Zpravodaj pro členky a členy ČSSD v okrese Frýdek-Místek březen 2015 číslo: 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj pro členky a členy ČSSD v okrese Frýdek-Místek březen 2015 číslo: 2"

Transkript

1 Zpravodaj pro členky a členy ČSSD v okrese Frýdek-Místek březen 2015 číslo: 2 Vážené přítelkyně, vážení přátelé, Ve dnech se v Kongresovém centru v Praze uskutečnil již v pořadí 38. Sjezd naší strany. Z našeho okresu se jej zúčastnilo celkem 16 delegátů z hlasem rozhodujícím a náš okres tak měl na sjezdu jedno z největších zastoupení, které odpovídá i silné členské základně v našem okrese. Sjezd nejenom, že potvrdil silnou pozici Bohuslava Sobotky jako předsedy strany, ale do vedení se dostal tým lidí, který bude táhnout za jeden provaz a bude tak schopen čelit nově vzniklým populisticko-oligarchovským hnutím, které představují velké nebezpečí pro naši zemi a demokracii. Zároveň naše strana dokázala, že si váží názoru členské základny a přestože měla řada delegátů pochybnosti, dokázali delegáti sjezdu schválit i výrazné změny stanov naší strany, které by měly vést k většímu zastoupení žen a zapojení celé členské základny do procesu sestavování kandidátních listin. Na závěr mi dovolte poděkovat všem účastníkům sjezdu za jejich účast a za to, že svým hlasováním přispěli ke zdárnému průběhu a závěru sjezdu, který potvrdil, že naše strana je stranou nejenom tradiční a demokratickou, ale že je schopna se měnit, modernizovat a reagovat tak na změny ve společnosti. Budoucnost má své jménu je to sociální demokracie! Jiří Vzientek předseda OVV ČSSD Frýdek-Místek

2 ... Informace PŘEDSTAVUJEME ze SenátuSE... Ing. Kateřina Chybidziurová narozena: 1976 obec: Jablunkov vzdělání: VŠP Ostrava povolání: Městský úřad Jablunkov zástupce vedoucí odboru školství a kultury a ekonom členka OVV Frýdek - Místek členka Zastupitelstva Moravskoslezského kraje od předsedkyně výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Moravskoslezského kraje od členka výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje od členka Zastupitelstva Města Jablunkova od r členka výboru finančního Zastupitelstva Města Jablunkova od r členka komise pro občanské záležitosti Rady Města Jablunkova od r členka MO Jablunkov Hobby: Studium cizích jazyků, cestování, IT, anglická kultura, sport, četba knih, hudba. Odborně se zajímám o Evropskou unii, regionální rozvoj, kulturu, školství a životní prostředí. K mým hlavním prioritám patří podpora čerpání dotací z Moravskoslezského kraje a EU pro obce a města v regionu, podpora propagace Moravskoslezského kraje, podpora regionálního rozvoje, kultury, školství, cestovního ruchu a životního prostředí, spolupráce se starosty měst a obcí v MSK a Sdružením obcí. rok narození: 1977 trvalé bydliště: Kozlovice Mgr. Lukáš Gola Vzdělání: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity Zaměstnání: Vedoucí ERP/IT oddělení VOP CZ,s.p. (Vojenský opravárenský podnik Šenov u NJ) Stranické funkce: předseda MO Kozlovice, člen OVV F.M Veřejná správa: d o s u d z a s t u p i t e l o b c e K o z l o v i c e 2010-dosud předseda kontrolního výboru ZO Kozlovice Záliby: včelaření, rybaření, geocaching, golf Mgr. Jakub Kawulok rok narození 1982 bydliště: obec Hrádek člen OVV, člen MO Hrádek vzdělání: právnická fakulta od roku zastupitel obce Hrádek, od roku 2009 do 2014 místostarosta obce Hrádek 2014 člen zastupitelstva obce Hrádek-předseda výboru pro výběrová řízení člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže povolání: podnikový právník Třineckých železáren záliby: rodina, četba, turistika strana 2 PŘEDSTAVUJEME SE

