Zpravodaj pro členky a členy ČSSD v okrese Frýdek-Místek březen 2015 číslo: 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj pro členky a členy ČSSD v okrese Frýdek-Místek březen 2015 číslo: 2"

Transkript

1 Zpravodaj pro členky a členy ČSSD v okrese Frýdek-Místek březen 2015 číslo: 2 Vážené přítelkyně, vážení přátelé, Ve dnech se v Kongresovém centru v Praze uskutečnil již v pořadí 38. Sjezd naší strany. Z našeho okresu se jej zúčastnilo celkem 16 delegátů z hlasem rozhodujícím a náš okres tak měl na sjezdu jedno z největších zastoupení, které odpovídá i silné členské základně v našem okrese. Sjezd nejenom, že potvrdil silnou pozici Bohuslava Sobotky jako předsedy strany, ale do vedení se dostal tým lidí, který bude táhnout za jeden provaz a bude tak schopen čelit nově vzniklým populisticko-oligarchovským hnutím, které představují velké nebezpečí pro naši zemi a demokracii. Zároveň naše strana dokázala, že si váží názoru členské základny a přestože měla řada delegátů pochybnosti, dokázali delegáti sjezdu schválit i výrazné změny stanov naší strany, které by měly vést k většímu zastoupení žen a zapojení celé členské základny do procesu sestavování kandidátních listin. Na závěr mi dovolte poděkovat všem účastníkům sjezdu za jejich účast a za to, že svým hlasováním přispěli ke zdárnému průběhu a závěru sjezdu, který potvrdil, že naše strana je stranou nejenom tradiční a demokratickou, ale že je schopna se měnit, modernizovat a reagovat tak na změny ve společnosti. Budoucnost má své jménu je to sociální demokracie! Jiří Vzientek předseda OVV ČSSD Frýdek-Místek

2 ... Informace PŘEDSTAVUJEME ze SenátuSE... Ing. Kateřina Chybidziurová narozena: 1976 obec: Jablunkov vzdělání: VŠP Ostrava povolání: Městský úřad Jablunkov zástupce vedoucí odboru školství a kultury a ekonom členka OVV Frýdek - Místek členka Zastupitelstva Moravskoslezského kraje od předsedkyně výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Moravskoslezského kraje od členka výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje od členka Zastupitelstva Města Jablunkova od r členka výboru finančního Zastupitelstva Města Jablunkova od r členka komise pro občanské záležitosti Rady Města Jablunkova od r členka MO Jablunkov Hobby: Studium cizích jazyků, cestování, IT, anglická kultura, sport, četba knih, hudba. Odborně se zajímám o Evropskou unii, regionální rozvoj, kulturu, školství a životní prostředí. K mým hlavním prioritám patří podpora čerpání dotací z Moravskoslezského kraje a EU pro obce a města v regionu, podpora propagace Moravskoslezského kraje, podpora regionálního rozvoje, kultury, školství, cestovního ruchu a životního prostředí, spolupráce se starosty měst a obcí v MSK a Sdružením obcí. rok narození: 1977 trvalé bydliště: Kozlovice Mgr. Lukáš Gola Vzdělání: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity Zaměstnání: Vedoucí ERP/IT oddělení VOP CZ,s.p. (Vojenský opravárenský podnik Šenov u NJ) Stranické funkce: předseda MO Kozlovice, člen OVV F.M Veřejná správa: d o s u d z a s t u p i t e l o b c e K o z l o v i c e 2010-dosud předseda kontrolního výboru ZO Kozlovice Záliby: včelaření, rybaření, geocaching, golf Mgr. Jakub Kawulok rok narození 1982 bydliště: obec Hrádek člen OVV, člen MO Hrádek vzdělání: právnická fakulta od roku zastupitel obce Hrádek, od roku 2009 do 2014 místostarosta obce Hrádek 2014 člen zastupitelstva obce Hrádek-předseda výboru pro výběrová řízení člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže povolání: podnikový právník Třineckých železáren záliby: rodina, četba, turistika strana 2 PŘEDSTAVUJEME SE

