aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům"

Transkript

1 aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům

2 Osnova Struktura snímku Fonty Barvy Pozadí Grafy Výslovnost a gramatika Závěr Otázky

3 Je vhodné uravit 1.. nebo 2. snímek jako osnovu své prezentace Příklad: viz předchozí snímek Během prezentace je nutné osnovu dodrţovat Body osnovy uvádějte jako titulek Titulek uvádějte v záhlaví kaţdého snímku (posluchač ví v kaţdém okamţiku, co právě probíráme, i kdyby se právě probudil)

4 Promítat 1 aţ 2 snímky za minutu, ne více Jednotlivé body uvádět heslovitě, ne celé věty (jediná výjimka definice pojmu) Na snímek patří maximálně 4 aţ 5 bodů Nepište dlouhé věty (nebo dokonce souvětí!) Dávejte přednost klíčovým slovům a frázím

5 Tato je ukázka stránky, která obsahuje příliš mnoho slov na jednom snímku. Je psána jako souvislý text, nikoli ve formě odráţek (bodů). Přiznejte si, ţe máte problém text přečíst a pochopit jednotlivé informace. Přestoţe se věnuje stejnému problému jako předchozí snímek, mnohem hůř se sleduje a odvádí pozornost. Pokus přečíst tento odstavec a zároveň poslouchat přednášejícího vyţaduje nepoměrně víc úsilí, coţ posluchače po chvíli utahá a výsledek je nakonec tristní, protoţe posluchač si nepamatuje ani text ani výklad.

6 Můţeme informace promítat bod po bodu: Zlepšuje to koncentraci na to, co říkáte Nesvádí to posluchače číst dopředu Udrţuje prezentaci srozumitelnou Nezahlcuje posluchače spoustou informací najednou

7 Nepouţívejte animace rozptylují pozornost Pokud je mít musíte, omezte jejich počet Nepředvádějte všechny animace, které v Powerpointu najdete

8 Minimální velikost fontu je 18 bodů Rozlišujte hlavní body (odráţky) a vedlejší odráţky pomocí velikosti fontů tento font má 24 bodů, hlavní font má 28 bodů titulek má 36 bodů Pro srovnání: 14 bodů

9 Pouţívejte standardní fonty: např. Times New Roman Arial Tahoma Verdana

10 Pokud pouţijete malé fonty, vaše publikum nebude schopno přečíst, co jste napsali VERZÁLKY POUŢÍVEJTE JEN KDYŢ JE TO ZCELA NEZBYTNÉ. VELMI ŠPATNĚ SE ČTOU Nepoužívejte úzké fonty Nepoužívejte složité fonty A tyhle už vubec ne o

11 Pouţívejte takové barvy, které ostře kontrastují s pozadím Příklad: modrý font na bílém pozadí Pouţívejte barvy pro zvýraznění logické struktury Příklad: Světle modrý titulek a tmavě modrý text Pouţijte barvu pro zdůraznění Ale pouţívejte ji velmi uváţlivě

12 Nepouţívejte barvy, které málo kontrastují s pozadím. Nedá se to přečíst! Pouţívat barvu jako výzdobu je rozptylující a otravné. Není nutné pouţívat rozdílné barvy pro kaţdou odráţku Pouţívat rozdílnou barvu pro niţší úrovně odráţek také není nutné Zkoušet být superkreativní je také špatně

13 Vybírejte pozadí elegantní, ale jednoduchá Výhodnější jsou světlá pozadí Pouţívejte jeden typ pozadí pro celou prezentaci

14 Bílé písmo na černém pozadí Pouţívá se jen někdy

15 Bílé písmo na modrém pozadí Pouţívá se často pro přednášky ve velkých sálech

16 Zelené písmo na červeném pozadí Zásadně se vyhýbejte kombinaci červené a zelené Značná část lidí má problémy rozlišit červenou a zelenou

17 Zelené písmo na azurovém pozadí Tato kombinace se také špatně čte

18 Vyvarujte se pozadí, která jsou rozptylující a z nichţ se špatně čte Buďte konzistentní s pozadími, která pouţíváte

19 Graf je mnohem ilustrativnější neţ text a tabulky Graf je podstatně srozumitelnější Graf si snáze zapamatujete (neţ pouhá data) Z grafu lze vyčíst trendy vývoje Nezapomínejte na popisky grafu!

