PŘES PRÁH 4/2011 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘES PRÁH 4/2011 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ"

Transkript

1 PŘES PRÁH ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ŠETRNÁ DOPRAVA 4/2011 Ř E S P R Á H

2 Cítíte se na svých cestách bezpečně a pohodlně? Mohou vaše děti jít do školy samy? Stihnete přejít přechod na zelenou, aniž byste museli běžet? Pokud ne, stačí několik minut a vaše samospráva se to dozví! Vyfoťte problematické místo. Vložte fotografii na Popište problém a lokalizujte jej na mapě. Váš podnět odešleme odpovědné osobě a vy můžete on-line sledovat stav jeho řešení. Portál, díky kterému poukážete na problémy chodců v Praze. Vaše podněty budou evidovány a zasílány městským částem k řešení. Samosprávy získají komplexnější přehled o problémech chodců ve své lokalitě a vy můžete sledovat, zda a jak je řeší. Sledujte nás: Provozují: Podpořeno grantem Nadace Open Society Fund Praha a International Visegrad Fund. Realizováno ve spolupráci s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť. CHS_Inzerce_A5.indd :31

3 PŘES PRÁH 4/2011 Obsah Úvodem...1 Krátké zprávy...2 Informační servis Pražských matek...7 Bezpečné cesty do školy...10 Bezpečné cesty do školy s učiteli...13 Bezpečné cesty do školy se studenty...16 Bezpečnost...17 Ovzduší...19 Město pro lidi...25 Úvodem Vážené čtenářky, milí čtenáři, věřím, že čím výmluvnější budou články, tím méně je bude třeba uvádět. Omezím se proto jen na upozornění, že současné číslo se Vám bude zdát možná méně zábavnější, o to však, doufejme, záživnější. Tentokrát se věnujeme především Severojižní magistrále, kde došlo k průlomové dohodě mezi starosty postižených městských částí, občany a odborníky o potřebě co nejrychlejší humanizace. Zabýváme se i kvalitou pražského ovzduší, které nás potrápilo koncem roku V obou oblastech se cosi děje. Obě oblasti spolu souvisejí a při obou aktivitách se probouzí veřejnost i veřejná správa a dokonce k sobě nacházejí snad i cestu. Věci se daly do pohybu a to je dobře. Čtěte a vychutnejte si tu změnu. Pokud Vás budou obtěžovat odborné termíny, prostě je vynechte a soustřeďte se na podstatu. Pokud jste naopak odborníci a něčeho se Vám v našich článcích nedostává, obraťte se na nás, pokusíme se to napravit. Zajímavé čtení přeje za redakci Přes prahu Jarmila Johnová, šéfredaktorka

4 Krátké zprávy z domova i ze světa Programové prohlášení Rady hl. m. Prahy (vize pro Prahu 2020 & priority pro Prahu 2014) Rada hlavního města Prahy schválila svým usnesením č ze dne programové prohlášení vyjadřující hlavní priority svého směřování do roku 2014 a vize pro rozvoj města do roku 2010, které oproti předchozímu prohlášení schválenému minulým vedením města jeví sympatický posun k větší transparentnosti státní správy, šetrnějšímu přístupu vůči životnímu prostředí, k většímu ohledu vůči obyvatelům města i jejich zdraví a doufejme i k našim peněženkám. Pokud jde o dopravu, můžeme v tomto dokumentu sledovat důraz na udržitelné způsoby dopravy, ochranu občanů před důsledky nadměrného dopravního zatížení města i ochranu nejzranitelnějších účastníků provozu jako jsou chodci či cyklisté. Vyjímáme z kapitoly o dopravě: Budoucnost pražské dopravy Doprava v nejširším slova smyslu, její efektivní organizace a podpora je jedním ze základních pilířů správného, optimálního fungování metropole. Současný stav pražské dopravy je pro kvalitu života občanů Prahy a blízkého okolí a její přitažlivost pro podnikatele a návštěvníky neuspokojivý. Doprava je však také jednou z finančně nejnáročnějších oblastí jak z hlediska potřebných investic, tak z hlediska následné údržby. Proto je nutné i v oblasti dopravy postupovat s maximální rozpočtovou zodpovědností. Stěžejním systémem městské dopravy v Praze je doprava hromadná. 4 přes práh V oblasti silniční infrastruktury je klíčová koncepce dvou automobilových okruhů, Městského a Pražského včetně systému sběrných radiálních komunikací. Plnohodnotnými účastníky silničního provozu jsou mimo jiné i chodci a cyklisti. K tomu Rada do konce volebního období: bude prosazovat koordinaci a propojení hromadné dopravy mezi hlavním městem a Středočeským krajem, včetně maximální integrace železniční dopravy do tohoto systému a optimalizace celé objednávky města tak, aby došlo k výraznému snížení provozních nákladů při minimálním snížení komfortu cestujících; bude pokračovat ve výstavbě prodloužení trasy A metra; bude pokračovat ve výstavbě severozápadní části Městského okruhu, tj. tunelového komplexu Blanka; bude prosazovat požadavek, aby česká vláda pokračovala ve výstavbě vnějšího Pražského okruhu, zejména jeho chybějícího jihovýchodního úseku; vyvine maximální úsilí ve směru efektivní ochrany občanů Prahy před důsledky zavedení tranzitní dopravy do některých městských částí a podpoří všechny aktivity včetně občanských tak, aby hmatatelných výsledků bylo dosaženo v krátkodobém horizontu; bude v rámci ekonomických možností města podporovat systém parkování P+R; bude podporovat regulaci pražské dopravy včetně dopravy v klidu, která mu-