3 Vážení přátelé, strana ročník plesu ČSSD je za námi dne se v restauraci Ondráš ve Sviadnově uskutečnil již 18. ročník reprezentativního plesu Okresní organizace ČSSD ve Frýdku-Místku. Na účastníky čekal bohatý program zakončený tombolou se zajímavými cenami. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto plesu, především pak paní Miroslavě Novákové z místní organizace v Šenově, Mladých sociálním demokratům z Frýdku-Místku a především pak našim sponzorům bez jejichž příspěvku by nebylo možno ples uskutečnit. Dovolte mi jmenovat alespoň pár - Michala Pobuckého, Karla Deutschera, Pavla Machalu, Kateřinu Chybidziurovou, Petra Gawlase. Pevně věřím, že plesová tradice bude pokračovat i v dalších letech a těším se už na další v pořadí už 19. reprezentativní ples ČSSD. I děti na Madagaskaru si chtějí číst Jiří Vzientek Od listopadu do konce ledna probíhala v Moravskoslezském kraji sbírka knih na Madagaskar s názvem I děti na Madagaskaru si chtějí číst. Tato sbírka navázala na Bookfeeding projeckt Aleny Machálkové, která v roce 2014 vybudovala v Madagaskarském Soavinimerina Ambohitrakely knihovnu. V knihovně je prozatím 400 knih. Sbírku pořádalo MSD Frýdek - Místek a ZŠ Brušperk. Celkem se nasbíralo 494 anglických a francouzských knih a časopisů o celkové hmotnosti 91 kg (161 učebnic - 5 francouzských; 130 časopisů - 33 francouzských; 203 beletrie -26 francouzských). Knihy byly odeslány přes Českou poštu na začátku března. Pravděpodobné dodání knih na Madagaskar je červen. Knihy mohou být odeslány díky MSD Frýdek - Místek, které se rozhodlo přispět na tuto akci finančně. Další peníze byly vybrány z dobrovolného vstupného na přednášce o Madagaskaru, Madagaskar - místo, kde se zastavil čas, která se uskutečnila v Modrém salónku knihovny ve Frýdku - Místku. V červnu přijede do Soavinimerina Ambohitrakely studentka z Chorvatska, která se rozhodla učit v místní škole jako dobrovolnice. Do třídy v Soavinimerina Ambohitrakely chodí momentálně 40 dětí z vesnice. Díky naší sbírce bude vybavena třída vyřazenými učebnicemi i pracovními sešity anglického jazyka ze ZŠ Brušperk. Usnadní se tím výuka angličtiny na Madagaskaru. Díky francouzským dětským knihám se děti naučí číst a psát, dospělí Malgaši si budou moci přečíst knihy jako Hrabě Monte Cristo, Don Quiotte de la Manche, v angličtině pak Tom Sawyer nebo Ruské pohádky. Bookfeeding project (http://www.bookfeeding.org/) ale nezůstal pouze u Madagaskaru. Po celém světě vyrůstají knihovny Aleny Machálkové. Další najdeme například v Indii, v červnu se vystaví knihovna v Keni, na podzim v Tibetu a Malajsii. Všem, kteří se rozhodli, že nenechají své zaprášené knihy ležet na půdě a přispějí na dobrou věc, děkujeme. Magdaléna a Pavel Machalovi Informace z OVV ČSSD Frýdek-Místek OVV ČSSD Frýdek-Místek se vydal naproti všem místním organizacím tím, že určil každé místní organizaci patrona, který jim bude nápomocen s běžnou agendou, akcemi, pomáhat se zápisy, chodit na schůze a podávat informace z vyšších orgánů. Seznam patronů včetně jejich působnosti naleznete na další stránce. Již na 1. schůzi OVV se diskutovalo o neplatičích za rok 2014, kteří byli osloveni doporučeným dopisem, aby svůj členský příspěvěk uhradili. To neučinilo 37 lidí, kterým bylo na 2. schůzi OVV ukončeno členství. Dne byly doručeny na sekretariát OVV ČSSD v Místku písemné oznámení všech členů MO ČSSD Hrčava, včetně Ing. Petra Staňa starosty a člena KVV o ukončení členství v ČSSD. OVV nezbylo nic jiného, než vzít na vědomí zánik MO ČSSD Hrčava z důvodu zániku členství v ČSSD všem jejím 23 členům. O této skutečnosti jste se mohli dočít i v našich médiích. Další zasedání OVV ČSSD Frýdek-Místek proběhne 30. března 2015 od 17h v prostorách sekretariátu na 8. pěším pluku ve Frýdku-Místku. Krista Šircová ZPRÁVY Z ČSSD

