Zpravodaj pro členky a členy ČSSD v okrese Frýdek-Místek březen 2015 číslo: 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj pro členky a členy ČSSD v okrese Frýdek-Místek březen 2015 číslo: 2"

Transkript

1 Zpravodaj pro členky a členy ČSSD v okrese Frýdek-Místek březen 2015 číslo: 2 Vážené přítelkyně, vážení přátelé, Ve dnech se v Kongresovém centru v Praze uskutečnil již v pořadí 38. Sjezd naší strany. Z našeho okresu se jej zúčastnilo celkem 16 delegátů z hlasem rozhodujícím a náš okres tak měl na sjezdu jedno z největších zastoupení, které odpovídá i silné členské základně v našem okrese. Sjezd nejenom, že potvrdil silnou pozici Bohuslava Sobotky jako předsedy strany, ale do vedení se dostal tým lidí, který bude táhnout za jeden provaz a bude tak schopen čelit nově vzniklým populisticko-oligarchovským hnutím, které představují velké nebezpečí pro naši zemi a demokracii. Zároveň naše strana dokázala, že si váží názoru členské základny a přestože měla řada delegátů pochybnosti, dokázali delegáti sjezdu schválit i výrazné změny stanov naší strany, které by měly vést k většímu zastoupení žen a zapojení celé členské základny do procesu sestavování kandidátních listin. Na závěr mi dovolte poděkovat všem účastníkům sjezdu za jejich účast a za to, že svým hlasováním přispěli ke zdárnému průběhu a závěru sjezdu, který potvrdil, že naše strana je stranou nejenom tradiční a demokratickou, ale že je schopna se měnit, modernizovat a reagovat tak na změny ve společnosti. Budoucnost má své jménu je to sociální demokracie! Jiří Vzientek předseda OVV ČSSD Frýdek-Místek

2 ... Informace PŘEDSTAVUJEME ze SenátuSE... Ing. Kateřina Chybidziurová narozena: 1976 obec: Jablunkov vzdělání: VŠP Ostrava povolání: Městský úřad Jablunkov zástupce vedoucí odboru školství a kultury a ekonom členka OVV Frýdek - Místek členka Zastupitelstva Moravskoslezského kraje od předsedkyně výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Moravskoslezského kraje od členka výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje od členka Zastupitelstva Města Jablunkova od r členka výboru finančního Zastupitelstva Města Jablunkova od r členka komise pro občanské záležitosti Rady Města Jablunkova od r členka MO Jablunkov Hobby: Studium cizích jazyků, cestování, IT, anglická kultura, sport, četba knih, hudba. Odborně se zajímám o Evropskou unii, regionální rozvoj, kulturu, školství a životní prostředí. K mým hlavním prioritám patří podpora čerpání dotací z Moravskoslezského kraje a EU pro obce a města v regionu, podpora propagace Moravskoslezského kraje, podpora regionálního rozvoje, kultury, školství, cestovního ruchu a životního prostředí, spolupráce se starosty měst a obcí v MSK a Sdružením obcí. rok narození: 1977 trvalé bydliště: Kozlovice Mgr. Lukáš Gola Vzdělání: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity Zaměstnání: Vedoucí ERP/IT oddělení VOP CZ,s.p. (Vojenský opravárenský podnik Šenov u NJ) Stranické funkce: předseda MO Kozlovice, člen OVV F.M Veřejná správa: d o s u d z a s t u p i t e l o b c e K o z l o v i c e 2010-dosud předseda kontrolního výboru ZO Kozlovice Záliby: včelaření, rybaření, geocaching, golf Mgr. Jakub Kawulok rok narození 1982 bydliště: obec Hrádek člen OVV, člen MO Hrádek vzdělání: právnická fakulta od roku zastupitel obce Hrádek, od roku 2009 do 2014 místostarosta obce Hrádek 2014 člen zastupitelstva obce Hrádek-předseda výboru pro výběrová řízení člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže povolání: podnikový právník Třineckých železáren záliby: rodina, četba, turistika strana 2 PŘEDSTAVUJEME SE