5 sí sloužit jako nástroj k zajištění parkovacích míst rezidentům a k omezení nadměrné intenzity individuální automobilové dopravy především v centrálních částech Prahy; bude podporovat, při respektování požadavků občanů hl. m. Prahy a za použití bezpečnostních auditů kolizních míst, realizaci technických a stavebních opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti chodců i cyklistů; bude pokračovat v propojování izolovaných úseků cyklotras do funkčního celku. Věřme, že nezůstane jen u slov a dojde i na skutky. Aktivní občané i jejich sdružení se mohou přinejmenším v případě potřeby odvolávat na text dokumentu, jehož celé znění naleznete na webu města: eu/jnp/cz/home/volene_organy/rhmp/usneseni_rady_hmp/index.html JJ Bez korupce na nádraží i v nemocnici Jak jsme Vás již dříve informovali, o.s. Oživení, s nímž spolupracujeme při aktivitách na podporu udržitelné dopravy, usiluje ve své sekci Bezkorupce o transparentní správu věcí veřejných. Aby sdružení občanům přiblížilo, jak je důležité pro jejich každodenní život nesmiřovat se s korupčním jednáním, připravilo dva spoty upozorňující na rizika plynoucí z korupce. Stojíte na nádraží, když vám tlampač oznámí, že vlak už nepřijede. Jdete k lékaři a dozvíte se, že zdravotní péče byla zrušena. Zatím to realitou není. Ale občanské sdružení Oživení, které si spoty nechalo vyrobit, upozorňuje, že bez aktivity a všímavosti obyčejných lidí postihne korupce všechny. Uvedené spoty si můžete stáhnout na Atom není řešení Ekologické organizace Zelený kruh, Ekologický právní servis, Greenpeace, Hnutí DU- HA, Kořeny, Calla, CDE a CEE Bankwatch Network v otevřeném dopise vyzývaji předsedy stran vládní koalice, aby splnily svůj závazek legislativně zajistit uzemní limity těžby uhlí, odmítli špatný Kocourkův návrh energetické koncepce a vítají prohlášení premiéra Nečase nepřijmout žádný dokument, který by předpokládal prolomení územních limitů. Text dopisu byl zaslán dne pánům Nečasovi, Schwarzenbergovi a Johnovi. Zdroj: Zelený kruh, Jaderná energetika může zablokovat účinná řešení na ochranu klimatu Calla spolu s Hnutím DUHA vydaly informační list Atom není řešení: Jaderná energetika může zablokovat účinná řešení na ochranu klimatu věnovaný jednomu z mýtů, který šíří propagátoři jaderné energie, totiž že jde o nástroj pro řešení změny klimatu. Z dokumentu vyjímáme několik zajímavých informací: Jaderná energetika má nálepku čistého zdroje, který může vyřešit problém klimatických změn. Nezaslouženě. Je sice pravda, že samotné elektrárny na uran nevypouštějí emise oxidu uhličitého, ale celý jaderný palivový cyklus ano. Skryté emise Jadernou energetiku nelze považovat za bezemisní odvětví průmyslu. Například těžba a zpracování uranové rudy, obohacování uranu, výroba paliva a činnosti, které jsou potřebné ke zpracování a ukládání jaderného odpadu, produkují množství skleníkových plynů. Všechny tyto složité procesy vyžadují náročná obslužná zařízení, která je nutné pohánět a k nimž je třeba dopravovat tuny materiálů. Další emise se ukrývají ve stovkách tun oceli, betonu a dalších materiálů potřebných pro výstavbu jaderné elektrárny a souvisejících zařízení. Mezinárodní studie spo- přes práh 5

6 Jaderná elektrárna Temelín, zdroj Právo, foto J. Pokorný čítaly, že atomový celek vyprodukuje 30 až 120 gramů oxidu uhličitého na vyrobenou kilowatthodinu elektřiny. S narůstající těžbou rud s nižším obsahem uranu pak můžeme očekávat i růst emisního zatížení vlivem energeticky náročnější výroby paliva na 250 g CO 2 /kwh. Je to samozřejmě mnohokrát méně emisí, než vznikne těžbou a spálením uhlí ( g CO 2 /kwh), zemního plynu (cca 600 g CO 2 /kwh ), ale oproti obnovitelným zdrojům je na tom atomová elektřina přeci jen hůře. Tisíc nových elektráren a další pohádky Existuje několik relevantních scénářů, jak předejít dramatickým dopadům klimatických změn. Jedním z nich je zpráva publikovaná Mezinárodní energetickou agenturou (IEA) v roce 2008: Energy Technology Perspectives. V této publikaci IEA na žádost států G8 sledovala technologické trendy a předpovídá, že hlavní roli ve snižování emisí oxidu uhličitého budou hrát především energetická efektivnost a rozvoj obnovitelných zdrojů. Studie propočetla, že už se současnými technologiemi lze do roku 2050 snížit emise oxidu uhličitého o 50 %. Konkrétně: Energetická efektivnost ekonomiky nové, vysoce efektivní technologie s nízkou spotřebou se na snížení emisí budou podílet 36 %. 6 přes práh Dalších 21 % zajistí obnovitelné zdroje energie. Podíl jaderné energetiky na snížení emisí oxidu uhličitého je pak šest procent. Zbytek tvoří hlavně ukládání uhlíku (CCS), přechod uhelných elektráren na relativně čistější paliva (hlavně zemní plyn) nebo větší účinnost při výrobě elektřiny z fosilních paliv. Celý dokument si můžete stáhnout v pdf na adrese: infolist_atom_neni_reseni_www.pdf Ústavní soud v otázce hluku z magistrály rozhodl proti zájmům obyvatel Prahy 4 Ústavní soud ČR dne vyhověl ústavní stížnosti Hlavního města Prahy a zrušil rozsudek Nejvyššího soudu, který zamítl dovolání hl. m. Prahy a potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze, podle něhož má metropole snížit hluk na magistrále na Praze 4 v úseku Vyskočilova Michelská na zákonem stanovené limity 60 db v noci a 50 db ve dne. Ústavní soud řekl, že došlo ke kolizi základního vlastnického práva HMP a základních práv osob bydlících v okolí 5. května. Nezpochybnil, že vlastnická práva těchto osob jsou porušována, ovšem neděje se tak

