PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32

2 Obsah Použité zkratky... 4 Hlava 1 - údaje o ploše SLZ Název plochy Provozovatel Charakter plochy Využitelnost plochy a druhy provozu Poloha plochy Vztažný bod plochy (ARP) Nadmořská výška plochy Provozní doba Charakteristika vzdušného prostoru a letová omezení Koordinační postupy se stanovištěm RADIO na letišti Znojmo Volací znak a přidělený kmitočet Vlastnosti plochy Vytýčení plochy Překážky v blízkosti SLZ plochy Směry a tvary provozních okruhů a výška letu na okruzích na QNH Omezení v okolí plochy Místní pravidla Budovy na SLZ ploše Meteorologická služebna Prostředky pro pevnou spojovací službu Možnosti INTERNETU Hlava 2 - organizace letového provozu Odpovědnost Příletové tratě Odletové tratě Vyčkávací prostory Pracovní prostory Provádění nočních letů Mimořádné události (MU) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 2 celk.počet stran 32

3 Hlava 3 - ostatní údaje Vstup na plochu Fotografování Střežení plochy pro SLZ Používání skladiště pro SLZ Uskladnění LPH a hořlavin Druhy paliv Zařízení pro plnění palivem Druhy olejů Opravářské služby Záchranná a požární zařízení Zdravotnická služba Ubytovací možnosti Stravovací možnosti Dopravní spojení na plochu pro SLZ prostředky veřejné dopravy Hlava 4 - jiná ustanovení Platnost provozního řádu Změny provozního řádu Změnová tabulka Seznam příloh Přílohy Přílohy Příloha Příloha Podpisový list Podpisový list Podpisový list Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 3 celk.počet stran 32

4 Použité zkratky AČR - Armáda České Republiky ARP - Vztažný bod letiště (plochy) (Aerodrome Reference Point) ATZ - Letištní provozní zóna (Aerodrome Traffic Zone) AFIS - Letištní letová informační služba (Aerodrome Flight Information Service) AGL - nad zemí (Above Ground Level) ALT - ALTITUDE = výška nad střední hladinou moře ( na QNH ) AMSL - nad střední hladinou moře (Above Mean Sea Level) ASDA - použit. délka pro přerušený vzlet (Accelerate Stop Dist. Available) E - východně (East) FREQ - kmitočet, frekvence (Frequence) FIR - letová informační oblast (Flight Information Region) Ft - stopy (feet) GEO - geografické (zeměpisné) zaměření GND - povrch země (Ground) HX - Provozní doba nebo doba činnosti není specifikována LAA ČR - Letecká amatérská asociace České republiky LDA - použitelná délka pro přistání (Landing Distance Available) LPH - letecké pohonné hmoty m - metry MNM - minimálně MHz - Megahertz (jednotka kmitočtu) MPG - motorový padákový kluzák s motorem na podvozku MZK - Motorový Závěsný Kluzák N - severně (North) NIL - není k dispozici, neuplatňuje se (nic) PGZ - zóna pro paragliding (Paragliding Zone) PK - Padákový Kluzák PPG - motorový padákový kluzák s motorem na zádech pilota QNH - atmosférický tlak přepočtený na střední hladinu moře RWY - dráha (Runway) S - jižně (South) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 4 celk.počet stran 32

5 SLZ - sportovní létající zařízení SR - východ Slunce (Sun Rise) SS - západ Slunce (Sun Set) SSW - jihojihozápadně (SouthSouthWest) THR - práh dráhy (Threshold) TODA - použitelná délka pro vzlet (Take Off Distance Available) TORA - použitelná délka pro rozjezd (Take Off Run Available) ULH - ultralehký vrtulník (UltraLight Helicopter) ULL - ultralehký Letoun ULK - ultralehký Kluzák ULV - ultralehký Vírník VFR - pravidla letu za viditelnosti země (Visual Flight Rules) VPD - vzletová a přistávací dráha VPP - vzletový a přistávací pás W - západně (West) ZK - závěsný Kluzák Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 5 celk.počet stran 32

