Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování PRA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování PRA"

Transkript

1 Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování Pilotní projekt v ČR pro rok 2010 Michal Hnízdil 1

2 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování Štítenka zhoubná Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) Slovenský název: Štítnička nebezpečná Německý název: San-José Schildlaus, Kalifornische Schildlaus Anglický název: San José scale, Pernicious scale, California scale 2

3 Zařazení Štítenka zhoubná důvody pro zpracování Třída: Hmyz - Insecta Řád: Sternorrhyncha Čeleď: Štítenkovití - Diaspididae Hostitelské rostliny Ovocné a okrasné dřeviny (150 druhů), hlavní rody Malus, Pyrus, Prunus a Rubus. Škodlivost Samičky škodí sáním na rostlinách. Škodí na všech nadzemních částech rostlin. Při silném napadeni dochází k postupnému chřadnutí a usychání větví a později také celých stromů. Pilotní projekt v ČR pro rok

4 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování 4

5 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování 5

6 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování 6

7 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování 7

8 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování Životní cyklus Během roku jedna generace, v teplejších oblastech mohou být dvě. Přezimují nymfy 1. instaru kryté štítkem příp. gravidní samičky Na jaře po svlékání nymfy aktivní příjem potravy, přeměna v dospělce : předkukla a kukla vzletný samec samice přisedle Pilotní projekt v ČR pro rok 2010 Státní 05 Praha 1 8

9 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování Zeměpisné rozšíření: Pilotní projekt v ČR pro rok 2010 Původní - východní Asie (Čína, Indie ) odtud rozšířena na všechny kontinenty Ekonomicky významná škodlivost oslabení a úhyn napadených rostlin, snížení kvality plodů Škodlivost nižší v původní oblasti výskytu a v severních zem.šířkách XX adaptace na změny klimatu 9

10 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování 10

11 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování Austria Bulgaria Czechia France Germany Greece Hungary Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Present and widespread Present, limited distribution Present, limited distribution Present, limited distribution Present, limited distribution Present, limited distribution Present and widespread Present, limited distribution Present, limited distribution Present, limited distribution Present, limited distribution Present, limited distribution Present and widespread 11

12 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování Směrnice Rady 2006/91/ES ze 7. listopadu 2006 o ochraně proti štítence zhoubné (kodifikovaná verze Směrnice Rady 69/466/EHS) stanoví minimální opatření, která mají být učiněna v ČS na ochranu proti štítence zhoubné zakazuje přechovávání štítenky (s výjimkou vědeckých a šlechtitelských účelů) zakazuje nebo omezuje uvádění napadených rostlin, včetně plodů, na trh stanoví povinnosti a omezení pro hostitelské rostliny v zamořené a bezpečnostní zóně vymezené okolo napadených rostlin 12

13 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování ALE: Pilotní projekt v ČR pro rok 2010 Štítenka NENÍ v seznamu regulovaných škodlivých organismů EU (přílohy směrnice 2000/29/ES) Vyřazena z tohoto seznamu Směrnicí Komise 1992/103/EEC na základě výsledků hodnocení rostlinolékařského rizika jak v rámci EU tak v rámci třetích zemí, které bylo provedeno na základě dostupných vědeckých důkazů (???) Dochází tak k neekvivalenci fytosanitárních opatření pro ČS (vnitřní trh EU) a pro třetí země (dovozy do EU) 13

14 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování V EU omezení existuje jen pro uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných a okrasných rostlin na trh (směrnice 92/34/EEC (ovocné), směrnice 98/56/EC (okrasné) Štítenka = tzv. škůdce kvality = nesmí vyskytovat na rozmnožovacím materiálu vyjmenovaných hostitelských druhů při jeho uvádění na trh tyto požadavky nejsou provázány se směrnicí o ochraně proti štítence zhoubné a fungují samostatně a nezávisle na této směrnici 14

15 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování Štítenka zhoubná zařazena do seznamu karanténních organismů EPPO část A2, ale v praxi v Evropě jen karanténní pro : Rusko Bělorusko Ukrajinu Turecko 15

16 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování Důvody pro revizi statutu štítenky v EU (+ pro přípravu ): rozšířena v řadě ČS v rozsahu, který neumožňuje účinné působení úředních opatření proti jejímu dalšímu šíření v rozsahu stanoveném směrnicí účinné a dostupné metody ochrany, které umožňují udržet populace pod hranicí hospodářské škodlivosti (vč. např. monitoringu feromonovými lapáky). 16