7 v míře nepřiměřené poměrům a město nemá možnost provoz na komunikaci, jímž hluk vzniká, ovlivnit. Rozsudky NS a MS v Praze nebraly v úvahu reálnou situaci, v níž se město nachází, ani snahy hlukovou situaci zlepšit. Ústavní soud prohlásil, že odvolací a dovolací soudy postupovaly příliš formalisticky a neoprávněně preferovaly vlastnická práva jednotlivců, protože obec nemůže s hlukem nic dělat. Nález ÚS tak vlastně přenáší odpovědnost a důsledky hlukové zátěže na lidi, kteří jimi trpí. Přitakal tak názoru, že žádnou právní ochranu vlastně nemají, říká právní zástupkyně žalobců Alena Bányaiová. Organizátorka hromadné žaloby Alžběta Rejchrtová k tomu dodává. Je pro nás naprosto nepochopitelné, že Ústavní soud neochránil naše vlastnické právo a hlavně právo nás jednotlivců na zdraví a podpořil instituci, která pro řešení dopravní situace v hlavním městě dlouhodobě nic nedělá a naopak dopouští, aby provoz na magistrále vlivem dalších nových staveb, jako nájezdových a sjízdných ramp a administrativních center, stále narůstal a hluková a imisní situace desetitisíců občanů se neustále zhoršovala. Tvrzení soudu, že město chce naši situaci zlepšit ochrannými bariérami, neodpovídá skutečnosti. Tyto bariéry mají vést právě podél nájezdových ramp a pouze podél jedné strany magistrály, hluk sníží jen několik decibelů a to pouze v prvních čtyřech podlažích a na obytné domy na druhé straně magistrály jej odrazí a tím zvýší. Rozhodnutí ÚS je pro nás hlubokým zklamáním. Další článek o Severojižní magistrále naleznete v rubrice se stejným názvem. Více informací o hlukové žalobě naleznete na Alžběta Rejchrtová, o.s. Postižení Severojižní magistrálou Milán bez aut 9. října 2011 se italské město Milán na deset hodin zcela zbavilo aut. Znečištění ovzduší prachovými částicemi přesáhlo povolené limity ve 12 po sobě následujících dnech a město zakázalo vjezd automobilů. Zákaz byl vyhlášen od 8 hodin ráno do 18 hodin večer a opatření se dotklo vozidel. Některé typy vozidel s vysokými emisemi byly zakázány již tři dny předtím. Zákaz týkající se všech vozidel byl už jednou vydán v únoru Protože Milán je jedno z nejvíce znečištěných měst Evropy, vydala tamní městská rada v roce 2007 vyhlášku, která umožňuje zakázat vjezd všech vozidel, pokud prachové částice přesáhnou 50 µg/m 3 po 12 po sobě následujících dní. Podle pravidel EU smějí města překročit koncentrace prachových částic 50 µg/m 3 jen po 35 dní v roce. Ochránci životního prostředí vnímají aktivitu města se smíšenými pocity: Na jednu stranu zákaz vnímají jako nástroj ke snížení hladiny znečištění ovzduší, na druhou stranu ale říkají, že dlouhodobé zlepšení stavu ovzduší vyžaduje zlepšování veřejné městské dopravy a snížení počtu automobilů vjíždějících do města. MV Co (ne)přinesla konference OSN o změně klimatu v Durbanu V jihoafrickém Durbanu skončila dvoutýdenní konference OSN o změně klimatu. Téměř 200 signatářů Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) jednalo o pokračování Kjótského protokolu, nové celosvětové právně závazné dohodě o snižování emisí skleníkových plynů (která zahrne i státy, které dosud byly mimo Kjótský protokol) a finanční pomoci rozvojovým zemím s dopady klimatické změny. Přestože delegáti jednali téměř o dva dny déle než bylo plánováno, summit nesplnil očekávání a nenabídl potřebnou odpověď na hrozbu dramatických dopadů změny klimatu. Evropská unie a některé další státy přijmou závazky pro druhé období Kjótského protokolu, tuto svou ochotu ovšem ještě musí potvrdit ratifikací. Delegáti mimo jiné nerozhodli, zda půjde o pětileté ( ) či osmileté období ( ). Podařilo se usta- přes práh 7

8 novit proces prací na nové celosvětové právně závazné dohodě do roku Dohoda by měla zahrnout všechny signatáře UNFCCC, což je významný precedens. Zůstává však otázkou, jak silnou právní váhu by měla nová dohoda mít a kdy přesně by měla vstoupit v platnost. Rovněž se podařilo ustanovit Zelený klimatický fond (Green Climate Fund), finanční prostředky k plnění své funkce však teprve bude muset získat. V Durbanu zcela jistě neselhal proces mezinárodního klimatického vyjednávání pod hlavičkou OSN (naopak je třeba ocenit vytrvalost vyjednavačů), ale konkrétní země, neochotné k ambicióznímu snižování emisí skleníkových plynů či financování opatření na ochranu klimatu. Summit v Durbanu otevřel cestu k široké dohodě umožňující přijmout každé zemi OSN svůj právně závazný díl zodpovědnosti za změnu klimatu, v mnoha ohledech však zůstal stát na prahu skutečně ambiciózních opatření na ochranu klimatu. Kjótský protokol durbanská konference nepohřbila, ovšem o jeho životně důležité funkce můžeme mít vážné obavy. Konference nabídla polovičaté odpovědi na Ochranu si zaslouží i tenčí stromy, stromořadí u Kardašovy Řečice, foto Jarmila Johnová 8 přes práh velmi závažné otázky. řekl Jan Doležal z analytického centra pro chytrý rozvoj Glopolis. Převzato z tiskové zprávy Klimatické koalice k výsledkům summitu v Durbanu, Ministerstvo životního prostředí nechává již dva roky volnost kácení Vinou otálení Ministerstva životního prostředí již dva roky chybí vyhláška, která by zamezila nekontrolovanému úbytku zeleně ve městech i volné krajině. Nyní totiž lze bez povolení pokácet všechny stromy, které ve výši 130 cm nad zemí mají menší obvod než 80 cm. Tohoto obvodu některé pomalu rostoucí dřeviny dosáhnou až kolem padesáti let věku. Jiné, například ovocné dřeviny, do takové tloušťky nedorostou vůbec. Během nadcházejícího zimního období může být zbytečně pokáceno velké množství zdravých stromů. Za většinu z nich ani nebudou zasazeny stromy nové, protože náhradní výsadby lze uložit právě při povolování kácení. Současný stav se ukazuje jako neúnosný, proto se stromy měly již dávno dočkat lepší právní ochrany, řekl Jakub Esterka. V roce 2009 došlo se změnou zákona o ochraně přírody a krajiny k odejmutí povinnosti fyzických osob žádat o povolení ke kácení bez výjimky. To mělo být kompenzování zpřísněním parametrů kácení v novele jeho prováděcí vyhlášce 395/114 Sb., vysvětlil Esterka. Povolení ke

9 kácení by tak mělo být nutné u dřevin nad 40 cm v obvodu místo současných 80 cm. Zatím zeleň mizí z center měst a ustupuje i ve volné krajině. Tato legislativní situace také usnadnila živelnou zástavbu příměstské krajiny i zelených ploch ve městech a obcích stejně jako bezdůvodné kácení zeleně. Navíc bez povolení kácení nelze nařídit ani náhradní výsadbu zeleně za pokácené dřeviny. Přitom se může jednat o stromy, které po několik desítek let plně poskytují své služby. Vzrostlý strom denně vyrobí zhruba 1000 litrů kyslíku a za svůj život spotřebuje 24 milionů m 3 oxidu uhličitého. Stromy navíc zachytí velké množství prachových částic, se kterými se do lidského organismu dostávají i látky způsobující rakovinu. Výrazné kácení tak zhoršuje životní prostředí. Od doby, kdy poslanci změnili zákon a pro kácení některých dřevin není třeba povolení úřadů, už byl vykácen například sad na pražském Trojmezí, alej v Příbrami, padly desítky stromů v Letňanech či v Klánovicích na pozemcích společnosti, jež zde chce vybudovat golfové hřiště. Kvůli neexistenci nové vyhlášky byla také zrušena dvousettisícová pokuta pro firmu, která nezákonně pokácela borovicový háj v Brně-Líšni. Petice Zachraňme stromy požaduje zejména: nezávislé posuzování hodnoty stromů, objektivní rozhodování o kácení, ochranu stromořadí v krajině, zapojení veřejnosti do rozhodování, méně kácení a více výsadeb Z tiskové zprávy Arnika z 11. prosince 2011 Dosud petici podpořilo více než lidí. Celý text petice: Podrobné statistiky kácení v Praze najdete na Arnika Centrum pro podporu občanů Ing. Jakub Esterka, tel Informační servis Pražských matek Radnice i občanské iniciativy společně za zklidnění magistrály podepsali starostové Prahy 2 Jiří Paluska, Prahy 4 Pavel Horálek a Prahy 7 Marek Ječmének dohodu o zklidnění magistrály a předali ji náměstkům primátora pro dopravu Josefu Noskovi a pro územní plán Tomáši Hudečkovi. Vedle sdružení Auto*Mat a Centra pro středoevropskou architekturu společné memorandum podpořili Útvar rozvoje města, občanská sdružení Oživení, Pražské matky a Občané postižení severojižní magistrálou a několik významných architektů. Pražské matky se již v prosinci zúčastnily workshopu organizovaného CCEA, kde se sešly zástupci městských částí Praha 2, 1 a 7 a s představiteli občanských sdružení (Auto*mat, Praguewatch Praha pod lupou a iniciativou SZ na Praze 7 Zachraňme Letnou), aby jednali o možnostech a společném postupu při přes práh 9

