Newsletter. Hospodářských juniorů. České republiky Blíží se druhá národní konference JCI Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter. Hospodářských juniorů. České republiky 2-2012. Blíží se druhá národní konference JCI Česká republika"

Transkript

1 Newsletter Hospodářských juniorů Česká republika NÁRODNÍ KONGRES JCI ČESKÁ REPUBLIKA Na panáka s Tomášem Sedláčkem strana 6 Rozhovor s Blankou Bendlovou strana 9 2. Národní kongres JCI Česká republika strana 11 Blíží se druhá národní konference JCI Česká republika Naše druhá národní konference se již kvapem blíží. Pojďme se tedy společně podívat, co máme v naší organizaci nového. Jakožto Hospodářští junioři / JCI (Junior Chamber International) ČR jsme zase o něco vyrostli a zesílili, což se promítne i do naší druhé národní konference. Ve srovnání s naším loňským národním kongresem v Liblicích aplikujeme letos poměrně zásadní inovační prvky: externí rozměr konference pozitivní vliv na vnější společnost v tématech korupce a nedostatku transparentnosti ve smyslu hesla JCI to create a positive change, (páteční konferenční blok s řízenou diskusí s hosty a tiskovou konferencí), další vzdělávání naší členské základny JCI semináře a business semináře, neboť vzdělávání je jedním z pilířů na nichž JCI staví (sobotní semináře), posílený networking, (externí pozvánky na páteční konferenční blok). Ze strategických důvodů našeho dalšího rozvoje jsme naši národní konferenci umístili do Plzně, kde máme nyní i velmi mnoho nových, kvalitních a motivovaných členů a kde v těchto dnech vzniká nová lokální organizace JCI West Bohemia. Tematicky chceme navázat na náš pilotní projekt, v němž jsme si dali za cíl otevřeně diskutovat o korupci, vystupovat proti ní, odhalovat ji, hlouběji spolupracovat s iniciativami Podnikáme bez korupce a Nadačním fondem proti korupci, a tak postupně zvyšovat požadavky na svobodné a transparentní podnikání. V nejbližších obdobích chceme zahájit studentské projekty s cílem auditovat finance a rozpočty magistrátů, obecních i krajských úřadů, provádět monitoring veřejných zakázek, prověřovat, zda nedošlo k pochybením v rozporu se zákonem, odhalovat propojení tzv. bílých koní, pracovníků veřejné správy a anonymních společností v pozadí. Pracovat ke zlepšení stavu, trpělivě, v horizontu několika let. V souladu s globální filosofií JCI nám jde především o hledání jednoduchých a účinných řešení v této problematické oblasti a o zapojení dalších organizací s podobným či stejným cílem. Naše organizace rozšířila spolupráci s Česko- -německou obchodní a průmyslovou komorou - ČNOPK. Ta nám poskytuje nejen možnost pravidelných setkávání Národní rady JCI ČR (tentokráte přímo na výletní lodi, plující večerní Prahou viz foto uvnitř listu), ale trvale podporuje i naše myšlenky a projekty. Výkonný člen představenstva Bernard Bauer přijal pozvání do Plzně, kde nám představí pohled na hospodářskou situaci v ČR očima ČNOPK a Německa, jakožto nejdůležitějšího obchodního partnera ČR. JCI Česká republika vstupuje do další fáze afiliace (začleňování) do světové organizace JCI. Od následujícího roku bychom měli získat status Provisional Member, o rok později se naše JCI stane plnohodnotným členem s právem hlasovacím a s právem kandidatury do světových řídících orgánů. Naši členové se vzdělávají na seminářích v Německu, Polsku, Rakousku, Maďarsku, např. náš kandidát na příštího prezidenta JCI ČR 2013 tzv. Deputy President (Martin Jírovec) absolvoval JCI Akademii v Japonsku, lokální prezidenti míří na JCI Akademii do USA (Leoš Kubíček) či do švédského Göteborgu. Vojtěch Kačírek, prezident JCI Česká republika 2012