3 Vážení přátelé, strana ročník plesu ČSSD je za námi dne se v restauraci Ondráš ve Sviadnově uskutečnil již 18. ročník reprezentativního plesu Okresní organizace ČSSD ve Frýdku-Místku. Na účastníky čekal bohatý program zakončený tombolou se zajímavými cenami. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto plesu, především pak paní Miroslavě Novákové z místní organizace v Šenově, Mladých sociálním demokratům z Frýdku-Místku a především pak našim sponzorům bez jejichž příspěvku by nebylo možno ples uskutečnit. Dovolte mi jmenovat alespoň pár - Michala Pobuckého, Karla Deutschera, Pavla Machalu, Kateřinu Chybidziurovou, Petra Gawlase. Pevně věřím, že plesová tradice bude pokračovat i v dalších letech a těším se už na další v pořadí už 19. reprezentativní ples ČSSD. I děti na Madagaskaru si chtějí číst Jiří Vzientek Od listopadu do konce ledna probíhala v Moravskoslezském kraji sbírka knih na Madagaskar s názvem I děti na Madagaskaru si chtějí číst. Tato sbírka navázala na Bookfeeding projeckt Aleny Machálkové, která v roce 2014 vybudovala v Madagaskarském Soavinimerina Ambohitrakely knihovnu. V knihovně je prozatím 400 knih. Sbírku pořádalo MSD Frýdek - Místek a ZŠ Brušperk. Celkem se nasbíralo 494 anglických a francouzských knih a časopisů o celkové hmotnosti 91 kg (161 učebnic - 5 francouzských; 130 časopisů - 33 francouzských; 203 beletrie -26 francouzských). Knihy byly odeslány přes Českou poštu na začátku března. Pravděpodobné dodání knih na Madagaskar je červen. Knihy mohou být odeslány díky MSD Frýdek - Místek, které se rozhodlo přispět na tuto akci finančně. Další peníze byly vybrány z dobrovolného vstupného na přednášce o Madagaskaru, Madagaskar - místo, kde se zastavil čas, která se uskutečnila v Modrém salónku knihovny ve Frýdku - Místku. V červnu přijede do Soavinimerina Ambohitrakely studentka z Chorvatska, která se rozhodla učit v místní škole jako dobrovolnice. Do třídy v Soavinimerina Ambohitrakely chodí momentálně 40 dětí z vesnice. Díky naší sbírce bude vybavena třída vyřazenými učebnicemi i pracovními sešity anglického jazyka ze ZŠ Brušperk. Usnadní se tím výuka angličtiny na Madagaskaru. Díky francouzským dětským knihám se děti naučí číst a psát, dospělí Malgaši si budou moci přečíst knihy jako Hrabě Monte Cristo, Don Quiotte de la Manche, v angličtině pak Tom Sawyer nebo Ruské pohádky. Bookfeeding project (http://www.bookfeeding.org/) ale nezůstal pouze u Madagaskaru. Po celém světě vyrůstají knihovny Aleny Machálkové. Další najdeme například v Indii, v červnu se vystaví knihovna v Keni, na podzim v Tibetu a Malajsii. Všem, kteří se rozhodli, že nenechají své zaprášené knihy ležet na půdě a přispějí na dobrou věc, děkujeme. Magdaléna a Pavel Machalovi Informace z OVV ČSSD Frýdek-Místek OVV ČSSD Frýdek-Místek se vydal naproti všem místním organizacím tím, že určil každé místní organizaci patrona, který jim bude nápomocen s běžnou agendou, akcemi, pomáhat se zápisy, chodit na schůze a podávat informace z vyšších orgánů. Seznam patronů včetně jejich působnosti naleznete na další stránce. Již na 1. schůzi OVV se diskutovalo o neplatičích za rok 2014, kteří byli osloveni doporučeným dopisem, aby svůj členský příspěvěk uhradili. To neučinilo 37 lidí, kterým bylo na 2. schůzi OVV ukončeno členství. Dne byly doručeny na sekretariát OVV ČSSD v Místku písemné oznámení všech členů MO ČSSD Hrčava, včetně Ing. Petra Staňa starosty a člena KVV o ukončení členství v ČSSD. OVV nezbylo nic jiného, než vzít na vědomí zánik MO ČSSD Hrčava z důvodu zániku členství v ČSSD všem jejím 23 členům. O této skutečnosti jste se mohli dočít i v našich médiích. Další zasedání OVV ČSSD Frýdek-Místek proběhne 30. března 2015 od 17h v prostorách sekretariátu na 8. pěším pluku ve Frýdku-Místku. Krista Šircová ZPRÁVY Z ČSSD