3 Vážení přátelé, strana ročník plesu ČSSD je za námi dne se v restauraci Ondráš ve Sviadnově uskutečnil již 18. ročník reprezentativního plesu Okresní organizace ČSSD ve Frýdku-Místku. Na účastníky čekal bohatý program zakončený tombolou se zajímavými cenami. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto plesu, především pak paní Miroslavě Novákové z místní organizace v Šenově, Mladých sociálním demokratům z Frýdku-Místku a především pak našim sponzorům bez jejichž příspěvku by nebylo možno ples uskutečnit. Dovolte mi jmenovat alespoň pár - Michala Pobuckého, Karla Deutschera, Pavla Machalu, Kateřinu Chybidziurovou, Petra Gawlase. Pevně věřím, že plesová tradice bude pokračovat i v dalších letech a těším se už na další v pořadí už 19. reprezentativní ples ČSSD. I děti na Madagaskaru si chtějí číst Jiří Vzientek Od listopadu do konce ledna probíhala v Moravskoslezském kraji sbírka knih na Madagaskar s názvem I děti na Madagaskaru si chtějí číst. Tato sbírka navázala na Bookfeeding projeckt Aleny Machálkové, která v roce 2014 vybudovala v Madagaskarském Soavinimerina Ambohitrakely knihovnu. V knihovně je prozatím 400 knih. Sbírku pořádalo MSD Frýdek - Místek a ZŠ Brušperk. Celkem se nasbíralo 494 anglických a francouzských knih a časopisů o celkové hmotnosti 91 kg (161 učebnic - 5 francouzských; 130 časopisů - 33 francouzských; 203 beletrie -26 francouzských). Knihy byly odeslány přes Českou poštu na začátku března. Pravděpodobné dodání knih na Madagaskar je červen. Knihy mohou být odeslány díky MSD Frýdek - Místek, které se rozhodlo přispět na tuto akci finančně. Další peníze byly vybrány z dobrovolného vstupného na přednášce o Madagaskaru, Madagaskar - místo, kde se zastavil čas, která se uskutečnila v Modrém salónku knihovny ve Frýdku - Místku. V červnu přijede do Soavinimerina Ambohitrakely studentka z Chorvatska, která se rozhodla učit v místní škole jako dobrovolnice. Do třídy v Soavinimerina Ambohitrakely chodí momentálně 40 dětí z vesnice. Díky naší sbírce bude vybavena třída vyřazenými učebnicemi i pracovními sešity anglického jazyka ze ZŠ Brušperk. Usnadní se tím výuka angličtiny na Madagaskaru. Díky francouzským dětským knihám se děti naučí číst a psát, dospělí Malgaši si budou moci přečíst knihy jako Hrabě Monte Cristo, Don Quiotte de la Manche, v angličtině pak Tom Sawyer nebo Ruské pohádky. Bookfeeding project (http://www.bookfeeding.org/) ale nezůstal pouze u Madagaskaru. Po celém světě vyrůstají knihovny Aleny Machálkové. Další najdeme například v Indii, v červnu se vystaví knihovna v Keni, na podzim v Tibetu a Malajsii. Všem, kteří se rozhodli, že nenechají své zaprášené knihy ležet na půdě a přispějí na dobrou věc, děkujeme. Magdaléna a Pavel Machalovi Informace z OVV ČSSD Frýdek-Místek OVV ČSSD Frýdek-Místek se vydal naproti všem místním organizacím tím, že určil každé místní organizaci patrona, který jim bude nápomocen s běžnou agendou, akcemi, pomáhat se zápisy, chodit na schůze a podávat informace z vyšších orgánů. Seznam patronů včetně jejich působnosti naleznete na další stránce. Již na 1. schůzi OVV se diskutovalo o neplatičích za rok 2014, kteří byli osloveni doporučeným dopisem, aby svůj členský příspěvěk uhradili. To neučinilo 37 lidí, kterým bylo na 2. schůzi OVV ukončeno členství. Dne byly doručeny na sekretariát OVV ČSSD v Místku písemné oznámení všech členů MO ČSSD Hrčava, včetně Ing. Petra Staňa starosty a člena KVV o ukončení členství v ČSSD. OVV nezbylo nic jiného, než vzít na vědomí zánik MO ČSSD Hrčava z důvodu zániku členství v ČSSD všem jejím 23 členům. O této skutečnosti jste se mohli dočít i v našich médiích. Další zasedání OVV ČSSD Frýdek-Místek proběhne 30. března 2015 od 17h v prostorách sekretariátu na 8. pěším pluku ve Frýdku-Místku. Krista Šircová ZPRÁVY Z ČSSD

