PŘES PRÁH 4/2011 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘES PRÁH 4/2011 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ"

Transkript

1 PŘES PRÁH ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ŠETRNÁ DOPRAVA 4/2011 Ř E S P R Á H

2 Cítíte se na svých cestách bezpečně a pohodlně? Mohou vaše děti jít do školy samy? Stihnete přejít přechod na zelenou, aniž byste museli běžet? Pokud ne, stačí několik minut a vaše samospráva se to dozví! Vyfoťte problematické místo. Vložte fotografii na Popište problém a lokalizujte jej na mapě. Váš podnět odešleme odpovědné osobě a vy můžete on-line sledovat stav jeho řešení. Portál, díky kterému poukážete na problémy chodců v Praze. Vaše podněty budou evidovány a zasílány městským částem k řešení. Samosprávy získají komplexnější přehled o problémech chodců ve své lokalitě a vy můžete sledovat, zda a jak je řeší. Sledujte nás: Provozují: Podpořeno grantem Nadace Open Society Fund Praha a International Visegrad Fund. Realizováno ve spolupráci s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť. CHS_Inzerce_A5.indd :31

3 PŘES PRÁH 4/2011 Obsah Úvodem...1 Krátké zprávy...2 Informační servis Pražských matek...7 Bezpečné cesty do školy...10 Bezpečné cesty do školy s učiteli...13 Bezpečné cesty do školy se studenty...16 Bezpečnost...17 Ovzduší...19 Město pro lidi...25 Úvodem Vážené čtenářky, milí čtenáři, věřím, že čím výmluvnější budou články, tím méně je bude třeba uvádět. Omezím se proto jen na upozornění, že současné číslo se Vám bude zdát možná méně zábavnější, o to však, doufejme, záživnější. Tentokrát se věnujeme především Severojižní magistrále, kde došlo k průlomové dohodě mezi starosty postižených městských částí, občany a odborníky o potřebě co nejrychlejší humanizace. Zabýváme se i kvalitou pražského ovzduší, které nás potrápilo koncem roku V obou oblastech se cosi děje. Obě oblasti spolu souvisejí a při obou aktivitách se probouzí veřejnost i veřejná správa a dokonce k sobě nacházejí snad i cestu. Věci se daly do pohybu a to je dobře. Čtěte a vychutnejte si tu změnu. Pokud Vás budou obtěžovat odborné termíny, prostě je vynechte a soustřeďte se na podstatu. Pokud jste naopak odborníci a něčeho se Vám v našich článcích nedostává, obraťte se na nás, pokusíme se to napravit. Zajímavé čtení přeje za redakci Přes prahu Jarmila Johnová, šéfredaktorka

4 Krátké zprávy z domova i ze světa Programové prohlášení Rady hl. m. Prahy (vize pro Prahu 2020 & priority pro Prahu 2014) Rada hlavního města Prahy schválila svým usnesením č ze dne programové prohlášení vyjadřující hlavní priority svého směřování do roku 2014 a vize pro rozvoj města do roku 2010, které oproti předchozímu prohlášení schválenému minulým vedením města jeví sympatický posun k větší transparentnosti státní správy, šetrnějšímu přístupu vůči životnímu prostředí, k většímu ohledu vůči obyvatelům města i jejich zdraví a doufejme i k našim peněženkám. Pokud jde o dopravu, můžeme v tomto dokumentu sledovat důraz na udržitelné způsoby dopravy, ochranu občanů před důsledky nadměrného dopravního zatížení města i ochranu nejzranitelnějších účastníků provozu jako jsou chodci či cyklisté. Vyjímáme z kapitoly o dopravě: Budoucnost pražské dopravy Doprava v nejširším slova smyslu, její efektivní organizace a podpora je jedním ze základních pilířů správného, optimálního fungování metropole. Současný stav pražské dopravy je pro kvalitu života občanů Prahy a blízkého okolí a její přitažlivost pro podnikatele a návštěvníky neuspokojivý. Doprava je však také jednou z finančně nejnáročnějších oblastí jak z hlediska potřebných investic, tak z hlediska následné údržby. Proto je nutné i v oblasti dopravy postupovat s maximální rozpočtovou zodpovědností. Stěžejním systémem městské dopravy v Praze je doprava hromadná. 4 přes práh V oblasti silniční infrastruktury je klíčová koncepce dvou automobilových okruhů, Městského a Pražského včetně systému sběrných radiálních komunikací. Plnohodnotnými účastníky silničního provozu jsou mimo jiné i chodci a cyklisti. K tomu Rada do konce volebního období: bude prosazovat koordinaci a propojení hromadné dopravy mezi hlavním městem a Středočeským krajem, včetně maximální integrace železniční dopravy do tohoto systému a optimalizace celé objednávky města tak, aby došlo k výraznému snížení provozních nákladů při minimálním snížení komfortu cestujících; bude pokračovat ve výstavbě prodloužení trasy A metra; bude pokračovat ve výstavbě severozápadní části Městského okruhu, tj. tunelového komplexu Blanka; bude prosazovat požadavek, aby česká vláda pokračovala ve výstavbě vnějšího Pražského okruhu, zejména jeho chybějícího jihovýchodního úseku; vyvine maximální úsilí ve směru efektivní ochrany občanů Prahy před důsledky zavedení tranzitní dopravy do některých městských částí a podpoří všechny aktivity včetně občanských tak, aby hmatatelných výsledků bylo dosaženo v krátkodobém horizontu; bude v rámci ekonomických možností města podporovat systém parkování P+R; bude podporovat regulaci pražské dopravy včetně dopravy v klidu, která mu-

5 sí sloužit jako nástroj k zajištění parkovacích míst rezidentům a k omezení nadměrné intenzity individuální automobilové dopravy především v centrálních částech Prahy; bude podporovat, při respektování požadavků občanů hl. m. Prahy a za použití bezpečnostních auditů kolizních míst, realizaci technických a stavebních opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti chodců i cyklistů; bude pokračovat v propojování izolovaných úseků cyklotras do funkčního celku. Věřme, že nezůstane jen u slov a dojde i na skutky. Aktivní občané i jejich sdružení se mohou přinejmenším v případě potřeby odvolávat na text dokumentu, jehož celé znění naleznete na webu města: eu/jnp/cz/home/volene_organy/rhmp/usneseni_rady_hmp/index.html JJ Bez korupce na nádraží i v nemocnici Jak jsme Vás již dříve informovali, o.s. Oživení, s nímž spolupracujeme při aktivitách na podporu udržitelné dopravy, usiluje ve své sekci Bezkorupce o transparentní správu věcí veřejných. Aby sdružení občanům přiblížilo, jak je důležité pro jejich každodenní život nesmiřovat se s korupčním jednáním, připravilo dva spoty upozorňující na rizika plynoucí z korupce. Stojíte na nádraží, když vám tlampač oznámí, že vlak už nepřijede. Jdete k lékaři a dozvíte se, že zdravotní péče byla zrušena. Zatím to realitou není. Ale občanské sdružení Oživení, které si spoty nechalo vyrobit, upozorňuje, že bez aktivity a všímavosti obyčejných lidí postihne korupce všechny. Uvedené spoty si můžete stáhnout na Atom není řešení Ekologické organizace Zelený kruh, Ekologický právní servis, Greenpeace, Hnutí DU- HA, Kořeny, Calla, CDE a CEE Bankwatch Network v otevřeném dopise vyzývaji předsedy stran vládní koalice, aby splnily svůj závazek legislativně zajistit uzemní limity těžby uhlí, odmítli špatný Kocourkův návrh energetické koncepce a vítají prohlášení premiéra Nečase nepřijmout žádný dokument, který by předpokládal prolomení územních limitů. Text dopisu byl zaslán dne pánům Nečasovi, Schwarzenbergovi a Johnovi. Zdroj: Zelený kruh, Jaderná energetika může zablokovat účinná řešení na ochranu klimatu Calla spolu s Hnutím DUHA vydaly informační list Atom není řešení: Jaderná energetika může zablokovat účinná řešení na ochranu klimatu věnovaný jednomu z mýtů, který šíří propagátoři jaderné energie, totiž že jde o nástroj pro řešení změny klimatu. Z dokumentu vyjímáme několik zajímavých informací: Jaderná energetika má nálepku čistého zdroje, který může vyřešit problém klimatických změn. Nezaslouženě. Je sice pravda, že samotné elektrárny na uran nevypouštějí emise oxidu uhličitého, ale celý jaderný palivový cyklus ano. Skryté emise Jadernou energetiku nelze považovat za bezemisní odvětví průmyslu. Například těžba a zpracování uranové rudy, obohacování uranu, výroba paliva a činnosti, které jsou potřebné ke zpracování a ukládání jaderného odpadu, produkují množství skleníkových plynů. Všechny tyto složité procesy vyžadují náročná obslužná zařízení, která je nutné pohánět a k nimž je třeba dopravovat tuny materiálů. Další emise se ukrývají ve stovkách tun oceli, betonu a dalších materiálů potřebných pro výstavbu jaderné elektrárny a souvisejících zařízení. Mezinárodní studie spo- přes práh 5