2 Newsletter Hospodářských juniorů 2 Představujeme strategické partnery pilotního projektu JCI Česká republika: Koordinace protikorupčních hnutí v České republice, vytvoření jednotného dialogu veřejnosti s vládou a sladění legislativních cílů proti-korupční strategie ČR PODNIKÁME BEZ KORUPCE Píší o sobě, že spojují podnikatele, kteří věří na čisté podnikání a kteří chtějí svým připojením tento etický přístup veřejně deklarovat. Jak to dělají? A s jakými výsledky? A má vůbec smysl v době všeobecné skepse, kdy na povrch vyplouvá jedna kauza za druhou, takovými tématy podnikatele oslovovat? Rozhovor nám poskytl podnikatel a předseda iniciativy Martin Hausenblas. Martine, co pro Vás osobně znamená podnikat bez korupce? Já to vnímám jako podnikání bez úplatků. Úplatek je podle mne cokoliv, co přiměje obchodního partnera, aby jednal v jiném zájmu, než v nejlepším zájmu plynoucího z jeho postavení či pracovní pozice. Jako podnikatel tedy musím přijmout taková opatření, aby lidé v mojí firmě neupláceli a nebyli upláceni. Jak jste na myšlenku založit iniciativu Podnikáme bez korupce přišli? Tato iniciativa vznikla na Fóru majitelů (www.foveb. cz), což je každoroční setkání majitelů firem. Majitelé firem jsou totiž často izolováni a nemají si s kým vyměňovat své zkušenosti. Proto jsou tato setkání zajišťující vzájemnou výměnu zkušeností tak cenná. Na jednom z fór zcela spontánně vyplynulo, že většina podnikatelů podniká poctivě a bez korupce zcela přirozeně, akorát o tom nemluví nahlas, a tudíž vzniká prostřednictvím médií dojem, že co podnikatel, to korupčník. Proto jsme přišli s iniciativou, která podporuje poctivé podnikatele a zveřejněním jejich závazku mezi vlastní zákazníky a dodavatele posiluje zdravé hodnoty v podnikatelském prostředí. Týká se korupce pouze veřejných zakázek? Korupce je o úpadku hodnot. Na hodnotách je založena společnost. Pokud lidé nedodržují hodnoty, jako třeba podání ruky nebo dání slova, musí nastupovat složité instrumenty, které spolupráci mezi lidmi činí složitější a někdy ji skoro znemožňují. Pak se brzy přestane dařit. Proto z mého pohledu není rozdíl mezi malým a velkým úplatkem a ani mezi úplatkem ve veřejných zakázkách nebo úplatkem v soukromém sektoru. Domnívám se dokonce, že z malých úplatků rostou ty velké. A z malých, bezcharakterních prospěchářů časem velcí Ráthové. Přiznejme si, že Vaši podporovatelé patří spíše mezi malé a střední firmy, většinou bez participace na veřejných zakázkách. Máte ambice ukotvit Vaše myšlenky i u opravdu velkých společností o několika tisících zaměstnancích? Myšlenka šíření projektu cz je založena na virálním šíření. Za logo se nic neplatí a k tomu, aby si je člověk mohl stáhnout a začít používat, není třeba udělat mnoho. Pouze přijmout závazek podnikání bez korupce. Popsat na webu, co to znamená pro konkrétní firmu podnikat bez korupce, zaregistrovat se, a poté umístit logo zejména na faktury a další firemní materiály, aby se mohl virus dále šířit. Proto není z hlediska šíření rozdíl mezi malou a velkou firmou. Přesto je zřejmé, že velké firmy mají obtížnější procesy, spojené s implementací do společnosti, a rozhodování a diskuse nad zásadami zabere více času. Vycházím z osobní zkušenosti, kdy implementace v mé vlastní společnosti nebyla vůbec rychlou záležitostí. Dle mého názoru je to tedy pouze otázka času. Stalo se Vám někdy, že jste dodával, nebo naopak čerpal služby na základě známosti, kamarádského vztahu? V JCI panují přátelské vztahy, často se stává, že využíváme služeb svých kolegů Je tu ještě rovná soutěž? Ano jistě. To je naprosto běžné. Proč by ne. Není důvod být papežštější než papež. Proto si každý svou definici toho, co to znamená podnikat bez korupce, stanoví sám pro svou firmu. Jde nám zejména o to, abychom nastartovali diskusi uvnitř firmy, jíž výsledkem je pak dohoda, která je stokrát silnější než nějaké moudré pravidlo implementované kýmsi a odkudsi. Pokud je pro Vás business ze známosti OK, pak OK, pokud je pro Vás business na bázi přátelského vztahu fajn, tak proč ne. Stanovte si pravidla, dejte je na web, a pak se jich držte. To je to, co chceme prosadit. Rovné příležitosti musí panovat ve veřejném sektoru tak, aby byly dosaženy co nejlepší podmínky pro zadavatele. Pokud je zadavatel soukromá osoba, tak by byl sám proti sobě, pokud by si výhodnost nepohlídal svými vnitřními procesy sám. rozhovor se zajímavou osobností

3 3 V bodě C Pravidel pro užívání loga píšete: V případě, že je Podnikateli nebo jeho zaměstnanci nabídnut úplatek nebo je naopak o úplatek požádán, takové jednání jednoznačně odmítne. Není spíše namístě takové konání neprodleně nahlásit orgánům činným v trestním řízení? Nejsme tu proto, abychom suplovali zákon. Pokud je mi známo, tak povinnost nahlásit trestný čin má každý občan ze zákona. Přesto se podívejte do jakých rozměrů se korupce rozrostla u nás. V Bodě C jsme popsali naprosto minimalistickou definici toho, co považujeme za korupci a co by měl minimálně participant na projektu zajistit. Těžiště však je skutečně ve vnitrofiremní diskusi, která vede k sepsání firemního prohlášení o nekorupčním podnikání. To, co má totiž ve skutečnosti efekt, je proces uzavírání dohody mezi zaměstnanci firmy, ten proces tvoření závazku, kdy se vyjasňuje, co je poctivé a co již nikoli. Pokud si firma dá logo na web a jede ve starých kolejích, tak se to celé naprosto mine účinkem. Na konferenci JCI v Českých Budějovicích jste zmínil, že se dobře znáte se zakladateli Nadačního fondu proti korupci. Spolupracujete nějak? S Karlem Janečkem jsme přátelé, máme se v úctě. Máme naprosto stejný cíl a tím je společnost, která prosperuje a jež je téměř prostá korupce. To, čím se naprosto odlišujeme, je strategie jak toho dosáhnout. Měli jsme spolu na toto téma bouřlivé diskuse. Já jsem zastáncem toho, že se nám tady prostě přemnožili korupčníci a že to je tím, že tu je vhodné klima pro korupci a že je tudíž třeba se zaměřit na změnu klimatu. Pokud se změní klima, korupce začne skomírat a chřadnout a nakonec se stáhne na okraj společnosti, kam patří. Karel je zastánce cesty, kdy se je třeba zaměřit na konkrétní korupčníky, dostat je za mříže a vytvořit precedens, že to jde. Já jsem oponoval, že pokud jednoho korupčníka udoláte, tak nastoupí deset dalších, kteří se klepou na jeho místo. Nakonec jsme oba porozuměli tomu, že cíle máme stejné a to, která strategie je vhodnější, je úplně jedno. Proto se vzájemně podporujeme, jak to jen jde, a každý prošlapujeme svou cestu. Je to jako v přírodě. Stejné prostředí obývají různé druhy, které žijí v symbióze. Co děláte, když zrovna neděláte? Umíte odpočívat? Já mám hodně naplněný život, přesto víkendy zásadně nepracuji hlavou, spíše zaměstnávám tělo, většinou s přítelem něco tvoříme nebo jsme někde na výletě. Také mám pravidlo, že tři měsíce v roce nepracuji a cestuji za poznáním, většinou to spojuji s výukou nějakého jazyka a návštěvou určitého zajímavého místa na zemi. Rád čtu, rád plavu a jezdím na in-linech či na kole. Rád se vrtám v něčem okolo domu nebo na zahradě. Martin Hausenblas a politika? Před několika lety jsem došel k závěru, že mne podnikání z pohledu pouhého vydělávání peněz nenaplňuje. Začal jsem více sledovat otázku naplnění a pocitu dobře vykonané práce. Při cestování jsem zjistil, že moje poslání je zavádět udržitelnost do všech aspektů svého snažení. Jelikož žiji v Ústí nad Labem a nenašel jsem žádnou vizi pro toto město, definoval jsem si ji sám Ústí nad Labem, město, kde se dobře žije udržitelným způsobem. Začal jsem se výrazně angažovat v místní komunitě na občanské straně, založil jsem facebookové stránky I Love Ústí, jejichž vlivem se podařilo spojit 5000 Ústečáků do jedné informační sítě, založil jsem stipendijní fond, který již poslal 16 studentů z ústecka do zahraničí na studia. Podporuji mnoho drobných akcí v regionu, ať finančně, nebo i jinými způsoby. Před dvěma lety jsem zjistil, že některé věci, zejména v oblasti transparentnosti, nelze dobře ovlivnit z občanské strany, a proto jsem se rozhodl letos kandidovat do krajských voleb za hnutí PRO KRAJ. Moje ambice je dosáhnout transparentního kraje nad rámec zákona a tím dramaticky změnit klima. Pokud totiž zamezíme krádežím vhodným nastavením prostředí, zloději se automaticky stáhnou z politiky, buď odejdou sami, nebo na ně dojde řada a budou zavřeni. Každopádně bude místo pro lidi, kteří chápou politiku jako službu, nikoliv jako vlastní prospěch. Pokud se mi podaří toto prosadit, budu naprosto spokojen a mohu klidně odejít. Uvidíme Vás 19. října v Plzni? Ano budu se samozřejmě těšit. Přijedu s otevřenou hlavou, zvědavý a natěšený na plodnou diskusi. Martin Jírovec HJČR najdete také na Facebooku facebook/hospodářští junioři Jihočeského kraje facebook/jci West Bohemia Hospodářští junioři západních Čech Máte námět na příspěvek či zajímavou informaci? Chcete upozornit na Vaši akci, nabídku? pište na partneři