4 Seznam organizací a jejich patronů strana 4 ZPRÁVY Z ČSSD

5 6. ročník plesu MSD Frýdek-Místek Jednou se potkali zebra, žába, chobotnice, včelka, lev, páv, kočka a celá zoologická zahrada ne takto nezačíná vtip takto začíná 6. maškarní ples pořádaný členy mladých sociálních demokratů z Frýdku-Místku. V sobotu 21. února se přes 60 zvířátek bavilo při skvělé hudbě a soutěžích, jakými bylo např. poznávání zvuků, balónkový tanec s páry zvířátek, soutěž o nejvšestrannější bizarní páry atp. Během večera se přítomní mohli občerstvit u rautu připraveného Magdalenou Machalovou a kochat se výzdobou, kterou zajistila Karla Komárková. O zábavu se staral také moderátor Pavel Janošec. Drobní podnikatelé by měli být pro ČSSD prioritou Nejlepší podporou malého podnikání je nepřenášet na nositele podnikatelské činnosti nekoncepční administrativní zátěž. Avizované zavedení elektronické evidence tržeb je příkladem toho, jakou cestou bychom určitě jít neměli. Hodinu před půlnocí byly vyhlášeny nejlepší kostýmy, které měly Magdaléna pávice Machalová a Vilém ovečka Shaun Naleraj a minutu před půlnocí následovala hra o ceny. Členové místního klubu Frýdek-Místek děkují všem, kteří se podíleli na organizaci, přispěli do tomboly nebo podpořili akci svou účastí. Krista Šircová Snaha zlepšit výběr daní se zcela jistě jeví jako žádoucí a chvályhodná, ale opravdu má být toto opatření nad snadnost a jednoduchost vedení daňové evidence u osob samostatně výdělečně činných? Je potřeba si uvědomit, že je to právě drobné podnikání, které dokáže utlumit nebo alespoň částečně zvrátit negativní trend úbytku pracovních míst (především v těžkém průmyslu) v regionu těžce zkoušeným nadprůměrnou nezaměstnaností, jakým Moravskoslezský kraj je. Ono, stačí se podívat na formulář daňového přiznání, i sebevětší milovník nejrůznějších logických úloh musí s ne příliš blaženým výrazem ve tváři uznat jeho zbytečnou složitost. Nejeden poplatník si jistě při jeho vyplňování utřel párkrát pot z čela, aniž by ono orosení čela pramenilo ze zvýšených teplot, když ty v březnu nebývají nijak extrémně vysoké. Vize jednoduchosti správy daňových povinností drobných podnikatelů by však dle mého názoru nemělo být pouze doménou pravicových stran, zejména tedy ODS, ale také ČSSD, neboť být osobou samostatně výdělečně činnou přece nemusí nutně znamenat nadprůměrné příjmy (a v mnoha případech jsou i podprůměrné). Utkvělá představa některých lidí o tom, že člověk vlastnící živnostenské oprávnění automaticky jezdí drahým autem je někdy mylná. Tato skutečnost pak může pramenit i ze zcela jiných (a současně pochopitelných) příčin například z nutnosti spolehnout se na dopravní prostředek, jehož výpadek by mohl fatálně ovlivnit tržby (samozřejmě negativně) a tím například způsobit nemožnost uživit rodinu. Představme si například zaměstnance stavební firmy. Ráno ho vyzvedne služební dodávka, dopraví na místo pracoviště, zaměstnanec používá ke své práci pomůcky pořízení zaměstnavatelem od oblečení až po ochranné pomůcky a po pracovní době ho opět služební dodávka doveze domů. Jaké má možnosti tento zaměstnanec bydlící v malé vesnici v okolí Bruntálu při ztrátě zaměstnání? Jednak si najít samozřejmě zaměstnání jiné, což je alespoň v kratším časovém intervalu docela obtížné, čerpat dávky ze státního rozpočtu (počínaje podporou v nezaměstnanosti atd.) nebo se stát osobou samostatně výdělečně činnou a poskytovat drobné stavební práce. To již samo o sobě nese povinnost platit minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění bez ohledu na příjmy. Nehledě na skutečnost, že vše hrazené zaměstnavatelem si teď musí onen podnikatel hradit sám pracovní a ochranné pomůcky, automobil, pohonné hmoty, pojištění apod. Dále pak musí řešit dalších nespočet administrativních úkonů. Jakékoli ztížení podmínek pro osoby samostatně výdělečně činné se promítne i v jejich ochotě vůbec osobami samostatně výdělečně činnými být. V souvislosti se záměrem zavést elektronickou evidenci tržeb je nutno poznamenat, že skupina poctivých už z principu přece nemůže doplácet na skupinu nepoctivých. Ing. Kamil Siuda, MO Třinec strana 5 ZPRÁVY ZE SPOLKŮ PŘI ČSSD