6 Jaderná elektrárna Temelín, zdroj Právo, foto J. Pokorný čítaly, že atomový celek vyprodukuje 30 až 120 gramů oxidu uhličitého na vyrobenou kilowatthodinu elektřiny. S narůstající těžbou rud s nižším obsahem uranu pak můžeme očekávat i růst emisního zatížení vlivem energeticky náročnější výroby paliva na 250 g CO 2 /kwh. Je to samozřejmě mnohokrát méně emisí, než vznikne těžbou a spálením uhlí ( g CO 2 /kwh), zemního plynu (cca 600 g CO 2 /kwh ), ale oproti obnovitelným zdrojům je na tom atomová elektřina přeci jen hůře. Tisíc nových elektráren a další pohádky Existuje několik relevantních scénářů, jak předejít dramatickým dopadům klimatických změn. Jedním z nich je zpráva publikovaná Mezinárodní energetickou agenturou (IEA) v roce 2008: Energy Technology Perspectives. V této publikaci IEA na žádost států G8 sledovala technologické trendy a předpovídá, že hlavní roli ve snižování emisí oxidu uhličitého budou hrát především energetická efektivnost a rozvoj obnovitelných zdrojů. Studie propočetla, že už se současnými technologiemi lze do roku 2050 snížit emise oxidu uhličitého o 50 %. Konkrétně: Energetická efektivnost ekonomiky nové, vysoce efektivní technologie s nízkou spotřebou se na snížení emisí budou podílet 36 %. 6 přes práh Dalších 21 % zajistí obnovitelné zdroje energie. Podíl jaderné energetiky na snížení emisí oxidu uhličitého je pak šest procent. Zbytek tvoří hlavně ukládání uhlíku (CCS), přechod uhelných elektráren na relativně čistější paliva (hlavně zemní plyn) nebo větší účinnost při výrobě elektřiny z fosilních paliv. Celý dokument si můžete stáhnout v pdf na adrese: infolist_atom_neni_reseni_www.pdf Ústavní soud v otázce hluku z magistrály rozhodl proti zájmům obyvatel Prahy 4 Ústavní soud ČR dne vyhověl ústavní stížnosti Hlavního města Prahy a zrušil rozsudek Nejvyššího soudu, který zamítl dovolání hl. m. Prahy a potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze, podle něhož má metropole snížit hluk na magistrále na Praze 4 v úseku Vyskočilova Michelská na zákonem stanovené limity 60 db v noci a 50 db ve dne. Ústavní soud řekl, že došlo ke kolizi základního vlastnického práva HMP a základních práv osob bydlících v okolí 5. května. Nezpochybnil, že vlastnická práva těchto osob jsou porušována, ovšem neděje se tak

7 v míře nepřiměřené poměrům a město nemá možnost provoz na komunikaci, jímž hluk vzniká, ovlivnit. Rozsudky NS a MS v Praze nebraly v úvahu reálnou situaci, v níž se město nachází, ani snahy hlukovou situaci zlepšit. Ústavní soud prohlásil, že odvolací a dovolací soudy postupovaly příliš formalisticky a neoprávněně preferovaly vlastnická práva jednotlivců, protože obec nemůže s hlukem nic dělat. Nález ÚS tak vlastně přenáší odpovědnost a důsledky hlukové zátěže na lidi, kteří jimi trpí. Přitakal tak názoru, že žádnou právní ochranu vlastně nemají, říká právní zástupkyně žalobců Alena Bányaiová. Organizátorka hromadné žaloby Alžběta Rejchrtová k tomu dodává. Je pro nás naprosto nepochopitelné, že Ústavní soud neochránil naše vlastnické právo a hlavně právo nás jednotlivců na zdraví a podpořil instituci, která pro řešení dopravní situace v hlavním městě dlouhodobě nic nedělá a naopak dopouští, aby provoz na magistrále vlivem dalších nových staveb, jako nájezdových a sjízdných ramp a administrativních center, stále narůstal a hluková a imisní situace desetitisíců občanů se neustále zhoršovala. Tvrzení soudu, že město chce naši situaci zlepšit ochrannými bariérami, neodpovídá skutečnosti. Tyto bariéry mají vést právě podél nájezdových ramp a pouze podél jedné strany magistrály, hluk sníží jen několik decibelů a to pouze v prvních čtyřech podlažích a na obytné domy na druhé straně magistrály jej odrazí a tím zvýší. Rozhodnutí ÚS je pro nás hlubokým zklamáním. Další článek o Severojižní magistrále naleznete v rubrice se stejným názvem. Více informací o hlukové žalobě naleznete na Alžběta Rejchrtová, o.s. Postižení Severojižní magistrálou Milán bez aut 9. října 2011 se italské město Milán na deset hodin zcela zbavilo aut. Znečištění ovzduší prachovými částicemi přesáhlo povolené limity ve 12 po sobě následujících dnech a město zakázalo vjezd automobilů. Zákaz byl vyhlášen od 8 hodin ráno do 18 hodin večer a opatření se dotklo vozidel. Některé typy vozidel s vysokými emisemi byly zakázány již tři dny předtím. Zákaz týkající se všech vozidel byl už jednou vydán v únoru Protože Milán je jedno z nejvíce znečištěných měst Evropy, vydala tamní městská rada v roce 2007 vyhlášku, která umožňuje zakázat vjezd všech vozidel, pokud prachové částice přesáhnou 50 µg/m 3 po 12 po sobě následujících dní. Podle pravidel EU smějí města překročit koncentrace prachových částic 50 µg/m 3 jen po 35 dní v roce. Ochránci životního prostředí vnímají aktivitu města se smíšenými pocity: Na jednu stranu zákaz vnímají jako nástroj ke snížení hladiny znečištění ovzduší, na druhou stranu ale říkají, že dlouhodobé zlepšení stavu ovzduší vyžaduje zlepšování veřejné městské dopravy a snížení počtu automobilů vjíždějících do města. MV Co (ne)přinesla konference OSN o změně klimatu v Durbanu V jihoafrickém Durbanu skončila dvoutýdenní konference OSN o změně klimatu. Téměř 200 signatářů Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) jednalo o pokračování Kjótského protokolu, nové celosvětové právně závazné dohodě o snižování emisí skleníkových plynů (která zahrne i státy, které dosud byly mimo Kjótský protokol) a finanční pomoci rozvojovým zemím s dopady klimatické změny. Přestože delegáti jednali téměř o dva dny déle než bylo plánováno, summit nesplnil očekávání a nenabídl potřebnou odpověď na hrozbu dramatických dopadů změny klimatu. Evropská unie a některé další státy přijmou závazky pro druhé období Kjótského protokolu, tuto svou ochotu ovšem ještě musí potvrdit ratifikací. Delegáti mimo jiné nerozhodli, zda půjde o pětileté ( ) či osmileté období ( ). Podařilo se usta- přes práh 7