10 zklidňování SJM. Toto nenápadné prosincové setkání iniciované CCEA bylo výjimečné tím, že se při něm poprvé setkali občanské iniciativy s urbanisty i zástupci veřejné správy nad otázkou společného postupu při zklidňování SJM, což mělo pravděpodobně vliv i na podpis výše zmíněného memoranda. Text memoranda se dočtete a více o historii zklidnění SJM naleznete uvnitř čtvrtletníku v rubrice Severojižní magistrála. Zdroj: Auto*Mat, PM Luciferův efekt Setkání Pražských matek s primátorem Primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda se na radnici na Mariánském náměstí 12. ledna setkal se zástupkyněmi Pražských matek, které s ním chtěly projednat další osud společného programu města a občanských sdružení (Oživení a Pražské matky) Bezpečné cesty do školy a navrhnout některá opatření k efektivnější ochraně pražského ovzduší. Jednání se účastnili i pánové Lohinský radní HMP odpovědný za oblast ŽP, Heroudek ředitel odboru dopravy, Pavlík ředitel ochrany prostředí a šéf oddělení ochrany ovzduší pan Janota. Primátor potvrdil svou podporu Bezpečným cestám a přislíbil urychlit jeho organizační ukotvení, aby mohl být co nejdříve vyhlášen jeho další ročník. Při odkladu vyhlášení programu o další měsíce by jej totiž školy již nestihly v tomto fiskálním roce uskutečnit. Pražské matky přišly na magistrát i s podněty jak pomoci magistrátu s osvětou a lepší informovaností veřejnosti o souvislostech dopravy a kvality ovzduší, o aktuálním znečištění a také o dopadech znečištěného ovzduší na zdraví. Podle dohody s primátorem budou PM své podněty projednávat s příslušnými odbory ochrana prostředí a PR. Jednání proběhlo ve velmi věcné a vstřícné atmosféře. Panu primátorovi i dalším zástupcům magistrátu za to děkujeme. Více uvnitř listu v rubrice Ovzduší a na Pražské matky se v prosinci zúčastnily workshopu v holešovické galerii DOX v rámci výstavy Luciferův efekt: Střetnutí se zlem, inspirované stejnojmennou knihou předního amerického psychologa Philipa Zimbarda, která se zabývá překvapivou snadností, s níž jsme schopni páchat zlo. Jak lehké je člověka přimět k morálnímu selhání potvrzují legendární experimenty sociální psychologie, které se uskutečnily na amerických univerzitách v 60. a 70. letech 20. století a jejichž umělecké rekonstrukce v dílech Roda Dickinsona a Artura Zmijewského tvoří úvodní část výstavy. Výstava se mimo jiné zabývala i propojením české politiky a byznysu, což rozzuřilo Adama B. Bartoše v Parlamentních listech v článku: DOX a panoptikum pravdolásky, který ji prohlásil za nejvulgárnější otevřenou, nenávistnou a primitivní protihradní propagandu. Výstavu, která se konala od do doplňovala kromě řady akcí a přednášek expozice připravená ve spolupráci s Württembergischer Kunstverein ve Stuttgartu a nazvaná Umění nenechat si takto vládnout o sporném developerském projektu mamutího železničního nádraží S21 ve Stuttgartu a o reakcích veřejnosti na něj. Tomuto developerskému záměru padl za oběť cenný, společně sdílený veřejný prostor s velkým historickým parkem, jehož místo zaujaly téměř výhradně ko- 10 přes práh

11 Přijdete si zasmrdět na magistrálu nebo zahrát na Nuselský most? Foto: archiv Smogové dýchánky merční aktivity. Vzkaz, s nímž stuttgartští chtějí oslovit obyvatelé měst je prostý: V okamžiku, kdy již existuje pro určitou lokalitu developerský záměr, nebo je dokonce hotov projekt, nic proti Luciferovi nezmůžete. Věnujte se a střezte bezprizorní prostory, které dosud žádný developer nezískal. Vnuťte městu svůj záměr dříve než developer a spolupracujte při tom s právníky, územními plánovači i urbanisty! JJ Smogové dýchánky na Nuselském mostě Každé druhé úterý v měsíci ráno v 8:30 na Nuselském mostě můžete zažít smogový dýchánek. Poslední, v pořadí již 4. happening za čistší Prahu s transparenty, papírovými auty a bublinami se vzkazy řidičům proběhl Skončil další ročník Bezpečných cest do školy Čtyři pražské školy v prosinci ukončily své projekty v rámci společného programu hlavního města Prahy a občanských sdružení Pražské matky a Oživení. Program BCŠ určený všem pražským školám, jehož 3. ročník byl právě úspěšně završen, je financován z položky BESIP dopravního rozpočtu města a koordinován občanskými sdruženími Pražské matky a Oživení. Děti přirozeně touží po větší samostatnosti a volnějším pohybu, v Praze je však všudypřítomná doprava stále více omezuje. Nebezpečí dopravních nehod, právě tak jako špatné ovzduší znečištěné výfukovými plyny jsou totiž příčinou toho, že stále více rodičů se obává své potomky pouštět samotné na ulici, a tak je raději dováží do školy autem. Odhaduje se, že dojížďka dětí do školy ve velkých městech zvyšuje intenzitu provozu v ranní špičce až o 20 %. To však ještě více zvyšuje riziko nehod a také míru znečištění v ulicích města. Nabídnout dětem, rodičům i úřadům schůdné řešení je právě cílem Bezpečných cest do školy. Více podrobností a novinek o Bezpečných cestách do školy naleznete v následující rubrice. JJ přes práh 11