17 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování Iniciativa českého předsednictví v Radě (2009) : Návrh na zrušení Směrnice Rady 2006/91/ES předložen na PS pro zem. Atašé (březen 2009) Souhlas ČS XX výhrada UK pro štítenku na území UK - ukončení červen 2009 (web DEFRA) závěr: Although D. perniciosus is not well suited to UK environmental conditions, it is likely to be able to establish in southern England if it entered on nursery stock. However, damage would not be expected in most years since only one generation is likely to be possible, and economic damage is only reported in regions with multiple generations per year Given that the organism is widely distributed elsewhere in Europe I would support repeal of 2006/91/EC to allow plant health resources to focus on pests of more immediate concern. 17

18 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování Iniciativa českého předsednictví v Radě (2009) : Projednávání na PS Rady pro zdraví rostlin (květen 2009) a na PS pro ředitele rostlinolékařských služeb ČS (červen 2009) Přijetí dokumentu č /09 Závěry Rady o vyhodnocení stávajících opatření na ochranu proti obaleči hvozdíkovému a štítence zhoubné na jednání Rady pro zemědělství a rybolov dne 22. a 23. června

19 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování Rada vyzývá Komisi, aby v přiměřeném časovém období posoudila stávající opatření na ochranu proti obaleči hvozdíkovému a štítence zhoubné; na podporu tohoto posouzení provedla přiměřenou analýzu rizika souvisejícího se škodlivými organismy, přičemž zohlední zejména dosavadní zkušenosti a dostupné vědecké poznatky, včetně údajů o rozšíření obaleče hvozdíkového a štítenky zhoubné ve Společenství; 19

20 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování Rada vyzývá Komisi, aby případně předložila návrh právního předpisu Společenství zohledňujícího výsledky provedeného posouzení, včetně předložení změny nebo zrušení směrnic Rady na ochranu proti obaleči hvozdíkovému a na ochranu proti štítence zhoubné; Radu pravidelně informovala o pokroku. 20

21 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování ČR bude na základě připravené národní pro štítenku zhoubnou iniciovat práci Komise podle zadání Rady 21

22 22

Úloha SRS při zpracování analýz rizik škodlivých organismů rostlin

Úloha SRS při zpracování analýz rizik škodlivých organismů rostlin Úloha SRS při zpracování analýz rizik škodlivých organismů rostlin VÝZNAM PRA PŘI PROSAZOVÁNÍ NÁRODNÍCH CÍLŮ ĆR V EU Michal Hnízdil 1 SRS A PRA SRS - úřad odpovědný za výkon rostlinolékařské péče v ČR

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16. března 2005 KOM(2005) 97 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Societas Europaea. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Michal Boudný. Autor:

Societas Europaea. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Michal Boudný. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Societas Europaea Bakalářská práce Autor: Michal Boudný Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Natália Štefanková, Ph.D. Praha

Více

Václav Stejskal a kol.

Václav Stejskal a kol. Václav Stejskal a kol. Certifikovaná metodika ošetřování rostlinného materiálu proti škodlivým organizmům: háďátku borovicovému Bursaphelenchus xylophilus a tesaříku Anoplophora glabripennis. Václav Stejskal,

Více

Vliv změny klimatu na zdraví lidí, zvířat a rostlin

Vliv změny klimatu na zdraví lidí, zvířat a rostlin KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1. dubna 2009 SEK(2009) 416 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k BÍLÉ KNIZE Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY V posledních 400 tisících letech nebylo zemské klima nikdy příliš stabilní a teplá období se střídala s ledovými dobami v cyklech s periodou kolem 100 až 130 tisíc let. Podle

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

Ochrana rybízu proti nesytce rybízové metodou hromadného vychytávání

Ochrana rybízu proti nesytce rybízové metodou hromadného vychytávání Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Ochrana rybízu proti nesytce rybízové metodou hromadného vychytávání Ing. Jana Ouředníčková Zpracováno na základě získaných výsledků při hodnocení

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Výběr z dokumentů Evropské unie Hana Čiháková, Martina Kaňáková, Miloš Rathouský Vydal Národní ústav odborného

Více

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty CS Politika soudržnosti 2007 2013 Poznámky a úřední texty Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropské sdružení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z října Vinařský věstník 10 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Z Návrhu nařízení vlády 4 Ze zprávy ÚKZÚZ Výsledky detekčního průzkumu výskytu škodlivých organismů v ČR za

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Pavla Chomynová Ladislav Csémy Lucie Grolmusová Petr Sadílek

Pavla Chomynová Ladislav Csémy Lucie Grolmusová Petr Sadílek VÝZKUMNÁ ZPRÁVA 7 Pavla Chomynová Ladislav Csémy Lucie Grolmusová Petr Sadílek Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Výsledky průzkumu v České republice v roce 011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010 Pojistný obzor Ročník 87 2010 4 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Daňová podpora soukromého životního pojištění bude zachována 4 Rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více