6 Hospodaření nemocnic v Moravskolezském kraji nových pavilónů, zateplení budov atd. Vážené dámy, vážení pánové, v minulém čísle zpravodaje OVV Frýdek- Místek jsem vás informovala o novinkách ze zastupitelstva Moravskoslezského kraje a o dotačních programech. Dnes bych vám chtěla podat informace o hospodaření nemocnic v našem kraji, což vás jistě bude zajímat. Moravskoslezský kraj je zřizovatelem 6 nemocnic, zřízeny jsou jako příspěvkové organizace: Nemocnice s poliklinikou Havířov, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Nemocnice Třinec, Nemocnice ve Frýdku-Místku, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov a Slezská nemocnice v Opavě. Jsme velice rádi, že se šesti nemocnicím zřízených Moravskoslezským krajem podařilo přehoupnout z červených do černých čísel a dokonce jsou nyní v mírném plusu. Na ziskovém hospodaření krajských nemocnic se pozitivně podílelo několik faktorů zejména vliv úhradové vyhlášky pro rok 2014, realizovaná systémová opatření v rámci fungování řízení nemocnic formou personálních unií i zvyšování kvality poskytované péče. Rozhodující sledovanou položkou v oblasti výnosů však byly tržby od zdravotních pojišťoven. Jejich meziroční nárůst činil 236 milionů korun. Nemocnice plnily plány produkce, změna úhradové vyhlášky jim umožnila dosáhnout adekvátních tržeb za poskytnutou zdravotní péči ze strany zdravotních pojišťoven při dodržení počtu hospitalizovaných a ošetřených pacientů. Co znamená kladný hospodářský výsledek nemocnic pro pacienty a personál? Nemocnice si budou moci dovolit tedy více investovat. Bude se zpětně investovat do obnovy zdravotnické přístrojové techniky a nákupu zdravotnického materiálu. Dosažení zisku nebylo podmíněno redukcí nelukrativních lékařských oborů, úspory bylo dosaženo také novým způsobem řízení v krajských nemocnicích, a to díky personálních unií. Co to znamená? Dvě nemocnice jsou manažersky řízeny jedním ředitelem, lépe spolupracují, sdílejí činnosti a informace. Mohou lépe využívat evropské peníze, investovat do výstavby Prostřednictvím personálních unií se také podařilo dohodnout jednotné smluvní podmínky se zdravotními pojišťovnami. Zároveň se kraj i jeho nemocnice snaží co nejvíce využívat evropské peníze a investují do výstavby nových pavilonů, rekonstrukce a zateplení budov, ekologizace a bezbariérovosti zařízení, obnovení přístrojové techniky, elektronizace zdravotnictví, nákupu nových lůžek a také sanitních vozů pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje. V rámci rozpočtu kraje pro rok 2015 byla krajským nemocnicím schválena celková neinvestiční dotace ve výši 37,13 milionu korun. Z této částky budou mimo jiné hrazeny výdaje na zajištění lékařské pohotovostní služby, protialkoholní záchytné stanice, stanice sociálních lůžek i výdaje na opravy a údržbu majetku. Dále se bude pokračovat v optimalizaci činností krajských nemocnic tak, aby byla akreditovanými zdravotnickými zařízeními zajištěna stabilní zdravotní péče. To zahrnuje také například spolupráci lékáren, optimalizaci logistiky, vyjednávání se zdravotními pojišťovnami za celou skupinu i odbornou profilaci nemocnic. Realizací těchto činností je možno dosáhnout dalších efektivních úspor při zachování objemu poskytované zdravotní péče. V roce 2015 budou dokončeny všechny akce, které jsou financovány z evropských peněz v rámci programového období 2007 až Právě na dostavbu dvou nejvýznamnějších stávajících investičních akcí, kterými jsou Pavilon interních oborů v Opavě a Pavilon chirurgických oborů v nemocnici ve Frýdku-Místku, půjde největší část finančních prostředků. A to v celkové výši zhruba 882 miliony korun. Zároveň je ale Moravskoslezský kraj i samotné nemocnice ve fázi příprav na programové období 2014 až Realizace prvních nových projektů se odhaduje na rok 2016, kdy půjde především o modernizaci přístrojového vybavení. Vidíte sami, že nemocnice i jejich hospodaření jsou na tom o mnoho lépe než v minulých letech. Závěrem bych vám chtěla popřát příjemné prožití velikonočních svátků a hezké jarní dny! Ing. Kateřina Chybidziurová Člen zastupitelstva Moravskoslezského kraje Předsedkyně výboru zastupitelstva pro kulturu a památky MSK strana 6 VAŠE NÁZORY

