Hygienické zabezpečení - desinfekce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hygienické zabezpečení - desinfekce"

Transkript

1 Hygienické zabezpečení - desinfekce 1 1) Fyzikální metody: teplo, UV zářenz ení, oligodyn. půs. iontů těžkých kovů 2) Fyzikálně-chemické metody: sloučeniny chloru, ozon aj. oxidační č. Desinfekce teplotou (převaření) 80 C po dobu 20 min (sterilace) spory mikroorganismů přežijí!!! Desinfekce UV zářením λ = 254 nm (spektrální čára Hg) - výbojky z křemenného skla propouští UV plněny parami Hg - pozor! - voda + organické látky + zákal absorpce UV záření - řešení voda protéká přímo výbojkou (osazují se do kolen potrubí) - problém UV = nezabezpečení PV proti dekontaminaci v potrubí => => po UV záření použití sloučenin chloru Oligodynamické působení iontů těžkých kovů Sagen směs AgNo 3 (1%) a NaOH (99%) pouze studny, vrty

2 Hygienické zabezpečení - desinfekce 2 Chlorace vody chlornan sodný NaClO (obsahuje jen 14 % aktivního Cl 2 ) koncentrovaná chlorová voda Cl 2 + H 2 O = HClO + HCl - velké úpravny chlorová voda problém = tlakové lahve s Cl 2 => zvýšené nároky na bezpečnostní předpisy - malé úpravny chlornan - chlor = účinný na bakterie, ale neúčinný na viry - reaguje i se zbytkovými organickými látkami (NOM) ve vodě - oxidačně = ok; chloračně za vzniku chlorderivátů = problém: trihalogenmethany (THM) = CHCl 3, CHBrCl 2, CHBr 2 Cl - možné poškození jater, ledvin a CNS, karcinogenní - limit v pitné vodě: ΣTHM = 100 g/l!!! halogenderiváty kyseliny octové (HAA) = CHCl 2 COOH, CCl 3 COOH - možné zvýšení rizika výskytu rakoviny Množstv ství chloru u spotřebitele: 0,05 0,3 mg/l

3 Hygienické zabezpečení - desinfekce 3 Chloraminace vody - chloraminy - výroba v upravované vodě dávkováním chloru a amonných iontů -(NH 4 ) 2 SO 4 (poměr dávek v oblasti A a B viz. obr.) - použití v případě, kdy je dlouhá doba zdržení v potrubí - nepůsobí razantně, ale vydrží déle! Bod zvratu: hmotnostní poměr Cl : N = (8-10) : 1

4 Hygienické zabezpečení - desinfekce 4 Oxid chloričitý itý ClO 2 - nelze skladovat => výroba v upravované vodě z NaClO a HCl (Cl 2 2 ) 5 NaClO HCl = 4 ClO NaCl + 2 H 2 O ( 2 NaClO 2 + Cl 2 = 2 ClO NaCl ) - nevýhoda v alkalickém prostředí mohou reakce probíhat opačně! - nepůsobí chloračně (nevznikají THM), má pouze oxidační účinky - velmi silné baktericidní činidlo, působí i na viry Ozonizace vody - ozon O 3 výroba ozonizátory ze suchého vzduchu nebo kyslíku působením el. výboje absorpce ve vodě - vlastní oxidační činidlo = OH radikály - ozon = toxický => vymírací nádrž + filtr s aktivním uhlím - reakcí s organickými látkami mohou vznikat organické peroxidy - reakcí s bromidy vznikají bromičnany (karcinogenní)

5 Dostupnost pitné vody ČR 5 rok počet obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů % populace 83,96 84,68 Vodné - pitná voda - Praha - 38,05 Kč/m ,84 86,28 86,94 87,20 87,99 89,74 89,89 91,44 91,46 92,18 91,75 92,33 92,63 93,10 Stočné - odpadní voda - Praha 28,30 Kč/m 3 (ceny platné od , nárůst cen o 9,89 % oproti r. 2011)

6 6 Dostupnost pitné vody svět Procento populace, které má přístup ke kvalitní upravené pitné vodě (rok 2002)

7 Zdroj: WHO, Unicef - Progress on sanitation and drinking water (update 2010) 7 Dostupnost pitné vody svět

8 8 Spotřeba pitné vody Kolik vody přibližně spotřebujeme na naše každodenní činnosti: spláchnutí toalety 3 10 litrů koupel ve vaně litrů sprchování litrů mytí nádobí v myčce 7-20 litrů praní v pračce litrů mytí rukou 3 litry mytí automobilu 200 litrů pití každý den 2-3 litry denně v kuchyni 5-7 litrů

9 Specifická spotřeba pitné vody vývoj v ČR l/os./den l/os./den l/os./den l/os./den l/os./den l/os./den Zdroj: MZe ČR Zdroj: PVK a.s. Historický vývoj spotřeby vody v ČR

10 10 Zdroje vody svět

11 11 Zdroje a spotřeba pitné vody svět

12 Spotřeba pitné vody svět 12 Zdroj: Water resources Státy s největší spotřebou vody na osobu [m 3 /os./rok] včetně zemědělství a průmyslu