12 Úspěšná úprava prostoru před ZŠ Sázavskou je výsledkem školního projektu BCŠ, který tu proběhl před několika lety, foto archiv PM Bezpečné cesty do školy Nad výsledky školních projektů loňského ročníku BCŠ Není nad dobrou komunikaci Loňský ročník BCŠ byl na čtyřech pražských školách ZŠ Veronské náměstí, ZŠ Chvaly, ZŠ Písnice a Waldorfská ZŠ Jinonice uzavřen na konci roku předáním dopravních studií s návrhy na opatření pro usnadnění i zabezpečení pěších i cyklistických cest dětí do školy do rukou zástupců městských částí a Magistrátu hlavního města Prahy, kteří by je měli postupně dovést až k realizaci. Programu BCŠ se v roce 2011 dařilo. Školy se věnovaly i činnostem, které překročily povinný rámec programu děti například prováděly průzkumy dopravní situace v okolí škol, které pro zpracování studie využili projektanti, žáci se zúčastnili dopravních soutěží a školních cyklojízd, nebo pomáhaly organizovat dopravní soutěž pro mladší spolužáky. Školám se obzvláště dobře vedlo v komunikaci se zástupci veřejné správy zapojených městských částí v rámci pracovních skupin. Již od začátku školních projektů tak mohli zástupci státní správy (především odborů dopravy) i samosprávy (především radní pro dopravu, školství a životní prostředí), Městské Policie, Policie ČR, spolu s dětmi, pedagogy, rodiči i našimi sdruženími a projektanty pracovat na vytvoření dopravních studií s návrhy, jak upravit cesty do škol, aby byly pro všechny chodce a případně cyklisty bezpečnější i přitažlivější. 12 přes práh

13 BCŠ v Písnici děti mapují cesty do školy, foto Veronika Radová Dvě nohy a dvě kolečka navíc Tak jako každý rok i loni školáci v rámci dotazníkového šetření projevili přání cestovat do školy na kole. Proto si také všechny zapojené školy z příspěvku od magistrátu pořídily přístřešky respektive stojany na kola. Jako obvykle však touha dětí po jízdě na kole narazila na technické překážky i obavy dospělých. Ředitel ZŠ Chvaly Martin Březina říká, že strach rodičů z kol nakonec vyřešili nákupem koloběžek, které poslouží podobně jako kola a dětem udělají také radost. Martin Březina udělal neblahou zkušenost, že děti už vůbec nejsou zvyklé se pohybovat a je odhodlaný je to i s pomocí koloběžek naučit. V případě ZŠ Veronské náměstí se odbor dopravy i Policie zase obává střetů cyklistů s chodci, pokud by měli společně sdílet chodník. V sídlech jako je Praha není však většinou dostatek místa pro oddělení cest zvlášť pro cyklisty, chodce a auta. Členové ze sdružení Oživení, které Jezdit na kole není jen tak! Paní učitelka Siganová s dětmi ze ZŠ ve Slivenci jízdu poctivě trénuje, Foto archiv ZŠ Slivenec přes práh 13

14 Tak to dlouho většinou trvá, než se návrhy dětí a projektantů uskuteční: žák BCŠ na ZŠ Slezská v době zpracování dopravní studie a student VŠ při její realizaci, archiv PM se dlouhodobě věnuje prosazování cyklistiky ve městě jako rovnoprávného způsobu dopravy, tvrdí, že cyklisty a chodce je třeba učit vzájemnému respektu. Pokud se podle nich chceme řadit mezi moderní evropská města, musíme se naučit chovat se k sobě ohleduplně a respektovat své rozdílné požadavky a potřeby. Realizace se často protáhnou, chybějí finance Přestože ze školních projektů BCŠ již vzešlo mnoho kvalitních návrhů na zklidnění dopravy v okolí škol a na šedesát jich bylo již, převážným dílem z rozpočtu MHMP, realizováno, stále zůstává problém s pomalým uvolňováním prostředků na jejich financování. Ze školních map, kde děti vyznačují místa, která jim dělají potíže, vyplývá, že děti se nejvíce cítí ohroženy na komunikacích s hustým provozem a také v temných podchodech a nepřehledných a neosvětlených zákoutích. Bohužel náprava těchto nedostatků zejména stavební opatření se často protáhne na více než dva či dokonce tři roky. Školáci se tak mnohdy výsledků svého snažení nedočkají. To je rozhodně škoda a je to nevýchovné. Jarmila Johnová, PM Kauza Anežka pokračuje Pražské matky usilují od konce roku 2009 o zlepšení podmínek zejména pro dětské chodce na pražském Žižkově, kde pod koly nákladního auta zemřela při cestě domů ze školy dívenka ze 3. třídy ZŠ Lupáčova. Protože se domníváme, že dalším tragickým nehodám lze zabránit uspořádáním dopravního prostoru, přednostně jsme se (v rámci projektu BCŠ spolu se školou, rodiči a zástupci úřadu i samosprávy) snažili dosáhnout úpravy přechodu, kde Anežka přišla o život, když přecházela na přechodu pro chodce na zelenou. Problém křižovatky spočívá totiž v současné zelené pro odbočující auta i chodce na přechodu. Otec Anežky Bradley Walker i přes ztrátu své jediné dcery, která jemu i jeho rodině navždy změnila život, nabídl svou pomoc při řešení nepřijatelné situace. Vložil se osobně do frustrujících jednání se zástupci městské části, promluvil na tiskové besedě, kterou jsme k tomuto případu uspořádaly v nedalekém hotelu Olšanka, a pokusil se sdělit svou osobní zkušenost rodiče i své zkušenosti s dopravou v jiných světových městech. Navrhl také okamžitě realizovatelné změny organizace dopravy na křižovatce. Radnice však o tyto návrhy nestála a teprve po mnoha peripetiích a volbách v listopadu 2011 konečně došlo k navázání kontaktu občanů s jejím novým vedením. To začalo konečně s občany spolupracovat, na svých webových stránkách vyhlásilo anketu k dopravnímu řešení nebezpečné křižovatky Prokopova Rokycanova a zadalo projektantům úkol řešit situaci i v rámci navazujících dopravních vztahů. Radnice také přispěla 3 miliony do rozpočtu pražského magistrátu na akce pro zvýšení bezpečnosti na území MČ Praha přes práh