4 Seznam organizací a jejich patronů strana 4 ZPRÁVY Z ČSSD

5 6. ročník plesu MSD Frýdek-Místek Jednou se potkali zebra, žába, chobotnice, včelka, lev, páv, kočka a celá zoologická zahrada ne takto nezačíná vtip takto začíná 6. maškarní ples pořádaný členy mladých sociálních demokratů z Frýdku-Místku. V sobotu 21. února se přes 60 zvířátek bavilo při skvělé hudbě a soutěžích, jakými bylo např. poznávání zvuků, balónkový tanec s páry zvířátek, soutěž o nejvšestrannější bizarní páry atp. Během večera se přítomní mohli občerstvit u rautu připraveného Magdalenou Machalovou a kochat se výzdobou, kterou zajistila Karla Komárková. O zábavu se staral také moderátor Pavel Janošec. Drobní podnikatelé by měli být pro ČSSD prioritou Nejlepší podporou malého podnikání je nepřenášet na nositele podnikatelské činnosti nekoncepční administrativní zátěž. Avizované zavedení elektronické evidence tržeb je příkladem toho, jakou cestou bychom určitě jít neměli. Hodinu před půlnocí byly vyhlášeny nejlepší kostýmy, které měly Magdaléna pávice Machalová a Vilém ovečka Shaun Naleraj a minutu před půlnocí následovala hra o ceny. Členové místního klubu Frýdek-Místek děkují všem, kteří se podíleli na organizaci, přispěli do tomboly nebo podpořili akci svou účastí. Krista Šircová Snaha zlepšit výběr daní se zcela jistě jeví jako žádoucí a chvályhodná, ale opravdu má být toto opatření nad snadnost a jednoduchost vedení daňové evidence u osob samostatně výdělečně činných? Je potřeba si uvědomit, že je to právě drobné podnikání, které dokáže utlumit nebo alespoň částečně zvrátit negativní trend úbytku pracovních míst (především v těžkém průmyslu) v regionu těžce zkoušeným nadprůměrnou nezaměstnaností, jakým Moravskoslezský kraj je. Ono, stačí se podívat na formulář daňového přiznání, i sebevětší milovník nejrůznějších logických úloh musí s ne příliš blaženým výrazem ve tváři uznat jeho zbytečnou složitost. Nejeden poplatník si jistě při jeho vyplňování utřel párkrát pot z čela, aniž by ono orosení čela pramenilo ze zvýšených teplot, když ty v březnu nebývají nijak extrémně vysoké. Vize jednoduchosti správy daňových povinností drobných podnikatelů by však dle mého názoru nemělo být pouze doménou pravicových stran, zejména tedy ODS, ale také ČSSD, neboť být osobou samostatně výdělečně činnou přece nemusí nutně znamenat nadprůměrné příjmy (a v mnoha případech jsou i podprůměrné). Utkvělá představa některých lidí o tom, že člověk vlastnící živnostenské oprávnění automaticky jezdí drahým autem je někdy mylná. Tato skutečnost pak může pramenit i ze zcela jiných (a současně pochopitelných) příčin například z nutnosti spolehnout se na dopravní prostředek, jehož výpadek by mohl fatálně ovlivnit tržby (samozřejmě negativně) a tím například způsobit nemožnost uživit rodinu. Představme si například zaměstnance stavební firmy. Ráno ho vyzvedne služební dodávka, dopraví na místo pracoviště, zaměstnanec používá ke své práci pomůcky pořízení zaměstnavatelem od oblečení až po ochranné pomůcky a po pracovní době ho opět služební dodávka doveze domů. Jaké má možnosti tento zaměstnanec bydlící v malé vesnici v okolí Bruntálu při ztrátě zaměstnání? Jednak si najít samozřejmě zaměstnání jiné, což je alespoň v kratším časovém intervalu docela obtížné, čerpat dávky ze státního rozpočtu (počínaje podporou v nezaměstnanosti atd.) nebo se stát osobou samostatně výdělečně činnou a poskytovat drobné stavební práce. To již samo o sobě nese povinnost platit minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění bez ohledu na příjmy. Nehledě na skutečnost, že vše hrazené zaměstnavatelem si teď musí onen podnikatel hradit sám pracovní a ochranné pomůcky, automobil, pohonné hmoty, pojištění apod. Dále pak musí řešit dalších nespočet administrativních úkonů. Jakékoli ztížení podmínek pro osoby samostatně výdělečně činné se promítne i v jejich ochotě vůbec osobami samostatně výdělečně činnými být. V souvislosti se záměrem zavést elektronickou evidenci tržeb je nutno poznamenat, že skupina poctivých už z principu přece nemůže doplácet na skupinu nepoctivých. Ing. Kamil Siuda, MO Třinec strana 5 ZPRÁVY ZE SPOLKŮ PŘI ČSSD

