VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, , Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu"

Transkript

1 VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, , Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu

2 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení značky 2.03 Grafická definice značky 2.04 Ochranná zóna značky 2.05 Grafické výzdobné prvky 2.06 Značka v materiálu 2.07 Zakázaná provedení značky 3 Barevnost 3.01 Definice barev 3.02 Značky na podkladových plochách 3.03 Zakázané aplikace značek na podkladových plochách 4 Typografie 4.01 Základní typografické pojmy 4.02 Základní písmo společnosti 4.03 Doplňkové písmo společnosti 5 Firemní tiskoviny 5.01 Hlavičkový papír 5.02 Další strany hlavičkového papíru 5.03 Obálky DL a C Obálka C Vizitka 5.06 Výzkumná zpráva 5.07 Další strana výzkumné zprávy 5.08 Objednávka 5.09 Prezentační desky 6 Multimediální prezentace 6.01 Firemní CD potisk 6.02 Firemní CD štítek 6.03 Prezentace Power Point titulní strana 6.04 Prezentace Power Point vnitřní strana 6.05 Prezentace Power Point závěrečná strana 7 Aplikace značky na oblečení 7.01 Pracovní plášť 7.02 Pracovní kalhoty 7.03 Firemní tričko 8 Propagační předměty 8.01 Propiska 8.02 Stolní vlaječka 8.03 Poznámkový blok 8.04 Tašky papírová a PVC 9 Další aplikace značky 9.01 Roll-up Roll-up Prezentace projektu 9.04 Exteriérová navigace tabule u vjezdu do areálu 9.05 Exteriérová navigace rozcestníky 9.06 Exteriérová navigace totem 9.07 Interiérová navigace hlavní informační tabule 9.08 Interiérová navigace patrová informační tabule 9.09 Interiérová navigace informační tabule na dveřích 9.10 Piktogramy 9.11 Označení osobních automobilů Obsah