4 Newsletter Hospodářských juniorů 4 Hospodářští junioři ČR na Evropské konferenci JCI v Braunschweigu Silné zneklidnění nad děním v Evropě a výzvu k hlubokým reformám Evropské unie obsahuje memorandum, jež na Evropské konferenci JCI v německém Braunschweigu podepsalo několik desítek národních prezidentů JCI (Junior Chamber Internetional, u nás také vystupující pod hlavičkou Hospodářští junioři ČR, sdružení mladých lídrů a podnikatelů působící ve stovce zemí světa a sdružující aktivní lidi usilující o pozitivní společenské změny). V koordinaci světové JCI s Mezinárodní obchodní komorou ICC byla zpráva, jejímž obsahem je dále kritika rostoucí byrokracie a nízké transparentnosti EU, ale také problémy korupce v postkomunistických zemích, adresována letošnímu summitu G20 v Mexiku. Na 2500 účastníků Evropské konference JCI se v pěti dnech seznamovalo s hlavními principy organizace, absolvovalo vzdělávací programy, vytvářelo business-networking a hledalo způsoby, jak ve společnosti nastavit pozitivní změny. Českou republiku zastupovala tříčlenná delegace, vedená Jihočechem Vojtěchem Kačírkem, prezidentem národní organizace. Je to nesporná zkušenost, vynikající příležitost, jak nasát mezinárodní atmosféru, užít si večerní a noční párty, zjistit, jak na různá témata nahlížejí různé národy. Ale také šance reprezentovat naši zemi, představit naši národní organizaci, naše aktivity, náš pilotní projekt, připomíná Kačírek první fázi projektu Koordinace protikorupčních hnutí v České republice, vytvoření jednotného dialogu veřejnosti s vládou a sladění legislativních cílů proti-korupční strategie ČR, který se svými kolegy prezentoval v Braunschweigu. Vyvolali jsme mimořádně silnou reakci. Někteří kolegové ze zemí střední a východní Evropy přímo přiznávali, že by k něčemu takovému nesebrali odvahu. Na světové konferenci v Tchaj-wanu, kam míříme v listopadu, bychom již měli mít projekt ve vrcholné fázi, dodává Blanka Bendlová z JCI Západočeského kraje. Zpracoval Martin Jírovec Sociální projekt HJPK / JCI West Bohemia V únoru zahájili Hospodářští junioři Plzeňského kraje / JCI West Bohemia spolupráci s Wirtschaftsjunioren Cham na společném projektu, který se zabývá zaměstnáváním zdravotně postižených v Plzeňském kraji a východním Bavorsku. Hospodářští junioři Plzeňského kraje cítí nutnost upozornit na oblast zaměstnávání zdravotně postižených, protože v dnešní době většina firem toto téma automaticky přehlíží. Je potřeba ukázat firmám, jak se do řešení tohoto problému zapojit, seznámit je blíže s možnostmi a také ukázat příklady fungování tohoto systému u nejbližšího souseda - ve východním Bavorsku. Právě přeshraniční spolupráce firem a výměna zkušeností s německými sousedy v tomto oboru zatím zcela chybí. V květnu jsme navštívili chráněnou dílnu společnosti Behindertenbwerkstätten Oberfalz Betreuunds-GmbH v Chamu, kde jsme sbírali informace o tom, jak funguje sociální podnikání v Německu. Zjistili jsme značné rozdíly mezi tím, jak funguje zaměstnávání tělesně a duševně postižených spoluobčanů u nás a v Německu. Na konec září plánujeme obdobnou návštěvu chráněné dílny na Plzeňsku. Cílem projektu je iniciovat přeshraniční spolupráci v oblasti problematiky zaměstnávání zdravotně postižených prostřednictvím návštěv chráněných dílen v obou regionech, společných diskuzí, workshopů a konference plánované na jaro příštího roku. Naší snahou je postupně vytvořit přeshraniční platformu pro výměnu zkušeností a rozvoj pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Blanka Bendlová

