Olomouckého kraje a pravidla jeho užívání Logotyp Olomouckého kraje a pravidla jeho užívání 1 Logotyp 1.1 Symbol 1.2 Logotyp na světlém pozadí 1.3 Logotyp na tmavém pozadí 1.4 Definice barev 1.5 Monochromatická varianta logotypu 1.6 Dvoubarevná

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČR /

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČR / MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČR / 2012 Obsah Logotyp základní varianta (cz) / barevná verze 03 základní varianta (cz) / černobílá verze 05 základní varianta (cz) / negativní

Více

Základní logotyp. design manuál 2 rev.2015 4

Základní logotyp. design manuál 2 rev.2015 4 Základní logotyp Logotyp Fatra byl vytvořen v 60. letech 20. století. Vychází z tradice Baťovy firmy. Jeho konstrukce využívá umělecky ztvárněné modifikace kurzívy. Logotyp je vyvážený, konstrukčně zdařilý,

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více