Zpravodaj pro členky a členy ČSSD v okrese Frýdek-Místek březen 2015 číslo: 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj pro členky a členy ČSSD v okrese Frýdek-Místek březen 2015 číslo: 2"

Transkript

1 Zpravodaj pro členky a členy ČSSD v okrese Frýdek-Místek březen 2015 číslo: 2 Vážené přítelkyně, vážení přátelé, Ve dnech se v Kongresovém centru v Praze uskutečnil již v pořadí 38. Sjezd naší strany. Z našeho okresu se jej zúčastnilo celkem 16 delegátů z hlasem rozhodujícím a náš okres tak měl na sjezdu jedno z největších zastoupení, které odpovídá i silné členské základně v našem okrese. Sjezd nejenom, že potvrdil silnou pozici Bohuslava Sobotky jako předsedy strany, ale do vedení se dostal tým lidí, který bude táhnout za jeden provaz a bude tak schopen čelit nově vzniklým populisticko-oligarchovským hnutím, které představují velké nebezpečí pro naši zemi a demokracii. Zároveň naše strana dokázala, že si váží názoru členské základny a přestože měla řada delegátů pochybnosti, dokázali delegáti sjezdu schválit i výrazné změny stanov naší strany, které by měly vést k většímu zastoupení žen a zapojení celé členské základny do procesu sestavování kandidátních listin. Na závěr mi dovolte poděkovat všem účastníkům sjezdu za jejich účast a za to, že svým hlasováním přispěli ke zdárnému průběhu a závěru sjezdu, který potvrdil, že naše strana je stranou nejenom tradiční a demokratickou, ale že je schopna se měnit, modernizovat a reagovat tak na změny ve společnosti. Budoucnost má své jménu je to sociální demokracie! Jiří Vzientek předseda OVV ČSSD Frýdek-Místek

2 ... Informace PŘEDSTAVUJEME ze SenátuSE... Ing. Kateřina Chybidziurová narozena: 1976 obec: Jablunkov vzdělání: VŠP Ostrava povolání: Městský úřad Jablunkov zástupce vedoucí odboru školství a kultury a ekonom členka OVV Frýdek - Místek členka Zastupitelstva Moravskoslezského kraje od předsedkyně výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Moravskoslezského kraje od členka výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje od členka Zastupitelstva Města Jablunkova od r členka výboru finančního Zastupitelstva Města Jablunkova od r členka komise pro občanské záležitosti Rady Města Jablunkova od r členka MO Jablunkov Hobby: Studium cizích jazyků, cestování, IT, anglická kultura, sport, četba knih, hudba. Odborně se zajímám o Evropskou unii, regionální rozvoj, kulturu, školství a životní prostředí. K mým hlavním prioritám patří podpora čerpání dotací z Moravskoslezského kraje a EU pro obce a města v regionu, podpora propagace Moravskoslezského kraje, podpora regionálního rozvoje, kultury, školství, cestovního ruchu a životního prostředí, spolupráce se starosty měst a obcí v MSK a Sdružením obcí. rok narození: 1977 trvalé bydliště: Kozlovice Mgr. Lukáš Gola Vzdělání: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity Zaměstnání: Vedoucí ERP/IT oddělení VOP CZ,s.p. (Vojenský opravárenský podnik Šenov u NJ) Stranické funkce: předseda MO Kozlovice, člen OVV F.M Veřejná správa: d o s u d z a s t u p i t e l o b c e K o z l o v i c e 2010-dosud předseda kontrolního výboru ZO Kozlovice Záliby: včelaření, rybaření, geocaching, golf Mgr. Jakub Kawulok rok narození 1982 bydliště: obec Hrádek člen OVV, člen MO Hrádek vzdělání: právnická fakulta od roku zastupitel obce Hrádek, od roku 2009 do 2014 místostarosta obce Hrádek 2014 člen zastupitelstva obce Hrádek-předseda výboru pro výběrová řízení člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže povolání: podnikový právník Třineckých železáren záliby: rodina, četba, turistika strana 2 PŘEDSTAVUJEME SE