6 Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR Hlava 1 - údaje o ploše SLZ 1.1. Název plochy HATĚ EXCALIBUR 1.2. Provozovatel EXCALIBUR AERO s.r.o. Chvalovice - Hatě ZNOJMO odpovědný zástupce provozovatele: Aleš Pykal (možnost komunikace v českém, v německém jazyce) telefonní spojení: Charakter plochy plocha pro SLZ neveřejná, registrovaná 1.4. Využitelnost plochy a druhy provozu plocha je využívána pro vzlety a přistání SLZ ULL, MZK, ZK, PK, MPG, PPG, ULH, ULV, navijákový/odvijákový provoz PK, ZK a ULK, aerovlekový provoz UL kluzáků, dále pro balony, vzducholodě, letouny k zemědělskému použití a hašení požárů. Plochu lze použít také pro vzlety kluzáků po přistání v terénu, vzlety a přistání vrtulníků letecké záchranné služby a vrtulníků Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 6 celk.počet stran 32

7 Policie ČR a AČR, pro vrtulníky a letouny, jímž parametry RWY vyhovují. Na ploše je prováděn výcvik pilota všech druhů SLZ a též zkušební lety SLZ. Rovněž je umožněn provoz leteckých modelů Poloha plochy 10,5 km S od středu města Znojmo (GEO 180 ) 3,1 km SSW od středu obce Chvalovice (GEO 215 ) 1.6. Vztažný bod plochy (ARP) N ,8952 E , Nadmořská výška plochy 779 Ft / 237,5 m 1.8. Provozní doba Není stanovena, dle potřeby provozovatele plochy odklízení sněhu není zajištěno 1.9. Charakteristika vzdušného prostoru a letová omezení SLZ plocha se nachází ve vzdušném prostoru třídy G (od GND do 1000 Ft AGL). Vzdušný prostor třídy E nad ním je od 1000 Ft AGL do FL 95. Ve vzdálenosti 1 km N od plochy se nachází jižní hranice ATZ letiště ZNOJMO (LKZN). ATZ je od GND do 4000 Ft AMSL. Ve vzdálenosti 3 km od plochy na E (GEO 090 ) se nachází zóna pro paragliding označená PGZ HNÍZDO. Sahá od GND do 4000 Ft AMSL. Ve vzdálenosti 163 m od osy RWY na S probíhá státní hranice s Rakouskem (FIR Vídeň). Poznámka: Rozdělení vzdušného prostoru v okolí plochy pro SLZ HATĚ EXCALIBUR obsahuje Příloha 1-A Koordinační postupy se stanovištěm RADIO na letišti Znojmo nejsou stanoveny. Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 7 celk.počet stran 32

8 Pro případné provozování v ATZ Znojmo je nutno vyžádat povolení od stanoviště RADIO buďto za letu na FREQ MHz, volací znak ZNOJMO RADIO nebo před letem telefonem od dispečera RADIO (popř. na mob ). Netýká se však odstavce této Hlavy Volací znak a přidělený kmitočet HATĚ EXCALIBUR RADIO Identifikátor plochy pro SLZ MHz LKEXCA Vlastnosti plochy VPD - vyhlášené délky a popis VPD ozn.rwy mag.směr šířka (m) délka VPD (m) TORA (m) TODA (m) ASDA (m) Únosnost VPD kg / 0,4 MPa Po domluvě s provozovatelem také Short SkyVan SC7, Grand Caravan Cessna 208, Antonov AN2 LDA (m) Po dlouhodobých deštích nebo tání sněhu může dojít ke snížení únosnosti. Příčný a podélný sklon VPD bez příčných a podélných sklonů Povrch VPD tráva Rozměr VPP 900 x 50 m Povrch VPP tráva Pojížděcí dráhy Pojíždí se podél N okraje VPP. Povrch prostoru pro pojíždění tráva Plocha pro stání SLZ stojánka na N od první poloviny RWY 32 Povrch stojánky Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 8 celk.počet stran 32