7 Před několika týdny byla uvnitř naší ČSSD v okrese Frýdek- Místek založena platforma s názvem Politika bez korupce. Dovolte mi několik odstavců k této aktivitě. Úvodem jedno drobné připomenutí. Slovo platforma v tomto pojetí znamená Východisko nějaké činnosti nebo nějakého úsilí popř. Názorová základna, či Soubor zásad. Někteří z nás se na popisovanou aktivitu díváme jako na něco, co nás určitým způsobem navenek poškozuje. Jako na vlastní gól, který může nezanedbatelnou měrou ovlivnit postavení naší strany ve společnosti. A na těch, kteří se angažují v právě vzniklé platformě, máme tendenci nahlížet jako na pátou kolonu uvnitř ČSSD, se kterou je nutno se velmi rychle po zásluze vypořádat. Vy, kteří uvažujete popsaným způsobem, máte jednu velkou pravdu: Špinavé prádlo se pere doma. A je úplně jedno o jaký typ instituce, či organizace se jedná. Ale co dělat, když si o tom špinavém prádlu už cvrlikají vrabci na střeše? A kdyby šlo jenom o to cvrlikání a ty vrabce, tak bychom si mohli ještě gratulovat! Mám za to, že také i investigativní novináři nikdy nespí, k naší smůle! Uvědomme si, že právě vzniklá platforma druhý Politika pohledbez korupce není boj proti někomu, ale za Politika bez korupce něco. Nepodceňujme své skutečné i potenciální voliče! Naší spoluobčané, kterým bychom měli svou činnosti všestranně zkvalitňovat život, nejsou tupým stádem ovcí. Myslím tím ovce, ve smyslu Orwellovy Farmy zvířat, které bezmyšlenkovitě věří všemu tomu, co je jim k věření někým cílevědomě předkládáno. Většinový přístup naší populace k získávání informaci o občanské válce na Ukrajině, ve kterém vytěsňují současné veřejnoprávní média, je toho dokladem. Naopak naší spoluobčané mají otevřené oči a naslouchající uši připravené k bdělému pozorování všeho toho, co se kolem nich děje. Tito naší občané dobře vědí o různých skandálech spolustraníků a právem od nás očekávají, že přejdeme od slov k činům, zameteme si před svým vlastním prahem a celou věc začneme skutečně řešit. Mám za to, že nadešel nejvyšší čas zmíněnému očekávání vyjít vstříc. Jsem přesvědčen, že tou nejhorší reakci na atmosféru v naší společnosti by bylo strkat hlavu do písku a tvářit se, že se vlastně vůbec nic neděje. Za výše charakterizované situace vidím založení platformy Politika bez korupce uvnitř naší strany jako velmi rozumný, užitečný a nanejvýš potřebný krok. Založení této platformy vidím jako něco, co se u veřejnosti zákonitě setká s příznivým ohlasem. Pro mne osobně je založení zmíněné platformy zábleskem naděje na odvrácení hrozícího politického pádu, který nad naší stranou visí jako Damoklův meč, či časovaná bomba. Trvalý pokles voličských hlasů ČSSD, a to nejen v našem moravskoslezském regionu, by nás, v tomto směru, mělo skutečně probudit. Probudit dříve než bude definitivně pozdě! Uděláme to dříve, než ČSSD padne až na dno a bude válcovaná jinými politickými subjekty? Nezapomeňme, budoucnost naší strany máme ve svých vlastních rukou, záleží jen a jen na mém a tvém osobním postoji při řešení problémů, které nás společně obklopují. Budeš -li upřednostňovat svůj vlastní prospěch nad zájmy těch ostatních, tak nakonec uděláš nešťastným sám sebe i své okolí, pamatuj, prosím tě, na to! Záleží jen a jen na tobě a na mne zda vzniklou platformu Politika bez korupce budeme chápat jako hrozbu anebo výzvu, jako pátou kolonu anebo záblesk naděje! Ing. Norbert Pěkník předseda MO ČSSD člen obecního zastupitelstva Další zapomenutý příběh věnovaný 70. výročí ukončení 2. sv. války Vážení přátelé, dovolte, abych přispěl dalším příběhem zapomenutých hrdinů 2. světové války. Tentokrát se jedná o frýdecko-místeckého rodáka MUDr. Jaroslava Míčka, který byl před 70-ti léty zabit gestapem v Bystřici nad Olší. MUDr. Jaroslav Míček se narodil v rolnické rodině dne ve Frýdku na Nových Dvorech, Kamenec Byl třetí v pořadí celkem pěti synů : Eduard PhDr. * ; Jan * ; Jaroslav MUDr. * ; Bohumír * ; Oldřich * Již od dětství jevil mimořádný zájem o medicínu. strana 7... pokračování na další straně... VAŠE NÁZORY