3 Vážení přátelé, strana ročník plesu ČSSD je za námi dne se v restauraci Ondráš ve Sviadnově uskutečnil již 18. ročník reprezentativního plesu Okresní organizace ČSSD ve Frýdku-Místku. Na účastníky čekal bohatý program zakončený tombolou se zajímavými cenami. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto plesu, především pak paní Miroslavě Novákové z místní organizace v Šenově, Mladých sociálním demokratům z Frýdku-Místku a především pak našim sponzorům bez jejichž příspěvku by nebylo možno ples uskutečnit. Dovolte mi jmenovat alespoň pár - Michala Pobuckého, Karla Deutschera, Pavla Machalu, Kateřinu Chybidziurovou, Petra Gawlase. Pevně věřím, že plesová tradice bude pokračovat i v dalších letech a těším se už na další v pořadí už 19. reprezentativní ples ČSSD. I děti na Madagaskaru si chtějí číst Jiří Vzientek Od listopadu do konce ledna probíhala v Moravskoslezském kraji sbírka knih na Madagaskar s názvem I děti na Madagaskaru si chtějí číst. Tato sbírka navázala na Bookfeeding projeckt Aleny Machálkové, která v roce 2014 vybudovala v Madagaskarském Soavinimerina Ambohitrakely knihovnu. V knihovně je prozatím 400 knih. Sbírku pořádalo MSD Frýdek - Místek a ZŠ Brušperk. Celkem se nasbíralo 494 anglických a francouzských knih a časopisů o celkové hmotnosti 91 kg (161 učebnic - 5 francouzských; 130 časopisů - 33 francouzských; 203 beletrie -26 francouzských). Knihy byly odeslány přes Českou poštu na začátku března. Pravděpodobné dodání knih na Madagaskar je červen. Knihy mohou být odeslány díky MSD Frýdek - Místek, které se rozhodlo přispět na tuto akci finančně. Další peníze byly vybrány z dobrovolného vstupného na přednášce o Madagaskaru, Madagaskar - místo, kde se zastavil čas, která se uskutečnila v Modrém salónku knihovny ve Frýdku - Místku. V červnu přijede do Soavinimerina Ambohitrakely studentka z Chorvatska, která se rozhodla učit v místní škole jako dobrovolnice. Do třídy v Soavinimerina Ambohitrakely chodí momentálně 40 dětí z vesnice. Díky naší sbírce bude vybavena třída vyřazenými učebnicemi i pracovními sešity anglického jazyka ze ZŠ Brušperk. Usnadní se tím výuka angličtiny na Madagaskaru. Díky francouzským dětským knihám se děti naučí číst a psát, dospělí Malgaši si budou moci přečíst knihy jako Hrabě Monte Cristo, Don Quiotte de la Manche, v angličtině pak Tom Sawyer nebo Ruské pohádky. Bookfeeding project (http://www.bookfeeding.org/) ale nezůstal pouze u Madagaskaru. Po celém světě vyrůstají knihovny Aleny Machálkové. Další najdeme například v Indii, v červnu se vystaví knihovna v Keni, na podzim v Tibetu a Malajsii. Všem, kteří se rozhodli, že nenechají své zaprášené knihy ležet na půdě a přispějí na dobrou věc, děkujeme. Magdaléna a Pavel Machalovi Informace z OVV ČSSD Frýdek-Místek OVV ČSSD Frýdek-Místek se vydal naproti všem místním organizacím tím, že určil každé místní organizaci patrona, který jim bude nápomocen s běžnou agendou, akcemi, pomáhat se zápisy, chodit na schůze a podávat informace z vyšších orgánů. Seznam patronů včetně jejich působnosti naleznete na další stránce. Již na 1. schůzi OVV se diskutovalo o neplatičích za rok 2014, kteří byli osloveni doporučeným dopisem, aby svůj členský příspěvěk uhradili. To neučinilo 37 lidí, kterým bylo na 2. schůzi OVV ukončeno členství. Dne byly doručeny na sekretariát OVV ČSSD v Místku písemné oznámení všech členů MO ČSSD Hrčava, včetně Ing. Petra Staňa starosty a člena KVV o ukončení členství v ČSSD. OVV nezbylo nic jiného, než vzít na vědomí zánik MO ČSSD Hrčava z důvodu zániku členství v ČSSD všem jejím 23 členům. O této skutečnosti jste se mohli dočít i v našich médiích. Další zasedání OVV ČSSD Frýdek-Místek proběhne 30. března 2015 od 17h v prostorách sekretariátu na 8. pěším pluku ve Frýdku-Místku. Krista Šircová ZPRÁVY Z ČSSD