9 tráva Prostor pro odstavení letadel Stojánka na N okraji plochy SLZ Povrch prostoru pro odstavení letadel tráva Prostor pro parkování vozidel 150 m N od plochy - parkoviště u hotelu Savannah Poznámka: Plán plochy, včetně stojánky SLZ (letadel), umístění ARP, ukazatele směru větru a polohy antény radiostanice, obsahují Přílohy 2 A, B, C Vytýčení plochy hranice SLZ plochy nejsou vytýčeny VPD je značena vodorovnými prahovými značkami bílé barvy, označující rohy VPD a bílými postranními vodorovnými značkami. Svislé vytýčení VPD je provedeno praporky oranžové barvy, které jsou umístěny uvnitř prahových (rohových) značek vodorovného vytýčení VPD kolmo na podélnou osu VPD. VPP označen není. Ukazatel směru větru je umístěn na jižním okraji VPP, přibližně v jeho polovině. Návěstní (signální) plocha není zřízena. Přistávací T leží v případě trvalého místního provozu na ploše SLZ ve vzdálenosti 50m za prahem VPD v používání na levé straně VPP podélně se směrem přistání. Znak T musí být odstraněn nebo zakryt v případě, že na ploše není přítomna žádná náležitě poučená osoba provozovatele plochy, která by zajistila jeho správné vytýčení při změně směru větru Překážky v blízkosti SLZ plochy nejsou Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 9 celk.počet stran 32

10 1.15. Směry a tvary provozních okruhů a výška letu na okruzích na QNH okruhy jsou prováděny na N (v jižní části ATZ ZNOJMO), MNM 1800 Ft / 548 m AMSL. Pro lety na okruhu neplatí ustanovení odstavce této Hlavy Omezení v okolí plochy Provozní omezení: Dle předchozí domluvy s provozovatelem plochy SLZ Hluková omezení nepřelétávat obce Šatov (GEO 320, vzdálenost 3,5 km) a Chvalovice (GEO 030, vzdál. 3,1 km) pod 1000 Ft / 300m AGL Poznámka: Vyznačení tvaru okruhů pro plochu SLZ HATĚ EXCALIBUR obsahuje Příloha Místní pravidla Vyčkávací místa nejsou označena Parkování SLZ a letadel Na západní stojánce Parkování vrtulníků Na východní stojánce Motorové zkoušky na stojánce s ohledem na parkování a provoz ostatních SLZ a letadel, automobilů a osob nebo též na vyčkávacím místě VPD (před vstupem na VPD). Místo pro nastavení a kontrolu výškoměru stojánka Provádění oprav Po dohodě s provozovatelem Tankování paliva na stojánce (viz. též Hlava 3 ) Budovy na SLZ ploše NIL Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 10 celk.počet stran 32

11 1.19. Meteorologická služebna Lze získat meteoinformace od meteoslužby letiště Brno Tuřany, telefon Prostředky pro pevnou spojovací službu NIL Možnosti INTERNETU WIFI zdarma na hotelu Savannah Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 11 celk.počet stran 32

12 Hlava 2 - organizace letového provozu 2.1. Odpovědnost za organizaci, správu, provozně letové zabezpečení a provozní administrativu plochy pro vzlety a přistání SLZ HATĚ EXCALIBUR je odpovědný provozovatel plochy. V průběhu letového provozu jsou za provedení jednotlivých letů odpovědní jednotliví piloti SLZ velitelé SLZ (letounů a vrtulníků), instruktoři, inspektoři, examinátoři Příletové tratě Nepřeletět státní hranici s Rakouskem, severně od plochy SLZ se nachází ATZ Znojmo 2.3. Odletové tratě Nepřeletět státní hranici s Rakouskem, severně od plochy SLZ se nachází ATZ Znojmo 2.4. Vyčkávací prostory NIL 2.5. Pracovní prostory NIL 2.6. Provádění nočních letů NIL 2.7. Mimořádné události (MU) v případě MU postupují všichni podle Směrnice pro šetření leteckých nehod SLZ (vydala LAA). Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 12 celk.počet stran 32