4 Seznam organizací a jejich patronů strana 4 ZPRÁVY Z ČSSD

5 6. ročník plesu MSD Frýdek-Místek Jednou se potkali zebra, žába, chobotnice, včelka, lev, páv, kočka a celá zoologická zahrada ne takto nezačíná vtip takto začíná 6. maškarní ples pořádaný členy mladých sociálních demokratů z Frýdku-Místku. V sobotu 21. února se přes 60 zvířátek bavilo při skvělé hudbě a soutěžích, jakými bylo např. poznávání zvuků, balónkový tanec s páry zvířátek, soutěž o nejvšestrannější bizarní páry atp. Během večera se přítomní mohli občerstvit u rautu připraveného Magdalenou Machalovou a kochat se výzdobou, kterou zajistila Karla Komárková. O zábavu se staral také moderátor Pavel Janošec. Drobní podnikatelé by měli být pro ČSSD prioritou Nejlepší podporou malého podnikání je nepřenášet na nositele podnikatelské činnosti nekoncepční administrativní zátěž. Avizované zavedení elektronické evidence tržeb je příkladem toho, jakou cestou bychom určitě jít neměli. Hodinu před půlnocí byly vyhlášeny nejlepší kostýmy, které měly Magdaléna pávice Machalová a Vilém ovečka Shaun Naleraj a minutu před půlnocí následovala hra o ceny. Členové místního klubu Frýdek-Místek děkují všem, kteří se podíleli na organizaci, přispěli do tomboly nebo podpořili akci svou účastí. Krista Šircová Snaha zlepšit výběr daní se zcela jistě jeví jako žádoucí a chvályhodná, ale opravdu má být toto opatření nad snadnost a jednoduchost vedení daňové evidence u osob samostatně výdělečně činných? Je potřeba si uvědomit, že je to právě drobné podnikání, které dokáže utlumit nebo alespoň částečně zvrátit negativní trend úbytku pracovních míst (především v těžkém průmyslu) v regionu těžce zkoušeným nadprůměrnou nezaměstnaností, jakým Moravskoslezský kraj je. Ono, stačí se podívat na formulář daňového přiznání, i sebevětší milovník nejrůznějších logických úloh musí s ne příliš blaženým výrazem ve tváři uznat jeho zbytečnou složitost. Nejeden poplatník si jistě při jeho vyplňování utřel párkrát pot z čela, aniž by ono orosení čela pramenilo ze zvýšených teplot, když ty v březnu nebývají nijak extrémně vysoké. Vize jednoduchosti správy daňových povinností drobných podnikatelů by však dle mého názoru nemělo být pouze doménou pravicových stran, zejména tedy ODS, ale také ČSSD, neboť být osobou samostatně výdělečně činnou přece nemusí nutně znamenat nadprůměrné příjmy (a v mnoha případech jsou i podprůměrné). Utkvělá představa některých lidí o tom, že člověk vlastnící živnostenské oprávnění automaticky jezdí drahým autem je někdy mylná. Tato skutečnost pak může pramenit i ze zcela jiných (a současně pochopitelných) příčin například z nutnosti spolehnout se na dopravní prostředek, jehož výpadek by mohl fatálně ovlivnit tržby (samozřejmě negativně) a tím například způsobit nemožnost uživit rodinu. Představme si například zaměstnance stavební firmy. Ráno ho vyzvedne služební dodávka, dopraví na místo pracoviště, zaměstnanec používá ke své práci pomůcky pořízení zaměstnavatelem od oblečení až po ochranné pomůcky a po pracovní době ho opět služební dodávka doveze domů. Jaké má možnosti tento zaměstnanec bydlící v malé vesnici v okolí Bruntálu při ztrátě zaměstnání? Jednak si najít samozřejmě zaměstnání jiné, což je alespoň v kratším časovém intervalu docela obtížné, čerpat dávky ze státního rozpočtu (počínaje podporou v nezaměstnanosti atd.) nebo se stát osobou samostatně výdělečně činnou a poskytovat drobné stavební práce. To již samo o sobě nese povinnost platit minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění bez ohledu na příjmy. Nehledě na skutečnost, že vše hrazené zaměstnavatelem si teď musí onen podnikatel hradit sám pracovní a ochranné pomůcky, automobil, pohonné hmoty, pojištění apod. Dále pak musí řešit dalších nespočet administrativních úkonů. Jakékoli ztížení podmínek pro osoby samostatně výdělečně činné se promítne i v jejich ochotě vůbec osobami samostatně výdělečně činnými být. V souvislosti se záměrem zavést elektronickou evidenci tržeb je nutno poznamenat, že skupina poctivých už z principu přece nemůže doplácet na skupinu nepoctivých. Ing. Kamil Siuda, MO Třinec strana 5 ZPRÁVY ZE SPOLKŮ PŘI ČSSD