3 Úvod Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu

4 1. 01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu Jednotný vizuální styl Firemní identita (corporate identity) je komplexní obraz subjektu (firmy, společnosti, instituce) výsledek koordinovaného chování jak vůči okolí, tak v interním rámci. Vychází z jasně definované filozofie, strategie a dlouhodobých cílů subjektu (firmy, společnosti, instituce). Identitu vytváří vše, čím se subjekt projevuje, tedy například úroveň vnitrofiremní kultury, úroveň a styl marketingové komunikace, kvalita produktu nebo vizuální úroveň prezentace zahrnující značku, její aplikace ve firemních tiskovinách a všech dalších propagačních a komunikačních materiálech. Jedním ze subsystémů firemní identity je firemní vizuální styl (corporate design), který je nejviditelnější a nejčastěji řešenou složkou firemní image a pro její vznik má klíčový význam. Vytvoření a důsledné prosazování corporate identity je nezbytnou podmínkou úspěšného fungování subjektu (firmy, společnosti, instituce) v daném prostředí. Úkolem jednotného vizuálního stylu je vytvoření charakteristické firemní kultury a prezentace mimo jiné tím, že bude jedinečná, odlišitelná a snadno zapamatovatelná. Pro veřejnost musí být navíc v souladu s předmětem činnosti subjektu. Základními prvky koordinovaného vizuálního stylu jsou značka (ochranná známka), typografie a barevnost. Na nich je postaven a rozvinut komplexní vizuální projev firemní styl kterým subjekt (firma, společnost, instituce) komunikuje s veřejností. Kvalitní a důsledně prosazovaný firemní styl zásadním způsobem zjednodušuje jeho identifikaci (zejména v mediálním prostředí), zvyšuje povědomí o jeho existenci a spoluvytváří jeho solidní a důvěryhodný obraz u veřejnosti. Jednotný a silný firemní design motivuje i zaměstnance a vytváří v nich pocit sounáležitosti se společností (firmou, institucí) a jejími cíli. Standardy jednotného firemního stylu jsou kodifikovány v grafickém manuálu, který má rozhodující vliv na jejich uplatňování. Funkce a užití manuálu Corporate design je sofistikovaný systém vizuální prezentace, a proto je třeba přesně definovat a kodifikovat principy, na kterých je vybudován. Tyto principy jsou popsány v grafickém manuálu, který musíme vnímat jako závaznou normu. Grafický manuál společnosti UniCRE slouží jako zdroj informací, které jednoznačně a přesně vymezují způsob užívání značky v rámci jeho jednotného vizuálního stylu. Je souhrnem pravidel a předpisů pro reklamní agentury, dodavatele, partnery, ale i pro všechny zaměstnance, kteří mohou jakýmkoliv způsobem ovlivňovat vizuální prezentaci instituce. Důsledné dodržování těchto závazných předpisů a zásad zaručuje její prosazení a bezproblémové udržení. Manuál má logickou a přehlednou strukturu a je členěn a graficky upraven, takže se v něm uživatel dokáže rychle orientovat. Popsaná pravidla jsou srozumitelně a jednoznačně formulována tak, aby se předešlo nejasnostem a aby jim porozuměl nejen zkušený grafik. Vytvořený systém vizuálního stylu je otevřený, což umožňuje aplikace stylu i na další prvky, které v manuálu nejsou definovány. Rozsah manuálu vychází z konkrétních potřeb společnosti UniCRE. V první kapitole je definován jednotný vizuální styl a popsána funkce manuálu. Druhá kapitola představuje značku instituce ve všech jejích variantách v barevné, polotónové a černobílé podobě. Dále graficky definuje značku a stanoví její ochrannou zónu. Jsou v ní zobrazeny příklady nesprávného provedení i užití a představeny doplňkové grafické prvky vizuálního stylu Třetí kapitola je věnována typografii. V úvodu je zařazeno vysvětlení základních typografických pojmů. Na dalších stránkách kapitola představuje základní i doplňková písma instituce. Ve čtvrté kapitole je definována barevnost značky a základní i doplňkové barvy používané ve vizuálním stylu instituce. Je zde také popsána aplikace značky na barevných podkladových plochách a zobrazeny některé zakázané aplikace. Pátá kapitola kodifikuje vybrané administrativní a merkantilní tiskoviny hlavičkové papíry, dopisní obálky, vizitky a některé speciální firemní tiskoviny. Šestá kapitola je věnována multimediální prezentaci Power Pointu a designu CD nosičů. Sedmá kapitola definuje aplikace značky na vybrané pracovní oblečení a firemní tričko. V osmé kapitole jsou představeny propagační předměty stolní vlaječka, PVC a papírová taška, propisovačka a poznámkový blok. Devátá kapitola je věnována zejména exteriérové a interiérové navigaci, představuje dva typy roll-upů, nové piktogramy a definuje způsob označení osobních automobilů.

5 Značka Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení značky 2.03 Grafická definice značky 2.04 Ochranná zóna značky 2.05 Grafické výzdobné prvky 2.06 Značka v materiálu 2.07 Zakázaná provedení značky

6 Prvním a nejvýznamnějším prvkem firemní identity je její značka (ochranná známka). Její charakter, tvarosloví a barevnost ovlivňují všechny ostatní prvky jednotného vizuálního stylu společnosti Barevné provedení značky Základní provedení značky UniCRE je dvoubarevné, pozitivní, v zobrazeném tvaru. Skládá se z obrazového znaku a logotypu. Obrazový znak je stylizovaným grafickým symbolem mostu. Obraz je bílou linkou rozdělen na dva barevně odlišné segmenty představující oboustranný pohyb předávání požadavků, informací a výsledků výzkumu. Variantami základního provedení značky UniCRE jsou značky s přidaným plným názvem společnosti v české a anglické verzi. Tento text je vysazen z verzálek základního firemního písma Frutiger (Cn) v tmavošedé barvě do jedné řádky. Základní barevné provedení Značku společnosti UniCRE je povoleno používat pouze v originálním tvaru, proporcích a předepsané barevnosti. zelená: PANTONE 3282 modrá: PANTONE 282 zelená modrá Varianta značky s přidaným plným názvem společnosti česká verze Varianta značky s přidaným plným názvem společnosti anglická verze šedá: PANTONE 431 šedá: PANTONE 431