13 balená kojenecká voda balená pramenitá voda balená přírodní minerální voda velmi slabě (RL < 50 mg/l) slabě (RL = mg/l) středně (RL = mg/l) silně (RL = mg/l) velmi silně (RL > 5000 mg/l) mineralizovaná balená pitná voda balená léčivá voda 13 Balená voda - rozdělení

14 Balená voda 14 Balená kojenecká voda = výrobek z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje - vhodný pro přípravu kojenecké stravy a k trvalému přímému požívání všemi skupinami obyvatel - celkový obsah minerálních látek = nejvýše 500 mg/l - zakázána jakákoli úprava měnící její složení => jediná balená voda, u které je zaručeno původní přírodní složení Balená pramenitá voda = výrobek z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje - vhodný k trvalému přímému požívání dětmi i dospělými - celkový obsah minerálních látek = nejvýše 1000 mg/l -může být upravována jen uvedenými fyzikálními způsoby - termín pramenitá voda nahradil dřívější stolní vodu - do balené kojenecké ani pramenité vody nelze přidávat žádné látky s výjimkou oxidu uhličitého

15 Balená voda 15 Balená přírodní minerální voda = výrobek z chráněného podzemního zdroje přírodní minerální vody schváleného ministerstvem zdravotnictví - lze upravovat pouze uvedenými fyzikálními způsoby - nelze do ní přidávat jiné látky než oxid uhličitý - dříve: přírodní minerální voda = min mg/l minerál. látek nebo CO 2 - dnes: přírodní minerální voda = každá podzemní voda, která má původní čistotu, je stabilní a její zdroj je dobře chráněn (nezávisle na obsahu minerálních látek)

16 Balená voda 16 Balená pitná voda = výrobek splňující požadavky na pitnou vodu - lze získávat z jakéhokoli vodárenského zdroje, upravovat lze stejně jako vodovodní vodu, požadavky na jakost jsou shodné s požadavky na vodovodní vodu většina je ostatně z vodovodní vody vyráběna -lze uměle doplňovat minerálními látkami (Ca, Mg, Na, K ve formách uvedených ve vyhlášce) na obale - výčet doplněných látek, jejich obsah a slovní označení uměle doplněno minerálními látkami mineralizovaná pitná voda - lze sytit oxidem uhličitým (pak se neliší od sodové vody) Balená léčivá voda - nevztahuje se na ni vyhl. č. 275/2004 Sb. = voda z přírodních léčivých zdrojů - obvykle se nerozlišuje, jde-li o vodu léčivou nebo jen přírodní minerální - požadavky na jakost nejsou nikde stanoveny (pouze na mikrobiologii) - výrobce nemusí povinně na etiketě uvádět návod k použití (indikace, doporučené množství a doba konzumace)

17 Balená voda optimální obsah minerálních látek 17 Ukazatel Optimální obsah RL rozpuštěné látky mg/l Ca 2+ vápník Mg 2+ hořčík Na + sodík K + draslík Cl - chloridy (*) SO 4- sírany (*) HCO 3- hydrogenuhličitany (**) F - fluoridy NO 3- dusičnany Zdroj: Státní zdravotní ústav mg/l (min. 30 mg/l ) mg/l (min. 10 mg/l ) 5-25 mg/l 1-5 mg/l < 50 mg/l < 50 mg/l mg/l 0,1-0,3 mg/l < 10 mg/l

18 Balená voda přehled a složení 18 Přírodní minerální vody DOBRÁ VODA neperlivá Výrobce: Poděbradka a.s. Celková mineralizace: 94 mg/l (RL 107,6 mg/l) slabě mineralizovaná Vápník: 5,3 mg/l Hořčík: 7,65 mg/l Sodík: 13,3 mg/l Draslík: 10,4 mg/l Hydrogenuhličitany: 105 mg/l Fluoridy: 0,67 mg/l Dusičnany: 0,03 mg/l Dusitany: 0,02 mg/l KORUNNÍ jemně perlivá Výrobce: Karlovarská Korunní, s.r.o. Celková mineralizace: 640 mg/l středně mineralizovaná Vápník: 78,3 mg/l Hořčík: 30 mg/l Sodík: 98,2 mg/l Draslík: 23,2 mg/l Chloridy: 10,7 mg/l Sírany: 57,3 mg/l Hydrogenuhličitany: 547 mg/l Fluoridy: 1 mg/l EXCELSIOR original (Aqua Maria) Výrobce: Marienbad Waters, a.s. Celková mineralizace: 226 mg/l slabě mineralizovaná Vápník: 23,6 mg/l Hořčík: 11,7 mg/l Sodík: 130 mg/l Chloridy: 70,6 mg/l Sírany: 98,3 mg/l Hydrogenuhličitany: 235 mg/l Dusičnany: 9,92 mg/l ONDRÁŠOVKA jemně perlivá Výrobce: Ondrášovka, a.s. Celková mineralizace: 680 mg/l (620 mg/l) středně mineralizovaná Vápník: 183 mg/l Hořčík: 19,4 mg/l Sodík: 29,7 mg/l Železo: 11 mg/l Chloridy: 12,3 mg/l Sírany: 16,1 mg/l Hydrogenuhličitany: 677 mg/l Dusičnany: < 0,5 mg/l Dusitany: 0,03 mg/l MATTONI neperlivá Výrobce: Karlovarské minerální vody, a.s Celková mineralizace: 530 mg/l středně mineralizovaná Vápník: 74 mg/l Hořčík: 22,3 mg/l Sodík: 70 mg/l Chloridy: 11,2 mg/l Sírany: 41,9 mg/l Hydrogenuhličitany: 498 mg/l Dusičnany: 0,476 mg/l Dusitany: 0,033 mg/l MAGNESIA neperlivá Výrobce: Karlovarské minerální vody, a.s Celková mineralizace: 790 mg/l (782 mg/l) středně mineralizovaná Vápník: 35,3 mg/l Hořčík: 179 mg/l Sodík: 5,06 mg/l Draslík: 2,58 mg/l Železo: < 0,1 mg/l Chloridy: 3,40 mg/l Sírany: 14,0 mg/l Hydrogenuhličitany: 1048