6 Hospodaření nemocnic v Moravskolezském kraji nových pavilónů, zateplení budov atd. Vážené dámy, vážení pánové, v minulém čísle zpravodaje OVV Frýdek- Místek jsem vás informovala o novinkách ze zastupitelstva Moravskoslezského kraje a o dotačních programech. Dnes bych vám chtěla podat informace o hospodaření nemocnic v našem kraji, což vás jistě bude zajímat. Moravskoslezský kraj je zřizovatelem 6 nemocnic, zřízeny jsou jako příspěvkové organizace: Nemocnice s poliklinikou Havířov, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Nemocnice Třinec, Nemocnice ve Frýdku-Místku, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov a Slezská nemocnice v Opavě. Jsme velice rádi, že se šesti nemocnicím zřízených Moravskoslezským krajem podařilo přehoupnout z červených do černých čísel a dokonce jsou nyní v mírném plusu. Na ziskovém hospodaření krajských nemocnic se pozitivně podílelo několik faktorů zejména vliv úhradové vyhlášky pro rok 2014, realizovaná systémová opatření v rámci fungování řízení nemocnic formou personálních unií i zvyšování kvality poskytované péče. Rozhodující sledovanou položkou v oblasti výnosů však byly tržby od zdravotních pojišťoven. Jejich meziroční nárůst činil 236 milionů korun. Nemocnice plnily plány produkce, změna úhradové vyhlášky jim umožnila dosáhnout adekvátních tržeb za poskytnutou zdravotní péči ze strany zdravotních pojišťoven při dodržení počtu hospitalizovaných a ošetřených pacientů. Co znamená kladný hospodářský výsledek nemocnic pro pacienty a personál? Nemocnice si budou moci dovolit tedy více investovat. Bude se zpětně investovat do obnovy zdravotnické přístrojové techniky a nákupu zdravotnického materiálu. Dosažení zisku nebylo podmíněno redukcí nelukrativních lékařských oborů, úspory bylo dosaženo také novým způsobem řízení v krajských nemocnicích, a to díky personálních unií. Co to znamená? Dvě nemocnice jsou manažersky řízeny jedním ředitelem, lépe spolupracují, sdílejí činnosti a informace. Mohou lépe využívat evropské peníze, investovat do výstavby Prostřednictvím personálních unií se také podařilo dohodnout jednotné smluvní podmínky se zdravotními pojišťovnami. Zároveň se kraj i jeho nemocnice snaží co nejvíce využívat evropské peníze a investují do výstavby nových pavilonů, rekonstrukce a zateplení budov, ekologizace a bezbariérovosti zařízení, obnovení přístrojové techniky, elektronizace zdravotnictví, nákupu nových lůžek a také sanitních vozů pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje. V rámci rozpočtu kraje pro rok 2015 byla krajským nemocnicím schválena celková neinvestiční dotace ve výši 37,13 milionu korun. Z této částky budou mimo jiné hrazeny výdaje na zajištění lékařské pohotovostní služby, protialkoholní záchytné stanice, stanice sociálních lůžek i výdaje na opravy a údržbu majetku. Dále se bude pokračovat v optimalizaci činností krajských nemocnic tak, aby byla akreditovanými zdravotnickými zařízeními zajištěna stabilní zdravotní péče. To zahrnuje také například spolupráci lékáren, optimalizaci logistiky, vyjednávání se zdravotními pojišťovnami za celou skupinu i odbornou profilaci nemocnic. Realizací těchto činností je možno dosáhnout dalších efektivních úspor při zachování objemu poskytované zdravotní péče. V roce 2015 budou dokončeny všechny akce, které jsou financovány z evropských peněz v rámci programového období 2007 až Právě na dostavbu dvou nejvýznamnějších stávajících investičních akcí, kterými jsou Pavilon interních oborů v Opavě a Pavilon chirurgických oborů v nemocnici ve Frýdku-Místku, půjde největší část finančních prostředků. A to v celkové výši zhruba 882 miliony korun. Zároveň je ale Moravskoslezský kraj i samotné nemocnice ve fázi příprav na programové období 2014 až Realizace prvních nových projektů se odhaduje na rok 2016, kdy půjde především o modernizaci přístrojového vybavení. Vidíte sami, že nemocnice i jejich hospodaření jsou na tom o mnoho lépe než v minulých letech. Závěrem bych vám chtěla popřát příjemné prožití velikonočních svátků a hezké jarní dny! Ing. Kateřina Chybidziurová Člen zastupitelstva Moravskoslezského kraje Předsedkyně výboru zastupitelstva pro kulturu a památky MSK strana 6 VAŠE NÁZORY