6 Hospodaření nemocnic v Moravskolezském kraji nových pavilónů, zateplení budov atd. Vážené dámy, vážení pánové, v minulém čísle zpravodaje OVV Frýdek- Místek jsem vás informovala o novinkách ze zastupitelstva Moravskoslezského kraje a o dotačních programech. Dnes bych vám chtěla podat informace o hospodaření nemocnic v našem kraji, což vás jistě bude zajímat. Moravskoslezský kraj je zřizovatelem 6 nemocnic, zřízeny jsou jako příspěvkové organizace: Nemocnice s poliklinikou Havířov, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Nemocnice Třinec, Nemocnice ve Frýdku-Místku, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov a Slezská nemocnice v Opavě. Jsme velice rádi, že se šesti nemocnicím zřízených Moravskoslezským krajem podařilo přehoupnout z červených do černých čísel a dokonce jsou nyní v mírném plusu. Na ziskovém hospodaření krajských nemocnic se pozitivně podílelo několik faktorů zejména vliv úhradové vyhlášky pro rok 2014, realizovaná systémová opatření v rámci fungování řízení nemocnic formou personálních unií i zvyšování kvality poskytované péče. Rozhodující sledovanou položkou v oblasti výnosů však byly tržby od zdravotních pojišťoven. Jejich meziroční nárůst činil 236 milionů korun. Nemocnice plnily plány produkce, změna úhradové vyhlášky jim umožnila dosáhnout adekvátních tržeb za poskytnutou zdravotní péči ze strany zdravotních pojišťoven při dodržení počtu hospitalizovaných a ošetřených pacientů. Co znamená kladný hospodářský výsledek nemocnic pro pacienty a personál? Nemocnice si budou moci dovolit tedy více investovat. Bude se zpětně investovat do obnovy zdravotnické přístrojové techniky a nákupu zdravotnického materiálu. Dosažení zisku nebylo podmíněno redukcí nelukrativních lékařských oborů, úspory bylo dosaženo také novým způsobem řízení v krajských nemocnicích, a to díky personálních unií. Co to znamená? Dvě nemocnice jsou manažersky řízeny jedním ředitelem, lépe spolupracují, sdílejí činnosti a informace. Mohou lépe využívat evropské peníze, investovat do výstavby Prostřednictvím personálních unií se také podařilo dohodnout jednotné smluvní podmínky se zdravotními pojišťovnami. Zároveň se kraj i jeho nemocnice snaží co nejvíce využívat evropské peníze a investují do výstavby nových pavilonů, rekonstrukce a zateplení budov, ekologizace a bezbariérovosti zařízení, obnovení přístrojové techniky, elektronizace zdravotnictví, nákupu nových lůžek a také sanitních vozů pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje. V rámci rozpočtu kraje pro rok 2015 byla krajským nemocnicím schválena celková neinvestiční dotace ve výši 37,13 milionu korun. Z této částky budou mimo jiné hrazeny výdaje na zajištění lékařské pohotovostní služby, protialkoholní záchytné stanice, stanice sociálních lůžek i výdaje na opravy a údržbu majetku. Dále se bude pokračovat v optimalizaci činností krajských nemocnic tak, aby byla akreditovanými zdravotnickými zařízeními zajištěna stabilní zdravotní péče. To zahrnuje také například spolupráci lékáren, optimalizaci logistiky, vyjednávání se zdravotními pojišťovnami za celou skupinu i odbornou profilaci nemocnic. Realizací těchto činností je možno dosáhnout dalších efektivních úspor při zachování objemu poskytované zdravotní péče. V roce 2015 budou dokončeny všechny akce, které jsou financovány z evropských peněz v rámci programového období 2007 až Právě na dostavbu dvou nejvýznamnějších stávajících investičních akcí, kterými jsou Pavilon interních oborů v Opavě a Pavilon chirurgických oborů v nemocnici ve Frýdku-Místku, půjde největší část finančních prostředků. A to v celkové výši zhruba 882 miliony korun. Zároveň je ale Moravskoslezský kraj i samotné nemocnice ve fázi příprav na programové období 2014 až Realizace prvních nových projektů se odhaduje na rok 2016, kdy půjde především o modernizaci přístrojového vybavení. Vidíte sami, že nemocnice i jejich hospodaření jsou na tom o mnoho lépe než v minulých letech. Závěrem bych vám chtěla popřát příjemné prožití velikonočních svátků a hezké jarní dny! Ing. Kateřina Chybidziurová Člen zastupitelstva Moravskoslezského kraje Předsedkyně výboru zastupitelstva pro kulturu a památky MSK strana 6 VAŠE NÁZORY

