Rozvíjíme egovernment

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvíjíme egovernment"

Transkript

1 Rozvíjíme egovernment JUDr. Jaroslav Strouhal náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií 13. dubna 2015, Hradec Králové

2 Občan Data Přístup

3 Plán JEDNA J ednotná řešení pro veřejnou správu E IDAS zavedení elektronické identity D atové schránky a rozvoj i dalších projektů N ákup centralizovaně (Microsoft, Vmware) A plikace do mobilních zařízení

4 Čím se řídíme? Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro (srpen 2014, č. 680) Strategický cíl projektové okruhy Implementační plány Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR a změna Statutu Rady vlády pro veřejnou správu (leden 2014, č. 21) Národní architektonický plán Vazba na čerpání dotací z ESIF pro následující období (do roku 2022) Návrh opatření zvyšujících efektivnost služeb veřejné správy a podpůrných ICT služeb

5 Stěžej í role Rady vlády pro i for ač í společ ost Strategický cíl 3 (Strategie a implementační plán) a projektové okruhy Koncept Národního architektonického plánu Návrh opatření zvyšujících efektivnost elektronických služeb veřejné správy a podpůrných ICT služeb Pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění Implementace nařízení eidas

6 Naše cíle: Univerzální samoobsluha: jeden občan, úřad i stát Jednodušší stát pracující podle standardizovaných pravidel tj. transparentně a bez korupce. Propojený datový fond: jeden občan, jedna data Vede k eliminaci nutnosti ohlašovací povinnosti a k zásadnímu zvýšení kvality údajů a zjednodušení procesu pro občany. Důvěryhodná identita: jedna identita, jeden občan, jeden průkaz Vede k bezpečným a důvěryhodným službám.

7 eidas Nařízení eidas Úkolem je mít státem garantovanou identitu občana a k ní mít technický prostředek pro bezpečnou autentizaci a mít možnost tak jednat vůči státu i vůči soukromým subjektům Elektronická identita subjektů práva je založena na základních registrech Základním důvěryhodným technickým prostředkem pro autentizaci je eop. Je třeba dokončit infrastrukturu Registr plných mocí a to jak v případě občan za jiného občana tak jednající občan za právnickou osobu Dokončené identitní schéma, tzn. notifikovat do EU a uznávat schémata jednotlivých zemí EU

8 Výz a é projekty MV SOCCR (Security Operation Center for Cyber Reliability) Dohlednad ezpeč ostíict systé ůresortumv v reži u24/7 Ve spoluprá isnbú JevsouladusISO27001,ISO22301,ISO20000 Poskytuje pro oz ía ezpeč ost íreporting Identifikuje, vyhodnocuje a hlásí incidenty do NCKB Skenujezranitelnostiařídí ezpeč ost ProvozujehoICT služ y,o.z.

9 ISoSS i for ač í systé o stát í služ ě Ze zákona jako IS veřejné správy, účelem je vedení údajů nezbytných pro správu organizačních věcí služby a služebních vztahů Pro podporu rozhodovacích a výkonných procesů stanovených zákonem č. 234/2014 Sb. pro oblast: Rejstříku státních zaměstnanců Evidence obsazovaných služebních míst Portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku Evidence uskutečněných úřednických zkoušek Výz a é projekty MV Bude na úrovni správních úřadů a sekce pro státní službu MV zprovozněn k

10 Výz a é projekty MV Centralizovaný nákup příklad Microsoft, připravujeme další set tendrů Proč Rámcová smlouva na nákup licencí? Zajištění centrálního nákupu na 4 roky pro cca 220 úřadů Zjednodušení procesu nákupu Vyšší rychlost při pořízení licencí Větší transparentnost nákupu Získání vyšší slevy při nákupu - slevy 27 až 30,81% (původně 15%), tj. cca 1mld. Kč za 4 roky

11 Výz a é projekty MV Modernizace komunikační infrastruktury Kapacitní a funkční rozšíření komunikační infrastruktury ITS MV ČR, PČR, HZS a ZZS v příslušném teritoriu Kvalitativní a výkonnostní upgrade Zvýšení propustnosti sítě Zavedení moderních forem komunikace (videokonference, IP Telefonie) Celostátní zálohování komunikace Celkové odhadované náklady: 1,8 mld. Kč

12 Výz a é projekty MV Datové schránky ve 14:23 odeslána datová zpráva Využití ověřené identity uživatele k přihlášení do jiných inf. systémů Možnost bezplatného získání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy, Úspora 240 mil. Kč/rok od 2013 na základě úpravy plateb Czech POINT V září 2014 v prostředí seznamy voličů členěné podle volebních okrsků zaslané do datové schránky obce Bude publikován výpis z KN z moci úřední - Výpisy z listu vlastnictví pro úřední potřeby - využity služby dálkového přístupu katastru nemovitostí Léto 2015 výpis bodů řidiče, využití údajů z centrálního registru řidičů MD, pro držitele datových schránek

13 Výz a é projekty MV Finalizujeme projekty pro zkvalit ě í i frastruktury KIVS - zajištění hlas. a dat. služeb pro instituce veřejné správy Příklad: Datová linka MD INTERNET-SYM s kapacitou 100 Mbit/s, SLA 99%. Původní cena Kč vč. DPH přesoutěžena na cenu Kč vč. DPH, pokles ceny o 91,28%. CMS rozšíření stávajících služeb a funkcionalit páteřního komunikačního uzlu všech orgánů veřejné moci a některých bezpečnostních složek V současnosti instalační a konfigurační práce i v druhém datovém centru ITS NGN - robustní, vysoce spolehlivé a konvergované připojení do integrované telekomunikační sítě MV pro příjem tísňového volání, informací operačního řízení, sdílení dat a vizualizace situace Konec projektu v září 2015 ve spolupráci s ICT služby, o.z.