8 novit proces prací na nové celosvětové právně závazné dohodě do roku Dohoda by měla zahrnout všechny signatáře UNFCCC, což je významný precedens. Zůstává však otázkou, jak silnou právní váhu by měla nová dohoda mít a kdy přesně by měla vstoupit v platnost. Rovněž se podařilo ustanovit Zelený klimatický fond (Green Climate Fund), finanční prostředky k plnění své funkce však teprve bude muset získat. V Durbanu zcela jistě neselhal proces mezinárodního klimatického vyjednávání pod hlavičkou OSN (naopak je třeba ocenit vytrvalost vyjednavačů), ale konkrétní země, neochotné k ambicióznímu snižování emisí skleníkových plynů či financování opatření na ochranu klimatu. Summit v Durbanu otevřel cestu k široké dohodě umožňující přijmout každé zemi OSN svůj právně závazný díl zodpovědnosti za změnu klimatu, v mnoha ohledech však zůstal stát na prahu skutečně ambiciózních opatření na ochranu klimatu. Kjótský protokol durbanská konference nepohřbila, ovšem o jeho životně důležité funkce můžeme mít vážné obavy. Konference nabídla polovičaté odpovědi na Ochranu si zaslouží i tenčí stromy, stromořadí u Kardašovy Řečice, foto Jarmila Johnová 8 přes práh velmi závažné otázky. řekl Jan Doležal z analytického centra pro chytrý rozvoj Glopolis. Převzato z tiskové zprávy Klimatické koalice k výsledkům summitu v Durbanu, Ministerstvo životního prostředí nechává již dva roky volnost kácení Vinou otálení Ministerstva životního prostředí již dva roky chybí vyhláška, která by zamezila nekontrolovanému úbytku zeleně ve městech i volné krajině. Nyní totiž lze bez povolení pokácet všechny stromy, které ve výši 130 cm nad zemí mají menší obvod než 80 cm. Tohoto obvodu některé pomalu rostoucí dřeviny dosáhnou až kolem padesáti let věku. Jiné, například ovocné dřeviny, do takové tloušťky nedorostou vůbec. Během nadcházejícího zimního období může být zbytečně pokáceno velké množství zdravých stromů. Za většinu z nich ani nebudou zasazeny stromy nové, protože náhradní výsadby lze uložit právě při povolování kácení. Současný stav se ukazuje jako neúnosný, proto se stromy měly již dávno dočkat lepší právní ochrany, řekl Jakub Esterka. V roce 2009 došlo se změnou zákona o ochraně přírody a krajiny k odejmutí povinnosti fyzických osob žádat o povolení ke kácení bez výjimky. To mělo být kompenzování zpřísněním parametrů kácení v novele jeho prováděcí vyhlášce 395/114 Sb., vysvětlil Esterka. Povolení ke

9 kácení by tak mělo být nutné u dřevin nad 40 cm v obvodu místo současných 80 cm. Zatím zeleň mizí z center měst a ustupuje i ve volné krajině. Tato legislativní situace také usnadnila živelnou zástavbu příměstské krajiny i zelených ploch ve městech a obcích stejně jako bezdůvodné kácení zeleně. Navíc bez povolení kácení nelze nařídit ani náhradní výsadbu zeleně za pokácené dřeviny. Přitom se může jednat o stromy, které po několik desítek let plně poskytují své služby. Vzrostlý strom denně vyrobí zhruba 1000 litrů kyslíku a za svůj život spotřebuje 24 milionů m 3 oxidu uhličitého. Stromy navíc zachytí velké množství prachových částic, se kterými se do lidského organismu dostávají i látky způsobující rakovinu. Výrazné kácení tak zhoršuje životní prostředí. Od doby, kdy poslanci změnili zákon a pro kácení některých dřevin není třeba povolení úřadů, už byl vykácen například sad na pražském Trojmezí, alej v Příbrami, padly desítky stromů v Letňanech či v Klánovicích na pozemcích společnosti, jež zde chce vybudovat golfové hřiště. Kvůli neexistenci nové vyhlášky byla také zrušena dvousettisícová pokuta pro firmu, která nezákonně pokácela borovicový háj v Brně-Líšni. Petice Zachraňme stromy požaduje zejména: nezávislé posuzování hodnoty stromů, objektivní rozhodování o kácení, ochranu stromořadí v krajině, zapojení veřejnosti do rozhodování, méně kácení a více výsadeb Z tiskové zprávy Arnika z 11. prosince 2011 Dosud petici podpořilo více než lidí. Celý text petice: Podrobné statistiky kácení v Praze najdete na Arnika Centrum pro podporu občanů Ing. Jakub Esterka, tel Informační servis Pražských matek Radnice i občanské iniciativy společně za zklidnění magistrály podepsali starostové Prahy 2 Jiří Paluska, Prahy 4 Pavel Horálek a Prahy 7 Marek Ječmének dohodu o zklidnění magistrály a předali ji náměstkům primátora pro dopravu Josefu Noskovi a pro územní plán Tomáši Hudečkovi. Vedle sdružení Auto*Mat a Centra pro středoevropskou architekturu společné memorandum podpořili Útvar rozvoje města, občanská sdružení Oživení, Pražské matky a Občané postižení severojižní magistrálou a několik významných architektů. Pražské matky se již v prosinci zúčastnily workshopu organizovaného CCEA, kde se sešly zástupci městských částí Praha 2, 1 a 7 a s představiteli občanských sdružení (Auto*mat, Praguewatch Praha pod lupou a iniciativou SZ na Praze 7 Zachraňme Letnou), aby jednali o možnostech a společném postupu při přes práh 9