8 Chodil do chlapecké obecné školy u frýdeckého farního kostela, posléze studoval na místeckém gymnáziu. Zde v r složil maturitní zkoušku. Po vzniku Československé republiky odjel Jaroslav studovat medicínu na brněnskou lékařskou fakultu, kde strávil čtyři léta, poslední dva roky dokončil v Praze. Jeho přání být dětským lékařem se nevyplnilo a byl promován na lékaře všeobecné medicíny. Miloval své rodné Slezsko a svou rodinu, která se musela hodně uskromňovat, aby zajistila vzdělání svých dvou nadaných synů ( starší Eduard studoval na učitelském ústavě). V Praze bydlel za studií na Hlávkově koleji. Rád se tehdy zúčastňoval kulturních akcí ve městě a zde se také seznámil zprostředkovaně se svou budoucí ženou Josefou Tomáškovou. V r nastoupil čerstvě promovaný lékař Jaroslav povinnou pětiměsíční vojnu v Praze Vršovicích v nemocnici do divize na úseku důstojníků ve zdravotnictví. V r působil v nemocnici ve Slezské Ostravě. Zajímal se o místo samostatného obvodního prakt. lékaře ve Starých Hamrech, ale tam neuspěl. druhý pohled Snoubenci se navštěvovali, pokud to bylo možné, jezdili do divadla, na výstavy do Prahy a sledovali kulturní vývoj naší mladé republiky. Dne uzavřeli církevní sňatek ve Slezské Ostravě. V té době přiměl doktor Jaroslav svou mladou ženu k tomu, aby si udělala v Ostravě asi půlroční lékárenský kurz s vidinou zřízení lékárny v místě budoucí samostatné lékařské praxe manžela. Dne nastoupil MUDr. Jaroslav Míček na Těšínsko strana 8 do obce Bystřice n. Olší na svou první samostatnou lékařskou praxi jako obvodní lékař. V pronajatém bytě si otevřel ordinaci a lékárnu, kde jeho žena denně připravovala léky. Mladý lékař léčil bez výjimky všechny, chodíval na návštěvy a kontroly domů, nezřídka do špatně dostupných lokalit. Často musel pěšky mnoho kilometrů v horském terénu. Byl volán i v noci, lékařská pohotovost ještě neexistovala. Zpočátku mu pomáhala a doprovázela jej jeho žena. Jezdil kromě Bystřice do Nýdku, Vendryně, Karpentné, zajížděl do Frýdku i za rodinou podle potřeby a všude tam, kam byl volán k nemocnému. Byl skvělý diagnostik, měl pochopení a empatii k nemocným a ti měli k němu plnou důvěru. Jako lékař byl svědomitý a obětavý, mnoha lidem zachránil život. Vzdělával se soustavně v medicíně, studoval i do nocí a hledal odpovědi v odborné literatuře při řešení složitějších medicínských problémů. Byl rázný a energický a dovedl zjednat pořádek a uplatnit svou lékařskou autoritu. V prosinci 1931 manželé zakoupili v Bystřici pozemek na stavbu rodinné vily s ordinací. Začalo se stavět a do konce roku 1932 byla stavba dokončena. Dostala č.p. 500, stojí dodnes a slouží jako zdravotní středisko místním občanům. V manželství se jim narodily 3 děti: MUDr., MSDr. Jaroslav Míček * ;tragicky zemřel v Murteru v Jugoslávii; odb. asistent II.Stomatologiké kliniky FVL KU v Praze; prof. PhDr. Libor Míček, Csc. * ;psycholog v oboru duševní hygiena, vysokoškolský profesor Filozof. Fakulty MU Brno;1. prorektor a zakladatel Opavské univerzity; RNDr. Jana Daďourková * ; středoškolská profesorka matematiky v Liberci; Období od r do r bylo pro celou rodinu nejšťastnější. Mladý lékař získával víc a více pacientů. V nové vile kromě praktického lékaře dr. Jaroslava ordinovali i 2-3 stomatologové, v přízemí byla též lékárna. K rodině jezdili příbuzní, zvláště krásné byly rodinné Vánoce s mnoha hosty. Jindy dojížděli i kolegové lékaři, takže rodina žila čilým společenským životem. Doktor podporoval česko-polské přátelství. Pomáhal finančně začínajícím umělcům a malířům. Miloval výtvarné umění a kupoval spousty odborných publikací i monografií o světových malířích a sochařích, zřizoval si knihovnu krásné literatury, byl členem Evropského literárního klubu v Praze aj. Založil český fotbalový klub SK Bystřice, inicioval vznik Okrašlovacího spolku, který vysadil alej javorů v centru Bystřice, které zde rostou dodnes. Od r. 1938, po obsazení Těšínska polskou armádou, se rodina Míčkova trvale přestěhovala do Frýdku, kde si MUDr. Míček zařídil ordinaci; jednu dobu mu pomáhala i MUDr. Marta Kalusová, dětská lékařka. Za protektorátu starší syn Jaroslav studoval na místeckém gymnáziu a mladší Libor denně jezdil do gymnázia v Ostravě Přívozu. MUDr. Míček si přál rozšířit svou rodinu ještě o děvčátko. Když jeho žena otěhotněla, poslal ji i oba synky do středních Čech k mladšímu bratrovi Pepovi na statek, aby tam porodila. V Jincích na Příbramsku se narodila 1. října 1944 zdravá holčička Jana. Štěstí bylo veliké. Doktor viděl však své děvčátko jen jednou, a to při návštěvě VAŠE NÁZORY