4 Seznam organizací a jejich patronů strana 4 ZPRÁVY Z ČSSD

5 6. ročník plesu MSD Frýdek-Místek Jednou se potkali zebra, žába, chobotnice, včelka, lev, páv, kočka a celá zoologická zahrada ne takto nezačíná vtip takto začíná 6. maškarní ples pořádaný členy mladých sociálních demokratů z Frýdku-Místku. V sobotu 21. února se přes 60 zvířátek bavilo při skvělé hudbě a soutěžích, jakými bylo např. poznávání zvuků, balónkový tanec s páry zvířátek, soutěž o nejvšestrannější bizarní páry atp. Během večera se přítomní mohli občerstvit u rautu připraveného Magdalenou Machalovou a kochat se výzdobou, kterou zajistila Karla Komárková. O zábavu se staral také moderátor Pavel Janošec. Drobní podnikatelé by měli být pro ČSSD prioritou Nejlepší podporou malého podnikání je nepřenášet na nositele podnikatelské činnosti nekoncepční administrativní zátěž. Avizované zavedení elektronické evidence tržeb je příkladem toho, jakou cestou bychom určitě jít neměli. Hodinu před půlnocí byly vyhlášeny nejlepší kostýmy, které měly Magdaléna pávice Machalová a Vilém ovečka Shaun Naleraj a minutu před půlnocí následovala hra o ceny. Členové místního klubu Frýdek-Místek děkují všem, kteří se podíleli na organizaci, přispěli do tomboly nebo podpořili akci svou účastí. Krista Šircová Snaha zlepšit výběr daní se zcela jistě jeví jako žádoucí a chvályhodná, ale opravdu má být toto opatření nad snadnost a jednoduchost vedení daňové evidence u osob samostatně výdělečně činných? Je potřeba si uvědomit, že je to právě drobné podnikání, které dokáže utlumit nebo alespoň částečně zvrátit negativní trend úbytku pracovních míst (především v těžkém průmyslu) v regionu těžce zkoušeným nadprůměrnou nezaměstnaností, jakým Moravskoslezský kraj je. Ono, stačí se podívat na formulář daňového přiznání, i sebevětší milovník nejrůznějších logických úloh musí s ne příliš blaženým výrazem ve tváři uznat jeho zbytečnou složitost. Nejeden poplatník si jistě při jeho vyplňování utřel párkrát pot z čela, aniž by ono orosení čela pramenilo ze zvýšených teplot, když ty v březnu nebývají nijak extrémně vysoké. Vize jednoduchosti správy daňových povinností drobných podnikatelů by však dle mého názoru nemělo být pouze doménou pravicových stran, zejména tedy ODS, ale také ČSSD, neboť být osobou samostatně výdělečně činnou přece nemusí nutně znamenat nadprůměrné příjmy (a v mnoha případech jsou i podprůměrné). Utkvělá představa některých lidí o tom, že člověk vlastnící živnostenské oprávnění automaticky jezdí drahým autem je někdy mylná. Tato skutečnost pak může pramenit i ze zcela jiných (a současně pochopitelných) příčin například z nutnosti spolehnout se na dopravní prostředek, jehož výpadek by mohl fatálně ovlivnit tržby (samozřejmě negativně) a tím například způsobit nemožnost uživit rodinu. Představme si například zaměstnance stavební firmy. Ráno ho vyzvedne služební dodávka, dopraví na místo pracoviště, zaměstnanec používá ke své práci pomůcky pořízení zaměstnavatelem od oblečení až po ochranné pomůcky a po pracovní době ho opět služební dodávka doveze domů. Jaké má možnosti tento zaměstnanec bydlící v malé vesnici v okolí Bruntálu při ztrátě zaměstnání? Jednak si najít samozřejmě zaměstnání jiné, což je alespoň v kratším časovém intervalu docela obtížné, čerpat dávky ze státního rozpočtu (počínaje podporou v nezaměstnanosti atd.) nebo se stát osobou samostatně výdělečně činnou a poskytovat drobné stavební práce. To již samo o sobě nese povinnost platit minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění bez ohledu na příjmy. Nehledě na skutečnost, že vše hrazené zaměstnavatelem si teď musí onen podnikatel hradit sám pracovní a ochranné pomůcky, automobil, pohonné hmoty, pojištění apod. Dále pak musí řešit dalších nespočet administrativních úkonů. Jakékoli ztížení podmínek pro osoby samostatně výdělečně činné se promítne i v jejich ochotě vůbec osobami samostatně výdělečně činnými být. V souvislosti se záměrem zavést elektronickou evidenci tržeb je nutno poznamenat, že skupina poctivých už z principu přece nemůže doplácet na skupinu nepoctivých. Ing. Kamil Siuda, MO Třinec strana 5 ZPRÁVY ZE SPOLKŮ PŘI ČSSD

