Sociální kapitál a výkon krajů, skutečně funguje i po 25 letech od pádu komunismu v ČR všechno tak špatně? Mgr. et Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální kapitál a výkon krajů, skutečně funguje i po 25 letech od pádu komunismu v ČR všechno tak špatně? Mgr. et Mgr."

Transkript

1 Sociální kapitál a výkon krajů, skutečně funguje i po 25 letech od pádu komunismu v ČR všechno tak špatně? Mgr. et Mgr. Jakub Lysek

2 Výkon vlád obecně Konceptualizace výkonu vlád: the extent to which governments are responsive to citizens and provide them with certain core services, such as secure property rights and, more generally, the rule of law; and the extent to which the institutions and processes of government give government decision makers an incentive to be responsive to citizens (Keefer 2004: 4). ( schopnost reagovat na požadavky občanů a schopnost dostát základním službám jako je zajištění vlády práva a práva svobodně nakládat se svým majetkem; a do jaké míry instituce a procesy motivují vládní představitele být vnímavý (responsive) ke svým občanům. ) Governance without democracy? Čína: efektivní v poskytování služeb občanům, ale není responsivní k požadavkům občanů (autoritářský stát). Singapur vysoká životní úroveň, vláda jedné strany a praktický zákaz opozice kandidovat ve volbách.

3 Efektivita a výkon vlád, jak jej měřit? Celkem existují tři způsoby (Kostelecký et al. 2007): 1) Socioekonomický výkon HDP na obyvatele, nezaměstnanost, průměrná mzda, průměrná délka dožití, podíl přímých investic, počet postavených bytů atd. MasterCard a VŠE: Česká centra rozvoje ) Přímo se zeptáme obyvatel pomocí dotazníkového šetření Jak jste s vládou spokojeni? Myslíte si, že policie nadržuje některým osobám? Souhlasíte s tvrzením, že ve vašem kraji převládá korupce? Studie Evropské komise: Regional Governance Matters ) Procedurální výkon V oblasti výkonu je nesporná dominantní role dané vlády nebo pravděpodobná, nerozředěná významnějším spolupůsobením jiných aktérů (Illner et al. 2007: 979). Měříme jen to, co daná vláda může ovlivnit, musí k tomu mít dané kompetence a nástroje může kraj ovlivnit růst HDP? Může zajistit bezpečnost v ulicích? Nezaměstnanost? Životní prostředí?

4 Efektivita a výkon vlád, jak jej měřit? 1) Socioekonomický výkon krajů v ČR, rok 2012 Index zahrnuje: HDP na obyvatele, nezaměstnanost, čistý disponibilní důchod domácností jako indikátor kupní síly, přímé zahraniční investice, podíl podnikatelů, průměrná mzda. Zdroj: ČSÚ. Všechny indikátory převedeny na z-skóre a zprůměrovány.

5 2) Regional Governance Matters, ) Rule of Law-focused questions How would you rate the quality of the police force in your area? (low/high, 0-10) The police force gives special advantages to certain people in my area. (agree/disagree, 0-10) All citizens are treated equally by the police force in my area (agree, rather agree, rather disagree or disagree, 1-4) Corruption is prevalent in the police force in my area (agree/disagree, 0-10) 2) Government Effectiveness-focused questions How would you rate the quality of public education in your area? (low/high, 0-10) How would you rate the quality of the public healthcare system in your area? (low/high, 0-10) Certain people are given special advantages in the public education system in my area (agree/disagree, 0-10) Certain people are given special advantages in the public healthcare system in my area. (agree/disagree, 0-10) All citizens are treated equally in the public education system in my area. (agree, rather agree, rather disagree or disagree, 1-4) All citizens are treated equally in the public healthcare system in my area. (agree, rather agree, rather disagree or disagree, 1-4) 3) Voice & Accountability-focused questions In your opinion, if corruption by a public employee or politician were to occur in your area, how likely is it that such corruption would be exposed by the local mass media? (unlikely/likely, 0-10) Please respond to the following: Elections in my area are honest and clean from corruption. (agree/disagree, 0-10) 4) Corruption-focused questions Corruption is prevalent in my area s local public school system. (agree/disagree, 0-10) Corruption is prevalent in the public healthcare system in my area. (agree/disagree, 0-10) In the past 12 months have you or anyone living in your household paid a bribe in any form to: health or medical services? (yes/no) In your opinion, how often do you think other citizens in your area use bribery to obtain public services?