7 Před několika týdny byla uvnitř naší ČSSD v okrese Frýdek- Místek založena platforma s názvem Politika bez korupce. Dovolte mi několik odstavců k této aktivitě. Úvodem jedno drobné připomenutí. Slovo platforma v tomto pojetí znamená Východisko nějaké činnosti nebo nějakého úsilí popř. Názorová základna, či Soubor zásad. Někteří z nás se na popisovanou aktivitu díváme jako na něco, co nás určitým způsobem navenek poškozuje. Jako na vlastní gól, který může nezanedbatelnou měrou ovlivnit postavení naší strany ve společnosti. A na těch, kteří se angažují v právě vzniklé platformě, máme tendenci nahlížet jako na pátou kolonu uvnitř ČSSD, se kterou je nutno se velmi rychle po zásluze vypořádat. Vy, kteří uvažujete popsaným způsobem, máte jednu velkou pravdu: Špinavé prádlo se pere doma. A je úplně jedno o jaký typ instituce, či organizace se jedná. Ale co dělat, když si o tom špinavém prádlu už cvrlikají vrabci na střeše? A kdyby šlo jenom o to cvrlikání a ty vrabce, tak bychom si mohli ještě gratulovat! Mám za to, že také i investigativní novináři nikdy nespí, k naší smůle! Uvědomme si, že právě vzniklá platforma druhý Politika pohledbez korupce není boj proti někomu, ale za Politika bez korupce něco. Nepodceňujme své skutečné i potenciální voliče! Naší spoluobčané, kterým bychom měli svou činnosti všestranně zkvalitňovat život, nejsou tupým stádem ovcí. Myslím tím ovce, ve smyslu Orwellovy Farmy zvířat, které bezmyšlenkovitě věří všemu tomu, co je jim k věření někým cílevědomě předkládáno. Většinový přístup naší populace k získávání informaci o občanské válce na Ukrajině, ve kterém vytěsňují současné veřejnoprávní média, je toho dokladem. Naopak naší spoluobčané mají otevřené oči a naslouchající uši připravené k bdělému pozorování všeho toho, co se kolem nich děje. Tito naší občané dobře vědí o různých skandálech spolustraníků a právem od nás očekávají, že přejdeme od slov k činům, zameteme si před svým vlastním prahem a celou věc začneme skutečně řešit. Mám za to, že nadešel nejvyšší čas zmíněnému očekávání vyjít vstříc. Jsem přesvědčen, že tou nejhorší reakci na atmosféru v naší společnosti by bylo strkat hlavu do písku a tvářit se, že se vlastně vůbec nic neděje. Za výše charakterizované situace vidím založení platformy Politika bez korupce uvnitř naší strany jako velmi rozumný, užitečný a nanejvýš potřebný krok. Založení této platformy vidím jako něco, co se u veřejnosti zákonitě setká s příznivým ohlasem. Pro mne osobně je založení zmíněné platformy zábleskem naděje na odvrácení hrozícího politického pádu, který nad naší stranou visí jako Damoklův meč, či časovaná bomba. Trvalý pokles voličských hlasů ČSSD, a to nejen v našem moravskoslezském regionu, by nás, v tomto směru, mělo skutečně probudit. Probudit dříve než bude definitivně pozdě! Uděláme to dříve, než ČSSD padne až na dno a bude válcovaná jinými politickými subjekty? Nezapomeňme, budoucnost naší strany máme ve svých vlastních rukou, záleží jen a jen na mém a tvém osobním postoji při řešení problémů, které nás společně obklopují. Budeš -li upřednostňovat svůj vlastní prospěch nad zájmy těch ostatních, tak nakonec uděláš nešťastným sám sebe i své okolí, pamatuj, prosím tě, na to! Záleží jen a jen na tobě a na mne zda vzniklou platformu Politika bez korupce budeme chápat jako hrozbu anebo výzvu, jako pátou kolonu anebo záblesk naděje! Ing. Norbert Pěkník předseda MO ČSSD člen obecního zastupitelstva Další zapomenutý příběh věnovaný 70. výročí ukončení 2. sv. války Vážení přátelé, dovolte, abych přispěl dalším příběhem zapomenutých hrdinů 2. světové války. Tentokrát se jedná o frýdecko-místeckého rodáka MUDr. Jaroslava Míčka, který byl před 70-ti léty zabit gestapem v Bystřici nad Olší. MUDr. Jaroslav Míček se narodil v rolnické rodině dne ve Frýdku na Nových Dvorech, Kamenec Byl třetí v pořadí celkem pěti synů : Eduard PhDr. * ; Jan * ; Jaroslav MUDr. * ; Bohumír * ; Oldřich * Již od dětství jevil mimořádný zájem o medicínu. strana 7... pokračování na další straně... VAŠE NÁZORY

