KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN"

Transkript

1 KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN NÁZEV PROJEKTU Provozování Kongresového centra Zlín formou PPP ZADAVATEL Statutární město Zlín HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU Prioritním záměrem je zajistit dlouhodobou správu a provoz Kongresového centra Zlín (KCZ), zabezpečit využití prostor pro různé společenské příležitosti (kongresy, koncerty, výstavy, semináře, promoce, imatrikulace, společenské plesy apod.) a vytvořit tak centrum nadregionálního významu, které bude plnit kulturní, ekonomickou a společenskou funkci. Hlavním záměrem Zadavatele je prostřednictvím multifunkčního objektu Kongresové centrum Zlín zlepšit infrastrukturu města a přivést do regionu kongresovou a manažerskou turistiku. Obyvatelům Zlína má nabídnout KCZ různé vzdělávací, kulturní a společenské akce. Součástí Kongresového centra Zlín má být též zázemí pro fungování a sídlo Filharmonie Bohuslava Martinů (FBM). 1/8

2 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ FORMA PPP PROJEKTU DÉLKA PROJEKTU Provozovatel Kongresového centra Zlín bude vybrán v koncesním řízení podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) ve variantě s jednáním o nabídkách. Koncese na provozování služeb 10 let (s možností prodloužení o dalších 10 let při oboustranné dohodě) KONCESIONÁŘ Provozovatel Kongresového centra Zlín (Koncesionář) musí mít kompetence v oblasti: Facility managementu komplexní správa a údržba budov (nejlépe multifunkčních zařízení) Organizace kongresů, kulturních a společenských akcí zajištění propagace, organizace a finální realizace kongresů, kulturních a společenských akcí Navržený způsob výběru Provozovatele umožňuje založit účelovou projektovou společnost (SPV) až po výběru vítězného uchazeče. ROZSAH PROJEKTU Provozovatel Kongresového centra Zlín bude mít za úkol: Zajistit komplexní provoz budovy Zabezpečit kulturní, společenskou a vzdělávací programovounáplň KCZ, zejména vytvořit prostředí pro konání kongresů, konferencí, seminářů, koncertů, výstav a veletrhů pro širokou veřejnost Zajistit fungování gastroprovozu (kuchyně, restaurace, bar, bufet) Zajistit vhodné zázemí pro činnost Filharmonie Bohuslava Martinů a konání koncertů dle definovaných požadavků Zajistit vhodné zázemí pro činnost regionálního Infocentra (provozovaného městem Zlín) LOKALITA Objekt Kongresového centra se nachází ve Zlíně na náměstí T. G. Masaryka (centrum města) mezi ulicemi Štefánikova a Hradská. KCZ 2/8

3 SPECIFIKACE KONGRESOVÉHO CENTRA ZLÍN Projekt Kongresového centra Zlín je dílem významné české architektky Evy Jiřičné, které byl udělen titul Královský průmyslový designér, Řád Britského impéria za přínos interiérovému designu, a dále byla zvolena členkou Královské akademie umění a uvedena do Americké síně slávy. Projekt Kongresové centrum Zlín je součástí projektu Kulturní a univerzitní centrum Zlín, který je rozdělen do dvou samostatných částí: Univerzitní centrum provozovatelem je Univerzita T. Bati ve Zlíně Kongresové centrum provozovatelem bude Koncesionář Způsoby využití Kongresového centra Zlín jsou široké díky možnostem modifikovat jednotlivé prostory do různých uspořádání (velký sál i další sály). Při plánování využití KCZ je třeba vzít v úvahu akustickou úpravu vhodnou pro pořádání koncertů symfonických orchestrů, uplatnění KCZ jako sídla FBM, které bude z velké části kongresové centrum využívat právě pro pořádání koncertů. Objekt Kongresového centra má dvě podzemní a tři nadzemní podlaží. Hlavní vstup do objektu je na úrovni 1. nadzemního podlaží mezi oběma objekty Kongresového a Univerzitního centra. Ve vstupní hale je umístěna pokladna, Infocentrum, šatna pro návštěvníky, prostory točitého schodiště a výtahy pro přístup jak do spodního podlaží, tak do vyšších podlaží. V podzemních podlažích jsou umístěny garáže, technické prostory a prostory pro zásobování, zázemí restaurace a hudebníků FBM. Všechny celky objektu jsou bezbariérově přístupné. 3/8