20 Leden Únor Březen Duben Ledničky 20,4 27, ,4 Vysavače 30,6 38,6 34,6 31,6

21

22 Mezihodnoty na stupnici jednotek nejsou nutné Hustá síť hodnot není třeba Fonty jsou příliš malé NEČITELNÉ Barvy jsou nelogické Chybí titulek Stínování zbytečně rozptyluje

23 ZNOVU A LÉPE

24 Leden Únor Březen Duben Ledničky 20,4 27, ,4 Vysavače 30,6 38,6 34,6 31,6

25 Prodej za měsíce leden až duben Leden Únor Březen Duben Ledničky Vysavače

26 Zdroj: Susan McConnell Department of Biological Sciences Stanford University Arrrgh!

27 Emk1 knockdown inhibits lumen formation in MDCK cells: -RT-PCR: EMK1 is effectively knocked down in MDCK cells 24 hours after transfection with P- SUPER (control) or P-SUPER-siEMK1 plasmid; knockdown confirmed on the right with antibodies to EMK1. - Collagen overlay assay: cells cultured 24 h on collagen I before being overlaid with additional collagen on the apical surface, analyzed 24 h later. Note the lack of lumen in EMK1-KO cultures. - Ca switch: control or EMK1-KO cells were plated in low Ca medium 24 h upon transfection with psuper or psuper-ko. After 12 h, cultures were switched to normal medium for 24 h. Transmission EM of cells sectioned perpendicular to the substratum shows lack of microvilli in EMK1-KO cells. Zdroj: Susan McConnell Department of Biological Sciences Stanford University

28 Zkontrolujte si svou prezentaci: Chyby výslovnosti (zejména cizí slova a AJ) Nepouţívejte opakující se slova Gramatické chyby Vám dělají ostudu

29 Angličtina (a cizí jazyk obecně): Pokud není vaším rodným jazykem, najděte někoho dobře anglicky mluvícího, aby Vám prezentaci zkontroloval!

30 Závěr má být stručný, jasný a srozumitelný Posluchači si obvykle pamatují JEN závěr(ečná slova) Na závěrečném snímku: Shrňte hlavní body prezentace Navrhněte budoucí přístupy k další činnosti (výzkum, projekt )

31 Zdroj: Susan McConnell Department of Biological Sciences Stanford University

32 Zakončete svou prezentaci jednoduchým snímkem: Poděkujte za pozornost (je to slušnost) Vyzvěte posluchače k otázkám Při odpovědích na otázky vyuţívejte grafy a obrázky Vyhněte se nečekanému zakončení

33 Děkuji za pozornost

Základní pravidla pro tvorbu prezentací

Základní pravidla pro tvorbu prezentací Základní pravidla pro tvorbu prezentací (pro potřeby GJO zpracoval Lukáš Kačer) Název prezentace krátký věcný výstižný Rozsah prezentace kratší prezentace méně znamená více přiměřenost názornost přehlednost

Více

Úprava seminárních prací na středních školách

Úprava seminárních prací na středních školách Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání SVSČ - Koordinace v oblasti ICT Úprava seminárních prací na středních školách Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová

Více

PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ NA ÚSTAVU CHEMIE A BIOCHEMIE, PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ NA ÚSTAVU CHEMIE A BIOCHEMIE, PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ NA ÚSTAVU CHEMIE A BIOCHEMIE, PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY Vážení studenti, pokud jste se dostali do bodu svého studia, kdy si čtete tyto pravidla,

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_32_INOVACE_IKT2_01-20 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Redesign webové stránky www.jinov.cz

Redesign webové stránky www.jinov.cz Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Martin Voldřich Redesign webové stránky www.jinov.cz Bakalářská práce 2011 1 Prohlášení

Více

Informace pro všechny

Informace pro všechny Evropská pravidla pro tvorbu snadno srozumitelných informací Program celoživotního vzdělávání Vytvořeno v rámci projektu Cesty ke vzdělávání dospělých lidí s mentálním postižením Inclusion Europe Partneři

Více

BUSINESS Vizuálně. Část II. Úvod do grafické interpretace dat pro podnikání a analýzu. Alexander Čech

BUSINESS Vizuálně. Část II. Úvod do grafické interpretace dat pro podnikání a analýzu. Alexander Čech BUSINESS Vizuálně Část II. Úvod do grafické interpretace dat pro podnikání a analýzu Alexander Čech Obsah O AUTOROVI 3 ÚVOD 4 GRAFICKÁ INTERPRETACE DAT PRO PODNIKÁNÍ A ANALÝZU 6 Vizualizace dat pomocí

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Ing. Jaromír Procházka, Ing. Zdeněk Vokál Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol v oblasti

Více

Formální úprava absolventské práce

Formální úprava absolventské práce Formální úprava absolventské práce Student by měl odevzdat i po formální stránce kvalitní práci nejen proto, že se to vyžaduje a je to součást hodnocení práce, ale též proto, že při dodržení základních