8 Chodil do chlapecké obecné školy u frýdeckého farního kostela, posléze studoval na místeckém gymnáziu. Zde v r složil maturitní zkoušku. Po vzniku Československé republiky odjel Jaroslav studovat medicínu na brněnskou lékařskou fakultu, kde strávil čtyři léta, poslední dva roky dokončil v Praze. Jeho přání být dětským lékařem se nevyplnilo a byl promován na lékaře všeobecné medicíny. Miloval své rodné Slezsko a svou rodinu, která se musela hodně uskromňovat, aby zajistila vzdělání svých dvou nadaných synů ( starší Eduard studoval na učitelském ústavě). V Praze bydlel za studií na Hlávkově koleji. Rád se tehdy zúčastňoval kulturních akcí ve městě a zde se také seznámil zprostředkovaně se svou budoucí ženou Josefou Tomáškovou. V r nastoupil čerstvě promovaný lékař Jaroslav povinnou pětiměsíční vojnu v Praze Vršovicích v nemocnici do divize na úseku důstojníků ve zdravotnictví. V r působil v nemocnici ve Slezské Ostravě. Zajímal se o místo samostatného obvodního prakt. lékaře ve Starých Hamrech, ale tam neuspěl. druhý pohled Snoubenci se navštěvovali, pokud to bylo možné, jezdili do divadla, na výstavy do Prahy a sledovali kulturní vývoj naší mladé republiky. Dne uzavřeli církevní sňatek ve Slezské Ostravě. V té době přiměl doktor Jaroslav svou mladou ženu k tomu, aby si udělala v Ostravě asi půlroční lékárenský kurz s vidinou zřízení lékárny v místě budoucí samostatné lékařské praxe manžela. Dne nastoupil MUDr. Jaroslav Míček na Těšínsko strana 8 do obce Bystřice n. Olší na svou první samostatnou lékařskou praxi jako obvodní lékař. V pronajatém bytě si otevřel ordinaci a lékárnu, kde jeho žena denně připravovala léky. Mladý lékař léčil bez výjimky všechny, chodíval na návštěvy a kontroly domů, nezřídka do špatně dostupných lokalit. Často musel pěšky mnoho kilometrů v horském terénu. Byl volán i v noci, lékařská pohotovost ještě neexistovala. Zpočátku mu pomáhala a doprovázela jej jeho žena. Jezdil kromě Bystřice do Nýdku, Vendryně, Karpentné, zajížděl do Frýdku i za rodinou podle potřeby a všude tam, kam byl volán k nemocnému. Byl skvělý diagnostik, měl pochopení a empatii k nemocným a ti měli k němu plnou důvěru. Jako lékař byl svědomitý a obětavý, mnoha lidem zachránil život. Vzdělával se soustavně v medicíně, studoval i do nocí a hledal odpovědi v odborné literatuře při řešení složitějších medicínských problémů. Byl rázný a energický a dovedl zjednat pořádek a uplatnit svou lékařskou autoritu. V prosinci 1931 manželé zakoupili v Bystřici pozemek na stavbu rodinné vily s ordinací. Začalo se stavět a do konce roku 1932 byla stavba dokončena. Dostala č.p. 500, stojí dodnes a slouží jako zdravotní středisko místním občanům. V manželství se jim narodily 3 děti: MUDr., MSDr. Jaroslav Míček * ;tragicky zemřel v Murteru v Jugoslávii; odb. asistent II.Stomatologiké kliniky FVL KU v Praze; prof. PhDr. Libor Míček, Csc. * ;psycholog v oboru duševní hygiena, vysokoškolský profesor Filozof. Fakulty MU Brno;1. prorektor a zakladatel Opavské univerzity; RNDr. Jana Daďourková * ; středoškolská profesorka matematiky v Liberci; Období od r do r bylo pro celou rodinu nejšťastnější. Mladý lékař získával víc a více pacientů. V nové vile kromě praktického lékaře dr. Jaroslava ordinovali i 2-3 stomatologové, v přízemí byla též lékárna. K rodině jezdili příbuzní, zvláště krásné byly rodinné Vánoce s mnoha hosty. Jindy dojížděli i kolegové lékaři, takže rodina žila čilým společenským životem. Doktor podporoval česko-polské přátelství. Pomáhal finančně začínajícím umělcům a malířům. Miloval výtvarné umění a kupoval spousty odborných publikací i monografií o světových malířích a sochařích, zřizoval si knihovnu krásné literatury, byl členem Evropského literárního klubu v Praze aj. Založil český fotbalový klub SK Bystřice, inicioval vznik Okrašlovacího spolku, který vysadil alej javorů v centru Bystřice, které zde rostou dodnes. Od r. 1938, po obsazení Těšínska polskou armádou, se rodina Míčkova trvale přestěhovala do Frýdku, kde si MUDr. Míček zařídil ordinaci; jednu dobu mu pomáhala i MUDr. Marta Kalusová, dětská lékařka. Za protektorátu starší syn Jaroslav studoval na místeckém gymnáziu a mladší Libor denně jezdil do gymnázia v Ostravě Přívozu. MUDr. Míček si přál rozšířit svou rodinu ještě o děvčátko. Když jeho žena otěhotněla, poslal ji i oba synky do středních Čech k mladšímu bratrovi Pepovi na statek, aby tam porodila. V Jincích na Příbramsku se narodila 1. října 1944 zdravá holčička Jana. Štěstí bylo veliké. Doktor viděl však své děvčátko jen jednou, a to při návštěvě VAŠE NÁZORY