6 Hospodaření nemocnic v Moravskolezském kraji nových pavilónů, zateplení budov atd. Vážené dámy, vážení pánové, v minulém čísle zpravodaje OVV Frýdek- Místek jsem vás informovala o novinkách ze zastupitelstva Moravskoslezského kraje a o dotačních programech. Dnes bych vám chtěla podat informace o hospodaření nemocnic v našem kraji, což vás jistě bude zajímat. Moravskoslezský kraj je zřizovatelem 6 nemocnic, zřízeny jsou jako příspěvkové organizace: Nemocnice s poliklinikou Havířov, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Nemocnice Třinec, Nemocnice ve Frýdku-Místku, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov a Slezská nemocnice v Opavě. Jsme velice rádi, že se šesti nemocnicím zřízených Moravskoslezským krajem podařilo přehoupnout z červených do černých čísel a dokonce jsou nyní v mírném plusu. Na ziskovém hospodaření krajských nemocnic se pozitivně podílelo několik faktorů zejména vliv úhradové vyhlášky pro rok 2014, realizovaná systémová opatření v rámci fungování řízení nemocnic formou personálních unií i zvyšování kvality poskytované péče. Rozhodující sledovanou položkou v oblasti výnosů však byly tržby od zdravotních pojišťoven. Jejich meziroční nárůst činil 236 milionů korun. Nemocnice plnily plány produkce, změna úhradové vyhlášky jim umožnila dosáhnout adekvátních tržeb za poskytnutou zdravotní péči ze strany zdravotních pojišťoven při dodržení počtu hospitalizovaných a ošetřených pacientů. Co znamená kladný hospodářský výsledek nemocnic pro pacienty a personál? Nemocnice si budou moci dovolit tedy více investovat. Bude se zpětně investovat do obnovy zdravotnické přístrojové techniky a nákupu zdravotnického materiálu. Dosažení zisku nebylo podmíněno redukcí nelukrativních lékařských oborů, úspory bylo dosaženo také novým způsobem řízení v krajských nemocnicích, a to díky personálních unií. Co to znamená? Dvě nemocnice jsou manažersky řízeny jedním ředitelem, lépe spolupracují, sdílejí činnosti a informace. Mohou lépe využívat evropské peníze, investovat do výstavby Prostřednictvím personálních unií se také podařilo dohodnout jednotné smluvní podmínky se zdravotními pojišťovnami. Zároveň se kraj i jeho nemocnice snaží co nejvíce využívat evropské peníze a investují do výstavby nových pavilonů, rekonstrukce a zateplení budov, ekologizace a bezbariérovosti zařízení, obnovení přístrojové techniky, elektronizace zdravotnictví, nákupu nových lůžek a také sanitních vozů pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje. V rámci rozpočtu kraje pro rok 2015 byla krajským nemocnicím schválena celková neinvestiční dotace ve výši 37,13 milionu korun. Z této částky budou mimo jiné hrazeny výdaje na zajištění lékařské pohotovostní služby, protialkoholní záchytné stanice, stanice sociálních lůžek i výdaje na opravy a údržbu majetku. Dále se bude pokračovat v optimalizaci činností krajských nemocnic tak, aby byla akreditovanými zdravotnickými zařízeními zajištěna stabilní zdravotní péče. To zahrnuje také například spolupráci lékáren, optimalizaci logistiky, vyjednávání se zdravotními pojišťovnami za celou skupinu i odbornou profilaci nemocnic. Realizací těchto činností je možno dosáhnout dalších efektivních úspor při zachování objemu poskytované zdravotní péče. V roce 2015 budou dokončeny všechny akce, které jsou financovány z evropských peněz v rámci programového období 2007 až Právě na dostavbu dvou nejvýznamnějších stávajících investičních akcí, kterými jsou Pavilon interních oborů v Opavě a Pavilon chirurgických oborů v nemocnici ve Frýdku-Místku, půjde největší část finančních prostředků. A to v celkové výši zhruba 882 miliony korun. Zároveň je ale Moravskoslezský kraj i samotné nemocnice ve fázi příprav na programové období 2014 až Realizace prvních nových projektů se odhaduje na rok 2016, kdy půjde především o modernizaci přístrojového vybavení. Vidíte sami, že nemocnice i jejich hospodaření jsou na tom o mnoho lépe než v minulých letech. Závěrem bych vám chtěla popřát příjemné prožití velikonočních svátků a hezké jarní dny! Ing. Kateřina Chybidziurová Člen zastupitelstva Moravskoslezského kraje Předsedkyně výboru zastupitelstva pro kulturu a památky MSK strana 6 VAŠE NÁZORY