7 Před několika týdny byla uvnitř naší ČSSD v okrese Frýdek- Místek založena platforma s názvem Politika bez korupce. Dovolte mi několik odstavců k této aktivitě. Úvodem jedno drobné připomenutí. Slovo platforma v tomto pojetí znamená Východisko nějaké činnosti nebo nějakého úsilí popř. Názorová základna, či Soubor zásad. Někteří z nás se na popisovanou aktivitu díváme jako na něco, co nás určitým způsobem navenek poškozuje. Jako na vlastní gól, který může nezanedbatelnou měrou ovlivnit postavení naší strany ve společnosti. A na těch, kteří se angažují v právě vzniklé platformě, máme tendenci nahlížet jako na pátou kolonu uvnitř ČSSD, se kterou je nutno se velmi rychle po zásluze vypořádat. Vy, kteří uvažujete popsaným způsobem, máte jednu velkou pravdu: Špinavé prádlo se pere doma. A je úplně jedno o jaký typ instituce, či organizace se jedná. Ale co dělat, když si o tom špinavém prádlu už cvrlikají vrabci na střeše? A kdyby šlo jenom o to cvrlikání a ty vrabce, tak bychom si mohli ještě gratulovat! Mám za to, že také i investigativní novináři nikdy nespí, k naší smůle! Uvědomme si, že právě vzniklá platforma druhý Politika pohledbez korupce není boj proti někomu, ale za Politika bez korupce něco. Nepodceňujme své skutečné i potenciální voliče! Naší spoluobčané, kterým bychom měli svou činnosti všestranně zkvalitňovat život, nejsou tupým stádem ovcí. Myslím tím ovce, ve smyslu Orwellovy Farmy zvířat, které bezmyšlenkovitě věří všemu tomu, co je jim k věření někým cílevědomě předkládáno. Většinový přístup naší populace k získávání informaci o občanské válce na Ukrajině, ve kterém vytěsňují současné veřejnoprávní média, je toho dokladem. Naopak naší spoluobčané mají otevřené oči a naslouchající uši připravené k bdělému pozorování všeho toho, co se kolem nich děje. Tito naší občané dobře vědí o různých skandálech spolustraníků a právem od nás očekávají, že přejdeme od slov k činům, zameteme si před svým vlastním prahem a celou věc začneme skutečně řešit. Mám za to, že nadešel nejvyšší čas zmíněnému očekávání vyjít vstříc. Jsem přesvědčen, že tou nejhorší reakci na atmosféru v naší společnosti by bylo strkat hlavu do písku a tvářit se, že se vlastně vůbec nic neděje. Za výše charakterizované situace vidím založení platformy Politika bez korupce uvnitř naší strany jako velmi rozumný, užitečný a nanejvýš potřebný krok. Založení této platformy vidím jako něco, co se u veřejnosti zákonitě setká s příznivým ohlasem. Pro mne osobně je založení zmíněné platformy zábleskem naděje na odvrácení hrozícího politického pádu, který nad naší stranou visí jako Damoklův meč, či časovaná bomba. Trvalý pokles voličských hlasů ČSSD, a to nejen v našem moravskoslezském regionu, by nás, v tomto směru, mělo skutečně probudit. Probudit dříve než bude definitivně pozdě! Uděláme to dříve, než ČSSD padne až na dno a bude válcovaná jinými politickými subjekty? Nezapomeňme, budoucnost naší strany máme ve svých vlastních rukou, záleží jen a jen na mém a tvém osobním postoji při řešení problémů, které nás společně obklopují. Budeš -li upřednostňovat svůj vlastní prospěch nad zájmy těch ostatních, tak nakonec uděláš nešťastným sám sebe i své okolí, pamatuj, prosím tě, na to! Záleží jen a jen na tobě a na mne zda vzniklou platformu Politika bez korupce budeme chápat jako hrozbu anebo výzvu, jako pátou kolonu anebo záblesk naděje! Ing. Norbert Pěkník předseda MO ČSSD člen obecního zastupitelstva Další zapomenutý příběh věnovaný 70. výročí ukončení 2. sv. války Vážení přátelé, dovolte, abych přispěl dalším příběhem zapomenutých hrdinů 2. světové války. Tentokrát se jedná o frýdecko-místeckého rodáka MUDr. Jaroslava Míčka, který byl před 70-ti léty zabit gestapem v Bystřici nad Olší. MUDr. Jaroslav Míček se narodil v rolnické rodině dne ve Frýdku na Nových Dvorech, Kamenec Byl třetí v pořadí celkem pěti synů : Eduard PhDr. * ; Jan * ; Jaroslav MUDr. * ; Bohumír * ; Oldřich * Již od dětství jevil mimořádný zájem o medicínu. strana 7... pokračování na další straně... VAŠE NÁZORY