7 V černobílém tisku a v případech, kdy není z technických důvodů možné aplikovat značku společnosti UniCRE barevně, se používá její černobílá podoba prioritně její pozitivní verze. Obrazový znak i logotyp jsou v pozitivním provedení ve 100 % černé barvy a v inverzním provedení jsou bílé Černobílé provedení značky Černobílá podoba značky je podkladem pro další možné aplikace v materiálech ražbu, gravírování, pískování atd. Černobílé pozitivní provedení značky Černobílé inverzní provedení značky Černobílé provedení značky s plným názvem společnosti Černobílé inverzní provedení značky s plným názvem společnosti

8 Velikosti a proporce jednotlivých prvků základního provedení značky jsou kodifikovány jednotkou x, která se rovná šířce celé značky Grafická definice značky Anglická verze značky s plným názvem společnosti je velikostně i proporčně identická s českou verzí. Značka je definována svou datovou podobou ve vektorových počítačových formátech, která je výhradním zdrojem pro práci se značkou. x 0,2 x 0,09 x 0,46 x 0,52 x 0,3 x 0,1 x

9 Ochranná zóna značky je minimální velikost pole, do něhož nesmí zasahovat žádné grafické prvky například texty, fotografie, ilustrace, další značky atd. Ochranná zóna brání integritu značky a napomáhá její vizuální účinnosti Ochranná zóna značky Ochranná zóna je kodifikována poměrovou jednotkou x, která se rovná celkové šířce značky. 0,15 x x 0,15 x 0,15 x 0,15 x 0,15 x x 0,15 x 0,15 x 0,15 x

10 Kromě základních prvků vizuálního stylu značky, barevnosti a typografie jsou v manuálu prezentovány jeho doplňkové prvky. Grafickým doplňkovým prvkem vizuálního stylu společnosti UniCRE je jeho obrazový znak, který lze v zobrazených provedeních a v souladu se zásadami definovanými grafickým manuálem používat samostatně. Uplatnění může nacházet v nejrůznějších firemních tiskovinách jako grafický doplněk typografie na vybraných propagačních a dárkových předmětech či speciálních aplikacích. V procentních odstínech černé a zelené barvy je využitelný jako podklad textu. Dalším výzdobným prvkem je výřez obrazového znaku upravený do tvaru dvoubarevného pruhu s bílou dělicí křivkou, používaný jako doplněk typografie merkantilních tiskovin a dalších aplikací. Do jeho dvou segmentů je možné také načítat obrazový materiál. Délkový poměr barevných segmentů lze v souladu s výtvarným záměrem upravovat. Samostatný barevný obrazový znak Grafické výzdobné prvky Samostatný obrazový znak v procentních odstínech černé barvy 10 % černé barvy 20 % černé barvy Samostatný obrazový znak v procentních odstínech zelené barvy (PANTONE 3282) 10 % zelené barvy 20 % zelené barvy Dvoubarevný výsek obrazového znaku

11 Značku společnosti UniCRE jak v jejím celku, tak i v podobě samostatného obrazového znaku je možné aplikovat na nejrůznější materiály. V plošném tisku lze tisknout plochu značky (nebo samostatného obrazového znaku) pouze parciálním lakem (tiskový lak, nebo UV lak). Tento lak lze aplikovat i na tištěnou barevnou značku k jejímu zvýraznění. Dalšími technologickými možnostmi aplikace značky je slepotisk (výrazný konvexní reliéf) nebo vodotisk jejich použití je určeno pro tiskoviny slavnostnějšího a speciálního charakteru. Značku je také možno vyřezávat z plastických fólií. Na propagační a dárkové předměty lze využít další technologické možnosti pískování (na sklo) a gravírování nebo rytí (do kovu či dřeva). Podkladem pro tyto aplikace je černobílé provedení značky. Upravený obrazový znak lze ztvárnit i trojrozměrně z plastu, z kovu či jiného materiálu. Inverzní podobu značky nebo obrazového znaku je možné provést jejím vyřezáním do kovu a dalších materiálů Značka v materiálu Při všech aplikacích je nezbytné dodržovat předepsané zásady tohoto manuálu. Samostatný obrazový znak plastické provedení Značka vyřezaná v kovu (plastu)