19 Balená voda přehled a složení 19 Přírodní minerální vody - pokračování Kojenecké vody PODĚBRADKA jemně perlivá Výrobce: Poděbradka a.s. Lokalita: Hořátev Celková mineralizace: 1560 mg/l silně mineralizovaná Vápník: 141,94 mg/l Hořčík: 48,8 mg/l Sodík: 361,6 mg/l Draslík: 52,1 mg/l Chloridy: 385,1 mg/l Sírany: 78,8 mg/l Hydrogenuhličitany: 988,2 mg/l Fluoridy: 1,63 mg/l odželezněno AQUA ANNA (Fromin) Výrobce: Aqua Nova, ČR Celková mineralizace: 224 mg/l slabě mineralizovaná Vápník: 71 mg/l Hořčík: 5,8 mg/l Sodík: 1,15 mg/l Draslík: 1,25 mg/l Chloridy: MD < c < MS Sírany: 14 mg/l Dusičnany: 6,1 mg/l HANÁCKÁ přírodní KYSELKA Výrobce: Hanácká kyselka, s.r.o., Horní Moštěnice Celková mineralizace: 1580 mg/l silně mineralizovaná Hořčík: 270 mg/l Sodík: 277,8 mg/l Draslík: 16,6 mg/l Lithium: 71,4 mg/l Železo: 3,87 mg/l Chloridy: 185,4 mg/l Sírany: 0,25 mg/l Hydrogenuhličitany: 1645 mg/l Fluoridy: 1,91 mg/l Jodidy: 0,211 mg/l HORSKÝ PRAMEN Výrobce: Jesenické prameny Celková mineralizace: 129 mg/l slabě mineralizovaná Vápník: 28 mg/l Hořčík: 6,3 mg/l Sodík: 6,44 mg/l Draslík: 0,51 mg/l Chloridy: < MD Sírany: 5,7 mg/l Dusičnany: 1,2 mg/l

20 20 Balená voda přehled a složení TOMA NATURA neperlivá AQUILA Aqualinea perlivá Výrobce: General Bottlers, ČR Celková mineralizace: 134 mg/l slabě mineralizovaná Výrobce: Karlovarské minerální vody, a.s Celková mineralizace: 270 mg/l slabě mineralizovaná Vápník: 31 mg/l Hořčík: 8,3 mg/l Sodík: 1,25 mg/l Draslík: 2,15 mg/l Chloridy: MD < c < MS Sírany: 14 mg/l Dusičnany: 6,1 mg/l BONAQUA jemně perlivá Výrobce: Coca-Cola, SR Celková mineralizace: 330 mg/l slabě mineralizovaná Vápník: 74 mg/l Hořčík: 34 mg/l Sodík: 1,87 mg/l Draslík: 0,96 mg/l Chloridy: MD < c < MS Sírany: 21 mg/l Dusičnany: 7,1 mg/l RAJEC neperlivá Výrobce: Kofola, a.s. Celková mineralizace: 230 mg/l (300 mg/l) slabě mineralizovaná Vápník: 45,9 mg/l (48 mg/l) Hořčík: 13,4 mg/l Sodík: 18 mg/l (19,73 mg/l) Draslík: 4,41 mg/l Sírany: 36,4 mg/l (37 mg/l) Chloridy: MD < c < MS Dusičnany: 3,8 mg/l Vápník: 82,4 mg/l Hořčík: 18 mg/l Sodík: 2,5 mg/l Draslík: 1 mg/l Chloridy: 4 mg/l Sírany: 21,5 mg/l Hydrogenuhličitany: 300 mg/l Fluoridy: 0,1 mg/l Dusičnany: 9,3 mg/l BONNY neperlivá AQUA BELLA nesycená Výrobce: Veseta, ČR Celková mineralizace: 144 mg/l slabě mineralizovaná Výrobce: Fontea, a.s. Celková mineralizace: 122 mg/l slabě mineralizovaná Vápník: 42 mg/l Hořčík: 3,9 mg/l Sodík: 4,64 mg/l Draslík: 1,33 mg/l Chloridy: 4,5 mg/l Sírany: 12 mg/l Vápník: 35 mg/l Hořčík: 6,8 mg/l Sodík: 5,43 mg/l Draslík: 1,85 mg/l Železo: 24,2 mg/l Chloridy: 5,4 mg/l Sírany: 44 mg/l Dusičnany: 6,5 mg/l Pramenité (stolní) vody