8 Chodil do chlapecké obecné školy u frýdeckého farního kostela, posléze studoval na místeckém gymnáziu. Zde v r složil maturitní zkoušku. Po vzniku Československé republiky odjel Jaroslav studovat medicínu na brněnskou lékařskou fakultu, kde strávil čtyři léta, poslední dva roky dokončil v Praze. Jeho přání být dětským lékařem se nevyplnilo a byl promován na lékaře všeobecné medicíny. Miloval své rodné Slezsko a svou rodinu, která se musela hodně uskromňovat, aby zajistila vzdělání svých dvou nadaných synů ( starší Eduard studoval na učitelském ústavě). V Praze bydlel za studií na Hlávkově koleji. Rád se tehdy zúčastňoval kulturních akcí ve městě a zde se také seznámil zprostředkovaně se svou budoucí ženou Josefou Tomáškovou. V r nastoupil čerstvě promovaný lékař Jaroslav povinnou pětiměsíční vojnu v Praze Vršovicích v nemocnici do divize na úseku důstojníků ve zdravotnictví. V r působil v nemocnici ve Slezské Ostravě. Zajímal se o místo samostatného obvodního prakt. lékaře ve Starých Hamrech, ale tam neuspěl. druhý pohled Snoubenci se navštěvovali, pokud to bylo možné, jezdili do divadla, na výstavy do Prahy a sledovali kulturní vývoj naší mladé republiky. Dne uzavřeli církevní sňatek ve Slezské Ostravě. V té době přiměl doktor Jaroslav svou mladou ženu k tomu, aby si udělala v Ostravě asi půlroční lékárenský kurz s vidinou zřízení lékárny v místě budoucí samostatné lékařské praxe manžela. Dne nastoupil MUDr. Jaroslav Míček na Těšínsko strana 8 do obce Bystřice n. Olší na svou první samostatnou lékařskou praxi jako obvodní lékař. V pronajatém bytě si otevřel ordinaci a lékárnu, kde jeho žena denně připravovala léky. Mladý lékař léčil bez výjimky všechny, chodíval na návštěvy a kontroly domů, nezřídka do špatně dostupných lokalit. Často musel pěšky mnoho kilometrů v horském terénu. Byl volán i v noci, lékařská pohotovost ještě neexistovala. Zpočátku mu pomáhala a doprovázela jej jeho žena. Jezdil kromě Bystřice do Nýdku, Vendryně, Karpentné, zajížděl do Frýdku i za rodinou podle potřeby a všude tam, kam byl volán k nemocnému. Byl skvělý diagnostik, měl pochopení a empatii k nemocným a ti měli k němu plnou důvěru. Jako lékař byl svědomitý a obětavý, mnoha lidem zachránil život. Vzdělával se soustavně v medicíně, studoval i do nocí a hledal odpovědi v odborné literatuře při řešení složitějších medicínských problémů. Byl rázný a energický a dovedl zjednat pořádek a uplatnit svou lékařskou autoritu. V prosinci 1931 manželé zakoupili v Bystřici pozemek na stavbu rodinné vily s ordinací. Začalo se stavět a do konce roku 1932 byla stavba dokončena. Dostala č.p. 500, stojí dodnes a slouží jako zdravotní středisko místním občanům. V manželství se jim narodily 3 děti: MUDr., MSDr. Jaroslav Míček * ;tragicky zemřel v Murteru v Jugoslávii; odb. asistent II.Stomatologiké kliniky FVL KU v Praze; prof. PhDr. Libor Míček, Csc. * ;psycholog v oboru duševní hygiena, vysokoškolský profesor Filozof. Fakulty MU Brno;1. prorektor a zakladatel Opavské univerzity; RNDr. Jana Daďourková * ; středoškolská profesorka matematiky v Liberci; Období od r do r bylo pro celou rodinu nejšťastnější. Mladý lékař získával víc a více pacientů. V nové vile kromě praktického lékaře dr. Jaroslava ordinovali i 2-3 stomatologové, v přízemí byla též lékárna. K rodině jezdili příbuzní, zvláště krásné byly rodinné Vánoce s mnoha hosty. Jindy dojížděli i kolegové lékaři, takže rodina žila čilým společenským životem. Doktor podporoval česko-polské přátelství. Pomáhal finančně začínajícím umělcům a malířům. Miloval výtvarné umění a kupoval spousty odborných publikací i monografií o světových malířích a sochařích, zřizoval si knihovnu krásné literatury, byl členem Evropského literárního klubu v Praze aj. Založil český fotbalový klub SK Bystřice, inicioval vznik Okrašlovacího spolku, který vysadil alej javorů v centru Bystřice, které zde rostou dodnes. Od r. 1938, po obsazení Těšínska polskou armádou, se rodina Míčkova trvale přestěhovala do Frýdku, kde si MUDr. Míček zařídil ordinaci; jednu dobu mu pomáhala i MUDr. Marta Kalusová, dětská lékařka. Za protektorátu starší syn Jaroslav studoval na místeckém gymnáziu a mladší Libor denně jezdil do gymnázia v Ostravě Přívozu. MUDr. Míček si přál rozšířit svou rodinu ještě o děvčátko. Když jeho žena otěhotněla, poslal ji i oba synky do středních Čech k mladšímu bratrovi Pepovi na statek, aby tam porodila. V Jincích na Příbramsku se narodila 1. října 1944 zdravá holčička Jana. Štěstí bylo veliké. Doktor viděl však své děvčátko jen jednou, a to při návštěvě VAŠE NÁZORY