10 zklidňování SJM. Toto nenápadné prosincové setkání iniciované CCEA bylo výjimečné tím, že se při něm poprvé setkali občanské iniciativy s urbanisty i zástupci veřejné správy nad otázkou společného postupu při zklidňování SJM, což mělo pravděpodobně vliv i na podpis výše zmíněného memoranda. Text memoranda se dočtete a více o historii zklidnění SJM naleznete uvnitř čtvrtletníku v rubrice Severojižní magistrála. Zdroj: Auto*Mat, PM Luciferův efekt Setkání Pražských matek s primátorem Primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda se na radnici na Mariánském náměstí 12. ledna setkal se zástupkyněmi Pražských matek, které s ním chtěly projednat další osud společného programu města a občanských sdružení (Oživení a Pražské matky) Bezpečné cesty do školy a navrhnout některá opatření k efektivnější ochraně pražského ovzduší. Jednání se účastnili i pánové Lohinský radní HMP odpovědný za oblast ŽP, Heroudek ředitel odboru dopravy, Pavlík ředitel ochrany prostředí a šéf oddělení ochrany ovzduší pan Janota. Primátor potvrdil svou podporu Bezpečným cestám a přislíbil urychlit jeho organizační ukotvení, aby mohl být co nejdříve vyhlášen jeho další ročník. Při odkladu vyhlášení programu o další měsíce by jej totiž školy již nestihly v tomto fiskálním roce uskutečnit. Pražské matky přišly na magistrát i s podněty jak pomoci magistrátu s osvětou a lepší informovaností veřejnosti o souvislostech dopravy a kvality ovzduší, o aktuálním znečištění a také o dopadech znečištěného ovzduší na zdraví. Podle dohody s primátorem budou PM své podněty projednávat s příslušnými odbory ochrana prostředí a PR. Jednání proběhlo ve velmi věcné a vstřícné atmosféře. Panu primátorovi i dalším zástupcům magistrátu za to děkujeme. Více uvnitř listu v rubrice Ovzduší a na Pražské matky se v prosinci zúčastnily workshopu v holešovické galerii DOX v rámci výstavy Luciferův efekt: Střetnutí se zlem, inspirované stejnojmennou knihou předního amerického psychologa Philipa Zimbarda, která se zabývá překvapivou snadností, s níž jsme schopni páchat zlo. Jak lehké je člověka přimět k morálnímu selhání potvrzují legendární experimenty sociální psychologie, které se uskutečnily na amerických univerzitách v 60. a 70. letech 20. století a jejichž umělecké rekonstrukce v dílech Roda Dickinsona a Artura Zmijewského tvoří úvodní část výstavy. Výstava se mimo jiné zabývala i propojením české politiky a byznysu, což rozzuřilo Adama B. Bartoše v Parlamentních listech v článku: DOX a panoptikum pravdolásky, který ji prohlásil za nejvulgárnější otevřenou, nenávistnou a primitivní protihradní propagandu. Výstavu, která se konala od do doplňovala kromě řady akcí a přednášek expozice připravená ve spolupráci s Württembergischer Kunstverein ve Stuttgartu a nazvaná Umění nenechat si takto vládnout o sporném developerském projektu mamutího železničního nádraží S21 ve Stuttgartu a o reakcích veřejnosti na něj. Tomuto developerskému záměru padl za oběť cenný, společně sdílený veřejný prostor s velkým historickým parkem, jehož místo zaujaly téměř výhradně ko- 10 přes práh

11 Přijdete si zasmrdět na magistrálu nebo zahrát na Nuselský most? Foto: archiv Smogové dýchánky merční aktivity. Vzkaz, s nímž stuttgartští chtějí oslovit obyvatelé měst je prostý: V okamžiku, kdy již existuje pro určitou lokalitu developerský záměr, nebo je dokonce hotov projekt, nic proti Luciferovi nezmůžete. Věnujte se a střezte bezprizorní prostory, které dosud žádný developer nezískal. Vnuťte městu svůj záměr dříve než developer a spolupracujte při tom s právníky, územními plánovači i urbanisty! JJ Smogové dýchánky na Nuselském mostě Každé druhé úterý v měsíci ráno v 8:30 na Nuselském mostě můžete zažít smogový dýchánek. Poslední, v pořadí již 4. happening za čistší Prahu s transparenty, papírovými auty a bublinami se vzkazy řidičům proběhl Skončil další ročník Bezpečných cest do školy Čtyři pražské školy v prosinci ukončily své projekty v rámci společného programu hlavního města Prahy a občanských sdružení Pražské matky a Oživení. Program BCŠ určený všem pražským školám, jehož 3. ročník byl právě úspěšně završen, je financován z položky BESIP dopravního rozpočtu města a koordinován občanskými sdruženími Pražské matky a Oživení. Děti přirozeně touží po větší samostatnosti a volnějším pohybu, v Praze je však všudypřítomná doprava stále více omezuje. Nebezpečí dopravních nehod, právě tak jako špatné ovzduší znečištěné výfukovými plyny jsou totiž příčinou toho, že stále více rodičů se obává své potomky pouštět samotné na ulici, a tak je raději dováží do školy autem. Odhaduje se, že dojížďka dětí do školy ve velkých městech zvyšuje intenzitu provozu v ranní špičce až o 20 %. To však ještě více zvyšuje riziko nehod a také míru znečištění v ulicích města. Nabídnout dětem, rodičům i úřadům schůdné řešení je právě cílem Bezpečných cest do školy. Více podrobností a novinek o Bezpečných cestách do školy naleznete v následující rubrice. JJ přes práh 11

12 Úspěšná úprava prostoru před ZŠ Sázavskou je výsledkem školního projektu BCŠ, který tu proběhl před několika lety, foto archiv PM Bezpečné cesty do školy Nad výsledky školních projektů loňského ročníku BCŠ Není nad dobrou komunikaci Loňský ročník BCŠ byl na čtyřech pražských školách ZŠ Veronské náměstí, ZŠ Chvaly, ZŠ Písnice a Waldorfská ZŠ Jinonice uzavřen na konci roku předáním dopravních studií s návrhy na opatření pro usnadnění i zabezpečení pěších i cyklistických cest dětí do školy do rukou zástupců městských částí a Magistrátu hlavního města Prahy, kteří by je měli postupně dovést až k realizaci. Programu BCŠ se v roce 2011 dařilo. Školy se věnovaly i činnostem, které překročily povinný rámec programu děti například prováděly průzkumy dopravní situace v okolí škol, které pro zpracování studie využili projektanti, žáci se zúčastnili dopravních soutěží a školních cyklojízd, nebo pomáhaly organizovat dopravní soutěž pro mladší spolužáky. Školám se obzvláště dobře vedlo v komunikaci se zástupci veřejné správy zapojených městských částí v rámci pracovních skupin. Již od začátku školních projektů tak mohli zástupci státní správy (především odborů dopravy) i samosprávy (především radní pro dopravu, školství a životní prostředí), Městské Policie, Policie ČR, spolu s dětmi, pedagogy, rodiči i našimi sdruženími a projektanty pracovat na vytvoření dopravních studií s návrhy, jak upravit cesty do škol, aby byly pro všechny chodce a případně cyklisty bezpečnější i přitažlivější. 12 přes práh

13 BCŠ v Písnici děti mapují cesty do školy, foto Veronika Radová Dvě nohy a dvě kolečka navíc Tak jako každý rok i loni školáci v rámci dotazníkového šetření projevili přání cestovat do školy na kole. Proto si také všechny zapojené školy z příspěvku od magistrátu pořídily přístřešky respektive stojany na kola. Jako obvykle však touha dětí po jízdě na kole narazila na technické překážky i obavy dospělých. Ředitel ZŠ Chvaly Martin Březina říká, že strach rodičů z kol nakonec vyřešili nákupem koloběžek, které poslouží podobně jako kola a dětem udělají také radost. Martin Březina udělal neblahou zkušenost, že děti už vůbec nejsou zvyklé se pohybovat a je odhodlaný je to i s pomocí koloběžek naučit. V případě ZŠ Veronské náměstí se odbor dopravy i Policie zase obává střetů cyklistů s chodci, pokud by měli společně sdílet chodník. V sídlech jako je Praha není však většinou dostatek místa pro oddělení cest zvlášť pro cyklisty, chodce a auta. Členové ze sdružení Oživení, které Jezdit na kole není jen tak! Paní učitelka Siganová s dětmi ze ZŠ ve Slivenci jízdu poctivě trénuje, Foto archiv ZŠ Slivenec přes práh 13

