1. HLAVNÍ ČINNOST INFORMAČNÍHO CENTRA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. HLAVNÍ ČINNOST INFORMAČNÍHO CENTRA"

Transkript

1 1. HLAVNÍ ČINNOST INFORMAČNÍHO CENTRA Základním posláním turistických informačních center je výkon veřejné služby bezplatné poskytování základních informací turistům. Informační centrum Města Klatov svou činnost realizuje ve dvou základních oblastech: a) základní bezplatné služby b) služby doplňkové Základní služby jsou poskytovány zcela bezplatně. Patří sem sdělování informací o Klatovech a okolí, o umístění firem a organizací; o lokalizaci a pojmenování ulic; o společenských, kulturních a sportovních akcích; o dopravním spojení (MHD, železničním i autobusovém); o ubytovacích a stravovacích možnostech; o aktivním i pasivním cestovním ruchu; tipy na výlety. Služby doplňkové jsou realizovány na základě živnostenských listů pro nákup a prodej zboží, dále pak pro služby zprostředkovatelské. Doplňkové služby jsou služby placené, jenž se řídí ceníkem IC Klatovy. K doplňkovým službám se řadí: prodej publikací, videonahrávek, map a turistických průvodců, jednak prodej suvenýrů, pohlednic a poštovních známek, prodej vstupenek na koncerty Města Klatov prodej vstupenek do kina Šumava Klatovy prodej vstupenek na představení Městského kulturního střediska Klatovy tvorba plakátů 2. JINÉ ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA Akce Leden Regiontour Brno 2005, Brno, ve spolupráci s Plzeňským krajem Říjen Turistické produkty, Praha, vzdělávací seminář s osvědčením, přednášející Ing. Petr Kratochvíl, autor řady odborných článků a knih; Autobusem po Šumavě, účast pracovnic na 2-denním poznávacím výletě na podporu vzdělávání pracovníků informačních center; tato akce byla hodnocena velmi pozitivně Týden irské kultury v Klatovech, pořádala MěK ve spolupráci s Městem Klatovy; Hodnocení: Návštěva irských přátel v našem městě se setkala s velkým ohlasem, zejména se líbilo představení tradičních irských tanců; byly navázány nové kontakty, jak pracovní tak i osobní MADI Praha, Praha, účast prostřednictvím propagačních materiálů Výstava cestovního ruchu, Plzeň, účast prostřednictvím propagačních materiálů Květen 60. výročí osvobození Americkou armádou, MÚ Klatovy, ve spolupráci s Plzeňským krajem účast na oslavě; úspěch akce byl bohužel ovlivněn počasím, silný déšť zkomplikoval plánované provedení celé akce, která se nicméně setkala s velkým ohlasem zvláště u starší generace; na počest oslav bylo vydáno DVD a videokazeta Zprostředkování odlišností mezi kulturami v oblasti cestovního ruchu, Furth im Wald, v rámci projektu Dobré sousedství v česko-bavorském pohraničí