5 5 2. golfová akademie HJJK V pátek 25. května 2012 se konal 2. ročník golfové akademie HJJK-JCI a to opět na hřišti Hluboká nad Vltavou. Letos byl zájem znovu veliký, sešlo se celkem 18 zájemců o zelený sport. Výborná parta, nálada a nádherné počasí... Řady golfistů mezi členy JCI ČR se postupně rozšiřují a tak plánujeme v brzké budoucnosti uspořádání golfového turnaje pro členy, partnery a přátele JCI ČR. V golfovém klání nehrajících golfistů na public hřišti nakonec zvítězil Martin Jírovec před Jakubem Čepelákem a Karolínou Kačírkovou. Vláďa Nadberežný 25. JCI Akademie Sapporo Japonsko V kolenou píchá, nohy dřevění v nepřirozené pozici. Klečím po vzoru ostatních hodovníků a ostražitě se rozhlížím, zda se nedopouštím nějaké kulturní nepatřičnosti. Japonská sobe restaurace (specializovaná na nudle) skýtá pestrou podívanou. Obsluha je oděna v tradičních jukatách a tvoří ji výhradně ženy. Mezi hosty Japonci všech generací dostávám nudle, tradiční hůlky namísto příboru. Sepínám ruce, mírně kloním hlavu a drmolím: Itada kimas, díkůvzdání a přání dobré chuti. Motoko s Juko moje hostitelky - odpovídají stejným způsobem. Čtvrtý den pobytu v Japonsku končí volný home-stay program a oficiálně začíná 25. JCI Akademie Japonsko. Organizátoři pro letošek volili Sapporo na nejsevernějším japonském ostrovu Hokkaido. Každá země tu má svého jediného kandidáta, je jím současný nebo příští národní prezident, eventuálně prezident lokální organizace. Celkem 65 hostů ze zámoří, jimž asistuje stejný počet místních Joycees prakticky ze všech koutů Japonska. Jsme rozděleni do dvaceti týmů, několik příštích dnů budeme společně řešit úkoly. Všude stovky dobrovolníků pomáhajících prakticky se vším od bezpečného přechodu silnic po přísun občerstvení k našim stolům. O komunikaci se stará padesátka tlumočníků, všichni tu pracují s obrovským nasazením a entuziasmu. Jedinou odměnou, kterou si ovšem plnými doušky užívají, je kontakt se svými zámořskými hosty. Semináře obsahují klasické prvky psychologie, marketingu, komunikační strategie. Dovídáme se více o historii JCI, jejích hodnotách, poslání. Učíme se jak tvořit národní plány, jak řídit naše národní organizace. Při jiných částech akademie upravujeme strategický plán JCI na nejbližší roky. Jádro akademie obsahuje seznámení se s principy Bushida (cesta Samurajů) a Omoiyari spirit, stavějících na etických hodnotách tolerance, spravedlnosti, zdvořilosti, sebeovládání a dalších, jejichž průsečíkem je benevolence v chování a jednání. Informace a data jsou však na druhém místě. Jak říká přednášející, Lars Hajsund, možná si zapamatujeme mnohé z jeho slov. Co však do konce života nezapomeneme, je výjimečná atmosféra, japonská, za srdce chytající, pohostinnost a přátelství uzavřená napříč kontinenty. Loučíme se. Ne nadlouho. Zaznívá spontánní slib, určitě se všichni znovu setkáme. S kamarády z okolních zemí na národních konferencích Rakouska, Německa, Slovenska, Polska i té naší, se všemi ostatními v listopadu na světovém kongresu v Taipei. Martin Jírovec

6 Newsletter Hospodářských juniorů 6 Na panáka s Tomášem Sedláčkem Členové organizace Hospodářští junioři z Českých Budějovic přijali pozvání svých chebských kolegů a prezentovali své názory na ekonomické dění v zemi na akci Ekonomické fórum Cheb Seminář připravila Okresní hospodářská komora Cheb ve spolupráci s lokální pobočkou JCI Česká republika (Junior Chamber International / Hospodářští juniori organizace sdružující mladé podnikatele a manažery do 40 let veku) a jako významní hosté zde vystoupili Jan Procházka a Tomáš Sedláček z Národní ekonomické rady vlády (NERV) a novinář a publicista Jan Macháček. Bylo to dobrá příležitost, jak uznávaným ekonomickým stratégům země představit vize našeho sdružení, popsal setkání Vojtech Kačírek, budějovický podnikatel, který je zároveň prezidentem JCI pro Českou republiku. Měl na mysli především dlouhodobé volání JCI po větší transparentnosti a kultivaci českého podnikatelského prostoru. Mám za naprosto ostudné a skandální, že se k veřejným penězům v této zemi mohou dostat firmy, u nichž nelze dohledat, kdo za nimi stojí (co když je to manželka zadavatele veřejné zakázky?). S Janem Procházkou jsme se mimo jiné shodli na potřebě dostat od veřejných zakázek společnosti s nejasnou vlastnickou strukturou. Úplný zákaz takových subjektu patrně není možný, ale je třeba jim zamezit, aby participovaly na B2G (business to government), zjednodušeně řečeno na veřejných zakázkách, myslí si Vojtech Kačírek. Na setkání byla zmíněna i kauza, kdy i firma, dříve patřící jednomu ze současných poslanců, je podezřelá, že se podílela na zmanipulování veřejné zakázky. Mám za naprosto ostudné a skandální, že se k veřejným penězům v této zemi mohou dostat firmy, u nichž nelze dohledat, kdo za nimi stojí (co když je to manželka zadavatele veřejné zakázky, švagr, majetkové propojená osoba a podobně?), míní Martin Jírovec, další z jihočeských podnikatelů. Stav, který jde na ruku menšinovým mocenským skupinám, je naprosto nepřijatelný pro společnost. Je třeba prosadit takové zákony, které umožní veřejnosti kontrolu nad prostředky, které pocházejí z jejích kapes. Jedna z organizátorek akce, Kamila Hečková z Hospodářských juniorů Karlovarského kraje připomněla hodnoty, které jsou pilíři organizace: Zaměřujeme se na sdružování mladých podnikatelů a manažerů. Sdílíme zkušenosti, předáváme si kontakty a usilujeme o kultivaci podnikatelského prostředí na mezinárodní úrovni. Vedle toho se ovšem hlásíme k sociální odpovědnosti a vytváříme projekty, které pomáhají nastartovat ve společnosti pozitivní změny. Kamila Hečková rovněž působí v Národní radě Hospodářských juniorů. Martin Jírovec Spolupráce HJPK a WJ Schwandorf Dne jsme v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee absolvovali interkulturní trénink společně s našimi kolegy z WJ Schwandorf, se kterými jsme koncem loňského roku uzavřeli smlouvu o spolupráci. Trénink vedl profesor Nový z VŠE, který je specialistou na psychologii a sociologii řízení ve firmách. Ve své více než tříhodinové přednášce se zaměřil na česko-německou interkulturní komunikaci a spolupráci. Hlavním zjištěním pro nás bylo, že i přes zdánlivě značné rozdíly, které mezi námi Čechy a Němci panují, jsme si natolik kulturně blízcí, že je pro nás spolupráce jednoznačně výhodná. Na 7. listopadu 2012 je naplánována společná návštěva HJPK a WJ Schwandorf ve firmě emz-hanauer GmbH & Co. KGaA v Nabburgu a Černošíně a networkingové setkání německých a českých podnikatelů pod záštitou DTIHK, které proběhne v listopadu v Plzni. Blanka Bendlová