14 Tak to dlouho většinou trvá, než se návrhy dětí a projektantů uskuteční: žák BCŠ na ZŠ Slezská v době zpracování dopravní studie a student VŠ při její realizaci, archiv PM se dlouhodobě věnuje prosazování cyklistiky ve městě jako rovnoprávného způsobu dopravy, tvrdí, že cyklisty a chodce je třeba učit vzájemnému respektu. Pokud se podle nich chceme řadit mezi moderní evropská města, musíme se naučit chovat se k sobě ohleduplně a respektovat své rozdílné požadavky a potřeby. Realizace se často protáhnou, chybějí finance Přestože ze školních projektů BCŠ již vzešlo mnoho kvalitních návrhů na zklidnění dopravy v okolí škol a na šedesát jich bylo již, převážným dílem z rozpočtu MHMP, realizováno, stále zůstává problém s pomalým uvolňováním prostředků na jejich financování. Ze školních map, kde děti vyznačují místa, která jim dělají potíže, vyplývá, že děti se nejvíce cítí ohroženy na komunikacích s hustým provozem a také v temných podchodech a nepřehledných a neosvětlených zákoutích. Bohužel náprava těchto nedostatků zejména stavební opatření se často protáhne na více než dva či dokonce tři roky. Školáci se tak mnohdy výsledků svého snažení nedočkají. To je rozhodně škoda a je to nevýchovné. Jarmila Johnová, PM Kauza Anežka pokračuje Pražské matky usilují od konce roku 2009 o zlepšení podmínek zejména pro dětské chodce na pražském Žižkově, kde pod koly nákladního auta zemřela při cestě domů ze školy dívenka ze 3. třídy ZŠ Lupáčova. Protože se domníváme, že dalším tragickým nehodám lze zabránit uspořádáním dopravního prostoru, přednostně jsme se (v rámci projektu BCŠ spolu se školou, rodiči a zástupci úřadu i samosprávy) snažili dosáhnout úpravy přechodu, kde Anežka přišla o život, když přecházela na přechodu pro chodce na zelenou. Problém křižovatky spočívá totiž v současné zelené pro odbočující auta i chodce na přechodu. Otec Anežky Bradley Walker i přes ztrátu své jediné dcery, která jemu i jeho rodině navždy změnila život, nabídl svou pomoc při řešení nepřijatelné situace. Vložil se osobně do frustrujících jednání se zástupci městské části, promluvil na tiskové besedě, kterou jsme k tomuto případu uspořádaly v nedalekém hotelu Olšanka, a pokusil se sdělit svou osobní zkušenost rodiče i své zkušenosti s dopravou v jiných světových městech. Navrhl také okamžitě realizovatelné změny organizace dopravy na křižovatce. Radnice však o tyto návrhy nestála a teprve po mnoha peripetiích a volbách v listopadu 2011 konečně došlo k navázání kontaktu občanů s jejím novým vedením. To začalo konečně s občany spolupracovat, na svých webových stránkách vyhlásilo anketu k dopravnímu řešení nebezpečné křižovatky Prokopova Rokycanova a zadalo projektantům úkol řešit situaci i v rámci navazujících dopravních vztahů. Radnice také přispěla 3 miliony do rozpočtu pražského magistrátu na akce pro zvýšení bezpečnosti na území MČ Praha přes práh

15 S prvním návrhem kruhového objezdu na křižovatce Prokopova, Rokycanova přišel občan v rámci ankety, kterou vyhlásila radnice Prahy 3, TSK jej rozpracoval a nyní se prověřuje jeho proveditelnost Bezpečné cesty do školy s učiteli Vzdělávací aktivita Oživení a Pražských matek MĚŘENÍ RYCHLOSTI BEZ LASERU Délka trvání: 2 45 minut Doporučený věk: 2. stupeň ZŠ Předměty: matematika, fyzika Pomůcky: měřicí pásmo, stopky, tabulka přepočtu rychlosti, případně vysílačka Postup měření rychlosti: Na ulici, kterou chcete zkoumat, odměřte pásmem přesně 100 m. U výchozího bodu měření postavte dítě, které v momentě průjezdu auta dá rukou znamení nebo vyšle vysílačkou signál osobě, která má v ruce stopky a stojí o 100 m dál. Od tohoto momentu se měří na stopkách čas. Po 100 metrech jízdy projíždí vozidlo kolem osoby, která má v ruce stopky. Ta zaznamená čas a podle tabulky vypočítá průměrnou rychlost. Podle času, za který vozidlo urazí vzdálenost 100 m, je možné zjistit, jak rychle auto jelo. přes práh 15

16 Sekundy Rychlost v km/h ,5 48 Čárky za každé zaznamenané vozidlo 7,2 50 7,1 50,7 7 51,4 6,9 52,2 6,7 54,5 6,5 55,4 6,3 57,1 6,2 58, ,7 63,2 5,5 65,5 5,4 66,7 Měření rychlosti (ilustrační foto) Tip: Měření musí probíhat pokud možno nenápadně. Řidiči se často začnou chovat jinak, jsou nejistí nebo nedůvěřiví, když vidí na kraji silnice osoby s poznámkovými papíry v rukou. Po krátké době je možné docela dobře odhadnout, jestli auta jezdí rychleji nebo pomaleji než je předepsaná 30 km, případně 50 km rychlost. Vzdělávací aktivita Auto*Matu AMERIKA VELKÉ PARKOVIŠTĚ Délka trvání: 1 45 minut (v případě velké třídy 2 45 minut) Doporučený věk: 2. stupeň ZŠ (7. 9. ročník) Předměty: matematika, fyzika Pomůcky: měřicí pásmo, stopky, tabulka přepočtu rychlosti, případně vysílačka Krok č.1: Učitel se na úvod zeptá žáků na níže uvedené otázky: Jaký mají lidé vztah k automobilům v ČR a v Americe? 5,3 67,9 5,1 70, IIustrační foto 16 přes práh