2 Posezení s podnikateli v turistickém ruchu, MÚ Klatovy, projednány budoucí vize CR ve městě a možná spolupráce s podnikateli Duben Zasedání komise pro turistiku a cestovní ruch Euroregionu Šumava jihozápadní Čechy, MÚ Klatovy, účast pracovnice IC Klatovy Červen Setkání informačních center, Plzeň Listopad Podíl informačních center na rozvoji CR, Sušice Setkání informačních center, Plzeň Prosinec Problematika destinačního managementu, Praha, vzdělávací seminář s osvědčením 2. fórum cestovního ruchu, Domažlice Září Dny evropského dědictví v Klatovech, organizátor MÚ Klatovy, při této příležitosti byl zdarma vstup do radnice a kostela sv. Vavřince); Svatováclavská jízda v Klatovech, MÚ Klatovy ve spolupráci s místními nadšenými koňaři; na akci byly velmi nadšené ohlasy, také byla k této akci vydána videokazeta ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH A PRÁCE V KOMISÍCH: Komise pro turistiku a cestovní ruch Euroregionu Šumava jihozápadní Čechy - předsedkyně pí. místostarostka Mgr. Tomaierová, (Město Klatovy) Spolek přátelství Města Klatov - účast vybraných zástupců Města Klatov Pracovní komise pro turistiku a cestovní ruch Euroregionu Šumava Bc. pí. Kunešová (OŠKCR MÚ Klatovy) Spolupráce s institucemi Informační centrum Klatovy, resp. Město Klatovy má uzavřenu smlouvu o spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Stachy (destinační management Šumavy) Informační centrum Klatovy především zpracovává a předává RRAS komplexní informace v oblasti turismu v regionu, např. : - spolupráce na propagačním materiálu Desky Euroregion Šumava-Bayrische Einsenstein - spolupráce na propagačním materiálu Katalog ubytování na Šumavě informační centrum dodalo komplexní informace o ubytování v Klatovech a širokém okolí - spolupráce na tvorbě propagačních materiálů regionu Šumava. Finanční spolupráce, sběr a vytvoření aktuálních podkladů pro: Cyklostezky Naučné stezky To nej z regionu Informační listy Internetový portál cestovního ruchu Spolupráce s Odborem cestovního ruchu Plzeňského kraje Komunikace s agenturou Czechtourism Zkvalitnění spolupráce s některými pořadateli kulturních, společenských a sportovních akcí regionu Spolupráce s informačními centry, především v regionu (know-how, kontakty) Komunikace s agenturou Český Západ (IC Klatovy zasílá aktuální informace, které jsou zveřejňovány na jejich internetových portálech a dále touto agenturou zpracovávány) Komunikace s firmou AgAkcent, s.r.o. - IC Klatovy zasílá aktuální informace pro potřeby této firmy; významnější spolupráce na distribuci slevových karet Tourist card

3 Komunikace s Tourist-Info Cham a některými dalšími bavorskými informačními středisky PROPAGACE MĚSTA KLATOV Veletrhy a distribuce propagačních materiálů - aktivní účast IC Klatovy na veletrhu Regiontour Brno dodávání propagačních materiálů na veletrhy jiným zástupcům regionu či kraje (MADI Praha 2005, Lipsko 2005, Výstava cestovního ruchu v Plzni 2005) - poskytování propagačních materiálů pořadatelům zajímavých akcí v Klatovech (Hasičský den) - výměna propagačních materiálů s některými přeshraničními informačními centry a subjekty CR (TIB Cham, Furth im Wald a dalšími) - výměna informačních materiálů s jinými informačními centry regionu (IC Sušice, IC Železná Ruda, IC Domažlice, IC Horšovský Týn, MIC Plzeň) Internet - prezentace Klatov v síti Internet na stránkách ve třech jazykových mutacích, tj. česká, německá, anglická - v průběhu roku 2005 se stránky postupně vylepšovaly a provozovateli byly předávány informace, které budou použity v roce 2006 pro nově konfigurované stránky - dynamické, včetně nové grafické podoby - rovněž bylo realizováno regionální internetové propojení stránek - prezentace na portálu Plzeňského kraje Propagace v médiích Prezentace v odborném časopise COT Business: květen 2005 možnosti cyklistiky v regionu Prezentace v ročníkovém vydání časopisu EUROBEDS 2005: Prezentace ve slovenském časopise RELAX 2005 Prezentace v časopise Místní kultura Praha a jeho umístění na stránkách Prezentace v brožuře Dostupnost internetu: společnost Attavena, o.p.s., České Budějovice, červen 2005 Prezentace v publikaci Turistická informační centra: agentura A.T.I.C. Praha Prezentace v publikaci Turistické Call Centrum ( ) Prezentace v kalendáři Města a obce 2005 Prezentace v cyklomapě Plán měst Klatovy-Nýrsko; nakladatelství Kompakt Prezentace v místních novinách v měsíčníku Rozhled Jiné propagační aktivity - příspěvek do kroniky Muzea Dr. Hostaše (Aktivity na udržení turistického ruchu; únor 2005) - prodej časopisu Země Světa Šumava; nakladatelství Země světa; časopis se úspěšně prodával