7 7 Pozvánka od 16:30 hodin Vás zvou Hospodářští junioři Jihočeského kraj a BCF s.r.o. na další pokračování diskusního cyklu SETKÁNÍ S... tentokrát s Davidem Brožem na téma Bezbariérové organizace aneb řízení bez managerů? Přijďte diskutovat se generálním ředitelem společnosti Velux Česká republika s.r.o. na toto provokující téma do hotelu Budweis v Českých Budějovicích. Kapacita salónku je omezena. Více informací najdete na právě proběhlo od 9 do 12 hodin Hospodářští junioři Jihočeského kraje, Jihočeská hospodářská komora a společnost BCF s.r.o. představili modul oboru PERFORMANCE TUNING Koučování v roli manažera - koučovací přístup. Přijďte se osobně podívat a ODNÉST si několik konkrétních TYPŮ, jak s tímto fenoménem pracuje unikátní obor PERFORMANCE TUNING, který tyto postupy koncentroval do jedinečného výcviku PERFOR- MANCE TUNING Koučování v roli manažera koučovací přístup, který Vám osobně představí jediný partner oboru na jihu Čech společnost BCF s.r.o. a její ředitel a PERFORMANCE TUNING Coach Leoš Kubíček. Více informací a přihlášku najdete na:http://www.coaching-experts. Prezentace člena HJJK REALITY SPEKTRUM CEPÁK s.r.o. Rodinná společnost REALITY SPEKTRUM CEPÁK s.r.o. založena v roce 1991 jako jedna z prvních realitních kanceláří v jižních Čechách a patří dnes na trhu s nemovitostmi k nejstabilnějším firmám s úspěšností prodeje přes 90%. Takto vysokého procenta úspěšnosti je dosahováno díky vysoké odbornosti majitelů a zaměstnanců společnosti a mnoha lety prověřenému postupu při realizaci prodejů a pronájmů nemovitostí. Vysokou úspěšnost této společnosti velmi významně ovlivňuje především to, že služby jsou zákazníkům poskytovány pouze na základě výhradních (exkluzivních) smluv. Díky tomu může společnost s plným nasazením, ale velmi individuálně přistupovat ke každému klientovi a k řešení jakéhokoliv problému, který je s prodejem nemovitostí spojen. Společnost nemá žádné externí makléře ani obchodní zástupce či jiné zprostředkovatele. Zákazník vždy jedná s majitelem nebo zaměstnancem společnosti a může využít rozsáhlý servis, odborné firemní zázemí a trvalou dostupnost. Díky propracované dělbě práce těžko najdete úkol, který by Vám společnost při prodeji a pronájmu nemovitostí nebyla schopna zajistit. Součástí služeb je i bezplatné právní poradenství spojené s převodem nemovitostí. Společnost si zakládá na tom, že umí obsloužit celé spektrum zákazníků a to od majitele garáže až po velkou nadnárodní společnosti, že umí prodat celé spektrum nemovitostí a to od garáže přes rodinný dům a pozemek, až po továrnu, hotel nebo zámek. Jejich stránky Vás o tom přesvědčí. Velké zkušenosti má společnost s privatizací bytového fondu. Svou výraznou stopu při převodu bytů do vlastnictví zanechala společnost nejen v Jihočeském, ale i v Jihomoravském kraji. Dnes se společnost zaměřuje na právně-technické služby majitelům bytových domů při vymezení bytových jednotek a převodu bytů do vlastnictví. Na tuto oblast služeb úzce navazuje správa nemovitostí. Společnost REALITY SPEKTRUM CEPÁK s.r.o. se umí postarat i o správu objektů a to jak garážových objektů, bytových domů, ale i podnikatelských areálů. Odbornost a vysoké morální hodnoty této společnosti jsou předpokladem, že i v dalších letech bude tato společnost spolehlivým partnerem pro své zákazníky v oblasti realit. Syn majitelů Michal Cepák, který již ve druhé generační řadě ve společnosti pracuje, se může o tyto hodnoty opřít. Zřejmě i proto je zakládajícím členem sdružení JCI (HJJK), které tyto hodnoty podporuje. A na konec novinka. Aby byl servis co nejvíce kompletní, rozšířila společnost služby pro zákazníky o pojištění majetku občanů i právnických osob, které je zajišťováno makléřskou společností Spektrum Cepák a spol., v.o.s. Prioritou není jen zajištění nejlevnějšího pojištění na trhu pro klienta, ale jistota co nejvyšší likvidity daného pojištění a podpora klienta při komunikaci s pojišťovnami. Více se o této společnosti na

8 Newsletter Hospodářských juniorů 8 Jarní konference v Clarionu obrazem Michal Cepák (Spektrum reality) v přestávkovém rozhovoru s Robertem Jechem (Robert Jech s.r.o.). Plný sál kongresového sálu v hotelu Clarion. O přestávce se všichni velmi dobře bavili, akce měla i networkingový rozměr výměny obchodních kontaktů. Významní jihočeští podnikatelé, zleva p. Kostečka, p. Jech, analytik ČSOB Ing. Petr Dufek Prezentace ekonomické fakulty JČU a AIESEC. O příjemnou náladu v průběhu odpoledne se postarala českobudějovická konzervatoř Společnost VZP (jeden z partnerů konference) prezentovala své preventivní programy pro firmy a podnikatele. Zájem o konferenci převýšil naše očekávání, ale přesto si naše dobře organizovaná registrace hravě poradila s náporem 95 hostů konference. Zde patří poděkování agentuře Eventhouse z řad našich členů.