21 Balená voda přehled a složení 21 BÍLINSKÁ KYSELKA Výrobce: Bohemia Healing Mineral Waters CZ a.s. Celková mineralizace: 7390 mg/l (7357 mg/l) velmi silně mineralizovaná Vápník: 133,7 mg/l Hořčík: 41,9 mg/l Sodík: 1792 mg/l Draslík: 89,3 mg/l Lithium: 3,72 mg/l Chloridy: 231 mg/l Sírany: 542 mg/l Hydrogenuhličitany: 4482 mg/l Fluoridy: 5,1 mg/l VINCENTKA Výrobce: Vincentka Luhačovice Celková mineralizace: 9866 mg/l velmi silně mineralizovaná Vápník: 239,2 mg/l Hořčík: 15,28 mg/l Sodík: 2440 mg/l Draslík: 133,5 mg/l Lithium: 9,81 mg/l Železo: 3,81 mg/l Chloridy: 1617 mg/l Sírany: 8,43 mg/l Hydrogenuhličitany: 4825 mg/l Fluoridy: 2,54 mg/l Jodidy: 6,77 mg/l Bromidy: 7,03 mg/l RUDOLFŮV PRAMEN Výrobce: Marienbad Waters Celková mineralizace: 2154 mg/l silně mineralizovaná Vápník: 241 mg/l Hořčík: 125 mg/l Sodík: 83,2 mg/l Chloridy: 39,8 mg/l Sírany: 130 mg/l Hydrogenuhličitany: 1373 mg/l Dusičnany: < 0,5 mg/l ZAJEČICKÁ HOŘKÁ VODA Výrobce: Bohemia Healing Mineral Waters CZ a.s. Celková mineralizace: mg/l velmi silně mineralizovaná Vápník: 301 mg/l Hořčík: 5033 mg/l Sodík: 1755 mg/l Draslík: 696,2 mg/l Chloridy: 405,2 mg/l Sírany: mg/l Hydrogenuhličitany: 860 mg/l Fluoridy: 2,2 mg/l Jodidy: 0,39 mg/l ŠARATICA Výrobce: Ondrášovka, a.s. Celková mineralizace: mg/l velmi silně mineralizovaná Vápník: 254,8 mg/l Hořčík: 1052 mg/l Sodík: 2218 mg/l Draslík: 37,9 mg/l Chloridy: 78,3 mg/l Sírany: 9282 mg/l Hydrogenuhličitany: 578,8 mg/l Dusičnany: 3,1 mg/l Fluoridy: 1,16 mg/l Léčivé vody Zdroje informací o chem. složení Černá webové stránky výrobců Zelená článek IDNES - září 2006 Modrá d-test na webu - říjen 2009 Hnědá informace na lahvi Červená Státní Zdravotní Ústav

Hygienické zabezpečení - desinfekce

Hygienické zabezpečení - desinfekce Hygienické zabezpečení - desinfekce 1 1) Fyzikální metody: teplo, UV záření, oligodyn. půs. iontů těžkých kovů 2) Fyzikálně-chemické metody: sloučeniny chloru, ozon aj. oxidační č. Desinfekce teplotou

Více

Protože je v novém dokumentu kapitola o ochranných nápojích zcela přepracovaná, nabízíme čtenářům návrh části navrženého textu k informaci:

Protože je v novém dokumentu kapitola o ochranných nápojích zcela přepracovaná, nabízíme čtenářům návrh části navrženého textu k informaci: Ochranné nápoje Jedním ze způsobů ochrany zdraví zaměstnanců při práci v horku nebo chladu je m.j. poskytování ochranných nápojů. Dosud je problematika řešena v 5 vládního nařízení č. 178/2001 Sb., kterým

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ BALENÝCH VOD Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ BALENÝCH VOD Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ BALENÝCH VOD Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název 2. Seznam

Více

Složení balených vod Státní zdravotní ústav, Praha, 2016

Složení balených vod Státní zdravotní ústav, Praha, 2016 KOJENECKÉ VODY Aqua Anna 324 208 71,5 3,64 1,1 1,1 6,6 13,7 3 < 0,1 223 Bonny 39,2 3 4,1 1,2 0,3 4,9 < 0,1 136 Fromin 172 70 2,4 2,4 1,1 < 2 9,9 2,4 < 0,2 200 Horský pramen 181 140 29,4 3,5 6,2 0,4 1,4

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 5 žákovská verze Téma: Salinita vod Ověření vodivosti léčivých minerálních vod Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Stanislava Typovská Student

Více

Pitná voda: Znečištění zdrojů a technologie úpravy. Martin Pivokonský. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Pod Paťankou 30/5, Praha 6

Pitná voda: Znečištění zdrojů a technologie úpravy. Martin Pivokonský. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Pod Paťankou 30/5, Praha 6 Pitná voda Znečištění zdrojů a technologie úpravy Martin Pivokonský Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6 Tel.: 233 109 068 E-mail: pivo@ih.cas.cz Týden vědy a techniky