9 v listopadu t.r. ve Frýdku. Paní Míčková chtěla zůstat doma ve Frýdku, ale poslechla svého muže a kvůli bezpečnosti malých dětí odjela s nimi znovu do Jinců. Manžel ji v dopise ujišťoval, že se nic nestane a všechno dobře dopadne. Válka se přece chýlila ke konci. Doktor Míček byl v té době již naplno angažován ve všestranné odbojové činnosti přímo v Národní obraně jako plukovník. Rodina o jeho činnosti nic nevěděla. Byl však dlouho v hledáčku gestapa, zejména pro pomoc raněným partyzánům. Když gestapáci zjistili pobyt doktora Míčka a jeho známého Jana Heczka, který jej doprovázel na chystanou návštěvu pacientky, v noci je zatkli a odvedli na německou četnickou stanici v Bystřici k výslechu. Odtud je přivedli na hřbitov k popravě zastřelením. MUDr. Jaroslav Míček a Jan Heczko byli zabiti na bystřickém hřbitově. Manželku zastihla neuvěřitelná zpráva o popravě manžela a Jana Heczka v Jincích. Místní organizace ČSSD Bystřice spolu s Československou obcí legionářů instalovala v roce 2014 bronzovou pamětní desku MUDr. Jaroslavu Míčkovi a Janu Heczkovi tomu bude 70. let, kdy rukou gestapa vyhasly na bystřickém hřbitově životy dvou ušlechtilých Čechů. Lidí, kteří milovali svoji vlast a neváhali pro její svobodu položit svůj život. NEJBLIŽŠÍ AKCE Zasedání OVV ČSSD FRÝDEK-MÍSTEK Uzávěrka nejbližšího vydání Zpravodaje Zpracoval Ladislav Olšar Příspěvky zasílejte na nebo na Děkujeme! Střípek z 18. společenského plesu OVV ČSSD FRÝDEK-MÍSTEK strana 9 POZVÁNKY NA AKCE