9 9 Rozhovor s členem JCI PhDr. Blanka Bendlová, MBA, 29 let Vzdělání: Vysokoškolské politologie, marketing, Zaměstnání: jednatelka společnosti B&H consult services s.r.o., Zájmy: sport, cizí jazyky, kočky Pochází z Kadaně, v současné době bydlí ve Starém Plzenci u Plzně, v JCI Česká republika působí od roku Je členkou národní rady, kde zastává pozici Executive Vice Prezident, která je zodpovědná za mezinárodní vztahy a růst členské základny. V příštím roce se ujme vedení nově se utvářejícího LOMu West Bohemia, který sloučí dosavadní organizace Plzeňského a Karlovarského kraje. Čtyři roky působila jako ředitelka regionální pobočky Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest a letos se vydala na dráhu soukromé podnikatelky a založila vlastní společnost zaměřující se na dotační poradenství. Blanko, v JCI jsi druhým rokem, lze říci, že jsi stála u zrodu naší národní organizace. Jak JCI změnila tvůj život? Členem JCI jsem od června loňského roku a musím říci, že se toho od té doby změnilo v mém životě poměrně dost. Po mé nedávné negativní zkušenosti s komunální politikou, mě velmi oslovila myšlenka společenské angažovanosti bez stranických intrik a nečestnosti. Posláním JCI je zlepšit svět kolem nás, což dokážeme pouze tím, že zlepšíme sami sebe prostřednictvím aktivní účasti na různých projektech. Tento způsob myšlení je mi velmi blízký, neboť jsem člověk, který má potřebu se stále něco učit a zdokonalovat se. A pokud mohu svými aktivitami přispět společnosti jako celku, o to to má pro mě větší hodnotu. Od počátku mého členství se aktivně podílím na budování plzeňského sdružení, kterému se za rok podařilo zdvojnásobit se co do počtu členů, od listopadu loňského roku jsem členem národní rady a pomáhám se začleněním naší organizace do struktur JCI. S dalšími členy národní rady jsem se zúčastnila loňské světové konference JCI v Bruselu, letos evropské konference v Braunschweigu, kde jsem absolvovala různé školení a workshopy včetně zasedání valného shromáždění. Tyto akce, zejména poté večerní párty či galavečery jsou nezapomenutelným zážitkem, který se snad ani nedá na ostatní přenést, každý si to musí zažít sám. Je to prostě skvělý pocit být členem nadnárodní organizace, která sjednocuje svou podstatou národy z celého světa bez ohledu na barvu pleti či náboženské vyznání a snaží se vytvářet pozitivní změny ve společnosti. Nepopiratelným přínosem členství v JCI je business networking. Jako další z benefitů je zmiňován osobnostní rozvoj, mezinárodní rozměr organizace, cestování. Jak je to s tebou, čeho si na JCI nejvíce ceníš? Osobně tyto přínosy od sebe nedokáži oddělit. Zajímavé na JCI je právě to, že může dát toto všechno dohromady. Pro některé členy je JCI čistě byznysová záležitost, někoho baví potkávat zajímavé lidi, bavit se na večírcích. Mě prostě JCI baví jako celek. V rámci své práce nevyužívám cizí jazyky, proto se je snažím uplatňovat a zdokonalovat v rámci JCI. Nejvíce si ale cením kontaktů a přátelství, která jsem navázala jak v rámci, tak i se zahraničními členy. Mým cílem je předat všechny tyto přínosy ostatním členům a ukázat jim, že angažovanost v rámci JCI má smysl a bezesporu přínos nejenom pro rozvoj podnikání ale hlavně pro ten osobnostní. JCI se hlásí k principům humanity, za cíl si dává vytvářet prostředí, které umožní mladým, aktivním lídrům a podnikatelům nastartovat ve společnosti pozitivní změny. Jak je tomu u nás v České republice, naplňujete tuto vizi? JCI je v České republice velmi krátce a naše úloha je poměrně těžká. Česká společnost je stále ještě po více než dvaceti letech poznamenána neochotou se angažovat a dělat něco pro druhé. Firmy nevidí velký přínos v členství v hospodářských komorách či jiných networkingových klubech. Lidé se často soustředí na svůj vlastní byznys nebo žijí jen rodinou. JCI je navíc o dlouhodobých aktivitách, není to jednorázová záležitost. Je těžké zatím nabídnout potencionálním členům to, co mohou nabídnout jiná zahraniční sdružení. Je nás málo, ne všichni členové jsou aktivní. Jako velmi pozitivní vnímám plánované sloučení karlovarských a plzeňských juniorů do jedné organizace, od které si slibuji větší efektivitu, sílu a více pořádaných akcí. JCI West Bohemia by měla právně fungovat od října letošního roku. Toto sloučení je mimo jiné stěžejní pro to, abychom byli v rámci afiliace do celosvětových JCI struktur přijati jako Provisional Member. Mým cílem na rok 2013 je posílit členskou základnu JCI West Bohemia minimálně o 10 aktivních členů, uspořádat vzdělávací akademii pro naše členy, rozjet naplno sociální projekt zabývající se zaměstnáváním zdravotně postižených ve spolupráci s bavorskými WJ, nebo rozjet spolupráci s partnerskými subjekty v regionu. Jsi hlavní organizátorkou národního kongresu JCI Česká republika CZEKO 2012, který se uskuteční letos v říjnu u Vás v Plzni. Jak jste daleko s přípravami? I přestože byly letos zahájeny práce na národní