9 v listopadu t.r. ve Frýdku. Paní Míčková chtěla zůstat doma ve Frýdku, ale poslechla svého muže a kvůli bezpečnosti malých dětí odjela s nimi znovu do Jinců. Manžel ji v dopise ujišťoval, že se nic nestane a všechno dobře dopadne. Válka se přece chýlila ke konci. Doktor Míček byl v té době již naplno angažován ve všestranné odbojové činnosti přímo v Národní obraně jako plukovník. Rodina o jeho činnosti nic nevěděla. Byl však dlouho v hledáčku gestapa, zejména pro pomoc raněným partyzánům. Když gestapáci zjistili pobyt doktora Míčka a jeho známého Jana Heczka, který jej doprovázel na chystanou návštěvu pacientky, v noci je zatkli a odvedli na německou četnickou stanici v Bystřici k výslechu. Odtud je přivedli na hřbitov k popravě zastřelením. MUDr. Jaroslav Míček a Jan Heczko byli zabiti na bystřickém hřbitově. Manželku zastihla neuvěřitelná zpráva o popravě manžela a Jana Heczka v Jincích. Místní organizace ČSSD Bystřice spolu s Československou obcí legionářů instalovala v roce 2014 bronzovou pamětní desku MUDr. Jaroslavu Míčkovi a Janu Heczkovi tomu bude 70. let, kdy rukou gestapa vyhasly na bystřickém hřbitově životy dvou ušlechtilých Čechů. Lidí, kteří milovali svoji vlast a neváhali pro její svobodu položit svůj život. NEJBLIŽŠÍ AKCE Zasedání OVV ČSSD FRÝDEK-MÍSTEK Uzávěrka nejbližšího vydání Zpravodaje Zpracoval Ladislav Olšar Příspěvky zasílejte na nebo na Děkujeme! Střípek z 18. společenského plesu OVV ČSSD FRÝDEK-MÍSTEK strana 9 POZVÁNKY NA AKCE