6 2) Regional Governance Matters, 2012 European Quality of Government Index GDP per capita, 2011 PPS

7 Efektivita a výkon vlád, jak jej měřit? Procedurální výkon krajů v ČR Oblast výkonu kraje Indikátory Zdroj: I. Investice kraje a podpora podnikatelského a občanského sektoru II. Nákladnost výkonu krajské vlády III. Kvalita managementu veřejné správy vykonávané krajem IV. Legislativní iniciativa kraje V. Kvalita správní činnosti v rámci přenesené působnosti kraje VI. Uplatnění absolventů středních škol Podíl kapitálových výdajů na všech výdajích kraje Podíl kapitálových investic podnikatelskému sektoru Podpora neziskových organizací (Kč na obyvatele) Investice do životního prostředí (Kč na obyvatele) Podíl nákladů na výkon správy (paragraf 6172) k běžným výdajům Počet úředníků na tisíc obyvatel Platy úředníků na obyvatele Platy zastupitelů a radních (na jednoho zastupitele) Cena Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě Počet návrhů zákonů podané VÚSC Závady ve výkonu přenesené působnosti kraje Nezaměstnanost absolventů gymnázií, nezaměstnanost absolventů SOÚ. Rozpočty krajů Rozpočty krajů Rozpočty krajů Rozpočty krajů Rozpočty krajů Dotaz zaslaný krajům Dotaz zaslaný krajům Dotaz zaslaný krajům Ministerstvo vnitra Poslanecká sněmovna Hodnotící zpráva Ministerstva vnitra Ústav pro informace ve vzdělávání VII. Vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče Počet neuspokojených žadatelů o umístění v domovech pro seniory na počet obyvatel nad 65let Místa v sociálních zařízeních na počet obyvatel Podíl sociálních zařízení na počtu obyvatel Statistická ročenka MPSV ČSÚ ČSÚ, RISY.cz VIII. Zahraniční aktivity kraje Forma stálého zastoupení v Bruselu, lobbingové aktivity, členství v sítích, počet partnerských regionů Teschnarová, Martina, Webové stránky krajů. IX. Kvalita internetových stránek kraje Design stránek, a přehlednost. Hodnocení expertů X. Poskytování informací Doba vypracování a kvalita odpovědi na zaslaný dotaz Soutěž: Otevřeno/Zavřeno XI. Zadlužení kraje XII. Administrace ROP a čerpání evropských dotací krajským úřadem XIII. Administrace veřejných zakázek Zadlužení krajů v tisících Kč, Ukazatel dluhové služby Udělený rating Barometr čerpání krajských úřadů Ministerstva vnitra Úspěšnost využití ROPů Podíl otevřených veřejných zakázek (podle objemu i podle počtu) Dotaz zaslaný krajům Ministerstvo vnitra Česká spořitelna

8 Efektivita a výkon vlád, jak jej měřit? 3) Procedurální výkon krajů 2012: kompozitní index složený z 13 oblastí a jejich příslušných indikátorů Čím tmavší barva, tím výkonnější kraj.

9 Co způsobuje ne/efektivitu institucí? Dosavadní vlivné teorie Ekonomický rozvoj demokracie historicky vznikly tam, kde byla společnost bohatá a vyspělá (Lipset, 1959) Kulturní a náboženské odlišnosti Max Weber (1905) protestantská morálka Sociokulturní odlišnosti politická kultura Almond a Verba (1965) Geografické vlivy (Acemoglu et al. 2004) Velikost spravované jednotky (Alesina 2003, Ryšavý a Bernard 2012, Gehlbach 2010) Prezidentský vs. parlamentní model vlády (Fish 1997) Korupce a patronáž (Kopecký, Müde 2012) Typ komunistického režimu (Kitschelt et al. 1997) Byrokratický (NDR, ČSSR), patrimoniální (Bulharsko, Rumunsko), národně zaměřený (Polsko) Stabilita/střídání vlád (Mayer-Sahlink a Veen 2012) 1) Soutěž politických stran (Odwyer 2006, Grzmyla Busse 2007) 2) Sociální kapitál (Putnam 1993) 3) a jejich vzájemná interakce Srovnáním subnárodních jednotek můžeme vyloučit většinu z výše uvedených hypotéz

10 Sociální kapitál v postkomunistických zemí Zdroj: Bundestag ČSÚ Source:

11 Index: Kvalita vlády 2012 (Světová banka) 2,3 1,8 y = 9,0715x - 1,3833 R² = 0,7198 Dánsko 1,3 0,8 0,3 Maďarsko Česká republika Polsko Litva Lotyšsko Slovensko Chorvatsko Bulharsko Rumunsko Srbsko Estonsko Slovinsko -0,2 0,16 0,21 0,26 0,31 0,36 0,41 Občanská participace (European Value Survey) (volební účast, petice, členství v dobrovolnických organizacích atd.)