12 Značka společnosti UniCRE představuje nedělitelný celek a je povoleno ji zobrazovat výhradně v originální podobě, definované grafickým manuálem. Na této straně jsou uvedeny některé ze zakázaných zobrazení značky a některé chyby při práci s ní. Zobrazené příklady nepostihují všechny možnosti zakázaných modifikací značky Zakázaná provedení značky Je zakázáno: 1/ měnit písmový font logotypu, velikosti a vzájemné postavení jednotlivých částí značky, 2/ používat jiné než manuálem definované barvy značky, měnit barevnost jednotlivých částí značky, 3/ zobrazovat značku nekompletní nebo k ní cokoliv přidávat, 4/ značku jakýmkoliv způsobem natáčet, tvarově modifikovat nebo upravovat filtry, 5/ používat značku v linkovém provedení, umisťovat značku do rámečků nebo ji jakýmkoliv způsobem stínovat. Předpis platí i pro značku s plným názvem společnosti. 1/ 2/ 3/ 4/

13 Barevnost Definice barev 3.02 Značky na podkladových plochách 3.03 Zakázané aplikace značek na podkladových plochách

14 Barevnost, další ze základních kamenů vizuálního stylu, má pro celkovou komunikaci subjektu klíčovou roli. Charakteristická barevnost hraje při identifikaci subjektu často rozhodující úlohu. Typické barevné kombinace nesou specifické informace o subjektu, který jejich prostřednictvím komunikuje s veřejností. Tak je tomu i v případě značky a celého vizuálního stylu společnosti UniCRE. Design instituce je charakterizován škálou tří barev (identických s barevností společnosti Unipetrol) tmavomodré, zelené a šedé. Tato barevnost významným způsobem dotváří vizuální identitu společnosti. Doplňkovými barvami je 8 zobrazených pestrých barev. Pro tisk přímými barvami jsou barvy definovány podle vzorníku PANTONE (pro tisk na lesklých papírech s označením C, pro tisk na matných papírech s označením U), pro soutiskové provedení ve stupnici CMYK a pro zobrazení na monitoru v RGB Definice barev DOPLŇKOVÉ BARVY Přímé barvy ekvivalent PANTONE CMYK RGB PANTONE / 64 / 95 / / 113 / 37 PANTONE Process Cyan 100 / 0 / 0 / 0 0 / 157 / 219 ZÁKLADNÍ BARVY PANTONE / 100 / 0 / / 0 / 114 Přímé barvy ekvivalent PANTONE CMYK RGB PANTONE / 0 / 97 / / 188 / 41 PANTONE / 72 / 0 / 56 0 / 33 / 71 PANTONE / 76 / 0 / / 76 / 177 PANTONE / 0 / 47 / 8 0 / 133 / 126 PANTONE / 27 / 100 / / 200 / 46 PANTONE / 0 / 0 / / 109 / 111 PANTONE / 91 / 0 / / 39 / 169 PANTONE / 4 / 100 / / 165 / 0

15 Značka společnosti UniCRE se v základním barevném provedení zásadně umisťuje na bílé podkladové ploše (1). Výjimku tvoří pouze případy, kdy není z objektivních důvodů možné měnit podkladovou barvu objektu či předmětu. Pak je třeba značku umístit na bílou podkladovou plochu, která se rovná ochranné zóně značky (viz. kap. 2.04). Ve speciálních aplikacích je povoleno umístění barevné značky na stříbrný povrch materiálu. V inverzním provedení se značka v obou verzích umisťuje prioritně na podkladových plochách v základních a doplňkových barvách (2), výjimečně, v případě nezbytnosti, i na podkladové plochy jiných barev. Pokud podkladovou plochu tvoří barevná fotografie (nebo jiný obrazový materiál), je možno plnobarevné provedení značky umisťovat pouze na velmi světlá místa obrazu (3). Jinak je povolena aplikace výhradně její inverzní bílé podoby (4), a to jak do barevných, tak i černobílých obrazových materiálů Značky na podkladových plochách 3 2 Inverzní provedení značek na plochách základních barev 4 Inverzní provedení značek na plochách doplňkových barev

16 Značku společnosti UniCRE v barevném provedení je zakázáno umisťovat na barevných podkladových plochách (1) a na barevných (2) s výjimkou viz kapitola 3.02 a černobílých fotografiích (3) nebo jiných obrazových materiálech. Dále je zakázána aplikace černobílého provedení značky na barevných podkladových plochách nebo barevných fotografiích (4). Také není povoleno umisťovat značku do jakýchkoliv rámečků nebo dalších podkladových plošek (5) Zakázané aplikace značek na podkladových plochách