4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ KCZ Celková plocha Kongresového centra Zlín je ,58 m2. Následující tabulka zobrazuje rozdělení místností, včetně celkové velikosti ploch. Celky KCZ Plocha (m 2 ) Prostory pro provoz Vstupní prostory 354,21 Velký sál 1 266,7 Malý sál 153,21 Foyer 805,7 Ostatní sály 276,99 Zázemí sálů 1486,62 Ostatní tech. prostory 3123,19 Parkoviště 3 535,99 Dlouhodobý podnájem prostor Filharmonie B. Martinů (bez sálů) 1065,39 Infocentrum 60,24 Catering Bufet ve foyer vč. zázemí 87,74 Kuchyně 194,36 Restaurace, vč. zázemí 709,24 Malý sál Velký sál Restaurace Vstupní hala 4/8

5 ZPŮSOBY VYUŽITÍ V rámci Kongresového centra Zlín bude Provozovatel využívat řady prostor pro svoji činnost. Jsou jimi: Velký sál Uspořádání míst lze modifikovat - Kongresové ( míst) - Koncertní (550 míst hlediště míst balkóny) Plesové (s uvolněnou úroveň hlediště) K dispozici 2 balkóny Jeviště je možno snížit na plochu hlediště Malý sál Uspořádání míst lze modifikovat - Základní uspořádání - koncertní (80 míst) Malý sál nemá balkóny Víceúčelové místnosti sály Kapacita míst Foyer V podlaží Celková kapacita osob Gastroprovoz Kuchyně Restaurace Bufet Bar Garáže Celková kapacita 103 míst Pro Filharmonii B. Martinů rezervováno 5 stálých míst a 80 míst v době koncertů 5/8

6 SPECIFIKACE SLUŽEB Provozovatel Koncesionář bude po celou dobu trvání Projektu zajišťovat veškeré služby spojené s provozováním a údržbou KCZ, vyjma obnovy majetku města Zlín nad rámec běžné provozní údržby (obnovu nemovitého i movitého majetku města nad rámec běžné údržby bude hradit město Zlín, jako vlastník). Provozovatel zajistí propagaci a realizaci kongresů, kulturních a společenských akcí, které se budou konat v KCZ. Současně na sebe přebírá závazek zajistit vhodné podmínky pro činnost Filharmonie Bohuslava Martinů a Infocentra, které budou v objektu sídlit. Provozovatel tak na sebe přebere odpovědnost za chod KCZ i jeho dostatečné komerční využití. ROZDĚLENÍ ČINNOSTÍ Výstavbu Kongresového centra Zlín a jeho vybavení (vyjma gastroprovozu) zajistí Statutární město Zlín. Zajištění akcí v KCZ Zajištění marketingu Činnost Komunikace s potenciálními klienty KCZ Město Zlín Organizace kulturně společenských akcí Zajištění zaměstnanců Kongresového centra Zlín Facility Management správa a údržba nemovitosti Nákup majetku (vybavení) gastroprovozu Financování obnovy movitého majetku Zajištění cateringu (restaurace, bary, bufet, kuchyně) Zajištění a správa recepce Technická a stavební údržba Údržba zařízení Správa energetiky Provozně ekonomický servis Správa financí a controlling Správa IT a telekomunikační sítě Zajištění úklidu a ostrahy Zajištění odpadového hospodářství Zabezpečení zahradnických prácí Rozdělení Provozovatel 6/8