13 Hlava 3 - ostatní údaje 3.1 Vstup na plochu vstup je povolen: a) záchranné a požární službě b) leteckému personálu (to je výkonným letcům, obsluhujícímu personálu a pozemnímu leteckému personálu) a k němu patřícím osobám za účelem odletu, příletu nebo opravy SLZ. c) modelářům bez doprovodu po proškolení provozovatelem plochy pro SLZ d) zástupcům LAA ČR, Úřadu pro civilní letectví ČR (ÚCL ), Ministerstva dopravy ČR, kontrolním orgánům Policie ČR, Městské policie, zástupcům Celní a pasové kontroly ČR a Ministerstva Obrany ČR e) ostatním návštěvníkům, kteří chtějí prohlédnout případnou leteckou techniku nebo provedení stavby plochy pro SLZ. Tito musí být pouze v doprovodu provozovatele plochy pro SLZ nebo pověřeného zástupce provozovatele. f) ostatním návštěvníkům bez doprovodu provozovatele plochy pro SLZ nebo pověřeného zástupce provozovatele - tito se mohou pohybovat jen ve vyhrazeném prostoru schváleném po dohodě s provozovatelem plochy. 3.2 Fotografování je dovoleno bez omezení 3.3 Střežení plochy pro SLZ NIL Případné střežení letecké techniky na ploše v období SS SR na vyžádání dohodne provozovatel plochy pro SLZ s oddělením Security Excalibur. 3.4 Používání skladiště pro SLZ Po dohodě s provozovatelem plochy SLZ 3.5 Uskladnění LPH a hořlavin NIL Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 13 celk.počet stran 32

14 3.6 Druhy paliv na vyžádání lze zajistit palivo NATURAL 95 v kanystrech z nedaleké benzínové pumpy. 3.7 Zařízení pro plnění palivem NIL 3.8 Druhy olejů na vyžádání lze zajistit olej z nedaleké benzínové pumpy. 3.9 Opravářské služby NIL 3.10 Záchranná a požární zařízení v případě trvalého místního provozu k dispozici lékárnička, hasicí přístroj a prostředky pro násilné vniknutí do SLZ (letadla). Lze přivolat záchrannou jednotku z areálu Excalibur City - tel Jinak HZS JMK Znojmo Zdravotnická služba Nejbližší zdravotní služba je v areálu Excalibur City a to zubní ordinace s provozní dobou 9.00 až hod. - MUDr. Klejdusová tel Jinak nemocnice Znojmo Rychlá lékařská služba na tel.č. 155 vyjíždí ze Znojma 3.12 Ubytovací možnosti ve vzdálenosti 150 m od SLZ plochy hotel Savannah recepce tel Stravovací možnosti ve vzdálenosti 150 m od SLZ plochy hotel Savannah recepce tel a dále restaurace v areálu Excalibur City Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 14 celk.počet stran 32

15 3.14 Dopravní spojení na plochu pro SLZ prostředky veřejné dopravy Vlakové spojení: NIL Autobusové spojení: linka Znojmo Chvalovice, Hatě, FREEPORT a zpět, výstup/nástup na autobusové zastávce 150m od SLZ plochy (před hotelem Savannah). TAXI: Znojmo Petr Růžička Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 15 celk.počet stran 32

16

17

18 Seznam příloh Přílohy 1 A. mapa vzdušného prostoru v místě plochy pro SLZ HATĚ EXCALIBUR B. plánek letiště HATĚ EXCALIBUR pro Databázi letišť 2014 C. mapka okolí letiště HATĚ EXCALIBUR pro Databázi letišť 2014 Přílohy 2 situační plány plochy pro SLZ HATĚ EXCALIBUR s vyznačením VPD, VPP, způsobu pojíždění, stojánky, parkovacích ploch, polohy ARP, WDI a antény radiostanice. A. M 1:4000 B. M 1:2000 C. M 1:1000 Příloha 3 vyznačení tvaru provozních okruhů pro plochu SLZ HATĚ EXCALIBUR, vč. terénních překážek v blízkosti plochy, polohy ATZ ZNOJMO a PGZ HNÍZDO Příloha 4 Podpisové listy (celkem 3strany) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 18 celk.počet stran 32

