Zápis z jednání Rady KO Strany zelených Plzeňského kraje konané dne 2. 8./ v kanceláři SZ v Plzni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady KO Strany zelených Plzeňského kraje konané dne 2. 8./7. 8. 2012 v kanceláři SZ v Plzni"

Transkript

1 Krajská organizace Strany zelených Plzeňského kraje Americká 29, Plzeň plzensko.zeleni.cz Zápis z jednání Rady KO Strany zelených Plzeňského kraje konané dne 2. 8./ v kanceláři SZ v Plzni Jméno příjmení přítomnost 1 RKO Pavel Kroupa ANO 2 RKO Jiří Koreš ANO 3 RKO Roman Černík NE 4 RKO Svatava Štěrbová ANO 5 RKO Daniel Mareška ANO 6 RKO Jan Valeš NE 7 RKO Václav Rais NE 8 RKO Tomáš Pruner ANO RR Martin Marek ANO Nikol Krejčová ANO Předseda KO P. Kroupa zahájil jednání RKO v 16:40. Zapisovatelem určen: J. Koreš Ověřovatelem zápisu zvolen: P. Kroupa schváleno (4-0-1) Dle pozvánky byl navržen následující program jednání: 1. Dovolba kandidátky pro krajské volby 2. Volební program 3. Volební manažer 4. Různé Návrhy na změnu programu nebyly podány. schváleno (5-0-0) 1. Dovolba kandidátky pro krajské volby P. Kroupa připravil návrh na obsazení zbývajících míst kandidátky pro krajské volby. Proběhla diskuse a drobné úpravy předloženého návrhu. 1

2 Návrh usnesení: RKO schvaluje kandidáty na místě kandidátní listiny SZ pro letošní krajské volby (viz příloha č. 1). RKO pověřuje volebního zmocněnce, aby v případě potřeby v součinnosti s místopředsedou KO učinil nezbytné úpravy kandidátky. schváleno :30 odchází S. Štěrbová; jednání je neusnášeníschopné. Jednání bude pokračovat od 15:30 opět v kanceláři SZ. Účastníci: Jméno příjmení přítomnost 1 RKO Pavel Kroupa ANO 2 RKO Jiří Koreš ANO 3 RKO Roman Černík NE 4 RKO Svatava Štěrbová ANO 5 RKO Daniel Mareška NE 6 RKO Jan Valeš NE 7 RKO Václav Rais ANO 8 RKO Tomáš Pruner ANO, 16:00 16:10 RR Martin Marek ANO ZO Nepomuk František Řezáč ANO ZO Plzeň 3 Filip Sequens ANO Jednání RKO přerušené pokračuje. Předseda KO P. Kroupa zahájil jednání v 16: Volební program J. Koreš připravil, na základě shromážděných podkladů, návrh tezí volebního programu SZ. Návrh byl upraven. Návrh usnesení: RKO schvaluje teze volebního programu SZ pro letošní krajské volby (viz příloha č. 2). schváleno :10 odchází T.Pruner; jednání je neusnášeníschopné. Pokračuje neformální diskuze. zapsal: Jiří Koreš... předseda KO a ověřovatel: Pavel Kroupa... 2

3 Příloha č. 1 Kandidáti SZ pro krajské volby schválení RKO Petr Šimon 14 Eva Gažáková (roz. Ichová) 15 Tomáš Popp 16 Věra Burdová 17 Radovan Kodera 18 Tomáš Hirt 19 Anna Soukupová 20 Jan Cina 21 Petr Hlávka 22 Kateřina Čedíková 23 Václav Rais 24 Milan Vřešťál 25 Tereza Karbanová 26 Lubor Brabec 27 Jan Valeš 28 Jitka Vachulková 29 Jan Šašek 30 Jiří Kohout 31 Dana Lukášová (roz. Singerová) 32 Ondřej Fábera 33 Kamil Hrdina 34 Marie Šamanová 35 Ladislav Nový 36 Petr Baierl 37 Iveta Pohořelá 38 Jan Kučera 39 Jakub Němec 40 Jana Barochová 41 Štěpán Jindra 42 František Řezáč 43 Miroslav Panuška 44 Daniel Mareška 45 Tomáš Pruner 46 Tomáš Hrůza 47 Martin Kožnar 48 Miroslav Hejzek 49 Alois Mach 50 Petr Moravec 3