4 - dotazníkové šetření holandských turistů zaměřené zlepšení cestovního ruchu v Klatovech a okolí - spolupráce s agenturou SHOCART Praha (poskytnutí informací pro tvorbu cyklomapy) - spolupráce s agenturou Praha Propagační projekty - plán města Klatovy s mapou okolí STOPAŘ; firma Daruma; srpen 2005; 2. vydání - vytvoření nového turistického razítka s motivem dragouna; červen 2005; 2. vydání - vytvoření letáků Pamětihodnosti města Klatov pro Klášter Teplá za iniciativy Plzeňského kraje; - červen publikace o turistických možnostech v Klatovech, Chamu a okolí Klatovy Cham Pošumaví; OŠKCR MÚ Klatovy ve spolupráci s Městem Cham; grantový projekt, česká, německá a anglická verze - Cyklomapa Klatovy Cham; OŠKCR MÚ Klatovy ve spolupráci s IC Cham; grantový projekt; začátek října 2005; česká a německá verze - brožura Památky a historie města Klatov; česká, německá, anglická, holandská a francouzská verze, 1. vydání - turistická informační brožura -Turistické informace 2005; česká verze; 2. vydání nové dárkové předměty (tužky, trička, keramika) Vlastní propagační materiál zpracovaný a zhotovený informačním centrem - Tipy na výlety Klatovy a okolí; dvě verze; jedna verze v české, německé a anglické jazykové mutaci, druhá verze v české jazykové mutaci - Autokempinky na Klatovsku - Ubytování v Klatovech a okolí - Ubytování na Šumavě - Informace o Šumavě; anglická verze Reklama - naváděcí systém na sloupech Dopravního podniku Klatovy a klatovských komunikacích s využitím loga oficiálního informačního centra České republiky dle statutu Czechtourism Praha, deklarujícího kvalitu poskytovaných služeb - orientační tabule DARUMA (plán města s turistickými informacemi) cyklomapy rozmístěné na vybraných místech ve městě STRUKTURA DOTAZŮ Za celou dobu fungování Informačního centra Města Klatovy jsou druhy dotazů rozděleny do deseti základních oblastí: ubytování, město Klatovy památky, akce, doprava, průvodcovské služby, firmy, Internert, mimoklatovské dotazy, prodej, různé. Struktura dotazů se nemění. K nejfrekventovanějším dotazům stále patří dotazy týkající se ubytování a památek. Zvýšená poptávka byla po atraktivních možnostech využití volného času (např.zábavné parky). STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ NÁVŠTĚVNOSTI

5 Loňský rok byl pro informační centrum pracovně náročný, ale naplněný spoustou nezapomenutelných zážitků. Kvalitou odvedené práce a množstvím realizovaných akcí se úroveň organizace posunula o velký krok dopředu. Základní nabídka informačních služeb se realizovala v obdobném duchu jako v letech předcházejících. Nově byla rozšířena činnosti IC o prodej vstupenek do Kina Šumava a Městského kulturního střediska v Klatovech. Informační centrum se kromě jiného také aktivně zapojovalo do propagačních akcí města, účastnilo se veletrhů, seminářů, workshopů, společenských akcí, studijních cest, připravovalo propagační materiály, komunikovalo s jinými poskytovateli služeb v cestovního ruchu a pilně sbíralo statistické údaje o návštěvnících, aby v závěru roku mohlo vyhodnotit turistickou sezónu a celkovou roční návštěvnost. Ta byla, podle očekávání, velmi příznivá pro rozvoj a podporu cestovního ruchu. V porovnání s rokem 2004 vzrostl celkový počet návštěvníků o osob, tedy o 20%. Z toho počet Čechů vzrostl o osob, což je nárůst o 33%. Počet cizinců vzrostl o 109 osob, tedy o 1%. Počet návštěvníků v hlavní sezóně, tj. květen-září 2005 vzrostl oproti roku 2004 o osob, což je o 21%. Z toho počet Čechů vzrostl o osob, tedy, o 38%. Počet cizinců vzrostl o 21 osob, tedy o 0,26%. Podle statistických údajů informačního centra převládají mezi turisty Češi nad cizinci. Velká návštěvnost je zaznamenána téměř vždy v souvislosti s konáním významných akcí. Je zcela přirozené, že nejvíce návštěvníků se pohybuje ve městě v hlavní sezóně, tj. v červenci a v srpnu. V srpnu návštěvnost kulminuje, což pravděpodobně jednak souvisí s oblíbeností tohoto měsíce pro vybírání dovolené, jednak s povinným čerpáním dovolené v některých zemích (Holanďané, Němci). Září a říjen jsou populární měsíce dovolených seniorů. Zajímavý je vzrůstající počet klientů z Nizozemí, což je asi celorepublikový jev. Jedná se zejména o rodiny s více dětmi. Jsou to obecně nenároční turisté, směřující do přírody a dotazující se především na levnější ubytování, zejména v kempech. Jejich délka pobytu v Klatovech a okolí je 1-2 týdny. Vyhledávají doplňkové aktivity, zvláště pro děti. Němci se dotazují na ubytování v Klatovech, na to, kde dobře poobědvají, na obchody, na památky a na kulturní akce. Obecně jsou zaměřeni na krátkodobé pobyty, spíše jednodenní a jsou náročnější na poskytované služby. Zajímavý je také rostoucí zájem turistů z USA a z Japonska pátrajících po svých předcích, žijících v Klatovech. Tyto zjišťované údaje jsou zatím jediným statistickým pramenem pro politiku a strategii cestovního ruchu města. Proto, aby se tyto ukazatele staly plnohodnotnými pro další postup města v rozvoji a podpoře tohoto ekonomicky atraktivního odvětví, je třeba je doplňovat a porovnávat s údaji získanými od jiných zdrojů. Z tohoto důvodu bychom rádi spolupracovali i s jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu v Klatovech a okolí, především s ubytovateli a stravovacími zařízeními, kteří mají k turistovi nejblíže.