10 ples Okresního výkonného výboru maškarní ples MK MSD Frýdek-Místek 38. Sjezd ČSSD strana 10 Různé

11 Zpravodaj OVV ČSSD Frýdek-Místek vydává OVV ČSSD Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 2380, Frýdek-Místek. Datum Veškeré informace, články a požadavky je možné podat na sekretariát OVV ČSSD Frýdek-Místek nebo na Redakční rada: předseda Jiří Vzientek, šéfredaktorka Kristýna Šircová, členové: Daniel Szetefek, Ladislav Olšar a Lukáš Gola. Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků. strana 11 RŮZNÉ

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace a Sdruženého zdravotnického zařízení

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Zpracoval: Ing. Rostislav Rožnovský Datum: 5. 6. 2015 Východisko: Obyvatelé Moravskoslezského kraje jsou dlouhodobě postiženi zhoršenou kvalitou životního

Více

- Projekt: Dobrovolníci v hospicovém hnutí, číslo smlouvy 004/03, - Doba trvání projektu od 1.8.2003 do 30.10.2004

- Projekt: Dobrovolníci v hospicovém hnutí, číslo smlouvy 004/03, - Doba trvání projektu od 1.8.2003 do 30.10.2004 Závěrečná zpráva projektu Dobrovolníci v hospicovém hnutí ( I.textová část) Popis projektu 1. Všeobecné údaje - Projekt: Dobrovolníci v hospicovém hnutí, číslo smlouvy 004/03, - Doba trvání projektu od

Více

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Letecká záchranná služba Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 3. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Prominutí příslušenství pohledávky ve věci 36 Ex 384/2006 Obsahem materiálu je návrh částečného

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ

PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ (Skutečnost a vizualizace) Na počátku úplně všechno byla snaha konat dobro. Lidumilství, chcete li. Nu a tak vznikl projekt o vysazení STROMU LIDUMIL. Každý veřejně známý strom

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA VÝROČNÍ ZPRÁVA NEZISKOVÉ ORGANIZACE SHALOM FOR UGANDA ZA ROK 2012 Nezisková organizace Shalom for Uganda vznikla v roce 2011. Cílem je podpora nejchudších komunit v distriktu v jihozápadní Ugandě. Hlavní

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis -

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - 8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Havlová, Horák, Budina, Milata Omluveni: Svačina, Karen,

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 7.4.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

*** Kartičky z druhé fáze

*** Kartičky z druhé fáze říjen 2009 Pardubické karty: pomoc cizincům bez znalosti češtiny Barbora Tošnerová Abstrakt: Cizojazyčné a obrázkové kartičky usnadňují lékařům a sestrám v Pardubické krajské nemocnici 1 komunikaci s nemocnými

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Rozjezd třídy pro nadané děti

Rozjezd třídy pro nadané děti Rozjezd třídy pro nadané děti PaedDr. Jiří Rozehnal (8. ZŠ, Frýdek-Místek) březen 2014 Praha Kdo je PaedDr. Jiří Rozehnal? Kdo je (8. ZŠ, Frýdek-Místek)? PaedDr. Marie Rojková Co je to nadání? Nadání

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

I. Základní údaje o občanském sdružení

I. Základní údaje o občanském sdružení Výroční zpráva 2012 Základní údaje o občanském sdružení I. Základní údaje o občanském sdružení Sídlo sdružení: Nádražní 196 Ostrava 702 00 Telefon: 596 110 882-3 E-mail: Web: Bankovní spojení: krizovecentrum@kriceos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

Obec Stříteţ Strana 1 z 12

Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2011 I. Ú V O D Dle ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, má obec povinnost

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1 KARTA 1 Vůbec ţádný čas Méně neţ ½ hodiny ½ hodiny aţ 1 hodinu Více neţ 1 hodinu, ale ne více neţ 1,5 hodiny Více neţ 1,5 hodiny, ale ne více neţ 2 hodiny Více neţ 2 hodiny, ale ne více neţ 2,5 hodiny

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2006 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Page 1 of 9 Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 22. února 2002 Částka 1 OBSAH: 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j. : 124/1354/2002, kterou

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více