15 S prvním návrhem kruhového objezdu na křižovatce Prokopova, Rokycanova přišel občan v rámci ankety, kterou vyhlásila radnice Prahy 3, TSK jej rozpracoval a nyní se prověřuje jeho proveditelnost Bezpečné cesty do školy s učiteli Vzdělávací aktivita Oživení a Pražských matek MĚŘENÍ RYCHLOSTI BEZ LASERU Délka trvání: 2 45 minut Doporučený věk: 2. stupeň ZŠ Předměty: matematika, fyzika Pomůcky: měřicí pásmo, stopky, tabulka přepočtu rychlosti, případně vysílačka Postup měření rychlosti: Na ulici, kterou chcete zkoumat, odměřte pásmem přesně 100 m. U výchozího bodu měření postavte dítě, které v momentě průjezdu auta dá rukou znamení nebo vyšle vysílačkou signál osobě, která má v ruce stopky a stojí o 100 m dál. Od tohoto momentu se měří na stopkách čas. Po 100 metrech jízdy projíždí vozidlo kolem osoby, která má v ruce stopky. Ta zaznamená čas a podle tabulky vypočítá průměrnou rychlost. Podle času, za který vozidlo urazí vzdálenost 100 m, je možné zjistit, jak rychle auto jelo. přes práh 15

16 Sekundy Rychlost v km/h ,5 48 Čárky za každé zaznamenané vozidlo 7,2 50 7,1 50,7 7 51,4 6,9 52,2 6,7 54,5 6,5 55,4 6,3 57,1 6,2 58, ,7 63,2 5,5 65,5 5,4 66,7 Měření rychlosti (ilustrační foto) Tip: Měření musí probíhat pokud možno nenápadně. Řidiči se často začnou chovat jinak, jsou nejistí nebo nedůvěřiví, když vidí na kraji silnice osoby s poznámkovými papíry v rukou. Po krátké době je možné docela dobře odhadnout, jestli auta jezdí rychleji nebo pomaleji než je předepsaná 30 km, případně 50 km rychlost. Vzdělávací aktivita Auto*Matu AMERIKA VELKÉ PARKOVIŠTĚ Délka trvání: 1 45 minut (v případě velké třídy 2 45 minut) Doporučený věk: 2. stupeň ZŠ (7. 9. ročník) Předměty: matematika, fyzika Pomůcky: měřicí pásmo, stopky, tabulka přepočtu rychlosti, případně vysílačka Krok č.1: Učitel se na úvod zeptá žáků na níže uvedené otázky: Jaký mají lidé vztah k automobilům v ČR a v Americe? 5,3 67,9 5,1 70, IIustrační foto 16 přes práh

17 Je stejný?, Liší se nějak?, Jak?, Proč? Jak se liší doprava v Americe a v ČR? další možné otázky vyplývající z reakcí žáků Krok č.2: Učitel rozdá žákům článek Amerika velké parkoviště, žáci si článek přečtou a ve dvojicích či větších skupinkách (dle počtu žáků ve třídě) odpoví na otázky pod textem. Učitel monitoruje aktivitu a poté v rámci diskuze celé třídy zkontrolují. AMERIKA VELKÉ PARKOVIŠTĚ Těch auťáků je prostě moc. Došlo mi to v roce 1983, hned po střední škole. S kamarádem jsem jednou nesehnali lístky na rockový koncert na newyorském Long Islandu a před Koloseem jsme museli tři hodiny čekat na autobus zpátky domů. Když jsem se rozhlédl, neviděl jsem nic než zdánlivě nekonečné plochy parkovišť obklopené nekonečnými dálnicemi, ulicemi a nájezdy, to vše plné aut tisíce a tisíce aut. Mezi vším tím betonem jsem neviděl jediný strom, jediný keř nebo jen stéblo trávy. Jakmile jsem začal auta takhle citlivě vnímat, uvědomil jsem si, že v Severní Americe se skoro všechno točí kolem aut. Platí to o architektuře, urbanismu, společenském životě, dokonce i o nejzákladnějším zaopatřování zboží a služeb. V naší společnosti se dnes ani to nejprostší setkávání lidí, například na koncertech nebo sportovních utkáních, neobejde bez tisíců motorových vozidel a kilometrů asfaltu. V Americe zbývá jen pár vzácných míst, kde není vidět nebo slyšet silnice. Dokonce ani národní parky nejsou silnic ušetřeny. Americké státní lesy ve svých lesních porostech o rozloze km 2 doposud postavily km silnic. Američané si za volantem v průměru odpracují 10 čtyřicetihodinových pracovních týdnů ročně a více než šestina příjmů padne na auto. Pokud ústředním bodem života v Americe není všemocný dolar, je to všemocný automobil. Parkoviště (ilustrační foto) Zdroj: Andy Singer KariAutury s.11-12; National Forest Service, Road Analysis ; U.S. Department of Transportation, Summary of Travel Trends ; U.S. Beaureau of the Census, Statistical Abstract of the United States 1999; Co autorovi článku na automobilech vadí? Odpověď: Je jich hodně, zabírají hodně místa (parkoviště, nadjezdy, podjezdy, dálnice, silnice). Vše se přizpůsobuje automobilové dopravě předpokládá se, že každý má auto. Auta vytlačují zeleň a stromy. Jak automobily změnily život člověka v USA? Odpověď: Skoro vše se v USA točí kolem aut. Platí to o architektuře, urbanismu, společenském životě, sportovních utkáních, kulturní akce, atd. Kolik času stráví Američané za volantem? Odpověď: Deset čtyřicetihodinových pracovních týdnů ročně. Jak se liší situace v České republice od situace v Americe? Odpověď: Např. vzhledem k tomu, že lidé používají automobil na dopravu i na krátké vzdálenosti, tak se v rámci plánování měst v Americe již přestávají stavět chodníky. Nárůst automobilového průmyslu a finančních možnostech obyvatel umožňuje jedné rodině vlastnit více než jeden automobil, v případě Ameriky jsou to i 3 automobily na jednu rodinu. Lidé přestávají používat městskou hromadnou dopravu a tím pádem se ruší spoje. přes práh 17