17 Je stejný?, Liší se nějak?, Jak?, Proč? Jak se liší doprava v Americe a v ČR? další možné otázky vyplývající z reakcí žáků Krok č.2: Učitel rozdá žákům článek Amerika velké parkoviště, žáci si článek přečtou a ve dvojicích či větších skupinkách (dle počtu žáků ve třídě) odpoví na otázky pod textem. Učitel monitoruje aktivitu a poté v rámci diskuze celé třídy zkontrolují. AMERIKA VELKÉ PARKOVIŠTĚ Těch auťáků je prostě moc. Došlo mi to v roce 1983, hned po střední škole. S kamarádem jsem jednou nesehnali lístky na rockový koncert na newyorském Long Islandu a před Koloseem jsme museli tři hodiny čekat na autobus zpátky domů. Když jsem se rozhlédl, neviděl jsem nic než zdánlivě nekonečné plochy parkovišť obklopené nekonečnými dálnicemi, ulicemi a nájezdy, to vše plné aut tisíce a tisíce aut. Mezi vším tím betonem jsem neviděl jediný strom, jediný keř nebo jen stéblo trávy. Jakmile jsem začal auta takhle citlivě vnímat, uvědomil jsem si, že v Severní Americe se skoro všechno točí kolem aut. Platí to o architektuře, urbanismu, společenském životě, dokonce i o nejzákladnějším zaopatřování zboží a služeb. V naší společnosti se dnes ani to nejprostší setkávání lidí, například na koncertech nebo sportovních utkáních, neobejde bez tisíců motorových vozidel a kilometrů asfaltu. V Americe zbývá jen pár vzácných míst, kde není vidět nebo slyšet silnice. Dokonce ani národní parky nejsou silnic ušetřeny. Americké státní lesy ve svých lesních porostech o rozloze km 2 doposud postavily km silnic. Američané si za volantem v průměru odpracují 10 čtyřicetihodinových pracovních týdnů ročně a více než šestina příjmů padne na auto. Pokud ústředním bodem života v Americe není všemocný dolar, je to všemocný automobil. Parkoviště (ilustrační foto) Zdroj: Andy Singer KariAutury s.11-12; National Forest Service, Road Analysis ; U.S. Department of Transportation, Summary of Travel Trends ; U.S. Beaureau of the Census, Statistical Abstract of the United States 1999; Co autorovi článku na automobilech vadí? Odpověď: Je jich hodně, zabírají hodně místa (parkoviště, nadjezdy, podjezdy, dálnice, silnice). Vše se přizpůsobuje automobilové dopravě předpokládá se, že každý má auto. Auta vytlačují zeleň a stromy. Jak automobily změnily život člověka v USA? Odpověď: Skoro vše se v USA točí kolem aut. Platí to o architektuře, urbanismu, společenském životě, sportovních utkáních, kulturní akce, atd. Kolik času stráví Američané za volantem? Odpověď: Deset čtyřicetihodinových pracovních týdnů ročně. Jak se liší situace v České republice od situace v Americe? Odpověď: Např. vzhledem k tomu, že lidé používají automobil na dopravu i na krátké vzdálenosti, tak se v rámci plánování měst v Americe již přestávají stavět chodníky. Nárůst automobilového průmyslu a finančních možnostech obyvatel umožňuje jedné rodině vlastnit více než jeden automobil, v případě Ameriky jsou to i 3 automobily na jednu rodinu. Lidé přestávají používat městskou hromadnou dopravu a tím pádem se ruší spoje. přes práh 17

18 Toto se v současné době také pomalu projevuje v České republice. Atd. Jsou obyvatelé České republiky závislí na autech stejně jako obyvatelé Ameriky? Krok č.3: Učitel rozdělí žáky na dvě skupiny. Skupina A budou zastánci automobilové dopravy a budou mít za úkol vymyslet 5 argumentů, proč je auto pro člověka nepostradatelné, a skupina B bude proti rozšiřování automobilové dopravy a vymyslí 5 argumentů, které by měly zastánce automobilové dopravy přesvědčit. Po přípravě proběhne debata mezi skupinami. Učitel funguje v rámci diskuze jako mediátor. Krok č.4: Na závěr aktivity mají žáci shrnout rozdíly mezi automobilovou dopravou v České republice a Americe a to, zamyslet se, jak se bude automobilismus v budoucnu vyvíjet, zda nám hrozí, co se děje v Americe. Krok č.5: Reflexe (jak se žákům aktivita líbila, co se v rámci aktivity naučili nového, jaké měli během aktivity pocity, atd.) Bezpečné cesty do školy se studenty Literární soutěž Udržitelně do školy Já a moje kolo M. Vaňousová ZŠ Nádražní, Česká Třebová Byl krásný jarní den a já seděla na schodech našeho domu s hadrem v ruce. Přede mnou stálo moje červené kolo s masivní trubkou s nápisem Dandy, které jsem zdědila po bratranci. Na kole jezdím už od šesti let. Vždycky mě to bavilo, i když mi to ze začátku vážně nešlo. Když jsem měla narozeniny, mamka ke mně přišla a zeptala se: Co by sis přála? Odvětila jsem ji: Kolo. Teď už se tomu jen usmívám. Dala jsem se do mytí kola. Za týden opravdu stálo před domem. Bylo tmavě modré. Tam, kde se sedřel lak, bylo zelené. Nebylo nové, ale to nevadilo. Kamarád Tom se na mě smutně usmál. Vím, že mě nechápal. Poprvé jsem spadla asi den na to. Táta mě totiž učil jezdit na kole tak, že mě pustil z nejbližšího kopce a řekl: Šlapej! Samozřejmě jsem se hezky odřela! Seš levá! prskl Tom. Myslela jsem, že ho uhodím. Náhodou! Nejsem! Za rok už jsem jela na kole s mamkou k babičce. A bez nehody! Nevěřím! odsekl. Sluníčko zářilo skrze stromy a vzduch voněl smůlou, jak už to v lese bývá. Tehdy mě to začalo opravdu bavit. 18 přes práh

19 Ilustrační foto, přístřešek na kola ZŠ Slivenec, foto archiv škola Mamka říká, že jakmile se dostanu na kolo, jsem blázen. Když je vhodná příležitost, rád jezdím rychle. Vítr ve vlasech je fajn pocit, ale bez helmy bych se bál. Nedokázala jsem si klidného a mírného Toma na kole ani představit. Hned mi byl ale sympatičtější. Vloni jsme s našima jeli na kole do Německa. Bylo to možná dvě stě kilometrů. Bolel mě pak celej člověk! pokračoval Cesta vedla okolo řeky, kde se při západu slunce odrážela záře. V noci při bouřce se blesky trefovaly do vrcholků kopců a já lovil kolo ráno v nejbližším křoví. Rozesmála jsem se. Mluvíš jako jeden z těch romantickejch básníků! Pak jsem si ale na něco vzpomněla. I s mým klukem jsem se seznámila skoro na kole. Ještě teď mi tvrdí, že umí jezdit sedmdesát kilometrů v hodině! Odstoupila jsem od kola moje dílo bylo hotovo. Na Tomovi bylo vidět, že tomu nevěří. Lže! To umí totiž jen jeden člověk v tomhle městě Já! Sotva to dořekl, vyskočil na nohy a už se i s mým kolem rozjížděl. Zastav! zakřičela jsem, ale to už byl Tom na konci ulice. Já bych měla strach tudy jet, už jen kvůli tomu provozu. Navíc Tom neměl helmu a to byla chyba. Co já vím! vypadlo ze mě, i když mě nikdo neposlouchal: Třeba bude jednou jezdit na kole závodně. Tak jsem si sedla zpět na studené schody, přesvědčena, že dneska to drhnutí bylo zbytečné. A byl krásný jarní den. Bezpečnost Usnesení Evropského parlamentu ke snížení rychlosti Jak jsme již stručně informovali v minulém Přes prahu, Evropský parlament přijal usnesení, v němž se důrazně doporučuje, aby odpovědné úřady ve všech rezidenčních oblastech a na všech silnicích v městských oblastech s jedním jízdním pruhem, které nemají oddělené cyklostezky zavedly omezení rychlosti na 30 km/h. Toto usnesení je součástí celé řady opatření, která mají v Evropě snížit do roku 2020 dosavadní počet smrtelných nehod za rok na polovinu a vyjadřuje postoj Evropského parlamentu k bezpečnosti silničního provozu, který bude muset brát v úvahu Komise při předkládání svých návrhů a podnětů. V minulém století rostoucí silniční provoz decimoval nejen pěší turistiku a cykloturistiku, ale i chůzi ve městech a obcích. Počet dětí, které chodily do školy po svých nebo jezdily na kole, se za posledních 30 let snížil z 82% na 14%. Je na politicích, aby vytvářeli města pro život spíše než dopravní tepny pro vozidla. Půjde především o rekultivace ulic a čtvr- přes práh 19