10 Newsletter Hospodářských juniorů 10 konferenci o měsíc dříve než vloni, zjišťuji, v porovnání se zahraničními kongresy, že i letos jsme začali s přípravami pozdě. Obzvlášť přes léto, kdy jsou všichni na dovolených, je těžké něco domlouvat a organizovat. Začátkem září by měli být spuštěny nové webové stránky kde budou všechny informace o kongresu v českém i anglickém jazyce. Máme potvrzenou většinu účastníků na páteční konferenci, lektory na oficiální JCI tréninky, domluvené prostory. Stále je spousta práce před námi - speciální newsletter, získání sponzorských darů, práce s médii, atd. CZEKO 2012 konající se v Plzni je pro nás velkou šancí, jak se ukázat veřejnosti a získat nové členy, proto je potřeba akci řádně připravit a promyslet do sebemenšího detailu. Jaké je téma kongresu a na co se mohou naši i zahraniční Jaycees těšit? Letošní kongres je naplánován jako třídenní, začíná v pátek konferencí, jejímž tématem je svobodné a transparentní podnikání. Do prostor pivovaru Plzeňský Prazdroj jsme pozvali zástupce všech významných českých protikorupčních iniciativ, kteří vystoupí se svými příspěvky a v závěru budou diskutovat o problematice korupce v ČR. Naší snahou je najít mezi nimi nějaký průsečík a iniciovat společný projekt ve spolupráci s námi. V pátek večer nás čeká prohlídka pivovaru Gambrinus a večerní párty v interaktivní Gambrinus aréně a nově zrekonstruované Gambrinus varně, kde nás odborníci naučí správně čepovat pivo. Na sobotní dopoledne je naplánována valná hromada, kde se bude volit nová národní rada pro rok 2013, odpoledne a v neděli dopoledne nás čekají zajímavá školení v podání jak českých školitelů, tak i zkušených JCI trenérů ze zahraničí. JCI má velmi dobře propracovaný systém tréninků, které jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj a mají pomoci budovat a vést nejen místní i národní organizace, ale především zdokonalit manažerské schopnosti jednotlivců. Do tak přinášíme první ochutnávku ze série těchto školení a to JCI Networking a JCI Achieve. Sobotní večer završíme galavečeří v secesním sále Pilsner Urquell s hudebním doprovodným programem. Po celý sobotní den a neděli dopoledne budou probíhat prohlídky pivovaru Pilsner Urquell a města Plzně včetně návštěvy historického podzemí. Vím, že jsi začala s podnikáním, navíc se připravuješ se na klíčovou roli ve Vašem LOMu? Nebojíš se, že pak už nezbude čas na nic dalšího, záliby, kamarády? Vzhledem k mé angažovanosti jak na lokální, tak na národní úrovni mě JCI zaměstnává natolik, že nemám prakticky žádný volný čas. Se začínajícím businessem je to celkem vražedná kombinace. Doufejme, že nervy mého manžela ještě chvíli vydrží. Mluvíš třemi světovými jazyky, máš za sebou dvě vysoké školy, existuje pro tebe ještě nějaká motivace po dalším vzdělávání? Určitě ano, mám pořád touhu se vzdělávat a učit se nové věci. Stále je na čem pracovat. V současné době oprašuji svou němčinu, hlavním motivátorem je pro mě spolupráce se sousedními Wirtschaftsjuniory, se kterými realizujeme partnerské projekty. Co bys popřála JCI v České republice do dalších let? Organizace typu JCI je v rámci něco nového, co má velký potenciál růstu a úspěšnosti. Nelze toho však dosáhnout za rok nebo za dva, je to dlouhodobá a náročná práce, na které se musí podílet více aktivních členů. Přeji proto jak našim lokálním, tak i té národní organizaci více aktivních členů, kteří jsou naladěni na stejné JCI vlně. Martin Jírovec Valná hromada Hospodářských juniorů 2012 Jihočeského kraje Salonek hotelu Zvon v Českých Budějovicích hostil 19. června 2012 valnou hromadu členů Hospodářských juniorů Jihočeského kraje. Na programu byla volba orgánů (prezidenta a výkonné rady) pro rok 2013, zhodnocení aktuálních akcí, příprava a projednání národního kongresu v Plzni a schválení účetní závěrky. Sešlo se celkem 18 členů, z toho 12 s hlasovacím právem. Nutno podotknout, že se celým programem vedla velmi pohodová a přátelská nálada, což se projevilo i v jednoznačné a bezproblémové volbě orgánů. Jménem celého sdružení poděkoval Jirka Nevečeřal za dosavadní rozsáhlou a efektivní činnost a podporu JCI v České republice Vojtovi Kačírkovi. Nově zvolené orgány Hospodářských juniorů Jihočeského kraje pro rok 2013 Prezident byl zvolen Leoš Kubíček. Nové složení výkonné rady - Jirka Nevečeřal, Vláďa Nadberežný, Michal Cepák, Martin Holeček a Stanislav Vachta. Jako past prezident ve výkonné radě zůstává Vojtěch Kačírek.

11 11 Pozvánka JCI Česká republika si Vás dovoluje pozvat na konferenci Podnikání svobodné a transparentní pořádanou JCI Česká republika Plzeň/ Plzeňský Prazdroj NÁRODNÍ KONGRES JCI ČESKÁ REPUBLIKA Konfe renční centrum SECESE/Sál Pilsner Urquell Program: REGISTRACE NA: 14:00-14:30 Příjezd účastníků konference, registrace 14:30-14:50 Vojtěch Kačírek - prezident JCI Česká republika 14:50-15:05 Bernard Bauer - výkonný člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory 15:05-15:25 Janusz Konieczný Nadační fond proti korupci 15:25-15:35 Coffee break 15:35-15:50 Martin Hausenblas Podnikáme bez korupce 15:50-16:05 Radek Otoupal DC Group spol. s r.o. 16:05-16:25 Petr Šourek Corrupt Tour 16:30-18:00 Řízená diskuze s hosty *) změna programu vyhrazena Vstup na konferenci je zdarma. Z důvodů omezené kapacity je nutná registrace na webových stránkách nebo em na adresu JCI Česká republika je občanské sdružení mladých podnikatelů, manažerů a vedoucích pracovníků z celé. Jsme součástí celosvětové organizace JCI (Junior Chamber International), která působí ve více než 100 zemích světa a má téměř členů. Naším cílem je rozvoj a kultivace podnikatelského prostředí, společenská angažovanost, odborné a další vzdělávání. Více informací o nás najdete na Celý program konference najdete na