7 Před několika týdny byla uvnitř naší ČSSD v okrese Frýdek- Místek založena platforma s názvem Politika bez korupce. Dovolte mi několik odstavců k této aktivitě. Úvodem jedno drobné připomenutí. Slovo platforma v tomto pojetí znamená Východisko nějaké činnosti nebo nějakého úsilí popř. Názorová základna, či Soubor zásad. Někteří z nás se na popisovanou aktivitu díváme jako na něco, co nás určitým způsobem navenek poškozuje. Jako na vlastní gól, který může nezanedbatelnou měrou ovlivnit postavení naší strany ve společnosti. A na těch, kteří se angažují v právě vzniklé platformě, máme tendenci nahlížet jako na pátou kolonu uvnitř ČSSD, se kterou je nutno se velmi rychle po zásluze vypořádat. Vy, kteří uvažujete popsaným způsobem, máte jednu velkou pravdu: Špinavé prádlo se pere doma. A je úplně jedno o jaký typ instituce, či organizace se jedná. Ale co dělat, když si o tom špinavém prádlu už cvrlikají vrabci na střeše? A kdyby šlo jenom o to cvrlikání a ty vrabce, tak bychom si mohli ještě gratulovat! Mám za to, že také i investigativní novináři nikdy nespí, k naší smůle! Uvědomme si, že právě vzniklá platforma druhý Politika pohledbez korupce není boj proti někomu, ale za Politika bez korupce něco. Nepodceňujme své skutečné i potenciální voliče! Naší spoluobčané, kterým bychom měli svou činnosti všestranně zkvalitňovat život, nejsou tupým stádem ovcí. Myslím tím ovce, ve smyslu Orwellovy Farmy zvířat, které bezmyšlenkovitě věří všemu tomu, co je jim k věření někým cílevědomě předkládáno. Většinový přístup naší populace k získávání informaci o občanské válce na Ukrajině, ve kterém vytěsňují současné veřejnoprávní média, je toho dokladem. Naopak naší spoluobčané mají otevřené oči a naslouchající uši připravené k bdělému pozorování všeho toho, co se kolem nich děje. Tito naší občané dobře vědí o různých skandálech spolustraníků a právem od nás očekávají, že přejdeme od slov k činům, zameteme si před svým vlastním prahem a celou věc začneme skutečně řešit. Mám za to, že nadešel nejvyšší čas zmíněnému očekávání vyjít vstříc. Jsem přesvědčen, že tou nejhorší reakci na atmosféru v naší společnosti by bylo strkat hlavu do písku a tvářit se, že se vlastně vůbec nic neděje. Za výše charakterizované situace vidím založení platformy Politika bez korupce uvnitř naší strany jako velmi rozumný, užitečný a nanejvýš potřebný krok. Založení této platformy vidím jako něco, co se u veřejnosti zákonitě setká s příznivým ohlasem. Pro mne osobně je založení zmíněné platformy zábleskem naděje na odvrácení hrozícího politického pádu, který nad naší stranou visí jako Damoklův meč, či časovaná bomba. Trvalý pokles voličských hlasů ČSSD, a to nejen v našem moravskoslezském regionu, by nás, v tomto směru, mělo skutečně probudit. Probudit dříve než bude definitivně pozdě! Uděláme to dříve, než ČSSD padne až na dno a bude válcovaná jinými politickými subjekty? Nezapomeňme, budoucnost naší strany máme ve svých vlastních rukou, záleží jen a jen na mém a tvém osobním postoji při řešení problémů, které nás společně obklopují. Budeš -li upřednostňovat svůj vlastní prospěch nad zájmy těch ostatních, tak nakonec uděláš nešťastným sám sebe i své okolí, pamatuj, prosím tě, na to! Záleží jen a jen na tobě a na mne zda vzniklou platformu Politika bez korupce budeme chápat jako hrozbu anebo výzvu, jako pátou kolonu anebo záblesk naděje! Ing. Norbert Pěkník předseda MO ČSSD člen obecního zastupitelstva Další zapomenutý příběh věnovaný 70. výročí ukončení 2. sv. války Vážení přátelé, dovolte, abych přispěl dalším příběhem zapomenutých hrdinů 2. světové války. Tentokrát se jedná o frýdecko-místeckého rodáka MUDr. Jaroslava Míčka, který byl před 70-ti léty zabit gestapem v Bystřici nad Olší. MUDr. Jaroslav Míček se narodil v rolnické rodině dne ve Frýdku na Nových Dvorech, Kamenec Byl třetí v pořadí celkem pěti synů : Eduard PhDr. * ; Jan * ; Jaroslav MUDr. * ; Bohumír * ; Oldřich * Již od dětství jevil mimořádný zájem o medicínu. strana 7... pokračování na další straně... VAŠE NÁZORY