18 Toto se v současné době také pomalu projevuje v České republice. Atd. Jsou obyvatelé České republiky závislí na autech stejně jako obyvatelé Ameriky? Krok č.3: Učitel rozdělí žáky na dvě skupiny. Skupina A budou zastánci automobilové dopravy a budou mít za úkol vymyslet 5 argumentů, proč je auto pro člověka nepostradatelné, a skupina B bude proti rozšiřování automobilové dopravy a vymyslí 5 argumentů, které by měly zastánce automobilové dopravy přesvědčit. Po přípravě proběhne debata mezi skupinami. Učitel funguje v rámci diskuze jako mediátor. Krok č.4: Na závěr aktivity mají žáci shrnout rozdíly mezi automobilovou dopravou v České republice a Americe a to, zamyslet se, jak se bude automobilismus v budoucnu vyvíjet, zda nám hrozí, co se děje v Americe. Krok č.5: Reflexe (jak se žákům aktivita líbila, co se v rámci aktivity naučili nového, jaké měli během aktivity pocity, atd.) Bezpečné cesty do školy se studenty Literární soutěž Udržitelně do školy Já a moje kolo M. Vaňousová ZŠ Nádražní, Česká Třebová Byl krásný jarní den a já seděla na schodech našeho domu s hadrem v ruce. Přede mnou stálo moje červené kolo s masivní trubkou s nápisem Dandy, které jsem zdědila po bratranci. Na kole jezdím už od šesti let. Vždycky mě to bavilo, i když mi to ze začátku vážně nešlo. Když jsem měla narozeniny, mamka ke mně přišla a zeptala se: Co by sis přála? Odvětila jsem ji: Kolo. Teď už se tomu jen usmívám. Dala jsem se do mytí kola. Za týden opravdu stálo před domem. Bylo tmavě modré. Tam, kde se sedřel lak, bylo zelené. Nebylo nové, ale to nevadilo. Kamarád Tom se na mě smutně usmál. Vím, že mě nechápal. Poprvé jsem spadla asi den na to. Táta mě totiž učil jezdit na kole tak, že mě pustil z nejbližšího kopce a řekl: Šlapej! Samozřejmě jsem se hezky odřela! Seš levá! prskl Tom. Myslela jsem, že ho uhodím. Náhodou! Nejsem! Za rok už jsem jela na kole s mamkou k babičce. A bez nehody! Nevěřím! odsekl. Sluníčko zářilo skrze stromy a vzduch voněl smůlou, jak už to v lese bývá. Tehdy mě to začalo opravdu bavit. 18 přes práh

19 Ilustrační foto, přístřešek na kola ZŠ Slivenec, foto archiv škola Mamka říká, že jakmile se dostanu na kolo, jsem blázen. Když je vhodná příležitost, rád jezdím rychle. Vítr ve vlasech je fajn pocit, ale bez helmy bych se bál. Nedokázala jsem si klidného a mírného Toma na kole ani představit. Hned mi byl ale sympatičtější. Vloni jsme s našima jeli na kole do Německa. Bylo to možná dvě stě kilometrů. Bolel mě pak celej člověk! pokračoval Cesta vedla okolo řeky, kde se při západu slunce odrážela záře. V noci při bouřce se blesky trefovaly do vrcholků kopců a já lovil kolo ráno v nejbližším křoví. Rozesmála jsem se. Mluvíš jako jeden z těch romantickejch básníků! Pak jsem si ale na něco vzpomněla. I s mým klukem jsem se seznámila skoro na kole. Ještě teď mi tvrdí, že umí jezdit sedmdesát kilometrů v hodině! Odstoupila jsem od kola moje dílo bylo hotovo. Na Tomovi bylo vidět, že tomu nevěří. Lže! To umí totiž jen jeden člověk v tomhle městě Já! Sotva to dořekl, vyskočil na nohy a už se i s mým kolem rozjížděl. Zastav! zakřičela jsem, ale to už byl Tom na konci ulice. Já bych měla strach tudy jet, už jen kvůli tomu provozu. Navíc Tom neměl helmu a to byla chyba. Co já vím! vypadlo ze mě, i když mě nikdo neposlouchal: Třeba bude jednou jezdit na kole závodně. Tak jsem si sedla zpět na studené schody, přesvědčena, že dneska to drhnutí bylo zbytečné. A byl krásný jarní den. Bezpečnost Usnesení Evropského parlamentu ke snížení rychlosti Jak jsme již stručně informovali v minulém Přes prahu, Evropský parlament přijal usnesení, v němž se důrazně doporučuje, aby odpovědné úřady ve všech rezidenčních oblastech a na všech silnicích v městských oblastech s jedním jízdním pruhem, které nemají oddělené cyklostezky zavedly omezení rychlosti na 30 km/h. Toto usnesení je součástí celé řady opatření, která mají v Evropě snížit do roku 2020 dosavadní počet smrtelných nehod za rok na polovinu a vyjadřuje postoj Evropského parlamentu k bezpečnosti silničního provozu, který bude muset brát v úvahu Komise při předkládání svých návrhů a podnětů. V minulém století rostoucí silniční provoz decimoval nejen pěší turistiku a cykloturistiku, ale i chůzi ve městech a obcích. Počet dětí, které chodily do školy po svých nebo jezdily na kole, se za posledních 30 let snížil z 82% na 14%. Je na politicích, aby vytvářeli města pro život spíše než dopravní tepny pro vozidla. Půjde především o rekultivace ulic a čtvr- přes práh 19

20 tí pro lidi a cyklisty. Podle holandského výzkumného ústavu SWOV přebudování ulic, kde se jezdí 50 km/h tak, aby se v nich nepřekračovala rychlost 30 km/h, přinese pokles zranění o 25%. Celoevropský průzkum uskutečněný v roce 2010 ukázal naprostou podporu zón s rychlostí 30 km/h. 78% řidičů v EU citovalo nepřiměřenou rychlost jako hlavní bezpečnostní riziko. Institut pokročilých motoristů z Velké Británie (of Advanced Motorists from the UK) uveřejnil v roce 2011 průzkum, v němž dvě třetiny jeho členů podpořilo přijetí rychlostního limitu 20 mph (32.19 km/h). Pokud jde o uplatnění těchto omezení rychlosti, parlament také požádal Evropskou komisi, aby vypracovala návrh a časový harmonogram vybavování vozidel zařízením Intelligent Speed Assistance, které nutí řidiče rychlostní limity dodržovat. Text usnesení EP eu/sides/getdoc.do?type=ta&reference=p7-ta &language=CS&ring=A Zdroj: Evropská federace cyklistů (ECF) zastupující zájmy uživatelů jízdních kol, se sídlem v Bruselu má více než 60 členských organizací ve 40 zemích. Zpráva obsahující klíčová doporučení EU pro dopravu a cestovní ruch byla přijata parlamentem EU jako reakce na sdělení Evropské komise pro evropský prostor bezpečnosti silničního provozu: Hlavní zásady bezpečnosti silničního provozu Smrtelné nehody dětí v celé republice se za posledních deset let snížily téměř 4 a začaly se tak blížit k Vizi nula, tedy nulovým úmrtím v důsledku dopravních nehod, s s níž přišlo jako první Švédsko a posléze našla podporu ve světě i v EU. Statistiky vykazují tak nízká čísla, že se z nich již dá již těžko na něco usuzovat. Lze z nich však vyvodit, že smrt ze silnice může zmizet úplně. Neznamená to však, že není o co usilovat. Zůstává jednak úkol dotáhnout smrtelné nehody a těžká zranění až k nule a dosáhnout toho, aby děti znovu chodily. Tak skvělé statistiky mohou totiž znamenat také to, že děti již pěšky po či podél komunikací samostatně již vůbec nechodí, ani nejezdí. Vytvářet proto pro nejohroženější účastníky provozu co nejbezpečnější a nejpříjemnější komunikace je v současné době to nejdůležitější. JJ Dopravní nehody dětí v roce 2011/ Základní fakta: V roce 2011 bylo v České republice v důsledku dopravních nehod usmrceno celkem 12 dětí V porovnání s rokem 2010 se jedná o snížení počtu usmrcených dětí o 5 dětí K nejvyššímu poklesu došlo u dětí spolujezdců, a to o 3, a u dětí chodců o 2 děti Usmrcené děti tvořily v roce ,7 % z celkového počtu usmrcených osob v tomto roce V porovnání s rokem 2000 došlo k výraznému snížení počtu usmrcených dětí, a to ze 46 dětí v roce 2000 na 12 v roce 2011 Dopravní statistiky Počet dopravních nehod dětí v ČR se radikálně snižuje Auta dusí Prahu, transparent namalovalo a pověsilo na budovu Národního muzea občanské sdružení Asistence ve spolupráci s Auto*Matem a PM v době nejhustšího smogu na konci minulého roku, foto Tomáš Škrdlant 20 přes práh