Více

Svaz minerálních vod z. s. Celostátní konference Potraviny v hysterii 14.10.2015

Svaz minerálních vod z. s. Celostátní konference Potraviny v hysterii 14.10.2015 Svaz minerálních vod z. s. Celostátní konference Potraviny v hysterii 14.10.2015 Přírodní minerální vody Přírodní minerální vody jsou fenoménem, který obráží mimořádnost geologických, geochemických, hydrogeologických

Více

Pitný režim v roce 2010

Pitný režim v roce 2010 Pitný režim v roce 2010 Podmínky poskytování ochranných nápojů podle nařízení vlády č. 68/2010 Sb. Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha Zásady pitného režimu Pít v průběhu dne nejméně

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

CO PIJEME. Jakost vody ve vodovodech. Balené vody. Kterou si nalít? PŘEVZATO Z MLADÉ FRONTY DNES. Ing. Karel Frank, Vodohospodářský podnik, a. s.

CO PIJEME. Jakost vody ve vodovodech. Balené vody. Kterou si nalít? PŘEVZATO Z MLADÉ FRONTY DNES. Ing. Karel Frank, Vodohospodářský podnik, a. s. číslo 12/2006, strana 12/404 CO PIJEME Deník Mladá Fronta DNES přinesl ve svém vydání dne 8. září 2006 materiál o problematice balené vody spojený s výsledky rozsáhlého testu prakticky všech balených vod

Více

BALNEOLOGIE. Mgr. Jana Stávková Mgr. Jana Petrová

BALNEOLOGIE. Mgr. Jana Stávková Mgr. Jana Petrová BALNEOLOGIE Mgr. Jana Stávková Mgr. Jana Petrová Úvod definice, legislativa BALNEOLOGIE Balneo z řečtiny znamená: vanu, koupel, lázeň, koupání. V širším slova smyslu, je celosvětově používáno slovo balneologie

Více

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 I tak může vypadat voda v bazénu bez použití správných chemických přípravků. Stejný bazén

Více

Nápoje. Ing. M. Teichmanová

Nápoje. Ing. M. Teichmanová Nápoje Ing. M. Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Nápoje Předmět: Potraviny,

Více

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY. V = k. I

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY. V = k. I PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V = k. I HPV dynamická statická neustálená - ustálená OBLAST AKUMULACE A PROUDĚNÍ PV Porozita HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PRŮLINOVÁ PROPUSTNOST PRŮLINOVÁ NEZPEVNĚNÉ KLASTICKÉ SEDIMENTY

Více

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Ing.Jan Haering Problematika vodních filtrů a úpravy pitné vody v místě spotřeby. 15.11.2005,

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody

Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody Význam vody: chemická sloučenina podmiňující život na Zemi (všechny formy života závisejí na vodě např. má vliv na klima krajiny) koloběh

Více

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc.

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. IONOSEP v analýze vody Kapilární isotachoforesa nebo její kombinace se zónovou elektroforesou je svými vlastnostmi velmi

Více

Přílohy. Příloha 1. Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r (Čadek et al. 1968) [Zadejte text.]

Přílohy. Příloha 1. Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r (Čadek et al. 1968) [Zadejte text.] Přílohy Příloha 1 Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r. 1895 (Čadek et al. 1968) Příloha 2 Komplexní rozbor vody z pramene Pravřídlo 2002 (Lázně Teplice) Chemické složení Kationty mg/l mmol/l

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy Citace pův. předpisu:

Více

16.5.2010 Halogeny 1

16.5.2010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny Prvky VII.A skupiny: F, Cl, Br, I,(At) Obecnávalenčníkonfigurace:ns np 5 Pro plné zaplnění valenční vrstvy potřebují 1 e - - nejčastější sloučeniny s oxidačním číslem

Více

AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě?

AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě? AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě? Zkušební laboratoř č. 1243 - akreditovaná Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2005 IČ/DIČ 44794843/CZ44794843

Více

NOVÉ TECHNOLOGIE V UŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

NOVÉ TECHNOLOGIE V UŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE NOVÉ TECHNOLOGIE V UŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Jana Hubáčková, CSc. Ing. Marcel Gómez Stefano Beriša V poslední třetině 20.stol. - v Evropě jiné a účinnější způsoby dezinfekce

Více

Hygienické zabezpečení pitné vody

Hygienické zabezpečení pitné vody Hygienické zabezpečení pitné vody Hygienické zabezpečení je posledním krokem při úpravě vody na vodu pitnou. Z fyzikálně chemických metod se využívají účinky tepla, ultrafialového záření, oligodynamického

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 9 - žákovská verze Téma: Minerální vody. Mgr. Kateřina Dlouhá

CHEMIE. Pracovní list č. 9 - žákovská verze Téma: Minerální vody. Mgr. Kateřina Dlouhá www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 9 - žákovská verze Téma: Minerální vody Lektor: Mgr. Kateřina Dlouhá Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pojmem

Více

Alternativní možnosti hygienického zabezpečení pitné vody na ÚV Podolí

Alternativní možnosti hygienického zabezpečení pitné vody na ÚV Podolí Alternativní možnosti hygienického zabezpečení pitné vody na ÚV Podolí Petra Báťková, Pavla Dobrá Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Úvod Studie alternativních možností hygienického zabezpečení (HZ) byla