9 v listopadu t.r. ve Frýdku. Paní Míčková chtěla zůstat doma ve Frýdku, ale poslechla svého muže a kvůli bezpečnosti malých dětí odjela s nimi znovu do Jinců. Manžel ji v dopise ujišťoval, že se nic nestane a všechno dobře dopadne. Válka se přece chýlila ke konci. Doktor Míček byl v té době již naplno angažován ve všestranné odbojové činnosti přímo v Národní obraně jako plukovník. Rodina o jeho činnosti nic nevěděla. Byl však dlouho v hledáčku gestapa, zejména pro pomoc raněným partyzánům. Když gestapáci zjistili pobyt doktora Míčka a jeho známého Jana Heczka, který jej doprovázel na chystanou návštěvu pacientky, v noci je zatkli a odvedli na německou četnickou stanici v Bystřici k výslechu. Odtud je přivedli na hřbitov k popravě zastřelením. MUDr. Jaroslav Míček a Jan Heczko byli zabiti na bystřickém hřbitově. Manželku zastihla neuvěřitelná zpráva o popravě manžela a Jana Heczka v Jincích. Místní organizace ČSSD Bystřice spolu s Československou obcí legionářů instalovala v roce 2014 bronzovou pamětní desku MUDr. Jaroslavu Míčkovi a Janu Heczkovi tomu bude 70. let, kdy rukou gestapa vyhasly na bystřickém hřbitově životy dvou ušlechtilých Čechů. Lidí, kteří milovali svoji vlast a neváhali pro její svobodu položit svůj život. NEJBLIŽŠÍ AKCE Zasedání OVV ČSSD FRÝDEK-MÍSTEK Uzávěrka nejbližšího vydání Zpravodaje Zpracoval Ladislav Olšar Příspěvky zasílejte na nebo na Děkujeme! Střípek z 18. společenského plesu OVV ČSSD FRÝDEK-MÍSTEK strana 9 POZVÁNKY NA AKCE