17 Typografie Základní typografické pojmy 4.02 Základní písmo společnosti 4.03 Doplňkové písmo společnosti

18 Další ze tří hlavních součástí jednotného vizuálního stylu je typografie. Stejně tak jako značka a barevnost, má i ona schopnost samostatně komunikovat a sdělovat něco o subjektu. Volba písmového fontu může svým charakterem dokreslit atmosféru značky a vypovídat o subjektu (společnosti, instituci, firmě), který reprezentuje. Písmo může mít moderní a kresebně strohou kresbu připomínající oblast nových technologií, ale umí svou formou také navodit pocit tradice nebo konzervatizmu Základní typografické pojmy Jednotně používaná typografie přispívá k nezaměnitelné vizuální identitě a identifikaci subjektu. Prioritou volby písma firemního logotypu je však jeho dobrá čitelnost. Obecně také platí, že písmo s výraznou charakteristikou má kratší životnost a pod vlivem změny dobového vkusu dochází dříve k jeho obměně (redesignu). Pro lepší orientaci v oblasti typografie nabízí tato stránka stručné vysvětlení některých základních typografických pojmů, se kterými je možno se setkat při zadávání a tvorbě v oboru grafického designu. Antikva Minusky Verzálky Serify Prostrkání Čtverčík Typografický bod Proklad Záhlaví Zápatí Paginace Sazba do bloku Sazba na praporek základní forma latinkového písma, odvozená z římských majuskulí (verzálek) a karolinských minuskulí (minusek). malá písmena velká písmena patky tvořící příčné (vodorovné, svislé nebo šikmé) zakončení tahu písmene. Jednotný tvar serifu spoluvytváří charakter daného písma. Vzdálenost mezi jednotlivými písmovými znaky textu. Je určováno buď v setinách čtverčíku, nebo v praktičtěji použitelných hodnotách, přepočítaných do jednotek počítačových programů. Prostrkání se používá zejména v sazbě verzálkových slov a textů pro jejich lepší čitelnost, nebo jako způsob vyznačování v minuskovém textu. Rozměr čtverce daného velikostí kuželky v typografických bodech (kuželka je termín odvozený z kovové sazby, kde byly znaky písmen odlity z kovu písmoviny). Základní jednotka typografické soustavy používaná pro klasifikaci velikosti písma. Odpovídá velikosti 0,3525 mm. Mezery mezi jednotlivými řádky textu. V popiskách jsou označeny velikosti textu, např. Frutiger Light 8/10, kde číslo před lomítkem označuje velikost písma v bodech a číslo za lomítkem řádkový proklad v bodech. Text umístěný na stránce nad vlastním textem. Neživé záhlaví je v celé publikaci stejné, živé záhlaví se mění. Text umístěný na stránce pod vlastním textem. Označení stránky příslušnou číslicí Sazba, kde všechny řádky textu mají stejnou šíři, kromě poslední východové řádky Sazba, kde řádky textu mají nestejnou šíři; tím je eliminováno dělení slov. Další pojmy souvisejících s úpravou písemností jsou definovány v ČSN

19 Písmo je dalším ze základních prvků jednotného vizuálního stylu a svým charakterem jej dotváří. Základním písmem jednotného vizuálního stylu společnosti UniCRE je písmo Frutiger (je tedy identické se základním písmem společnosti Unipetrol) ve všech zobrazených řezech, včetně kondenzovaných verzí. Z písmového fontu Frutiger Condensed je vysazen plný název společnosti Základní písmo společnosti Frutiger je bezserifové písmo, dobře čitelné i v nejmenších stupních, s elegantní kresbou písmových znaků, univerzálně použitelné a určené pro všechny druhy administrativních a merkantilních tiskovin i pro sazbu prezentačních a reklamních materiálů a bezproblémově použitelné i v dalších aplikacích. Všechny řezy písma je zakázáno rozšiřovat, zužovat či jinak modifikovat. Verzálkové texty je doporučeno podle potřeby prostrkávat, zejména v tučnějších řezech. Velikost písma v grafickém manuálu je předepisována v typografických bodech monotypové soustavy. Velikost bodu je 0,3525 mm. ABCDEFGHIabcdefghijklmno ABCDEFGHIabcdefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno Frutiger Light Frutiger Light Italic Frutiger Light Condensed Frutiger Roman Frutiger Italic Frutiger Bold Frutiger Bold Italic Frutiger Bold Condensed Frutiger Black Frutiger Black Italic Frutiger Black Condensed