8 Chodil do chlapecké obecné školy u frýdeckého farního kostela, posléze studoval na místeckém gymnáziu. Zde v r složil maturitní zkoušku. Po vzniku Československé republiky odjel Jaroslav studovat medicínu na brněnskou lékařskou fakultu, kde strávil čtyři léta, poslední dva roky dokončil v Praze. Jeho přání být dětským lékařem se nevyplnilo a byl promován na lékaře všeobecné medicíny. Miloval své rodné Slezsko a svou rodinu, která se musela hodně uskromňovat, aby zajistila vzdělání svých dvou nadaných synů ( starší Eduard studoval na učitelském ústavě). V Praze bydlel za studií na Hlávkově koleji. Rád se tehdy zúčastňoval kulturních akcí ve městě a zde se také seznámil zprostředkovaně se svou budoucí ženou Josefou Tomáškovou. V r nastoupil čerstvě promovaný lékař Jaroslav povinnou pětiměsíční vojnu v Praze Vršovicích v nemocnici do divize na úseku důstojníků ve zdravotnictví. V r působil v nemocnici ve Slezské Ostravě. Zajímal se o místo samostatného obvodního prakt. lékaře ve Starých Hamrech, ale tam neuspěl. druhý pohled Snoubenci se navštěvovali, pokud to bylo možné, jezdili do divadla, na výstavy do Prahy a sledovali kulturní vývoj naší mladé republiky. Dne uzavřeli církevní sňatek ve Slezské Ostravě. V té době přiměl doktor Jaroslav svou mladou ženu k tomu, aby si udělala v Ostravě asi půlroční lékárenský kurz s vidinou zřízení lékárny v místě budoucí samostatné lékařské praxe manžela. Dne nastoupil MUDr. Jaroslav Míček na Těšínsko strana 8 do obce Bystřice n. Olší na svou první samostatnou lékařskou praxi jako obvodní lékař. V pronajatém bytě si otevřel ordinaci a lékárnu, kde jeho žena denně připravovala léky. Mladý lékař léčil bez výjimky všechny, chodíval na návštěvy a kontroly domů, nezřídka do špatně dostupných lokalit. Často musel pěšky mnoho kilometrů v horském terénu. Byl volán i v noci, lékařská pohotovost ještě neexistovala. Zpočátku mu pomáhala a doprovázela jej jeho žena. Jezdil kromě Bystřice do Nýdku, Vendryně, Karpentné, zajížděl do Frýdku i za rodinou podle potřeby a všude tam, kam byl volán k nemocnému. Byl skvělý diagnostik, měl pochopení a empatii k nemocným a ti měli k němu plnou důvěru. Jako lékař byl svědomitý a obětavý, mnoha lidem zachránil život. Vzdělával se soustavně v medicíně, studoval i do nocí a hledal odpovědi v odborné literatuře při řešení složitějších medicínských problémů. Byl rázný a energický a dovedl zjednat pořádek a uplatnit svou lékařskou autoritu. V prosinci 1931 manželé zakoupili v Bystřici pozemek na stavbu rodinné vily s ordinací. Začalo se stavět a do konce roku 1932 byla stavba dokončena. Dostala č.p. 500, stojí dodnes a slouží jako zdravotní středisko místním občanům. V manželství se jim narodily 3 děti: MUDr., MSDr. Jaroslav Míček * ;tragicky zemřel v Murteru v Jugoslávii; odb. asistent II.Stomatologiké kliniky FVL KU v Praze; prof. PhDr. Libor Míček, Csc. * ;psycholog v oboru duševní hygiena, vysokoškolský profesor Filozof. Fakulty MU Brno;1. prorektor a zakladatel Opavské univerzity; RNDr. Jana Daďourková * ; středoškolská profesorka matematiky v Liberci; Období od r do r bylo pro celou rodinu nejšťastnější. Mladý lékař získával víc a více pacientů. V nové vile kromě praktického lékaře dr. Jaroslava ordinovali i 2-3 stomatologové, v přízemí byla též lékárna. K rodině jezdili příbuzní, zvláště krásné byly rodinné Vánoce s mnoha hosty. Jindy dojížděli i kolegové lékaři, takže rodina žila čilým společenským životem. Doktor podporoval česko-polské přátelství. Pomáhal finančně začínajícím umělcům a malířům. Miloval výtvarné umění a kupoval spousty odborných publikací i monografií o světových malířích a sochařích, zřizoval si knihovnu krásné literatury, byl členem Evropského literárního klubu v Praze aj. Založil český fotbalový klub SK Bystřice, inicioval vznik Okrašlovacího spolku, který vysadil alej javorů v centru Bystřice, které zde rostou dodnes. Od r. 1938, po obsazení Těšínska polskou armádou, se rodina Míčkova trvale přestěhovala do Frýdku, kde si MUDr. Míček zařídil ordinaci; jednu dobu mu pomáhala i MUDr. Marta Kalusová, dětská lékařka. Za protektorátu starší syn Jaroslav studoval na místeckém gymnáziu a mladší Libor denně jezdil do gymnázia v Ostravě Přívozu. MUDr. Míček si přál rozšířit svou rodinu ještě o děvčátko. Když jeho žena otěhotněla, poslal ji i oba synky do středních Čech k mladšímu bratrovi Pepovi na statek, aby tam porodila. V Jincích na Příbramsku se narodila 1. října 1944 zdravá holčička Jana. Štěstí bylo veliké. Doktor viděl však své děvčátko jen jednou, a to při návštěvě VAŠE NÁZORY

9 v listopadu t.r. ve Frýdku. Paní Míčková chtěla zůstat doma ve Frýdku, ale poslechla svého muže a kvůli bezpečnosti malých dětí odjela s nimi znovu do Jinců. Manžel ji v dopise ujišťoval, že se nic nestane a všechno dobře dopadne. Válka se přece chýlila ke konci. Doktor Míček byl v té době již naplno angažován ve všestranné odbojové činnosti přímo v Národní obraně jako plukovník. Rodina o jeho činnosti nic nevěděla. Byl však dlouho v hledáčku gestapa, zejména pro pomoc raněným partyzánům. Když gestapáci zjistili pobyt doktora Míčka a jeho známého Jana Heczka, který jej doprovázel na chystanou návštěvu pacientky, v noci je zatkli a odvedli na německou četnickou stanici v Bystřici k výslechu. Odtud je přivedli na hřbitov k popravě zastřelením. MUDr. Jaroslav Míček a Jan Heczko byli zabiti na bystřickém hřbitově. Manželku zastihla neuvěřitelná zpráva o popravě manžela a Jana Heczka v Jincích. Místní organizace ČSSD Bystřice spolu s Československou obcí legionářů instalovala v roce 2014 bronzovou pamětní desku MUDr. Jaroslavu Míčkovi a Janu Heczkovi tomu bude 70. let, kdy rukou gestapa vyhasly na bystřickém hřbitově životy dvou ušlechtilých Čechů. Lidí, kteří milovali svoji vlast a neváhali pro její svobodu položit svůj život. NEJBLIŽŠÍ AKCE Zasedání OVV ČSSD FRÝDEK-MÍSTEK Uzávěrka nejbližšího vydání Zpravodaje Zpracoval Ladislav Olšar Příspěvky zasílejte na nebo na Děkujeme! Střípek z 18. společenského plesu OVV ČSSD FRÝDEK-MÍSTEK strana 9 POZVÁNKY NA AKCE