6

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Český Krumlov Tourism Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory Zadavatel Město Kašperské Hory Řešitelský tým Ing. Jitka Zikmundová, MBA Ing. Jitka Boháčová Ing. Jana Švejdová Odborné konzultace Ing. Veronika

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu 1 HRADECKO efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu Studie ekonomického hodnocení projektu Zpracovatel: Mgr. Jana Hanušová Leden 2010 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Úvodní informace 6 2.1 Účel zpracování

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5 Statutární město Ostrava MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI OSTRAVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST Ing. Lenka Hurtová Ing. Lucie Ligocká 08 11/2010 OBSAH 8 SYNTÉZA... 3 8.1 Formulace SWOT

Více

ZPRÁVA O AKTIVITÁCH NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA (NCNJ) 2012

ZPRÁVA O AKTIVITÁCH NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA (NCNJ) 2012 ZPRÁVA O AKTIVITÁCH NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA (NCNJ) Návštěvnické centrum Nový Jičín město klobouků (NCNJ) se počátkem roku stalo organizační složkou a významným způsobem se podílelo na propagaci, prezentaci

Více

Marketingový plán podpory cestovního ruchu 2014

Marketingový plán podpory cestovního ruchu 2014 Marketingový plán podpory cestovního ruchu 2014 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination CESTOVNÍ RUCH - OHLÉDNUTÍ

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s.

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 2014 Výroční zpráva 1 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 01 obsah 01 úvodní slovo 3 02 základní údaje 4 03 řídící orgány 5 04 poslání 6 05 činnost v roce 2014 7 činnost poboček 7 elektronické kanály

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Expertní analýza na téma: Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Zatraktivnění regionu a města vůči mladým

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Ostrava, prosinec 2008 až březen 2009 Obsah 1. Akční plán. Popisy projektů... 3 1.1. Klíčová oblast 1. Komunikace... 3 1.2. Klíčová oblast

Více

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře?

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře? Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 7-8 2004 Umíme ocenit kronikáře? Možnosti financování internetizace knihoven ze zdrojů EU Církevní katolické knihovny (po roce 1990) Malá sonda do kultury

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004

AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004 HODNOCENÍ OPATŘENÍ A REALIZACE CÍLŮ DO ROKU 2004

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 AKČNÍ PLÁN KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545 242 846,

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR Špičák 114, CZ 381 01 Český Krumlov http://www.icmcr.cz info@icmcr.cz Projektová příloha k žádosti o grantovou finanční podporu MŠMT ČR

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav, se

Více

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h A n a l ý z a m a n a g e m e n t u c e s t o v n í h o r u c h u a v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h Č e s k é r e p u b l i k y. Obsah ÚVOD V REGIONECH.

Více