20 tí pro lidi a cyklisty. Podle holandského výzkumného ústavu SWOV přebudování ulic, kde se jezdí 50 km/h tak, aby se v nich nepřekračovala rychlost 30 km/h, přinese pokles zranění o 25%. Celoevropský průzkum uskutečněný v roce 2010 ukázal naprostou podporu zón s rychlostí 30 km/h. 78% řidičů v EU citovalo nepřiměřenou rychlost jako hlavní bezpečnostní riziko. Institut pokročilých motoristů z Velké Británie (of Advanced Motorists from the UK) uveřejnil v roce 2011 průzkum, v němž dvě třetiny jeho členů podpořilo přijetí rychlostního limitu 20 mph (32.19 km/h). Pokud jde o uplatnění těchto omezení rychlosti, parlament také požádal Evropskou komisi, aby vypracovala návrh a časový harmonogram vybavování vozidel zařízením Intelligent Speed Assistance, které nutí řidiče rychlostní limity dodržovat. Text usnesení EP eu/sides/getdoc.do?type=ta&reference=p7-ta &language=CS&ring=A Zdroj: Evropská federace cyklistů (ECF) zastupující zájmy uživatelů jízdních kol, se sídlem v Bruselu má více než 60 členských organizací ve 40 zemích. Zpráva obsahující klíčová doporučení EU pro dopravu a cestovní ruch byla přijata parlamentem EU jako reakce na sdělení Evropské komise pro evropský prostor bezpečnosti silničního provozu: Hlavní zásady bezpečnosti silničního provozu Smrtelné nehody dětí v celé republice se za posledních deset let snížily téměř 4 a začaly se tak blížit k Vizi nula, tedy nulovým úmrtím v důsledku dopravních nehod, s s níž přišlo jako první Švédsko a posléze našla podporu ve světě i v EU. Statistiky vykazují tak nízká čísla, že se z nich již dá již těžko na něco usuzovat. Lze z nich však vyvodit, že smrt ze silnice může zmizet úplně. Neznamená to však, že není o co usilovat. Zůstává jednak úkol dotáhnout smrtelné nehody a těžká zranění až k nule a dosáhnout toho, aby děti znovu chodily. Tak skvělé statistiky mohou totiž znamenat také to, že děti již pěšky po či podél komunikací samostatně již vůbec nechodí, ani nejezdí. Vytvářet proto pro nejohroženější účastníky provozu co nejbezpečnější a nejpříjemnější komunikace je v současné době to nejdůležitější. JJ Dopravní nehody dětí v roce 2011/ Základní fakta: V roce 2011 bylo v České republice v důsledku dopravních nehod usmrceno celkem 12 dětí V porovnání s rokem 2010 se jedná o snížení počtu usmrcených dětí o 5 dětí K nejvyššímu poklesu došlo u dětí spolujezdců, a to o 3, a u dětí chodců o 2 děti Usmrcené děti tvořily v roce ,7 % z celkového počtu usmrcených osob v tomto roce V porovnání s rokem 2000 došlo k výraznému snížení počtu usmrcených dětí, a to ze 46 dětí v roce 2000 na 12 v roce 2011 Dopravní statistiky Počet dopravních nehod dětí v ČR se radikálně snižuje Auta dusí Prahu, transparent namalovalo a pověsilo na budovu Národního muzea občanské sdružení Asistence ve spolupráci s Auto*Matem a PM v době nejhustšího smogu na konci minulého roku, foto Tomáš Škrdlant 20 přes práh

Mobilita Ostrava Aktuality

Mobilita Ostrava Aktuality Mobilita Ostrava Aktuality Jak projekt postupuje? Projekt Integrovaný plán mobility Ostrava dospěl v březnu roku 2015 do ukončení analytické části dokumentace. Hlavním cílem této části dokumentace bylo

Více

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení O PROGRAMU určen školám na území Prahy (mimo Prahu realizuje projekty bezpečných cest Nadace Partnerství v rámci programu

Více

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Ing. Václav Píša, CSc. Autor Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Regulace nákladní automobilové dopravy Omezení vjezdu vozidel na komunikacích na území hl. m. Prahy zóna se zákazem vjezdu nákladních automobilů

Více

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 4 1.3 Místní komunikace... 10 1.4 Síť

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu v rámci bodu III. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu v rámci bodu III. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu 1) Odůvodnění podle 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: V souladu se zákonem č. 100/2001

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí Lubomír Paroha Petra Borůvková Beroun, 5. Června 2007 Absorpční kapacita Schopnost efektivně a účinně využít finanční zdroje

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nový zákon o ochraně ovzduší Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP tis. tun Ilustrativní vývoj emisí vybraných ZL v ČR v letech 1989-2008 4000 3500 3000 2500

Více

č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné

č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Nařízení č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné Schváleno: 14.06.2011 Účinnost: 29.06.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Rada města Karviné

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný Jak chránit obce před kamiony Zklidňování dopravy Petr Pokorný DEFINICE Zklidňování dopravy je termín označující proces tvorby takových městských komunikací, které svým utvářením podporují snižování rychlosc

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno Dopravní VaV centrum CDV PLUS Ing. Petr Pokorný Implementace BA a BI na silnice nižších kategorií EU projekt Zdroj:ETSC, 2011 Procentuální změna v počtu usmrcených v letech 2001-2010 Zdroj:ETSC, 2011 Počet

Více

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 AUDIT OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 INFORMACE O TÝMU, KTERÝ AUDIT PROVEDE: Vedoucí týmu: Šimon Kotrba Členové týmu: Šimon Kotrba, Libor Čech, Daniela Majerová, Karolína Křišťanová, Andrea

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře Ekonomické nástroje závislé na rozpočtovém určení daní a dalších příjmech obce: finanční podpory přechodu domácností na zásobování

Více

Čistá mobilita z pohledu MD ČR

Čistá mobilita z pohledu MD ČR Čistá mobilita z pohledu MD ČR Čistá mobilita Fenoménem rozvoje tzv. čistého automobilismu, tedy dopravy bez okamžitých emisí. Samotná myšlenka rozvoje tohoto typu osobní dopravy - elektrický motor poháněný

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Čistá mobilita z pohledu MŽP Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Obsah: 1) Čistá mobilita a důvody pro její podporu 2) Čistá mobilita a národní

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí V minulém článku jsme se věnovali fenoménu nepřiměřené rychlosti, kterou s ohledem na statistiku dopravních nehod lze

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen CO 2, ale

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NÍZKOEMISNÍCH ZÓN VE MĚSTĚ OLOMOUCI. Jiří Jedlička, Libor Špička, Marek Tögel

STUDIE PROVEDITELNOSTI NÍZKOEMISNÍCH ZÓN VE MĚSTĚ OLOMOUCI. Jiří Jedlička, Libor Špička, Marek Tögel STUDIE PROVEDITELNOSTI NÍZKOEMISNÍCH ZÓN VE MĚSTĚ OLOMOUCI Jiří Jedlička, Libor Špička, Marek Tögel Obsah Výchozí situace Obecný postup studie proveditelnosti Konkrétní kroky studie proveditelnosti Závěr