10 ples Okresního výkonného výboru maškarní ples MK MSD Frýdek-Místek 38. Sjezd ČSSD strana 10 Různé

11 Zpravodaj OVV ČSSD Frýdek-Místek vydává OVV ČSSD Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 2380, Frýdek-Místek. Datum Veškeré informace, články a požadavky je možné podat na sekretariát OVV ČSSD Frýdek-Místek nebo na Redakční rada: předseda Jiří Vzientek, šéfredaktorka Kristýna Šircová, členové: Daniel Szetefek, Ladislav Olšar a Lukáš Gola. Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků. strana 11 RŮZNÉ

Kandidátní listina. pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech ve volebním kraji Moravskoslezském

Kandidátní listina. pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech ve volebním kraji Moravskoslezském Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. 21. 10. 2017 ve volebním kraji Moravskoslezském název politické strany Česká strana sociálně demokratická

Více

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 10 Komise pro zdravotnictví RAK ČR začátky fungování rozpačité, strukturu komise se podařilo stabilizovat

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Kandidátní listina. pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21. dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Kandidáti: Česká strana

Více

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Zápis ze členské schůze ze dne 22. června 2010 Přítomno: dle prezenční listiny Hlas rozhodující: 26 Hosté: dle prezenční listiny Omluveni: dle

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis z členské schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku

Zápis z členské schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku Zápis z členské schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku Dne 17. 4. 2015 se v učebně č. 102 konala členská schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku při SZŠ a VOŠZ České Budějovice.

Více

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice I.Název spolku Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice Spolek přátel SŠ OSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice (dále jen

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015)

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) strana 1. STANOVY spolku (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) I. Název spolku Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Uničov. Tam, kde je to vhodné nebo žádoucí, lze použít akronym SRP ZUŠ Uničov.

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s.

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Čl. 1 Charakter sdružení (1) Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. (dále jen ČSFM) je založena podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s.

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. STANOVY Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. (zapsaný spolek) je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

USNESENÍ 29. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Usnesení 442/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města:

USNESENÍ 29. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Usnesení 442/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: USNESENÍ 29. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 25.7.2016 Usnesení 442/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Nákup věcných darů v rámci realizace projektu Oranžový rok 2016

Více

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor Sídlo /dle OR/ Zprávu vypracoval - funkce: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod Ing. Ferdinand Kubáník - jednatel Telefon/spojovatelka:

Více

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Současnost a perspektiva krajských nemocnic v Moravskoslezském kraji

Současnost a perspektiva krajských nemocnic v Moravskoslezském kraji Současnost a perspektiva krajských nemocnic v Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Jiří Martinek Datum: 7. 11. 2016 Moravskoslezský kraj Základní údaje Moravskoslezského kraje rozloha: 5 427 km 2

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Nová Koncepce ekonomického zpravodajství resortu zdravotnictví Seminář: Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému

Nová Koncepce ekonomického zpravodajství resortu zdravotnictví Seminář: Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému Nová Koncepce ekonomického zpravodajství resortu zdravotnictví Seminář: Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému Markéta Bartůňková, Ladislav Dušek, Tomáš Pavlík Nová Koncepce resortu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 5. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 30. 12. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 5. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 30. 12. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 5. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 30. 12. 2014 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z. s. p. o. se sídlem v Bystřici 334, PSČ 739 95, IČ: 00739286, zaregistrovaná Krajským úřadem

Více

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za podporu, kterou jsem od Vás obdržel v říjnových komunálních volbách. Vážím si této podpory.