4 Příloha č. 2 Teze volebního programu SZ pro krajské volby Zelenou hejtmanství bez korupce - rozklikávací rozpočet i výsledek hospodaření a to včetně zřizovaných organizací - všechny smlouvy na internetu a to včetně zřizovaných organizací - do komisí experty, ne politiky; a ženy (gender) - dotační řízení s jasnými kritérii výběru - rozhodování principiálně otevřené lidem (důsledná participace; veřejná diskuze základem rozhodování) - otevření měsíčníku Plzeňský kraj kritickým názorům a celková změna jeho koncepce - vynucování pracovně-právní odpovědnosti úředníků za pochybení - zpracování personálních a finančních auditů a to včetně zřizovaných organizací Dosud sporné a nedořešené: - povinná výběrová řízení na zakázky nad korun - zrušit centrální nákup, využívat jen pro energie (elektřina, plyn) Zelenou pro krajský úřad - šetrný a ohleduplný provoz krajského úřadu (nákup materiálu a vybavení šetřícího ŽP, třídění odpadu, využívání úsporných zařízení, ekologická auta, soláry na střechách ) Zelenou kultuře - podpora projektu Plzeň 2015 EHMK - postavení krajské galerie podle původního projektu; při hledání alternativního řešení neuvažovat o Corsu, ale o městských lázních na Denisově nábřeží - navrácení reputace (posílení kurátorského týmu) Galerii Klatovy/Klenová (posílení nezávislosti a odbornosti příspěvkovek) - oživení muzeí (ve smyslu někdejšího programu Brána muzea otevřená ) - víc peněz do živé kultury v kraji Dosud ne zcela jasné: - zlepšení péče o památky (víc peněz, otevření i hodnotným památkově nechráněným objektům ) Zelenou veřejné dopravě - víc peněz na údržbu silnic 2. a 3. třídy (ušetřit na předražených dopravních stavbách) - zavedení mýtného pro kamiony na všech krajských silnicích - zachování, péče a nová výsadba alejí u krajských silnic - na jednu jízdenku po celém kraji (IDP rozšířit na celé území kraje a provázat se sousedními kraji) - vytvoření atraktivní nabídky spojů v pracovní dny i o víkendu - rozšíření nabídky o tzv. poptávkovou dopravu (v málo vytížených úsecích) 4

5 - plánování veřejné dopravy i s ohledem na zajištění dostupnosti turistických cílů (cyklobusy navazující na vlaky s rozšířenou přepravou kol apod.) - otevření železnice i autobusové dopravy konkurenci - modernizace na železnici: - optimalizace tratí a zvýšení traťových rychlostí - taktový jízdní řád s dobrou navázaností na sousední kraje i Bavorsko - elektrizace tratě Horažďovice předměstí Sušice, včetně výstavby trianglu pro přímé spojení Plzeň - Sušice - nová trať Bezdružice Teplá pro přímé spojení Plzně s Karlovými Vary - příprava stavby nové trati Plzeň - Regensburg pro napojení na západní Evropu - budování úschoven a parkovišť pro kola na nádražích a stanicích (Bike & Ride); zlepšení komfortu pro cestující lavičky (Plzeň) a funkční WC na přestupních stanicích - zpracování krajského generelu cyklistické dopravy a zřízení funkce cyklokoordinátora Zelenou vzdělávání pozn.: vše se týká středního (krajského) školství; výjimkou je jen zachování venkovských škol (ZŠ), podpora alternativních metod a ekologizace škol (podpora i pro zavádění na ZŠ) - iniciativa za zachování venkovských škol = změna financování škol tak, aby kritériem nebyl jen počet žáků; zohlednit mj. i finanční náročnost vybavení odborných škol - zachování stávajících gymnázií - podpora využívání projektového vyučování na školách - podpora zavádění alternativních metod výuky (waldorf, montessori ) - větší propojení středních škol s reálnou praxí (stipendia) - zavedení zahraničních výměnných pobytů a stáží žáků i učitelů ve školách i firmách - podpora rozvoje učitelských kompetencí - zavedení kariérního řádu pro pedagogické pracovníky - zavedení učitelské samosprávy (spoluúčast učitelů na koncepci školství v kraji) - zavedení krajských stipendií pro nadané žáky - ekologizace škol (nákup materiálu a vybavení šetřícího ŽP, třídění odpadu, využívání úsporných zařízení, ekologická auta, soláry na střechách ) - podpora environmentálního vzdělávání a poradenství Zelenou integraci - víc peněz na péči o potřebné v jejich přirozeném prostředí (péče rodiny, terénní sociální služby) - transformace ústavních zařízení pro handicapované = umožnit klientům život v běžných podmínkách - podpora sociálního podnikání v kraji (zaměstnávání handicapovaných) - podpora komunitních a rodinných center pro všechny generace (tzn. včetně seniorů) - podpora paliativní péče - podpora integrace lidí sociálně vyloučených - podpora integrace cizinců Zelenou dostupnému zdravotnictví i specializaci - zachování standardní dostupnosti lékařské péče (např. nerušit porodnici a dětské odd. v Rokycanech, porodnici ve Stodě apod.) - zachování a rozvoj (zázemí, vybavení apod.) záchranných a pohotovostních služeb - optimalizace specializací (odborností) poskytovaných jednotlivými nemocnicemi, aby se navzájem doplňovali 5