7 VLASTNICTVÍ Budova Kongresového centra Zlín bude po celou dobu projektu ve vlastnictví Statutárního města Zlín, které ji prostřednictvím úvěru financuje. Budova bude vybavena potřebným nemovitým i movitým majetkem podle projektového záměru arch. Jiřičné tak, aby byl dodržen zamýšlený styl. Veškerý tento pořízený a zabudovaný majetek bude také ve vlastnictví města Zlína. Výjimkou z vlastnictví majetku městem Zlín bude vybavení gastroprovozu. Veškerý majetek gastroprovozu pořídí a po dobu projektu bude vlastnit Provozovatel. Po ukončení projektu bude tento majetek prodán městu za symbolickou 1 Kč. PLATEBNÍ MECHANISMUS Po dokončení a kolaudaci stavby Kongresového centra Zlín, včetně vybavení předem definovaným majetkem bude celý objekt pronajat Provozovateli. Provozovatel bude KCZ spravovat na vlastní účet a hradit předem vysoutěžený roční nájem městu po dobu 10 let (s možností po dohodě prodloužit o dalších 10 let). Filharmonie B. Martinů a Infocentrum budou platit Provozovateli nájemné, upravené s ohledem na rozsah a dlouhodobost smluvního vztahu. Služby spojené s údržbou a provozem prostoru budou přefakturovány bez dalších přirážek. PŘENOS RIZIK Soukromý partner přebere na sebe rizika spojená s provozem a komerčním využitím KCZ. Riziko Tržní změny poptávky Změny poptávky veřejného sektoru Marketingu / propagace Projektu Nesprávného odhadu provozních nákladů Disponibility zařízení / nedodání služby Nekvalitní služby Změny specifikací Nesplnění závazků veřejným subjektem Inflační Úrokové Vyšší moci Změny legislativy Změny daňového systému Přenos rizik Zadavatel Sdílené Provozo -vatel 7/8

8 HARMONOGRAM Rámcový harmonogram výběru partnera za předpokladu schválení Koncesního projektu a dalšího postupu Zastupitelstvem Statutárního města Zlín ke dni Harmonogram výběrového řízení Projednání a schválení koncesního projektu Zadavatelem Oznámení zahájení výběru Koncesionáře Vyhodnocení kvalifikace Výzva k podání nabídek Jednání s uchazeči Vyhodnocení konečných nabídek Schválení Koncesní smlouvy Uzavření Koncesní smlouvy /08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 Finální dokončení výstavby Projektu a zahájení provozu kongresového centra se předpokládá na počátku roku DATUM KONTAKT Erste Corporate Finance Jan Šnajdr Tel.: Na Perštýně 1/342, , Praha 1 VÝHRADA Cílem tohoto dokumentu je informovat širokou veřejnost a potenciální koncesionáře o projektu a připravovaném zadávacím řízení. Tento dokument je předběžný a veškeré informace v něm obsažené jsou poskytovány v dobré víře na základě získaných informací. Informace zde poskytnuté nebyly ověřeny a nelze je považovat za komplexní zdroj informací o projektu. Všechny informace mohou být zadavatelem měněny v jakékoliv fázi zadávacího řízení. 8/8

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

1.2.2.6 Zefektivnění využití nových prostor a zařízení NTK

1.2.2.6 Zefektivnění využití nových prostor a zařízení NTK 1.2.2.6 Zefektivnění využití nových prostor a zařízení NTK V Praze, dne 27. září 2012 Verze dokumentu 3.0 FINÁLNÍ VERZE Obsah Obsah... 2 Seznam tabulek a obrázků... 4 Seznam použitých zkratek... 5 1 Úvod...

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 1 Obsah Článek 1 Základní pojmy... 3 Článek 2 Zásady pro

Více

Významné koncertní sály České republiky

Významné koncertní sály České republiky JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Významné koncertní sály České republiky Cenová politika pronájmu

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen Smlouva ) Číslo 46037165 mezi T-Mobile Czech Republic a.s. Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 Město Praha 4 PSČ 149 00 IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007. Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29.

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007. Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29. Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007 Název: Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29 Jméno a příjmení autora : Zdeněk Závodný Rok : 2007 1 Obsah : 1. Úvod

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Česká Lípa Mlýnská 2982. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Česká Lípa Mlýnská 2982. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Česká Lípa Mlýnská 2982 Administrativní budova v centru města Částečný zpětný pronájem Celkový roční výnos z pronájmu objektu 259 000 Kč Celková výměra podlahových ploch 478,57 m

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

Program rozvoje města Hlinska

Program rozvoje města Hlinska Město Hlinsko Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e S V A Z E K I - t e x t o v á č á s t 2007 Obsah svazku I 1. ÚVOD... 4 1.1. ZDŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE PROGRAMU... 4 2. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více