20 Doplňkovým firemním písmem společnosti UniCRE je Arial ve všech zobrazených řezech. Je to také klasické bezserifové písmo, univerzálně použitelné a kompatibilní v prostředí PC. Proto při vyplňování úředních dokumentů nahrazuje základní firemní písmo Frutiger. K tomuto účelu je vhodný slabší řez písma (Arial Regular), ostatní řezy lze využít k tvorbě titulků a spolu s kurzivními řezy k vyznačování v textu. Verzálkové texty je vhodné podle potřeby prostrkávat Doplňkové písmo společnosti Všechny řezy písma je zakázáno rozšiřovat, zužovat či jinak modifikovat. Velikost písma v grafickém manuálu je předepisována v typografických bodech monotypové soustavy. Velikost bodu je 0,3525 mm. ABCDEFGHIabcdefghijklmno ABCDEFGHIabcdefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno ABCDabcdEFGHIefghijklmno Arial Regular Arial Italic Arial Bold Arial Bold Italic

21 Firemní tiskoviny Hlavičkový papír 5.02 Další strany hlavičkového papíru 5.03 Obálky DL a C Obálka C Vizitka 5.06 Výzkumná zpráva titulní list 5.07 Další strana Výzkumné zprávy 5.08 Objednávka 5.09 Prezentační desky

22 5. 01 Hlavičkový papír Areál Chempark, Záluží 1, Litvínov, tel: , VAŠE ZNAČKA NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE Hlavičkový papír má na levé straně v záhlaví umístěnu značku UniCRE v základním barevném provedení s plným názvem společnosti. Pod ní je ve dvou řádkách vysazena adresa a kontakty na Chemopark Záluží. Pravá strana záhlaví je vyhrazena adresovému poli a adresovému pásmu, jejichž umístění je v šabloně vyznačeno příslušnými netisknoucími značkami. V dolní části první třetiny formátu je umístěn předtisk řádkových odvolacích údajů. V zápatí dopisního papíru je zeleno-modrý grafický prvek (na spad vlevo, dole a vpravo) s aplikací inverzní stránkové číslice v modrém poli. Nad ním jsou vlevo umístěny nutné údaje adresa a kontakty na VÚAnCh a prvky povinné publicity v plnobarevném provedení. Zobrazený dokument je v 60 % skutečné velikosti. UniCRE je součástí společnosti Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem, IČ: , DIČ: CZ Tel.: , Registr. v OR KS v Ústí n. L., odd. B, vl. 664 č. účtu: /0100, KB Ústí n.l. 1

23 5. 02 Další strany hlavičkového papíru Druhá a další strany hlavičkového papíru mají na levé straně v záhlaví značku UniCRE v základním barevném provedení s plným názvem společnosti. V zápatí dopisního papíru je umístěn zeleno-modrý grafický prvek (na spad vlevo, dole a vpravo) s aplikací inverzní stránkové číslice v modrém poli. Zobrazený dokument je v 60 % skutečné velikosti. 2

24 Bílé obálky formátů DL a C5 mají v levém horním rohu značku UniCRE v základním barevném provedení (bez plného názvu společnosti), s poštovní adresou umístěnou pod ní. Na dolní hraně obálky je zeleno-modrý výzdobný prvek (na spad vlevo, dole a vpravo) Obálky DL a C5 Zobrazené dokumenty jsou v 60 % skutečné velikosti VÚAnCh, a. s. Revoluční 1521/84, , Ústí nad Labem VÚAnCh, a. s. Revoluční 1521/84, , Ústí nad Labem

25 Bílá obálka formátu C4 má v levém horním rohu značku UniCRE v základním barevném provedení (bez plného názvu společnosti), s poštovní adresou umístěnou pod ní. Na dolní hraně obálky je zeleno-modrý výzdobný prvek (na spad vlevo, dole a vpravo) Obálka C4 Zobrazený dokument je v 60 % skutečné velikosti VÚAnCh, a. s. Revoluční 1521/84, , Ústí nad Labem