6 - vytvoření koncepce rozvoje krajských nemocnic, aby se efektivně využily obrovské investice do výstavby nových nemocnic v Domažlicích a Klatovech - rozvoj přátelského porodnictví Zelenou našemu domovu - podpora regeneraci památek a revitalizaci brownfields/odmítnutí výstavby satelitů a průmyslových zón ve volné krajině - podpora divočiny v NP Šumava (dostatečně velká, kompaktní a striktně bezzásahová I. zóna)/odmítnutí nových lanovek a sjezdovek v NP Šumava - podpora ochraně Brd (vyhlášení CHKO a stavební uzávěry) - podpora měkké turistice ve volné krajině/odmítnutí megalomanských legolandů apod. - využívání alternativních povrchů při výstavbě cyklostezek ve volné krajině (mlatové a kalené cyklostezky) - podpora vyšší míry recyklace a zpracování odpadu co nejblíže místě vzniku/odmítnutí spalování odpadu - odmítnutí geologického průzkumu a potenciálního umístění úložiště jaderného odpadu na území Plzeňského kraje - zajištění lepší vody pro Plzeň = prosazení omezení aplikace pesticidů (nejen ;o) v povodí Úhlavy - podpora sedláků při produkci místních potravin (ať je co kupovat na farmářských trzích ) Dosud sporné a nedořešené: - NE solárním elektrárnám na polích a loukách/ano fotovoltaice na střechách a v průmyslových areálech 6

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 1. ROZPOČTOVÁ POLITIKA Odpovědná rozpočtová politika sledující nejen momentální potřeby, ale také budoucí možnosti krajského rozpočtu

Více

Volební program Strany zelených

Volební program Strany zelených Volební program Strany zelených Volby do poslanecké sněmovny 2013 www.zeleni.cz OBSAH DŮSTOJNÝ ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI... 2 Moderní sociální stát: opora pro rodiny, seniory, občany se znevýhodněním,

Více

Samospráva Pardubického kraje

Samospráva Pardubického kraje Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Úvodní slovo hejtmana 2 Samospráva od vzniku Pardubického kraje 3 Výsledky krajských voleb

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj Volební program ČSSD pro volby do krajského zastupitelstva Karlovarský kraj Úvod Kraje se pod vedením hejtmanů z ČSSD poslední čtyři roky ze všech sil brání neustálým experimentům pravicových vlád, které

Více

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání. Obsah Úvodní slovo... 4 Nové příležitosti pro obce v období 2014 2020...5

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Dne: 5. března 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 4 1/2 Úvodní

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Kvalita života v Brně Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Schváleno městskou konferencí Strany zelených 7. září 2006 1. Vstřícné úřady i politici - Brno bude patřit jeho občanům

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem... Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje 8 2. Krajský úřad..................................14

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Program do komunálních voleb 1 MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Příběh města vytvářejí jeho obyvatelé. Politika je služba občanům a zastupitelé musí s rozumem koordinovat jejich potřeby. O

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dotační a grantové příležitosti verze 5/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více