Více

Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty )

Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty ) Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty ) Konzultační den 20.6.2006 Ing. I. Peterová, SZÚ Praha Ing. I. Černý, Peal s.r.o. Praha Vyhláška č. 252/2004 Sb. + vyhl. 187/2005 Sb. hygienické

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

Kojenecká vo da. pro zdraví již v bříšku

Kojenecká vo da. pro zdraví již v bříšku KOJENECKÁ VODA Kojenecká vo da pro zdraví již v bříšku Kojenecká voda FROMIN je ideálním pitím pro budoucí maminky k zajištění zdravého vývoje plodu a po porodu pro kojence. Absolutní nezávadnost této

Více

Funkce vody v lidské těle (45-75 %):

Funkce vody v lidské těle (45-75 %): Voda němá živina Často se voda mezi živiny neřadí, přestože je opomíjená, je nepostradatelná. Po vzduchu je voda druhou nejdůležitější podmínkou života, bez vzduchu mohou lidé žít pouze několik minut,

Více

VYHLÁŠKA č. 275/2004 Sb. ze dne 28. dubna 2004,

VYHLÁŠKA č. 275/2004 Sb. ze dne 28. dubna 2004, VYHLÁŠKA č. 275/2004 Sb. ze dne 28. dubna 2004, o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění vyhlášky č. 404/2006 Sb. Změna: 404/2006 Sb. Ministerstvo

Více

Bakteriologické ukazatele. Koliformní bakterie. Escherichia coli. Enterokoky. Počty kolonií při 22 C a 36 C. 1 Co znamenají parametry pitné vody

Bakteriologické ukazatele. Koliformní bakterie. Escherichia coli. Enterokoky. Počty kolonií při 22 C a 36 C. 1 Co znamenají parametry pitné vody 1 Co znamenají parametry pitné vody Níže uvádíme vysvětlení jednotlivých parametrů rozboru. V hlavičce tabulky je vždy název parametru, a zdali je daný parametr součástí i informativního rozboru ("levnějšího

Více

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele:

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele: VZ lab ROZBOR VODY Jindřicha Plachty 535/16 150 00 Praha 5 Protokol č.: 61953 tel.: 266 779 115, www.vzlab.cz Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1402 Název zakázměchenice Číslo zakázk203005

Více

CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE

CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE Citace Kollerová L., Smrčková Š.: Celkový aktivní chlor význam a interpretace. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 171-176. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR

Více

oxid uhličitý a jeho iontové formy

oxid uhličitý a jeho iontové formy oxid uhličitý a jeho iontové formy nejdůležitějším protolytickým systémem v přírodních a užitkových vodách je uhličitanový systém CO2 HCO3 CO3 ² který významně ovlivňuje složení a vlastnosti vod ( ph,

Více

Minerální vody. problematika analýz a vyhodnocení mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Klub techniků Novotného lávka 5, Praha 1

Minerální vody. problematika analýz a vyhodnocení mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Klub techniků Novotného lávka 5, Praha 1 Minerální vody problematika analýz a vyhodnocení mezilaboratorních porovnávacích zkoušek Klub techniků Novotného lávka 5, Praha 1 Program odpolední části Vyhodnocení PT#V-1-21 Vybrané ukazatele jakosti

Více

DUM č. 2 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

DUM č. 2 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie projekt GML Brno Docens DUM č. 2 v sadě 24. Ch-2 Anorganická chemie Autor: Aleš Mareček Datum: 26.09.2014 Ročník: 2A Anotace DUMu: Materiál je určen pro druhý ročník čtyřletého a šestý ročník víceletého

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2%

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% PODZEMNÍ VODA Fosilní voda Proudící voda evapotranspirace Celkový odtok Přímý odtok infitrace Základní odtok VODA OBNOVITELNÝ PŘÍRODNÍ ZDROJ Hydrologický cyklus Zdrojem energie

Více

Žák na základě zjištěných informací dokáže vyslovit argumenty pro pití vody z kohoutku nebo balené vody. Chemický rozbor vody.

Žák na základě zjištěných informací dokáže vyslovit argumenty pro pití vody z kohoutku nebo balené vody. Chemický rozbor vody. Název lekce: Pitná voda z kohoutku nebo balená? Autor: Marián Diviš, Střední průmyslová škola, Karviná Vyučovací předmět Cíle lekce tematické / obsahové Cíle lekce - badatelské Testováno na (třída) Potřebný

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o. Protokol o zkoušce vody č.1522/12 Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 22.5.12-12:05 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 22.5.12 / 25.5.12 Typ místa odběru : vodovod Typ rozboru : A3.opakované rozbory Místo

Více

Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ

Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek

Více

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1. Stanovení barvy fotometricky 2. Stanovení elektrické konduktivity 3. Stanovení ph potenciometricky 4. Stanovení KNK

Více

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY:

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: KYSELINY Jsou to látky, které se ve vodě štěpí na kationty H + a anionty (radikály) kyseliny (např. Cl -, NO 3-, SO 4 2- ). 1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: (koncovka -vodíková) Kyselina fluorovod vodíková chlorovod