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za podporu, kterou jsem od Vás obdržel v říjnových komunálních volbách. Vážím si této podpory. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za podporu, kterou jsem od Vás obdržel v říjnových komunálních volbách. Vážím si této podpory. Společně s novým zastupitelstvem se budeme

Více

N á v r h ú p r a v S t a n o v Č S S D 1

N á v r h ú p r a v S t a n o v Č S S D 1 N á v r h ú p r a v S t a n o v Č S S D 1 Zpracovali: Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD Ing. Martin Starec, místopředseda ČSSD pro hospodaření V Praze dne 5. 12. 2012 Doplněné znění úvodního textu nadpisu

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace a Sdruženého zdravotnického zařízení

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 13 29.8.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 4.02 Rozpočtové provizorium na rok 2017 Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová vedoucí ekonomického odboru Odůvodnění:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Pro jednání Výroční konference VOS 2013 Dne: 30. 1. 2013 K bodu programu č.: Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Obsah: Hospodaření v roce 2012 Komentář k hospodaření za rok 2012 Návrh

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

STANOVY. Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s.

STANOVY. Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s. STANOVY Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek s názvem Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z.s. (dále jen SPAPK) je právnickou osobou založenou

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 5. Předkládá: Rada Olomouckého kraje Zpracoval: RNDr. Ivan Kosatík náměstek hejtmana Ing. Jiří Juřena vedoucí ekonomického odboru Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 24.6.2004 Rozpočet

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Jablunkov, Dukelská 144 IČ

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Jablunkov, Dukelská 144 IČ Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Jablunkov, Dukelská 144 IČ 71224530 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2007 Slezský vodohospodářský svazek vznikl zakladatelskou smlouvou na ustavující členské

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2015 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, jako každý rok Vám předkládáme výroční zprávu Thomayerovy nemocnice, tentokráte za rok 2015. Nejednalo se o nijak jednoduchý rok.

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 11 23. 10. 2013 Lékárenská péče v Moravskoslezském kraji v roce 2012 Pharmaceutical

Více

Město Kravaře. usn. čís. 5. 36/2015 5.43/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 5. 36/2015 5.43/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 4. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 5. 36/2015 5.43/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Č.j.: KHSMS/60022/2016 Datum: 16. listopadu 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví Období činnosti: školní rok 2015/2016 Dne 20. 10. 2011 bylo zaevidováno Ministerstvem vnitra Sdružení rodičů a přátel při stavební

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek I. Rozsah působnosti 1. Pravidla upravují stanovení závazných ukazatelů, jejich plnění a vyhodnocení v rámci rozborů hospodaření

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

STATUT Řídícího výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska

STATUT Řídícího výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska STATUT Řídícího výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska Článek I Základní ustanovení 1. Místní akční skupina Opavsko z.s. (dále jen MAS Opavsko ) jako zpracovatel

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Směrnice pro činnost poboček SPJF

Směrnice pro činnost poboček SPJF Směrnice pro činnost poboček SPJF 1. Založení pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (dále jen pobočky) se řídí platnými stanovami SPJF. Vznik pobočky musí schválit Výkonný výbor SPJF. 2. Členem pobočky

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje KARLOVARSKÝ KRAJ Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje U s n e s e n í z 1. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 7 23. 8. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. I. Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Omská, z. s. 2. Sídlo spolku: Gymnázium, Omská 1300, 100 00 Praha 10. 3. Spolek je

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 11 22. 10. 2012 Lékárenská péče v Moravskoslezském kraji v roce 2011 Pharmaceutical

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

STANOVY Podzvičinsko, z. s.

STANOVY Podzvičinsko, z. s. STANOVY Podzvičinsko, z. s. Pracovní verze k 3. 12. 2015 Zpracovala: Kateřina Karešová a Ludmila Škvrnová I. Úvodní ustanovení Dle nového občanského zákoníku, 89/2012 Sb. 2014 se mění název Sdružení Podzvičinsko

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Šilheřovický zpravodaj Září 2006

Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Unie rodičů sdružení při ZŠ Šilheřovice Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu že jsme nestihli zhodnotit akce školního roku v červnu, činíme takto nyní. Školní rok 2005/2006

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

KNIHOVNICKÁ STATISTIKA A JEJÍ VYUŽITÍ

KNIHOVNICKÁ STATISTIKA A JEJÍ VYUŽITÍ KNIHOVNICKÁ STATISTIKA A JEJÍ VYUŽITÍ Porada RF Bílovec 16.11.2016 STATISTIKA POVINNOST Každoroční statistické šetření je ze zákona povinné NIPOS, Kult (MK) 12-01 Můžeme ovlivnit, co budeme vykazovat!

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Vážení občané Osoblahy,

Vážení občané Osoblahy, Vážení občané Osoblahy, uplynul více jak rok od vydání posledního čísla Osoblažského zpravodaje, a téměř stejná doba, kdy nastoupilo nové zastupitelstvo vzešlé z voleb konaných v říjnu roku 2014. Pro část

Více

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s.

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. 1) Název Klub osvojitelů, z. s. 2) Sídlo spolku Nerudova 202, 252 30 Řevnice 3) Účel 3.1 Klub osvojitelů, z. s. má tyto hlavní účely: a) podporovat rodiny, které mají osvojené

Více

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Občanské sdružení při MŠ Národní, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Národní 416/37, Praha 1. 2. CHARAKTER

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více