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel e mail:

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel e mail: AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 0 00 Praha tel. 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz CO NÁS ASI ČEKÁ: NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V ČESKÉ REPUBLICE MÁME SE JICH BÁT? Nízkoemisní zóny v

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR 2004 Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Integrovaný

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Základní údaje o akci Dopravně bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí měla za úkol ve vybraných městech a obcích celé

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 29.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 ze dne 11.12.2006 kterým se vydává MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD pro regulaci zdrojů znečišťování ovzduší na území města Příbrami. Rada města Příbrami se na svém zasedání

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 1 listopadu 2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu

Více

Podpora nového způsobu myšlení Örebro, Švédsko

Podpora nového způsobu myšlení Örebro, Švédsko Podpora nového způsobu myšlení Örebro, Švédsko CDV, v.v.i Třebíč, 19.3.2014 M1 B22 Výhradní odpovědnost za obsah této prezentace nesou autoři. Nemusí nutně odrážet názor Evropských společenství. Evropská

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 15. 7. 1. 8. 2010 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626 202 fax:

Více

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina (výtah ze studie) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 2009 Předmětem smlouvy bylo provedení analýzy nehodovosti a návrh bezpečnostních

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002,

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, Systém ASPI - stav k 2.1.2007 do částky 1/2007 Sb. a 60/2006 Sb.m.s. Obsah a text 553/2002 Sb. - poslední stav textu 553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hodnoty zvláštních

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI CYKLISTICKÉ DOPRAVY

ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI CYKLISTICKÉ DOPRAVY Ing. arch. TOMÁŠ CACH samostatný dopravní urbanista člen Komise RHMP pro cyklistickou dopravu (především integrace a prostorové plánování) odborný poradce národního cyklokoordinátora ČR člen pracovní legislativní

Více

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům - podrobný komentář s vysvětlením jednotlivých požadavků O Praze se právem říká, že je jedním z nejkrásnějších měst světa. Při přebíhání

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha 2 Výroba nanomateriálů - Aktuální rychlý rozvoj - Vliv na produkt nebo na činnosti Vlivy na zdraví - Hodnocení expozice - Emise do prostředí - Poznání účinků V současnosti

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

MĚSTA S DOBROU ADRESOU. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

MĚSTA S DOBROU ADRESOU. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. MĚSTA S DOBROU ADRESOU Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Čelákovice, 17. září 2015 Letošní Evropský týden mobility je již 14. v pořadí Jeho sloganem je Vyber. Změň. Zkombinuj. Zaměřen

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.7.2012 C(2012) 4754 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12.7.2012 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO 2 ve čtyřech zónách kvality

Více

Dopravní nehodovost v roce 2012

Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Tomáš Kužel náměstek policejního prezidenta pro vnější

Více

Přípustná míra znečišťování životního prostředí je taková, při kterém nedochází k poškozování zdraví občanů.

Přípustná míra znečišťování životního prostředí je taková, při kterém nedochází k poškozování zdraví občanů. Přípustná míra znečišťování životního prostředí je taková, při kterém nedochází k poškozování zdraví občanů. Přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní hodnoty stanovené v novele NV

Více

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27 II. NEHODY V KRAJÍCH Pardubický 3 622-104 -2,79 35-7 -16,67 V této kapitole jsou uvedeny údaje o ách v silničním provozu na území jednotlivých krajů České republiky. Liberecký 3 788-71 -1,84 20-5 -20 Karlovarský

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 9.10.2016 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1. V Praze dne 7. prosince 2009

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1. V Praze dne 7. prosince 2009 Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 7. prosince 2009 Námitka zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu a pořizování celoměstsky

Více

Bezpečnost na místní úrovni

Bezpečnost na místní úrovni Bezpečnost na místní úrovni Regionservis III. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje, 5. dubna 2007 pro život na silnici. Společně. CZ-usmrcení 24h 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1995

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Co nám dal Projekt Zlín v pohybu zdravě, bezpečně, na pohodu?

Co nám dal Projekt Zlín v pohybu zdravě, bezpečně, na pohodu? Co nám dal Projekt Zlín v pohybu zdravě, bezpečně, na pohodu? Výchozí situace Zlín = město automobilů Dlouhodobý trend zhoršující se dopravní situace ve městě Růst obtěžujících vlivů automobilové dopravy

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 12 479 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo

Více

KONFERENCE NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR KAPITOLA 9 VELKÉ KARLOVICE A SLOVÁCKO, KVĚTNA 2007

KONFERENCE NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR KAPITOLA 9 VELKÉ KARLOVICE A SLOVÁCKO, KVĚTNA 2007 VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB ING. JIŘÍ ČARSKÝ, ČVUT v Praze - Fakulta dopravní, Katedra dopravních systémů, www.fd.cvut.cz, E-MAIL: carsky@fd.cvut.cz

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2165 ze dne 19.11.2013 k návrhu akcí na komunikační síti hl.m. Prahy v souvislosti se zahájením provozu tunelového

Více

Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost

Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost Počet obětí dopravních nehod na světě ročně: 1 250 000 Počet zraněných při dopravních nehodách ročně: Celosvětové náklady silničních dopravních

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI VŠEOBECNÉ CYKLISTICKÉ KAMPANĚ Od sjednocení Německa až do konce 90. let byla motorová doprava v bývalém východním Německu trvale na vzestupu.

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY A VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23.10.2014 Hrotovice Jan Karel, ATEM Ateliér ekologických

Více

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KVANTIFIKACE A PŘÍKLADY MOŽNÝCH OPATŘENÍ JiříJedlička, I. Dostál, L. Špička, K. Pospíšil, V. Adamec OBSAH Charakteristika dopravy a dopravní infrastruktury

Více

Vize pražské magistrály

Vize pražské magistrály odborný tým: Vize pražské magistrály 08. 12. 10.12. 2011 Iniciativa za humanizaci severojižní magistrály plán krátkodobých opatření do roku 2014 v CCEA Lobby, Karolíny Světlé 31, Praha 1, 110 01 Praha

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

NÍZKOEMISNÍ ZÓNA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

NÍZKOEMISNÍ ZÓNA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NÍZKOEMISNÍ ZÓNA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY Mgr. Eva Michálková oddělení ochrany ovzduší odbor životního prostředí Magistrát hlavního města Prahy Obsah: Definice NEZ NEZ v právních předpisech ČR Spolupráce

Více

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Vážení rodiče, rádi bychom Vás požádali o pomoc při práci na školním projektu Bezpečné cesty do školy, který v tomto školním roce pořádáme za pomoci společnosti

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

Pařížská dohoda a její význam pro ČR a EU. Pavel Zámyslický Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu

Pařížská dohoda a její význam pro ČR a EU. Pavel Zámyslický Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Pařížská dohoda a její význam pro ČR a EU Pavel Zámyslický Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Rámcová úmluva OSN o změně klimatu 1992 UNFCCC -> vstup v platnost 1995 1997 Kjótský protokol > vstup

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 Obsah Tramvajová výluka v Modřanech... 1 Evropský týden mobility Den Eska... 1 Program Dne Eska v pondělí 21.9.2009... 2 Evropský týden mobility... 3

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v Policie ČR za prvních 7 měsíců letošního roku šetřila celkem 40 897, při kterých bylo 385 osob usmrceno, 1 680 osob těžce zraněno a 12 111 osob zraněno

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více