26 Vizitka společnosti UniCRE je oboustranná, je vytištěna na bílém papíru obvyklé gramáže a má formát 90 x 50 mm Vizitka Přední strana vizitky má v levé horní části umístěnu značku UniCRE v základním barevném provedení (bez plného názvu společnosti). V zápatí formátu je grafický zeleno-modrý prvek. V pravé části jsou umístěny nutné textové údaje, vysazené ze základního firemního písma Frutiger v modré firemní barvě. Zadní strana vizitky má v zápatí formátu umístěn grafický zeleno-modrý prvek na plnou šíři formátu a nad ním prvky povinné publicity v plnobarevném provedení. Zobrazený dokument je v 100% velikosti. Vizitka společnosti UniCRE - česká verze Vizitka společnosti UniCRE - anglická verze Jméno Příjmení pracovní pozice Jméno Příjmení pracovní pozice Ulice číslo PSČ Město Tel.: GSM: Ulice číslo PSČ Město Phone.: GSM:

27 5. 06 Výzkumná zpráva titulní list Výzkumná zpráva VÚAnCh číslo: Výtisk číslo: Název výzkumné zprávy může být delší a může zabírat více než jednu řádku. Název výzkumné zprávy může být delší a může zabírat více než jednu řádku. Výzkumná zpráva má na své titulní straně, v levé části záhlaví, umístěnu značku UniCRE v základním barevném provedení s plným názvem společnosti. Pod ní jsou na levou zarážku vysazeny ve dvou řádkách nutné údaje. V horní třetině formátu je umístěn výzdobný prvek, do jehož levé části je načten barevný ilustrační obrázek spolu s barevnými linkovými segmenty ve vybraných doplňkových barvách. Střední čast formátu je vyhrazena pro titul, podtitul a další nezbytné údaje, oddělené šedými linkami. V dolní třetině jsou umístěny prvky povinné publicity v plnobarevném provedení a rozdělovník. Zobrazený dokument je v 60 % skutečné velikosti. Na podtitul výzkumné zprávy se používá zmenšené písmo ve slabším řezu Vypracovali: 1 Jméno Příjmení 2 Jméno Příjmení 3 Jméno Příjmení 4 Jméno Příjmení Předkládá: Schválil: Datum: Počet stran: 5 Počet příloh: 3 Rozdělovník:

28 Hlavní nadpis Podnadpis Další strana výzkumné zprávy HLAVNÍ TITULEK Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text. Podtitulek Druhá i další stránky Výzkumné zprávy jsou jednobarevné tištěné černou barvou (100%). Na této stránce jsou stanoveny jednotlivé stupně nadpisů, podnadpisů, titulků, mezititulků i vlastní sazby. V zápatí je vlevo umístěna černobílá verze značky UniCRE a navazující grafický prvek s inverzními (bílými) texty. Zobrazený dokument je v 60 % skutečné velikosti. Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text. Mezititulek 1 slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text. MEZITITULEK Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text text slepý text Slepý text slepý text slepý text Slepý text slepý text slepý text.. Výzkumná zpráva VÚAnCh číslo: 0000 STRANA 01

29 5. 08 Objednávka OBJEDNÁVKA ČÍSLO: DoDAVAtEL: Firma zdeněk novák Dlouhá 52 Ústí nad Labem, psč IČ, DIČ, Bankovní spojení: text objednávky odběratel: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ing. jaroslav zatloukal Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem, IČ: , DIČ Cz Registr. v or ks v Ústí n. L., odd. B, vl. 664 č. účtu: /0100, kb Ústí n. L. Objednávka obsahuje v záhlaví na levé straně značku UniCRE v základním barevném provedení s plným názvem společnosti. Horní třetina formátu je vyhrazena označení firemního dokumentu a nutným údajům dodavatele i objednatele. Ve střední části je prostor pro vlastní text objednávky. V dolní části jsou umístěny další nutné údaje a kontakty spolu s místem pro razítko a podpis. V zápatí jsou pak prvky povinné publicity a dvoubarevný grafický prvek. Zobrazený dokument je v 60 % skutečné velikosti. ADREsA DoDÁní: Adresa Adresa Adresa Adresa FAktURU zašlete na ADREsU: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Účtárna Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem, VyřIzUjE: jméno příjmení telefon: FAX: V Ústí nad Labem, dne 4. června 2011 RAzítko A podpis UniCRE je součástí společnosti Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.