12 Newsletter Hospodářských juniorů 12 Akce HJJK - sjíždění Vltavy a networking v Pensionu Černý Kříž na Šumavě Již tradiční setkání českých-rakouských-německých Hospodářských juniorů se konalo června na Šumavě v Pensionu Černý Kříž u Karolíny Kollarové. O dobré náladě svědčí i fotogalerie. A pozor - podobnou akci chystáme ještě letos hned po konferenci Czeko, bližší informace na text a foto Vláďa Nadberežný JCI West Bohemia volila výkonnou radu Dne došlo k založení nové organizace s názvem JCI West Bohemia, která vznikla sloučením Hospodářských juniorů Plzeňského kraje a Hospodářských juniorů Karlovarského kraje. Důvodem sloučení těchto dvou organizací je požadavek ze strany celosvětové organizace JCI, podle které musí mít místní organizace minimálně 25 členů. Bez tohoto kroku by JCI Česká republika nemohla postoupit do dalšího stádia v rámci afiliace do celosvětové organizace Junior Chamber International. Sloučení obou sdružení přinese bezesporu posílení lokální organizace, což umožní členům JCI WB realizovat více aktivit a zvyšovat svůj potenciál v regionu západních Čech. Na ustavující valné hromadě byla zvolena výkonná rada ve složení: Prezidentka Blanka Bendlová Viceprezident Daniel Andrlík Právní poradce Stanislav Kříž Tajemník Jana Havlíčková Pokladník Gabriela Šimanová inzerce Stručný přehled plánovaných akcí pro rok 2012 Podzim října října 18. prosince Squashová liga HJJK v Českých Budějovicích Národní kongres Hospodářských juniorů ČR - CZEKO 2012 v Plzni Podnikání svobodné a transparentní - viz. pozvánka na straně 11. Podzimní setkání Hospodářských juniorů na Šumavě pension Černý Kříž Vánoční setkání členů a přátel Hospodářských juniorů ČR JCI ČR Newsletter Hospodářských juniorů HJČR JCI Česká republika Vydává: Hospodářští junioři o.s., sídlem u ČNOP, Václavské náměstí 40, Praha 1, , Neprodejné. Řídí redakční rada ve složení národní rady HJČR JCI Česká republika. Grafika a tisk: INPRESS a.s. (www.inpress.cz)

TOMIO OKAMURA VISION PRESS LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY

TOMIO OKAMURA VISION PRESS LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY VISION PRESS TOMIO OKAMURA LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY BC. PETR KOBZÍK, MINIPOVOVAR RICHARD MOBILNÍ APLIKACE PRO VÁŠ BYZNYS JAN SMIGMATOR, SWING GALA OBSAH 04

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Kvalita výrobku nekončí www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je S kreditní kartou AURA další výhody Společnost Cetelem

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Business očekává od nové vlády

Business očekává od nové vlády Ročník 16 (4/2014) www.iprosperita.cz Zajistíme na klíč i na míru vaše firemní nebo soukromé cesty do zahraničí. Nejvýhodnější letenky do celého světa. Víza. Pojištění. Ubytování. Levné parkování u letiště.

Více

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 01 2013 Den s... Karlem Havlíčkem Pracovní den s děkanem FES Strana 04 Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou

Více

Klub. Žihadlo 2009 ROZ. VOR Čtěte na str. 6-7. Podstatou člověka je dobro. editorial. www.neziskovky.cz

Klub. Žihadlo 2009 ROZ. VOR Čtěte na str. 6-7. Podstatou člověka je dobro. editorial. www.neziskovky.cz SVĚT 6/2009 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Vaše dotazy str. 4 Žihadlo 2009 Zúčastněte se 3. ročníku soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu. Soutěž Žihadlo roku,

Více

TRADE. na Sever. Pojďte s námi NEWS SKANDINÁVCI JSOU VÁHAVÍ PERFEKCIONISTÉ, ALE KDYŽ SI VÁS VYBEROU, JE TO NA DLOUHO

TRADE. na Sever. Pojďte s námi NEWS SKANDINÁVCI JSOU VÁHAVÍ PERFEKCIONISTÉ, ALE KDYŽ SI VÁS VYBEROU, JE TO NA DLOUHO TRADE 3 / 2014 Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR NEWS Pojďte s námi na Sever SKANDINÁVCI JSOU VÁHAVÍ PERFEKCIONISTÉ, ALE KDYŽ SI VÁS VYBEROU, JE TO NA DLOUHO STÁT BY MĚL ROZLIŠIT

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor 1/2011 letter Nová ekonomika, o.p.s. www.nova-ekonomika.cz www.socialni-ekonomika.cz www.public-procurement.cz www.diversity-management.cz 02 editorial 01 sociální podnikatel 01 ROZHOVORY 01 ODBORNÝ PŘÍSPĚVEK

Více

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže Podnikejme sociální Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže V prosinci minulého roku zahájila Novohradská občanská společnost, o.s. realizaci projektu s názvem Rodina a zaměstnání

Více

Alespoň léto nabídne víc práce

Alespoň léto nabídne víc práce Ročník 16 (6/2014) www.iprosperita.cz Zajistíme na klíč i na míru vaše firemní nebo soukromé cesty do zahraničí. Nejvýhodnější letenky do celého světa. Víza. Pojištění. Ubytování. Levné parkování u letiště.

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

OVB Journal. Počítáme s odpovědností. Pomáháme formovat společnost. Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku

OVB Journal. Počítáme s odpovědností. Pomáháme formovat společnost. Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku OVB Journal LISTOPAD 2010 Počítáme s odpovědností Pomáháme formovat společnost Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku Hana Slezáková Společenská odpovědnost je mnohonásobkem

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

hkp Nora Dolanská Musíme být tam, kde jsou turisté 4/2013 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Chrám svatého Víta

hkp Nora Dolanská Musíme být tam, kde jsou turisté 4/2013 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Chrám svatého Víta hkp Chrám svatého Víta 4/2013 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Nora Dolanská Musíme být tam, kde jsou turisté Váš právní butik v Praze individuální přátelský přístup flexibilní fakturace,

Více

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (1/2013) www.iprosperita.cz

Více

I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA. www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA

I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA. www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA DĚKANKA EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA A NADAČNÍ FOND KARLA ENGLIŠE PŘI EKONOMICKÉ FAKULTĚ VŠB

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

udržitelnému a odpovědnému přístupu

udržitelnému a odpovědnému přístupu Vytváříme hodnoty díky udržitelnému a odpovědnému přístupu k podnikání Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnosti za finanční rok 2014 Slovo úvodem Představení PwC

Více

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější S nedostatkem absolventů technických škol se potýká pracovní trh celé Evropy, Česko

Více