19 Přílohy 1 A. mapa vzdušného prostoru v místě plochy pro SLZ HATĚ EXCALIBUR B. plánek letiště HATĚ EXCALIBUR pro Databázi letišť 2014 C. mapka okolí letiště HATĚ EXCALIBUR pro Databázi letišť 2014 Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 19 celk.počet stran 32

20 Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 20 celk.počet stran 32

21 Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 21 celk.počet stran 32

22 Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 22 celk.počet stran 32

23 Přílohy 2 situační plány plochy pro SLZ HATĚ EXCALIBUR s vyznačením VPD, VPP, způsobu pojíždění, stojánky, parkovacích ploch, polohy ARP, WDI a antény radiostanice. A. M 1:4000 B. M 1:2000 C. M 1:1000 Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 23 celk.počet stran 32

24

25

26 Příloha 3 vyznačení tvaru provozních okruhů pro plochu SLZ HATĚ EXCALIBUR, vč. terénních překážek v blízkosti plochy, polohy ATZ ZNOJMO a PGZ HNÍZDO Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 27 celk.počet stran 32

27 Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 28 celk.počet stran 32

28 Příloha 4 Podpisové listy (celkem 3 strany) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 29 celk.počet stran 32

29 Podpisový list 1 Podpisem potvrzuji seznámení s provozním řádem plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR Datum Příjmení a jméno Podpis Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 30 celk.počet stran 32

30 Podpisový list 2 Podpisem potvrzuji seznámení s provozním řádem plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR Datum Příjmení a jméno Podpis Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 31 celk.počet stran 32

31 Podpisový list 3 Podpisem potvrzuji seznámení s provozním řádem plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR Datum Příjmení a jméno Podpis Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 32 celk.počet stran 32

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Č.j.: 0602-12-701 Spis.zn.: 11/730/0004/LKCB/02/12 V Praze dne 31. ledna 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O P A TŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 9 O B S A H : Část I. 9.

Více

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky 2014 Základní dokument je v aktualizovaném znění platném pro rok 2014. Jediná oficiální

Více

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS DOPRAVNÍ NEHODA 2009 Katalogový soubor typové Redakční a orientační list Zpracovatel listu Soubor typové činnosti obsahuje: 1. Titulní list katalogového souboru typové činnosti Bez čísla jednacího (soubor

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

MV - GŘ HZS ČR. Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A

MV - GŘ HZS ČR. Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A HZS Středočeského kraje HZS hl. m. Prahy MV - GŘ HZS ČR Letecká služba Policie České republiky Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A výkonu

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ Platnost od: 1.5.2014 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ TRAVEL SERVICE, A.S. A SMARTWINGS 0 OBSAH 0 OBSAH...

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 T e c h n i c k á s p r á v a k o m u n i k a c í h l a v n í h o m ě s t a P r a h y Vypracovalo: oddělení přípravy a řízení letní

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 42 O B S A H : Část I. 42.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 42 O B S A H : Část I. 42.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU sylabus učební text Ing. Hana Štěpánková 2010 1 Doporučená studijní literatura : Drobná, Morávková : Cestovní ruch. Fortuna 2004 Orieška J. : Technika služeb cestovního

Více

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS...

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS... Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST Vedoucí skupiny Projekce VLS ČR s.p.: Ing. Ladislav TOMEŠ Autorizovaný architekt: Ing. arch. Karel TYPOVSKÝ Náčelník CGeoZ: mjr. Ing. Pavel UDVORKA, Ph.D.

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

Chřipka ptáků STČ 11/IZS

Chřipka ptáků STČ 11/IZS Chřipka ptáků STČ 11/IZS 2011 Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR Číslo jednací: MV- 93579/PO-IZS- 2010 Katalogový soubor typové činnosti STČ 11/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu Chřipka ptáků

Více