30 5. 09 Prezentační desky Areál Chempark, Záluží 1, Litvínov, UniCRE je součástí společnosti Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem, IČ: , DIČ: CZ Tel , Registr. v OR KS v Ústí n. L., odd. B, vl. 664 Č. účtu: /0100, KB Ústí n.l. Prezentační desky s chlopní jsou jednostranně potištěny na bílém podkladu. Přední strana desek má ve své střední části na pravé straně umístěnu značku UniCRE v základním barevném provedení s plným názvem společnosti. Pod ní je grafický prvek, do jehož levé části je načten barevný ilustrační obrázek spolu s barevnými linkovými segmenty (ve vybraných doplňkových barvách společnosti) v jeho dolním okraji. Zadní strana desek obsahuje také značku UniCRE v základním barevném provedení bez plného názvu společnosti, umístěnou po levé straně formátu. Pod ní jsou vysazeny adresy a kontaktní údaje. Ve stejném výškovém postavení je i na zadní straně desek aplikována šablona grafického prvku, do níž je načten jeden barevný obraz. V zápatí jsou umístěny prvky povinné publicity v plnobarevném provedení. Chlopně jsou bílé, nepotištěné, s průřezy na spodní chlopni pro umístění vizitky. Zobrazený dokument je v 40 % skutečné velikosti.

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

Manuál vizuálního stylu Univerzity obrany

Manuál vizuálního stylu Univerzity obrany Manuál vizuálního stylu Obsah 01 Úvod 01 01 Úvod 02 01 Jak pracovat s grafickým manuálem 03 01 Struktura univerzity obrany a jejích součástí 04 01 Názvy instituce 05 01 Názvy instituce 02 Znak 01 02 Znak

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

KATALOG SLUŽEB. ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz

KATALOG SLUŽEB. ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz KATALOG SLUŽEB ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz OBSAH O SPOLEČNOSTI 03 GRAFICKÉ STUDIO 05 LOGOTYP GRAFICKÝ MANUÁL OBALOVÁ GRAFIKA FIREMNÍ TISKOVINY FOTOGRAFICKÉ PRÁCE WEBOVÉ STUDIO 15 STATICKÉ

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky,

Více

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH 1 ZÁKLADNÍ SKRIPTUM VZDĚLÁVACÍHO MODULU PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ V CESTOVNÍM RUCHU Autoři: Ing.Cyril Křůpala, Ing.

Více

Úprava seminárních prací na středních školách

Úprava seminárních prací na středních školách Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání SVSČ - Koordinace v oblasti ICT Úprava seminárních prací na středních školách Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Výběrové řízení na zhotovitele redesignu loga a manuálu firemní identity (zadávací dokumentace) E) podmínky podání návrhu do výběrového řízení 6

Výběrové řízení na zhotovitele redesignu loga a manuálu firemní identity (zadávací dokumentace) E) podmínky podání návrhu do výběrového řízení 6 Výběrové řízení na zhotovitele redesignu loga a manuálu firemní identity (zadávací dokumentace) Obsah: A) identifikační údaje zadavatele 1 B) představení zadavatele s ohledem na identifikaci cílových skupin

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ Dr. Ing. Jan Savický a Odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina jan.savicky@webhouse.cz portál Města a obce online (http://mesta.obce.cz) Česká vydavatelská pro

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Ostrava, září 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení:

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Základy vztahu k technice a administrativě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu Ludmila FRIDRICHOVÁ LIBEREC 2006 Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. 2006 ISBN 80-7083-XXX-X ÚVOD 7 Semestrální

Více

Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz

Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz ZPRACOVÁNO DNE: 19. 4. 2007 Tento dokument byl vytvořen na základě předchozího jednání obou stran a je určen pouze pro interní potřebu zákazníka. Autorská práva

Více

Materiály a technická dokumentace část: Technická dokumentace

Materiály a technická dokumentace část: Technická dokumentace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Materiály a technická dokumentace část: Technická dokumentace Garant předmětu: Doc. Ing. Josef Jirák, CSc. Autoři textu:

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více