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Základní údaje o akci Dopravně bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí měla za úkol ve vybraných městech a obcích celé

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

Mapování na ZŠ Jiřího z Poděbrad

Mapování na ZŠ Jiřího z Poděbrad P R A Ž S K É M A T K Y POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE Pražské matky jsou občanské sdružení, které usiluje o zlepšení stavu životního prostředí v Praze, zvýšení zájmu a odpovědnější přístup občanů i veřejné

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy.

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy. ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011 1 Osnova 1. 2. 3. 4. 5. 6. Informace o škole Mapování Podněty pro vznik školního plánu mobility Plán činnosti na podporu udržitelné mobility

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI VŠEOBECNÉ CYKLISTICKÉ KAMPANĚ Od sjednocení Německa až do konce 90. let byla motorová doprava v bývalém východním Německu trvale na vzestupu.

Více

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře Ekonomické nástroje závislé na rozpočtovém určení daní a dalších příjmech obce: finanční podpory přechodu domácností na zásobování

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Obsah: 1) Vysvětlení pojmu čisté mobility z pohledu MŽP -Proč podporovat čistou mobilitu? 1) Problematika

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

Mobilní tak, abychom neškodili klimatu!

Mobilní tak, abychom neškodili klimatu! Klimabündnis grenzenlos >>> Mobilní tak, abychom neškodili klimatu! Doprava je pro klima problémem číslo 1 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z programu INTERREG IIIA pro přeshraniční spolupráci.

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

EKOLOGICKÉ ZÓNY. Příručka okamžité pomoci pro obce

EKOLOGICKÉ ZÓNY. Příručka okamžité pomoci pro obce EKOLOGICKÉ ZÓNY Příručka okamžité pomoci pro obce CO PŘINESE EKOLOGICKÁ ZÓNA PRO MOJE MĚSTO NEBO OBEC? Snížit škodliviny znamená chránit zdraví občanek a občanů Znečištění našeho ovzduší je podle odhadu

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Vyhodnocení ankety 7. zasedání OPS 6. 6. 2014 - hlasování členů OPS Parametry nízkoemisní zóny pro potřeby vypracování návrhu obecně závazné

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Přihláška do soutěže Máte lepší nápad?

Přihláška do soutěže Máte lepší nápad? Přihláška do soutěže Máte lepší nápad? Vyplněnou přihlášku odešlete na soutez@bankwatch.org nejpozději do 15. 11. 2012 www.bankwatch.org INFORMACE O VÁS/O VAŠEM TÝMU Prosíme, krátce se představte Kdo jste?

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější?

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější? DOPRAVA Jaký druh dopravy je nejšetrnější? Když budeme chvíli uvažovat, tak určitě přijdeme na to, že ze všech možných způsobů dopravy je nejekologičtější (a asi také nejzdravější) chodit po svých. Mezi

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU Evropa se zavázala k omezení růstu globální teploty o 2 C. Předpokládá

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ostrava 29. června 2010 O projektu Název prioritní osy a oblasti podpory: Posilování dostupnosti, ochrana ŽP

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Nízkoemisní zóny ve vybraných evropských městech

Nízkoemisní zóny ve vybraných evropských městech Nízkoemisní zóny ve vybraných evropských městech Beroun 10. listopadu 2010 Mgr. Veronika Tomášková Evropské země s LEZ: Dánsko (Miljøzone) Itálie (Zona a traffico limitato) Německo (Umwelt Zone) Nizozemí

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

TEMPO 30 Metodika plošného zklidňování dopravy

TEMPO 30 Metodika plošného zklidňování dopravy TEMPO 30 Metodika plošného zklidňování dopravy Úkol vědy a výzkumu Ministerstva dopravy (CG711-081-120) Doba řešení: 4/2007 12/2011 Řešitel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (Ing. Radim Striegler, radim.striegler

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

Nízkoemisní zóny v České republice. - Metodická podpora zavádění NEZ

Nízkoemisní zóny v České republice. - Metodická podpora zavádění NEZ Nízkoemisní zóny v České republice - Metodická podpora zavádění NEZ Legislativa Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení

Více

ROZJÍŽDÍME VELKOU VÝZVU VĚC, KTERÁ SE BEZ TEBE NEHNE Z MÍSTA

ROZJÍŽDÍME VELKOU VÝZVU VĚC, KTERÁ SE BEZ TEBE NEHNE Z MÍSTA ROZJÍŽDÍME VELKOU VÝZVU VĚC, KTERÁ SE BEZ TEBE NEHNE Z MÍSTA Rozjíždíme Velkou výzvu Věc, která se bez tebe nehne z místa O globálních změnách klimatu už nestačí jen mluvit. Ekologická organizace Hnutí

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Veřejná doprava místo osobních aut Projekt BENEFIT pomáhá podnikům a jejich zaměstnancům vyměnit osobní automobily

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních energetických standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D.

Více

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2)

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE, který je spolufinancován ERDF. Úvodní slovo Jízda

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

Projekt výstavby paralelní dráhy na Letišti Praha 1.10.2009

Projekt výstavby paralelní dráhy na Letišti Praha 1.10.2009 Projekt výstavby paralelní dráhy na Letišti Praha 1.10.2009 Základní informace o paralelní dráze nová paralelní dráha umožní další rozvoj letecké dopravy v ČR (v roce 2008 Letiště Praha odbavilo téměř

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Partneři školy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3: zřizovatel školy, odpovědnost za bezpečnostní situaci, opatření vyplývající z realizovaných

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Zpracovala: Ing. Blanka Mrázková Gabriela Hrubá V Chrudimi, 24. 11. 2012 Obsah Úvod... 3 1. Stručná charakteristika školy... 3 2. Dotazníkové

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Ing. Jan TESLA, Ing. Igor IVAN, Ph.D. INSTITUT GEOINFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Cíle projektu Zpracování dat o dopravních

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více