12 Sociální kapitál a výkon vlád: kauzální mechanismy Boix and Posner 1998: 1. Rational Voters and Competitive Elites 2. Rule Compliance 3. Civic Virtue 4. Bureaucratic Efficiency First, it fosters the ability of government bureaucrats to co-operate with one another in the course of carrying out their duties. Secondly, social capital increases the capacity of government officials to manage public agencies. Classical principal/agent problem. 5. Elite Accommodation Bjørnskov (2010: 325) všechny mechanismy můžeme sloučit do dvou kategorií bureaucratic effects and electoral effects of social capital

13 Sociální kapitál v ČR (2012) Faktorové skóre Korelace soc. kapitálu a EU Q&G Index:,62 * Zdroj: Regional Governance Matters A Study on Regional Variation in Quality of Government within the EU Faktorová analýza: Proměnná Komponent 1 Neziskovky,756 ČSTV,695 Dobrovolní hasiči,887 Dárci krve,325 Volební účast,751 Čtenost tisku,741 Důvěra v instituce, % variance Zdroj: autor

14 Výkon krajských vlád Nezávisle proměnné: Sociální kapitál, velká koalice ČSSD a ODS (dummy), Robustnost nestabilita stranického systému, KSČM v radě (dummy), Index ekonomického rozvoje (1) Zdroj: LYSEK, Jakub. Sociální kapitál, stranická soutěž a výkon krajských vlád v České republice. Olomouc, diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta.

15 Výkon krajských vlád: je vždy velká koalice škodlivá pro kvalitu vládnutí? Proměnná Koeficient Standardní chyba z P> z 95% interval spolehlivosti Sociální kapitál Velká koalice Robustnost KSČM Efekt SK a velká koalice INDEX EK (ln)obyvatelé Konstanta R-squared krajů, data ročně, závisle proměnná: II. nákladnost výkonu krajské vlády Wald chi2(6) Pokud vládla v kraji velká koalice, došlo ke zvýšení nákladnosti výkonu krajské vlády. V krajích bohatých na sociální kapitál došlo ke zlepšení výkonu v této oblasti.

16 Odměny krajským politikům a sociální kapitál Odměny krajským politikům, vizualizace dat zde:

17 Srovnání map: 1) Ekonomický výkon 3) Procedurální výkon 2) Dotazníkové šetření: EU Komise Sociální kapitál

18 Diskuze: Index výkonu krajů není vnitřně robustní (is not internally robust in Putnam`s words): Jednotlivé oblasti spolu nekorelují, tzn. že některé kraje jsou úspěšné jen v některých oblastech a v dalších nikoliv. U více technických až procedurálních výkonů kraje jako je přenesená působnost, legislativní iniciativa a kvalita internetových stránek nebyl pozorován významný vztah k nezávisle proměnným. Soustředit se tedy spíše na fenomén klientelismu a korupce? Nejsme schopni říci, že je vyšší sociální kapitál, protože krajské vlády vládnou dobře, či vyšší sociální kapitál způsobuje kvalitnější vlády. S tím se koneckonců důkladně nevypořádal ani Putnam Practical advices for political leaders: do sports, donate blood and voluntary exercise with firefighters and stop reading tabloids Děkuji za pozornost

19 Transakční aktivismus (Císař: 2008) dnes Participativní rozpočet města, Rekonstrukce státu, Frank Bold, Prague Watch, Lepší místa (mobilní aplikace), Kohovolit, Rozpočet obce, Mapa Bez korupce, Sdružení Oživení, Otevřete, (jak žádat o informace podle 106ky) Web v rámci projektu UP, Všechnyzakázky.cz. blíže zde:

ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013

ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013 NEZÁVISLÝ HODNOTÍCÍ MECHANISMUS: ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013 Pavel Černý a Donika Zůbková Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. První honotící zpráva First Progress Report INDEPENDENT

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 4. října 2013 Podklady pro tuto

Více

Optimalizace sociálních služeb

Optimalizace sociálních služeb Optimalizace sociálních služeb Petr Víšek Ladislav Průša Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Jak ovlivnit politiku v České republice a Evropské unii? Manuál pro nevládní neziskové organizace

Jak ovlivnit politiku v České republice a Evropské unii? Manuál pro nevládní neziskové organizace Jak ovlivnit politiku v České republice a Evropské unii? Manuál pro nevládní neziskové organizace 2008 Tento manuál vznikl v rámci projektu "Zvyšování kapacit českých a maďarských NNO v oblasti zvyšování

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst *

Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst * Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst * ZDENKA VAJDOVÁ ** TOMÁŠ KOSTELECKÝ ** Sociologický ústav AV ČR, Praha The Political Culture of Local Communities: The Case of Three Towns Abstract:

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

EKONOMICKO-SOCIÁLNÍ ÚROVEŇ KRAJŮ - KOMPLEXNÍ SROVNÁVACÍ ANALÝZA

EKONOMICKO-SOCIÁLNÍ ÚROVEŇ KRAJŮ - KOMPLEXNÍ SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKONOMICKO-SOCIÁLNÍ ÚROVEŇ KRAJŮ - KOMPLEXNÍ SROVNÁVACÍ ANALÝZA David Martinčík 1. Úvod Témata jako regionální rozvoj, konkurenceschopnosti regionů apod. jsou častým námětem jak jednotlivých publikací,

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Katedra politologie Institutu politologických studií

Katedra politologie Institutu politologických studií www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2014 Vol. 6 No. 2 ISSN 1803 8220 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra VYMĚTAL, Petr (2014). Postkomunistický stát a jeho kapacity: jak to změřit? Acta Politologica 6, 2, 140-153.

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450 AUTOŘI Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Doc. Ing. Barbara Vojvodíková, PhD. Ing. Božena Schejbalová, CSc. Ing. Martin Vojvodík Mgr. Jan Pileček RNDr. Jan Müller Ing. Petr Ponikelský Ing. Hana Novotná

Více

ACTA VŠFS 2/2007. Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses. Vysoká škola finanční a správní. ročník 1 STATĚ

ACTA VŠFS 2/2007. Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses. Vysoká škola finanční a správní. ročník 1 STATĚ 2/2007 ročník 1 ACTA VŠFS Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses STATĚ n Květa KUBÁTOVÁ: Možnosti a meze české daňové politiky v období po vstupu do EU a před vstupem do Eurozóny n Vojtěch

Více

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN:

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Jan Škorpil VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: stav a vývoj ve vnitřní prostorové struktuře Pražského

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Stranická patronáž a její vztah ke korupci a klientelismu: teoretický koncept a nástin uplatnění v postkomunistickém prostředí 1

Stranická patronáž a její vztah ke korupci a klientelismu: teoretický koncept a nástin uplatnění v postkomunistickém prostředí 1 Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review, ISSN 1212-7817 Ročník XVI, Číslo 4, s. 264 287/ Volume XVI, Issue 4, pp. 264 287 DOI: 10.5817/CEPSR.2014.4.264 (c) Mezinárodní

Více

Rozvoj vzdělávání Romů v České republice

Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Hodnocení situace v České republice a strategické směrnice Romského vzdělávacího fondu Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Roma Education Fund Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Hodnocení situace

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2014 Vol. 6 No. 1 ISSN 1803 8220 HAVLÍK, Vratislav KOTRBOVÁ, Jana ŠPOTTOVÁ, Kristina (2014). Cílená proměna magistrátů českých velkoměst jako základ úspěchu?

Více

UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní. Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe

UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní. Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní Sborníkpř íspě vků zvě deckékonferencesmezinárodníúč astí Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe Pardubice,10.6.2010 Univerzita Pardubice Fakulta

Více

ESI Fondy pro investice do zdravotnictví

ESI Fondy pro investice do zdravotnictví ESI Fondy pro investice do zdravotnictví Slovenský národní workshop Bratislava 26. května 2014 Page 1 Program jednání Časový rozvrh: 10:00 16:00 01 Představení účastníků workshopu 02 Představení projektu

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více