10 ples Okresního výkonného výboru maškarní ples MK MSD Frýdek-Místek 38. Sjezd ČSSD strana 10 Různé

11 Zpravodaj OVV ČSSD Frýdek-Místek vydává OVV ČSSD Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 2380, Frýdek-Místek. Datum Veškeré informace, články a požadavky je možné podat na sekretariát OVV ČSSD Frýdek-Místek nebo na Redakční rada: předseda Jiří Vzientek, šéfredaktorka Kristýna Šircová, členové: Daniel Szetefek, Ladislav Olšar a Lukáš Gola. Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků. strana 11 RŮZNÉ

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 10 Komise pro zdravotnictví RAK ČR začátky fungování rozpačité, strukturu komise se podařilo stabilizovat

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 5. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 30. 12. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 5. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 30. 12. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 5. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 30. 12. 2014 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z. s. p. o. se sídlem v Bystřici 334, PSČ 739 95, IČ: 00739286, zaregistrovaná Krajským úřadem

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Pro jednání Výroční konference VOS 2013 Dne: 30. 1. 2013 K bodu programu č.: Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Obsah: Hospodaření v roce 2012 Komentář k hospodaření za rok 2012 Návrh

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice I.Název spolku Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice Spolek přátel SŠ OSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice (dále jen

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Město Kravaře. usn. čís. 5. 36/2015 5.43/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 5. 36/2015 5.43/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 4. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 5. 36/2015 5.43/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 11 23. 10. 2013 Lékárenská péče v Moravskoslezském kraji v roce 2012 Pharmaceutical

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace a Sdruženého zdravotnického zařízení

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Směrnice pro činnost poboček SPJF

Směrnice pro činnost poboček SPJF Směrnice pro činnost poboček SPJF 1. Založení pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (dále jen pobočky) se řídí platnými stanovami SPJF. Vznik pobočky musí schválit Výkonný výbor SPJF. 2. Členem pobočky

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Historie, současnost a strategie zdravotnického Holdingu Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Skřivánek, MBA a kol. Pardubice INMED 19.

Historie, současnost a strategie zdravotnického Holdingu Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Skřivánek, MBA a kol. Pardubice INMED 19. Historie, současnost a strategie zdravotnického Holdingu Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Skřivánek, MBA a kol. Pardubice INMED 19. Listopadu 2014 Historie krajského zdravotnictví - I. období (2003 2008)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

STANOVY. Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s.

STANOVY. Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s. STANOVY Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek s názvem Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z.s. (dále jen SPAPK) je právnickou osobou založenou

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s.

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. 1) Název Klub osvojitelů, z. s. 2) Sídlo spolku Nerudova 202, 252 30 Řevnice 3) Účel 3.1 Klub osvojitelů, z. s. má tyto hlavní účely: a) podporovat rodiny, které mají osvojené

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Vážení občané Osoblahy,

Vážení občané Osoblahy, Vážení občané Osoblahy, uplynul více jak rok od vydání posledního čísla Osoblažského zpravodaje, a téměř stejná doba, kdy nastoupilo nové zastupitelstvo vzešlé z voleb konaných v říjnu roku 2014. Pro část

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Zřízení minipodniku. Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most

Zřízení minipodniku. Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most Zřízení minipodniku Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most Číslo a název minipodniku: Sídlo minipodniku: 3- Interiéry INTDECO Přátelství 160, 435

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Přítomni: Ing. Martin Matuna (Bohutín), Ladislav Turek (Bohutín) Milan Kříž (Podlesí), Milan Smíšek (Trhové Dušníky), Jiří Kufa

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více