10 ples Okresního výkonného výboru maškarní ples MK MSD Frýdek-Místek 38. Sjezd ČSSD strana 10 Různé

11 Zpravodaj OVV ČSSD Frýdek-Místek vydává OVV ČSSD Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 2380, Frýdek-Místek. Datum Veškeré informace, články a požadavky je možné podat na sekretariát OVV ČSSD Frýdek-Místek nebo na Redakční rada: předseda Jiří Vzientek, šéfredaktorka Kristýna Šircová, členové: Daniel Szetefek, Ladislav Olšar a Lukáš Gola. Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků. strana 11 RŮZNÉ

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem... Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje 8 2. Krajský úřad..................................14

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

Bludovan. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce na rok 2003 2/2003 ZDARMA

Bludovan. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce na rok 2003 2/2003 ZDARMA 2/2003 ZDARMA Datum vydání: 28. února 2003 Bludovan Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce na rok 2003 Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 27. 1. 2003

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 číslo 4 ročník XVIII Vychází 7. března 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Kácení stromů ve městě str. 2 Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 Nemocnice umí léčit chronické rány str. 11 Muzeum připravuje

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

Rožnov umí získat evropské dotace

Rožnov umí získat evropské dotace V lokalitě Balkán se může stavět Ministerstvo zrušilo rozhodnutí ČIŽP Čtěte na straně 2 Předvolební rozhovory podruhé Ptali jsme se lídrů jednotlivých kandidátek Čtěte na straně 4!!!! Odhalení reliéfu

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

ročník 19 č. 1/2009 JARO 2009

ročník 19 č. 1/2009 JARO 2009 ročník 19 č. 1/2009 JARO 2009 EDITORIAL Milé dámy, vážení pánové, je pátek dvacátého února 2009 po poledni a já mám psát editorial pro jarní vydání Nemocničního zpravodaje. Do rukou ho dostanete někdy

Více

Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY

Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY Číslo 48/Ročník 23 12/12/2012 Sedlčany Cena 13 Kč Nádražní 903 Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY Sedlčany - relaxační pobyty k přivaděči Nádražní vody 903 ze Želivky nazval

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

ZVYŠUJEME KOMFORT CESTOVÁNÍ

ZVYŠUJEME KOMFORT CESTOVÁNÍ ZVYŠUJEME KOMFORT CESTOVÁNÍ Vážení spoluobčané, dostávám poprvé v tomto volebním období možnost napsat několik poznámek o problematice našeho města z pohledu oblastí, které jsou v mé kompetenci neuvolněného

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček 3-4 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009 Ohlédnutí V minulém úvodníku jsem psal o dvou akcích, při kterých svojí účastí

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Začal školní rok a určitě by se slušelo

Začal školní rok a určitě by se slušelo Č A S O P I S M L A D Ý C H S O C I Á L N Í C H D E M O K R A T Ů Vážení přátelé, dostáváte do rukou další číslo časopisu Ventil. Vzhledem k tomu, že přichází po prázdninách, najdete v něm informace o

Více