14 Výz a é projekty MV Národ í katalog otevře ý h dat Otevřená data - zveřejněná na Internetu, úplná, snadno dostupná, strojově čitelná Národní katalog dostupný prostřednictvím Portálu veřejné správy ČR NKOD umožňuje katalogizaci 2 způsoby: vyplnění formuláře na PVS a jeho odeslání přes ISDS automatické plnění metadaty z lokálních katalogů OVM Zahájení pilotního provozu v pátek 10.dubna 2015 Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, ČOI, ČTÚ, NKÚ Ostrý provoz - Q2/2015

15 A také připravujeme: Projekt es írka a elegislativa Základní služba státu - garantovaný přístup k platnému i minulému právu Právo ČR bude k dispozici: bezplatně, moderně a bez bariér srozumitelně v kontextu EU bez zátěže pro obce

16 Komunikujeme, tedy mluvíme, jezdíme, publikujeme, přednášíme CIO e stát í sprá ě pra idel á jed á í, apř. e trál í ákupy, ope sour e, hledá í jed ot ý h řeše í doda atelé, u ie, sdruže í pra idel á jed á í i za účasti i istra itra krajští i for ati i pra idel á jed á í, řeše í společ ého roz oje egovernementu Se i áře, orkshopy člá ky, i zer e

17 Úřad musí být blíž občanovi Výz a é projekty MV Aplikace Můj úřad Mo il í aplikace za ěře á na popis ži ot í h situa í strukturo a ě Prakti ký á od pro o ča y, jak postupovat a jaké dokumenty dokládat Custo izo á o pro o il í ko o á zaříze í V realizaci ykresle í polohy úřadu na apo ý h podkladech Bude a íze o/registro á o v app storech

18 Děkuji za pozornost, Jaroslav Strouhal

1. Základní informace o implementačním plánu

1. Základní informace o implementačním plánu Implementační plán Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů egovernmentu a specifického cíle 3.1 Dobudování funkčního rámce egovernmentu OBSAH 1.

Více

Budoucnost egovernmentu. Strategický Rámec rozvoje VS 2014+ Implementační plán Strategický cíl 3 (v přípravě)

Budoucnost egovernmentu. Strategický Rámec rozvoje VS 2014+ Implementační plán Strategický cíl 3 (v přípravě) Budoucnost egovernmentu Strategický Rámec rozvoje VS 2014+ Implementační plán Strategický cíl 3 (v přípravě) Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MVČR Praha, listopad 2014 Agenda Stávající

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) a jeho vazba na zákon o státní službě

Informační systém o státní službě (ISoSS) a jeho vazba na zákon o státní službě Informační systém o státní službě (ISoSS) a jeho vazba na zákon o státní službě Ing. Petr Pechar, vedoucí projektu ISoSS Mgr. Karol Ivanko, vedoucí řešitelského týmu Ministerstvo vnitra ČR, odbor provozu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o Projekt informační strategie hl.města Prahy Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie KPMG Česká republika, s.r.o Jiří Vondrášek, Jiří Diepolt, Radka Haluzíková 12.5.2004, INF MHMP + informatici

Více

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013 Analýza ekonomické výhodnosti přímého zadání realizace projektu e-sbírka a e-legislativa formou tzv. in-house výjimky na základě 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 MŠMT, září 2008 Obsah 1. Východiska... 3 1.1 Státní informační politika ve vzdělávání... 3 1.2 Rok

Více

ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu Petr Tiller

ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu Petr Tiller ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu Petr Tiller Digital Champions Agenda Dublin 2013 Public Administration as Orchestrated Set of Shared

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2013

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2013 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2013 Grantový program na podporu rozvoje ICT

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MMR, OF, NKÚ, MV, MPO, MZem Spolugestor MSp a další veřejné instituce Zahájení projektu 011 Ukončení projektu 00 Obsah,

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou správu

Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou správu Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou správu Poziční dokument ICT UNIE Obsah Cíl dokumentu... 3 Koncepční a strategická východiska... 4 Předpoklady úspěšného čerpání prostředků

Více

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra Mimořádná příloha čísla dvacet časopisu veřejná správa - 2011 (samostatně neprodejná) Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra základní registry Vážení čtenáři, do

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 215 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a, 60 68 Praha 6 - Bubeč Váš dopis značky / ze d 23. 7. 204 Naše značka (uveďte v odpovědi) 204/D04794/0/ÚPV Vyřizuje / linka / Praha 25. 7. 204 Poskytnutí

Více

Procesní modelování agend (PMA)

Procesní modelování agend (PMA) Procesní modelování agend (PMA) 22. 01. 2015 Strana 1 Procesní modelování agend (PMA) Podklady pro konferenci Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Pořádané ČSSI a itsmf dne 22.-23.ledna 2015

Více

Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012

Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012 Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Obsah prezentace I. O projektu CRAB II. Využití systému CRAB pro státní správu a veřejnost

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III. veřejných zakázek pro období III. OBSAH 1. ÚVOD...4 1.1 ÚČEL DOKUMENTU...4 1.2 OBLAST PŮSOBNOSTI DOKUMENTU...4 1.3 STRUKTURA DOKUMENTU...4 2. VÝCHODISKA STRATEGIE ELEKTRONIZACE...5 2.1 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO

Více