Více

PLAGIÁTORSTVÍ A JAK MU PŘEDEJÍT (ZPŮSOBY CITACÍ)

PLAGIÁTORSTVÍ A JAK MU PŘEDEJÍT (ZPŮSOBY CITACÍ) 1 Autor: Robert Zbíral PLAGIÁTORSTVÍ A JAK MU PŘEDEJÍT (ZPŮSOBY CITACÍ) Hned zpočátku je nutné prodiskutovat záležitost, která je při psaní práce vědeckého charakteru (a ostatně i jakékoliv jiné) nejdůležitější,

Více

V dialogu Možnosti aplikace Word jde o tato nastavení v kategorii Upřesnit ve skupině Možnosti

V dialogu Možnosti aplikace Word jde o tato nastavení v kategorii Upřesnit ve skupině Možnosti 4 Styly a nadpisy Stylem se rozumí předem definovaný a pojmenovaný formát; jeho přiřazením lze prakticky okamžitě formátovat i velké oblasti textu. Styly lze považovat za základní formátovací nástroj a

Více

JAK VYPRACOVAT DIPLOMOVOU PRÁCI V ZEMĚDĚLSKÝCH OBORECH. Pavel Kalač

JAK VYPRACOVAT DIPLOMOVOU PRÁCI V ZEMĚDĚLSKÝCH OBORECH. Pavel Kalač Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta JAK VYPRACOVAT DIPLOMOVOU PRÁCI V ZEMĚDĚLSKÝCH OBORECH Pavel Kalač 2009 Poznámky: Následující text je určen studentům ZF JU, kteří budou řešit

Více

Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines. Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines

Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines. Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines Bakalářská práce Tomáš Drn Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Petr Pexa

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. Autor

Více

Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ

Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ AHOL Vyšší odborná škola Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. Ostrava, 2013 Obsah Zadání a téma absolventské práce... 4 Struktura absolventské práce... 4 Přední deska

Více

Pokyny pro zpracování Europass životopisu. Úvod. Obecná doporučení. (http://europass.cedefop.europa.eu)

Pokyny pro zpracování Europass životopisu. Úvod. Obecná doporučení. (http://europass.cedefop.europa.eu) Pokyny pro zpracování Europass životopisu (http://europass.cedefop.europa.eu) Úvod Sestavení životopisu představuje důležitý krok v procesu hledání zaměstnání nebo možnosti vzdělávání. Prostřednictvím

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

V čem dělat prezentaci?

V čem dělat prezentaci? Jak na prezentace? Osnova: - v čem dělat prezentaci - velikosti písma - barva písma a pozadí - typ písma a zvýraznění - EFEKTY - vkládání obrázků - externí soubory - závěrečný export - příklady ze života

Více

NENÍ PREZENTACE JAKO PREZENTACE

NENÍ PREZENTACE JAKO PREZENTACE NENÍ PREZENTACE JAKO PREZENTACE Pavel Vychytil Na počátku je třeba si uvědomit, že neexistuje jeden formát přednášky, který bychom mohli použít vždy. Musíme se naučit reagovat na zadaní a čas určený na

Více

(http://europass.cedefop.eu.int)

(http://europass.cedefop.eu.int) Pokyny pro zpracování Europass životopisu (http://europass.cedefop.eu.int) Úvod Sestavení životopisu představuje důležitý krok v procesu hledání zaměstnání nebo možnosti vzdělávání. Prostřednictvím životopisu

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv reklamy na seniory

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv reklamy na seniory MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra Didaktické technologie Vliv reklamy na seniory Bakalářská práce Brno 2011 Autor práce: Eva Blaţková Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS. Bibliografický

Více

Zásady správné prezentace

Zásady správné prezentace Zásady správné prezentace méně je více Jiří Machač SPŠ sdělovací techniky 5. února 00 Jiří Machač (www.panska.cz/ivt) Zásady správné prezentace 5. února 00 / 8 Výkon prezentujícího Prezentace je pouze

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení:

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Základy vztahu k technice a administrativě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti

Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti 2013 RENTEL a.s. Odborné praxe jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Odborné praxe CS studenti VŠ projektu Budoucnost technických oborů

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Bankovnictví Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Michal Mitroci Finance Vedoucí práce: PhDr. Alena Pilousová Praha červen 2009 Prohlášení:

Více

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing.

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing. Typografie Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů Ing. Libor Zámecký, Ing. Jakub Šmolík Pravidla písemné a elektronické komunikace Závazná pravidla dána obecně

Více