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Soli ČÍSLO PROJEKTU: OPVK

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES 1 Účel a rozsah Tato metoda umožňuje stanovení draslíku, sodíku, hořčíku a vápníku v premixech

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Těkavé organické látky v balených a pitných vodách. Ivana Horčičková

Těkavé organické látky v balených a pitných vodách. Ivana Horčičková Těkavé organické látky v balených a pitných vodách Ivana Horčičková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na výskyt těkavých organických látek v pitné vodě, které vznikají jako

Více

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např. 1 Kyslík a vodík Kyslík Vlastnosti Bezbarvý reaktivní plyn, bez zápachu, nejčastěji tvoří molekuly O2. Kapalný kyslík je modrý. S jinými prvky tvoří sloučeniny oxidy (např. CO, CO2, SO2...) Výskyt Nejrozšířenější

Více

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Oddělení kontroly kvality vody Dolní novosadská, Olomouc

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Oddělení kontroly kvality vody Dolní novosadská, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř Olomouc ČOV Olomouc, Dolní novosadská, 779 00 Olomouc 2. Laboratoř Prostějov ČOV Prostějov - Kralický Háj, 798 12 Kralice na Hané 3. Laboratoř Zlín ÚV Klečůvka,

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

AGRITECH SCIENCE, 15

AGRITECH SCIENCE, 15 VYHODNOCENÍ RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ ÚPRAVY SRÁŽKOVÝCH VOD PRO VYUŽITÍ V CHOVECH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT EVALUATION OF THE VARIOUS METHODS OF RAINWATER TREATMENT FOR USE IN LIVESTOCK Abstract A. Machálek, J. Vegricht,

Více

koliformní bakterie KTJ/100ml ČSN EN ISO /A Escherichia coli KTJ/100ml ČSN EN ISO /A

koliformní bakterie KTJ/100ml ČSN EN ISO /A Escherichia coli KTJ/100ml ČSN EN ISO /A Protokol o zkoušce vody č.1522/12 Vodohospodářské laboratoře, s.r.o. Zákazník : Obec Lukavec u Hořic Lukavec 120, 50801 Hořice Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 22.5.12-12:05 Datum zahájení/ukončení

Více

Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2

Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2 ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY autoři, obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Kluci z chemického kroužku chystají ke dni otevřených dveří balón, který má obsah 10 litrů. Potřebují jej naplnit vodíkem, který

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_126_Voda AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_126_Voda AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_126_Voda AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Voda ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT POTRAVINY A VÝŽIVA

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT POTRAVINY A VÝŽIVA PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT POTRAVINY A VÝŽIVA Obor: Ročník: Zpracovala: Gastronomie Čtvrtý Mgr. Vladimíra Poláchová TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště Vsetín 2. Pracoviště Valašské Meziříčí Hranická 69, 757 01 Valašské Meziříčí 3. Pracoviště Karolinka Vodárenská 640, 756 05 Karolinka Laboratoř je způsobilá

Více

Dusík a fosfor. Dusík

Dusík a fosfor. Dusík 5.9.010 Dusík a fosfor Dusík lyn Bezbarvý, bez chuti a zápachu Vyskytuje se v dvouatomových molekulách N Molekuly dusíku extremně stabilní říprava: reakce dusitanů s amonnými ionty NH N N ( ( ( ( Výroba:

Více

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku Otázka: Voda a její roztoky Předmět: Chemie Přidal(a): Urbánek Matěj VODA - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku - výjimečnost vody je dána vlastnostmi jejích molekul - ve 3 skupenstvích:

Více

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2012 ze dne:

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2012 ze dne: List 1 z 20 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř Olomouc Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního

Více

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý SOLI Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s vlastnostmi solí,

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda

Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda Min- Počet Průměr N % Min - max Počet Průměr N % Min- max Počet Průměr

Více

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY Naše společnost Puralab s.r.o. se zaměřuje na výrobu chemických látek, především pak na výrobu vysoce čistých látek, nejčastěji anorganických solí kovů. Jako doplňkový sortiment

Více

Složení a vlastnosti přírodních vod

Složení a vlastnosti přírodních vod Vodní zdroje Složení a vlastnosti přírodních vod Podzemní vody obsahují především železo, mangan, sulfan, oxid uhličitý, radon a amonné ionty. Povrchové vody obsahují především suspendované a koloidní

Více

Chemicko-fyzikální úprava bazénové vody

Chemicko-fyzikální úprava bazénové vody Chemicko-fyzikální úprava bazénové vody GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Voda jako chemická látka Voda = H 2 O v přírodě se nikdy jako čistá látka nevyskytuje. Příměsi

Více

Směsi, atom, molekula opakování Smart Board

Směsi, atom, molekula opakování Smart Board Směsi, atom, molekula opakování Smart Board VY_52_Inovace_224 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

BROMIČNANY V PITNÉ VODĚ

BROMIČNANY V PITNÉ VODĚ BROMIČNANY V PITNÉ VODĚ Ing. Radka Hušková, Ing. Hana Tomešová Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Útvar kontroly kvality vody email: radka.huskova@pvk.cz ; hana.tomesova@pvk.cz Bromičnany jsou jedním

Více

ENÍ S VODOU. Vlastnosti vody

ENÍ S VODOU. Vlastnosti vody HOSPODAŘEN ENÍ S VODOU vlastnosti vody, legionella, úspory vody Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízen zení budov - 1 Vlastnosti vody chemicky čistá voda o 100 % koncentraci H 2 O se

Více

Světový den vody. Ústředním tématem kampaně roku 2016 je "Voda a práce".

Světový den vody. Ústředním tématem kampaně roku 2016 je Voda a práce. Světový den vody Voda spolu s dalšími činiteli - ovzduším, energií a výživou podmiňují život a existenci lidstva. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmenšují a ani nepřibývají. Vzrůstá

Více

PT# V Vybrané ukazatele jakosti minerální vody

PT# V Vybrané ukazatele jakosti minerální vody Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Šrobárova 48, 1 42 Praha 1 Vinohrady Zpráva Program zkoušení způsobilosti laboratoří Vybrané ukazatele jakosti minerální vody Praha, leden

Více

Tvorba chemismu podzemní vody

Tvorba chemismu podzemní vody Tvorba chemismu podzemní vody Přírodní vody klima Infiltrované vody Hydrogeologické poměry Geografické p. Atmosférické v. složení horniny Povrchové v. propustnost Doba interakce Biochemické faktory Klima

Více

Je vodovodní voda vhodná i pro kojence? Autor: MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha

Je vodovodní voda vhodná i pro kojence? Autor: MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha Je vodovodní voda vhodná i pro kojence? Autor: MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha Otázku v nadpisu článku si kladou mnozí spotřebitelé, kteří mají doma dítě v kojeneckém věku a

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

-ičelý -natý -ičitý - ečný (-ičný) -istý -ný -itý -ový

-ičelý -natý -ičitý - ečný (-ičný) -istý -ný -itý -ový 1 Halogenidy dvouprvkové sloučeniny halogenů s jinými prvky atomy halogenů mají v halogenidech oxidační číslo -I 1) Halogenidy - názvosloví Podstatné jméno názvu je zakončeno koncovkou.. Zakončení přídavného

Více

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku

Více

Přírodní zdroje cíl: orientace v oblasti využití přírodních zdrojů a dopady na územněplánovací záměr

Přírodní zdroje cíl: orientace v oblasti využití přírodních zdrojů a dopady na územněplánovací záměr Geologie 4. přednáška Přírodní zdroje cíl: orientace v oblasti využití přírodních zdrojů a dopady na územněplánovací záměr přírodní zdroje (ve smyslu zákona 17/1991 Sb. 7 jsou definovány ): jsou ty části

Více

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě HYDROPROJEKT CZ a.s. Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě Ing. Lenka Fremrová 1 Technické komise CEN a ISO působící ve vodním hospodářství

Více

Balené vody a reklama

Balené vody a reklama Balené vody a reklama František Kožíšek Praha Konzultační den Hygieny životního prostředí Praha 24.11.2009 Nové kompetence OOVZ (KHS), dané zákonem č. 36/2008 Sb. Zákon 36/2008 Sb. novelizoval zákon o

Více

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř pitných vod 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, 686 04 Kunovice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM?

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Bezpečnostní výzkum BVII/-VS Náhradní zdroje v obcích v krizových

Více

Chemický rozbor minerální vody

Chemický rozbor minerální vody Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 743, reg. č. 7 Šrobárova 48, 42 Praha Vinohrady Závěrečná zpráva

Více

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT Sloučeniny, jejichž stavební částice (molekuly, ionty) jsou tvořeny atomy dvou různých chemických prvků. Obecný vzorec: M m X n M - prvek s kladným oxidačním číslem OM X - prvek se záporným oxidačním číslem

Více

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody Inovace předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí v rámci projektu Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření absolventů CZ.2.17/3.1.00/36033 financovaném

Více

Shluková analýza příklad

Shluková analýza příklad Shluková analýza příklad K dispozici jsou údaje o složení vybraných přírodních a minerálních vod. Pracujeme s následujícím seznamem proměnných: Dané hodnoty vznikly tak, že byl zjištěn u všech vod celkový

Více

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění podzemní zdroj povrchový zdroj 1. pach 1. pach 2. chuť 2. chuť 3. ph 3. ph 4. konduktivita při 25 C 4. konduktivita při 25 C 5. barva 5.

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY, a.s. Robert Frantel UČO

KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY, a.s. Robert Frantel UČO KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY, a.s. Robert Frantel UČO 251680 Historie společnosti 1873 Heinrich Mattoni budování moderní stáčírny a expedici minerálních vod v Kyselce 1868 plnění do skleněných láhví Export

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Vodohospodářské stavby BS01 Zásobování vodou. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství

Vodohospodářské stavby BS01 Zásobování vodou. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Vodohospodářské stavby BS01 Zásobování vodou CZ.1.07/2.2.00/15.0426 Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Vodárenský distribuční systém - zdroj vody a jímání vody - doprava

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Desinfekce čisté vody. Leonardo da Vinci Project. Modul 1 Voda v prádelnách.

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Desinfekce čisté vody. Leonardo da Vinci Project. Modul 1 Voda v prádelnách. Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3 c Desinfekce čisté vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3c Desinfekce čisté vody 1 Obsah Úvod

Více